Sunteți pe pagina 1din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF.

IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

CAIET DE SARCINI ARHITECTURA


GENERALITATI Situaia existent: Prin tema de proiectare si caietul de sarcini, beneficiarul solicit ntocmirea proiectului tehnic privind modernizarea, dezvoltarea si echiparea ambulatoriului de specialitate din cadrul Spitalului Judetean de Urgenta Sf. Ioan cel Nou Suceava. Necesitate i oportunitate: Cladirea Spitalului de Urgenta Sfantul Ioan cel Nou a fost construita in perioada anilor 70 si este o constructie cu demisol, parter si 8 etaje. Lucrarile de modernizare propuse se refera la spatiul existent cu suprafata de 1055 mp la demisolul corpului de cladire cu regimul D + P + 8E existent, nefiind prevazute extinderi sau realizarea unor corpuri noi de cladire. In prezent, la demisolul Spitalului de Urgenta se afla spatii in care se desfasoara activitati medicale si administrative. Din punct de vedere al starii de conservare a structurii de rezistenta a cladirii, aceasta este corespunzatoare, nu se constata degradari vizibile, cu exceptia umiditatii excesive pe fatada posterioara a cladirii. Cu toate ca au fost executate reparatii curente, finisajele si instalatiile interioare (electrice, sanitare si de incalzire), prezinta degradari importante. Tencuielile sunt burdusite si placajele de faianta de pe pereti sunt desprinse in multe locuri. La tavane se observa degradari ale gletului si zugravelilor datorate instalatiilor sanitare defecte, pardoselile din mosaic turnat sunt crapate si cele din gresie au placi lipsa. Tamplaria interioara si exterioara este degradata, cu elemente putrezite si deplanseizate. La instalatiile electrice s-au facut mai multe improvizatii, ca si la cele sanitare, iar corpurile de incalzire vechi au depuneri de calcar si robineti care nu mai functioneaza. Soluii propuse: la exterior - desfacere tencuiala existenta - tencuiala speciala (antiigrasie) peste care se vor aplica straturi de var lavabil silicatic - desfacere ferestre si usi exterioare (indicate in plansele de arhitectura) - desfacere glafuri, pervaze, solbancuri - inlocuirea tamplariei demontate cu tamplarie noua la ferestre tamplarie din PVC, sticla termoizolanta, calitate conform specificatii caiet sarcini la usi tamplarie din aluminiu, sticla termoizolanta antiefractie, calitate conform specificatii caiet sarcini - montare pervaze din PVC la interior si din aluminiu la exterior - realizare rampa acces persoane cu handicap, latime 8% - montare mina curenta din inox pentru rampa acces - perimetral se vor reface toate trotuarele

pagina 1 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

la interior -

lucrari de consolidare prevazute de Expertiza Tehnica intocmita de Expertul Tehnic atestat MLPAT, respectiv: - curatarea completa a tuturor tencuielilor deteriorate de pe exterior si interior, injectarea eventualelor fisuri ramase in zidarie sau beton in zona spaletilor sau a parapetilor si refacerea tencuielilor pe baza de ciment - eliminarea umezelii din peretele exterior se va realiza prin folosirea unor sisteme moderne care sa forteze uscarea si mentinerea in stare uscata a peretilor de caramida prin tencuiala antiigrasie: - se vor reface portiunile de zidarie degradata si unde nu a fost realizata teserea corecta, acolo unde au aparut crapaturi, iar unii pereti de compartimentare care in noua dispozitie functionala nu-si mai au utilitatea vor fi delimitati de structura mentinuta si demolati dupa urmatorul principiu: - demolarea zidariilor este o operatiune efectuata pentru repararea zonelor degradate, puternic fisurate sau cu desprinderi ale caramizilor, precum si a zonelor de caramida si mortar friabil ca urmare a efectului indelungat a unor infiltratii de apa. Demolarile se vor executa ingrijit pentru a nu afecta zonele adiacente, iar in functie de dimensiuni vor fi precedate de lucrari de sprijinire pentru asigurarea stabilitatii structurii pe toata durata interventiei. - refacerea zidariei prin retesere se executa pe zonele afectate de degradari si consta in: crearea de strepi in zonele adiacente, inclusiv adancirea rosturilor dintre caramizi pe 1-2 cm (dupa indepartarea tencuielii) , se reface zidaria pe toata adancimea si lungimea zonei degradate, acordand o deosebita atentie umplerii complete a rosturilor orizontale si verticale dintre caramizi cu mortar (prin matare) - refacerea se va face cu caramizi pline, marca minima 75 si cu mortar marca minima M50Z. Calitatea materialelor puse in opera si corectitudinea executiei vor fi confirmate prin procesele verbale de lucrari ascunse semnate de constructor si dirigintele de santier. - se va camasui local zona de planseu fisurat sau crapat, fie peretele de caramida degradata de crapaturi, urmare a infiltratiei apei din instalatia defecta astfel: - camasuirea cu beton se executa prin torcretare, cu respectarea prevederilor din normativul C 130-78 Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor. Betonul va avea clasa precizata in proiect. desfacere in totalitate tencuiala existenta la pereti si tavane desfacere tamplarie interioara desfacere pardoseli existente, pregatire strat suport pardoseala noua lucrari de consolidare la peretii din zidarie (daca este necesar) pereti de compartimentare din placi gips-carton pe structura din tabla ambutisata refacerea finisajelor interioare cu materiale moderne, durabile, dezinfectabile si rezistente la actiunea substantelor chimice (refacerea tencuielilor si a gletului si montarea de tapete din polietilena la pereti si din placi la tavane, realizarea pardoselilor din covor de PVC de trafic intens, placaje ceramice la

pagina 2 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

pereti si pardoseli la grupurile sanitare, la vestiarul pentru personal, boxa de curatenie, etc.) extinderea retelei existente sanitare astfel incat aceasta sa permita amplasarea obiectelor sanitare prevazute prinproiect si a lavoarelor in fiecare cabinet, iar la sectiile de chirurgie si ortopedie, a lavoarelor cu apa sterila la peretii cu o latura catre exterior se va executa o tencuiala speciala antiigrasie, vopsitorii cu var lavabil silicatic la peretii din interior se vor reface tencuielile glet ipsos, vopsitorii cu var lavabil placaje la pereti cu tapet din polietilena placaje cu placi faianta montate rost pe rost in bai si grupuri sanitare tencuieli driscuite la tavane cu exceptia holurilor unde se va executa un tavan decorativ din placi casetate gips-carton pardoseli din PVC (vinil) in majoritatea spatiilor pardoseli din placi gresie ceramica in bai si grupuri sanitare tamplarie interioara din aluminiu cu sticla antiefractie

Prezentul caiet de sarcini cuprinde principalele conditii tehnice, ce trebuie avute in vedere la executarea lucrarilor de reabilitare termica. Caietul de sarcini a fost intocmit pe pentru asigurarea rezistentei, stabilitatii si a bunei functionari, precum si conditiilor de calitate ce se impun a fi respectate. Masurile prevazute nu sunt limitative, ele completand documentatiile de specialitate si nu exclud obligativitatea respectarii normelor si normativelor tehnice, precum si a STAS-urilor in vigoare, chiar daca acestea nu au fost precizate in prezentul caiet de sarcini. PREVEDERI TEHNICE Obligatiile si raspunderile investitorilor, proiectantilor si executantilor lucrarilor de constructii, in asigurarea calitatii, sunt reglementate in Legea nr. 10/95, privind calitatea in constructii. In toate operatiile de: manipulare, transport, pozare, imbinari, incercari, etc, se vor respecta normele departamentale si republicane de protectia si igiena muncii in vigoare la data executiei. Verificarea calitatii lucrarilor de catre beneficiar, executant si proiectant, pe parcursul executiei sau la receptia finala, se va face in conformitate cu continutul prezentului caiet de sarcini, care cuprinde prevederi pentru urmatoarele faze tehnologice: 1. pereti interiori 2. tencuieli 3. pardoseli 4. placari pereti interiori si tavane 5. usi, ferestre 6. realizarea lucrarilor de montaj geamuri 7. zugraveli si vopsitorii 8. realizarea scarilor si parapetilor 9. izolatii 10. receptia lucrarilor 11. norme de protectia muncii si P.S.I.;

pagina 3 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

In anexa s-a prezentat lista actelor normative ce contin prevederi referitoare la asigurarea calitatii lucrarilor. In cele ce urmeaza s-a insistat asupra unor prevederi de executie care sunt absolut obligatorii la executarea lucrarilor pentru realizarea gradului de asigurare propus in proiect la actiuni statice si dinamice: - activitatea de santier va fi coordonata de conducator tehnic atestat de MLPTL; - executia lucrarilor sa fie facuta cu muncitori calificati, specializati; - existenta unei colaborari permanente intre beneficiar, constructor si proiectant pe toata durata executiei lucrarilor, avand in vedere, posibilitatea aparitiei unor situatii de detaliu neprevazute in proiect; - alegerea materialelor si utilajelor necesare executarii lucrarilor se va face cu competenta, ele trebuind sa corespunda din toate punctele de vedere scopului propus; - constructorul are libertatea de a-si alege alta metoda de lucru verificata si acceptata de proiectant, care asigura cel putin aceleasi conditii tehnice; Planul de calitate al constructorului va respecta cerintele de calitate pentru categoria de importanta C; LUCRARI DE PREGATIRE Dupa primirea si insusirea documentatiei, constructorul va stabili necesarul de utilaje, locul si conditiile de exploatare, ordinea de executie a lucrarilor, astfel incat pe parcursul acestora cladirea sa ramana in exploatare. Functie de categoria de lucrari, se vor stabili formatiile de lucru, pe meserii, si modul in care urmeaza a se desfasura executia. Echipele de meseriasi, cu calificare corespunzatoare, vor fi dotate cu echipament de protectie, scule si utilaje necesare. Responsabilul cu executia va supraveghea permanent executarea lucrarilor pentru asigurarea unei calitati corespunzatoare. In ceea ce priveste verificarea lucrarilor pe parcursul executiei si receptionarea lor, trebuie retinute urmatoarele: - beneficiarul participa la toate verificarile pe faze de executie, incheind cu constructorul procese verbale; - urmarirea executiei se face in conformitate cu Programul de urmarire si control; In afara de masurile speciale ce trebuie luate la executie si enumerate mai sus, beneficiarul are urmatoarele sarcini: - supravegherea comportarii si controlul periodic al cladirii conform Normativ P130/99; - efectuarea la timp si in bune conditii a remedierilor si reparatiilor necesare; - controlul lucrarilor de reabilitare si reparatii efectuate. Toate verificarile si constatarile facute se vor consemna in procese verbale de lucrari ascunse.

