Sunteți pe pagina 1din 44

Nr.

Ordine proiect

n=

Evaluarea incarcarilor permanente

[daN/mm]

Grosime (b)
[m]
0.015
0.1
0.04
0.03

Greut.specif. (g)
[daN/m]
2100
2500
2100
2800
gk=

pu (500 + 0,5*n)
pc=pu*1,5

510
765

[daN/m]
[daN/m]

Incarcari totale

q = g + pc

Strat component
(material)
Tencuiala (M100)
Placa b.a.
Sapa (M100)
Mozaic

Evaluarea incarcarilor utile

dgs (distanta dintre grinzile secundare)


bgs (latimea grinzii secundare)
bgm (latimea grinzii marginale)
l01 (lumina placii) l01=dgs-0,5*bgm-0,5*bgs
l02 (lumina placii) l02=dgs-bgs
Momente de calcul

2.4
0.2
0.25
2.175
2.2

1371.825
[m]
[m]
[m]
[m]
[m]

[DaN*m]

M1 = q*l01/11
MB = q*l02/14
M2 = MC = MD = q*l02/16
MA = q*l01/24

590
474
415
270.4

[DaN*m]
[DaN*m]
[DaN*m]
[DaN*m]

b (fasia de calcul pentru placa)


h (grosimea placii)
ac = acoperirea de beton in camp
h0camp (inaltime calcul camp) h0camp= h-ac
ar = acoperirea de beton in reazem
h0reazem = h-ar
Rc (rezistenta caracteristica de calcul a betonului)
Ra (rezistenta caracteristica de calcul a armaturii)

1000
100
15
85
20
80
9.5
300

[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[mm]
[N/mm]
[N/mm]

Sect. de calcul
Reazem A
Camp 1
Reazem B
Camp 2
Reazem C

Momente [N x mm]
MA [N x mm]
2704000
M1 [N x mm]
5900000
MB [N x mm]
4740000
M2 [N x mm]
4150000
MC = MD = M2 [N x mm]
4150000
Adopt
d [mm]

Pentru a acoperi Anec, se alege din tabel cea mai apropiata valoare pentru 5 bare de 8 mm, respectiv Aef = 251 mm2

Incarcari caract.
Coef.inc.perm.
gk=b*g [daN/m]
c
31.5
1.35
250
1.35
84
1.35
84
1.35
449.5
[daN/m]
TOTAL:

g=

Valori calcul
g=gk*c [daN/m]
42.525
337.5
113.4
113.4

606.825 [daN/m]

[daN/m]

B=M/(b*h0*Rc)
0.044473684
0.085958842
0.077960526
0.060462575
0.068256579

x=1-SQRT(1-2*B)
0.045509229
0.090009716
0.081262308
0.062410084
0.070760073
8 diametru bara

Anec=b*h0*Rc/Ra [mm]
115.2900473
242.2761529
205.8645127
167.987144
179.2588514

Aaef mm pef=Aef*100/(b*h0)
251
0.31375
251
0.295294118
251
0.31375
251
0.295294118
251
0.31375

pentru 5 bare de 8 mm, respectiv Aef = 251 mm2

Nr. Ordine

1. Calculul incarcarilor
T=5.5+0,05*n
dgs
bgp=
bgs=
hgs=
hpl=
bgm=
g
l01=l02=T-bgp

5.6
2.4
0.35
0.2
0.4
0.1
0.25
2000
5.25

traveea
m
m
m
m
m
m
daN/m2
m

A. Incarcari permanente
1.1. Incarcari transmise de placa
449.5 [daN/m]

g1 =
g1k = g1 *dgs
g1k=

greutatea placii pe metru patrat - incarcarea permanenta a placii unif. Distri


incarcarea transmisa de placa planseului pe o latime aferenta dgs

1078.8 [daN /m]

1.2. Greutatea proprie a grinzii secundare

(mai putin grosimea placii)

g2k = bgs*(hgs-hpl)g
g2k=

120 [daN/m]

Greutatea totala este:


gk = g1k+g2k
gk =

1198.8 [daN/m]

g=gk*1.35
g=

1618.38 [daN/m]

B. Incarcari variabile
Sunt incarcarile utile
Incarcari utile
Pu
Pkgs=Pu*dgs
Pkgs=
p = Pkgs*1,5
p=
q=g+p
q=

510 [daN/m]

Din tema proiectului

1224 [daN/m]
1836

3454 [DaN/m]

1.3.Evaluarea eforturilor de calcul


Calculul se efectueaza in domeniul plastic

Evaluarea momentelor de calcul


M1=(1/11)*q*l01
M1
8654.6 [daN*m]
Forte taietoare
QA = 0,45*q*l01
QA=

MB=(1/14)*q*l01
MB=

6800 [daN*m]

[DaN]
QB = 0,65*q*l01
QB=

8160

11787

2. Dimensionarea sectiunilor transversale si a ariei de armatura (pentru grinda secundara)


2.1 Caracteristicile materialelor
Otel Pc52
Ra=
300 [N/mm]
Rat=0,8*Ra
Rat=
240 N/mm2
pentru forfecare
OB37 - pentru armaturi transversale (etrieri)
Ra=210 N/mm2
Rat=0,8*Ra
Rat=
168 [N/mm2]
Rc=
9.5 [N/mm2]
950000 [daN/m2]
2.2 Dimensionarea sectiunii de beton din conditiile de rezistenta
Procentul optim de armare este de 1%
x=p*Ra/100*Rc
x=

