Sunteți pe pagina 1din 26

ORDINUL

Nr. 1817 din 30.04.2013


privind aprobarea Listei cuprinznd indicativele de referin ale standardelor romne
care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru
construcii

n temeiul art. 13 alin. (3) din Hotrrea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiiilor
de introducere pe pia a produselor pentru construcii, republicat, cu modificrile i completrile
ulterioare, precum i al art. 12 alin. (7) din Hotrrea Guvernului nr. 1/2013 privind organizarea i
funcionarea Ministerului Dezvoltrii Regionale i Administraiei Publice,
viceprim-ministrul, ministrul dezvoltrii regionale i administraiei publice emite
prezentul

O R D I N:
Art. 1 - Se aprob Lista cuprinznd indicativele de referin ale standardelor romne care
transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru construcii, prevzut n
anexa care face parte integrant din prezentul ordin.
Art. 2 - Prezentul ordin se public n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I.
Art. 3 - La data publicrii prezentului ordin, Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i
turismului nr. 1.405/2012 privind aprobarea Listei cuprinznd indicativele de referin ale
standardelor romne care transpun standarde europene armonizate din domeniul produselor pentru
construcii, publicat n Monitorul Oficial al Romniei, Partea I, nr. 588 din 17 august 2012, se abrog.

VICEPRIM-MINISTRU
Ministrul dezvoltrii regionale
i administraiei publice,
Liviu Nicolae DRAGNEA

ANEXA
la OMDRAP nr. 1817 / 30.04.2013
LISTA*
indicativelor de referin ale standardelor romne care transpun standarde europene armonizate
din domeniul produselor pentru construcii

Nr.
crt.

Indicativ

(1)

(2)
SR EN 1:2001

1.
SR EN 1:2001/A1:2007
SR EN 40-4:2006
3.
SR EN 40-4:2006/AC:2007

Denumire

Indicativul
standardului
armonizat nlocuit

Data punerii
n aplicare a
standardului
armonizat

Data la care
nceteaz
perioada de
coexisten**

(3)

(4)

(5)

(6)

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2008

01.01.2009

01.10.2006

01.10.2007

01.01.2007

01.01.2007

Sobe cu combustibil lichid cu arztoare cu


vaporizare, racordate la o conduct de
evacuare a produselor de ardere

Stlpi pentru iluminatul public. Partea 4:


Cerine pentru stlpii pentru iluminatul public
de beton armat i beton precomprimat

5.

SR EN 40-5:2002

Stlpi pentru iluminat public. Partea 5:


Cerine pentru stlpi de oel

01.02.2003

01.02.2005

6.

SR EN 40-6:2002

Stlpi pentru iluminat public. Partea 6:


Cerine pentru stlpi de iluminat de aluminiu

01.02.2003

01.02.2005

7.

SR EN 40-7:2003

01.10.2003

01.10.2004

01.01.2008

01.08.2009

01.01.2008

01.08.2009

01.04.2003

01.06.2009

01.04.2003

30.06.2005

01.03.2007

01.06.2009

01.10.2003

01.08.2009

01.10.2003

01.08.2009

01.06.2007

01.08.2009

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 5: Detectoare de cldur.
Detectoare punctuale

01.04.2003

30.06.2005

01.04.2003

30.06.2005

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 7: Detectoare de fum.
Detectoare punctuale care utilizeaz
dispersia luminii, transmisia luminii sau
ionizarea

01.04.2003

01.08.2009

01.04.2003

30.06.2005

01.05.2007

01.08.2009

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 10: Detectoare de flacr.
Detectoare punctuale

01.09.2006

01.09.2008

01.09.2006

01.09.2008

Sisteme de detectare i de alarm la


incediu. Partea 11: Butoane de semnalizare

01.09.2006

01.09.2008

SR EN 54-2+AC:2000
8.

SR EN 54-2+AC:2000/
A1:2007
SR EN 54-3:2002

10.

SR EN 54-3:2002/A1:2003
SR EN 54-3:2002/A2:2006

Stlpi pentru iluminat public. Partea 7:


Cerine pentru stlpi de iluminat din
materiale compozite pe baz de polimeri
armate cu fibre
Sisteme de detectare i de alarm la
incendiu. Partea 2: Echipament de control i
semnalizare

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 3: Dispozitive de alarmare
la incendiu. Sonerii

EN 54-4+AC:2000
13.

EN 54-4+AC:2000/A1:2003

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 4: Echipament de
alimentare electric

EN 54-4+AC:2000/A2:2007

16.

SR EN 54-5:2002
SR EN 54-5:2002/A1:2003
SR EN 54-7:2002

18.

SR EN 54-7:2002/A1:2003
SR EN 54-7:2002/A2:2007
SR EN 54-10:2002

21.
SR EN 54-10:2002/A1:2006
23.

SR EN 54-11:2002

SR EN 54-11:2002/A1:2006
25.

SR EN 54-12:2003

26.

SR EN 54-16:2008
SR EN 54-17:2006

27.
SR EN 54-17:2006/AC:2008
SR EN 54-18:2006
29.
SR EN 54-18:2006/AC:2007
SR EN 54-20:2006
31.
SR EN 54-20:2006/AC:2009

33.

SR EN 54-21:2006

34.

SR EN 54-23:2010

35.

SR EN 54-24:2008

SR EN 54-25:2008
36.
SR EN 54-25:2008/
AC: 2012
38.

SR EN 179:2008

39.

SR EN 197-1:2011

40.

SR EN 295-10:2006

SR EN 331:2002
25.

manual
Sisteme de detectare i de alarm la
incendiu. Partea 12: Detectoare de fum.
Detectoare liniare care utilizeaz principiul
transmisiei unui fascicul de unde optice
Sisteme de detectare i de alarm la
incendiu. Partea 16: Echipamente de control
i semnalizare vocal a alarmei

27.

28.

SR EN 413-1:2011

SR EN 416-1:2009

SR EN 438-7:2005

SR EN 442-1:2000
29.

SR EN 450-1:2012***

01.10.2003

31.12.2005

01.
04.2011

01.10.2006

01.12.2008

01.01.2009

01.01.2009

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 18: Dispozitive de
intrare/ieire

01.10.2006

01.12.2008

01.01.2008

01.01.2008

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 20: Detectoare de fum prin
aspiraie

01.04.2007

01.07.2009

01.08.2009

01.08.2009

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 17: Izolatori de scurtcircuit

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 21: Echipamente de
transmitere a alarmei de incendiu i a
semnalului de deranjament

01.03.200
7

Sisteme de detectare i de alarm la


incendiu. Partea 23: Dispozitive de alarmare
la incendiu - Dispozitive de alarmare optic
Sisteme de detectare i de alarm la
incendiu. Partea 24: Componente ale
sistemului de alarmare vocal. Difuzoare
Sisteme de detectare i de alarm la
incendiu. Partea 25: Componente care
utilizeaz ci de comunicaie radio
Feronerie pentru cldiri. Dispozitive pentru
ieiri de urgen acionate printr-un mner
sau o plac de mpingere destinate utilizrii
pe cile de evacuare. Cerine i metode de
ncercare
Ciment. Partea 1: Compoziie, specificaii i
criterii de conformitate ale cimenturilor
uzuale

SR EN 179:2004

SR EN 197-1:2002
SR EN 197-4:2004

Tuburi i accesorii de gresie i mbinarea


acestora la racorduri i reele de canalizare.
Partea 10: Cerine de performan
Robinete cu sfer i robinete cu cep cu
fund plat cu acionare manual utilizate la
instalaiile de gaz din construcii
Ciment pentru zidrie.Partea 1:Compoziie,
specificaii i criterii de conformitate

SR EN 413-1:2004

Tuburi radiante suspendate echipate cu un


singur arztor care utilizeaz combustibili
gazoi, pentru alte utilizri decit cele
casnice. Partea 1:Securitate
Stratificate decorative de nalt presiune
(HPL). Plci pe baz de raini termorigide
(denumite, uzual, stratificate). Partea 7:
Panouri stratificate compacte i compozite
HPL pentru finisarea pereilor i tavanelor
interioare i exterioare
Radiatoare i convectoare.
Specificaii i condiii tehnice

Partea

1:

SR EN 442-1:2000/A1:2004
30.

01.09.2008

01.01.200
9

SR EN 331:2002/A1:2011
26.

01.09.2006

Cenu zburtoare pentru beton. Partea 1:


Definiii, condiii i criterii de conformitate

SR EN 450-1+
A1:2008

01.06.2009

01.12.2010

01.03.2013

01.01.2009

01.04.2011

01.01.2009

01.04.2011

01.07.2012

01.07.2012

01.01.2009

01.01.2010

01.07.2012

01.07.2013

01.01.2006

01.01.2007

01.09.2011

01.09.2012

01.09.2011

01.09.2012

01.02.2012

01.02.2013

01.12.2009

01.12.2010

01.11.2005

01.11.2006

01.12.2004

01.12.2005

01.12.2004

01.12.2005

01.05.2013

01.05.2014

31.

SR EN 459-1: 2011

32.

SR EN 490:2012

Var pentru construcii. Partea 1: Definiii,


caracteristici i criterii de conformitate
igle i accesorii de beton pentru nvelitori
de acoperi i placri de perei. Specificaii
de produse

SR EN 459-1:2003

01.06.2011

01.06.2012

SR EN 490:2005

01.08.2012

01.08.2012

01.07.2013

01.07.2013

01.08.2013

01.08.2013

01.11.2006

01.11.2007

01.12.2006

01.12.2007

01.06.2010

01.12.2010

01.06.2004

01.06.2005

SR EN 534:2006

01.01.2011

01.01.2011

SR EN 544:2006

01.04.2012

01.04.2012

01.09.2005

01.09.2006

01.10.2002

01.10.2003

01.04.2010

01.04.2011

01.08.2010

01.08.2011

01.03.2013

01.07.2013

01.03.2013

01.07.2013

01.01.2003

01.01.2009

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2008

01.01.2009

SR EN 492:2005
33.

SR EN 492:2012***

Plci i accesorii de fibrociment de tip


ardezie pentru acoperi. Specificaie de
produs i metode de ncercare

SR EN
492:2005/A1:2006
SR EN
492:2005/A2:2007

Plci profilate i accesorii de fibrociment


pentru acoperi. Specificaii de produs i
metode de ncercare

34.

SR EN 494:2012***

35.

SR EN 516:2006

36.

SR EN 517:2006

Accesorii prefabricate pentru nvelitori de


acoperi. Crlige de siguran

37.

SR EN 520+A1:2010

Plci de gips-carton. Definiii, specificaii i


metode de ncercri

38.

SR EN 523:2004

39.

SR EN 534 + A1:2010

40.

SR EN 544:2011

41.

SR EN 572-9:2004

42.

SR EN 588-2:2002

43,

SR EN 598+A1:2009

Accesorii prefabricate pentru nvelitori de


acoperi. Instalaii pentru acces pe
acoperi. Pasarele, podine i trepte

Foi bitumate ondulate. Specificaii


produse i metode de ncercri

de

indrile bituminoase cu armturi minerale


i/sau sintetice. Specificaie de produs i
metode de ncercare
Sticl pentru construcii. Produse de baz.
Sticl
silico-calco-sodic.
Partea
9:
Evaluarea conformitii / Standard de
produs
Tuburi de fibro-ciment pentru racorduri i
reele de canalizare. Partea 2: Cmine de
vizitare i cmine de inspecie
Tuburi, racorduri i accesorii din font
ductil i mbinrile lor pentru lucrri de
canalizare. Condiii i metode de ncercare

44.

SR EN 621:2010

45.

SR EN 671-1:2012***

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.


Sisteme echipate cu furtun. Partea 1:
Hidrani interiori echipai cu furtunuri
semirigide

SR EN 671-2:2012***

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.


Partea 2: Hidrani interiori echipai cu
furtunuri plate

SR EN 681-1:2002
SR EN 681-1:2002/A1:2002
47.
SR EN 681-1:2002/A2:2003
SR EN 681-1:2002/A3:2006

SR EN 520:2005

Teci de band de oel pentru cabluri de


precomprimare.
Terminologie,
condiii,
control de calitate

Generatoare de aer cald cu convecie


forat, care utilizeaz combustibili gazoi
pentru nclzirea spaiilor, altele dect
locuinele, pentru o putere caloric mai mic
sau egal cu 300 kW, fr ventilator pentru
transportul aerului de ardere i/sau
evacuarea produselor de ardere

46.