1______PERETI
pagina 4 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

Generalitati prezentul capitol se refera la urmatoarele zidarie din caramida cu goluri verticale pereti de compartimentare din gips-carton 1.1_PERETI DIN CARAMIDA CU GOLURI VERTICALE Normative si STAS-uri in vigoare se vor respecta urmatoarele STAS-uri si prescriptii tehnice : - STAS 10109/1-82 Constructii civile, industriale si agrozootehnice. Lucrari de zidarie. Alcatuire si calcul - STAS 5185/1-80 Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale. Conditii tehnice de calitate - STAS 5185/2-80 Caramizi si blocuri ceramice cu goluri orizontale - STAS 5135/2-80 Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale. Forme si dimensiuni - P 104-83 Instructiuni tehnice pentru proiectarea si executarea peretilor , planseelor din elemente de beton celular autoclavizat - Completari din Buletinul Constructiilor 10/95 - P2-85 Normativ privind alcatuirea, calculul si executia structurilor din zidarie - STAS 2634/80 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Metode de incercare - STAS 1030/85 Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli . Clasificare si conditii tehnice - C 17-82 Instructiuni tehnice pentru stabilirea compozitiei si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala - C 56-85 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente (cap. VIII Zidarii si pereti) - Ordin M.C. Ind. Nr. 1233/D/80 Norme de protectie a muncii in activitatea de constructii montaj - C 16/1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii aferente Verificarea calitatii materialelor folosite Toate materialele semiprefabricate si prefabricatele care se folosesc la executarea zidariilor si peretilor se vor pune in opera numai dupa ce conducatorul tehnic al lucrarii a verificat ca ele corespund cu prevederile proiectului si prescriptiilor tehnice. Verificarile se fac pe baza documentelor care atesta calitatea materialelor si le insotesc la livrare (certificate de calitate fise de transport) prin examinare vizuala si masuratori . Verificarea mortarelor ce se folosesc si care provin de la statii se va face pe baza fisei de transport in care se preciseaza marca, consistenta. In cazul in care calitatea materialelor nu corespunde cu cea prevazuta in proiect, conducatorul tehnic al lucrarii, de la caz la caz va refuza materialul, va cere acordul scris al proiectantului pentru folosirea lui sau va solicita verificarea sa prin incercari de laborator. Executia zidariilor si a peretilor In executie se va verifica daca rosturile verticale sunt tesute la fiecare rind astfel ca suprapunerea elementelor de zidarie din doua rinduri succesive pe inaltime sa se faca pe minim din bloc in lungul zidului. Se vor verifica grosimile rosturilor orizontale si verticale ale zidariei prin masurarea a 5-20 rosturi la fiecare zid, media aritmetica a masuratorilor facute cu precizie de 1mm trebuie sa se inscrie in limitele prescrise: dimensiunile zidului abateri + 3mm (ziduri 63mm ; +4 si 6 la grosimea de 15cm ; +6 si 8 la ziduri de 25cm

pagina 5 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

grosime). Vizual se va verifica in toate zidurile daca toate rosturile verticale si orizontale sint umplute complet cu mortar cu exceptia adincimii de 1.1,5cm de la fetele vazute ale zidariei. Se va verifica cu ajutorul dreptarului si a furtunului de nivel orizontalitatea rindurilor de zidarie. Verticalitatea zidariei se va verifica cu ajutorul firului de plumb si a dreptarului cu lungimea de cca 2,50m. Verificarea se face in cite trei puncte diferite la fiecare zid. Lungimea si inaltimea tuturor zidurilor, dimensiunile golurilor si a plinurilor dintre goluri se verifica cu ruleta sau cu metrul. Media a trei masuratori se compara cu dimensiunile din proiect. In golurile rezervate timplariei interioare se monteaza ghermele , tratate antiseptic si contra putrezirii care se inzidesc odata cu realizarea tamplariei. Masurarea lucrarilor Lucrarile de zidarie se masoara la metru cub real executat cu scaderea tuturor golurilor cu o sectiune mai mare de 0,04mp si a elementelor inglobate. 1.2___PERETI din PLACI GIPS-CARTON peretii au urmatoarea stratificatie: - structura rezistenta montanti tabla ambutisata fixati cu dibluri metalice si dibluri cu stift rotativ - panouri gips-carton fixate cu suruburi de structura de rezistent montate pe cele doua fete ale peretelui - vata minerala la interior sub forma de saltele sau placi - grosime perete finala 10cm Caracteristici Panotarea - panouri de constructie din gips-carton format mare, grosime 12,5 mm, respectiv 15,0mm. In cazul de fata pentru protectia la foc se vor folosi placi rezistente la foc sau panotajul se va executa dublu. In bai si grupuri sanitare placile din gips-carton montate la interior vor fi hidrofuge. - Forma muchiei aplatizata sau aplatizata semicirculara Fixarea panourilor - suruburi rapide de 25mm Prelucrarea rosturilor - rosturile dintre panouri, precum si elementele de fixare , trebuie prelucrate cu spaclul in mai multe rinduri Structura de sustinere - profile de racordare la pardoseala, tavan, sau alti pereti de tip UW, respectiv CW care se fixeaza cu dibluri cu stift rotativ, respectiv dibluri metalice - profile montanti CW - banda de etansare pentru racorduri Izolarea spatiului gol din interiorul peretelui - vata din fibre minerale sub forma de saltele sau placi.

Executie

pagina 6 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

Trasarea - mai intii se traseaza traseul peretelui pe pardoseala cu sfoara sau dreptarul (atentie la eventualele goluri de usi) - se traseaza urma peretelui pe peretii adiacenti si pe planseu cu nivela si dreptarul Profile de racordare - profilele de racordare UW se preavad pe o singura fata cu benzi de etansare pentru racorduri si se fixeaza pe pardoseala cu elemente de prindere universale, la distante de 80cm unele de altele - pe peretii adiacenti se realizeaza racordul prin profile CW. Din motive de izolare fonica profilele de racordare trebuie presate cit mai strins de elementele de constructie respective. Profilele montanti - profilele montanti CW trebuie introduse cel putin 2,0 cm in profilele de racordare cu planseul - profilul montant se introduce mai intii in profilul de racordare de jos, iar apoi cel de sus. Apoi profilele montanti se dispun la un interax de 60cm. Ele trebuie sa fie orientate cu latura deschisa inspre directia de montaj, in asa fel incit fixarea panourilor sa inceapa de la muchia stabila. Panotarea primei fete a peretelui - panotarea primei fete a peretelui incepe cu o latime intreaga de panou (120cm).In acest scop panourile din gips-carton se fixeaza de profilele montanti cu o surubelnita electrica, folosind suruburi rapide dispuse la distante de 25 de cm. In cazul unei panotari duble, distanta dintre suruburile primului rind de panotaj este de 75 de cm. - din cauza necesitatii de alternare a rosturilor al doilea rind se monteaza incepind cu o jumatate de latime de panou (60cm) Izolarea spatiului liber - dupa panotarea primei fete a peretelui si montarea instalatiilor sanitare si electrice necesare in spatiul liber din interiorul viitorului perete se fixeaza izolatia din fibre minerale - spatiul liber din interior trebuie izolat in totalitate, iar materialul izolant trebuie impiedicat sa alunece. Panotarea celei de-a doua fete a peretelui - prin panotarea celei de-a doua fete, peretele de montaj din gips-carton capata stabilitatea sa finala. Se incepe cu o jumatate de latime de panou (60cm), in asa fel incit rosturile celor doua fete ale peretelui sa fie decalate cu latimea unui cimp dintre montanti. - peretele de montaj din gips-carton este acum pregatit pentru tratarea rosturilor, racordarilor si a capetelor de suruburi (caiet sarcini finisaje interioare).

2___TENCUIELI

pagina 7 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

la interior se vor folosi - mortar antiigrasie - mortare pe baza de nisip, var si ciment (mortar M25T) - tencuielile asfel obtinute se gletuiesc pe stratul de tinci proaspat cu glet de vat (cu exceptia spatiilor umede (grupuri sanitare) Normative si STAS-uri - C17/82 instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala - Indicativ NE 1-96 Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri - C18-83 normativ pentru executarea tencuielilor umede. Domeniul de aplicare Prevederile prezentului capitol se refera la toate tencuielile elementelor de constructii, avand rol de finisaj si de protectie si executate cu mortare de orice tip. In acest capitol intra si tratamentele subtiri cu grosimi incepand de la 1 mm. Verificarea pe faze de lucrari se face in cazul tencuielilor pe baza urmatoarelor verificari la fiecare tronson in parte: a. rezistenta mortarului; b. numarul de straturi ce se aplica si grosimile respective; c. aderenta la suport intre doua straturi; d. planeitatea suporturilor si liniaritatea muchiilor; e. dimensiunea, calitatea si pozitia elementelor decorative (solbancuri, braie, cornise). Aceste verificari se efectueaza inaintea zugravelilor sau vopsitoriei, iar rezultatele se inscriu in registre de procese verbale de lucrari ascunse. Verificarile care se efectueaza la terminarea unei faze de lucrari se fac cel putin cate una la fiecare incapere si cel putin una la fiecare 100 m2. La receptia preliminara se efectueaza direct de catre comisie aceleasi verificari, dar cu o frecventa de minimum 1/3 din frecventa precedenta.

pagina 8 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

4.4. ABATERI ADMISE LA LUCRARI DE TENCUIELI DENUMIREA TENCUIALA TENCUIALA TENCUIALA DEFECTULUI BRUTA DRISCUITA GLETUITA Umflaturi, ciupituri, Maximum Nu se admit Nu se admit impuscaturi, fisuri, una lana la 4 lipsuri la glafurile cm2/1m2 ferestrelor, la pervazuri, plinte, obiecte sanitare Zgrunturi mari (pana Maximum Nu se admit Nu se admit la max. 3mm) basici doua la 1 m2 si zgarieturi adanci, formate la driscuire la stratul de acoperire Neregularitati ale Nu se verifica Max. 2 Max. 2 suprafetelorneregularitati in neregularitati verificare cu orice directie in orice directie dreptarul de avand adancimea avand 2 m lungime sau inaltimea adancimea pana la 2 mm sau inaltimea pana la 1 mm Abateri de la verticala Maximum admis pentru elementul suport La tencuieli interioare max. 1mm/ 1m (si max. 30 mm/ toata inaltimea camerei. La tencuieli exterioare max. 2mm la toata inaltimea cladirilor Maximum 1mm/1m si max. 3 mm de la o latura la alta Pana la 1 mm/1m si maximum toata inaltimea incaperii

TENCUIALA FATADE Nu se admit

Nu se admit

Maximum 3 mm/neregula ritati in orice directie avand adancimea sau inaltimea pana la 3 mm Maximum 2 mm/1m si maximum 20 mm pe toata inaltimea cladirii

Abateri fata de orizontala a tencuielilor tavanelor

Nu se verifica

Maximum Pana la 1 mm/1m Abateri fata de cele admise si max. orizontala sau pentru 8mm/elem. verticala unor elemente elemente ca intranduri, iesinduri, glafuri, pilastrii, muchii, braie, cornise, solbancuri, ancadramente Abateri fata de raza Nu se verifica Pana la 5mm Pana la 5mm la suprafete curbate Normative privind executarea lucrarilor de tencuieli, placaje.
pagina 9 din 40

Pana la 1mm/m si maximum 2 mm intr-o incapere Pana la 1 mm/1m si max. 2 mm pe toata inaltimea sau lungimea

Nu se verifica

Pana la 2 mm/1m si maximum 5 mm pe inaltimea unui etaj

Pana la 6mm

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

C18/1983- Normativ pentru executarea tencuielilor umede; C 17/1982- Instructiuni tehnice privind compozitia si prepararea mortarelor de zidarie si tencuiala; C 16/1984- Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente; STAS 1667/1976- Agregate naturale grele pentru betoane si mortare; STAS 233/1986- Placi de faianta; STAS 1667/1976- Agregate naturale grele pentru mortare si betoane; STAS 146/1980- Var pentru constructii: C 202/1980- Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor exterioare din placi de argila arsa; STAS 7830/1980- Placi ceramice din argila arsa

