Sunteți pe pagina 1din 33

1

UNIVERSITATEA TEHNIC ~GH. ASACHI IA$I


FACULTATEA DE HIDROTEHNIC
SECTIA CONSTRUCTIIla disciplina
Student TEODORU BOGDAN
Anul III
2001-20022


TEMA PROI ECTULUI

n vederea realizarii unui bazin de retentie pentru alimentarea cu ap si irigat ii a
zonei prezentate n planul de s ituat ie redat la scra de 1:1000, se vor eIectua urmatoarele
lucrari aIerente nodului hidrotehnic indicat pe plan. Pentru a stabili conditiile de
amplasament din zona studiat, s-au eIectuat cinci Ioraje n aliniament. Din I iecare Ioraj
au Iost prelevate probe tulburate si netulburate. Cu ajutorul acestor probe, pe baza
determinarilor n situ si n laborator, s-au obtinut urmatoarele caracteristici Iizico-
mecanice speciIice Iiecarui Ioraj:

F
1
(8") n axul vii cuprinde:

Strat 1 1,5 m 0,2 x N 1,5 0,2 x 3 2,1 m

De la mijlocul stratului s-a recoltat proba P
1
cu urmatoarele caracteristici
geotehnice:
-compozitia granulometr ic:

A 10 N 10 3 13
P 15 N 15 3 18
N 75 - 2N 75 6 69

- W (28 0,02 N) 28 0,2 x 3 28,6
- W
L
( 38 0,01 N) 38 0,1 x 3 38,3
- W
p
(20 0,1

N) 20 0,1 x 3 20,3
-
schelet
26,5 kN/m
3

- (18,2 0,1N) 18,2 0,1x3 18,5 kN/m
3


Modulii de deIormatie edometric:

M
1 3
47 daN/cm
2
;
M
2-3
(80 0,5 N) 80 0,5x3 81,5 daN/cm
2


p2
3,8 (tasare relativ)

Parametrii rezistentei la IorIecare se deduc pe baza dreptelor intrinseci

Strat 2 (6,9 0,1N) 6,9 0,1 x3 6,6 m

De la mijlocul stratului s-a prelevat proba P
2
, pentru care s-au stabilit urmatoarele
caracteristici geotehnice:

3
-compozitia granulometric:

A 58 0,2N 58 0,2x3 58,6
P 28 0.2 N 28 0,2x3 28,6
N 14 - 0,4 N 14 0,4x3 12,8

- W (46 0,1 N) 46 0,1x3 45,7
- W
L
(65 0,2N) 65 0,2x3 64,4
- W
p
29
-
schelet
27 kN/m
3
;

- (19 0,05N) 19 0,05x3 18,85 kN/m
3

- Modulii edometr ici, pe baza curbei de compresiune-tasare se determin din
urmatoarele date caracteristice:
p|daN/cm
2
| 0,1 0,2 0,5 1,0 2,0 3,0 5,0
c
p
|| 0,25 0,5 1,0 1,6 2,6 3,4 4,6


-parametrii rezistentei la IorIecare se deduc pe baza dreptelor ntrinseci.

Stratul 3 (3 0,05N) 3 0,05x3 3,15 m
Caracteristicile probei corespunztoare stratului 3 sunt urmtoarele:

- Compozitia granulometric:
d 21 mm( 35 0,1N) (35 0,1x3) 35,3
d 10,5 mm (32 0,1N ) (32 0,1x3) 32,3
d 0,50,1 mm (20 0,2N) (20 0,2x3) 19,4
d 0,10,08 mm 13
- W 24 ;
-
3
26,5kN/m
3
; (19,5 0,05N) 19,5 0,05x3 19,35 kN/m
3

- indicele por ilor maxim e
max
0,8 ; e
min
0,35;
- E (modul de deIormare liniar) (9000 2N) 9000 2x3 9006 kN/m
2

- parametrii rezistentei la IorIecare se determin pe baza graIicului cu
dreptele intr inseci ;

Strat 4

Este o argil marnoas si reprezint Iundamentul regiunii , n care Iorajul patrunde
minim un metru si se extrage P
4
. Pentru aceast prob s-au determinat o serie de
caracteristici Iizico-mecanice care precizeaz Iaptul ca argila marnoas are caractere de
roc.
- W 20 ; W
p
22 ; W
L
(42 0,2N) (42 0,2x3) 41,4
-
s
27,2 kN / m
3
; (20,2 0,05N) kN /m
3
(20,2 0,05x3) 20,05

4
- E (11000 10N)kPa (11000 10x3) kPa 11030 kPa
- Parametrii rezistentei la IorIecare STAS 3300 /
1-2
85.

F
2
yi F
3


Cuprind urmatoarea stratiIicatie:

Strat 1
( 1 0,1N) m ( 1 0,1x3) m 1,3 m ,de aceeasi natura cu stratul 1 din F
1

Strat 2
(5 0,05N) m (5 0,05x3) m 4,85 m , este identic cu stratul 2 dinF
1


Strat 3
Reprezint Iundamentul regiunii si are aceleasi caracteristici cu stratul 4 din F
1


F
4
yi F
5


Strat 1
(1,1 0,1N) m (1,1 0,1x3) m 1,4 m, are aceeasi natur geologic cu
stratul 1din F
1


Strat 2
3,0m strat 2 din F
1


Strat 3
Fundamentul regiunii strat 4 din F
1


SE CERE:

1) Determinarea caracteristicilor de Iaz derivate si caracterizarea din punct de vedere
Iizico-mecanic a stratiIicatiei Iorajului F
1
, cu ntocmirea proIilului geologic
corespunztor aliniamentului Iorajelor.

2) Aprecierea inI luientei construirii lacului de acumulare asupra versantilor adiacent i.
2.1. Analiza stabilitat ii versantilor nainte de construirea barajului (metoda
blocurilor).
2.2. Analiza stabilitat ii versantilor n Iaza de exploatare (apa, la 1 metru de
coronamentul barajului)
2.3. Analiza stabilitat ii versantilor la golirea brusc a lacului.

3) Analiza stabilittii taluzului amonte al barajului din pamnt, n Iaza de exploatare si
la golirea brusc a lacului, analiza stabilitt ii taluzului aval la golirea brusc a

5
lacului, si tinnd seama de eIectul seismic. Se cunosc: amplasamentul si nalt imea
barajului, caracterul pmntului din baraj , nivelul maxim al apei din lac.

4) Dimensionarea si ver iIicarea unui Iront de acostare varianta cheu de acostare n
dou ipoteze :
a) constructie n Iaz de executie ;
b) constructie n Iaz de exploatare ;

5) Proiectarea unei Iundatii pe pilot i, pentru un rezervor de ap, pe stratiIicatia
Iorajului F
1
.Se cunosc : ncrcrile (permanente s i utile ) ; ncrcrile din vnt si
seism ; D
I
pn la placa radierului ( 1,52) m ; pilotul ptrunde n Iundamentul
regiunii, cu minim 2d ; sectiunea transversal a pilotului este ptrat , (40x40) cm.

6) Proiectarea unei Iundatii pe cheson deschis, pentru rezervorul de la 5) , pe
stratiIicatia Iorajului F
3
. Se dau urmtoarele date : cheson dreptunghiular cu o
singur camer si cu dimensiunile n plan (5.306,00) m x (3,503,80) m ;
grosimea minim a peretilor I iind 40 cm ; cutitul chesonului ptrunde n marn pe
adncimea de minim 1m.


6CAPITOLUL I

CARACTERISTICI DE FAZ DERIVATE. CARACTERI ZAREA FI ZICO-
MECANIC A STRATIFICATIEI FORA1ULUI F
1


Ut iliznd relatiile de calcul urmtoare :

s
(1-n)(1w);

d
(1w);

d

s
(1-n);

`
(
s

w
) (1-n);
sat

d
n
w

s
(1-n) n
w
;
si n baza datelor int iale , corespunztore Iiecrei probe , au rezultat caracteristicile de
baz din tabelul 1.1 , prezentat mai jos .
Tabelul 1.1
Proba
s

d

`

sat

P
1
18,50 26,50 14,39 8,96 18,96
P
2
18,85 27,00 12,94 8,14 18,14
P
3
19,35 26,50 15,60 9,72 19,72
P
4
20,05 27,20 16,71 10,57 20,57

Valoarea porozitt ii pmntului si a indicelui porilor se determin cu relatiile:
n (
s
-
d
) /
s
, respectiv e
s

d
/
d
. nlocuind numeric se obtin datele trecute n
tabelul 1.2 ; n tabel mai sunt trecute umiditt ile (n stare natural, n stare saturat, si
limitele superioare / inIerioare de plastic itate ).
Tabelul 1.2
Proba n e W W
p
W
l
W
sat

P
1
0,457 0,842 28,60 20,30 38,30 31,78
P
2
0,521 1,087 45,70 29,00 64,40 40,26
P
3
0,411 0,699 24.00 - - 26,35
P
4
0,386 0,628 20,00 22,00 41,4 23,09

Consistenta si plast icitatea unui pmnt este dat de indicii I
c
(de consistent),
respectiv I
p
(de plasticitate ) . Acestia se calculeaz n Iunctie de umiditt ile speciIice
Iiecrei probe, si anume :

I
c
(W
l
W) /(W
l
W
p
) ; I
p
Wl - W
p
.

