CAIETE DE SARCINI Proiect nr. 84/2010 CUPRINS PREVEDERI GENERALE I. INVELITORI 1. Invelitoare din tigla ceramica 2.

Materiale si standarde de referinta 3. Caracteristici fizico-mecanice 4. Livrare, depozitare, manipulare pentru materiale si produse 5. Executarea lucrarilor 6. Descrierea lucrarilor de baza 7. Verificarea în vederea receptiei 8. Masuratoare si decontare 9. Protectia contra incendiilor, securitatea muncii si protectia lucrarilor în perioada de executie 10. Materiale folosite II. SARPANTA 1. Standarde 2. Descrierea pieselor componente 3. Livrare si manipulare 4. Executia lucrarilor 5. Verificarea calitatii 6. Masuri de protectia muncii III. IZOLATII 1. Domeniul de aplicare 2. Prevederei comune 3. Izolatii termice 4. Hidroizolatii 5. Verificarea calitatii 6. Materiale folosite IV. IGNIFUGARE SI ANTISEPTIZARE 1. Generalitati 2. Standarde si normative de referinta 3. Materiale 4. Prevederi generale Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA, P-ta Centrala, nr. 6

5 Prevederi specifice 6. Controlul calitatii 7. Receptia lucrarilor 8. Masuri nts si psi V. PROGRAM DE URMARIRE SI CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE Intocmit, arh. Narcisa Turcanu Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA, P-ta Centrala, nr. 6

PREVEDERI GENERALE 1. La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare. 1.2. Antreprenorul are obligatia sa studieze documentatia pusa la dispozitie de investitor, sa examineze terenul si amplasamentul lucrarilor astfel incat sa apr ecieze si sa preia pe propria raspundere conditiile de executie a lucrarilor. 1.3. Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea investitorului verificar i suplimentare, fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. 1.4. Antreprenorul va asigura prin posibilitati proprii sau prin colaborare cu u nitati de specialitate efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. I. INVELITORI 1. INVELITOARE DIN TIGLA CERAMICA Acest capitol cuprinde alcatuirea si executarea invelitorilor din tigla ceramica la constructii cu pod, conform normativului I. 37-88 care reglementeaza executia in ansamblu a lucrarii. 2. MATERIALE SI STANDARDE DE REFERINTA Se vor folosii tigle trase solzi pentru monumente istorice tip Tondach sau simil ar Acest sistem pentru monumente istorice e format din trei tipuri de tigla cu dimensiuni diferite ce se combina intre ele. Dimensiunile folosite sunt de 400x190, 420x190 si 440x190 mm. Tiglele si coamele trebuie sa fie prevazute cu gauri de prindere. Diametrul gaur ilor de prindere trebuie sa fie de 1,5 mm la tigle si de min. 2 mm la coame. Se admit e ca max. 5 . din tigle sau coame sa nu aiba gauri de prindere. Inaltimea ciocurilor pentru prinderea tiglelor se recomanda sa fie de 20 mm dar nu mai mici de 15 mm. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA, P-ta Centrala, nr. 6

3. CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE -sunetul de lovire cu un ciocan trebuie sa fie clar, nedogit; -structura in spartura trebuie sa fie omogena, completa, cu granulatie mica si f ara stratificatii care sa infuenteze rezistenta la inghet-dezghet; -impermeabilitatea, capacitatea portanta si rezistenta la inghet-dezghet, conf S TAS 518 14 2.2. Forma tiglelor si coamelor trebuie sa fie regulata si fara valuri. Se admit abateri de la planeitatea fetelor si rectilinitatea muchiilor de max. 4 mm la tiglele trase profilate cu jgheab. -nu se admit crapaturi; -glazura si ancoba trebuie sa fie aplicate uniform si sa nu prezinte exfolieri. Regulile si metodele de verificare a calitatii tiglelor si coamelor din argila a rsa se fac conf. STAS 514-78. Pentru burlane si coturi se foloseste tabla zincata cu 0,5 mm STAS 2028-80 si se executa conf. STAS 2274-88. Receptoare din fonta emailata pentru colectarea apelor de pe terase si acoperisu ri conf. STAS 2742-86 montate la streasina jgheab. 4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE PENTRU MATERIALE SI PRODUSE Fiecare livrare trebuie sa aiba pe linga cantitatea solicitata de tigle si canti tatea necesara de coame. Tiglele si coamele se depoziteaza in stive de aceleasi produs e si clase de calitate. Tiglele se aseaza pe cant pe max. 7 rinduri si intre rinduri se aseaza sipci, talaj sau alte materiale care sa asigure integritatea produselor d e depozitare, iar coamele se aseaza in pozitie verticala pe max. 6 rinduri. Tiglel e si coamele se livreaza paletizate, pachetizate containerizate sau neambalate. Incarcarea si descarcarea produselor trebuie sa fie facuta cu grija, fiind inter zisa aruncarea sau rostogolirea lor din mijloacele de transport. Miniumul de plumb se livreaza in butoaie bine inchise si se depoziteaza in incaperi uscate si acoperi te. Cuiele se livreaza in pachete pe tipuri si cutii bine inchise.Sirma se livreaza in colaci formati dintr-un singur fir fara indoituri. Tabla se livreaza in legaturi de max. 60 kg si se leaga cu benzi de tabla de cca . 30 mm latime.Vergele de staniu plumb se livreaza nemabalate in legaturi cu masa de max. 15 kg.Amoniacul solutie se livreaza in cisterne, butoaie de otel si in balo ane de sticla pentru produse industriale conf. STAS 2062-74.Acidul azotic se livreaza i n ambalaje de sticla inchise cu dopuri de sticla sau gresie etansate cu ipsos. In manipularea acidului azotic tehnic se vor respecta instructiunile de protecti a muncii referitoare la substantele corozive. Depozitarea se face la max. 20. C fe rit de lumina, se evita contactul cu acidul azotic tehnic cu substante organice pe c

Termenul de garantie este de 6 luni de la data fabricatiei cu respectarea conditiilor de ambalare. BIST RITA. STAS 447-80. legate la ambele capete cu sirm a sub care se pune o manseta de carton. P-ta Centrala.are le poate aprinde. 6 . Carton bitumat se livreaza in suluri nemabalate. nr. depozitare si transport conf. Sulurile de carton bitumat se depoziteaza Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun.

