CAIETE DE SARCINI Proiect nr. 84/2010 CUPRINS PREVEDERI GENERALE I. INVELITORI 1. Invelitoare din tigla ceramica 2.

Materiale si standarde de referinta 3. Caracteristici fizico-mecanice 4. Livrare, depozitare, manipulare pentru materiale si produse 5. Executarea lucrarilor 6. Descrierea lucrarilor de baza 7. Verificarea în vederea receptiei 8. Masuratoare si decontare 9. Protectia contra incendiilor, securitatea muncii si protectia lucrarilor în perioada de executie 10. Materiale folosite II. SARPANTA 1. Standarde 2. Descrierea pieselor componente 3. Livrare si manipulare 4. Executia lucrarilor 5. Verificarea calitatii 6. Masuri de protectia muncii III. IZOLATII 1. Domeniul de aplicare 2. Prevederei comune 3. Izolatii termice 4. Hidroizolatii 5. Verificarea calitatii 6. Materiale folosite IV. IGNIFUGARE SI ANTISEPTIZARE 1. Generalitati 2. Standarde si normative de referinta 3. Materiale 4. Prevederi generale Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA, P-ta Centrala, nr. 6

5 Prevederi specifice 6. Controlul calitatii 7. Receptia lucrarilor 8. Masuri nts si psi V. PROGRAM DE URMARIRE SI CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE Intocmit, arh. Narcisa Turcanu Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA, P-ta Centrala, nr. 6

PREVEDERI GENERALE 1. La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare. 1.2. Antreprenorul are obligatia sa studieze documentatia pusa la dispozitie de investitor, sa examineze terenul si amplasamentul lucrarilor astfel incat sa apr ecieze si sa preia pe propria raspundere conditiile de executie a lucrarilor. 1.3. Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea investitorului verificar i suplimentare, fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. 1.4. Antreprenorul va asigura prin posibilitati proprii sau prin colaborare cu u nitati de specialitate efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. I. INVELITORI 1. INVELITOARE DIN TIGLA CERAMICA Acest capitol cuprinde alcatuirea si executarea invelitorilor din tigla ceramica la constructii cu pod, conform normativului I. 37-88 care reglementeaza executia in ansamblu a lucrarii. 2. MATERIALE SI STANDARDE DE REFERINTA Se vor folosii tigle trase solzi pentru monumente istorice tip Tondach sau simil ar Acest sistem pentru monumente istorice e format din trei tipuri de tigla cu dimensiuni diferite ce se combina intre ele. Dimensiunile folosite sunt de 400x190, 420x190 si 440x190 mm. Tiglele si coamele trebuie sa fie prevazute cu gauri de prindere. Diametrul gaur ilor de prindere trebuie sa fie de 1,5 mm la tigle si de min. 2 mm la coame. Se admit e ca max. 5 . din tigle sau coame sa nu aiba gauri de prindere. Inaltimea ciocurilor pentru prinderea tiglelor se recomanda sa fie de 20 mm dar nu mai mici de 15 mm. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA, P-ta Centrala, nr. 6

3. CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE -sunetul de lovire cu un ciocan trebuie sa fie clar, nedogit; -structura in spartura trebuie sa fie omogena, completa, cu granulatie mica si f ara stratificatii care sa infuenteze rezistenta la inghet-dezghet; -impermeabilitatea, capacitatea portanta si rezistenta la inghet-dezghet, conf S TAS 518 14 2.2. Forma tiglelor si coamelor trebuie sa fie regulata si fara valuri. Se admit abateri de la planeitatea fetelor si rectilinitatea muchiilor de max. 4 mm la tiglele trase profilate cu jgheab. -nu se admit crapaturi; -glazura si ancoba trebuie sa fie aplicate uniform si sa nu prezinte exfolieri. Regulile si metodele de verificare a calitatii tiglelor si coamelor din argila a rsa se fac conf. STAS 514-78. Pentru burlane si coturi se foloseste tabla zincata cu 0,5 mm STAS 2028-80 si se executa conf. STAS 2274-88. Receptoare din fonta emailata pentru colectarea apelor de pe terase si acoperisu ri conf. STAS 2742-86 montate la streasina jgheab. 4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE PENTRU MATERIALE SI PRODUSE Fiecare livrare trebuie sa aiba pe linga cantitatea solicitata de tigle si canti tatea necesara de coame. Tiglele si coamele se depoziteaza in stive de aceleasi produs e si clase de calitate. Tiglele se aseaza pe cant pe max. 7 rinduri si intre rinduri se aseaza sipci, talaj sau alte materiale care sa asigure integritatea produselor d e depozitare, iar coamele se aseaza in pozitie verticala pe max. 6 rinduri. Tiglel e si coamele se livreaza paletizate, pachetizate containerizate sau neambalate. Incarcarea si descarcarea produselor trebuie sa fie facuta cu grija, fiind inter zisa aruncarea sau rostogolirea lor din mijloacele de transport. Miniumul de plumb se livreaza in butoaie bine inchise si se depoziteaza in incaperi uscate si acoperi te. Cuiele se livreaza in pachete pe tipuri si cutii bine inchise.Sirma se livreaza in colaci formati dintr-un singur fir fara indoituri. Tabla se livreaza in legaturi de max. 60 kg si se leaga cu benzi de tabla de cca . 30 mm latime.Vergele de staniu plumb se livreaza nemabalate in legaturi cu masa de max. 15 kg.Amoniacul solutie se livreaza in cisterne, butoaie de otel si in balo ane de sticla pentru produse industriale conf. STAS 2062-74.Acidul azotic se livreaza i n ambalaje de sticla inchise cu dopuri de sticla sau gresie etansate cu ipsos. In manipularea acidului azotic tehnic se vor respecta instructiunile de protecti a muncii referitoare la substantele corozive. Depozitarea se face la max. 20. C fe rit de lumina, se evita contactul cu acidul azotic tehnic cu substante organice pe c

