Sunteți pe pagina 1din 13

CALCULUL SARPANTEI

STABILIREA INCARCARILOR DE CALCUL:


1. INCARCAREA PERMANENTA (Gk) si UTILA (Uk).
STAS 10101/1-78, cap. 5/2, pag. 93.
Greutatea caracteristica a acoperisului (Gk)
normate
incarcari
daN/mp
invelitore (tabla tip tigla) 50
sipci 2.5x5cm 5
hidroizolatie 17
asteriala 0.025*1.0*600 15
termoizolatie 15
caprior 0.08*0.12*600= 6 daN/ml 20
rigips (lambriuri) 15
total permanente 137

Gk = 1.37 kN/m2 incarcarea normata ( caracteristica)


Gd = 1.35*Gk = 1.85 kN/m 2
incarcarea de calcul

Uk= 0.50 kN/m2 incarcarea utila

2. ACTIUNEA DATA DE VANT


Cod de proiectare: NP-082-04
Vantul se manifesta ca o forta exterioara, orientata normal pe suprafata expusa a constructiei, directia vantului
fiind data de orientarea curentului de aer.
Presiunea vantului pe suprafete:
wz=qref*ce(z)*cp
unde:
qref – presiunea de referinta a vantului
ce(z)- factorul de expunere la inaltimea z deasupra terenului
cp - coeficientul aerodinamic
Conform zonarii teritoriale a tarii noastre din punct de vedere al actiunii vantului, conf. STAS 10101/20-90, rezulta
ca judetul Brasov este amplasat in zona “A”

Presiunea de referinta a vantului q ref :


Uref = 34 viteza vantului (m/s) mediata pe 1 minut la 10 m deasupra solului
qref = 0.612*Uref2 = 707.472 kPa 0.707 kN/m2
Factorul de expunere la inaltimea z deasupra terenului
ce(z) = 2.0
Coeficientul aerodinamic cp:
suctiune presiune
zone pentru directia F= -1.10 F= 0.77
vantului: G= -1.50 G= 0.77
H= -0.80 H= 0.44
I= -0.50 I= 0.44
Presiunea vantului pe suprafete:
wF = -1.56 kN/m2 wF = 1.09 kN/m2
wG = -2.12 kN/m2 wG = 1.09 kN/m2
wH = -1.13 kN/m2 wH = 0.62 kN/m2
wI = -0.71 kN/m2 wI = 0.62 kN/m2
3. EVALUAREA ACTIUNII ZAPEZII
COD DE PROIECTARE: CR 1-1-3/2005
Actiunea zapezii se manifesta prin sisteme de forte exterioare distribuite, statice, actionand asupra elementelor de
constructie expuse.
Sk = mi*Ce*Ct*So,k
unde:
So,k – valoarea caracteristica a stratului de zapada la sol, in amplasament [KN/m 2];
Ce – coeficient de expunere al amplasamentului constructiei;
Ct – coeficient termic;
mi – coeficient de forma pentru aglomerarea de zapada pe suprafata constructiei expusa zapezii;

Coeficientul mi
Panta coperisului 00 < a < 300 300< a ≤ 600 a > 600
m1 0.8 0.8(60-a)/30 0.0
m2 0.8+0.8a/30 1.6 -

Varianta 2 se aplica pentru acoperisul cu a ≥ 150.


a a1 a2
14.3 40 43
m1= 0.800 0.533 0.453
m2= 1.181 1.600 1.600

Coeficientul Ce:
Ce= 0.8
Tipul expunerii Ce
Completa 0.8
Partiala 1.0
Redusa 1.2

Coeficientul Ct:
Ct= 1.0
Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol:
So,k= 1.5 kN/m2 zona Brasov
Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada: Sk = mi(a)*Ce*Ct*So,k
a a1 a2
Sk1= 0.96 kN/m2 Skm1= 0.640 kN/m 2 Skm1= 0.544 kN/m2
Sk2= 1.42 kN/m2 Skm2= 1.920 kN/m2 Skm2= 1.920 kN/m2
Sk0.5= 0.48 kN/m2 Sk0.5m1= 0.320 kN/m2 Sk0.5m1= 0.272 kN/m2
B. GRUPAREA EFECTELOR STRUCTURALE ALE ACTIUNIILOR
Starii limita ultima (SLU):
Structura actionata prepoderent de actiunea vantului
1.35SGk + 1.5 Wk+1.05 Sk= 3.33798 kN/m2
Structura actionata prepoderent de actiunea zapezii
1.35SGk + 1.5 Sk+1.05 (Wk sau Uk)= 4.5009 kN/m2

