Sunteți pe pagina 1din 30

DATE DE TEMA

D = 13.20m
t =4.60m
H = 8.00m
a = 1.90m
P1 = 20kN
c = 4.0 KN/m2
v1 = 2.5 KN/m2
v2 = 5.5 KN/m2

- deschiderea platformei
- traveea platformei
- cota superioara a platformei
- distanta maxima dintre grinzile secundare
- incarcarea concentrata data de utilajul ce reazema pe platforma
- incarcare data de spatiul tehnic (instalatii)
- incarcare variabila
- incarcare variabila

Alegerea distantei dintre grinzile secundare:


Se propune distanta egala de 1.90m intre grinzile secundare, pornind dinspre axul de simetrie
al platformei (axul B) catre axele A respectiv C. Adiacent axelor A si C distanta dintre
grinzile secundare va fi de 1.80m.

CALCULUL PLATELAJULUI
Tipuri de table striata:

Evaluarea incarcarilor
Incarcari

Tip

Valoare
[KN/m2]

Greutate proprie platelaj


Inc. cvasipermanenta
Inc. variabila v1
Inc. variabila v2

G
G
Q
Q

0.70
4.00
2.50
5.50
TOTAL

S.L.S.:

k, j

S.L.S.
Coeficient
Valoare
[KN/m2]
1.00
0.70
1.00
4.00
0.70
1.75
1.00
5.50
SLS
p =11.95 kN/m2

S.L.U.
Coeficient
Valoare
[KN/m2]
1.35
0.945
1.35
5.40
1.05
2.625
1.50
8.25
SLU
p =17.22 kN/m2

+Qk ,I + 0,i Qk ,i

unde 0,i este factorul de simultaneitate al efectelor pe structura ale actiunilor variabile 0,i=0.7
S.L.U.: 1.35 Gk , j +1.5 Qk ,I + 1.5 0,i Qk ,i

Platelajul va fi alcatuit din tabla striata, rigidizata cu platbanda, din otel S235.
Se recomanda ca distanta dintre rigidizari sa fie cuprinsa intre 250400mm.
Se alege distanta dintre rigidizari de d=350mm.

Incarcarea pe platelaj este uniform distribuita, pe tot platelajul

Sectiunea de calcul a platelajului tine seama de faptul ca o parte din tabla dintre doua rigidizari
(marcata cu * in figura de mai sus) poate voala datorita incovoierii; sectiunea de calcul este:

=
=

fy
235

235
=1
235

Incarcarea aferenta
sectiunii de calcul este q=p x d
qSLU=pSLU x d
qSLU = 17.22 x 350x10-3 = 6.027 kN/m
qSLS =pSLS x d
qSLS = 11.95 x 350x10-3 = 4.183 kN/m

M EdSLU
=
, max

q SLU a 2 6,027 1,9 2


=
= 2,72 kN m
8
8

M EdSLS,max =

q SLS a 2 4,183 1,9 2


=
= 1,89 kN m
8
8

Sectiunea este solicitata la incovoiere. Din conditia de rezistenta (tensiunea maxima din
incovoierea fie mai mica decat tensiunea admisibila) rezulta modulul de rezistenta necesar sectiunii:

Wnec = M Ed

M0
fy

, unde f y = 235

N
mm 2

M 0 = coeficient partial de siguranta pentru rezistenta sectiunilor transversale; M 0 = 1.0


1.0
= 11.57 103 mm 3
235
Se propune grosimea tablei striate de 6mm si grosimea rigidizarii tot de 6mm; rezulta sectiunea de
calcul a platelajului, cu urmatoarele dimensiuni:
tpl= 6 mm
bpl= 186 mm
tr= 6 mm
hr= 80 mm
Wnec = 2.72 106

Se determina pozitia centrului de greutate a sectiunii; zCG este distanta dintre centrul de
greutate al sectiunii si fata exterioara a tablei striate
Ai zi
zCG =
Ai

zCG =

186 6 3 + 80 6 46 25428
=
= 15.93mm
186 6 + 80 6
1596

Se calculeaza caracteristicile geometrice ale sectiunii:


I y y = I y y ,i + ( Ai zi )
186 63 6 803
2
2
+
+ (186 6) (15.9 3) + (6 80) (46 15.9 ) = 879.9 103 mm 4
12
12
I
879.9 103
= 12.55 103 mm 3
Wy = y y Wy =
(86 15.9)
z max
I y y =

Se verifica conditia de dimensionare W y Wnec 12.55103 mm3 > 11.57103mm3


Pentru o dimensionare economica, se recomanda ca 0.9 W y Wnec

0.9 12.55103 mm3 = 11.3 103 mm3 (< 11.57103mm3)

Verificarea de rezistenta (S.L.U.)

f
M Ed
1 , unde M c ,Rd = Wel ,min y , ,iar Wel ,min = W y = 12.55 103 mm 3
M c ,Rd
M0
M c ,Rd = 12.55 103

235
= 2.949 106 kNmm 2.95kNm
1.0

2.72
= 0.922 (<1)
2.95

Verificarea de deformabilitate (S.L.S.)

f max f adm
in lipsa unor limitari tehnologice ale deformatiilor, deformata platelajului se limiteaza la:
a
1900
f adm =
f adm =
= 9.50mm
200
200
f max =