depozitare si transport conf.Termenul de garantie este de 6 luni de la data fabricatiei cu respectarea conditiilor de ambalare. STAS 447-80. legate la ambele capete cu sirm a sub care se pune o manseta de carton. nr. Sulurile de carton bitumat se depoziteaza Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. 6 .are le poate aprinde. P-ta Centrala. Carton bitumat se livreaza in suluri nemabalate. BIST RITA.

Montarea tiglelor se va incepe de la p oala catre coama. inainte de inceperea executiei invelitorii. stratul suport si materialele ce se pun in opera vor fi bine curatate de zapada si gheata. pe 3 cm. Inainte de inceperea executiei invelitorii. dimensiunilor. sau ambalate in lazi. 2 cm. Fixarea lor se va face cu mortar d e . 6. umezeala. vertical max. alcatuirea si executarea invelitorilor C. dolii. In timp de iarna. 5. DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA Lucrarile de tinichigerie (rosturi. Rindurile de tigla se vor decala unul fata de altul cu o jumatate d e tigla. -indepartarea urechilor de montaj. -respectarea pantelor scurgerilor. Coamele invelitorilor se vor executa cu coame mari (STAS 515-89) la invelitori d in tigla cu jgheab si vor fi petrecute. pazii) vor precede montarea invelitor ii propriu-zise. jgheaburile se livreaza legate cu sirma neagra moale cu diametrul de 1 mm. Depozita rea burlanelor. 2 rinduri. Coturile se livreaza legate cu sirma a cite 4 bucati la o le gatura. Bratarile se livreaza in legaturi de cite 10 buc. la o legatura. La streasina se monteaza jgheaburi dreptunghiulare (in forma de U) si asi gura colectarea apelor pluviale de pe invelitoare. Burl anele.Inglele se aseaza pe doua rinduri de sipci si astereala. materialelor. ferite de soare. stratul suport al acestuia va fi rig uros controlat in ceea ce priveste : -respectarea solutiilor. jgheaburilor. -asigurarea scurgerii apei in cazul luminatoarelor. planeitatii si a aliniamentului formelor. ferite de soare. 37-88. resturilor de materiale. pan elor. 2 rinduri. -protectia anticoroziva prevazuta in proiect pentru partile metalice. cite 5 buc. in conformitate cu datele din proiect. -astereala sa fie bine fixata pe capriori cu rosturile intre scinduri de max. molozuri de pe fata superioara a suportului. asigur indu-se protectia smpotriva loviturilor si a deteriorarilor. precum si a modului de pri ndere si ambalare a elementelor suportului conform proiectului. mustatilor. intemperii si lovituri. coturilor si a bratarilor se face pe platforme. Burlanele.vertical max. sipcile di n al 2lea rind fiind asezate in lungul capriorilor. intemperii si lovitur i. precum si evacuarea lor prin burla ne. umezeala. EXECUTAREA LUCRARILOR Operatiuni pregatitoare: Invelitorile se vor executa in conformitate cu detaliile din proiectul de execut ie si cu respectarea prevederilor din normativ.

6 .ciment var. Doliile vor fi din tabla de 0. nr. Falturile doliilor din tabla vor fi duble si cositorite. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. Jgheaburile se prind de constructie cu ajutorul bratarilor ancorate in capriori. Executarea lucrarilor pe timp friguros. timpane se vor sec tiona la fata locului dupa necesitati. P-ta Centrala.5 mm prinse de astereala prin copci de tabla pe min. cu precizarea ca lucrarile de rostuire cu mortar de var-ciment sa fie aminate pentru a fi executate pe timp calduros. BIST RITA. Tiglele ce se monteaza la dolii. 40 cm latime. Racordurile invelitorilor din tigla de calcane si timpane sau acoperirea acestor a se vor face conform detaliilor. invelit orile de tigla se pot executa pe orice anotimp.

