CAIETE DE SARCINI Proiect nr. 84/2010 CUPRINS PREVEDERI GENERALE I. INVELITORI 1. Invelitoare din tigla ceramica 2.

Materiale si standarde de referinta 3. Caracteristici fizico-mecanice 4. Livrare, depozitare, manipulare pentru materiale si produse 5. Executarea lucrarilor 6. Descrierea lucrarilor de baza 7. Verificarea în vederea receptiei 8. Masuratoare si decontare 9. Protectia contra incendiilor, securitatea muncii si protectia lucrarilor în perioada de executie 10. Materiale folosite II. SARPANTA 1. Standarde 2. Descrierea pieselor componente 3. Livrare si manipulare 4. Executia lucrarilor 5. Verificarea calitatii 6. Masuri de protectia muncii III. IZOLATII 1. Domeniul de aplicare 2. Prevederei comune 3. Izolatii termice 4. Hidroizolatii 5. Verificarea calitatii 6. Materiale folosite IV. IGNIFUGARE SI ANTISEPTIZARE 1. Generalitati 2. Standarde si normative de referinta 3. Materiale 4. Prevederi generale Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA, P-ta Centrala, nr. 6

5 Prevederi specifice 6. Controlul calitatii 7. Receptia lucrarilor 8. Masuri nts si psi V. PROGRAM DE URMARIRE SI CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE Intocmit, arh. Narcisa Turcanu Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA, P-ta Centrala, nr. 6

PREVEDERI GENERALE 1. La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare. 1.2. Antreprenorul are obligatia sa studieze documentatia pusa la dispozitie de investitor, sa examineze terenul si amplasamentul lucrarilor astfel incat sa apr ecieze si sa preia pe propria raspundere conditiile de executie a lucrarilor. 1.3. Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea investitorului verificar i suplimentare, fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. 1.4. Antreprenorul va asigura prin posibilitati proprii sau prin colaborare cu u nitati de specialitate efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. I. INVELITORI 1. INVELITOARE DIN TIGLA CERAMICA Acest capitol cuprinde alcatuirea si executarea invelitorilor din tigla ceramica la constructii cu pod, conform normativului I. 37-88 care reglementeaza executia in ansamblu a lucrarii. 2. MATERIALE SI STANDARDE DE REFERINTA Se vor folosii tigle trase solzi pentru monumente istorice tip Tondach sau simil ar Acest sistem pentru monumente istorice e format din trei tipuri de tigla cu dimensiuni diferite ce se combina intre ele. Dimensiunile folosite sunt de 400x190, 420x190 si 440x190 mm. Tiglele si coamele trebuie sa fie prevazute cu gauri de prindere. Diametrul gaur ilor de prindere trebuie sa fie de 1,5 mm la tigle si de min. 2 mm la coame. Se admit e ca max. 5 . din tigle sau coame sa nu aiba gauri de prindere. Inaltimea ciocurilor pentru prinderea tiglelor se recomanda sa fie de 20 mm dar nu mai mici de 15 mm. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA, P-ta Centrala, nr. 6

3. CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE -sunetul de lovire cu un ciocan trebuie sa fie clar, nedogit; -structura in spartura trebuie sa fie omogena, completa, cu granulatie mica si f ara stratificatii care sa infuenteze rezistenta la inghet-dezghet; -impermeabilitatea, capacitatea portanta si rezistenta la inghet-dezghet, conf S TAS 518 14 2.2. Forma tiglelor si coamelor trebuie sa fie regulata si fara valuri. Se admit abateri de la planeitatea fetelor si rectilinitatea muchiilor de max. 4 mm la tiglele trase profilate cu jgheab. -nu se admit crapaturi; -glazura si ancoba trebuie sa fie aplicate uniform si sa nu prezinte exfolieri. Regulile si metodele de verificare a calitatii tiglelor si coamelor din argila a rsa se fac conf. STAS 514-78. Pentru burlane si coturi se foloseste tabla zincata cu 0,5 mm STAS 2028-80 si se executa conf. STAS 2274-88. Receptoare din fonta emailata pentru colectarea apelor de pe terase si acoperisu ri conf. STAS 2742-86 montate la streasina jgheab. 4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE PENTRU MATERIALE SI PRODUSE Fiecare livrare trebuie sa aiba pe linga cantitatea solicitata de tigle si canti tatea necesara de coame. Tiglele si coamele se depoziteaza in stive de aceleasi produs e si clase de calitate. Tiglele se aseaza pe cant pe max. 7 rinduri si intre rinduri se aseaza sipci, talaj sau alte materiale care sa asigure integritatea produselor d e depozitare, iar coamele se aseaza in pozitie verticala pe max. 6 rinduri. Tiglel e si coamele se livreaza paletizate, pachetizate containerizate sau neambalate. Incarcarea si descarcarea produselor trebuie sa fie facuta cu grija, fiind inter zisa aruncarea sau rostogolirea lor din mijloacele de transport. Miniumul de plumb se livreaza in butoaie bine inchise si se depoziteaza in incaperi uscate si acoperi te. Cuiele se livreaza in pachete pe tipuri si cutii bine inchise.Sirma se livreaza in colaci formati dintr-un singur fir fara indoituri. Tabla se livreaza in legaturi de max. 60 kg si se leaga cu benzi de tabla de cca . 30 mm latime.Vergele de staniu plumb se livreaza nemabalate in legaturi cu masa de max. 15 kg.Amoniacul solutie se livreaza in cisterne, butoaie de otel si in balo ane de sticla pentru produse industriale conf. STAS 2062-74.Acidul azotic se livreaza i n ambalaje de sticla inchise cu dopuri de sticla sau gresie etansate cu ipsos. In manipularea acidului azotic tehnic se vor respecta instructiunile de protecti a muncii referitoare la substantele corozive. Depozitarea se face la max. 20. C fe rit de lumina, se evita contactul cu acidul azotic tehnic cu substante organice pe c

Carton bitumat se livreaza in suluri nemabalate. Sulurile de carton bitumat se depoziteaza Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. depozitare si transport conf. BIST RITA. 6 . nr.Termenul de garantie este de 6 luni de la data fabricatiei cu respectarea conditiilor de ambalare. STAS 447-80. legate la ambele capete cu sirm a sub care se pune o manseta de carton.are le poate aprinde. P-ta Centrala.