Umiditatea unui pmnt este dat de gradul de umiditate S
r
W / W
sat
. Pentru
nisipur i se deI ineste gradul de ndesare I
d
(e
max
- e) / (e
max
- e
min
) si capacitatea de

7
ndesare c
I
(e
max
- e
min
)/e
min
. Aceste propietti Iizice sunt trecute n tabelul 1.3

Tabelul 1.3
Proba Ic I
p
I
d
S
r
c
i

P
1
0,539 8,0 - 0,90 -
P
2
0,528 35,4 - 1,13 -
P
3
- - 0,226 0,91 1,29
P
4
1,100 19,4 - 0,87 -

Pentru determinarea caracteristicilor mecanice , se utilizeaz anexele I.3 si I.4 , si
se obtin urmtoarele :
- parametrii rezistentei la IoIecare (pe baza dreptelor intr inseci ) pentru I iecare
prob.
- modulii edometrici M
1-3
si M
2-3
(pentru P
2
)
Valor ile numerice sunt trecute n tabelul 1.4
Tabelul 1.4
Proba 4|| c|KPa| M
1-3

|daN/cm
2
|
M
2-3

|daN/cm
2
|
E |kN/m
2
|
P
1
22 15 47 81,5 -
P
2
15 30 111,1 100,0 -
P
3
21 0 - - 9006
P
4
19 70 - - 11030

Compozit ia granulometr ic pantru probele 1, 2, 3 este reprezentat n anexa
I.1.ReIeritor la natura pmntului corespunztor straturilor 1 si 2 din Iorajul F
1
, aceasta
se poate deduce pe baza diagramei ternare reprezentat n anexa I.2 . AstIel proba 1 este
ident iIicat ca Iiind un nisip prIos iar proba 2 este identiI icat ca Iiind o argil .
Pentru valorile numer ice ale caracteristicilor de Iaz speciI ice Iiecrei probe , si
implicit Iiecrui strat considerat ,pmnturile ntlnite n Iorajul F
1
se pot descrie dup
cum urmeaz :
- Proba P
1
, corespunztoare stratului 1, este un nisip prIos cu plasticitate
redus , n stare plastic-consistent , Ioarte umed , neuniIorm ;
- Proba P
2
, este o argil cu plasticitate mare, n stare plastic consistent ,
practic saturat, Ioarte uniIorm ;
- Proba P
3
,este un nisip Ioarte umed n stare aInat, cu capacitate de ndesare
mic, uniIorm ;
- Proba P
4
, este o argil marnoas cu plasticitate redus, n stare solid, Ioarte
umed ;
Din analiza, pe planul de situat ie aIerent zonei, aliniamentului Iorajelor, se pot
deduce urmtoarele caracteristici topometrice speciIice: cotele Iorajelor -
C
F1
67,121 m ; C
F2
66 ,363 m ; C
F3
68, 676 m ; C
F4
72 ,5 m ; C
F5
71,136 m ;
distantele ntre Ioraje d
F4-F2
2,5 m; d
F2-F1
4,0 m; d
F1-F3
7,5 m; d
F3-F5
13,0 m;

8
Caracteristicile topometrice determinate, se vor Iolosi la ntocmirea proIilului
transversal al vii, si la ntocmirea proIilului litologic ntre F
4
si F
5
.


CAPITOLUL 2

INFLUENTA CONSTRUIRII LACULUI DE ACUMULARE ASUPRA
VERSANTILOR ADIACENTI


2.1. Stabilitatea versan(ilor nainte de construirea barajului

SupraIata se mparte ntr-un numr de 5 blocuri, dup care se calculeaz ar iile
corespunztoare Iiecrui bloc. Longitudinal, se lucreaz pe metru liniar. Cunoscnd
ariile aIerente, se pot calcula volumele Iiecrui bloc si greuttile acestora, cu care se
determin caracteristicile de calcul corespunztoare metodei blocurilor. Se calculeaz
mpingerile la nivelul Iiecrui bloc, plecnd de la ecuatia general de echilibru a Iortelor.
Ecuatia general de echilibru a Iortelor, n metoda blocurilor este:

G
i
sino
i
- E
i
- G
i
coso
i
tg
i
- c
i
l
i
+ E
i - 1
cos(o
i
- o
i -1
) 0, unde:

G
i
- greutatea blocului 'i,
E
i
- mpingerea blocului 'i,
c
i
- coeziunea care se maniIest la nivelul supraIetei de cedare,
l
i
- lungimea blocului 'i,

i
- unghiul de Irecare intern,
o
i
- unghul Icut de supraIata inIerioar a blocului cu orizontala.

Pentru blocul 1, E
i 1
0. Dup determinarea mpingerilor, pe baza metodologiei
Lazard, se determin Iactorii de sigurant.

CALCULUL ARIILOR AFERENTE BLOCURILOR

Se utilizeaz anexa II.1. n care este reprezentat proIilul transversal (scara
nlt imilor - 1:100; scara lungimilor 1:200 ) ntre Iorajele F
3
si F
5
, supraIata de
alunecare, si mprtirea n blocuri.
Blocul 1:
tgu
1
2,4 / 4,1; u
1
30,34; cosu
1
h / 1,6; h 1,38 m;
A
1
(1,38x4,75) / 2 3,28 m
2
; V
1
3,28 m
3
;
Blocul 2:
tgu
2
1 / 4; u
2
14,036; sinu
2
1 / l
2
; l
2
4,123 m;
A
2
(1x4) / 2 4 x 0,8 (4x0,8) / 2 6,8 m
2
; V
2
6,8 m
3
;


9
Blocul 3:
tgu
3
0,45 / 4,0; u
3
6,42; sinu
3
0,45 / l
3
; l
3
4,025 m;


A
3
(0,45 x 4) / 2 4 x 1,05 ( 0,75 x 4) / 2 6,6 m
2
; V3 6,6 m
3
;
Blocul 4:
tgu
4
0,2 / 4,0; u
4
2,86; sinu
4
0,2 / l
4
; l
4
4,005 m;
A
4
(0,2 x 4) / 2 0,6 x 4 (0,9 x 4) / 2 4,6 m
2
; V4 4,6 m
3
;
Blocul 5:
tgu
5
0,1 / 4,4; u
5
1,302; sinu
5
0,1 / l
5
; l
5
4,401 m;
A
5
(4,4 x 0,8) / 2 1,75 m
2
; V5 1,75 m
3
;

DETERMINAREA GREUTTII AFERENTE FIECRUI BLOC

Cunoscnd volumul unui bloc, greutatea sa se poate obtine cu relatia:
G
i
V
i
x y
i

Dac n cuprinsul blocului intervin mai mult e sraturi, se lucreaz cu
ech
( greutatea
volumic echivalent ); aceasta se obtine cu expresia:

ech
(
1
h
1

2
h
2
.
i
h
i
) / (h
1
h
2
. h
i
)
unde 'hi reprezint nlt imea stratului iar i este greutatea volumic a stratului
respectiv.
AstIel, greuttile blocurilor vor Ii:
G
1
V
1
x
1
3,28 x 18,5 60,68 kN;
G
2
V
2
x
2,ech
6,8 x 18,539 126,065 kN;
G
3
V
3
x
3,ech
6,6 x 18,544 122,390 kN;
G
4
V
4
x
4
4,6 x 18,5 85,1 kN;
G
5
V
5
x
5
1,75 x 18,5 32,375 kN;

2,ech
(18,5 x 1,6 18,85 x 0,2 ) / 1,8 18,539 kN / m
3
;

3,ech
(18,5 x 1,4 18,85 x 0,2 ) / 1,6 18,544 kN / m
3
;

CALCULUL MPINGERILOR DATE DE BLOCURI

Din ecuatia general de echilibru a Iortelor, rezult c mpingerea dat de blocul
'i, va avea expresia:
E
i
E
i-1
cos(o
i
-o
i-1
) + G
i
sino
i
- G
i
coso
i
tg
i
- c
i
l
I

nlocuind cu valori numer ice, se obtin urmtoarele relat ii pentru mpingerile celor
cinci blocuri:
E
1
60,68sin30,34 - 60,68cos30,34tg22 -15x4,75 - 61,757 kN;
E
2
- 61,757cos(-16,304) 126,065sin14,036 - 126,065cos14,036tg18 -
20x4,13 -150,897 kN;
E
3
-150,897cos(-7,616) 122,39sin6,42 - 122,39cos6,42tg18 - 20x4,025
- 255,898 kN;
E
4
-255,898cos(-3,558) 85,1sin2,862 - 85,1cos2,862tg22 - 15x4,005
- 345,570 kN;


10
E
5
-345,570cos(-1,56) 32,375sin1,302 - 32,375cos1,302tg22 -15x4,401
- 423,798 kN;

DETERMINAREA FACTORULUI DE SIGURANT
(metodologia Lazard )

Dup metodologia Lazard, exprimarea Iactorului de sigurant este dat de relatia:
E
n
A
i
tgd + B
i
+ D
i
c,
n care:
A
i
- G
i
cosu
i
;
B
i
G
i
sinu
i
;
D
i
-l
i
;
nlocuind cu valori numerice, se obtin urmtoarele expresii aIerente mpingerilor date de
blocuri:
E
1
30,651 52,369tg4 4,75c;
E
2
E
1
cos(-16.34) 30,575 122,301tg4 4,123c (30,651 52,369tg4
4,75c)cos(-16,34) 30,575 122,301tg4 4,123c 59,993 172,564tg4 8,682c;
E
3
E
2
cos(-7,616) 13,685 121,622tg4 4,025c (59,993 172,564tg4
8,682c)cos(-7,616) 13,685 121,622tg4 4,025c 73,149 292,644tg4 12,63c;
E
4
E
3
cos(-3,588) 4,249 84,999tg4 4,005c (73,149 292,664tg4
12,63c)cos(-3,558) 4,249 84,999tg4 4,005c 77,257 377,094tg4 16,61c;
E
5
E
4
cos(-1,560) 0,736 32,367tg4 4,401c ( 77,257 377,094tg4
16,61c)cos(-1,560) 0,736 32,367tg4 4,401c 77,964 409,321tg4 21,005c;
Dreapta limit de stabilitate are expresia:
409,321tgd + 21,005c - 77,964 0
Tieturile dreptei limit sunt:
- pentru tg4 0 c
nec
77,964 / 21,005 3,711 kPa;
- pentru c 0 tg4
nec
77,964 / 409,321 0,19; 4
nec
10,76;
Reprezentarea graIic este dat n anexa II.2.

