CAIETE DE SARCINI Proiect nr. 84/2010 CUPRINS PREVEDERI GENERALE I. INVELITORI 1. Invelitoare din tigla ceramica 2.

Materiale si standarde de referinta 3. Caracteristici fizico-mecanice 4. Livrare, depozitare, manipulare pentru materiale si produse 5. Executarea lucrarilor 6. Descrierea lucrarilor de baza 7. Verificarea în vederea receptiei 8. Masuratoare si decontare 9. Protectia contra incendiilor, securitatea muncii si protectia lucrarilor în perioada de executie 10. Materiale folosite II. SARPANTA 1. Standarde 2. Descrierea pieselor componente 3. Livrare si manipulare 4. Executia lucrarilor 5. Verificarea calitatii 6. Masuri de protectia muncii III. IZOLATII 1. Domeniul de aplicare 2. Prevederei comune 3. Izolatii termice 4. Hidroizolatii 5. Verificarea calitatii 6. Materiale folosite IV. IGNIFUGARE SI ANTISEPTIZARE 1. Generalitati 2. Standarde si normative de referinta 3. Materiale 4. Prevederi generale Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA, P-ta Centrala, nr. 6

5 Prevederi specifice 6. Controlul calitatii 7. Receptia lucrarilor 8. Masuri nts si psi V. PROGRAM DE URMARIRE SI CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE Intocmit, arh. Narcisa Turcanu Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA, P-ta Centrala, nr. 6

PREVEDERI GENERALE 1. La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare. 1.2. Antreprenorul are obligatia sa studieze documentatia pusa la dispozitie de investitor, sa examineze terenul si amplasamentul lucrarilor astfel incat sa apr ecieze si sa preia pe propria raspundere conditiile de executie a lucrarilor. 1.3. Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea investitorului verificar i suplimentare, fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. 1.4. Antreprenorul va asigura prin posibilitati proprii sau prin colaborare cu u nitati de specialitate efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. I. INVELITORI 1. INVELITOARE DIN TIGLA CERAMICA Acest capitol cuprinde alcatuirea si executarea invelitorilor din tigla ceramica la constructii cu pod, conform normativului I. 37-88 care reglementeaza executia in ansamblu a lucrarii. 2. MATERIALE SI STANDARDE DE REFERINTA Se vor folosii tigle trase solzi pentru monumente istorice tip Tondach sau simil ar Acest sistem pentru monumente istorice e format din trei tipuri de tigla cu dimensiuni diferite ce se combina intre ele. Dimensiunile folosite sunt de 400x190, 420x190 si 440x190 mm. Tiglele si coamele trebuie sa fie prevazute cu gauri de prindere. Diametrul gaur ilor de prindere trebuie sa fie de 1,5 mm la tigle si de min. 2 mm la coame. Se admit e ca max. 5 . din tigle sau coame sa nu aiba gauri de prindere. Inaltimea ciocurilor pentru prinderea tiglelor se recomanda sa fie de 20 mm dar nu mai mici de 15 mm. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA, P-ta Centrala, nr. 6

3. CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE -sunetul de lovire cu un ciocan trebuie sa fie clar, nedogit; -structura in spartura trebuie sa fie omogena, completa, cu granulatie mica si f ara stratificatii care sa infuenteze rezistenta la inghet-dezghet; -impermeabilitatea, capacitatea portanta si rezistenta la inghet-dezghet, conf S TAS 518 14 2.2. Forma tiglelor si coamelor trebuie sa fie regulata si fara valuri. Se admit abateri de la planeitatea fetelor si rectilinitatea muchiilor de max. 4 mm la tiglele trase profilate cu jgheab. -nu se admit crapaturi; -glazura si ancoba trebuie sa fie aplicate uniform si sa nu prezinte exfolieri. Regulile si metodele de verificare a calitatii tiglelor si coamelor din argila a rsa se fac conf. STAS 514-78. Pentru burlane si coturi se foloseste tabla zincata cu 0,5 mm STAS 2028-80 si se executa conf. STAS 2274-88. Receptoare din fonta emailata pentru colectarea apelor de pe terase si acoperisu ri conf. STAS 2742-86 montate la streasina jgheab. 4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE PENTRU MATERIALE SI PRODUSE Fiecare livrare trebuie sa aiba pe linga cantitatea solicitata de tigle si canti tatea necesara de coame. Tiglele si coamele se depoziteaza in stive de aceleasi produs e si clase de calitate. Tiglele se aseaza pe cant pe max. 7 rinduri si intre rinduri se aseaza sipci, talaj sau alte materiale care sa asigure integritatea produselor d e depozitare, iar coamele se aseaza in pozitie verticala pe max. 6 rinduri. Tiglel e si coamele se livreaza paletizate, pachetizate containerizate sau neambalate. Incarcarea si descarcarea produselor trebuie sa fie facuta cu grija, fiind inter zisa aruncarea sau rostogolirea lor din mijloacele de transport. Miniumul de plumb se livreaza in butoaie bine inchise si se depoziteaza in incaperi uscate si acoperi te. Cuiele se livreaza in pachete pe tipuri si cutii bine inchise.Sirma se livreaza in colaci formati dintr-un singur fir fara indoituri. Tabla se livreaza in legaturi de max. 60 kg si se leaga cu benzi de tabla de cca . 30 mm latime.Vergele de staniu plumb se livreaza nemabalate in legaturi cu masa de max. 15 kg.Amoniacul solutie se livreaza in cisterne, butoaie de otel si in balo ane de sticla pentru produse industriale conf. STAS 2062-74.Acidul azotic se livreaza i n ambalaje de sticla inchise cu dopuri de sticla sau gresie etansate cu ipsos. In manipularea acidului azotic tehnic se vor respecta instructiunile de protecti a muncii referitoare la substantele corozive. Depozitarea se face la max. 20. C fe rit de lumina, se evita contactul cu acidul azotic tehnic cu substante organice pe c

STAS 447-80. nr. 6 . Carton bitumat se livreaza in suluri nemabalate. legate la ambele capete cu sirm a sub care se pune o manseta de carton.are le poate aprinde. Sulurile de carton bitumat se depoziteaza Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. P-ta Centrala. BIST RITA.Termenul de garantie este de 6 luni de la data fabricatiei cu respectarea conditiilor de ambalare. depozitare si transport conf.

