Sunteți pe pagina 1din 17

normate

daN/mp
50
5
17
asteriala 0.025*1.0*600 15
15
20
15
137
G
k
= 1.37
kN/m
2
incarcarea normata ( caracteristica)
1.85
kN/m
2
incarcarea de calcul
U
k
= 0.50
kN/m
2
incarcarea utila
unde:
U
ref
= 34
707.472 kPa 0.707 kN/m
2
c
e(z)
= 2.0
F = -1.10 F = 0.77
G = -1.50 G = 0.77
H = -0.80 H = 0.44
I = -0.50 I = 0.44
w
F
=
-1.56 kN/m
2
w
F
=
1.09 kN/m
2
w
G
=
-2.12 kN/m
2
w
G
=
1.09 kN/m
2
w
H
=
-1.13 kN/m
2
w
H
=
0.62 kN/m
2
w
I
=
-0.71 kN/m
2
w
I
=
0.62 kN/m
2
CALCULUL SARPANTEI
STABILIREA INCARCARILOR DE CALCUL:
1. INCARCAREA PERMANENTA (Gk) si UTILA (Uk).
STAS 10101/1-78, cap. 5/2, pag. 93.
c
e(z)
- factorul de expunere la inaltimea z deasupra terenului
Vantul se manifesta ca o forta exterioara, orientata normal pe suprafata expusa a constructiei, directia vantului
fiind data de orientarea curentului de aer.
2. ACTIUNEA DATA DE VANT
Presiunea vantului pe suprafete:
w
z
=q
ref
*c
e(z)
*c
p
Factorul de expunere la inaltimea z deasupra terenului
Coeficientul aerodinamic c
p
:
Presiunea vantului pe suprafete:
termoizolatie
caprior 0.08*0.12*600= 6 daN/ml
rigips (lambriuri)
q
ref
presiunea de referinta a vantului
Presiunea de referinta a vantului q
ref
:
viteza vantului (m/s) mediata pe 1 minut la 10 m deasupra solului
total permanente
q
ref
= 0.612*U
ref
2
=
Conform zonarii teritoriale a tarii noastre din punct de vedere al actiunii vantului, conf. STAS 10101/20-90,
rezulta ca judetul Brasov este amplasat in zona A
c
p
- coeficientul aerodinamic
zone pentru directia
vantului:
Cod de proiectare: NP-082-04
Greutatea caracteristica a acoperisului (G
k
)
G
d
= 1.35*G
k
=
suctiune presiune
incarcari
invelitore (tabla tip tigla)
sipci 2.5x5cm
hidroizolatie
unde:
a a1 a2
14.3 40 43
m
1
= 0.800 0.533 0.453
m
2
= 1.181 1.600 1.600
Coeficientul C
e
:
C
e
= 0.8
C
e
0.8
1.0
1.2
C
t
= 1.0
So,k= 1.5
kN/m
2
a a1 a2
S
k1
= 0.96 kN/m
2
S
km1
= 0.640 kN/m
2
S
km1
= 0.544 kN/m
2
S
k2
= 1.42 kN/m
2
S
km2
= 1.920 kN/m
2
S
km2
= 1.920 kN/m
2
S
k0.5
= 0.48 kN/m
2
S
k0.5m1
= 0.320 kN/m
2
S
k0.5m1
= 0.272 kN/m
2
S
o,k
valoarea caracteristica a stratului de zapada la sol, in amplasament [KN/m
2
];
C
e
coeficient de expunere al amplasamentului constructiei;
Actiunea zapezii se manifesta prin sisteme de forte exterioare distribuite, statice, actionand asupra elementelor de
constructie expuse.
3. EVALUAREA ACTIUNII ZAPEZII
COD DE PROIECTARE: CR 1-1-3/2005
S
k
= m
i
*C
e
*C
t
*S
o,k
m
1
Panta coperisului
1.6
0
0
< a < 30
0
Coeficientul C
t
:
Coeficientul m
i
Completa
Partiala
0.0
-
Varianta 2 se aplica pentru acoperisul cu a 15
0
.
