Sunteți pe pagina 1din 21

Calculul sarpantei din lemn

Date generale:

Cladirea de locuinte este situata in Oradea


Regimul de inaltime: P+5+M
Pentru executarea sarpantei se folosesc elemente din lemn masiv ecarisat de
rasinoase cu urmatoarele caracteristici:
Clasa C22 de calitate a lemnului
Clasa I de exploatare
Invelitoarea este din tigla metalica profilata
Panta invelitorii este de 25 grade
Dimensiunile in plan ale cladirii
· Deschiderea transversala: 12.80m
· Lungimea totala: 18.15m
· Inaltimea la streasina:19.89 m
· Inaltimea la coama:22.755 m
· Inaltimea sarpantei:2.865 m
· Rezistentele (k) caracteristice pentru lemnul masiv de rasinoase
N
la incovoiere fmk := 22
2
mm
N
la intindere paralela cu fibrele ft0k := 13
2
mm
N
la intindere perpendiculara pe fibre ft90k := 0.3
2
mm
N
la compresiune paralela cu fibrele fc0k := 20
2
mm
N
la compresiune perpendiculara pe fibre fc90k := 5.1
2
mm
N
la forfecare fvk := 2.4
2
mm

· Valorile modulului de elasticitate pentru lemnul de rasinoase

N
modulul de elasticitate paralel cu fibrele E0med := 10000
2
mm
N
modulul de elasticitate longitudinal caracteristic E0.05 := 6700
2
mm

· Densitatea aparenta
kN
ρC22 := 3.4
3
m

1
Pentru dimensiunile in plan si in elevatie ale cladirii se alege o sarpanta cu popi verticali,
avand schema de calcul si dimensiunile din figura de mai jos:

imagineee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 1

1.Evaluarea incarcarilor
A.Incarcari permanente
densitate gpn gpc
Denumire element b[cm] h[cm] n
[kN/m^3] [daN/m^2] [daN/m^2]
Invelitoare - tigla profilata - - - 50 1.35 67.5
Sipci 5.8 3.8 5 2.755 1.35 3.71925
Folie anti-condens - - - 1 1.35 1.35
Astereala - 2.8 5 15 1.35 20.25
Vata minerala - 10 10 10 1.35 13.5
Capriori 10 17 5 12.142857 1.35 16.392857
Bariera de vapori - - - 1 1.35 1.35
Sistem gips carton - - - 15 1.35 20.25
Total 106.89786 144.31211

Incarcari normate Incarcari de calcul


daN daN
Tigla profilata qN.tigla := 50 qC.tigla := 67.5
2 2
m m
daN daN
Sipca qN.sipca := 2.76 qC.sipca := 3.72
2 2
m m

2
daN daN
Folie qN.folie := 1 qC.folie := 1.35
2 2
anti-condens m m
daN daN
Astereala qN.ast := 15 qC.ast := 20.25
2 2
m m

daN daN
Vata minerala - 10 cm qN.vata := 10 qC.vata := 13.5
2 2
m m
daN daN
Caprior qN.caprior := 12.15 qC.caprior := 16.4
2 2
m m
daN daN
Bariera de vapori qN.bv := 1 qC.bv := 1.35
2 2
m m
daN daN
Sistem gips carton qN.rigips := 15 qC.rigips := 20.25
2 2
m m
daN
qC.tot.p := qC.tigla + qC.sipca + qC.folie + qC.ast + qC.vata + qC.caprior ... = 144.32
2
+ qC.bv + qC.rigips m

B.Incarcari variabile
1.Actiunea vantului - conform indicativ SR EN 1991-1-1-4-2006

( )
we := qp ze  cpe presiunea vantului pe suprafata exterioara

qp ( ze) := ce ( z) qb presiunea dinamica de varf

ce := 2.2 coeficientul de expunere

1 2
qb :=  ρ vb presiunea vitezei de referinta
2
kg
ρ := 1.25 densitatea aerului
3
m
vb := cdir cseason vb0 viteza de referinta a vantului

cdir := 1 coeficient de directie

cseason := 1 factor de anotimp

m
vb0 := 30 viteza de referinta - Oradea
s
m
vb := cdir cseason vb0 = 30
s
1 2 kN
qb := ρ vb = 0.563
2 2
m

