Sunteți pe pagina 1din 33
Lahorator P.A.C.~ I. Craifaleamu 1 Proiectare Asistata de Calculator Laborator PROGRAMUL ETABS Structura multietajata cu pereti structurali de beton armat Se cere si se modeleze si caleuleze structura urmatoare, cu cerinfele aferente YP +6 E: Hyssar4m, Hogi3m. a ® c <2 8 8 Beton: py =2.548 tm"; py=25KN/m* 3a" $8 gj —S8 Ey, = 30000 Nimm? Stalpi: SE 70 x 70 em (stalpi perimetrali) ol ea g 5 gl SI_ 90 x 70 cm (stalpi interiori) Grinzi: GR 30 x 60 cm (dreptunghiulare) Plangeu: 15 cm grosime (Membrane) Pereti structurali: 25 em grosime (Shell) + Se considera cd sectiunea peretelui structural include si stalpii adiacenti = Peretele structural din axul 1-B-C are, la fiecare nivel, goluri de us cu Jatimea de 1 m si inaltimea de 2m Factori de modificare a caracteristi i seismic global Stalpi: 0.8 Eplasip (metoda forfelor seismice statice Grinzi: 0.6 Evlsins echivalente) Fy _ Sah) _, eho 5 de incare og = Fo = SATA Cazuri de inedreare m9 oa GP ~ greutatea proprie PCF ~ incareari cvasipermanente (pardoseli, compartimentari, 0.24, By=2.75, ¢=6.75, 20.85 fatade) . ise afl U~incdrcare tila Palierul spectrului se afla la valoarea SXP, SXN — seism directia X, +excentricitate accidental /* = fo! 0.05 Ls Spectrul B* SYP, SYN ~ seism direcyia Y. 4evcentricitate accidental pe 0.05 Lx. Alte ipoteze: 1 = incastrare la baza: = noduri rigide (Rigid End Factor=1) ola - diafragme rigide de nivel = surse de masi: din combinafia “GS: OT O.16s Ty Te=1.6s Structura este amplasata in Bucuresti (Zo = 16s) Lahorator P.A.C.~ I. Craifaleamu incareari = Cazul PCF © pe planseele intermediare: 2.5 kN/m? (din pardoseli si compartimentari) © pe plangeul de la terasa: $ KN/m? (din straturi teras) © pe grinzile perimetrale, la toate nivelurile: 4 KN/m (din fatada + atic) = Cazul U pe planseele intermediare: 2 kN/m? — pe plangeul de la terasa: 1 kN/m? ‘Combinatii de inearcari GF — gruparea fundamental = GP x 1.35 + PCF x 135 +Ux 15 GS ~ gruparea speciala (incarcarile verticale) = GP x 1.0 + PCF x 10+ Ux 04 GSXP — gruparea speciala, inclusiv seismul = GS + SXP GSXN-~ =GS + SXN GSYP + SYP GSYN- * =GS + SYN INF ~ infigurdtoarea combinajiilor GF, GSXP, GSXN, GSYP, GSYN Etapele definirii sunt urmitoarele: - Specificarea unitifilor de masurd - pag.2 - Definirea refelei spatiale de referinta - pag.3 - Definirea proprietatilor materialelor - pag.5 - Definirea sectiunilor elementelor de tip bara - pag.6 - Definirea sectiunilor elementelor de tip placa - pag.8 - Definirea sectiunilor peretilor structurali - pag.9 - Desenarea elementelor de tip bara - pag. 10 - Desenarea placilor de plangeu - pag. 13 - Desenarea peretilor structurali - pag. 14 - Crearea golurilor in peretii structurali - pag. 15 - Atribuirea de identificatori de montangi si de rigle de cuplare pentru perefii structurali - pag. 17 - Discretizarea perefilor structurali - pag. 19 pecificarea conditiilor de rezemare - pag.20 - Specificarea zonelor rigide la noduri - pag.22 - Specificarea cazurilor de incArcare statica - pag.22 - Aplicarea incrcarilor statice pe bare - pag.23 - Aplicarea inc&rcarilor statice pe plansee - pag.24 - Definirea combinatiilor de incdrcari statice - pag.25 ~ Calculul static - pag.26 - Vizualizarea rezultatelor calculului static - pag. 26 - Specificarea surselor de masa - pag.30 - Definirea diafragmelor rigide de plangeu - pag.30 - Definirea cazurilor de calcul la seism - pag.32 - Definirea combinatiilor de incarcari - pag 33 - Caleulul seismic al structurit - pag.33 - Vizualizarea rezultatelor calculului - pag.33 Rezolvare 1, Se lanseazi programul ETABS 2. Se specifica unititile de masura - in caseta cu lista derulanta din partea din dreapta-jos a ecranului se selecteazé KN.m. Lahorator P.A.C.~ I. Craifaleamu 3. Se defineste reteaua spatial de referinta (grid): File ~ New Model — Default.edb Desoto etnkcyox nce wth esa once on seat 6a Pot yor) Tiers] Coe _» J Fig. 2 Se completeazi datele conform fig, 3, introducénd: a) numfrul de axe in plan (Number of Lines) gi distantele intre acestea (Spacing) pe directiile X si ¥ (pentru directia Y, doar valoarea primei deschideri, 8 m); b) numirul total de niveluri, inaltimea nivelului curent (/ypical Story) si indltimea parterului (Bottom Story) Observatie: pe desenul in plan al structurii, axa X este orizontala, iar axa Y este verticala. ©) Se bifeazi apoi caseta Custom Grid Spacing, apoi se apasi butonul Edit Grid, pentru a edita pozitia axelor in plan. sO Pn. ‘So basins b |e tiwemtedaoess 2 Selsey Nat 0 ont Sons | Mie inein¥ ce ‘ype Sale ‘Speceg in Orectan Beton Story Heat ¢ ehehvoemn fname . me fiin 2] = | ivi Te LILES: | ‘Steel Deck — Stagoated | “Plot Stab Plat Stab “Gid Only Ge Fig. ih wandae Tenaya Wea Pamela Bae cna 3 Lahorator P.A.C.