0.315789474

B=x*(1-0,5*x)
B=
0.265927978
h0nec=[sqrt(1/(x*(1-0,5*x)]*[sqrt(MB/(Bgs*Rc)]
Calculam: k=[sqrt(1/(x*(1-0,5*x)]
k=
1.939179
honec=k*(sqrt(MB/((bgs*Rc))
h0nec=
0.366856012 m
a = acoperirea de beton
a=25+Fmax/2
a[mm]=
35
hnec=h0nec+a
hnec=
0.401856012 m
hef=
450 [mm]
h0=hef-a=
415 [mm]

hef=

0.41 m

Verificare: 1/3<bgs/hgsef<1/2
bgs/hgsef=

0.444444

2.3 Calculul ariei de armatura


Campul 1
lc=0,8*l01 distanta dintre punctele de moment nul

Se verifica

lc=

4.2 m

Db=lc/6
Db=
bp1=bgs+2*Db
bp1=

0.7 m
1.6 m

Campul 2
bp2=bgs+2*Db'
bp2=

lc'=0,6*l01 lc'=

Mplcap=cb*z=bp1*hp*Rc*(h0-0,5*hp)
Mplcap=

3.15 m

1.25
in campul 1

55480 [daN*m]

B=MB/(bgs*h0^2*Rc)
x=1-sqrt(1-2*B)
b=1000
fasia de calcul
Aanec=x*b*h0*Rc/Ra

Momente
Lat.sect.b [mm]
MA [N x mm] 39667000
200
M1 [N x mm] 86546000
1600
MB [N x mm] 68000000
200
M2 [N x mm] 59501000
1250
MC [N x mm] 59501000
200

B=M/(bgs*h0^2*Rc)
0.121221474
0.033060333
0.207806495
0.029093398
0.18183374

x=1-sqrt(1-2*B)
0.129622466
0.033625676
0.235547903
0.029529391
0.202295468

metru patrat - incarcarea permanenta a placii unif. Distrib (vezi calculul placii)

a de placa planseului pe o latime aferenta dgs

M3 = (1/16)*q*l01
M3=MC

QC = 0,55*q*l01
QC=

Deci

5950.1 [daN*m]

9973

MA=(1/24)*q*l01
MA
3966.7 [daN*m]

Qmax=

11787 [daN]

Db'=lc'/6

Db'=

0.525

Mplcap=cb*z=bp2*hp*Rc*(h0-0,5*hp)
Mplcap=

Aanec=x*b*h0*Rc/Ra [mm]
340.69
707.04
619.1
485.08
531.7

in campul 2
43344 [daN*m]

Nr.bare
Aef [mm]
2x 16
402
3x 18
763
2x16+1x18
656.5
2x 18
509
3x 16
603

Armarea transversala

Inaltimea de calcul:
Rt=
Dmin et. =
min=
min=

0.8
100
6
8

[N/mm]
mm
mm
mm

rezistenta la intindere beton Bc15


(pentru grinzi secundare)
(pentru grinzi principale)

Proiectare sub actiunea incarcarilor gravitationale


hgs=
hgp

0.4 m
0.7 m

Dmax=3/4hgp
Dmax=15*d

Inaltime grinda secundara


Inaltime grinda principala

d=diametrul barelor longitudinale

Dmax=

0.3 m

pentru grinda secundara

Calculul distantei dintre etrieri


Forta taietoare maxima
Qm=QB=

11787

Trebuie indeplinita conditia:


0,5<Qm/b*h0*Rt<4
hef (inaltimea efectiva a grinzii sec.)
a (acoperirea de beton)
h0=h-a-0,5*armatura
bgs=
Rat=

450 mm
25 mm
mm
200 mm
168 N/mm2

inaltimea sectiunii de beton


latimea grinzii secundare
rezistenta la forfecare a armaturii

Denumire termen si formula de calcul


Forta taietoare din reazem (din calculul grinzii secundare)
Q
Aria efectiva de armare (aleasa din tabel cu armaturi)
Aef
Diametru max. armatura in reazem (aleasa din tabel armaturi)
armatura
Inaltime sectiune in reazem: h0=h-a-0,5*armatura
h0
Nivel solicitare forta taietoare: Q/b*h0*Rt=
Qbarat
Procent de armare longitudinala pe reazeme: p=Aa*100/b*h0
p
Procent armare etrieri: Pe=Qeb^2*Rtred/(4*sqrt(p)*Rat)
pe
Si/h0
pentru etrieri 8 rezulta Anec=
Anec=
distanta maxima dintre etrieri
aenec=
(3/4)h
337.5 se adopta 200 distanta dintre etrieri
max admis
300

zistenta la intindere beton Bc15

entru grinzi secundare)


entru grinzi principale)

altime grinda secundara


altime grinda principala

ntru grinda secundara

altimea sectiunii de beton


imea grinzii secundare
zistenta la forfecare a armaturii
reazem A max reazem B max reazem C max
8160
11787
9973
402
656.5
603
16
18
16
417
416
417
1.223022
1.770883
1.494754197
0.48
0.79
0.73
0.26
0.42
0.31
1.126455 <2.5 1.003858 <2.5 1.145619034 <2.5
50.3
50.3
50.3
193
120
162

Calculul grinzii principale


Evaluarea incarcarilor
A.

