Sunteți pe pagina 1din 16

Ev aluarea nc rc r i i d in v n t p e o s t ru ctu r me talic zb relit gen tu rn

d e te l ec om u n i ca ii cu sec iu ne cons ta nt
Geometria structurii:

E v a lua re a n c r cr i lo r s - a fcut conform Codu lui de proiectare NP0 8 2- 04 C O D D E PR O IE CT AR E . B A ZE LE P R OI E CT R II I AC IUNI ASU PR A


C O N S T R U C I IL OR . A C IU NEA VNTULU I i S TA S 10 101 - 20- 9 0 NCR CR I DATE
D E V NT.
Ce l e do u e va l ur i dif e r ca a cu ra te e, no u l Co d de Pr oi ec ta re s e
b a zea z ma i mult pe formul e de ca lc ul pentru diveri co eficieni i pr e s u pu n e
m a i pu in al e ge rea u no r va lo ri pe nt r u ei p r in i nt er p ol ar ea un or va lor i di n
tabele.
Ca re zu lt a t fi na l, pe nt ru ca zu l a na l i za t , NP- 08 2 - 0 4 e s t e m a i res t ri ct i v.

EVALUAREA NCRCRII DIN VNT CONFORM COD DE PROIECTARE NP-082-04

Zon urban dens construit


z o_ref := 1m
:= 1.25

kg
m

Zon urban dens construit

k r_zo := 0.24

2.765m
5.53m
8.295m

z := 11.06m
13.825m

16.59m
19.40m

z nlimea deasupra terenului unde se calculeaz fora dat de vnt

m
Uref_1min_10m := 35
s
qref_10min_10m := 0.5

kN
m

= 4.5

factorul de vrf

g := 3.5

z o_ref

:= 4.5 0.856 ln

Iz :=

z o_ref

2.5 ln

( )

c g_z := 1 + g 2 Iz

0.834
0.496

0.401
Iz = 0.353

0.323
0.302

0.286
6.84
4.473

3.808
c g_z = 3.471

3.261
3.115

3.003

0.06
0.168

0.258
c r_z = 0.333

0.397
0.454

0.506

c g_z cr_z
0
0

c g_z cr_z
1
1

c
g_z2 r_z2

c e_z := c g_z3 c r_z3

c g_z4 cr_z4

c g_z cr_z
5
5

c g_z cr_z
6
6

cf

z o_ref

c r_z := k r_zo ln

0.408
0.754

0.982
c e_z = 1.155

1.296
1.415

1.521

c f_o SC

AB_n

aria net a feei

AB_g

aria total a feei

b := 1.6m + 0.219m

b = 1.819m

factorul de obstrucie

h := 19.51m
AB_g := b h

AB_g = 35.489m

AB_n := 2 h 0.219m + ( 1.6m 0.219m) 0.1683m 7 + 3.195m 0.1683m 7

B :=

AB_n

B = 0.393

AB_g

factorul de umplere

Ac

b i li + A gusee

Ac := AB_g
:=

Ac = 35.489m

= 0.393

Ac
6m

:= 15 10

A := AB_n

A = 13.936m

AB_n = 13.936m

219.1 := 0.2191m
168.3 := 0.1683m
z e := 0.6 h

z e = 11.706m

m
Uref_1min_10m = 35
s
m
Uref_10min_10m = 29.4
s

Uref_10min_10m := 0.84 Uref_1min_10m

ze

o_ref

Uze_10min := Uref_10min_10m k r_zo ln


z
Uze_10min

168.3

Re :=

U
219.1 ze_10min

SC := 1.1 B .85
:=

1.948 105

Re =

5
2.535 10
pe direcia diagonalei

SC = 0.766

= 10.726

m
Uze_10min = 17.358
s

rezulta ca:

:= .92
= 0.393

1.339

1.339

c f_d := c f_o_d SC

c f_d =

c f_v := c f_o_v SC

c f_v =

1.304

1.304

cd

1 + 2 g Iv_ze Q0 + Rx

S := 0.46

zone urbane dens construite

b+h
Li_ze

+ 10.58

1.9

1.9
perpendicular pe fronton

1 + 7 Iv_ze

ze

Li_ze := 300
300m

perpendicular pe fronton
c f_o_d :=

g = 3.5
:= 0.46

pe direcia diagonalei

Li_ze = 67.47

bh
Li_ze

S = 1.08m

1.85

1.85

c f_o_v:=

0 :=

Uze_10min
Li_ze m

1.11 S

0 = 0.221

0.615

Q0 :=

b+h
1 + 0.9

Li_ze m

:= 0.01

1
s

Q0 = 0.835

0.63

amortizarea

1
n1 = 1.087
s

1
n1 :=
T1

T1 := 0.92s

= 0.049

:= 0.045 n1

1
s

:= max( 0.05 , )