5 q S . L. S . a 4
5
4.183 19004

= 3.84mm (< 9.50mm)

f max =
384 2.1 105 879.9 103
384 E I y y

CALCULUL GRINZII SECUNDARE


Evaluarea incarcarilor

Evaluarea incarcarilor uniform distribuite pe toata suprafata platformei, preluate de catre grinzile
secundare:
Incarcari
Ti Valoare
S.L.S.
S.L.U.
2
p [KN/m ] Coeficient Valoare Coeficient Valoare
[KN/m2]
[KN/m2]
Greutate proprie platelaj
G
0.70
1.00
0.70
1.35
0.945
Greutate proprie grinda secundara
G
0.20
1.00
0.20
1.35
0.27
Inc. cvasipermanenta
G
4.00
1.00
4.00
1.35
5.40
Inc. variabila v1
Q
2.50
0.70
1.75
1.05
2.625
Inc. variabila v2
Q
5.50
1.00
5.50
1.50
8.25
SLS
2
SLU
p =12.15 kN/m
p =17.49 kN/m2
TOTAL
Incarcarea concentrata la nivelul grinzilor secundare provenita din greutatea proprie a utilajului
este:
P1S.L.S=20 kN;
P1S.L.U.=1.35 x 20 = 27 kN
Schema statica si calculul eforturilor sectionale

qSLU=pSLU x a qSLU=17.49 x 1.9 = 33.23kN/m


qSLS=pSLS x a qSLS=12.15 x 1.9 = 23.09kN/m
SLU

SLU
M Ed
=

q SLU t 2 P1 t
+
8
2

SLU
M Ed
=

33.23 4.6 2 27 4.6


+
= 120.9kNm
8
2
SLS

SLS
Ed

q SLS t 2 P1 t
=
+
8
2

SLS
Ed

23.09 4.6 2 20 4.6


=
+
= 107.1kNm
8
2

Dimensionare (la S.L.U.)


SLU

Wnec = M Ed

M0
fy

, unde f y = 235

N
iar M 0 = 1.0
mm 2

1.0
= 514.5 103 mm 3
235
A. Sectiune din profil laminat la cald (INP)
Wnec = 120.9 10 6

Daca utilizam un profil laminat la cald, va trebui sa alegem din tabel un profil cu modulul de
rezistenta mai mare decat cel necesar:

Tabel 1: caracteristici geometrice ale profilelor INP

Din tabelul de mai sus observam ca profilul INP 280 are Wel,y=542103mm3, deci poate fi utilizat
ca sectiune a grinzii secundare.
Dimensiunile profilului sunt: b=119mm; tw=10.1mm; tf=15.2mm; h=280mm
Masa unitara: m =47.9 kg/m
B. Sectiune din table sudate
Wnec = 514.5 10 3 mm 3

Grosimea tablelor utilizate este: tw, tf ={5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14l


15; 16; 18; 20; 22; 25; 30; 35, 40, 45...}mm
Se recomanda ca latimea tablelor utilizate se va modula la 5mm,
10mm sau 50mm in functie de latime, astfel:
- pentru latimi mai mici de 100mm, tablele se vor modula
la multiplu de 5mm;
- pentru latimi cuprinse intre 100500mm, tablele se vor
modula la multiplu de 10mm;
- pentru latimi cuprinse intre 5001000mm, tablele se vor
modula la multiplu de 5mm;

Se propune o grosime pentru tabla folosita la inima grinzii: tw=5mm


hwoptim = 1.15

514.5 103
Wnec
hwoptim = 1.15
= 369mm
tw
5

Se alege inaltimea inimii multiplu de 10mm, hw=370mm


Se verifica supletea inimii grinzii:

fy
hw
235
124 , unde =
=
=1
tw
235
235

hw 370
=
= 74 (<124)
tw
5
Se propune o grosime pentru tabla folosita la talpi de tf=(1.22.2)tw tf =8mm
Se calculeaza aria necesara a unei talpi:
talpa
Anec

Wnec hw t w
514.5 103 370 5
talpa

Anec

= 1082mm 2
hw
6
370
6

Se determina latimea necesara a talpii:


bnec

talpa
1082
Anec
bnec =
= 135.3mm
=
8
tf

Latimea talpii va trebui sa fie mai mare decat cea necesara, multiplu de 10mm.
Se propune latimea talpii b=140mm
140 5
b tw
2
8.44 (<14)
Se verifica supletea talpii: 2 14
8
tf
Sectiunea grinzii secundare este:
Caracteristicile geometrice:
Moment de inertie in rapoar cu axa y-y:

I y y

b t 3f
h +t
t w hw3
=
+2
+ 2(b t f ) w f
12
12
2

140 83
5 3703
370 + 8
6
4
+2
+ 2(140 8)
I y y =
= 101.13 10 mm
12
12
2
Aria sectiunii inimii:
Aw = t w hw Aw = 5 370 = 1850mm 2

Se verifica: Wel , y Wnec

Modulul de rezistenta:
I y y
I y y
101.13 106
Wel , y =
=
Wel , y =
= 524 103 mm 3
h
370
z max
w
+ tf
+8
2
2
514.5103 mm3 > 524103mm3

Aria sectiunii: A = t w hw + 2 t f b A = 5 370 + 2 8 140 = 4090mm 2


Masa unitara: m = A 1.00m 7850kg/m3 = 4090 10-6 1.0 7850 = 32.1 kg/m
Obs: se poate observa ca greutatea unitara a sectiunii alcatuita din table sudate este mai mica
decat greutatea unitara a sectiunii alcatuita din profile laminate la cald.

Verificari de rezistenta (SLU)

q t + 3 P1 33.23 4.6 + 3 27
=
= 116.93kN
2
2
VEdmax = V = 116.93kN
V=

1
VEd
= V q x1 = 116.93 33.23 1.15 = 78.72kN
1
= V x1 q x1
M Ed

x1
2

1
M Ed
= 116.93 1.15 33.23 1.15

1.15
= 112.5kNm
2

max
M Ed
=

q t 2 P1 t
+
8
2

max
M Ed
=

33.23 4.62 27 4.6


+
= 120.9kNm
8
2

I. Verificarea in sectiunea centrala: M= MEdmax=120.9 kNm, V=0


f
M Ed
1 , unde M c ,Rd = Wel ,min y ,
M c ,Rd
M0
A. Sectiunea din profil laminat INP 280:
Wel, y=542103mm3
235
M c ,Rd = 542 103
= 127.37 106 kNmm 127.4kNm
1.0
120.9
= 0.949 (<1)
127.4
B. Sectiunea din table sudate:
Wel, y=524103mm3
235
M c ,Rd = 524 103
= 123.14 106 kNmm 123.1kNm
1.0
120.9
= 0.982 (<1)
123.1
II. Verificarea in sectiunea de reazem: M= 0 ; V=VEdmax=116.93kN