la o legatura.vertical max. intemperii si lovitur i. mustatilor. ferite de soare. Rindurile de tigla se vor decala unul fata de altul cu o jumatate d e tigla. umezeala. -asigurarea scurgerii apei in cazul luminatoarelor. pazii) vor precede montarea invelitor ii propriu-zise. pe 3 cm. 37-88. asigur indu-se protectia smpotriva loviturilor si a deteriorarilor. in conformitate cu datele din proiect. coturilor si a bratarilor se face pe platforme. Bratarile se livreaza in legaturi de cite 10 buc. dolii. DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA Lucrarile de tinichigerie (rosturi. alcatuirea si executarea invelitorilor C. cite 5 buc. pan elor. sau ambalate in lazi. 6. -indepartarea urechilor de montaj.Inglele se aseaza pe doua rinduri de sipci si astereala. 2 rinduri. planeitatii si a aliniamentului formelor. jgheaburile se livreaza legate cu sirma neagra moale cu diametrul de 1 mm. inainte de inceperea executiei invelitorii. Coturile se livreaza legate cu sirma a cite 4 bucati la o le gatura. sipcile di n al 2lea rind fiind asezate in lungul capriorilor. EXECUTAREA LUCRARILOR Operatiuni pregatitoare: Invelitorile se vor executa in conformitate cu detaliile din proiectul de execut ie si cu respectarea prevederilor din normativ. -protectia anticoroziva prevazuta in proiect pentru partile metalice. Coamele invelitorilor se vor executa cu coame mari (STAS 515-89) la invelitori d in tigla cu jgheab si vor fi petrecute. umezeala. ferite de soare. stratul suport si materialele ce se pun in opera vor fi bine curatate de zapada si gheata. resturilor de materiale. In timp de iarna. jgheaburilor. -astereala sa fie bine fixata pe capriori cu rosturile intre scinduri de max. Burlanele. Montarea tiglelor se va incepe de la p oala catre coama. Inainte de inceperea executiei invelitorii. precum si evacuarea lor prin burla ne. dimensiunilor. 2 cm. Depozita rea burlanelor. stratul suport al acestuia va fi rig uros controlat in ceea ce priveste : -respectarea solutiilor. vertical max. 5. precum si a modului de pri ndere si ambalare a elementelor suportului conform proiectului. 2 rinduri. intemperii si lovituri. molozuri de pe fata superioara a suportului. Burl anele. materialelor. La streasina se monteaza jgheaburi dreptunghiulare (in forma de U) si asi gura colectarea apelor pluviale de pe invelitoare. -respectarea pantelor scurgerilor. Fixarea lor se va face cu mortar d e .

40 cm latime. nr. BIST RITA. Falturile doliilor din tabla vor fi duble si cositorite. P-ta Centrala. Tiglele ce se monteaza la dolii. invelit orile de tigla se pot executa pe orice anotimp. cu precizarea ca lucrarile de rostuire cu mortar de var-ciment sa fie aminate pentru a fi executate pe timp calduros. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. 6 . timpane se vor sec tiona la fata locului dupa necesitati.5 mm prinse de astereala prin copci de tabla pe min. Jgheaburile se prind de constructie cu ajutorul bratarilor ancorate in capriori. Doliile vor fi din tabla de 0. Executarea lucrarilor pe timp friguros. Racordurile invelitorilor din tigla de calcane si timpane sau acoperirea acestor a se vor face conform detaliilor.ciment var.

STAS 3303/2-88 minim 50 70 cm/m. 3 cons emninduse aceasta in procesul verbal de lucrari ascunse. pazii) si va consta in: a) verificari scriptice -calitatea suporturilor pe baza de proces verbal de lucrari ascunse -calitatea materialelor puse in opera pe baza de certificate de calitate. standarde.0 m distanta. buleti ne de incercari. 56-85 caiet I si caiet XI din Instructiuni pentru verificarea calit atii receptiei lucrarilor ascunse (anexa I 1). Pentru a smpiedica lu necarea burlanelor pe verticala in bratari se vor lipi de burlanele din tabla opritori triunghiulare care vor sprijini pe bratari la cca. Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor da dispozitii de santier pentru remediere sau refacere. Streasinile jgheab din tabla zincata pentru evacuarea apelor din streasina jgheab se face prin burlane de tabla zincata cu sectiunea dreptunghiul ara STAS 2389-77. Evacuarea ape i prin burlane se face prin coturi de tabla amplasate la cca. 120 cm/m. Racordurile intre burlanul de tabla si tub ul de fonta (cind scurgerea se face la canalizare) va fi etansa cu chit elastic. burlane. Prescriptii. -corectitudinea executiei conform prevederilor capitolului prescriptii de execut ie. 7. analize. BIST . Pe parcursul executiei lucrarilor de invelitori se va verifica in mod special : -indeplinirea conditiilor de calitate a suportului invelitorii conf. Receptia lucrarilor de invelitori se va face la terminarea completa a executiei inclusiv tinichigeria (jgheaburi. recomandari. -calitatea principalelor materiale care in conformitate cu standardele si normel or in vigoare.. normative pentru executia in detaliu: Invelitoarea din tigla are forme simple cu intersectii (dolii si coama) cit mai putine. max. 20 25 cm de la sol sau di rect la canalizare printr-un tub de fonta. -respectarea intocmai a prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier.Burlanele se prind tot cu bratari ancorate in zidarie. b) verificari fizice privind : Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. scurgeri libere la streasina sau cu jgheaburi. 2. pct. Pentru a smpiedica luneca rea Burlanele se prind tot cu bratari ancorate in zidarie. VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI Verificarea calitatii in timpul executiei se face conform prevederilor din Normat ivul pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente indicativ C.Pantele admise pentru acoperisurile invelitorilor din tigla cu jgheab trase conf. Modul de asezare a tiglelor cu jg heab este pe doua rinduri de sipci si astereala.

RITA. P-ta Centrala. 6 . nr.

Invelitorile terminate trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii : -sa respecte cotele si pantele prevazute cu abatere admisibila la pante max. 37-88. P-ta Centrala. in special la dolii. -elementele rigide ale invelitorii (tigla . perforari gresite . fata de cele prevazute in proiect. La receptia lucrarilor se va proceda la examinarea lor minutioasa. racorduri. nr. -sa indeplineasca functia de indepartare completa a apelor pluviale si sa asigur e conditia de etanseitate generala.respectarea prevederilor Normativului privind alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii C. 6 . sa fie petrecerile aliniate si suficiente pentru a asigura etanseitatea generala a inve litorii. 5 . BIST Municipiul BISTRITA RITA.-terminarea completa a lucrarilor de invelitori -terminarea completa a lucrarilo r de invelitori .rupturi. 8. rosturi. MASURATORI SI DECONTARI Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. strapungeri. crapaturi.

SECURITATEA MUNCII SI PROTECTIA LUCRARILOR IN PERIOADA DE EXECUTIE Se vor respecta : -Norme generale de protectia contra incendiilor la proiectare si realizarea constructiilor si instalatiilor aprobate prin Decret nr. vint cu intensitatea mai mare de gradul 6. -Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului indicativ P 118/83. ordinele nr. copertinele din tabla zincata se masoara la metru. Materialele si operatiunea de ro stuire a tiglelor sunt cuprinse separat si se masoara la mp de invelitoare rostuita. MATERIALE FOLOSITE Se vor folosi tigle trase tip solzi pentru monumente istorice tip Tondach sau similar. XXXVII). I Santiere de constructii cap. racordurile. paziile. 9. Nu se admit acce se improvizate iar caile de acces vor fi libere de materiale si obstacole. planselor din proiect. Legarea cu centuri de sigurnata a muncitorilor care lucreaza pe acoperis la montarea elementelor de invelitoare este obligatorie. 10. P-ta Centrala. Coamel e. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. -Norme specifice de protectia muncii pentru activitatea de constructii de deservire (vol. PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR. Plansele de siguranta refolosibile se masoara la metru patrat de invelitoare. Pentru muncitorii care lucreaza pe acoperis se va prevedea un acces sigur prin s cari montate anume si verificate de conducatorul punctului de lucru. Astereala se masoara separat la metru patrat cu suprafata real executata. Cand acest lucru stinjenes te sau nu ofera destula securitate.Invelitoarea se deconteaza la metru patrat suprafata real executata. ceata deasa. nr. executia lucrarilor de invelitori se va intrerupe. se vor monta parapete si se vor prevedea sub tronsonul de lucru o plasa generala din franghie rezistenta la caderea unui om. -Norme republicane de protectia muncii. doliile. In timp de polei. ploaie torentiala sau ninsoare puternica. 290/1977. indiferent de temperatura aerului. In jurul blocului de acoperis se vor instala ingradiri si table indicatoare. la calcane din tabla nu se masoara sep arat fiind cuprinse in normele invelitorii. Consumurile specifice de utilaje cuprind orele de functionare efectiva a utilajului de ridic at. 110/75 si 39/75. ordinelor nr. rosputilr. Jgheaburile. 34/1975 si 60/1975 cu modificarile conf. 6 montaj si . lungi mea real executata. masurata in planul invelitorii conf. BIST RITA. burlanele. Paziile se masoara la metru liniar.