= 0.05

n1 Li_ze m
Nx :=
Uze_10min

Nx = 4.225

6.8 Nx

RN :=

RN = 0.052

(1 + 10.2 Nx) 3
h :=

4.6 Nx h

2 h

Rh :=

b :=

Rh = 0.162

2 h

b = 0.524

Li_ze
2 b

Rb :=

1e

Rb = 0.726

2 b

15.4 Nx b
d = 1.754

Li_ze
2 d

Rd :=
d
Rx :=

1e

4.6 Nx b

d :=

h = 5.62m

Li_ze

1e

Rd = 0.412

2 d

RN Rh Rb 0.53 + 0.47 Rd

Rx = 0.662

0 Q0 + n1 Rx

:=

Q0 + Rx
0 = 0.221

= 0.698

1
s

1
s

Q0 = 0.835
t := 600s

g :=

2 ln ( t) +

Iv_ze :=

0.557

Iv_ze = 0.345

z e
2.5 ln
zo_ref

c d :=

g = 3.635

2 ln ( t)

1 + 2 g Iv_ze Q0 + Rx

c d = 1.075

1 + 7 Iv_ze

0.408
0.754

0.982
c e_z = 1.155

1.296
1.415

1.521
c f_d =

1.339

1.339

c f_v =

1.304

1.304

c d = 1.075
qref_10min_10m = 0.5

kN
m

Aref := b 2.765m

Aref = 5.03m

Fw_d := qref_10min_10m c e_z c f_d c d Aref

1.476
2.73

3.556
Fw_d = 4.183 kN

4.694
5.127

5.509

Fw_v := qref_10min_10m c e_z c f_v c d Aref


0

1.437
2.658

3.462
Fw_v = 4.073 kN

4.571
4.992

5.364

Fw_min := Aref qref_10min_10m

6.84
4.473

3.808
c g_z = 3.471

3.261
3.115

3.003

Fw_min = 2.515 kN

0.06
0.168

0.258
c r_z = 0.333

0.397
0.454

0.506

c g_z cr_z
0
0

c g_z cr_z
1
1

c
g_z2 r_z2

c e_z := c g_z3 c r_z3

c g_z4 cr_z4

c g_z cr_z
5
5

c g_z cr_z
6
6

0.408
0.754

0.982
c e_z = 1.155

1.296
1.415

1.521

Fw_r := qref_10min_10m c r_z c f_v c d Aref


0

1.227
2.064

2.553
Fw_v Fw_r = 2.9 kN

3.169
3.389

3.578

0.21
0.594

0.909
Fw_r = 1.173 kN

1.401
1.603

1.786

pentru verificarea la confort

1.437
2.658

3.462
Fw_v = 4.073 kN

4.571
4.992

5.364

EVALUAREA NCRCRII DIN VNT CONFORM STAS 10101/20-90


M := 219.1mm

D := 168.3mm

T := 168.3mm

Bbaza := 1.6m

latimea bazei grinzii

diametrul barelor grinzii cu zabrele spatiale

c t c h_z gv

pn_n

m
v2m := 26
s
2

v2m

gv :=
1630
gv = 0.415

kN
m

2.765m
5.53m
8.295m

z := 11.06m
13.825m

16.59m
19.40m

2.765m
2.765m
2.765m

htr := 2.765m
2.765m

2.765m
2.810m

z o := z

z nlimea deasupra terenului unde se calculeaz fora dat de vnt

1.383
4.147

6.912
z o = 9.678 m

j := 0 .. 6
12.442
15.207

17.995
nlimea fiecrui tronson

z j 0.66
c h_z := max0.3

, 0.3
j
10m

htr
2

0.3
0.3

0.3
c h_z = 0.321

0.372
0.419

0.465

Tip dbara
bara [mm]

Lbara

Re

cts

ctf

B/Htronson

[m]

ct

[m]

M
D
T
M

219.1
168.3
168.3
219.1

0.04551
0.04551
0.04551
0.04551

0.04599
0.05274 0.579
0.05274
0.04599

0.089
2.765 0.9394 0.102
0.102
0.089

168.3 3.1946 1.64E+05 1.16 0.04551

0.05274 0.579

2.765 0.9394 0.102

T
M
D
T
M
D
T
M
D
T
M
D
T
M
D
T
d

168.3
219.1
168.3
168.3
219.1
168.3
168.3
219.1
168.3
168.3
219.1
168.3
168.3
219.1
168.3
168.3
0.1

