Sunteți pe pagina 1din 6

SPITALUL DE ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA

AZUGA,,105100
Web:http://www.ortopedieazuga.ro
STR.VICTORIEI,NR.2
spitalazuga@yahoo.com
TEL.: +40244.322051, +40244.322052.
FAX: +40244.310910
COD FISCAL : 2845125
COD IBAN: RO57TREZ5295041XXX000471

e-mail:

Nr. 5201 / 20.11.2012


CAIET DE SARCINI
CAIETUL DE SARCINI face parte integranta din documentatia pentru elaborarea si
prezentarea ofertei si constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare
ofertant, propunerea tehnica. Contine in mod obligatoriu , specificatii tehnice. Acestea definesc,
dupa caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, tehnic si de performanta, siguranta in
exploatare, dimensiuni, precum si sisteme de asigurare a calitatii, conditiile pentru certificarea
conformitatii cu standarde relevante sau altele asemenea.

SPECIFICAIE TEHNICA
1.

PREVEDERI GENERALE:

Prezentul caiet de sarcini contine date tehnice referitoare la categoriile de lucrari de reparatii ce
urmeaza a fi executate in cadrul obiectivului "Lucrari la invelitoarea acoperisului Spital de
ortopedie si traumatologie Azuga" Cod CPV: 45261210-9 prescriptii de verificare, inspectie si
conditii de receptie a lucrarilor / procedeelor si materialelor de constructii folosite, precum si
informatii privind reglementari obligatorii de protectia muncii si prevenirea incendiilor.
1
2

4
5

Natura lucrarilor
- "Lucrari la invelitoarea acoperisului Spital de ortopedie si traumatologie
Azuga" Cod CPV: 45261210-9
Conditiile tehnice impuse lucrarii
Se vor respecta prevederile Legii 10/1995 privind calitatea n constructii precum si
prescriptiile tehnice din normativele in vigoare.
Specificatiile tehnice pentru principalele materiale ce urmeaza a fi utilizate la
executarea lucrarilor sunt prezentate in prezentul Caiet de sarcini.
Cantitatile de lucrari
Listele cantitatilor de lucrari sunt prezentate n Antemasuratoare.
Durata de executie a lucrarilor
Lucrarile prevazute n caietul de sarcini vor ncepe la data emiterii ordinului de
ncepere a executiei si vor fi finalizate n termen de 2 luni.
Receptia si decontarea lucrarilor
Receptia constituie o componenta a sistemului calitatii n constructii si este actul prin
care achizitorul declara ca accepta,preia lucrarea si ca aceasta poate fi data n folosinta.
Prin actul de receptie se certifica faptul ca executantul si-a ndeplinit obligatiile n
conformitate cu prevederile contractului.
1

Receptia lucrarilor se realizeaza n doua etape:


- recepia la terminarea lucrarilor
- receptia finala (la expirarea perioadei de garantie)
La data finalizarii lucrarilor la una sau mai multe locatii, executantul va solicita
achizitorului , efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor.
Lucrarile vor fi receptionate de catre o comisie numita de catre achizitor.
Decontarea lucrarilor executate se face n baza urmatoarelor documente:
- factura fiscala,
- situatie de plata (partiala sau definitiva), proces verbal de verificare a stadiului fizic
pentru platile partiale
- masuratoare (care va cuprinde lucrarile real executate),
- procese-verbale de lucrari ascunse (unde este cazul),
6

Perioada de garantie
Executantul va acorda o perioada de garantie pentru lucrarile executate, perioada care
decurge de la data receptiei la terminarea lucrarilor pna la efectuarea receptiei
finale.Aceasta va fi de 12 luni
n aceasta perioada executantul are obligatia de a remedia, pe propria cheltuiala, toate
defectele aparute din vina sa ca urmare a nerespectarii tehnologiilor de executie sau a
utilizarii materialelor de proasta calitate.
Neincadrarea in perioada minima de garantie a lucrarilor, conduce la
considerarea ofertei ca fiind neconforma n conformitate cu prevederile art.36, alin.(2),
lit.a) din H.G.925/2006.