Verificarea materialelor Toate materialele si prefabricatele (mortarele fabricate centralizat) care se folosesc la executarea tencuielilor interioare driscuite (inclusiv gleturi subtiri) si a tencuielilor exterioare se vor pune in opera numai dupa verificarea lor de catre conducatorul tehnic al lucrarii a corespondentei lor cu prevederile si specificatiile din standardele in vigoare. Verificarile se fac pe baza documentelor care insotesc materialele la livrare prin examinare vizuala si prin incercari de laborator facute prin sondaj. Pentru prepararea diferitelor tipuri si marci de mortar pentru tencuieli se utilizeaza materialele prevazute in Instructiunile tehnice C17-82 precum si cele din anexa I la Normativul C 18-83 (pentru executarea tencuielilor umede). Executarea tencuielilor Pentru executarea unor tencuieli de buna calitate se vor urmari a se realiza urmatoarele operatiuni: - controlul suprafetelor ce urmeaza a fi tencuite pentru a se constata daca mortarul din zidarie este intarit, daca toate lucrarile de instalatii care urmeaza a fi acoperite de tencuiala sint terminate si daca toate piesele auxiliare de prindere (ghermele, praznuri, suporti, coltare) sunt montate. - rosturile zidariei sa aiba o adincime minima de 35mm , in caz contrar se vor scobi cu o scoaba metalica - daca se intilnesc suprafete de lemn sau metal acestea se vor acoperi cu plasa de rabit. Sub plasa de rabit ce acopera suprafata de lemn se va aplica un strat de carton sau alta solutie hidrofuga pentru a se evita umflarea lemnului in contact direct cu tencuiala - dupa controlul si pregatirea stratului suport se va executa trasarea suprafetelor care urmeaza a fi tencuite prin repere de mortar (stalpisori), scoabe metalice lungi, repere metalice de inventar sau prin sipci de lemn - se va executa amorsajul prin stropirea cu apa a suprafetelor suport si ulterior prin stropirea cu un amestec de apa si cement (lapte de ciment) ce constituie primul strat in grosime medie de 3mm (spritul). Acesta se poate face manual sau mecanizat cu conditia sa fie realizat cit mai uniform pe intreaga suprafata. - stratul al doilea (grundul) este cel mai gros (510mm) si se va aplica dupa cel putin 24 ore de la aplicarea spritului in cazul suprafetelor din beton si dupa o ora in cazul suprafetelor din caramida. - se va evita executia grundului pe timp de arsita si pe suprafete inghetate. In primul caz se va face o eventuala protejare cu rogojini umezite. In sezonul rece se va urmari sa nu existe pericolul ca grundul sa inghete inainte de intarire

pagina 10 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

spritul si grundul se vor aplica pe fatada de sus in jos, de pe schele stabile montate la o distanta de cca 50cm fata de suprafata zidurilor inainte de aplicarea stratului vizibil (al treilea) se va controla ca suprafata grundului sa fie uscata si sa nu aiba granule de var nehidratat stratul vizibil (tinci) va avea aceeasi compozitie cu a stratului de grund , eventual cu o cantitate mai mare de var-pasta si cu nisip fin pina la 1mm sau in cazul tencuielilor speciale numai cu ciment, ciment alb, praf de piatra, mozaic de marmura etc. stratul vizibil se va prelucra in functie de sculele utilizate, tencuielile respective purtind denumirile adecvate (driscuite, stropite, gletuite, sclivisite, frecate , buciardate). In cazul in care stratul vizibil va fi prelucrat prin frecare sau buciardare stratul de grund va fi de o marca superioara (M100T) la interior stratul vizibil se poate executa subtire (cca 1mm) din pasta de var cu adaos de ipsos (glet de var), fie prin acoperirea tinciului cu un strat subtire (cca 2mm) de pasta de ipsos (glet de ipsos) netezita fin.

Verificarea calitatii tencuielilor Pe parcursul lucrarii este necesar a se verifica daca se respecta tehnologia de executie, utilizarea tipului si compozitiei mortarului precum si aplicarea starturilor succesive fara depasiri de grosime maxime. Se vor lua masuri impotriva uscarii prea rapide (vint, insorire) spalari de ploaie sau inghet. Rezultatele incarcarilor de control ale epruvetelor de mortar trebuie communicate conducatorului tehnic al lucrarii in termen de 48 ore de la incercare. In toate cazurile in care rezultatul incercarii este sub 75% din marca prescrisa se va anunta beneficiarul lucrarii pentru a stabili daca tencuiala poate fi acceptata. Aceste cazuri se inscriu in registrul de procese verbale de lucrari ascunse si se vor mentiona in prezentarea ce se preda comisiei de receptie preliminara, aceasta comisie va hotari definitiv asupra acceptarii tencuielilor respective. Verificarea pe faze de lucrari a tencuielilor se face pe fiecare tronson avind in vedere urmatoarele: - rezistenta mortarului - numarul de straturi ce se aplica si grosimile respective - aderenta la suport si intre doua straturi - planeitatea suporturilor si liniaritatea muchiilor - dimensiunea, calitatea si pozitia elementelor decorative (solbancuri, briie cornise). Aceste verificari se efectueaza inaintea zugravelilor sau vopsitoriei, iar rezultatele se inscriu in registre de procese-verbale de lucrari ascunse. Verificarea la terminarea unei faze de lucrari se fac cel putin cite una la fiecare incapere si cel putin una la fiecare 100mp. La receptia preliminara se efectueaza direct de catre comisie aceleasi verificari dar cu o frecventa de minim 1/3 din frecventa fazei precedente. Aceste verificari se efectueaza inaintea zugravirii sau vopsirii, iar rezultatele se inscriu in registrele de procese-verbale de lucrari ascunse si pe faze de lucrari. Conditii de masurare a lucrarilor Toate genurile de lucrari exterioare se masoara la metru patrat de suprafata desfasurata. Pentru finisaje exterioare deosebite: - nuturile din tencuieli se masoara la metru liniar executat

pagina 11 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

golurile din tencuieli pentru usi, ferestre a caror suprafata este mai mica de 0,50mp nu se scad din suprafata; cele mai mari de 0,50mp se scad dar se adauga suprafetele glafurilor si a spaletilor tencuiti profilurile trase cu sablonul la fatade cu iesinduri mai mici de 5cm inclusiv si cu o latime pina la 20cm inclusiv nu se masoara separat.

Tencuieli antiigrasie Caracteristici: - eliminarea eflorescenelor de igrasie - aerisirea mai bun a peretelui; - eliminarea urcrii osmotice a apei prin tencuial. Pregatirea suprafetei de lucru: Tencuiala veche se ndeprteaz pn la zidrie pe o poriune de minim 50 cm + grosimea peretelui peste nivelul igrasiei. Se perie restul de tencuial cu o perie de srm i mortarul dintre rosturi se ndeprteaz cu ajutorul unei scoabe pe o adncime de 0,5 - 1 cm. Modalitate de aplicare: Pulberea se introduce n ap i se amestec energic, de preferin mecanic pn la obinerea unui amestec cremos, omogen, uor prelucrabil. Se recomand a se amesteca deodat o cantitate care se utilizeaz n maximum 3 ore. Se ateapt 10 minute pentru desvrirea reaciilor chimice i se amestec din nou energic. Este recomandat ca amestecarea s se fac n betonier i s se lase n funciune pn la epuizarea ntregii cantiti de mortar din betonier. Suportul astfel pregtit se amorseaz cu MORTAR ANTIIGRASIE diluat cu ap, pn ajunge la consistena unui strop obinuit de ciment. Dup amorsare se las s se zvnte timp de 1 - 2 ore. Se aplic peste amors stratul de tencuial MORTAR ANTIIGRASIE n straturi succesive, de max. 1 cm. Timpul de ateptare ntre straturi este de minim 8 - 10 ore. Nerespectarea tehnologiei poate conduce la alunecarea mortarului de pe zidrie. Tencuiala se va trage pe perete cu un dreptar de lemn sau metal. Suprafaa trebuie s fie bine nchis fr guri sau denivelri. Un efect corespunztor se va obine la grosimi mai mari de 2,5 cm de tencuial. Recomandari: Tencuiala realizat cu sistem de mortar antiigrasie poate fi acoperit cu vopsele pe baz de silicat, mortare nobile cu silicat, vopsele cu var. Este interzis gletuirea cu glet de ipsos, vopsire cu hum, sau acoperirea cu tapet, sau vopsele de ulei. Instalaia electric care se monteaz n locurile finisate cu mortar antiigrasie vor fi fixate cu mortar antiigrasie i nicidecum cu ipsos. n caz contrar va apare igrasia pe zona n care exist ipsos. La temperaturi ridicate sau la soare, se recomand umezirea suprafeei nainte de aplicare. Aplicabilitatea dup amestecare cu ap - pasta din gleat i pstreaz proprietile timp de cel putin 3 ore. n afar de recomandrile de mai sus este important respectarea normelor i standardelor n vigoare. Caracteristicile garantate se bazeaz pe experiena practic i pe testele efectuate.

pagina 12 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

3___PARDOSELI Pardoseli puse in opera: - pardoseli din PVC (vinil) - pardoseli din gresie ceramica Normative si STAS-uri in vigoare: - Normativ pentru verificarea calitatii lucrarilor de constructii si instalatii aferente (C56-85 capitolul XII pardoseli) - Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatiilor aferente (C125-81) - Norme republicane de protectia muncii aprobate de Ministerul Muncii si Ministerul Sanatatii cu ordinele nr. 34/1975 si nr. 60/1975 completate cu ordinele nr. 110/1977 si nr. 39/1977 Alcatuire in principiu fiecare tip de pardoseala are urmatoarea alcatuire: - strat de uzura (imbracamintea) - strat suport al imbracamintii - strat de egalizare prin care se asigura de obicei si realizarea cotei uniforme de la un nivel - in bai si WC se poate executa si o hidroizolatie - la pardoselile ce reazama direct pe pamint se va prevedea un strat de nisip pentru ruperea capilaritatii si acolo unde se impun si straturi de izolare hidrofuga Materialele necesare la executia pardoselilor vor avea caracteristicile conform standardelor de stat si normelor tehnice ale unitatilor producatoare privind calitatile tehnice, ambalarea si transportul precum si depozitarea lor. Controlul materialelor intrebuintate, al dozajelor, al modului de executie si al procesului tehnologic pentru executarea pardoselilor se va face pe toata durata lucrarii. In cazul in care proiectul nu prevede altfel linia de demarcatie intre doua tipuri de pardoseli care se executa in incaperi vecine va coincide cu proiectia pe pardoseala a mijlocului grosimii foii usii in pozitie inchisa. Pardoselile vor fi plane, orizontale si fara denivelari in aceeasi incapere si la trecerea dintr-o incapere in alta. Fac exceptie pardoselile care au denivelari si pante prevazute in proiect (in bai si WC inspre sifonul de pardoseala, etc). Executarea fiecarui strat component al pardoselii se va face numai dupa executarea stratului precedent in conditii optime si cu asigurarea unei legaturi cit mai bune intre straturi. Executia pardoselilor se va face numai dupa terminarea lucrarilor prevazute sub pardoseli (inclusiv efectuarea probelor prescrise si numai dupa izolarea corespunzatoare a tuturor conductelor (sanitare sau de incalzire centrala) care strapung planseul. 3.1__PARDOSEALA DIN PVC Pardoseli pentru spatii intens circulate, specifice acestor programe de arhitectura, utilizate pentru: intrari/coridoare, receptie, zone de asteptare, scari, birouri/administratie, unitati de terapie intensiva, urgenta/trauma, laboratoare, sali de operatie, departamente farmaceutice, radiologie, pregatire sterila, sali de tratament, sali de terapie fizica, sali de recreere, salille pacientilor, bucatarii profesionale, cantine, camere de depozitare, toalete si bai.

