Sunteți pe pagina 1din 12

CURSURI DE PREGATIRE A AUDITORILOR ENERGETICI PENTRU INSTALATII

Prof. onor. dr. ing. Liviu DUMITRESCU


Membru al Academiei Central Europene de Stiinta si Arta
Doctor Honoris Causa al UTCB
PARTEA I-A
MASURI PENTRU ORGANIZAREA CURSURILOR PENTRU AUDITARII ENERGETICE

INDRUMATORUL PRIVIND ATESTAREA AUDITORILOR ENERGETICI PENTRU


CLADIRI SI INSTALATIILE AFERENTE OM nr. 550/2003,

Conform prevederilor indrumatorului pentru atestarea auditorilor energetici atestarea se face


pentru:
- Auditori energetici pentru constructii AE c
- Auditori energetici entru instalatii AE i
- Auditori energetici pentru constructii si instalatii AE ci
Auditorii energetici sunt de gradul I si II

INDRUMATORUL PRIVIND ATESTAREA AUDITORILOR ENERGETICI PENTRU


CLADIRI SI INSTALATIILE AFERENTE OM nr. 550/2003,

AUDITORII ENERGETICI GRADUL I SI II AU URMATOARELE ATRIBUTII:


Auditorii energetici gradul I , efectueaza:
- expertiza termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a
apei calde de consum aferente acestora;

- elaborarea documentatiei necesare eliberarii certificatului energetic al cladirii;

- auditul energetic al cladirilor existente si al instalatiilor de încalzire şi preparare a apei calde de


consum aferente acestora.

AUDITORII ENERGETICI GRADUL I si II AU URMATOARELE ATRIBUTII:


Auditorii energetici gradul II , efectueaza numai:
- expertiza termica si energetica a cladirilor existente si a instalatiilor de incalzire si preparare a
apei calde de consum aferente acestora;
- elaborarea documentatiei necesare in vederea eliberarii certificatului energetic;

PENTRU AUDITAREA ENERGETICA A CLADIRILOR SI A INSTALATIILOR AFERENTE


INCERC A ELABORAT:
NP 047-2000 “Normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente si al
instalatiilor de incalzire şi preparare a apei calde de consum aferente acestora”, aprobat de
MLPAT prin Ordinul nr.323/N/04.12.2000.

PENTRU AUDITAREA ENERGETICA A CLADIRILOR SI A INSTALATIILOR AFERENTE


INCERC A ELABORAT:
NP 048-2000 “Normativ pentru expertizarea termica si energetica a cladirilor existente si a
instalatiilor de incalzire si preparare a apei calde de consum aferente acestora”, aprobat de
MLPAT prin Ordinul nr.321/N/04.12.2000;

PENTRU AUDITAREA ENERGETICA A CLADIRILOR SI A INSTALATIILOR AFERENTE


INCERC A ELABORAT:
1
NP 049-2000 “Normativ pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al cladirilor
existente”, aprobat de MLPAT prin Ordinul nr.322/N/04.12.2000;

IN CONFORMITATE CU PREVEDERILE LEGII NR. 372/2005 PRIVIND PERFORMANTA


ENERGETICA A CLADIRILOR SE VOR ELABORA:
- Un normativ pentru realizarea auditului energetic al cladirilor existente si instalatiilor aferente
- Un normativ pentru elaborarea şi acordarea certificatului energetic al cladirilor existente si
instalatiilor aferente

TINAND SEAMA CA PRIN PREVEDERILE LEGII NR. 372/2005 PRIVIND PERFORMANTA


ENERGETICA A CLADIRILOR SE VOR REALIZA NUMAI:
- auditului energetic al cladirilor existente si instalatiilor aferente si
- certificatul energetic al cladirilor existente si instalatiilor aferente
rezulta ca nu mai sunt necesare doua grade de auditori energetici, cele doua activitati
corespunzand gradului II

INDRUMATORUL PRIVINDATESTAREA AUDITORILOR ENERGETICI PENTRU


CLADIRI SI INSTALATIILE AFERENTE
Conform Indrumatorului aprobat cu Ordinul nr.550/2003 a MLPTL atestarea auditorilor
energetici se face :
- In centrele universitare din * BUCURESTI
* TIMISARA * CLUJ-NAPOCA * IASI
- Prin Ordinul nr.550/2003 in fiecare centru universitar au fost aprobate cate doua comisii de
examinare, una pentru constructii si alta pentru instalatii

DOCUMENTELE NECESARE IN VEDEREA ATESTARII AUDITORILOR ENERGETICI


- cerere scrisa conform anexei nr.1 din Indrumator;
- memoriu de activitate conform anexei nr.2
- copie de pe diploma de absolvire a institutului de invatamant superior - cursuri de lunga durata;
- copie a carnetului de munca.
- declaratie scrisa ca nu are cazier sau copie legalizata;
- 3 recomandari din partea :
* intreprinderi sau agenti economici
* personalitati recunoscute in domeniu;
* asociatia profesionala de care apartine.
- chitanta de plata privind cheltuielile de examinare;