~ I. Craifaleamu 4 5 3 ane yGnaDae Pe cae ee : T Gunton § dtr i < RacsttoDelat Coke | £ Peston | a F aeeses « Ce | Fig. 4 Se modifici, conform fig, 4, coordonata axei 3 din 16 m in 14 m, pentru a corespunde dimensiunilor cerute. Bifarea optiunii ,Spacing” afigeaza distangele dintre axe, in locul coordonatelor. Se iese din caseti apisind butonul OK, revenindu-se astfel la caseta din fig. 3 d) in caseta din fig, 3, se bifeaza caseta Custom Story Date Data, pentru a edita datele referitoare la nivelurile structu apoi se apasi butonul dit Story in caseta din fig. 5, se vizualizeazi/editeaza inaltimile nivelurilor (coloana Height) si cotele de nivel (Elevation). Observatii "= Nivelul BASE reprezinti cota +0.00, * Implicit, se consider c4 ultimul nivel, STORY7, reprezinté nivelul-model (Master Story) pentru celelalte niveluri ale structurii, Aceast& optiune va fi util& pentru a genera elemente identice la toate nivelurile, pe indlfimea structurii * Selectand unul sau mai multe randuri din tabel, proprietafile acestuia se pot edita, utilizdnd optiunile din panoul Reset Selected Rows. Laborator PAC. ~ 1. Crasfalean 5 © sr08e7 cs Stan? fe ol Pose Senta Po ‘as Cae nee] Coe rts fin sf Maresy Ft | Sheeran [ios] Pet | Saetaee Fo na | Ce toma Fig. 5 Se iese, cu butonul ,OK”, din toate casetele de dialog, Pe ecran este afigati refeaua spatial definiti 4, Se definesc proprietifile materialelor din care este alcatuita structura, in cazul de fata, proprietitile betonului Define - Material Properties (fig. 6) Fig. 6 Se foloseste materialul predefinit CONC” ', c&ruia i se modifica proprietatile, utilizand butonul Modify / Show Material (fig. 7), pentru a corespunde valorilor din datele problemei (fig. 8) Se iese din caseta apasdnd butonul OK” Fig. 7 limba engleza. Laborator PAC. ~ 1. Crasfalean 6 Observatii = Masa pe unitatea de volum trebuie introdusé intotdeauna in tone/m’, = Greutatea pe unit. vol. = masa pe unit. vol. x 9.81 m/s * Atentie, valoarea modulului de elasticitate (30000 N’mm* trebuie transformata in Nim’)! in casetele de text se pot introduce direct formule: de exemplu, calculul greutatii pe unitatea de volum se poate face introducdnd 2.5*9.81 in caseta respectivi si efectuand click in orice alt& caset’ set ce ae Se tome ~ Gah i Bera rae cet D2 tase Oa tc 8) Mee pat en Speci orton str te [TROT Weir pa ntveine Senso fet atten) (SEAT vane Ge — sane vaste ETT Peseta Re Fito Crane Cots themleginn PERE a ae Spot fsa ee Fig. 8 5, Se definese sectiunile elementelor de tip bark Define - Frame Sections (fig, 9). Fe Sectors. Fig. 9 Pe ecran apare caseta de dialog din fig. 10. Pentru definirea sectiunii de grind’, se deschide caseta cu lista derulanta gi se alege Add Rectangular (sectiune dreptunghiulara). Prati: Oe Treinewomi led ee freon a Laborator PAC. ~ 1. Crasfalean 7 Se completeazi, conform fig, 12, denumirea sectiunii de grinda, materialul din care este alcatuita si dimensiunile sectiunii (in unitatile de masura specificate la inceputul modelarii) Semnificatia notatilor utilizate pentru dimensiunile sectiunii este data in fig. 11 b Its Fig. 11 pte Seca ogee mere Seah (01 wan 12) cone fassaoet eed Fig. 12 Pentru a introduce factorii de modificare a caracteristicilor sectionale (0.6 Evlginis). Se apasi butonul Ser Modifiers si se introduc valorile in dreptul momentelor de inertie, conform fig. 13, SS Peon in ect oe _ Spear? sen a Sha on i ono i Nottm ut 2 reg n fea! Fig. 13 Observati * Dupa introducerea dimensiunilor sectiunii, valorile caracteristicilor sectionale (arii, ari de forfecare, momente de inerfie ete.) pot fi afisate apasdnd butonul Section Properties Definirea sectiunilor de stalp se efectueazi similar sectiunii de grind’. Factorii de modificare a caracteristicilor sectionale sunt egali cu 0,8 in acest caz Laborator PAC. ~ 1. Crasfalean 8 Fig. 14 6. Se defineste sectiunea plicii de planseu Define ~ Wall’Slab Deck Sections Pe ecran apare caseta de dialog din fig. 16 Pentru definirea sectiunii plangeului, se deschide caseta cu lista derulanta si se alege Add New Slab Fig. 16 Se completeaza valorile conform fig, 17, alegand, de exemplu, ca denumire 2 sectiunii, PLACA”. Lahorator P.A.C.