Ed

f y / 3 M 0

)1

A. Sectiunea din profil laminat INP 280:


Aw=2670 mm2

Ed =

VEd S VEd
116.93 103
N

Ed =
= 43.79
I y y t w Aw
2670
mm 2

Ed

f y / 3 M 0

43.79
= 0.323 (<1)
235 / 3 1.0

B. Sectiunea din table sudate:


Aw=1850 mm2

Ed =

116.93 103
N
VEd S VEd
Ed =
= 63.21

I y y t w Aw
1850
mm 2

Ed

f y / 3 M 0

63.21
= 0.466 (<1)
235 / 3 1.0

Obs.
Relatia aproximativa a tensiunilor tangentiale Ed
-

VEd
este valabila numai daca Af/Aw 0.6:
Aw

Sectiunea din profil IPE: Af/Aw=(11915.2)/2670=0.677


Sectiunea din table sudate: Af/Aw=(1408)/(3705)=0.605

Daca se tine seama de slabirea sectiunii in zona de rezemare a grinzii secundare pe grinda
principala, verificarea sectiunii alcatuita din table sudate se face in sectiunea slabita.

A z
A
i

zCG =

S = 239,1 5
I y y =
max
Ed
=

*
Ed
=

**
Ed

140 8 4 + 5 340 178


= 108,9mm
140 8 + 5 340

239,1
= 142,9 103 mm 3 ;
2

S * = 140 8 104,9 = 117,49 103 mm 3

140 83 5 3403
+
+ 140 8 104,9 2 + 5 340 69,12 = 36,824 104 mm 4
12
12
VEd S 116,93 103 142,9 103
N
=
= 90,75
6
I y y tw
36,824 10 5
mm 2

VEd S * 116,93 103 117,49 103


N
=
= 74,61
6
I y y tw
36,824 10 5
mm 2

VEd S * 116,93 103 117,49 103


N
=
=
= 2,66
6
I y y b
36,824 10 140
mm 2

Verificarea tensiunii maxime:


Ed
90,75
=
= 0.669 (<1)
f y / 3 M 0
235 / 3 1.0

III. Verificarea in sectiunea 1-1 (la distanta de 0.25t fata de un reazem):


M=MEd1=112.5kNm ; V=VEd1=78.72 kN
2

Ed

+ 3 Ed 1 , unde Ed = M Ed z , si Ed = VEd
f /
f /
I y y
Aw
y M0
y M0
Obs.
Deoarece sectiunea este constanta pe toata lungimea grinzii secundare, iar M1<Mmax si
V1<Vmax, nu mai este necesara verificarea la max sau max; verificarea sectiunii se va face la
legatura dintre inima si talpa, acolo avem tensiuni si .

A. Sectiunea din profil laminat INP 280: Iy-y=75.9 106 mm4; Aw=2670 mm2

Ed =

M Ed
z
I y y

112.5 106
N
112 = 166
6
75.9 10
mm 2
V
= Ed
Aw

Ed =
Ed

Ed =

78.72 103
N
= 29.48
2670
mm 2
2

2
2
Ed

+ 3 Ed = 166 + 3 29.48 = 0.499 + 0.047 = 0.546 (<1)


f /
f / 235 / 1.0
235 / 1.0
y M0
y M0

B. Sectiunea din table sudate: Iy-y=101.13 106 mm4; Aw=1850 mm2

Ed =

M Ed
z
I y y

112.5 106
N
185 = 206
6
101.13 10
mm 2
V
= Ed
Aw

Ed =

Ed

Ed =

78.72 103
N
= 42.43
1850
mm 2
2

2
2
Ed

+ 3 Ed = 206 + 3 42.43 = 0.768 + 0.098 = 0.866 (<1)


f /
f / 235 / 1.0
235 / 1.0
y M0
y M0

Verificari de deformabilitate (SLS)

f max f adm
In lipsa unor limitari tehnologice ale
deformatiilor, deformata grinzii secundare se
limiteaza la:
t
f adm =

250
4600
f adm =
= 18.40mm
250
fmax=f1+f2+f3
Nota: verificarile de deformabilitate se vor
face pentru sectiunea cu momentul de inertie
mai mic (sectiunea alcatuita din table sudate).
f1 =

5
23.09 4600 4
5 q S . L. S . t 4

f1 =

= 6.34mm
384 2.1 105 101.13 10 6
384 E I y y

f2 =

1 P1SLS t 3
1
20 10 3 4600 3

f2 =

= 1.91mm
48 E I y y
48 2.1 105 101.13 106

11 P1SLS t 3
11
20 10 3 4600 3
f3 =

f3 =

= 2.63mm
384 2.1 105 101.13 10 6
384 E I y y
fmax=6.34 + 1.91 + 2.63 =10.88 (<18.40)

CALCULUL GRINZII PRINCIPALE


Evaluarea incarcarilor

Evaluarea incarcarilor uniform distribuite pe toata suprafata platformei, preluate de catre grinzile
principale:

Incarcari

Ti
p

Greutate proprie platelaj


Greutate proprie grinda secundara
Greutate proprie grinda principala
Greutate utilaj
Inc. cvasipermanenta

G
G
G
G
G

Inc. variabila v1
Inc. variabila v2

Q
Q

Valoare
[KN/m2]

S.L.S.
Coeficient Valoare
[KN/m2]
0.70
1.00
0.70
0.20
1.00
0.20
0.22
1.00
0.22
7.411
1.00
7.411
4.00
1.00
4.00
SLS
p =12.53 kN/m2
TOTAL
2.50
0.70
1.75
5.50
1.00
5.50
SLS
v =7.25 kN/m2
TOTAL