CONDITIILE PENTRU A FI ADMIS LA EXAMENUL DE AUDITOR ENERGETIC


PENTRU INSTALATII
- sa fie inginer de instalatii, absolvent al unui institut sau facultati de instalatii;
- sa fie inginer mecanic, energetic sau electromecanic , absolvent al unei facultati de mecanica,
energetica sau electromecanica;
- absolventii romani cu diplome obtinute in strainatate vor prezenta echivalarea de la Ministerul
Educatiei si Cercetarii;

CONDITIILE PENTRU A FI ADMIS LA EXAMENUL DE AUDITOR ENERGETIC


PENTRU INSTALATII
specialistii care solicita atestarea pentru auditori energetici gradul I
sa aiba activitate de minimum 10 ani in:
Invatamant, cercetare, proiectare, executie, ca inginer de specialitate

2
specialistii care solicita atestarea pentru auditori energetici gradul II
sa aiba activitate de minimum 6 ani in:
Invatamant, cercetare, proiectare, executie, ca inginer de specialitate

BIBLIOGRAFIE
COMUNA PENTRU CONSTRUCTII SI INSTALATII
⎪ Legea nr. 325/2002, reabilitarea termica a cladirilor si a instalatiilor aferente;
⎪ Legea nr. 10/1995 privind calitatea constructiilor si H.G. nr. 925/1995;
⎪ Legea 372/2005 privind performanta energetica a cladirilor
⎪ NP 047/2002; NP 048/2002; NP 049/2002
⎪ C 107/2005 calculul termotehnic constructii

BIBLIOGRAFIE
PENTRU INSTALATII

⎪ MANUALUL DE INSTALATII I, V, S, E;
⎪ I 13-94; I 9-04; NP 029-98 (conducte
preizolate)
⎪ STAS: 1907/1-97; 1907/2-97; 11984-2002 (suprafata e.t.); 4839-90 (numarul anual grade zile);
1478-90;
⎪ H.G. 348/1993 Contorizarea apei si energiei termice.

PARTEA A II –a
CADRUL DE REGLEMENTARE IN ROMANIA PRIVIND PERFORMANTA ENERGETICA
A CLADIRILOR

CADRUL DE REGLEMENTARE LEGISLATIV


- Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii
- Legea nr. 199/2000 privind utilizarea eficientă a energiei
- Legea nr. 325/2002 pentru aprobarea OG nr. 29/2000 privind reabilitarea termică a fondului
construit existent şi stimularea economisirii energiei termice
- Legea nr. 211/2003 pentru aprobarea OUG nr. 174/2002 privind instituirea măsurilor speciale
pentru reabilitarea termică a unor clădiri de locuit multietajate
- OUG nr. 187/2005 pentru modificarea OUG 174/2002
- Ordinul MLPTL nr. 550/2003 pentru aprobarea “Îndrumătorului pentru atestarea auditorilor
energetici pentru clădiri şi instalaţii aferente”

CADRUL DE REGLEMENTARE
Normativele C 107/1-97, C 107/2-97, C 107/3-97 (B.C. nr.13, 14/1998) revazute si aprobate in 2005
- Normativele NP 047-2000, NP 048-2000, NP 049-2000 (B.C. nr. 4, 5/2001) in curs de modificare
- Ghiduri pentru aplicarea normativelor NP 047, NP 048, NP 049 care se vormodifica
- Metodologia MP 01-02 privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri (B.C. nr. 14/2002)
- Soluţii cadru SC 006-01 privind reabilitarea şi modernizarea instalaţiilor de încălzire din clădiri
de locuit (B.C. nr. 5/2002)
- Metodologia MP 013/2001 privind stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare
termică a clădirilor şi instalaţiilor (B.C. nr. 5/2002)
- Normativele I 13-02, I 9-94...

PREVEDERI ALE LEGII NR.10/1995 PRIVIND CALITATEA ÎN CONSTRUCŢII

3
Calitatea construcţiilor este rezultanta totalităţii performanţelor de comportare a acestora
în exploatare, în scopul satisfacerii, pe întreaga durată de existenţă, a cerinţelor utilizatorilor şi
colectivităţilor.
Prevederile legii calităţii construcţiilor se aplică construcţiilor de orice categorie şi
INSTALAŢIILOR AFERENTE ACESTORA, precum şi lucrărilor de modernizare,
transformare, consolidare şi de reparaţii

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 29/2000 LEGEA Nr. 325/2002


Art. 1. Prezenta ordonanţă instituie cadrul legal pentru reabilitarea şi modernizarea
termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente, cu scopul :
- de a creşte condiţile de igiena şi confort higrotermic interior;
- de a reduce pierderile de caldură, consumurile de energie, de combustibil, costurile pentru
încălzire şi alimentarea cu apă caldă de consum;
- de reducere a emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie.