Burlanele. resturilor de materiale.Inglele se aseaza pe doua rinduri de sipci si astereala. la o legatura. 6. -indepartarea urechilor de montaj. dimensiunilor. 37-88. alcatuirea si executarea invelitorilor C. cite 5 buc. molozuri de pe fata superioara a suportului. coturilor si a bratarilor se face pe platforme. Rindurile de tigla se vor decala unul fata de altul cu o jumatate d e tigla. -astereala sa fie bine fixata pe capriori cu rosturile intre scinduri de max. ferite de soare. asigur indu-se protectia smpotriva loviturilor si a deteriorarilor. 2 rinduri. dolii. Burl anele. intemperii si lovituri. Montarea tiglelor se va incepe de la p oala catre coama. jgheaburile se livreaza legate cu sirma neagra moale cu diametrul de 1 mm. mustatilor. stratul suport al acestuia va fi rig uros controlat in ceea ce priveste : -respectarea solutiilor. jgheaburilor. umezeala. pan elor. in conformitate cu datele din proiect. La streasina se monteaza jgheaburi dreptunghiulare (in forma de U) si asi gura colectarea apelor pluviale de pe invelitoare. umezeala.vertical max. Bratarile se livreaza in legaturi de cite 10 buc. precum si a modului de pri ndere si ambalare a elementelor suportului conform proiectului. sipcile di n al 2lea rind fiind asezate in lungul capriorilor. 2 rinduri. -respectarea pantelor scurgerilor. -protectia anticoroziva prevazuta in proiect pentru partile metalice. vertical max. Inainte de inceperea executiei invelitorii. inainte de inceperea executiei invelitorii. Fixarea lor se va face cu mortar d e . pe 3 cm. intemperii si lovitur i. sau ambalate in lazi. 2 cm. materialelor. 5. EXECUTAREA LUCRARILOR Operatiuni pregatitoare: Invelitorile se vor executa in conformitate cu detaliile din proiectul de execut ie si cu respectarea prevederilor din normativ. ferite de soare. In timp de iarna. Coturile se livreaza legate cu sirma a cite 4 bucati la o le gatura. precum si evacuarea lor prin burla ne. Depozita rea burlanelor. stratul suport si materialele ce se pun in opera vor fi bine curatate de zapada si gheata. planeitatii si a aliniamentului formelor. DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA Lucrarile de tinichigerie (rosturi. pazii) vor precede montarea invelitor ii propriu-zise. -asigurarea scurgerii apei in cazul luminatoarelor. Coamele invelitorilor se vor executa cu coame mari (STAS 515-89) la invelitori d in tigla cu jgheab si vor fi petrecute.

40 cm latime. BIST RITA. Doliile vor fi din tabla de 0. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun.ciment var. nr. Falturile doliilor din tabla vor fi duble si cositorite. 6 . Racordurile invelitorilor din tigla de calcane si timpane sau acoperirea acestor a se vor face conform detaliilor. timpane se vor sec tiona la fata locului dupa necesitati.5 mm prinse de astereala prin copci de tabla pe min. cu precizarea ca lucrarile de rostuire cu mortar de var-ciment sa fie aminate pentru a fi executate pe timp calduros. invelit orile de tigla se pot executa pe orice anotimp. Tiglele ce se monteaza la dolii. Jgheaburile se prind de constructie cu ajutorul bratarilor ancorate in capriori. Executarea lucrarilor pe timp friguros. P-ta Centrala.

Receptia lucrarilor de invelitori se va face la terminarea completa a executiei inclusiv tinichigeria (jgheaburi. 20 25 cm de la sol sau di rect la canalizare printr-un tub de fonta. analize. 3 cons emninduse aceasta in procesul verbal de lucrari ascunse.0 m distanta. Pe parcursul executiei lucrarilor de invelitori se va verifica in mod special : -indeplinirea conditiilor de calitate a suportului invelitorii conf. 56-85 caiet I si caiet XI din Instructiuni pentru verificarea calit atii receptiei lucrarilor ascunse (anexa I 1). scurgeri libere la streasina sau cu jgheaburi. burlane. STAS 3303/2-88 minim 50 70 cm/m. Prescriptii. 120 cm/m. 7.Burlanele se prind tot cu bratari ancorate in zidarie. standarde. normative pentru executia in detaliu: Invelitoarea din tigla are forme simple cu intersectii (dolii si coama) cit mai putine. max.Pantele admise pentru acoperisurile invelitorilor din tigla cu jgheab trase conf. Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor da dispozitii de santier pentru remediere sau refacere. -calitatea principalelor materiale care in conformitate cu standardele si normel or in vigoare. buleti ne de incercari. Streasinile jgheab din tabla zincata pentru evacuarea apelor din streasina jgheab se face prin burlane de tabla zincata cu sectiunea dreptunghiul ara STAS 2389-77. Pentru a smpiedica lu necarea burlanelor pe verticala in bratari se vor lipi de burlanele din tabla opritori triunghiulare care vor sprijini pe bratari la cca. Racordurile intre burlanul de tabla si tub ul de fonta (cind scurgerea se face la canalizare) va fi etansa cu chit elastic. 2. -corectitudinea executiei conform prevederilor capitolului prescriptii de execut ie. -respectarea intocmai a prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier. b) verificari fizice privind : Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. pazii) si va consta in: a) verificari scriptice -calitatea suporturilor pe baza de proces verbal de lucrari ascunse -calitatea materialelor puse in opera pe baza de certificate de calitate. BIST .. VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI Verificarea calitatii in timpul executiei se face conform prevederilor din Normat ivul pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente indicativ C. Evacuarea ape i prin burlane se face prin coturi de tabla amplasate la cca. pct. recomandari. Modul de asezare a tiglelor cu jg heab este pe doua rinduri de sipci si astereala. Pentru a smpiedica luneca rea Burlanele se prind tot cu bratari ancorate in zidarie.

RITA. P-ta Centrala. nr. 6 .

rosturi. BIST Municipiul BISTRITA RITA.-terminarea completa a lucrarilor de invelitori -terminarea completa a lucrarilo r de invelitori . in special la dolii. crapaturi. strapungeri. 8.respectarea prevederilor Normativului privind alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii C. La receptia lucrarilor se va proceda la examinarea lor minutioasa. Invelitorile terminate trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii : -sa respecte cotele si pantele prevazute cu abatere admisibila la pante max. 6 . 37-88. -elementele rigide ale invelitorii (tigla . racorduri. 5 .rupturi. nr. P-ta Centrala. fata de cele prevazute in proiect. -sa indeplineasca functia de indepartare completa a apelor pluviale si sa asigur e conditia de etanseitate generala. sa fie petrecerile aliniate si suficiente pentru a asigura etanseitatea generala a inve litorii. MASURATORI SI DECONTARI Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. perforari gresite .

masurata in planul invelitorii conf. P-ta Centrala. doliile. la calcane din tabla nu se masoara sep arat fiind cuprinse in normele invelitorii.Invelitoarea se deconteaza la metru patrat suprafata real executata. In timp de polei. ploaie torentiala sau ninsoare puternica. indiferent de temperatura aerului. I Santiere de constructii cap. Coamel e. Legarea cu centuri de sigurnata a muncitorilor care lucreaza pe acoperis la montarea elementelor de invelitoare este obligatorie. 10. 6 montaj si . SECURITATEA MUNCII SI PROTECTIA LUCRARILOR IN PERIOADA DE EXECUTIE Se vor respecta : -Norme generale de protectia contra incendiilor la proiectare si realizarea constructiilor si instalatiilor aprobate prin Decret nr. ceata deasa. ordinelor nr. vint cu intensitatea mai mare de gradul 6. rosputilr. 34/1975 si 60/1975 cu modificarile conf. In jurul blocului de acoperis se vor instala ingradiri si table indicatoare. XXXVII). copertinele din tabla zincata se masoara la metru. BIST RITA. planselor din proiect. Jgheaburile. 110/75 si 39/75. nr. 290/1977. Pentru muncitorii care lucreaza pe acoperis se va prevedea un acces sigur prin s cari montate anume si verificate de conducatorul punctului de lucru. lungi mea real executata. Nu se admit acce se improvizate iar caile de acces vor fi libere de materiale si obstacole. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. Materialele si operatiunea de ro stuire a tiglelor sunt cuprinse separat si se masoara la mp de invelitoare rostuita. racordurile. ordinele nr. -Norme specifice de protectia muncii pentru activitatea de constructii de deservire (vol. paziile. Consumurile specifice de utilaje cuprind orele de functionare efectiva a utilajului de ridic at. 9. burlanele. PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR. MATERIALE FOLOSITE Se vor folosi tigle trase tip solzi pentru monumente istorice tip Tondach sau similar. se vor monta parapete si se vor prevedea sub tronsonul de lucru o plasa generala din franghie rezistenta la caderea unui om. Paziile se masoara la metru liniar. -Norme republicane de protectia muncii. Cand acest lucru stinjenes te sau nu ofera destula securitate. Plansele de siguranta refolosibile se masoara la metru patrat de invelitoare. executia lucrarilor de invelitori se va intrerupe. Astereala se masoara separat la metru patrat cu suprafata real executata. -Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului indicativ P 118/83.