S.L.U.
Coeficient Valoare
[KN/m2]
1.35
0.945
1.35
0.27
1.35
0.297
1.35
10.005
1.35
5.40
SLU
p =16.92 kN/m2
1.05
2.625
1.50
8.25
SLU
v =10.88 kN/m2

qutilaj = (nr. gr. sec. x 3 x P1S.L.S )/(2 D x t) =( 15 x 3 x 20 kN) / (2 x 13.2m x 4.6) = 7.411 kN/m2
Schema statica si calculul eforturilor sectionale

qSLU=pSLU x t/2 qSLU=16.92 x (4.6/2) = 38.92kN/m


qSLS=pSLS x t/2 qSLS=12.53 x (4.6/2) = 28.82kN/m
uSLU=vSLU x t/2 uSLU=10.88 x (4.6/2) = 25.02kN/m
uSLS=vSLS x t/2 uSLS = 7.25 x (4.6/2) = 16.68kN/m

Starea de eforturi se va calcula pentru 2 ipoteze de calcul:


Ipoteza 1: incarcarea variabila este distribuita pe intreaga suprafata a platformei
Ipoteza 2: incarcarea variabila este distribuita doar pe o singura deschidere (pe jumatate din
platforma)

IPOTEZA 1

V A = Vc = 0,375( q + u ) D = 0,375 (38,92 + 25,02) 13,2 = 316,5kN


VB = 1,25( q + u ) D = 1.25 (38.92 + 25.02) 13,2 = 1055kN
VEdI ,st = VEdI ,dr = VB / 2 = 1055 / 2 = 527,5kN
M Ed

I ,c

= 0,07( q + u ) D 2 = 0,07 (38,92 + 25,02) 13,2 2 = 779,9kN m

M Ed

I ,r

= 0,125( q + u ) D 2 = 0,125 (38,92 + 25,02) 13,2 2 = 1393kN m

IPOTEZA 2

VC = 0.375q + 0.437u ) D = (0,375 38,92 + 0,437 25,02) 13,20 = 336,98kN


VB = (1,25q + 0,625u ) D = (1,25 38,92 + 0,625 25,02) 13,20 = 848,6kN
VA = (0,375q 0,063) D = (0,375 38,92 0,063 25,02) 13,20 = 171,85kN
M Ed

II , c

= (0,07 q + 0,096u ) D 2 = (0,07 38,92 + 0,096 25,02) 13,202 = 893,21kN m

M Ed

II , r

= (0,125q + 0,063u ) D 2 = (0,125 38,92 + 0,063 25,02) 13,202 = 1122,33kN m

DIMENSIONARE

Grinda principala va avea sectiunea variabila, insa pastrand inaltimea grinzii constanta.
Sectiunea din zona reazemului central (S1) va fi dimensionata la un moment
r
MEd = max(MEdI,r,MEdII,r) iar sectiunea din camp (S2) va fi dimensionata la un moment
MEdc= max(MEdI,c,MEdII,c)
MEdr=max (MEdI,r, MEdII,r) = max (1393 ;1122,3) = 1393 kNm
MEdc=max (MEdI,c, MEdII,c)= max (779,9; 893,21) = 893,21 kNm
Pentru a dimensiona inima grinzii principale, se calculeaza un moment ponderat M* pe toata
lungimea grinzii principale, ca medie a celor doua momente: moment de dimensionare a sectiunii in
camp si moment de dimensionare a sectiunii in reazem.
M* =

r
c
M Ed
2 0,25 D + M Ed
( 2 0,75 D + 2 0,3m)
2 D + 2 0,3m

M* =

1393 2 0,25 13,20 + 893,21 ( 2 0,75 13,20 + 2 0,3)


2 13,20 + 2 0,30

M* =

1393 6,60 + 893,21 20,4


= 1015,4kN m
27,0

Se calculeaza modulul de rezistenta necesar, pentru un element incovoiat, solicitat la


momentul ponderat M*
N

iar M 0 = 1.0
W nec* = M * M 0 , unde f y = 235
fy
mm 2
W nec* = 1015,4 106

1.0
= 4321 103 mm 3
235

Se propune o grosime pentru tabla folosita la inima grinzii: tw=8 mm


hwoptim = 1.15

Wnec*
tw

hwoptim = 1.15

4321 103
= 845,2mm
8

Se alege inaltimea inimii multiplu de 50mm, hw=850 mm


Se verifica supletea inimii grinzii:
hw 850
=
= 106,25 (<124)
tw
8

fy
235
hw
124 , unde =
=
=1
235
235
tw

DIMENSIONAREA TALPII DIN SECIUNEA REAZEMULUI CENTRAL (S1)

Se calculeaza modulul de rezistenta necesar:


N

r
iar M 0 = 1.0
M 0 , unde f y = 235
W necr = M Ed
fy
mm 2
W necr = 1393 106

1.0
= 5928 103 mm 3
235

Se propune o grosime pentru tabla folosita la talpi de tf=(1.22.2) tw tf,1 =15mm


Se calculeaza aria necesara a unei talpi:
W r h t
5928 103 850 8
talpa
talpa

= 5841mm 2
Anec
nec w w Anec
6
850
6
hw
Se determina latimea necesara a talpii:
b1,nec =

talpa
5841
Anec
b1,nec =
= 389,4mm
15
t f ,1

Latimea talpii va trebui sa fie mai mare decat cea necesara, multiplu de 10mm.
Se propune latimea talpii b1=400 mm
400 8
b1 t w
2 14
2
Se verifica supletea talpii:
13.07 (<14)
15
t f ,1
DIMNENSIONAREA TLPII DIN SECIUNE CENTRAL (S2)

Se calculeaza modulul de rezistenta necesar:

N
c
iar M 0 = 1.0
M 0 , unde f y = 235
W necc = M Ed
mm 2
fy
W necc = 893,21 106

1.0
= 3801 103 mm 3
235

Se propune aceeasi grosime de tabla pentru talpa, ca si in sectiunea de reazem tf,2 =15mm
Se calculeaza aria necesara a unei talpi:
talpa
Anec

W necc
hw

hw t w
3801 103 850 8
talpa
Anec

= 3338mm 2
850
6
6

Se determina latimea necesara a talpii:


b2,nec =

talpa
3338
Anec
b2,nec =
= 222,5mm
t f ,2
15

Latimea talpii va trebui sa fie mai mare decat cea necesara, multiplu de 10mm.
Se propune latimea talpii b2=230 mm
230 8
b2 t w
2 14
2
7,4 (<14)
Se verifica supletea talpii:
t f ,2
15

CARACTERISTICILE GEOMETRICE ALE SECTIUNILOR


A.
SECTIUNEA DE REAZEM (S1)
Moment de inertie in raport cu axa y-y:
S1

I y y

b1 t 3f ,1
hw + t f ,1
t w hw3

=
+2
+ 2(b1 t f ,1 )
12
12
2

8 8503
400 153
850 + 15
6
4
+2
+ 2(400 15)
I y y =
= 2654 10 mm
12
12
2

Aria sectiunii inimii:


Aw = t w hw Aw = 8 850 = 6800mm 2
S1

B.