pazii) si va consta in: a) verificari scriptice -calitatea suporturilor pe baza de proces verbal de lucrari ascunse -calitatea materialelor puse in opera pe baza de certificate de calitate.. Evacuarea ape i prin burlane se face prin coturi de tabla amplasate la cca. burlane. max.Burlanele se prind tot cu bratari ancorate in zidarie. standarde. 56-85 caiet I si caiet XI din Instructiuni pentru verificarea calit atii receptiei lucrarilor ascunse (anexa I 1). buleti ne de incercari. Modul de asezare a tiglelor cu jg heab este pe doua rinduri de sipci si astereala. Prescriptii. Receptia lucrarilor de invelitori se va face la terminarea completa a executiei inclusiv tinichigeria (jgheaburi. STAS 3303/2-88 minim 50 70 cm/m. Pentru a smpiedica luneca rea Burlanele se prind tot cu bratari ancorate in zidarie. Racordurile intre burlanul de tabla si tub ul de fonta (cind scurgerea se face la canalizare) va fi etansa cu chit elastic. scurgeri libere la streasina sau cu jgheaburi.0 m distanta. 120 cm/m. analize. 2. b) verificari fizice privind : Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. 20 25 cm de la sol sau di rect la canalizare printr-un tub de fonta. VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI Verificarea calitatii in timpul executiei se face conform prevederilor din Normat ivul pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente indicativ C. Pe parcursul executiei lucrarilor de invelitori se va verifica in mod special : -indeplinirea conditiilor de calitate a suportului invelitorii conf. Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor da dispozitii de santier pentru remediere sau refacere. 7. Streasinile jgheab din tabla zincata pentru evacuarea apelor din streasina jgheab se face prin burlane de tabla zincata cu sectiunea dreptunghiul ara STAS 2389-77. -calitatea principalelor materiale care in conformitate cu standardele si normel or in vigoare. -respectarea intocmai a prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier. Pentru a smpiedica lu necarea burlanelor pe verticala in bratari se vor lipi de burlanele din tabla opritori triunghiulare care vor sprijini pe bratari la cca. recomandari. -corectitudinea executiei conform prevederilor capitolului prescriptii de execut ie. BIST . normative pentru executia in detaliu: Invelitoarea din tigla are forme simple cu intersectii (dolii si coama) cit mai putine. 3 cons emninduse aceasta in procesul verbal de lucrari ascunse.Pantele admise pentru acoperisurile invelitorilor din tigla cu jgheab trase conf. pct.

6 . nr. P-ta Centrala.RITA.

strapungeri. sa fie petrecerile aliniate si suficiente pentru a asigura etanseitatea generala a inve litorii.-terminarea completa a lucrarilor de invelitori -terminarea completa a lucrarilo r de invelitori . La receptia lucrarilor se va proceda la examinarea lor minutioasa.rupturi. racorduri. perforari gresite . -sa indeplineasca functia de indepartare completa a apelor pluviale si sa asigur e conditia de etanseitate generala. BIST Municipiul BISTRITA RITA. 6 . 5 . rosturi. 8. nr. crapaturi. in special la dolii. Invelitorile terminate trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii : -sa respecte cotele si pantele prevazute cu abatere admisibila la pante max. P-ta Centrala. MASURATORI SI DECONTARI Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. fata de cele prevazute in proiect. 37-88. -elementele rigide ale invelitorii (tigla .respectarea prevederilor Normativului privind alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii C.

doliile. Pentru muncitorii care lucreaza pe acoperis se va prevedea un acces sigur prin s cari montate anume si verificate de conducatorul punctului de lucru. Plansele de siguranta refolosibile se masoara la metru patrat de invelitoare. executia lucrarilor de invelitori se va intrerupe. vint cu intensitatea mai mare de gradul 6. se vor monta parapete si se vor prevedea sub tronsonul de lucru o plasa generala din franghie rezistenta la caderea unui om. copertinele din tabla zincata se masoara la metru. indiferent de temperatura aerului. Materialele si operatiunea de ro stuire a tiglelor sunt cuprinse separat si se masoara la mp de invelitoare rostuita. XXXVII). racordurile.Invelitoarea se deconteaza la metru patrat suprafata real executata. MATERIALE FOLOSITE Se vor folosi tigle trase tip solzi pentru monumente istorice tip Tondach sau similar. 34/1975 si 60/1975 cu modificarile conf. Cand acest lucru stinjenes te sau nu ofera destula securitate. Nu se admit acce se improvizate iar caile de acces vor fi libere de materiale si obstacole. Astereala se masoara separat la metru patrat cu suprafata real executata. Consumurile specifice de utilaje cuprind orele de functionare efectiva a utilajului de ridic at. 6 montaj si . In timp de polei. 110/75 si 39/75. I Santiere de constructii cap. P-ta Centrala. 10. lungi mea real executata. nr. paziile. ceata deasa. ordinele nr. 290/1977. la calcane din tabla nu se masoara sep arat fiind cuprinse in normele invelitorii. burlanele. ordinelor nr. In jurul blocului de acoperis se vor instala ingradiri si table indicatoare. masurata in planul invelitorii conf. PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR. 9. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. planselor din proiect. -Norme specifice de protectia muncii pentru activitatea de constructii de deservire (vol. -Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului indicativ P 118/83. BIST RITA. rosputilr. ploaie torentiala sau ninsoare puternica. Jgheaburile. Paziile se masoara la metru liniar. Coamel e. -Norme republicane de protectia muncii. SECURITATEA MUNCII SI PROTECTIA LUCRARILOR IN PERIOADA DE EXECUTIE Se vor respecta : -Norme generale de protectia contra incendiilor la proiectare si realizarea constructiilor si instalatiilor aprobate prin Decret nr. Legarea cu centuri de sigurnata a muncitorilor care lucreaza pe acoperis la montarea elementelor de invelitoare este obligatorie.