*NOTA: Dupa consultarea caietului de sarcini si inainte de prezentarea ofertei economice,


fiecare ofertant se va deplasa la fata locului, pentru a face identificarea in teren a lucrarii de executat
si pentru a realiza o incadrare corespunzatoare din punct de vedere a tehnologiei de lucru in functie
de particularitatile cladirii si ale acoperisului.
2. DATE TEHNICE ALE LUCRARII:
A) Cladire spital
din str Victoriei nr 2 Azuga este in administrarea SPITALULUI DE
ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE AZUGA
Obiectivul are o structura de rezistenta realizata din zidarie portanta de caramida.
Acoperisul este din sarpanta de lemn, invelitoarea existenta este din tabla zincata.
Captarea si evacuarea apelor pluviale se face prin intermediul jgheaburilor din tabla zincata ,
cu descarcare prin intermediul burlanelor din tabla zincata cu diametrul de 15,4 mm.
Descrierea lucrarilor:
Obiectivele si lucrarile de reparatii curente ce fac obiectul contractului sunt urmatoarele:
1. Executarea lucrarilor de inlocuire a invelitorii existente, cu tabla plana prefaltuita vopsita in
camp electrostatic, tip Lindab 0,5 mm grosime culoare MROS care sa confere o garantie de
minim 25 de ani,confirmata prin certificate de calitate (ISO 9001:2000 sau echivalent) si
certificate de garantie.
2. Inlocuire jgheaburi din tabla Zn de 0,5 mm grosime semirotunde cu diametrul de 15,4 cm.tip lindab
3. Inlocuire burlane din tabla Zn de 0,5 mm grosime rotunde cu diametrul de 15,4 cm.-tip
Lindab
4. Demolare cosuri nefunctionale

Daca din tehnologia de executie proprie a ofertantului rezulta necesitatea unor avize, autorizari,
necesare pentru realizarea lucrarilor care fac obiectul achizitiei, acestea vor fi in sarcina ofertantului
de a le obtine de la autoritatile abilitate si de a le respecta.
Amenajarea si organizarea santierului, delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a
diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de executant si de
subcontractanti pentru realizarea lucrarilor proprii, sunt in responsabilitatea executantului.
Executantul va asigura pentru personalul executant din santier echipamentul de protectie
necesar.
Invelitoarea de tabla ce trebuie inlocuita are o suprafata de cca 2074 mp.
B) CLADIRE SPALATORIE
din str Victoriei nr 2 Azuga este in administrarea SPITALULUI DE ORTOPEDIE SI
TRAUMATOLOGIE AZUGA
Obiectivul are o structura de rezistenta realizata din zidarie portanta de caramida.
Acoperisul este din sarpanta de lemn, invelitoarea existenta este din tabla zincata.
Captarea si evacuarea apelor pluviale se face prin intermediul jgheaburilor din tabla zincata ,
cu descarcare prin intermediul burlanelor din tabla zincata cu diametrul de 15,4 mm.
Descrierea lucrarilor:
Obiectivele si lucrarile de reparatii curente ce fac obiectul contractului sunt urmatoarele:
1. Executarea lucrarilor de inlocuire a invelitorii existente, cu tabla plana prefaltuita vopsita in
camp electrostatic, tip Lindab 0,5 mm grosime culoare MROS care sa confere o garantie de
minim 25 de ani,confirmata prin certificate de calitate (ISO 9001:2000 sau echivalent) si
certificate de garantie.
2. Inlocuire jgheaburi din tabla Zn de 0,5 mm grosime semirotunde cu diametrul de 15,4 cm.tip lindab
3. Inlocuire burlane din tabla Zn de 0,5 mm grosime rotunde cu diametrul de 15,4 cm.-tip
Lindab
Daca din tehnologia de executie proprie a ofertantului rezulta necesitatea unor avize, autorizari,
necesare pentru realizarea lucrarilor care fac obiectul achizitiei, acestea vor fi in sarcina ofertantului
de a le obtine de la autoritatile abilitate si de a le respecta.
Amenajarea si organizarea santierului, delimitarea si amenajarea zonei de depozitare a
diverselor materiale, amplasarea echipamentelor de munca prevazute de executant si de
subcontractanti pentru realizarea lucrarilor proprii, sunt in responsabilitatea executantului.
Executantul va asigura pentru personalul executant din santier echipamentul de protectie
necesar.
Invelitoarea de tabla ce trebuie inlocuita are o suprafata de cca 424 mp.