~ I. Craifaleamu a = = ‘icine Tier el Denaton Sete. | ows Ml oa Fig. 17 Observatii "Se foloseste optiunea de membrand deoarece nu se doreste calculul eforturilor in plangeu, ci doar transmiterea incarcarilor de pe placi la grinzile aferente. * Se introduce grosimea (thickness) de membrand (membrane) egal cu grosimea pentru incovoiere (bending), si anume 0,15 m, conform datelor problemei * Butonul Ser Modifiers permite introducerea unor factori de modificare a rigiditatii elementelor de tip placa, intr-un mod asemanator cu elementele de tip bara. 7. Se defineste sectiunea peretilor structurali Define - Wall Slab Deck Sections Pentru definirea sectiunii peretilor structurali, se deschide caseta cu lista derulanta si se alege Add New Wall. Fig. 18 Se completeazai valorile conform fig. 17, alegind, de exemplu, ca denumire a sectiu PERETE”. Se iese din caseta apasénd butonul OK. Laborator P.A.C.~1. Creifaleam 10 tbat | F We Spal Ovey and Ointizon | coco Coe] com} Fig. 19 Observatii * Se foloseste optiunea Shell deoarece se doreste calculul eforturilor in perete * Butonul Set Modifiers permite introducerea unor factori de modificare a rigidit elementelor de tip placd, intr-un mod asemandtor cu elementele de tip bar’, De cexemplu, daca s-ar cere modificarea rigiditatii la incovoiere a peretelui cu un factor egal cu 0,4 (este vorba de rigiditatea la incovoiere in planul peretelui, nu perpendicular pe planul acestuia), atunci ar trebui introdus factorul respectiv in dreptul eforturilor f11 gi 122, cain fig, 20. Ses Meda Monta 8 Matix = Manson Mao ant 2 Madoc r — — a — a — a Bande tt Maa Ban. 22M Be 2 Mat Shes Mee Shea 2M eh Mesa i ibeetecal i nciiastaredal Fig. 20 8, Se deseneazi elementele de tip bara Pentru a desena barele simultan la toate nivelurile cladirii, se activeaza, in partea din dreapta jos a ecranului, opfiunea Similar Stories (fig, 21). Fig. 21 Lahorator P.A.C.~ I. Craifaleamu u Desenarea se efectueaz cu ajutorul unuia dintre butoanele de mai jos, situate in bara din instrumente din partea sting a ecranului, sau a comenzii de meniu echivalente, trecute paranteza: N (Draw - Draw Line Objects — Draw Line (Plan, Elev, 3D)) — linia se deseneaza cfectuand click pe punctul de inceput si pe punctul de sfarsit al acesteia; (Draw — Draw Line Objects Create Lines in Region or at Click (Plan, Elev, 3D)) ~ a se deseneaza efectuand click pe mijlocul deschiderii in care se aflé bara sau delimitand zona de pe structurd unde trebuie desenate grinzile prin tra dreptunghi pe ecran, cu butonul stang al mouse-ului finut apasat, ca in fig, 22 Indicatia (Plan, Elev, 3D)” semnificd tipul de vedere a structurii in care este valabili comanda respectiva. intre vederi se poate comuta cu butoanele 34, PA si &%, de la partea superioara a ecranului Fig. 22 Pentru desenarea in plan a stalpilor, se poate utiliza butonul [E] (Draw — Draw Line Objects Create Columns in Region or at Clicks (Plan). Se efectueazi click pe intersectile retelei plane de referinta sau pe zona de structura unde, Ia intersectile refelei, trebuie plasati stalpi de tipul respectiv. Dupa activarea comenzii de desenare pentru grinzi, pe ecran apare caseta din fig. 23, in care se completeazii la rubrica Property, tipul de sectiune care urmeazii a fi desenat. Fig. 23 in cazul stalpilor, pe ecran apare caseta din fig. 24, (Angle) cu care este rotita sectiunea fata de pozitia pozitionarea corecti a stilpilor dreptunghiulari SD Cre Fig. 24 Lahorator P.A.C.~ I. Craifaleamu 12 Observat Optiunea Similar Stories functioneaza numai dac& structura este vizualizaté in plan (utilizdnd butonul |®) si dac& nu este efectuatd nici o selectie in fereastra de desenare. * Pentru a specifica exact pozitia stalpilor in plan, trebuie activati in prealabil optiunea bara de Snap to Snap 10 Grid Imersections and Points, prin utilizarea butomutui. =) Instrumente de pe partea sting a ecranului sau a comenzii de meniu Draw Stilpii dreptunghiulari SD pot fi rotiti selectandu-i si utilizind comanda de meniu Assign ~ Frame'Line ~ Local Axes (fig. 25). Se introduce apoi unghiul cu care trebuie rotiti st (fig. 26) a aa © Cam pe acne Cn ‘anga-dreapta). Se poate folos $i comanda general de meniu Select” By Filme Sections, slegind secjunea de bard respectiva, Comanda este valabila pentru orice element de tip bara. Daca sectiunile de bare nu au fost atribuite corect la desenare, se selecteazi barele care trebuie corectate gi se foloseste comanda de meniu Assign Frame Line Frame Section. in lista din partea stanga a casetei din fig. 10 se alege sectiunea dorita si se apasd butonul OK. Observatii » Pentru a anula o select, se apas& butonul [®"} (CYear Selection) din bara de instrumente situaté pe latura stanga a ecranului ETABS. * Pentru a selecta un singur element, se efectueaza click pe elementul respectiv. * Procedind conform fig. 22 a) (selectie stdnga-dreapta), vor fi selectate doar elementele aflate in imeriorul dreptunghiului trasat cu mouse-ul, * Procedind conform fig, 22 b) (selectie dreapta-stanga), vor fi selectate toate elementele intersectate de dreptunghiul trasat cu mouse-ul. = Pentru a selecta toati structura, se foloseste butonul |) (Select AM) sau se apas combinatia de taste Carl» A Lahorator P.A.C.~ 1 Craifaleanu 13 Pentru a verifica atribuirea corecti a sectiunilor elementelor de tip bara, se utilizeazé butonul sau comanda de meniu View - Set Building View Options.... Pe ecran apare caseta de dialog din fig. 27, in care trebuie bifata optiunea Line Sections. Sc ee eee ae SSeS ee ae eee earn Paes (een bees pee Pinot Ohaeer eae Feo [vent letter p ote sae cues | Parmer | Penman || F rosaun Piven lp mnwe) ol Canueme Pann a reve Pigeon eee epee ae ae CMe eee Paes pee Cee eee ae Sates T Object Fa e re 1 Spandbel Labels TT Diaphiage Extent Romie re ee ae Fone we) || Pada F pada [environ om CR] cont Fig. 27 9. Se deseneaza plitcile de planseu Pentru a desena plangeele simultan la toate nivelurile claditi Similar Stories (tig. 21), trebuie sA fie activati optiunea Desenarea se efectueazé cu ajutorul unuia dintre butoanele de mai jos, situate in bara din instrumente din partea sting a ecranului, sau a comenzii de meniu echivalente, trecute in paranteza: ©] (Draw — Draw Area Objects — Draw Areas (Plan, Elev, 3D) — placa se deseneaza efectuind click pe punctele corespunzatoare colturilor acesteia, pe rand, in sens antiorar, comanda se finalizeazii prin click pe butonul drept al mouse-ului; G] (Draw — Draw Area Objects Draw Areas (Plan, Eley) ~ placa se deseneaz’ efectuind click pe punctele corespunzatoare colturilor diagonal opuse ale acesteia, cu butonul stng al mouse-ului tinut apasat (conform fig, 22 a) sau b)); se recomanda (Draw — Draw Area Objects Create Areas at Click (Plan, Flev)) — placa se deseneazi efectuand click pe mijlocul deschiderii in care se va afla placa. Dupa activarea comenzii de desenare pentru placi, pe ecran apare 0 caseta de tipul celei din fig. 28, in care se completeazi, la rubrica Property, tipul de sectiune care urmeazi a fi desenat Daca se foloseste cea de-a doua opfiune de desenare, se pot introduce direct dimensiunile placii dupa directiile X si Y (fara efectuarea manevrelor cu. mouse-ul), prin completarea tubricilor XY Dimension (if no drag) si Y Dimension (if no drag) Lahorator P.A.C.~ 1 Craifaleanu 4 Fig. 28 Pentru a verifica atribuirea corecta a sectiunilor elementelor de tip placa, se utilizeaza butonul @. Pe ecran apare caseta de dialog din fig. 29, in care trebuie bifatd opiunea Area Sections si, pentru o mai buna vizibilitate a placilor, opfiunea Object Fill. orbit Ohne nen | Ober Ope Viton Spc te tie B Pada tae Seyler (Some F wane tnt F Oreminme || aia ies Bhim | Raat Ralamentns Mam Cmte © Goes _stref © Oeewplieal ERNST AacenPines Fp Mose (Canta Pande | Cuwteme Fleer Fares ce (teste cami) | CUR Beeman | Peco Fetwhew 2 Semi | deletes Gated COuem baste | Cimmindam 8 se Fier ssa Tibet ptt So Fahd ee [crete Rotem |e ae eso ee pene F onean Peres | Seed destin tote at Fig. 29 10, Se deseneaza perefii strueturali Pentru a desena peretii structurali simultan la toate nivelurile cladiri, trebuie si fie activata optiunea Similar Stories (fig, 21). Desenarea se efectueaza in plan cu ajutorul unuia dintre butoanele de mai jos, situate in bara din instrumente din partea stdnga a ecranului, sau a comenzii de meniu echivalente, trecute in parantezi =] (Draw ~ Draw Area Objects ~ Draw Walls (Plan)) ~ peretele se deseneaza efectuind click pe punctul de inceput si pe punctul de sfarsit al acestuia; (Draw ~ Draw Area Objects ~ Create Walls in Region or at Click (Plan)) ~ peretele se deseneazi efectuand click pe mijlocul deschiderii in care se afl acesta sau delimitand zona de pe structura unde trebuie desenati peretii prin trasarea unui dreptunghi pe cecran, cu butonul stang al mouse-ului finut apasat, ca in fig, 22 Dup’ activarea comenzii de desenare pentru perefi, pe ecran apare o caseti de tipul celei din fig. 30, in care se completeazi, la rubrica Property, tipul de sectiune care urmeaza a fi dlesenat, in cazul de fat ,PERETE” eam ee | aa See [aisteReeae DD ie Lahorator P.A.C.~ I. Craifaleamu 15 Rubrica referitoare la tipul de element de suprafati (Type of Area) de pe primul rand al casetei se lasi completat& cu valoarea implicit’ Pier, care este termenul folosit in program pentru montan de perete structural, Alternativa la valoarea implicit Pier este Spandrel (right de cuplare), Crearea riglelor de cuplare va fi prezentat& la unul din punctele urmatoare, Peretele din axul 1-BC se va desena, pentru inceput, ca si cum golul nu ar exista tructurali 11, Se creeaz golurile in pereti Pentru a crea golurile de usa din peretele structural din axul 1-BC, se delimiteaza marginile acestora cu ajutorul liniilor de referinga verticale (Reference Lines) si a planelor de referin(& orizontale (Reference Planes). Edit - Fait Reference Lines Se completeaza valorile pentru liniile care delimiteazi marginile laterale ale golurilor de us, conform fig. 31 Leen Rtomne Une te Edit ~ Fait Reference Planes. Se completeazi cotele marginilor de sus ale golurilor de usd, conform fig, 32. Nivelurile plangeelor sunt plane de referinja implicite, deci pentru cazul de faté nu mai este nevoie de adiugarea lor ca plane distincte, pentru delimitarea marginilor inferioare ale golurilor de uss Lahorator P.A.C.~ 1 Craifaleanu 16 eemenal eteence Fe ee} 208 Se verifica pozit le liniilor si planelor de refering pe vederea 3D a structurii, Se selecteaz peretele din axul 1-BC pe vederea in plan (cu optiunea Similar Stories activata). Se creeazi o discretizare a peretelui dupa liniile si planurile de referinta, cu comanda Edit - Mesh Areas... bifand optiunea Mesh Quads Triangles ~ at Intersections with Visible Grids (liniile si planele de referint& fac parte din refeaua de referinga (grid) a structurii) (fig. 33). ene ene 1) © Coa Selo De os) | © Cake Chat Seced toons To Capen) | SE Weiawstigacs [WT | - Tenome eset hed ne Oe Ca ea Fig. 33 Ga Se verifica realizarea discretizarii vizualizand peretele in elevatie (cu butonul [)) si selectindu-l cu. mouse-ul. Vor aparea pe ecran, cu linie punctat, contururile elementelor de placa in care a fost discretizat peretele. Pentru a crea golurile, se anuleaza selectia precedent si se selecteaza elementele de placa din dreptul golurilor (fig. 34), Se apasi apoi tasta Delee (sau Del) de pe tastatura calculatorului, pentru a sterge aceste elemente. Bifarea optiunii de vizualizare Object Fill faciliteaza observarea delimitirii elementelor. Lahorator P.A.C.~ I. Craifaleamu 7 ss ox Fig. 34 sto? RerPAs stone erPts stoave eee ease Se observa, in figura, planele de refering, marcate cu inscriptia REFPL” si numerotate, la fiecare nivel. 12, Se atribuie identificator Identificatorii de montangi Atentie! Se lucreazi, preferabil, in elevatiile care contin peretii respectivi. Peretele PI + Se selecteazi elementele care formeazi peretele P1 (doi pereti si trei stélpi) de montanti si de rigle de cuplare pentru perefii structural * Assign Shell Area Pier Label pentru placile de perete, se alege denumirea P1; se iese cu OK, = Assign Frame / Line ~ Pier Label pentru stilpi; se alege denumirea P1; se iese cu OK. Lahorator P.A.C.~ 1 Craifaleanu 18 ace Pn ean Tie bart othe Sep Laie Oaey Oem Dore eb peeweret D2 BI dab o> ae Salone rae oat tes. 95 cones coro roe Aton wetmtetorvees > Fig. 35 Observatii a) Deoarece toate elementele (stalpi si pereti) care formeaza sectiunea peretelui au acelagi identificator (P1), ele se consider’ in program ca luerand impreund, precum un singur element vertical (montant), b) in program, montantul (Pier) este asimilat cu un element de tip bard, plasat in centrul de ‘masi al sectiunii compuse din elementele avand acelasi identificator. ©) Unelement de montant se intinde intotdeauna pe maxim un nivel. Peretele P2 * Se selecteazé stalpul si panoul de perete din stanga golului, cu opfiunea Similar Stories activatt. Atentie! Se verificd, pe vederea 3D sau pe elevatie, ci au fost selectate toate panourile de perete din stanga golului, pe inaltimea constructiei * Se utilizeazi comenzile Assign, mai intai pentru perefi, apoi pentru stalpi, Ia fel ca la peretele PI. + In caseta de dialog din fig. 36, care apare in urma comenzii Assign, intai identificatorul P2, completand noul nume in caseta de text butonul Add New Name. * Se alege P2 si se iese din caseta cu OK. Fig. 36 Peretele P3 Se procedeazi la fel ca la peretele P2 Lahorator P.A.C.~ 1 Craifaleanu 19 Peretele P4 Se procedeazit la fel ca la peretele P2 Identificatorii de rigle de cuplare * Se selecteaza riglele de cuplare ale peretelui cu gol (fig, 37) | , : : : | 5 8 & & | 5. ome | 1:@- ox | Bg es q | Qe cm Sete 3 / ae coe | cron: | ref 2! os | x jesse 4 Fig. 37 "Assign Shell ‘Area’ Spandrel Label, se alege denumirea $1; se iese cu OK. Observatie Pentru a vizualiza identificatorii de montanti si de rigle de cuplare, se utilizeaza butonul & si se bifeaz& opfiunile Pier Labels si Spandrel Labels, Este recomandabil sa se efectueze vizualizarea identificatorilor, pentru verificarea corectitudinii modelului 13. Diseretizarea peretilor structurali a) Se selecteaza toti peretii din structurd, cu Select by Area Object Type Wall. b) Se aplici 0 discretizare automata, cu elemente avand dimensiunea maxima de 0,5 m, utilizdnd comanda Assign ~ Shell / Area ~ Area Object Mesh Options Lahorator P.A.C.~ 1 Craifaleanu 20 Fig. 38 Din zona Ramp and Wall Meshing Options a casetei de dialog din fig. 39, se alege optiunea Subdivide Object into Elements with Maximum Size of si se completeazi valoarea de 0,5 m es Mein Otis Odlad ute Meh xBeone nd Vue) Mente: Nose Meth Ser Ps) 1 FerDelen fip4Ductape andar Stress NoVetesLoa! Tee Nef Mase Use et ae Stel Esnert © fate Sete Sth iene = S : aan Fino Wate rs 7 Resaareor a Ohee | 6 Stade psi atid [ae | I Aaiveareonarh eae caret are mtorr cea Fig. 39 Pe toate panourile de perete apare inscriptia ,MESH”, specifica discretizarii automate. Pentru a vizualiza discretizarea rezultata, se utilizeazd butonul de vizualizare @ gi se bifeaza, in partea din dreapta jos a casetei de dialog care apare, optiunea Aufo Area Mesh. 14, Specificarea conditiilor de rezemare a) Se selecteaz nodurile din planul bazei, cu una din comenzile de meniu + View - Set Plan View (fig. 40), sau direct cu butonul [, se alege BASE si OK, apoi se selecteazi nodurile conform fig. 22. Fie gat [Yew [Define Drow Select Al Set View... SetPiaa View. [215 Set Elevation Vien... Lahorator P.A.C.~ 1 Craifaleanu 21 Fig. 40 sau + Select on XY Plane si se efectueaza click pe oricare nod din planul bazei Dupa selectie, in bara de stare din partea din stinga jos a ecranului ETABS este afigat numarul de elemente selectate; in cazul de fafa, 12 Points selected” F 12Poins selected Fig. 41 b) Assign ~ Joint Point ~ Restraints (Supports) (fig. 42) BE Sa nee Gene a See RA ta De BSS one XR eS Wty a Fig. 42 Se apasi apoi, conform fig. 43, butonul care reprezinta incastrarea. Fig. 43 Pe ecran, aspectul reazemelor structurii se modificd, din dou’ triunghiuri_ intersectate (articuleyie) in dou’ dreptunghiuri intersectate (incastrare) (fig, 44), OF ie SJL a) reazem articulat b) reazem ineastrat Fig. 44 Se obfine reprezentarea 3D din fig. 45, Laborator PAC. 1. Craifaleam 2 = Fig. 45 15, Specificarea zonelor rigide la noduri (noduri cu dimensiuni finite) a) Select All (CiHl#A), by Assign’ Frame’Line ~ Endl (Lengih) Offseis as Exl0be Avotegh Se completeaz, conform fig. 46, Rigid Zone Factor—1 16. Specificarea cazurilor de incarcare statica Define - Static Load Cases 23 Lahorator P.A.C.~ I. Craifaleamu Se definese urmatoarele cazuri de incdrcare static, conform fig. 47, utilizind butoanele Add New Load si Modify Load: ~ GP ncarcari din greutatea proprie a elementelor structurale) - PCF (incarcari datorate greutatii proprii a elementelor nestructurale — pereti, compartimentiri, fatade) - U (incarcari utile). Fig. 47 Observatii * Valoarea parametrului Self Weight Multiplier (multiplicatorul greutatii_proprii) se completeazi egal cu 1 doar pentru cazul GP (deoarece greutatea proprie, calculats automat, trebuie inclusa doar intr-un singur caz de incarcare). * Definirea ca ,LIVE” a unui caz este utili numai dac& se utilizeazi combinatiile de incarcari predefinite, conforme cu standardele din SUA. 17, Aplicarea incdrcirilor statice pe bare Se activeaza optiunea Similar Stories Se selecteaza grinzile perimetrale GE cu Select ~ Select by Frame Sections incarc&ri distribuite uniform pe grinzi: Assign ~ Frame’Line Loads - Distributed a Se on Ges Laborator PAC. 1. Craifaleam 24 Leattoatenn GY al fsa a ood Te aneion Care nected Abit nef cob ed Fig. 49 Se completeazai incarcarile pe grinzile perimetrale din cazul PCF, conform fig. 49. Observatie: Directia Gravity este directia inversi axei verticale Z (de sus in jos). Pentru incarcari dupa alte directii, incrcarile sunt pozitive daca sunt orientate in sensul pozitiv al axei globale sau locale respective Pentru a afigarea inc&rcirilor pe grinzi Display — Show Loads Frame/Line si se selecteaz’ cazul de caleul PCF, conform fig. 50. — €> SpuLonra exes Oteciy ote Lee Ob Face) 6 : i gai3 34> 18, Aplicarea ineXrcarilor statice pe plansee a) Optiunea Similar Stories trebuie sa fie activat’, b) Se selecteaza placile de plangeu cu Select ~ Select by Wall Slab’Deck Sections. ©) Assign ~ ShellArea Loads ~ Uniform si se completeaza valorile conform fig. 51, pentru cazurile de incarcare PCF si apoi U Laborator P.A.C. ~ 1. Craifaleana 25 d) Se activeaza optiunea One Story. e) Se objine vederea in plan a ultimului nivel al structurii cu butonul [®'], alegind STORYS si se selecteaza planseele de la ultimul nivel 4) Se specifica incdrearea de la terasi, pe rand pentru cazurile PCF si U, la fel ca mai sus, $i se bifeaz& opfiunea Replace Existing Loads. Se iese din caseta cu OK. Se vizualizeaza incarcarile din fiecare caz cu Display ~ Show Loads ~ Shell Area, selectnd cazurile de incarcare respective, pe vederea 3D a strueturi ol 68 Vad Owen ea c e Ce cell Fig. 52 Pe plangee se afigeazi valoarea incdrcarilor din cazul respeetiv. 19, Definirea combinatiilor de inedredri statice Define Load Combinations , apoi click pe butonul Add New Combo. Se introduc combinatiile de cazuri de calcul st din tema, GF si GS, conform fig. 53 Se foloseste tipul de combinafie (Load Combination Type) ,ADD” (aditiv) pentru ambele combinatii Pentru fiecare termen din combinatie, se alege cazul de incarcare din caseta cu listi derulanta Case Name, se introduce coeficientul incarcarii in caseta Scale Factor si se apasi butonul Add, Lahorator P.A.C.~ I. Craifaleamu 26 Lonscombraion tive C00 =) ein Catia Coolie 4 Seat Fig. 53 Pentru a modifica/afiga 0 combinafie deja introdusa: Define © Load Combinations, apoi click pe butonul Modify Show Combo. 20, Caleulul static Lansarea etapei de calcul structural se face prin una din urmatoarele 3 metode: a) Analyze ~ Run Analysis, b) cu butonull_*! din bara de instrumente de la partea superioara a ecranului; ©) aplsand tasta FS 21. Vizualizarea rezultatelor pe ecran Forma deformatti a structurii Dupa rulare, se afigeazi pe ecran forma deformata a structuri (GP). primul caz de incarcare Pentru a afiga forma deformata si in celelalte cazuri, se utilizeaza butoanele din partea din dreapta jos a ecranului (fig. 54). i a aeD Fig. 54 jwaL = ||KNm ine animatia intre valoarea maxima, considerat cu. semnul +”, si valoarea minima, considerati cu semnul ,~”, se utilizeaza butonul Start Animation Pentru a afiga forma nedeformata, se utilizeaza butonul [J din bara de instrumente de la partea superioara a ecranului (sau Display Show Undeformed Shape). Pentru a reveni la afisarea formei deformate dupa alt afisare, se utilizeaz butonul 2) (sau Display — Show Deformed Shape) si se alege cazul de incarcare sau combinatia, modul de scalare a diagramei, Scaling (automat sau cu factor specificat de utilizator), si optiunea de aproximare a deformatei printr-o curba de gradul 3 (Cubic Curve) Laborator PAC. 1. Craifaleam 27 tt Gta) 6 baa © Goa F Canetne Ce | Fig. 55 Diagramele de eforturi in bare Diagramele de eforturi in bare se obfin cu apasind sAgeata adiacenta butonului [4] din bara de instrumente de la partea superioara a ecranului (sau cu Display — Show Member Forces Stress Diagram — Frame Pier Spandrel Forces) Fabagun ie . ete Frames F Pew 7 Seal (ames eee Fig. 57 Se completeazi datele in caseta din fig, 57. Si in cazul diagramelor de eforturi se poate trece de la un caz de calcul la altul cu butoanele Feeloe Lahorator P.A.C.~ I. Craifaleamu 28 Pentru a infelege corect semnificatia eforturilor din bare, in vederea din fereastra din stanga trebuie afigate axele locale ale acestora. Se foloseste butonul de vizualizare [si se bifeaza optiunea Line Local Axes de pe coloana din mijloc a casetei din fig. 27 Codul de culori al axelor locale este: = axa 1 — rogu; + axa2~alb; * axa 3 — bleu (cyan) Pentru a afiga valorile pe diagrame, se debifeazi optiunea Fill Diagram si se bifeazi optiunea Show Values om Diagream Pentru a ajusta dimensiunea fonturilor de pe diagrama: Options — Preferences ~ Dimensions Tolerances si se modifica valoarea de la Maximum Graphic Font Size. Pentru a afisa diagrama detaliati pe un element oarecare, se efectueazi click dreapta pe elementul respectiv Pentru grinzi, se va afiga pe ecran caseta din fig, 59, iar pentru stalpi, caseta din fig, 58. Pentru_stilpi, valorile pe deschidere se pot afla miscand cursorul mouse-ului pe reprezentarea graficd din caseta Capatul inferior al stalpului este marcat prin inscriptia ,BOTTOM”, iar capatul superior, prin inscriptia .TOP”. a = coun ow sorrow 08 eS Tov ce on dog vas Fig. 58 Pentru grinzi, daca s-a reprezentat diagrama momentului incovoietor M3, diagramele afisate in caseti sunt, in ordine, inedrcarea distribuita (Dist. Load), forta taietoare V2 (Shear V2), momentul incovoietor M3 (Moment M3) si sigeata elementului (Deflection) Menjiunea Down semnifica faptul c& incdrcarea distribuita si s’geata au sensul pozitiv de sus in jos. Initial, sunt afisate valorile maxime pe grinda, Pentru a afla valorile in orice punct de pe deschidere, se bifeazi optiunea Scroll for Values si se modificd, dupa dorinta, pozitia cursorului de la partea inferioara a casetei Locatia cursorului pe deschiderea grinzii este afigata in caseta Location. Cu ajutorul butoanelor J-Lnd si J-End se pot afla valorile de la fetele stalpilor adiacenti grinzii Langa butoane sunt trecute distantele dintre nodul teoretic si fata stalpilor (End Offsets), pentru nodutile / si ale grinzii Lahorator P.A.C.~ I. Craifaleamu [osearae for Beam 823 at Story STORY (GED. el Fig. 59 Diagramele de efortur peretii structural Eforturile din peretii structurali se afigeaz utilizand acelasi procedeu ca si in cazul elementelor de tip bara. In caseta de dialog din fig. 60 trebuie, ins, bifate optiunile Piers (pentru eforturile montanti) si Spandrels (pentru eforturile in riglele de cuplare). Daca nu se doreste afisarea eforturilor in stalpi gi grin, , se debifeaza optiunea Frames Lahorator P.A.C.~ I. Craifaleamu 30 Observati * Importanté pentru identificarea corecti a eforturilor in peretii structurali este identificarea axelor locale ale montanitor si riglelor de cuplare. Acestea se afigeazd cu butonut [8 bitind apoi optiunile Pier Axes si Spandrel Axes. * Se observii c& axa locala 1, de culoare rosie, este intotdeauna orientata in lungul clementului, 1a fel ca in cazul elementului de tip bara. Din acest motiv, pentru montanti axa locala | este verticala, in timp ce pentru riglele de cuplare axa locala | este orizontalé, * Pe baza orientirii axelor locale 2 si 3 se identifica orientarea forelor taietoare si momentelor incovoietoare V2, V3, M2 si M3. Fortele taietoare sunt orientate dupa axele respective, in timp ce momentele incovoietoare corespund unei rotiri in jurul axelor respective "Se observa c& axele locale ale peretelui P1 sunt plasate in centrul de masa al sectiunii formate de cei doi pereti, impreund cu cei trei stalpi Calculul seismic prin metoda fortelor seismice laterale echivalente, cf, codului romAnese P100-1/2006, Pentru a edita in continuare modelul structural, acesta trebuie deblocat, prin apasarea butonului din bara de instrumente de la partea superioara a ecranului 22. Se specifica sursele de masa Define Mass Source in caseta de dialog din fig, 61, se bifeaz& optiunea From Loads Se introduc cazurile de incarcare din gruparea speciala GS, cu coeficienfii aferenti 5 Ee Set Spectestase 17 Fem Slot Spec se lL Fig. 61 23. Se definesc diafragmele rigide de planseu a) Se selecteaz& placile de plangeu de la un singur nivel. b) Assign ~ Shell/Area ~ Diaphragms Lahorator P.A.C.~ 1 Craifaleanu 31 [fier eae Da Sear conve nthe PP IS 1 oe Pe ecran apare caseta de dialog din fig. 63. Se alege D1 i se apasi OK. Cuchage tate Adie acres feeeiterttae eee ee desumees, coe Decree Fig. 63 ©) Se repeta operatiunile precedente la fiecare nivel. Observati + In ETABS, diafragmele sunt intotdeauna orizontale (paralele cu planul X-Y) * Denumirea diafragmelor poate sa fie aceeasi la toate nivelurile (D1) * Diafragmele pot fi vizualizate cu butonul [&, bifind, in partea din dreapta jos a in fig, 27, optiunea Diaphragm Extent. Se obtine reprezentarea din fig, 64 Fig. 64 * Atentie! Este preferabili, pentru clidirea din exemplul de fafa, definirea diafragmelor rigide cu Assign — Shell/Area ~ Diaphragms (si nu eu Assign Joint Point ~ Diaphragms) deoarece dack se foloseste selectia de noduri, Laborator PAC. 1. Craifaleam 32 identificarea planelor diafragmelor este perturbata de nodurile situate in planele de referini, la colturile elementelor rezultate din discretizarea peretelui cu goluri 24, Se definesc eazurile de calcul la seism Define ~ Statié Load Cases Cazurile de calcul seismic se introduc de tipul QUAKE, cu multiplicatorul greutatii proprii 1a caseta (Auto Lateral Load) se alege User Coefficient Fig. 65 Pentru fiecare caz de calcul seismic, se apasi butonul Modify Lateral Load, iar pe ecran apare caseta din fig, 66, in care se completeaza directia actiunii seismice si semnul excentricitatii accidentale (Direction and Eccentricity), precum si valoarea coeficientului seismic de baz (Base Shear Coefficient) Ceilalti parametri raman nemodificati er toed sce Eee nee | Sy ate Pte Ce De ceank AE coemoy be | Dla eter ——_ Over Stay Sarge TeoSkey rons 2 Foren Sion ost] ae Fig. 66 Coeficientul seismic de baza se calculeaza cu formula unde y1=1, a,=0.24g, Bo=2.75, g=6.75, 40.85 iar g=9,81m/s? este acceleratia gravitationala. Lahorator P.A.C.~ I. Craifaleamu 25, Se definesc combinatiile de inedireari Define ~ Load Combinations Se adaugd combinatiile dintre gruparea speciala si cazurile de solicitare cu forte seismice, utiliznd optiunea de combinare ADD. Se defineste si combinafia pentru infisuritoare (INE), ul ENVE’. And optiunea de combinare Coeff ntii combinatiilor care formeaza combinatia INF sunt egali cu 1 Observatie In practic, actiunile seismice modelate prin cazurile SXP, SXN, SYP, SYN intra in combinafii odata cu semnul ,.+”, odata cu semnul ,~ 26. Se efectueazé caleulul seismic al structurii Lansare calcul structural (Analyze ~ Rum Analysis) 27, Se vizualizeaza rezultatele pe ecran - Forma deformata a structurii pentru cazurile de calcul la seism - Diagramele de eforturi pe bare si pe perefii structurali (comanda din buton sau meniu), “Dela envelope inFisurtoare, in limba englez’,