DESCRIEREA PIESELOR COMPONENTE Sarpanta este alcatuita dintr-un ansamblu de piese fiecare avand un rol bine def init. Innadirea capriorilor se face de obicei prin alaturarea si petrecerea lor pe fiecare parte a panei cu cel putin 20 cm. -Piese de rezistenta (popii. Cele mai importante piese ce intra in alcatuirea sarpantei sunt: popii-executati din lemn ecarisat cu sectiunea de 16*16 cm. rigla. topoare. Au sectiunea de 10*14 cm. STANDARDE Avand in vedere ca sarpanta are rolul de a sustine invelitoarea constituind sche letul acoperisului. Clestii se executa din perechi de dula pi care se fixeaza pe ambele parti ale pieselor care se fixeaza.II. SARPANTA 1. Se int erzice innadirea capriorilor in camp intre pane. -Pentru verificarea pieselor: nivela. coltar. panele si capriorii). EXECUTIA LUCRARILOR Operatiile pregatitore in vederea executarii sarpantei sunt: -materiale utilizate: otel-beton. Pentru trasare: creion. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. 3. furtun de nivel. -Pentru cioplire si ajustare: cutitoaie. ruleta. arbaletrierii. Capriorii se fixeaza pe talpa inferioara-cosoraba de 20*1 4 cm-iar la coama unul pe celalalt. Capriorii-se monteaza perpendicular pe poala invelitorii si se aseaza la distante egale unii de altii. tesla. BIST RITA. -Piese pentru asigurarea stabilitatii (contrafisele). scoabe de diferite dimensiuni. P-ta Centrala. cu sectiunea de 20*25 cm. -Piese de consolidare care leaga si intaresc sarpanta (clestii). Contrafisa se monteaza intre popi si pane avand sectiune de 10-12 cm. creta. Panele se fixeaza prin chertare iar suplimentar se prevad corniere metalice. talpi-dispuse sub popi cu latura mare pe verticala. cuie. barda. 2. sfoara sarma. fir cu plumb. 6 . nr. talpile. panele-se monteaza in lungul acoperisului s i se executa din lemn ecarisat cu sectiunea de 16*19 cm. suruburi pentru lemn. -Pentru masurare: metru. Piesele desenate contine un plan sarpanta si sectiuni transversale unde sunt mentionate elementele componente ale sarpantei. lemnul va fi ales cu grija dupa standardele in vigoare: -lemn rotund conform STAS 1010-65 -cherestea conform STAS 45/e 63 si STAS 1949-6. dreptar. LIVRARE SI MANIPULARE Transportul pieselor componente de la atelier la locul de montaj se poate face p rin diferite mijloace in raport cu dimensiunile si greutatile lor iar ridicarea lor se face cu scripeti sau cu elevatorul 4.

.

-Pentru taierea lemnului: fierastraie. 2. clesti si talpi cu realizarea unor imbinari tipizate a acestora. popi.VERIFICAREA CALITATII 1. joagare. Daca la verificare se constata ca 5% sau mai multe din elementele cu aceiasi denumire nu indeplinesc fie chiar si una din conditiile mentionate intregul lot se respinge si elementele necorespunzatoare se inlocuiesc. Proiectul prevede o sarpanta dulghereasca pe scaune curente avand capriori. 3. Mat erialele care se utilizeaza se vor incadra in: -lemn rotund -STAS 4342-68(dimensiuni si STAS1961-80(clasa de calitate) -cherestea -STAS 942-80(dimensiuni) si in STAS 1949-74(clasa de calitate).echer. Contravantuir ea sarpantei este asigurata transversal prin popi inclinati si prin prinderea cu cl esti a popilor si capriorilor. Producatorul va garanta ca toate elementele si piesele livrate corespund cond itilor impuse si va insoti lotul respectiv cu un certificat de calitate care va cuprind e : -denumirea si adresa producatorului -specificatia pieselor lotului . Dimensiunile si sectiunile elementelor. drujbe. arcuirea si deformarea se verifica cu o rigla metalica aplicata pe muchii si suprafete si se masoara cu instrumente obisnuite ( ruleta. Invelitoarea va fi prevazuta cu opritoare de zapada(parazapezi). calitatea de prelucrare se determina prin examinarea aspectu lui exterior. Specia lemnului.c ) 4. e. contrafise. iar longitudinal prin contrafisele panelor. Podul creat de sarpanta proiectata asigura doar accesul la elementele sarpantei in vederea intretinerii invelitoarei si a instalatiilor de scurgere a apelor meteor ice. 5. Calculul static si dimensionarea tuturor elementelor componente ale sarpantei s-a facut conform STAS 856-71. Schemele de alcatuire sunt date in functie de latimea cladirii.t.rigla gradata. Asamblarea sarpantei se face cu imbinari dulgheresti detaliate in plansele de detalii de executie. In ceea ce priveste asigurarea cerintelor antifoc a casei scarilor aceasta este inchisa la accesul in pod cu o usa metalca termoizolata si protejata antifoc cu placi de ipsos. optimizandu-se ritmicitatea dispunerii elementelor componente. pane. Accesul in pod se va face prin elementele de acces proiectate pentru terasa existenta (o scara fixa metalica si o usa ) amplasate la ultimul nivel. De asemenea planul invelitorii este contravantuit prin astereala continua care se va monta in asa f el incat sa se realizeze o tesere uniforma. 5. Cas a scarilor va avea asigurata ventilarea proprie prin dotarile existente. Elementele si piesele se verifica bucata cu bucata daca corespund desenelor d in proiect si conditiilor de mai sus.

-certificarea ca piesele expediate corespund calitativ. BIST RITA. Se vor respecta : Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. MASURI DE PROTECTIA MUNCII Muncitorii care lucreaza la executarea sarpantei vor fi tot timpul echipati cu c enturi de siguranta. nr. P-ta Centrala. 6 . 6.