2. IPOTEZE DE CALCUL.

Cazul I a < 400


Ip. I Incarcarea permanenta + zapada;
Ip. II Incarcarea permanenta + ½ zapada + vint;
Ip. III Incarcarea permanenta + sarcina concentrata;
Cazul II a > 400
Ip. I Incarcarea permanenta + sarcina concentrata;
Ip. II + III Se combina cele doua ipoteze si devine:
Incarcarea permanenta + zapada + vint.

C. DESFASURARE CALCULE:
1. Calculul şipci. pz (daN/mp)
sipcile sunt solicitate la incovoiere oblica
c= 0.25 m a= 30 gp (daN/mp)
d= 0.70 m
. Incarcari permanente: pv (daN/mp)
ps = 50 daN/m2
gp = ps*c =
s
12.5 daN/m
gpx = gp *cosa=
s s
10.83 daN/m A
g py
s
= gp*sina= 6.25 daN/m A sipca
.Incarcari din zapada caprior
y x
pz = 142 daN/m2
gzxs = pzc*c*cosa = 30.69 daN/m x
y
gzys = pzc*c*sina = 17.72 daN/m
A -A
.Incarcari din vant
gvc=pvc*c = -0.5836644 daN/m
.Incarcari totale d

gxs = 1.35gpxs+1.5 gzxs = 41.52 daN/m


gv(daN/mp)
gys = 1.35gpys+ 1.5gzys = 23.97 daN/m
Calculul momentelor de rezistenta gz(daN/mp)
Mx =1/8*gx*d2 = 2.54 daNm
gp(daN/mp)
My =1/8*gy*d2 = 1.47 daNm
Se aleg sipci (bxh): b= 5 cm Wx= 5.208 cm3 Ix= 6.510
h= 2.5 cm Wy= 10.417 cm3 Iy= 26.042
1. Verificarea la rezistenţă
Mefx/Mxr+Mefy/Myr < 1 0.33 <1
in care: Mxr = Ric*Wx*mTI*mL Ric=md*mUI*Ri/gi = 192.6 daN/cm2
m1 = 0.55 (incarcari permanente)
m2 = 1.00 (incarcari din zapada) mTI = 1.0
md = (m1*gp+m2*gz)/(gp+gz) = 0.88 mL = 1.0
mUI = 1.0 (clasa II de exploatare ) g1 = 1.10
Ri = 240 daN/cm2 lemn clasa a I de calitate
Mxr = 1003 daNcm = 10.03 daNm
Myr = 2006 daNcm = 20.06 daNm

2. Verificarea la rigiditate
fmax= fx2+fy2 = 0.241 cm E= 110000 daN/cm2
fx = f1x+f2x = 0.238 cm
fy = f1y+f2y = 0.034 cm kdef1= 0.50
f1x = (1+kdef1)*f1xinst = 0.071 cm kdef2= 0.25
f1y = (1+kdef1)*f1yinst = 0.010 cm
f2x = (1+kdef2)*f2xinst = 0.167 cm
f2y = (1+kdef2)*f2yinst = 0.024 cm
f1xinst= 5/384*(gpxn*d4)/EIx = 0.047 cm
f1yinst= 5/384*(gpyn*d4)/EIy = 0.007 cm
f2xinst= 5/384*(gzxn*d4)/EIx = 0.134 cm
f2yinst= 5/384*(gzyn*d4)/EIy = 0.019 cm
gpxn = ps*c*cosa = 10.825 daN/m
g py
n
= ps*c*sina = 6.250 daN/m
g zx
n
= pz*c*cosa = 30.692 daN/m
g zy
n
= pz*c*sina = 17.720 daN/m
gv = pv*c =
n
-0.146 daN/m
fmax= 0.241 cm < fa = d/150 = 0.467 cm
2.Calculul capriorului. pana pana

