Sunteți pe pagina 1din 52

PERFORMANŢA ENERGETICĂ A CLĂDIRILOR EXISTENTE

– STUDIU DE CAZ -

Scop: Studiu de caz privind determinarea performanţei energetice a unei clădiri


existente. Elaborarea certificatului de performanţă energetică al clădirii.
Analiza soluţiilor de modernizare energetică

Obiective: 1. Parametrii termodinamici ai spaţiilor încălzite: Determinarea: ta, tE, tev –


element de construcţie şi incintă
2. Temperatura spaţiilor neîncălzite: subsol neîncălzit. Temperatura casei
scărilor
3. Temperatura interioară redusă (tiR)
4. Temperatura exterioară de referinţă (teR)
5. Numărul de grade-zile corectat - încălzire continuă şi necesarul /
consumul anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor
6. Indicele de consum de căldură / nota energetică / clasa energetică de
încadrare a clădirii
7. Soluţii de modernizare energetică a clădirii.
Prezentarea generală a clădirii

Elemente de alcătuire arhitecturală


Blocul M28 - strada Arinii Dornei nr. 4, sector 6, Bucureşti (ansamblul Uverturii)
Proiectat de I.P.B., în anul 1973 (proiect 9210). Execuţie în anul 1974.
Bloc „turn”, cu parter şi 10 etaje (P+10E), parţial un etaj XI tehnic, cu subsol
general. Înălţimea de nivel este de 2,75 m. Rezultă înălţimea 11 x 2,75 = 30,25 m.
În vecinătate mai există încă 3 blocuri identice M27, M29 şi M30.
Faţada principală (cu intrare) spre SUD.
Blocul cuprinde 44 apartamente, câte 4 apartamente identice pe etaj, cu:
o cameră de zi, două dormitoare, baie, bucătărie, debara, cămară, vestibul şi logie.
Structura de rezistenţă şi izolare termică
• Pereţi structurali din beton armat clasa Bc 15 (B200), cu grosime de 20 cm,
executaţi cu cofraje obişnuite - căptuşiţi, la exterior, cu fâşii YTONG de 15 cm
grosime
• Planşee de 12 cm grosime - dale prefabricate din beton armat clasa Bc 20,
prevăzute pe contur cu dinţi de rezemare şi mustăţi de continuitate.
Monolitizări - beton B300.
• Parapete (la ferestrele) - zidărie de blocuri BCA-GBN50 de 25 cm grosime
• Semilogie cu uşă spre camera de zi şi cu fereastră spre bucătărie
• Buiandrugi - grinzi de faţadă din beton armat monolit de 30 cm grosime, la cu
un rebord la partea inferioara de 10 cm înălţime - căptuşite cu placi BCA de 15
cm grosime
• Pereţii exteriori etaj XI - zidărie de cărămida plină de 25 cm grosime
• Terasa - izolată termic cu plăci BCA de 15 cm, pe beton de pantă 10 cm
• Planşeul de peste subsol şi soclul perimetral - fără izolaţie termică
• Tâmplărie exterioară - din lemn, cuplată (STAS 465-71), cu două foi de geam
simplu de 3 mm grosime. Tocurile la faţa interioară a parapetelor
• Tâmplărie la uşi intrare, camera de gunoi şi camera troliilor, precum şi la etajul
XI – metalică, simplă
Instalaţia de încălzire şi de preparare a apei calde de consum
• Livrare de agent termic de la punctul termic PT 1 Uverturii:
 Reţea secundar L = 750 m (2 x 375 m)
 Total 9 blocuri P + 4E şi 4 blocuri P + 10E
• Necesar de căldură de calcul  Qo= 276 000kcal/h (320 930W)
• 2646 elemente de radiator de tipul 600/150/2 (din care 2569 elem. în spaţiul
locuit, 58 elem. în spaţiile anexe încălzite, respectiv 19 elemente în holul de
intrare în clădire – considerat împreună cu casa scării) 
• Putere instalată de 307 000kcal/h (356 900W). Se deduce un exces de putere
instalată B = 1,112
• 224 corpuri de încălzire, din care 219 corpuri în spaţiile locuite (câte 5 corpuri
în apartamentele 3-44, 6 corpuri în ap. 1 şi 3 corpuri în ap. 2), respectiv 5
corpuri de încălzire în spaţiile comune (casa scării şi anexe)
• Debit nominal de agent termic (conform proiect) - Go = 13 800 kg/h
• Condiţii nominale: t oTS = 95 o C, t RS
o
= 75 o C şi t io = 20 o C , t eo = −15 o C
• Rezistenţe termice corectate ale elementelor de construcţie - anvelopă clădire

Rezistenta Rezistenta
termica in termica
Elem. de Suprafaţa câmp corectata
c-tie Descriere Orientare [m²] [m²K/W] r [m²K/W]
PE1 Pereti exteriori curenti N 579,33 0,866 0,812 0,703
PE2 Pereti exteriori curenti S 562,57 0,866 0,812 0,703
PE3 Pereti exteriori curenti E 330,22 0,866 0,812 0,703
PE4 Pereti exteriori curenti V 331,90 0,866 0,812 0,703
PE5 Pereti exteriori la et. XI N 12,23 0,471 1,000 0,471
PE6 Pereti exteriori la et. XI S 37,02 0,471 1,000 0,471
PE7 Pereti exteriori la et. XI E 13,45 0,471 1,000 0,471
PE8 Pereti exteriori la et. XI V 13,45 0,471 1,000 0,471
PE9 PE la intrare parter V 3,99 0,815 1,000 0,815
PE10 Planseu sub et. I, la intrare - 5,08 1,373 1,000 1,373
TE ap Terasa peste apartamente (et. X) O 241,92 0,952 0,931 0,886
TE c Terasa peste spatii comune (et. XI) O 29,57 0,916 0,804 0,736
Pl Pb PI catre Pubele - 21,31 0,521 1,000 0,521
Pl Sb PI catre Subsol - 5,78 0,366 1,000 0,366
Ul Sb UI catre Subsol - 1,89 0,340 1,000 0,340
PL Pb Planseu peste Pubele - 14,00 1,056 1,000 1,056
PL Sb Planseu peste subsol - 228,05 0,363 0,950 0,345
CS Pereti si plansee catre casa scarii - 919,16 0,394 1,000 0,394
FE1 Tamplarie exterioara cuplata S 119,76 0,390 - 0,390
FE2 Tamplarie exterioara cuplata N 124,96 0,390 - 0,390
FE3 Tamplarie exterioara cuplata V 149,68 0,390 - 0,390
FE4 Tamplarie exterioara cuplata E 151,36 0,390 - 0,390
FE5 Tamplarie metalica la spatii comune N 1,20 0,170 - 0,170
FE6 Tamplarie metalica la spatii comune S 3,00 0,170 - 0,170
3900,88 0,557 0,928 0,517
• Coeficienţii de absorbţie a radiaţiei solare, factorul optic mediu şi
numărul de schimburi de aer cu exteriorul
Coeficienţi medii de absorbţie a radiaţiei solare la pereţi αabs:
- la faţade P…et. X αabs = 0,70 (Tencuială similipiatră de culoare cenuşie);
- în logii P … et. XI: αabs = 0,42 (Tencuieli din var în culoare deschisă);
- la terasă peste et. X: αabs = 0,58 (Plăci din beton simplu);
- la terasă peste et. XI: αabs = 0,66 (Pietriş, asimilat cu “nisip cu pietriş”);
Factorul optic mediu la tâmplărie exterioară: ( ατ& )n = 0,30 (Tâmplărie din lemn,
cuplată, cu două geamuri simple).