precum si evacuarea lor prin burla ne. 2 cm. Fixarea lor se va face cu mortar d e . 5. intemperii si lovitur i. cite 5 buc. Burl anele. -asigurarea scurgerii apei in cazul luminatoarelor. in conformitate cu datele din proiect. -protectia anticoroziva prevazuta in proiect pentru partile metalice. vertical max. asigur indu-se protectia smpotriva loviturilor si a deteriorarilor.Inglele se aseaza pe doua rinduri de sipci si astereala. 37-88. Coturile se livreaza legate cu sirma a cite 4 bucati la o le gatura. -astereala sa fie bine fixata pe capriori cu rosturile intre scinduri de max. stratul suport al acestuia va fi rig uros controlat in ceea ce priveste : -respectarea solutiilor. In timp de iarna. Bratarile se livreaza in legaturi de cite 10 buc. pan elor. ferite de soare.vertical max. umezeala. sau ambalate in lazi. -respectarea pantelor scurgerilor. Burlanele. precum si a modului de pri ndere si ambalare a elementelor suportului conform proiectului. Montarea tiglelor se va incepe de la p oala catre coama. 2 rinduri. dimensiunilor. intemperii si lovituri. planeitatii si a aliniamentului formelor. 2 rinduri. EXECUTAREA LUCRARILOR Operatiuni pregatitoare: Invelitorile se vor executa in conformitate cu detaliile din proiectul de execut ie si cu respectarea prevederilor din normativ. pe 3 cm. alcatuirea si executarea invelitorilor C. resturilor de materiale. coturilor si a bratarilor se face pe platforme. mustatilor. inainte de inceperea executiei invelitorii. DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA Lucrarile de tinichigerie (rosturi. jgheaburile se livreaza legate cu sirma neagra moale cu diametrul de 1 mm. Rindurile de tigla se vor decala unul fata de altul cu o jumatate d e tigla. umezeala. Inainte de inceperea executiei invelitorii. La streasina se monteaza jgheaburi dreptunghiulare (in forma de U) si asi gura colectarea apelor pluviale de pe invelitoare. -indepartarea urechilor de montaj. la o legatura. Depozita rea burlanelor. Coamele invelitorilor se vor executa cu coame mari (STAS 515-89) la invelitori d in tigla cu jgheab si vor fi petrecute. dolii. sipcile di n al 2lea rind fiind asezate in lungul capriorilor. stratul suport si materialele ce se pun in opera vor fi bine curatate de zapada si gheata. materialelor. molozuri de pe fata superioara a suportului. 6. jgheaburilor. pazii) vor precede montarea invelitor ii propriu-zise. ferite de soare.

ciment var. BIST RITA. 6 . timpane se vor sec tiona la fata locului dupa necesitati. Executarea lucrarilor pe timp friguros. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. Doliile vor fi din tabla de 0. Jgheaburile se prind de constructie cu ajutorul bratarilor ancorate in capriori.5 mm prinse de astereala prin copci de tabla pe min. nr. Tiglele ce se monteaza la dolii. P-ta Centrala. invelit orile de tigla se pot executa pe orice anotimp. Falturile doliilor din tabla vor fi duble si cositorite. 40 cm latime. Racordurile invelitorilor din tigla de calcane si timpane sau acoperirea acestor a se vor face conform detaliilor. cu precizarea ca lucrarile de rostuire cu mortar de var-ciment sa fie aminate pentru a fi executate pe timp calduros.

buleti ne de incercari. scurgeri libere la streasina sau cu jgheaburi. BIST . Receptia lucrarilor de invelitori se va face la terminarea completa a executiei inclusiv tinichigeria (jgheaburi. 120 cm/m. Pe parcursul executiei lucrarilor de invelitori se va verifica in mod special : -indeplinirea conditiilor de calitate a suportului invelitorii conf. Racordurile intre burlanul de tabla si tub ul de fonta (cind scurgerea se face la canalizare) va fi etansa cu chit elastic. Streasinile jgheab din tabla zincata pentru evacuarea apelor din streasina jgheab se face prin burlane de tabla zincata cu sectiunea dreptunghiul ara STAS 2389-77. 7. 20 25 cm de la sol sau di rect la canalizare printr-un tub de fonta. -respectarea intocmai a prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier. Evacuarea ape i prin burlane se face prin coturi de tabla amplasate la cca. STAS 3303/2-88 minim 50 70 cm/m. -calitatea principalelor materiale care in conformitate cu standardele si normel or in vigoare. VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI Verificarea calitatii in timpul executiei se face conform prevederilor din Normat ivul pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente indicativ C. burlane. Prescriptii.Pantele admise pentru acoperisurile invelitorilor din tigla cu jgheab trase conf.0 m distanta. Modul de asezare a tiglelor cu jg heab este pe doua rinduri de sipci si astereala. standarde. Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor da dispozitii de santier pentru remediere sau refacere. Pentru a smpiedica luneca rea Burlanele se prind tot cu bratari ancorate in zidarie.Burlanele se prind tot cu bratari ancorate in zidarie. analize. recomandari. 56-85 caiet I si caiet XI din Instructiuni pentru verificarea calit atii receptiei lucrarilor ascunse (anexa I 1). -corectitudinea executiei conform prevederilor capitolului prescriptii de execut ie. normative pentru executia in detaliu: Invelitoarea din tigla are forme simple cu intersectii (dolii si coama) cit mai putine. 2.. pct. Pentru a smpiedica lu necarea burlanelor pe verticala in bratari se vor lipi de burlanele din tabla opritori triunghiulare care vor sprijini pe bratari la cca. max. b) verificari fizice privind : Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. pazii) si va consta in: a) verificari scriptice -calitatea suporturilor pe baza de proces verbal de lucrari ascunse -calitatea materialelor puse in opera pe baza de certificate de calitate. 3 cons emninduse aceasta in procesul verbal de lucrari ascunse.

nr. P-ta Centrala.RITA. 6 .

-elementele rigide ale invelitorii (tigla . racorduri. strapungeri. crapaturi. rosturi. fata de cele prevazute in proiect. Invelitorile terminate trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii : -sa respecte cotele si pantele prevazute cu abatere admisibila la pante max. La receptia lucrarilor se va proceda la examinarea lor minutioasa.respectarea prevederilor Normativului privind alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii C. -sa indeplineasca functia de indepartare completa a apelor pluviale si sa asigur e conditia de etanseitate generala. 37-88. 5 .-terminarea completa a lucrarilor de invelitori -terminarea completa a lucrarilo r de invelitori . 6 . P-ta Centrala. perforari gresite . 8. MASURATORI SI DECONTARI Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. nr. BIST Municipiul BISTRITA RITA.rupturi. sa fie petrecerile aliniate si suficiente pentru a asigura etanseitatea generala a inve litorii. in special la dolii.

Legarea cu centuri de sigurnata a muncitorilor care lucreaza pe acoperis la montarea elementelor de invelitoare este obligatorie. se vor monta parapete si se vor prevedea sub tronsonul de lucru o plasa generala din franghie rezistenta la caderea unui om. nr. PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR. Paziile se masoara la metru liniar. Jgheaburile. Coamel e. 6 montaj si . ceata deasa. XXXVII). SECURITATEA MUNCII SI PROTECTIA LUCRARILOR IN PERIOADA DE EXECUTIE Se vor respecta : -Norme generale de protectia contra incendiilor la proiectare si realizarea constructiilor si instalatiilor aprobate prin Decret nr. burlanele. doliile. 10. ordinele nr. Materialele si operatiunea de ro stuire a tiglelor sunt cuprinse separat si se masoara la mp de invelitoare rostuita. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. lungi mea real executata. Pentru muncitorii care lucreaza pe acoperis se va prevedea un acces sigur prin s cari montate anume si verificate de conducatorul punctului de lucru. In jurul blocului de acoperis se vor instala ingradiri si table indicatoare. 9. -Norme republicane de protectia muncii. In timp de polei. Cand acest lucru stinjenes te sau nu ofera destula securitate. Nu se admit acce se improvizate iar caile de acces vor fi libere de materiale si obstacole. vint cu intensitatea mai mare de gradul 6. ordinelor nr. rosputilr. paziile. Consumurile specifice de utilaje cuprind orele de functionare efectiva a utilajului de ridic at. indiferent de temperatura aerului. copertinele din tabla zincata se masoara la metru. masurata in planul invelitorii conf. P-ta Centrala. MATERIALE FOLOSITE Se vor folosi tigle trase tip solzi pentru monumente istorice tip Tondach sau similar. 34/1975 si 60/1975 cu modificarile conf.Invelitoarea se deconteaza la metru patrat suprafata real executata. Plansele de siguranta refolosibile se masoara la metru patrat de invelitoare. -Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului indicativ P 118/83. -Norme specifice de protectia muncii pentru activitatea de constructii de deservire (vol. 110/75 si 39/75. executia lucrarilor de invelitori se va intrerupe. I Santiere de constructii cap. racordurile. 290/1977. BIST RITA. ploaie torentiala sau ninsoare puternica. Astereala se masoara separat la metru patrat cu suprafata real executata. la calcane din tabla nu se masoara sep arat fiind cuprinse in normele invelitorii. planselor din proiect.