d= 0.70 m a = 14.3 capriori


L= 3.90 m
. Incarcari permanente

d
gk = 137 daN/m2
gg,k= gk*d*cos2a = 90 daN/m
. Incarcari din zapada
sk = 141.76 daN/m2 gz(daN/mp)
gp(daN/mp)
gs,k = sk*d*cos2a = 93 daN/m
gv(daN/mp)
. Incarcari din vant (presiune)
wk = 108.95 daN/m2
gw,k=wk*d = 76.27 daN/m
caprior
. Incarcari utile
U= 100 daN
pana
U*cosa = 96.90 daN
. Incarcari totale
ipoteza I gd1=1.35*gg,k+ 1.5*gs,k = 261 daN/m
ipoteza II gd2=1.35*gg,k+ 1/2*1.5*gs,k+ gw,k= 267.72 daN/m
ipoteza III gd3=1.35*gg,k+ 1.2*P 121.57 daN/m + 116 daN
. Calculul eforturilor in capriori
MI = 1/8*gI*L2 = 496.86 daNm
MII = 1/8*gII*L2 = 508.99 daNm
MIII = 1/8*gd3*L2+1/4*P*L = 344.50 daNm
dimensionarea se face la momentul incovoietor maxim
se aleg capriori (bxh)
latimea (b) 12 cm Wx= 512 cm3 Ix= 4096 cm4
inaltimea (h) 16 cm Wy= 384 cm3 Iy= 2304 cm4
. Verificarea de rezistenta (SLU)
Mxr = Ric*Wx*mTI*mL= 593.8676 daNm > MI = 497 daNm
unde: Ric=md*mUI*Ri/gi = 129 daN/cm 2 > MII = 345 daNm
m1 = 0.55 (incarcari permanente)
m2 = 1.00 (incarcari din zapada+ vant) mTI = 0.9 coef de tratare
md = (m1*gp+m2*(gz+gv))/(gp+gz+gv) = 0.84 mL = 1.0
mUI = 1.0 (clasa I de exploatare ) g1 = 1.10 coef de siguranta
Ri = 168 daN/cm2 (clasa II de calitate)
sectiune OK!!

. Verificarea de rigiditate (SLEN)

ipoteza I gk1=gg,k+gs,k = 183 daN/m


ipoteza II gk1=gg,k+0.5*gs,k+ gw,k= 212.90 daN/m
fg= 5/384*(gp,k*L )/EIx =
4
0.586 cm E= 113000 daN/cm2 modul de elasticitate
fs= 5/384*(gs.k*L )/EIx =
4
0.606 cm longitudinal
fw= 5/384*(gw.k*L )/EIx =
4
0.496 cm kdef1= 0.50 permanente
f1 = (1+kdef1)*fg = 0.879 cm kdef2= 0.25 lunga durata
f2 = (1+kdef2)*fs= 0.758 cm kdef2= 0.00 scurta durata
f3 =(1+kdef2)* fw = 0.496 cm
fmax= f1+ f2 = 1.637 cm
fmax= f1+ 0.5*f2+f3 = 1.754 cm