pagina 13 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

Compozitie primara: rasini polivinliceclorhidrice plasticizanti stabilizatori umpluturi pigmenti Caracteristici protectie impotriva germenilor si bacteriilor pe intreaga durata de viata a produsului tratamen biostatic intretinere usoara si ieftina- strat de protectie rezistenta la produse chimice si grasimi puternica rezistenta la alunecare strat antiderapant proprietati fonoabsorbante antistatic rezistenta la poansonare proprietati conductive si disipative izolatie termica Etape montaj pregatirea stratului suport (sapa, planseu beton armat) aplicare adeziv aplicare pardoseala din PVC (rulouri, panouri) 3.2___PARDOSEALA DIN PLACI GRESIE CERAMICA Normative si STAS-uri in vigoare - Normativ pentru alcatuirea si executarea pardoselilor (C35-82/cap VI pardoseli din piatra artificiala) - Normativ pentru verificarea calitatii si receptiei lucrarilor de constructii si instalatii aferente (C56-85 , caietul XII- pardoseli) - STAS 5939-80 Placi din gresie ceramica - STAS 1500-78 Cimenturi - STAS 1667-76 Agregate naturale grele pentru betoane si mortare cu lianti minerali - STAS 790-73 Apa pentru constructii Aceste pardoseli se vor utiliza pe toate nivelele in spatiile indicate in memoriul de arhitectura. Materiale Placile din gresie ceramica vor fi tip S (STAS 5939-80, pct. 1.1) denumite si placi din gresie natur, de format patrata, neteda, monocroma, neglazurata Formele si dimensiunile, ca si abaterile limita, metodele de verificare a calitatii, a ambalarii, depozitarii si a transportului sint aratate in detaliu in STAS 5939-80. Executie Pardoselile din gresie ceramica ce au grosimi cuprinse intre 8 si 18mm (STAS 5939-80 , pct 2.1.2) se vor monta prin intermediul unui strat de ciment de poza , avind dozajul de 300.350 kg ciment la 1mc nisip in grosime de circa 30mm.Inainte de montare pentru evitarea absortiei de apa din mortarul de poza, placile de gresie ceramica se vor mentine in apa timp de 2,3 ore.

pagina 14 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

La prepararea mortarului de ciment de poza se va utiliza ciment cu intarire normala de tipul Pa 35 si nisip 03 mm (la care partea fina sub 0,2mm sa nu depaseasca 1/3) , in amestec de 1 parte ciment la 3,5 .4 parti nisip. Nu se vor utiliza cimenturi cu intarire rapida (P40, etc). Mortarul de ciment pentru montarea placilor de gresie ceramica se va prepara la fata locului in cantitati strict neceasare si va avea o lucrabilitate plastic virtoasa, factorul apaciment de maximum 0,5. Asezarea placilor se va face montindu-se la inceput placile reper, apoi in rinduri regulate, cu rosturi de 23 mm intre placile din gresie ceramica. Plasticitatea suprafetei se va verifica cu un dreptar asezat pe diagonala pardoselii executate si ghidat dupa nivelul executat. Portiunea executata se inunda cu lapte de ciment fluid. Umplerea rosturilor se va face la 35 zile dupa montarea placilor , timp in care nu se va circula, dar se va stropi cu apa cel putin odata la 24 ore. La intersectia pardoselii cu elemente verticale sub plinte se vor realiza interspatii de 510mm care se vor umple cu material elastic. Verificarea calitatii pardoselilor - se va verifica planeitatea si pantele pardoselii executate. Abaterile admise sint conform prevederilor din STAS 2560/1-83 si STAS 2560/3-84 - denivelarile dintre 2 elemente alaturate vor fi de maximum +/-0.5mm - aderenta la stratul suport (prin ciocanire cu ciocanul de zidar) Masuratori Pardoselile din gresie ceramica se masoara la metru patrat real executata cu scaderea golurilor mai mari de 0,25 mp.

pagina 15 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

4___PLACARI PERETI SI TAVANE 4.1___PLACARI CU PLACI FAIANTA Generalitati in prezentul capitol se face referire la executia si verificarea calitatii lucrarilor de placaje interioare de faianta. - se vor executa placaje cu placi faianta in grupuri sanitare - inaltimea placajelor 1,80m, functie de dimensiunile placilor de faianta - placile se vor monta rost pe rost Se vor respecta urmatoarele normative si standarde: - Instructiuni tehnice pentru executarea placajelor din faianta, majolica si placi smaltuite CESAROM , indicativ C6-86 - STAS 233-86 Placi de faianta - STAS 451- 80- Placi, plinte si scafe din beton mozaicate - STAS 91110-78 Pietre naturale fasonate pentru constructii. Reguli de verificarea calitatii - STAS 1500-78 Ciment Pa 35 - STAS 7055-80 Ciment alb - STAS 790-84 Apa - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente, indicativ C 56-85 - Caietul X- Placaje Executie - placile de faianta vor fi tinute in apa dupa ce in prealabil au fost curatite de praf. Inainte de a fi aplicate pe pereti vor fi lasate sa se scurga 2-3 minute - asezarea placilor de faianta se va face in rinduri orizontale, incepind de la colturi de la stinga la dreapta si de la plinta la scafa in jos - rosturile orizontale si verticale vor fi in prelungire si in linie dreapta - montarea placilor se face prin aplicarea pe dosul fiecarei placi a mortarului de ciment M100T, pentru planeitate se va folosi dreptarul Controlul calitatii - materialele care sint folosite vor fi livrate cu certificat de calitate. La placajele de faianta partea terminala se va face cu placi avind muchii rotunjite iar spatele acestora trebuie sa coincida cu nivelul tencuielii. Daca prin proiect au fost prevazute montarea bordurilor speciale se va verifica daca acestea au fost montate corect - strapungerile efectuate in suprafata placata pentru trecerea tevilor de instalatii, fixarea prizelor, a intrerupatoarelor se va controla ca gaurile facute in placi sa fie mascate pe contur, prin acoperirea cu rozete metalice cromate, nichelate sau prevazute cu garnituri - planeitatea se va verifica cu ajutorul unui dreptar de minim 1,20m lungime. Sub dreptar, asezat in orice directie nu se admite decit o singura denivelare de max. 2mm - verticalitatea se verifica cu dreptarul si bolobocul. Se admite o singura abatere de maximum 2mm. - devierea rosturilor dintre placile placajului se admit de 1mm la o placa - stirbituri sau lipsa de glazura la muchiile suprafetelor glazurate ale placilor se admit maximum una la o placa pe o suprafata de 4mm2

pagina 16 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

- nu se admit portiuni neumplute cu lapte de ciment alb in rosturi sau fisuri pe suprafata placajului - nu se admit portiuni de placi dezlipite de pe suport - latimea rosturilor dintre placi sa fie perfect uniforma Masurare placajele de faianta se masoara la metru patrat suprafata desfasurata, scazindu-se suprafetele ocupate de elementele liniare din placaje si golurile mai mari de 200cm2. 4.2___PLACARI CU TAPET POLIETILENA (PERETI) Peretii interiori se vor placa cu tapet din polietilena astfel: - spatiile in care se executa mici interventii (operatii) se vor placa pe toata inaltimea peretilor - spatiile interioare cu alte functiuni (holuri, cabinete medicale) se vor placa pana la inaltimea de 2,1m 4.3___PLACARI CU PLACI GIPS-CARTON, PLACI CASETATE 60X60 Generalitati Solutiile pe baza de placi gips-carton sint folosite la placarea intradosului planseului (holuri principale), tavanele fiind executate pe un sistem mixt de panouri casetate (60x60) si placi gips-carton. EXECUTIE STANDART Panotajul - panouri gips-carton de format mare si grosime de 15mm. Acestea au o rezistenta la foc de 30mm. Fixarea panourilor - suruburi rapide de 35 mm; alternativ cu cleme Prelucrarea rosturilor - rosturile dintre panouri, precum si elementele de prindere, trebuie prelucrate cu spaclul in mai multe rinduri Structura de sustinere - sipci de lemn de calitatea a doua, cu muchii ascutite, fixate cu suruburi rapide de 55mm (sipci groase de maximum 30mm) sau 70mm (sipci groase de maximum 40mm) - alternativ cu profile de plafon palarie, late de 50mm sau sine de ajustare cu profil CD PANOTAREA - se monteaza transversal fata de sipci, cu suruburi panourile de protectie impotriva incendiului din gips-carton - distanta intre prinderi trebuie sa fie 17cm - intii se panoteaza plafonul, apoi panta acoperisului - trebuie evitate cu grija rosturile in cruce. Rosturile dintre muchiile transversale ale panourilor trebuie decalate - in desfasurarea lor pe directia transversala a panourilorcu cel putin distanta dintre doua sipci. Inainte de montare, trebuie tratate muchiile transversale taiate ale panourilor - pentru un racord net intre plafon si panta acoperisului, muchiile panourilor de panta trebuie retezate conform unghiului respectiv.

pagina 17 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

Finisarea placilor din gips-carton presupune urmatoarele operatii: - pregatirea rosturilor cind se va astupa cu pasta de acoperire a rosturilor atit gaurile si denivelarile ct si capetele taiate care prezinta neregularitati. Suruburile nu trebuie sa fie iesite din planul peretelui, in caz contrar ele trebuie rectificate si acoperite de un strat subtire de pasta. Intervalele mai mari de 3mm dintre placi trebuie de asemenea inchise cu pasta de acoperire a rosturilor. Pasta e umplere a rosturilor se obtine prin amestecarea pulberii respective (functie de producatorul placii gips-carton) cu apa pina cind pe suprafata apei se formeaza mici insule de pulbere, apoi se lasa 3 minute dupa care se amesteca. - primul strat de pasta de ipsos se va aplica cu spaclul si se va incerca o netezire cit mai buna. Se fixeaza o banda de protectie in lungul rosturilor. In cazul peretilor banda se va monta incepind de sus cu ajutorul unui spaclu pina cin aceasta adera si intra in pasta de spacluire. Suprafata se netezeste numai cu spaclul. Dupa uscarea primului strat se aplica cel de-al doilea strat care va avea o latime mai mare cu circa 10cm - al treilea strat de ipsos se aplica dupa uscarea primelor doua si poate fi executat atit din pasta folosita initial cit si din paste speciale care permit obtinerea unei suprafete perfect netede. - in final placile de gips-carton astfel prelucrate se vor slefui si varui cu var lavabil in nuantele dorite. Montaj pe schelet metalic suspendat Dupa stabilirea inaltimii de suspendare (inaltimea tavanului), se marcheaza perimetral pozitia profilelor, care se vor fixa cu suruburi cu dibluri (la distanta de 50 cm). Pe planseu se vor marca punctele de fixare unde se vor agata elementele de suspendare (tirantii cu bucla). Piesele de suspendare rapida cu ancora si opritor, se vor introduce prin culisare pe tirant. Profilul portant se va agata in piesa de suspendare rapida si se va fixa cu ajutorul opritorului. Stabilirea inaltimii de suspendare a profilului se realizeaza prin culisarea piesei de suspendare pe tirant. Daca este necesar, profilele se vor prelungi cu ajutorul unor piese de imbinare liniara. In final, profilele de montaj (profilele 60/27) vor fi montate perpendicular pe profilele portante, prin intermediul unor elemente de prindere in cruce. Elementele de prindere in cruce se vor introduce peste profilul portant,se vor indoi in jos pe ambele laturi ale acestuia, si se va introduce profilul de montaj. Placile de gipscarton 12,5 mm se vor fixa cu suruburi autofiletante TN 25 mm pe profilele de montaj. Muchiile longitudinale ale placilor se vor aseza transversal pe profilele de montaj. La montaj trebuie avut grija la decalarea rosturilor placilor si la etanseitatea acestora. Placile de gipscarton nu se vor fixa cu suruburi de profilele perimetrale.

