Sunteți pe pagina 1din 5

PROIECT NR.

416
S.C. BIA.CZ.URB SRL
B-dul M. Viteazul, nr. 16/O1/5,
4700, ZALĂU, jud. SĂLAJ

MEMORII TEHNICE DE
SPECIALITATE







1. DATE GENERALE:
Prezenta documentatie tehnica a fost elaborata la solicitarea
proprietarilor Parohia Ortodoxa Romana Benesat, domiciliati in Com.
Benesat, F.N., jud. Salaj, in urma Certificatului de urbanism nr. 5 din 04
februarie 2008, eliberat de Primaria Comunei Benesat.
Situatia juridica a terenului: - imobilul este constituit din teren
particular apartinand Parohia Ortodoxa Romana Benesat, terenul in suprafata
de 2 900mp este inscris in intravilanul satlului Benesat , fiind destinat : pentru
curti si constructii .
Din punct de vedere economic, terenul in suprafata de 2 904mp este
inscris in intravilanul satlului Benesat , fiind destinat : pentru curti si
constructii .
Din punct de vedere al regimului tehnic, zona dispune de conditii
pentru asigurarea cu utilitatile necesare ( energie, electrica, apa) cu avizul
organeleor de spacialitate , nu impiedica circulatia rutiera si pietonala;

2. MEMORII DE SPECIALITATE
ARHITECTURA:

Amplasarea obiectivului s-a facut in conformitate cu plansa A 01 (Plan


incadrare), respectiv plansa A 02 (Plan situatie) in partea de est a localitatii ,
avand ca vecini la Nord sosea, la Est vecin Farcas Petru (gradina) , la Sud –
CFR, iar la Vest vecin Parohia Reformata.
Cladirea proiectata are forma aproximativ dreptunghiulara cu acces
principal dinspre Nord-Vest. Dimensiunile gabaritice sunt 23.80m x 9.80 m.,
la nivel de teren amenajat. Constructia va avea un regim de inaltime P+turla.

1
Terenul studiat prezinta o declivitate usoara in directia sud-est. Trasarea
obiectivului se va face in conformitate cu plansa A03.
Cladirea proiectata se incadreaza la:
- zona climatica II., adancimea de inghet-dezghet la – 0.90 m.
STAS 6064-77
- actiunea vantului, zona A, 45 daN/mp
STAS 10101/20-90
- actiunea zapezii, zona A, 90 daN/mp
STAS 10101/20-90
- grad 6 seismic, STAS 11100/1-85, zona F
- grad III. Rezistenta la foc „RF”
- categoria D pericol de incendiu
- categoria de importanta „C”
- proiectul respecta prevederile normelor PSI si TSM in vigoare
Obiectivul va avea un regim pe parter, acoperit cu o sarpanta din lemn
de rasinoase ecarisat si ignifugat in trei ape cu invelitoare din tigla ceramica
profilata.
Compartimentarea interioara a nivelelor se prezinta dupa cum urmeaza:
plansa A03 (Plan parter cota 0,00) cuprinde:
- pronaos (S = 11.73 mp)
- camera (S = 6.25 mp)
- casa scarii (S = 6.25 mp)
- naos (S = 132.86 mp)
- altar (S = 29.22 mp)

plansa A04 (Plan balcon cota +3.20) cuprinde:


- casa scarii (S =6.25 mp)
- camera (S =6.25mp)
- hol (S = 11.73 mp)
- balcon (S = 20.70 mp)

Recapitulare caracteristici spatiali cladire:


Ac parter=216.50mp ,
Ad parter =230.75mp.
Ad balcon = 59.29 mp
Ad totala = 290.04 mp
Au parter =186.31mp
Au balcon = 44.93 mp
Au totala = 231.24 mp

3. CARACTERISTICILE TEHNICE ALE OBIECTIVULUI:


INFRASTRUCTURA CONSTRUCTIVA: Fundatii din beton ciclopian
de 50cm si respectiv 40cm grosime.
FUNDATII: continuii sub ziduri din beton Bc 7,5 (C6/7.5) .
2
SUPRASTRUCTURA CONSTRUCTIVA:
PERETI: exteriori: din zidarie de caramida tip GVP de 30 cm grosime si
termoizolatie de 10 cm grosime.
interiori: din zidarie de caramida tip GVP de 30 cm
PLANSEE: din beton armat turnate monolit la cota de nivel ±0.00 si
+3.20 si +6.40m. si din structura de lemn la altar si naos.
ACOPERIS: tip sarpanta din lemn ecarisat de rasinoase in trei ape.
INVELITOARE: din tigla ceramica profilata.
PARDOSELI: reci: din gresie si ciment sclivisit.
FINISAJE: interioare: tencuieli si zugraveli in culori de apa
exterioare: tencuieli driscuite .

4. GRADUL DE OCUPARE A TERENULUI:


Procentul de ocupare: POT= Ac/At x 100; POT=7.46%
Coeficientul de utilizare : CUT= Ad/At= 0.10

5. STRUCTURA DE REZISTENTA:

Infrastructura existenta :

- Fundatii continue din beton simplu (clasa C6/7.5).