Numărul de schimburi de aer cu exteriorul rezultă na = 0,9 h-1:


- tâmplăria exterioară nu este prevăzută cu garnituri de etanşare (permeabilitate
ridicată);
- clădirea este de tip “colectiv”, cu dublă expunere;
- se apreciază că clădirea poate fi considerată “moderat adăpostită”;
- tâmplăria nu este în stare deteriorată.
• Arii şi rezistenţe termice ale elementelor de construcţie care separă casa
scării de subsolul tehnic al clădirii
Subsolul tehnic al clădirii şi camera pubelelor se consideră un singur spaţiu având
temperatura tSb, iar casa scării şi holul de intrare în clădire se consideră un singur spaţiu
având temperatura tCS.

1) Elemente de construcţie între casa scării şi subsol / camera pubelelor


a) Pereţi între casa scării şi camera pubelelor
a.1. Pereţi din b.a. 20 cm + zidărie din cărămizi 12,5 cm (casa scării)
S = 4,13 m2 R = 0,510 m2K/W
a.2. Pereţi din zidărie din cărămizi pline de 25 cm grosime (casa scării)
S = 3,85 m2 R = 0,551 m2K/W
a.3. Pereţi din zidărie din cărămizi pline de 24 cm grosime (hol intrare)
S = 10,11 m2 R = 0,551 m2K/W
a.4. Perete din b.a. de 20 cm grosime (hol intrare)
S = 2,20 m2 R = 0,366 m2K/W
TOTAL a.1. … a.4.
ΣS = 20,29 m2 R m = 0,514 m 2K / W
b) Pereţi între casa scării şi subsol
S = 10,48 m2 R = 0,395 m2K/W
c) Tâmplărie interioară (uşă opacă) între casa scării şi subsol
S = 1,89 m2 R = 0,340 m2K/W
d) Planşeu sub casa scării, peste subsol
S = 29,47 m2 R = 0,405 m 2K / W
e) Perete hol intrare spre subsol
S = 0,90 m2 R = 0,488 m2K/W
f) Planşeu hol intrare spre subsol
S = 14,91 m2 R = 0,359 m2K/W
TOTAL a) … f) ΣS = 77,94 m2 R m = 0,415 m 2K / W
2) Elemente de construcţie opace exterioare la casa scării şi la holul de intrare
a) pereţi din zidărie din cărămizi pline, conform C3
S = 17,58 m² R = 0,520 m²K/W
b) planşeu terasă peste casa scării
S = 13,43 m² R = 0,916 m²K/W
c) Pereţi din zidărie din cărămizi pline la intrare în clădire
S = 5,10 m2 R = 0,520 m 2K / W
TOTAL a) … c)
ΣS = 36,11 m2 R m = 0,620 m 2K / W

3) Elemente de construcţie vitrate exterioare la casa scării şi la holul de intrare


a) Tâmplărie exterioară metalică et. XI
S = 4,80 m² R = 0,170 m²K/W
b) Pereţi vitraţi la casa scării
S = 7,40 m² R = 0,220 m²K/W
c) Tâmplărie exterioară metalică hol intrare
S = 6,10 m² R = 0,170 m²K/W
TOTAL a) … c) ΣS = 18,30 m2 R m = 0,187 m 2K / W
4) Volum util casa scărilor şi hol intrare
VCS = 800 m3

• Arii şi rezistenţe termice ale elementelor de construcţie care separă


subsolul neîncălzit de mediul exterior
1) Planşeu între subsol şi mediul exterior
S =17,00 m2 R = 0,234 m 2K / W
2) Pereţi exteriori supraterani, la soclu (h = 0,56 m)
P = 68,20 m
h = 0,56 m
S = 38,19 m2
R = 0,330 m 2K / W
3) Placa inferioară a subsolului
S = 297,68 m2
4) Volum util subsol şi camera pubele
VSb = 660,76 m3
Determinarea consumului anual normal de căldură pentru încălzire
SE
Q nec =
RP
( ) pa io 1 [ 1 ev e ]
& ⋅ ρ ⋅ c ⋅ t ⋅ B + (1 − B ) ⋅ t − t − a ⋅ S
⋅ t io − t ev + n a ⋅ V Loc ⇒

S 
[
⇒ Qnec =  E + na ⋅ V& ⋅ ρ ⋅ c pa ⋅ B1  ⋅ t iR − t eR ] [W]
 RP 
S •

Q an = 0,024 ⋅  E + n a ⋅ V⋅ ρ ⋅ c pa ⋅ B1  ⋅ C ⋅ NGZ [kWh/an]
R 

Temperatura medie volumică a aerului interior


t a = B1 ⋅ t io + (1 − B1 ) ⋅ t ev [°C]

în care
α r ⋅ FR
1 α cv + α r ⋅ FR
B1 = 1 + ⋅ = 1,1955
R  S  α r ⋅ FR 
α cv ⋅ 1 +  T − 1 ⋅ 
  SE  α cv + α r ⋅ FR 
Coeficientul superficial de transfer de căldură prin convecţie: αcv = 3,0 W/m2K;
Coeficientul superficial de transfer de căldură prin radiaţie: αr = 4,5 W/m2K;
Suprafaţa totală laterală a incintelor (inclusiv pereţi interiori) : ST = 8.528,58 m2
S
α i = α cv + α r ⋅ FR ⋅ T = 8,903 m2K/W
SE
R = 0,517 m 2K / W
FR = 0,20 ⋅ (6 − 3 ) =0,60
f t = 1,062 (încălzire cu corpuri statice),
a

C = 0,96 x 0,93 x 1,0 = 0,893

Aporturile interne de căldură se determină în funcţie de numărul mediu normalizat


de persoane aferent clădirii expertizate, după cum urmează:
 Indice mediu de ocupare a suprafeţei camerelor de locuit: iLoc = 0,078.
2
 Suprafaţa camerelor de locuit: SLoc = 1.770,87 m
2
 Suprafaţa utilă încălzită a clădirii: SÎnc = 2.613,26 m
 Număr apartamente / bucătării: 44
 Număr mediu normalizat de persoane pe clădire:
NP = 1.770,87 x 0,078 = 138,1.
• Ocupanţi 65 x 138,1 = 8.976,5 W
• Apă caldă 20 x 44 + 15 x 138,1 = 2.951,5 W
• Preparare hrană 100 x 44 = 4.400 W
• Aparate casnice 112,5 x 44 = 4.950 W
• Iluminat 44 x 30 = 1.320 W
TOTAL: 22.598 W
22.598
Rezultă: a = = 8,65 W/m 2
2.613,26