SR EN 494+A3:2007

Garnituri de etanare de cauciuc. Cerine de


material pentru garnituri de etanare a
mbinrilor de evi utilizate n domeniul apei
i canalizrii. Partea 1: Cauciuc vulcanizat

SR EN 598:2008

SR EN 671-1:2002
SR EN 6711:2002/AC:2003
SR EN 671-2:2002
SR EN 671-2:2002/
A1:2004

SR EN 681-2:2002
48.

SR EN 681-2:2002/A1:2003
SR EN 681-2:2002/A2:2006

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2010

01.01.2010

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2003

01.01.2004

01.07.2012

01.07.2012

01.01.2003

01.01.2004

01.01.2003

01.01.2004

01.07.2012

01.07.2012

01.10.2002

01.12.2003

01.07.2012

01.07.2012

01.02.2012

01.02.2013

01.02.2012

01.02.2013

SR EN 771-3:2004

01.02.2012

01.02.2013

SR EN 771-4:2004

01.02.2012

01.02.2013

SR EN 771-5:2004

01.02.2012

01.02.2013

SR EN 771-6:2006

01.02.2012

01.02.2013

01.11.2009

01.11.2010

Garnituri de etanare de cauciuc. Cerine de


material pentru garnituri de etanare a
mbinrilor de evi utilizate n domeniul apei
i canalizrii. Partea 2: Elastomeri
termoplastici

EN 681-3:2002
49.

EN 681-3:2002/A1:2003
EN 681-3:2002/A2:2006
EN 681-4:2002

50.

EN 681-4:2002/A1:2003
EN 681-4:2002/A2:2006
EN 682:2002

51.
EN 682:2002/A1:2006

Garnituri de etanare de cauciuc. Cerine de


material pentru garnituri de etanare a
mbinrilor de evi utilizate n domeniul apei
i canalizrii. Partea 3: Materiale celulare de
cauciuc vulcanizat

Garnituri de etanare de cauciuc. Cerine de


material pentru garnituri de etanare a
mbinrilor de evi utilizate n domeniul apei
i canalizrii. Partea 4: Garnituri de
etanare de poliuretan turnat
Garnituri de etanare de cauciuc. Condiii
tehnice ale materialelor pentru garnituri de
etanare utilizate la etanarea conductelor
de canalizare i a racordurilor prin care se
transport gaze i hidrocarburi fluide
Specificaii ale elementelor pentru zidrie.
Partea 1: Elemente pentru zidrie de argil
ars

52.

SR EN 771-1:2011

53.

SR EN 771-2:2011

Specificaii ale elementelor pentru zidrie.


Partea 2: Elemente pentru zidrie de silicocalcar

54.

SR EN 771-3:2011

Specificaii ale elementelor pentru zidrie.


Partea 3: Elemente pentru zidrie de beton
cu agregate (agregate grele i uoare)

55.

56.

SR EN 771-4:2011

SR EN 771-5:2011

57.

SR EN 771-6:2011

58.

SR EN 777-1:2009

59.

SR EN 777-2:2009

60.

SR EN 777-3:2009

61.

SR EN 777-4:2009

62.

SR EN 778:2010

63.

SR EN 845-1+A1:2008

Specificaii ale elementelor pentru zidrie.


Partea 4: Elemente pentru zidrie de beton
celular autoclavizat
Specificaii ale elementelor pentru zidrie.
Partea 5: Elemente pentru zidrie de piatr
artificial
Specificaii ale elementelor pentru zidrie.
Partea 6: Elemente pentru zidrie de piatr
natural

SR EN 771-1:2003

SR EN 771-2[2003]:
2003

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai


multe arztoare care utilizeaz combustibili
gazoi, pentru alte utilizri dect cele
casnice. Partea 1: Sistem D -Securitate
Tuburi radiante suspendate echipate cu mai
multe arztoare care utilizeaz combustibili
gazoi, pentru alte utilizri dect cele
casnice. Partea 2: Sistem E -Securitate

01.11.200
9

Tuburi radiante suspendate echipate cu mai


multe arztoare care utilizeaz combustibili
gazoi, pentru alte utilizri dect cele
casnice. Partea 3: Sistem F -Securitate
Tuburi radiante suspendate echipate cu mai
multe arztoare care utilizeaz combustibili
gazoi, pentru alte utilizri dect cele
casnice. Partea 4: Sistem H -Securitate
Generatoare de aer cald cu convecie
forat, care utilizeaz combustibili gazoi
pentru nclzirea spaiilor de locuit, care au
putere caloric mai mic sau egal cu 70
kW, fr ventilator pentru transportul aerului
de ardere i/sau al produselor de ardere
Specificaie a componentelor auxiliare
pentru zidrie. Partea 1: Agrafe, bride de
fixare, etriere suport i console

SR EN 845-1:2004

01.11.2010

01.11.2009

01.11.2010

01.11.2009

01.11.2010

01.08.2010

01.08.2011

01.01.2009

01.01.2010

64.

SR EN 845-2:2004

65.

SR EN 845-3+A1:2008

SR EN 858-1:2002
66.
SR EN 858-1:2002/
A1:2005
SR EN 877:2004
67.

SR EN 877:2004/A1:2007
SR EN 877:2004/
A1:2007/AC:2008

Specificaie a componentelor auxiliare


pentru zidrie. Partea 2: Buiandrugi
Specificaie a componentelor auxiliare
pentru zidrie. Partea 3: Plase de oel
pentru armarea mbinrilor orizontale

SR EN 845-3:2004

Separatoare de lichide uoare (de exemplu


hidrocarburi). Partea 1: Principii pentru
proiectare,
performane
i
ncercri,
marcare i controlul calitii

Tuburi i racorduri de font, elemente de


legtur i accesorii destinate evacurii
apelor din cldiri. Condiii, metode de
ncercare i asigurarea calitii

01.02.2004

01.04.2006

01.01.2009

01.01.2010

01.09.2005

01.09.2006

01.09.2005

01.09.2006

01.01.2008

01.09.2009

01.01.2008

01.09.2009

01.01.2009

01.01.2009

01.09.2013

Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea


2: Aditivi pentru beton. Definiii, condiii,
conformitate, marcare i etichetare

SR EN 934-2:2009

01.03.2013

SR EN 934-3+A1:2012***

Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea


3: Aditivi pentru mortar de zidrie. Definiii,
condiii, conformitate, marcare i etichetare

SR EN 934-3:2010

01.03.2013

70.

SR EN 934-4:2009

Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea


4: Aditivi pentru paste pentru cabluri
pretensionate.
Definiii,
condiii,
conformitate, marcare i etichetare

SR EN 934-4:2002

01.03.2010

01.03.2011

71.

SR EN 934-5:2008

01.01.2009

01.01.2010

72.

SR EN 969:2009

01.01.2010

01.01.2011

68.

69.

SR EN 934-2+A1:2012***

SR EN 997:2012
73.
SR EN 997/AC:2013***
74.

SR EN 998-1: 2011

75.

SR EN 998-2:2011

Aditivi pentru beton, mortar i past. Partea


5: Aditivi pentru beton aplicat prin
pulverizare. Definiii, condiii, conformitate,
marcare i etichetare
Tuburi, racorduri i accesorii de font ductil
i mbinrile lor pentru conducte de gaz.
Cerine i metode de ncercare

01.09.2013

01.12.2012

01.06.2013

Vase WC i vase WC cu rezervor alturat,


cu sifon integrat

SR EN 997:2004

01.03.2013

01.03.2013

Specificaie a mortarelor pentru zidrie.


Partea 1: Mortare pentru tencuire i gletuire

SR EN 998-1:2004

01.06.2011

01.06.2012

SR EN 998-2:2004

01.06.2011

01.06.2012

01.09.2013

01.09.2014

01.08.2010

01.08.2011

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2009

01.01.2010

01.12.2010

01.12.2010

Specificaie a mortarelor pentru zidrie.


Partea 2: Mortare pentru zidrie
76.
SR EN 1013:2013***

Plci profilate transparente de material


plastic, pentru invelitore de acoperi
monostrat. Cerine generale i metode de
ncercare.

77.

SR EN 1020:2010

Generatoare de aer cald cu nclzire direct


i convecie forat, care utilizeaz
combustibili gazoi pentru nclzirea
spaiilor, altele dect cele casnice, cu o
putere caloric mai mic sau egal cu 300
kW, care au ncorporate ventilatoare pentru
asigurarea aerului de ardere i/sau
evacuarea produselor de ardere

78.

SR EN 1036-2:2008

Sticl pentru construcii - Oglinzi din geam


float argintat folosite n interior. Partea 2:
Evaluarea conformitii /
Standard de
produs

79.

SR EN 1051-2:2008

80.

SR EN 1057+A1:2010

Sticl pentru construcii. Crmizi de sticl


i dale de sticl. Partea 2: Evaluarea
conformitii / Standard de produs
Cupru i aliaje de cupru. evi rotunde fr
sudur de cupru pentru ap i gaz utilizate
la instalaii sanitare i de nclzire

SR EN 1057:2006

81.

SR EN 1090-1+A1:2012

82.

SR EN 1096-4:2004
SR EN 1123-1:2002

83.

SR EN 11231:2002/A1:2005
SR EN 1124-1:2002

84.

85.

SR EN 11241:2002/A1:2005

SR EN 1125:2008

Executarea structurilor de oel i structurilor


de aluminiu. Partea 1 : Cerine pentru
evaluarea
conformitii
elementelor
structurale
Sticl pentru construcii. Geam peliculizat.
Partea 4: Evaluarea conformitii / Standard
de produs

SR EN 1090-1:2009

01.09.2012

01.07.2014

01.09.2005

01.09.2006

01.06.2005

01.06.2006

01.06.2005

01.06.2006

01.06.2005

01.06.2006

01.06.2005

01.06.2006

01.01.2009

01.01.2010

01.10.2003

01.10.2004

01.10.2003

01.10.2004

01.01.2010

01.01.2010

01.10.2003

01.10.2004

01.10.2003

01.10.2004

01.01.2010

01.01.2010

01.10.2003

01.10.2004

01.10.2003

01.10.2004

01.06.2006

01.06.2006

SR EN 1168+ A2:2009

01.07.2012

01.07.2013

SR EN 1279-5 +
A1:2009

01.02.2011

01.02.2012

01.02.2006

01.02.2007

01.01.2013

01.01.2013

01.03.2013

01.03.2013

01.10.2010

01.10.2011

01.01.2006

01.01.2007

01.02.2005

01.02.2006

01.01.2008

01.01.2008

01.01.2006

01.01.2007

01.02.2005

01.02.2006

01.12.2004

01.06.2005

01.01.2009

01.01.2010

Tuburi i racorduri de tub pentru reele de


canalizare de oel galvanizat la cald, sudate
longitudinal, cu muf i capt drept. Partea
1: Cerine, ncercri, control de calitate
Tuburi i racorduri de tub pentru reele de
canalizare de oel inoxidabil, sudate
longitudinal, cu muf i capt drept. Partea
1: Cerine, ncercri, control de calitate
Feronerie pentru cldiri. Dispozitive de
ieire antipanic acionate printr-o bar
orizontal destinate utilizrii pe cile de
evacuare. Cerine i metode de ncercare

SR EN 1125:2001

SR EN 1154:2001
86.

SR EN 1154:2001/A1:2003
SR EN 1154:2001/
A1:2003/AC:2006

Feronerie pentru cldiri. Dispozitiv pentru


nchidere controlat pentru ui. Cerine i
metode de ncercare

SR EN 1155:2001
87.

SR EN 1155:2001/A1:2003
SR EN 1155:2001/
A1:2003/AC:2006

Feronerie pentru cldiri. Dispozitive de


oprire-deschidere actionate electric pentru
ui batante. Cerine i metode de ncercare

SR EN 1158:2001
88.

SR EN 1158:2001/A1:2003
SR EN 1158:2001/
A1:2003/AC:2006

Feronerie pentru cldiri. Dispozitive de


coordonare a canatelor. Cerine i metode
de ncercare

Produse prefabricate de beton. Fii cu


goluri

89.

