Sunteți pe pagina 1din 13

CALCULUL

TERMIC

1. DIMENSIONARE TERMICA A PERETILOR EXTERIORI Dimensionarea termica a elementelor exterioare de constructie si a celor ce separa spatii cu temperaturi diferite(plansee peste subsol sau pod,pereti despartitori ai incaperilor de locuit si casa scari etc.)se bazeaza pe aigurarea conditiei: Ros Ros nec Rezistenta termica specifica a elementelor de constructii ,Ros nec,rezulta din conditiile de economisire a energiei si asigurare a conditiilor de confort corelate cu imperativele economice specifice unei anumite perioade,conform normativului C107-1997. Rezistenta termica specifica efectiva a elementelor de constructie,Ros,pentru regimul termic stationar se determina cu relatia: Ros=Rsi+Rs+Rse R si,e=
1
i ,e

unde:

reprezinta rezistenta specifica la transfer termic prin suprafata

interioara ,respectiv exterioara a elementelor de constructie; Rs elementului propriu-zis. Pentru elemente de constructie omogene dupa am,bele directii Rs (m2k/w) rezulta : Rs= b * in care: d- reprezint grosimea elementului in (m); b- reprezint coeficientul de calitate prin care se ia in considerare natura materialului si factorii tehnologici; -reprezinta conductivitatea termica a materialului (w/mk);
d

reprezinta rezitenta specifica la permiabilitate termica a

int.

1 2 3 4

ext.

d1

d2

d3

d4

unde: 1-tencuiala exterioara 2-B.C.A. tip GBN+T 3-termoizolatie :placi din vata minerala tip G-100 4-tencuiala interioara Ros ef Ros nec Ros ef=Rsi+Rs+Rse unde: Rsi= =0.125
i

(m2k/w); (m2k/w);

Rse= =0.042
e

Rs1= b = 1 * 0.93 =0.022


1 1

d1

0.02

Rs2= b = 1 * 0.21 =0.95


2 2

d2
x

0.2

Rs3= b
3

x = 20 .83 * x 1.2 * 0.04

4 Rs4= b = 1.1 * 3.48 = 0.0026 4 4

0.01

Ros ef=0.125+0.22+0.95+20.83*x+0.42=1.139+20.83*x
3

Ro nec=1.5 pentru zona a iii climatica Din condiia Ros ef=Ros nec 1.139+20.83*x=1.5 x=0.0173 (cm) Se adopta x=8 (cm) grosimea peretelui este de :2+20+8+1=31 (cm)

Nr. Crt.

Denumire Strat

Grosimea dj
(m)

Densitatea aparenta
j

Coeficientul de cond.termica
4

Coeficientul de corecie bj
5

Rj

Mortar de 0.02 ciment M100 B.C.A. tip 0.2 GBN+T Placi din 0.08 vata minerala tip G-100 Marmura

1800

0.93

0.022

2 3

550 100

0.21 0.04

1 1.2

0.95 1.666

0.01

2800

3.48

1.1

0.0026

Verificare :Ros ef Ros nec Ros ef=Rsi+Rs+Rse=0.125+0.022+0.95+1.666+0.042=2.8 Ros nec=1.5 (m2k/w); (m2k/w);

2. Verificarea la condens in peretele exterior


4

Verificarea la condens in structura elementelor exterioare de construcie se efectueaz in scopul cunoaterii gradului de umiditate al acestora pe durata unui an si a condiiilor in care sunt necesare masuri constructive ,in vederea asigurrii unei exploatri normale. In condiiile climatice ale tarii noastre, apariia condensului in interiorul elementelor exterioare de construcie (in special vapori) este inevitabila. Dar aceasta nu mpiedic funcionarea normala a elementului de nchidere daca este evitata acumularea apei de condens de la an la an (ceea ce se acumuleaz in anotimpul rece ,se elimina ,prin uscare in anotimpul cald)si creterea umiditii masice a materialului termoizolant la sfritul perioadei de condensare peste o anumita valoare limita. Valoarea globala a lipsei acumulrii progresive de apa provenita din condensarea vaporilor in interiorul elementului de construcie se face pe cale grafo-analitica in urmtoarea succesiune:

int. Ti=180C

si i

ii

se

1 2 3 4

ext. Te=-18oC

d1

d2

d3 d4

Caracteristicile hidrotehnice ale materialelor ce alctuiesc structura panoului de perete exterior sunt urmatoarele:

Nr. crt.

Denumirea material

Grosime dj
(m)

Densitate aparenta
(kg/m j 3

Coef. tate

de Coef. termica sj
(w/m 2

de Caldura masica cpj

Factorul rez. la pearmibilit ate vapori


1 Kj
7

stratului de strat

conductivi termica
j

asimilare

k)

(j/kgk)

(w/mk) 0 1 2 3 4 5 6

1 2 3

Mortar ciment B.C.A.

de 0.02 tip 0.2

1800 550 100

0.93 0.21 0.04

10.08 2.65 0.47

750 840 750

7.1 3.5 2.1

GBN+T Placi din 0.08 vata minerala tip G-100

A. Rezistenta specifica la transfer termic a panoului de perete: Ros=Rsi+Rs+Rse Ros=2.8 (m2k/w)

B. Stabilirea valorii temperaturii in exteriorul structuri panoului exterior de perete din determinarea temperaturilor suprafetelor k ale fiecarui strat j:
T T 18 ( 18 ) 0.125 = 16 .39 2.8 18 ( 18 ) (0.125 + 0.022 ) = 16 .11 2.8 18 (18 ) (0.125 + 0.022 + 0.95) = 3.89 2.8

i e Tsi=Ti- R Rsi = 18 os

(0C) (0C) (0C)

i e T|=Ti- R ( Rsi + Rs| ) = 18 os

T T

i e T||=Ti- R ( Rsi + Rs| + Rs|| ) = 18 os

T T

18 ( 18 ) i e ( 0.125+0.022+0.95+ Tse= Ti R ( Rsi + Rs| + Rs|| + Rs||| ) = 18 2.8 os

T T

+1.666)=-17.52

(0C)

C. Se determina temperaturile medii ale fiecarui strat j: T1med= T2med=


Tsi + Ts| 2 2 Ts|| + Tse 2 = = 16 .39 + 16 .11 = 16 .25 2

Ts| + Ts||

16 .11 + 3.89 = 10 2 3.89 17 .52 = 6.815 2

T3med=

D. Se adopta valorile presiunilor de saturatie (ps),corespunzatoare valorilor temperaturilor suprafetelor (Tk)ale fiecarui strat j astfel: Ti=18 0Cpsi=2064 (N/m2) Tsi|=16.39 0Cpssi|=1864 (N/m2) T|=16.11 0C.ps|=1829 (N/m2) T||=3.89 0C..ps||=808 (N/m2) Tse=-17.52 0C.psse=1360 (N/m2) Te=-18 0C ..pse=124 (N/m2) E. Se aclculeaza valorile presiunilor partiale pvi si pve: Pvi= Pve=
i * p si 60 * 2064 = = 1238 .4 100 100 e * p se 85 * 124 = 105 .4 100 100

(N/m2)

(N/m2)

i=60%-grupa a ii de cladiri (cladiri sociale cu regim normal de temperatura si umiditate) e=85%-pentru conditii de iarna; F. Determinarea rezistentei la permeabilitate la vapori: T1med=16.25 0C.M1=52.175*10-8 (s-1) T2med=10 0C .M2=53.13*10-8 (s-1) T3med=-6.815 0C M3=55.77*10-8 (s-1)
7

Calculul este sintetizat in urmatorul tabel:


Nr. crt. Denumire material Grosime strat dj
(m)

Factorul rez..la perm.la vapori


1 Kp

Temperatura medie stratului Timed

Coef.functie de Rez.specifica la a temp.medie Mj perm.la vapori Rvj (m/s)

1 2 3

Mortar ciment B.C.A.

de 0.02 tip 0.2

7.1 3.5 2.1

16.25 10 -6.815

52.175*10-8 53.13*10-8 55.77*10-8

7.4*10-8 37.191*10-8 9.36*10-8

GBN+T Placi din 0.08 vata minerala tip G-100

Rv= Rvj = 53.96*10-8


j =1

(s-1)

G. Se reprezint grafic panoul de perete exterior .Pe axa orizontala se fixeaz scara rezistentelor la permeabilitate de vapori, pe axa verticala scara presiunilor de saturaie (ps) si pariale (pv) ale vaporilor de apa. Pe acest grafic se va reprezenta variaia presiunii de saturaie (psk) si linia presiunilor pariale (pvi;pve) ale vaporilor.

H. Din grafic se observa ca (pv) nu intersecteaza (psk) deci nu se acumuleaza progresiv apa de la un an la an ca urmare a condesarii vaporilor in interiorul panoului de perete exterior. 3.Calculul termic al planseului superior

11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

unde : 1-tencuiala tavan mortar var-ciment 2-planseu B.A. 3-strat de egalizare si support M100 4-bariera vapori :pinza impregnata 5-strat de panta BCA 6-termoizolatie :pisla minerala 7-strat carton 8-strat de mortar armat cu plase OB-15 9-strat de difuzie :carton perforat 10-hidroizolatie (3cartopn+4bitum) 11-protectie hidroizolatie (pietris grauntos)

10

Nr. Crt. 1 2 3 4

Denumire strat

Grosime d
i

(w/mk) 0.87 2.03 0.93 0.17 1 1 1 1 (kg/m3) 1700 2600 1800 600

Rj (m2k/w) 0.011 0.064 0.032 -

Tencuiala

(m) tavan 0.01

mortar var-ciment Planseu B.A. 0.13 Strat de egalizare 0.03 si support M100 Bariera vapori 0.005 strat pinza impregnata Strat de panta 0.08 B.C.A. Termoizolatiex

5 6 7 8

750 40 600 1800

0.27 0.043 0.17 0.93

1 1.1 1 1

0.296
x 0.043 * 1.1

pisla minerala Strat carton 0.005 Strat de mortar 0.03 armaty cu plase OB-15 Strat de difuzie 0.005 carton perforat Hidroizolatie (3carton+4 bitum) Protectie hidroizolatiepietris grauntos 0.005 0.03

0.029 0.032

9 10 11

600 1600

0.17 0.58

1 1

Ros nec=3.5 (m2k/w) zona a iii-a climatica Ros=Rsi+Rs+Rse unde : Rsi= =0.125
i

Rse= =0.042
e

Ros= b
j =1

=0.011+0.64+0.032+0.296+ 0.043 j * j

dj

x * 1 .1

+0.029+0.032+0.125+0.042=
11

=0.632+21.14*x Ros=Ros nec 0.632+21.14*x=3.5 x=0.136 m Ros ef=0.125+0.632+ 0.043


0.13 +0.043=3.54 * 1.1

(m2k/w)

Verificare :Ros ef=3.54 (m2k/w) Ros nec=3.5 (m2k/w)

4. Calculul termic al planseului inferior

4 3 2 1

unde: 1-tencuiala tavan 2-planseu B.A. 3-sapa egalizare 4-izolatie termica :psla minerala

12

Nr. Crt. 1 2 3 4

Denumire strat

Grosime d

(w/mk) 0.87 2.03 0.93 0.043 1 1 1 1.1

Rj (m2k/w) 0.011 0.064 0.032


x 0.043 * 1.1

(kg/m3) 1700 2600 1800 40

Tencuiala

(m) tavan 0.01

mortar var-ciment Planseu B.A. 0.13 Strat de egalizare 0.03 si support M100 Izolatie termica- x pisla minerala

Ros nec=1.6 (m2k/w) -zona a iii-a climatica Ros ef=Rsi+Rs+Rse unde : Rsi= =0.167 (m2k/w)
i

Rse= =0.042 (m2k/w)


e

Rs= b

dj
j

* j

=0.011+0.064+0.032+ 0.043

x * 1.1

=0.107+21.14*x

Ros ef=0.167+0.107+21.14*x+0.042=0.316+21.14*x Ros ef=Ros nec 0.316+21.14*x=1.6 x=0.0607 Ros ef=0.316+21.14*0.08=2.007 (m2k/w) (m2k/w) (m)

Verificare :Ros ef=2.007 (m2k/w) Ros nec=1.6

13

S-ar putea să vă placă și