Temperatura interioară medie a clădirii: t io = 19,615 o C


2613,3
t iR = 19,615 − 8,65 ⋅ = 17,34°C
3.900,88
+ 0,33 ⋅ 1,1955 ⋅ 0,9 ⋅ 6.783,45
0,517

Temperaturi echivalente ale elementelor de construcţie adiacente mediului exterior


(exemplificare pentru luna ianuarie):
Temp. aer exterior [°C] = -2,40
Temp. subsol [°C] = 15,33
Structura
Temp. casa scarilor [°C] = 17,39
Ianuarie
Rezistenta
Temp. Temp.
Element de Suprafaţa termica S/R IT(v) IT(o) Id
Orientare ext. echiv
constructie [m²] corectata [W/K] [W/m²] [W/m²] [W/m²]
[°C] [°C]
[m²K/W]
PE1 N 579,33 0,703 823,86 -2,40 13,57 0,00 13,57 -1,84
PE2 S 562,57 0,703 800,02 -2,40 76,69 0,00 13,57 -0,23
PE3 E 330,22 0,703 469,60 -2,40 30,92 0,00 13,57 -1,40
PE4 V 331,90 0,703 471,99 -2,40 30,92 0,00 13,57 -1,40
PE5 N 12,23 0,471 25,97 -2,40 13,57 0,00 13,57 -2,06
PE6 S 37,02 0,471 78,60 -2,40 76,69 0,00 13,57 -1,10
PE7 E 13,45 0,471 28,56 -2,40 30,92 0,00 13,57 -1,80
PE8 V 13,45 0,471 28,56 -2,40 30,92 0,00 13,57 -1,80
PE9 V 3,99 0,815 4,90 -2,40 30,92 0,00 13,57 -1,40
PE10 - 5,08 1,373 3,70 -2,40 0,00 0,00 0,00 -2,40
TE ap O 241,92 0,886 272,95 -2,40 0,00 49,61 27,14 -0,82
TE c O 29,57 0,736 40,15 -2,40 0,00 49,61 27,14 -0,60
Pl Pb - 21,31 0,521 40,90 15,33 0,00 0,00 0,00 15,33
Pl Sb - 5,78 0,366 15,79 15,33 0,00 0,00 0,00 15,33
Ul Sb - 1,89 0,340 5,56 15,33 0,00 0,00 0,00 15,33
PL Pb - 14,00 1,056 13,26 15,33 0,00 0,00 0,00 15,33
PL Sb - 228,05 0,345 661,30 15,33 0,00 0,00 0,00 15,33
CS - 919,16 0,394 2334,03 17,39 0,00 0,00 0,00 17,39
FE1 S 119,76 0,390 307,08 -2,40 76,69 0,00 13,57 3,77
FE2 N 124,96 0,390 320,41 -2,40 13,57 0,00 13,57 -0,81
FE3 V 149,68 0,390 383,79 -2,40 30,92 0,00 13,57 0,45
FE4 E 151,36 0,390 388,10 -2,40 30,92 0,00 13,57 0,45
FE5 N 1,20 0,170 7,06 -2,40 13,57 0,00 13,57 -1,71
FE6 S 3,00 0,170 17,65 -2,40 76,69 0,00 13,57 0,29
Suprafata exterioara: 3.900,88 m² 7.543,78 Temp. ext. virtuala [°C] = 6,57
Temp. ext. de ref. [°C] = 4,68
Date necesare determinării temperaturilor casei scărilor şi subsolului tehnic:

Si,cs = 919,2 m² Ri,cs = 0,394 m²K/W


Spe,cs = 36,1 m² Rpe,cs = 0,620 m²K/W
Sf,cs = 18,3 m² Rf,cs = 0,187 m²K/W
Scs,s = 77,9 m² Rcs,s = 0,415 m²K/W
Spd,sb = 297,7 m² R,p0 = 2,880 m²K/W
Spi,sb = 271,0 m² Rpi,sb = 0,368 m²K/W
Spe,sb = 85,2 m² Rpe,sb = 0,305 m²K/W
Vcs = 800,0 m³ R,e = 0,597 m²K/W
na,cs = 0,50 h-1 R,a = 4,101 m²K/W

Vsb = 683,3 m³
Lm = 165 m
rc,m = 0,05 m re,m = 0,09 m
Del.iz,m = 0,04 m Lam.iz,m = 0,14 W/m.K
tio = 19,615 °C ta = 10 °C
a= 23 m b= 13,6 m
h= 1,8 m H= 6 m
na,sb = 0,60 h-1 na L,cs = 0,20 h-1
Lambda.p = 1,74 W/m.K Del.p = 0,1 m
Lambda.1 = 1,27 W/m.K Del.1 = 0,44 m
Lambda.0 = 0,93 W/m.K Del.0 = 0,1 m
Lambda.s = 1,16 W/m.K Perim.sb. = 68,2 m
Alfa.i,sb = 12 W/m²K Alfa.e = 17 W/m²K
SF Sb = 0,48 m² vânt mediu = 0,4 m/s
SETcs = 5,035 m² qR(0) = 525 W/m²
Nr. c.î. = 4