2. CAIET SARCINI INVELITORI I TINICHIGERIE


INVELITOARE DIN TABLA
Prevederile prezentului caiet de sarcini se refera la alcatuirea si executarea invelitorii de tabla
zincata.
Standarde de referinta
STAS 2028-71-tabla zincata
STAS 3097-75-grund anticoroziv-miniu de plumb
STAS 429-67-otel lat
Executarea invelitorilor de tabla.
Prin proiectarea unui acoperis cu tigle metalice, se poate optimiza consumul materialului de
invelitoare, iar apele acoperisului vor fi desenate in forme dreptunghiulare, avand lungimea la
coama exprimata in multiplu de 1 m.
3

Asfel se pot evita pierderi inutile ale materialului prin debitare in lungime a panourilor de
tigla metalica Lindab.
Distanta dintre capriori va fi stabilita conform calculelor de rezistenta si normelor uilizate in
proiectare.
In cazul folosirii sipcilor-suport din lemn 30x50mm, pentru invelitoarea Lindab, aceasta
distanta nu va depasi 0,9 m.
Profilul in relief confera maxima siguranta impotriva infiltratiilor iar numarul redus de
suprapuneri ofera etanseitate superioara in comparatie cu alte tipuri de invelitori.
Prin folosirea membranei anticondens se poate imbunatatii eficienta enrgetica a
acoperisului, elimina pierderile de caldura prin convectie, asigurand evacuarea vaporilor din
structura acoperisului.
Tiglele metalice Lindab sunt confectionate din otel de 0,5 mm grosime, zincate la cald.
Tiglele metalice sunt incombustibile.
Folosirea lor ca material de invelitoare nu influenteaza clasa de incadrare la rezistenta la foc.
Otelul se topeste doar la temperaturi foarte ridicate si nu arde.
Tiglele metalice Lindab se monteaza in sistem ventilat pe structura de sipci si contrasipci,
folosind ca mambrana hidroizolatoare folie Lindab.
Folia se intinde orizontal, paralel cu streasina. Suprapunerile orizontale vor respecta linia
punctata marcata pe fata superioara a folie si nu vor fi mai mici de 150 mm.
Pentru o etansare optima se recomanda lipirea acestora folosind banda dublu-adeziva.
Inainte de inceperea montajului se recomanda verificarea frontului de lucru. Anumite
deficiente in realizarea sarpantei influenteaza negativ montajul tiglei metalice Este recomandata
folosirea suruburilor pentru lemn (holz-suruburi) la fixarea sipcilor si contrasipcilor care formeaza
structura suport a tiglei metalice. In majoritatea cazurilor, montajul tiglei metalice se face de la
dreapta la stanga, astfel incat marginea de suprapunere sa ramana la vedere.
Montajul tiglelor metalice se face cu ajutorul suruburilor autoforante.
Daca la realizarea acoperisului se folosesc si jgheaburi si burlane sipcile orizontale-support
pentru tigla metalica se vor fixa numai dupa montajul jgheburilor si al sortului de streasina.
Dolia se monteaza la intersectia dintre doi versanti ai acoperisului pentru a prelua apele si a
le conduce catre jgheab. Elementele de dolie se fixeaza in cleme de acestea. Suprapunerea intre
doua piese de dolie in lungul apei va fi de minim 100 mm. Racordul cosurilor de fum la invelitoare
se face cu ajutorul unor sorturi speciale imbinate prin falturire. Lindab recomnda ca montajul
sorturilor sa se efectueze numai dupa tencuirea cosului. In prealabil de jur imprejur se face o
hidroizolatie cu folie anticondens.
Opritoarele de zapada se fixeaza paralel cu streasina, in linii continue. Distanta maxima intre
randuri va fi de 3 m.
Lucrul la inaltime implica riscuri multiple, de aceea montatorii vor avea cunostinte necesare de
protectia muncii si vor fi dotati cu echipamente de protectie impotriva caderii, corzi fixe, casti si
manusi. Pentru usurarea montajului este recomandata folosirea schelelor modulare cu inaltimea
corespunzatoare si posibilitati de deplasare.
Inaintea inceperii executiei invelitorii se va verifica suportul care trebuie sa nu prezinte
denivelari mai mari de 3 mm/m.
Astereala trebuie sa fie bine fixata pe capriori, cu rosturile intre scanduri de maxim 2 cm.
Carligele pentru jgheaburi, prinse pe astereala trebuie sa fie inglobate la nivelul acesteia si
fara denivelari.
Invelitorile din tabla se vor executa numai pe suport continuu. Intre acest suport si foile de
tabla va exista obligatoriu un strat separator de carton sau impaslitura bituminata, lipit cu mastic de
bitum.
Imbinarea foilor de tabla zincata se va face prin falturi simple sau duble, culcate sau in
picioare.
Falturile duble se vor executra la dolii si atice, la pante intre 7-15 cm/m si la invelitorile
cladirilor situate in regiuni cu vanturi si precipitatii puternice.
4