pagina 18 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

5___USI, FERESTRE - usile exterioare si interioare se executa din aluminiu cu sticla termoizolanta Lowe antiefractie - ferestrele exterioare se executa din PVC cu sticla termoizolanta Low-e - ferestrele interioare se executa din aluminiu cu sticla termoizolanta antiefractie Normative si STAS-uri utilizate: - STAS 932273 Tamplarie pentru constructii civile si industriale. - STAS 1637 73 Usi si ferestre. Elemente conventionale. Standarde ce vor fi respectate pentru geamuri: - STAS 853/80 Geamuri trase - STAS 3515/80 Geamuri ornamentale - Indicativ C47-86 Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si a altor produse din sticla. TAMPLARIE PVC, ALUMINIU Tamplrie performanta energetic, executata din profile PVC si aluminiu cu geamuri termoizolante avand urmatoarele caracteristici: - profile pentru tocuri, cercevele si montanti - profile minim tetracamerale si latime minima 62mm - coeficient de transfer termic redus k<1,5W/mpK - sistem de garnituri etansare duble (cauciuc rezistent la caldura si intemperii) - sa fie prevazut cu sistem de ventilatie controlata a aerului - profilele sa asigure proprietati optime de statica a ferestrei - sa se incadreze cel putin in clasa de combustie C2-greu inflamabil conform STAS 11357/1979 - armaturi - ramele si cercevele vor fi prevazute cu armatura din otel zincat cu grosime de minimum 1,5mm pe tot perimetrul - stalpii verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu armatura din otel zincat - feroneria - va fi permisa numai folosirea pieselor specifice sistemului - va fi prevazuta cu inchidere suplimentara, de securitate, la coltarul de jos si cu placuta standard, tip antiefractie, din otel - sa fie dotata cu cel putin 3 coltari/sistem - prinderea balamalelor pe tocul ferestrelor sa se realizeze cu cel putin 4 suruburi, iar balamaua inferioara de pe cercevea in minimum 6 suruburi, pe doua directii, reglarea balamalelor sa se faca pe trei directii - grosimea tijei metalice sa fie de minimum 2,5mm, la culoarea tamplariei - feroneria batanta sau oscilobatanta trebuie sa asigure o manevrare usoara - sa fie garantata cel putin 15.000 cicluri inchi/deschis, prin norma interna sau prin certificate de calitate - geamul termoizolant

pagina 19 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

- va avea o dimensionare de tipul 4-16-4, acolo unde este necesar (usi, suprafata mare a geamului), grosimea geamurilor poate fi mai mare - la exterior va fi prevazuta o foaie de sticla float, iar in interior o foaie de sticla Low-e cu un coeficient global de trasfer termic k mai mic de 1,5W/mpxK - intre foile de geam se introduce argon - stalpii verticali de legatura dintre panouri vor fi rigidizati cu armatura din otel zincat Montare tamplarie din PVC La executie se vor folosi doar materiale si produse atestate conform HG 622/2004 privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii, care aplica prevederile Directivei europene 89/106/CEE. Lucrarile de montaj a tamplariei din PVC, inclusiv accesorii se vor face de catre firme atestate, cu echipe de muncitori calificati pentru acest tip de lucrari, care sa cunoasca tehnicile de montaj, sa utilizeze scule si accesorii adecvate, sa respecte prevederile proiectului si prescriptiile tehnice ale producatorului referitoare la transport, manipulare, depozitarea materialelor, precum si a fazelor tehnologice de montaj. Producatorul tamplariei din PVC va respecta cerintele de performanta prezentate in tabelul nr. 1. Tabelul nr.1 nr. Cerinta crt. 0 1 1 Agrement tehnic de producator de tamplarie din PVC 2 Certificarea sistemului de management al calitatii pentru producerea tamplariei conform ISO 9001 Limite minime 2 Se va prezenta copie a agrementului tehnic de producator valabil pentru tipul de profile PVC ofertat Existenta Certificatului pentru sistemul de management al calitatii asigura autoritatea contractanta ca firma conduce si coordoneaza corespunzator procesul de productie astfel incat performantele stabilite de producatorul de sistem sau/si de agrementul tehnic sunt realizabile de catre firma ofertanta Existenta Certificatului sistemului de management al sanatatii si securitatii operationale conform OHSAS 180011999 asigura autoritatea contractanta ca firma ofertanta va lua toate masurile stabilite pentru sistem astfel incat riscurile de producere a acccidentelor pe santier sa fie minime Prezentarea certificatelor de calificare, sau a contractului de calificare Minim 2 ani

Certificare sistem de management al sanatatii si securitatii ocupationale pentru activitatea de producere/montaj tamplarie conform OHSAS 18001/1999

4 5

Calificarea personalului Garantia acordata de producator


pagina 20 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

Solutia pentru tamplaria exterioara prevede tamplarie din PVC (culoare alba), cu cinci camere interioare, cu geam termoizolant dublu (fara strat reflectant si fara argon) si cu fante (clapete sau grile de aerisire) pentru asigurarea schimbului controlat de aer cu mediul exterior. Structura geamului termoizolant prin proiect la tamplaria din PVC, este urmatoarea: - sticla float clara, fara strat reflectorizant- 4 mm grosime; - strat interior fara argon- distantier metalic 16 mm; - sticla float clara cu acoperire de joasa emisivitate (LowE)- 4mm grosime Pe conturul tamplariei se va realiza racordarea izolatiei termice pe o grosime de 3 cm, in zona glafurilor exterioare, prevazindu-se profile de intarire si protectie adecvate precum si benzi suplimentare din tesatura de fibra de sticla. Glafurile exterioare din tabla vor fi montate dupa aplicarea izolatiei termice la peretii exteriori. Nota de comanda pentru tamplaria din PVC se va face in conformitate cu tabelele de tamplarie prezentate, dar numai dupa efectuarea de catre furnizor a masurarii dimensiunilor exacte pentru fiecare gol, in situatia existenta la teren, la data executiei. Tamplaria din PVC va indeplini si criteriile de performanta prezentate in tabelul nr. 2. nr. Cerinta Clasa de performanta, valori prag crt. sau conditii 0 1 2 1 Securitate la incendiu Clasa C- dificil inflamabile Profile din PVC 2 Etansarea la apa Clasa 4A conform EN 12208 Clasa B2 (SREN 12210 si SREN 3 Comportarea la incarcare la vant 12424) - usi si ferestre min. 100N- fara cedare - incarcarea elementelor de prindere amplasate la o distanta de max. 0,8m intre ele 4 Rezistenta la soc 5 Capacitatea de rezistenta a Mentinere 60 secunde cu o forta de dispozitivelor de siguranta 350 N in pozitia cea mai defavorabila 6 Indice de izolare la zgomot Min. 25 dB 7 Permeabilitate la aer Clasa B2 conform SREN 12207 8 Coeficientul de transfer termic (U) Minim 1,7 W/m2K0 pentru PVC - tamplarie in ansamblu 9 Factorul de transmitere energie Geam clar solara 10 Factorul de transmisie luminoasa Geam clar 10.000 cicluri 11 Rezistenta la deschidere/inchidere 100.000 cicluri repetata - ferestre (SREN 12400) - usi (SREN 12400) Tamplaria din PVC va respecta conditiile de calitate si de protectie la foc impuse de standardele si normativele nationale, normele europene (DIN 4102 B2), precum si

pagina 21 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

urmatoarele garantii 25 ani pentru profile din PVC; 10 ani pentru garniture; 5 ani pentru geamul termopan; minim 2 ani pentru feronerie; 12 luni pentru alte accesorii. Se vor atasa la Cartea tehnica a constructiei agrementele, avizele tehnice, certificatele de calitate a materialelor puse in opera si atestatele de producator sau montator. Garantia lucrarii va fi de 5 ani. Se vor face toate verificarile privind calitatea executiei lucrarilor de montaj tamplarie conform Normativului C56-85 caiet nr.XV 6___REALIZAREA LUCRARILOR DE MONTAJ GEAMURI Generalitati Acest capitol cuprinde specificatii pentru geamuri de tamplarie. La acest contract se vor folosi dupa cum urmeaza: - geam translucid de 4 mm cu interspatiu de 6 mm la ferestre in sistem termopan cu profile de aluminiu cu rupere de punte termica; - geam translucid de 6 mm cu interspatiu de 12 mm la vitrine fixe mobile montate in sistem termopan in profile de aluminiu cu rupere de punte termica; Standarde de referinta - STAS 853-80 Geam tras clar pentru constructii care corespunde standardului international; - STAS C 47-86 Folosirea si montarea geamurilor la constructii ; - STAS 3315-86 (Geam ornamentat pentru constructii care corespunde standardului international). Constructorul va prezenta 3 probe de 300X300 mm fiecare din fiecare tip de geam. Din cele 3 mostre, una va prezenta defectele admisibile, conform STAS 857-73. Constructorul va prezenta 3 mostre lungi de 300 mm din fiecare material propus pentru etansare la prindere geamuri: chit, garnitura etc; care raman aparente. Mostrele se vor prezenta odata cu mostrele de tamplarie. Geamul va fi prezentat fixat la cercevea cu materialul de etansare respectiv. Se vor prezenta certificate de respectare a conditiilor privind grosimea si imperfectiunile de suprafata, pentru fiecare tip de geam si material de fixare la fiecare livrare de max. 300 mp de tamplarie finita. Constructorul va analiza fiecare bucata de geam imediat inaintea montarii si nu va folosi bucati care prezinta muchii sau fete cu defecte vizibile care nu se incadreza la limitele acceptabile de prezentele specificatii. Testare: Constructorul va fi singurul raspunzator de verificarea dimensiunilor de geam furnizate pe santier pentru asigurarea incadrarii in tolerantele admise de prezentele specificatii. Materiale: Caracteristice fizico-mecanice: Geamul pentru ferestre si materialele de fixare vor fi de calitate corespunzatoare prin care se previne aparitia unor deteriorari dupa montarea in conditii de folosire normala cu conditia ca geamul sa se curete periodic cu apa curata si detergent menajer slab si folosind numai carpe moi sau piele de sters si curat; Geamurile vor fi livrate fara stirbituri sau crapaturi in suprafata;
pagina 22 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

Suprafata nu va prezenta zgarieturi mai mari de 0.02 mm sau basici de aer cu lungime mai mare de 10 mm. Se dau in tabelul de mai jos abaterile pentru fiecare grosime de geam tras clar: Pentru geam tras clar: Grosimea nominala Grosimea efectiva (mm) (mm) 2 1.8-2.2 3 2.8-3.2 4 3.8-4.2 5 4.6-5.4 6 5.6-6.4 7 6.6-7.4 8 7.6-8.4 Livrare, depozitare, manipulare Geamurile trase se vor livra la dimensiuni cat mai apropiate de dimensiunile necesare si se vor trata la dimensiunile pe santier Dimensiunile la livrare, functie de grosime: Grosime geam (mm) Inaltime (mm) 2 250-800 3 250-1600 4 500-2200 5 500-2200 6 500-2200 7 500-2200 8 500-2200 Lungime (mm) 1000-1500 1600-2000 Pana la 2500 Pana la 3000 Pana la 3000 Pana la 3500 Pana la 3500

Dimensiunile de livrare functie de grosime pentru geamurile ornament laminate. Grosime (mm) Lungime (mm) Latime (mm) 4-5 1500-3000 850-1700 6-10 1300-3000 550-1700 Depozitare: in spatii inchise in retele adecvate in pozitie rezemat; Se va urmari rastelele sau lazile sa fie depozitate pe distantieri din lemn pentru a nu veni in contact cu pardoseala. Montarea geamurilor pe tamplarie metalica: - geamul se monteaza cu baghetele metalice si garnituri de etanseitate - o bagheta ce va strange astfel ca sa preseze suficient garnitura de etansare pentru ca geamul sa nu aiba joc Curatirea si protejarea lucarilor: - se va proteja suprafata exterioara a geamului contra pericolului de spargere, imediat dupa orientare, prin fixare in cadru a unor baghete incrucisate care nu vin in contact cu geamul; - geamul se va mentine in stare corespunzatoare de curatenie in timpul operatiunilor de constructii pentru a se preveni astfel deteriorarea sa de actiuni corozive si pentru a se evita deteriorarea materialelor de prindere a geamului sau a altor lucrari (prin spalare); - geamul se va spala si lustrui pe ambele fete cu cel mult patru zile inainte de receptionarea lucrarilor de catre consultant in ficare zona in parte
pagina 23 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