Capriorii-se monteaza perpendicular pe poala invelitorii si se aseaza la distante egale unii de altii. ruleta. Piesele desenate contine un plan sarpanta si sectiuni transversale unde sunt mentionate elementele componente ale sarpantei. Se int erzice innadirea capriorilor in camp intre pane. Contrafisa se monteaza intre popi si pane avand sectiune de 10-12 cm. nr. LIVRARE SI MANIPULARE Transportul pieselor componente de la atelier la locul de montaj se poate face p rin diferite mijloace in raport cu dimensiunile si greutatile lor iar ridicarea lor se face cu scripeti sau cu elevatorul 4. cuie. Cele mai importante piese ce intra in alcatuirea sarpantei sunt: popii-executati din lemn ecarisat cu sectiunea de 16*16 cm. tesla. talpi-dispuse sub popi cu latura mare pe verticala. Clestii se executa din perechi de dula pi care se fixeaza pe ambele parti ale pieselor care se fixeaza. DESCRIEREA PIESELOR COMPONENTE Sarpanta este alcatuita dintr-un ansamblu de piese fiecare avand un rol bine def init. -Piese de consolidare care leaga si intaresc sarpanta (clestii). EXECUTIA LUCRARILOR Operatiile pregatitore in vederea executarii sarpantei sunt: -materiale utilizate: otel-beton. panele-se monteaza in lungul acoperisului s i se executa din lemn ecarisat cu sectiunea de 16*19 cm. dreptar. Pentru trasare: creion. talpile. creta. -Pentru masurare: metru. P-ta Centrala. 3. fir cu plumb. rigla. -Piese de rezistenta (popii. 6 . cu sectiunea de 20*25 cm. 2. -Piese pentru asigurarea stabilitatii (contrafisele). -Pentru cioplire si ajustare: cutitoaie. coltar. SARPANTA 1. sfoara sarma. lemnul va fi ales cu grija dupa standardele in vigoare: -lemn rotund conform STAS 1010-65 -cherestea conform STAS 45/e 63 si STAS 1949-6. suruburi pentru lemn. panele si capriorii). arbaletrierii. topoare. Innadirea capriorilor se face de obicei prin alaturarea si petrecerea lor pe fiecare parte a panei cu cel putin 20 cm. -Pentru verificarea pieselor: nivela. furtun de nivel. BIST RITA.II. Panele se fixeaza prin chertare iar suplimentar se prevad corniere metalice. Capriorii se fixeaza pe talpa inferioara-cosoraba de 20*1 4 cm-iar la coama unul pe celalalt. barda. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. STANDARDE Avand in vedere ca sarpanta are rolul de a sustine invelitoarea constituind sche letul acoperisului. scoabe de diferite dimensiuni. Au sectiunea de 10*14 cm.

.