m
2
0.8
0.8+0.8a/30
0.8(60-a)/30
Redusa
m
i
coeficient de forma pentru aglomerarea de zapada pe suprafata constructiei expusa zapezii;
C
t
coeficient termic;
30
0
< a 60
0
Tipul expunerii
Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada: S
k
= m
i(a)
*C
e
*C
t
*S
o,k
Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol:
zona Brasov
a > 60
0
B. GRUPAREA EFECTELOR STRUCTURALE ALE ACTIUNIILOR
3.33798 kN/m
2
4.5009 kN/m
2
2. IPOTEZE DE CALCUL.
Ip. I
Ip. II
Ip. III
Ip. I Incarcarea permanenta + sarcina concentrata;
Ip. II + III
C. DESFASURARE CALCULE:
1. Calculul ipci.
c= 0.25 m a= 30
d= 0.70 m
. Incarcari permanente:
p
s
= 50
daN/m
2
12.5 daN/m
10.83 daN/m
6.25 daN/m
p
z
= 142
daN/m
2
30.69 daN/m
17.72 daN/m
g
v
c
=p
v
c
*c = -0.583664 daN/m
41.52 daN/m
23.97 daN/m
Calculul momentelor de rezistenta
2.54 daNm
1.47 daNm
b= 5 cm Wx= 5.208 cm
3
Ix= 6.510
h= 2.5 cm Wy= 10.417 cm
3
Iy= 26.042
0.33 < 1
in care:
192.6 daN/cm
2
m
1
= 0.55
.Incarcari din vant
Cazul I a < 40
0
Ric=m
d*
m
UI*
Ri/g
i
=
(incarcari permanente)
M
y
=1/8
*
g
y*
d
2
=
1. Verificarea la rezisten
M
x
r
= Ric
*
Wx
*
m
TI*
m
L
Se aleg sipci (bxh):
M
ef
x
/M
x
r+M
ef
y
/M
y
r < 1
g
py
s
= g
p
*sina=
.Incarcari din zapada
g
zx
s
= p
z
c
*c*cosa =
g
zy
s
= p
z
c
*c*sina =
.Incarcari totale
M
x
=1/8
*
g
x*
d
2
=
g
y
s
= 1.35g
py
s
+ 1.5g
zy
s
=
Cazul II a > 40
0
1.35SG
k
+ 1.5 S
k
+1.05 (W
k
sau

U
k
)=
Structura actionata prepoderent de actiunea vantului
1.35SG
k
+ 1.5 W
k
+1.05 S
k
=
Structura actionata prepoderent de actiunea zapezii
g
x
s
= 1.35g
px
s
+1.5 g
zx
s
=
Incarcarea permanenta + zapada;
sipcile sunt solicitate la incovoiere oblica
g
px
s
= g
p
s
*cosa=
g
p
s
= p
s
*c =
Incarcarea permanenta + sarcina concentrata;
Incarcarea permanenta + zapada + vint;
Se combina cele doua ipoteze si devine:
Incarcarea permanenta + zapada + vint.
Starii limita ultima (SLU):
m
2
= 1.00 m
TI
= 1.0
0.88 m
L
= 1.0
m
UI
= 1.0 g
1
= 1.10
Ri = 240 daN/cm
2
M
x
r = 1003 daNcm = 10.03 daNm

M
y
r = 2006 daNcm = 20.06 daNm
0.241 cm E= 110000
daN/cm
2
0.238 cm
0.034 cm k
def1
= 0.50
0.071 cm k
def2
= 0.25
0.010 cm
0.167 cm
0.024 cm
0.047 cm
0.007 cm
0.134 cm
0.019 cm
10.825 daN/m
6.250 daN/m
30.692 daN/m
17.720 daN/m
-0.146 daN/m
f
max
= 0.241 cm < 0.467 cm f
a
= d/150 =
g
v
n
= p
v
*c =
g
zy
n
= p
z
*c*sina =
f
1y
inst= 5/384*(g
py
n
*
d
4
)/EI
y
=
f
1x
inst= 5/384*(g
px
n
*
d
4
)/EI
x
=
f
2x
= (1+k
def2
)*f
2x
inst =
lemn clasa a I de calitate
(incarcari din zapada)
m
d
= (m
1
*g
p
+m
2
*g
z
)/(g
p
+g
z
) =
(clasa II de exploatare )
f
2x
inst= 5/384*(g
zx
n
*
d
4
)/EI
x
=
f
2y
inst= 5/384*(g
zy
n
*
d
4
)/EI
y
=
f
x
= f
1x
+f
2x
=
f
1x
= (1+k
def1
)*f
1x
inst =
f
1y
= (1+k
def1
)*f
1y
inst =
f
max
= f
x
2
+f
y
2
=
f
y
= f
1y
+f
2y
=
2. Verificarea la rigiditate
g
zx
n
= p
z
*c*cosa =
f
2y
= (1+k
def2
)*f
2y
inst =
g
px
n
= p
s
*c*cosa =
g
py
n
= p
s
*c*sina =
d = 0.70 m a = 14.3
L = 3.90 m
g
k
= 137
daN/m
2
90 daN/m
s
k
= 141.76
daN/m
2
93 daN/m
w
k
= 108.95
daN/m
2
g
w,k
=w
k
*d = 76.27 daN/m
U = 100 daN
U*cosa = 96.90 daN
ipoteza I 261 daN/m
ipoteza II 267.72 daN/m
ipoteza III 121.57 daN/m + 116 daN
. Calculul eforturilor in capriori
496.86 daNm
508.99 daNm
344.50 daNm
latimea (b) 12 cm Wx= 512 cm
3
Ix= 4096 cm
4
inaltimea (h) 16 cm Wy= 384 cm
3
Iy= 2304 cm
4
593.868 daNm > M
I
= 497 daNm
unde:
129 daN/cm
2
> M
II
= 345 daNm
m
1
= 0.55 (incarcari permanente)
m
2
= 1.00 m
TI
= 0.9 coef de tratare
0.84 m
L
= 1.0
m
UI
= 1.0 g
1
= 1.10 coef de siguranta
Ri = 168 daN/cm
2
sectiune OK!!