-Piese de consolidare care leaga si intaresc sarpanta (clestii). Panele se fixeaza prin chertare iar suplimentar se prevad corniere metalice. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. Se int erzice innadirea capriorilor in camp intre pane. Piesele desenate contine un plan sarpanta si sectiuni transversale unde sunt mentionate elementele componente ale sarpantei. -Piese pentru asigurarea stabilitatii (contrafisele). BIST RITA. panele-se monteaza in lungul acoperisului s i se executa din lemn ecarisat cu sectiunea de 16*19 cm. ruleta. STANDARDE Avand in vedere ca sarpanta are rolul de a sustine invelitoarea constituind sche letul acoperisului. Pentru trasare: creion. EXECUTIA LUCRARILOR Operatiile pregatitore in vederea executarii sarpantei sunt: -materiale utilizate: otel-beton. DESCRIEREA PIESELOR COMPONENTE Sarpanta este alcatuita dintr-un ansamblu de piese fiecare avand un rol bine def init. talpile. 6 . Clestii se executa din perechi de dula pi care se fixeaza pe ambele parti ale pieselor care se fixeaza. arbaletrierii. topoare. SARPANTA 1. Capriorii se fixeaza pe talpa inferioara-cosoraba de 20*1 4 cm-iar la coama unul pe celalalt. Cele mai importante piese ce intra in alcatuirea sarpantei sunt: popii-executati din lemn ecarisat cu sectiunea de 16*16 cm. scoabe de diferite dimensiuni. creta. Contrafisa se monteaza intre popi si pane avand sectiune de 10-12 cm.II. 3. dreptar. nr. lemnul va fi ales cu grija dupa standardele in vigoare: -lemn rotund conform STAS 1010-65 -cherestea conform STAS 45/e 63 si STAS 1949-6. cuie. fir cu plumb. talpi-dispuse sub popi cu latura mare pe verticala. tesla. Innadirea capriorilor se face de obicei prin alaturarea si petrecerea lor pe fiecare parte a panei cu cel putin 20 cm. 2. panele si capriorii). Capriorii-se monteaza perpendicular pe poala invelitorii si se aseaza la distante egale unii de altii. LIVRARE SI MANIPULARE Transportul pieselor componente de la atelier la locul de montaj se poate face p rin diferite mijloace in raport cu dimensiunile si greutatile lor iar ridicarea lor se face cu scripeti sau cu elevatorul 4. Au sectiunea de 10*14 cm. furtun de nivel. sfoara sarma. -Pentru cioplire si ajustare: cutitoaie. -Pentru masurare: metru. rigla. cu sectiunea de 20*25 cm. coltar. suruburi pentru lemn. P-ta Centrala. barda. -Pentru verificarea pieselor: nivela. -Piese de rezistenta (popii.

.

iar longitudinal prin contrafisele panelor. Asamblarea sarpantei se face cu imbinari dulgheresti detaliate in plansele de detalii de executie. Dimensiunile si sectiunile elementelor. In ceea ce priveste asigurarea cerintelor antifoc a casei scarilor aceasta este inchisa la accesul in pod cu o usa metalca termoizolata si protejata antifoc cu placi de ipsos. arcuirea si deformarea se verifica cu o rigla metalica aplicata pe muchii si suprafete si se masoara cu instrumente obisnuite ( ruleta. Specia lemnului. Contravantuir ea sarpantei este asigurata transversal prin popi inclinati si prin prinderea cu cl esti a popilor si capriorilor. Cas a scarilor va avea asigurata ventilarea proprie prin dotarile existente. drujbe.c ) 4.rigla gradata. Daca la verificare se constata ca 5% sau mai multe din elementele cu aceiasi denumire nu indeplinesc fie chiar si una din conditiile mentionate intregul lot se respinge si elementele necorespunzatoare se inlocuiesc. clesti si talpi cu realizarea unor imbinari tipizate a acestora. 5. Calculul static si dimensionarea tuturor elementelor componente ale sarpantei s-a facut conform STAS 856-71. popi. 2. optimizandu-se ritmicitatea dispunerii elementelor componente. Proiectul prevede o sarpanta dulghereasca pe scaune curente avand capriori. De asemenea planul invelitorii este contravantuit prin astereala continua care se va monta in asa f el incat sa se realizeze o tesere uniforma.-Pentru taierea lemnului: fierastraie.VERIFICAREA CALITATII 1. calitatea de prelucrare se determina prin examinarea aspectu lui exterior.t. Invelitoarea va fi prevazuta cu opritoare de zapada(parazapezi). joagare. pane. 3. Mat erialele care se utilizeaza se vor incadra in: -lemn rotund -STAS 4342-68(dimensiuni si STAS1961-80(clasa de calitate) -cherestea -STAS 942-80(dimensiuni) si in STAS 1949-74(clasa de calitate). Podul creat de sarpanta proiectata asigura doar accesul la elementele sarpantei in vederea intretinerii invelitoarei si a instalatiilor de scurgere a apelor meteor ice. Elementele si piesele se verifica bucata cu bucata daca corespund desenelor d in proiect si conditiilor de mai sus. e. 5. Schemele de alcatuire sunt date in functie de latimea cladirii. contrafise. Accesul in pod se va face prin elementele de acces proiectate pentru terasa existenta (o scara fixa metalica si o usa ) amplasate la ultimul nivel.echer. Producatorul va garanta ca toate elementele si piesele livrate corespund cond itilor impuse si va insoti lotul respectiv cu un certificat de calitate care va cuprind e : -denumirea si adresa producatorului -specificatia pieselor lotului .

Se vor respecta : Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. P-ta Centrala. 6. 6 .-certificarea ca piesele expediate corespund calitativ. nr. BIST RITA. MASURI DE PROTECTIA MUNCII Muncitorii care lucreaza la executarea sarpantei vor fi tot timpul echipati cu c enturi de siguranta.

