Sunteți pe pagina 1din 12

SITUATIE EXISTENTA

CARACTERISTICILE CONSTRUCTIEI
Locatie:
Invelitoare:
Panta:
:

Ionut CARP

Constanta
Tigla ceramica
2 pante
45

I. EVALUAREA INCARCARILOR
1. Incarcarea din zapada
unde:

Sk= 0.64

[kN/m]

i= coeficient de forma pentru incarcarea din zapada pe acoperis

i=

Ce= coeficient de expunere al amplasamentului

Ce= 0.80

(expunere partiala)

0.4

Ct= coeficient termic

Ct=

sok= valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol in amplasament

sok= 2.00 [kN/m]

2. Incarcarea din vant


unde:

Sk= iCeCtsok

qref=

W(Z)= qrefce(z)Cp

W(z)= 0.2328 [kPa]

presiunea de referinta a vantului

Ce(z)= factorul de expunere la inaltimea z deasupra terenului


Cp=

1.00

coeficientul aerodinamic de presiune

[kN/m]

qref=

0.5

Ce(z)=

0.665

Cp=

0.7

F
5.625

45

G
G
F

11.25 [m]

15.34 [m]
11.25 [m]

3. Incarcarea utila

qu= 1.00 [kN/m]

4. Incarcarea permanenta
Material
Tigla
Sipca
Hidroizol.

Incarcare
0.098
0.045
0.001

Coef
Incarc. De calc.
1.35
0.1323
1.35
0.0608
1.35
0.0014
0.1944

SITUATIE EXISTENTA

II. CALCULUL SIPCILOR


1.Evaluarea incarcarilor
a) Incarcarea permanenta aferenta unei sipci
Ip= 0.098+0.045+0.001 Ip= 0.144 [kN/m]
qp= Ip1.35c
qp= 0.068 [kN/m]
c= 0.35 [m]
qpx= qpsin
qpx= 0.0579 [kN/m]
qpy= qpcos
qpy= 0.0357 [kN/m]

b) Incarcarea din vant aferenta unei sipci


qv= w1.05c
qvx=

qv= 0.0855 [kN/m]


[kN/m]

qvy= qv= 0.0855 [kN/m]

c) Incarcarea din zapada aferenta unei sipci


qz= Sk1.5c qz= 0.336 [kN/m]
qzx= qzsin
qzx= 0.2859 [kN/m]
qzcos

qzy=

0.1765 [kN/m]

qzy=

d) Incarcarea utila aferenta unei sipci


Iu=

100

qu= Iu1.5

[daN]
qu=

qux= qusin

qux=

quy= qucos

quy=

1.5

[kN/m]

1.2764 [kN/m]
0.788 [kN/m]

2. Ipoteze de incarcare
a) q1= qp+qz
q1x=
q1y=

0.3438 [kN/m]
0.2123 [kN/m]

b) q2= qp+(1/2)qz+qv
q2x=
q2y=

0.2008 [kN/m]
0.2095 [kN/m]

c') Forta uniform distribuita


q3x= 0.0579 [kN/m]
q3y=

0.0357 [kN/m]

q3= qp

50 x 50 [mm]

SITUATIE EXISTENTA

q3= qu
c'') Forta concentrata
q3x= 1.2764 [kN/m]
0.788 [kN/m]

q3y=

3. Calculul eforturilor in sipci


d= distanta interax intre sipci
d= 0.35 [m]
a) M1= 1 M1x= 1
M1x= 0.015 [kNm]
8
8

M1y= 1
M1y= 0.0093 [kNm]
8

b) M2= 2
M2x= 2
M2x= 0.0088 [kNm]
8
8
M2y= 2
8
M3= 3
8

c)

M3x= 3
8
M3y= 3
8

M2y= 0.0092 [kNm]

M3x= 0.0558 [kNm]

M3y= 0.0345 [kNm]

4. Verificarea rezistentei la capacitate portanta

0.0558
0.2808

0.0345

+ 0.2808 1

a)

Mefx= Mxmax= M3x= 0.0558 [kNm]


Mefy= Mycores= M3y= 0.0345 [kNm]

b)

Mefy= Mymax= M3y= 0.0345 [kNm]


Mefx= Mxcors= M3x= 0.0558 [kNm]
c
Mrx= Rinc WxmTm1

Mrx=

0.3217 < 1

0.2808 [kNm]
0.2808 [kNm]