ipoteza I 183 daN/m
ipoteza II 212.90 daN/m
0.586 cm E= 113000 daN/cm
2
0.606 cm
0.496 cm k
def1
= 0.50 permanente
0.879 cm k
def2
= 0.25 lunga durata
0.758 cm k
def2
= 0.00 scurta durata
0.496 cm
1.637 cm
1.754 cm
f
max
= 1.754 1.95 cm
sectiune OK!!
2.Calculul capriorului.
g
g,k
= g
k
*d*cos
2
a =
. Incarcari permanente
. Incarcari din zapada
. Incarcari din vant (presiune)
M
x
r
= R
ic
*Wx*m
TI
*m
L
=
g
s,k
= s
k
*d*cos
2
a =
. Incarcari utile
. Incarcari totale
g
d1
=1.35*g
g,k
+ 1.5*g
s,k
=
g
d2
=1.35*g
g,k
+ 1/2*1.5*g
s,k
+ g
w,k
=
g
d3
=1.35*g
g,k
+ 1.2*P
modul de elasticitate
longitudinal
M
I
= 1/8
*
g
I*
L
2
=
se aleg capriori (bxh)
R
ic
=m
d
*m
UI
*Ri/g
i
=
m
d
= (m
1
*g
p
+m
2
*(g
z
+g
v
))/(g
p
+g
z
+g
v
) =
. Verificarea de rezistenta (SLU)
(incarcari din zapada+ vant)
M
II
= 1/8
*
g
II*
L
2
=
M
III
= 1/8
*
g
d3*
L
2
+1/4
*
P
*
L =
cm < f
a
= L/200 =
(clasa I de exploatare )
f
s
= 5/384*(g
s.k*
L
4
)/EI
x
=
f
g
= 5/384*(g
p,k*
L
4
)/EI
x
=
f
2
= (1+k
def2
)
*
f
s
=
. Verificarea de rigiditate (SLEN)
(clasa II de calitate)
g
k1
=g
g,k
+g
s,k
=
g
k1
=g
g,k
+0.5*g
s,k
+ g
w,k
=
f
1
= (1+k
def1
)
*
f
g
=
f
max
= f
1
+ f
2
=
f
max
= f
1
+ 0.5*f
2
+f
3
=
f
3
=(1+k
def2
)
*
f
w
=
f
w
= 5/384*(g
w.k*
L
4
)/EI
x
=
dimensionarea se face la momentul incovoietor maxim
pana pana
capriori
L
d
pana
gz(daN/mp)
gp(daN/mp)
gv(daN/mp)
caprior
ax B/1-5
a = 14.3 unghiul acoperisului
d = 3.56 m deschiderea de incarcare
l = 5.49 m lungimea panei b = 20 cm
a = 0.75 m lungimea contrafisei h = 35 cm
L
c
=l-a = 4.74 m
g
k
= 137
daN/m
2
545 daN/m
s
k
= 96.00
daN/m
2
342 daN/m
w
k
= 108.95
daN/m
2
g
w,k
=w
k
*d = 387.86 daN/m
U = 100 daN
ipoteza I 1249 daN/m
ipoteza II 1380.36 daN/m
ipoteza III 736.18 daN/m + 120 daN
. Calculul eforturilor in capriori
3507.23 daNm
3876.67 daNm
2209.71 daNm
caracteristicile mecanice ale sctiunii
Wx= 4083 cm
3
Ix= 71458 cm
4
Wy= 2333 cm
3
Iy= 71458 cm
4
4532.428 daNm > M
I
= 3507 daNm
unde:
123
daN/cm
2
> M
II
= 2210 daNm
m
1
= 0.55 (incarcari permanente) > M
III
= 2210 daNm
m
2
= 1.00 m
TI
= 0.9 coef de tratare
0.81 m
L
= 1.0
m
UI
= 1.0 g
i
= 1.10 coef de siguranta
Ri = 168 daN/cm
2
sectiune OK!!
