Sunteți pe pagina 1din 6

XTD 1

Extend 4D Concept
a r h I t e c t u r a + d e s I g n

S.C. EXTEND 4D CONCEPT S.R.L.
Sos. Stefan cel Mare, nr 32, bloc 26, sc 1, et. 5, ap 34, sector 2, Bucuresti
Cod Unic de Inregistrare: RO 25383343
Numar de ordine in registrul comertului: J40/4313/2009
Banca: BRD, Agentia Stefan cel Mare
Cont IBAN: RO16 INGB 0000 9999 0164 9332

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA
FAZA DTAC

Capitolul I DATE GENERALE

I.01 Obiectul proiectului

- beneficiar CALINA IONELA MARIANA
- amplasament Str. Caierului, NR.12,Sector 1 , Oras Bucuresti
- proiectant general EXTEND 4D CONCEPT
- faza de proiectare D.T.A.C.
- denumire proiect CONSTRUIRE LOCUINTA UNIFAMILIALA P+1E

I.02 Caracteristicile amplasamentului

- imobilul este situat in intravilanul orasului Bucuresti, in zona de locuire cu regim mic de inaltime
P-P+2E, conform documentatiei de urbanism PUG MB aprobat prin HCGMB NR.269/2000. Pentru
derogari de la PUG-MB a fost aprobat PUD strada Caierului nr.12 cu HCLS 1 nr.329/18.10.2007.
- descrierea terenului; categoria de folosinta: curtii constructii, activitati permise:locuire,.
Suprafata terenului este de 100 mp ( 97mp din mausratori)si are dimensiunile maxime de 10.03m si
9.96m cu urmatoarele vecinatati: la NORD imobil nr.12A, la SUD IMOBIL NR.14, la VEST IMOBIL
NR.7 strada Tintei , la EST strada Caierului . Cai de acces, Str. Caierului in Estul proprietatii. Terenul
este liber de constructii fiind desfintate conform Autorizatie de Desfintare
nr.1241/16/C/751/09.07.2009 emisa de Primaria sector 1.
- sub aspect climatic, zona orasul Bucuresti se caracterizeaza printr-o clima temperat continental
cu temperature medii anuale de 11C maxima depasind uneori +40C, iar minima ajungand uneori la
-30C. Temperatura exterioara de calcul pentru iarna conform proiectului de instalatii este de -15 C,
- zona seismica de calcul a fost considerata ca face parte din clasa de importanta III si din
ag=0.26g, perioada de colt Tc= 1.6 s conform normativ P100 -2004
Din punct de vedere geomorphologic, orasul bucuresti este situate in Campia Vlasiei-subdiviziune
a Campiei Romane. Aceasta este fragmentata de vai cu lunci largi sit erase joase. Sub aspect geologic
zona face parte din unitatea structural cunoscuta cu numele de platform Moesica
- conditiile de amplasare si de realizare ale constructiei sunt conform PUG -MB , aprobat prin
HCGMB NR.269/2000 si derogari de la PUG-MB conform PUD strada Caierului nr.12, aprobat cu HCLS
1,nr.329/18.10.2007, Codul Civil si a certificatului de urbanism nr.290 din 27.10.2009
- nu exista retele edilitare care traverseaza terenul.
- utilitatile se vor sigura astfel: alimentarea cu apa din reteua publica, eliminare ape uzate in fosa
septic( ulterior bransament la reteaua de canalizare), electricitate bransament la reteaua publica.
Gunoiul menajer va fi depozitat in europubele amplasate la limita proprietatii langa accesul carosabil.XTD 2I.03 Caracteristicile constructiei propuse

- functiunea: locuinta unifamiliala
- dimensiunea maxima constructive la sol 6.05m x 9.00m
- regim de inaltime H
streasina
=6.85m, H
coama
=9.30 m inaltimi de la cota terenului natural
- suprafata construita Sc= 56.80m
2
POT=58%


