Sunteți pe pagina 1din 2

Calcul Seism- evaluare coeficient seismic conform P100-1/2006 4.5.3.2.2. (4.4) Fb=ISd(T1)m= 0.187 I= 1.00 Sd(T1)= 0.22 =(0.

85;1), = 0.85 m= mg

forta taietoare de baza corespunzatoare mod

factorul de importanta-expunere al constructiei

ordonata spectrului de raspuns de proiectare corespunzatoare per

factor de corectie care tine seama de contributia modului propriu fu masa totala a cladirii calculata ca suma a maselor de nivel mi STOP 0.22

(3.17) 0<T<TB=>Sd(T1)= ag[1+(((0/q)-1)/TB)T] (3.18) T>TB=>Sd(T1)= ag(T)/q ag= 0.24 g= 1 0= 2.75 q= 3 TB= 0.16 TC= 1.6 TD= 2.0 T= 1.5 (T)= 2.75 0TTB, (T)= 1+((0-1)/TB)T= STOP TB<T<TC, (T)=0= 2.8 TC<TTD, (T)=0(TC/T)= STOP T>TD, (T)=0((TCTD)/T )= STOP
2

acceleratia terenului pentru proiectare (pentru componenta orizont

m/s2, acceleratia gravitationala factor de amplificare dinamica maxima a acceleratiei orizontale a t factor de comportare al structurii (factorul de modificare a raspuns TB, TC, TD perioadele de colt ale spectrului de raspuns elastic pent orizontale ale acceleratiei terenului

perioada de vibratie a unui sistem cu un grad de libertate dinamica spectrul normalizat de raspuns elastic 0.00 2.75 0.00 0.00

etoare de baza corespunzatoare modului propriu fundamental pentru fiecare directie

ere al constructiei

ns de proiectare corespunzatoare perioadei fundamentale T1

eama de contributia modului propriu fundamental prin masa modala efectiva asociata acestuia a ca suma a maselor de nivel mi 0 0.22

roiectare (pentru componenta orizontala a miscarii terenului)

a maxima a acceleratiei orizontale a terenului de catre structura urii (factorul de modificare a raspunsului elastic in raspuns inelastic) ale spectrului de raspuns elastic pentru componentele

stem cu un grad de libertate dinamica si cu raspuns elastic