SECTIUNEA DIN CAMP (S2)

S2

I y y

b2 t 3f , 2
hw + t f , 2
t w hw3

=
+2
+ 2(b2 t f , 2 )
12
12
2

I Sy 2y =

8 8503
230 153
850 + 15
6
4
+2
+ 2(230 15)
= 1700 10 mm
12
12
2

VERIFICARI DE REZISTENTA
A. VERIFICAREA SECTIUNII DIN REAZEMUL CENTRAL
Solicitari: M=MEdr = 1393, kNm ; V=VEdI,st = VEdI,dr =527,5 kN

A.1: Verificarea la moment maxim:


M Edr
M

r
c , Rd

r
el , y , min

M cr,Rd
M Edr
M

r
c , Rd

1 , unde M cr,Rd = Welr , y ,min

I Sy 1y

I Sy 1y

Wel , y =

fy

M0

2654 106
= 6031,8 103 mm 3
850
+ 15
2

hw
+ t f ,1
2
235
= 6031,8 103
= 1417,5 106 N mm = 1417,5kN m
1,0
=

zmax

1393
= 0,983 (<1) se verifica
1417,5

A.2: Verificarea la forta taietoare (verificarea la tensiune tangentiala maxima):

Ed

f y / 3 M 0

Ed =

)1

V EdI S
I 1y y t w

Ed

f y / 3 M 0

VEd
527,5 103
N
Ed =
= 77,57
Aw
6800
mm 2

77,57
= 0.572 (<1) se verifica
235 / 3 1.0

A.3: verificarea in punctul critic al sectiunii transversale (legatura dintre inima si talpa):

Ed

+ 3 Ed 1 , unde
f /
f /
y M0
y M0

Ed =
Ed =

M rEd
1

I y y

z * , si

V Edr S
I 1y y tw

, in care

VEd este valoarea de calcul a fortei de forfecare (a fortei taietoare)


S este momentul static al sectiunii situate deasupra punctului considerat
Iy-y este momentul de inertie la incovoiere al intregii sectiuni, in zona reazemului central al
grinzii principale (S1)
tw este grosimea peretelui in punctul considerat

Ed =

M Edr

M Edr hw 1393 10 6 850


N
z = S1
=

= 223,1
6
I y y 2 2654 10
2
mm 2
*

I Sy1y

t
h
850 15
+ = 2595 103 mm 3 ;
S = (b1 t f ,1 ) w + f ,1 = ( 400 15)
2
2
2
2

Ed

V Edr S

527,5 103 2595 103


N
=
=
= 64,47
6
I y y tw
2654 10 8
mm 2
2

2
2
Ed

+ 3 Ed = 223,1 + 3 64,47 = 0,901 + 0,226 = 1,127 >1


f /
f / 235 / 1,0
235 / 1,0
y M0
y M0
Verificarea nu este satisfacuta redimensionam sectiunea de reazem:
Se propune marirea latimii talpilor

Se propune latimea talpii b1=420 mm


420 8
b1 t w
2 14
2
13.73 (<14)
Se verifica supletea talpii:
t f ,1
15
2

S1

I y y

8 8503
420 153
850 + 15
6
4
=
+2
+ 2(420 15)
= 2766,6 10 mm
12
12
2

Ed =

M Edr
I Sy 1y

1393 10 6 850
N
z =

= 214
6
2766,6 10
2
mm 2

t
h
850 15
+ = 2725 103 mm 3
S = (b1 t f ,1 ) w + f ,1 = ( 420 15)
2
2
2
2

V Edr S

Ed =

I y y tw

527,5 103 2725 103


N
= 64,95
6
2766,6 10 8
mm 2

2
Ed
Ed 214 2
64
,
95

+ 3
=
+ 3
= 0,829 + 0,229 = 1,058 >1
f /
f / 235 / 1,0
235
/
1
,
0

y
M
y
M
0
0

Relatia nu este verificata, se propune marirea sectiunii. Daca se mareste mai mult latimea
talpii la b1=430 mm, atunci supletea talpii va fi:
430 8
2
14.07 (>14) trebuie marita grosimea talpii.
15
Se propune tf,2 =16mm, iar latimea talpii b1=420 mm
2

I y y

8 8503
420 163
850 + 16
6
4
=
+2
+ 2(420 16)
= 2930 10 mm
12
12
2

Ed =

M Edr
I 1y y

1393 106 850


N
z =

= 202,1
6
2930 10
2
mm 2

t
h
850 16
+ = 2910 103 mm 3
S = (b1 t f ,1 ) w + f ,1 = ( 420 16)
2
2
2
2

Ed =

V Edr S
I y y tw

527,5 103 2910 103


N
= 65,5
6
2930 10 8
mm 2

2
Ed
Ed 202,1 2
65
,
5

+ 3
=
+ 3
= 0,740 + 0,233 = 0,973 (<1)
f /
f / 235 / 1,0
235
/
1
,
0

y
M
y
M
0
0

se verifica
Obs: nici o dimensiune a sectiunii transversale nu a fost micsorata, si deci nu este nevoie de
refacerea celorlalte verificari.