INCARCARI PERMANENTE
Greutatea proprie a grinzii principale - ca incarcare distribuita
ggpk=bgp*(hgp-hpl)*gba
hgp=
bgp=
g
hpl=
T=
dgs=
gk=

0.7
0.35
2000
0.1
5.6
2.4
420

m
m
daN/m2
m
m
m
[daN/m]

Calculul greutatii transmise de grinda principala + placa Gk


Greutatea transmisa de grinda secundara
ggpk=bgp*(hgp-hpl)*gba
ggsk

120 [daN/m]

G1k=ggsk*T

672 [daN]

Greutatea proprie placa

Atunci
B.

gkplaca=gplaca/1,35
G2k=gkplaca*dgs*T

449.5 [daN/m]
6041 [daN]

Gk=G1k+G2k

6713 [daN]

INCARCARI VARIABILE
Incarcarea utila
Pk=pkgs*T

C.

pkgs=

1224 [daN/m]

Pk=

6854 [daN]

CARACTERISTICI SECTIONALE
Pentru stalp
Is=bs*hs/12
bs=hs=
Is=

0.5 m
0.005208333 [m^4]

Pentru grinda principala


In reazem:

Igp=bgp*hgp/12

Igp=

0.010004

In camp
Se va considera sectiunea in T, calculand Iz ca la sectiunea dreptunghiulara, ajustat cu un coeficient g
hpl=
hgp=
Se calculeaza:
hpl/hgp=

0.1 m
0.7 m

grosime placa
inaltime grinda

0.14

Sa determinam bp = latimea activa a placii


Calculul latimii active a placii
bp=bgs+2*Db

unde Db este dat de urmatoarele trei conditii:

Conditia 1:
1) Db=lc/6
Pt. grinzi dublu incastrate: lc=0,5*L
L=
lc=
Db=lc/6

lc = distanta dintre doua sectiuni consecutive de moment incovoietor nul


7.2 m
3.6 m
0.6 m

Conditia 2:
Db>=6*hp

0.6 m

Conditia 3:
Db<=0,5*(dgs-bgs)
dgs (distanta dintre grinzile secundare)=
bgs (latimea grinzii secundare) =
Db<=

2.4
0.2
1.1

m
m
m

Se adopta valoarea minima rezultata din cele trei conditii:

Rezulta:

Db=

0.6

bp=

1.4

calculam raportul: bp/bgp:

Din STAS 10107/1-77 rezulta


g=

1.683

Igp=g*bgp*hgp/12
Igp=

momentul de inertie echivalent


0.016837013 [m^4]

(vezi calculul grinzii secundare)


1.8

90.6255 193.4355

[m^4]

ulara, ajustat cu un coeficient g


grosime placa
inaltime grinda

ctiuni consecutive de moment incovoietor nul

1.045749

64478.4
314

momentul de inertie echivalent

5. Calculul planseului peste parter. Varianta planseu pe retele de grinzi


5.1. Dispunerea si predimensionarea elementelor structurale
5.1.1. Stabilirea distantei dintre grinzi
Distanta dintre grinzi lx si ly trebuie sa fie cuprinsa intre 1.4 si 2m (reteaua sa rezulte cu casete mari)
De asemenea, lx/ly=1 - 1.5
Se va cauta ca latura lunga a planseului L si latura scurta T sa fie impartite in mod egal astfel ca grinzile sa fie
spatiate la distante egale admitandu-se diferente de maximum 5%. De asemenea, se va tine cont ca latura mare
a casetei sa fie paralela cu latura lunga a planseului
L=
7.2 m
T=
5.6 m
Vom imparti atat latura lunga cat si latura scurta in 4 parti egale
Rezulta ca, dupa deschiderea lunga a planseului (directia x) distanta dintre grinzi va fi lx=L/4 iar dupa deschiderea scurta, ly=T/4
Vor rezulta trei grinzi si 4 panouri de placa
lx=
1.8 m
ly=
1.4 m
Raportul lx/ly=
1.285714 se incadreaza in toleranta admisa
5.1.2 Placa planseului
5.1.2.a Exigente la stabilirea grosimii placii
Grosimea minima a placii pt. o structura industriala cu destinatie depozit de marfuri
-Hpl=l/45
pentru placi armate pe doua directii si incastrare elastica pe tot conturul;
- grosimea minima admisa la placile monolite hmin=60mm pt. o grosime minima a stratului
de acopenre cu beton c=10mm (10107/0-90, 6.6.1.2);
- grosimea minima pt. cladiri industriale 70mm;
- grosimea minima pt. placi carosabile 100mm;
- grosimile placilor trebuie sa fie, de regula, multiplu de 10mm (10107/0-90, 6.6.1.3).
5.1.2.b Stabilirea grosimii placii
l=
l/45=

1800 mm
40 mm

Luand in considerare exigentele mai sus prezentate se adopta hpl= 100mm


hpl=

100 mm

5.1.3 Grinzile planseului


Toate grinzile planseului casetat vor avea aceeasi sectiune.
Inaltimea minima a grinzii poate fi evaluata la:
hG=l/(1520)
l deschiderea cea mai scurta a planseului

l=

5600 mm

Valorile alese pentru inaltimea grinzilor trebuie sa fie, de regula, valori modulate la un modul m=50mm.
De asemenea, raportul dintre inaltimea si latimea sectiunii transversale se ia
h/b=23 pentru grinzi cu sectiunea in T (placa la partea superioara).
In cazul grinzilor planseelor casetate se poate merge si catre valori mai mari ale raportului
laturilor sectiunii fara a depasi 4.

hG
=l/(1520)
Se alege preliminar hG=

adica intre 373.333333 si


350 mm

bG=hG/(23)
=
Se alege preliminar
180 mm
Grinzile in retea vor avea sectiunea:

175 si

hG=
bG=
Sectiunea adoptata pentru grinzile in retea este bxh=

280 mm

124.4444 mm
350 mm
180 mm
180x350

6. Calculul si dimensionarea placii


6.1 Elemente generate
Solicitarile produse de incarcari in sectiunile placilor armate pe doua directii, izolate sau
continue pe o singura directie sau pe ambele directii, se determina prin metode exacte
ale teoriei placilor plane sau prin metode aproximative (metoda fasiilor elastice).
In cazurile simple obisnuite de rezemare si pentru mcarcari uniform repartizate, metodele aproximative
metodele aproximative introduc ipoteze simplificatoare, cum este metoda echivalentei sagetilor in care
se presupune ca placa se imparte in fasii dupa doua directii paralele cu reazemele (la placi dreptunghiulare),
cu neglijarea momentelor de torsiune, si prin scrierea egalitatii sagetilor m punctele de intersectie si a conditiei
ca suma incarcarilor preluate de fasiile dupa cele doua directii, se obtin ecuatii din a caror rezolvare rezulta
incarcarile preluate de placa dupa cele doua directii considerate.
Se calculeaza mat intai momentele incovoietoare dupa cele doua directii sectiunile placii rezultand armate la
actiunea acestor eforturi iar daca este necesar pentru placi groase se calculeaza si fortele taietoare. Metoda
este acoperitoare deoarece neglijarea momentelor de torsiune rezulta pentru momente incovoietoare
valori reale mai mari decat cele reale.
Pentru placi dreptunghiulare cu un singur camp armate pe doua directii avand diverse moduri
de rezemare si pentru incarcari obisnuite, distribuite uniform, valorile momentelor
in camp cat si pe reazem sunt date (10107/2-90, 3.2).

6.2 Evaluarea incarcarilor; Scheme de incarcare.


Solutia structurala pentru placa planseului se mentine cea initiala iar incarcarea utila este aceeasi.
Valorile incarcarilor permanente ,,g" si temporare (utile) ,,p" sunt evaluate in Tab. 3-1
Astfel valorile de calcul ale incarcarilor sunt:
g=
449.5 daN/m2 - incarcare permanenta
p=
510 daN/m2 -mcarcare temporara (utila)
La placile si grinzile continue ale planseelor, incarcarile temporare pot alcatui impreuna cu incarcarile permanente
una sau mai multe scheme de incarcare (10107/2-90, 2.3).
Solicitarile care apar in sectiunile placilor si grinzilor continue calculate in domeniul elastic, la care incarcarile pot
alcatui mai multe scheme de incarcare , se determina pentru schema de incarcare cea mai defavorabila
corespunzatoare fiecarei sectiuni(10107/2-90, 2.4).
Pentru determinarea momentului maxim pozitiv intr-un camp, incarcarea permanenta se considera aplicata in
toate deschiderile, iar incarcarea temporara in deschiderea respectiva, precum si in deschiderile alternate. Fig. 6-1.

Fig. 6-1 - Schema de incarcare a fasiei de placa pt. determinarea Mmax in camp
Pentru determinarea momentului maxim negativ pe un reazem Mmax, incarcarea permanenta

se considera aplicata in toate deschiderile, iar incarcarea temporara in deschiderile adiacente


reazemului respectiv, precum si in deschideri alternate, Fig. 6-2.

Fig. 6-2 - Schema de incarcare a fasiei de placa pt. determinarea Mmax pe reazem

Pentru determinarea momentelor maxime panourile de placa delimitate de reteaua de grinzi va fi marcata dupa fig.6.3
Determinarea momentelor Mmax direct pe baza schemei din Fig. 6-3 nu este posibila datorita faptului
ca forma deformatei nu prezinta o forma cunoscuta si nu se pot scrie conditiile de rezemare pt. fiecare panou in parte
De aceea se va recurge la doua scheme conventionale de incarcari uniform distribuite ale caror efect cumulat va
duce la acelasi efect produs de schema de incarcare prezentata in Fig. 6-3.

Fig. 6-3 Schema de incarcare a panour


de placa pt. determinarea Mmax in cam
Vedere in plan.