SR EN 1168+ A3:2011

90..

SR EN 1279-5 + A2:2010

Sticl pentru construcii. Elemente de vitraje


izolante. Partea 5: Evaluarea conformitii

91.

SR EN 1304:2005

igle i accesorii de argil ars. Definiii i


specificaii de produs

SR EN 1317- 5:+A2:2012

Dispozitive de protecie la drumuri. Partea 5:


Cerine referitoare la produse i evaluarea
conformitii pentru dispozitivele de retenie
a autovehiculelor
Generatoare de aer cald cu convecie
forat care utilizeaz combustibili gazoi
pentru nclzirea locuinelor, prevzute cu
arztoare cu ventilator, cu putere caloric
mai mic sau egal cu 70 kW

92.

SR EN 1317- 5+A2/
AC:2013***

93.

SR EN 1319:2010

94.

SR EN 1337-3:2005

SR EN 1317- 5 +
A1:2008

Aparate de reazem pentru structuri. Partea


3: Aparate de reazem din elastomeri

SR EN 1337-4:2004
95.

SR EN 1337-4:2004/
AC:2007

96.

SR EN 1337-5:2005

97.

SR EN 1337-6:2004

98.

SR EN 1337-7:2004

99.

SR EN 1337-8:2008

Aparate de reazem pentru structuri. Partea


4: Aparate de reazem cu rulouri
Aparate de reazem pentru structuri. Partea
5: Aparate de reazem tip oal
Aparate de reazem pentru structuri. Partea
6: Aparate de reazem cu balansiere
Aparate de reazem pentru structuri. Partea
7: Aparate de reazem sferice i cilindrice din
PTFE

SR EN 1337-7:2003

Aparate de reazem pentru structuri. Partea


8: Aparate de reazem ghidate i aparate de
reazem blocate
SR EN 1338:2004
100.

101.
102.

SR EN 1338:2004/AC:2006
SR EN 1339:2004
SR EN 1339:2004/AC:2006
SR EN 1340:2004
SR EN 1340:2004/AC:2006

01.03.2004

01.03.2005

01.01.2007

01.01.2007

Dale de beton. Condiii i metode de


ncercri

01.03.2004

01.03.2005

01.01.2007

01.01.2007

Elemente de borduri de beton. Condiii i


metode de ncercri

01.02.2004

01.02.2005

01.01.2007

01.01.2007

SR EN 1341:2002

01.09.2013

01.09.2013

SR EN 1342:2002

01.09.2013

01.09.2013

01.09.2013

01.09.2013

01.01.2003

01.01.2004

01.11.2012

01.11.2012

01.08.2003

01.08.2004

01.01.2006

01.01.2006

SR EN 1457:2003

01.11.2012

01.11.2013

SR EN 1457:2003

01.11.2012

01.11.2013

01.01.2010

01.01.2011

01.07.2005

01.07.2006

01.09.2005

01.01.2009

01.10.2006

01.01.2009

01.09.2005

01.01.2009

01.10.2005

01.01.2009

01.06.2007

01.01.2009

Pavele de beton. Condiii i metode de


ncercri

Dale de piatr natural pentru pavri


exterioare. Condiii i metode de ncercare

103.

SR EN 1341:2012***

104.

SR EN 1342:2013***

Pavele de piatr natural pentru pavri


exterioare. Condiii i metode de ncercare

105.

SR EN 1343:2012***

Borduri de piatr natural pentru pavri


exterioare. Condiii i metode de ncercare

106.

SR EN 1344:2003

Pavele de argil ars. Condiii i metode de


ncercare

107.

SR EN 1423:2012

SR EN 1433:2003
108.
SR EN 1433:2003/A1:2006

109.

SR EN 1457-1:2012

110.

SR EN 1457-2:2012

111.

SR EN 1463-1:2009

112.

SR EN 1469:2005

113.

SR EN 1504-2:2005

114.

SR EN 1504-3:2006

115.

SR EN 1504-4:2005

116.

SR EN 1504-5:2005

117.

SR EN 1504-6:2007

Produse pentru marcare rutier. Produse de


pulverizare. Microbile de sticl, granule
antiderapante i amestecul celor dou
componente

SR EN 1343:2002

SR EN 1423:1999

Canale de evacuare a apelor uzate din zone


circulabile utilizate de pietoni i vehicule.
Clasificare, cerine pentru proiectare i
ncercare,
marcare
i
evaluarea
conformitii
Couri de fum. Canale interioare de argil/
ceramice. Partea 1:Canale interioare care
funcioneaz n condiii uscate. Condiii i
metode de ncercare
Couri de fum. Canale interioare de argil/
ceramice. Partea 2: :Canale interioare care
funcioneaz n condiii umede. Condiii i
metode de ncercare
Produse pentru marcare rutier. Butoane
retroreflectorizante. Partea 1: Condiii iniiale
de performan
Produse de piatr natural. Plci pentru
perei. Condiii
Produse i sisteme pentru protecia i
repararea structurilor de beton. Definiii,
condiii, controlul calitii i evaluarea
conformitii. Partea 2: Sisteme de protecie
de suprafa pentru beton
Produse i sisteme pentru protecia i
repararea structurilor de beton. Definiii,
condiii, controlul calitii i evaluarea
conformitii. Partea 3: Reparaie structural
i nestructural
Produse i sisteme pentru protecia i
repararea structurilor de beton. Definiii,
condiii, controlul calitii i evaluarea
conformitaii. Partea 4: Lipire structural
Produse i sisteme pentru protecia i
repararea structurilor de beton. Definiii,
condiii, controlul calitii i evaluarea
conformitii. Partea 5: Produse de injecie
n beton
Produse i sisteme pentru protecia i
repararea structurilor de beton. Definiii,
condiii, controlul calitii i evaluarea
conformitii. Partea 6: Ancorarea armturii

SR EN 1463-1:1999

118.

SR EN 1504-7:2007

119.

SR EN 1520:2011

120.

SR EN 1748-1-2:2004

121.

SR EN 1748-2-2:2004

122.

SR EN 1806:2007

SR EN 1825-1:2005
123.
SR EN 1825-1:2005/
AC:2006
124.

SR EN 1856-1:2009

125.

SR EN 1856-2:2009

126.

SR EN 1857:2010

127.

SR EN 1858+A1:2011

128.

SR EN 1863-2:2004

129.

SR EN 1873:2006

Produse i sisteme pentru protecia i


repararea structurilor de beton. Definiii,
condiii, controlul calitii i evaluarea
conformitii. Partea 7: Protecia armturii
mpotriva coroziunii
Elemente prefabricate armate de beton cu
agregate uoare cu structur deschis cu
armturi structurale i nestructurale
Sticl pentru construcii. Produse de baz
speciale. Sticl borosilicatic. Partea 1-2:
Evaluarea conformitii / Standard de
produs
Sticl pentru construcii. Produse de baz
speciale - Vitroceram. Partea 2-2: Evaluarea
conformitii / Standard de produs
Couri de fum. Blocuri canal (olane) de
argil / ceramic pentru couri de fum cu
perete simplu. Condiii i metode de
ncercare
Separatoare de grsimi. Partea 1: Principii
pentru proiectarea, performane i ncercri,
marcare i controlul calitii
Couri de fum. Condiii pentru couri de fum
metalice. Partea 1: Componente ale
sistemelor courilor de fum
Couri de fum. Condiii pentru couri de fum
metalice. Partea 2: Tubulaturi i elemente
de racordare metalice
Couri de fum.
interioare de beton

Componente.

Canale

Couri de fum. Componente. Blocuri canal


de beton cu perei simpli sau cu mai muli
perei
Sticl pentru construcii. Geam de sticl
silico-calco-sodic clit termic. Partea 2:
Evaluarea conformitii / standard de produs
Accesorii prefabricate pentru acoperi.
Luminatoare de plafon de material plastic.
Specificaie de produs i metode de
ncercare

SR EN 1916:2003
130.
SR EN 1916:2003/AC:2008
SR EN 1917:2003
131.

Tuburi i accesorii din beton simplu, beton


slab armat i beton armat

Cmine de vizitare i cmine de racord din


beton simplu, beton slab armat i beton
armat

SR EN 1917:2003/AC:2008
SR EN 1935:2003
132.
SR EN 1935:2003/AC:2004
133.

SR EN 10025-1:2005

134.

SR EN 10088-4:2009

135.

SR EN 10088-5:2009

SR EN 1520:2003

Accesorii pentru construcii. Balama cu ax


simplu. Cerine i metode de ncercare
Produse laminate la cald din oeluri pentru
construcii. Partea 1: Condiii tehnice
generale de livrare
Oeluri inoxidabile. Partea 4 : Condiii
tehnice de livrare pentru table i benzi din
oeluri rezistente la coroziune pentru utilizri
la construcii
Oeluri inoxidabile. Partea 5 : Condiii
tehnice de livrare pentru bare, srme
laminate, srme trase, profile i produse
formate la rece din oeluri rezistente la
coroziune pentru utilizri la construcii

SR EN 1856-1:2004

01.06.2007

01.01.2009

01.01.2012

01.01.2013

01.09.2005

01.09.2006

01.09.2005

01.09.2006

01.05.2007

01.05.2008

01.09.2005

01.09.2006

01.01.2007

01.01.2007

01.03.2010

01.03.2011

SR EN 1856-2:2004

01.03.2010

01.03.2011

SR EN 1857+A1:2008

01.01.2011

01.01.2012

SR EN 1858:2009

01.04.2012

01.04.2013

01.09.2005

01.09.2006

01.10.2006

01.10.2009

01.08.2003

23.11.2004

01.01.2009

01.01.2009

01.08.2003

23.11.2004

01.01.2009

01.01.2009

01.10.2002

01.12.2003

01.01.2007

01.01.2007

01.09.2005

01.09.2006

01.02.2010

01.02.2011

01.01.2010

01.01.2011

136.

SR EN 10210-1:2006

137.

SR EN 10219-1:2006

SR EN 10224:2003
138.

SR EN 10224:2003/
A1:2005

Profile cave finisate la cald pentru


construcii, din oeluri de construcie nealiate
i cu granulaie fin. Partea 1: Condiii
tehnice de livrare
Profile cave deformate la rece pentru
construcii, din oeluri de construcie nealiate
i cu granulaie fin. Partea 1: Condiii
tehnice de livrare
evi i racorduri de oel nealiat pentru
transportul lichidelor apoase, inclusiv ap
potabil. Condiii tehnice de livrare

01.02.2007

01.02.2008

01.02.2007

01.02.2008

01.04.2006

01.04.2007

01.04.2006

01.04.2007

139.

SR EN 10255+A1:2007

evi din oel nealiat pentru sudare i filetare.


Condiii tehnice de livrare

01.01.2010

01.01.2011

140.

SR EN 10311:2005

Asamblri pentru racordarea evilor de oel


i racorduri pentru transportul lichidelor
apoase inclusiv apei potabile

01.03.2006

01.03.2007

01.04.2006

01.04.2007

01.04.2006

01.04.2007

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2010

01.01.2010

01.01.2010

01.01.2011

01.04.2013

01.07.2013

01.11.2001

01.11.2002

01.10.2001

01.10.2002

01.10.2001

01.10.2002

01.10.2001

01.10.2002

01.09.2005

01.09.2006

01.09.2005

01.09.2006

01.02.2004

01.05.2006

01.02.2004

01.05.2006

01.01.2004

01.09.2005

01.05.2005

01.08.2007

SR EN 10312:2003
141.

SR EN 10312:2003/
A1:2005

Tevi de oel inoxidabil sudate pentru


transportul lichidelor apoase, inclusiv ap
potabil. Condiii tehnice de livrare

SR EN 10340:2008
142.

SR EN
10340:2008/AC:2009

143.

SR EN 10343:2009

Oeluri pentru clire i revenire utilizate n


construcii. Conditii tehnice de livrare

144.

SR EN 12004+A1:2012***

Adezivi pentru plci ceramice. Cerine,


evaluarea conformitii, clasificare i notare

145.

146.

147.

SR EN 12050-1:2002

SR EN 12050-2:2002

SR EN 12050-3:2002

148.

SR EN 12050-4:2002

149.

SR EN 12057:2005

150.

SR EN 12058:2005

151.

SR EN 12094-1:2004

152.