Verificarea sectiunii de reazem (verificare exprimata in eforturi sectionale)

V Edr
r
c , Rd

1,

unde

Vcr, Rd = Aw

fy
3 M 0

N
235
10 3 = 922,6
mm 2
3 1,0

= 6800

Aw = hwtw = 850 8 = 6800mm


V Edr
r
c , Rd

537,5
= 0,583
922,6
Daca
Daca

V Edr
r
c , Rd

V Edr
r
c , Rd

fy

0,5

r
= W yS 1
M Rd

> 0,5

r
= W yS 1 (1 )
M Rd
2

2 V r
2 537,5
= r Ed 1 =
1 = 0,027

Vc , Rd
922,6

M0
fy

M0

, unde

W yS 1 =

I 1y y
z max

2930 106
= 6,767 106 mm 3
(850 + 16) / 2

M cr, Rd = 6,767 106 (1 0,027 )


M Edr
M

r
c , Rd

235
10 6 = 1547kNm
1,0

1393
= 0,900
1547

B. VERIFICAREA SECTIUNII DIN CAMP


Solicitari: M=MEdc = 893,21 kNm ; V=0
M Edc
M

c
c , Rd

1 , unde M cc,Rd = Welc, y ,min

c
el , y , min

I Sy 2y
z max

I Sy 2y
hw
+ t f ,2
2

M cc,Rd = 3863,6 103


M Edc
M

c
c , Rd

Wel , y

fy

M0

1700 106
=
= 3863,6 103 mm 3
850
+ 15
2

235
= 907,95 106 N mm = 907,95kN m
1,0

893,21
= 0,984 (<1) se verifica
907,95

VERIFICAREA DE DEFORMABILITATE

Verificarea de deformabilitate se calculeaza cu valorile incarcarilor din gruparea de incarcari la


Starea Limita de Serviciu (SLS)
Deformata maxima de obtine in mijlocul deschiderii grinzii, in ipoteza II de incarcari (situatia in
care incarcarea variabila se afla numai pe o jumatate din platforma).

f max f adm
in lipsa unor limitari tehnologice ale deformatiilor, deformata grinzii principale se limiteaza la:
D
13200
f adm =
f adm =
= 37,7mm
350
350
Deformata maxima a grinzii se poate calcula prin metoda suprapunerii efectelor:
f1 =

5 ( q S . L. S . + u S . L. S . ) D 4

E I Sy 2y
384

5 ( 28,82 + 16,68) 132004

f1 =
= 50,38mm
384
2.1 105 1700 106
SLS , r
2
1 M Ed D
f2 =
, unde
16
E I Sy 2y

M Ed

II ,r

= (0,125q + 0,063u ) D 2

M Ed

II ,r

= (0,125 28,82 + 0,063 16,68) 13,202

M Ed

II ,r

= 810,8kN m

f1 =

f max = f1 f 2 = 50,58 24,73 = 25,85mm (< f adm ) se verifica

1 810,8 106 132002

= 24,73mm
16 2.1 105 1700 106

VERIFICAREA IMPOTRIVA PIERDERII LOCALE A STABILITATII INIMII GRINZII


PRINCIPALE

Verificarea panoului de inima


se face la solicitarile maxime
MEd si VEd
MEd = 1393 kNm
VEd = 527,5 kN
a = distanta dintre rigidizarile
transversale
a = 1900mm
Observatie:
nu este necesara rezistenta la
voalare din forfecare daca
hw 31
k ,
tw
unde = 1,2 pentru oteluri cu
fy460 N/mm2 iar k este un
coeficient de voalare:
a
h
1 atunci k = 5,34 + 4,0 w
daca
hw
a

a
h
< 1 atunci k = 4,0 + 5,34 w
daca
hw
a

a 1900
=
= 2,24 1
850
hw
31

k =

31
1 6,14 = 64,01
1,2

850
k = 5,34 + 4,0
= 6,14
1900

este necesara verificarea de voalare

Wy =

I y y
z max

= 6,767 106 mm 3 ;

hw2 t w
850 2 8
= 6,767 10 6
= 5,804 10 6 mm 3
6
6
M Ed
1393 10 6
1,0
1 =
= 0,876 < 1

Se verifica daca 1 =
Wy f y / M 0
6,767 10 6 235 / 1,0
W f ,y = Wy

t N
, unde d = min{a, hw}
Se calculeaza tensiunea E = 190000 w
2
d mm
2

d = min (1900mm; 850mm) = 850mm

N
8
= 16,83
mm 2
850

E = 190000

Se calculeaza tensiunea critica de voalare elastica cr = E k cr = 16,83 6,14 = 103,3


Se determina coeficientul w =

f y ,w

cr

N
mm 2

235
= 1,508
103,3

Se calculeaza w astfel:

w =

daca w 0,83 /

w = 0,83 / w

daca 0,83 / < w < 1,08

w = 1,37 /(0,7 + w ) daca w 1,08


In situatia noastra, w > 1,08 w = 1,37 /(0,7 + 1,508) =0,620
Se determina Vbw,Rd =

w f yw hw t w
3 M 1

1,6 b t f

Se calculeaza c = a 0,25 +
t w hw2

0,620 235 850 8


10 3 = 572,45kN
3 1,0

Vbw,Rd =

1,6 420 16

c = 1900 0,25 +
= 478,5mm
8 850 2

hw2 t w
850 2 8
= 6,767 10 6
= 5,804 10 6 mm 3
6
6
f
235
= W f ,y y

M f ,Rd = 5,804 10 6
10 6 = 1364kNm
M0
1,0

Se determina W f , y = W y
Se determina M f ,Rd
Se calculeaza Vbf ,Rd

Vbf , Rd =

b f t 2f f yf M Ed
1
=
M f ,Rd
c M1

2
420 162 235 1393
1
= 2269 N = 2,27kN
478,5 1,0 1364

Se calculeaza capacitatea de rezistenta la forfecare Vb,Rd


Vb, Rd = Vbw, Rd + Vbf , Rd = 572,45 2,27 = 570,18kN
Se verifica daca Vb,Rd

f yw hw t w
3 M 1

f yw hw t w 1,2 235 850 8 3


=
10 = 1107kN
3 M 1
3 1,0

570,18 < 1107 se verifica

VEd
Vb,Rd

3 =

Se verifica daca 3 1

se verifica (daca nu, se mareste tw)

Se determina 3 =

W f ,y
Se verifica daca 1 + 1
Wy

527,5
= 0,918
574,7

(23 1)2 1

5,804 10 6
2
(2 0,918 1) = 0,876 + 0,142 0,699 = 0,975
0,876 + 1
6
6,767 10

se verifica

DIMENSIONAREA IMBINARII DE MONTAJ

Imbinarea de montaj se realizeaza la distanta de 0,25D (0,2513,2m=3,30m) fata de reazemul central


(din axul B).
Se verifica distanta dintre axul imbinarii si cea mai apropiata rigidizare verticala de pe inima grinzii.
Aceasta trebuie sa fie cel putin 400mm pentru a se putea realiza imbinarea.