fmax= 1.754 cm < fa = L/200 = 1.95 cm


sectiune OK!!
3.Calculul panelor.
1. Pana centrala (de coama) ax B/1-5
a = 14.3 unghiul acoperisului
d= 3.56 m deschiderea de incarca sectiune pana propusa
l= 5.49 m lungimea panei b= 20 cm
a= 0.75 m lungimea contrafisei h= 35 cm
Lc =l-a = 4.74 m
. Incarcari permanente
gk = 137 daN/m2
gg,k= gk*d/cosa +gpana= 545 daN/m
. Incarcari din zapada
sk = 96.00 daN/m2
gs,k = sk*d = 342 daN/m
. Incarcari din vant (presiune)
wk = 108.95 daN/m2
gw,k=wk*d = 387.86 daN/m
. Incarcari utile
U= 100 daN
. Incarcari totale
ipoteza I gd1=1.35*gg,k+ 1.5*gs,k = 1249 daN/m
ipoteza II gd2=1.35*gg,k+ 1/2*1.5*gs,k+ gw,k= 1380.36 daN/m
ipoteza III gd3=1.35*gg,k+ 1.2*P 736.18 daN/m + 120 daN
. Calculul eforturilor in capriori
MI = 1/8*gI*L2 = 3507.23 daNm
MII = 1/8*gII*L2 = 3876.67 daNm
MIII = 1/8*gd3*L2+1/4*P*L = 2209.71 daNm
dimensionarea se face la momentul incovoietor maxim
caracteristicile mecanice ale sctiunii
Wx= 4083 cm3 Ix= 71458 cm4
Wy= 2333 cm3 Iy= 71458 cm4
. Verificarea de rezistenta (SLU)
Mxr = Ric*Wx*mTI*mL= 4532.428 daNm > MI = 3507 daNm
unde: Ric=md*mUI*Ri/gi = 123 daN/cm2 > MII = 2210 daNm
m1 = 0.55 (incarcari permanente) > MIII = 2210 daNm
m2 = 1.00 (incarcari din zapada+ vant) mTI = 0.9 coef de tratare
md = (m1*gp+m2*(gz+gv))/(gp+gz+gv) = 0.81 mL = 1.0
mUI = 1.0 (clasa I de exploatare ) gi = 1.10 coef de siguranta
Ri = 168 daN/cm2 (clasa II de calitate)
sectiune OK!!

. Verificarea de rigiditate (SLEN)


ipoteza I gk1=gg,k+gs,k = 887 daN/m
ipoteza II gk1=gg,k+0.5*gs,k+ gw,k= 1104.06 daN/m
fg= 5/384*(gp,k*L4)/EIx = daN/cm2 modul de elasticitate
0.444 cm E= 113000
fs= 5/384*(gs.k*L4)/EIx = 0.278 cm longitudinal
fw= 5/384*(gw.k*L4)/EIx = 0.316 cm kdef1= 0.50 permanente
f1 = (1+kdef1)*fg = 0.666 cm kdef2= 0.25 lunga durata
f2 = (1+kdef2)*fs= 0.348 cm kdef2= 0.00 scurta durata
f3 =(1+kdef2)* fw = 0.316 cm
fmax= f1+ f2 = 1.014 cm
fmax= f1+ 0.5*f2+f3 = 1.155 cm

fmax= 1.155 cm < fa = L/200 = 2.37 cm


sectiune OK!!
coef de tratare

coef de siguranta

modul de elasticitate

longitudinal
permanente
lunga durata
scurta durata
4. Calculul popului
Popul este un element vertical al şarpantei realizat din lemn.
Pop central
a = 14.3
d= 3.40 m (deschiderea de calcul)
t= 2.780 m (traveea)
Aef = 9.452 m2 ( aria aferenta popului)
pop cu seciunea patrat 15 cm
A pop= 225 cm 2

H= 1.80 m (inaltimea popului)


lf = 1.80 m (lungimea de flambaj)
Iy= 4218.75 cm4
iy = 4.330 cm
. Incarcari permanente
gp = 137.00 daN/m2
gpana = 20 daN/m
gpop = 24.3 daN
Nppop = gp /cosa*d*t+ gpana*t+ gpop = 1416 daN
. Incarcari din zapada
gs,k = 141.76 daN/m2
Nz = gs,k*d*t =
pop
1340 daN
. Incarcari totale
Npop= 1.35*Nppop+ 1.5*Nzpop= 3933 daN
. Verificarea de rezistenta
compresiune axiala paralela cu fibrele
Cr= RIIc*fc*mTc*Apop
RIIc=md*mUI*Rc /gc = 86 daN/cm2
m1 = 0.8 (incarcari permanente)
m2 = 1.00 (incarcari din zapada) mTc = 0.9
md = (m1*Np+m2*Nz)/(Np+Nz) = 0.8972 gc = 1.25
mUI = 1.0 (clasa I de exploatare )
Rc= 120 daN/cm2
coeficineti de zveltete:
z= lf / iy = 41.57
coeficienti de flambaj:
fc=1-0.8*(z/100)2 = 0.862 (for z<75) fc=3100/z2 = 1.794 (for z>75)

Cr =15031 daN > Npop = 3933 daN


sectiunea popului este Ok!
1. Calculul cosoroabei
cosoroaba este solicitata la incovoiere oblica
d= 3.20 m a= 30
l= 1.00 m
l= 1.00 m
. Incarcari permanente:

ps = 73 daN/m2
ps = n
64 daN/m2
gps= ps*d = 233.60 daN/m
g px
s
= g *cosa=
p
s
202.30 daN/m
g py
s
= gp*sina= 116.80 daN/m

.Incarcari din zapada


pz = 208 daN/m2
pzn = 128 daN/m2
gzx = pz *d*cosa =
s c
576.43 daN/m
g zy
s
= pz *d*sina =
c
332.80 daN/m

.Incarcari din vant


pv = 5 daN/m2
gvx = pv *d*cosa =
s c
13.86 daN/m
g vy
s
= pv *d*sina =
c
8.00 daN/m

.Incarcari totale
gx = gpx+ gzx+gvx= 792.59 daN/m2
gy = gpy+ gzy + gvy= 457.60 daN/m2

Calculul momentelor de rezistenta


Mx =1/8*gx*l2 = 792.59 daNm
My =1/8*gy*l2 = 457.60 daNm
Se aleg sipci (bxh):
b= 20 cm Wx= 750 cm3 Ix= 5625 cm4
h= 15 cm Wy= 1000 cm3 Iy= 10000 cm4

1. Verificarea la rezistenţă

Mefx/Mxr+Mefy/Myr<1 1.13 <1


in care: Mxr = Ric*Wx*mTI*mL Ric=md*mUI*Ri/gi = 134.0
m1 = 0.55 (incarcari permanente)
m2 = 1.00 (incarcari din zapada) mTI = 1.0
md = (m1*gp+m2*gz)/(gp+gz+gv) = 0.88 mL = 1.0
mUI = 1.0 (clasa II de exploatare ) g1 = 1.10
Ri = 168 daN/cm2 lemn clasa a II de calitate

Mxr = 100488 daNcm = 1004.88 daNm


Myr = 133983 daNcm = 1339.83 daNm

2. Verificarea la rigiditate
fmax= fx2+fy2 = 0.018 cm E= 113000 daN/cm2
fx = f1x+f2x = 0.017 cm
fy = f1y+f2y = 0.006 cm kdef1= 0.80
f1x = (1+kdef1)*f1xinst = 0.007 cm
f1y = (1+kdef1)*f1yinst = 0.002 cm
f2x = (1+kdef1)*f2xinst = 0.011 cm
f2y = (1+kdef1)*f2yinst = 0.003 cm

f1xinst= 5/384*(gpxn*d4)/EIx = 0.004 cm


f1yinst= 5/384*(g d )/EIy =
n 4
py * 0.001 cm
f2xinst= 5/384*(g d )/EIx =
n 4
zx * 0.007 cm
f2yinst= 5/384*(g d )/EIy =
n 4
zy * 0.002 cm
g px
n
= ps*c*cosa = 177.362 daN/m
g py
n
= ps*c*sina = 102.400 daN/m
gzxn = pz*c*cosa = 354.724 daN/m
gzyn = pz*c*sina = 204.800 daN/m
gvxn = pv*c*cosa = #REF! daN/m
gvyn = pv*c*sina = #REF! daN/m

Rezulta
fmax= 0.018 cm < fa = d/200 = 0.500 cm
`