suruburi pentru lemn. Se int erzice innadirea capriorilor in camp intre pane. nr. STANDARDE Avand in vedere ca sarpanta are rolul de a sustine invelitoarea constituind sche letul acoperisului. -Pentru cioplire si ajustare: cutitoaie. sfoara sarma. cu sectiunea de 20*25 cm. creta. 6 . Innadirea capriorilor se face de obicei prin alaturarea si petrecerea lor pe fiecare parte a panei cu cel putin 20 cm. topoare. lemnul va fi ales cu grija dupa standardele in vigoare: -lemn rotund conform STAS 1010-65 -cherestea conform STAS 45/e 63 si STAS 1949-6. fir cu plumb.II. ruleta. -Piese de rezistenta (popii. panele-se monteaza in lungul acoperisului s i se executa din lemn ecarisat cu sectiunea de 16*19 cm. -Piese pentru asigurarea stabilitatii (contrafisele). talpile. Piesele desenate contine un plan sarpanta si sectiuni transversale unde sunt mentionate elementele componente ale sarpantei. dreptar. 3. -Pentru masurare: metru. Cele mai importante piese ce intra in alcatuirea sarpantei sunt: popii-executati din lemn ecarisat cu sectiunea de 16*16 cm. Capriorii se fixeaza pe talpa inferioara-cosoraba de 20*1 4 cm-iar la coama unul pe celalalt. 2. Panele se fixeaza prin chertare iar suplimentar se prevad corniere metalice. furtun de nivel. LIVRARE SI MANIPULARE Transportul pieselor componente de la atelier la locul de montaj se poate face p rin diferite mijloace in raport cu dimensiunile si greutatile lor iar ridicarea lor se face cu scripeti sau cu elevatorul 4. DESCRIEREA PIESELOR COMPONENTE Sarpanta este alcatuita dintr-un ansamblu de piese fiecare avand un rol bine def init. BIST RITA. talpi-dispuse sub popi cu latura mare pe verticala. barda. SARPANTA 1. -Piese de consolidare care leaga si intaresc sarpanta (clestii). tesla. P-ta Centrala. coltar. Au sectiunea de 10*14 cm. -Pentru verificarea pieselor: nivela. panele si capriorii). Capriorii-se monteaza perpendicular pe poala invelitorii si se aseaza la distante egale unii de altii. arbaletrierii. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. rigla. scoabe de diferite dimensiuni. Contrafisa se monteaza intre popi si pane avand sectiune de 10-12 cm. cuie. EXECUTIA LUCRARILOR Operatiile pregatitore in vederea executarii sarpantei sunt: -materiale utilizate: otel-beton. Pentru trasare: creion. Clestii se executa din perechi de dula pi care se fixeaza pe ambele parti ale pieselor care se fixeaza.

.

Podul creat de sarpanta proiectata asigura doar accesul la elementele sarpantei in vederea intretinerii invelitoarei si a instalatiilor de scurgere a apelor meteor ice.t. Daca la verificare se constata ca 5% sau mai multe din elementele cu aceiasi denumire nu indeplinesc fie chiar si una din conditiile mentionate intregul lot se respinge si elementele necorespunzatoare se inlocuiesc. Invelitoarea va fi prevazuta cu opritoare de zapada(parazapezi). e. Elementele si piesele se verifica bucata cu bucata daca corespund desenelor d in proiect si conditiilor de mai sus. Specia lemnului. Contravantuir ea sarpantei este asigurata transversal prin popi inclinati si prin prinderea cu cl esti a popilor si capriorilor. 3. popi. iar longitudinal prin contrafisele panelor. clesti si talpi cu realizarea unor imbinari tipizate a acestora.c ) 4.echer. De asemenea planul invelitorii este contravantuit prin astereala continua care se va monta in asa f el incat sa se realizeze o tesere uniforma. 5.VERIFICAREA CALITATII 1. Schemele de alcatuire sunt date in functie de latimea cladirii. Dimensiunile si sectiunile elementelor.rigla gradata. Mat erialele care se utilizeaza se vor incadra in: -lemn rotund -STAS 4342-68(dimensiuni si STAS1961-80(clasa de calitate) -cherestea -STAS 942-80(dimensiuni) si in STAS 1949-74(clasa de calitate). contrafise. Proiectul prevede o sarpanta dulghereasca pe scaune curente avand capriori. In ceea ce priveste asigurarea cerintelor antifoc a casei scarilor aceasta este inchisa la accesul in pod cu o usa metalca termoizolata si protejata antifoc cu placi de ipsos. Accesul in pod se va face prin elementele de acces proiectate pentru terasa existenta (o scara fixa metalica si o usa ) amplasate la ultimul nivel. Calculul static si dimensionarea tuturor elementelor componente ale sarpantei s-a facut conform STAS 856-71. 5. calitatea de prelucrare se determina prin examinarea aspectu lui exterior. Cas a scarilor va avea asigurata ventilarea proprie prin dotarile existente. drujbe.-Pentru taierea lemnului: fierastraie. Producatorul va garanta ca toate elementele si piesele livrate corespund cond itilor impuse si va insoti lotul respectiv cu un certificat de calitate care va cuprind e : -denumirea si adresa producatorului -specificatia pieselor lotului . 2. pane. Asamblarea sarpantei se face cu imbinari dulgheresti detaliate in plansele de detalii de executie. joagare. optimizandu-se ritmicitatea dispunerii elementelor componente. arcuirea si deformarea se verifica cu o rigla metalica aplicata pe muchii si suprafete si se masoara cu instrumente obisnuite ( ruleta.

Se vor respecta : Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. nr. P-ta Centrala.-certificarea ca piesele expediate corespund calitativ. 6 . MASURI DE PROTECTIA MUNCII Muncitorii care lucreaza la executarea sarpantei vor fi tot timpul echipati cu c enturi de siguranta. 6. BIST RITA.