. Legarea cu centuri de sigurnata a muncitorilor care lucreaza pe acoperis la montarea elementelor de invelitoare este obligatorie.nu se admit in zonele de imbinare 545f57f -se admit pe rostul piesei. se vor monta parapete si se vor prevedea sub tronsonul de lucru o plasa generala din fringhie rezistenta la caderea unui om.Norme generale de protectia contra incendiilor la proiectare si realizarea . Conditiile de admisibilitate ale defectelor anomaliilor sint : -noduri concrescute si noduri sanatoase : se admit in afara zonelor de imbinare noduri cu marimea de maxim 5 cm se admite o distanta intre noduri de minim 50 cm -noduri partial concrescute si noduri negre : nu se admit -noduri putrede : nu se admit 545f57f -noduri longitudinale : nu se admit -coloratie anormala roseata . -Norme specifice de protectia muncii pentru activitatea de constructii montaj si de deservire (vol. indiferent de temperatura aerului. transport si depozitare sint : -tesitura ascutita : nu se admite -tesitura obtuza : se admite pe fete elementelor groase cu Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. Cind acest lucru stinjenes te sau nu ofera destula securitate. executia lucrarilor de invelitori se va intrerupe. cu adincime de max ¼ din 545f57f grosime si pe o lungime de ¼ din lungimea piesei -maduva si inima dubla : se admit numai la piese mai groase de 6cm -fibra inclinata : se admite daca nu depaseste 7 cm / m -gauri in galeri de insecte : nu se admit -inima rosie a fagului : se admite daca este sanatoasa IV.albastreala : nu se admite crapaturi : . 110/75 si 39/75. In jurul cladirii se vor instala ingradiri si table indicatoare. XXXVII). vint cu intensitatea mai mare de gradul 6. Conditiile de admisibilitate ale defectelor de prelucrare. BIST Municipiul BISTRITA . ordinelor nr. I Santiere de constructii cap. -Norme republicane de protectia muncii. Pentru muncitor ii care lucreaza pe acoperis se va prevedea un acces sigur prin scari montate anume si verificate de conducatorul punctului de lucru. In timp de polei. ceata deasa.N orme generale de protectia contra incendiilor la proiectare si realizarea constructiilor si instalatiilor aprobate prin Decret nr. Nu se admit accese improvizate ia r caile de acces vor fi eliberate de materiale si obstacole. ordinele nr. ploaie torentiala sau ninsoare puternica. 34/1975 si 60/1975 cu modificarile conf. -Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului indicativ P 118/83. 290/1977.

P-ta Centrala. nr.RITA. 6 .

. în prealabil: -s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu ce rtificate de calitate. Sub ziduri se prevede o hidroizolatie orizontala cu tencuieli cu mortar M100 -T si apastop. care sa confirme fara dubiu ca sunt corespunzatoare normelor respective si prevederilor proiectului. arcuirea si rasucirea : se admit maxim 0. PREVEDERI COMUNE Hidroizolatii orizontale Toate materialele si semifabricatele. Toate verificarile ce se efectueaza la lucrari sau parti de lucrari de izolatii.1. care intra în componenta unor izolatii vor f i introduse în lucrare numai daca. înlocuiri de materiale nu sunt permise decât cu acordul scris al beneficiarului si proiectantului. neputând fi utilizate daca prezinta abateri peste cele admisibil e. Verificarea caracteristicii si calitatii suportului pe care se aplica hidroizola tia se va face în cadrul verificarii executarii suportului respectiv. IZOLATII 1. depozitarea si conservarea lor în conditii în care sa asigure pastrarea calitatii si integritatii lor. 2. III.In toate grupurile Sanitare se prevede o hidroizolatie orizontala din ca rton bitumat si bitum.2 % din lungimea elementului -bombare : se admite maxim 1 % din latimea elementelor -zgirieturi : se admit nelimitat pe canturi iar pe fete daca nu depasesc 2 mm in adincime.Prevederile acestui capitol se aplica la toate lucrarile de izolatii termice si hidrofuge la constructiile de locuinte. rac ordarile. cu termoizolatie din vata minerala in folie de aluminiu. în conformitate cu prevederile din norme le tehnice în vigoare. -materialele folosite sa fie verificate înainte de punerea în opera. Se prevede izolarea peretilor de la subsol (inclusiv a fundatiei) cu izolatii ti p Tefond.dimensiunea maxima 1/5 din grosimea si latimea elementelor dimensiunea maxima 1/ 5 din grosimea si latimea elementelor -curbarea. DOMENIUL DE APLICARE 1. Constructia are acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla. care ulterior se acopera (de ex. -s-a organizat primirea si receptia materialelor conform prevederilor din regulamentul la HCM 941-1959 iar manipularea. straturile succesive ale izolatiei propriu-zise. Este strict interzis a se în intregime sau pe începe executarea oricaror lucrari de izolatii daca suportul portiuni nu a fost în prealabil verificat conform instructiunilor pentru lucrari ascunse. prin masurarea dimensiunilor geometrice. umiditatii etc.

Alte verificari ce trebuiesc efectuate sunt: -stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm. nr.piesele înglobate. 6 . BIST RITA. se înscriu în procese-verbale de lucrari ascunse. etc ). iar planeitatea lui sa fie Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. P-ta Centrala. conform instructiunilor respective.

Utilizarea foliei armate Folia armata este folosita în mod obligatoriu la acoperisurile mansardate. 10 cm. continua. -racordarea corecta a izolatiilor orizontale cu cele verticale. este interzisa petrecerea foliei pe coamele oblice. suprapunerea de folie va fi de aprox. 50 cm. Modul de asezare a foliei: folia va fi asezata paralel cu streasina. 25-30 cm pentru a asigura ven tilarea structurii superioare. cu abateri admisibile fata de dimensiunil e din proiect. folia va fi fixata cu capse si cu contrasipca. Sectiunea de ventilare dintre folie si stratul de termoizolatie elimina condensul care a patruns prin termoizolatie. folia armata este folosita optional pentru evitarea patrunde rii prafului si a zapezii. longitudinal. -lipirea corecta a foilor . Patr underea precipitatiilor este blocata de elementul elastic sub coama. . cu marginea pe sortul metalic. Margine a inferioara a foliei se va aseza pe sortul metalic si nu pe jgheab. frontal). suprapunerea de-a lungul foliei se va face doar pe caprior. la realizarea frontonului folia se fixeaza pe scândura de fronton. asezarea foliei se va face pâna sub coama. pentru împiedicarea patrunderii pulberilor de zapada la nivelul coamei se va fixa o banda subtire de folie de cca. la acop erisurile nemansardate (pod). nu se admit deslipiri. la aprox. fixarea acestei bande se va face pe contrasipca. minim 10 cm. alunecari si basici. Sectiunea de ventilare dintre tigla si folie (ventilata la coama si streasina) împiedica încal zirea excesiva a acoperisului pe timp de vara. iar la acoperisuri cu panta mica de 15 cm. -respectarea retetelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier con form normativului C112. -racordarile dintre diverse suprafete. folia se va fixa pe contrasi pca de coama paralela cu coama. elementul de ventil are la coama cu pieptan sau de banda de aerisire la coama.continua. Folia armata împiedica patrunderea vaporilor de apa în stratul de termoizol atie. -latimea de petrecerea foilor (7 10 cm. sectiunea astfel obtinuta asigura ventilarea structurii.

iar ma rginile rezultate se vor fixa pe marginea ramei ferestrei. în cazul ferestrelor de mansarda. folia se fixeaza pe prima sipca de jos si de sus de lânga gol. pentru a asigura ventilarea sectiunii. 6 . nr.la intersectia sarpantei cu un perete vertical folia este condusa si fixata pe p erete. la intersectia sarpantei cu un perete paralel cu streasina asezarea foliei se fa ce pâna la cca. în cazul gurilor de aerisire si trecerilor de antena se va decupa folia în forma de trapez. golurile din folie rezultate de trecerea unor structuri prin folie vor fi constr uite cu canal. marginea foliei se va fixa de prima contrasipca paralelacu dolia. Elementul de do lie va acoperi aceasta sectiune de ventilare asigurând o ventilare corecta. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. Între dolie si contrasipca se formeaza un canal. decuparea foliei se va face pe diagonala. 25-30 cm de la capatul capriorului. P-ta Centrala. doliile nu se acopera cu folie. BIST RITA.

dar va fi de cel putin 1/10 din cele prescrise pentru faza premergatoare sau de executie a lucrarilor: 2.4. 6 . planeitatea. umiditate. calitatea suportului-rigiditate. c. aderenta. calitatea materialelor hidroizolatoare. f. comisia este obligata sa verifice prin sondaj corectitudinea înregistrarilo r facute pe parcurs. distanta pe ambele directii) sapelor de peste termoizolatii noi. asezat în orice directie).1-2. b. este continua si nu prezinta umflaturi. asperitatile suportului.· folia odata asezata nu se va expune intemperiilor mai mult de 4-5 saptamâni.4. Toate aceste verificari se înscriu în procese-verbale de lucrari ascunse.2. în afara de rezolvarea problemelor de l a pct.4 de mai sus se verifica daca barierele contra vaporilor sunt continue.) conform Normativului C112-86. minimum 10 cm. repararea lor este obligatorie). longitudinal. P-ta Centrala. 3. frontal) se Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. în afara de cele prevazute de mai sus. La verificarea pe faze de lucrari comisia examineaza frecventa si continu tul actelor de verificare pe parcurs. BIST RITA. b. comparându-se cu proiectul si prescriptiile tehn ice respective. etape si succesiunea operatiilor. numarul sondajelor se stabileste de comisie. În plus. calitatea lor se va verifica împreuna cu beneficiarul pe ma sura executarii lor. existenta rosturilor de dilatare de 2 cm. 5. b. îns a numarul sondajelor poate fi redus pâna la 1/20 din cele initiale. pentru care se admit abateri maxime de ±2 mm. lipirea corecta a foilor (nu se admit deslipiri si basici. nr. când acestea apar. încheindu-se proces verbal din care sa rezulte ca au fost respecta te urmatoarele: a. Hidroizolatia se verifica vizual daca îndeplineste urmatoarele conditii: a.) e. Verificarile ce trebuie efectuate la celelalte lucrari de hidroizolatii. calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei. IZOLATII TERMICE 2. latimea de petrecere a foilor (7 10 cm. d. latime pe conturul si în câmpul (de 4-5 m. solutii etc.3. 2. capacitatea de lipire a hidroizolatiei pe startul suport amorsat (pentru fiec are 1000 m2 se fac 5 probe de desprindere a câte unei fâsii de carton bitumat de 5 x 20 cm.4. Fiind lucrari ascunse. VERIFICAREA CALITATII lucrarilor de hidroizolatii la grupurile sanitare. d. straturile hidroizolatiei sunt lipite uniform si continuu cu mastic de bitum.. La receptia preliminara se procedeaza ca si în cazul verificarii pe faze. Pe parcursul executarii lucrarilor. precum si denivelarile de planeitate (abaterea admisibila ±5 mm. fara zone nelipite. c. la un dreptar de 2 m. 2. sunt: a. respectarea retetelor si proceselor de preparare a materialelor pe santier (masticuri.1.

glaf uri etc) se verifica daca este executata conform proiectului. comisia va efectua si probe locale directe. bine încheiata. respectarea directiei de montare a foilor (pâna la 20% panta se pot monta oricum. verificarea etanseitatii hidroizolantiilor prin inundare cu apa timp de 72 or e a acoperisurilor cu panta pâna la 7% inclusiv. b. Latimea benzilor ± 2% Min. amplasarea corecta a gaurilor de scurgere..) fixat pe hidroizolatie. La protectia cu pietris (granulatia 7-18 sau 15-30 mm. care trebuie sa fie prevazute cu gratare (parafrunzare) si sa nu fi e înfundate. la rosturi de dilatatie si la gaurile de scurgere. racordarea hidroizolatiei la reborduri si atice. c. tinichigeria aferenta hidroizolatiei acoperisurilor (sorturi. Nivelul apei va depasi cu minimum 2 c m punctul cel mai ridicat. longitudinal si minimum 7 cm. LISTA ABATERILOR ADMISIBILE LA MATERIALELE HIDROIZOLANTE Foi bitumate Abateri admisibile Carton bitumat STAS138/1969 Pânza bitumata STAS1046/67 Împâslitura bitumata STAS 7916 Tesatura bitumata 10126 75 1. daca rosturile între placi sunt intercalate. comparându-se cu proiectul. La verificarea pe faze de lucrari comisia examineaza frecventa si continutul act elor de verificare încheiate pe parcurs. la protectia hidroizolatiilor acoperisurilor necirculabile cu (granulatia 1-3 mm) cu pietris (granulatia 3-7 sau 7-15 mm. racordata cu hidroizolatia si fixata de constructie. rezultatele verificarilor mentionate la acest capitol se înregistreaza conform instructiunilor pentru verificarea lucrarilor ascunse. 90 cm. În mod special. copertine. realizarea comunicarii cu atmosfera stratului de difuzie. dupa cum urmeaza: a. se verifica vizual uniformitatea acoperirii. conform proiectului. verificarea pantelor conform proiectului. grosime se verifica grosimea stratului. longitudinal si minimum 7 cm. frontal. în cazul în care aceste valori nu sunt respectate stratul respectiv trebuie refacut. d. dar peste 20% paralele cu panta). g. e. ) asternut în strat de 4 cm. la strapungeri. . uniformitatea distribuirii. admit 10% cu petrecerile de minimum 5 cm. prescriptiile tehnic e si abaterile admisibile. Lungimea benzilor ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% 2.admit 10% cu petrecerile de minimum 5 cm. frontal . granulatia si lipsa de impuritati. h. daca sunt corect executate rosturile de dilatatie si daca sunt umplute cu mastic bituminos. Se mai verifica daca sunt corespunzatoare. La acoperisurile circulabile se verifica daca placile si dalele sunt montate pe un strat de nisip cu grosimea minima de 2 cm.

6 . 2 rupturi 3 la 1 sul (cu lung. 2% din suluri cu max. 3 cm. Suluri din 2 benzi (de numai 3mm cea mai mica) 4% 5% 3% 5% 4. P-ta Centrala. BIST RITA. max.) 5. Ruperi max. 5 cm. Depasiri sau lipsuri la margini -+6 -Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. nr. si adâncimea fiecare de 2. 115 cm.) 2 la 1 sul ( cu lungimea max.5 cm. si adâncimea fiecare de 2. ± 1% ± 2% 3. 5 cm.Max.