3
kN
qp := ce qb = 1.238
2
m
cpe coeficient de presiune exterioara

Coeficientii de presiune pentru acoperis cu 2 pante


unghiul de panta F G H I J
25 cpe.10 cpe.10 cpe.10 cpe.10 cpe.10
Φ=0 0.7 0.7 0.4 -0.4 -0.5
Φ=90 -1.1 -1.4 -0.8 -0.5 -

kN kN
cp.e := 0.7 we := qp cp.e = 0.866 we.C := 1.5 w e = 1.299
2 2
m m
kN kN
cp.i := -1.4 wi := qp cp.i = -1.732 wi.C := 1.5 wi = - 2.599
2 2
m m

2.Actiunea zapezii - conform SR EN 1991-1-3-2005

s := µi ce ct  sk

ce := 1 coeficient de expunere al amplasamentului

ct := 1 coeficient termic

daN valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol


sk := 150 in amplasamentul constructiei - Oradea [daN/m^2]
2
m
α := 25 panta acoperisului

4
coeficientul de forma pentru incarcarea din zapada pentru 0 < α < 30 si acoperis cu 2
pante

µ1 := 0.8
α
µ2 := 0.8 + 0.8 = 1.467
30

daN
sk1 := µ1 ce ct sk = 120
2
m
daN
sk2 := 0.5µ1 ce ct  sk = 60
2
m
daN
sk3 := µ2 ce ct  sk = 220
2
m
daN daN
( )
SN := max sk1 , sk2 , sk3 = 220
2
SC := SN  1.5 = 330
2
m m
3.Incarcarea utila - om pe acoperis

QN := 100daN QC := QN  1.5 = 150 daN

5
· Rezistentele (c) de calcul pentru lemnul masiv de rasinoase

γM := 1.3 coeficient partial de siguranta privind materialul - pentru SLU

kmod.p := 0.6 coeficient care tine seama de variatia rezistentei - incarcari permanente

kmod.v := 0.8 coeficient care tine seama de variatia rezistentei - incarcari variabile

kmod.p qC.tot.p + kmod.v SC fk


kmod := = 0.739 fkd := kmod
qC.tot.p + SC γM

fmk N
la incovoiere fmd := kmod = 12.509
γM mm
2

fvk N
la forfecare fvd := kmod = 1.365
γM mm
2

fc0k N
la compresiune paralela cu fibrele fc0d := kmod = 11.371
γM mm
2

fc90k N
la compresiune perpendiculara pe fibre fc90d := kmod = 2.9
γM mm
2

2.Dimensionarea elementelor din lemn


A.Dimensionarea sipcilor
· Schema de calcul a sipcilor
Sipcile - se considera simplu rezemate
- se verfica la incovoiere oblica
distanta dintre sipci ds := 0.4m
distanta dintre capriori dc := 1m
unghiul invelitoriii α := 25°
latime sipca bs := 5.8cm
inaltime sipca hs := 5.8cm

· Caracteristicile sectiunii
2 2
bs hs hs bs
3 3
Ws.x := = 32.519 cm Ws.y := = 32.519 cm
6 6
3 3
bs hs hs bs
4 4
Is.x := = 94.304 cm Is.y := = 94.304 cm
12 12
2
As := bs hs = 33.64 cm

6
· Evaluarea incarcarilor

· Permanente - de calcul
daN
Invelitoare qT.s.x := qC.tigla ds sin ( α) = 11.411
m
daN
qT.s.y := qC.tigla ds cos ( α) = 24.47
m
daN
Sipca qs.x := 1.35 bs hs ρC22 sin ( α) = 0.653
m
daN
qs.y := 1.35bs hs ρC22  cos ( α) = 1.399
m
daN
qp.s.x := qT.s.x + qs.x = 12.063
m
daN
qp.s.y := qT.s.y + qs.y = 25.87
m