Invelitoarea va fi prevazuta cu opritoare de zapada(parazapezi).c ) 4. 3. popi.t. Schemele de alcatuire sunt date in functie de latimea cladirii. 5.VERIFICAREA CALITATII 1. Elementele si piesele se verifica bucata cu bucata daca corespund desenelor d in proiect si conditiilor de mai sus.rigla gradata. joagare. Cas a scarilor va avea asigurata ventilarea proprie prin dotarile existente. pane. 5. drujbe. Mat erialele care se utilizeaza se vor incadra in: -lemn rotund -STAS 4342-68(dimensiuni si STAS1961-80(clasa de calitate) -cherestea -STAS 942-80(dimensiuni) si in STAS 1949-74(clasa de calitate). arcuirea si deformarea se verifica cu o rigla metalica aplicata pe muchii si suprafete si se masoara cu instrumente obisnuite ( ruleta. e. De asemenea planul invelitorii este contravantuit prin astereala continua care se va monta in asa f el incat sa se realizeze o tesere uniforma.-Pentru taierea lemnului: fierastraie. Specia lemnului. Accesul in pod se va face prin elementele de acces proiectate pentru terasa existenta (o scara fixa metalica si o usa ) amplasate la ultimul nivel.echer. Asamblarea sarpantei se face cu imbinari dulgheresti detaliate in plansele de detalii de executie. calitatea de prelucrare se determina prin examinarea aspectu lui exterior. Producatorul va garanta ca toate elementele si piesele livrate corespund cond itilor impuse si va insoti lotul respectiv cu un certificat de calitate care va cuprind e : -denumirea si adresa producatorului -specificatia pieselor lotului . Daca la verificare se constata ca 5% sau mai multe din elementele cu aceiasi denumire nu indeplinesc fie chiar si una din conditiile mentionate intregul lot se respinge si elementele necorespunzatoare se inlocuiesc. 2. clesti si talpi cu realizarea unor imbinari tipizate a acestora. Calculul static si dimensionarea tuturor elementelor componente ale sarpantei s-a facut conform STAS 856-71. iar longitudinal prin contrafisele panelor. In ceea ce priveste asigurarea cerintelor antifoc a casei scarilor aceasta este inchisa la accesul in pod cu o usa metalca termoizolata si protejata antifoc cu placi de ipsos. optimizandu-se ritmicitatea dispunerii elementelor componente. contrafise. Proiectul prevede o sarpanta dulghereasca pe scaune curente avand capriori. Podul creat de sarpanta proiectata asigura doar accesul la elementele sarpantei in vederea intretinerii invelitoarei si a instalatiilor de scurgere a apelor meteor ice. Contravantuir ea sarpantei este asigurata transversal prin popi inclinati si prin prinderea cu cl esti a popilor si capriorilor. Dimensiunile si sectiunile elementelor.

nr. BIST RITA. 6 .-certificarea ca piesele expediate corespund calitativ. MASURI DE PROTECTIA MUNCII Muncitorii care lucreaza la executarea sarpantei vor fi tot timpul echipati cu c enturi de siguranta. Se vor respecta : Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. 6. P-ta Centrala.

ceata deasa. I Santiere de constructii cap. Nu se admit accese improvizate ia r caile de acces vor fi eliberate de materiale si obstacole. indiferent de temperatura aerului. ordinelor nr. se vor monta parapete si se vor prevedea sub tronsonul de lucru o plasa generala din fringhie rezistenta la caderea unui om.N orme generale de protectia contra incendiilor la proiectare si realizarea constructiilor si instalatiilor aprobate prin Decret nr. executia lucrarilor de invelitori se va intrerupe. cu adincime de max ¼ din 545f57f grosime si pe o lungime de ¼ din lungimea piesei -maduva si inima dubla : se admit numai la piese mai groase de 6cm -fibra inclinata : se admite daca nu depaseste 7 cm / m -gauri in galeri de insecte : nu se admit -inima rosie a fagului : se admite daca este sanatoasa IV.nu se admit in zonele de imbinare 545f57f -se admit pe rostul piesei. 34/1975 si 60/1975 cu modificarile conf. -Norme republicane de protectia muncii. Pentru muncitor ii care lucreaza pe acoperis se va prevedea un acces sigur prin scari montate anume si verificate de conducatorul punctului de lucru.. 110/75 si 39/75. In timp de polei. ploaie torentiala sau ninsoare puternica. 290/1977. -Norme specifice de protectia muncii pentru activitatea de constructii montaj si de deservire (vol. BIST Municipiul BISTRITA . In jurul cladirii se vor instala ingradiri si table indicatoare.Norme generale de protectia contra incendiilor la proiectare si realizarea . vint cu intensitatea mai mare de gradul 6. transport si depozitare sint : -tesitura ascutita : nu se admite -tesitura obtuza : se admite pe fete elementelor groase cu Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. XXXVII).albastreala : nu se admite crapaturi : . Cind acest lucru stinjenes te sau nu ofera destula securitate. Legarea cu centuri de sigurnata a muncitorilor care lucreaza pe acoperis la montarea elementelor de invelitoare este obligatorie. Conditiile de admisibilitate ale defectelor de prelucrare. Conditiile de admisibilitate ale defectelor anomaliilor sint : -noduri concrescute si noduri sanatoase : se admit in afara zonelor de imbinare noduri cu marimea de maxim 5 cm se admite o distanta intre noduri de minim 50 cm -noduri partial concrescute si noduri negre : nu se admit -noduri putrede : nu se admit 545f57f -noduri longitudinale : nu se admit -coloratie anormala roseata . ordinele nr. -Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului indicativ P 118/83.