/m. Granulatia mater. --50+1 -6.75m. STAS 3303/0 Pantele acoperisurilor . La foi perforate: gauri mm. MATERIALE FOLOSITE Materiale principale a) Materiale bitumate în foi: -carton bitumat tip CA400. lipire. 70 18±2 18±2 80±2 11. si 3 cm. STAS 2355/2-1979 Hidroizolatii din materiale bituminoase la elemente de constructii . Greutatea insertiei gr/m. lung. conform STAS 10126-80. 100 între axa gaurilor mm. Cute si ondule max. STAS 2742-80 Guri de scurgere din fonta emailata pentru evacuarea apelor de Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. conform STAS 539-79. b) Materiale bituminoase pentru amorsare. STAS 2355/3-1979 Hidroizolatii din materiale bituminoase la acoperisuri si terase . Capetele sulurilor max. Suluri cu cutie si ondule max. ---5% 10. conform STAS 138-80. conform STAS 7064-78. -materiale diverse si piese speciale pentru lucrari aferente hidroizolatiilor. --10% 6. --50+1 7. -Tesatura din fire de sticla bitumata tip TSA 2000. de presarare fata de limitele maxima si minima. BIST RITA. -tabla zincata. C 191/1979 Instructiuni pentru izolarea termica a acoperisurilor cladirilor cu cenusa si zgura de termocentrala . C 112/1986 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii . 0. Greutatea insertiei gr/m. -placi prefabricate mozaicate pentru protectie. -Tesatura din fire de sticla bitumata placata cu folie de aluminiu tip TBA1. nr. P-ta Centrala. Materiale auxiliare -filer de calcar. -benzi de plumb de 1-2 mm.6. Normative privind proiectarea si executia lucrarilor de izolatii C16/1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii . con form NTR 9041-80. -hârtie Kraft de 125 g. -pânza bitumata tip PA55 conform STAS 1046-78. latime) 9. 6 . distanta max. sau hidrorezistenta conform STAS 3789-80. -vopsele si emailuri pe baza de rasini sintetice pentru protectie. C 107/1982 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri . etansare: -bitum pentru lucrari de hidroizolatii tip H 68/75 si H 80/90. conform STAS 2028-80. 1703-80 si STAS 7359-80. -împâslituri din fibre de sticla bitumate tip IA 1100. grosime conform STAS 491-75. conform NTR 90-80. Min. IB 1200 si IBP 1200 conform STAS 7916-80. ---5% 8. ---3 la 1 sul (max.

-C 140-86(B. 10 ianuarie 1995 -Legea privind calitatea în constructii.07. Prescriptii de proiectare si alcatuire LISTA NORMATIVELOR REFERITOARE LA ASIGURAREA CALITATII -Legea nr. Forme si dimensiuni . C. Nr.C. social-culturale si industriale prin metode topograf ice -P 102-78(difuzate de M. inclusiv anexa 6 la regulament privind cuprinsul cartii tehnice a constructiei -STAS 10493-76 -Marcarea si semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si deplasarii constructiilor si terenurilor -STAS 2745-90 -Urmarirea tasarii constructiilor prin metode topografice -C130-78 -Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor Lista abaterilor admisibile la materialele hidroizolante Abateri admisibile Carton bituminat STAS 138/69 Pânza bituminata STAS 1046-6 7 Impâslitura bituminata foi bitumate: . Forme si dimensiuni . pe acoperisuri si terase. -H. -C 28-83 (B. 273-1994 ( Monitorul oficial 28. -C 29-77(BC 5-1978) -Normativ privind consolidarea terenurilor de fundare.C.Ap.5-1988) -Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale.1-1976) -Îndrumator privind executarea trasarii de detaliu la constructii. 1-2-1986) -Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucr arilor de constructii si instalatii aferente -C 16-84 (B.N) -Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de aparare civila în subsolurile cladirilor noi -C 112 86 (B. 1-1987) -Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii. R.C. 9-1986) -Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor materiale bituminoase la lucrarile de constructii. -C 83-75 (B.C. -P 10-86 (B.C 12-1986) -Normativ pentru executarea lucrarilor de beton armat.1994) Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii. STAS 5833/3-80 Vata minerala si produse din vata minerala. G.C.C.pe acoperisuri si terase. Saltele din vata minerala STAS 2389/1977 Jgheaburi si burlane. 4 -1988) -Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilo r de constructii si instalatii aferente -P 130-88 -Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora -C 61 74 (B. -STAS 5824/D-74 -Trasarea pe teren a constructiilor-prescriptii generale. 4 -1975) -Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarii constructiilor de locuinte. -STAS 9824/1-87 -Trasarea pe teren a constructiilor civile industriale si agrico le -C 169-88 (B C.7-83) -Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton -C 56-85 (B.

15 cm ± 1% ± 2'10 Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA. Latimea benzilor ±2% Min.STAS 7916-75 Tesatura bituminata STAS 10126-75 1. Lungimea benzilor ± 1% + 1% + 1 % ± 1'10 2. 90 cm max. nr. P-ta Centrala. 6 .

Deslipiri sau lipsuri la maraini -+6cm -- .de 2. Vute si ondule maxime ---3 la 1 sul (max.5 cm. Ruperi maxime 2% din suluri cumax. 2 la 1 sul (cu lungimea maxima 3 cm fiecare) 5. 70 max. admisa 3. 4. 2 la 1 sul (cu lungimea maxima 3 cm fiecare) 5. 4. 100 -18 ±2 80 ±2 11 Granulatia materialului de presare--10% fata de limitele maxime si minime 10% conditionat pentru marimea max. 0. 100 intre axa gaurilor mm min. ---5% 10 la foi perforate: min.3. Suluri din 2 benzi (de numai 3 mm cea 4% 5% 3% 5% mai mica max. Suluri cu cutie si ondule max. Deslipiri sau lipsuri la maraini -+6cm -6. si 3 cm Iatime) 9. de 5 cm si adancimea max. -maxim --5% 8. de 5 cm si adancimea max. 3 cm fiecare 3 la 1 sul (cu lungimea max. 3 cm fiecare 3 la 1 sul (cu lungimea max. Deteriorarea capetelor sulurilor. 2 rupturi de lungime max. Suluri din 2 benzi (de numai 3 mm cea 4% 5% 3% 5% mai mica max. 70 goluri mm distanfa max. Ruperi maxime 2% din suluri cumax.de 2.5 cm. 2 rupturi de lungime max.75 m lung. Greutatea insertiei g/m2 --50±1 7.

Suluri cu cutie si ondule max. 6 . si 3 cm Iatime) 9. 70 goluri mm distanfa max.75 m lung. Greutatea insertiei g/m2 --50±1 7. 0. 70 max. IGNIFUGARE SI ANTISEPTIZARE 1. Vute si ondule maxime ---3 la 1 sul (max. BIST RITA. P-ta Centrala. GENERALITATI Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la executia sarpantelor de lemn. Clasificare. ---5% 10 la foi perforate: min. -maxim --5% 8. 2. 100 -18 ±2 80 ±2 11 Granulatia materialului de presare--10% fata de limitele maxime si minime 10% conditionat pentru marimea max. admisa IV.6. 100 intre axa gaurilor mm min. Conditii pentru standardele de clasificare vizuala NP 005-96 : Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn GP 023-96 : Ghid pentru tehnologia realizarii constructiilor din lemn ST 014-96 : Specificatie tehnica privind conditiile de calitate a lemnului pentru constructii lemnoase folosite în constructii STAS 5170-73 :Lemn rotund de rasinoase si foioase pentru industrializare si Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA La lucrarile de executie a sarpantelor se vor avea în vedere urmatoarele standarde si normative de referinta : P 118-99 : Normativ de siguranta la foc a constructiilor SR EN 518:1998 Lemn de constructii. Deteriorarea capetelor sulurilor. nr.

putregai tare se admit Putregai moale se admite sub forma de pete izolate Coaja înfundata si crapaturi de ger Se admit din fiecare din cel mult ½ din lungimea piesei fara a depasi în adâncime ¼ din grosimea ei Zone îmbibate cu rasina Se admit Tesitura obtuza Se admite pe ambele canturi pâna la ¼ din lungime si 1/3 din grosimea piesei Se admite superficiala pe toate muchiile iar sub forma pronuntata se admite numai pe doua muchii pe cel mult 1/3 din lungimea piesei Tesitura ascutita Nu se admite Alte defecte Nu se admit Se va asigura protectia materialelor folosite în mod corespunzator. Masurare. concrescute. marcare. constructii. 3. Masurare. grinzile. ferindu-le de . stivui re. bucle. sipcile se sorteaza în care s e sorteaza în câte o singura clasa de calitate (STAS 1949-86). fibra încâlcita. Riglele. maduva Se admit Noduri se admit noduri sanatoase. Piesele de cherestea trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii de admisibilitate a defectelor: Denumirea defectelor Conditii de admisibilitate Rigle Grinzi Fibra înclinata. lemn de compresiune. STAS 651-83 Materiale de protectia lemnului împotriva putrezirii STAS 652-83Materiale ignifuge 4. partial concrescute cazatoare. albastreala. MATERIALE Sortimente de materiale de rasinoase folosite sunt conform urmotoarelor : STAS 650-83.constructii. marcare. coloratie cafenie. se admit crapaturi inelare partiale Gauri si galerii de insecte se admit cele mici si mijlocii iar cele mari numai s poradic Roseata. NPO 19-97). PREVEDERI GENERALE Din punctul de vedere al conditiilor în care se exploateaza elementele de construc tie din lemn acestea se încadreaza în clasa 2 de exploatare considerându-se umiditatea de echilibru a lemnului 18% (NP005-96). nodurile putrede si vicioase) cu conditia ca piesa sa-si mentina integritatea Crapaturi (cu exceptia crapaturilor de ger) se admit cu conditia ca piesa sa-si mentina integritatea. STAS 2925-67 :Masuri generale de protectie a lemnului contra putrezirii. Elementele de lemn vor avea clasa de calitate I (NP005-96. stivuire. mucegai.

Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. 6 . nr. P-ta Centrala. BIST RITA.

gazoase. Pericolul de prabusire a constructiilor din lemn în timpul incendiilor este mai mi ca decât ân cazul constructiilor din piatra. care constau în impregnarea pieselor de lemn. cu substante ignifuge. înainte de punerea lor în opera. si 50. si duce la descompunerea celulozei în bioxid de carbon si apa. PREVEDERI SPECIFICE Lucrarile de protectie a lemnului se vor face în conformitate cu prevederile din Normativul STAS 2925-67 si P 118-99. Depozitarea se va face conform d egradare atât la depozitare.2-86 si a indicatiilor din Normativ C 46-89.). dinitrofenolatul. 5. cum sunt sarurile minerale solubile în apa (clorura mercurica. crezolii. clorura de zinc. cât si la manipulare. gudronului de lemn din sisturi bituminoase sau din turba.degradare atât la depozitare. . cât si la manipulare. în prezenta oxigenului din atmosfera. sulfatul de cupru. cloropitrina. transformându-se în bioxid de carbon si apa. aldehida formica. STAS 9319/1. întârziind astfel prabusirea constructiei. Masurile de evitare a putrezirii lemnului vizeaza atât distrugerea sporilor de ciu perci prin antiseptizarea lemnului (tratamente chimice). fluorosilicatul de sodiu) sau derivati organici solubili în apa (fenolii. cât si masuri constructive de reducere a umiditatii prin uscarea lemnului sau izolarea acestuia de surse care ar duce la ridicarea ei. titeiului.. astfel lemnul poate fi inclus în categoria materialelor de constructie g reu combustibile neinflamabile.. precum anhidrida sulfuroasa. ANTISEPTIZARE Putrezirea se produce sub efectul unor ciuperci si insecte xylofage ce se dezvol ta în conditii de existenta a umiditatii peste cea de saturatie si de temperatura între 0. uleiului de creuzot. deoarece în timpul arderii stratul de carbune format la exterior apara zona centrala a lemnu lui împotriva distrugerii. Masurile de evitare si întârziere a arderii lemnului se realizeaza prin masuri constructive (în cazul constructiilor existente) sau chimice. fluorura de sodiu. etc. insolubile în apa. zidarie sau otel neprotejat. Depozitarea se va face conform prevederilor din STAS 5194-88. hidroxi-toluolii. cum sunt derivatii organici de tipul gudronului de huila. etc. IGNIFUGARE Arderea lemnului este un proces de oxidare rapida a materiei sale organice. ANTISEPTIZARE Masurile chimice constau în impregnarea superficiala sau profunda cu substante antiseptice fungicide (care exercita asupra ciupercilor o actiune toxica) : solubile în apa. etc. care se folosesc pentru protectia lemnului rotund de constructii. folosit la exterior.

6 . paste antiseptice.folosite la dezinfectarea superficiala a lemnului. fabricate pe baza de fluorura de sodiu sau de fluorosilicat de sodiu se utilizeaza pentru protejarea elementelor de constructie care nu sunt sub actiunea umiditatii din atmosfera sau din sol. BIST RITA. pentru distrugerea sporilor s i a miceliilor de pe suprafata lemnului infestat. nr. P-ta Centrala. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun.

reducerea temperaturii lemnului prin consumarea unei parti din caldura de catre substantele ignifuge în procesele de topire. Masurile constructive constau în : utilizarea lemnului numai în cladiri care nu prezinta pericol de incendiu. impregnare sub presiune sau prin alternarea de bai calde si reci. · prin acoperire cu paste antiseptice. etc. saruri de sodiu si potasiu (carbonatul si dicarbonatul de sodiu. COTINEX. EVINIT.Industrial. carbonatul de potasiu). impregnate. clorura de amoniu). prin dispunerea sub elementele importante a unor piese din lemn rezistent. alaunii (sulfatul dublu de aluminiu si potasiu sau de aluminiu si amoniu). sa nu aiba actiune corosiva asupra metalelor. având . prin evitarea incastrarii directe a stâlpilor de lemn în fund atii si socluri si prin corecta rezemare a grinzilor pe zidarie. evaporare sau descompunere a acestora. Umezirea se evita prin dispunerea sub piesele de lemn a unor straturi de hidroizolatie. IGNIFUGAREA Masurile chimice din : constau în tratarea cu substante chimice a caror actiune are loc topirea substantei ignifuge sub influenta caldurii si degajarea de vapori. Substantele ignifuge trebuie sa fie stabilite în timp. Substantele antiseptice se pot aplica : prin vopsire (tratare superficiala). din condens sau prin contactul cu elementele de constructie (beton. sau gaze inerte care prin amestecarea cu gazele de descompunere. Ignifugarea lemnului se realizeaza prin aceleasi procedee ca si în cazul impregnar ii cu substante antiseptice. fluorura de sodiu. se produc substante pentru protectia insectofungicida si ignifuga a lemnului. Dintre substantele ignifuge se pot remarca saruri de amoniu (difosfat si monofos fat de amoniu. sa nu favorizeze putrezirea si sa nu modifice rezistentele lem nului. lemnul trebuie sa fie perfect sanatos. asigurarea uscarii lemnului prin crearea unei circulatii a aerului care îndeparteaza umiditatea. Pentru a se asigura o protectie corespunzatoare. borax ul. micsoreaza inflamabilitatea acestora. Masurile constructive constau în : alegerea si sortarea corecta a lemnului evitarea umezirii lemnului ce poate aparea din precipitatii. solutii cu diverse denumiri : TROPITOX. sulfat de amoniu. zidarie). uscat si prelucrat în forma definitiva.

scântei. C. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. fara foc deschis. tencuieli). 55. P-ta Centrala. de exemplu cosuri. nr. 6 . etc. izolarea fizica a lemnului prin învelisuri rau conducatoare de caldura (azbest.temperaturi interioare normale si anume t . îndepartarea lemnului de sursele de caldura. BIST RITA.