Verificarea lucrarilor
Pe parcursul executiei lucrarilor, se vor face urmatoarele verificari:
calitatea startului suport
prinderea corecta a foilor de tabla de stratul suport
amplasarea si prinderea corecta a piselor de racordare pe elementele de strapungere
verificarea executiei corecte a falturilor si diverselor imbinari
verificarea calitatii tablei
Controlul executiei invelitorilor const din:
2.1. Verificarea suportului conform prevederiior specifce de la pct. 3.1. de mai jos.
2.2. Verificarea materialelor care urmeaz a fi puse in oper care se efectueaz de conductorul
tehnic al lucrrii, se refer la:
- existenta i continutul certifioatelor de calitate la primirea materialelor pe antier;
- in cazul lipsei certificatelor de calitate, efectuarea incercrilor de calitate prevzute n prescriptia
tehnic a produsului (norm intern sau standard);
- punerea n oper, dac n urma depozitrii i a manipulrii, materialele nu au fost deteriorate sau
inlocuite greit;
2.3. Verificarea pe parcurs a calittii lucrrilor conform prevederilor proiectului, se face de ctre
conductorul tehnic al lucrrii n tot timpul executiei.
2.4. Verificarea pe faze a calittii lucririlor, ce se efectueaza conform reglementrilor in vigoare i
se refer la corespondenta cu prevederile din proiect, respectarea conditiilor de calitate i ncadrare
n abaterile admisibile prevzute la pct. 3.
Aceast verificare se refer Ia intreaga categorie de lucrri de invelitori i se face pentru fiecare
tronson n parte, incheindu-se "procese verbale de verificare pe faze de lucrri" i care se nscriu in
registrul respectiv .
2.5. Verificarea la receptia la terminarea lucrarilor a ntregului obiect se face de ctre comisia de
receptie, prin: - examinarea-existentei i continutului certificatelor de calitate a materialelor i a
proceselor verbale de verificare pe faze de lucrri;
- examinarea direct a lucrrilor executate, prin sondaj (cel putin 1 de fiecare tronson) cu referiri la
toate elementele constructive ale invelitorii, urmrindu-se n special ca invelitorile s
ndeplineasc functiile de indeprtare a apelor pluviale i conditiile respective de etanseitate;
3. Prevederi specifice:
3.1. Suportul invelitorii
Verificarea const in examInarea proceselor-verbale incheiate la terminarea fazei de lucrri din care
face parte suportul i din msurarea, prin sondaj, a elementelor geometrice ale acestuia (pante,
planeitate, rectiliniaritate, distante intre axe, protectia anticoroziv a prilor metalice). Abaterile de
planeitate msurate cu dreptarul de 3 mm, trebuie s nu depeasc 5 mm n lungul pantei i 10 mm
perpendicular pe aceasta.
3.2. Invelitoarea propriu-zis
n toate cazurile se va verifica:
- concordanta lucrrilor executate cu prevederile i detaliile date de proiectant (felul invelitorii,
pante, racordri, dolii, coame, strpungeri, tinichigerie etc.).
- existenta i corectitudinea lucrrilor de tinichigerie aferente invelitorii conform detaliilor din
proiect i cataloagelor de detalii tip, in special, orurile, doliile, strpungeri pentru ventilatie;
- existenta.i modul de prindere pe suporl a elementelor de tinichigerie;
Invelitoarea se va realiza in conformitate cu prevederile proiectului si a "Normativului pentru
alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii" - C37/88.
Pantele invelitorii sint conform STAS 3303/2-88. Din punct de vedere higrotermic, intreaga
structura de invelitoare va fi verificata tinind seama de prevederile Normativului C107/1982.
Se va executa invelitoarea din tabla cutata, inainte de inceperea executiei invelitorii se va verifica
suportul, pentru a indeplini urmatoarele conditii:
- sa nu prezinte denivelari mai mari de 3 mm/m
5