SR EN 12094-2:2004

153.

SR EN 12094-3:2004

154.

SR EN 12094-4:2004

Oeluri turnate pentru construcii

Staii de pompare a apelor uzate pentru


cldiri i terenuri. Principii de construcie i
ncercare. Partea 1: Staii de pompare
pentru ape uzate cu materii fecale
Staii de pompare a apelor uzate pentru
cldiri i terenuri. Principii de construcie i
ncercare. Partea 2: Staii de pompare
pentru ape uzate fr materii fecale
Staii de pompare a apelor uzate pentru
cldiri i terenuri. Principii de construcie i
ncercare. Partea 3: Staii de pompare cu
aplicare limitat pentru ape uzate cu materii
fecale
Staii de pompare a apelor uzate pentru
cldiri i terenuri. Principii de construcie i
ncercare. Partea 4: Robinet de reinere
pentru ape uzate cu materii fecale i fr
materii fecale
Produse de piatr natural. Plci modulare.
Condiii.
Produse de piatr natural. Plci pentru
pardoseli i scri. Condiii
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 1: Cerine i metode de
ncercare pentru dispozitive electrice
automate de comand i temporizare
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 2: Cerine i metode de
ncercare pentru dispozitive neelectrice
automate de comand i temporizare
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 3: Cerine i metode de
ncercare pentru dispozitive manuale de
declanare i de oprire
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 4: Cerine i metode de
ncercare pentru ansambluri de supape i

SR EN 12004:2008

declanatoarele lor

155.

156.

SR EN 12094-5:2006

SR EN 12094-6:2006

SR EN 12094-7:2002
157.

SR EN 12094-7:2002/
A1:2005

158.

SR EN 12094-8:2006

159.

SR EN 12094-9:2004

160.

SR EN 12094-10:2004

161.

162.

SR EN 12094-11:2004

SR EN 12094-12:2004

SR EN 12094-13:2002
163.

SR EN 12094-13:2002/
AC:2002
SR EN 12101-1:2006

164.

165.

SR EN 121011:2006/A1:2006
SR EN 12101-2:2004

SR EN 12101-3:2003
166.
SR EN 121013:2003/AC:2005
SR EN 12101-6:2005
167.
SR EN 121016:2005/AC:2007
168.

SR EN 12101-7:2011

169.

SR EN 12101-8:2011

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.


Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 5: Condiii i metode de
ncercare pentru distribuitoare de nalt i
joas presiune i declanatoarele lor

SR EN 12094-5:2002

01.02.2007

01.05.2009

SR EN 12094-6:2002

01.02.2007

01.05.2009

01.10.2001

01.04.2004

01.11.2005

01.11.2006

01.02.2007

01.05.2009

01.01.2004

01.09.2005

01.02.2004

01.05.2006

01.01.2004

01.09.2005

01.01.2004

01.09.2005

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.


Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 13: Condiii i metode de
ncercare pentru clapete antiretur

01.01.2002

01.04.2004

01.01.2010

01.01.2010

Sisteme pentru controlul fumului i al


gazelor fierbini. Partea 1: Specificaie
pentru barierele de fum

01.06.2006

01.09.2008

01.12.2006

01.09.2008

01.04.2004

01.09.2006

Sisteme pentru controlul fumului i al


cldurii. Partea 3: Specificaii pentru
ventilarea fumului i a degajrilor de cldur

01.04.2004

01.04.2005

01.01.2006

01.01.2006

Sisteme pentru controlul fumului i al


gazelor fierbini.
Partea 6: Specificaii
pentru sisteme cu presiune diferenial
Kituri

01.04.2006

01.04.2007

01.01.2007

01.01.2007

01.02.2012

01.02.2013

01.02.2012

01.02.2013

01.10.2006

01.05.2012

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.


Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 6: Condiii i metode de
ncercare pentru dispozitivele neelectrice de
scoatere din funciune
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 7: Condiii i metode de
ncercare pentru duzele sistemelor cu CO2
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 8: Condiii i metode de
ncercare pentru racorduri
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 9: Cerine i metode de
ncercare pentru detectoare speciale de
incendiu
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 10: Cerine i metode de
ncercare pentru manometre i presostate
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 11: Cerine i metode de
ncercare pentru dispozitive mecanice de
cntrire
Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.
Componente pentru sisteme de stingere cu
gaz. Partea 12: Cerine i metode de
ncercare pentru dispozitive de alarmare
pneumatice

Sisteme pentru controlul fumului i al


gazelor fierbini. Partea 2: Specificaii pentru
ventilatoare de evacuare natural a fumului
i gazelor fierbini

Sisteme pentru controlul fumului i al


gazelor fierbini.
Partea 7: Canale
(tubulaturi) de control al fumului
Sisteme pentru controlul fumului i al
gazelor fierbini. Partea 8: Trape de control
al fumului

170.
SR EN 12101-10:2006

Sisteme pentru controlul fumului i al

SR EN 12101-10:2006 /
AC : 2007
171.

SR EN 12150-2:2004

gazelor fierbini. Partea 10: Echipament de


alimentare cu energie
Sticl pentru construcii. Geam de securitate
de sticl silico-calco-sodic securizat termic.
Partea 2: Evaluarea conformitii / Standard
de produs

SR EN 12209:2004
172.

SR EN 12209:2004/
AC:2006

Feronerie pentru cldiri. Broate ngropate


i aplicate i plci opritor, acionate
mecanic. Cerine i metode de ncercare

SR EN 12259-1+A1:2002
173.

SR EN 12259-1+A1:2002/
A2:2004
SR EN 12259-1 +A1:2002/
A3:2006

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.


Componente pentru sisteme cu sprinklere i
cu ap pulverizat. Partea 1: Sprinklere

SR EN 12259-2:2002

174.

SR EN 12259-2:2002/
A1:2002
SR EN 12259-2:2002/
A2:2006

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.


Componente pentru sisteme cu sprinklere i
cu ap pulverizat. Partea 2: Sistem de
supape de alarm ap-ap

SR EN 12259-2:2002/
AC:2003
SR EN 12259-3:2002
175.

SR EN 12259-3:2002/
A1:2003
SR EN 12259-3:2002/
A2:2006
SR EN 12259-4:2002

176.

SR EN 12259-4:2002/
A1:2003

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.


Componente pentru sisteme cu sprinklere i
cu ap pulverizat. Partea 3: Sisteme de
supap de alarm ap-aer

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.


Componente pentru sisteme cu sprinklere i
cu ap pulverizat. Partea 4: Dispozitive de
alarmare cu motor hidraulic

01.01.2008

01.01.2008

01.09.2005

01.09.2006

01.12.2004

01.06.2006

01.06.2006

01.06.2006

01.04.2002

01.09.2005

01.03.2005

01.03.2006

01.11.2006

01.11.2007

01.01.2002

01.08.2007

01.01.2002

01.08.2007

01.09.2006

01.08.2007

01.06.2005

01.06.2005

01.01.2002

01.08.2007

01.01.2002

01.08.2007

01.09.2006

01.08.2007

01.01.2002

01.04.2004

01.01.2002

01.04.2004

01.07.2003

01.09.2005

177.

SR EN 12259-5:2003

Sisteme fixe de lupt mpotriva incendiilor.


Componente pentru sisteme cu sprinklere i
cu ap pulverizat. Partea 5: Detectoare de
curgere a apei

178.

SR EN 12271:2007

Tratamente bituminoase. Cerine

01.01.2008

01.01.2011

179.

SR EN 12273:2008

Straturi bituminoase turnate la rece. Cerine

01.01.2009

01.01.2011

180.

SR EN 12285-2:2005

Rezervoare de oel executate n atelier.


Partea 2: Rezervoare cilindrice orizontale cu
perei simpli sau dubli pentru depozitarea
deasupra solului a lichidelor inflamabile i
neinflamabile care polueaz apa

01.01.2006

01.01.2008

181.

SR EN 12326-1:2004

01.05.2005

01.05.2008

182.

SR EN 12337-2:2004

01.09.2005

01.09.2006

183.

SR EN 12352:2006

01.02.2007

01.02.2008

184.

SR EN 12368:2006

01.02.2007

01.02.2008

185.

SR EN 12380:2003

01.10.2003

01.10.2004

186.

SR EN 12446:2011

187.

SR EN 12467:2012***

Produse de ardezie i piatr pentru nvelitori


i placri discontinue. Partea 1: Specificaie
de produs
Sticl pentru construcii. Geam de sticl
silico-calco-sodic securizat chimic. Partea
2: Evaluarea conformitii / Standard de
produs
Echipament pentru dirijarea traficului.
Dispozitive luminoase de avertizare i de
securitate
Echipament
Semafoare

pentru

dirijarea

traficului.

Supape de echilibrare a presiunii pentru


sisteme interioare de canalizare. Cerine,
metode de ncercare i evaluarea
conformitii
Couri de fum. Componente. Anvelope
exterioare de beton

SR EN 12446:2004

01.04.2012

01.04.2013

Plci plane de fibrociment. Specificaii de


produse i metode de ncercare

SR EN 12467:2006

01.07.2013

01.07.2013

SR EN 12467:2006/
A1:2006
SR EN 12467:2006/
A2:2007
SR EN 12566-1:2002

01.12.2004

01.12.2005

01.12.2004

01.12.2005

01.11.2009

01.11.2010

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2009

01.01.2010

01.02.2004

01.02.2006

01.02.2004

01.02.2006

01.01.2009

01.01.2010

SR EN 12764:2005

01.01.2009

01.01.2010

SR EN 12794:2006

01.02.2008

01.02.2009

01.08.2009

01.08.2009

01.07.2005

01.07.2007

01.07.2005

01.07.2007

01.01.2008

01.01.2008

SR EN 12809:2003/A1 :
2005/AC:2008

01.01.2008

01.01.2008

SR EN 12815:2003

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 12815:2003 /
A1:2005

01.07.2005

01.07.2007

01.01.2007

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2008

01.10.2012

01.10.2013

01.09.2005

01.09.2007

01.12.2011

01.12.2012

Liani-adezivi pe baz de ipsos pentru plci


de ipsos. Definiii, caracteristici i metode de
ncercare

01.04.2002

01.04.2003

01.01.2010

01.01.2010

Pigmeni pentru colorarea materialelor de


construcie pe baz de ciment i / sau var.
Specificaii i metode de ncercare

01.03.2006

01.03.2007

01.01.2007

01.01.2007

188.
SR EN 12566-1:2002/
A1:2004

Staii mici de epurare a apelor uzate pn la


50 PTE. Partea 1: Fose septice
prefabricate. Kituri
Staii mici de epurare a apelor uzate pn la
50 PTE. Partea 3: Staii de epurare a apelor
uzate menajere prefabricate i / sau
asamblate n situ

189.

SR EN 12566-3+
A1:2009

190.

SR EN 12566-4:2008

191.

SR EN 12591:2009

Bitum i liani bituminoi. Specificaii pentru


bitumuri rutiere

192.

SR EN 12620 +A1:2008

Agregate pentru beton

SR EN 12566-3:2006

Staii mici de epurare a apelor uzate pn la


50 PTE. Partea 4: Fose septice asamblate
n situ din elemente prefabricate

SR EN 12620:2003

SR EN 12676-1:2002
Sisteme rutiere antiorbire.
Performane i caracteristici

193.

194.
195.

SR EN 12676-1:2002/
A1:2004
SR EN 12737 +A1:2008

SR EN 12764 +A1:2008
SR EN 12794+A1:2007

196.

SR EN 12794+A1:2007/
AC:2009

Partea

1:

Produse prefabricate de beton. Plci de


pardoseal pentru adposturi de animale
Obiecte sanitare. Specificaii pentru bi cu
sistem de barbotare a apei
Produse prefabricate de beton. Piloi de
fundaie

SR EN 12809:2003
SR EN 12809:2003/A1:2005
197.

198.

SR EN
12809:2003/AC:2006

SR EN 12815:2003/
AC:2006

Boilere de uz casnic cu combustibil solid.


Putere de nclzire nominal pn la 50 kW.
Cerine i metode de ncercare

Aparate de gtit casnice cu combustibil


solid. Cerine i metode de ncercare

SR EN 12815:2003/
A1:2005/AC:2008
199.

SR EN 12839:2012

200.

SR EN 12843:2005

201.