ORDONANTA GUVERNULUI Nr. 29/2000 LEGEA Nr. 325/2002(urmare)


Art. 2. Reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente, constituie parte
integranta a politicii energetice a statului şi se realizează:
- prin programe naţionale armonizate cu prevederile tratatelor internaţionale referitoare la
eficienţa energetică şi la protecţia mediului - şi pe principiul de baza privind dezvoltarea durabila.
Art.4. Activitatea de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor urmareşte îmbunătăţirea
performanţelor de izolare temică a elementelor de construcţie care delimitează de exterior spaţiile
interioare încălzite;
- creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor interioare de încălzire şi de alimentare cu apă caldă
de consum, a centralelor termice, punctelor termice şi reţelelor de distribuţie a agentului termic şi
a apei calde de consum, care se găsesc în interiorul clădirilor sau adiacente acestora
Art.4. Activitatea de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor urmareşte îmbunătăţirea
performanţelor de izolare temică a elementelor de construcţie care delimitează de exterior spaţiile
interioare încălzite;
- creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor interioare de încălzire şi de alimentare cu apă caldă
de consum, a centralelor termice, punctelor termice şi reţelelor de distribuţie a agentului termic şi
a apei calde de consum, care se găsesc în interiorul clădirilor sau adiacente acestora
Art.4. Activitatea de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor urmareşte îmbunătăţirea
performanţelor de izolare temică a elementelor de construcţie care delimitează de exterior spaţiile
interioare încălzite;
- creşterea eficienţei energetice a instalaţiilor interioare de încălzire şi de alimentare cu apă caldă
de consum, a centralelor termice, punctelor termice şi reţelelor de distribuţie a agentului termic şi
a apei calde de consum, care se găsesc în interiorul clădirilor sau adiacente acestora
Art. 6(1) În baza politicii energetice a statului, Guvernul va adopta anual programe naţionale de
reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi instalaţiilor aferente.
(2) Pentru fundamentarea programelor de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor şi a
instalaţiilor aferente sunt necesare urmatoarele măsuri:
a)- elaborarea de studii pentru stabilirea ordinii de prioritate a măsurilor de reabilitare termică;
b)– elaborarea de studii de fundamentare pentru stabilirea gradului de protecţie termică, a
necesarului de materiale şi echipamente şi a fondurilor pentru proiectarea şi executarea lucrărilor
c)- revizuirea şi actualizarea reglementărilor tehnice referitoare la proiectarea şi executarea
protecţiei termice a cădirilor şi a instalaţiilor aferente şi stabilirea criteriilor de optimizare a
acesteia.
d)- elaborarea de proiecte directoare şi de soluţii-cadru pentru reabilitarea şi
modernizarea clădirilor şi a instalaţiilor aferente.

4
e)- elaborarea de studii în vederea stabilirii costului real al căldurii pentru încălzire şi alimentare
cu apă caldă de consum
(3) Realizarea de studii, proiecte directoare , elaborarea de normative sau de revizuire a celor
existente, se va face pe baza unui plan în cadrul MLPAT, prin care se vor asigura fondurile
necesare şi angajarea celor mai prestigioase firme de construcţii şi instalaţii, sau personalităţi din
domeniu.
Art. 8 Societăţile naţionale şi ceilalţi agenţi economici care opereaza în domeniul producerii şi
distribuţiei energieie termice pentru încălzire şi pentru prepararea apei calde de consum vor
proceda la :
a)efectuarea de bilanţuri energetice pentru sistemele care asigură alimentarea cu caldură şi apă
caldă de consum;
b)efectuarea de reglaje periodice a instalaţiilor de încălzire şi de alimentare cu apă caldă de
consum;
c) depistarea pierderilor de caldura si apa ale reţelelor de distribuţie pentru alimentarea cu
caldură şi apă caldă de consum şi efectuarea cu precădere a remedierilor necesare;
d) controlul termoizolaţiei conductelor, cazanelor şi a schimbatoarelor de caldură şi luarea dupa
caz, de măsuri de remediere sau înlocuire.
(2) La clădirile existente, la care se efectuează lucrări de reducere a riscului seismic, se vor realiza
şi lucrările de reabilitare şi modernizare termică a clădirilor;
Notă: Până în prezent la nici-o lucrare de eliminare a riscului seismic nu s-a efectuat şi
reabilitarea termică a construcţiei.
a) propune spre aprobarea Guvernului programele naţionale anuale de reabilitare şi modernizare
termică a clădirilor şi a instalaţiilor aferente;
- stabilirea procedurii de atestare, autorizare sau certificare a firmelor şi persoanelor fizice
sau juridice implicate în activitatea de consultanţă, expertizare, proiectare, execuţie şi
exploatare, conform Legii nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;

STADIUL REABILITARII TERMICE IN ROMANIA ESTE DEPLORABIL


CU TOATE CĂ PRIN O.U. 29/2000 devenitǎ LEGEA nr. 325/2002
se prevede sa se elaboreze anual
PLANURI DE REABILITARE TERMICĂ PÂNĂ ÎN PREZENT NU S-AU REALIZAT MAI
MULT DE PROGRAME DE MĂSURI DE REABILITARE TERMICĂ O SITUAŢIE MAI
BUNĂ SE CONSTATĂ ÎN DOMENIUL PRESCRIPŢIILOR