C 300-94. CONTROLUL CALITATII Controlul calitatii va tine seama de : respectarea tehnologiei de executie adoptate pregatirea stratului suport aplicarea straturilor succesive încadrarea în grosimile maxime/minime admise.1993. 8. CONTROLUL CALITATII 6. MI 381/93. MLPAT 7/N/93. Oric e neconcordanta intre situatia de pe teren si proiect va fi adusa la cunostinta proiectantului general in cel mai scurt timp posibil. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. MLPAT 9/ N/15. Anuntarea proiectantului se va face in scri s cu cel putin 10 (zece) zile inaintea fazei determinante sau intermediare.6. RECEPTIA LUCRARILOR La verificarea la receptia preliminara se va verifica : examinarea directa a lucrarilor executata prin sondaj privitoare la calitatea operatiilor.03. BIST RITA. 6 . MASURI NTS SI PSI La executarea lucrarilor de sarpanta se vor avea în vedere urmatoarele acte normative ce reglementeaza aceste cerinte : Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii ord.Legea 10/1995. ce reglementeaza aceasta activitate : . Proiectantul lucrarilor va fi chemat la toate fazele determinante. Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii. P-ta Centrala. Orice alt act/protocol care reglementeaza si stabilesc masuri NTS si PSI stabilit între antreprenor si investitor pentru lucrarile ce se executa în incinte de folosinta comune. Pentru controlul calitatii lucrarilor executate se vor avea în vedere urmatoarele acte normative. V. PROGRAM DE URMARIRE SI CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE Lucrarile de executie se vor executa in conformitate cu proiectul existent. nr. Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor.normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C 56-85 . 7. Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului.

.

Usi balante pe scarile de evacuare.2-86 -Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale. scari de interventie si salvar e STAS 6647 Masuri de siguranta contra incendiilor STAS 8844 Masuri de siguranat contra incendiilor. industriale si agrozootehnice. Sistem de toleranta STAS 3300/2-1985 Teren de fundare. STAS 1478 -1990 Alimentari cu apa prescriptii fundamentale Normativ 19/1994 Normativ de proiectarea si executarea instalatiilor tehnico sanitare Normativ I 13/2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire Normativ 17/2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electr ice PE 107 Normativ privind proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice . Calculul terenului de fundare in cazul fundar ii directe STAS 10101-1975 Prevederi generale de verificare a sigurantei constructiilor Instalatii: SR 1692-2/1996 Captarea apelor subterane prin puturi. forme si dimensiuni STAS 2634-80 -Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Conditii tehnice de calitate. STAS 1342/91. Prescriptii constructive contra trecerii fumului Hotarârea 51/1992 Unele masuri pentru Îmbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor Ordin 381/11219/1994 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul Ministerului de Interne si al Ministerului Lucrarilor Publ ice si Amenajarii Teritoriului Norme C 58 Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii Constructii civile si industriale: CI40-86 Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat" P7-77 Normativ pentru proiectarea si executarea constructiilor fundate pe terenu ri slabe" C112-75 Normativ privind executarea hidroizolatiilor" STAS 2971 Indicatoare de securitate STAS 5185/1.LISTA NORMATIVELOR SI LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND EXECUTIA LISTA NORMATIVELOR SI LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND EXECUTIA Reglementari de baza: Legea 10/1995 republicata -privind calitatea in constructii Legea 453/2001-privind autorizarea lucrarilor de constructii Prevenirea incendiilor: Normativ P 118 -Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privin d protectia la actiunea focului STAS 6168 Masuri de siguranta contra incendiilor. Apa potabila HG 101/1997 Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara. STAS 8600 -1979 Constructii civile.

120/ Normativ privind protectia cladirilor contra traznetului Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. nr. 6 . BIST RITA. P-ta Centrala.

I Lucrarile vor fi executate pe baza unui plan de ORGANIZARE DE SANTIER.. 2. functie de rezistenta acestor elemente. 6. 4. .C56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii a ferente C56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de inst alatii aferente constructilor Norme tehnice privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale/2004 STAS 2308-81 -Alimentari cu apa si canalizari. 7. MASURI SI REGULI DE PROTECTIE LA ACTIUNEA FOCULUI 1. Se asigura cai de acces sigure atit la sol cit si pentru lucru de inaltime. folosindu-se jgheaburi. Se va executa o imprejmuire totala a perimetrului constructiei cu indicatoare ce vor semnala gradul de periculozitate a zonei si lucrarilor ce se Întreprind cu interzicerea accesului personalului neautorizat. 5. limitind si delimitind raza de actiune si de risc a utilajelor sau puncte de cadere a materialelor sau sculelor. aprobat de ICCPDC. Capace si rame pentru camine de Vizitare SRAS 2448 -Camine de vizitare STAS 7656-90 -Tevi de otel sudate longitudinal pentru instalatii I 22-84 Normativ privind proiectarea si executarea conductelor de apa si canalizare realizate din tuburi de beton precomprimat. podine si alte mijloace de siguranta.S. continand toate documentatiile necesare in conformitate cu legislatia in vigoare. Se doteaza muncitorii cu echipamente de protectie adecvate. I 12-78 Normativ privind efectuarea probelor de presiune la conducte de otel" STAS 3051-91 -Retele exterioare de canalizare STAS 8591-97 -Amplasarea în localitati a retelelor edilitare subterane STAS 2914/4-75 -Terasamente compactari P 73-78 -Proiectarea si executarea recipientilor din beton armat STAS 1795-89-Canalizare PRESCRIPTII DE PROTECTIA MUNCII SI P. 3. beton armat. conteinere si alte dispozitive si utilaje corespunzatoare. Se semnalizeaza golurile si zonele periculoase si se asigura cu balustrazi de protectie. Se interzice supraîncarcarea planseului prin aglomerare de materiale sau utilaje. Transportul si evacuarea materialelor se face in asa fel incit sa nu produca degradarea acestora. La organizarea de santier se va tine seama de: -NORME REPUBLICANE DE PROTECTIA MUNCII -NORME DEPARTAMENTALE DE PROTECTIE A MUNCII 1. Se asigura dotarea cu schele. înainte de inceperea lucrarilor se va efectua o verificare atenta a tuturor elementelor din punct de vedere a starii si gradului de siguranta. 8. parte a unei documentatii tehnice elaborate cu scopul construirii. beton simpl lu. palete.

nr. stabilite conform C300/1994.Se vor stabili functie de categoria de pericol la incendiu a proceselor tehnologice Normele de protectie împotriva incendiilor. P-ta Centrala. BIST RITA. 6 . 24 Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun.

P-ta Centrala. 4.S. nr.S. 3. Se iau masuri organizatorice pentru asigurarea mijloacelor de lupta impotriva incendiilor si de asigurarea evacuarii sigure a persoanelor. 6 .I.E. Se iau masuri de semnalizare din timp a aparitiei focarelor de incendiu 2. BIST RITA. Cluj-Napoca Intocmit: Iulie.2. pentru asigurarea cailor de acces de interventie si dotarea corespunzatoare cu echipament si mijloace P. Narcisa Turcanu Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. Se vor corela cu N. 005/1997 toate masurile pe linie P. 2010 arh.I. functie de presupuse situatii critice. Se iau masuri de semnalizare din timp a aparitiei focarelor de incendiu si stabilirea unor scheme tactice de interventie.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful