Sunteți pe pagina 1din 4

PARAMETRI GEOTEHNICI DE CALCUL

Abordarea de calcul 3; Gruparea A1 sau A2 + M2 + R3 (Conform SR EN 1997 - 1, Cap. 2.4.7.3.4.4. și Anexa A, tabel A4)
Tip Structura: Construire "Atelier de creatie". Regim de înalțime: P . Localizare: Com.
Domnesti, Str. Muguras, numarul 141, judetul Ilfov, numar cadastral 2086/11
Forajele F1 si F2 . Cota foraj: ▼ CTA +/- 0.00 - cota teren actual

Interval h γ m
Nr.
Descriere strat adancime strat strat (KN/m3 Φ c e Ic Id E Sr k ν μ (KN/m4
Crt. )
(0 ) (Kpa) (Kpa) (%) (cm/s)
)
(m) (m)

1 Sol vegetal. 0.00 0.20 0.20 - - - - - - - - - - - -


2 Argilă-prăfoasă, cafenie, plastic vărtoasă. 0.20 0.85 0.65 19.50 14 21 0.68 0.77 - 12621 0.84 10-6 - 10-7 0.35 0.3 5080
Argilă-prăfoasă, cafenie,
3 0.85 1.50 0.65 19.30 13 22 0.67 0.87 - 13215 0.78 10-5 - 10-6 0.35 0.3 5480
plastic vârtoasă, cu vine de calcar.

Nisip prăfos, cafeniu, mediu îndesat -


4 1.50 2.40 0.90 20.30 23 4 0.54 - 0.65 15360 0.88 10-2 - 10-3 - - 4500
îndesat, foarte uniform.

Nisip mare-mijlociu, galben, cu foarte rar


5 2.40 3.00 0.60 18.30 25 1 0.63 - 0.6 20700 0.52 10-1 - 10-2 - - 8000
pietri ș mic, mediu îndesat, foarte uniform.

Notă : Pentru calculul fundațiilor valoarea coeficientulului de pat - ks (factor de propor ționalitate între presiune și deforma ție, ce caracterizează rigiditatea resortului) se va
estima (pentru cota de fundare proiectată) conform prevederilor NP 112-2014 (Normativ privind proiectarea funda țiilor de suprafa ță) - Anexa K, punctul K3 (inclusiv tabelul K2 -
pagina 125) și
/sau Anexa L (în cazul radierelor)
Legendă
Ic (-) Indicele de consistență (pentru pământuri coezive)
ID (-) Gradul de îndesate (pentru pământuri necoezive și semicoezive)
γ (KN/m3) Greutatea volumică în stare natuală
e (-) Indicele porilor
Φ (o) Unghiul de frecare internă
c (kPa) Coeziunea
E (kPa) Modulul de deformaţie liniară
m (KN/m4) Factor de proporţionalitate pentru mediu Winkler, cu coeficient de pat liniar variabil cu adâncimea (de la suprafaţa terenului) - pentru
k (cm / s) Coeficientul de permeabilitate
Sr (%) Gradul de umiditate
ν (-) Coeficientul Poisson - coeficientul de deformaţie laterală
μ (-) Coeficientul de fracare pe talpa fundaţiei
pconv (kPa)Presiunea convenţională de bază (fără corecţiile de lăţime şi adâncime)

Data: ................................ ing. geol. ....................................


A, tabel A4)
are: Com.

p conv
(kPa)

-
300

315

se va
abelul K2 -