Sunteți pe pagina 1din 14

1 Identificare elemente si tipuri de sectiuni utilizate

2 Evaluare incarcari si combinatii de incarcari


3 Predimensionare elemente
4 Verificare comportare de ansamblu
5 Verificare/redimensionare elemente
1 Identificare elemente si tipuri de sectiuni utilizate
1.1 Tip structura: Hala metalica cu pod rulant
1.2 Elemente: 1.2.1 Pane acoperis
1.2.2 Grinzi cu zabrele la nivelul acoperisului
1.2.3 Grinzi cale de rulare
1.2.4 Contravantuiri orizontale
1.2.5 Contravantuiri verticale
1.2.6 Stalpi
1.2.7 Pardoseala
1.2.8 Rigidizari elemente metalice
1.2.9 Fundatii izolate
1.3 Sectiuni utilizate: Profile metalice compuse din table subtiri
evaluare incarcare zapada la nivelul acoperisului
s1 = gIs· m1 · Ce · Ct · sk= 1.28 kN/mp s2 = gIs· m2 · Ce · Ct · sk= 1.44 kN/mp
s- inacarcarea caracteristica la nivelul acoperisului
gIs = 1.00 cl III de imp factorul de importanta-expunere pentru actiunea zapezii, f(cls de imp cladire)
mi = m1, m2 coeficientul de forma al încarcarii din zapada pe acoperis (Capitolul 5)
Ce = 0.80 exp. Complet coeficientul de expunere al constructiei în amplasament
Ct = 1.00 coeficientul termic
sk = 2.00 valoarea caracteristica a încarcarii din zapada pe sol [kN/m2], în amplasament
*in cazul evaluarii masei constructiei pentru calculul fortei seismice de proiectare, nu e aplica gIs, deci gIs=1,00
m1= 0.8
m2= 0.90 m2= 0.8+0.8·a/30
a= 3.75 a= unghiul acoperisului

acoperisuri cu mai multe deschideri


s3 = gIs· m3 · Ce · Ct · sk= 1.12

m3 = minim ( g·h/Sk; 2b3/(ls1+ls2); 5 ),m3= 0.70


g= 2.00 greutate specifica zapada
h= 0.70
b3=B+b1= 31.50
b1= 10.50
b2= 10.50
ls1=b1 10.50
ls2=b2 10.50
B= 21.00
g·h/Sk= 0.70
2b3/(ls1+ls2)= 3.00

pentru situatia in care zapada este impiedicata sa alunece de pe acoperis:

s4 = gIs· m4 · Ce · Ct · sk= 0.016 kN/mp

m4 = minim ( g·h/Sk; g·b/ls; 8 ) m3 = 0.01


g= 2.00 kN/m3, greutate specifica zapada
h= 0.01 nu sunt parapeti/obstacole
b= 24.00 max(b1;b2) b1= 12
ls= 0.05 b2= 24
ls= minim ( 5·h; b1; 15m )
g·h/Sk= 0.01
g·b/ls= 960.00

Se considera ca acoperitoare cea mai defavorabila situatie de incarcare(?!)


s=max(s1, s2, s3, s4)= 1.44
pezii, f(cls de imp cladire)
operis (Capitolul 5)

ol [kN/m2], în amplasament
gIs, deci gIs=1,00
Evaluare incarcari
La nivelul acoperisului

Centralizare incarcari pe pana

Nr. Crt.
incarcare tip incarcare lungime deschidere val. normata

m m kN/mp
1 gppane P 11.00 3.00 0.15
2 gpco P 11.00 3.00 0.05
3 gpinvelit. P 11.00 3.00 0.35
4 qpraf. ind. P 11.00 3.00 0.25
5 qexploatare V 11.00 3.00 0.50
6 sk V 11.00 3.00 1.44

Incarcari pe pane Estimare valoare normata incarcare


1 greutate proprie pane aprox. 0.15
2 greutate proprie contravanturi aprox. 0.05
3 greutate proprie invelitoare 0.2÷0.5 0.35
4 praf industrial 0.25

5 exploatare 0.5
6 zapada cf. zonei in care se afla constructia 2.00
7 vant(?!)

Incarcare pe pana
fara elemente din model Permanente 0.60 1.80
cu elemente din model Permanente 0.80 2.40
Variabile 1.94 5.82
Totale 2.74 8.22

Combinatii de calcul GF-Z dominanta, fara elem. model ΣγPi + ΣγQi + Ψ·ΣQi =
GF-Z dominanta, cu elem. model ΣγPi + ΣγQi + Ψ·ΣQi =
GS, fara elem. model, fara S ΣγPi + ΣγQi =
GS, cu elem. model, fara S ΣγPi + ΣγQi =
val. normata coef. G.F. coef. G.S. val. calcul G.F. val. calcul G.S.

kN/ml kN/ml kN/ml


0.45 1.35 1.00 0.61 0.45
0.15 1.35 1.00 0.20 0.15
1.05 1.35 1.00 1.42 1.05
0.75 1.35 1.00 1.01 0.75
1.50 1.50 0.40 2.25 0.60
4.32 1.50 0.40 6.48 1.73

are normata incarcare


kN/mp

kN/mp

kN/mp

kN/mp acoperisul nu este nici in categoria A nici B(vecinatate otelarii, fur valoarea recomandata de normativ este situata intre 0

kN/mp cf. tab. N.A. 6.10-SR EN 1991-1-1:2004/2006 acoperis cu panta mai mare de 1:20

kN/mp orasul cel mai aproiapat Oltenita(Calarasi), 13 km CR 1-1-3/2012, Anexa A, tabel A1

10.49
11.30 Ψ=0.7
4.13
4.73
mandata de normativ este situata intre 0.25:1,0

nta mai mare de 1:20

Anexa A, tabel A1
Calcul Seism- evaluare coeficient seismic conform P100-1/2006

4.5.3.2.2. (4.4) Fb=γI·Sd(T1)·m·λ= 0.112 ·m·g forta taietoare de baza corespunzatoare modulu
γI= 1.00 factorul de importanta-expunere al constructiei
Sd(T1)= 0.13 ordonata spectrului de raspuns de proiectare corespunzatoare perioa
λ=(0.85;1), λ= 0.85 factor de corectie care tine seama de contributia modului propriu fund
m= masa totala a cladirii calculata ca suma a maselor de nivel mi

(3.17) 0<T<TB=>Sd(T1)= ag·[1+(((β0/q)-1)/TB)·T] STOP


(3.18) T>TB=>Sd(T1)= ag·β(T)/q 0.13

ag= 0.24 acceleratia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizontala


g= 1 m/s2, acceleratia gravitationala
β0= 2.75 factor de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a tere
q= 5 factor de comportare al structurii (factorul de modificare a raspunsulu
TB= 0.16 TB, TC, TD perioadele de colt ale spectrului de raspuns elastic pentru c
TC= 1.6 orizontale ale acceleratiei terenului
TD= 2.0
T= 1.5 perioada de vibratie a unui sistem cu un grad de libertate dinamica s
β(T)= 2.75 spectrul normalizat de raspuns elastic

0≤T≤TB, β(T)= 1+((β0-1)/TB)·T= STOP 0.00


TB<T<TC, β(T)=β0= 2.8 2.75
TC<T≤TD, β(T)=β0·(TC/T)= STOP 0.00
T>TD, β(T)=β0·((TC·TD)/T )= STOP
2
0.00
etoare de baza corespunzatoare modului propriu fundamental pentru fiecare directie
ere al constructiei
ns de proiectare corespunzatoare perioadei fundamentale T 1
eama de contributia modului propriu fundamental prin masa modala efectiva asociata acestuia
ta ca suma a maselor de nivel mi

0
0.13

proiectare (pentru componenta orizontala a miscarii terenului)

a maxima a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura


turii (factorul de modificare a raspunsului elastic in raspuns inelastic)
ale spectrului de raspuns elastic pentru componentele

istem cu un grad de libertate dinamica si cu raspuns elastic


Predimensionare elemente

1. Grinzi metalice cu inima plina


Incarcari pentru calculul Panelor
tipul val. val. deschid
Incarcar
nr.crt. incarcar coef.GF coef.GS normata calcul- ere
e
ii - kN/m2 kN/m2 m
cosx=cos(x 1 invelitoare P 1.1 1 0.50 0.550 3.00
sinx=cos(x* 2 spatiu tehnic C 1.2 1 0.20 0.240 3.00
3 praf industrial C 1.2 1 0.25 0.300 3.00
4 gr. proprie pana P 1.1 1 0.15 0.165 3.00
5 gr. proprie CoO P 1.1 1 0.05 0.055 3.00
6 zapada V 1.2 0.3 1.4496 2.179 3.00

total kN/mp 2.60 3.489


incarcar incarcar
incarcar
e pe e pe
inclinar e pe
pana pana
e pana
GF- GS-
kN/ml
3 1.498 kN/ml
1.648 kN/ml
1.498
0 0.600 0.720 0.600
0 0.750 0.900 0.750
0 0.450 0.495 0.450
0 0.150 0.165 0.150
0 4.349 6.537 1.305

7.797 10.465 4.753