Sunteți pe pagina 1din 7

Tema proiectului

Sa se proiecteze planseul din lemn pentru constructia din figura.


Caracteristicile constructiei sunt:
- Casa P+1E sau P+M;
- Sarpanta descarca penconturul perimetral al constructiei;
- Planseul sprijina pe grinzi dispuse dupa o singura directie;
- Materialul lemnos utilizat este de esenta tare sau moale
Observatie: Se recomanda ca pentru toate elementele constructive sa se utilizeze lemn de aceeasi
esenta.
Planseul se va compune din:
1) Parchet
2) Podina de pardoseala
3) Material fono-termo-izolant
4) Grinzi
5) Podina de tavan
6) Sipci pentru imbinare si prindere
Observatii:
a. Se aleg ca in final sa se obtina in final minim 5 incarcari.
b. Sipcile au dimensiunile 40 x 40 mm.
c. In domeniul constructiilor din lemn se intalnesc doar dimensiuni in mm.
d. Pe planseu actioneaza o sarcina utila uniform distribuita q = 1.5 daN/m
2
si osarcina utila
concentrata Q = 100 daN.
e. Latimea b a scandurii pentru podina de pardoseala variaza intre 100 si 120 mm.
f. Latimea b
1
a grinzii este de 100 mm.

Evaluarea incarcarilor
Nr.
Crt.
Denumire t (m)

(kN/m
3
)
Incarcare
normata
(kN/m
2)

Coeficient
de grupare
Incarcare
de calcul
(kN/m
2
)
1
Podina
pardoseala
din stejar
0,025 7,8 0,195 1,35 0,263
2
Material
fono-termo-
izolator
0,05 1,1 0,055 1,35 0,074
3
Sipci din
stejar
0,04 7,8 0,025 1,35 0,034
4 Tavan fals 0,0125 6,41 0,080125 1,35 0,108
5 Parchet 0,02 2 0,04 1,35 0,054
6 Grinda 0,1 7,8 0,78 1,35 1,053
7
Incarcare
utila 0,015 1,5
0,0225
Total 1.74

1. Predimensionare podina

Lungimea scandurii este de 3.05 m.
Latimea scandurii este de 100 mm .
Se alege constructiv din normativ h
scandura
= 25 mm.

2. Verificare podina
Starea limita ultima a capacitatii portante
M
ef
c
M
adm
c

M
adm
c
= R
i
c
* w * m
L
w = modul de rezistenta;
m
L
= coeficient care tine cont de stabilitatea locala;
m
L
= 1;
R
i
c
= m
ui
* m
di
* R
i
/
i
;
R
i
c

= rezistenta materialul ui lemnos pentru solicitarea i;
m
ui
= coeficient al conditiilor de lucru care tine cont de umiditate pentru solicitarea i;
m
di
= coeficient al conditiilor de lucru care tine cont de durata incarcarii pentru incarcarea i;

i
= coeficient partial de siguranta = 1,1;
m
ui
= 1; m
di
= 1 (incarcari de scurta durata);
Pentru stejar R
i
= 40 N/mm
2
;
R
i
c
= 1*1*40/1.1 =36.36 N/mm
2

w = 10416.67 mm
3

M
adm
c
= 36,36 *10416.67 *1 = 378750 Nmm.
Se calculeaza scandura avand schema statica a unei grinzi continue avand distantele dintre reazeme
l = 0.85msi fiind incarcata cu sarcina uniform distribuita q
c
si cu incarcarea utila concentrata Q.
q
c
= q
podina
+ q
parchet
+ q
utilaa

= (0.263 + 0.054 + 0.0225) * 0.1 = 0.0339 kN/m
Momentul maxim din incarcarea uniform distribuita se obtine astfel:
M
max
1
= 0.1*q
c
*l
2
=0.1 * 0.0339 * 0.85
2
= 0.0024 kNm = 2400Nmm
Momentul maxim din incarcarea concentrata se obtine astfel:
Q = 100 daN = 1 kN
M
max
2
= 0.175 * Q * l = 0.175 * 1 * 0.85 = 0.149 kNm = 149000Nmm
Momentul maxim total este :
M
max
f
= M
max
1
+ M
max
2
= 2400+149000 = 151400 Nmm < M
adm
c
.
Starea limita de deformatie
f
ef
<f
adm
f
adm
=

= 3.4 mm
f
ef
= f
p
+ f
t
+ f
i
+ f
c

f
p
= sageata datorata incarcarilor permanente;
f
t
= sageata datorata incarcarilor temporare;
f
i
= sageata datorata curgerii lente a imbinarilor = 2 mm;
f
c
= contrasageata = 0;

Sageata datorata incarcarilor permanente
f
p
=

* (1 + k
def
)
k
def
= 0,5 pentru incarcari permanente
q
permanente
= q
podina
+ q
parchet
= (0.263 + 0.054) * 0.1 = 0.0317 kN/m
I = 100*25
3
/12 = 130208.33 mm
4
f
p
=

*(1 + 0.5) = 0.22 mm


Sageata datorata incarcarilor temporare
f
t
=

* (1 + k
def
)
k
def
= 0 pentru incarcari temporare
q
temporare
= q
utila
= 0.0225 * 0.1 = 0.00225 kN/m
f
t
=

* (1 + 0) = 0.01 mm
f
ef
= 0.22 + 0.01 + 2 + 0 = 2.23 < f
adm
3. Predimensionare grinda
Se pleaca de la conditia: M
ef
c
= M
adm
c
M
adm
c
= R*w = R*b*h
2
/6 h =


Momentul efectiv se determina considerand grinda, cu sectiunea de 100 x 100 mm, incarcata cu
sarcina uniform distribuita q
c
, respectic cu sarcina concentrata Q
q
c
= 2 * q
podina
+ q
izolatie
+ q
sipci
+ q
tavan fals
+

q
parchet
+ q
grinda
+ q
utilaa

= (2 * 0.263 + 0.074 + 0.034 + 0.108 + 0.054 + 1.053 + 0.0225) * 0.85 = 1.59 kN/m
Momentul maxim din incarcarea uniform distribuita se obtine astfel:
M
max
1
=

*q
c
*l
2
=

* 1.59 * 2.20
2
= 0.962 kNm = 962000 Nmm
Momentul maxim din incarcarea concentrata se obtine astfel:
Q = 100 daN = 1 kN
M
max
2
=

* Q * l =

* 1 * 2.20 = 0.55 kNm = 550000NmmMomentul maxim total este :
M
max
f
= M
max
1
+ M
max
2
962000 + 550000 =1512000Nmm .
h =

= 49.95 mm < 100 mm h = 100 mm


4. Verificare grinda
Starea limita ultima a capacitatii portante
M
adm
c
= R
i
c
* w * m
L
w = bh
2
/6 = 100 * 100
2
/ 6 = 166667.67 mm
3

R
i
c
= 1*1*40/1.1 =36.36 N/mm
2

m
L
= 1
M
adm
c
= 36,36 *166667.67 *1 = 6060036.48 Nmm.
M
max
f
= 1512000 Nmm < M
adm
c

Starea limita de deformatie
f
ef
<f
adm
f
adm
=

= 8.80 mm
f
ef
= f
p
+ f
t
+ f
i
+ f
c

Sageata datorata incarcarilor permanente
f
p
=

* (1 + k
def
)
k
def
= 0,5 pentru incarcari permanente
I = 100
4
/12 = 8330000 mm
4

q
permanente
= 2 * q
podina
+ q
izolatie
+ q
sipci
+ q
tavan fals
+

q
parchet
+ q
grinda
=
= (2 * 0.263 + 0.074 + 0.034 + 0.108 + 0.054 + 1.053 ) * 0.85 = 1.57 kN/m
f
p
=

*(1 + 0.5) = 7.49 mm


Sageata datorata incarcarilor temporare
f
t
=

* (1 + k
def
)
k
def
= 0 pentru incarcari temporare
q
temporare
= q
utila
= 0.0225 * 0.85 = 0.0191 kN/m
f
t
=

* (1 + 0) = 0.06 mm
f
ef
= 7.49 + 0.06 + 2 + 0 = 9.55 mm > f
adm
se maieste sectiunea giinzii la x mm
5. Verificare grinda
Starea limita ultima a capacitatii portante
M
adm
c
= R
i
c
* w * m
L
w = bh
2
/6 = 100 * 150
2
/ 6 = 375000 mm
3

R
i
c
= 1*1*40/1.1 =36.36 N/mm
2

m
L
= 1
M
adm
c
= 36,36 *375000 *1 = 13635000 Nmm.
Se recalculeaza incarcarea din greutatea proprie a grinzii si astfel se recalculeaza si incarcarea
uniform distribuita de pe grinda.
q
grinda
= 0.15 * 7.8 = 1.17 kN/m
2
q
c
= 1.69 kN/m
2
M
max
1
=

*q
c
*l
2
=

* 1.69 * 2.20
2
= 1.022 kNm = 1022450 Nmm
M
max
2
=

* Q * l =

* 1 * 2.20 = 0.55 kNm = 550000Nmm


M
max
f
= 1572450 Nmm < M
adm
c
Starea limita de deformatie
f
ef
<f
adm
f
adm
=

= 8.80 mm
f
ef
= f
p
+ f
t
+ f
i
+ f
cSageata datorata incarcarilor permanente
f
p
=

* (1 + k
def
)
k
def
= 0,5 pentru incarcari permanente
I = 100 * 150
3
/ 12 = 28125000 mm
4
q
permanente
= 2 * q
podina
+ q
izolatie
+ q
sipci
+ q
tavan fals
+

q
parchet
+ q
grinda
=
= (2 * 0.263 + 0.074 + 0.034 + 0.108 + 0.054 + 1.17 ) * 0.85 = 1.67 kN/m
f
p
=

*(1 + 0.5) = 2.36 mm


Sageata datorata incarcarilor temporare
f
t
=

* (1 + k
def
)
k
def
= 0 pentru incarcari temporare
q
temporare
= q
utila
= 0.0225 * 0.85 = 0.0191 kN/m
f
t
=

* (1 + 0) = 0.018 mm
f
ef
= 2.36 + 0.018 + 2 + 0 = 4.378 mm < f
adm