6.2.1 Scheme de conventionale de incarcare


La placile continue rezemate pe tot conturul, solicitate de incarcari permanente si temporare aplicate uniform
distribuit, la care pe fiecare directie deschiderile sunt egale sau difera intre ele cu cel mult 30%, se admite ca
momentele maxime si momentele minime din campuri sa se determine pe baza a doua scheme conventionale
de rezemare.
In prima schema conventionala de rezemare a placilor, panourile se considera incastrate perfect pe
reazemele intermediare si simplu rezemate pe conturul planseului. Fig. 6-4. Pe suprafetele
tuturor panourilor acestei scheme se aplica o incarcare conventionala de sus in jos a carei marime,
, pe unitatea de suprafata, se determina astfel (10107/2-90, 3.2.2):
la placi monolite, cu relatia: q'=g+p/2

In a doua schema conventionala de rezemare a placilor, panourile acestora se considera simplu rezemate
pe tot conturul lor. Fig. 6-5. Pe suprafetele tuturor panourilor acestei scheme se aplica o incarcare conventionala
alternant de sus in jos si respectiv de jos in sus in toate modurile practic posibile a carei marime, pe unitatea de
suprafata, este data de relatia:
q"=p/2

Schemele de incarcare din Fig. 6-4 si Fig. 6-5 transpuse la toate panourile de placa conduc la panouri
de aceleasi dimensiuni actionate de aceleasi incarcarile uniform distribuite q si respectiv q
dar cu rezemari diferite Fig. 6-6 a si b.

Valorile incarcarilor de pe cele doua scheme de incarcare sunt:


q'=g+p/2=
q"=p/2=

704.5 daN/mp
255 daN/mp

6.2.2 Deschideri de calcul


Rezemarea placii se face pe grinzi, reazemele nefiind punctuale avand o latime b= 180mm, vezi Fig. 6-7.
Schema de calcul static si deschiderile de calcul sunt m functie de legaturile care se realizeaza la reazeme.
Astfel latimea reazemului influenteaza atat momentul de pe reazem cat si cel din camp.
Pentru a realiza un calcul care sa tina cont de dubla influenta a latimii reazemului asupra momentelor incovoietoare in
sectiuni caracteristice, in calculul curent se va considera deschiderea libera a placii ca deschidere de calcul.
Deschiderea de calcul lox dupa directia x (se va alege cea mai mare valoare):

lo1=

lx-0.5bGM-0.5bG=

1585 mm

lo2=

lx-0.5bG-0.5bG=

1620 mm

Final

lox=

1620 mm

Fig. 6-7 - Deschideri de calcul dupa latura lunga a planseului (directia x)

Deschiderea de calcul loy dupa directia y :


bgp=

lo1=

ly-0.5bGP-0.5bG=

1135 mm

lo2=

lY-0.5bG-0.5bG=

1220 mm

Final

loy=

0.35

1220 mm

Fig. 6-8 Deschideri de calcul dupa latura scurta a planseului (directia y)

6.3 Calculul eforturilor de dimensionare


6.3.1 Relatii de calcul pt. placi armate pe directii ( calcul elastic)
Momentele de calcul in sectiunile critice ale placilor din beton armat cu un singur camp, realizate monolit
rezemate pe tot conturul, solicitate de incarcari permanente si temporare aplicate uniform distribuit, pot fi determinate
conform tabelelor (10107/2-90, 3.2.4):

l=l2/l1; M1=al1HqH l12; M2= al2HqH l22; q1=bl1Hq; q2=bl1Hq;


l

a11

a12

b11

b12

0.5
0.55
0.6
0.65
0.7
0.75
0.8
0.85
0.9
0.95
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
2

0.0059
0.008
0.0105
0.0133
0.0162
0.0193
0.0227
0.0261
0.0292
0.0329
0.0365
0.0439
0.0514
0.0588
0.0657
0.0721
0.0776
0.0829
0.0873
0.0912
0.0946

0.0946
0.0881
0.0813 .
0.0744
0.0676
0.0612
0.0555
0.0491
0.0447
0.0403
0.0365
0.03
0.0248
0.0206
0.0171
0.0142
0.0118
0.0099
0.0082
0.007
0.0059

0.0588
0.0838
0.1147
0.1515
0.1936
0.2404
0.2906
0.343
0.3962
0.4489
0.5
0.5942
0.6747
0.7407
0.7935
0.8351
0.8676
0.8931
0.913
0.9287
0.9412

0.9412
0.9162
0.8853
0.8485
0.8064
0.7596
0.7094
0.657
0.6028
0.5511
0.5
0.4058
0.3253
0.2593
0.2065
0.1649
0.1324
0.1069
0.087
0.0713
0.0588

M1=a21HqH l12; M2=a22HqH l22; q1=b21Hq; q2=b22Hq;