2.2.Verificarea stabilit(ii versantului n faza de exploatare a lacului


n aceast ipotez, stabilitatea versantului se veriIic lund n considerare
urmtoarele actiuni: presiunea hidrostatic a apei din lac, subpresiunea apei inI iltrate n
versant, greutatea propie a versantului, coeziunea si Irecarea intern.
Descompunerea acestor actiuni, pe supraIata de alunecare, este dat n anexa II.3.
mpingerea corespunztoare unui bloc este dat de expresia:

E
i
E
i-1
cos(o
i
-o
i-1
) + G
i
sino
i
- Pw
i
sin(
i
-o
i
) - G
i
coso
i
+ Pw
i
cos(
i
-o
i
) -U
i
] tg
i
+c
i
l
i
]

n care s-a notat:

11
Pw
i
presiunea hidrostatic iar
i
unghiul de nclinare al terenului;
U
i
subpresiunea apei inIiltrate;

CALCULUL GREUTTII FIECRUI BLOC

Pentru calculul greuttilor se utilizeaz relat ia G
i
V
i
x
i
, cu speciIicatia c,
pentru blocurile situate partial sau total sub linia de saturatie, se Ioloseste
i,sat
. Cota apei
libere ( C A L ) este la 1 m de coronamentul barajului ( H
baraj
C
F4
C
F1
1 m ). Deci,
C A L 4,137 m.
AstIel, greuttile blocurilor vor avea valorile numer ice:
G
1
(0,6593 x 18,5) ( 2,6207 x 18,9572 ) 61,877 kN;
G
2
6,8 x 18,867 128,296 kN;
G
3
6,6 x 18,834 124,305 kN;
G
4
4,6 x 18,957 87,203 kN;
G
5
1,75 x 18,957 33, 175 kN;
NOT: La blocurile n cuprinsul crora au intervenit 2 straturi, s-a lucrat cu

sat,ech
.

CALCULUL PRESIUNII HIDROSTATICE

Se utilizeaz anexa II.3, n care s-a notat cu hw
i
- nlt imea apei la mijlocul
blocului i, cu pw
i
- mrimea presiunii hidrostatice la nivelul blocului i, iar cu Pw
i
-
rezultanta presiunii hidrostatice ce actioneaz n mijlocul blocului.
Cunoscnd nivelul apei, se msoar hw
i
, obtinndu-se valorile:
hw1 0,1 m; hw2 0,6 m; hw3 1,3 m; hw4 2,1 m; hw5 2,9 m; H
w
(nltimea apei
la pic iorul versantului ) 3,4 m;
Presiunea hidrostatic la piciorul versantului va avea valoarea: pw
w
x H
w
x
1,00 10 x 3,4 x 1,00 34 kN / m.
n continuare, prin asemnare de triunghiur i, se determin mrimea presiunii
hidrostatice la nivelul Iiecrui bloc.
pw
1
/ pw 0,92 / 17,661; pw
1
1,77 kN/m;
pw
2
34 x ( 0,92 4,08 ) / 17,661 9,626 kN/m;
pw
3
34 x (5,00 4,07 ) / 17,661 17,461 kN/m;
pw
4
34 x (9,07 4,1 ) / 17,661 25,354 kN/m;
pw
5
pw 34 kN/m;
Rezultantele presiunii hidrostatice, ce actioneaz la mijlocul blocurilor, vor avea
expresiile numerice:
Pw
1
( pw
1
x 0,92)/2 0,8142 kN;
Pw
2
(pw
1
pw
2
) x 4,08/2 23,248 kN;
Pw
3
(pw
2
pw
3
) x 4,07/2 55,122 kN;
Pw
4
(pw
4
pw
3
) x 4,1/2 87,771 kN;
Pw
5
(pw
5
pw
4
) x 4,491/2 133,279 kN;

12
Determinarea unghiurilor i, pe care le Iace supraIata terenului cu or izontala,la
nivelul prtii superioare a blocurilor, se Iace dup cum urmeaz:

tg
1
0,8/ 4,1
1
11,041; tg
2
0,8/ 4,0
2
11,31; tg
3
0,75/4 3
10,62; tg
4
0,8/4,1
4
11,041; tg
5
0,9/4,4
5
11,56; n care valorile
tangentelor au Iost msurate pe proIilul transversal.

DETERMINAREA SUBPRESIUNII APEI INFILTRATE

Subpresiunea apei inIiltrate la nivelul unui bloc, se determin cu expresia:
U
i
y
w
x hw
i
x l
i
,
n care hwi,are semniIicatia de nltime, msurat de la baza inIer ioar a
blocului pn la C A L.
Valor ile numerice ale subpresiunii ce actioneaz la nivelul Iiecrui bloc vor Ii
urmtoarele:
U
1
10 x 1,1 x 1,7 18,7 kN/m;
U
2
10 x 2,4 x 4,123 98,952 kN/m;
U
3
10 x 3,0 x 4,025 120,75 kN/m;
U
4
10 x 3,2 x 4,005 128,16 kN/m;
U
5
10 x 3,3 x 4,401 145,233 kN/m;

CALCULUL MPINGERILOR DATE DE BLOCURI

Expresia general pentru calculul mpinger ilor, n ipoteza lacului plin,este
urmtoarea:
E
i
E
i-1
cos(u
i
-u
i-1
) G
i
sinu
i
Pw
i
sin(
i
-u
i
) - |G
i
cosu
i
Pw
i
cos(
i
-u
i
) -U
i
|tg
i
c
i
l
i
},
termenii egalitt ii Iiind enuntat i anterior. DiIerenta (i-ui) se ia n valoare absolut.
mpingerile date de blocuri vor avea urmtoarele valor i numerice:
E
1
61,877sin30,34 - 0,8142sin19,299 - |61,877cos30,34 0,8142cos19,299
- 18,7|tg22 15 x 4,75} -54,594 kN;
E
2
- 54,594cos(-16,304) 128,296sin14,036 - 23,248sin2,726 -
|128,296cos14,036 23,248cos2,726 - 98,952|tg18 20 x 4,123} -120,683 kN;
E
3
-120,683cos(-7,616) 124,305sin6,42 - 55,122sin4,20 -
|124,305cos6,42 55,122cos4,20 - 120,75|tg18 20 x 4,025} - 209,020 kN;
E
4
-209,020cos(-3,588) 87,203sin2,862 - 87,771sin8,179 -
|87,203cos2,862 87,771cos8,179 - 128,160|tg22 15 x 4,005} - 295,334 kN;
E
5
-295,334cos(-1,56) 33,175sin1,302 - 133,279sin10,258 -
|33,175cos1,302 133,279cos10,258 - 145,233|tg22 15 x 4,401} -391,930 kN;

13
DETERMINAREA FACTORULUI DE SIGURANT
(metodologia Lazard)

Exprimarea Iactorului de sigurant, dup metodologia Lazard, se Iace cu relatia
cunoscut de la ipoteza precedent, si anume:
E
n
A
i
tgd + B
i
+D
i
c,
cu speciIicatia c, termenii egalitt ii au urmtoarele semniIicatii:
A
i
-(G
i
cosu
i
Pw
i
cos(
i
-u
i
) U
i
;
B
i
G
i
sinu
i
Pw
i
sin(
i
-u
i
);
D
i
-l
i
;
nlocuind cu valori numer ice, se obtin urmtoarele mpinger i corespunztoare
Iiecrui bloc:
E
1
30,987 35,471tg4 4,75c;
E
2
E
1
cos(-16,304) 30,010 48,735tg4 4,123c (30,987 35,471tg4
4,75c)cos(-16,304) 30,010 48,735tg4 4,123c 59,751 82,780tg4 8,682c;
E
3
E
2
cos(-7,616) 9,862 57,749tg4 4,025c (59,751 82,780tg4
8,682c)cos(-7,616) 9,862 57,749tg4 4,025c 69,086 139,799tg4 12,630c;
E
4
E
3
cos(-3,588) 8,136 45,813tg4 4,005c (69,086 139,799tg4
12,630c)cos(-3,588) 8,136 45,813tg4 4,005c 60,814 185,338tg4 16,610c;
E
5
E
4
cos(-1,56) 22,980 19,082tg4 4,401c (60,814 185,338tg4
16,610c)cos(-1,56) 22,980 19,082tg4 4,401c 37,811 - 204,351tgd - 21,005c;
Dreapta limit de stabilitate are expresia:
204,351tgd + 21,005c - 37,811 0
Tieturile dreptei limit sunt:
pentru 4 0 c
nec
37,811/21,005 1,8 kPa;
pentru c 0 tg4
nec
37,811/204,351 0,185 4
nec
10,483;
Reprezentarea graIic este dat n anexa II.4:

2.3. Verificarea stabilit(ii versantului la golirea brusc a lacului

n aceast ipotez, stabilitetea versantului se veriI ic lund n considerare eIectul
subpresiunii apei inI iltrate n versant, eIectul greuttii proprii, eIectul coeziunii si eIectul
Irecrii interne dintre particulele constituiente ale pmntului.
Greutatea propie a blocurilor, mpreun cu celelalte elemente(unghiuri, coeziune,
Irecare intern) care intervin n relat iile de veriI icare, sunt cunoscute de la etapa
precedent.

CALCULUL SUBPRESIUNII APEI INFILTRATE N VERSANT

Subpresiunea se determin cu relatia:
U
i
yw
i
x hw
i
x l
i
,

14
n care hw
i
reprezint distanta pe orizontal, msurat pe planul de situatie
de la baza blocului pn la linia de saturatie sau pn la linia terenului natural;
semniIicatia celor lalt i termeni ai egalitt ii, s-a dat la etapa precedent.
U
1
10 x 1,1 x 1,7 18,7 kN/m;
U
2
10 x 1,8 x 4,123 74,214 kN/m;
U
3
10 x 1,4 x 4,025 56,350 kN/m;
U
4
10 x 1,1 x 4,005 44,055 kN/m;
U
5
10 x 0,4 x 4,401 17,604 kN/m:
Ecuatia general pentru calculul mpingerilor, n ipoteza golir ii bruste a lacului,
este urmtoarea:

E
i
E
i-1
cos(o
i
-o
i-1
) + G
i
sino
i
- (G
i
coso
i
-U
i
)tgd
i
+ c
i
l
i
]
nlocuind numer ic, se obtin urmtoarele valori pentru mpingerile aIerente
blocurilor:
E
1
61,877sin30,34 - |(61,877cos30,34 - 18,7|tg22 15 x 4,75 - 54,015 kN;
E
2
-54,015cos(-16,304) 128,296sin14,036 |(128,296cos14,036 -
74,214)tg18 20 x 4,123| -119,515 kN;
E
3
-119,515cos(-7,616) 124,305sin6,42 -|(124,505cos6,42 - 56,350)tg18
20 x 4,025| - 206,953 kN;
E
4
-206,953cos(-3,558) 87,203sin2,862 -|(87,203cos2,862 - 44,055)tg22
15 x4,005| - 279,657kN;
E
5
-279,657cos(-1,56) 33,175sin1,302 - |(33,175cos1,302 - 17,604)tg22
15 x 4,401| -351,102 kN;

DETERMINAREA FACTORULUI DE SIGURANT
(metodologia Lazard)

Determinarea Iactorului de sigurant se Iace cu relat ia:

En A
i
tgd + B
i
+D
i
c,
n care:
A
i
- (G
i
cosu
i
U
i
);
B
i
G
i
sinu
i
;
D
i
-l
i
;
nlocuind numeric, se obtine:
E
1
31,256 34,702tg4 4,75c;
E
2
E
1
cos(-16,304) 31,116 50,251tg4 4,123c (31,256 34,702tg4
4,75c)cos(-16,304) 31,116 50,251tg4 4,123c 61,115 83,557tg4 8,682c;
E
3
E
2
cos(-7,616) 13,899 67,175tg4 4,025c (61,115 83,557tg4
8,682c)cos(-7,616) 13,899 67,175tg4 4,025c 74,475 149,995tg4 12,63c;
E
4
E
3
cos(-3,558) 4,354 43,039tg4 4,005c (74,475 149,995tg4
12,63c)cos(-3,558) 4,354 43,039tg4 4,005c 78,685 192,745tg4 16,610c;

15
E
5
E
4
cos(-1,56) 0,754 15,562tg4 4,401c (78,685 192,745tg4
16,610c)cos(-1,56) 0,754 15,562tg4 4,401c 79,410 - 208,235tgd- 21,005c;
Ecuatia dreptei limit este:

208,235tgd + 21,005c - 79,410 0

Tieturile dreptei limit sunt:
pentru 4 0 c
nec
79,410/21,005 3,542 kPa;
pentru c 0 tg4
nec
79,410/208,235; 4nec 20,874;
Reprezentarea graIic este dat in anexa II.4.

CAPITOLUL 3

ANALIZA STABILITTII TALUZURILOR
BARA1ULUI DIN PMANT

Stabilitatea taluzului amonte se veriIic pentru Iaza de exploatare si la golire
brusc a lacului de acumulare, iar stabilit atea taluzului aval se veriIic la golire brusc a
lacului si la seism.
Se cunosc urmtoarele:
-h
baraj
C
T
max
C
T
min
1m 5,137 m;
-C A L h
baraj
1m 4,137 m;
Caracteristicile Iizico-mecanice ale pmntului din corpul barajului sunt:
-Compozitia granulometr ic: A (40 0,5N) 41,5 ;
P 28 0,5N) 26,5 ;
N 32 ;
- 16,6 N/4 17,35 kN/m
3
;
s
26,8 kN/m
3
; W 20 ;
sat
19,063
kN/m
3
;
-4 22 N/4 21,25; c 16 kPa;
Corespunztor compozitiei granulometrice, n diagrama ternar, este Iractiunea
argil nisipoas.
Pentru determinarea latimii la coronament, se utilizeaz relatia propus de Radu
Priscu: b 1,1h
1/2
baraj
+ 1 b 3,5 m;
Pentru determinarea pantelor taluzurilor se utilizeaz tabelul 7.6 din |2| si se
alege, corespunztor caracteristicilor pmntului din corpul barajului, panta 1: 2,5 pentru
ambele taluzur i.
Pentru veriIicarea stabilitt ii taluzur ilor barajului din pmnt, se utilizeaz
metoda fyiilor.
16
POZITIA LINIEI DE SATURATIE
(metoda Kozeny-Casagrande)

Etapele principale n trasarea liniei de saturatie, dup Casagrande, sunt (anexa
III.1.):
- se reprezint la scar barajul si se Iigurez nivelul de retent ie ident iI icndu-se
punctul B;
- se reprezint punctul E la distanta 0,3AD, determinndu-se distanta d E`F;
- se determin pe cale analitic, parameterul p (d
2
h
2
)
1/2
d;
- se dau valori succesive abscisei x si se calculeaz ordonatele z, pe baza ecuatiei
parabolei z p(1 2 x/p)
1/2
;
- se corecteaz parabolele n vecintatea punctelor B, respectiv C;

3.1.Analiza stabilit(ii taluzului amonte n faza de exploatare

SupraIata de alunecare se consider c trece prin piciorul taluzului. n
determinarea coordonatelor centrului supraIetei de alunecare se Iolosesc graIicele
ntocmite de N. Janbou |2|. Pentru aceasta, se calculeaz
c4
( x h x tg4)/c si ctg.
Corespunztor valorilor
c4
2,17 si ctg 2,5, prin interpolare, se obtin valorile:y
0

1,8285 si x
0
1,0411. Coordonatele centrului de lunecare vor Ii:

Y
0
y
0
h 5,348 m;
X
0
x
0
h 9,393 m;

Cu aceste valori se traseaz supraIata de alunecare, dup care aceasta se mparte
n jsii (anexa III.2).
Fortele care intervin n calculul coeIicientului de stabilitate sunt : presiunea
hidrostatic, subpresiunea apei inIiltrate n corpul barajului,coeziunea, Irecarea intern
dintre particulele constituiente ale pmntului, greutatea propie a Isiilor.
Calculul se conduce tabelar n tabelul 3.2, n care s-au Icut notatiile:
bi proiectia orizontal a ltimii Isiei;
hi nlt imea msurat n mijlocul Isiei;
hwi nltimea msurat pe mijlocul Isiei de la baza acesteia
pn la C A L;
h
`
wi nltimea msurat de la partea superioar a Isiei pn la C A L;
Gi greutatea propie a Isiei;
Li lt imea Isiei la partea superioar;
ALi lt imea Isiei la partea inIerioar;
Fhi Iorta hidrostatic;
Unghiul sub care se proiecteaz Iorta hidrostatic(0
i
) este egal cu suma unghiului
de nclinare a taluzului() si a unghiului pe care l Iace Isia cu orizontala(u
i
).17
Pentru calculul condus n tabelul 3.2 s-au utilizat urmtoarele relatii:
G
i
b
i
x h
i
x (
sat
); se utilizeaz sau
sat
, n Iunctie de pozit ia liniei de
saturatie;
Fh
i
w x h`wi x L
i
x 1,00;
Ui w
i
x hwi x AL
i
x 1,00;
Expresia coeIicientului de sigurant este urmtoarea:

0

9

4

9

4

8

9

F
s
G
i
sinu
i
c
i
AL
i
Fh
i
sin0
i
G
i
cosu
i
tg4 Fh
i
cos0
i
tg4 - U
i
tg4)/G
i
sinu
i


-5

-5

-5

-5

-5

-5

0

nlocuind cu valori numerice, se obtine:
F
s
( 34,618 277,0036 117,693 306,656 75,748 258,635)/268,087 2,063
Deoarece F
s
~ 1,5 stabilitatea taluzului este asigurat.

3.2.Analiza stabilit(ii taluzului amonte la golirea brusc a lacului

Calculul se conduce tabelar n tabelul 3.1.


Tabelul 3.1.
Nr.
Isie
b
i

|m|
h
i

|m|
hw
i

|m|
G
I

|kN|
sinu
i
G
i
sinu
i
|kN|
cosui G
i
cosu
i
tg4
|kN|
U
i
|kN|
Al
i

|m|
c
i
AL
i

|kN|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-5 0.6 0,30 0,30 3,43 0,280 0,962 0,960 1,281 1,87 0,625 10,00
-4 1,07 0,90 0,90 18,35 0,400 7,343 0,916 6,543 10,51 1,167 18,68
-3 1,07 1,70 1,70 34,67 0,300 10,403 0,954 12,864 19,07 1,121 17,94
-2 1,07 2,40 2,40 48,95 0,200 9,791 0,979 18,652 26,21 1,092 17,47
-1 1,07 3,00 3,00 61,19 0,100 6,119 0,995 23,677 32,26 1,075 17,21
0 1,07 3,50 3,50 71,39 0,000 0,000 1,000 27,762 37,45 1,070 17,12
1 1,07 3,90 3,90 79,55 0,100 7,955 0,995 30,780 41,94 1,075 17,21
2 1,07 4,20 4,20 85,67 0,200 17,134 0,979 32,642 45,87 1,092 17,47
3 1,07 4,40 4,40 89,75 0,300 26,925 0,954 33,294 49,35 1,121 17,94
4 1,07 4,50 4,50 91,79 0,400 36,715 0,916 32,714 52,54 1,167 18,68
5 1,07 4,30 3,90 86,98 0,500 43,489 0,866 29,292 48,19 1,235 19,78
6 1,07 4,10 3,00 81,61 0,600 48,968 0,800 25,390 40,12 1,337 21,40
7 1,07 3,50 1,90 68,46 0,700 47,921 0,714 19,012 28,47 1,498 23,97
8 1,07 2,20 0,40 41,57 0,800 33,260 0,600 9,700 7,13 1,783 28,53
9 0,7 0,80
-
9,71 0,589 5,720 0,808 3,053
-
0,866 13,86

Pentru valorile numerice din tabelul 3.1. s-au utilizat urmtoarele relat ii de calcul:
- la calcul greuttilor Isiilor :
G
i
b
i
x h
i
x y, lucrndu-se cu
sat
sau cu , n Iunctie de pozitia
liniei de saturatie;
- la calculul subpresiunilor apei inIiltrate n baraj:
U
i
yw
i
x hw
i
x Al
i
x 1,00;

18
19
Expresia coeIicientului de sigurant Fs este urmtoarea:
0 9 9 9
F
s
( G
i
sino
i
+ c
i
AL
i
+ G
i
coso
i
tgd - U
i
tgd)/ G
i
sino
i
;
-5

-5 -5 0

nlocuind cu valori numerice, se obtine:

F
s
(34,618 277,0036 3o6,656 171,487)/268,087 1,67;
Pentru Fs > 1,3 stabilitatea taluzului este asigurat.

3.3 Analiza stabilit(ii taluzului aval la golirea brusc a lacului

n aceast ipotez, determinarea centrului supraIetei de lunecare se Iace dup
Fellenius, procedeul Iiind ilustrat n anexa III.3.
Algor itmul de calcul al coeIicientului de sigurant este identic cu cel urmat
anterior si se va prezenta n tabelul 3.3.
Tabelul 3.3.

Nr.
Isie
b
i

|m|
H
i

|m|
hw
I

|m|
G
i

|kN|
sinu
i

||
G
i
sinu
i

|kN|
cosu
i

||
G
i
cosu
i

|kN|
U
i

|kN|
AL
i

|m|
cAL
i

|kN/m|
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
-6 0,5 0,4 0,4 3,812 0,2910 1,110 0,957 3,6473 2,092 0,523 8,362
-5 1,0 1,1 1,1 20,969 0,4850 10,179 0,874 18,332 12,584 1,144 18,301
-4 1,0 1,9 1,9 36,219 0,3880 14,066 0,921 33,377 20,619 1,085 17,363
-3 1,0 2,6 2,6 49,564 0,2910 14,436 0,957 47,415 27,170 1,045 16,725
-2 1,0 3,3 3,3 62,908 0,1942 12,215 0,981 61,711 33,627 1,019 16,310
-1 1,0 3,8 3,8 72,440 0,0971 7,033 0,995 72,098 38,190 1,005 16,076
0 1,0 4,3 4,1 81,628 0,0000 0,000 1,000 81,628 41,000 1,000 16,000
1 1,0 4,6 4,2 87,005 0,0971 8,447 0,995 86,594 42,210 1,005 16,076
2 1,0 4,8 4,2 90,475 0,1942 17,568 0,981 88,753 42,798 1,019 16,310
3 1,0 4,9 4,0 91,867 0,2910 26,757 0,957 87,884 41,800 1,045 16,725
4 1,0 4,9 3,9 91,696 0,3880 35,610 0,921 84,499 42,323 1,085 17,363
5 1,0 4,8 3,5 89,276 0,4850 43,338 0,874 78,051 40,040 1,144 18,301
6 1,0 4,6 3,0 84,950 0,5825 49,485 0,813 69,048 36,910 1,230 19,685
7 1,0 4,2 2,3 76,810 0,6796 52,201 0,733 56,346 31,353 1,363 21,811
8 1,0 3,2 1,4 57,918 0,7767 44,985 0,630 36,481 22,226 1,587 25,402
9 1,0 1,7 - 29,495 0,8737 25,772 0,486 14,344 - 2,056 32,901

Expresia coeIicientului de sigurant va Ii urmtoarea:
0

9

9

8

9

F
s
G
i
sino
i
+ c
i
AL
i
+ G
i
coso
i
tgd - U
i
tgd)/ Gisino
i

-6

-6

-6

-6

0

nlocuind cu valori numerice, se obtine:
F
s
(59,039 293,712 357,850 184,694)/304,163 1,73


20
Pentru Fs ~ 1,30 stabilit atea taluzului este asigurat.

3.4. Analiza stabilut(ii taluzului aval sub ac(iunea seismic

Variat ia coeIicientului seismic pe vertical este reprezentat n anexa III.3. Pe
baza coeIicientului seismic se determin Iorta seismic, care, n cazul nostru se
consider orizontal. Deoarece n cuprinsul taluzului exist o port iune de pmnt aIlat
n stare natural si o portiune de pmnt aIlat n stare saturat, Iorta seismic este
rezultanta Iortelor seismice ce actioneaz pe cele dou portiuni de pmnt.
Pentru evaluarea coeIic ientului de sigurant se procedeaz ca n ipotezele
anterioare, calculul elementelor ce intr n componenta acestuia conducndu-se tabelar
n tabelul 3.4.
Tabelul 3.4.

Nr.
Isie
h
s
i

|m|
h
n
i

|m|
d
s
I
|m|
d
n
i
|m|
b
i
|m|
G
s
i

|kN|
G
n
i

|kN|
K
s
s,i
K
n
s,i
S
s
i

|kN|
S
n
i

|kN|
S
i

|kN|
S
i
d
i

|kNm|
-6 0,4 - 8,30 - 0,5 3,8126 - 0,28 - 1,068 - 1,068 8,864
-5 1,1 - 8,40 - 1,0 20,969 - 0,27 - 5,662 - 5,662 47,561
-4 1,9 - 8,40 - 1,0 36,219 - 0,27 - 9,780 - 9,780 82,152
-3 2,6 - 8,40 - 1,0 49,564 - 0,27 - 13,382 - 13,382 112,410
-2 3,3 - 8,40 - 1,0 62,908 - 0,27 - 16,985 - 16,985 142,674
-1 3,8 - 8,30 - 1,0 72,440
-
0,28 - 20,283 - 20,283 168,350
0 4,1 0,2 8,20 6,1 1,0 78,158 3,470 0,29 0,37 22,666 1,284 23,950 159,363
1 4,2 0,4 8,10 5,8 1,0 80,065 6,940 0,30 0,38 24,020 2,640 26,660 209,870
2 4,2 0,6 7,90 5,5 1,0 80,065 10,410 0,31 0,39 24,820 4,060 28,880 218,420
3 4,0 0,9 7,70 5,2 1,0 76,252 15,615 0,32 0,40 24,400 6,246 30,646 220,345
4 3,9 1,0 7,50 4,9 1,0 74,346 17,350 0,33 0,42 24,534 7,287 31,821 219,724
5 3,5 1,3 7,20 4,7 1,0 66,721 22,555 0,34 0,44 22,685 9,924 32,609 210,002
6 3,0 1,6 6,80 4,5 1,0 57,190 27,760 0,35 0,45 20,020 12,492 32,512 192,341
7 2,3 1,9 6,40 4,3 1,0 43,845 32,965 0,36 0,46 15,784 15,164 30,948 166,222
8 1,4 1,8 6,20 4,1 1,0 26,688 31,230 0,38 0,47 10,141 14,678 24,819 123,797
9 - 1,7 - 4,0 1,0 - 29,495 - 0,48 - 14,158 14,158 56,632

n tabelul 3.4. s-au Icut urmtoarele notatii:
h
s
i
nltimea portiunii de Isie din zona saturat;
h
n
i
nltimea portiunii de Isie din zona n stare natural;
d
s
i
, d
n
i
distantele pe vertical de la centrele de greutate ale Isiilor(din
zona saturat, resoectiv natural) pn la or izontala dus prin centrul de
alunecare;
G
s
i
, G
n
i
greuttile port iunilor de Isii din zona saturat, respectiv n stare
narural;
K
s
s,i
,K
n
s,i
coeIicientii seismic i corespunztori celor dou zone;
S
s
i
, S
n
i
Iortele seismice corespunztoare celor dou zone;
S
i
S
s
i
+ S
n
i
;