- astereala sa fie bine fixata de capriorii metalici, cu rosturile intre scinduri de max. 2 cm;
- carligele pentru jgheaburi, prinse in astereala. sa fie inglobate la nivelul acesteia, fara denivelari;
Prinderea placilor de tabla de suport (sipci) se va face cu agrafe, la proiectarea si executarea
invelitorilor se vor respecta:
- Normele generale de protectie contra incendiilor la proiectarea si realizarea constructiilor si
instalatiilor"
- Normele tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului"
P118/99:
- Normele republicane de protectia muncii;
3.3. Jgheaburi i burlane
Se vor verifica:
- pantele jgheaburilor (minimum 0.5%) s fie conforme indicatiilor din proiect;
- montarea jgheaburilor s fie executat cu minimum 1 cm i maximum 5 cm sub pictura
streainei;
- amplasamentul, tipul i numrul de cirlige s corespund prevederilor din proiect;
- marginea exterioar a jgheabului s fie aezat cu circa 2 cm mai jos dect marginea interioar;
- crligele pentru jgheaburi i brtrile pentru burlane s fie protejate contra coroziunii;
- abateri admisibile de la verticalitatea burlanelor: 1 cm/ml fra a depi 5 cm n total;
- fixarea burlanelor cu ajutorul brtrilor s fie fcut la distanta i intervalul din detaliile date de
proiectant:
- tronsoanele de burlane s intre etan unul in cellalt (cel superior in cel inferior)
- imbinarea cu tuburile de font s fie de asemenea etaneizat - toate imbinrile intre elementele de
tabl la jgheaburi i burlane s fie cositorite;
Normative privind proiectarea si executarea lucrarilor pentru invelitori si tinichigerie:
- STAS 2389/1977- "Jgheaburi si burlane- Prescriptii de proiectare si alcatuire".
- STAS 2274/1988 - "Burlane, jgheaburi si accesorii de imbinare si fixare".
- C37/1988 - "Normativ pentru executarea invelitorilor de constructii". - STAS 500 / 1 - 89 ;
500 / 2,3 - 80 Oeluri de uz general pentru construcii.
- STAS 1755-71, STAS 1451-80, STAS 1452-80, STAS 1454-80, STAS 1455-80, STAS 1476-80 uruburi pentru lemn, NP005/96; NPO-19/97.
* STAS 7565 - 80 - aibe
* STAS 926 - 90 - piulie
4. DOCUMENTE DE REFERIN
4.1. Legi Legea 10 / 1995
Legea 319 / 2006
Legea 265 / 2006
Legea 310 / 2004
Legea 307 / 2006

Lege privind calitatea n construcii.


Legea Securitii i Sntii n Munc
Legea pentru aprobarea OUG 195 / 2005
privind protecia mediului
Legea apelor
Lege privind aprarea mpotriva incendiilor

INTOCMIT
Ing. PETROI MIHAI

S-ar putea să vă placă și