Coef. numerici
C2 2.334,03 F7 4,83
C3 - F8 0,44
C4 187,81 F9 25,18
C5 132,00 F10 25,83
F1 50,36 F11 0,71
F2 2,27 F12 0,67
F3 81,00 F13 0,27
F4 50,36 F14 1,36
F5 0,59 F15 1,06
F6 0,33 A 26,67
T.ext.m T.apa,k Te.Sb k Temp.Sb Temp.CS. OBSERVATII
Luna [ °C ] [ °C ] [ °C ] [ °C ] [ °C ]
Iunie 20,20
Iulie 22,00 22,00 20,92 19,89 19,90 Fara flux termic disipat catre exterior
August 21,20 21,20 21,68 19,59 19,81 Fara flux termic disipat catre exterior
Septembrie 16,90 39,43 19,48 20,34 19,47 Fara flux termic disipat catre exterior
Octombrie 10,80 42,58 14,46 18,92 18,82 Punctul de despartire pe peretii verticali
Noiembrie 5,20 45,48 8,56 17,51 18,22 Punctul de despartire pe pardoseala subsolului
Decembrie 0,20 48,06 3,20 16,15 17,68 Punctul de despartire pe pardoseala subsolului
Ianuarie -2,40 49,41 -0,84 15,33 17,39 Punctul de despartire pe pardoseala subsolului
Februarie -0,10 48,22 -1,48 15,77 17,63 Punctul de despartire pe pardoseala subsolului
Martie 4,80 45,68 1,86 17,03 18,16 Punctul de despartire pe pardoseala subsolului
Aprilie 11,30 42,32 7,40 18,72 18,86 Punctul de despartire pe pardoseala subsolului
Mai 16,70 39,53 13,46 20,10 19,44 Punctul de despartire pe peretii verticali
Iunie 20,20 20,20 18,10 19,21 19,70 Punctul de despartire pe peretii verticali
D eterminarea duratei norm ale de incalz ire & a necesarului de caldura.
Luna D z ,k Temp.ext. Temp.sbs. Temp.C S . Temp.int.R Temp.ext.R. D z(k) real Nr. lunar C ons. caldura C ons.C ald.C S
calendar. [ °C ] [ °C ] [ °C ] [ °C ] [ °C ] [ zile ] grd-zile. [ MWh/luna ] [ MWh/luna ]
Iulie 31 22,00 19,89 19,90 17,34 23,16
August 31 21,20 19,59 19,81 17,34 22,84
Septembrie 30 16,90 20,34 19,47 17,34 19,73 0,0 0,0
Octombrie 31 10,80 18,92 18,82 17,34 14,88 31,0 76,2 16,3 0,338
Noiembrie 30 5,20 17,51 18,22 17,34 10,15 30,0 215,7 46,0 0,466
D ecembrie 31 0,20 16,15 17,68 17,34 6,44 31,0 338,0 72,1 0,612
Ianuarie 31 -2,40 15,33 17,39 17,34 4,68 31,0 392,7 83,8 0,681
Februarie 28 -0,10 15,77 17,63 17,34 6,78 28,0 295,7 63,1 0,560
Martie 31 4,80 17,03 18,16 17,34 10,55 31,0 210,5 44,9 0,493
Aprilie 30 11,30 18,72 18,86 17,34 15,43 29,3 56,1 12,0 0,308
Mai 31 16,70 20,10 19,44 17,34 19,50 0,0 0,0
Iunie 30 20,20 19,21 19,70 17,34 22,02
211,3 1.585,0 338,2 3,46
Temperaturi [°C]

10

15

20

25

30
-5

5
0

Iulie
30

Temp.Sb
Temp.ext.

August
60

Septembrie
90

Temp.CS.
Te.Sb k

Octombrie
120

Noiembrie
150
Luna

Decembrie
180

Ianuarie
210

Februarie
240

Martie
270

Aprilie
300

Mai
330

Iunie
360
Temperaturi [°C]

10

15

20

25

30
-5

5
0
Iulie
30

August
60

Septembrie
90

Octombrie
120

Noiembrie
150

Decembrie
180

Ianuarie
210

Februarie
Ziua
240

Martie
270

Aprilie
300

Temp.int.R-v
Temp.int.R-i

Mai
330

Iunie
360

Iulie
390

August
Temp.int.R-v
Temp.ext.R.-i
420

Septembrie
450
480
Durata sezonului de încălzire şi numărul corectat de grade zile pentru încălzire
s-au determinat din verificarea condiţiei de identitate, la începutul, respectiv sfârşitul
sezonului de încălzire, dintre temperatura interioară medie redusă din spaţiul încălzit şi
temperatura exterioară de referinţă a clădirii considerate. Au rezultat următoarele valori:
• Durata sezonului de încălzire: DZ = 211,3 zile
• Momentul de începere al sezonului de încălzire: 01 octombrie
• Momentul de sfârşit al sezonului de încălzire: 29 aprilie
• Numărul corectat de grade-zile pentru încălzire: NGZ = 1.585,0 grd.zi
• Consumul anual de căldură pentru încălzire,
la nivelul spaţiilor încălzite, este: Q an
înc = 338,2 MWh/an,
• Consumul anual de căldură pentru încălzire
aferent casei scărilor: Q an
CS = 3,46 MWh/an,
• Cantitatea de căldură disipată prin conductele de distribuţie
a agentului termic din subsolul tehnic al blocului: Q Pand = 24,59 MWh/an.
Rezultă:
• Randamentul de distribuţie al instalaţiei de încălzire: η d = 0,94
• Randamentul instalaţiei de încălzire interioară:
η înc = 0,92x0,94x1,0=0,863,
• Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul racordului la sistemul de
alimentare cu căldură, este: Q an
S înc = 395,9 MWh/an,

• Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


sursei de căldură (racordul la reţeaua de termoficare):
qan
S înc = 151,5 kWh/m²an,

• Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


spaţiilor încălzite: qan
înc = 130,7 kWh/m²an,

• Consumul anual de căldură la nivelul unui apartament mediu: 7,74 Gcal/ap.an.


Determinarea curbei de reglaj termic al instalaţiei de încălzire
Variaţia necesarului mediu orar de căldură pentru încălzirea spaţiilor şi variaţia
temperaturii de tur a agentului termic în raport cu temperatura exterioară medie zilnică se
determină pe baza următoarelor date:
Temp.ext. Tev Qnec.Loc
m= -1,034 n = 51,33 [ °C ] [ °C ] [W]
A.sb = 26,6675 qr.(0) = 525 16,90 20,77
epsi.c.(L)= 0,11 epsi.c.(C)= 0,11
S.RL = 680,79 Exp. "m" = 1,30 10,80 16,17 25.876,4
S.RC = 0 S.RCS = 5,04 5,20 11,59 74.828,2
r.1 = 0,00013 r.2 = 0,01602 0,20 8,15 113.277,7
s.1 = -0,01399 s.2 = -0,60585 -2,40 6,57 131.588,2
ti(0) = 19,62 B1 = 1,1955 -0,10 8,67 109.776,7
c.rd = 0,92 c.rh = 0,95 4,80 12,20 70.742,6
Au rezultat următoarele valori: 11,30 16,74 20.215,8
M1 = -103,9522328
M2 = 9684,447377
M3 = 201,0681486 p1 p2
R5 = 0,00373 -8036,93 112258,0
P1 = 21,03359052 W1 W2
P2 = 0,091864239 0,7308 8,3335
q1 q2
0,2601 15,9542
240.000
tT Qnec
80 220.000
[°C] [W]
200.000

70 180.000

160.000

60 140.000

120.000

50 100.000

80.000

40 60.000
tTUR [°C]
Qnec.Loc [W] 40.000

30 20.000
-15 -10 -5 0 5 10

te [°C]
Determinarea consumului anual normal de căldură pentru prepararea apei calde de
consum

Determinarea consumului anual normal de căldură pentru prepararea apei calde


de consum pentru blocul expertizat se bazează pe valorile consumurilor facturate pe o
perioadă de cinci ani consecutivi (1995 - 1999), centralizate în tabelul următor:

Anul Qf.acm[Gcal] Nr. Persoane


1995 226,12 110
1996 231,19 103
1997 232,26 106
1998 274,25 96
1999 279,38 97
Valori medii 248,64 102,40