Norme generale de protectia contra incendiilor la proiectare si realizarea . Cind acest lucru stinjenes te sau nu ofera destula securitate. ordinelor nr. BIST Municipiul BISTRITA . ploaie torentiala sau ninsoare puternica. indiferent de temperatura aerului.. Legarea cu centuri de sigurnata a muncitorilor care lucreaza pe acoperis la montarea elementelor de invelitoare este obligatorie. vint cu intensitatea mai mare de gradul 6. ceata deasa.nu se admit in zonele de imbinare 545f57f -se admit pe rostul piesei. Pentru muncitor ii care lucreaza pe acoperis se va prevedea un acces sigur prin scari montate anume si verificate de conducatorul punctului de lucru. ordinele nr. In jurul cladirii se vor instala ingradiri si table indicatoare. 290/1977. executia lucrarilor de invelitori se va intrerupe.N orme generale de protectia contra incendiilor la proiectare si realizarea constructiilor si instalatiilor aprobate prin Decret nr. -Norme republicane de protectia muncii. Nu se admit accese improvizate ia r caile de acces vor fi eliberate de materiale si obstacole. XXXVII). transport si depozitare sint : -tesitura ascutita : nu se admite -tesitura obtuza : se admite pe fete elementelor groase cu Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. se vor monta parapete si se vor prevedea sub tronsonul de lucru o plasa generala din fringhie rezistenta la caderea unui om. I Santiere de constructii cap. 34/1975 si 60/1975 cu modificarile conf. 110/75 si 39/75. Conditiile de admisibilitate ale defectelor de prelucrare. cu adincime de max ¼ din 545f57f grosime si pe o lungime de ¼ din lungimea piesei -maduva si inima dubla : se admit numai la piese mai groase de 6cm -fibra inclinata : se admite daca nu depaseste 7 cm / m -gauri in galeri de insecte : nu se admit -inima rosie a fagului : se admite daca este sanatoasa IV. -Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului indicativ P 118/83.albastreala : nu se admite crapaturi : . Conditiile de admisibilitate ale defectelor anomaliilor sint : -noduri concrescute si noduri sanatoase : se admit in afara zonelor de imbinare noduri cu marimea de maxim 5 cm se admite o distanta intre noduri de minim 50 cm -noduri partial concrescute si noduri negre : nu se admit -noduri putrede : nu se admit 545f57f -noduri longitudinale : nu se admit -coloratie anormala roseata . In timp de polei. -Norme specifice de protectia muncii pentru activitatea de constructii montaj si de deservire (vol.

nr.RITA. 6 . P-ta Centrala.

-s-a organizat primirea si receptia materialelor conform prevederilor din regulamentul la HCM 941-1959 iar manipularea. neputând fi utilizate daca prezinta abateri peste cele admisibil e. DOMENIUL DE APLICARE 1. cu termoizolatie din vata minerala in folie de aluminiu.dimensiunea maxima 1/5 din grosimea si latimea elementelor dimensiunea maxima 1/ 5 din grosimea si latimea elementelor -curbarea. depozitarea si conservarea lor în conditii în care sa asigure pastrarea calitatii si integritatii lor. Se prevede izolarea peretilor de la subsol (inclusiv a fundatiei) cu izolatii ti p Tefond. Sub ziduri se prevede o hidroizolatie orizontala cu tencuieli cu mortar M100 -T si apastop.In toate grupurile Sanitare se prevede o hidroizolatie orizontala din ca rton bitumat si bitum. în conformitate cu prevederile din norme le tehnice în vigoare. rac ordarile. Constructia are acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla. Toate verificarile ce se efectueaza la lucrari sau parti de lucrari de izolatii. 2. prin masurarea dimensiunilor geometrice. care ulterior se acopera (de ex. Este strict interzis a se în intregime sau pe începe executarea oricaror lucrari de izolatii daca suportul portiuni nu a fost în prealabil verificat conform instructiunilor pentru lucrari ascunse. . straturile succesive ale izolatiei propriu-zise. Verificarea caracteristicii si calitatii suportului pe care se aplica hidroizola tia se va face în cadrul verificarii executarii suportului respectiv. III. IZOLATII 1. care sa confirme fara dubiu ca sunt corespunzatoare normelor respective si prevederilor proiectului. care intra în componenta unor izolatii vor f i introduse în lucrare numai daca. înlocuiri de materiale nu sunt permise decât cu acordul scris al beneficiarului si proiectantului. umiditatii etc.Prevederile acestui capitol se aplica la toate lucrarile de izolatii termice si hidrofuge la constructiile de locuinte. arcuirea si rasucirea : se admit maxim 0.1.2 % din lungimea elementului -bombare : se admite maxim 1 % din latimea elementelor -zgirieturi : se admit nelimitat pe canturi iar pe fete daca nu depasesc 2 mm in adincime. în prealabil: -s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu ce rtificate de calitate. -materialele folosite sa fie verificate înainte de punerea în opera. PREVEDERI COMUNE Hidroizolatii orizontale Toate materialele si semifabricatele.

conform instructiunilor respective. se înscriu în procese-verbale de lucrari ascunse. BIST RITA.piesele înglobate. iar planeitatea lui sa fie Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. Alte verificari ce trebuiesc efectuate sunt: -stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm. etc ). 6 . nr. P-ta Centrala.

25-30 cm pentru a asigura ven tilarea structurii superioare. elementul de ventil are la coama cu pieptan sau de banda de aerisire la coama. 50 cm. fixarea acestei bande se va face pe contrasipca. longitudinal. suprapunerea de-a lungul foliei se va face doar pe caprior. Sectiunea de ventilare dintre folie si stratul de termoizolatie elimina condensul care a patruns prin termoizolatie. -racordarea corecta a izolatiilor orizontale cu cele verticale. Sectiunea de ventilare dintre tigla si folie (ventilata la coama si streasina) împiedica încal zirea excesiva a acoperisului pe timp de vara. asezarea foliei se va face pâna sub coama. Folia armata împiedica patrunderea vaporilor de apa în stratul de termoizol atie. -lipirea corecta a foilor . folia va fi fixata cu capse si cu contrasipca. -latimea de petrecerea foilor (7 10 cm. continua. 10 cm. -racordarile dintre diverse suprafete. Margine a inferioara a foliei se va aseza pe sortul metalic si nu pe jgheab. alunecari si basici. Modul de asezare a foliei: folia va fi asezata paralel cu streasina. la aprox. la realizarea frontonului folia se fixeaza pe scândura de fronton. minim 10 cm. folia se va fixa pe contrasi pca de coama paralela cu coama. Patr underea precipitatiilor este blocata de elementul elastic sub coama. Utilizarea foliei armate Folia armata este folosita în mod obligatoriu la acoperisurile mansardate. . sectiunea astfel obtinuta asigura ventilarea structurii. cu marginea pe sortul metalic. la acop erisurile nemansardate (pod).continua. suprapunerea de folie va fi de aprox. -respectarea retetelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier con form normativului C112. cu abateri admisibile fata de dimensiunil e din proiect. frontal). folia armata este folosita optional pentru evitarea patrunde rii prafului si a zapezii. nu se admit deslipiri. pentru împiedicarea patrunderii pulberilor de zapada la nivelul coamei se va fixa o banda subtire de folie de cca. iar la acoperisuri cu panta mica de 15 cm. este interzisa petrecerea foliei pe coamele oblice.