6 . nr. P-ta Centrala.RITA.

dimensiunea maxima 1/5 din grosimea si latimea elementelor dimensiunea maxima 1/ 5 din grosimea si latimea elementelor -curbarea.1. care intra în componenta unor izolatii vor f i introduse în lucrare numai daca. Verificarea caracteristicii si calitatii suportului pe care se aplica hidroizola tia se va face în cadrul verificarii executarii suportului respectiv.2 % din lungimea elementului -bombare : se admite maxim 1 % din latimea elementelor -zgirieturi : se admit nelimitat pe canturi iar pe fete daca nu depasesc 2 mm in adincime. Toate verificarile ce se efectueaza la lucrari sau parti de lucrari de izolatii. straturile succesive ale izolatiei propriu-zise. -materialele folosite sa fie verificate înainte de punerea în opera. -s-a organizat primirea si receptia materialelor conform prevederilor din regulamentul la HCM 941-1959 iar manipularea. depozitarea si conservarea lor în conditii în care sa asigure pastrarea calitatii si integritatii lor. rac ordarile. Sub ziduri se prevede o hidroizolatie orizontala cu tencuieli cu mortar M100 -T si apastop.In toate grupurile Sanitare se prevede o hidroizolatie orizontala din ca rton bitumat si bitum. Este strict interzis a se în intregime sau pe începe executarea oricaror lucrari de izolatii daca suportul portiuni nu a fost în prealabil verificat conform instructiunilor pentru lucrari ascunse. III. umiditatii etc. în prealabil: -s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu ce rtificate de calitate. prin masurarea dimensiunilor geometrice.Prevederile acestui capitol se aplica la toate lucrarile de izolatii termice si hidrofuge la constructiile de locuinte. PREVEDERI COMUNE Hidroizolatii orizontale Toate materialele si semifabricatele. care ulterior se acopera (de ex. 2. în conformitate cu prevederile din norme le tehnice în vigoare. cu termoizolatie din vata minerala in folie de aluminiu. înlocuiri de materiale nu sunt permise decât cu acordul scris al beneficiarului si proiectantului. care sa confirme fara dubiu ca sunt corespunzatoare normelor respective si prevederilor proiectului. IZOLATII 1. Se prevede izolarea peretilor de la subsol (inclusiv a fundatiei) cu izolatii ti p Tefond. Constructia are acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla. DOMENIUL DE APLICARE 1. neputând fi utilizate daca prezinta abateri peste cele admisibil e. arcuirea si rasucirea : se admit maxim 0. .

BIST RITA. nr.piesele înglobate. se înscriu în procese-verbale de lucrari ascunse. etc ). Alte verificari ce trebuiesc efectuate sunt: -stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm. iar planeitatea lui sa fie Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. conform instructiunilor respective. P-ta Centrala. 6 .

Sectiunea de ventilare dintre folie si stratul de termoizolatie elimina condensul care a patruns prin termoizolatie. iar la acoperisuri cu panta mica de 15 cm. -racordarea corecta a izolatiilor orizontale cu cele verticale. pentru împiedicarea patrunderii pulberilor de zapada la nivelul coamei se va fixa o banda subtire de folie de cca. 50 cm. asezarea foliei se va face pâna sub coama. continua. nu se admit deslipiri. -lipirea corecta a foilor . Utilizarea foliei armate Folia armata este folosita în mod obligatoriu la acoperisurile mansardate. suprapunerea de folie va fi de aprox. Margine a inferioara a foliei se va aseza pe sortul metalic si nu pe jgheab. cu marginea pe sortul metalic. fixarea acestei bande se va face pe contrasipca. minim 10 cm. folia va fi fixata cu capse si cu contrasipca. -latimea de petrecerea foilor (7 10 cm. Patr underea precipitatiilor este blocata de elementul elastic sub coama. 25-30 cm pentru a asigura ven tilarea structurii superioare. folia armata este folosita optional pentru evitarea patrunde rii prafului si a zapezii. Folia armata împiedica patrunderea vaporilor de apa în stratul de termoizol atie. la aprox. folia se va fixa pe contrasi pca de coama paralela cu coama. longitudinal. -racordarile dintre diverse suprafete. Modul de asezare a foliei: folia va fi asezata paralel cu streasina. 10 cm. cu abateri admisibile fata de dimensiunil e din proiect. la acop erisurile nemansardate (pod).continua. este interzisa petrecerea foliei pe coamele oblice. -respectarea retetelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier con form normativului C112. . sectiunea astfel obtinuta asigura ventilarea structurii. alunecari si basici. elementul de ventil are la coama cu pieptan sau de banda de aerisire la coama. frontal). Sectiunea de ventilare dintre tigla si folie (ventilata la coama si streasina) împiedica încal zirea excesiva a acoperisului pe timp de vara. la realizarea frontonului folia se fixeaza pe scândura de fronton. suprapunerea de-a lungul foliei se va face doar pe caprior.

