Sunteți pe pagina 1din 14

1 2 3 4 5

Identificare elemente si tipuri de sectiuni utilizate Evaluare incarcari si combinatii de incarcari Predimensionare elemente Verificare comportare de ansamblu Verificare/redimensionare elemente

1 Identificare elemente si tipuri de sectiuni utilizate 1.1 Tip structura: Hala metalica cu pod rulant 1.2 Elemente: 1.2.1 Pane acoperis 1.2.2 Grinzi cu zabrele la nivelul acoperisului 1.2.3 Grinzi cale de rulare 1.2.4 Contravantuiri orizontale 1.2.5 Contravantuiri verticale 1.2.6 Stalpi 1.2.7 Pardoseala 1.2.8 Rigidizari elemente metalice 1.2.9 Fundatii izolate 1.3 Sectiuni utilizate: Profile metalice compuse din table subtiri

evaluare incarcare zapada la nivelul acoperisului s1 = gIs m1 Ce Ct sk= 1.28 kN/mp

s2 = gIs m2 Ce Ct sk=

1.44

s- inacarcarea caracteristica la nivelul acoperisului gIs = 1.00 cl III de imp factorul de importanta-expunere pentru actiunea zapezii, f(cls de imp cladire) mi = m1, m2 Ce = 0.80 Ct = 1.00 sk = 2.00 m1= 0.8 m2= 0.90 a= 3.75 acoperisuri cu mai multe deschideri s3 = gIs m3 Ce Ct sk= 1.12 m3 = minim ( gh/Sk; 2b3/(ls1+ls2); 5 ),m3= g= 2.00 h= 0.70 b3=B+b1= 31.50 b1= 10.50 b2= 10.50 ls1=b1 10.50 ls2=b2 10.50 B= 21.00 gh/Sk= 0.70 2b3/(ls1+ls2)= 3.00 pentru situatia in care zapada este impiedicata sa alunece de pe acoperis: s4 = gIs m4 Ce Ct sk= 0.016 kN/mp m3 = 0.01 greutate specifica zapada 0.70 m2= 0.8+0.8a/30 a= unghiul acoperisului coeficientul de forma al ncarcarii din zapada pe acoperis (Capitolul 5) exp. Completacoeficientul de expunere al constructiei n amplasament coeficientul termic

valoarea caracteristica a ncarcarii din zapada pe sol [kN/m2], n amplasamen

*in cazul evaluarii masei constructiei pentru calculul fortei seismice de proiectare, nu e aplica gIs, deci gIs=1,00

m4 = minim ( gh/Sk; gb/ls; 8 ) g= 2.00 h= 0.01 b= 24.00 ls= 0.05 ls= minim ( 5h; b1; 15m ) gh/Sk= 0.01 gb/ls= 960.00

kN/m3, greutate specifica zapada nu sunt parapeti/obstacole max(b1;b2) b1= 12 b2= 24

Se considera ca acoperitoare cea mai defavorabila situatie de incarcare(?!) s=max(s1, s2, s3, s4)= 1.44

kN/mp

iunea zapezii, f(cls de imp cladire)

da pe acoperis (Capitolul 5)

amplasament

ada pe sol [kN/m2], n amplasament

e aplica gIs, deci gIs=1,00

Evaluare incarcari La nivelul acoperisului Centralizare incarcari pe pana Nr. Crt. incarcare tip incarcare lungime m deschidere m

1 2 3 4 5 6

gppane gpco gpinvelit. qpraf. ind. qexploatare sk

P P P P V V

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

Incarcari pe pane 1 2 3 4 5 6 7 greutate proprie pane greutate proprie contravanturi greutate proprie invelitoare praf industrial exploatare zapada vant(?!) cf. zonei in care se afla constructia

Estimare valoare normata incarcare aprox. aprox. 0.20.5

Incarcare pe pana fara elemente din model cu elemente din model Permanente Permanente Variabile Totale Combinatii de calcul 0.60 0.80 1.94 2.74 1.80 2.40 5.82 8.22 Pi + Qi + Qi = Pi + Qi + Qi = Pi + Qi = Pi + Qi =

GF-Z dominanta, fara elem. model GF-Z dominanta, cu elem. model GS, fara elem. model, fara S GS, cu elem. model, fara S

val. normata val. normata kN/mp kN/ml

coef. G.F.

coef. G.S.