25-30 cm de la capatul capriorului. iar ma rginile rezultate se vor fixa pe marginea ramei ferestrei. folia se fixeaza pe prima sipca de jos si de sus de lânga gol. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. pentru a asigura ventilarea sectiunii. Între dolie si contrasipca se formeaza un canal. decuparea foliei se va face pe diagonala. BIST RITA. golurile din folie rezultate de trecerea unor structuri prin folie vor fi constr uite cu canal. nr. 6 . la intersectia sarpantei cu un perete paralel cu streasina asezarea foliei se fa ce pâna la cca. marginea foliei se va fixa de prima contrasipca paralelacu dolia.la intersectia sarpantei cu un perete vertical folia este condusa si fixata pe p erete. în cazul ferestrelor de mansarda. P-ta Centrala. doliile nu se acopera cu folie. în cazul gurilor de aerisire si trecerilor de antena se va decupa folia în forma de trapez. Elementul de do lie va acoperi aceasta sectiune de ventilare asigurând o ventilare corecta.

longitudinal.4. comparându-se cu proiectul si prescriptiile tehn ice respective.. VERIFICAREA CALITATII lucrarilor de hidroizolatii la grupurile sanitare. în afara de rezolvarea problemelor de l a pct. minimum 10 cm. c. când acestea apar.) e. b. este continua si nu prezinta umflaturi. calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei. 6 . b. b. repararea lor este obligatorie).4. îns a numarul sondajelor poate fi redus pâna la 1/20 din cele initiale. asperitatile suportului. 2. fara zone nelipite. numarul sondajelor se stabileste de comisie. Pe parcursul executarii lucrarilor. în afara de cele prevazute de mai sus. c. P-ta Centrala.4 de mai sus se verifica daca barierele contra vaporilor sunt continue. comisia este obligata sa verifice prin sondaj corectitudinea înregistrarilo r facute pe parcurs.3.) conform Normativului C112-86. etape si succesiunea operatiilor. frontal) se Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. respectarea retetelor si proceselor de preparare a materialelor pe santier (masticuri. pentru care se admit abateri maxime de ±2 mm. straturile hidroizolatiei sunt lipite uniform si continuu cu mastic de bitum. Fiind lucrari ascunse.1-2. dar va fi de cel putin 1/10 din cele prescrise pentru faza premergatoare sau de executie a lucrarilor: 2. precum si denivelarile de planeitate (abaterea admisibila ±5 mm.4. La verificarea pe faze de lucrari comisia examineaza frecventa si continu tul actelor de verificare pe parcurs. Toate aceste verificari se înscriu în procese-verbale de lucrari ascunse. aderenta. solutii etc. BIST RITA. În plus. capacitatea de lipire a hidroizolatiei pe startul suport amorsat (pentru fiec are 1000 m2 se fac 5 probe de desprindere a câte unei fâsii de carton bitumat de 5 x 20 cm. calitatea lor se va verifica împreuna cu beneficiarul pe ma sura executarii lor. Hidroizolatia se verifica vizual daca îndeplineste urmatoarele conditii: a. f. planeitatea. nr. asezat în orice directie). Verificarile ce trebuie efectuate la celelalte lucrari de hidroizolatii. d. d. latime pe conturul si în câmpul (de 4-5 m.2. distanta pe ambele directii) sapelor de peste termoizolatii noi. încheindu-se proces verbal din care sa rezulte ca au fost respecta te urmatoarele: a. la un dreptar de 2 m. 5.· folia odata asezata nu se va expune intemperiilor mai mult de 4-5 saptamâni. umiditate. sunt: a. lipirea corecta a foilor (nu se admit deslipiri si basici. 2. La receptia preliminara se procedeaza ca si în cazul verificarii pe faze. 3. latimea de petrecere a foilor (7 10 cm. existenta rosturilor de dilatare de 2 cm.1. IZOLATII TERMICE 2. calitatea suportului-rigiditate. calitatea materialelor hidroizolatoare.

racordata cu hidroizolatia si fixata de constructie. bine încheiata. LISTA ABATERILOR ADMISIBILE LA MATERIALELE HIDROIZOLANTE Foi bitumate Abateri admisibile Carton bitumat STAS138/1969 Pânza bitumata STAS1046/67 Împâslitura bitumata STAS 7916 Tesatura bitumata 10126 75 1. daca sunt corect executate rosturile de dilatatie si daca sunt umplute cu mastic bituminos. e. grosime se verifica grosimea stratului. b. verificarea pantelor conform proiectului. la strapungeri. dupa cum urmeaza: a. glaf uri etc) se verifica daca este executata conform proiectului. racordarea hidroizolatiei la reborduri si atice. în cazul în care aceste valori nu sunt respectate stratul respectiv trebuie refacut. la rosturi de dilatatie si la gaurile de scurgere. Nivelul apei va depasi cu minimum 2 c m punctul cel mai ridicat. prescriptiile tehnic e si abaterile admisibile. conform proiectului. amplasarea corecta a gaurilor de scurgere. rezultatele verificarilor mentionate la acest capitol se înregistreaza conform instructiunilor pentru verificarea lucrarilor ascunse. verificarea etanseitatii hidroizolantiilor prin inundare cu apa timp de 72 or e a acoperisurilor cu panta pâna la 7% inclusiv. La protectia cu pietris (granulatia 7-18 sau 15-30 mm. h. Se mai verifica daca sunt corespunzatoare. granulatia si lipsa de impuritati. În mod special.. ) asternut în strat de 4 cm. La verificarea pe faze de lucrari comisia examineaza frecventa si continutul act elor de verificare încheiate pe parcurs. se verifica vizual uniformitatea acoperirii. . care trebuie sa fie prevazute cu gratare (parafrunzare) si sa nu fi e înfundate. d.admit 10% cu petrecerile de minimum 5 cm. admit 10% cu petrecerile de minimum 5 cm. tinichigeria aferenta hidroizolatiei acoperisurilor (sorturi. 90 cm. Latimea benzilor ± 2% Min. g. uniformitatea distribuirii. comparându-se cu proiectul. daca rosturile între placi sunt intercalate. La acoperisurile circulabile se verifica daca placile si dalele sunt montate pe un strat de nisip cu grosimea minima de 2 cm. realizarea comunicarii cu atmosfera stratului de difuzie. frontal. copertine. Lungimea benzilor ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% 2.) fixat pe hidroizolatie. dar peste 20% paralele cu panta). c. longitudinal si minimum 7 cm. la protectia hidroizolatiilor acoperisurilor necirculabile cu (granulatia 1-3 mm) cu pietris (granulatia 3-7 sau 7-15 mm. frontal . longitudinal si minimum 7 cm. respectarea directiei de montare a foilor (pâna la 20% panta se pot monta oricum. comisia va efectua si probe locale directe.

si adâncimea fiecare de 2. 115 cm. ± 1% ± 2% 3. 6 .) 2 la 1 sul ( cu lungimea max.) 5. 5 cm. nr. 3 cm. Ruperi max.Max. P-ta Centrala. max. Suluri din 2 benzi (de numai 3mm cea mai mica) 4% 5% 3% 5% 4. Depasiri sau lipsuri la margini -+6 -Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. 2 rupturi 3 la 1 sul (cu lung.5 cm. si adâncimea fiecare de 2. BIST RITA. 5 cm. 2% din suluri cu max.