7
· Variabile de calcul
daN
Zapada qz.s.x := SC ds cos (α) sin ( α) = 50.559
m
2 daN
qz.s.y := SC ds cos (α) = 108.424
m
daN
Vant qv.s.x := we.C ds 0 = 0
m
daN
qv1.s.y := w e.C ds = 51.975
m
daN
qv2.s.y := w i.C ds = -103.95
m
daN
IPOTEZA I - P+Z qp.z.s.y := qp.s.y + qz.s.y = 134.294 m
qz.s.y daN
q
IPOTEZA II - P+Z/2+V1 p.z.v1.s.y := q p.s.y + + qv1.s.y = 132.057
2 m
qz.s.y daN
P+Z/2+V2 q p.z.v2.s.y := q p.s.y + + qz.s.y + qv2.s.y = 84.556
2 m

Experienta din proiectare, pe plan european, arata ca cea mai defavorabila


combinatie de actiuni pentru calculul elementelor sarpantei este
Ipoteza I - actiunea permanenta+actiunea zapezii

daN
Se determina momentele pentru incarcarile din ipoteza I P+Z qp.z.s.y = 134.294
m
daN 2
qp.z.s.x := qp.s.x + qz.s.x = 62.622 qp.z.s.x dc
m Ms.x := = 7.828 daN m
8
2
daN qp.z.s.y dc
qp.z.s.y = 134.294 Ms.y := = 16.787 daN m
m 8
· Verificarea la incovoiere oblica
σm.s.x σm.s.y σm.s.x σm.s.y
Conditii km + < 1 + km < 1
fm.d fm.d fm.d fm.d

km := 0.7 factorul de combinare a rezistentelor la incovoiere care ia in


considerare efectul incovoierii biaxiale
fm.d rezistenţa de clacul la încovoiere

Ms.x N Ms.y N
σm.s.x := = 2.407 σm.s.y := = 5.162
Ws.x 2 Ws.y 2
mm mm
σm.s.x σm.s.y σm.s.x σm.s.y
km + = 0.547 km + < 1=1
fmd fmd fmd fmd

8
σm.s.x σm.s.y σm.s.x σm.s.y
+ km = 0.481 + km < 1=1
fmd fmd fmd fmd

· Verificarea la starea limita de deformatie


4
5 q l l l
Conditii uinst := 
384 E0.05 I
<
300
( )
ufin := uinst 1 + kdef <
200

ufin deformatia finala


uinst deformatia instantanee

kdef.p := 0.6 coeficient - pentru incarcarile permanente

kdef.v := 0.2 coeficient - pentru incarcarile permanente

· Permanente - normate
daN
Invelitoare qT.N.s.x := qN.tigla ds sin (α) = 8.452
m
daN
qT.N.s.y := qN.tigla ds cos ( α) = 18.126
m
daN
Sipca qN.s.x := bs hs ρC22 sin ( α) = 0.483
m
daN
qN.s.y := bs hs ρC22 cos (α) = 1.037
m
daN
qp.N.s.x := qT.s.x + qs.x = 12.063
m
daN
qp.N.s.y := qT.s.y + qs.y = 25.87
m
· Variabile normate
daN
Zapada qz.N.s.x := SN ds cos ( α)  sin (α) = 33.706
m
2 daN
qz.N.s.y := SN  ds cos (α) = 72.283
m
In faza initiala

Permanenta
4 4
5 qp.N.s.x dc 5 qp.N.s.y dc
uinst.p.s.x :=  = 0.249 mm uinst.p.s.y :=  = 0.533 mm
384 E0.05 Is.x 384 E0.05 Is.y

Zapada 4
qz.N.s.x dc
4
5 qz.N.s.y dc
5 uinst.z.s.y :=  = 1.49 mm
uinst.z.s.x :=  = 0.695 mm 384 E0.05 Is.y
384 E0.05 Is.x

9
Deformatia instantanee

uinst.s.x := uinst.p.s.x + uinst.z.s.x = 0.943 mm uinst.s.y := uinst.p.s.y + uinst.z.s.y = 2.023 mm

dc dc
2 2
uinst.s := uinst.s.x + uinst.s.y = 0.223 cm = 0.333 cm uinst.s < =1
300 300

In faza finala
Permanenta

( ) ( )
ufin.p.s.x := uinst.p.s.x 1 + kdef.p = 0.398 mm ufin.p.s.y := uinst.p.s.y 1 + kdef.p = 0.853 mm

Zapada

( ) ( )
ufin.z.s.x := uinst.z.s.x 1 + kdef.v = 0.834 mm ufin.z.s.y := uinst.z.s.y 1 + kdef.v = 1.788 mm

Deformatia finala

ufin.s.x := ufin.p.s.x + ufin.z.s.x = 1.231 mm ufin.s.y := ufin.p.s.y + ufin.z.s.y = 2.641 mm

dc dc
2 2
ufin.s := ufin.s.x + ufin.s.y = 2.913 mm = 5 mm ufin.s < =1
200 200

Relatiile sunt indeplinite

Dimensiuni sectiune sipca bs = 5.8 cm Distanta intre sipci ds = 40 cm

hs = 5.8 cm Distanta intre capriori dc = 100 cm

B.Dimensionarea capriorilor
· Schema de calcul a capriorilor
Schema statica de calcul a capriorilor se considera o grinda simplu rezemata pe
pane cu deschiderea de calcul egala cu distanta maxima dintre axele panelor consecutive
Incarcarea utila se considera o forta concentrata pe directia verticala, aplicata in
pozitia cea mai defavorabila.
Capriorul se calculeaza la incovoiere dreapta determinandu-se momentele
incovoietoare si sagetile din componentele incarcarilor de pe directia normala la axa
capriorului.
distanta dintre capriori dc = 1 m
deschiderea maxima de calcul lC := 3m
(pe orizontala)
lC
lungimea capriorului lc := = 3.31 m
cos ( α)
unghiul invelitoriii α = 25 °

10
latime caprior bc := 12cm
inaltime caprior hc := 18cm

· Caracteristicile sectiunii
2
bc hc 3
Wc.x := = 648 cm
6
3
bc hc 4 2
Ic.x := = 5832 cm Ac := bc hc = 216 cm
12

· Evaluarea incarcarilor

· Permanente de calcul

Invelitoare+sipici+folie+astereala+vata minerala+bv+rigips
daN
qg.c :=  qC.tigla + qC.sipca + qC.folie + qC.ast + qC.vata ...   dc cos (α) = 115.935
+ q  m
+ q
 C.bv C.rigips 
11
daN
Caprior qc := 1.35bc hc ρC22  cos ( α) = 8.985
m
daN
qp.c := qg.c + qc = 124.92
m
· Variabile de calcul

2 daN
Zapada qz.c := SC  dc cos( α) = 271.06
m
daN
IPOTEZA I - P+Z qpz.c := qp.c + qz.c = 395.98
m
2
qpz.c lc
Mc := = 542.344 daN m
8
qpz.c lc
Vc := = 655.374 daN
2
· Verificarea la incovoiere dreapta
Conditii σm.c.d < kcrit fm.d

kcrit coeficient de reducere a rezistente f (instabilitatea laterala)

(
kcrit := f λrel.m )
2
0.75 E0.05 bc N
σm.crit := = 121.445 em := 0.88
hc lc 2
mm
fmk
λrel.m :=  em = 0.399 λrel.m < 0.75 = 1 => kcrit := 1
σm.crit

Mc N N
σm.c.d := = 8.37 fmd = 12.509 σm.c.d < kcrit fmd = 1
Wc.x 2 2
mm mm
· Verificarea la forfecare
Conditii τd < fvd
lc
γG := 1.35 ( )
TG := qg.c + qc  = 206.752 daN
2
qz.c lc
γQ := 1.5 TQ := = 448.622 daN
2
2
hc 3
Sc.x := bc = 486 cm
8
(TG + TQ)Sc.x N N
τd.c := = 0.455 fvd = 1.365 τd.c < fvd = 1
bc Ic.x 2 2
mm mm
12
· Verificarea la starea limita de deformatie
4
5 q l l l
Conditii uinst := 
384 E0.05 I
<
300
( )
ufin := uinst 1 + kdef <
200

· Permanente - normate

Invelitoare+sipici+folie+astereala+vata+bv+rigips
daN
qg.N.c :=  qN.tigla + qN.sipca + qN.folie + qN.ast + qN.vata ...  dc cos ( α) = 85.882
+ q  m
+ q
 N.bv N.rigips 
daN
Caprior qN.c := bc hc ρC22 cos (α) = 6.656
m
daN
qp.N.c := qg.N.c + qN.c = 92.538
m