SR EN 12859:2011
SR EN 12860:2003

202.

SR EN 12860:2003/
AC:2003
SR EN 12878:2005

203.

SR EN 12878:2005/
AC:2006

Produse prefabricate de beton. Elemente


pentru mprejmuiri

SR EN 12839:2002

Produse prefabricate de beton. Stlpi


Plci de ipsos. Definiii, condiii i metode de
ncercare

SR EN 12859:2008

204.

SR EN 12899-1:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutier


vertical. Partea 1. Panouri fixe

01.01.2009

01.01.2013

205.

SR EN 12899-2:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutier


vertical. Partea 2. Borne vericale
luminoase

01.01.2009

01.01.2013

206.

SR EN 12899-3:2007

Indicatoare fixe pentru semnalizare rutier


vertical. Partea 3. Stilpi de dirijare pentru
balizajul
permanent
i
dispozitive
reflectorizante

207.

SR EN 12951:2005

Accesorii prefabricate pentru nvelitoare de


acoperi . Scri de acoperi fixate
permanent. Specificaie de produs i
metode de ncercri

208.

SR EN 12966-1 +A1:2010

209.

SR EN 13024-2:2004
SR EN 13043:2003

210.

SR EN 13043:2003/
AC:2004
SR EN 13055-1:2003

211.

SR EN 13055-1:2003/
AC:2004

212.

SR EN 13055-2:2004

213.

SR EN 13063-1+A1:2007

214.

SR EN 13063-2+A1:2007

215.

SR EN 13063-3:2007

216.

SR EN 13069:2006

SR EN 13084-5:2005
217.

218.

219.

SR EN 13084-5:2005/
AC:2006

SR EN 13084-7:2013***

SR EN 13101:2003

Semnalizare rutier vertical. Indicatoare


rutiere cu mesaj variabil. Partea 1: Standard
de produs
Sticl pentru construcii. Geam de securitate
borosilicatic securizat termic. Partea 2:
Evaluarea conformitii / standard de produs

SR EN 13108-1:2006/
AC:2008
SR EN 13108-2:2006

221.
SR EN 13108-2:2006/
AC:2008
SR EN 13108-3:2006
222.
223.

SR EN 13108-3:2006/
AC:2008
SR EN 13108-4:2006

01.01.2013

01.09.2005

01.09.2006

01.08.2010

01.08.2010

01.09.2005

01.09.2006

01.07.2003

01.06.2004

01.06.2006

01.06.2006

01.03.2003

01.06.2004

01.01.2010

01.01.2010

01.05.2005

01.05.2006

SR EN 13063-1:2006

01.05.2008

01.05.2009

SR EN 13063-2:2005

01.05.2008

01.05.2009

01.05.2008

01.05.2009

01.05.2006

01.05.2007

01.04.2006

01.04.2007

01.01.2007

01.01.2007

01.09.2013

01.09.2013

01.08.2003

01.08.2004

01.03.2007

01.03.2008

01.01.2009

01.01.2009

01.03.2007

01.03.2008

01.01.2009

01.01.2009

01.03.2007

01.03.2008

01.01.2009

01.01.2009

01.03.2007

01.03.2008

SR EN 12966-1:2006

Agregate pentru amestecuri bituminoase i


pentru finisarea suprafeelor, utilizate la
construcia oselelor, a aeroporturilor i a
altor zone cu trafic
Agregate uoare. Partea 1: Agregate uoare
pentru betoane, mortare i paste de ciment
Agregate uoare. Partea 2: Agregate uoare
pentru
amestecuri
hidrocarbonate,
tratamente superficiale i pentru straturi
tratate i netratate
Couri de fum. Sisteme de couri de fum cu
perei interiori de argil ars/ceramic.
Partea 1: Condiii i metode de ncercare
corespunztoare determinrii rezistenei la
focul din co
Couri de fum. Sisteme de couri de fum cu
perei interiori de argil ars/ceramic.
Partea 2: Cerine i metode de ncercare n
condiii umede
Couri de fum. Sisteme de couri de fum cu
perei interiori de argil ars/ceramic.
Partea 3: Condiii i metode de ncercare
pentru sisteme de canale de aer/gaze de
ardere
Couri de fum. Anvelope exterioare de
argil ars / ceramice pentru sisteme de
couri de fum. Condiii i metode de
ncercare
Couri independente. Partea 5: Materiale
pentru canale interioare de argil ars.
Specificaie de produs
Couri independente. Partea 7: Specificaii
de produs ale prefabricatelor cilindrice de
oel pentru couri de oel cu perei simpli i
canale interioare de oel
Trepte pentru cmine de vizitare. Cerine,
marcare, ncercri i evaluarea conformitii

SR EN 13108-1:2006
220.

01.01.2009

Mixturi
asfaltice.
Specificaii
pentru
materiale. Partea 1: Betoane asfaltice

Mixturi
asfaltice.
Specificaii
pentru
materiale. Partea 2: Betoane asfaltice
pentru straturi foarte subiri

Mixturi
asfaltice.
Specificaii
pentru
materiale. Partea 3: Betoane asfaltice suple

SR EN 13084-7:2006
SR EN 13084-7:2006/
AC:2009

SR EN 13108-4:2006/
AC:2008
SR EN 13108-5:2006
224.

SR EN 13108-5:2006/
AC:2008
SR EN 13108-6:2006

225.

SR EN 13108-6:2006/
AC:2008
SR EN 13108-7:2006

226.

227.

SR EN 13108-7:2006/
AC:2008
SR EN 13139:2003
SR EN 13139:2003/
AC:2004

Mixturi
asfaltice.
Specificaii
pentru
materiale. Partea 4: Mixturi asfaltice tip Hot
Rolled Asphalt

01.01.2009

01.01.2009

01.03.2007

01.03.2008

01.01.2009

01.01.2009

01.03.2007

01.03.2008

01.01.2009

01.01.2009

01.03.2007

01.03.2008

01.01.2009

01.01.2009

01.03.2003

01.06.2004

01.01.2010

01.01.2010

01.03.2004

01.03.2005

01.09.2013

01.09.2013

SR EN 13163:2009

01.09.2013

01.09.2013

Mixturi
asfaltice.
Specificaii
pentru
materiale. Partea 5: Beton asfaltic cu
coninut ridicat de mastic

Mixturi
asfaltice.
Specificaii
pentru
materiale. Partea 6: Asfalt rutier turnat

Mixturi
asfaltice.
Specificaii
pentru
materiale. Partea 7: Betoane asfaltice
drenante
Agregate pentru mortare
Sisteme de detectare a scurgerilor. Partea
1: Principii generale

228.

SR EN 13160-1:2003

229.

SR EN 13162:2012***

230.

SR EN 13163:2012***

231.

SR EN 13164:2012***

Produse termoizolante pentru cldiri.


Produse fabricate din spum de polistiren
extrudat (XPS). Specificaie

SR EN 13164:2009

01.09.2013

01.09.2013

232.

SR EN 13165:2012***

Produse termoizolante pentru cldiri.


Produse fabricate din spum rigid de
poliuretan (PUR). Specificaie

SR EN 13165:2009
:

01.09.2013

01.09.2013

233.

SR EN 13166:2012***

01.09.2013

01.09.2013

234.

SR EN 13167:2012***

Produse termoizolante pentru cldiri.


Produse fabricate din sticl celular (CG).
Specificaie

01.09.2013

01.09.2013

235.

SR EN 13168:2012***

Produse termoizolante pentru cldiri.


Produse fabricate din vat de lemn (WW).
Specificaie

01.09.2013

01.09.2013

236.

SR EN 13169:2012***

01.09.2013

01.09.2013

237.

SR EN 13170:2012***

01.09.2013

01.09.2013

238.

SR EN 13171:2012***

01.09.2013

01.09.2013

239.

SR EN 13224:2012

01.08.2012

01.08.2013

01.09.2005

01.09.2007

01.01.2008

01.01.2008

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 13229:2003/
A1:2004

01.06.2006

01.06.2007

SR EN 13229:2003/
A2:2005

01.07.2005

01.07.2007

01.07.2007

01.07.2007

Produse termoizolante pentru cldiri.


Produse fabricate din vat mineral (MW).
Specificaie
Produse termoizolante pentru cldiri.
Produse fabricate din polistiren expandat
(EPS). Specificaie

Produse termoizolante pentru cldiri.


Produse fabricate din spum fenolic (PF).
Specificaie

SR EN 13225:2005/
AC:2007
241.
SR EN 13229:2003

SR EN 13229:2003/
AC:2006

SR EN 13166:2009

SR EN 13167:2009

SR EN 13168:2009

Produse termoizolante pentru cldiri.


Produse fabricate din perlit expandat (EPB).
Specificaie

SR EN 13169:2009

Produse termoizolante pentru cldiri.


Produse fabricate din plut expandat
(ICB). Specificaie

SR EN 13170:2009

Produse termoizolante pentru cldiri.


Produse fabricate din fibre de lemn (WF).
Specificaie

SR EN 13171:2009

Produse prefabricate de beton. Elemente de


planeu cu nervuri

SR EN
13224+A1:2007

SR EN 13225:2005
240.

SR EN 13162:2009

Produse prefabricate de beton. Elemente


liniare de structur
Aparate care includ focare deschise cu
combustibili solizi. Cerine i metode de
ncercare

242.

SR EN 13229:2003/
A2:2005/AC:2008

01.01.2008

01.01.2008

SR EN 13240:2003

01.07.2005

01.07.2007

SR EN 13240:2003/
A2:2005

01.07.2005

01.07.2007

01.01.2007

01.01.2007

01.01.2008

01.01.2008

01.01.2012

01.01.2013

01.01.2009

01.01.2010

01.07.2010

01.07.2012

01.07.2010

01.07.2010

01.10.2001

01.10.2002

01.11.2005

01.11.2006

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici


impuse pentru utilizarea la construcia de
ci ferate

01.10.2001

01.10.2002

01.06.2006

01.06.2007

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici


impuse pentru utilizarea n lucrrile de
terasamente, fundaii i structuri de
susinere

01.10.2001

01.10.2002

01.06.2006

01.06.2007

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici


impuse pentru a fi utilizate n sistemele de
drenaj

01.10.2001

01.10.2002

01.06.2006

01.06.2007

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici


impuse pentru utilizarea la lucrrile de
control al eroziunii (protecii costiere, aprri
de maluri)

01.10.2001

01.10.2002

01.06.2006

01.06.2007

01.10.2001

01.10.2002

01.06.2006

01.06.2007

01.06.2006

01.06.2006

01.10.2001

01.10.2002

01.06.2006

01.06.2007

01.06.2006

01.06.2006

01.10.2001

01.10.2002

01.06.2006

01.06.2007

01.06.2006

01.06.2006

01.10.2001

01.10.2002

01.06.2006

01.06.2007

01.06.2006

01.06.2006

SR EN 13240:2003/
AC:2006

Sobe cu combustibil solid. Cerine i metode


de ncercare

SR EN 13240:2003/
A2:2005/AC:2007
243.

SR EN 13241-1+A1:2011

244.

SR EN 13242+A1:2008

SR EN 13245-2:2009
245.
SR EN 13245-2:2008/
AC:2010
SR EN 13249:2001
246.

SR EN 13249:2001/
A1:2005
SR EN 13250:2001

247.

SR EN 13250:2001/
A1:2005
SR EN 13251:2001

248.

SR EN 13251:2001/
A1:2005
SR EN 13252:2001

249.

SR EN 13252:2001/
A1:2005
SR EN 13253:2001

250.

SR EN 13253:2001/
A1:2005
SR EN 13254:2001

251.

SR EN 13254:2001/
A1:2005

Ui pentru uz industrial, comercial i pentru


garaje. Standard de produs. Partea 1:
Produse fr caracteristici de rezisten la
foc sau protecie la fum
Agregate din materiale nelegate sau legate
hidraulic pentru utilizare n ingineria civil i
n construcii de drumuri
Materiale plastice. Profile de policlorur de
vinil neplastifiat (PVC-U) pentru utilizri n
construcii. Partea 2: Profile PVC-U i PVCUE pentru finisri de perei i plafoane
interioare i exterioare
Geotextile i produse nrudite. Caracteristici
impuse pentru utilizarea la construcia de
drumuri i alte zone de circulaie (cu
excepia cilor ferate i a straturilor de
uzur)

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici


impuse pentru utilizarea n construcii de
rezervoare i baraje

SR EN 13254:2001/
AC:2004
SR EN 13255:2001
252.