0.05274
0.04599
0.05274
0.05274
0.04599
0.05274
0.05274
0.04599
0.05274
0.05274
0.04599
0.05274
0.05274
0.04599
0.05274
0.05274

B/H
0.5
1
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58
0.58

h
0.930
0.990
0.939
0.939
0.939
0.939
0.939
0.939

2.7650
3.1946
1.6000
2.7650

Htronson

1.6000
2.7650
3.1946
1.6000
2.7650
3.1946
1.6000
2.7650
3.1946
1.6000
2.7650
3.1946
1.6000
2.8100
3.2336
1.6000
0.0455

2.13E+05
1.64E+05
1.64E+05
2.13E+05
1.64E+05
2.13E+05
1.64E+05
1.64E+05
2.13E+05
1.64E+05
1.64E+05
2.13E+05
1.64E+05
1.64E+05
2.13E+05
1.64E+05
1.64E+05
2.13E+05
1.64E+05
1.64E+05

1.01
1.16
1.16
1.01
1.16
1.01
1.16
1.16
1.01
1.16
1.16
1.01
1.16
1.16
1.01
1.16
1.16
1.01
1.16
1.16

0.04551
0.04551
0.04551
0.04551
0.04551
0.04551
0.04551
0.04551
0.04551
0.04551
0.04551
0.04551
0.04551
0.04551
0.04551
0.04551

0.579

2.765 0.9394

0.579

2.765 0.9394

0.579

2.765 0.9394

0.579

2.765 0.9394

0.569

2.810 0.9383

ge= 0.3
gv= 0.41472 kN/m 2
n= .145E-4 m2/s
m= .300E-5
S= 31.04
m2
SSi= 1.41274 m2
Htotal= 19.40
m

0.102 Bbaza= 1.60


0.089
0.102
0.102
0.089
0.102
0.102
0.089
0.102
0.102
0.089
0.102
0.102
0.089
0.102
0.102

0.089
0.089

0.089
c t = 0.089

0.089
0.089

0.089

0.102 0.102

0.102
0.102

0.102
0.102

0.102

0.102 0.102
0.102
0.102
0.102
0.102
0.102

Pt. direcia vntului pe diagonal

:= 1.1

0.098
0.098

0.098
c t_d = 0.098

0.098
0.098

0.098

c t_d := c t

0.113 0.113

0.113
0.113

0.113
0.113

0.112

0.113 0.113
0.113
0.113
0.113
0.113
0.112

T1 := 0.92s
vo_2min := v2m e

1 :=

m
vo_2min = 14.241
s

T1 vo_2min
1200

1 = 0.011

amortizarea critic
no := 0.01
0.475 0.63
0.76
0 :=
1
+ 1 1.44 1
no

zo :=

0.88

zo

2
10m

0.16

0.854
0.716

0.66
zo = 0.626

0.601
0.582

0.566

2.645
2.38

2.272
= 2.205

2.158
2.121

2.091

:= 0 zo + 1

0.089
0.089

0.089
0
c t = 0.089

0.089
0.089

0.089
pn_M := c t

0.3
0.3

0.3
c h_z = 0.321

0.372
0.419

0.465
c h_z gv

0.102
0.102

0.102
1
c t = 0.102

0.102
0.102

0.102
pn_D := c t

c h_z gv

0.176
0.176

0.176
kN
pn_M = 0.188

2
0.218 m
0.246

0.273

0.202
0.202

0.202
kN
pn_D = 0.216

2
0.25 m
0.282

0.313

0.102
0.102

0.102
2
c t = 0.102

0.102
0.102

0.102
pn_T := c t

0.202
0.202

0.202
kN
pn_T = 0.216

2
0.25 m
0.282

0.313

c h_z gv

At := htr1 Bbaza

At = 4.424m

Bbaza = 1.6m

PM := pn_M At

0.779
0.779

0.779
PM = 0.833 kN

0.965
1.088

1.207

PD := pn_D At

0.894
0.894

0.894
PD = 0.955 kN

1.106
1.248

1.384

PT := pn_T At

0.894
0.894

0.894
PT = 0.955 kN

1.106
1.248

1.384

2.765
2.765

2.765
htr = 2.765 m

2.765
2.765

2.81

ncrcri distribuite pe un metru din lungimea barei

0.52
0.961

1.252

Fw_v
= 1.473 kN
2.765

1.653
1.805

1.94