· Variabile - normate

2 daN
Zapada qz.N.c := SN  dc cos (α) = 180.707
m
In faza initiala
Permanenta
4
5 qp.N.c lc
uinst.c.p :=  = 0.37 cm
384 E0.05 Ic.x

Zapada
4
5 qz.N.c lc
uinst.c.z :=  = 0.723 cm
384 E0.05 Ic.x

lc lc
uinst.c := uinst.c.p + uinst.c.z = 1.093 cm = 1.103 cm uinst.c < =1
300 300
In faza finala

Permanenta
( )
ufin.c.p := uinst.c.p 1 + kdef.p = 0.592 cm

Zapada

( )
ufin.c.z := uinst.c.z 1 + kdef.v = 0.868 cm
lc lc
ufin.c := ufin.c.p + ufin.c.z = 1.46 cm = 1.655 cm ufin.c < =1
200 200

Dimensiuni sectiune caprior bc = 12 cm Distanta intre capriori dc = 100 cm

hc = 18 cm Relatiile sunt indeplinite


13
C.Dimensionarea panei de coama
· Schema de calcul a panei
Schema statica de calcul a panelor se considera o grinda simplu rezemata
pe popi cu deschiderea de calcul egala cu distanta maxima dintre ferme, calculandu-se
la incovoiere oblica
distanta dintre pane (pe orizontala) dp := 3m
lungimea panei lp := 3m
inaltime contravanture longitudinala hcv := 1m
lungimea panei de calcul lp.C := lp - hcv = 2 m
unghiul invelitoriii α = 25 °
latime pana bp := 15cm
inaltime pana hp := 15cm

· Caracteristicile sectiunii
2
bp hp 3
Wp.x := = 562.5 cm
6
3
bp hp 4 2
Ip.x := = 4218.75 cm Ap := bp hp = 225 cm
12
· Evaluarea incarcarilor

14
· Permanente de calcul
Invelitoare+sipici+folie+astereala+capriori
dp daN
(
qg.p := qC.tigla + qC.sipca + qC.folie + qC.ast + qC.caprior 
cos ( α)
)
= 361.533
m

daN
Pana qp := 1.35bp hp ρC22 = 10.327
m
daN
qp.p := qg.p + qp = 371.86
m

· Variabile de calcul
daN
Zapada qz.p := SC  dp = 990
m
daN
IPOTEZA I - P+Z qpz.p := qp.p + qz.p = 1361.86
m
2
qpz.p lp.C
Mp := = 680.93 daN m
8
qpz.p lp.C
Vp := = 1361.86 daN
2

· Verificarea la incovoiere dreapta


Conditii σm.p.d < kcrit fm.d

(
kcrit := f λrel.m )
2
0.75 E0.05 bp N
σm.crit.p := = 376.875
hp lp.C 2
mm
fmk
λrel.m.p :=  em = 0.227 λrel.m < 0.75 = 1 => kcrit := 1
σm.crit.p

Mp N N
σm.p.d := = 12.105 fmd = 12.509 σm.p.d < kcrit fmd = 1
Wp.x 2 2
mm mm
· Verificarea la forfecare
Conditii τd < fvd
qp.p lp.C
TG.p := = 371.86 daN
2
qz.p lp.C
TQ.p := = 990 daN
2

15
2
hp 3
Sp.x := bp = 421.875 cm
8

(TG.p + TQ.p)Sp.x N N
τd.p := = 0.908 fvd = 1.365 τd.p < fvd = 1
bp Ip.x 2 2
mm mm

· Verificarea la starea limita de deformatie


4
5 q l l l
Conditii uinst := 
384 E0.05 I
<
300
(
ufin := uinst 1 + kdef <)200

· Permanente normate
Invelitoare+sipici+folie+astereala+capriori
dp daN
(
qg.N.p := qN.tigla + qN.sipca + qN.folie + qN.ast + qN.caprior 
cos (α)
)
= 267.823
m

daN
Pana q N.p := b  h 
p p C22ρ = 7.65 
m
daN
qp.N.p := qg.N.p + qN.p = 275.473
m
· Variabile normate
daN
Zapada qz.N.p := SN  dp = 660
m
In faza initiala
Permanenta
4
5 qp.N.p lp.C
uinst.p.p :=  = 0.203 cm
384 E0.05 Ip.x
Zapada
4
5 qz.N.p lp.C
uinst.p.z :=  = 0.486 cm
384 E0.05 Ip.x
lp lp
uinst.p := uinst.p.p + uinst.p.z = 0.689 cm = 1 cm uinst.p < =1
300 300
In faza finala

Permanenta

( )
ufin.p.p := uinst.p.p 1 + kdef.p = 0.325 cm

Zapada

( )
ufin.p.z := uinst.p.z 1 + kdef.v = 0.584 cm

16
lp lp
ufin.p := ufin.p.p + ufin.p.z = 0.909 cm = 1.5 cm ufin.p < =1
200 200

Dimensiuni sectiune pana bp = 15 cm Distanta intre pane dp = 300 cm

hp = 15 cm Relatiile sunt indeplinite

D.Dimensionarea popilor centrali


· Schema de calcul a popilor
- Popii sunt solicitati la compresiune paralela cu fibrele.
- Popii se verifica la compresiune cu flambaj.
- Se considera articulati la capete, comprimate centric, cu lungimea de flambaj
lf =H, pana sub pana.
H pop lpop := 1.47m
latime pop bpop := 15cm
inaltime pop hpop := 15cm

suprafata incarcarii pe care o 2


Spop := dp lp = 9 m
preia popul - pe orizontala
· Caracteristicile sectiunii
2
bpop hpop 3
Wpop.x := = 562.5 cm
6
3
bpop hpop 4 2
Ipop.x := = 4218.75 cm Apop := bpop hpop = 225 cm
12

· Evaluarea incarcarilor

· Permanente de calcul
Invelitoare+sipici+folie+astereala+capriori+vata+bv+rigips
1
Qg.pop := qC.tot.p Spop = 1433.156 daN
cos ( α)

pana Qp.pop := 1.35qp lp.C = 27.884 daN

pop Qpop := 1.35bpop hpop lpop ρC22 = 15.181 daN

QP.pop := Qg.pop + Q p.pop + Q pop = 1476.221 daN

· Variabile de calcul

Zapada Qz.pop := SC Spop = 2970 daN

17
Incarcarea totala aferenta popului: Npop := Q P.pop + Qz.pop = 4446.221 daN

· Verificarea la compresiune paralela cu fibrele

Conditia σc.0.d < fc0d

fc0k
λrel :=
σc.crit

Ipop.x
ipop := = 0.043 m
Apop

lf.pop := lpop = 1.47 m

lf.pop
λ := = 33.948
ipop

2
π  E0.05 N
σc.crit := = 57.377
2 2
λ mm
fc0k
λrel := = 0.59 λrel > 0.5 = 1 => intervine flambajul
σc.crit

σc.0.d
Cand intervine flambajul trebuie asigurata conditia: < fc0d
kc
N pop N
σc.0.d := = 1.976
Apop 2
mm

βc := 0.2 coeficient care tine seama de imperfectiunile barei - lemn masiv

2
k := 0.5 1 + βc λrel - 0.5 + λrel  = 0.683
( )
1
kc := = 0.973
 k + k2 - λ 2
 rel 
σc.0.d N N σc.0.d
= 2.03 fc0d = 11.371 < fc0d = 1
kc 2 2 kc
mm mm
Relatiile sunt indeplinite

18
E. Verificarea talpilor

· Schema de calcul a talpilor


Talpile de sub popii verticali sunt solicitate la compresiune perpendiculara pe fibre
Conditie σc.0.d < kc90 fc90d

latime talpa bt := 15cm


inaltime talpa ht := 15cm
lungime talpa lt := 50cm

kc90 := 1 coeficient care ia in considerare modul de realizare a compresiunii

N N
σc.0.d = 1.976 kc90 fc90d = 2.9 σc.0.d < kc90 fc90d = 1
2 2
mm mm
Relatiile sunt indeplinite

19
daN := 10N

Echivalenta de clase de lemn

N N
fmk := 22 Ri := 16.8
2 2
mm mm
mui := 1

gama := 1.1
mdi := 0.88
kmod1 := 0.75
Ri N
fmk N fvechi := mui mdi = 13.44
fmd1 := kmod1 = 12.692 gama 2
1.3 2 mm
mm

20
21