SR EN 13255:2001/
A1:2005

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici


impuse pentru utilizarea la construcia de
canale

SR EN 13255:2001/
AC:2004

253.

SR EN 13256:2001
SR EN 13256:2001/
A1:2005
SR EN 13256:2001/
AC:2004

254.

SR EN 13257:2001
SR EN 13257:2001/
A1:2005
SR EN 13257:2001/
AC:2004

Geotextile i produse nrudite Caracteristici


impuse pentru utilizarea la construcia de
tuneluri i structuri subterane
Geotextile i produse nrudite. Caracteristici
impuse pentru utilizarea n lucrrile de
depozitare a deeurilor solide

SR EN 13241-1:2004

SR EN 13242:2003

255.

SR EN 13263-1
+A1:2009

Silice ultrafin pentru beton. Partea 1:


Definiii, condiii i criterii de conformitate

SR EN 13263-1:2005

01.01.2010

01.01.2011

01.10.2001

01.10.2002

01.06.2006

01.06.2007

01.06.2006

01.06.2006

01.10.2009

01.10.2010

01.02.2004

01.02.2006

01.10.2011

01.10.2011

01.09.2005

01.09.2006

01.06.2007

01.06.2008

01.02.2006

01.02.2007

01.03.2003

01.06.2004

01.01.2010

01.01.2010

01.01.2008

01.01.2009

01.10.2003

01.06.2004

01.01.2007

01.01.2007

01.07.2005

01.07.2006

01.10.2005

01.10.2006

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse


pentru utilizarea ca bariere hidraulice n
construcia de tunele i de structuri
subterane

01.09.2005

01.09.2006

01.06.2007

01.06.2008

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse


pentru utilizarea la construcia de depozite
de deeuri lichide, staii de transfer sau
lucrri secundare de stocare

01.09.2005

01.09.2006

01.06.2007

01.06.2008

01.03.2006

01.03.2007

01.08.2003

01.08.2004

01.08.2009

01.08.2010

01.05.2003

01.05.2004

SR EN 13265:2003
256.

SR EN 13265:2003/
A1:2005
SR EN 13265:2003/
AC:2004

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici


cerute pentru utilizarea n proiecte de
depozitare a deeurilor lichide

257.

SR EN 13279-1:2009

Ipsos i tencuieli pe baz de ipsos. Partea


1: Definiii i condiii

258.

SR EN 13310:2004

Spltoare de buctrie. Condiii


functionare i metode de ncercare

259.

SR EN 13341+A1:2011

SR EN 13361:2005
260.

261.

SR EN 13361:2005/
A1:2007
SR EN 13362:2005

SR EN 13383-1:2003
262.
SR EN 133831:2003/AC:2004
263.

SR EN 13407:2007

SR EN 13279-1:2005

de

Rezervoare termoplastice statice pentru


depozitarea
deasupra
solului
a
combustibililor pentru nclzire, a benzinei i
a motorinei pentru uz casnic. Rezervoare de
polietilen injectat prin suflare, de
polietilen injectat prin centrifugare i de
poliamid 6 prin polimerizare anionic.
Cerine i metode de ncercare

SR EN 13341:2005

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse


pentru
utilizarea
la
construcia
de
rezervoare i baraje
Bariere geosintetice. Caracteristici impuse
pentru utilizarea n construcia de canale

Agregate pentru anrocamente. Partea 1:


Specificaii

Pisoare de perete. Cerine de funcionare i


metode de ncercri

SR EN 13450:2003
264.

Agregate pentru balast de cale ferat


SR EN 13450:2003/
AC:2004

265.

SR EN 13454-1:2005

266.

SR EN 13479:2005

SR EN 13491:2005
267.

SR EN 13491:2005/
A1:2007
SR EN 13492:2005

Liani, liani compozii i amestecuri


preparate n fabric pentru ape pe baz de
sulfat de calciu. Partea 1: Definiii i
specificaii
Materiale pentru sudare. Standard general
de produs pentru metale de adaos i fluxuri
pentru sudarea prin topire a materialelor
metalice

268.

SR EN 13492:2005/
A1:2007

269.

SR EN 13493:2005

270.

SR EN 13502:2003

Couri de fum. Terminale de argil ars /


ceramice. Condiii i metode de ncercare

271.

SR EN 13561+A1:2009

Jaluzele exterioare. Cerine de performan,


inclusiv de securitate

272.

SR EN 13564-1:2003

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse


pentru utilizarea n construcia de depozite
de deeuri solide i amplasamente de
depozitare

Clapete mpotriva refulrii pentru cldiri.

SR EN 13561:2004

Partea 1: Cerine
SR EN 13616:2004
273.

SR EN 13616:2004/
AC:2006

01.05.2005

01.05.2006

01.06.2006

01.06.2006

01.03.2006

01.03.2007

01.03.2006

01.03.2007

SR EN 13659:2004

01.08.2009

01.08.2010

SR EN 13693:2005

01.05.2010

01.05.2011

01.04.2010

01.10.2010

01.01.2011

01.01.2011

01.06.2005

01.10.2006

01.04.2006

01.10.2006

01.06.2005

01.06.2005

01.04.2005

01.04.2006

01.01.2010

01.01.2011

Dispozitive
pentru
limitarea
umplerii
rezervoarelor statice pentru combustibili
petrolieri lichizi
Plase i profiluri metalice. Definiii,
specificaii i metode de ncercare. Partea 1:
Tencuieli interioare

274.

SR EN 13658-1:2005

275.

SR EN 13658-2:2005

276.

SR EN 13659+A1:2009

277.

SR EN 13693+A1:2009

278.

SR EN 13707+A2:2009

Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi


bituminoase armate pentru hidroizolarea
acoperiului. Definiii i caracteristici

279.

SR EN 13747+A2:2010

Produse prefabricate de beton. Predale


pentru sisteme de planee

Plase i profiluri metalice. Definiii,


specificaii i metode de ncercri. Partea 2:
Tencuieli exterioare
Elemente de nchidere pentru goluri
echipate
cu
ferestre.
Cerine
de
performan, inclusiv de securitate
Produse prefabricate de beton. Elemente
speciale de acoperi

SR EN 13707:2005

SR EN 13747
+A1:2009

SR EN 13748-1:2004
280.

SR EN 13748-1:2004/
A1:2005

Plci de mozaic. Partea 1: Plci de mozaic


pentru utilizri la interior

SR EN 13748-1:2004/
AC:2005
281.

SR EN 13748-2:2004

Plci de mozaic. Partea 2: Plci de mozaic


pentru utilizri la exterior

282.

SR EN 13808:2005

283.

SR EN 13813:2003

Materiale pentru ape i pardoseli. Materiale


pentru ape. Caracteristici i cerine

01.08.2003

01.08.2004

284.

SR EN 13815:2007

01.06.2007

01.06.2008

285.

SR EN 13830:2004

Produse de ipsos cu fibre. Definiii, condiii


i metode de ncercri
Faade cortin. Standard de produs

01.12.2004

01.12.2005

286.

SR EN 13859-1:2010

SR EN 138591+A1:2009

01.04.2011

01.04.2012

287.

SR EN 13859-2:2010

SR EN 13859-2
+A1:2009

01.04.2011

01.04.2012

288.

SR EN 13877-3:2005

mbrcmini rutiere de beton. Partea 3:


Specificaii pentru gujoanele utilizate la
mbrcminile de beton

01.09.2005

01.09.2006

289.

SR EN 13915:2008

Plci prefabricate de gips-carton cu miez de


carton celular. Definiii, condiii i metode de
ncercri

01.06.2008

01.06.2009

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2010

01.01.2010

01.09.2006

01.09.2007

Bitum i liani bituminoi. Cadrul


specificaiilor pentru emulsiile cationice de
bitum

Foi flexibile pentru hidroizolaii. Definiii i


caracteristici ale substraturilor. Partea 1:
Substraturi pentru nvelitori de acoperi
discontinue
Foi flexibile pentru hidroizolaii. Definiii i
caracteristici ale substraturilor. Partea 2:
Substraturi pentru perei

SR EN 13924:2006
290.

291.

SR EN 13924:2006/
AC:2007
SR EN 13950:2006

Bitum i liani bituminoi. Specificaii pentru


bitumuri rutiere dure

Panouri compozite din plci de gips-carton


pentru izolare termic/acustic. Definiii,
condiii i metode de ncercri

292.

SR EN 13956:2013***

SR EN 13963:2005
293.

SR EN 13963:2005/
AC:2006

Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi


hidroizolante de material plastic i cauciuc
pentru acoperi. Definiii i caracteristici

SR EN 13956:2006
SR EN 13956:2006/
AC:2006

Materiale de rostuire pentru mbinarea


panourilor de gips-carton. Definiii, condiii i
metode de ncercare

SR EN 13964:2004
294.

295.

SR EN 13964:2004/
A1:2007

SR EN 13967:2012***

SR EN 13969:2005
296.

SR EN 13969:2005/
A1:2007
SR EN 13970:2005

297.

298.

SR EN 13970:2005/
A1:2007

SR EN 13978-1:2005

SR EN 13984:2005

Plafoane suspendate. Condiii i metode de


ncercare

Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi de


material plastic i de cauciuc de etanare
mpotriva umezelii, inclusiv foi de material
plastic i de cauciuc pentru etanarea
cuvelajelor. Definiii i caracteristici

Produse prefabricate de beton. Garaje


prefabricate de beton. Partea 1: Condiii
pentru garaje de beton monolit armat sau
compuse din elemente individuale de
dimensiunile unei camere

SR EN 13984:2005/
A1:2007

300.

SR EN 13986:2005

Plci pe baz de lemn


construciei.
Caracteristici,
conformitii i marcare

301.

SR EN 14016-1:2004

Liani pentru ape pe baz de magnezit.


Magnezita caustic i clorur de magneziu.
Partea 1: Definiii, cerine

302.

SR EN 14023: 2010

303.

SR EN 14037-1:2004
SR EN 14041:2004

304.

305.

SR EN 14041:2004/
AC:2007
SR EN 14055:2011
SR EN 14063-1:2005

306.

SR EN 14063-1:2005/
AC:2007

307.

SR EN 14064-1:2010

308.

SR EN 14080:2005

SR EN 13967:2005/
A1:2007

Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi


bituminoase utilizate ca straturi pentru
controlul vaporilor. Definiii i caracteristici

299.

destinate
evaluarea

Bitum i liani bituminoi. Cadru pentru


specificaiile bitumurilor modificate cu
polimeri
Panouri radiante de plafon alimentate cu
ap cu temperatura sub 120 grade C.
Partea 1: Specificaii i condiii tehnice
mbrcminte rezistent la oc, textil i
stratificat pentru pardoseal. Caracteristici
eseniale
Rezervoare de splare cu ap pentru WCuri i pisoare
Produse termoizolante destinate utilizrii la
cldiri. Izolaie termic format in-situ pe
baz de agregate uoare de argil
expandat (LWA). Partea 1: Specificaie de
produse n vrac nainte de instalare
Produse termoizolante destinate utilizrii la
cldiri. Izolaie termic format in-situ pe
baz de vat mineral (MW). Partea 1:
Specificaie pentru produsele n vrac nainte
de instalare
Structuri de lemn. Lemn lamelat ncleiat.
Cerine

01.10.2013

01.03.2006

01.03.2007

01.01.2007

01.01.2007

01.01.2005

01.07.2007

01.01.2008

01.01.2009

01.03.2013

01.07.2013

01.09.2005

01.09.2006

01.01.2008

01.01.2009

01.09.2005

01.09.2006

01.01.2008

01.01.2009

01.03.2006

01.03.2008

01.09.2005

01.09.2006

01.01.2008

01.01.2009

01.06.2005

01.06.2006

01.12.2004

01.12.2005

01.01.2011

01.01.2012

01.02.2004

01.02.2005

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2007

01.01.2007

01.09.2011

01.09.2012

01.06.2005

01.06.2006

01.01.2008

01.01.2008

01.12.2010

01.12.2011

01.04.2006

01.12.2012

SR EN 13967:2005

Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi


bituminoase de etanare mpotriva umezelii,
inclusiv foi bituminoase pentru etanarea
cuvelajelor. Definiii i caracteristici

Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi de


material plastic i de cauciuc utilizate ca
straturi pentru controlul vaporilor. Definiii i
caracteristici

01.10.2013

SR EN 13986:2003

309.

SR EN 14081-1+A1:2011

310.

SR EN 14178-2:2004

311.

SR EN 14179-2:2005

312.

SR EN 14188-1:2005

313.

SR EN 14188-2:2005

314.

SR EN 14188-3:2006

315.

SR EN 14190:2005

SR EN 14195:2005
316.

SR EN 14195:2005/
AC:2006

317.

SR EN 14209:2006

318.

SR EN 14216:2004

319.

SR EN 14229:2011
SR EN 14246:2006

320.

SR EN 14246:2006/
AC:2007

321.

SR EN 14250:2010

322.

SR EN 14296:2005

323.

SR EN 14303:2010

324.

SR EN 14304:2010

325.

SR EN 14305:2010

326.

SR EN 14306:2010

327.

SR EN 14307:2010

Structuri de lemn. Lemn de construcii cu


seciune dreptunghiular clasificat dup
rezisten. Partea 1: Cerine generale
Sticl pentru construcii. Produse de baz
de sticla silico - alcalino - pamntoas.
Partea 2: Evaluarea conformitii /
Standard de produs

SR EN 14081-1:2006

01.10.2011

31.12.2011

01.09.2005

01.09.2006

01.03.2006

01.03.2007

01.07.2005

01.01.2007

01.10.2005

01.01.2007

01.11.2006

01.11.2007

01.04.2006

01.04.2007

Componentele structurii metalice pentru


sisteme de plci de gips-carton. Definiii,
condiii i metode de ncercare

01.01.2006

01.01.2007

01.01.2007

01.01.2007

Cornie din plci de gips-carton preformate.


Definiii, condiii i metode de ncercare

01.09.2006

01.09.2007

01.02.2005

01.02.2006

01.09.2011

01.09.2012

01.04.2007

01.04.2008

01.01.2008

01.01.2008

01.11.2010

01.11.2010

01.03.2006

01.03.2008

01.08.2010

01.08.2012

01.08.2010

01.08.2012

01.08.2010

01.08.2012

01.08.2010

01.08.2012

01.08.2010

01.08.2012

Sticl pentru construcii. Geam de securitate


de sticl silico - calco - sodic securizat
termic i tratat Heat Soak. Partea 2:
Evaluarea conformitii / Standard de
produs
Produse pentru colmatarea rosturilor.
Partea 1: Specificaii pentru produsele de
colmatare aplicate la cald
Produse pentru colmatarea rosturilor.
Partea 2: Specificaii pentru produsele de
colmatare aplicate la rece
Produse pentru colmatarea rosturilor.
Partea 3: Specificaii pentru produse
prefabricate de colmatare a rosturilor
Produse
realizate
prin
prelucrarea
secundar a plcilor de ghips-carton.
Definiii, condiii i metode de ncercare

Ciment. Compoziie, specificaii i criterii de


conformitate ale cimenturilor speciale cu
caldur de hidratare foarte redus
Lemn pentru structuri. Stlpi de lemn pentru
linii aeriene
Elemente de ipsos pentru plafoane
suspendate. Definiii, condiii i metode de
ncercare
Structuri de lemn. Cerine pentru produse
referitoare la elemente de structur
prefabricate, asamblate cu elemente de
fixare cu plac metalic ambutisat
Instalaii sanitare. Lavoare colective
Produse termoizolante pentru echipamente
din cldiri i instalaii industriale. Produse
fabricate industrial din vat mineral (MW).
Specificaie
Produse termoizolante pentru echipamente
din cldiri i instalaii industriale. Produse
fabricate industrial din spum elastomeric
flexibil (FEF). Specificaie
Produse termoizolante pentru echipamente
din cldiri i instalaii industriale. Produse
fabricate industrial din sticl celular (CG).
Specificaie
Produse termoizolante pentru echipamente
din cldiri i instalaii industriale. Produse
fabricate industrial din silicat de calciu (CS).
Specificaie
Produse termoizolante pentru echipamente
din cldiri i instalaii industriale. Produse
fabricate industrial din spum de polistiren
extrudat (XPS). Specificaie

SR EN 14250:2005

328.

SR EN 14308:2010

329.

SR EN 14309:2010

330.

SR EN 14313:2010

331.

SR EN 14314:2010

332.

SR EN 14316-1:2005

333.

SR EN 14317-1:2005

334.

SR EN 14321-2:2006

335.

SR EN 14339:2006

336.

SR EN 14342 +A1:2008

337.

SR EN 14351-1
+ A1:2010

338.

SR EN 14353 + A1:2010

339.

SR EN 14374:2005

340.

SR EN 14384:2006

Produse termoizolante pentru echipamente


din cldiri i instalaii industriale. Produse
fabricate industrial din spum rigid de
poliuretan (PUR) i din spum de
poliizocianurat (PIR). Specificaie
Produse termoizolante pentru echipamente
din cldiri i instalaii industriale. Produse
fabricate industrial din polistiren expandat
(EPS). Specificaie

01.08.2010

01.08.2012

01.08.2010

01.08.2012

01.08.2010

01.08.2012

01.08.2010

01.08.2012

01.06.2005

01.06.2006

01.06.2005

01.06.2006

01.06.2006

01.06.2007

01.05.2006

01.05.2007

01.03.2009

01.03.2010

SR EN 14351-1:2006

01.12.2010

01.12.2010

SR EN 14353:2007

01.11.2010

01.11.2010

01.09.2005

01.09.2006

01.05.2006

01.05.2007

Produse termoizolante pentru echipamente


din cldiri i instalaii industriale. Produse
fabricate industrial din spum de polietilen
(PEF). Specificaie
Produse termoizolante pentru echipamente
din cldiri i instalaii industriale. Produse
fabricate industrial din spum fenolic (PF).
Specificaie
Produse termoizolante destinate utilizrii la
cldiri. Izolaie termic format n-situ pe
baz de produse de perlit expandat (EP).
Partea 1: Specificaie de produse liate i n
vrac nainte de instalare
Produse termoizolante destinate utilizrii la
cldiri. Izolaie termic format n-situ pe
baz de vermiculit exfoliat (EV). Partea 1:
Specificaie de produse liate i n vrac
nainte de instalare
Sticl pentru construcii. Geam de securitate
de sticl silico - alcalino - pmntoas
securizat termic. Partea 2: Evaluarea
conformitii / Standard de produs
Hidrani de incendiu subterani
Pardoseli i parchet de lemn. Caracteristici,
evaluarea conformitii i marcare
Ferestre i ui. Standard de produs,
caracteristici de performan. Partea 1:
Ferestre i ui exterioare pentru pietoni, fr
caracteristici de rezisten la foc i / sau
etaneitate la fum
Profiluri metalice i profile caracteristice
pentru utilizare la plcile de gips-carton.
Definiii, caracteristici i metode de
ncercare

SR EN 14342:2005

Structuri de lemn. LVL (Lemn stratificat).


Cerine
Hidrani de incendiu supraterani

SR EN 14388:2006
341.
342.

SR EN 14388:2006/
AC:2008
SR EN 14396:2004

343.

SR EN 14399-1:2005

344.

345.

SR EN 14411:2012***

SR EN 14428+A1:2008

01.05.2006

01.05.2007

Dispozitive de reducere a zgomotului din


traficul rutier. Specificaii

01.01.2009

01.01.2009

Scri fixe pentru cmine de vizitare

01.12.2004

01.12.2005

01.01.2006

01.10.2007

SR EN 14411:2007

01.07.2013

01.07.2014

SR EN 14428:2005

01.01.2009

01.01.2010

01.03.2006

01.03.2007

01.06.2006

01.06.2006

01.06.2006

01.06.2007

Asamblri de nalt rezisten cu uruburi


pretensionate pentru structuri metalice.
Partea 1: Cerine generale
Plci i dale ceramice. Definiii, clasificare,
caracteristici i marcare.
Incint de du. Condiii de funcionare i
metode de ncercare

SR EN 14449:2005
346.
347.

SR EN 14449:2005/
AC:2006

Sticl pentru construcii. Geam stratificat i


geam de securitate stratificat. Evaluarea
conformitii / Standard de produs

SR EN 14471:2006
Couri de fum. Sisteme de couri de fum cu

348.

SR EN 14496:2006
SR EN 14509:2007

349.

SR EN 14509:2007/
AC:2009

canale interioare de material plastic. Condiii


i metode de ncercare
Adezivi pe baz de ipsos pentru panouri
compozite din plci de gips-carton pentru
izolare termic/acustic. Definiii, condiii i
metode de ncercare

01.09.2006

01.09.2007

Panouri sandvi autoportante, izolante, cu


pelicul dubl de acoperire metalic.
Produse fabricate. Specificaii

01.01.2009

01.10.2010

01.01.2009

01.01.2009

350.

SR EN 14516.+A1:2011

Czi de baie pentru scopuri casnice

01.05.2011

01.05.2012

351.

SR EN 14527.+A1:2011

Czi de du pentru scopuri casnice

01.05.2011

01.05.2012

352.

SR EN 14528:2007

Bideuri. Condiii de funcionare i metode de


ncercare

01.01.2008

01.01.2009

353.

SR EN 14545:2009

01.08.2009

01.08.2010

354.

SR EN 14566.+A1:2010

SR E14566:2008

01.05.2010

01.11.2010

355.

SR EN 14592+A1:2012***

SR EN 14592:2009

01.03.2013

01.07.2013

01.05.2006

01.08.2008

01.08.2009

01.08.2009

01.08.2006

01.08.2007

01.01.2008

01.01.2008

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2008

01.01.2009

01.10.2010

01.10.2011

01.10.2005

01.10.2006

01.11.2006

01.11.2007

01.07.2007

01.07.2008

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2008

01.01.2009

01.09.2012

01.09.2013

01.09.2011

01.09.2012

SR EN 14528:2005

Structuri de lemn. Piese de fixare. Cerine


Prinderi mecanice pentru sisteme de plci
de gips-carton. Definiii, condiii i metode
de ncercare
Structuri de lemn. Elemente de fixare.
Cerine

SR EN 14604:2006
356.

Dispozitive de alarm de fum


SR EN 14604:2006/
AC:2009
SR EN 14647:2006

357.

SR EN 14647:2006/
AC:2007

358.

SR EN 14680:2007

359.

SR EN 14688:2007

Ciment de aluminat de calciu. Compoziie,


specificaii i criterii de conformitate
Adezivi pentru sisteme de canalizare din
materiale termoplastice fr presiune.
Specificaii
Obiecte sanitare. Lavoare. Cerine
funcionare i metode de ncercare

de

Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi


hidroizolante bituminoase armate pentru
hidroizolarea tablierelor de pod de beton i
a altor suprafee de beton circulate de
autovehicule. Definiii i caracteristici

360.

SR EN 14695:2010

361.

SR EN 14716:2005

362.

SR EN 14782:2006

363.

SR EN 14783:2007

364.

SR EN 14785:2006

365.

SR EN 14800:2007

366.

SR EN 14814:2007

367.

SR EN 14843:2007

Produse prefabricate de beton. Scri

368.

SR EN 14844+A2:2012

Produse prefabricate de beton. Chesoane


subterane

SR EN 14846:2009

Feronerie pentru cldiri. Broate i zvoare.


Broate
i
plci
opritor
acionate
electromecanic. Cerine i metode de
ncercare

369.

Plafoane tensionate. Condiii i metode de


ncercare
Plac metalic autoportant pentru
nvelitoare de acoperi, placri la exterior i
cptuiri la interior. Specificaie de produs i
cerine
Foi i benzi metalice sprijinite complet
pentru acoperiri, placri la interior i la
exterior. Specificaie de produs i cerine
Aparate de nclzire de uz casnic cu
convecie cu pelei din lemn. Cerine i
metode de ncercare
Racorduri flexibile metalice ondulate de
securitate pentru conectarea aparatelor de
uz casnic care utilizeaz combustibili gazoi
Adezivi pentru sisteme de canalizare din
materiale termoplastice pentru lichide sub
presiune. Specificaii

SR EN
14844+A1:2009

370.

SR EN 14889-1:2007

Fibre pentru beton. Partea 1: Fibre de oel.


Definiii, specificaii i conformitate

01.06.2007

01.06.2008

371.

SR EN 14889-2:2007

Fibre pentru beton. Partea 2: Fibre de


polimer. Definiii, specificaii i conformitate

01.06.2007

01.06.2008

01.03.2013

01.03.2014

01.03.2013

01.03.2013

01.02.2007

01.02.2008

01.03.2013

01.07.2013

01.06.2007

01.06.2008

01.01.2008

01.01.2008

01.07.2008

01.07.2009

01.07.2008

01.07.2009

01.08.2009

01.08.2012

01.01.2008

01.01.2009

01.03.2007

01.03.2008

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2008

01.01.2009

01.04.2013

01.07.2013

01.01.2010

01.01.2011

01.12.2011

01.12.2012

01.12.2011

01.12.2012

01.11.2010

01.11.2011

SR EN 14891:2012***
372.

SR EN 14891/
AC:2012***

373.

SR EN 14904:2006

374.

SR EN 14909:2012***

SR EN 14915:2007
375.

SR EN 14915:2007/
AC:2007

376.

SR EN 14933:2008

377.

SR EN 14934:2008

378.

SR EN 14963:2007

379.

SR EN 14964:2007

380.

SR EN 14967:2006

381.

SR EN 14989-1:2007

382.

SR EN 14989-2:2008

383.

SR EN 14991:2007

384.

SR EN 14992+A1:2012***

385.

SR EN 15037-1:2008

386.

SR EN 15037-2+A1:2011

387.

SR EN 15037-3+A1:2011

388.

SR EN 15037-4:2010

Produse de impermeabilizare fa de ap
utilizate n stare lichid pentru lipirea cu
adezivi a plcilor ceramice. Specificaii,
metode
de
ncercare,
evaluarea
conformitii, clasificare i notare.
Suprafee
pentru
activiti
sportive.
Suprafee pentru activiti multisportive n
sal. Specificaie
Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi
hidroizolante de material plastic i cauciuc
de etanare la umiditate. Definiii i
caracteristici
Lambriuri i
Caracteristici,
marcare

SR EN 14909:2006

placri de lemn masiv.


evaluarea conformitii i

Produse termoizolante i de rambleiere


pentru aplicaii de inginerie civil. Produse
fabricate industrial din polistiren expandat
( EPS ). Specificaie
Produse termoizolante i de rambleiere
pentru aplicaii de inginerie civil. Produse
fabricate industrial din spum de polistiren
extrudat (XPS). Specificaie
nvelitori de acoperi. Luminatoare continue
de material plastic cu sau fr montani.
Clasificare, cerine i metode de ncercare
Substraturi rigide pentru nvelitoare de
acoperi cu montare discontinu. Definiii i
caracteristici
Foi flexibile pentru hidroizolaii. Foi
bituminoase de etanare la umiditate.
Definiii i caracteristici
Couri de fum - condiii i metode de
ncercare pentru couri de fum metalice i
canale de alimentare cu aer din materiale
diferite pentru aparate de nclzire etane.
Partea 1: Terminale verticale aer/gaze de
ardere pentru aparate tip C6
Couri de fum. Condiii i metode de
ncercare pentru couri de fum metalice i
canale de alimentare cu aer din materiale
diferite pentru aparate de nclzire etane.
Partea 2: Canale pentru gaze de ardere i
alimentare cu aer pentru aparate de
nclzire etane
Produse prefabricate de beton. Elemente de
fundaie
Produse prefabricate de beton. Elemente de
perei
Produse prefabricate de beton. Sisteme de
planee din grinzi i blocuri de umplutur.
Partea 1: Grinzi
Produse prefabricate de beton. Sisteme de
planee din grinzi i blocuri de umplutur.
Partea 2: Blocuri de beton
Produse prefabricate de beton. Sisteme de
planee din grinzi i blocuri de umplutur.
Partea 3: Blocuri de argil
Produse prefabricate de beton. Sisteme de
planee din grinzi i blocuri de umplutur.

SR EN 14992:2007

Partea 4: Blocuri de polistiren expandat

389.

SR EN 15048-1:2007

390.

SR EN 15050+A1:2012

391.

SR EN 15069:2008

392.

SR EN 15088:2006

393.

SR EN 15102+A1:2011

394.

SR EN 15129:2010

395.

SR EN 15167-1:2007

396.

SR EN 15250:2007

397.

SR EN 15258:2009

398.

SR EN 15274:2008
SR EN 15275:2008

399.
SR EN 15275:2007/
AC:2010
400.

SR EN 15283-1+ A1:2010

401.

SR EN 15283-2 + A1:2010

SR EN 15285:2008
402.

SR EN 15285:2008/
AC:2008

Asamblri cu uruburi nepretensionate


pentru structuri metalice. Partea 1: Cerine
generale
Produse prefabricate de beton. Elemente
pentru poduri
Racorduri cu conexiune de securitate pentru
furtunuri flexibile metalice utilizate la
conectarea aparatelor de uz casnic care
utilizeaz combustibili gazoi
Aluminiu i aliaje de aluminiu. Produse
pentru structuri n construcii. Condiii
tehnice pentru inspecie i livrare
Tapete decorative. Tapete n rulouri i
panouri

01.01.2008

01.10.2009

01.12.2012

01.12.2012

01.01.2009

01.01.2010

01.10.2006

01.10.2007

01.07.2012

01.07.2012

01.08.2010

01.08.2011

01.01.2008

01.01.2009

01.01.2008

01.01.2010

Produse prefabricate din beton. Elemente


pentru ziduri de sprijin

01.01.2010

01.01.2011

Adezivi
structurali
pentru
aplicaii
generale.Cerine i metode de ncercare

01.04.2010

01.04.2011

01.04.2010

01.04.2011

01.01.2011

01.01.2011

SR EN 15283-1:2008

01.06.2010

01.06.2011

SR EN 15283-2:2008

01.06.2010

01.06.2011

01.01.2009

01.01.2010

01.01.2009

01.01.2009

01.06.2010

01.06.2011

01.09.2011

01.09.2012

SR EN 15050:2007

SR EN 15102:2008

Dispozitive anti-seismice
Zgur granulat de furnal nalt mcinat
pentru utilizare n beton, mortar i past.
Partea 1: Definiii, specificaii i criterii de
conformitate
Aparate de nclzire de uz casnic cu
combustibil solid cu degajare lent a
cldurii. Cerine i metode de ncercare

Adezivi structurali. Caracterizarea adezivilor


anaerobi pentru asamblri metalice coaxiale
n structuri de cldiri i n construcii civile

Plci de ipsos armate cu fibre - Definiii,


condiii i metode de ncercri Partea 1Plci de ipsos armate cu estur sau
mpslitur
Plci de ipsos armate cu fibre - Definiii,
condiii i metode de ncercri Partea 2Plci de ipsos armare cu fibre
Piatr aglomerat - plci modulare pentru
pardoseli i scri (interioare i exterioare)

403.

SR EN 15322:2010

Bitum i liani bituminoi. Specificaii cadru


pentru liani bituminoi fluidificai i fluxai

404.

SR EN 15368 + A1:2010

405.

SR EN 15381:2009

Geotextile i produse nrudite. Caracteristici


impuse pentru utilizarea la lucrri de
drumuri i pentru straturi de uzur asfaltice

01.01.2010

01.01.2011

406.

SR EN 15382:2009

Bariere geosintetice. Caracteristici impuse


pentru utilizarea la lucrri de infrastructur
n transporturi

01.01.2010

01.01.2011

407.

SR EN 15435:2008

Produse prefabricate de beton. Blocuri de


cofraj din beton normal i uor. Proprieti i
performane ale produsului

01.02.2009

01.02.2010

408.

SR EN 15498:2008

Produse prefabricate de beton. Blocuri de


cofraj de beton cu achii de lemn.
Proprieti i performane ale produsului

01.02.2009

01.02.2010

Liant hidraulic pentru aplicatii nestructurale.


Definiie,
specificaii
i
criterii
de
conformitate

SR EN 15599-1:2010

Produse termoizolante pentru echipamente


din cldiri i instalaii industriale. Izolaie
termic in-situ format din produse de perlit
expandat (EP). Partea 1: Specificaie pentru
produse liate i n vrac nainte de instalare

01.04.2011

01.04.2012

410.

SR EN 15600-1:2010

Produse termoizolante pentru echipamente


din cldiri i instalaii industriale. Izolaie
termic in-situ format din produse de
vermiculit exfoliat (EV). Partea 1:
Specificaie pentru produse liate i n vrac
nainte de instalare

01.04.2011

01.04.2012

411.

SR EN 15650:2010

Ventilarea n cldiri. Clapete antifoc

01.09.2011

01.09.2012

01.07.2013

01.07.2014

01.07.2013

01.07.2014

01.07.2013

01.07.2014

01.07.2013

01.07.2014

01.08.2013

01.08.2014

409.

412.

SR EN 15651-1:2012***

413.

SR EN 15651-2:2012***

414.

SR EN 15651-3:2012***

415.

SR EN 15651-4:2012***

416

SR EN 15732:2012***

Chituri de etanare a rosturilor n utilizri


nestructurale pentru construcii imobiliare i
trasee pietonale. Partea I:chituri de etanare
pentru faade
Chituri de etanare a rosturilor n utilizri
nestructurale pentru construcii imobiliare i
trasee pietonale. Partea I:chituri de etanare
pentru vitraje
Chituri de etanare a rosturilor n utilizri
nestructurale pentru construcii imobiliare i
trasee pietonale. Partea I:chituri de etanare
pentru rosturi sanitare
Chituri de etanare a rosturilor n utilizri
nestructurale pentru construcii imobiliare i
trasee pietonale. Partea I:chituri de etanare
pentru trasee pietonale
Materiale de umplere uoare i produse
termoizolante destinate utilizarii la cladiri
civile. Produse pe baza de agregate uoare
de argil expandat (LWA)

417.

SR EN 15743:2010

Ciment
supersulfatat.
Compoziie,
specificaii i criterii de conformitate

01.11.2010

01.11.2011

418.

SR EN 15814+A1:2012***

Acoperiri groase pentru hidroizolaii, din


bitum modificat cu polimeri. Definiii i
cerine

01.08.2013

01.08.2014

419.

SR EN 15821:2011

Cuptor cu aprindere multipl, pentru saun,


cu combustibil solid

01.07.2011

01.07.2012

420.

SR EN 15824:2009

Specificaii pentru tencuieli exterioare i


interioare pe baz de liani organici

01.04.2010

01.04.2011

SR EN 16069:2013***

Produse termoizolante pentru cldiri.


Produse fabricate din spum polietilenic
(PEF).

01.09.2013

01.09.2014

421.

* Lista cuprinde indicativele de referin ale standardelor romne din domeniul produselor pentru construcii
care au fost adoptate de Asociaia de Standardizare din Romnia (ASRO) pn la data de 15.04.2013 i care
reprezint versiunile naionale ale standardelor europene armonizate cuprinse n lista actualizat i publicat de
Comisia European n Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C 59 din 28.02.2013
Aceste standarde sunt elaborate n conformitate cu prevederile Directivei 89/106/CEE transpus n
legislaia naional prin Hotrrea Guvernului nr. 622/2004 privind stabilirea condiiilor de introducere pe pia
a produselor pentru construcii, republicat n Monitorul Oficial al Romniei nr. 487 din 20 iulie 2007, cu
modificrile i completrile ulterioare.
** Data la care nceteaz perioada de coexisten reprezint data la care nceteaz perioada de coexisten a
standardului european armonizat cu specificaiile tehnice naionale existente referitoare la acelai produs.
Not: Dup aceast dat, pentru evaluarea conformitii produsului se vor aplica prevederile
standardului armonizat prevzut n coloana a 2-a sau ale agrementului tehnic european.

n cazul n care un standard armonizat este nlocuit cu o nou versiune, ambele versiuni ale
standardului pot fi utilizate pentru evaluarea conformitii produsului, pn la data prevzut n
coloana a 6-a.
*** Standarde adoptate de ctre Asociaia de Standardizare din Romnia prin fil de confirmare/anun.