- suprafata desfasurata Sd= 120.70 m
2
CUT=1.25

- suprafata utila Su= 93.77 m
2
Constructia proiectata se incadreaza la CATEGOTIA C DE IMPORTANTA ( conform HGR nr.
766/1997) si la CLASA III DE IMPORTANTA ( conform normativului P100/92)

I.04 Elemente de trasare

- imobilul va fi amplasat conform:
- certificate de urbanism nr.922/76/c/5642 din 26.07.2010,
- PUD strada caierului nr.12 aprobat cu HCLS 1 nr.329/18.10.2007

Capitolul II DESCRIEREA FUNCTIONALA

- lista spatiilor interioare
Parter
- P01 CAMERA DE ZI Su=20.72 m
2
- P02 BUCATARIE Su=8.30 m
2
- P03 HOL Su=7.00 m
2


- P04 GRUP SANITAR Su= 2.10m
2
- P05 TERASA Su= 2.10m
2
- P06 CASA SCARII Su=3.25m
2


Etaj
- P07 BAIE Su=6.00m
2
-
P08 DORMITOR Su=14.78m
2
-
P09 DORMITOR Su=13.20m
2
-
P10 BIROU Su=8.85m
2
-
P11 CASA SCARII + HOL Su=7.24m
2

Sd(parter+etaj) = 120.70 m
2
Su =93.77m
2


- inaltimea spatiilor interioare H
int
=2.56 m;
XTD 3
Capitolul III SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJIII.01 Sistemul constructiv
Structura se va realiza din stalpi din beton armat si grinzi (system in cadre de beton armat) din
zidarie cu caramida tip porotherm cu planseu din beton armat.
Placa peste fundatii va fi din beton armat cu plasa tip Buzau fi 6. La nivelul cotei superioare a
golurilor pentru usi si geamuri vor fi realizati buiandrugi. La partea de pod zidaria va fi inchisa cu centuri
de beton armat , iar invelitoarea va fi de tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla metalica.

III.02 Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare

Inchiderile exterioare vor fi realizate din caramida eficienta cu grosimea de 25cm protejata
termic la exterior cu un strat de 10cm de polistiren expandat. Compartimentarile interioare vor fi
realizate din pereti de gips carton cu structura din matalica
Ferestrele si usile exterioare sunt prevazute a avea tamplarie pvc de culoarealbsi geam termopan.
Tamplaria interioara va fi din lemn masiv sau placaj celular. Usa de acces va fi metalica culoare alb.

III.03 Finisaje interioare

Finisajele interioare urmaresc cerintele specifice programului de locuire si in plus crearea unei
ambiente moderne. Peretii vor fi tencuiti iar tavanele vor construite cu ajutorul unei structuri usoare
din profile pe care se vor prinde placi de gips carton ( tavan suspendat). Pentru pereti si tavane se vor
folosi gleturi din paste speciale. Pardoselile vor fi realizate din parchet la incaperile de locuit, in timp ce
la incaperile umede ( bai, bucatarie ) se vor folosi placaje ceramice. La terase se vor folosi placi din
piatra sau ceramica antiderapante. Vopsitoriile interioare se vor realiza cu vopsea pe baza de apa,
lavabila si aplicata in trei straturi. La incaperile umede peretii se vor acoperi cu faianta asortata la gresia
respectiva.

III.04 Finisaje exterioare

La exterior, locuinta va fi izolata cu polistiren expandat de 10 cm grosime pe care se va aplica
plasa de armare si tencuiala driscuita finisata cu tinci si vopsitorie lavabila de exterior sau vopsea
texturata de culoare alb crem cu rezistenta la intemperii si diferente de temperatura si lambriu din
lemn lacuit in locurile specificate in proiect. Soclul va fi finisat cu tencuiala decorativa gri inchis. Terasele
circulabile vor fi finisate cu placi din piatra antiderapanta.