--50+1 7. 0. distanta max. STAS 3303/0 Pantele acoperisurilor . P-ta Centrala. Greutatea insertiei gr/m. nr. Cute si ondule max. conform STAS 539-79. conform STAS 10126-80. conform STAS 2028-80. ---3 la 1 sul (max. 1703-80 si STAS 7359-80. -împâslituri din fibre de sticla bitumate tip IA 1100. C 107/1982 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri . conform STAS 138-80. -Tesatura din fire de sticla bitumata placata cu folie de aluminiu tip TBA1. -vopsele si emailuri pe baza de rasini sintetice pentru protectie. Materiale auxiliare -filer de calcar. Normative privind proiectarea si executia lucrarilor de izolatii C16/1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii . Suluri cu cutie si ondule max. Greutatea insertiei gr/m. MATERIALE FOLOSITE Materiale principale a) Materiale bitumate în foi: -carton bitumat tip CA400. --10% 6. 100 între axa gaurilor mm. STAS 2355/3-1979 Hidroizolatii din materiale bituminoase la acoperisuri si terase . lung. conform STAS 7064-78. C 112/1986 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii . latime) 9. Min./m. -Tesatura din fire de sticla bitumata tip TSA 2000. 70 18±2 18±2 80±2 11. C 191/1979 Instructiuni pentru izolarea termica a acoperisurilor cladirilor cu cenusa si zgura de termocentrala . 6 . Granulatia mater. con form NTR 9041-80. BIST RITA. -tabla zincata. grosime conform STAS 491-75. lipire.6. STAS 2742-80 Guri de scurgere din fonta emailata pentru evacuarea apelor de Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. conform NTR 90-80. ---5% 10. -benzi de plumb de 1-2 mm. -materiale diverse si piese speciale pentru lucrari aferente hidroizolatiilor. -hârtie Kraft de 125 g. -pânza bitumata tip PA55 conform STAS 1046-78. sau hidrorezistenta conform STAS 3789-80. STAS 2355/2-1979 Hidroizolatii din materiale bituminoase la elemente de constructii . si 3 cm. de presarare fata de limitele maxima si minima. --50+1 -6. b) Materiale bituminoase pentru amorsare. La foi perforate: gauri mm. Capetele sulurilor max. IB 1200 si IBP 1200 conform STAS 7916-80. ---5% 8. etansare: -bitum pentru lucrari de hidroizolatii tip H 68/75 si H 80/90.75m. -placi prefabricate mozaicate pentru protectie.

C.C 12-1986) -Normativ pentru executarea lucrarilor de beton armat. -C 29-77(BC 5-1978) -Normativ privind consolidarea terenurilor de fundare.07. 9-1986) -Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor materiale bituminoase la lucrarile de constructii. Nr. Prescriptii de proiectare si alcatuire LISTA NORMATIVELOR REFERITOARE LA ASIGURAREA CALITATII -Legea nr.1-1976) -Îndrumator privind executarea trasarii de detaliu la constructii. -C 28-83 (B. Forme si dimensiuni . -P 10-86 (B. 4 -1988) -Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilo r de constructii si instalatii aferente -P 130-88 -Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora -C 61 74 (B. 1-2-1986) -Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucr arilor de constructii si instalatii aferente -C 16-84 (B. 1-1987) -Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii. 273-1994 ( Monitorul oficial 28.7-83) -Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton -C 56-85 (B.C. STAS 5833/3-80 Vata minerala si produse din vata minerala. -STAS 5824/D-74 -Trasarea pe teren a constructiilor-prescriptii generale. Forme si dimensiuni . C.5-1988) -Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale.Ap. social-culturale si industriale prin metode topograf ice -P 102-78(difuzate de M. inclusiv anexa 6 la regulament privind cuprinsul cartii tehnice a constructiei -STAS 10493-76 -Marcarea si semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si deplasarii constructiilor si terenurilor -STAS 2745-90 -Urmarirea tasarii constructiilor prin metode topografice -C130-78 -Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor Lista abaterilor admisibile la materialele hidroizolante Abateri admisibile Carton bituminat STAS 138/69 Pânza bituminata STAS 1046-6 7 Impâslitura bituminata foi bitumate: .1994) Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii.N) -Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de aparare civila în subsolurile cladirilor noi -C 112 86 (B. -H. R.C.C. G. Saltele din vata minerala STAS 2389/1977 Jgheaburi si burlane. 4 -1975) -Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarii constructiilor de locuinte. -C 83-75 (B. 10 ianuarie 1995 -Legea privind calitatea în constructii.pe acoperisuri si terase. pe acoperisuri si terase.C.C. -C 140-86(B. -STAS 9824/1-87 -Trasarea pe teren a constructiilor civile industriale si agrico le -C 169-88 (B C.

6 . 15 cm ± 1% ± 2'10 Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA. nr.STAS 7916-75 Tesatura bituminata STAS 10126-75 1. P-ta Centrala. Lungimea benzilor ± 1% + 1% + 1 % ± 1'10 2. Latimea benzilor ±2% Min. 90 cm max.

Vute si ondule maxime ---3 la 1 sul (max.75 m lung. 2 rupturi de lungime max. Greutatea insertiei g/m2 --50±1 7. 100 -18 ±2 80 ±2 11 Granulatia materialului de presare--10% fata de limitele maxime si minime 10% conditionat pentru marimea max. 4. si 3 cm Iatime) 9. Deslipiri sau lipsuri la maraini -+6cm -6. 3 cm fiecare 3 la 1 sul (cu lungimea max.de 2. Ruperi maxime 2% din suluri cumax. Deslipiri sau lipsuri la maraini -+6cm -- . de 5 cm si adancimea max.3. 2 la 1 sul (cu lungimea maxima 3 cm fiecare) 5.5 cm.de 2. 3 cm fiecare 3 la 1 sul (cu lungimea max. Suluri cu cutie si ondule max. 4. admisa 3. 100 intre axa gaurilor mm min. ---5% 10 la foi perforate: min. Suluri din 2 benzi (de numai 3 mm cea 4% 5% 3% 5% mai mica max. Ruperi maxime 2% din suluri cumax. 2 rupturi de lungime max. 0. Suluri din 2 benzi (de numai 3 mm cea 4% 5% 3% 5% mai mica max. 70 max. 2 la 1 sul (cu lungimea maxima 3 cm fiecare) 5. de 5 cm si adancimea max. 70 goluri mm distanfa max.5 cm. Deteriorarea capetelor sulurilor. -maxim --5% 8.

Clasificare. BIST RITA. Greutatea insertiei g/m2 --50±1 7. si 3 cm Iatime) 9.75 m lung. 2.6. 0. 6 . -maxim --5% 8. 70 goluri mm distanfa max. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA La lucrarile de executie a sarpantelor se vor avea în vedere urmatoarele standarde si normative de referinta : P 118-99 : Normativ de siguranta la foc a constructiilor SR EN 518:1998 Lemn de constructii. Vute si ondule maxime ---3 la 1 sul (max. 100 -18 ±2 80 ±2 11 Granulatia materialului de presare--10% fata de limitele maxime si minime 10% conditionat pentru marimea max. Suluri cu cutie si ondule max. 70 max. GENERALITATI Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la executia sarpantelor de lemn. Conditii pentru standardele de clasificare vizuala NP 005-96 : Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn GP 023-96 : Ghid pentru tehnologia realizarii constructiilor din lemn ST 014-96 : Specificatie tehnica privind conditiile de calitate a lemnului pentru constructii lemnoase folosite în constructii STAS 5170-73 :Lemn rotund de rasinoase si foioase pentru industrializare si Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. 100 intre axa gaurilor mm min. admisa IV. Deteriorarea capetelor sulurilor. nr. P-ta Centrala. ---5% 10 la foi perforate: min. IGNIFUGARE SI ANTISEPTIZARE 1.