În urma măsurărilor efectuate în subsolul tehnic al clădirii a fost determinată


valoarea medie caracteristică a pierderii de apă din instalaţia de utilizare a apei calde de
consum: gP = 24,75 l/zi.
Temperatura medie anuală a apei reci este t r = 10°C. Temperatura apei calde de
consum este tac 0 = 55 °C .
Cantitatea de căldură disipată de la conductele de distribuţie din subsol (exclusiv
conducta de recirculare care nu funcţionează) şi de la coloanele de distribuţie din clădire:
2⋅ π
QPsb = ⋅ 8,839 ⋅ [(31 + 31 + 31 + 30) ⋅ (55 − 23) + 30 ⋅ (55 − 22,998 ) +
1000
+ 31⋅ (55 − 18,92) + 30 ⋅ (55 − 17,51) + 31⋅ (55 − 16,15 ) + 31⋅ (55 − 15,33 ) +
+ 28 ⋅ (55 − 15,77 ) + 31⋅ (55 − 17,03) + 30 ⋅ (55 − 18,82)] = 17.240 kWh / an

2⋅ π
QPcol = ⋅ 9,091⋅ [(31 + 31 + 31 + 30 ) ⋅ (55 − 25 ) + 30 ⋅ (55 − 19,73 ) +
1000
+ (31 + 30 + 31 + 31 + 28 + 31 + 30 ) ⋅ (55 − 18,83)] = 14.069 kWh / an

85
A sb = = 8,839 W / K
1  0,04  0,33
⋅ ln 1 + 2 ⋅ +
0,14  0,05  0,13
120
A Col = = 9,091W / K
0,33
0,025
Cantitatea anuală medie de căldură facturată la nivel de bloc (conform facturilor)
este:
f 248,64 ⋅ 1000
Q acm = = 289.116 kWh/an
0,86
Numărul real de persoane aferent clădirii, determinat ca valoare medie pe
perioada de facturare 1995-1999, este NRe P
al
= 102,4 persoane;
Numărul mediu normalizat de persoane aferent clădirii, determinat funcţie de
indicele mediu (statistic) de ocupare a locuinţelor, este:
NP = 0,078 ⋅ 1770,87 = 138,1 persoane.
Cantitatea de căldură normalizată corectată:

f .c 138,1
Q acm = 289116 ⋅ − (17.240 + 14.069 ) = 358.680 kWh/an
102,4
Consumul de apă normalizat la temperatura convenţională t ac 0 :

3,6 ⋅ 10 6 ⋅ 358.680
V= = 6.906,9 m3/an
994,9 ⋅ 4.175,9 ⋅ (55 − 32,5 )
Pierderea de apă măsurată sub forma cantităţii de apă pierdută pe durata unui an:
VP = 0,02475 ⋅ 24 ⋅ 365 = 216,8 m3/an
Cantitatea de apă caldă normalizată, la nivelul punctelor de consum din
apartamente, la temperatura t ac 0 , este:

VLoc = 6.906,9 – 216,8 = 6.690,2 m3/an


Consumul specific normalizat de apă caldă echivalent din punct de vedere al
entalpiei masice:
1 6.690,2
qacL = ⋅ = 132,7 l/pers.zi
0,365 138,1
Consumul mediu specific normalizat de căldură pentru apă caldă:
289.116 138,1
i acm = ⋅ = 149,2 kWh/m2an
2.613,26 102,4
Eficienţa energetică a instalaţiilor de livrare a apei calde rezultă:
6.690,2 ⋅ 994,9 ⋅ 4.175,9 ⋅ (55 − 10 )
ε acm = = 0,89
6 138,1
3,6 ⋅ 10 ⋅ 289.116 ⋅
102,4
Elaborarea certificatului energetic al clădirii

Notarea din punct de vedere energetic a unei clădiri existente se efectuează


funcţie de consumul specific anual normal de energie estimat pe baza expertizei
energetice a clădirii.

Penalizări acordate clădirii certificate


 Starea subsolului tehnic al clădirii: Uscată, dar fără posibilitate de
acces la instalaţia comună p1 = 1,01
 Utilizarea uşii de intrare în clădire clădirii: Uşa este prevăzută cu
sistem automat de închidere şi sistem de siguranţă (interfon, cheie) p2 = 1,00
 Starea elementelor de închidere mobile din spaţiile comune (casa
scărilor) – către exterior sau către ghene de gunoi: Ferestre / uşi în
stare bună, dar neetanşe p3 = 1,02
 Starea armăturilor de închidere şi reglaj de la corpurile statice:
Corpurile statice nu sunt dotate cu armături de reglaj sau cel puţin
jumătate dintre armăturile de reglaj existente nu sunt funcţionale p4 = 1,05
 Spălarea / curăţirea instalaţiei de încălzire interioară: Corpurile statice
au fost demontate şi spălate / curăţate în totalitate cu mai mult de trei
ani în urmă p5 = 1,05
 Existenţa armăturilor de separare şi golire a coloanelor de încălzire:
Coloanele de încălzire nu sunt prevăzute cu armături se separare şi
golire a acestora sau nu sunt funcţionale p6 = 1,03
 Existenţa echipamentelor de măsură pentru decontarea consumurilor
de căldură: Nu există nici contor general de căldură pentru încălzire,
nici contor general de căldură pentru apă caldă de consum,
consumurile de căldură fiind determinate în sistem pauşal p7 = 1,15
 Starea finisajelor exterioare ale pereţilor exteriori: Stare bună a
tencuielii exterioare p8 = 1,00
 Starea pereţilor exteriori din punct de vedere al conţinutului de
umiditate al acestora: Pereţi exteriori uscaţi p9 = 1,00
 Starea acoperişului peste pod: nu este cazul p10 = 1,00
 Starea coşului / coşurilor de evacuare a fumului: nu este cazul p11 = 1,00
 Posibilitatea asigurării necesarului de aer proaspăt la valoarea de
confort: ventilare naturală organizată p12 = 1,00
p o = p1 ⋅ p 2 ⋅ p 3 ⋅ p 4 ⋅ p 5 ⋅ p 6 ⋅ p 7 ⋅ p 8 ⋅ p 9 ⋅ p10 ⋅ p11 ⋅ p12 = 1,345
Determinarea caracteristicilor clădirii de referinţă

a) Forma geometrică, volumul şi suprafaţa totală a anvelopei - aceleaşi ca şi clădirea


reală;
b) Suprafaţa elementelor de construcţie transparente (ferestre, luminatoare, pereţi
exteriori vitraţi) pentru clădiri de locuit este identică cu cea aferentă clădirii reale;
c) Rezistenţele termice corectate ale elementelor de construcţie din componenţa
anvelopei clădirii sunt următoarele:
 Pereţi exteriori opaci verticali:

R PE = 1,40 m 2K / W
 Tâmplărie exterioară:

R F = 0,50 m 2K / W
 Terasă exterioară:

R TE = 3,00 m 2K / W
 Planşeu peste subsolul tehnic:
R Sb = 1,65 m 2K / W
 Perete exterior orizontal (inferior):

R PePd = 4,50 m 2K / W
 Pereţi către subsolul tehnic (minim):

R PiSb = 0,454 m 2K / W
 Tâmplărie exterioară pe casa scărilor:

