Sunteți pe pagina 1din 15

P R O I E C T

A P A R A T E
T E R M I C E


2
T E M A P R O I E C T U L U I
Din echipamentul unei centrale termice se va proiecta un schimbtor de
cldur din tronsoane tip avnd urmtoarele date iniiale:

- sarcina termic:
Q

= 150+110n [kW] , unde n = 22 (nr. de la catalog)


Q

= 150+110 22=2570 [kW]- temperaturile de intrare (t'
1
) i de ieire a agentului primar (t''
1
):

t'
1
= 90 C
t''
1
= 70 C

- temperaturile de intrare (t'
2
) i de ieire a agentului secundar (t''
2
):

t'
2
= 12 C
t''
2
= (35 + n) = 35+22= 57 C

evile sunt de alam.
Agentul termic secundar circul prin evi, iar agentul termic primar circul
printre evi, circulaia fcndu-se n contracurent.
Randamentul schimbatorului =98%.3
1. Calculul debitelor
1
i
2
:
( )
"
1
'
1
1
1
t t c
Q
m
p S

=

q


( )
"
2
'
2 2
2
t t c
Q
m
p

=C
t t
t
m

80
2
70 90
2
"
1
'
1
1
=
+
=
+
=

Pentru t
m1
= 80 C

: c
p1
= 4,196
k kg
kJC
t t
t
m

5 . 34
2
57 12
2
"
2
'
2
2
=
+
=
+
=

Pentru t
m2
= 34.5 C

: c
p2
= 4,174
k kg
kJ


( ) s
kg
m 25 , 31
70 90 196 , 4 98 , 0
2570
1
=

=

( ) s
kg
m 68 , 13
12 57 174 , 4
2570
2
=

=
2. Calculul t
med
logaritmic:

58 12 70
'
2
"
1
= = = A t t t
M
C


33 57 90
"
2
'
1
= = = A t t t
m
C
64 , 44
33
58
ln
33 58
ln
lg
=

=
A
A
A A
= A
m
M
m M
med
t
t
t t
t

4


Fig. 1 DIAGRAMA SCHIMBATORULUI DE CALDURA IN
CONTRACURENT


3. Calculul numrului preliminar de evi:

'
2
2
2
2 '
4
w
d
m
n
i
t

=
t


3
2
468 , 985
m
kg
~

d
i
= 30 10
-3
=0,030 m (diametrul interior al evilor)
d
e
= 38 10
-3
=0,038m (diametrul exterior al tevilor)
w
2

= 1 m/s

tevi n
t
64 , 19
1
4
030 . 0
468 , 985
68 , 13
2
'
=

=
t
5
4. Calculul vitezei w
2
n funcie de numrul de evi ales:

Se alege n
t
= 19 evi

s m
n
d
m
w
t
i
/ 034 . 1
19
4
03 . 0
468 , 985
68 , 13
4
2 2
2
2
2
=

=
t t


5. Calculul vitezei w
1
printre evi:

(

=
t
e i
n
d D
m
w
4 4
2 2
1
1
1
t t

1
= 971.8 kg/m
3

d
e
= 38 10
3
m (diametrul exterior al evilor)
D
i
= 0.2708 m (diametrul interior al mantalei)
D
e
= 0.2868 m (diametrul exterior al mantalei)

s m w / 89 , 0
19
4
038 . 0
4
2708 . 0
8 . 971
25 , 31
2 2
1
=
(

=
t t6. Calculul termic pentru coeficientul global de transfer:

2 1
1 1
1
o
o
o
+ E +
= K

p
p
p
p
t
t

o
+ + =


w
K m
p
p

=

2
3
10 18 , 0

t
= 4 10
-3
m

t
= 105 W/m K
Aleg
K m
W
t

=105

t
t

o
=
w
K m
=


2
5
3
10 80 , 3
105
10 4


6


= + =

W
K m
2
4 3 5
10 98 . 3 10 18 , 0 2 10 80 , 3

o6.1.Calculul numrului Reynolds pentru agentul primar:

1
1
Re
v
d w
ech
ech

=

e t
e
t
i
ech
d n
d
n
D
d

|
|
.
|

\
|

=
t
t t
4 4
4
2 2


m d
ech
063 , 0
038 , 0 19
4
038 , 0
19
4
2708 , 0
4
2 2
=

|
|
.
|

\
|

=
t
t t


s
m
2
6
1
10 366 , 0

= v
pentru temperatura de 80C conform tabelului anexa din Microsoft Excel

438 , 153616
10 366 , 0
063 . 0 089 . 0
6 1
=

-
=

e
R6.2.Calculul numrului Reynolds pentru agentul secundar:-calculul v
2
pentru temperatura de 34.5 C:

3
6
2
10 739 , 0
m
kg

= v


642 . 41975
10 739 , 0
03 , 0 034 , 1
6 2
=

=

e
R
2
2
2
Re
v
d w
i

=

7
6.3.Calculul coeficientului de convecie
1
pentru agentul primar:

31 . 0
1
60 . 0
1 1
Pr Re 25 . 0 = Nu
Pr
1
= 2,21 pentru temperatura de 80C
Re
1
=0,113
6
10
58 , 413 21 , 2 ) 438 , 153616 ( 25 , 0
31 , 0 6 , 0
1
= =
u
N

ech
ech
d
Nu d
Nu
1 1
1
1
1
1

=

=

o

1
= 0,6745 W/m K pentru temeratura de 80C conform anexa 19

K m
W

=
2
1
93 , 4427
063 , 0
58 . 413 6745 , 0
o


6.4.Calculul coeficientului de convecie
2
pentru agentul secundar:

40 , 0
2
8 , 0
2 2
Pr Re 023 . 0 = Nu
Re
2
=153616.438
Pr
2
= 5,415 pentru temperatura medie dintre cele 2 fluide
717 , 225 415 . 5 ) 642 . 41975 ( 023 , 0
40 , 0 8 , 0
2
= =
u
N
i
i
d
Nu d
Nu
2 2
2
2
2
2

=

=

o

o
Calculul
2
pentru temperatura de 34,5 C:

W/mK 6256 , 0
2
=
K m
W

=
2
2
96 , 4706
03 , 0
717 . 227 6256 , 0
o


6.5. Calculul coeficientului global de transfer termic:

+ +
=
2 1
1 1
1
o
o
o
K
K m
W
K

=
+ +
=

2
3
78 , 1195
96 , 4706
1
10 398 , 0
93 , 4427
1
18
7. Calculul suprafeei de transfer termic:

2
3
0 lg 0
13 , 48
64 , 44 96 , 1195
10 2570
m S t S K Q
med
=

= A =
8. Calculul lungimii aparatului:

L n d S
t m
= t

m
d d
d
e i
m
034 , 0
2
038 , 0 03 , 0
2
=
+
=
+
= - diametrul mediu al tevilor

m
n d
S
L
t m
72 , 23
19 034 , 0
13 , 48
=

=

=
t t


Se alege L = 24 m


9. Stabilirea numrului de tronsoane:

tr
tr
l
L
n =
l
tr
lungimea unui tronson
n
tr
numarul de tronsoane


Se alege l
tr
=4m

Rezulta n
tr
= 6 tronsoane


9

Fig. 2 - SECIUNE PRIN SCHIMBTORUL DE CLDUR


10

10. Calculul pierderii de sarcin pe traseul agentul secundar:

10.1. Calculul pierderilor liniare de sarcin pe traseul agentului
secundar:

a
i
D
P
w
d
L
P 84 , 9271
2
034 , 1 468 , 985
03 , 0
24 022 , 0
2
2 2
2 2 2
2
=

= A


022 , 0
96 , 13
3164 , 0
642 . 41975
3164 , 0
Re
3164 , 0
4
4
2
2
= = = =
D10.2.Calculul diametrului tuului de intrare pe traseul agentului
secundar:

'
2
2 2
4
st
st
w
d
m

=
t


s
m
w
st
1
'
=

mm m
w
m
d
st
st
132 132 , 0
468 , 985 1
68 , 13 4 4
2
'
2
= =


=


=
t tSe alege grosimea peretelui de 4 mm, conform STAS:

mm d mm d
STAS STAS
st
ext
st
132 140
int
= =
s
m
d
m
w
STAS
st
st
01 , 1
132 , 0 468 , 985
68 , 13 4 4
2 2
int
2
2
2
=

=


=
t
t10.3.Calculul vitezei agentului secundar n cot:

s
m
D
m
w
i
241 , 0
2708 . 0 468 , 985
68 , 13 4 4
2 2
2
2
cot
=

=
t t10.4.Calculul pierderilor locale de sarcin pe traseul agentului
secundar:

=

= A
7
1
2
2
2
2
i
i i
w
P


3
2
468 , 985
m
kg
=


11
Pct. w N N
w


2
2


1 2 w
st2
=1.01 1 1005,276
2 1 w
st2
=1.01 1 502,63
3 1,5 w
2
=1.034 5 3951,071
4 2 w
cot
=0.241 11 629,6066
5 1,5 w
2
=1.034 5 3951,071
6 1 w
st2
=1.01 1 502,638
7 2 w
st2
=1.01 1
1005,276

2
P A =11547,56


N- nr. de pierderi locale in acel punct pe tronsoane

10.5.Calculul pierderii totale de presiune pe traseul agentului
secundar:

2 2

P P P
tot
A + A = A

a tot
P P 52 , 187712 56 . 11547 19 84 , 9271 = + = A

11. Calculul pierderilor de sarcin pe traseul agentului primar:

11.1.Calculul diametrului tuului de intrare pe traseul agentului
primar:
'
2
1 1
4
st
st
w
d
m

=
t

s
m
w
st
1
'
=

mm m
w
m
d
st
st
206 206 . 0
8 . 971 1
58 , 32 4 4
1
'
1
= =

=


=
t t


Se alege grosimea de 4 mm conform STAS:

mm d mm d
STAS STAS
st
ext
st
206 214
int
= =


s
m
d
m
w
STAS
st
st
006 , 1
206 . 0 8 . 971
58 , 32 4 4
2 2
int
1
1
1
=

=


=
t
t
12

11.2. Calculul pierderilor liniare de sarcin pe traseul agentului
primar:

Pa P
w
d
L
P
ech
D
77 . 9383
2
89 . 0 8 . 971
063 . 0
24 016 . 0
2
2 2
1 1
1
1
1
=

= A

= A016 . 0
438 , 153616
3165 . 0
Re
3165 . 0
4 4
1
1
= = =
D

11.3. Calculul pierderilor de sarcin locale pe traseul agentului
primar:

=

= A
i
a j
j j
w
P
2
2
1
1


3
1
8 . 971
m
kg
=
Pct. w
N
2
2
w

a 2 w
st1
=1.006 1 983.4966
b 1 w
st1
=1.006 1 491.7483
c 1,5 w
1
=0.89 6 3463.933
d 1 w
1
=0.89 6 2309.288
e 1 w
st1
=1.006 10 4917.483
f 1,5 w
1
=0.89 6 3463.933
g 1 w
1
=0.89 6 2309.288
h 1 w
st1
=1.006 1 491.7483
i 2 w
st1
=1.006 1 983.4966
P
1
=
19414.41

Calculul pierderilor pentru agentul primar:


1 1

P P P
tot
A + A = A
Pa P
tot
18 . 28798 77 , 9383 41 . 19414 = + = A

13
11.4. Calculul pierderii totale de presiune:

S
P P P
p tot
A + A = A

Pa P
tot
7 . 216510 18 . 28798 52 , 187712 = + = A12. Calculul izolaiei termice a schimbtorului de cldur:


vm
= grosimea stratului de vat mineral = 20100 mm

vm
= 0,05 W/m K

ip
= grosimea stratului de ipsos = 510 mm

ip
= 0,43 w/m K

OL
= 50 w/m K
t
fi
= temperatura fluidului interior = 80 C
d
1
= D
i
= 0,2708 m
d
2
= 0,2866 m

12.1. Calculul lui
e
:

) ( 052 . 0 396 . 9
e pe e
t t + = o

Se alege t
pe
= 23C; t
e
= 20C

552 . 9 =
e
o

14
Se alege
vm
= 0,08 m
Se alege
ip
= 0,007 m

12.2. Calculul coeficientului de transfer termic pe unitatea de
lungime:

m d d d
vm
4466 . 0 08 . 0 2 2866 . 0 2
3 2 3
= + = + = o
m d d d
ip
4606 . 0 007 . 0 2 4466 . 0 2
4 3 4
= + = + = o

K m
W
K
d d
d
d
d
K
e
e ip vm
e

= =

+

+

=

+

+

=
060 . 0
636 . 2
1
4606 . 0 552 . 9
1
4466 . 0
4606 . 0
ln
43 . 0 2
1
2866 . 0
4466 . 0
ln
05 . 0 2
1
1
1
ln
2
1
ln
2
1
1
4 3
4
2
3
t t t
o t t t


12.3. Calculul coeficientului de transfer termic pe unitatea de
suprafa:

S
K
K
e
=
2
4
446 . 1 1 4606 . 0 m l d S = = = t t

K m
W
K

= =
2
041 . 0
446 . 1
060 . 0


12.4. Egalarea densitii de flux termic interior - exterior cu fluxul
preluat convectiv de la perei:

( ) ( )
e pe e fi
t t t t K = o

( ) ) 20 ( 525 . 9 20 80 041 . 0 =
pe
t


C t
pe

25 . 20 = => CORECT, deoarece prin recalculare
pe
t coincide cu
valoarea introdusa in expresia lui
e
o 3
o
C

12.5. Calculul randamentului izolaiei:
100
1
1

=


Q
Q Q
p
iz
q
kW Q 2570
1
=15

=
m p
Q Q ) 2 3 . 1 (
( ) ( ) W t t L K Q
e fi m
04 . 59 20 80 24 041 . 0 = = =


W Q Q
m p
08 . 118 2 = =999 . 0
2570000
08 . 118 2570000
=

=
iz
q

S-ar putea să vă placă și