Stadiul actual şi perspective


〉 Aplicaţii sporadice, prin proiecte internaţionale (1997 - 2002) Târgu Mureş, Iaşi, Bucureşti
〉 Proiecte pilot - 2 blocuri (2003 - 2004)
Piatra Neamţ
〉 Programul România - Elveţia - 12 blocuri (2003 - 2004)
Buhuşi, Botoşani, Brăila, Sfântu Gheorghe, Târgu Jiu, Iaşi, Târgu Mureş, Câmpulung
Moldovenesc, Zimnicea, Bârlad, Baia Mare, Slatina
〉 Pentru perioada 2005-2007 Ambasada Elvetiei a prevazut un nou program cuprinzand 31 de locatii

PARTEA A III –a
CADRUL DE REGLEMENTARE IN UE PRIVIND PERFORMANTA ENERGETICA A
CLADIRILOR
Asociatia Inginerilor de Instalatii din Romania, a organizat in perioada 14 – 15 aprilie 2005, prin
Filiala AIIR Banat Timisoara, cea de a 14-a editie a Conferintei de Instalatii cu tema:
“Instalatii pentru constructii si confortul ambiental”.
La eceasta conferinta a participat Dl Jaap HOGELING

5
Dr. ing. Jaap HOGELING, Director al Institutului de Cercetari pentru Instalatii in Constructii
din Roterdam, responsabil pentru elaborarea standardelor UE pentru instalatii.

Dr. ing. Jaap HOGELING a prezentat la conferinta de la Timisoara lucrarea:


Activitatea Comitetului CU in legatura cu Directiva 91 a Parlamentului Europei, privind eficienta
energetica a cladirilor
Am purtat discuţii cu Dl. Jaap HOGELING, si am aratat interesului pe care AIIR il are pentru
promovarea in Romania a masurilor menite sa se aplice Directivele UE

Dr. ing. Jaap HOGELING a prezentat la conferinta de la SINAIA lucrarea:


Prevederile Directiva 91 a Parlamentului Europei, privind performanta energetica a cladirilor
Urmare discuţiilor purtate cu Dl. Jaap HOGELING, si a interesului pe care AIIR il are pentru
promovarea in Romania a Directivele UE, am primit urmatoarele standarde:
- Metode de exprimare a performantei energetice si certificatul energetic al cladirilor – EN
15217;
- Cai de exprimare a performantei energetice a cladirilor;
- Despre utilizarea energiei, energia primara si emisiile de CO2;
- Evaluarea consumului de energie si definirea randamentului;
- Ghid pentru inspectia sistemelor de condi- tionare a aerului.
SISTEME DE INCALZIRE A CLADIRILOR:
- Metoda de calcul a necesarului de caldura si eficienta sistemului- Partea 1;Generalitati
- Partea 1.2. Incalzirea spatiilor; transmisia caldurii;
- Partea 2.2. Incalzirea spatiilor; sisteme de producere a caldurii:
• 2.2.1. Producere a caldurii (cazane);
• 2.2.2. Pompe de caldura;
• 2.2.3. Sisteme de incalzire solara;
• 2.2.5. Performanta si calitatea sistemelor districtuale de incalzire;
• 2.2.6. Performanta utilizarii energiei rege –nerabile si a energiei electrice;
• 2.2.4. Performanta si caliatatea sistemelor de cogenerare, inclusiv microcogenerarea;
• 2.2.7. Sisteme de combustie a biomasei.
- Partea 2.3. Sisteme de distributie a caldurii;
- Partea 3. Sisteme de preparare a acm:
• 3.1. Caracteristica consumului (consumuri specifice a armaturilor obiectelor sanitare);
• 3.2. Distributia apei calde menajere;
• 3.3. Generalitati privind apa calda menajera.
- Calculul necesarului de energie pentru inca- lzirea si racirea spatiilor.
- Necesarul de energie pentru iluminat:
- Partea 1. Estimarea necesarului de energie pentru iluminat.
– Calculul temperaturii aerului ; consumul de energie pentru sisteme de conditionare a aerului;
- Metoda de calcul pentru stabilirea debitului de aer in cladiri; inclusiv infiltratiile;
- Metoda de calcul a consumului de energie pentru sistemele de ventilare a cladirilor;
- Ventilarea cladirilor nerezidentiale – Performanta sistemelor de ventilare si de
conditionare (revizuirea EN 13779
REVEDEREA STANDARDELOR PRIVIND CALCULUL PIERDERILOR DE CALDURA IN
CLADIRI PARTEA I-a (EN ISO 13786):
- Performanta energetica a elementelor componente ale cladirii-Metoda de calcul a
caracteristiclor termice dinamice;
- Performanta energetica a cladirilor-Metoda de calcul a coeficientilor de transfer termic
prin transmisie si convectie;
- Performanta energetica a ferestrelor, usilor si obloanelor, calcul transmitantei.

6
REVEDEREA STANDARDELOR PRIVIND CALCULUL PIERDERILOR DE CALDURA IN
CLADIRI PARTEA II-a:
- Materiale si produse pentru constructii-Propietati higrotermice:
9 Cataloage cu valorile termice pentru proiectare
9 Proceduri pentru determinarea datelor de calcul;
- Metoda de calcul pentru calculul pierderilor de caldura prin sol.
REVEDEREA STANDARDELOR PRIVIND CALCULUL PIERDERILOR DE CALDURA IN
CLADIRI PARTEA II-a:
- Punti termice-Transmisia directa-Metoda simplificata de calcul;
- Punti termice-Fluxul termic si temperaturile suprafetelor-Calcule de detaliu;
- Rezistenta termica si transmisia caldurii-Medtode de calcul
PROIECTAREA SISTEMELOR DE INCALZIRE SI RACIRE
Partea 1: Determinarea necesarului de caldura si capacitatea de racire;
Partea 2: Proiectare, dimensionarea instalatiilor;
Partea 3: Optimizarea utilizarii surselor de energie regenerabila
PERFORMANTA TERMICA A CLADIRILOR
- Calculul temperaturii interioare a incaperilor in perioada de vara fara sisteme mecanice de
racire-Metoda simplificata. prEN 13792;
- Date asupra necesarului de caldura pentru procedurile de evaluarea nivelului standard
economic referitoare la sistemele energetice in cladiri, inclusiv a surselor regenerabile de
energie;
- Criterii pentru microclimatul interior, tempe- ratura, caliatatea aerului, iluminatul,
zgomtul
-
PARTEA A IV-a
LEGEA Nr. 372/2005 privind“Performanta energetica a cladirilor” pe baza DIRECTIVA 91/2002
A PARLAMENTULUI EUROPEI

In cadrul MTCT s-a format o comisie


de specialisti, majoritatea membrii ai Consiliului Director AIIR care au participat la elaborarea
PROIECTULUI DE LEGE privind PERFORMANTA ENERGETICA A CLADIRILOR

LEGE nr. 372/2005, privind performanta energetica a cladirilor


CAPITOLUL I Dispozitii generale
– Art.1. Scopul prezentei legi este promovarea creşserii performantei energetice a
cladirilor tinand cont de conditiile climatice exterioare si de amplasament, de
temperatura interioara si de eficienta economica.
– Art.2. Prezenta lege stabileste comditii cu privire la:
a. cadrul general al metodologiei de calcul privind performanta energetica a cladirilor;
b.aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile noi;
c. aplicarea cerintelor minime de performanta energetica la cladirile existente, supuse unor
lucrari de modernizare;
d. certificarea energetica a cladirilor;
e. verificarea tehnica periodica a cazanelor si inspectarea sistemelor/instalatiilor de climatizare
din cladiri si, in plus, evaluarea instalatiilor de incalzire la care cazanele sunt mai vechi de 15 ani.
CAPITOLUL II Definitii
Art.3.Termenii si expresiile utilizate in cuprinsul prezentei legi au urmatorul inteles:
1. cladire: ansamblu de spatii cu functiuni precizate, delimitat de elemente de constructie care
alcatuiesc anvelopa cladirii, inclusiv instalatiile aferente, in care energia este utilizata
pentru asigurarea confortului termic interior.