Mry=

c
Rinc = muimdi
Rinc = 14.975

mui=
1

mdi= 0.55 + 1 mdi= 0.068 0.55 + 1.5 1


+
0.068 + 1.5
c

Ri=

16.8 [N/mm]

i=

1.1

Wx=

Wx= 50 50
6

Wx=

20833 [mm]

mdi=

0.9805

SITUATIE EXISTENTA

6
mT=

0.9

m1=

5. Verificarea de rezistenta la incovoiere statica


fmaxf fadm
fadm=
150

0.0406 < 0.3333 se verifica la incovoiere statica


fadm=

50
150

fadm= 0.3333 [mm]

a) Sageata din incarcarea permanenta aferenta unei sipci


fpx=
fpy=

kdef=
x
fpst (1+kdef)
fpsty(1+kdef)

0.8
fpx= 0.011 [mm]
fpy= 0.0068 [mm]

fpstx=

4
fpsty= 5
384

fpstx=

0.0061 [mm]

fpsty= 0.0038 [mm]

Ix= 520833 [mm]


12
E= 11000
Ix= Iy=

b) Sageata din incarcarea data de vant aferenta unei sipci


kdef=

fvx= 0
fvy= fvsty(1+kdef) fvy= 0.0116 [mm]
fvsty= 5 4
384

fvsty=

0.0116 [mm]

c) Sageata din incarcarea data de zapada aferenta unei sipci


fzx=
fzy=

kdef=
x
fzst (1+kdef)
fzsty(1+kdef)
fzstx=

0.5
fzx= 0.0406 [mm]
fzy= 0.0251 [mm]

5 4
384
4

fzsty= 5
384

fzstx=

0.0271 [mm]

fzsty=

0.0167 [mm]

d) Sageata din incarcarea utila aferenta unei sipci


fux=
fuy=

kdef=
x
fust (1+kdef)
fusty(1+kdef)

0
fux= 0.0004 [mm]
fuy= 0.0002 [mm]

SITUATIE EXISTENTA

1 3

48
1 3
fusty=

48
fustx=

fustx=

0.0004 [mm]

fusty= 0.0002 [mm]

III. CALCULUL CAPRIORILOR


1.Evaluarea incarcarilor
a) Incarcarea permanenta aferenta unui caprior

100 x 150

Ip= 0.324 [kN/m]


G= 0.10.1526
G= 0.18 [kN/m]
Qp= Ip1.35dcos
Qp= 0.1137 [kN/m]
d= 0.4948 [m]
Ip= Ips+Ipc

b) Incarcarea din vant aferenta unui caprior


Qv= w1.05d

Qv= 0.1209 [kN/m]

c) Incarcarea din zapada aferenta unui caprior


Qz= Sk1.5dcos

Qz= 0.2495 [kN/m]

d) Incarcarea utila aferenta unui caprior


Qu= Iu1.5cos Qu= 0.788 [kN/m]

2. Ipoteze de incarcare
a) Q1=Qp+Qz
Q1=

0.3632 [kN/m]

b) Q2= Qp+(1/2)Qz+Qv
Q2= 0.3594 [kN/m]
c') Forta uniform distribuita
Q3= 0.1137 [kN/m]

Q3= Qp

Q3= Qu
c'') Forta concentrata
[kN/m]
Q3= 0.788

3. Calculul eforturilor in capriori


l=
3.97 [m]
a) M1= 1
8
b) M2= 2
8

0.4301 3.5
8
M2= 0.3947 3.5
8
M1=

M1=

0.7156 [kNm]

M2=

0.708 [kNm]

[mm]

SITUATIE EXISTENTA

c)


M3= 3 + 3
4
8

M3= 1.27 3.5


8

+ 0.1149 3.5
4

M3=

2.6274

4. Verificarea rezistentei la capacitate portanta


Mmaxcap Me 2.6274 <

5.0539

se verifica la capacitate portanta

Mmaxcap =max(M1;M2;M3) Mmaxcap=


max(0.6586;0.6044;2.054)
c
Me= Rinc WmTm1 Me= 5.0539 [kNm]
Rincc= muimdi

mui=
1

Rincc= 14.975

mdi= 0.9805
W= W= 375000 [mm]
6

5. Verificarea la moment incovoietor


a) Sageata din incarcarea permanenta aferenta unui caprior
kdef=

0.8

fpc= fpc (1+kdef) fpx= 0.0106 [mm]


4
fpci= 5
fpci= 0.0059 [mm]
384
E= 11000
I= 4.219E+09

b) Sageata din incarcarea data de vant aferenta unui caprior


kdef=

fvc= fvc (1+kdef) fvx= 0.0056 [mm]


4
fvci= 5
fvci= 0.0056 [mm]
384

c) Sageata din incarcarea data de zapada aferenta unui caprior


kdef=

0.45

fzc= fzc (1+kdef) fzx= 0.024 [mm]


4
fzci= 5
fzci= 0.0166 [mm]
384

d) Sageata din incarcarea utila aferenta unui caprior


kdef=

fuc= fuc (1+kdef) fux= 0.0366 [mm]


4
fuci= 5
fuci= 0.0366 [mm]
384

Calculul sagetii pe ipoteze de incarcare


fmaxf fadm

<

19.85 se verifica sageata

Mmaxcap=

2.6274 [kNm]

SITUATIE EXISTENTA

fadm= fadm= 3500


200
200
fmaxf= max(f1;f2;f3)

fadm=

19.85 [mm]

IV. CALCULUL PANEI CENTRALE


1. Evaluarea incarcarilor
a) Incarcarea permanenta aferenta unei pane
qpp= 1.35 +

1.35

qpana= v
qpx=

qpy=

qpp=

qpana=

qpp=

150 x 200
[kN/m]
1.544

0.18 [kN/m]

1.544 [kN/m]

dp= 2.8125 [m]

b) Incarcarea din vant aferenta unei pane


qvp= 1.5

qvpx= qvpsin

qvpy= qvpcos

qvp=

1.8692 [kN/m]

qvpx= 1.5905 [kN/m]


qvpy= 0.9819 [kN/m]

c) Incarcarea din zapada aferenta unei pane


qzp=Sk1.05dp

qzp= 1.89 [kN/m]

qzpx=

qzpy=

qzp= 1.89

[kN/m]

d) Incarcarea utila aferenta unei pane


qup= Iu1.5
qupx=

qupy=

qup=

qup=
1.5
[kN/m]
1.5

[kN/m]

[kN/m]

2. Ipoteze de incarcare
a) q1=qp+qz
[kN/m]

q1x= qpx+qzx

q1x=

q1y= qpy+qzy

q1y=

3.434 [kN/m]

b) q2= qp+(1/2)qz+qv
q2x= qpx+(1/2)qzx+qvx

q2x=

q2y= qpy+(1/2)qzy+qvy

q2y=
q3= qp

c') Forta uniform distribuita


q3x=

qpx=

[kN/m]

1.5905 [kN/m]
3.4709 [kN/m]

[mm]

SITUATIE EXISTENTA

q3y=

qpy=

1.544 [kN/m]
q3= qu
[kN/m]

c'') Forta concentrata


q3x=

qux=

q3y=

quy=

0
1.5

[kN/m]

3. Calculul eforturilor in pana centrala


lp=

a)

2.00 [m]
[kNm]
0

M1x=

b)

M1y= 1
8

M2x= 2
8

M1y=

M2x= 0.7952 [kNm]

M2y= 2
8

M2y= 1.7355 [kNm]

[kNm]
0
3

M3y= 3
+
4
8

c)

1.717 [kNm]

M3x=

M3y=

1.522 [kNm]

4. Verificarea rezistentei la capacitate portanta

a)

Mefx= Mxmax= M2x= 0.7952 [kNm]


Mefy= Mycores= M2y= 1.7355 [kNm]

b)

Mefy= Mymax= M2y= 1.7355 [kNm]


Mefx= Mxcors= M2x= 0.7952 [kNm]
c
Mrx= Rinc WxmTm1

Mrx=

11.55 [kNm]
8.666 [kNm]

Mry=

c
Rinc = muimdi
Rinc = 12.838

mui=
1

mdi= 0.55 + + /2
mdi=
+ + /2
c

Ri=

16.8 [N/mm]

i=

1.1

Wx=
6

Wy=
6

0.8406

Wx= 150 200


6

Wx=

1.00E+06 [mm]

Wy= 200 150


6

Wy=

7.50E+05 [mm]

SITUATIE EXISTENTA

mT=

0.9

m1=

5. Verificarea de rezistenta la incovoiere statica


fmaxf fadm
fadm=
200

0.9358 <

10

fadm= 2000
200

fadm=

se verifica la incovoiere statica


10

[mm]

a) Sageata din incarcarea permanenta aferenta unei pane


fpx=
fpy=

kdef=
x
fpst (1+kdef)
fpsty(1+kdef)

0.8
fpx=

[mm]

fpy= 0.9358 [mm]


5 4 fpstx=
0
[mm]
384
4
fpsty= 5 fpsty= 0.520 [mm]
384
fpstx=

Ix=

Ix=
12
E= 11000

1.00E+08 [mm]

Iy= Iy=
12

b) Sageata din incarcarea data de vant aferenta unei pane


fvx=
fvy=

kdef=
x
fvst (1+kdef)
fvsty(1+kdef)

0
fvx= 0.3012 [mm]
fvy= 0.3306 [mm]

5 4
384
y
fvst = 5 4
fvstx=

fvstx=

0.30

[mm]

fvsty=

0.33

[mm]

384

c) Sageata din incarcarea data de zapada aferenta unei pane


fzx=
fzy=

kdef=
x
fzst (1+kdef)
fzsty(1+kdef)
fzstx=

0.5
fzx=

[mm]

fzy= 0.358 [mm]

5 4
384
4

fzsty= 5
384

fzstx=

fzsty=

[mm]

0.2386 [mm]

d) Sageata din incarcarea utila aferenta unei pane


kdef=

5.63E+07 [mm]

SITUATIE EXISTENTA

fux= fustx(1+kdef) fux=


fuy=

fusty(1+kdef)

[mm]

fuy= 0.0002 [mm]

1 3

48
1 3
fusty=

48
fustx=

fustx=

[mm]

fusty= 0.0002 [mm]

Calculul sagetii pe ipoteze de incarcare


fmaxf fadm

1.4764 <

fadm= fadm= 2000


200
200
fmaxf= max(f1;f2;f3)

10

se verifica

fadm=

2
2
f1= 1.2937 [mm]
(1
+ 1
)
f1x= fpx+fzx f1x= 0
[mm]

1. f1=

f1y= fpy+fzy

f1y= 1.2937 [mm]

2
2
2. f2= (2
f2= 1.4764 [mm]
+ 2
)
f2x= fpx+fvx+fzx/2 f2x= 0.3012 [mm]

f2y= fpy+fvy+fzy/2 f2x= 1.4453 [mm]


2
2
3. f3= (3
f3= 0.9359 [mm]
+ 3
)
f3x= fpx+fux f3x= 0
[mm]

f3y= fpy+fuy f3y= 0.9359 [mm]

10

[mm]

SITUATIE EXISTENTA

V. CALCULUL POPILOR
1. Evaluarea incarcarilor
a) Incarcarea permanenta aferenta unui pop
Npp=

d=
1.35
+ 1.35 + 1.35

qpana= v qpana= 0.18 [kN/m]


Asect= Asect= 0.0201 [m]
4

Acalc=

t= 3.835 [m]
hp= 5.625 [m]

b) Incarcarea din vant aferenta unui pop


Nvp= 1.5

Nvp=

2.6384 [kN/m]

c) Incarcarea din zapada aferenta unui pop


Nzp=

10.231 [kN/m]

Sk1.05dpt Nzp=

d) Incarcarea utila aferenta unui pop


Nu= Iu1.5
Nu=
1.5 [kN/m]

2. Ipoteze de incarcare
a) N1=Np+Nz

b) N2= Np+(1/2)Nz+Nv

N1=

27.94 [kN/m]
N2=

25.463 [kN/m]

3. Verificarea la compresiune cu flambaj


Nmax Cr
Cr= Rc''AcalcmTc
Nmax= max(N1;N2)

Nmax=

27.94 [kN/m]

0.16 [m]
Npp=

0.3*0.3 Acalc=

17.709 [kN/m]

0.09

[m]

SITUATIE EXISTENTA

Rc''= Rc''= 6595.5

0.55 + + /2
mdi=
mdi= 0.687
+ + /2
Acalc= 0.09
= f() =
= =

If =

3 100

125 >

= 0.0192
75
TRUE

5.00 [m]

i= 0.25dpop

i=

0.04

mTc= 0.9
Cr= 102.57
Nmax Cr

27.94 <

102.57 TRUE

VI. CALCULUL TALPII


N < Qr 27.94 < 182.31 TRUE
Verificarea la strivire a talpii se face cu relatia:
unde: N=
incarcarea verticala a popului
N= 27.94 [kN/m]
Qr= capacitatea portanta a elementelor din lemn masiv cu sectiunea simpla, solicitatala compresiune
perpendicular pe directia fibrelor

Qr= AcRc''mTcmr

Qr= 182.31

Ac= aria de contact dintre cele doua elemente, aria popului la rezemarea pe talpa se considera ca popul se
imbina cu talpa cu cep cu dimensiunile 3x3 cm

Ac=

mr=

- 0.030.03

Rc''=

6.5955

mTc=

0.9

coeficient de reazem

mr=

1.6

Ac= 0.0192 [m]