EVALUAREA INCARCARILOR

qSLU= 38,92kN/m; uSLU=25,02kN/m


VCI = 0,375( q + u ) D = 316,5kN ;
V AII = (0,375q 0,063) D = 171,85kN ; VCII = (0.375q + 0.437u ) D = 336,98kN

VEdI = VCI ( q + u ) 0.75D = 316,5 (38,92 + 25,02) 0,75 13,2 = 316,5kN


VEdII 1 = VAII q 0.75D = 171,85 38,92 0,75 13,2 = 213,5kN

VEdII 2 = VCII ( q + u ) 0.75D = 336,98 (38,92 + 25,02) 0,75 13,2 = 296kN


M

I
Ed

0,75D
(0,75 13,2) 2
= V 0,75 D ( q + u ) 0.75D
= 316,5 0,75 13,2 (38,92 + 25,02)
2
2
I
C

I
= 3133,35 3133,38 0
M Ed
II 1
M Ed
= VAII 0,75 D q 0.75D

0,75D
(0,75 13,2) 2
= 171,85 0,75 13,2 38,92
2
2

II 1
M Ed
= 1701,3 1907,3 = 206kNm
II 2
M Ed
= VCII 0,75 D ( q + u ) 0.75D
II 2
= 3336,3 3133,38 = 203kNm
M Ed

0,75D
(0,75 13,2) 2
= 337 0,75 13,2 (38,92 + 25,02)
2
2

Eforturile capabile ale sectiunii grinzii in dreptul imbinarii:


fy
235
VRd = Aw
= (8 850)
10 3 = 922,6kN
1 3
M1 3
2

I yJ y =

8 8503
230 163
850 + 16
6
4
+2
+ 2(230 16)
= 1790 10 mm
12
12
2

I y y ,w

8 8503
=
= 410 10 6 mm 4
12

I yJ y ,w

I yJ y

410 10 6
= 0,229
1790 10 6

I y y , f

230 16 3
850 + 16
6
4
=2
+ 2(230 16)
= 1380 10 mm
12
2

=
M

J
Rd

I yJ y ,w
I yJ y

1380 10 6
=
= 0,771
1790 10 6

I yj y f y 1790 106 235


=

10 6 = 954kNm
zmax M 0
441
1,0

Imbinarea de montaj se va dimensiona si verifica la eforturile sectionale din combinatiile


urmatoare:
Ipoteza 1:
MJEd = min (1,3MIEd ; MJRd) = min (1,30 ; 954) = 0 kNm
VJEd = min (1,3VIEd ; VRd) = min (1,3316,5 ; 923) = 411,5 kN
Ipoteza 2:
MJEd = min (1,3MII-1Ed ; MJRd) = min (1,3206 ; 954) = 267,8 kNm
VJEd = min (1,3VII-1Ed ; VRd) = min (1,3213,5 ; 923) = 277,6 kN
Ipoteza 3:
MJEd = min (1,3MII-2Ed ; MJRd) = min (1,3203 ; 954) = 263,9 kNm
VJEd = min (1,3VII-2Ed ; VRd) = min (1,3296 ; 923) = 384,8 kN

Distributia solicitarilor la inima si talpi va fi urmatoarea:


MJ,wEd = momentul preluat de inima in zona imbinarii
MJ,fEd = momentul preluat de talpi in zona imbinarii

MJ,wEd = MJEd
MJ,f Ed = MJEd

VJ,wEd = momentul preluat de inima in zona imbinarii


VJ,fEd = momentul preluat de talpi in zona imbinarii

VJ,wEd = VJEd
VJ,f Ed = 0

DIMENSIONAREA SI VERIFICAREA ECLISELOR


A. ECLISELE DE PE INIMA
Solicitari:
Ipoteza 1:
MJ,wEd = MJEd = 0
VJ,w Ed = VJEd = 411,5 kN
Ipoteza 2:
MJ,wEd = MJEd = 0,229267,8 = 61,33 kNm
VJ,w Ed = VJEd = 277,6 kN
Ipoteza 3:
MJ,wEd = MJEd = 0,229263,9 = 60,43 kNm
VJ,w Ed = VJEd = 384,8 kN
Dimensiunea ecliselor de pe inima

twp - grosimea ecliselor pe inima; twptw/2


hwp - inaltimea ecliselor pe inima; hwp = hw 2 x(3060mm)
Se propun eclise pe inima cu grosimea de twp = 5mm
Se propune inaltimea inimii de hwp =750mm

Caracteristicile geometrice ale sectiunii ecliselor sunt:


AwP = 2 5 750 = 7500mm 2
I yP y ,w = 2

5 7503
= 351,6 106 mm 4
12

5 7502
= 937,5 103 mm 3
6
Capacitatea eclisei la forta taietoare in sectiunea bruta:
f yp
7500 235
AwP
p
VRdp ,w =

10 3 = 801,2kN
VRd ,w =

1,27
1,27 3 M 0
3 1,0
W yP y ,w = 2

Capacitatea eclisei la incovoiere in sectiunea bruta:


fy
P
P
P
3 235

M Rd
10 6 = 220,3kNm
M Rd
,w = W y ,w
,w = 937,5 10
1,0
M0
Verificari de rezistenta ale ecliselor de pe inima, in sectiunea bruta:
Verificare la moment maxim (ipoteza 3 de incarcare):
M EdJ ,w
M

P
Rd , w

M EdJ ,w
M

P
Rd ,w

61,33
= 0,278 < 1 ( se verifica )
220,3

Verificare la forta taietoare maxima (ipoteza 1 de incarcare):


V Edr
r
c , Rd

V Edr
r
c , Rd

411,5
= 0,514 < 1 ( se verifica )
801,2

B. ECLISELE DE PE TALPI
Solicitari:
Ipoteza 1: MJ,fEd = MJEd = 0
Ipoteza 2: MJ,fEd = MJEd = 0,771267,8 = 206,5 kNm
Ipoteza 3: MJ,fEd = MJEd = 0,771263,9 = 203,5 kNm
Dimensiunea ecliselor de pe talpi

Se claculeaza forta axiala ce solicita eclisele de pe talpi:


Fj,fEd=Mj,fEd /(hw+tf) = 206,5 / [(850+16)10-3]=238,5 kN

Se propune o latime a ecliselor de pe talpi bp,f :


b tw
420 8
bp, f f
20...40mm

bp, f
20...30mm
2
2
Se calculeaza grosimea necesara a unei eclise de pe talpi:
FEdj , f
238,5 103
f
1014,9
235 1,0
t p , f yp M 0
t p, f
=
= 1,49mm
4 170
680
4 bp, f

bp , f = 170mm

Se alege constructiv tp,f = 8mm


Se calculeaza capacitatea eclisei la forta axiala, in sectiunea bruta:
Nj,fRd = 4bp,f tp,f fyp/M0 = 4170 8 235/1,010-3 = 1278 kN
Verificarea de rezistenta ale ecliselor de pe talpi, in sectiunea bruta:
N EdJ , f
N

j, f
Rd

N EdJ , f
N

j, f
Rd

238,5
= 0,187 < 1 ( se verifica )
1278

C. SURUBURI DE PE INIMA
Distributia suruburilor pe inima:
Se vor utiliza suruburi de inalta rezistenta, grupa 8.8 sau 10.9. Valorile nominale pentru limita de
curgere fyb si rezistenta la rupere a suruburilor fub este:
- pentru suruburi grupa 8.8: fyb=640 N/mm2 ; fub=800 N/mm2
- pentru suruburi grupa 10.9: fyb=900 N/mm2 ; fub=1000 N/mm2
Se propun distantele:
e1=45mm
e2=40mm
p1=110mm
p2=60mm

Se calculeaza:
(xi2 + zi2 ) = (14302 + 41102 + 42202 + 43302)=690200mm
xmax= 30mm
zmax = 330mm

V
=
FEd

FEdrez =

VEdJ ,w
nr.surub.

(F

x
J ,w
FEdM ,,max
= M Ed

) + (F

2
M ,x
Ed , max

M ,z
Ed , max

Ipoteza 1:
411.5
V
FEd
=
= 29.4kN
14
FEdrez =

(0)2 + (0 + 29,4 )2

Ipoteza 2:
277.6
V
FEd
=
= 19.8kN
14
z
FEdM ,,max
= 61,33 10 3

x max
( xi2 + zi2 )

z
J ,w
FEdM ,,max
= M Ed

V
)
+ FEd

x
FEdM ,,max
=0

z
FEdM ,,max
=0

= 29,4kN

330
= 29,32kN
690200

x
FEdM ,,max
= 61,33 103

30
= 2,67kN
690200

Ipoteza 3:
384,8
V
FEd
=
= 27,5kN
14
z
FEdM ,,max
= 60,43 10 3

z max
( xi2 + zi2 )

FEdrez =

x
FEdM ,,max
= 60,43 10 3

30
= 2,63kN
690200

(29,32 )2 + (2,67 + 19,8)2

330
= 28,89kN
690200

FEdrez =

;
= 36,94kN

(28,89 )2 + (2,63 + 27,5)2

= 41,74kN

Se calculeaza capacitatea de preluare a fortei perpendiculare pe tija surubului, pentru un surub:


k n
Fs , Rd = s
Fp ,C , unde:

M3

ks coeficient care tine seama de tipul gaurilor in care sunt introduce suruburile; pentru
suruburi utilizate in gauri normale, ks=1,0.
n numarul suprafetelor de frecare; in situatia de fata n=2
coeficient de frecare; pentru imbinarea dimensionata se va lua in calcul =0,4 (pentru
clasa B a suprafetei de frecare) .
M3 coeficient de siguranta; valoarea recomandata de norma pentru M3=1,25
Fp,C forta de pretensionare din surub, care se calculeaza cu formula: Fp ,C = 0,7 f ub As
Se propun suruburi M16 gr. 8.8
Fp ,C = 0,7 f ub As
Fs ,Rd =

Fp ,C

As =

d 02

3,14 (0,89 16)


= 159,2mm 2
4
= 89,15kN
2

4
= 0,7 800 159,2 10 3

1 2 0,4
89,15 = 57,1kN
1,25

Se verifica:

FEdmax
1
Fs ,Rd

41,74
= 0,73 < 1 ( se verifica )
57,1

D. SURUBURILE DE PE TALPI
Distributia suruburilor pe talpi:

Se propune acelasi tip de surburi, M16, gr. 8.8

Fs , Rd = 57,1kN

Numarul necesar de suruburi pe o talpa este n = FEdj,f / Fs,Rd


n = 238,5 kN / 57,1 = 4,18 suruburi
se vor distribui cate 3 suruburi pe fiecare
pereche de eclise de pe talpi, in total 6 suruburi pe fiecare talpa
Verificarea sectiunii nete a ecliselor:
Forta capabila a ecliselor (platbandelor) in sectiunea neta este: N u ,Rd =
Anet = 4 b p , f t p , f 4 t p , f = 4 170 8 4 17 8 = 4896mm 2
N u ,Rd =

0,9 4896 510 10 3


= 1798kN > FEd=238,5 kN
1,25

0,9 Anet f u

M2