- Elevatie din beton simplu, (clasaC12/15).
- La baza fundatiei s-a prevazut doua centuri de tasare armate cu 4 Ø12 din
PC52 conform detalii de fundatii (Pl.R 02si R 03).
- Planseu din beton, armat cu PC52 de 12 cm. grosime.

Suprastructura :

Constructia are o structurã din beton armat la stalpi , grinzi si plansee si din
zidarie de caramida tip GVP de 30cm la exterior la interior. Pe exteriorul cladirii se
prevede placare cu 10cm de poliestiren expandat.
Peste naos si altar s-a prevazut planseu din structura de lemn conform
sectiunilor prezentate.
Acoperişul este de tip sarpanta.
Scurgerea apelor pluviale este asiguratã de jgheaburi şi burlane din tablã
zincatã.
Clãdirile sunt protejate la exterior, de trotuare de protectie cu lãtimea de 1,00m
continuu pe contur, realizate din plãci prefabricate din beton.

6. NORMATIVE DE REFERINTA: care se vor respecta la realizarea


lucrãrii

3
• Normativ pentru proiectarea antiseismicã a constructiilor de locuinte, social-
culturale, agrozootehnice şi industriale P100-92
• Legea nr. 10/ 95 privind calitatea în constructii
• Legea nr. 50/ 91 republicatã, cu modificãrile şi completãrile ulterioare –
Lege privind regimul autorizãrii constructiilor
• HGR nr. 766/ 97 – Anexa 1– Regulament privind conducerea si asigurarea
calitãtii în constructii – Anexa 2 – Regulamentul privind controlul de stat al
calitãtii în consrtuctii – Anexa 3 – Regulament privind stabilirea categoriei de
importantã a cconstructiilor – Anexa 4 – Regulament privind urmãrirea
comportãrii în exploatare, interventiile în timp şi postulizarea constructiilor –
Anexa 5 – Regulament privind agrementul tehnic pentru produse, procedee şi
echipamente noi în constructii.
• HGR nr. 273/ 94 – Regulament privind receptia lucrãrilor de constructii şi
instalatii aferente acestora. Norme privind întocmirea cãrtii tehnice a constructiei,
întocmirea, pãstrarea si completarea jurnalului evenimentelor.
• C 56/ 85 – Normativ privinnd executarea terasamentelor pentru realizarea
fundatiilor constructiilor civile şi industriale.
• P 10/ 86 – Normativ pentru proiectarea şi executarea fundatiilor directe la
lucri de constructii.
• P 118/ 99 – Normativ de sigurantã la foc a constructiilor.
• C 17/ 82 – Instructiuni tehnice privind compozitia şi prepararea
mortarelor de zidãrie şi tencuieli.
• P 2/ 85 – Normativ privind calculul, alcãtuirea şi executarea structurilor din
zidãrie.
• NEO 12/ 99 – Cod de practicã pentru executarea lucrãrilor din beton, beton
armat şi beton precomprimat.

7. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI MASURI P.S.I.

In timpul executieise vor respecta prevederile:


- “Regulamentului privind protectia şi igiena muncii în constructii” aprobat
de MLPAT cu ordinal 9/N/ 1993
- Norme specifice de protectie a muncii, aprobate de MLPAT, cu ordinele nr.
73/N şi 74/N – 1996
- I.M. 006 – 1996 pentru lucrãrile de zidãrie finisaje
- I.M. 0087 – 1996 pentru lucrãrile de cofraje, beton armat, etc.
In cursul proiectãrii s-au respectat prevederile ”Normele tehnice de proiectare
şi realizare a constructiilor, privind protectia la actiunea focului – indicative P 118
– 83”

8. CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE

4
Pentru obtinerea unei lucrãri de calitate corespunzãtoare este necesar ca
investitorul, executantul si utilizatorul sã respecte urmãtoarele cerinte:
- sã solutioneze împreunã cu proiectantul problemele apãrute pe parcursul
lucrãrii, precum şi neconcordantele constatate în proiect;
- sã respecte proiectul precum şi realizarea nivelului de calitate prin utilizarea
produselor şi procedeelor prevãzute în proiect;
- toate materialele puse în operã se vor procura numai pe baza buletinelor de
calitate emise de producãtor;
- fazele procesului de executie a lucrãrilor de beton şi beton armat sã fie
consemnate în procese verbale de lucrãri ascunse, nu se admite trecerea la o nouã
fazã de executie înainte de încheierea procesului verbal referitor la faza
precedentã;
- executia lucrãrilor se va face cu o firmã specializatã în lucrãri de
constructii. Toate aceste cerinte reprezintã exigentele minime cerute prin Legea
nr. 10/ 1995 privind calitatea în constructii, care împreunã cu regulamentele anexe
constituie «sistemul calitãtii în constructii», în vigoare la ora actualã.

Întocmit arhitectura
Arh. Corneliu Zebacinschi

S-ar putea să vă placă și