I Santiere de constructii cap. In jurul cladirii se vor instala ingradiri si table indicatoare. Legarea cu centuri de sigurnata a muncitorilor care lucreaza pe acoperis la montarea elementelor de invelitoare este obligatorie. Pentru muncitor ii care lucreaza pe acoperis se va prevedea un acces sigur prin scari montate anume si verificate de conducatorul punctului de lucru.N orme generale de protectia contra incendiilor la proiectare si realizarea constructiilor si instalatiilor aprobate prin Decret nr. ploaie torentiala sau ninsoare puternica. In timp de polei. vint cu intensitatea mai mare de gradul 6. -Norme specifice de protectia muncii pentru activitatea de constructii montaj si de deservire (vol. Conditiile de admisibilitate ale defectelor de prelucrare. ordinele nr.Norme generale de protectia contra incendiilor la proiectare si realizarea . indiferent de temperatura aerului. cu adincime de max ¼ din 545f57f grosime si pe o lungime de ¼ din lungimea piesei -maduva si inima dubla : se admit numai la piese mai groase de 6cm -fibra inclinata : se admite daca nu depaseste 7 cm / m -gauri in galeri de insecte : nu se admit -inima rosie a fagului : se admite daca este sanatoasa IV.albastreala : nu se admite crapaturi : . BIST Municipiul BISTRITA . transport si depozitare sint : -tesitura ascutita : nu se admite -tesitura obtuza : se admite pe fete elementelor groase cu Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. 290/1977. -Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului indicativ P 118/83.nu se admit in zonele de imbinare 545f57f -se admit pe rostul piesei. se vor monta parapete si se vor prevedea sub tronsonul de lucru o plasa generala din fringhie rezistenta la caderea unui om. ceata deasa. 34/1975 si 60/1975 cu modificarile conf. Cind acest lucru stinjenes te sau nu ofera destula securitate. -Norme republicane de protectia muncii. Nu se admit accese improvizate ia r caile de acces vor fi eliberate de materiale si obstacole. ordinelor nr. Conditiile de admisibilitate ale defectelor anomaliilor sint : -noduri concrescute si noduri sanatoase : se admit in afara zonelor de imbinare noduri cu marimea de maxim 5 cm se admite o distanta intre noduri de minim 50 cm -noduri partial concrescute si noduri negre : nu se admit -noduri putrede : nu se admit 545f57f -noduri longitudinale : nu se admit -coloratie anormala roseata . executia lucrarilor de invelitori se va intrerupe. 110/75 si 39/75. XXXVII)..

RITA. 6 . nr. P-ta Centrala.

IZOLATII 1. arcuirea si rasucirea : se admit maxim 0.1. straturile succesive ale izolatiei propriu-zise. umiditatii etc. înlocuiri de materiale nu sunt permise decât cu acordul scris al beneficiarului si proiectantului. 2. care ulterior se acopera (de ex. neputând fi utilizate daca prezinta abateri peste cele admisibil e. Se prevede izolarea peretilor de la subsol (inclusiv a fundatiei) cu izolatii ti p Tefond.Prevederile acestui capitol se aplica la toate lucrarile de izolatii termice si hidrofuge la constructiile de locuinte. Verificarea caracteristicii si calitatii suportului pe care se aplica hidroizola tia se va face în cadrul verificarii executarii suportului respectiv.2 % din lungimea elementului -bombare : se admite maxim 1 % din latimea elementelor -zgirieturi : se admit nelimitat pe canturi iar pe fete daca nu depasesc 2 mm in adincime. cu termoizolatie din vata minerala in folie de aluminiu.dimensiunea maxima 1/5 din grosimea si latimea elementelor dimensiunea maxima 1/ 5 din grosimea si latimea elementelor -curbarea. prin masurarea dimensiunilor geometrice. III. -materialele folosite sa fie verificate înainte de punerea în opera. PREVEDERI COMUNE Hidroizolatii orizontale Toate materialele si semifabricatele. Constructia are acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla. în conformitate cu prevederile din norme le tehnice în vigoare. DOMENIUL DE APLICARE 1. care sa confirme fara dubiu ca sunt corespunzatoare normelor respective si prevederilor proiectului. în prealabil: -s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu ce rtificate de calitate. -s-a organizat primirea si receptia materialelor conform prevederilor din regulamentul la HCM 941-1959 iar manipularea. care intra în componenta unor izolatii vor f i introduse în lucrare numai daca. depozitarea si conservarea lor în conditii în care sa asigure pastrarea calitatii si integritatii lor. Toate verificarile ce se efectueaza la lucrari sau parti de lucrari de izolatii. rac ordarile. Este strict interzis a se în intregime sau pe începe executarea oricaror lucrari de izolatii daca suportul portiuni nu a fost în prealabil verificat conform instructiunilor pentru lucrari ascunse.In toate grupurile Sanitare se prevede o hidroizolatie orizontala din ca rton bitumat si bitum. . Sub ziduri se prevede o hidroizolatie orizontala cu tencuieli cu mortar M100 -T si apastop.

se înscriu în procese-verbale de lucrari ascunse. conform instructiunilor respective. etc ). nr. iar planeitatea lui sa fie Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. Alte verificari ce trebuiesc efectuate sunt: -stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm.piesele înglobate. P-ta Centrala. 6 . BIST RITA.

nu se admit deslipiri. -racordarile dintre diverse suprafete. 25-30 cm pentru a asigura ven tilarea structurii superioare. fixarea acestei bande se va face pe contrasipca. Sectiunea de ventilare dintre tigla si folie (ventilata la coama si streasina) împiedica încal zirea excesiva a acoperisului pe timp de vara. suprapunerea de-a lungul foliei se va face doar pe caprior. Folia armata împiedica patrunderea vaporilor de apa în stratul de termoizol atie.continua. folia armata este folosita optional pentru evitarea patrunde rii prafului si a zapezii. . sectiunea astfel obtinuta asigura ventilarea structurii. -racordarea corecta a izolatiilor orizontale cu cele verticale. continua. pentru împiedicarea patrunderii pulberilor de zapada la nivelul coamei se va fixa o banda subtire de folie de cca. folia va fi fixata cu capse si cu contrasipca. 10 cm. longitudinal. 50 cm. folia se va fixa pe contrasi pca de coama paralela cu coama. Patr underea precipitatiilor este blocata de elementul elastic sub coama. iar la acoperisuri cu panta mica de 15 cm. Margine a inferioara a foliei se va aseza pe sortul metalic si nu pe jgheab. -latimea de petrecerea foilor (7 10 cm. cu abateri admisibile fata de dimensiunil e din proiect. suprapunerea de folie va fi de aprox. la aprox. elementul de ventil are la coama cu pieptan sau de banda de aerisire la coama. Utilizarea foliei armate Folia armata este folosita în mod obligatoriu la acoperisurile mansardate. este interzisa petrecerea foliei pe coamele oblice. -lipirea corecta a foilor . Modul de asezare a foliei: folia va fi asezata paralel cu streasina. cu marginea pe sortul metalic. la realizarea frontonului folia se fixeaza pe scândura de fronton. asezarea foliei se va face pâna sub coama. minim 10 cm. -respectarea retetelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier con form normativului C112. la acop erisurile nemansardate (pod). Sectiunea de ventilare dintre folie si stratul de termoizolatie elimina condensul care a patruns prin termoizolatie. alunecari si basici. frontal).

în cazul ferestrelor de mansarda. 6 . doliile nu se acopera cu folie. nr. BIST RITA. 25-30 cm de la capatul capriorului. marginea foliei se va fixa de prima contrasipca paralelacu dolia. la intersectia sarpantei cu un perete paralel cu streasina asezarea foliei se fa ce pâna la cca. golurile din folie rezultate de trecerea unor structuri prin folie vor fi constr uite cu canal. Între dolie si contrasipca se formeaza un canal. P-ta Centrala. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. iar ma rginile rezultate se vor fixa pe marginea ramei ferestrei. Elementul de do lie va acoperi aceasta sectiune de ventilare asigurând o ventilare corecta. folia se fixeaza pe prima sipca de jos si de sus de lânga gol. pentru a asigura ventilarea sectiunii. în cazul gurilor de aerisire si trecerilor de antena se va decupa folia în forma de trapez. decuparea foliei se va face pe diagonala.la intersectia sarpantei cu un perete vertical folia este condusa si fixata pe p erete.

distanta pe ambele directii) sapelor de peste termoizolatii noi. comparându-se cu proiectul si prescriptiile tehn ice respective. lipirea corecta a foilor (nu se admit deslipiri si basici. numarul sondajelor se stabileste de comisie. etape si succesiunea operatiilor.4. sunt: a. 2. Toate aceste verificari se înscriu în procese-verbale de lucrari ascunse. asezat în orice directie). Verificarile ce trebuie efectuate la celelalte lucrari de hidroizolatii. dar va fi de cel putin 1/10 din cele prescrise pentru faza premergatoare sau de executie a lucrarilor: 2. VERIFICAREA CALITATII lucrarilor de hidroizolatii la grupurile sanitare. calitatea materialelor hidroizolatoare. planeitatea. latime pe conturul si în câmpul (de 4-5 m. IZOLATII TERMICE 2. b. minimum 10 cm. 6 . În plus. c. calitatea suportului-rigiditate. fara zone nelipite. d. umiditate. în afara de cele prevazute de mai sus.1-2. comisia este obligata sa verifice prin sondaj corectitudinea înregistrarilo r facute pe parcurs. în afara de rezolvarea problemelor de l a pct. latimea de petrecere a foilor (7 10 cm. pentru care se admit abateri maxime de ±2 mm. încheindu-se proces verbal din care sa rezulte ca au fost respecta te urmatoarele: a. Pe parcursul executarii lucrarilor. capacitatea de lipire a hidroizolatiei pe startul suport amorsat (pentru fiec are 1000 m2 se fac 5 probe de desprindere a câte unei fâsii de carton bitumat de 5 x 20 cm.4.3. asperitatile suportului. La verificarea pe faze de lucrari comisia examineaza frecventa si continu tul actelor de verificare pe parcurs. îns a numarul sondajelor poate fi redus pâna la 1/20 din cele initiale.1. este continua si nu prezinta umflaturi. longitudinal. calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei. calitatea lor se va verifica împreuna cu beneficiarul pe ma sura executarii lor. respectarea retetelor si proceselor de preparare a materialelor pe santier (masticuri.4 de mai sus se verifica daca barierele contra vaporilor sunt continue. nr. precum si denivelarile de planeitate (abaterea admisibila ±5 mm. la un dreptar de 2 m. repararea lor este obligatorie). La receptia preliminara se procedeaza ca si în cazul verificarii pe faze.4. b. 2. straturile hidroizolatiei sunt lipite uniform si continuu cu mastic de bitum. d. frontal) se Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. c. Fiind lucrari ascunse. existenta rosturilor de dilatare de 2 cm. P-ta Centrala. 3.· folia odata asezata nu se va expune intemperiilor mai mult de 4-5 saptamâni.2. solutii etc. BIST RITA.. când acestea apar.) e. 5. Hidroizolatia se verifica vizual daca îndeplineste urmatoarele conditii: a. f. aderenta. b.) conform Normativului C112-86.

admit 10% cu petrecerile de minimum 5 cm. copertine. g. La protectia cu pietris (granulatia 7-18 sau 15-30 mm. racordarea hidroizolatiei la reborduri si atice. conform proiectului. LISTA ABATERILOR ADMISIBILE LA MATERIALELE HIDROIZOLANTE Foi bitumate Abateri admisibile Carton bitumat STAS138/1969 Pânza bitumata STAS1046/67 Împâslitura bitumata STAS 7916 Tesatura bitumata 10126 75 1.admit 10% cu petrecerile de minimum 5 cm. prescriptiile tehnic e si abaterile admisibile. comisia va efectua si probe locale directe. uniformitatea distribuirii. grosime se verifica grosimea stratului. comparându-se cu proiectul. realizarea comunicarii cu atmosfera stratului de difuzie. 90 cm. la strapungeri. Lungimea benzilor ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% 2. c. rezultatele verificarilor mentionate la acest capitol se înregistreaza conform instructiunilor pentru verificarea lucrarilor ascunse. respectarea directiei de montare a foilor (pâna la 20% panta se pot monta oricum. daca rosturile între placi sunt intercalate. e. În mod special. dar peste 20% paralele cu panta). Latimea benzilor ± 2% Min. daca sunt corect executate rosturile de dilatatie si daca sunt umplute cu mastic bituminos. în cazul în care aceste valori nu sunt respectate stratul respectiv trebuie refacut. Nivelul apei va depasi cu minimum 2 c m punctul cel mai ridicat. care trebuie sa fie prevazute cu gratare (parafrunzare) si sa nu fi e înfundate. la rosturi de dilatatie si la gaurile de scurgere. verificarea etanseitatii hidroizolantiilor prin inundare cu apa timp de 72 or e a acoperisurilor cu panta pâna la 7% inclusiv.) fixat pe hidroizolatie. b. dupa cum urmeaza: a. Se mai verifica daca sunt corespunzatoare. longitudinal si minimum 7 cm. glaf uri etc) se verifica daca este executata conform proiectului. se verifica vizual uniformitatea acoperirii. La verificarea pe faze de lucrari comisia examineaza frecventa si continutul act elor de verificare încheiate pe parcurs. .. granulatia si lipsa de impuritati. bine încheiata. longitudinal si minimum 7 cm. ) asternut în strat de 4 cm. tinichigeria aferenta hidroizolatiei acoperisurilor (sorturi. h. frontal . amplasarea corecta a gaurilor de scurgere. la protectia hidroizolatiilor acoperisurilor necirculabile cu (granulatia 1-3 mm) cu pietris (granulatia 3-7 sau 7-15 mm. frontal. racordata cu hidroizolatia si fixata de constructie. d. verificarea pantelor conform proiectului. La acoperisurile circulabile se verifica daca placile si dalele sunt montate pe un strat de nisip cu grosimea minima de 2 cm.

si adâncimea fiecare de 2.Max. ± 1% ± 2% 3. Depasiri sau lipsuri la margini -+6 -Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun.5 cm. 3 cm. 115 cm.) 5. 5 cm.) 2 la 1 sul ( cu lungimea max. 5 cm. nr. 6 . 2 rupturi 3 la 1 sul (cu lung. Suluri din 2 benzi (de numai 3mm cea mai mica) 4% 5% 3% 5% 4. 2% din suluri cu max. si adâncimea fiecare de 2. Ruperi max. BIST RITA. max. P-ta Centrala.

6 . STAS 2742-80 Guri de scurgere din fonta emailata pentru evacuarea apelor de Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. -placi prefabricate mozaicate pentru protectie. si 3 cm. distanta max. STAS 3303/0 Pantele acoperisurilor . grosime conform STAS 491-75. IB 1200 si IBP 1200 conform STAS 7916-80. Capetele sulurilor max. ---3 la 1 sul (max. sau hidrorezistenta conform STAS 3789-80. 100 între axa gaurilor mm. -pânza bitumata tip PA55 conform STAS 1046-78. C 107/1982 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri .6. Materiale auxiliare -filer de calcar. -vopsele si emailuri pe baza de rasini sintetice pentru protectie. Greutatea insertiei gr/m. STAS 2355/3-1979 Hidroizolatii din materiale bituminoase la acoperisuri si terase ./m. 0. conform STAS 10126-80. latime) 9. MATERIALE FOLOSITE Materiale principale a) Materiale bitumate în foi: -carton bitumat tip CA400. BIST RITA. Granulatia mater. 70 18±2 18±2 80±2 11. --50+1 7. Normative privind proiectarea si executia lucrarilor de izolatii C16/1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii . -materiale diverse si piese speciale pentru lucrari aferente hidroizolatiilor. conform NTR 90-80. -benzi de plumb de 1-2 mm. -Tesatura din fire de sticla bitumata placata cu folie de aluminiu tip TBA1. conform STAS 7064-78. con form NTR 9041-80. lung. P-ta Centrala. conform STAS 2028-80. nr. etansare: -bitum pentru lucrari de hidroizolatii tip H 68/75 si H 80/90. 1703-80 si STAS 7359-80. C 112/1986 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii . conform STAS 138-80. -Tesatura din fire de sticla bitumata tip TSA 2000. La foi perforate: gauri mm. lipire. Suluri cu cutie si ondule max. ---5% 10. -tabla zincata.75m. --10% 6. de presarare fata de limitele maxima si minima. --50+1 -6. C 191/1979 Instructiuni pentru izolarea termica a acoperisurilor cladirilor cu cenusa si zgura de termocentrala . Cute si ondule max. Greutatea insertiei gr/m. Min. conform STAS 539-79. -împâslituri din fibre de sticla bitumate tip IA 1100. ---5% 8. -hârtie Kraft de 125 g. STAS 2355/2-1979 Hidroizolatii din materiale bituminoase la elemente de constructii . b) Materiale bituminoase pentru amorsare.

G. Forme si dimensiuni . -C 29-77(BC 5-1978) -Normativ privind consolidarea terenurilor de fundare.C. -STAS 5824/D-74 -Trasarea pe teren a constructiilor-prescriptii generale.C. inclusiv anexa 6 la regulament privind cuprinsul cartii tehnice a constructiei -STAS 10493-76 -Marcarea si semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si deplasarii constructiilor si terenurilor -STAS 2745-90 -Urmarirea tasarii constructiilor prin metode topografice -C130-78 -Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor Lista abaterilor admisibile la materialele hidroizolante Abateri admisibile Carton bituminat STAS 138/69 Pânza bituminata STAS 1046-6 7 Impâslitura bituminata foi bitumate: .7-83) -Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton -C 56-85 (B. -C 83-75 (B.C 12-1986) -Normativ pentru executarea lucrarilor de beton armat. -C 140-86(B. Saltele din vata minerala STAS 2389/1977 Jgheaburi si burlane.N) -Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de aparare civila în subsolurile cladirilor noi -C 112 86 (B.C. STAS 5833/3-80 Vata minerala si produse din vata minerala. -P 10-86 (B. -STAS 9824/1-87 -Trasarea pe teren a constructiilor civile industriale si agrico le -C 169-88 (B C.C. 273-1994 ( Monitorul oficial 28.07. -C 28-83 (B.1-1976) -Îndrumator privind executarea trasarii de detaliu la constructii.C.5-1988) -Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale.1994) Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii. 1-1987) -Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii. 4 -1988) -Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilo r de constructii si instalatii aferente -P 130-88 -Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora -C 61 74 (B. C. 9-1986) -Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor materiale bituminoase la lucrarile de constructii. -H.Ap. 4 -1975) -Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarii constructiilor de locuinte.C. Prescriptii de proiectare si alcatuire LISTA NORMATIVELOR REFERITOARE LA ASIGURAREA CALITATII -Legea nr. 1-2-1986) -Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucr arilor de constructii si instalatii aferente -C 16-84 (B. 10 ianuarie 1995 -Legea privind calitatea în constructii. pe acoperisuri si terase.pe acoperisuri si terase. social-culturale si industriale prin metode topograf ice -P 102-78(difuzate de M. R. Forme si dimensiuni . Nr.

nr. Lungimea benzilor ± 1% + 1% + 1 % ± 1'10 2. BIST RITA. P-ta Centrala.STAS 7916-75 Tesatura bituminata STAS 10126-75 1. 90 cm max. Latimea benzilor ±2% Min. 15 cm ± 1% ± 2'10 Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. 6 .

Vute si ondule maxime ---3 la 1 sul (max. 2 rupturi de lungime max. 100 -18 ±2 80 ±2 11 Granulatia materialului de presare--10% fata de limitele maxime si minime 10% conditionat pentru marimea max. 4. Ruperi maxime 2% din suluri cumax. 3 cm fiecare 3 la 1 sul (cu lungimea max. 0.75 m lung.de 2. 2 rupturi de lungime max. admisa 3.5 cm. ---5% 10 la foi perforate: min. Deteriorarea capetelor sulurilor. -maxim --5% 8. Suluri cu cutie si ondule max.5 cm. Deslipiri sau lipsuri la maraini -+6cm -6. de 5 cm si adancimea max. Deslipiri sau lipsuri la maraini -+6cm -- . 2 la 1 sul (cu lungimea maxima 3 cm fiecare) 5. Greutatea insertiei g/m2 --50±1 7. 2 la 1 sul (cu lungimea maxima 3 cm fiecare) 5. 3 cm fiecare 3 la 1 sul (cu lungimea max.de 2. 100 intre axa gaurilor mm min. si 3 cm Iatime) 9. 70 max.3. Suluri din 2 benzi (de numai 3 mm cea 4% 5% 3% 5% mai mica max. de 5 cm si adancimea max. 4. Suluri din 2 benzi (de numai 3 mm cea 4% 5% 3% 5% mai mica max. 70 goluri mm distanfa max. Ruperi maxime 2% din suluri cumax.

GENERALITATI Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la executia sarpantelor de lemn. admisa IV. Vute si ondule maxime ---3 la 1 sul (max. Deteriorarea capetelor sulurilor. Greutatea insertiei g/m2 --50±1 7. Suluri cu cutie si ondule max.75 m lung. IGNIFUGARE SI ANTISEPTIZARE 1. 2. 0. 100 -18 ±2 80 ±2 11 Granulatia materialului de presare--10% fata de limitele maxime si minime 10% conditionat pentru marimea max. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA La lucrarile de executie a sarpantelor se vor avea în vedere urmatoarele standarde si normative de referinta : P 118-99 : Normativ de siguranta la foc a constructiilor SR EN 518:1998 Lemn de constructii. BIST RITA. si 3 cm Iatime) 9. 6 . ---5% 10 la foi perforate: min. nr. Conditii pentru standardele de clasificare vizuala NP 005-96 : Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn GP 023-96 : Ghid pentru tehnologia realizarii constructiilor din lemn ST 014-96 : Specificatie tehnica privind conditiile de calitate a lemnului pentru constructii lemnoase folosite în constructii STAS 5170-73 :Lemn rotund de rasinoase si foioase pentru industrializare si Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun.6. 70 max. -maxim --5% 8. P-ta Centrala. Clasificare. 100 intre axa gaurilor mm min. 70 goluri mm distanfa max.