III.05 Acoperisul si invelitoarea

Acoperisul este de tip sarpanta si va fi realizat din: structura de lemn capriori, sipci transversale
si longitudinale. Invelitoarea va fi realizate din tabla tip GERARD, culoare neagra . Sub invelitoare va fi
montata folie anticondens iar termo(fono)izolatia va fi alcatuita din vata minerala de 2 x 10 cm dispusa
intre capriori si la fata capriorilor. La partea interioara peste capriori se va monta o folie din polietilena
pentru impiedicarea vaporilor de apa. Apele pluviale vor fi preluate prin sistemul de jgheaburi si burlane

XTD 4
prevazute in proiect si vor fi drenate in limita de proprietate. Burlanele si jgheaburile vor avea culoarea
in gama invelitorii.
III.06 Cosurile de fum

Pentru producerea agentului termic necesar incalzirii si pentru producerea apei calde menajere a
fost prevazuta o centrala termica se va utiliza ca si combustibil electricitatea si se va monta in zona
mentionata in planul de instalatii sanitare. Prin montarea centralei elctrice nu este necesar cosul de fum.

Capitolul IV INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE

IV.01 Cerinta A REZISTENTA SI STABILITATE
- conform prevederilor din memoriul tehnic de structura

IV.02 Cerinta B1 SIGURANTA IN EXPLOATARE
Prin proiect sunt luate masurile necesare pentru asigurarea functionarii ansamblului civil, conform
prevederilor Normativului CE1/95, prin urmatoarele prevederi:
siguranta cladirii este rezolvata prin solutiile constructive alese; sistemele de monitorizare a
functionarii instalatiilor si echipamentelor; prin echiparea cu un grup electrogen pentru alimentarea cu
energie electrica in caz de avarie in retea;
siguranta traficului este rezolvata prin separarea zonelor de trafic si accese auto (pietonal, auto, spatii
tehnice);
parapetii si balustradele au dimensiunea de minim 90 cm, atat cei interiori cat si cei exteriori, conform
STAS 6131;
- scarile de la intrare au trepte de 30 cm si contratrepte de 17.5 cm conform STAS 2965
- natura pardoselilor a fost corelata cu specificul functional al fiecarei incaperi, astfel incaperile
umede: bai, bucatarie au fost prevazute cu placi ceramice, terasele cu placi de piatra antiderapante,
incaperile de locuit au fost prevazute cu un finisaj cald: parchet, eventual zone de covor.
- instalatia electrica a fost prevazuta cu sigurante electrice care opresc automat alimentarea cu
energie electrica in locuinta in cazul scurt circuitelor si a supraincalziri circuitelor de curent.
- ferestrele au fost prevazute cu plase de tantari pentru evitarea patrunderilor animalelor
daunatoare si insectelor.
Alunecare (pardoseli): Se vor folosi pardoseli cu urmatorii coeficienti de alunecare:
- Pardoseli exterioare min 0,6
- Pardoseli interioare pe spatii de circulatie si incaperi umede 0,5
- Pardoseli interioare in incaperi uscate min 0,4
- Impiedicare (denivelari mici si neanuntate) nu exista denivelari mai mari de 2,5 cm pe caile de
circulatie
- Contactul cu proeminente joase: inaltimile libere la circulatii sunt de minim 2,00m calculate conform
reglementarilor
- Separarea circulatiei pietonale de cea a vehiculelor: circulatia auto interioara va fi separata dupa caz
prin borduri sau benzi marcate cu vopsea.

IV.03 Cerinta C SIGURANTA LA FOC
- risc mic de incendiu
- gradul III de rezistenta la foc

XTD 5
- toate elementele din lemn vor fi ignifugate conform standardelor in vigoare, placile de Osb si
gips carton au o rezistenta buna la foc, instalatia este prevazuta cu sigurante termice care inchid
circuitul de curent in cazul supraincalziri circuitelor, circuitele sunt prevazute cu cabluri electrice cu
izolatia ignifuga.