R CS = 0,27 m 2K / W
Celelalte rezistenţe termice se consideră ca în cazul clădirii de referinţă.
d) Valorile absorbtivităţii la radiaţia solară a elementelor de construcţie sunt
următoarele:
- perete exterior opac vertical: α abs Pe = 0,40,
- terasă exterioară / acoperiş: α abs T = 0,60;

e) Factorul optic al elementelor de construcţie exterioare vitrate este (ατ& ) = 0,26;


f) Factorul mediu de însorire al faţadelor are valoarea corespunzătoare clădirii reale;
g) Numărul de schimburi de aer din spaţiul încălzit este de 0,5 h-1 (tâmplărie
exterioară cu garnituri speciale de etanşare, ventilare de tip controlat);
h) Sursa de căldură pentru încălzire şi preparare a apei calde de consum este staţie
termică compactă racordată sistemul districtual de alimentare cu căldură;
i) Sistemul de încălzire este de tipul încălzire centrală cu corpuri statice,
dimensionate conform SR 1907 şi STAS 1797/2;
j) Instalaţia de încălzire interioară este dotată cu elemente de reglaj termic şi
hidraulic atât la baza coloanelor de distribuţie (în cazul clădirilor colective), cât şi la
nivelul corpurilor statice; de asemenea, fiecare corp de încălzire este dotat cu
repartitoare de costuri de încălzire;
k) În cazul sursei de căldură centralizată, instalaţia interioară este dotată cu contor
de căldură general (la nivelul racordului la instalaţiile interioare) pentru încălzire şi
apă caldă de consum la nivelul racordului la instalaţiile interioare, în aval de staţia
termică compactă;
l) Instalaţia de apă caldă de consum este dotată cu debitmetre înregistratoare
montate pe punct de consum de apă caldă din apartamente;
m) Nu există pierderi de fluid în instalaţiile interioare;
n) Conductele de distribuţie din spaţiile neîncălzite (ex. subsolul tehnic) sunt izolate
termic cu vată minerală (conductivitate termică λiz = 0,045), având o grosime de
7,5 cm;
o) Instalaţia de apă caldă de consum este caracterizată de dotările şi parametrii de
funcţionare conform proiectului, iar consumul specific de căldură pentru
prepararea apei calde de consum este:
1068 ⋅ NP 1068 ⋅ 138,1
iacm = = = 56,5 kWh / m an
S Înc 2613,26

p) Coeficientul de penalizări ale notei energetice p0 = 1,00.

Ţinând seama de datele privind clădirea de referinţă (a – p), aplicarea


metodologiei de determinare a consumurilor de căldură anuale normale pentru încălzire
şi pentru prepararea apei calde de consum a condus la următoarele valori caracteristice
clădirii de referinţă:
Durata sezonului de încălzire: DZ = 184,8 zile
Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul spaţiilor încălzite:
Q an
înc = 141,1 MWh/an,

Consumul anual de căldură pentru încălzire, la nivelul racordului la sistemul de


alimentare cu căldură: Q an
S înc = 153,1 MWh/an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


sursei de căldură (racordul la reţeaua de termoficare): qan
S înc = 58,6 kWh/m²an,

Consumul specific anual de căldură pentru încălzirea spaţiilor clădirii, la nivelul


spaţiilor încălzite: qan
înc = 55,2 kWh/m²an,

Randamentul de distribuţie al instalaţiei de încălzire: η d = 0,95


Randamentul instalaţiei de încălzire interioară: η înc = 0,99x0,95x1,0 =0,942,
Consum specific normalizat de apă caldă: 60,0 l/pers.zi
Consumul specific normalizat de căldură pentru apă caldă: 56,5 kWh/m2an
Tabel : Consumul mediu de energie electrică estimat pentru spaţiile de locuit
Tip Suprafaţă Consum specific Consum specific W light W light
locuinţă considerată mediu de mediu de energie
energie electrică electrică [kWh/sezon] [kWh/an]
[m ]
2
[ kWh / sezon / m 2 ] [ kWh / an / m 2 ]
1 2 3 4 5 6
Sezon Sezon Sezon Sezon
rece cald rece cald
Garsoniera 25 8.7 6.2 14.8 217 155 372
Ap. 2 cam. 40 6.3 4.5 10.8 253 180 433
Ap. 3 cam. 60 6.5 4.5 11 390 270 660

Ap. 4 cam. 80 5.3 3.6 8.9 420 294 714

Ap. 5 cam. 120 4.2 2.9 7.1 498 350 848

Valorile corespund unui raport Sv /Sp (suprafaţa vitrată/suprafaţa pardoselii încăperii)


între 0,30 şi 0,45 şi existenţa grupurilor sanitare cu ferestre exterioare.
Pentru cazul unui raport Sv /Sp mai mic de 0,30, valorile din tabel se măresc cu 10 %.
Pentru apartamente cu grupuri sanitare fără ferestre exterioare, valorile din tabel se
măresc cu 5 %.
Notarea energetică a clădirii
Pe baza valorilor consumurilor specifice de căldură determinate pentru clădirea
reală, clădirea de referinţă şi clădirea eficientă din punct de vedere energetic, se
determină notele energetice după cum urmează:

- clădirii reale, caracterizată de consumul specific de căldură estimat


q(TC) = 312,7 kWh/m²an, i se atribuie nota NC:

NC = exp (-0,00105 . 312,7 .1,345 + 4,73677) = 73,3

- clădirii de referinţă, caracterizată de consumul specific de căldură estimat


q(TR ) = 127,1 kWh/m²an, i se atribuie nota NR:

NR = exp (-0,00105 . 127,1 . 1,00 + 4,73677) = 99,8

Certificatul energetic al clădirii


Soluţii de modernizare energetică a clădirii
P1-P - Izolarea termică a pereţilor exteriori cu 10 cm polistiren expandat,
P1-Pr - Izolarea termică a pereţilor exteriori cu 5 cm polistiren expandat,
P2-P - Izolarea termică a terasei cu 10 cm polistiren extrudat,
P2-Pr - Izolarea termică a terasei cu 5 cm polistiren extrudat,
P3-Pr - Izolarea termică a planşeului peste subsol cu 5 cm polistiren expandat,
P4-E - Etanşarea rosturilor tâmplăriei exterioare,
P4-M - Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare (înlocuire tâmplărie
existentă cu tâmplărie PVC cu 3 … 5 camere şi geam termoizolant
„low-e” cu argon),
P5-I - Termoizolarea conductelor reţelei de distribuţie din subsol – încălzire şi
apă caldă de consum,
P6-I - Pachet soluţii P5-I + măsuri modernizare instalaţie de încălzire
interioară
P7-I - Pachet soluţii P5-I + măsuri modernizare instalaţie apă caldă de
consum
P Tot1 - Pachet soluţii P6-I + P7-I + P1-Pe + P4-M
P Tot2 - Pachet soluţii P Tot1 + P2-P
Date de intrare pentru analiza economică
a soluţiilor de modernizare energetică a clădirii