ipoteza I 887 daN/m
ipoteza II 1104.06 daN/m
0.444 cm E= 113000
daN/cm
2
0.278 cm
0.316 cm k
def1
= 0.50 permanente
0.666 cm k
def2
= 0.25 lunga durata
0.348 cm k
def2
= 0.00 scurta durata
0.316 cm
1.014 cm
1.155 cm
f
max
= 1.155 2.37 cm
sectiune OK!!
g
d3
=1.35*g
g,k
+ 1.2*P
M
I
= 1/8
*
g
I*
L
2
=
. Verificarea de rezistenta (SLU)
3.Calculul panelor.
1. Pana centrala (de coama)
. Incarcari permanente
. Incarcari din vant (presiune)
. Incarcari din zapada
g
s,k
= s
k
*d =
g
g,k
= g
k
*d/cosa +g
pana
=
sectiune pana propusa
M
II
= 1/8
*
g
II*
L
2
=
M
III
= 1/8
*
g
d3*
L
2
+1/4
*
P
*
L =
dimensionarea se face la momentul incovoietor maxim
M
x
r
= R
ic
*Wx*m
TI
*m
L
=
R
ic
=m
d
*m
UI
*Ri/g
i
=
. Incarcari utile
. Incarcari totale
g
d1
=1.35*g
g,k
+ 1.5*g
s,k
=
g
d2
=1.35*g
g,k
+ 1/2*1.5*g
s,k
+ g
w,k
=
g
k1
=g
g,k
+g
s,k
=
g
k1
=g
g,k
+0.5*g
s,k
+ g
w,k
=
f
g
= 5/384*(g
p,k*
L
4
)/EI
x
=
(incarcari din zapada+ vant)
m
d
= (m
1
*g
p
+m
2
*(g
z
+g
v
))/(g
p
+g
z
+g
v
) =
(clasa I de exploatare )
(clasa II de calitate)
. Verificarea de rigiditate (SLEN)
f
3
=(1+k
def2
)
*
f
w
=
f
max
= f
1
+ f
2
=
f
max
= f
1
+ 0.5*f
2
+f
3
=
cm < f
a
= L/200 =
modul de elasticitate
longitudinal f
s
= 5/384*(g
s.k*
L
4
)/EI
x
=
f
1
= (1+k
def1
)
*
f
g
=
f
2
= (1+k
def2
)
*
f
s
=
f
w
= 5/384*(g
w.k*
L
4
)/EI
x
=
coef de tratare
coef de siguranta
permanente
lunga durata
scurta durata
modul de elasticitate
longitudinal
Popul este un element vertical al arpantei realizat din lemn.
a = 14.3
d = 3.40 m (deschiderea de calcul)
t = 2.780 m (traveea)
Aef = 9.452
15 cm
A
pop
= 225
cm
2
H= 1.80 m (inaltimea popului)
l
f
= 1.80 m (lungimea de flambaj)
I
y
= 4218.75
cm
4
i
y
= 4.330 cm
. Incarcari permanente
g
p
= 137.00 daN/m
2
g
pana
= 20 daN/m
g
pop
= 24.3 daN
1416 daN
g
s,k
= 141.76
daN/m
2
1340 daN
3933 daN
86 daN/cm
2
m
1
= 0.8
m
2
= 1.00 m
Tc
= 0.9
0.8972 g
c
= 1.25
m
UI
= 1.0
R
c
= 120
daN/cm
2
z= l
f
/ i
y
= 41.57
f
c
=1-0.8*(z/100)
2
= 0.862 (for z<75) 1.794 (for z>75)
C
r
= 15031 3933 daN
sectiunea popului este Ok!