21
S
i
d
i
momentul n raport cu centrul de lunecare produs de Iorta seismic;
Expresia coeIicientului de sigurant va Ii:

0

9

9

8

9

F
s
( G
i
sino
i
+ c
i
L
i
+ G
i
coso
i
tgd - U
i
tgd)/ (G
i
sino
i
+ d
i
S
i
/R)

-6

-6

-6

-6

0

nlocuind cu valori numerice, se obtine:

F
s
(59,039 293,712 357,850 184,694)/(304,163 227,063) 0,99;


CAPITOLUL IV

PROIECTAREA UNUI FRONT DE ACOSTARE

Frontul de acostare se proiecteaz pe stratiIicatia Iorajului F
2
, cunoscnd
urmtoarele date de predimensionare: H (57) m; h 2H/3; B H/2H/3; b
(0,801,20) m; DI (1,01,2) m;
Forma si dimensiunile rezultate, respectnd conditiile impuse mai sus, sunt date n
anexa IV.1.
Caracteristicile Iizico- mecanice ale pmntului de umplutur sunt:

s
26,5kN7m3; c 0,1 kPa;
18,5 kN/m3; 4 24;
n 2530 ;
Se va utiliza beton Bc10.

4.1.Determinarea mpingerii active n ipotezele Rankine yi Coulomb

4.1.a. mpingerea activ n ipoteza Rankine

Materialul graI ic ce nsoteste acest subcapitol este prezentat n anexa I V.2. Pentru
determinarea mpinger ii active n ipoteza Rankine se Ioloseste relatia:
p
a
x H x k
a
,
n care k
a
tg
2
(45 - 4/2);
nlocuind cu valori numerice, se obtine:
p
a
6,5 x 18,5 x tg
2
(45-24/2) 50,713
Rezultanta mpinger ii active este P
a
( x H
2
x k
a
)/2 (18,5 x 6,5
2
x 0,42173)/2
164,817, cu punctul de aplicat ie la distanta (2 x 6,5)/3 4,33 Iat de paramentul zidului.

4.1.b. mpingerea activa n ipoteza Coulomb

n ipoteza Coulomb, expresia coeIicientului de mpingere activ este dat de
relat ia urmtoare:

22

K
a

( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
2
2
2
sin sin
sin sin
1 sin sin
sin

+
+
+
+


nlocuind cu valori numerice, se obtine:
- parament ab:

K
a

( )
( )
( ) ( )
( ) ( )
2
2
2
0 87 , 81 sin 16 87 , 81 sin
0 24 sin 16 24 sin
1 16 87 , 81 sin 87 , 81 sin
24 87 , 81 sin

+
+
+
+
0,437;
p
a

cos
sin

a
K H
16 cos
87 , 81 sin
437 , 0 3 , 4 5 , 18 35,801 kN/m
2
;
P
a

2
1
2

a
K H

2
1
437 , 0 3 , 4 5 , 18
2

74,741 kN/m;

- parament bc:

K
a

( )
( )
( )
( )
2
2
2
90 sin 16 90 sin
24 sin 16 24 sin
1 16 90 sin 90 sin
24 90 sin

+
+
+
0,375;
p
a
b

= =
16 cos
90 sin
375 , 0 3 , 4 5 , 18
cos
sin
1

a
K H
31,035 kN/m
2
;
p
a
c

= =
16 cos
90 sin
375 , 0 5 , 6 5 , 18
cos
sin
2

a
K H
46,981 kN/m
2
;
H
e

( )
1
2
1 1
sin
sin
H
H
=
+

;
e

+
2
1
2
1
H
H

;
P
a

= + =

+ 375 , 0 2 , 2 3 , 4 5 , 18
2
1
375 , 0 2 , 2 5 , 18
2
1 2
2
1
2 2
2
2
1
2
2 a a
K H
H
H
K H


82,417 kN/m;

n expresia coeIicientului de mpingere activ au intervenit urmtoarele mr imi:
0 unghiul de nclinare a paramentului cu orizontala msurat nspre interiorul
zidului de sprijin;
o unghi ce tine cont de Irecarea zid- pmnt; de regul cu valoare


3
2
3
1
;
unghi de nclinare al supraIetei terenului cu orizontala;
4 unghiul de Irecare interioar;23

4.2.Determinarea mpingerii pasive pe paramentul
(ipoteza Coulomb)

Expresia coeIicientului de mpingere pasiv n ipoteza Coulomb, este urmtoarea:

( )
( ) ( )
( ) ( )
( )+

+ +
+ +

=
' sin sin
1
sin sin
sin sin
1
sin
2
2
p
K ;
nlocuind cu valori numerice, se obtine:
( )
( )
( )
( )
278 , 4
16 90 sin 90 sin
1
90 sin 16 90 sin
24 sin 16 24 sin
1
24 90 sin
2
2
=
+

+
+

=
p
K ;
= = =
16 cos
90 sin
278 , 4 2 , 1 5 , 18
cos
sin

p
c
p
K H p
98,8 kN/m
2
;
= = = 278 , 4 2 , 1 5 , 18 5 , 0
2
1
2 2
p p
K H P
56,983 kN/m;

4.3.Verificarea stabilit(ii elementului la terminarea construc(iei

4.3.a. VeriI icarea stabilitt ii elementului la rsturnare

CoeIicientului de stabilitate la rsturnare are expresia:
r
s
s
M
M
= ,
n care:
M
s
momentul, Iat de punctul A, care d stabilitate;
M
r
momentul, Iat de punctul A, care tinde s rstoarne elementul;
Zidul de sprijin se descompune n elemente simple pentru care se calculeaz
greuttile aIerente, dup care se calculeaz momentele date de greutt ile respective, n
raport cu punctul A. Suma acestor momente, mpreun cu suprasarcina de la
coronamentul zidului si cu mpingerea pasiv de pe paramentul dc, reprezint momentul
care d stabilitate.Stabilitate mai d si componenta vertical a mpinger ilor active.
Componentele orizontale ale mpinger ilor active de pe paramentele ab si bc, dau
momentul de rsturnare.
G
1
0,66x5,3x0,5x1x24,5 42,85 kN;
G
2
0,9x4,3x1x24,5 94,815 kN;
G
3
0,36x4,3x0,5x24,5 18,963 kN;
G
4
1,74x2,2x1x24,5 93,786 kN;

24
G
5
1,46x1,2x1x24,5 42,924 kN;
G
6
(0,48 0,84)x0,5x4,3x1x18,5 52,503 kN;
ConIorm anexei IV.3, momentul de stabilitate va Ii egal cu:
M
s
G
5
xb
5
G
1
xb
1
G
2
xb
2
G
6
xb
6
G
3
xb
3
G
4
xb
4
P
a
ab
sin(90- 0 o) P
a
bc
sino
Qx1,6 P
p
cosox0,4 42,924x0,73 42,85x1,24 94,815x1,91 52,503x2,862
18,963x2,48 93,786x2,33 74,741sin(90-85,23616)x2,6 3,2x82,417sin16
25x0,9x1,91 56,983xcos16x0,4 887,85 kNm;

M
r
P
a
ab
cos(90-0o)x3,63 P
a
bc
coso 74,741cos(90-85,23616)x3,63
82,417cos16x1,025 334,9 kNm;
nlocuind n expresia coeIicientului de stabilitate la rsturnare, se obtine:

65 , 2
9 , 334
85 , 887
= =
sDeoarece q
s
~ 1, stabilitatea elementului la rsturnare este asigurat.

4.3.b. VeriIicarea stabilitt ii elementului la lunecare

Expresia coeIicientului de stabilitate la lunecare este urmtoarea:

f
P
Q P G
H
i
J
i i
s

+ +
=


,

n care
J
i
P si
H
i
P , sunt proiectiile pe vert ical, respectiv orizontal, ale mpinger ilor
active si pasive, iar Q este rezultanta suprasarcinii. Valor ile numerice ale acestor mrimi
sunt date mai jos.
Gi 42,85 94,815 18,963 93,786 42,924 52,503 345,796 kN;

J
i
P 74,741sin(90-85,23 16) 82,417sin16 56,983sin16 64,921 kN;

H
i
P
74,741cos(90-85,2316) 82,417cos16 - 56,983cos16 94,335 kN;
nlocuind cu valori numerice, se obtine:

296 , 2 5 , 0
335 , 94
9 . 0 25 921 , 64 796 , 345
=
+ +
=
L

f este un coeIicient al conditiilor de lucru, care de regul are valoarea 0,5.

4.3.c.VeriIicarea presiunilor pe talp

Presiunile care apar pe talpa elementului sunt date de relatia urmtoare:
W
M
A
N
p =
2 , 1
,

25
n care:
N suma tuturor Iortelor proiectate pe vertical;
A aria tlpii elementului;
M momentul n raport cu centrul de greutate, al tuturor Iortelor;
W modulul de rezistent la ncovoiere;
Valor ile numerice ale mrimilor de mai sus, sunt date n continuare.
N 345,796 64,921 25x0,9 433,217 kN;
M 42,85x0,36 42,924x0,87 25x0,9x0,31 94,815x0,31
52,503x1,262- 18,963x0,88 93,786x0,73 56,983cos16x0,4 74,741cos(90-
85,23616)x3,63 74,741sin(90-85,23616)x1,0 82,417cos16x1,025
82,417sin16x1,6 115,131 kNm;
Presiunile de pe talpa elementului au valorile:

2
2 , 1
2 , 3
6 131 , 115
2 , 3
217 , 433
= p

p
1
135,38 67,46 202,84 kPa;
p
2
135,38 67,46 67,92 kPa;
Deoarece p
1
p
conv
300 kPa si p
2
~ 0 terenul de Iundare poate prelua
eIorturile date de realizarea constructiei.

4.3.d.VeriIicarea sectiunii 1-1

Tensiunile ce apar n sectiunea 1-1 se calculeaz cu relatia:

W
M
A
N
=
2 , 1Ut iliznd anexa IV.4, mrimile din relat ia de mai sus au urmtoarele valori:
N G
1
` G
2
G
3
G
6
` Q P
a
ab
sin(90-85,23616) 0,5375x4,3x0,5x24,5
94,815 18,963 0,36x4,3x0,5x18,5 25x0,9 74,741sin20,763 205,406 kN;
M 28,313x0,54 94,815x0,09 18,963x0,66 14,319x0,78
74,741sin20,763x0,78 74,741cos20,763x1,43 62,343 kNm;
Presiunile n sectiunea 1-1 au valorile:

2
2 , 1
7975 , 1
6 343 , 62
7975 , 1
406 , 205
=


kPa
kPa
5 , 1 771 , 115 273 , 114
04 , 230 771 , 115 273 , 114
2
1
= =
= + =


Pentru Bc10, o
i
6,5 MPa iar o
c
0,6 MPa. Deoarece o
1
o
c
si o
2
o
i
, sectiunea 1-1 este
veriIicat.

26
4.4.Verificarea stabilit(ii elementului n faza de exploatare

Nivelul apei libere se cunoaste de la etapele precedente, ca Iiind egal cu 4,137 m.
Algor itmul de calcul este ident ic cu cel prezentat n subcapitolul precedent.

4.4.a.VeriIicarea stabilitt ii elementului la rsturnare

CoeIicientul de stabilitate la rsturnare are expresia:
r
s
r
M
M
=
n care, la valoarea momentului care d stabilitate, calculat n ipoteza precedent, se mai
adaug momentul produs de grutatea apei, conIorm anexei I V.4. Momentul care d
instabilitate este acelasi.
M
s
887,85 (1,21250,8)x0,5x3,3x10x0,5102 904,792 kNm;
M
r
334,9 kNm;
702 , 2
9 , 334
792 , 904
= =
r

4.4.b.VeriIicarea stabilitt ii elementului la lunecare

G
i
345,796 33,206 379,002 kN;
Expresia coeIicientului de stabilitate la lunecare are expresia:
472 , 2 5 , 0
335 , 94
423 , 466
335 , 94
9 , 0 25 92 , 64 002 , 379
= =
+ +
= f
L

4.4.c.VeriIicarea presiunilor pe talpa elementului

N 433,217 33,206 466,423 kN;
M 115,131 33,206x0,8855 144,535 kNm;

2
2 , 1
2 , 3
6 535 , 144
2 , 3
423 , 466
= p
p
1
145,757 84,688 230,445 kPa;
p
2
145,757 84,688 61,069 kPa;
Ca si n ipoteza precedent, capacitatea portant a terenului de Iundare este mai mare
dect presiunile de pe talpa Iundat iei.

4.4.d.VeriIicarea presiunilor n sectiunea 1-1

N 205,406 0,2875x2,3x0,5x10 208,712 kN;
M 62,343 3,306x0,803 64,998 kNm;
2
2 , 1
7975 , 1
6 998 , 64
7975 , 1
712 , 208
=


27

kPa
kPa
589 , 4 701 , 120 112 , 116
813 , 236 701 , 120 112 , 116
2
1
= =
= + =


Deoarece tensiunile o
1
si o
2
sunt mai mici dect rezistentele la compresiune, respectiv
ntindere, pentru Bc10, sectiunea 1-1 se veriIic.
NOT:
VeriIicrile elementului, pr in metode graIice, sunt date n anexele ce nsotesc
lucrarea.

CAPITOLUL V

PROIECTAREA UNEI FUNDATII PE PILOTI

Se va realiza o Iundatie pe pilot i pentru un rezervor de ap, pe strtiIicatia Iorajului
F
1
, cunoscnd urmtoarele:
- ncrcrile permanente si utile, N 13200 100xN 13500 kN;
- ncrcrile din seism, Ns 730 kN si Ms 250 kNm;
- D
I
pn la placa radierului (1,52,0)m;
- sectiunea pilot ilor este ptrat, (40x40) cm;
- se utilizeaz pilot i preIabricati;
5.1.Capacitatea portant a pilotului lucrnd izolat

5.1.a.Capacitatea portant la ncrcri verticale

Capacitatea portant la ncrcri axiale a pilot ilor care lucreaz izolat, este dat de
relat ia:
( )

+ =
i
n
i
n
l f U m A R m K R
2 1
,
unde: k 0,7 este coeIicient de omogenitate;
m
1
1; m
2
1 coeIicienti ai conditiilor de lucru pentru piloti btuti;
A 0,40x0,40 0,16 m2 aria sectiunii transversale;
U 4x0,40 1,60 m perimetrul sectiunii transversale;
R
n
10728 kPa rezistenta normat a pmntului sub vrIul pilotului;
I
i
n
rezistenta normat pe supraIata lateral a pilotului la mijlocul strtului i;
l
i
lungimea pilotului n contact cu stratul i;
I
1
n
22,2 kN/m
2
; I
2
n
44,375 kN/m
2
; I
3
n
65,63 kN/m
2
;
Rezult:
( ) [ ] kN R 1601 672 , 1600 1 63 , 65 15 , 3 375 . 44 8 , 6 2 , 22 6 , 1 1 16 , 0 10728 1 7 , 0 = + + + =

5.1.b.Capacitatea portant a pilotului la solicitr i orizontale

Rezistenta normat a pilotului vertical la solicitri orizontale este dat de relatia:
0
,
2
l
M
P
cap
or cr

=
,

28
n care: l
0
3xd 3x0,40 1,20 m lungimea conventional de ncastrare;
Considernd c pilotul este ncastrat n radier, rezult:
( )
; 717 67 , 716
40 , 0 3
250 180 2
,
kN P
ot cr
=

+
=
5.1.c.Capacitatea portant a pilotului la smulgere

Capacitatea portant a pilotilor solicitat i la Iorte de smulgere este dat de relatia:

=
i
n
i sm
l f U m k R ,
n care: K, U, Iin, li au aceleasi semniI icatii ca la 5.1.a, iar m 0,60.
( ) kN R
sm
239 1 63 , 65 15 , 3 375 , 44 8 , 6 2 , 22 6 , 1 6 , 0 7 , 0 = + + =

5.2.Capacitatea portant a pilotului lucrnd n grup

Capacitatea portant a pilotului lucrnd n grup se determin cu relatia:
R m R
u g
=
,
unde m
u
este coeIicientul de utilizare al pilotului n grup.
Pentru pilot i Ilotant i n terenuri coezive,

=
0
r
r
f m
u
, conIorm |3|.
n relatia lui m
u
, intervin urmtoarela mr imi:
m d r 2 , 1 3 = = - este distanta dintre axele pilot ilor;

=
i i
tg l r
0
- raza de inIluent a pilotului;

i
l grosimea stratului i n contact cu pilotul;

unghi de Irecare pmnt-beton conIorm|3|.


ConIorm relatiei de deIinit ie vom avea:

= + + = = 855 , 0 105 , 0 1 087 , 0 15 , 3 07 , 0 8 , 6


0 i i
tg l r

901 , 0 4034 , 1
855 , 0
2 , 1
0
= = =
u
m
r
r

kN R
g
1442 3 , 1442 1601 901 , 0 = =
5.2.b.Determinarea numrului de piloti

Numrul de piloti se determin cu relatia:
g
R
Q
n = ,
unde R
g
este capacitatea portant a pilotului n grup la ncrcri axiale det erminat n
subcapitolul anter ior.
piloti n 10 868 , 9
1442
14230
= =
Materialul graIic ce nsoteste lucrarea este prezentat n anexa V.1.29
CAPITOLUL VI

PROIECTAREA UNEI FUNDATII PE CHESON DESCHIS

Se va proiecta o Iundatie pe cheson deschis pentru un rezervor de ap, cunoscnd
datele enuntate n tema proiectului. ncrcrile ce actioneaz asupra Iundatiei sunt
aceleasi cu ncrcrile de la capitolul precedent. Chesonul se va lansa de pe mal.

6.1. Predimensionarea chesonului

Dimensiunile n plan ale elementului, t innd seama de condit iile impuse de tema
proiectului, sunt: L 6,812 m; B 4,812 m;
Grosimea peret ilor d 50 cm, iar bancheta cutitului, precum si unghiul de
nclinare al acestuia se aleg Iunctie de natura pmntului. AstIel, dup |3|, se adopt
u 30 si b
c
200 mm.
Dimensiunile rezultate n etapa de predimensionare sunt prezentate n anxa VI.1.