7
Termenul cladire defineste atat cladirea in ansamblu cat si parti ale acesteia, care au fost
proiectate sau modificate pentru a fi utilizate separat;
2. performanta energetica a cladirii: energia efectiv consumata sau estimata pentru a
raspunde necesitatilor legate de utilizarea normala a cladirii, necesitati care includ in
principal: incalzirea, prepararea apei calde de consum, racirea, ventilarea, iluminatul.
Performanta energetica a cladirii se determina conform unei metodologii de calcul si se
exprima prin unul sau mai multi indicatori numerici care se calculeaza luand în considerare
izolatia termica, caracteristicile tehnice ale cladirii si instalatiilor, expunerea la soare si
influenta cladirilor invecinate, sursele proprii de producere a energiei si alti factori, inclusiv
climatul interior al cladirii, care influenteaza necesarul de energie;
3. certificatul de performanta energetica al cladiri: document tehnic care are caracter
informativ si care atesta performanta energetica a unei cladiri;
4. producerea combinata caldura si electricitate – PCCE: transformarea simultana a
combustibililor primari in energie mecanica sau electrica şi energie termica, denumita
cogenerare, cu respectarea anumitor criterii de calitate privind eficienta energetica
5. sistem de climatizare: combinatie a tuturor componentelor necesare asigurarii unei
forme de tratare a aerului in care temperatura este controlata sau poate fi coborata, dupa caz
în combinatie cu controlul ventilarii, umiditatii si puritatii aerului;
6. cazan: ansamblul format din corpul cazanului si arzator, destinat sa transmita apei
caldura degajata prin arderea unui combustibil;
7. putere termica nominala – exprimata în kW: puterea termica maxima stabilita furnizata
in timpul exploatarii continue, si garantata de producator, care poate fi respectand
randamentele utile specificate de producator
8. pompă de căldură: dispozitiv sau instalaţie care extrage căldura la temperatură scăzută
din aer, apă sau sol pentru a o furniza unei clădiri.
9. Lucrari de renovare: lucrari de modernizare efectuate asupra anvelopei cladirii si/sau a
instalatiilor de incalzire, apa calda de consum, electrice si iluminat, gaze naturale, ventilatie si
climatizare, ale caror costuri depasesc 25% din valoarea de impozitare a cladirii, sau lucrari
de modernizare efectuate la mai mult de de 25% din valoarea anvelopei cladirii
10. Expertiza tehnica a instalatiilor de incalzire: inspectia totala a ansamblului instalatiilor
de incalzire care cuprinde si evaluarea randamentului cazanului si deimensionarea acestuia in
functie de necesarul de caldura al cladirii, pe baza caruia expertii tehnici atestati recomanda
utilizatorilor inlocuirea acesteia sau modificarea sistemuli de incalzire si preparare a apei
calde de consum, precum si solutii alternative.
CAPITOLUL III
Metodologia de calcul a performantei energetice a cladirilor
Art. 4.(1) In termen de 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei,
Partea I a prezentei legi, Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului elaboreaza
si aproba prin ordin al ministrului, reglementarea tehnica privind metodologia de calcul a
performantei energetice a cladirilor, denumita in continuare metodologie.
(2) Metodologia cuprinde , in principal , urmatoarele elemente:
a) caractereisticele termotehnice ale elementelor ce alcatuiesc anvelopa cladirii,
compartimentarea interioara, inclusiv etanseitatea la aer;
b) Instalatiile de incalzire si de alimentare cu apa calda de consum, inclusiv caracteristicele
in ceea ce priveste izolarea acestora;
c) instalatia de climatizare;
d) ventilatia;
e) instalatia de iluminat integrata al cladirii, in principal sectorul nerezidenţial;
f) pozitia si orientarea cladirilor, inclusiv parametrii climatici exteriori;
g) sistemele solare pasive si de protectie solara;
h) ventilatia naturala;
8
i) conditiile de climat interior, inclusiv climatul interior prevazute prin proiect.
(3) Metodologia cuprinde, dupa caz, si alte elemente, in situatia in care influenta acestora
asupra performantei energetice a cladirilor este relevanta, precum:
a) sisteme solare active si alte sisteme de incalzire, inclusiv electrice bazate pe surse de
energie regenerabila;
b) electricitate produsa prin cogenerare;
c) centrale de incalzire si de racire de cartier sau de bloc;
d) iluminatul natural.
Art. 5 Performanţa energetică a clădirii se exprimă cu claritate şi poate include un
indicator al emisiei de dioxid de carbon.
Art. 6 Elementele prevăzute la alin. (2) şi (3) ale art. 4 se modifică prin hotarare a
Guvernului.
CAPITOLUL IV
Cerintele de performanta energetica a cladirilor
Art.7. (1) Prin metodologie se stabilesc cerin tele minime de performanta energetica a
cladirilor, denumite in continuare cerinte si se aplica diferentiat pentru diferite categorii de
cladiri, atat pentru cladirile noi, cat si pentru cladirile existente, dupa cum urmeaza:
a) locuinte unifamiliale; b) blocuri de locuinte; c) birouri; d) cladiri de invatamant; e) spitale;
f) hoteluri si restaurante; g) sali de sport; h) cladiri pentru servicii de comert; i) alte tipuri
de cladiri consumatoare de energie.
2) Cerintele stabilite in metodologie tin seama de conditiile generale de climat interior pentru a
preveni eventualele efecte negative, cum sunt ventilarea necorespunzatoare, conditiile locale,
destinatia data in proiect si vechimea cladirii.
3) Cerintele se revizuiesc la intervale regulate, nu mai mari de 5 ani si se actualizeaza ori de
cate ori este necesar pentru a reflecta progresul tehnic în sectorul constructiilor.
Art. 8 Cerintele stabilite in metodologie nu se aplica urmatoarelor categorii de cladiri:
a) cladiri si monumente protejate care fie fac parte din zone construite protejate, conform
legii, fie au valoare arhitecturala sau istorica deosebita, carora, daca li s-ar aplica cerintele, li
s-ar modifica in mod inacceptabil caracterul sau aspectul exterior;
b) cladiri utilizate ca lacasuri de cult sau pentru alte activitati cu caracter religios;
c) cladiri provizorii prevazute a fi utilizate pe perioade de pana la doi ani, zone industriale,
ateliere si cladiri nerezidentiale din domeniul agricol care necesita un consum redus de
energie;
d) cladiri rezidentiale care sunt destinate a fi utilizate mai putin de patru luni pe an;
e) cladiri independente cu o suprafata utila totala mai mica de 50 m2.
CAPITOLUL V, Cladiri noi
Art.9. La cladirile noi se respecta cerinţele stabilite in metodologie.
Art.10 Pentru cladirile noi cu o suprafata utila totala de peste 1000 m2, autoritatea
administratiei publice locale sau judetene, prin certificatul de urbanism dat in vederea emiterii
autorizatiei de construire, potrivit legii, solicita intocmirea unui studiu de fezabilitate tehnica,
economica si de mediu privind posibilitatea utilizarii unor sisteme alternative de producere a
energiei, ca de exemplu:
a) sistemele descentralizate de alimentare cu energie bazate pe surse de energie regenerabila;
b) producerea combinata de caldura si electricitate – PCCE;
c) sistemele de incalzire sau de racire de cartier sau de bloc, daca exista;
d) pompele de caldura, in anumite conditii.
CAPITOLUL VI, Cladiri existente
Art.11. La cladirile existente cu o suprafata utila de peste 1000m2 la care se executa
lucrari de renovare, performanta energetica a acestora trebuie imbunatatita pentru a satisface
cerintele stabilite în metodologie, in masura in care acest lucru este posibil din punct de vedere
tehnic, functional si economic.
9
Art. 12 Cerintele se stabilesc pentru intreaga cladire renovata sau pentru
sistemele/elementele renovate ale cladirii, atunci cand acestea fac parte dintr-o lucrare de
renovare care trebuie realizate într-o perioada limitata de timp, avand ca scop imbunatatirea
performantei energetice globala a cladirii.
CAPITOLUL VII, Certificatul de performanta energetica al cladirii
Art.13. (1) Certificatul de performanta energetica al cladirii, denumit în continuare
certificat, valabil 10 ani de la
data emiterii, se elibereaza cu respectarea legislatiei in vigoare pentru cladirile din
categoriile prevazute la art. 7 alin. (1), care se construiesc, sunt vandute sau inchiriate.
(2) Certificatul este eliberat proprietarului, iar proprietarul il pune, dupa caz, la dispozitia
potentialului cumparator sau chirias.
(3) Certificatele pentru apartamente si spatii cu alta destinatie decat aceea de locuinta din
cladirile de locuit colective se elibereaza, dupa caz, pe baza:
a) unei certificari comune pentru intreaga cladire, in cazul cladirilor racordate la sistemul
centralizat de incalzire si preparare a apei calde de consum, sau,
b) evaluarii unui apartament similar din aceeasi cladire.
(4) Nu se elibereaza certificat pentru cladirile mentionate la art.8.
(5) Certificatul cuprinde valori de referinta prevazute in reglementarile tehnice in vigoare
care permit consumatorilor sa compare si sa evalueze performanta energetica a cladirii.
Certificatul este insotit de recomandari de reducere a costurilor prin imbunatatirea
performantei energetice a cladirii.
Art. 14 In cazul cladirilor cu o suprafata utila de peste 1000m2, aflate in proprietatea/
administrarea autoritatilor publice sau a institutiilor care presteaza servicii publice,
certificatul valabil este afisat intr-un loc accesibil si vizibil publicului. Se afiseaza la loc vizibil
si temperaturile interioare reco- mandate, dupa caz, alti factori climatici.
CAPITOLUL VIII, Inspectia cazanelor
Art.15. In scopul reducerii consumului de energie si a limitarii emisiilor de dioxid de
carbon, se efectueaza:
a) inspectie periodica la intervale de 5 ani, pentru cazanele care utilizeaza combustibil
lichid sau solid cu puterea nominala de 20 - 100 kW. Inspectia se efectueaza si pentru cazanele
care utilizeaza alte tipuri de combustibil.
b) inspectie cel puţin o data la doi ani pentru cazanele cu puterea nominala mai mare de
100kW. Pentru cazanele care utilizeaza combustibil gazos aceasta perioada poate fi extinsa la
patru ani.
c) expertizarea tehnica a instalatiilor de incalzire echipate cu cazane cu puterea nominala
mai mare de 20kW si o vechime mai mare de 15 ani.
Art. 16 Inspectia cazanelor se face conform legislatiei în vigoare
CAPITOLUL IX, Inspecţia sistemelor de climatizare
Art.17. În scopul reducerii consumului de energie şi a limitării emisiilor de dioxid de
carbon, se prevede inspecţia sistemelor de climatizare cu puterea nominală de peste 12 kW la
intervale regulate de 5 ani. Inspecţia sistemelor de climatizare include evaluarea
randamentului şi a dimensiona- rii în raport cu necesităţile de răcire ale clădirii. Consumatorii
vor fi informaţi cu privire la imbunatatirea sau inlocuirea sistemului de climatizare si alte
solutii posibile.
Art.18. Inspectia sistemelor de climatizare se face conform legislatiei în vigoare.
CAPITOLUL X, Experti independenti
Art.19. (1) Auditul energetic al cladirii si elaborarea certificatului se realizeaza de catre
auditori energetici pentru cladiri, atestati conform legislatiei in vigoare.
(2) Expertiza sistemelor de incalzire si climatizare ale cladirii se realizeaza de catre experti
tehnici, atestati legislatiei in vigoare

10
Art.20. Auditorii energetici pentru cladiri si expertii tehnici atestati isi desfasoara
activitatea ca experti independenti, persoane fizice autorizate sau ca angajati ai unor persoane
juridice, conform legislatiei in vigoare.
CAPITOLUL XI, Dispozitii tranzitorii si finale
Art.21. Pana la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Transporturilor,
Constructiilor si Turismului, Ministerul Economiei si Comertului si Ministerul Administratiei
si Internelor stabilesc programe de informare a utilizatorilor cladirilor in legatura cu diferitele
metode si practici care permit cresterea performantei energetice.
Art.22. In termen de 12 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I
a prezentei legi se aproba prin ordin comun al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si
Turismului, Ministrul Economiei si Comertului si Ministrul Administratiei si Internelor
normale metodologice referitoare la performanta energetica a cladirilor.
Art. 23. Prevederile art. 13 al. (1) si (2) privind elaborarea certificatelor si punerea acestora
la dispozitia potentialilor cumparatori sau chiriasi de catre propietari, in cazul vanzarii sau
sau inchirierii locuintelor unifamiliale si a aprtamentelor din blocurile de locuinte, se aplica la
3 ani de la data intrarii in vigoare a prezentei legi
Art. 24. Prezenta lege intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.
Prezenta lege transpune integral in legislatia naţionala prevederile Directivei nr.
2002/91/CE a Parlamentului European si a Consiliului privind performanta energetica a
cladirilor, publicata in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene (JOCE) L 001, din 4 ianuarie
2003 P. 0065 - 0071
S-A PROPUS SA SE REVIZUIASCA TOATE PRESCRIPTIILE TEHNICE
IN VIGOARE SI IN SPECIAL
- NP 047-2000 Auditul energetic al cladirilor existente si a instalatiilor aferente cladirilor
- NP 048-2000 Expertizarea termo-energetica a cladirilor existente si a instalatiilor aferente
- NP 049-2000 Certificatul energetic cladirilor existente si a instalatiilor aferente cladirilor

DE ASEMENI S-A PROPUS SA SE REVIZUIASCA PRESCRIPTIILE TEHNICE:


Normativele C 107/1-97, C 107/2-97, C 107/3-97 , I 13-02, I 9-95
Ghiduri pentru aplicarea normativelor NP 047, NP 048, NP 049
IN SPECIAL ACESTE NORMATIVE TREBUE SA FIE MAI INTELIGIBILE

DEOSEBIT DE IMPORTANTA ESTEREVIZUIREA:


INDRUMATORULUI PENTRU ATESTAREA AUDITORILOR ENERGETICI PENTRU
CLADIRI SI INSTALATII AFERRENTE APROBAT DE MTCT CU ORDINUL Nr. 550/2003
INDRUMATORUL TREBUE REVIZUIT PENTRU A CUPRINDE SI
SPECIALITATILE:
¾ INSTALATII DE VENTILARE SI CLIMATIZARE
¾ INSTALATII ELECTRICE SI DE ILUMINAT
¾ INSTALATII SOLARE ACTIVE
O atentie deosebita trebue sa fie acordata prevedrii referitoare la:Instalatiile de incalzire
cu cazane cu pute- rea mai mare de 20 kW, si mai vechi de 15 ani, la care: se iau masuri de
inspectie a intregii instalatii pentru aplicarea de masuri de inlocuire
Pe langa prformanta energetica a instalatiei se va include si un indicator de emisii CO2.

INDRUMATORUL PENTRU ATESTAREA VERIFICATORILOR DE PROIECTE SI A


EXPERTILOR TEHNICI, CE SE VA REVIZUI,VA TREBUI SA CUPRINDA PREVEDERI
REFERITOARE LA ACTIVITATEA DE:
- EXPERTIZARE A INSTALATIILOR DIN CENTRALELE TERMICE
- EXPERTIZAREA SISTEMELOR DE CONDITIONARE, VENTILARE SI CLIMATIZARE

11
INDRUMATORUL PENTRU ATESTAREA VERIFICATORILOR DE PROIECTE SI
A EXPERTILOR TEHNICI VA TREBUI SA CUPRINDA PREVEDERI
REFERITOARE LA ACTIVITATEA DE EXPERTIZARE TEHNICA PENTRU
- EXPERTIZAREA SISTEMELOR DE INCALZIREMAI VECHI DE 15
INDRUMATORUL PENTRU ATESTAREA VERIFICATORILOR DE
PROIECTE SI A EXPERTILOR TEHNICI VA TREBUI SA CUPRINDA
PREVEDERI REFERITOARE LA ACTIVITATEA DE: EFECTUAREA IN MOD
INDEPENDENT A ACTIVITATII DE EXPERTIZARE PE CONT PROPRIU SAU
ANGAJATI DE INTREPRINDERI PUBLICE SAU PRIVATE
PROIECTUL DE LEGE privind “Performanta energetica a cladirilor” .A FOST PUBLICAT
IN REVISTA INSTALATORUL Nr. 8/2005

12