Sunteți pe pagina 1din 19

CONSTRUCTII DIN

BETON ARMAT
-PROIECT-
TEMA PROIECTULUI

Tema proiecutul o constituie proiectarea structurii de rezistenta a unul


corp de cladire ce are urmatoarele caracteristici:
 Regimul de inaltime :P+3E
 Amplasament: Cluj Napoca (grupa 2)
 Destinatie: Birouri
 Structura de rezistenta: Cadre din beton armat
 Tipul peretilor despartitori: Cortina
 Inaltimea etajelor: 3m
 Dimensiuni in plan:

L=4+0.5*Z=4+0.5*2=5m

T=4+0.05*n=4+0.05*14=4.7m

z- numarul grupei (2)

n- numarul de ordine (14)


1- PREDIMENSIONAREA STRUCTURII SI C:LCULUL INCARCARILOR
1.1) Calculul incarcarilor permanente (P)
1.1.1) Calculul incarcarilor permanente la nivelul terasei.

- Greutatea termoizolatiei terasei circulable:


gth=1 (kN/m2)

- Greutatea betonului de panta:


gbp=1 (kN/m2)

- Greutate tencuiala:
gt=0.5 (kN/m2)
- Greutatea aticului pe metru liniar:
ga=ba*ha*γba=0.2*1*25=5 (kN/m)

- Greutatea grinzilor de pe deschiderea L:


ggl=bgl*hgl*γba=0.5*0.25*25=3.125 (kN/m)

hgl=L/10=5/10=0.5cm
bgl=max(0.5hgl,0.2m)=max(0.25m,0.2m)=0.25m

- Greutatea grinzilor de pe deschiderea T:


ggt=bgt*hgt*γba=0.5*.025*25=3.125 (kN/m)

hgt=T/10=4.7/10=0.47=> hgt=0.5m
bgt=max(0.5hgt,0.2m)=max(0.25m,0.2m)=0.25m

- Greutatea planseului:
Gp=hp* γba=0.13*25=3.25 (kN/m2)

hp=max(hp1;hp2;130)=max(122;117;130)=130mm
hp1=P/180+20mm=18.4*103/180+20=122mm
P=2*(L0+T0)=2*[(L-bgl)+(T-bgt)]=2*[(5-0.25)+(4.7-0.25)]=18.4m
hp2=T0/40=(4.7*103-0.25)/40=117mm
1.1.2)Calculul incarcarilor peremanente la nivelul planseului current

- Greutate pardoseala gresie+sapa:


gps=0.8 (kN/m2)
- Greutatea peretilor despartitori:
gpd=1.2 (kN/m2)
- Greuteate tencuiala:
gt=0. 5 (kN/m2)

1.2) Incarcari variabile

1.2.1) Incarcarea din zapada (Z)

sk=γIs*μi*Ce*Ct*s0,k= 1*0.8*1*1*1.5=1.2 (kN/m2)

γIs =1 – este factorul de importanţă-expunere pentru acţiunea zăpezii


μi =0.8 – coeficient de formă pentru acoperişuri plane
Ce = 1 – coeficient de expunere pentru expunere parțială
Ct = 1 – coeficient termic pentru acoperişuri cu termoizolații uzuale
s0,k=1.5 (kN/m2) – valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe sol pentru Cluj Napoca

1.2.2)Incarcarea utila

qk=2.5 (kN/m2) –valoare pentru constructiile de birouri

1.3) Predimensionarea stalpilor

ℎ𝑠 𝐿 𝑇 𝑇 𝑁 𝑁 𝐿
=𝑇=>bs=hs𝐿 ; Abs=bs*hs=ℎ𝑠2 𝐿 ≥ ʋ𝑓𝐸𝑑 =>hs=√ʋ𝑓𝐸𝑑 ∗ 𝑇
𝑏𝑠 𝑐𝑑 𝑐𝑑

𝑇
bs=hs∗ 𝐿

ʋ=0.4-forta axiala normalizata

fcd=fck/ γ b=20/1.5=13.33 (N/mm2) pentru C20/25

NEd-Forta axiala in stalp la nivelul incastrarii in gruparea P+0.3U+0.4Z

Predimensionarea se va face pentru un stalp marginal si unul central.