decuparea foliei se va face pe diagonala. doliile nu se acopera cu folie.la intersectia sarpantei cu un perete vertical folia este condusa si fixata pe p erete. 6 . golurile din folie rezultate de trecerea unor structuri prin folie vor fi constr uite cu canal. BIST RITA. pentru a asigura ventilarea sectiunii. folia se fixeaza pe prima sipca de jos si de sus de lânga gol. marginea foliei se va fixa de prima contrasipca paralelacu dolia. nr. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. în cazul ferestrelor de mansarda. Între dolie si contrasipca se formeaza un canal. Elementul de do lie va acoperi aceasta sectiune de ventilare asigurând o ventilare corecta. P-ta Centrala. 25-30 cm de la capatul capriorului. iar ma rginile rezultate se vor fixa pe marginea ramei ferestrei. la intersectia sarpantei cu un perete paralel cu streasina asezarea foliei se fa ce pâna la cca. în cazul gurilor de aerisire si trecerilor de antena se va decupa folia în forma de trapez.

frontal) se Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. calitatea lor se va verifica împreuna cu beneficiarul pe ma sura executarii lor. P-ta Centrala. precum si denivelarile de planeitate (abaterea admisibila ±5 mm. Pe parcursul executarii lucrarilor.1-2. d. în afara de cele prevazute de mai sus. solutii etc. este continua si nu prezinta umflaturi. planeitatea. Fiind lucrari ascunse. Hidroizolatia se verifica vizual daca îndeplineste urmatoarele conditii: a. 6 . dar va fi de cel putin 1/10 din cele prescrise pentru faza premergatoare sau de executie a lucrarilor: 2.) conform Normativului C112-86. încheindu-se proces verbal din care sa rezulte ca au fost respecta te urmatoarele: a. sunt: a. comparându-se cu proiectul si prescriptiile tehn ice respective. pentru care se admit abateri maxime de ±2 mm.4.. 2. la un dreptar de 2 m. straturile hidroizolatiei sunt lipite uniform si continuu cu mastic de bitum.1.· folia odata asezata nu se va expune intemperiilor mai mult de 4-5 saptamâni. umiditate. îns a numarul sondajelor poate fi redus pâna la 1/20 din cele initiale. aderenta. Verificarile ce trebuie efectuate la celelalte lucrari de hidroizolatii. calitatea materialelor hidroizolatoare. etape si succesiunea operatiilor. 3. c. asezat în orice directie).3. în afara de rezolvarea problemelor de l a pct. lipirea corecta a foilor (nu se admit deslipiri si basici. 2. f. când acestea apar.) e. asperitatile suportului. b. latimea de petrecere a foilor (7 10 cm.2.4 de mai sus se verifica daca barierele contra vaporilor sunt continue. existenta rosturilor de dilatare de 2 cm. d. La receptia preliminara se procedeaza ca si în cazul verificarii pe faze. IZOLATII TERMICE 2.4.4. b. nr. b. distanta pe ambele directii) sapelor de peste termoizolatii noi. comisia este obligata sa verifice prin sondaj corectitudinea înregistrarilo r facute pe parcurs. În plus. 5. VERIFICAREA CALITATII lucrarilor de hidroizolatii la grupurile sanitare. longitudinal. Toate aceste verificari se înscriu în procese-verbale de lucrari ascunse. BIST RITA. latime pe conturul si în câmpul (de 4-5 m. c. repararea lor este obligatorie). numarul sondajelor se stabileste de comisie. La verificarea pe faze de lucrari comisia examineaza frecventa si continu tul actelor de verificare pe parcurs. capacitatea de lipire a hidroizolatiei pe startul suport amorsat (pentru fiec are 1000 m2 se fac 5 probe de desprindere a câte unei fâsii de carton bitumat de 5 x 20 cm. fara zone nelipite. calitatea suportului-rigiditate. calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei. minimum 10 cm. respectarea retetelor si proceselor de preparare a materialelor pe santier (masticuri.