6.2.Calculul mpingerii pmntului pe pere(ii chesonului

mpingerea pmntului pe peret ii chesonului se calculeaz n ipoteza Rankine,
tinnd seama de stratiIicatia Iorajului. ConIorm ipotezei mai sus ment ionate, mpingera
pmntului se calculeaz cu relatia:
a a
k H p =
, n care ,

=
2
45
2

o
tg k
a
.
Stratul 1
- la partea superioar: 0 =
a
p
- la partea inIerioar:
2 2
/ 942 , 10
2
22
45 3 , 1 5 , 18 m kN tg p
a
=

=
o
o

Stratul 2
- la partea superioar:
2 2
/ 165 , 14
2
15
45 3 , 1 5 , 18 m kN tg p
a
=

=
o
o

- la partea inIerioar:
2 2
/ 013 , 68
2
15
45 85 , 4 85 , 18 165 , 14 m kN tg p
a
=

+ =
o
o

Stratul 3
- la partea superioar: ( )
2 2
/ 775 , 58
2
19
45 85 , 4 85 , 18 3 , 1 5 , 18 m kN tg p
a
=

+ =
o
o

- la partea inIerioar:
( )
2 2
/ 022 , 71
2
19
45 2 , 1 05 , 20 85 , 4 85 , 18 3 , 1 5 , 18 m kN tg p
a
=

+ + =
o
o

Rezultantele mpingerilor active corespunztore stratiIicatiei Iorajului, sunt
urmtoarele:

30
-
m kN tg P
a
/ 112 , 7
2
22
45 3 , 1 5 , 18 5 , 0
2 2
1 ,
=

=
o
o

-
m kN P
a
/ 282 , 199 85 , 4
2
013 , 68 165 , 14
2 ,
=
+
=

- m kN P
a
/ 878 , 77 2 , 1
2
022 , 71 775 , 58
3 ,
=
+
=
Punctele de aplicat ie ale rezultantelor mpinger ilor active sunt:
867 , 0
3
2
3 , 1
1
= = :
m f at de partea superioar a stratului.
895 , 1
3
85 , 4
013 , 68 165 , 14
013 , 68 165 , 14 2
2
=
+
+
= :
m f at de partea inf erioar a sratului
581 , 0
3
2 , 1
022 , 71 775 , 58
022 , 71 775 , 58 2
3
=
+
+
= :
m f at de partea inf erioar a stratului

6.3.Verificarea chesonului

6.3.a. Greutatea proprie a elementului

Considernd volumul unui trunchi de piramid cu nltimea 5,844 m, rezult:

2
1
25 , 19 5 , 5 5 , 3 m A = =

( ) ( )
2
2
492 , 29 011 , 1 2 5 , 4 011 , 1 2 5 , 2 m A = + + =
( ) ( )
3
2 1 2 1
364 , 141 492 , 29 25 , 19 492 , 29 25 , 19
3
m A A A A
h
J
e
= + + = + + =

3
745 , 65 5 , 4 5 , 2 844 , 5 m J
i
= =

Volumul chesonului va Ii diIerenta celor dou volume calculate mai sus:


3
619 , 75 m J J J
i e cheson
= =

Volumul cutitului este diIerenta celor dou trunchiuri de piramid cu nltimea 1,656 m.

( ) ( )
2
2
2
1
779 , 32 156 , 1 2 5 , 4 156 , 1 2 5 , 2 ; 492 , 29 m A m A = + + = =

( )
3
1
536 , 51 779 , 32 492 , 29 779 , 32 492 , 29
3
656 , 1
m J = + + =

( ) ( )
2
2
2
1
289 , 28 4 , 0 812 , 6 4 , 0 812 , 4 ; 25 , 11 5 , 4 5 , 2 m A m A = = = =
( )
3
2
673 , 31 289 , 28 25 , 11 289 , 28 25 , 11
3
656 , 1
m J = + + =

3
2 1
863 , 19 m J J J
cutut
= =

Volumul total de beton din peretii chesonului este:


3
482 , 95 863 , 19 619 , 75 m J J J
cutut cheson b
= + = + =
Greutatea chesonului va Ii:
kN 309 2339 5 24 482 95 J G
10 Bc b cheson
, , , = = =


31
6.3.b Greutatea pmntului

3
3 2 1
3 3 2 2 1 1
/ 984 , 18
35 , 7
2 , 1 05 , 20 85 , 4 85 , 18 3 , 1 5 , 18
m kN
h h h
h h h
e
=
+ +
=
+ +
+ +
=


kN G
p
982 , 1063 984 , 18 248 , 23 5 , 0 35 , 7 656 , 0 = =

6.3.c. Frecarea ti adeziunea pmntului pe supraIata lateral a chesonului

Se calculeaz cu Iormula:
F F
p
F
c
,
n care: F
p
este Iorta de Irecare
F
c
este Iorta de adeziune
F
p
c
v
P
a
,
unde c
v
tgv este coeIicientul de Irecare;

m kN tg P tg F
a p
/ 873 , 2 112 , 7 22
1 , 1 1 ,
= = =
o

m kN tg P tg F
a p
/ 397 , 53 282 , 199 15
2 , 2 2 ,
= = =
o

m kN tg P tg F
a p
/ 815 , 26 878 , 77 19
3 , 3 3 ,
= = =
o

m kN h c F
c
/ 13 3 , 1 15
3
2
3
2
1 1 1 ,
= = =

m kN h c F
c
/ 97 85 , 4 30
3
2
3
2
2 2 2 ,
= = =


m kN h c F
c
/ 56 2 , 1 70
3
2
3
2
3 3 3 ,
= = =

nlocuind cu valori rezultate, se obtine:

F
1
15,873kN/m, F
2
150,397kN/m, F
3
82,815kN/m,

Se adopt cea mai mare valoare, deci F 150,397kN/m

6.3.d. VeriIicarea coborrii chesonului

VeriIicarea la naintare a chesonului se Iace cu relatia:

U F
J
m

= ,

unde J este suma ncrcrilor verticale.

973 , 0
248 , 23 397 , 150
982 , 1063 309 , 2339
=

+
=

+
=
U F
G G
m
p cheson32
Deoarece a rezultat m 1,20 coborrea chesonului nu este posibil, deci, trebuie
mrit grosimea peretelui.

6.3.e. Calculul chesonului n Iaza de coborre

Chesonul se toarn pe calaje din lemn, ult imele calaje I iind situate la distanta
0,7L. Momentele la care trebuie veriIicat i peretii chesonului sunt:

m kN
L
G
q / 41 , 343
812 , 6
2339
= = =

kNm M 273 , 179
2
0218 , 1 41 , 343
2
1
=

=

kNm M 73 , 1792
4
406 , 3 41 , 343
2
7684 , 4
2
812 , 6 41 , 343
2
2
=

=

6.3.I. Calculul lungimii de rezemare

Lungimea de rezemare a chesonului se calculeaz cu relatia:
0
0
G
G
L = ,
unde G
0
este greutatea conventional sub care cutitul chesonului ptrunde n t eren pe o
adncime t h
0
.
( ) ( )
q e c e e e
N h N c N b tg h b G + + =
2 1 0
5 , 0

,
unde: y
1
este greutatea speciIic a pmntului de sub cutit;
y
2
este greutatea speciIic a pmntului de deasupra cutitului;
N
y
, N
c
, N
q
, sunt Iactori de capacitate portant.
Pentru v 19 , conIorm |3|, avem:
N
y
2,68, N
c
16,96, N
q
7,84
( ) ( ) m kN tg G / 868 , 1078 84 , 7 85 , 18 656 , 1 96 , 16 70 68 , 2 05 , 20 011 , 1 19 656 , 1 5 , 0 011 , 1
0
= + + =
o

m L 17 , 2
1078
2339
0
= = ,
deci n timpul coborrii, pmntul se va lsa nespat pe lungimea minim L
o
2,17 m
Fortele ce se exercit asupra cutitului, conIom materialului graIic anexat
lucrrii,vor Ii:
( ) ( )
kN
B L
G
R
v
612 , 100
812 , 4 812 , 6 2
2339
2
=
+
=
+
=


( ) ( )
kN
tg
ctg tg
R
tg t b
ctg tg t
R
v h
429 , 25 612 , 100
30 2 , 1 845 , 0 2
19 30 30 2 , 1
2
=
+
+
=
+
+
=
o
o o okN R R R
h v
775 , 103 429 , 25 612 , 100
2 2 2 2
= + = + =
33BIBLIOGRAFIE


|1| Stanciu A., Rileanu P., Bot i N.,Geologie, geotehnic, f undatii- vol.I. Editura
Institutului Politehnic Iasi, 1986
|2| Stanciu A., Rileanu P., Bot i N.,Geologie, geotehnic, f undatii-vol.III. Editura
Institutului Politehnic Iasi, 1986
|3| Rileanu P., Musat V., s.a., Geotehnic i f undatii exemple de calcul
Editura Didactic si Pedagogic Bucuresti 1983
|4| Priscu R., Constructii hidrotehnice vol. I Editura Didactic si Pedagogic
Bucuresti 1974
|5| Ioan N. G. s.a. Indrumtor pentru dimensionarea constructiilor hidrotehnice
Editura Ceres Bucuresti 1983
|*| Note de curs