Sunteți pe pagina 1din 5

Universitatea “Ovidius” Constanţa

Facultatea de Construcţii

PROIECT
CONSTRUCŢII HIDRO-MARITIME

CONDREA ILIE
C.C.I.A III
GRUPA 1
Nls= 19

2012-2013
Se va elabora documentaţia tehnică necesară realizării unei amenajări
costiere, în scop touristic compusă dintr-un dig maritim de apărare şi un front de
acostare a navelor.

Caracteristicile valurilor de larg şi ale navei de calcul vor fi specificate în


anexă.

Nu există variaţii semnificateive ale suprafeţei libere a mării, fundul mării


fiind constituit dintr-un strat gros de nisip şi o pantă redusă paralelă cu ţărmul.

Documentaţia va cuprinde:

A. Piese scrise:
1. Stabilirea parametrilor valorilor de larg;
2. Transformarea valurilor în amplasament;
3. Evaluarea caracteristicilor costructive ale digului de apărare;
4. Evaluarea caracteristicilor constructive ale structurii frontului de
acostare ( cheu );
5. Stabilirea incărcărilor ce acţionează asupra sturcturii cheului;
6. Verificarea stabilităţii la răsturnare a cheului;
7. Verificarea stabilităţii la alunecare a cheului;
8. Verificarea tensiunii la nivelul tălpii de fundare a cheului.
B. Piese desenate:
1. Secţiunea transversală tip a digului de apărare;
2. Secţiunea transversală a cheului;
3. Detalii constructive;
4. Anexe.
ANEXA.

a. Caracteristicile valurilor de larg:


- Principalii factori ce acţionează în generarea si evoluţia valurilor şi
caracterizează tot odată si parametrii cinematici ai valurilor sunt:
W10 =Kz*Wz [m/s] , unde:
W10 = viteza standard a vântului;
Wz = viteza măsurată la o oarecare înălţime;
Kz = coeficient de aducere a vitezei măsurate la viteza standard.
Daca: Kz = 1.10 , înălţimea = 5 m
Kz = 1, înălţimea = 10m
Kz = 0.90, înălţimea = 20m
tw[h] = durata de acţiune a vântului.
FC = Fetch = distanţa pe direcţia vântului de generare şi evoluţie şi
propagare a valurilor .
FC [Km].

N-E E S-E S
W10 [m/s] 38,1 28,1 18,1 13,1
tw [h] 60 48 24 12
Fw [Km] 388 838 538 338

Pentru determinarea principalelor elemente ale valurilor se va lua in


considerare asigurarea pentru furtună de 2%, pentru construirea cu clase de
importanţă I, II şi 4% pentru cele cu clasele de importanţă III şi IV.

b. Caracteristicile navei de calcul:


T = pescaj ( adâncimea maximă a navei );
Ln = lungimea navei;
ln = lăţimea navei;
Hn = adâncimea apei;
Σri = rezerva de adâncime.
i = 1..4
r1 = rezervă de adâncime de volum in amplasament = 0.35m
r2 = rezervă de adâncime pentru viteza navei la frontul de acostare
r2 = Kn*Vn[m]

Kn = 0.033 => Ln ≥ 185 m


= 0.027 => Ln = 125…185 m
= 0.022 => Ln = 85…125 m
= 0.017 => Ln < 85 m
Vn = 5…10 Km./h

r3 = rezerva pilotului = 0.30 m


r4 =rezerva de depuneri