Se vor respecta recomandarile producatorului de geam respectiv. Conditii de receptie: Se vor considera defecte orice neconcordanta cu prezentele specificatii si se vor remedia prin corecturi locale sau inlocuirea geamului dupa cum va hotari proiectantul. Se va indeparta si inlocui orice geam spart, ciobit, crapat, zgariat sau care a fost altfel deteriorat in decursul operatiunilor de constructie, datorita unor cauze naturale, intamplatoare , accidente sau acte de vandalism. Masuratoare si decontare Geamurile nu se deconteaza separat, geamul fiind cuprins in articolul de deviz al tamplariei. Feronerie si accesorii cuprinde specificatii pentru feronerie la tamplaria interioara si exterioara. Standarde de referinta: - STAS 1557-58 Balamale semingropate pentru usa; - STAS 1545-86 Cremoane pentru usi si ferestre; - STAS 2419-85 Manere, silduri si rozete obtinute pentru ferestre si usi; - STAS 377887 Zavoare aplicate pentru ferestre; - STAS 2676-67 Zavoare pentru usi cu doua sau mai multe canturi; - STAS 1547-86 Balamale ingropate pentru ferestre si usi; Se prezinta mostre din fiecare set de feronerie propusa spre a fi folosit la acest contract montate pe usi si ferestre, precum si varianta de finisare pentru fiecare tip. Materiale propuse Piesele de feronerie se vor livra in seturi, pentru o mai usoara evidentiere la montajul de tamplarie. Tamplaria se va aduce la santier cu feroneria gata executata (balamale cremoane, foarfeci, leviere, zavoare). Se vor monta ulterior drucarele si sildurile la usile interioare. Usile de la intrare se vor monta cu toata feroneria, inclusiv broasca, yale. Protectia feroneriei: elementele de feronerie se vor proteja in timpul executarii lucrarilor de vopsitorie si zugraveli,prin invelirea lor in panza impermeabila sau folie de polietilena. Se va avea grija deosebita ca transportul elementelor de tamplarie,avand feroneria montata pentru a nu deteriora la manipulare feroneria. Fixarea pieselor de ancoraj se realizeaza astfel incat sa descarce incarcari provenite de la constructia de aluminiu, in special de la balamale, lagare,rigle si montanti pe structura de rezistenta. Distanta maxima dintre doua puncte de ancorare este mai mica de 800mm. Verificarea in vederea receptiei Feroneria trebuie sa fie curata,fara urme de vopsea, zgarieturi sau deformari. Elementele de inchidere (zavoare, broaste, drucare, cremoane) trebuie sa functioneze ireprosabil, fara greutate si sa asigure inchiderea etansa a tamplariei; Piesele de feronerie si accesoriile , care nu corespund vor fi inlocuite cu altele care sa functioneze perfect. Se vor unge balamalele cu vaselina pentru a se evita uzarea in timp; Feroneria si accesoriile se vor monta conform cu desenele de executie la cotele prevazute in proiect. Feroneria care nu este montata in conformitate cu proiectul se va monta si remonta in conditiile specificate.

pagina 24 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

Masuratoare si decontare Feroneria nu se deconteaza separat, ci se cuprinde in articolul de deviz la tamplarie.

7___ZUGRAVELI SI VOPSITORII - lucrari de zugraveli executate in toate spatiile interioare

pagina 25 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

- vopsitorii cu var lavabil silicatic la tencuielile antiigrasie Se vor respecta prevederile din Normativul pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii, indicativ C3-76 privind conditiile si modul de executare, conditii tehnice de calitate si modul de verificare a acestora Normative si STAS-uri - STAS 146-70 Var pentru constructii (var lavabil si semilavabil) - STAS 16,18 70 Ulei de in, Oxizi pentru pigmenti si vopsele - STAS 1581- 61 Hirtie pentru slefuire uscata - STAS 5192-75 Grund pentru astupat porii - STAS 6592-75 Chituri pe baza de ulei - N.I. 90-61 Vopsele, lacuri si emailuri pe baza de ulei Prescriptii de executie si verificare a calitatii lucrarilor Executia lucrarilor de zugravire se va efectua dupa terminarea tuturor lucrarilor de tencuieli si reparatii aferente, montat tamplaria si inaintea montarii stratului suport al pardoselii. Se va utiliza pentru zugraveli var semilavabil si lavabil gata preparat sau diluat cu apa in proportiile prevazute in recomandarile emise de furnizorul materialului. Zugraveala se va executa in mai multe straturi, primul avand rol de grund pentru crearea unei suprafete uniforme din punct de vedere al porozitatii. Aplicarea straturilor de var se va face cu bidineaua pentru primul strat (grund) si cu trafaretul sau mecanic prin pulverizare pentru celelalte straturi. Fiecare din straturi se va aplica dupa uscarea celui precedent. Se vor aplica atatea straturi pana se vor obtine calitatile corespunzatoare prevazute in normativele in vigoare (culoare uniforma, aderenta buna) Pentru obtinerea unor zugraveli colorate se vor aplica pigmenti in culorile stabilite in prealabil. Verificarea calitativa a lucrarilor executate se va face conform prescriptiilor din C3-76 caiet III-privind lucrarile de zugraveli si vopsitorii. Pentru lucrarile de vopsitorii se vor respecta prescriptiile din C3-76 caiet IV referitoare la vopsitorii pe baza de ulei. Toate vopsitoriile se executa dupa terminarea lucrarilor premergaroare (montaj tencuieli, zugraveli). Tamplaria de lemn se furnizeaza la obiect gata grunduita, grund ce se va aplica manual sau mecanic. Inainte de aplicarea vopsitoriei propriu-zise se va efectua vizualizarea si chituirea defectelor locale. Aplicarea straturilor succesive de vopsea se va face pe o suprafata chituita slefuita si curatata de praf. Vopseaua se va aplica uniform in 3 straturi, ultimul strat aplicandu-se de preferinta in lungul fibrei de lemn. Dupa executia vopsitoriei se va face o verificare a acesteia privind culoarea si gradul de acoperire.

8___REALIZAREA SCARILOR SI PARAPETILOR

pagina 26 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

Generalitati Prezentul capitol cuprinde principalele conditii tehnice de calitate pe care trebuie sa le indeplineasca lucrarile la scari si parapeti de orice fel si din orice materiale. Standarde de referinta - STAS 2924-91- Poduri pe sosea. Gabarite - SR 1244/1- 96- Siguranta circulatiei. Treceri la nivel cu calea ferata. Conditii tehnice, clasificare si stabilirea categoriei trecerii la nivel. - STAS 2965-87 Constructii civile. Scari. Prescriptii generale de proiectare. - STAS 6131-79 Inaltimi de siguranta si alcatuirea parapetelor. - STAS 2965-87 Scari. Prescriptii generale de proiectare. Elemente componente Materialele din care sunt realizate scarile structura beton armat sunt prezentate in proiect. Materialele din care sunt realizate elementele care constituie structura balustradelor sunt: - montanti din teva inox 40x1.5mm sau teava OLT35 42x2.5mm vopsita electronic. - rigidizari teava 37x1,5mm din OLT35 - mina curenta: teava inox 45x1,5mm teava din OLT 35 48x2,5mm vopsita electronic - traversa (garda) teava din otel inox 40x1.5mm, otel OLT35 45x1.5mm vopsit electronic sau din alama - bara pipa: bara rotunda din otel inox 12mm. - capac de mascare a flanselor din tabla de inox - cot pentru schimbarea directiei la mina curenta , independenta. - dopuri din otel inox pentru mascarea golurilor. - chit epoxidic FISCHER tip FIPS C2 - traversele sunt prinse de montanti cu suruburi Imbus M6/25. - imbinarea elementelor de otel inox se face cu organe de ansamblare si electrozi din otel inox. Tehnologia de executie a balustradelor decorative metalice Tipurile de alcatuire a balustradelor prevazute in proiect sunt: a) Balustrade cu prindere frontala a montantilor Dimensiunile uzuale sunt urmatoarele: - inaltimea uzuala 900mm - lungimea barei pipa 100mm Montajul este rigidizat pe interior cu teava 37x4mm din otel OLT35. Fixarea in planseu se face cu suruburi din otel 12x120mm b) Balustrada cu prindere pe treapta Dimensiunile uzuale sunt urmatoarele: - inaltimea uzuala 900mm - montantul este rigidizat pe interior cu teava 37x4mm din otel OLT35 - fixarea in treapta se face cu Imbus M6/25. c) Balustrada tip mina curenta cu prindere in perete este alcatuita din urmatoarele elemente: - mina curenta
pagina 27 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

bara pipa cu prindere in perete dopuri de mascare cot pentru schimbarea directiei prinderea in perete a barei pipa se realizeaza cu chit epoxidic tip FIPS C2 accesorii: pentru fixarea balustradelor decorative se utilizeaza organe de asamblare din inox tip Imbus.

Procesul de fabricatie Operatiunile care se executa in ateliere pentru realizarea balustradelor decorative metalice sunt: - debitarea profilelor si a tablei la dimensiunile din proiect - slefuirea profilelor si a tablei - realizarea gaurilor in profile in vedera imbinarii acestora - sudarea profilelor cu electrod de inox in mediu de argon - slefuirea sudurilor - ansamblarea balustradelor - controlul de calitate a produsului - ambalarea - depozitarea - expedierea Fabricantul trebuie sa verifice: - la receptia materialelor se verifica - profilele din tabla de otel , platbanda etc. aspectul si tipul profilului - accesoriile pentru asamblare In cursul fabricatiei se verifica: - dupa debitarea materialelor: lungimea, sageata, unghiurile - la ansamblare aspectul - inainte de montarea accesoriilor: pozitionarea, prereglarea Dupa terminarea procesului de fabricatie se verifica: - produsul finit: aspectul, dimensiunile generale Ambalarea se face prin protejare cu banda din polietilena si material textil pentru a se evita zgirierea si pentru atenuarea socurilor, precum si legarea cu banda adeziva sau sfoara de cinepa. Depozitarea se face in incaperi uscate, pe rastele metalice captusite cu material textil, cu distantiere intre produse. Transportul se face in mijloace auto pe palete special confectionate, semifabricatele fiind prinse pe tipo-dimensiuni cu banda adeziva. Componentele din geam stratificat se vor ambala pentru transport in lazi de lemn conform STAS 5190/80. Verificarea pe parcursul executarii lucrarilor a) Scari - lucrarile de executie a scarilor din beton, beton armat, semifabricate din beton, se vor face verificarile prevazute in cap Beton simplu si beton armat din prezentul caiet - scarile se vor verifica prin examinarea vizuala si masuri locale, sa corespunda prevederilor proiectului - treptele trebuie sa fie de inaltimi egale si sa corespunda ca forma, dimensiune si mod de finisare cu prevederile proiectului.

pagina 28 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

Intre doua podeste consecutive, treptele trebuie sa fie identice, suprafata lor trebuie sa fie orizontala, iar imbracamintea trebuie sa fie fixata pe aderenta de suport si sa corespunda conditiilor de calitate cerute pardoselii din acelasi material. - Orizontalitatea treptelor se va verifica la fiecare treapta cu dreptarul si nivela cu bula de aer - Muchiile treptelor trebuie sa fie drepte si intacte , sa nu prezinte ondulatii sau stirbiri. De asemenea , treptele de beton sclivist sau mozaic nu trebuie sa prezinte reparatii locale ale unor stirbiri produse in timpul executiei din cauza unei protejari insuficiente a treptelor. In asemenea cazuri, se va reface imbracamintea pe toata lungimea treptelor. - Podestele scarilor trebuie sa aiba suprafata plana, fara denivelari intre elementele constructive (placi de mozaic, gresie, marmura etc). - Pardoseala podestelor trebuie sa satisfaca conditiile de calitate cerute imbracamintii respective, iar daca ea este din acelasi material ca al treptelor, trebuie sa fie executate la fel, afara de cazul cand proiectul ar prevedea o solutie. b) Balustrade. Punerea in opera se face conform instructiunilor fabricantului. Montantul se fixeaza la elementul de constructie prin intermediul tevii de rigidizare din otel si a ancorelor metalice. Impanarea tevii de rigidizare cu diametrul interior de 28 mm si grosimea peretilor de 4 mm, in planseul scarii sau podestului se realizeaza cu chit epoxidic sau cu suruburi tip Imbus in cazul scarilor metalice. Inainte de fixare se face pozitionarea balustradelor dupa poloboc, astfel asigurandu-se verticalitatea si orizontalitatea produsului. Traversele sau geamurile multistrat se fixeaza cu suruburi tip Imbus la montanti. Dispozitiile privind montajul si punerea in opera vor tine seama de tolerantele si riscurile inerente de pe santier. Prinderile vor fi astfel alcatuite ca sub sarcinile care rezulta din actiunea persoanelor sau ca o consecinta a dilatarilor din variatiile de temperatura, sau sa nu aiba loc miscari diferentiate intre montant si elementul pe care se fixeaza. Legaturile punctuale(de fixare) trebuie sa fie suficient de numeroase pentru a evita deformatiile in plan perpendicular pe suprafata balustradei. Pentru realizarea sigurantei in exploatare se vor respecta masurile necesare prevenirii accidentelor, conform normativelor specifice de protectia muncii si PSI romanesti in vigoare. Pentru o mai buna punere in opera a balustradelor este necesara o evaluare corecta a dimensiunilor podestelor, rampelor de scara, pentru a realiza o montare corecta din punct de vedere tehnic, dar si economic, cu respectarea acelor caracteristici pe care balustrada trebuie sa le aiba odata asezata la pozitie Punerea in opera se face de catre personalul firmei, prin echipe specializate. La dispozitia montatorului sunt puse de catre fabricant schemele de montaj pe etape. Abateri admisibile La orizontalitatea treptelor: - denivelare admisa la fiecare treapta 1mm/m - denivelare admisa la toata lungimea treptei la inaltimea treptelor 2mm/m - denivelari admise la podestele scarilor la mana curenta de lemn, rosturile la innadiri sa nu depaseasca in orice punct al profilului 2mm/m

pagina 29 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

NOTA Valorile indicate mai sus sunt aplicate in cazurile curente; in cazuri speciale se vor lua in considerare valorile prevazute in proiecte, chiar daca ele difera de cele curente. Verificarea in vederea receptiei - Comisia de receptie preliminara a obiectivului procedeaza in cadrul verificarii scriptice, examinand toate documentele incheiate pe parcursul executarii lucrarilor inclusiv buletinele de incercari, dispozitiile de santier, procesele verbale de remedieri sau consolidari, actele de control sau expertizare, avandu-se in vedere respectarea cu strictete a prescriptiilor generale de proiectare in conformitate cu STAS 2965/87. - In cadrul verificarii directe, comisia de receptie va efectua prin sondaje verificari in numar suficient pentru a-si putea forma convingerea asupra corectudinii actelor prezentate. - Atunci cind se considera ca este necesar a face o verificare a rezistentelor scarilor, balcoanelor, parapetilor, acestea se va face: - se aplica regimul de incarcari statice si dinamice la care au fost calculate la aceste lucrari, controlindu-se comportarea lor in ansamblu cat si pe fiecare element in parte - pentru scarile, balcoanele si parapetele de fier, lemn sau alt material, in afara de zidarie de beton simplu, se va verifica daca sagetile obtinute ramin in limitele admise de normele in vigoare sau de prevederile din proiect pentru constructiile respective. - Parapetele metalice trebuie sa corespunda formelor arhitecturale si dimensiunilor din proiect, sa fie bine incastrate in vanguri, trepte , podeste, balcoane etc. Verificarea acestor incastrari se face prin clatinarea si izbirea fiecarui element in parte. - La mina curenta a parapetelor metalice se va controla ca in punctele de innadire sa nu existe praguri care sa jeneze la palme. - Mana curenta din teava de otel inoxidabil trebuie sa corespunda formelor si dimensiunilor din proiect. Ea trebuie sa fie croita numai paralel cu fibrele, sa fie lustruita, sa nu aiba noduri, stirbituri, fibre iesite, crapaturi, iar rosturile la innadiri sa nu depaseasca 1mm latime, sa nu prezinte praguri si sa fie bine chituite.

9____IZOLATII, HIDROIZOLATII hidroizolatie cu bitum la peretii din zidarie

pagina 30 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

Izolarea termica a peretilor exteriori va respecta cerintele standardului SR EN 133499:2004 sau conform ghidului european ETAG 004, aflat sub directiva europeana 89/106-Directiva Produselor pentru Constructii. In privinta comportarii la foc sistemul trebuie sa se incadreze in Euroclasa B. HIDROIZOLATII Prevederi comune Toate materialele si semifabricatele, care intra in componenta unei izolari, nu pot fi introduse in lucrare decat daca, in prealabil: - s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu certificate de calitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare cu normele respective si prevederile proiectului; inlocuiri de materiale nu sunt premise decat cu acordul scris al beneficiarului si proiectantului; - s-a organizat depozitarea si manipularea in conditii care sa asigure pastrarea calitatii si integritatii materialelor; - s-au efectuat inainte de punerea in opera determinarile prevazute in prescriptiile tehnice respective; - s-au efectuat incercari ale umiditatii si masuratori ale dimensiunilor si formelor materialelor pentru care instructiunile de folosire pun conditia in legatura cu aceasta. Verificarea caracteristicilor si calitatii suportului pe care se aplica izolatii se face in cadrul verificarii executarii acelui suport (de exemplu plansee, pereti etc). In cazul in care prescriptia tehnica pentru executarea izolarii prevede conditii speciale de planeitate, forma de racordari, umiditate etc., precum si montarea in prealabil a unor piese, dispozitive etc., aceste conditii vor face obiectul unei verificari suplimentare, inainte de inceperea lucrarilor de izolatii. Toate verificarile ce se efectueaza la lucrari sau parti de lucrari de izolatii, care ulterior se acopera (de ex. Straturile successive ale izolatiei propriu-zise, racordarile, piesele inglobate etc) se inscriu in procese-verbale de lucrari ascunse, conform instructiunilor respective. Verificarile ce trebuie efectuate pe parcursul lucrarilor, in afara de cele prevazute mai sus, sunt: a. asperitatile suportului, pentru care se admit abateri maxime de 2mm, precum si denivelarile de planeitate (abaterea admisibila 5mm la un dreptar de 2 m asezat in orice directie); b. existenta rosturilor de dilatare de 2 cm latime pe conturul si in campul (de 4-5m distanta pe ambele directii) sapelor de peste termoizolatii noi; c. respectarea retelelor si proceselor de preparare a materialelor pe santier (masticuri, solutii etc) conform Normativului C112 86. d. capacitatea de lipire a hidroizolatiei pe stratul support amorsat (pentru fiecare 1000m se fac 5 probe de desprindere a cate unei fasii de hidroizolatie de 5 x 20cm. e. lipirea corecta a foilor; nu se admit deslipiri si basici, cand acestea apar, repararea lor este obligatorie. f. latimea de petrecere a foilor (7 10cm longitudinal, minimum 10cm frontal; in cazul in care aceste valori nu sunt respectate stratul respectiv trebuie refacut; g. respectarea directiei de montare a foilor (pana la 20% panta se pot monta oricum, dar peste 20% paralele cu panta); h. realizarea comunicarii cu atmosfera a stratului de difuzie.

pagina 31 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

La verificarea pe faze de lucrari comisia examineaza frecventa si continutul actelor de verificare incheiate pe parcurs, comparandu-se cu proiectul, prescriptiile tehnice si abaterile admisibile. In mod special, comisia va efectua si probe blocate directe, dupa cum urmeaza: a. verificarea etanseitatii hidroizolatiilor prin inundare cu apa timp de 72 ore a acoperisurilor cu panta pana la 7% inclusiv. Nivelul apei va depasi cu minim 2cm punctul cel mai ridicat; b. rezultatele verificarilor mentionate la acest capitol se inregistreaza conform instructiunilor pentru verificarea lucrarilor ascunse; c. verificarea pantelor conform proiectului, amplasarea corecta a gurilor de scurgere. d. Se mai verifica daca sunt corespunzatoare, conform proiectului, racordarea hidroizolatiei la reborduri si atice, la strapungere la rosturi de dilatatie si la gurile de scurgere, care trebuie sa fie prevazute cu gratare (parafrunzare) si sa nu fie infundate. e. tinichigeria aferenta hidroizolatiei acoperisurilor (sorturi, copertine, glafuri etc) se verifica daca este executata conform proiectului, bine incheiata, racordata cu hidroizolatia si fixata de constructie.

LISTA ABATERILOR ADMISIBILE LA MATERIALELE HIDROIZOLANTE foi bitumate

pagina 32 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

Abateri admisibile

1 2

lungimea benzilor latimea benzilor suluri din 2 benzi (de numai 3mm cea mai mica) max. ruperi maxime depasiri sau lipsuri la margini greutatea insertiei gr/m capetele sulurilor maxime cute si ondule maxime suluri cu cutie si ondule maxime la foi perforate: gauri mm distanta maxima 100 intre axa gaurilor mm granulatia materialului de presarare fata de limitele maxima si minime.

Carton bitumat STAS 138/1969 1% 2%

Panza bitumata STAS 1046/67 1% min. 90cm max. 115cm 5%

Impaslitura bitumata STAS 7916 1% 1%

Tesatura bitumata 10126-75 1% 2%

4%

3%

5%

4 5 6 7 8 9 10

2% din sului cu max. 2 rupturi min. 70 -

6cm 18 2 -

3 la 1 sul (cu lung. max. 5cm si adancimea fiecare de 2,5cm) 50 1 18 2 80 2

2 la 1 sul (cu lungime max. 3cm si adancimea fiecare de 2,5cm) 5% 3 la 1 sul (max. 0,75m lungime si 3cm latime) 5% -

11

10%

Normative privind proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii: - C 107/1982 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri bituminoase la lucrarile de constructii

pagina 33 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

STAS 5838/3-80 Vata minerala si produse din vata minerala. Saltele din vata minerala STAS 2389/1977 Jgheaburi si burlane. Prescriptii de proiectare si alcatire C112/1986 Normativ pentru proiectare si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii

10___RECEPTIA LUCRARILOR Receptia lucrarilor se realizeaza in doua etape:

pagina 34 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

receptia la terminarea lucrarilor; receptia finala, la expirarea perioadei de garantie, prevazuta in contract.