M1=-q1Hl12/8; M2=-q2Hl22/8;
l
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0,95
1,00

l'

a21
0,0071
0,0093
0,0117
0,0142
0,0169
0,0197
0,0224
0,0252
0,0280
0,0307
0,0334

a22

a22
0,0887
0,0808
0,0730
0,0654
0,0582
0,0515
0,0455
0,0401
0,0352
0,0310
0,0272

a21

b21
0,1351
0,1862
0,2447
0,3086
0,3751
0,4417
0,5059
0,5661
0,6212
0,6706
0,7143

b22

b22
0,8649
0,8138
0,7553
0,6914
0,6249
0,5583
0,4941
0,4339
0,3788
0,3294
0,2857

b21

l
1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00

l'

a21
0,0384
0,0429
0,0467
0,0499
0,0526
0,0546
0,0567
0,0587
0,0600
0,0606

a22

a22
0,0210
0,0163
0,0127
0,0100
0,0079
0,0063
0,0051
0,0042
0,0034
0,0028

a21

a31

a32

b31

b32

a31

a32

0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80

0,0073
0,0093
0.0114
0,0136
0,0157
0.0178
0,0198

0,0801
0.0709
0,0620
0.0538
0,0463
0.0396
0.0338

0,2381
0,3139
0,3932
0.4716
0.5456
0,6127
0,6709

0,7619
0,6861
0,6068
0,5284
0.4544
0,3873
0.3291

1.1
1,20
1.3
1.4
1,50
1,60
1.7

0,0293
0.0313
0,0330
0,0343
0,0353
0,0362
0,0369

0,0133
0,0098
0.0074
0,0057
0.0044
0.0035
0,0028

0.85

0.0218

0.0289

0.723

0,2770

1.8

0,0374

0,0022

0.9
0,95

0,0235
0,0252

0,0246
0.021

0,7664
0.8029

0,2336
0,1971

1,90
2,00

0,0379
0.0383

0.0018
0,0015

1,00

0.0267

0,0179

0.8333

0,1667

l'

a32

a31

b32

b31

l'

a32

a31

l
0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0.8
0,85

a41
0,0037
0,0051
0,0069
0,0089
0,0111
0,0135
0.0161
0,0187

a42
0,0589
0,0561
0,0529
0,0496
0,0462
0,0427
0.0393
0,0359

b41
0,0588
0,0838
0,1147
0,1515
0,1936
0.2404
0.2906
0,3430

b42
0.9412
0,9162
0,8853
0,8485
0,8064
0,7596
0,7094
0,6570

l
1.1
1,20
1.3
1,40
1.5
1,60
1.7
1,80

a41
0.0322
0,0370
0,0414
0.0452
0,0485
0,0513
0,0537
0.0557

a42
0,0220
0,0179
0,0145
0,0118
0.0096
0,0078
0,0064
0,0053

0,90
0,95
1

0.0215
0,0242
0,0269

a51

0,0327
0,0297
0,0269

a52

0.3962
0,4489
0,5000

b51

0.6038
0.5511
0.5

b52

1.9
2,00

0,0574
0,0589

a51

0.0044
0,0037

a52

0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0.9
0,95
1,00

l'

0,0041
0,0053
0,0072
0,0091
0,0110
0,0131
0,0151
0,0171
0,0190
0,0209
0,0226

a52

0,0560
0,0523
0,0484
0,0442
0,0401
0.0361
0,0323
0,0287
0,0254
0,0224
0,0198

a51

0,1111
0,1547
0,2058
0,2631
0,3244
0,3876
0,4503
0,5108
0,5675
0,6196
0,6667

b52

0,8889
0,8453
0,7942
0,7369
0,6756
0,6124
0,5497
0,4892
0,4325
0,3804
0,3333

b51

1,10
1,20
1,30
1,40
1,50
1,60
1,70
1,80
1,90
2,00

l'

0,0257
0,0284
0,0305
0,0322
0,0337
0,0348
0,0358
0,0365
0,0371
0,0377

a52

0,0153
0,0119
0,0092
0,0072
0,0057
0,0046
0,0037
0,0030
0,0024
0,0020

a51

a61

a62

b61

b62

a61

a62

0,50
0,55
0,60
0,65
0,70
0,75
0,80
0,85
0,90
0.95
1,00

0,0023
0,0032
0.0044
0.0057
0,0072
0,0088
0.0106
0,0124
0.0143
0.0161
0,0179

0,0367
0,0352
0,0336
0,0322
0.0299
0,0279
0,0258
0,0238
0,0217
0,0198
0.0179

0.0588
0,0838
0,1147
0,1515
0,1936
0.2401
0.2906
0,3430
0,3962
0,4489
0.5

0,9412
0,9162
0.8853
0,8485
0,8064
0,7599
0,7094
0,6570
0.6038
0.5511
0.5

1.1
1,20
1,30
1.4
1,50
1.6
1,70
1,80
1,90
2

0,0214
0.0244
0,0271
0,0293
0,0312
0,0327
0,0340
0,0351
0,0360
0.0367

0,0146
0,0118
0,0095
0,0076
0,0062
0,0050
0,0041
0,0033
0,0028
0.0023

Raportul laturilor panoului de placa:


l=l0x/l0y
l=
1.327868852
l=
l=
l=
l'=
l=

Panou de tip 1
Panou de tip 4
Panou de tip 5
Panou de tip 5'
Panou de tip 6

1.32786885
1.32786885
1.32786885
0.75308642
1.32786885

a11=
a41=
a51=
a51'=
a61=

0.0588
0.0414
0.0305
0.0092
0.0271

a12=
a42=
a52=
a52'=
a62=

0.0206
0.0145
0.0092
0.0305
0.0095

6.3.3.Calculul momentelor maxime si minime in campuri


Momentele de calcul se obtin prin insumarea efectelor din schema de incarcare conventionala 1 si schema conventionala 2 pentru
q'=
q"=
l1=
l2=

704.5
255
1.62
1.22

daN/m
daN/m2
m
m

Panou de tip 4:
Mmax41=a41*q' * l1+a11*q'' * l1

Mmax42=a42*q' * l2+a12*q'' * l2

Mmin41=a41*q' * l1-a11*q'' * l1

Mmin42=a42*q' * l2-a12*q'' * l2

Mmax41=

115.8942913 [daN*m]

Mmax42=

23.02294 [daN*m]

Mmin41=

37.19378412 [daN*m]

Mmin42=

7.385813 [daN*m]

Panou de tip 5:

Mmax51=a51*q' * l1+a11*q'' * l1

Mmax52=a52*q' * l2+a12*q'' * l2

Mmin51=a51*q' * l1 - a11*q'' * l1

Mmin52=a52*q' * l2-a12*q'' * l2

Mmax51=

95.7413925 [daN*m]

Mmax52=

17.27558 [daN*m]

Mmin51=

17.0408853 [daN*m]

Mmin52=

1.828351 [daN*m]

6.3.4. Calculul momentelor maxime pe reazeme


g=
p=

449.5 daN/m
510 daN/m

Panou de tip 4

Panou de tip 5

M41'=-1/8*b41*(g+p)*l1

M51'=-1/8*b51*(g+p)*l1

M41'=

M51'=

-233.1456763 daN/m

-267.864 daN/m

M42'=-1/8*b42*(g+p)*l2

M52'=-1/8*b52*(g+p)*l2

M42'=

M52'=

-46.28893302 daN/m

-26.5987 daN/m

6.4. Dimensionarea armaturii de rezistenta


6.4.1. Sectiunea de calcul; elementele de calcul ale sectiunii
Sectiunea de calcul este o sectiune dreptunghiulara de inaltime hpl si latime unitara 1.00 m
Inaltimea de calcul se va considera:
in sectiuni caracteristice din camp dupa directia x se apreciaza
h01camp=hpl-a

rezulta

a=

15

h01camp=

85

a=

25

h02camp=

75

a=

20

h01reaz=

80

a=

40

h01reaz=

60

in sectiuni caracteristice din camp dupa directia y se apreciaza


h02camp=hpl-a

rezulta

in sectiuni caracteristice din reazem dupa directia y se apreciaza


h01reaz=hpl-a

rezulta

in sectiuni caracteristice din reazem dupa directia x se apreciaza


h02reaz=hpl-a

rezulta

h01 - inaltimea de calcul a sectiunii pentru barele de pe randul 1 (directia scurta)


h02 - inaltimea de calcul a sectiunii pentru barele de pe randul 2 (directia lunga)
b - latimea de calcul a sectiunii
b=
1m
hpl-grosimea placii
Rc=
9.5 [N/mm2]
Ra=
300 [N/mm]
y - distanta dintre doua bare consecutive

6.4.2. Calculul ariei de armatura


Relatiile de calcul pentru determinarea ariei de armatura necesara sunt:
B=M/(b*h0*Rc)

x=1-sqrt(1-2*B)

Aanec=x*b*h0*Rc/Ra

Calculul ariei de armatura in sectiuni caracteristice este sintetizat in tab.6.1 pentru armare
cu plasa sudata si in tab.6.2. pentru armarea placii cu plase sudate din sarma trefilata

Tab.6.1. - Calculul ariei de armatura - varianta plasa legata


Tip de panou
Tip

Sectiune
Camp

4
Reazem
Camp
5
Reazem
Camp
5'
Reazem
Camp
6
Reazem

Moment de calcul
Denom.
Val.[daNm]
M41
115.894291
M42
23.0229433
M'41
233.145676
M'42
46.288933
M51
95.7413925
M52
17.2755758
M'51
267.864143
M'52
26.5987313
M5'1
56.3600398
M5'2
39.8001881
M'5'1
46.8998323
M'5'2
151.916244
M61
89.4551672
M62
17.7800543
M'61
233.145676
M'62
46.288933

Inaltime utila
h0 [mm]
85
75
80
60
85
75
80
60
85
75
80
60
85
75
80
60

0.016885
0.004308
0.038346
0.013535
0.013949
0.003233
0.044057
0.007777
0.008211
0.007448
0.007714
0.04442
0.013033
0.003327
0.038346
0.013535

0.01703
0.004318
0.039111
0.013628
0.014048
0.003238
0.045072
0.007808
0.008245
0.007476
0.007744
0.045453
0.013119
0.003333
0.039111
0.013628

Aria nec.Aa
[mm]
45.839061
10.254557
99.081631
25.892501
37.811221
7.6904849
114.18332
14.834988
22.193472
17.755341
19.617554
86.360584
35.312088
7.9154367
99.081631
25.892501

Tab.6.2. - Calculul ariei de armatura - varianta plasa sudata


Tip de panou
Tip

Sectiune
Camp

4
Reazem
Camp
5
Reazem
Camp
5'
Reazem
Camp
6
Reazem

Moment de calcul
Denom.
Val.[daNm]
M41
115.894291
M42
23.0229433
M'41
233.145676
M'42
46.288933
M51
95.7413925
M52
17.2755758
M'51
267.864143
M'52
26.5987313
M5'1
56.3600398
M5'2
39.8001881
M'5'1
46.8998323
M'5'2
151.916244
M61
89.4551672
M62
17.7800543
M'61
233.145676
M'62
46.288933

Inaltime utila
h0 [mm]
87.5
82.5
82.5
62.5
87.5
82.5
82.5
62.5
87.5
82.5
82.5
62.5
87.5
82.5
82.5
62.5

0.015934
0.003561
0.036058
0.012474
0.013163
0.002672
0.041427
0.007168
0.007749
0.006155
0.007253
0.040937
0.012299
0.00275
0.036058
0.012474

0.016063
0.003567
0.036732
0.012552
0.013251
0.002675
0.042323
0.007194
0.007779
0.006174
0.00728
0.041812
0.012375
0.002754
0.036732
0.012552

Aria nec.Aa
[mm]
44.507668
9.3188195
95.962732
24.843353
36.716174
6.9893802
110.56769
14.237198
21.554327
16.130683
19.018654
82.75199
34.290338
7.1937647
95.962732
24.843353

al astfel ca grinzile sa fie


va tine cont ca latura mare

i lx=L/4 iar dupa deschiderea scurta, ly=T/4

placi dreptunghiulare),
e intersectie si a conditiei
caror rezolvare rezulta

acii rezultand armate la


ortele taietoare. Metoda

na cu incarcarile permanente

astic, la care incarcarile pot


ea mai defavorabila

ta se considera aplicata in
eschiderile alternate. Fig. 6-1.

e grinzi va fi marcata dupa fig.6.3

emare pt. fiecare panou in parte


e ale caror efect cumulat va

Fig. 6-3 Schema de incarcare a panourilor


de placa pt. determinarea Mmax in camp;
Vedere in plan.

porare aplicate uniform


mult 30%, se admite ca
ua scheme conventionale

nsidera simplu rezemate


a o incarcare conventionala
rei marime, pe unitatea de

ealizeaza la reazeme.

pra momentelor incovoietoare in


a deschidere de calcul.

orm distribuit, pot fi determinate

b21
0,7854
0,8383
0,8772
0,9057
0,9268
0,9425
0,9543
0,9633
0,9702
0,9756

b22

b22
0,2146
0,1617
0,1228
0,0943
0,0732
0,0575
0,0457
0,0367
0,0298
0,0244

b21

b31

b32

0.8798
0.912
0,9346
0,9505
0.962
0,9704
0,9766

0,1202
0,0880
0.0654
0,0495
0,0380
0,0296
0.0234 |

0,9813

0.0187

0,9849
0,9877

0.0151
0,0123

b32

b31

b41
0,5942
0.6747
0,7407
0,7935
0,8351
0,8676
0,8931
0.913

b42
0,4058
0,3253
0,2593
0,2065
0,1649
0,1324
0,1069
0.087

0.9287
0,9412

b51

0,0713
0,0588

b52

0,7454
0,8057
0,8510
0,8848
0,9101
0,9291
0,9435
0,9545
0,9631
0,9697

b52

0,2546
0,1943
0,1490
0,1152
0,0899
0,0709
0,0565
0,0455
0,0369
0,0303

b51

b61

b62

0.5942
0,6747
0,7407
0,7935
0,8351
0,8676
0,8931
0,9130
0,9287
0,9412

0,4058
0,3253
0,2593
0,2065
0,1649
0,1324
0,1069
0.087
0,0713
0,0588

b11=
b41=
b51=
b51'=
b61=

0.7407
0.7407
0.851
0.149
0.7407

b12=
b42=
b52=
b52'=
b62=

0.2593
0.2593
0.149
0.851
0.2593

entionala 1 si schema conventionala 2 pentru fiecare panou in parte

Panou de tip 5':


Mmax5'1=a5'1*q' * l1+a11*q'' * l1

Mmax5'2=a5'2*q' * l2+a12*q'' * l2

Mmin5'1=a5'1*q' * l1-a11*q'' * l1

Mmin5'2=a5'2*q' * l2-a12*q'' * l2

Mmax5'1= 56.36004 [daN*m]

Mmax5'2= 39.80019 [daN*m]

Mmin5'1=

Mmin5'2=

-22.3405 [daN*m]

Panou de tip 6:

24.16306 [daN*m]

Mmax61=a61*q' * l1+a11*q'' * l1

Mmax62=a62*q' * l2+a12*q'' * l2

Mmin61=a61*q' * l1 - a11*q'' * l1

Mmin62=a62*q' * l2-a12*q'' * l2

Mmax61=

89.45517 [daN*m]

Mmax62=

17.78005 [daN*m]

Mmin61=

10.75466 [daN*m]

Mmin62=

2.142924 [daN*m]

Panou de tip 5'

Panou de tip 6

M5'1'=-1/8*b5'1*(g+p)*l1

M61'=-1/8*b61*(g+p)*l1

M5'1'=

M61'=

-46.8998 daN/m

-233.146 daN/m

M5'2'=-1/8*b5'2*(g+p)*l2

M62'=-1/8*b62*(g+p)*l2

M5'2'=

M62'=

-151.916 daN/m

hpl=

mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm
mm

100

-46.2889 daN/m

Arie ef.
[mm]
26
3,56

46

Arie ef.
[mm]