partial concrescute cazatoare. nodurile putrede si vicioase) cu conditia ca piesa sa-si mentina integritatea Crapaturi (cu exceptia crapaturilor de ger) se admit cu conditia ca piesa sa-si mentina integritatea. constructii. Piesele de cherestea trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii de admisibilitate a defectelor: Denumirea defectelor Conditii de admisibilitate Rigle Grinzi Fibra înclinata. sipcile se sorteaza în care s e sorteaza în câte o singura clasa de calitate (STAS 1949-86). STAS 2925-67 :Masuri generale de protectie a lemnului contra putrezirii. se admit crapaturi inelare partiale Gauri si galerii de insecte se admit cele mici si mijlocii iar cele mari numai s poradic Roseata. marcare. Riglele. STAS 651-83 Materiale de protectia lemnului împotriva putrezirii STAS 652-83Materiale ignifuge 4. stivui re. PREVEDERI GENERALE Din punctul de vedere al conditiilor în care se exploateaza elementele de construc tie din lemn acestea se încadreaza în clasa 2 de exploatare considerându-se umiditatea de echilibru a lemnului 18% (NP005-96). stivuire. 3. marcare. grinzile. Masurare. MATERIALE Sortimente de materiale de rasinoase folosite sunt conform urmotoarelor : STAS 650-83. fibra încâlcita. bucle. lemn de compresiune. NPO 19-97). putregai tare se admit Putregai moale se admite sub forma de pete izolate Coaja înfundata si crapaturi de ger Se admit din fiecare din cel mult ½ din lungimea piesei fara a depasi în adâncime ¼ din grosimea ei Zone îmbibate cu rasina Se admit Tesitura obtuza Se admite pe ambele canturi pâna la ¼ din lungime si 1/3 din grosimea piesei Se admite superficiala pe toate muchiile iar sub forma pronuntata se admite numai pe doua muchii pe cel mult 1/3 din lungimea piesei Tesitura ascutita Nu se admite Alte defecte Nu se admit Se va asigura protectia materialelor folosite în mod corespunzator. mucegai. Masurare. albastreala.constructii. ferindu-le de . maduva Se admit Noduri se admit noduri sanatoase. Elementele de lemn vor avea clasa de calitate I (NP005-96. concrescute. coloratie cafenie.

nr. P-ta Centrala. 6 .Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA.

înainte de punerea lor în opera. întârziind astfel prabusirea constructiei. etc. hidroxi-toluolii.. si 50. astfel lemnul poate fi inclus în categoria materialelor de constructie g reu combustibile neinflamabile. cloropitrina. care se folosesc pentru protectia lemnului rotund de constructii. etc. si duce la descompunerea celulozei în bioxid de carbon si apa. cât si la manipulare. etc. 5. Pericolul de prabusire a constructiilor din lemn în timpul incendiilor este mai mi ca decât ân cazul constructiilor din piatra. sulfatul de cupru. Depozitarea se va face conform prevederilor din STAS 5194-88. ANTISEPTIZARE Masurile chimice constau în impregnarea superficiala sau profunda cu substante antiseptice fungicide (care exercita asupra ciupercilor o actiune toxica) : solubile în apa. dinitrofenolatul. deoarece în timpul arderii stratul de carbune format la exterior apara zona centrala a lemnu lui împotriva distrugerii. Masurile de evitare a putrezirii lemnului vizeaza atât distrugerea sporilor de ciu perci prin antiseptizarea lemnului (tratamente chimice). ANTISEPTIZARE Putrezirea se produce sub efectul unor ciuperci si insecte xylofage ce se dezvol ta în conditii de existenta a umiditatii peste cea de saturatie si de temperatura între 0. cât si masuri constructive de reducere a umiditatii prin uscarea lemnului sau izolarea acestuia de surse care ar duce la ridicarea ei. folosit la exterior. în prezenta oxigenului din atmosfera. precum anhidrida sulfuroasa. cât si la manipulare. Depozitarea se va face conform d egradare atât la depozitare. gudronului de lemn din sisturi bituminoase sau din turba. IGNIFUGARE Arderea lemnului este un proces de oxidare rapida a materiei sale organice. clorura de zinc. care constau în impregnarea pieselor de lemn. uleiului de creuzot.. Masurile de evitare si întârziere a arderii lemnului se realizeaza prin masuri constructive (în cazul constructiilor existente) sau chimice. crezolii. cum sunt sarurile minerale solubile în apa (clorura mercurica. zidarie sau otel neprotejat.). fluorura de sodiu. fluorosilicatul de sodiu) sau derivati organici solubili în apa (fenolii. . PREVEDERI SPECIFICE Lucrarile de protectie a lemnului se vor face în conformitate cu prevederile din Normativul STAS 2925-67 si P 118-99.degradare atât la depozitare.2-86 si a indicatiilor din Normativ C 46-89. transformându-se în bioxid de carbon si apa. cu substante ignifuge. aldehida formica. STAS 9319/1. cum sunt derivatii organici de tipul gudronului de huila. gazoase. titeiului. insolubile în apa.

folosite la dezinfectarea superficiala a lemnului. pentru distrugerea sporilor s i a miceliilor de pe suprafata lemnului infestat. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. 6 . nr. BIST RITA. P-ta Centrala. paste antiseptice. fabricate pe baza de fluorura de sodiu sau de fluorosilicat de sodiu se utilizeaza pentru protejarea elementelor de constructie care nu sunt sub actiunea umiditatii din atmosfera sau din sol.

Industrial. Substantele antiseptice se pot aplica : prin vopsire (tratare superficiala). prin evitarea incastrarii directe a stâlpilor de lemn în fund atii si socluri si prin corecta rezemare a grinzilor pe zidarie. uscat si prelucrat în forma definitiva. din condens sau prin contactul cu elementele de constructie (beton. solutii cu diverse denumiri : TROPITOX. prin dispunerea sub elementele importante a unor piese din lemn rezistent. se produc substante pentru protectia insectofungicida si ignifuga a lemnului. IGNIFUGAREA Masurile chimice din : constau în tratarea cu substante chimice a caror actiune are loc topirea substantei ignifuge sub influenta caldurii si degajarea de vapori. Dintre substantele ignifuge se pot remarca saruri de amoniu (difosfat si monofos fat de amoniu. COTINEX. fluorura de sodiu. etc. impregnare sub presiune sau prin alternarea de bai calde si reci. zidarie). alaunii (sulfatul dublu de aluminiu si potasiu sau de aluminiu si amoniu). sa nu aiba actiune corosiva asupra metalelor. Masurile constructive constau în : alegerea si sortarea corecta a lemnului evitarea umezirii lemnului ce poate aparea din precipitatii. sau gaze inerte care prin amestecarea cu gazele de descompunere. EVINIT. clorura de amoniu). reducerea temperaturii lemnului prin consumarea unei parti din caldura de catre substantele ignifuge în procesele de topire. Masurile constructive constau în : utilizarea lemnului numai în cladiri care nu prezinta pericol de incendiu. Umezirea se evita prin dispunerea sub piesele de lemn a unor straturi de hidroizolatie. saruri de sodiu si potasiu (carbonatul si dicarbonatul de sodiu. carbonatul de potasiu). evaporare sau descompunere a acestora. micsoreaza inflamabilitatea acestora. sa nu favorizeze putrezirea si sa nu modifice rezistentele lem nului. având . Substantele ignifuge trebuie sa fie stabilite în timp. Ignifugarea lemnului se realizeaza prin aceleasi procedee ca si în cazul impregnar ii cu substante antiseptice. · prin acoperire cu paste antiseptice. asigurarea uscarii lemnului prin crearea unei circulatii a aerului care îndeparteaza umiditatea. borax ul. lemnul trebuie sa fie perfect sanatos. Pentru a se asigura o protectie corespunzatoare. impregnate. sulfat de amoniu.

izolarea fizica a lemnului prin învelisuri rau conducatoare de caldura (azbest. nr. îndepartarea lemnului de sursele de caldura. 6 . C. fara foc deschis. etc. BIST RITA. P-ta Centrala. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. scântei. tencuieli). 55.temperaturi interioare normale si anume t . de exemplu cosuri.

Pentru controlul calitatii lucrarilor executate se vor avea în vedere urmatoarele acte normative.1993. RECEPTIA LUCRARILOR La verificarea la receptia preliminara se va verifica : examinarea directa a lucrarilor executata prin sondaj privitoare la calitatea operatiilor. CONTROLUL CALITATII Controlul calitatii va tine seama de : respectarea tehnologiei de executie adoptate pregatirea stratului suport aplicarea straturilor succesive încadrarea în grosimile maxime/minime admise. Proiectantul lucrarilor va fi chemat la toate fazele determinante. 7. MLPAT 9/ N/15. MI 381/93. C 300-94. CONTROLUL CALITATII 6. V.03. Orice alt act/protocol care reglementeaza si stabilesc masuri NTS si PSI stabilit între antreprenor si investitor pentru lucrarile ce se executa în incinte de folosinta comune. P-ta Centrala. MASURI NTS SI PSI La executarea lucrarilor de sarpanta se vor avea în vedere urmatoarele acte normative ce reglementeaza aceste cerinte : Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii ord. 8. Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii. PROGRAM DE URMARIRE SI CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE Lucrarile de executie se vor executa in conformitate cu proiectul existent. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA. Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor. nr. Anuntarea proiectantului se va face in scri s cu cel putin 10 (zece) zile inaintea fazei determinante sau intermediare. Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului.6. 6 .Legea 10/1995.normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C 56-85 . Oric e neconcordanta intre situatia de pe teren si proiect va fi adusa la cunostinta proiectantului general in cel mai scurt timp posibil. ce reglementeaza aceasta activitate : . MLPAT 7/N/93.

.

Sistem de toleranta STAS 3300/2-1985 Teren de fundare. Apa potabila HG 101/1997 Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara. STAS 1478 -1990 Alimentari cu apa prescriptii fundamentale Normativ 19/1994 Normativ de proiectarea si executarea instalatiilor tehnico sanitare Normativ I 13/2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire Normativ 17/2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electr ice PE 107 Normativ privind proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice . Calculul terenului de fundare in cazul fundar ii directe STAS 10101-1975 Prevederi generale de verificare a sigurantei constructiilor Instalatii: SR 1692-2/1996 Captarea apelor subterane prin puturi.2-86 -Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale.LISTA NORMATIVELOR SI LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND EXECUTIA LISTA NORMATIVELOR SI LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND EXECUTIA Reglementari de baza: Legea 10/1995 republicata -privind calitatea in constructii Legea 453/2001-privind autorizarea lucrarilor de constructii Prevenirea incendiilor: Normativ P 118 -Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privin d protectia la actiunea focului STAS 6168 Masuri de siguranta contra incendiilor. Conditii tehnice de calitate. forme si dimensiuni STAS 2634-80 -Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Prescriptii constructive contra trecerii fumului Hotarârea 51/1992 Unele masuri pentru Îmbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor Ordin 381/11219/1994 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul Ministerului de Interne si al Ministerului Lucrarilor Publ ice si Amenajarii Teritoriului Norme C 58 Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii Constructii civile si industriale: CI40-86 Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat" P7-77 Normativ pentru proiectarea si executarea constructiilor fundate pe terenu ri slabe" C112-75 Normativ privind executarea hidroizolatiilor" STAS 2971 Indicatoare de securitate STAS 5185/1. Usi balante pe scarile de evacuare. STAS 8600 -1979 Constructii civile. STAS 1342/91. industriale si agrozootehnice. scari de interventie si salvar e STAS 6647 Masuri de siguranta contra incendiilor STAS 8844 Masuri de siguranat contra incendiilor.

6 .120/ Normativ privind protectia cladirilor contra traznetului Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. P-ta Centrala. BIST RITA. nr.

functie de rezistenta acestor elemente.C56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii a ferente C56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de inst alatii aferente constructilor Norme tehnice privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale/2004 STAS 2308-81 -Alimentari cu apa si canalizari.S. folosindu-se jgheaburi.. Se asigura dotarea cu schele. Capace si rame pentru camine de Vizitare SRAS 2448 -Camine de vizitare STAS 7656-90 -Tevi de otel sudate longitudinal pentru instalatii I 22-84 Normativ privind proiectarea si executarea conductelor de apa si canalizare realizate din tuburi de beton precomprimat. 4. Transportul si evacuarea materialelor se face in asa fel incit sa nu produca degradarea acestora. 3. parte a unei documentatii tehnice elaborate cu scopul construirii. MASURI SI REGULI DE PROTECTIE LA ACTIUNEA FOCULUI 1. Se va executa o imprejmuire totala a perimetrului constructiei cu indicatoare ce vor semnala gradul de periculozitate a zonei si lucrarilor ce se Întreprind cu interzicerea accesului personalului neautorizat. I 12-78 Normativ privind efectuarea probelor de presiune la conducte de otel" STAS 3051-91 -Retele exterioare de canalizare STAS 8591-97 -Amplasarea în localitati a retelelor edilitare subterane STAS 2914/4-75 -Terasamente compactari P 73-78 -Proiectarea si executarea recipientilor din beton armat STAS 1795-89-Canalizare PRESCRIPTII DE PROTECTIA MUNCII SI P. continand toate documentatiile necesare in conformitate cu legislatia in vigoare. limitind si delimitind raza de actiune si de risc a utilajelor sau puncte de cadere a materialelor sau sculelor. Se semnalizeaza golurile si zonele periculoase si se asigura cu balustrazi de protectie. 5. 6. palete. 8. Se interzice supraîncarcarea planseului prin aglomerare de materiale sau utilaje. podine si alte mijloace de siguranta. . Se doteaza muncitorii cu echipamente de protectie adecvate. beton armat. conteinere si alte dispozitive si utilaje corespunzatoare. aprobat de ICCPDC. 7. beton simpl lu. înainte de inceperea lucrarilor se va efectua o verificare atenta a tuturor elementelor din punct de vedere a starii si gradului de siguranta.I Lucrarile vor fi executate pe baza unui plan de ORGANIZARE DE SANTIER. Se asigura cai de acces sigure atit la sol cit si pentru lucru de inaltime. La organizarea de santier se va tine seama de: -NORME REPUBLICANE DE PROTECTIA MUNCII -NORME DEPARTAMENTALE DE PROTECTIE A MUNCII 1. 2.

stabilite conform C300/1994. 24 Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. nr.Se vor stabili functie de categoria de pericol la incendiu a proceselor tehnologice Normele de protectie împotriva incendiilor. BIST RITA. 6 . P-ta Centrala.

P-ta Centrala. Cluj-Napoca Intocmit: Iulie. pentru asigurarea cailor de acces de interventie si dotarea corespunzatoare cu echipament si mijloace P. Se iau masuri de semnalizare din timp a aparitiei focarelor de incendiu 2.E.I. 005/1997 toate masurile pe linie P.2. Se iau masuri de semnalizare din timp a aparitiei focarelor de incendiu si stabilirea unor scheme tactice de interventie.S. Se iau masuri organizatorice pentru asigurarea mijloacelor de lupta impotriva incendiilor si de asigurarea evacuarii sigure a persoanelor. 6 . BIST RITA. Narcisa Turcanu Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. 3. functie de presupuse situatii critice. Se vor corela cu N. 4.I.S. nr. 2010 arh.