Sunteți pe pagina 1din 7

DATE DE TEMA

D = 13.20m - deschiderea platformei


t =4.60m - traveea platformei
H = 8.00m - cota superioara a platformei
a = 1.90m - distanta maxima dintre grinzile secundare
P1 = 20kN - incarcarea concentrata data de utilajul ce reazema pe platforma
c = 4.0 KN/m2 - incarcare data de spatiul tehnic (instalatii)
v1 = 2.5 KN/m2 - incarcare variabila
v2 = 5.5 KN/m2 - incarcare variabila

Alegerea distantei dintre grinzile secundare:


Se propune distanta egala de 1.90m intre grinzile secundare, pornind dinspre axul de simetrie
al platformei (axul B) catre axele “A” respectiv “C”. Adiacent axelor “A” si “C” distanta dintre
grinzile secundare va fi de 1.80m.

CALCULUL PLATELAJULUI
Tipuri de table striata:

Evaluarea incarcarilor
Incarcari Tip Valoare S.L.S. S.L.U.
[KN/m2] Coeficient Valoare Coeficient Valoare
[KN/m2] [KN/m2]
Greutate proprie platelaj G 0.70 1.00 0.70 1.35 0.945
Inc. cvasipermanenta G 4.00 1.00 4.00 1.35 5.40
Inc. variabila v1 Q 2.50 0.70 1.75 1.05 2.625
Inc. variabila v2 Q 5.50 1.00 5.50 1.50 8.25
TOTAL p =11.95 kN/m2
SLS
p =17.22 kN/m2
SLU

S.L.S.: ∑G k, j +Qk ,I + ∑ψ 0,i ⋅ Qk ,i


unde Ψ0,i este factorul de simultaneitate al efectelor pe structura ale actiunilor variabile Ψ0,i=0.7
S.L.U.: 1.35 ⋅ ∑ Gk , j +1.5 ⋅ Qk ,I + ∑1.5 ⋅ψ 0,i ⋅ Qk ,i
Platelajul va fi alcatuit din tabla striata, rigidizata cu platbanda, din otel S235.
Se recomanda ca distanta dintre rigidizari sa fie cuprinsa intre 250…400mm.

Se alege distanta dintre rigidizari de d=350mm.

Incarcarea pe platelaj este uniform distribuita, pe tot platelajul

Sectiunea de calcul a platelajului tine seama de faptul ca o parte din tabla dintre doua rigidizari
(marcata cu * in figura de mai sus) poate voala datorita incovoierii; sectiunea de calcul este:

fy
ε= →
235
235
ε= =1
235

Incarcarea aferenta sectiunii de calcul este q=p x d

qSLU=pSLU x d →
qSLU = 17.22 x 350x10-3 = 6.027 kN/m
qSLS =pSLS x d →
qSLS = 11.95 x 350x10-3 = 4.183 kN/m

q SLU ⋅ a 2 6,027 ⋅ 1,9 2


SLU
M Ed ,max = = = 2,72 kN m
8 8
q SLS ⋅ a 2 4,183 ⋅ 1,9 2
M EdSLS,max = = = 1,89 kN m
8 8
Sectiunea este solicitata la incovoiere. Din conditia de rezistenta (tensiunea maxima σ din
incovoierea fie mai mica decat tensiunea admisibila) rezulta modulul de rezistenta necesar sectiunii:

γ M0 N
Wnec = M Ed ⋅ , unde f y = 235
fy mm 2
γ M 0 = coeficient partial de siguranta pentru rezistenta sectiunilor transversale; γ M 0 = 1.0
1.0
→ Wnec = 2.72 ⋅ 106 = 11.57 ⋅ 103 mm 3
235
Se propune grosimea tablei striate de 6mm si grosimea rigidizarii tot de 6mm; rezulta sectiunea de
calcul a platelajului, cu urmatoarele dimensiuni:
tpl= 6 mm
bpl= 186 mm
tr= 6 mm
hr= 80 mm

Se determina pozitia centrului de greutate a sectiunii; zCG – este distanta dintre centrul de
greutate al sectiunii si fata exterioara a tablei striate

zCG =
∑ Ai ⋅ zi →
∑ Ai
186 ⋅ 6 ⋅ 3 + 80 ⋅ 6 ⋅ 46 25428
zCG = = = 15.93mm
186 ⋅ 6 + 80 ⋅ 6 1596

Se calculeaza caracteristicile geometrice ale sectiunii:


I y − y = ∑ I y − y ,i + ∑ ( Ai ⋅ zi ) →
186 ⋅ 63 6 ⋅ 803
+ (186 ⋅ 6) ⋅ (15.9 − 3) + (6 ⋅ 80) ⋅ (46 − 15.9 ) = 879.9 ⋅ 103 mm 4
2 2
I y− y = +
12 12
I 879.9 ⋅ 103
Wy = y− y → Wy = = 12.55 ⋅ 103 mm 3
z max (86 − 15.9)

Se verifica conditia de dimensionare W y ≥ Wnec → 12.55·103 mm3 > 11.57·103mm3


Pentru o dimensionare economica, se recomanda ca 0.9 ⋅ W y ≤ Wnec
0.9 ·12.55·103 mm3 = 11.3 ·103 mm3 (< 11.57·103mm3)
Verificarea de rezistenta (S.L.U.)

M Ed f
≤ 1 , unde M c ,Rd = Wel ,min ⋅ y , ,iar Wel ,min = W y = 12.55 ⋅ 103 mm 3
M c ,Rd γ M0
235
M c ,Rd = 12.55 ⋅ 103 ⋅ = 2.949 ⋅ 106 kNmm ≅ 2.95kNm
1.0
2.72
= 0.922 (<1)
2.95

Verificarea de deformabilitate (S.L.S.)

f max ≤ f adm
in lipsa unor limitari tehnologice ale deformatiilor, deformata platelajului se limiteaza la:
a 1900
f adm = → f adm = = 9.50mm
200 200
5 q S . L. S . ⋅ a 4 5 4.183 ⋅ 19004
f max = ⋅ → f max = ⋅ = 3.84mm (< 9.50mm)
384 E ⋅ I y − y 384 2.1 ⋅ 105 ⋅ 879.9 ⋅ 103
CALCULUL GRINZII SECUNDARE

Evaluarea incarcarilor

Evaluarea incarcarilor uniform distribuite pe toata suprafata platformei, preluate de catre grinzile
secundare:
Incarcari Tip Valoare S.L.S. S.L.U.
2
[KN/m ] Coeficient Valoare Coeficient Valoare
[KN/m2] [KN/m2]
Greutate proprie platelaj G 0.70 1.00 0.70 1.35 0.945
Greutate proprie platelaj G 0.20 1.00 0.20 1.35 0.27
Inc. cvasipermanenta G 4.00 1.00 4.00 1.35 5.40
Inc. variabila v1 Q 2.50 0.70 1.75 1.05 2.625
Inc. variabila v2 Q 5.50 1.00 5.50 1.50 8.25
SLS 2
TOTAL p =12.15 kN/m p =17.49 kN/m2
SLU

Incarcarea concentrata la nivelul grinzilor secundare provenita din greutatea proprie a utilajului
este:
P1S.L.S=20 kN;
P1S.L.U.=1.35 x 20 = 27 kN

Schema statica si calculul eforturilor sectionale

qSLU=pSLU x a → qSLU=17.49 x 1.9 = 33.23kN m


qSLS=pSLS x a → qSLS=12.15 x 1.9 = 23.09kN m

q SLU ⋅ t 2 P SLU ⋅ t
SLU
M Ed = +
8 2
33.23 ⋅ 4.6 2 27 ⋅ 4.6
M SLU
Ed = + = 120.9kNm
8 2
q SLS ⋅ t 2 P SLS ⋅ t
SLS
M Ed = +
8 2
23.09 ⋅ 4.6 2 20 ⋅ 4.6
SLS
M Ed = + = 107.1kNm
8 2

Dimensionare (la S.L.U.)

γ M0 N
Wnec = M Ed
SLU
⋅ , unde f y = 235 iar γ M 0 = 1.0
fy mm 2
1.0
→ Wnec = 120.9 ⋅ 10 6 ⋅ = 514.5 ⋅ 103 mm 3
235
A. Sectiune din profil laminat la cald (INP)

Daca utilizam un profil laminat la cald, va trebui sa alegem din tabel un profil cu modulul de
rezistenta mai mare decat cel necesar:
Tabel 1: caracteristici geometrice ale profilelor INP

Din tabelul de mai sus observam ca profilul IPE 280 are Wel, y=542·103mm3, deci poate fi utilizat
ca sectiune a grinzii secundare.

B. Sectiune din table sudate

Wnec = 514.5 ⋅ 10 3 mm 3

Grosimea tablelor utilizate este: tw, tf ={5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14l


15; 16; 18; 20; 22; 25; 30; 35, 40, 45...}mm
Se propune o grosime pentru tabla folosita la inima grinzii: tw=5mm
Wnec 514.5 ⋅ 103
hwoptim = 1.15 ⋅ → hwoptim = 1.15 ⋅ = 369mm
tw 5
Se alege inaltimea inimii multiplu de 10mm, hw=370mm
hw fy 235
Se verifica supletea inimii grinzii: ≤ 124 ⋅ ε , unde ε = = =1
tw 235 235
hw 370
= = 74 (<124)
tw 5
Se propune o grosime pentru tabla folosita la talpi de tf=(1.2…2.2)tw →tf =8mm
Se calculeaza aria necesara a unei talpi:
Wnec hw ⋅ t w 514.5 ⋅ 103 370 ⋅ 5
talpa
Anec ≅ − talpa
→ Anec ≅ − = 1082mm 2
hw 6 370 6
Se determina latimea necesara a talpii:
talpa
Anec 1082
bnec = → bnec = = 135.3mm
tf 8
Latimea talpii va trebui sa fie mai mare decat cea necesara, multiplu de 10mm.
Se propune latimea talpii b=140mm
b − tw 140 − 5
Se verifica supletea talpii: 2 ≤ 14 ⋅ ε → 2 ≤ 8.44 (<14)
tf 8
Sectiunea grinzii secundare este:

Caracteristicile geometrice:
Moment de inertie in rapoar cu axa y-y:
2
t w ⋅ hw3 b ⋅ t 3f ⎛h +t ⎞
I y− y = +2 + 2(b ⋅ t f )⋅ ⎜⎜ w f ⎟⎟
12 12 ⎝ 2 ⎠
2
5 ⋅ 3703 140 ⋅ 83 ⎛ 370 + 8 ⎞
I y− y = +2 + 2(140 ⋅ 8) ⋅ ⎜ ⎟ = 101.13 ⋅ 10 mm
6 4

12 12 ⎝ 2 ⎠
Aria sectiunii inimii:
Aw = t w ⋅ hw → Aw = 5 ⋅ 370 = 1850mm 2
Modulul de rezistenta:
I y− y I y− y 101.13 ⋅ 106
Wel , y = = → Wel , y = = 524 ⋅ 103 mm 3
z max h 370
w
+ tf +8
2 2
Se verifica: Wel , y ≥ Wnec → 514.5·103 mm3 > 524·103mm3

S-ar putea să vă placă și