Dimensiunea stalpului se va considera de 500x500mm


a)Predimensionarea stalpului marginal

P=Gterasa+3*Gp.curent+Gstalp+Ggrinzi=91.06+3*67.56+75+90=458.74 kN

Gterasa=4.7*ga+Aaf1*(gth+gbp+gt+gp)=4.7*5+11.75*(1+1+0.5+3.25)=91.06 kN

Gp.curent=Aaf1*(gps+gpd+gt+gp)=11.75*(0.8+1.2+0.5+3.25)=67.56 kN

Gstalp=4*he*As* γba =4*3*0.5*0.5*25=75 kN

Ggrinzi=4*(4.7*ggl+2.5*ggt)=4*(4.7*3.125+2.5*3.125)=90 kN

U=4*Aaf1*qk=4*11.75*2.5=117.5 kN

Z=Aaf1* sk=11.75*1.2=14.1 kN

NEd1=P+0.3U+0.4Z =458.74+0.3*117.5+0.4*14.1=499.63kN

𝑁𝐸𝑑1 𝐿 499.63∗103 5
hs1=√ ∗ =√ ∗ =315.73mm=>hs1=350mm
ʋ𝑓𝑐𝑑 𝑇 0.4∗13.33 4.7

𝑇 4.7
bs1=hs1∗ 𝐿 =350* 5 =329mm=>bs1=350mm

a)Predimensionarea stalpului central

P=Gterasa+3*Gp.curent+Gstalp+Ggrinzi=101.37+3*101.37+75+105.63=586.11 kN

Gterasa=Aaf2*(gth+gbp+gt+gp)= 17.63*(1+1+0.5+3.25)=101.37 kN

Gp.curent=Aaf1*(gps+gpd+gt+gp)=17.63*(0.8+1.2+0.5+3.25)=101.37 kN

Gstalp=4*he*As* γba =4*3*0.5*0.5*25=75 kN

Ggrinzi=4*(4.7*ggl+3.75*ggt)=4*(4.7*3.125+3.75*3.125)=105.63kN

U=4*Aaf2*qk=4*17.63*2.5=176.3 kN

Z=Aaf1* sk=17.63*1.2=21.16 kN

NEd2=P+0.3U+0.4Z =586.11+0.3*176.3 +0.4*21.16 =647.46kN

𝑁 𝐿 647.46∗103 5
hs2=√ ʋ𝑓𝐸𝑑2 ∗ 𝑇=√ ∗ 4.7=359.41=>hs2=400mm
𝑐𝑑 0.4∗13.33

𝑇 4.7
bs2=hs2∗ 𝐿 =400* 5 =376mm=>bs2=400mm
2-VERIFICAREA REACTIUNILOR OBTINUTE DIN ETABS SI VERIFICAREA
LA DRIFT

2.1Verificarea reactiunilor totale se face calculând încărcările pe toată structura


până la nivelul încastrării pe fiecare ipoteza de încărcare

Calculul incarcarii de la nivelul incastrarii data de incarcarea permanenta (P)

P=Gplansee+Gstalpi+Ggrinzi=5718+729+1722.2=8169.19 [kN]

Gplansee=3*Gpl. curent+Gpl. terasa=3*1351.25+1664.25=5718 [kN]

Gpl. terasa=P*ga+Apl*(gth+gbp+gt+gp)= 62.6*5+12.5*18.8*(1+1+0.5+3.25)=1664.25 [kN]

Gpl. curent= A*(gps+gpd+gt+gp)=12.5*18.8*(0.8+1.2+0.5+3.25)=1351.25 [kN]

Gstalpi=Gst. centr.+Gst. marg.=288+441=729 [kN]

Gst. centr=6*Hconst.*Ast. centr* γba=6*12*(0.4*0.4)*25=288 [kN]

Gst. marg. 14*Hconst.*Ast. centr* γba=14*12*(0.3*0.35)*25=441 [kN]

Ggrinzi=Ggl+Ggt=941+781.25=1722.2[kN]

Ggl=4*4*18.8*ggl=4*18.8*3.125=235 [kN]=941 [kN]

Ggt=4*5*12.5*ggt=4*5*12.5*3.125=781.25 [kN]

U=4*A*qk=4*12.5*18.8*2.5=2350 [kN]

Z=A* sk=12.5*18.8*1.2=282 [kN]

C1=P+0.3U+0.4*Z=8169.19+0.3*2350+0.4*282=8986.99≈8986.05 [kN]√

C2=1.35P+1.5U+1.05*Z=1.35*8169.19+1.5*2350+1.05*282=14849.50≈14848.23 [kN]√

C3=1.35P+1.05U+1.5*Z=1.35*8169.19+1.05*2350+1.5*282=13918.9≈ 𝟏𝟑𝟗𝟏𝟕. 𝟔𝟑 [kN]√


𝜸𝟏 ∗𝒂𝒈 ∗𝝀∗𝜷𝟎 ∗𝑮 1∗0.1∗9.81∗0.85∗2.5∗8986.05
S= = =282.89≈ 𝟐𝟖𝟓. 𝟓𝟔 [kN] √
𝒈∗𝒒 9.81∗6.75

2.2 Verificarea la starea limită de serviciu SLS

Trebuie indeplinita conditia:


𝑑𝑟 0.005 𝑑 0.005 0.005
≤ 2∗ʋ∗𝑞∗𝛾 = 𝐻𝑟 ≤ 2∗ʋ∗𝑞∗𝛾 =5.82*10-4≤ 2∗0.5∗6.75∗1=7.41*10-4 √
𝐻 1 1

ʋ=0.5- factor de reducere care ţine seama de perioada de revenire scurtă a acţiunii seismice

dr- deplasare relativa a etajului (diferenta dintre deplasarea absoluta etaj superior – inferior)
2.3 Verificarea la starea limită de serviciu SLU

Trebuie indeplinita conditia:


𝑑𝑟 0.025 0.025
≤ 2∗𝑐∗𝑞∗𝛾 5.82*10-4≤ 2∗1∗6.75∗1=1.8*10-3 √
𝐻 1

ʋ=0.5- factor de reducere care ţine seama de perioada de revenire scurtă a acţiunii seismice

dr- deplasare relativa a etajului (diferenta dintre deplasarea absoluta etaj superior – inferior)
𝑇1𝑆𝐿𝑈 0.929
C=3-2.5* ≥ 13-2.5* ≥ 1-0.317≥ 1 - coeficient de amplificare a deplasărilor
𝑇𝑐 0.7

T1SLU=√2 ∗ 𝑇1=√2 ∗ 0.657=0.929

T1- perioadă proprie mod 1 de vibrație

3. PROIECTAREA PLANSEULUI
3.1. Proiectarea grinzilor

3.1.2 Proiectarea grinzilor longitudinale de la parter.

Determinarea barelor de armatura de la partea superioara:

Determinarea cantitatilor de armatura de la partea superioara a grinzii marginale(Ax 1-1,4-4).

Pentru zona reazemului marginal din 1-A/1-E:


𝜒·𝑏𝑤 ·𝑓𝑐𝑑 20.25·250·13.33
As2= ≥ 𝜌 · 𝑏𝑤 · 𝑑=> = 155.205 ≥ 𝜌 · 𝑏𝑤 · 𝑑=0.0022·250*450=247.5=>
𝑓𝑦𝑑 434.8
As2=247.5 [mm2]=>2ϕ14; Aef=307.88 mm2>247.5=Anec

χ=d·(1-√1 − 2 · 𝜇)= 450·(1-√1 − 2 · 0.044)=20.25


𝑀𝐸𝑑 29.57·106
μ=𝑏 =250·4502 ·13.33=0.044
𝑤 ·𝑑2 ·𝑓 𝑐𝑑

MEd=29.57 [kN·m]
d=hw-a=500-50=450 [mm]
bw=250 [mm]
fcd=fck/γc=20/1.5=13.33 [N/mm2]
fyd=fyk/γs=500/1.15=434.8 [N/mm2]
fctm=2.2 [N/mm2] pentru B500C
hf=hp ; hw=hgl,hgt ; bw=bgl,bgt ; hc=hs ; bc=bs
0.5·𝑓𝑐𝑡𝑚 0.5·2.2
𝜌= = =0.0022
𝑓𝑦𝑘 500

Mrb2=As2r·fyd·(d-0.5·χr)=307·434.8·(450-0.5·40.055)=57.394 [kN·m]
𝐴𝑠2𝑟 ·𝑓𝑦𝑑 307·434.8
Χr= =250·13.33=40.055
𝑏𝑤 𝑓𝑐𝑑

Determinarea cantitatii de armatura si a numarului de bare pentru nodurile 1-B/1-D si 1-C:


Ax Nod ME d μ χ Anec Asmin As2 Armatura As2r χr Mrb2
1-B/1-D 36.202 0.054 24.820 190 248 248 2ϕ14 307 40.055 57.394
1-1/4-4
1-C 17.930 0.027 12.117 93 248 248 2ϕ14 307 40.055 57.394

Determinarea cantitatilor de armatura de la partea superioara a grinzii marginale(Ax 2-2,3-3).


Ax Nod ME d μ χ Anec Asmin As2 Armatura As2r χr Mrb2
2-A/2-E 27.613 0.041 18.802 144 248 248 2ϕ14 307 40.055 57.394
2-2/3-3 2-B/2-D 33.597 0.050 22.986 176 248 248 2ϕ14 307 40.055 57.394
2-C 31.028 0.046 21.184 162 248 248 2ϕ14 307 40.055 57.394

Determinarea barelor de armatura de la partea inferioara

Determinarea cantitatii de armatura de la partea inferioara a grinzii marginale(Ax 1-1,4-4).

Determinarea cantitatii de armatura de la partea inferioara in campurile marginale (A-B/D-E)

𝜒·𝑏𝑒𝑓𝑓 ·𝑓𝑐𝑑
As1= ≥ 𝜌 · 𝑏𝑤 · 𝑑≥0.5·As2r=>
𝑓𝑦𝑑

20.25·250·13.33
As1= = 155 ≤ 0.0022 · 250 · 450=247.5≥0.5·307=>As1=247.5=>2ϕ14;
434.4
Aef=307.88 mm2>247.5=Anec

χ=d·(1-√1 − 2 · 𝜇)
𝑀𝐸𝑑 29.7·106
μ=𝑏 =250·4502 ·13.33=0.044
𝑒𝑓𝑓 ·𝑑2 ·𝑓 𝑐𝑑

χ=d·(1-√1 − 2 · 𝜇)= 450·(1-√1 − 2 · 0.044)=20.25

Mrb1=As1r·fyd·(d-0.5·χr)=307·434.8·(450-0.5·40.055)= 57.394 [kN·m]


𝐴𝑠1𝑟 ·𝑓𝑦𝑑 307·434.8
χr= 𝑏 =250·13.33=40.055
𝑒𝑓𝑓· 𝑓𝑐𝑑

Determinarea cantitatii de armatura de la partea inferioara in campurile B-C si C-D

Ax Camp beff MEd μ χ Anec Asmin As1 Armatura As1r χr Mrb1


1-1/4-4 B-C/C-D 250 20.470 0.030 13.860 106 248 248 2ϕ14 307 40.055 57.394

Determinarea cantitatii de armatura de la partea inferioara a grinzilor de pe axul 2-2 si 3-3


Ax Camp beff ME d μ χ Anec Asmin As1 Armatura As1r χr Mrb1
A-B/D-E 250 44.340 0.066 30.601 235 248 248 2ϕ14 307 40.055 57.394
2-2/3-3
B-C/C-D 250 32.760 0.049 22.398 172 248 248 2ϕ15 307 40.055 57.394

Determinarea fortelor taietoare de calcul:


𝑖−𝑗 𝑗−𝑖
𝑚𝑎𝑥 𝑀𝑟𝑏1 +𝑀𝑟𝑏2
𝑉𝐸𝑑 =γRd· +V2-2(Comb1)
𝐿−𝑏𝑐

γRb=1.2 factor de suprarezistenţă datorat efectului de consolidare


a oţelului
𝑖−𝑗 𝑗−𝑖
𝑀𝑟𝑏1 ; 𝑀𝑟𝑏2 -momentelor capabile la capete corespunzătoare
semnului articulațiilor plastice

Ax Grinda L-bc Mrb2 Mrb1 V2-2,st V2-2,dr VEd,st VEd,dr


A-B/D-E 4.40 57.394 57.394 20.278 24.693 51.584 55.999
1-1/4-4
B-C/C-D 4.40 57.394 57.394 21.665 20.935 52.97 52.241
A-B/D-E 4.35 57.394 57.394 29.193 38.016 60.859 69.682
2-2/3-3
B-C/C-D 4.3 57.394 57.394 32.985 32.163 65.019 64.197

Determinarea armaturii transversale:


Verificarea diagonalei comprimate se face cu relatia:
𝛼𝑐𝑤 ·𝑏𝑤 ·𝑧·𝑣1 ·𝑓𝑐𝑑 𝑚𝑎𝑥
VRd,max= ≥𝑉𝐸𝑑
𝑐𝑡𝑔𝜃+𝑡𝑔𝜃

αcw=1 - coeficient care ţine seama de starea de efort în fibra comprimată

z=0.9·d=0.9·450=405mm

v1=0,6 - coeficient de reducere a rezistenţei betonului fisurat la forţă tăietoare

ctgθ=1

Ax Grinda VEd,st VEd,dr VRd,max


A-B/D-E 51.584 55.999 404.99
1-1/4-4
B-C/C-D 52.97 52.241 404.99
A-B/D-E 60.859 69.682 404.99
2-2/3-3
B-C/C-D 65.019 64.197 404.99

𝐴𝑠𝑤 𝑚𝑎𝑥 56.54


VRd,s= ·z·fywd·ctgθ≥𝑉𝐸𝑑 => VRd,s= 100 ·405·400·1=91594.8N=91.59[kN]≥VEd,max
𝑠

2
𝜋·𝑑𝑏𝑤
Asw=nr· 4

Se propune: s=100mm;nr=2 (etrieri simpli); dbw=6mm


𝜋·62
=> Asw=2· =56.54 [mm]
4

3.1.3 Proiectarea grinzilor transversale de la parter.

Determinarea determinarea armaturii de la partea superioara:


Ax Nod ME d μ χ Anec Asmin As2 Armatura As2r χr Mrb2
A-1/A-4 34.770 0.052 23.811 183 248 248 2ϕ14 307 40.055 57.394
A-A/E-E
A-2/A-3 34.560 0.051 23.663 181 248 248 2ϕ14 307 40.055 57.394
A-1/A-4 40.86 0.061 28.119 216 248 248 2ϕ14 307 40.055 57.394
B-B/D-D
A-2/A-3 56.06 0.083 39.070 300 248 300 2ϕ14 307 40.055 57.394
A-1/A-4 38.83 0.058 26.678 205 248 248 2ϕ14 307 40.055 57.394
C-C
A-2/A-3 53.95 0.080 37.533 288 248 248 2ϕ14 307 40.055 57.394

Determinarea determinarea armaturii de la partea inferioara:


Ax Camp beff ME d μ χ Anec Asmin As1 Armatura As1r χr Mrb1
1-2/3-4 250 35.439 0.053 24.282 186 248 248 2ϕ14 307 40.055 57.394
A-A/E-E
2-3 250 -10.37 - - - 248 248 2ϕ14 307 40.055 57.394
1-2/3-4 250 63.009 0.093 44.175 339 248 324 2ϕ16 402 52.450 74.071
B-B/D-D
2-3 250 -11.44 - - - 248 248 2ϕ14 307 40.055 57.394
1-2/3-4 250 62.218 0.092 43.591 334 248 334 2ϕ16 402 52.450 74.071
C-C
2-3 250 -12.38 - - - 248 248 2ϕ14 307 40.055 57.394

Determinarea fortelor taietoare de calcul:


𝑖−𝑗 𝑗−𝑖
𝑚𝑎𝑥 𝑀𝑟𝑏1 +𝑀𝑟𝑏2
𝑉𝐸𝑑 =γRd· 𝐿−𝑏𝑐
+V2-2(Comb1)
Ax Grinda L-bc Mrb2 Mrb1 V2-2,st V2-2,dr VEd,st VEd,dr
1-2/3-4 4.65 57.394 57.394 23.57 25.29 53.193 54.913
A-A/E-E
2-3 2.15 57.394 57.394 6.15 6.15 70.22 70.218
1-2/3-4 4.625 57.394 74.071 39.55 46.56 73.660 80.670
B-B/D-D
2-3 2.1 57.394 57.394 9.684 9.684 75.277 75.277
1-2/3-4 4.625 57.394 74.071 39.05 45.849 73.160 79.959
C-C
2-3 2.1 57.394 57.394 9.349 9.349 74.942 74.942

Determinarea armaturii transversale:

Verificarea diagonalei comprimate se face cu relatia:


𝛼𝑐𝑤 ·𝑏𝑤 ·𝑧·𝑣1 ·𝑓𝑐𝑑 𝑚𝑎𝑥
VRd,max= ≥𝑉𝐸𝑑
𝑐𝑡𝑔𝜃+𝑡𝑔𝜃

αcw=1 - coeficient care ţine seama de starea de efort în fibra comprimată

z=0.9d=0.9·450=405mm

v1=0,6 - coeficient de reducere a rezistenţei betonului fisurat la forţă tăietoare

ctgθ=1

Ax Grinda VEd,st VEd,dr VRd,max


1-2/3-4 53.193 54.913 404.990
A-A/E-E
2-3 70.22 70.218 404.990
1-2/3-4 73.660 80.670 404.990
B-B/D-D
2-3 75.277 75.277 404.990
1-2/3-4 73.160 79.959 404.990
C-C
2-3 74.942 74.942 404.990

𝐴𝑠𝑤 𝑚𝑎𝑥 56.54


VRd,s= ·z·fywd·ctgθ≥𝑉𝐸𝑑 => VRd,s= 100 ·405·400·1=91594.8N=91.59[kN]≥VEd,max
𝑠

2
𝜋·𝑑𝑏𝑤 𝜋·62
Asw=nr· => Asw=2· =56.54 [mm]
4 4

Se propune: s=100mm;nr=2 (etrieri simpli); dbw=6mm

3.2.Armarea placii dupa cele doua directii.


Armarea placii pe directia scurta, pe reazeme si in camp:
𝑀𝐸𝑑 𝑀𝐸𝑑 7.8·106
μ=𝑏 2 ·𝑓
=𝑏 2 ·𝑓
=1000·1052 ·13.33=0.053
𝑊 ·𝑑 𝑐𝑑 𝑊 ·𝑑 𝑐𝑑

𝑀𝐸𝑑 =7.5 [kN/m]

χ=d·(1-√1 − 2 · 𝜇)=105·(1-√1 − 2 · 0.053)=5.72

d=hf-a=130-25=105mm

fcd=13.333 [N/mm2]; fyd=fyk/γs=500/1.15=434.8 [N/mm2]


𝜒·𝑏𝑓 ·𝑓𝑐𝑑 5.72·1000·13.33
As2= ≥ρ·bf·d => =176mm≥ρ·bf·d =0.0015·1000·105=158mm2=> ϕ8/200
𝑓𝑦𝑑 434.8

Aef=251.33 mm2
0.26𝑓𝑐𝑚 0.26·2.2
ρ= = ρ= =0.0015
𝑓𝑦𝑘 500

Armarea placii pe directia lunga, pe reazeme:


𝑀𝐸𝑑 𝑀𝐸𝑑 10.5 ·106
μ=𝑏 2 ·𝑓
=𝑏 2 ·𝑓
=1000·1052 ·13.33=0.071
𝑊 ·𝑑 𝑐𝑑 𝑊 ·𝑑 𝑐𝑑

𝑀𝐸𝑑 =10.5 [kN/m]

χ=d·(1-√1 − 2 · 𝜇)=105·(1-√1 − 2 · 0.071)=7.79

d=hf-a=130-25=105mm

fcd=13.333 [N/mm2]; fyd=fyk/γs=500/1.15=434.8 [N/mm2]


𝜒·𝑏𝑓 ·𝑓𝑐𝑑 7.79·1000·13.33
As2= ≥ρ·bf·d => =239mm≥ρ·bf·d =0.0015·1000·105=158mm2=> ϕ8/200
𝑓𝑦𝑑 434.8

Aef=251.33 mm2

Armarea placii pe directia lunga, in camp:


𝑀𝐸𝑑 𝑀𝐸𝑑 9·106
μ=𝑏 =𝑏 =1000·1052 ·13.33=0.061
𝑊 ·𝑑2 ·𝑓 𝑐𝑑 𝑊 ·𝑑2 ·𝑓 𝑐𝑑

𝑀𝐸𝑑 =9 [kN/m]

χ=d·(1-√1 − 2 · 𝜇)=105·(1-√1 − 2 · 0.061)=6.5

d=hf-a=130-25=105mm

fcd=13.333 [N/mm2]; fyd=fyk/γs=500/1.15=434.8 [N/mm2]


𝜒·𝑏𝑓 ·𝑓𝑐𝑑 6.5·1000·13.33
As2= ≥ρ·bf·d => =199.32mm≥ρ·bf·d =0.0015·1000·105=158mm2=> ϕ8/200
𝑓𝑦𝑑 434.8

Aef=251.33 mm2
3. PROIECTAREA STALPILOR SI NODURILOR
3.1 Proiectarea stalpilor-Calculul armaturii longitudinale
MEd=My(z)+ea·NEd [kN·m]
ℎ𝑐 (𝑏𝑐 )
ea=max(20, ) [mm]
30

𝑁𝐸𝑑
χ=𝑏
𝑐 (ℎ𝑐 ·𝑓𝑐𝑑 )

d=(hc(bc)-a) [mm]
𝑑−𝑥
MRd=NEd· +Asr·fyd·(d-a) [kN·m]
2

Etape de parcurs la dimensionarea stâlpilor:


- se stabilește numărul de bare pe secțiune (distanța maximă intre bare 200 mm)
- stâlpul se armează din procentul minim de armare
- se verifică condiția MRd>MEd (dacă condiția nu este îndeplinită se mărește diametrul
armăturilor)
Unde:
MEd – momentul maxim în stâlp pe direcția respectivă;
NEd– efortul axial corespunzător momentului maxim MEd;
Asr– aria reală de armătură pe latură pe direcția respectivă;

3.1.1 Calculul armaturii longitudinale pentru stalpii de colt


Pentru directia lunga:
MEd=My+ea·NEd=20.94+0.02·285.48=26.64 [kN·m]
𝑏 350
ea=max(20,30𝑐 ) [mm]= max(20, 30 )=20 [mm]
285.48
χ=0.35·13.33=61.17

d=(hc(bc)-a)=350-50=300 [mm]
Din procent minim de armare rezulta:
Asr,min=350·300·0.01=1050mm2
=>3ϕ14/Latura; Asr=1231mm2>1050 mm2=Asr,min
𝑑−𝑥 300−61.17
MRd=NEd· +Asr·fyd·(d-a) [kN·m]= 285.48·1000· +461·434.8·(300-50)=84.2 kN·m
2 2

MRd=84.2>MEd=26.64 [kN·m]
Pentru directiascurta:
MEd=Mz+ea·NEd=27.49+0.02·285.48=33.2 [kN·m]
ℎ 350
ea=max(20,30𝑐 ) [mm]= max(20, 30 )=20 [mm]
285.48
χ=0.35·13.33=61.17

d=(hc(bc)-a)=350-50=300 [mm]
Din procent minim de armare rezulta:
Asr,min=350·300·0.01=1050mm2
=>3ϕ14/Latura; Asr=1231mm2>1050 mm2=Asr,min
𝑑−𝑥 300−61.17
MRd=NEd· +Asr·fyd·(d-a) [kN·m]= 285.48·1000· +461·434.8·(300-50)=84.2 kN·m
2 2

MRd=84.2 >MEd=33.2 [kN·m]

3.1.2 Calculul armaturii longitudinale pentru restul stalpilor


Pe directia longitudinala a cladirii:
Stalp hc bc My Nx χ d ea Bare Asr MEd,y MRd,y
1B,1D,4B,4D 350 350 19.85 479.57 102.76757 300 20 3ϕ14/l 461 29.441 97.404
1C,4C 350 350 19.16 459.65 98.498891 300 20 3ϕ14/l 461 28.353 96.421
2A,3A,2E,3E 350 350 21.48 380.18 81.46918 300 20 3ϕ14/l 461 29.084 91.651
2B,2D,3B,3D 400 400 43.71 719.41 134.89275 350 20 3ϕ16/l 603 58.098 156.030

Pe directia transversala a cladirii:


1B,1D,4B,4D 350 350 27.49 479.57 102.76757 300 20 3ϕ14/l 461 37.081 97.404
1C,4C 350 350 25.91 459.65 98.498891 300 20 3ϕ14/l 461 35.103 96.421
2A,3A,2E,3E 350 350 26.73 380.18 81.46918 300 20 3ϕ14/l 461 34.334 91.651
2B,2D,3B,3D 400 400 47.85 719.41 134.89275 350 20 3ϕ16/l 603 62.238 156.030

3.2Verificarea mecanismului de formare a articulatiilor plastice


Pentru stalpi Marginali:

γRd=1.3 factor de suprarezistenţă datorat efectului de consolidare a oţelului


Pentru stalpi Centrali:

γRd=1.3 factor de suprarezistenţă datorat efectului de consolidare a oţelului

3.2.1Verificarea Nodurilor: 1A,4A,1E,4E si 2A,3A,2E,3E


Pentru nodurile : 1A,4A,1E,4E
Pe directia lunga a cladirii:
𝑖−𝑘 𝑖−𝑙
𝑀𝑅𝑑 +𝑀𝑅𝑑 84.2 +76.08
𝑖−𝑗 = =2.79>1.3
𝑀𝑅𝑑 57.394

𝑖−𝑘 𝑑−𝑥 300−61.17


𝑀𝑅𝑑 = NEd· +Asr·fyd·(d-a)= 217.55·1000· +461·434.8·(300-50)=76.08 kN·m
2 2

Pe directia scurta a cladirii:


𝑖−𝑘 𝑖−𝑙
𝑀𝑅𝑑 +𝑀𝑅𝑑 84.2 +76.08
𝑖−𝑗 = =2.79>1.3
𝑀𝑅𝑑 57.394

Pentru nodurile : 2A,3A,2E,3E


Pe directia lunga a cladirii:
𝑖−𝑘 𝑖−𝑙
𝑀𝑅𝑑 +𝑀𝑅𝑑 81.23+91.65
𝑖−𝑗 = =3.01>1.3
𝑀𝑅𝑑 57.394

𝑖−𝑘 𝑑−𝑥 300−61.17


𝑀𝑅𝑑 = NEd· +Asr·fyd·(d-a)= 260.61·1000· +461·434.8·(300-50)=81.23 kN·m
2 2

Pe directia scurta a cladirii:


𝑖−𝑘 𝑖−𝑙
𝑀𝑅𝑑 +𝑀𝑅𝑑 81.23+91.65
𝑖−𝑗 𝑖−ℎ
=57.394+57.394 =1.5>1.3
𝑀𝑅𝑑 +𝑀𝑅𝑑
3.2.2 Verificarea pentru celelalte noduri:
Pentru directia lunga a cladirii:

Pentru directia scurta cladirii:

3.3Verificarea la compresiune excentrica


Trebuie indeplinite relatiile:
𝑎 𝑎
𝑀𝐸𝑑(𝑦) 𝑀𝐸𝑑(𝑧)
(𝑀 ) +(𝑀 ) ≤1
𝑅𝑑(𝑦) 𝑅𝑑(𝑧)

3.4Calculul fortei taietoare de proiectare

γRd=1.3 pentru nivelul de bază al construcţiei


γRd=1.2 pentru restul nivelurilor
MRd(i-k) MRd(k-i) H-hw
Stalp VEd,max
1 2 3
1B,1D,4B,4D 97.404 97.404 2.5 101.300
1C,4C 96.421 96.421 2.5 100.278
2A,3A,2E,3E 91.651 91.651 2.5 95.317
2B,2D,3B,3D 156.030 156.030 2.5 162.272
1A,4A,1E,4E 84.2 84.2 2.5 87.568
3.4 Dimensionarea armaturii transversale
3.4.1Verificarea diagonalei comprimate se face cu relatia:

αcw=1 - coeficient care ţine seama de starea de efort în fibra comprimată z=0.9d
v1=0,6 - coeficient de reducere a rezistenţei betonului fisurat la for tăietoare ctgθ=1

Stalp αcw v1 bc z fcd VEd,max VRd,max


1B,1D,4B,4D 1 0.6 0.35 0.27 13333 101.300 378
1C,4C 1 0.6 0.35 0.27 13333 100.278 378
2A,3A,2E,3E 1 0.6 0.35 0.27 13333 95.317 378
2B,2D,3B,3D 1 0.6 0.40 0.32 13333 162.272 504
1A,4A,1E,4E 1 0.6 0.35 0.27 13333 87.568 378

3.4.2 Dimensionarea etrierilor pentru stalpii de marginali


𝑚𝑎𝑥
𝐴𝑠𝑤 𝑉𝐸𝑑 201 101.3·1000
≥ 𝑧·𝑓 <=> 100 ≥ 2≤0.94√
𝑠 𝑦𝑤𝑑 ·𝑐𝑡𝑔𝜃 270·400·1

fywd=0,8·fywk=0,8·500=400 (N/mm2) B500C


ctgθ=1; z=270mm; s=100 mm
𝐴
𝑠𝑤 201
pe=𝑠·ℎ ≥pe,min=0.005100∗350=0.0057≥0.005√
𝑐

2
𝜋·𝑑𝑏𝑤 𝜋·82
Asw=nr· ; dbw=8mm; nr=4(etrieri dubli)=> Asw=4 · =201 [mm2]
4 4

3.4.2 Dimensionarea etrierilor pentru stalpii centrali


𝑚𝑎𝑥
𝐴𝑠𝑤 𝑉𝐸𝑑 201 162.27·1000
≥ 𝑧·𝑓 <=> 100 ≥ 2≥1.26√
𝑠 𝑦𝑤𝑑 ·𝑐𝑡𝑔𝜃 320·400·1

fywd=0,8·fywk=0,8·500=400 (N/mm2) B500C


ctgθ=1; z=270mm; s=100 mm
𝐴
𝑠𝑤 201
pe=𝑠·400≥pe,min=0.005100∗400=0.00502≥0.005√
2
𝜋·𝑑𝑏𝑤 𝜋·82
Asw=nr· ; dbw=8mm; nr=4(etrieri dubli)=> Asw=4 · =201 [mm2]
4 4
3.5 Calculul forţei tăietoare de proiectare orizontală si verificarea ei.
3.5.1 Pentru noduri centrale:
𝑚𝑎𝑥
Vjhd=γRd·(As1r+As2r)·fyd-𝑉𝐸𝑑 =1.2·(603+603)· 434.8/1000 -23.19=606.05[kN]
γRd=1.2 factor de suprarezistenţă
As1r,As2r- ariile reale ale armăturilor de la partea superioară şi de la partea inferioară a
grinzilor;
As1r= As2r=603 mm2
VEd– forţa tăietoare de proiectare din stâlpul de sub nod

ʋ𝑑
Vjhd≤η·√1 − ·bj·hc·fcd [kN];
𝜂

0.33
606.05≤ 0.54·√1 − 0.54·400·400·13.333=718.39 [kN]√

𝑓
𝑐𝑘
η=0.6·(1-250 )

bj=min(hc;bw+0.5·0.5hc) [mm]
bj=min(hc;bw+0.5·hc)=min(400;250+0.5·400)=400mm
𝑓 25
𝑐𝑘
η=0.6·(1-250 )= 0.6·(1-250)=0.54

ʋ𝑑 -forta axiala normalizata in stalpul de deasupra.

ʋ𝑑 =NEd/(Ac·fcd)=(719.41·103)/(4002·13.33)=0.33
3.5.2 Pentru noduri marginale:
𝑚𝑎𝑥
Vjhd=γRd·As2r·fyd-𝑉𝐸𝑑 [kN]=1.2·603·434.8/1000-5.23=309.39 [kN]

ʋ𝑑
Vjhd≤0.8·η·√1 − ·bj·hc·fcd [kN];
𝜂

0.29
309.39≤0.8·0.54·√1 − 0.54·350·350·13.33/1000=480.01√

bj=min(hc;bw+0.5·0.5hc) [mm]
bj=min(hc;bw+0.5·hc)=min(350;250+0.5·350)=350mm

ʋ𝑑 =NEd/(Ac·fcd)=479.57/(3502·13.33)=0.29
3.6 Verificarea armaturii transversale
3.6.1 Pentru nodul central:

Ash·fywd>0.8·(As1r+As2r)·fyd·(1-0.8·ʋ𝑑 )3216·434.8/1000=1398.31>0.8·(603·2)· 434.8·(1-


0.8·0.33)/1000=308.74√
Ash=ne·nr·Asbw=4·4·201=3216 [mm2]
Ash - aria totală de etrieri orizontali în nod
ne - numărul de etrieri orizontali din nod ; ne=4
nr-numarul de ramuri; nr=4 (etrieri dubli)
𝜋·82
Asbw=4 · =201 mm2
4

As1r, As2r– ariile reale ale armăturilor de la partea superioară şi de la partea inferioară a
grinzilor
νd- forţa axială normalizată a stâlpului inferior
3.6.2 Pentru nodul marginal:

Ash·fywd>0.8·As1r·fyd·(1-0.8·ʋ𝑑 )3216·434.8/1000=1398.31>0.8·603·434.8·(1-
0.8·0.29)/1000=161.08√

S-ar putea să vă placă și