val. calcul G.F. kN/ml

val. calcul G.S. kN/ml

0.15 0.05 0.35 0.25 0.50 1.44

0.45 0.15 1.05 0.75 1.50 4.32

1.35 1.35 1.35 1.35 1.50 1.50

1.00 1.00 1.00 1.00 0.40 0.40

0.61 0.20 1.42 1.01 2.25 6.48

0.45 0.15 1.05 0.75 0.60 1.73

stimare valoare normata incarcare 0.15 0.05 0.35 0.25 0.5 2.00 kN/mp kN/mp kN/mp kN/mp kN/mp kN/mp

acoperisul nu este nici in categoria A nici B(vecinatate otelarii, furnale valoarea sau centrale) recomandata de normativ e cf. tab. N.A. 6.10-SR EN 1991-1-1:2004/2006 orasul cel mai aproiapat Oltenita(Calarasi), 13 km

acoperis cu panta mai mare de 1:20 CR 1-1-3/2012, Anexa A, tabel A1

Pi + Qi + Qi =

10.49 11.30 4.13 4.73 =0.7

Pi + Qi + Qi =

Pi + Qi =

Pi + Qi =

aloarea recomandata de normativ este situata intre 0.25:1,0

coperis cu panta mai mare de 1:20

R 1-1-3/2012, Anexa A, tabel A1

Calcul Seism- evaluare coeficient seismic conform P100-1/2006 4.5.3.2.2. (4.4) Fb=ISd(T1)m= 0.112 I= 1.00 Sd(T1)= 0.13 =(0.85;1), = 0.85 m= mg

forta taietoare de baza corespunzatoare mod

factorul de importanta-expunere al constructiei

ordonata spectrului de raspuns de proiectare corespunzatoare per

factor de corectie care tine seama de contributia modului propriu fu masa totala a cladirii calculata ca suma a maselor de nivel mi STOP 0.13

(3.17) 0<T<TB=>Sd(T1)= ag[1+(((0/q)-1)/TB)T] (3.18) T>TB=>Sd(T1)= ag(T)/q ag= 0.24 g= 1 0= 2.75 q= 5 TB= 0.16 TC= 1.6 TD= 2.0 T= 1.5 (T)= 2.75 0TTB, (T)= 1+((0-1)/TB)T= STOP TB<T<TC, (T)=0= 2.8 TC<TTD, (T)=0(TC/T)= STOP T>TD, (T)=0((TCTD)/T )= STOP
2

acceleratia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizont

m/s2, acceleratia gravitationala factor de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a t factor de comportare al structurii (factorul de modificare a raspuns TB, TC, TD perioadele de colt ale spectrului de raspuns elastic pent orizontale ale acceleratiei terenului

perioada de vibratie a unui sistem cu un grad de libertate dinamica spectrul normalizat de raspuns elastic 0.00 2.75 0.00 0.00

etoare de baza corespunzatoare modului propriu fundamental pentru fiecare directie

ere al constructiei

ns de proiectare corespunzatoare perioadei fundamentale T1

eama de contributia modului propriu fundamental prin masa modala efectiva asociata acestuia a ca suma a maselor de nivel mi 0 0.13

roiectare (pentru componenta orizontala a miscarii terenului)

a maxima a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura urii (factorul de modificare a raspunsului elastic in raspuns inelastic) ale spectrului de raspuns elastic pentru componentele

stem cu un grad de libertate dinamica si cu raspuns elastic

Predimensionare elemente 1. Grinzi metalice cu inima plina

Incarcari pentru calculul Panelor val. val. tipul Incarcar nr.crt. incarcari coef.GF coef.GS normata- calcule i kN/m2 kN/m2 cosx=cos(x*pi()/180) 1 invelitoare P 1.1 1 0.50 0.550 sinx=cos(x*pi()/180) 2 spatiu tehnic C 1.2 1 0.20 0.240 3 praf industrial C 1.2 1 0.25 0.300 4 gr. proprie pana P 1.1 1 0.15 0.165 5 gr. proprie CoO P 1.1 1 0.05 0.055 6 zapada V 1.2 0.3 1.4496 2.179

total kN/mp

2.60

3.489

deschide re inclinare m 3.00 3 3.00 0 3.00 0 3.00 0 3.00 0 3.00 0

incarcar incarcar incarcar e pe e pe e pe pana pana GF- pana GSkN/ml kN/ml kN/ml 1.498 1.648 1.498 0.600 0.720 0.600 0.750 0.900 0.750 0.450 0.495 0.450 0.150 0.165 0.150 4.349 6.537 1.305

7.797

10.465

4.753