Receptia lucrarilor se va face in conformitate cu prevederile H.G. nr. 940/19.07.2006. Cartea tehnica a constructiei ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, executia, receptia, exploatarea, intretinerea, repararea si urmarirea comportarii in timp a constructiei si a instalatiilor aferente- se va completa potrivit modelului din Anexa 6 la regulament si se va pastra de catre investitor pe toata durata existentei constructiei. Principalele elemente ce vor fi verificate pe parcursul executiei sunt: - respectarea tehnologiilor de executie; - calitatea materialelor livrate si corespondenta lor cu prevederile proiectului; inlocuirea unor materiale se poate face doar cu acordul scris al beneficiarului , proiectantului si verificatorului de proiect; - elementele geometrice: grosime, planeitate, verticalitate, liniaritatea muchiilor si deschiderea rosturilor sa fie conforme cu prevederile proiectului; Rezultatele verificarilor efectuate pe parcursul executiei vor fi consemnate in procesele verbale de lucrari ascunse. La receptia lucrarilor, executantul va preda in mod obligatoriu toate elementele necesare pentru completarea cartii constructiei continand datele tehnice ale lucrarilor realizate. De asemenea vor fi prezentate toate modificarile fata de proiectul initial si aprobarile obtinute in acest sens din partea proiectantului si beneficiarului. Controlul calitativ pe parcursul executiei si evidenta acestuia se va face in conformitate cu prevederile Sistemului de evidenta in activitatea de control tehnic al calitatii constructiilor aprobat cu avizul nr. 271/1980 si publicat in Buletinul Constructiilorvolumul 2 /1981.

11___NORME DE PROTECTIA, SIGURANTA, IGIENA MUNCII SI P.S.I. PROTECTIA, SIGURANTA SI IGIENA MUNCII

pagina 35 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

In toate operatiile de executie a lucrarilor se vor respecta cerintele esentiale referitoare la protectia, siguranta si igiena muncii. Conducatorii unitatilor de executie precum si reprezentantii beneficairului care urmaresc realizarea lucrarilor, au obligatia sa aplice toate prevederile legale privind protectia muncii, in vigoare la data executiei. In executie se vor respecta: - Legea nr. 319/2006 a securitatii si a sanatatii in munca care transpune Directiva Consiliului European nr. 89/391/CEE si Hotararea 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia; - H.G. nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca; - Hotararea nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori ai echipamentelor de munca; - Normele specifice de securitate a muncii (pentru lucru la inaltime, activitati de vopsire, lucrari de finisaje in constructii, manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor, lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorozive) precum si celelalte acte normative privind securitatea si sanatatea in munca, in vigoare la data executiei. In acest sens se va asigura: - adoptarea masurilor tehnice si organizatorice pentru intrunirea conditiilor de securitate a muncii; - realizarea instructajelor de protectie a muncii ale intregului personal de executie; - controlul aplicarii si respectarii normelor specifice de catre intregul personal; - verificarea periodica a personalului privind cunoasterea normelor si a masurilor de protectie a muncii. Raspunderea pentru urmarirea, aplicarea si respectarea masurilor de tehnica securitatii muncii revine tuturor celor care conduc, organizeaza si controleaza procesul de executie, potrivit atributiilor de serviciu pe care le au. Constructorul ce va executa lucrarile de reabilitare termica a anvelopei va folosi echipe de muncitori calificati pentru operatiunile prevazute cu respectarea stricta a regulilor de protectie a muncii, igiena muncii si siguranta la foc, in vigoare la data executiei. Pentru executia lucrarilor proiectate se vor utiliza numai echipamente tehnice certificate din punctul de vedere al securitatii muncii. Se vor intocmi fise de instructaj; muncitorii vor purta echipament adecvat de protectie, vesta reflectorizanta si casca de protectie; se vor folosi scule in perfecta stare de functionare (fara improvizatii). La punerea in opera, precum si la transportul materialelor si prepararea mortarului, se vor utiliza manusi si ochelari de protectie. Trebuie evitat contactul pielii cu mortarul, grundul sau plasa de armare. In cazul contactului acestor materiale cu ochii, se va proceda la clatirea imediata cu multa apa si se va consulta medicul. Lucratorii vor fi instruiti pentru lucrul la inaltime, luandu-se masuri de protectie pentru lucrul pe schela, conform normelor in vigoare. Se interzic improvizatiile de schela. Se vor respecta cu strictete prevederile Normelor Generale de Protectia Muncii (editia 2002). Titlul V, Capitolul VII, Sectiunea 3Utilizarea schelelor. Lucrarile de placare, tencuire, zugraveli exterioare se vor executa de pe schele standardizate, stabile, bine ancorate de partile rezistente ale constructiei pe toata inaltimea, prevazute cu plase de protectie pe una din laturi, cu indicatoare de avertizare vizibile.

pagina 36 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

In cazul utilizarii schelelor metalice este obligatorie legarea la pamant. Sistemul de schele de fatada utilizat de executant trebuie sa aibe agrement tehnic si sa asigure normele de siguranta si securitate impuse. De asemenea, schelele metalice vor fi insotite de o fisa intocmita de producator/furnizor, in care se vor indica calitatea si caracteristicile de folosire- lucrarile la care pot fi utilizate, sarcini admisibile, inaltimea , lungimea dupa fatada, etc. planul de montare, utilizare si demontare a schelei, trebuie sa cuprinda planuri de detaliu pentru componentele specifice schelei respective. Montarea, demontarea si modificarea substantiala a schelelor si esafodajelor se va executa sub supravegherea si conducerea sefului de santier si de catre angajati care au fost instruiti corespunzator si conform operatiilor prevazute, referitor la riscurile specifice si insistandu-se in special asupra: - intelegerii planului de montare, demontare sau modificare a schelei respective; - securitatii in timpul montarii, demontarii sau modificarii schelei respective; - masurilor de prevenire a riscului de cadere a persoanelor sau obiectelor; - masurilor de securitate in cazul schimbarii conditiilor metereologice care ar putea prejudicia securitatea schelei respective; - conditii referitoare la sarcina admisibila; - oricarui alt risc pe care il pot include operatiile de montare, demontare si modificare. Schelele si esafodajele se vor da in exploatare numai dupa receptia lor tehnica, intocmindu-se un proces verbal intre persoanele desemnate de conducerea santierului. Conducatorul locului de munca si angajatii respectivi trebuie sa aiba la dispozitie planul de montare si demontare si toate instructiunile pe care acesta le poate cuprinde. Pe timp nefavorabil- ploi, ceata, vant puternic (mai mare de 6m/s), temperaturi scazute (sub +5 grade C)- lucrarile se vor intrerupe. Seful santierului sau responsabilul tehnic cu executia va stabili masuri speciale de semnalizare a lucrarilor si imprejmuire pentru protectia cailor publice de acces. MASURI DE PREVENIRE SI STINGERE A INCENDIILOR La executia lucrarilor se vor respecta prevederile din: - Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu O.M.I. 163/2007; - Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora- C300/1994; - P118/99- Normativ de siguranta la foc a constructiilor, precum si celelalte normative in vigoare la data executiei; Obligatiile si raspunderile pentru prevenirea si stingerea incendiilor revin conducatorilor locurilor de munca si personalului de executie. Personalul de executie are urmatoarele obligatii: - sa participe la toate instructajele; - sa nu utilizeze scule si echipamente defecte; - sa aplice in activitatea sa prevederile normelor de care a luat la cunostinta la instruire, precum si orice alte masuri necesare pentru evitarea incendiilor. In cadrul organizarii de santier se vor fixa punctele PSI si panouri PSI care se vor dota corespunzator cu utilaje, unelte si materiale PSI. La punctul de lucru trebuie sa fie amplasate extinctoare, hidrant si unelte de stingere a incendiilor; depozitarea produselor se va face in locuri protejate de mediul exterior, de surse electrice ce pot provoca incendii.

pagina 37 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

PROTECTIA MEDIULUI Pe toata durata activitatilor de executie, constructorului ii revine obligatia asigurarii curateniei pe santier si a servicilor sanitare. Dupa terminarea lucrarilor de placare, tencuire si zugravire a fatadei, zonele adiacente amplasamentului, aleile, caile de acces vor fi readuse la parametrii initiali, lasandu-se libere si curate. Deseurile rezultate din activitatea de constructii vor fi depozitate separat si vor fi transportate controlat la depozitul/ varsatoarea municipiului cu avizul prealabil al Serviciului de Salubritate al municipiului. Se vor respecta reglementarile privind regimul, depozitarea si incinerarea deseurilor (OU 78/2000, Legea 426/2001, HG 162/2002, HG 128/2002). Intocmit arh. Juravle Catalin

ANEXA La realizarea lucrarilor proiectate vor fi respectate prevederile legislatiei, standardelor, normelor si normativelor tehnice in vigoare, la data executiei.

pagina 38 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

Principalele acte normative ce contin prevederi referitoare la asigurarea calitatii lucrarilor: Legea nr. 10/95 HG 622/2004 SR EN ISO9001/2008 SR EN ISO10005/2007 C 107/0- 2002 PCC 016/2000 SR EN 13163/2003 SR EN 13164/2003 SR EN 13164/2003A1/2004 STAS 9317/4,2/1987 C 47/1986 STAS 3230/1984 SR EN 12812/2004 NE001- 1996 C 3- 76 C 16- 84 C 56- 85 HG273/1994 Legea calitatii in constructii Hotararea privind stabilirea conditiilor de introducere pe piata a produselor pentru constructii Sisteme de management al calitatii. Cerinte Sisteme de management al calitatii. Linii directoare pentru planurile calitatii Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri Procedura privind tehnologia pentru reabilitarea termica a cladirilor folosind placi din materiale termoizolante Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din polistiren expandat Produse termoizolante pentru cladiri. Produse fabricate din spuma de polistiren extrudat Tamplarie pentru constructii. Metode de verificare a calitatii Instructiuni tehnice pentru folosirea si montarea geamurilor si altor produse de sticla in constructii Garnituri de cauciuc de uz general pentru ferestre Schele. Cerinte de performanta si proiectare generala Normativ privind executarea tencuielilor umede groase si subtiri Normativ pentru executarea lucrarilor de zugraveli si vopsitorii Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si a instalatiilor aferente Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora (cu modificarile si completarile ulterioare)

LISTA reglementarilor specifice activitatii de prevenire si stingere a incendiilor. - Normele generale de prevenire si stingere a incendiilor, aprobate cu O.M.I. 163/2007; - Normativul de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora- C300/1994; - P 118/99- Normativ de siguranta la foc a constructiilor, precum si celelalte normative in vigoare la data executiei. LISTA cu normele specifice de securitate a muncii conexe si/sau complementare - Legea nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca care transpune Directiva Consiliului European nr. 89/391/CEE si Hotararea 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a acesteia; - H.G.nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 319/2006 a securitatii si sanatatii in munca; - Hotararea nr. 1146/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea in munca de catre lucratori a echipamentelor de munca;

pagina 39 din 40

- CAIET SARCINI ARHITECTURA titlu proiect______________MODERNIZARE, DEZVOLTARE SI ECHIPARE A AMBULATORIULUI DE SPECIALITATE LA SPITALUL JUDETEAN DE URGENTA SF. IOAN CEL NOU SUCEAVA, JUDETUL SUCEAVA beneficiar ______________ CONSILIUL JUDETEAN SUCEAVA proiectant specialitate_____ S.C. ATELIER JURAVLE s.r.l. Radauti proiectant general________ S.C. EUROPEAN PROJECT CONSULT s.r.l. Radauti

Hotararea nr. 1048/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru utilizarea de catre lucratori a echipamentelor individuale de protectie; Hotararea nr. 1051/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate pentru manipularea manual a maselor care prezinta riscuri pentru lucratori; Normativul privind protectia pentru legarea la pamant a utilajelor electrice de constructii; NSSM 12 pentru lucrul la inaltime; NSSM 26 pentru activitati de vopsire; NSSM 27 pentru lucrari de finisaje in constructii; NSSM 57 pentru manipularea, transportul prin purtare si cu mijloace nemecanizate si depozitarea materialelor; NSSM 91 pentru lucrari de izolatii termice, hidrofuge si protectii anticorozive; Normele de tehnica securitatii muncii in constructii, referitor la executarea lucrarilor pe timp friguros si la lumina artificiala. Intocmit arh. Juravle Catalin

pagina 40 din 40