coeficineti de zveltete:
R
II
c
=m
d
*m
UI
*R
c
/g
c
=
pop cu seciunea patrat
. Incarcari totale
N
pop
= 1.35*N
p
pop
+ 1.5*N
z
pop
=
N
z
pop
= g
s,k*
d
*
t =
daN > N
pop
=
(incarcari permanente)
(incarcari din zapada)
m
d
= (m
1
*N
p
+m
2
*N
z
)/(N
p
+N
z
) =
(clasa I de exploatare )
Pop central
coeficienti de flambaj:
f
c
=3100/z
2
=
4. Calculul popului
C
r
= R
II
c
*f
c
*m
Tc
*A
pop
m
2
( aria aferenta popului)
. Verificarea de rezistenta
compresiune axiala paralela cu fibrele
N
p
pop
= g
p
/cosa*d*t+ g
pana
*t+ g
pop
=
. Incarcari din zapada
1.
d = 3.20 m a= 30
l = 1.00 m
l = 1.00 m
. Incarcari permanente:
p
s
= 73
daN/m
2
p
s
n
= 64
daN/m
2
233.60 daN/m
202.30 daN/m
116.80 daN/m
p
z
= 208
daN/m
2
p
z
n
= 128
daN/m
2
576.43 daN/m
332.80 daN/m
p
v
= 5
daN/m
2
13.86 daN/m
8.00 daN/m
792.59
daN/m
2
457.60 daN/m
2
Calculul momentelor de rezistenta
792.59 daNm
457.60 daNm
b= 20 cm Wx= 750 cm
3
Ix= 5625 cm
4
h= 15 cm Wy= 1000 cm
3
Iy= 10000 cm
4
1.13 < 1
in care:
134.0
m
1
= 0.55
m
2
= 1.00 m
TI
= 1.0
0.88 m
L
= 1.0
m
UI
= 1.0 g
1
= 1.10
Ri = 168 daN/cm
2
M
x
r = 100488 daNcm = 1004.88 daNm

M
y
r = 133983 daNcm = 1339.83 daNm
0.018 cm E= 113000
daN/cm
2
0.017 cm
0.006 cm k
def1
= 0.80
0.007 cm
0.002 cm
M
y
=1/8
*
g
y*
l
2
=
g
vy
s
= p
v
c
*d*sina =
g
py
s
= g
p
*sina=
.Incarcari din zapada
g
zx
s
= p
z
c
*d*cosa =
g
y
= g
py
+ g
zy
+ g
vy
=
Se aleg sipci (bxh):
1. Verificarea la rezisten
m
d
= (m
1
*g
p
+m
2
*g
z
)/(g
p
+g
z+
g
v
) =
f
1x
= (1+k
def1
)*f
1x
inst =
f
1y
= (1+k
def1
)*f
1y
inst =
M
x
r
= Ric
*
Wx
*
m
TI*
m
L
2. Verificarea la rigiditate
f
max
= f
x
2
+f
y
2
=
f
x
= f
1x
+f
2x
=
Calculul cosoroabei
.Incarcari totale
M
x
=1/8
*
g
x*
l
2
=
cosoroaba este solicitata la incovoiere oblica
g
px
s
= g
p
s
*cosa=
g
p
s
= p
s
*d =
g
x
= g
px
+ g
zx
+g
vx
=
.Incarcari din vant
g
vx
s
= p
v
c
*d*cosa =
M
ef
x
/M
x
r+M
ef
y
/M
y
r<1
(clasa II de exploatare )
lemn clasa a II de calitate
g
zy
s
= p
z
c
*d*sina =
Ric=m
d*
m
UI*
Ri/g
i
=
(incarcari permanente)
(incarcari din zapada)
f
y
= f
1y
+f
2y
=
0.011 cm
0.003 cm
0.004 cm
0.001 cm
0.007 cm
0.002 cm
177.362 daN/m
102.400 daN/m
354.724 daN/m
204.800 daN/m
#REF! daN/m
#REF! daN/m
Rezulta
f
max
= 0.018 cm < f
a
= d/200 = 0.500 cm
g
vy
n
= p
v
*c*sina =
g
zx
n
= p
z
*c*cosa =
g
py
n
= p
s
*c*sina =
f
1y
inst= 5/384*(g
py
n
*
d
4
)/EI
y
=
f
2x
inst= 5/384*(g
zx
n
*
d
4
)/EI
x
=
f
2y
inst= 5/384*(g
zy
n
*
d
4
)/EI
y
=
g
px
n
= p
s
*c*cosa =
g
vx
n
= p
v
*c*cosa =
f
2y
= (1+k
def1
)*f
2y
inst =
f
2x
= (1+k
def1
)*f
2x
inst =
f
1x
inst= 5/384*(g
px
n
*
d
4
)/EI
x
=
g
zy
n
= p
z
*c*sina =
`