IV.04 Cerinta D IGIENA, SANATATE SI MEDIU

Constructia propusa este amplasata izolat fara a fi afectata de noxe. Pentru asigurarea calitatii
aerului din interiorul locuintei se va face ventilatie naturala. Locuinta este prevazuta cu 1 baie si un grup
sanitar fiecare avand lavoar si vas wc care nu necesita masuri speciale de curatenie si intretinere.
Alimentarea cu apa menajera se va face din reteua publica de alimentare cu apa a orasului
Bucuresti. Consumul de apa potabila va fi asigurat din recipiente imbuteliate de firme de specialitate.
Evacuarea apelor uzate menajere se va face in fosa septica din incinta proprietatii. Colectarea si
depozitarea deseurilor menajere va fi prevazuta prin intermediul europubelelor de gunoi amplasate la
limita proprietatii, in imediata apropiere a accesului auto.
Prin amplasarea noii constructii a fost evitata perturbarea vecinatatilor. Functiunea prevazuta nu
genereaza noxe sau alti factori de poluare ai mediului.

IV.05 Cerinta E IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE

- conform normelor in vigoare, C107/1997 si OG29/2000, proiectul prevede o serie de masuri
pentru termoizolarea cladirii. Peretii exteriori sunt protejati termic prin placaje de polistiren expandat
de 10 cm grosime, peste care va fi aplicata tencuiala exterioara. In zona de soclu va fi utilizat polistiren
extrudat. Planseele peste sol vor fi termoizolate cu un strat de 5 cm de polistiren extrudat. . Acoperisul
este termoizolat cu 2x10 cm de vata minerala amplasata intre si la fata capriorilor . Tamplaria exterioara
va fi realizata din profile pvc cu geam termopan pentru o mai buna izolare termica.

IV.06 Cerinta F PROTECTIA LA ZGOMOT

Fiind intr-o zona rezidentiala, nu este necesara o protectie speciala impotriva zgomotului, fiind
suficienta grosimea zidurilor si utilizarea ferestrelor de tip termopan.


Capitolul V MASURI DE PROTECTIE CIVILA

- conform normelor privind avizarea pe linie de protectie civila a documentatiilor de investii in
constructii legea 106/96 si ordinul MAI 602/2003, conform art.4, alin.2, cladirea nu necesita prevedrea
unui adapost de protectie civila, inscriindu-se in categoria cladirilor cu destinatie de locuit fara subsol cu
suprafata construita pana la 600 m
2
.

Capitolul VI AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI

- terase prevazute in proiectul de arhitectura, finisate cu placaje de piatra antiderapante;
terasele inaltate sunt prevazute cu balustrade.
- accesul carosabil si aleea de acces sunt realizate din beton, pavate cu dale.

Capitolul VII ORGANIZARE DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII


XTD 6
Lucrarile de construire proiectate se vor realiza cu respectarea limitelor incintei si fara a deranja
vecinii si circulatia rutiera stradala.
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:
- legea 90/1996 privind protectia muncii
- ord.MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii
- regulamentul MLPAT9/N/15.03.1993 priviind protectia si igiena muncii in constructii ed. 1995
- ord MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime
- ord.MMPS 225/1995 normativ cadru privind acordarea echipamentului de protectie individuala
- normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin ordinul MI nr.
775/22.07.1998
- ordinul MLPAT 20N/11.07.1994
- alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii constructiei.
Constructorul va trebui sa respecte normele de protectie muncii in vigoare, iar la limita proprietatii
va afisa un panou cu destinatia, proiectantul, constructorul, beneficiarul si durata estimata a lucrarilor.
In conformitate cu legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR 925/1995 proiectul
va fi supus verificarii tehnice pentru exigenta A (partea de structura)
Prezenta documentatie, a fost elaborata cu respectarea prevederilor legii 50/1991 (republicata), ale
legii nr 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si a normativelor tehnice in vigoare.
Proiectant Intocmit
EXTEND 4D CONCEPT Arh. Costin Calina