Sunteți pe pagina 1din 3

fcm =

20

MPa

a=a'=

35

mm

fctk =
c =

1.1

MPa

fym =
s =

405

MPa

CF =
fcd =
fctd =
Nivel
P i E1
P i E1
P i E1
i E1
P

1.5
12
1.2
11.1

MPa

0.61

MPa

Ax
A
B
C
D

fywk =
s =

1.15
CF =
12
1.2
fyd = 293.4783 MPa

CF =
fywk =

Aalat

Aatot

[mm]

[mm]

[mm ]

[mm ]

500
550
550
500

500
550
550
500

603
603
603
603

1608
1608
1608
1608

ne

241.5

MPa

1.15
12
1.2
175

MPa

ae

plat

ptot

pe

[mm ]

[mm]

[%]

[%]

[%]

50.3
50.3
50.3
50.3

200
200
200
200

0.26
0.21
0.21
0.26

0.69
0.57
0.57
0.69

0.17
0.16
0.16
0.17

Aae
2

3.41
3.41
3.41
3.41

PARTER

Nivel

Ax

P jos
P_jos

Raspuns Seismic ELASTIC


ME
VE
NE
[kNm]
[kN]
[kN]
1558.8
814.9
3229.6

Inc. GRAVITATIONALE LD
MG
VG
NG
[kNm]
[kN]
[kN]
-27.2
27.2
-26.3
26.3
-1496.8
1496.8

P_jos
P_jos

B
C

2396.4
2396.4

1311.4
1311.4

318.1
-318.1

18.9
-18.9

18.4
-18.4

-1927.5
-1927.5

P_jos

1558.8

814.9

-3229.6

27.2

26.3

-1496.8

x=

d as 2

x < 2 a s 2 M Rd = As1 f yd (d a s 2 ) + N Ed
2

x
d as 2

x > 2 a s 2 M Rd = bxf cd d + As 2 f yd (d a s 2 ) N Ed
2
2

x > xb 0 .55 d Metoda generala (Re sponse 2000 ; Xtract )

GLD + SY
Interpolarentre
qductil iqneductil
Nivel

Ax

qductil

qneductil

N Ed

bhf
cd

N Ed = N *E / q + N g

*
M Ed = M E
/q +Mg

R3M =

M Rd
M Ed

MRd

R3jM

[kNm]

x
[mm]

[kNm]

q
-

NEd

MEd

ndepl.
prevederi

[kN]

P_jos

0.58

3.00

2.00

50%

2.50

205.0

596.3

36.9

245.3

j
P_jos

0.61

3.00

2.00

50%

2.50

1800.3

977.5

294.6

373.3

P_jos

0.61

3.00

2.00

50%

2.50

2054.7

939.7

336.2

376.0

0.41
0.38
0.40

P_jos

0.58

3.00

2.00

50%

2.50

2788.7

650.7

502.0

203.0

0.31

fcm =
fctk =
c =
CF =
fcd =
fctd =
Nivel

20

MPa

1.1

MPa

a=a'=
fym =

35

mm

405

MPa

fywk =

241.5

1.5
1
5
1.2
11.1

s =
1 15
1.15
CF =
1.2
fyd = 293.4783 MPa

s =
CF =
fywk =

1.15
1
15
1.2
175

MPa

0.61

MPa

Ax

P i E1
P i E1
P
i E1
P i E1

A
B
C
D

[mm]
500
550
550
500

[mm]
500
550
550
500

Nivel

Ax

E1_jos
E1_jos
E1_jos
E1_jos

A
B
C
D

Aalat
[mm2]
603
603
603
603

Raspuns Seismic ELASTIC


VE
NE
ME
[[kNm]]
[[kN]]
[[kN]]
1050.0
742.5
2577.4
1814.0
1283.7
283.7
1814.0
1283.7
-283.7
1050.0
742.5
-2577.4

Aatot
[mm2]
1608
1608
1608
1608

ne
3.41
3.41
3.41
3.41

Aae
[mm2]
50.3
50.3
50.3
50.3

Inc. GRAVITATIONALE LD
MG
VG
NG
[[kNm]]
[[kN]]
[[kN]]
-54.4
-38.0
-1274.6
36.8
25.4
-1644.7
-36.8
-25.4
-1644.7
54.4
38.0
-1274.6

MPa

ETAJ 1
MPa

ae

plat

ptot

pe

[mm]
200
200
200
200

[%]
0.26
0.21
0.21
0.26

[%]
0.69
0.57
0.57
0.69

[%]
0.17
0.16
0.16
0.17

x=

d as 2

x < 2 a s 2 M Rd = As1 f yd (d a s 2 ) + N Ed
2

x
d as 2

x > 2 a s 2 M Rd = bxf cd d + As 2 f yd (d a s 2 ) N Ed
2
2

x > xb 0 .55 d Metoda generala (Re sponse 2000 ; Xtract )

GLD + SY
Interpolarentre
qductil iqneductil
Ni l
Nivel

A
Ax

qductil

qneductil

N Ed

bhf
cd

N Ed = N *E / q + N g

R 3M =

*
M Ed = M E
/q +Mg

M Rd
M Ed

MRd

R3jM

[kNm]

x
[mm]

[kNm]

0.55
0.48
0.54
0 54
0.58

q
-

NEd

MEd

ndepl.
d l
prevederi

[kN]

E1_jos

0.49

3.00

2.00

50%

2.50

243.6

365.6

43.9

199.3

E1_jos

0.52

3.00

2.00

50%

2.50

1531.2

762.4

250.6

366.5

E1_jos
E1 jos

0.52
0 52

3.00
3 00

2.00
2 00

50%

2.50
2 50

1758.2
1758 2

688.8
688 8

287.7
287 7

373.6
373 6

E1_jos

0.49

3.00

2.00

50%

2.50

2305.5

474.4

415.0

276.9


N Ed
= f ctd 1 + 0.5
f ctd
b h f cd

si
= 10
h0

Momentul capabilalstlpuluilaParter n
seciunea de jos (de la baz)
seciuneadejos(delabaz)

p R t , red
p e 0 .8 Ra

Q eb = 0.2 p e

Momentul capabilalstlpuluilaEtaj1 n
seciuneadejos

V
R3V = Rd
V Ed

V Rd = Q eb bh 0 Rt , red

Momentul capabil NEGATIV algrinzii peste


P n seciunea din STNGA nodului
PnseciuneadinSTNGAnodului

PARTER

0.8 Ra
R t , red

Momentul capabil POZITIValgrinzii pesteP


nseciuneadinDREAPTAnodului

st .
dr .

1 ; M Rd ,b + M Rd ,b
jos
sus

M Rj
=
M
min
,P
Rd ,P
M jos

j
j
jos
Rd ,P + M Rd ,E 1

nlimealiber astlpului

Nivel

Ax

M jos + M sus
Rj ,P

VEd = Rd ,P

H0

MRd,Pjos E1-MRd,cjos E1-MRd,bst E1-MRd,bdr

MRj,Psus

H0

VEd

fctd'

si,cr

Qeb

VRd

R3jV

1<R3jV

[kNm]

[kNm]

[kNm]

[kNm]

[kNm]

[m]

[kN]

[MPa]

[kN]

1.18
0.80
0.85
1.59

ok
!!!
!!!
ok

P_jos

245.3

199.3

0.0

102.6

56.6

2.75

109.8

0.63

1.16

0.88

129.4

P_jjos

373.3

366.5

-243.8

90.4

168.6

2.75

197.1

0.77

1.28

0.72

158.3

P_jos

376.0

373.6

-180.7

102.6

142.1

2.75

188.4

0.80

1.30

0.71

160.6

P_jos

203.0

276.9

-156.1

0.0

66.0

2.75

97.8

0.92

1.40

0.73

155.8

Nivel

min(VEd;VRd)

VEd*/q

P_jos
P_jos

109.8
158.3

326.0
524.6

P_jos

160.6

524.6

j
P_jos

97.8

326.0

526.5

1701.0

R3 =

VRd j
VE* j q j

min VEd j ; VRd j


VE* j q j

Gradul GLOBAL de asigurare structurala R3 =

0.310