lemn de compresiune. sipcile se sorteaza în care s e sorteaza în câte o singura clasa de calitate (STAS 1949-86). STAS 2925-67 :Masuri generale de protectie a lemnului contra putrezirii. Masurare. STAS 651-83 Materiale de protectia lemnului împotriva putrezirii STAS 652-83Materiale ignifuge 4. constructii. Riglele. putregai tare se admit Putregai moale se admite sub forma de pete izolate Coaja înfundata si crapaturi de ger Se admit din fiecare din cel mult ½ din lungimea piesei fara a depasi în adâncime ¼ din grosimea ei Zone îmbibate cu rasina Se admit Tesitura obtuza Se admite pe ambele canturi pâna la ¼ din lungime si 1/3 din grosimea piesei Se admite superficiala pe toate muchiile iar sub forma pronuntata se admite numai pe doua muchii pe cel mult 1/3 din lungimea piesei Tesitura ascutita Nu se admite Alte defecte Nu se admit Se va asigura protectia materialelor folosite în mod corespunzator. stivuire. albastreala. ferindu-le de . mucegai. Elementele de lemn vor avea clasa de calitate I (NP005-96. PREVEDERI GENERALE Din punctul de vedere al conditiilor în care se exploateaza elementele de construc tie din lemn acestea se încadreaza în clasa 2 de exploatare considerându-se umiditatea de echilibru a lemnului 18% (NP005-96). Piesele de cherestea trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii de admisibilitate a defectelor: Denumirea defectelor Conditii de admisibilitate Rigle Grinzi Fibra înclinata. Masurare. grinzile. MATERIALE Sortimente de materiale de rasinoase folosite sunt conform urmotoarelor : STAS 650-83. marcare.constructii. nodurile putrede si vicioase) cu conditia ca piesa sa-si mentina integritatea Crapaturi (cu exceptia crapaturilor de ger) se admit cu conditia ca piesa sa-si mentina integritatea. 3. partial concrescute cazatoare. marcare. NPO 19-97). se admit crapaturi inelare partiale Gauri si galerii de insecte se admit cele mici si mijlocii iar cele mari numai s poradic Roseata. stivui re. coloratie cafenie. bucle. fibra încâlcita. concrescute. maduva Se admit Noduri se admit noduri sanatoase.

nr.Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA. 6 . P-ta Centrala.

întârziind astfel prabusirea constructiei. sulfatul de cupru.. cât si la manipulare.degradare atât la depozitare. astfel lemnul poate fi inclus în categoria materialelor de constructie g reu combustibile neinflamabile. Depozitarea se va face conform d egradare atât la depozitare. etc. . titeiului. si 50. deoarece în timpul arderii stratul de carbune format la exterior apara zona centrala a lemnu lui împotriva distrugerii. cât si la manipulare. STAS 9319/1. în prezenta oxigenului din atmosfera. aldehida formica. zidarie sau otel neprotejat. clorura de zinc. fluorosilicatul de sodiu) sau derivati organici solubili în apa (fenolii. uleiului de creuzot. gudronului de lemn din sisturi bituminoase sau din turba. dinitrofenolatul. cu substante ignifuge. transformându-se în bioxid de carbon si apa. Masurile de evitare a putrezirii lemnului vizeaza atât distrugerea sporilor de ciu perci prin antiseptizarea lemnului (tratamente chimice). si duce la descompunerea celulozei în bioxid de carbon si apa. fluorura de sodiu. hidroxi-toluolii. insolubile în apa. PREVEDERI SPECIFICE Lucrarile de protectie a lemnului se vor face în conformitate cu prevederile din Normativul STAS 2925-67 si P 118-99. cât si masuri constructive de reducere a umiditatii prin uscarea lemnului sau izolarea acestuia de surse care ar duce la ridicarea ei. 5. Pericolul de prabusire a constructiilor din lemn în timpul incendiilor este mai mi ca decât ân cazul constructiilor din piatra. înainte de punerea lor în opera. care constau în impregnarea pieselor de lemn. gazoase. etc. precum anhidrida sulfuroasa. Masurile de evitare si întârziere a arderii lemnului se realizeaza prin masuri constructive (în cazul constructiilor existente) sau chimice. care se folosesc pentru protectia lemnului rotund de constructii. ANTISEPTIZARE Putrezirea se produce sub efectul unor ciuperci si insecte xylofage ce se dezvol ta în conditii de existenta a umiditatii peste cea de saturatie si de temperatura între 0. crezolii. folosit la exterior. cloropitrina. IGNIFUGARE Arderea lemnului este un proces de oxidare rapida a materiei sale organice.. cum sunt derivatii organici de tipul gudronului de huila.). Depozitarea se va face conform prevederilor din STAS 5194-88. ANTISEPTIZARE Masurile chimice constau în impregnarea superficiala sau profunda cu substante antiseptice fungicide (care exercita asupra ciupercilor o actiune toxica) : solubile în apa. etc.2-86 si a indicatiilor din Normativ C 46-89. cum sunt sarurile minerale solubile în apa (clorura mercurica.

6 . nr.folosite la dezinfectarea superficiala a lemnului. BIST RITA. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. paste antiseptice. P-ta Centrala. fabricate pe baza de fluorura de sodiu sau de fluorosilicat de sodiu se utilizeaza pentru protejarea elementelor de constructie care nu sunt sub actiunea umiditatii din atmosfera sau din sol. pentru distrugerea sporilor s i a miceliilor de pe suprafata lemnului infestat.

COTINEX. Dintre substantele ignifuge se pot remarca saruri de amoniu (difosfat si monofos fat de amoniu. Umezirea se evita prin dispunerea sub piesele de lemn a unor straturi de hidroizolatie. sau gaze inerte care prin amestecarea cu gazele de descompunere. fluorura de sodiu. zidarie). IGNIFUGAREA Masurile chimice din : constau în tratarea cu substante chimice a caror actiune are loc topirea substantei ignifuge sub influenta caldurii si degajarea de vapori. prin dispunerea sub elementele importante a unor piese din lemn rezistent. asigurarea uscarii lemnului prin crearea unei circulatii a aerului care îndeparteaza umiditatea. micsoreaza inflamabilitatea acestora. Substantele ignifuge trebuie sa fie stabilite în timp. Masurile constructive constau în : utilizarea lemnului numai în cladiri care nu prezinta pericol de incendiu. alaunii (sulfatul dublu de aluminiu si potasiu sau de aluminiu si amoniu). etc. se produc substante pentru protectia insectofungicida si ignifuga a lemnului. având . Substantele antiseptice se pot aplica : prin vopsire (tratare superficiala). Pentru a se asigura o protectie corespunzatoare. carbonatul de potasiu). sa nu favorizeze putrezirea si sa nu modifice rezistentele lem nului. uscat si prelucrat în forma definitiva. evaporare sau descompunere a acestora. lemnul trebuie sa fie perfect sanatos. borax ul.Industrial. reducerea temperaturii lemnului prin consumarea unei parti din caldura de catre substantele ignifuge în procesele de topire. impregnate. Masurile constructive constau în : alegerea si sortarea corecta a lemnului evitarea umezirii lemnului ce poate aparea din precipitatii. solutii cu diverse denumiri : TROPITOX. prin evitarea incastrarii directe a stâlpilor de lemn în fund atii si socluri si prin corecta rezemare a grinzilor pe zidarie. sa nu aiba actiune corosiva asupra metalelor. Ignifugarea lemnului se realizeaza prin aceleasi procedee ca si în cazul impregnar ii cu substante antiseptice. clorura de amoniu). · prin acoperire cu paste antiseptice. sulfat de amoniu. din condens sau prin contactul cu elementele de constructie (beton. impregnare sub presiune sau prin alternarea de bai calde si reci. EVINIT. saruri de sodiu si potasiu (carbonatul si dicarbonatul de sodiu.

6 . nr. îndepartarea lemnului de sursele de caldura. scântei.temperaturi interioare normale si anume t . de exemplu cosuri. fara foc deschis. etc. C. BIST RITA. 55. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. P-ta Centrala. tencuieli). izolarea fizica a lemnului prin învelisuri rau conducatoare de caldura (azbest.

C 300-94. MLPAT 7/N/93. CONTROLUL CALITATII 6. BIST RITA. RECEPTIA LUCRARILOR La verificarea la receptia preliminara se va verifica : examinarea directa a lucrarilor executata prin sondaj privitoare la calitatea operatiilor. 7. Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.03. Oric e neconcordanta intre situatia de pe teren si proiect va fi adusa la cunostinta proiectantului general in cel mai scurt timp posibil. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. V.normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C 56-85 . PROGRAM DE URMARIRE SI CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE Lucrarile de executie se vor executa in conformitate cu proiectul existent. ce reglementeaza aceasta activitate : . nr.6. Proiectantul lucrarilor va fi chemat la toate fazele determinante.1993. MLPAT 9/ N/15. P-ta Centrala. CONTROLUL CALITATII Controlul calitatii va tine seama de : respectarea tehnologiei de executie adoptate pregatirea stratului suport aplicarea straturilor succesive încadrarea în grosimile maxime/minime admise. 8. Orice alt act/protocol care reglementeaza si stabilesc masuri NTS si PSI stabilit între antreprenor si investitor pentru lucrarile ce se executa în incinte de folosinta comune. Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii.Legea 10/1995. Anuntarea proiectantului se va face in scri s cu cel putin 10 (zece) zile inaintea fazei determinante sau intermediare. Pentru controlul calitatii lucrarilor executate se vor avea în vedere urmatoarele acte normative. MI 381/93. MASURI NTS SI PSI La executarea lucrarilor de sarpanta se vor avea în vedere urmatoarele acte normative ce reglementeaza aceste cerinte : Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii ord. Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului. 6 .

.

STAS 8600 -1979 Constructii civile. Usi balante pe scarile de evacuare. STAS 1342/91. Apa potabila HG 101/1997 Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara. forme si dimensiuni STAS 2634-80 -Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Calculul terenului de fundare in cazul fundar ii directe STAS 10101-1975 Prevederi generale de verificare a sigurantei constructiilor Instalatii: SR 1692-2/1996 Captarea apelor subterane prin puturi.2-86 -Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale.LISTA NORMATIVELOR SI LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND EXECUTIA LISTA NORMATIVELOR SI LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND EXECUTIA Reglementari de baza: Legea 10/1995 republicata -privind calitatea in constructii Legea 453/2001-privind autorizarea lucrarilor de constructii Prevenirea incendiilor: Normativ P 118 -Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privin d protectia la actiunea focului STAS 6168 Masuri de siguranta contra incendiilor. Prescriptii constructive contra trecerii fumului Hotarârea 51/1992 Unele masuri pentru Îmbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor Ordin 381/11219/1994 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul Ministerului de Interne si al Ministerului Lucrarilor Publ ice si Amenajarii Teritoriului Norme C 58 Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii Constructii civile si industriale: CI40-86 Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat" P7-77 Normativ pentru proiectarea si executarea constructiilor fundate pe terenu ri slabe" C112-75 Normativ privind executarea hidroizolatiilor" STAS 2971 Indicatoare de securitate STAS 5185/1. scari de interventie si salvar e STAS 6647 Masuri de siguranta contra incendiilor STAS 8844 Masuri de siguranat contra incendiilor. STAS 1478 -1990 Alimentari cu apa prescriptii fundamentale Normativ 19/1994 Normativ de proiectarea si executarea instalatiilor tehnico sanitare Normativ I 13/2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire Normativ 17/2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electr ice PE 107 Normativ privind proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice . Conditii tehnice de calitate. industriale si agrozootehnice. Sistem de toleranta STAS 3300/2-1985 Teren de fundare.

BIST RITA. 6 . P-ta Centrala. nr.120/ Normativ privind protectia cladirilor contra traznetului Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun.

folosindu-se jgheaburi. . Se semnalizeaza golurile si zonele periculoase si se asigura cu balustrazi de protectie.C56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii a ferente C56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de inst alatii aferente constructilor Norme tehnice privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale/2004 STAS 2308-81 -Alimentari cu apa si canalizari. Se asigura cai de acces sigure atit la sol cit si pentru lucru de inaltime. 6. functie de rezistenta acestor elemente.I Lucrarile vor fi executate pe baza unui plan de ORGANIZARE DE SANTIER. aprobat de ICCPDC. 8. Transportul si evacuarea materialelor se face in asa fel incit sa nu produca degradarea acestora. 2. Se va executa o imprejmuire totala a perimetrului constructiei cu indicatoare ce vor semnala gradul de periculozitate a zonei si lucrarilor ce se Întreprind cu interzicerea accesului personalului neautorizat. Se doteaza muncitorii cu echipamente de protectie adecvate. MASURI SI REGULI DE PROTECTIE LA ACTIUNEA FOCULUI 1. podine si alte mijloace de siguranta. I 12-78 Normativ privind efectuarea probelor de presiune la conducte de otel" STAS 3051-91 -Retele exterioare de canalizare STAS 8591-97 -Amplasarea în localitati a retelelor edilitare subterane STAS 2914/4-75 -Terasamente compactari P 73-78 -Proiectarea si executarea recipientilor din beton armat STAS 1795-89-Canalizare PRESCRIPTII DE PROTECTIA MUNCII SI P. Se asigura dotarea cu schele.. conteinere si alte dispozitive si utilaje corespunzatoare. limitind si delimitind raza de actiune si de risc a utilajelor sau puncte de cadere a materialelor sau sculelor. palete. înainte de inceperea lucrarilor se va efectua o verificare atenta a tuturor elementelor din punct de vedere a starii si gradului de siguranta. beton armat.S. 4. continand toate documentatiile necesare in conformitate cu legislatia in vigoare. parte a unei documentatii tehnice elaborate cu scopul construirii. La organizarea de santier se va tine seama de: -NORME REPUBLICANE DE PROTECTIA MUNCII -NORME DEPARTAMENTALE DE PROTECTIE A MUNCII 1. 3. Capace si rame pentru camine de Vizitare SRAS 2448 -Camine de vizitare STAS 7656-90 -Tevi de otel sudate longitudinal pentru instalatii I 22-84 Normativ privind proiectarea si executarea conductelor de apa si canalizare realizate din tuburi de beton precomprimat. 5. 7. Se interzice supraîncarcarea planseului prin aglomerare de materiale sau utilaje. beton simpl lu.

nr. BIST RITA.Se vor stabili functie de categoria de pericol la incendiu a proceselor tehnologice Normele de protectie împotriva incendiilor. 6 . 24 Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. P-ta Centrala. stabilite conform C300/1994.

2010 arh.E. Se iau masuri de semnalizare din timp a aparitiei focarelor de incendiu si stabilirea unor scheme tactice de interventie.I. Cluj-Napoca Intocmit: Iulie. pentru asigurarea cailor de acces de interventie si dotarea corespunzatoare cu echipament si mijloace P. 3. 6 . nr.S.S. Se iau masuri organizatorice pentru asigurarea mijloacelor de lupta impotriva incendiilor si de asigurarea evacuarii sigure a persoanelor. 4. P-ta Centrala. 005/1997 toate masurile pe linie P.I. functie de presupuse situatii critice. Narcisa Turcanu Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun.2. Se iau masuri de semnalizare din timp a aparitiei focarelor de incendiu 2. BIST RITA. Se vor corela cu N.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful