Sunteți pe pagina 1din 14

Beton C25/30 Lăţimea efectivă a grinzilor cu secţiune în formă d

Otel longit. S490 Tip cadru 1


acc= 1.00
γc = 1.50
γs = 1.15 Grinzi transv. 1
fcd= 16.67 N/mm2
fctd= 1.73 N/mm2
fyd= 426 N/mm2 beff= 700 mm
ft= 590 N/mm2
μlim= 0.37
λ= 0.8
η= 1
αcw= 1
Øech 28 mm
Øech 8
hf= 150 mm grosime placa
hc= 700 mm dimensiune medie stalpi
γRd
B
1.2 A A-B B-C
stanga dreapta
VALORI DIN

- + + + - - + +
CALCUL
STATIC

MEd -407 330 0 334 -361 -372 286 0


VGSEd 48 -36 57
TEd 10 10 10
linterax 5000 6000
DATE GEOMETRICE

bc 750 750 750


lc 4250 5250
CADRU

bw 300 300
hw 650 650
csusnom 25 25
cjosnom 25 25
clatnom 25 25
dØech 611 611 611 611 611
SIONARE LA MOMET

μ 0.218 0.076 0.000 0.077 0.193 0.199 0.066 0.000


z 535 580 580 580 545 542 580 580
1334 0 1350 1555 1610 1156 0
INCOVOIETOR

Aøech-Mnec
1786 1350 1610 1177
DIMENSIONARE LA MOME
INCOVOIETOR
AØ-Ms,min 486 1135 486 1135
AØ-Ms,max 7332 7332 7332 7332
buc./Ø1 3 3 2 2
Ø1 25 25 25 25
buc./Ø2 1 0 2 1
Ø2 20 0 20 20
AØ-Msl,eff 1787 1473 1610 1296
CALCULUL MOMENT

0.06% 8% 0.03% 9%
INCOVOIETOR

sn 38.75 58.33 40.00 60.00


CAPAPABIL

dØeff 613 613 613 613


x Øeff
190 67 172 59
zØeff 536 586 544 589
MRd 408 340 373 325
σs,Med 425 387 425 381
VSPMcap -168 -168 -133
DETERMINAREA

PROIECTARE

VSNMcap 176 176 133


F.T. DE

VsusEd -153 -237 -103


VjosEd 259 175 217
ξ -0.59 -0.74 -0.47
ν' etrieri etrieri etrieri
ρl 0.010 0.008 0.009 0.009 0.007
VERIF. NECESITATII
ARMARII LA FORTA

VRd,c 281 231 242 253 204


TAIETOARE

VRd,c,min 63 63 65
NECESARA
k 1.57 1.57 1.57
DIMENSIONAREA LA ARMARE LA FORTA
νmin 0.34 FORTA TAIETOARE- 0.34 0.34 TAIETOARE
VRd,max 724 se aleg armaturile 734 734 CONSTRUCTIVA
verticale mai jos
ν1 0.54 0.54 0.54
θ 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
α 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
DIMENSIONAREA LA
FORTA TAIETOARE

nr.ramuri 2 2 2 2 2
Ø 10 10 10 10 10
A sw,eff
Ø
157 157 157
sv 138 153 168
VRd,s 359 196 364 364 197
ρw 0.0038 0.0034 0.0031
ρw,min 0.00082 0.00082 0.00082
tef,1 50.00 50.00 50.00
DIMENSIONAREA LA MOMENT DE TORSIUNE
tef,2 50.00 50.00 50.00
DIAGONALELE DIAGONALELE
Ak 110000 ELEMENTULUI NU 110000 110000 ELEMENTULUI NU
uk 1500.00 CEDAU-se poate 1500.00 1500.00 CEDAU-se poate
dimensiona la moment dimensiona la moment
TRd,max 44 44 44
de torsiune de torsiune
TRd,c 19 19 19
<1 0.58 0.55 0.52
<1 1.4479702 SE DISPUNE 1.5072675 1.3805809 SE DISPUNE
sT 1472.4508 ARMATURA 1472.4508 1472.4508 ARMATURA
sv,t 126.54745 SPECIFICA 138.90141 150.84486 SPECIFICA
seff 100 200 100 100 200
AØ-Tnec 160 160 160
buc./Ø 2 2 2
Ø 14 14 14
AØ-Tsl,eff 308 308 308
ΔFE 77 119 ΔFE 130 88 51 52 ΔFE
LONGITUDINALE

σs,ΔFjtd σs,ΔFstd σs,ΔFstd


ARMATURILOR

52 66 81 60 40 32
ANCORAREA

σs,total 439 491 505 447 421 457


lb,rqd 2663 2663 2663 2663 2631 2663
l bune
bd 690 690 690 690 682 690
l mediocre
bd 986 986 986 986 974 986
5.3.4.1.2(1) 975 975
ductilitate locală conform
Asigurarea cerinţelor de

5.3.4.1.2(3) OK OK OK OK OK
5.3.4.1.2(5) OK OK OK OK OK
P100-2003

OK OK OK OK OK
5.3.4.1.2(6)
447 OK 403 403 OK
buc./Ø 2 2
Ø 25 25
OK OK OK OK OK
5.3.4.1.2(7)
OK OK OK OK OK

DISPUNERE ARMATURA IN GRIND


- + - +
buc./Ø1 3 3 2 2
Ø1 25 25 25 25
M buc./Ø2 1 0 2 1
Ø2 20 0 20 20
Ø 10 10 10 10 10
V+T s 100 200 100 100 200
buc./Ø 2 0 2 2 0
T Ø 14 0 14 14 0

- + + + - - + +
MEd 407 330 0 334 361 380 286 0
MRd 448 352 385 310
SP 1.07 1.04
SN 1.03 1.04
u secţiune în formă de T
1-marginal
2-central

1-nici o grinda
2-o grinda
3-doua grinzi

C D
C-D D-E
stanga dreapta stanga dreapta
+ - - + + + - - + +
291 -372 -372 291 0 286 -372 -361 334 0
-55 55 -57 36
10 10 10 10
6000 6000 5000
750 750 750 750
5250 5250 4250
300 300 300
650 650 650
25 25 25
25 25 25
25 25 25
611 611 611 611 611 611 611
0.067 0.199 0.199 0.067 0.000 0.066 0.199 0.193 0.077 0.000
580 542 542 580 580 580 542 545 580 580
1177 1610 1610 1177 0 1156 1610 1555 1350 0
1177 1610 1177 1610 1350
1135 486 1135 486 1135
7332 7332 7332 7332 7332
2 2 2 2 3
25 25 25 25 25
1 2 1 2 0
20 20 20 20 0
1296 1610 1296 1610 1473
9% 0.03% 9% 0.03% 8%
60.00 40.00 60.00 40.00 58.33
613 613 613 613 613
59 172 59 172 67
589 544 589 544 586
325 373 325 373 367
381 425 381 425 387
133 -133 133 -174
-133 133 -133 183
105 -105 103 -173
-215 215 -217 255
-0.49 -0.49 -0.47 -0.68
etrieri etrieri etrieri etrieri
0.007 0.009 0.009 0.007 0.009 0.009 0.008
204 242 253 204 242 253 231
63 65 63 65
NECESARA
1.57 1.57 1.57 1.57
ARE LA FORTA ARMARE LA FORTA DIMENSIONAREA LA
TAIETOARE 0.34 0.34 TAIETOARE 0.34 0.34 FORTA TAIETOARE-
NSTRUCTIVA 734 734 CONSTRUCTIVA 734 734 se aleg armaturile
verticale mai jos
0.54 0.54 0.54 0.54
45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00 45.00
90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00 90.00
2 2 2 2 2 2 2
10 10 10 10 10 10 10
157 157 157 157
170 170 168 143
197 364 364 197 364 364 196
0.0031 0.0031 0.0031 0.0037
0.00082 0.00082 0.00082 0.00082
50.00 50.00 50.00 50.00
50.00 50.00 50.00 50.00
AGONALELE DIAGONALELE DIAGONALELE
MENTULUI NU 110000 110000 ELEMENTULUI NU 110000 110000 ELEMENTULUI NU
DAU-se poate 1500.00 1500.00 CEDAU-se poate 1500.00 1500.00 CEDAU-se poate
nsiona la moment dimensiona la moment dimensiona la moment
de torsiune 44 44 de torsiune 44 44 de torsiune
19 19 19 19
0.52 0.52 0.52 0.57
SE DISPUNE 1.4130666 1.3726761 SE DISPUNE 1.4213478 1.5325327 SE DISPUNE
ARMATURA 1472.4508 1472.4508 ARMATURA 1472.4508 1472.4508 ARMATURA
SPECIFICA 152.10544 152.10544 SPECIFICA 150.84486 130.1162 SPECIFICA
200 100 100 200 100 100 200
160 160 160 160
2 2 2 2
14 14 14 14
308 308 308 308
108 107 52 51 ΔFE 107 108 87 86 ΔFE
67 83 40 32 σs,ΔFstd 67 84 59 53 σs,ΔFstd
492 464 422 457 491 465 446 478
2663 2663 2636 2663 2663 2663 2663 2663
690 690 683 690 690 690 690 690
986 986 976 986 986 986 986 986
975 975 975
OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK
OK 403 403 OK 403 403 OK
2 2 2
25 25 25
OK OK OK OK OK OK OK
OK OK OK OK OK OK OK

ARMATURA IN GRINDA CONFORM CALCUL DE ARMARE


+ - + - +
2 2 2 2 3
25 25 25 25 25
1 2 1 2 0
20 20 20 20 0
10 10 10 10 10 10 10
200 100 100 200 100 100 200
0 2 2 0 2 2 0
0 14 14 0 14 14 0

+ - - + + + - - + +
291 377 377 291 0 286 380 361 334 0
310 385 310 385 352
1.04 1.03 1.10
1.04 1.07 1.07
E

+ -
330 -407
-48
10
5000
750
4250
300
650
25
25
25
611 611
0.076 0.218
580 535
1334 1786
1350 1786
1135 486
7332 7332
3 3
25 25
0 1
0 20
1473 1787
8% 0.06%
58.33 38.75
613 613
67 190
586 536
367 408
387 425 367.45
183
-174
171
-257
-0.67
etrieri
0.008 0.010
231 268
63
NECESARA
1.57
NSIONAREA LA
TA TAIETOARE- 0.34
aleg armaturile 724
rticale mai jos
0.54
45.00 45.00
90.00 90.00
2 2
10 10
157
140
196 359
0.0037
0.00082
50.00
50.00
AGONALELE
MENTULUI NU 110000
DAU-se poate 1500.00
nsiona la moment
de torsiune 44
19
0.58
SE DISPUNE 1.48375855263
ARMATURA 1472.45081764
SPECIFICA 127.533998823
200 100
160
2
14
308
128 129
71 87
496 475
2663 2663
690 690
986 986
975
OK OK
OK OK
OK OK
OK 447
2
25
OK OK
OK OK

+ -
3 3
25 25
0 1
0 20
10 10
200 100
0 2
0 14

+ -
330 407
352 448
1.10 1.06
1.07 1.06
C12/15 C16/20 C20/25 C25/30 C30/37 C35/45 C40/50
fck daN/cm2 120 160 200 250 300 350 400
fck,cube daN/cm2 150 200 250 300 370 450 500
fcm daN/cm2 200 240 280 330 380 430 480
fctm daN/cm2 16 19 22 26 29 32 35
fctk,0.05 daN/cm2 11 13 15 18 20 22 25
fctk,0.95 daN/cm2 20 25 29 38 38 42 46
Ecm daN/cm2 270000 290000 300000 310000 330000 340000 350000
εc1 (‰) 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.25 2.3
εcu1 (‰) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
εc2 (‰) 2 2 2 2 2 2 2
εcu2 (‰) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
n 2 2 2 2 2 2 2
εc3 (‰) 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75 1.75
εcu3 (‰) 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
Buna 1.65 1.95 2.25 2.7 3 3.3 3.75
Nesatisfacatoare 1.16 1.37 1.58 1.89 2.1 2.31 2.63

fyk ft ømin ømax Denumire


[N/mm2] [N/mm2] [mm] [mm]
S255 255 360 6 12 OB 37
S235 235 360 14 40 OB 37
S335 335 510 32 40 PC 52
S345 345 510 16 28 PC 52
S355 355 510 6 14 PC 52
S420 420 590 6 12 PC 50
S405 405 590 14 28 PC 50
S395 395 590 32 40 PC 50
S500 500 550 6 28 BTS 500S
S490 490 590 10 40 B 60,50

ES N/mm2 200000 fck N/mm2 25


fyk N/mm 2
490 fctk,0.05 N/mm 2
1.8
εyd (‰) 2.13043 fctm N/mm 2
2.6
ft N/mm 2
590 εcu3 (%) 3.5
lbd,1 N/mm 2
2.7
lbd,2 N/mm 2
1.89
CRd,c 0.12
C45/55 C50/60 C55/67 C60/75 C70/85 C80/95 C90/105
450 500 550 600 700 800 900
550 600 670 750 850 950 1050
530 580 630 680 780 880 980
38 41 42 44 46 48 50
27 29 30 31 32 34 35
49 53 55 57 60 63 66
360000 370000 380000 390000 410000 430000 440000
2.4 2.45 2.5 2.6 2.7 2.8 2.8
3.5 3.5 3.7 3.35 2.95 2.8 2.8
2 2 2.15 2.25 2.4 2.5 2.6
3.5 3.5 3.1 2.85 2.65 2.6 2.6
2 2 1.75 1.55 1.4 1.4 1.4
1.75 1.75 1.8 1.85 2 2.15 2.3
3.5 3.5 3.1 2.85 2.65 2.6 2.6
4.05 4.35 4.5 4.65
2.84 3.05 3.15 3.26

ξlim= 0.62

S-ar putea să vă placă și