• Sumele necesare realizării lucrărilor de investiţii se consideră ca fiind la


dispoziţia beneficiarului de investiţie, acesta neapelând la credite bancare;
• Calculele economice se efectuează în Euro, ţinând seama de cursul BNR de la
data realizării auditului energetic al clădirii (3,41 lei/Euro);
• Costul energiei termice la data întocmirii auditului energetic:
61,92 Euro/Gcal (0,05325 Euro/kWh)
• ft = 0,10 i = 0,04
• Costurile pentru materialele termoizolante utilizate:
- polistiren expandat: 61,2 Euro/m³,
- Polistiren extrudat: 167,5 Euro/m³.
1. Izolarea termică a pereţilor exteriori cu 10 cm polistiren expandat (P1-P)

• Consum de căldură urmare aplicării soluţiilor de modernizare:


- pentru încălzire: 303.720 kWh/an,
- pentru a.c.m.: 389.989 kWh/an;
• Economia de căldură urmare aplicării soluţiilor de modernizare: 92.214 kWh/an,
respectiv 11,7% din consumul de căldură propriu clădirii nemodernizate;
• Costul investiţiei: 57.279,6 Euro
Relaţia de determinare a costului pentru termoizolarea la exterior a pereţilor
exteriori este următoarea:
C T = 22,50 ⋅ SIZ + 61,2 ⋅ VIZ [Euro]
în care
S IZ = 1980 m² reprezintă suprafaţa pereţilor care urmează a fi termoizolaţi,
măsurată la exteriorul acestora,
VIZ = 208 m³ reprezintă volumul termoizolaţiei;
• Durata de viaţă estimată a soluţiei de modernizare energetică: NS = 20 ani
• Indicatori de eficienţă economică:
 Durata de recuperare a investiţiei: NR = 10,05 ani,
 Costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei: e = 0,037 Euro/kWh
2. Izolarea termică a pereţilor exteriori cu 5 cm polistiren expandat (P1-Pr)
• Consum de căldură urmare aplicării soluţiilor de modernizare:
- pentru încălzire: 319.232 kWh/an,
- pentru a.c.m.: 389.989 kWh/an;
• Economia de căldură urmare aplicării soluţiilor de modernizare: 76.702 kWh/an,
respectiv 9,8% din consumul de căldură propriu clădirii nemodernizate;
• Costul investiţiei: 51.306,5 Euro
Relaţia de determinare a costului soluţiei este dată la pct. 1.
• Durata de viaţă estimată a soluţiei de modernizare energetică: NS = 20 ani
• Indicatori de eficienţă economică:
 Durata de recuperare a investiţiei: NR = 10,63 ani,
 Costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei: e = 0,0398 Euro/kWh
3. Izolarea termică a terasei cu 10 cm polistiren extrudat (P2-P)
• Consum de căldură urmare aplicării soluţiilor de modernizare:
- pentru încălzire: 381.687 kWh/an,
- pentru a.c.m.: 389.989 kWh/an;
• Economia de căldură urmare aplicării soluţiilor de modernizare: 14.246 kWh/an,
respectiv 1,8% din consumul de căldură propriu clădirii nemodernizate;
• Costul investiţiei: 10.944,9 Euro
Relaţia de determinare a costului pentru termoizolarea terasei este următoarea:
C T = 17,85 ⋅ SIZ + 61,2 ⋅ VIZ.1 + 167,5 ⋅ VIZ.2 [Euro]
în care
S IZ = 302 m² reprezintă suprafaţa terasei care urmează a fi termoizolată,
VIZ.1 = 8,1 m³ reprezintă volumul de polistiren expandat;
VIZ.2 = 30,2 m³ reprezintă volumul de polistiren extrudat;
• Durata de viaţă estimată a soluţiei de modernizare energetică: NS = 20 ani
• Indicatori de eficienţă economică:
 Durata de recuperare a investiţiei: NR = 11,78 ani,
 Costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei: e = 0,0457 Euro/kWh
4. Izolarea termică a terasei cu 5 cm polistiren extrudat (P2-Pr)
• Consum de căldură urmare aplicării soluţiilor de modernizare:
- pentru încălzire: 384.300 kWh/an,
- pentru a.c.m.: 389.989 kWh/an;
• Economia de căldură urmare aplicării soluţiilor de modernizare: 11.634 kWh/an,
respectiv 1,5% din consumul de căldură propriu clădirii nemodernizate;
• Costul investiţiei: 8.415,7 Euro
Relaţia de determinare a costului pentru termoizolarea terasei este dată la pct. 3.
• Durata de viaţă estimată a soluţiei de modernizare energetică: NS = 20 ani
• Indicatori de eficienţă economică:
 Durata de recuperare a investiţiei: NR = 11,27 ani,
 Costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei: e = 0,0430 Euro/kWh
5. Izolarea termică a planşeului peste subsol cu 5 cm polistiren expandat
(P3-Pr)
• Consum de căldură urmare aplicării soluţiilor de modernizare:
- pentru încălzire: 392.510 kWh/an,
- pentru a.c.m.: 389.989 kWh/an;
• Economia de căldură urmare aplicării soluţiilor de modernizare: 3.423 kWh/an,
respectiv 0,4% din consumul de căldură propriu clădirii nemodernizate;
• Costul investiţiei: 6.085,6 Euro
Relaţia de determinare a costului pentru termoizolarea planşeului peste subsol
este următoarea:
C T = 14,0 ⋅ SIZ + 61,2 ⋅ VIZ [Euro]
în care
S IZ = 356 m² reprezintă suprafaţa planşeului care urmează a fi termoizolat,
VIZ = 18,0 m³ reprezintă volumul termoizolaţiei;
• Durata de viaţă estimată a soluţiei de modernizare energetică: NS = 25 ani
• Indicatori de eficienţă economică:
 Durata de recuperare a investiţiei: NR = 20,55 ani,
 Costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei: e = 0,0846 Euro/kWh
6. Etanşarea rosturilor tâmplăriei exterioare (P4-E)
• Consum de căldură urmare aplicării soluţiilor de modernizare:
- pentru încălzire: 334.235 kWh/an,
- pentru a.c.m.: 389.989 kWh/an;
• Economia de căldură urmare aplicării soluţiilor de modernizare: 61.699 kWh/an,
respectiv 7,9% din consumul de căldură propriu clădirii nemodernizate;
• Costul investiţiei: 7.489,6 Euro
Relaţia de determinare a costului pentru etanşarea rosturilor este următoarea:
CT = 2,48 ⋅ LR [Euro]
în care
LR = 3.020 m reprezintă lungimea totală a rosturilor care se etanşează (în
cazul ferestrelor exterioare - interioare şi exterioare).
• Durata de viaţă estimată a soluţiei de modernizare energetică: NS = 8 ani
• Indicatori de eficienţă economică:
 Durata de recuperare a investiţiei: NR = 2,46 ani,
 Costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei: e = 0,0181 Euro/kWh
7. Modernizarea energetică a tâmplăriei exterioare – tâmplărie PVC cu
geam termoizolant low-e cu argon (P4-M)
• Consum de căldură urmare aplicării soluţiilor de modernizare:
- pentru încălzire: 271.914 kWh/an,
- pentru a.c.m.: 389.989 kWh/an;
• Economia de căldură urmare aplicării soluţiilor de modernizare: 124.020 kWh/an,
respectiv 15,8% din consumul de căldură propriu clădirii nemodernizate;
• Costul investiţiei: 58.894,5 Euro
Relaţia de determinare a costului pentru modernizarea tâmplăriei exterioare este
următoarea:
C T = 105,0 ⋅ S TE
în care
S TE = 560,9 m² reprezintă suprafaţa totală a tâmplăriei exterioare,
• Durata de viaţă estimată a soluţiei de modernizare energetică: NS = 15 ani
• Indicatori de eficienţă economică:
 Durata de recuperare a investiţiei: NR = 8,14 ani,
 Costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei: e = 0,0377 Euro/kWh
8. Termoizolarea conductelor de distribuţie din subsolul – instalaţia de
încălzire şi de apă caldă de consum (P5-I)
• Consum de căldură urmare aplicării soluţiilor de modernizare:
- pentru încălzire: 391.055 kWh/an,
- pentru a.c.m.: 380.656 kWh/an;
• Economia de căldură urmare aplicării soluţiilor de modernizare: 14.211 kWh/an,
respectiv 1,8% din consumul de căldură propriu clădirii nemodernizate;
• Costul investiţiei: 859,3 Euro, din care:
 Termoizolare conducte încălzire 3,92 x 165 = 646,8 Euro
 Termoizolare conducte acm 2,50 x 85 = 212,5 Euro
• Durata de viaţă estimată a soluţiei de modernizare energetică: NS = 15 ani
• Indicatori de eficienţă economică:
 Durata de recuperare a investiţiei: NR = 1,27 ani,
 Costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei: e = 0,0048 Euro/kWh
9. Pachet de soluţii P5-I + Modernizarea energetică a instalaţiei de încălzire
interioară (P6-I)
• Consum de căldură urmare aplicării soluţiilor de modernizare:
- pentru încălzire: 353.430 kWh/an,
- pentru a.c.m.: 380.700 kWh/an;
• Economia de căldură urmare aplicării soluţiilor de modernizare: 51.793 kWh/an,
respectiv 6,6% din consumul de căldură propriu clădirii nemodernizate;
• Costul investiţiei: 9.734,3 Euro, din care:
 Contor de căldură general – încălzire 772 Euro
 Termoizolare conducte încălzire şi acm 859,3 Euro
 Spălare corpuri de încălzire şi coloane 2 x 219 = 438,0 Euro
 Robinet sferă retur corp de încălzire 4 x 219 = 876,0 Euro
 Ventil aerisire corp de încălzire 1 x 219 = 219,0 Euro
 Robinet cap termostatic pe corp de încălzire 15 x 219 = 3.285,0 Euro
 Repartitor costuri evaporare pe corp de încălzire 15 x 219 = 3.285,0 Euro
• Durata de viaţă estimată a soluţiei de modernizare energetică: NS = 15 ani
• Indicatori de eficienţă economică:
 Durata de recuperare a investiţiei: NR = 3,68 ani,
 Costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei: e = 0,0149 Euro/kWh
10. Pachet de soluţii P5-I + Modernizarea energetică a instalaţiei de apă
caldă de consum (P7-I)
• Consum de căldură urmare aplicării soluţiilor de modernizare:
- pentru încălzire: 391.056 kWh/an,
- pentru a.c.m.: 231.429 kWh/an;
• Economia de căldură urmare aplicării soluţiilor de modernizare: 163.1439kWh/an,
respectiv 20,8% din consumul de căldură propriu clădirii nemodernizate;
• Costul investiţiei: 9.320,1 Euro, din care:
 Termoizolare conducte încălzire şi acm 859,3 Euro
 Reparare instalaţie interioară acm 2 x 44 x 19,0 = 1.672,0 Euro
 Contor de căldură general - acm 381,0 Euro
 Armături cu consum redus de apă 3 x 44 x 27,55 = 3.636,6 Euro
 Debitmetre acm 2 x 45 x 30,79 = 2.771,1 Euro
• Durata de viaţă estimată a soluţiei de modernizare energetică: NS = 15 ani
• Indicatori de eficienţă economică:
 Durata de recuperare a investiţiei: NR = 1,2 ani,
 Costul energiei economisite pe durata de viaţă a soluţiei: e = 0,0045 Euro/kWh
Indice consum energie termica Reducerea Economie de
facturii energie
Nr. Stadiu / Soluţii incalzire acm total incalzire (inc+acm), E
crt. modernizare (kWh/m²an) (kWh/m²an) (kWh/m²an) (%) (MWh/an)
0 Actual 151,5 149,2 300,7 - -
1 P1-P 116,2 149,2 265,5 23,3% 92,21
2 P1-Pr 122,2 149,2 271,4 19,4% 76,70
3 P2-P 146,1 149,2 295,3 3,6% 14,25
4 P2-Pr 147,1 149,2 296,3 2,9% 11,63
5 P3-Pr 150,2 149,2 299,4 0,9% 3,42
6 P4-E 127,9 149,2 277,1 15,6% 61,70
7 P4-M 104,1 149,2 253,3 31,3% 124,02
8 P5-I 149,6 145,7 295,3 1,2% 14,21
9 P6-I 145,5 145,7 291,2 10,7% 51,79
10 P7-I 149,6 88,6 238,2 1,2% 163,44
P Tot1 (P1-P,
11 P4-M, P6-I, P7-I) 70,0 88,5 158,5 57,1% 384,72
P Tot2 (P Tot1
12 + P2-P) 64,9 88,5 153,3 60,2% 397,21
Durata de Costul
recuperare energiei Reducerea Costul
Durata a economisite, facturii Costul specific al
Nr. Stadiu / Soluţii de viaţă, investiţiei, e energetice investiţiei, investiţiei,
crt. moderniz. NS NR [Euro/kWh] [%] [Euro] [Euro/m²]
0 Actual - - - - - -
1 P1-P 20 10,0 0,0370 11,7% 68.163 26,08
2 P1-Pr 20 10,6 0,0398 9,8% 61.055 23,36
3 P2-P 20 11,8 0,0457 1,8% 13.024 4,98
4 P2-Pr 20 11,3 0,0430 1,5% 10.015 3,83
5 P3-Pr 25 20,6 0,0846 0,4% 7.242 2,77
6 P4-E 8 2,5 0,0181 7,9% 8.913 3,41
7 P4-M 15 8,1 0,0377 15,8% 70.084 26,82
8 P5-I 15 1,3 0,0048 1,8% 1.022 0,39
9 P6-I 15 3,7 0,0149 6,6% 11.584 4,43
10 P7-I 15 1,2 0,0045 20,8% 11.091 4,24
P Tot1 (P1-P,
11 P4-M, P6-I, P7-I) 15 6,4 0,0279 49,0% 160.922 61,58
P Tot2 (P Tot1 +
12 P2-P) 15 6,6 0,0292 50,5% 173.946 66,56