Sunteți pe pagina 1din 3

Calculul cofrajului pentru placa

pa - incarcare verticala data de greutatea proprie a cofrajelor si elementelor care sustin


cofrajele
pb - greutatea betonului proaspat
pc - incarcarea uniform distribuita provenita din caile de circulatie instalate pe cofraje si din
aglomerarea de oameni
pd - incarcarea concentrata provenita din greutatea muncitorilor care transporta incarcaturi

kN kN kN
p a := 8.5 p b := 25 p c := 2.5 p d := 1.3kN
3 3 2
m m m

Verificare placa cofranta


Tip de panou ales: P4

Lp := 1200mm lp := 300mm Nr. lonjeroane: 2 Nr. traverse:2 Nr. distantieri: 1

h cofraj := 8mm l := 25.2cm - deschiderea de calcul cofraj

Placa de beton armat:


h placa := 130mm Lplaca := 6m lplaca := 4.25m h nivel := 3.2m

kN kN pd 1 kN
p da := p a⋅ h cofraj = 0.068⋅ p db := p b ⋅ hplaca = 3.25⋅ p dd := ⋅ = 5.159
2 2 l 1m
m m m

Calculul se face pentru o latime a placii cofrante b=100cm


b := 1m
kN
( )
q := p da + p db + p c + p dd ⋅ b = 10.977⋅
m

Verificarea la rezistenta

M Ed :=
(q⋅l2) = 0.087⋅kN⋅m
8

 b⋅ h 2
W :=
 cofraj 
= 10.667⋅ cm
3
Sadm := 1300
N
6 2
cm
M Ed N M Ed
= 816.875 ⋅ < Sadm = 1
W 2 W
cm
Verificarea la deformatie
kN
( )
q := p da + p db ⋅ 1 m = 3.318
m

kN 3
E := 780 h cofraj 4
2 I := b ⋅ = 4.267⋅ cm
cm 12
4
5 l
fef := ⋅ q⋅ = 0.052⋅ cm
384 E⋅ I

l l
= 0.126⋅ cm fef < =1
200 200

Determinarea distantei dintre grinzile extensibile


kN
q := p da + pdb = 3.318
2
m

d := 0.6m - distanta dintre grinzile extensibile


D := 4.25m - deschiderea grinzii extensibile

Calculul lonjeronului

L := 1.2m h lonjeron := 10cm b lonjeron := 5cm

kN
( )
q lonjeron := p da + p db + p c ⋅ 0.276m = 1.606⋅
m
P := p d
Verificarea la rezistenta

 L
2
L
M efl :=  q lonjeron ⋅  + P⋅ = 0.679⋅ kN⋅ m
 8  4
2
h lonjeron −5 3
Wlonjeron := b lonjeron ⋅ = 8.333 × 10 ⋅m
6
M efl N
< 1300 =1
Wlonjeron 2
cm
M efl N
= 814.846 ⋅
Wlonjeron 2
cm

Verificarea la deformatie
3
kN h lonjeron −6 4
( )
q ld := pda + p db ⋅ 27.6cm = 0.916⋅
m
Il := b lonjeron ⋅
12
= 4.167 × 10 m

4
5 q ld⋅ L −4
fefl := ⋅ = 7.608 × 10 m
384 E⋅ Il

L L −3
fefl < =1 = 6 × 10 m
200 200

Verificare popi
Calculul se face pentru popul cel mai incarcat
D
( )
P := p da + p db + p c ⋅ d ⋅
2
= 7.418⋅ kN

cf := 1.2 - coeficient de flambaj

H := h nivel − h placa − h cofraj − 2 ⋅ 0.15m = 2.762 m

lf := H⋅ cf = 3.314 m - lungime de flambaj

Se alege un tip de pop pentru care, in functie de lungimea de flambaj lf, se va calcula Pcap
Se alege popul de tipul pop metalic extensibil usor PU 3100, cu urmatoarele caracteristici:

Pmax := 12kN Pmin := 6kN Hmax := 3.1m Hmin := 1.7m

(Pmax − Pmin)⋅ (hnivel − H)


Pcap := Pmax − = 10.123⋅ kN
(Hmax − Hmin)
Pcap > P = 1