90 cm. daca sunt corect executate rosturile de dilatatie si daca sunt umplute cu mastic bituminos. granulatia si lipsa de impuritati. h. racordata cu hidroizolatia si fixata de constructie. verificarea etanseitatii hidroizolantiilor prin inundare cu apa timp de 72 or e a acoperisurilor cu panta pâna la 7% inclusiv. ) asternut în strat de 4 cm. . realizarea comunicarii cu atmosfera stratului de difuzie. daca rosturile între placi sunt intercalate. frontal. Nivelul apei va depasi cu minimum 2 c m punctul cel mai ridicat. dar peste 20% paralele cu panta). conform proiectului. g. la rosturi de dilatatie si la gaurile de scurgere. tinichigeria aferenta hidroizolatiei acoperisurilor (sorturi. amplasarea corecta a gaurilor de scurgere. Se mai verifica daca sunt corespunzatoare. comisia va efectua si probe locale directe. grosime se verifica grosimea stratului. verificarea pantelor conform proiectului. se verifica vizual uniformitatea acoperirii. Lungimea benzilor ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% 2. În mod special. longitudinal si minimum 7 cm. e. admit 10% cu petrecerile de minimum 5 cm.) fixat pe hidroizolatie.admit 10% cu petrecerile de minimum 5 cm. d. Latimea benzilor ± 2% Min. LISTA ABATERILOR ADMISIBILE LA MATERIALELE HIDROIZOLANTE Foi bitumate Abateri admisibile Carton bitumat STAS138/1969 Pânza bitumata STAS1046/67 Împâslitura bitumata STAS 7916 Tesatura bitumata 10126 75 1. La acoperisurile circulabile se verifica daca placile si dalele sunt montate pe un strat de nisip cu grosimea minima de 2 cm. dupa cum urmeaza: a.. respectarea directiei de montare a foilor (pâna la 20% panta se pot monta oricum. rezultatele verificarilor mentionate la acest capitol se înregistreaza conform instructiunilor pentru verificarea lucrarilor ascunse. la strapungeri. comparându-se cu proiectul. b. bine încheiata. racordarea hidroizolatiei la reborduri si atice. longitudinal si minimum 7 cm. copertine. frontal . c. la protectia hidroizolatiilor acoperisurilor necirculabile cu (granulatia 1-3 mm) cu pietris (granulatia 3-7 sau 7-15 mm. glaf uri etc) se verifica daca este executata conform proiectului. La protectia cu pietris (granulatia 7-18 sau 15-30 mm. în cazul în care aceste valori nu sunt respectate stratul respectiv trebuie refacut. uniformitatea distribuirii. La verificarea pe faze de lucrari comisia examineaza frecventa si continutul act elor de verificare încheiate pe parcurs. care trebuie sa fie prevazute cu gratare (parafrunzare) si sa nu fi e înfundate. prescriptiile tehnic e si abaterile admisibile.

P-ta Centrala. ± 1% ± 2% 3. 6 . 5 cm.5 cm.) 2 la 1 sul ( cu lungimea max. si adâncimea fiecare de 2.Max.) 5. Ruperi max. Depasiri sau lipsuri la margini -+6 -Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. 5 cm. si adâncimea fiecare de 2. 3 cm. BIST RITA. 2 rupturi 3 la 1 sul (cu lung. 2% din suluri cu max. max. 115 cm. nr. Suluri din 2 benzi (de numai 3mm cea mai mica) 4% 5% 3% 5% 4.

de presarare fata de limitele maxima si minima. Granulatia mater. 1703-80 si STAS 7359-80. Cute si ondule max. STAS 2355/3-1979 Hidroizolatii din materiale bituminoase la acoperisuri si terase . Suluri cu cutie si ondule max. --50+1 7. Capetele sulurilor max.75m. lipire.6. 6 . C 191/1979 Instructiuni pentru izolarea termica a acoperisurilor cladirilor cu cenusa si zgura de termocentrala . conform NTR 90-80. conform STAS 2028-80. 0. nr. b) Materiale bituminoase pentru amorsare. Normative privind proiectarea si executia lucrarilor de izolatii C16/1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii . STAS 2742-80 Guri de scurgere din fonta emailata pentru evacuarea apelor de Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. IB 1200 si IBP 1200 conform STAS 7916-80. P-ta Centrala. --50+1 -6. -Tesatura din fire de sticla bitumata tip TSA 2000. -hârtie Kraft de 125 g. sau hidrorezistenta conform STAS 3789-80. lung. latime) 9. -placi prefabricate mozaicate pentru protectie. Min. -materiale diverse si piese speciale pentru lucrari aferente hidroizolatiilor. C 112/1986 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii . grosime conform STAS 491-75. Greutatea insertiei gr/m. etansare: -bitum pentru lucrari de hidroizolatii tip H 68/75 si H 80/90. -vopsele si emailuri pe baza de rasini sintetice pentru protectie. ---5% 10. STAS 3303/0 Pantele acoperisurilor . 70 18±2 18±2 80±2 11. STAS 2355/2-1979 Hidroizolatii din materiale bituminoase la elemente de constructii . La foi perforate: gauri mm. conform STAS 7064-78./m. ---5% 8. MATERIALE FOLOSITE Materiale principale a) Materiale bitumate în foi: -carton bitumat tip CA400. --10% 6. conform STAS 10126-80. -pânza bitumata tip PA55 conform STAS 1046-78. 100 între axa gaurilor mm. -tabla zincata. con form NTR 9041-80. -Tesatura din fire de sticla bitumata placata cu folie de aluminiu tip TBA1. C 107/1982 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri . conform STAS 138-80. -împâslituri din fibre de sticla bitumate tip IA 1100. BIST RITA. -benzi de plumb de 1-2 mm. ---3 la 1 sul (max. Greutatea insertiei gr/m. si 3 cm. Materiale auxiliare -filer de calcar. distanta max. conform STAS 539-79.

7-83) -Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton -C 56-85 (B.N) -Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de aparare civila în subsolurile cladirilor noi -C 112 86 (B. -P 10-86 (B.Ap. inclusiv anexa 6 la regulament privind cuprinsul cartii tehnice a constructiei -STAS 10493-76 -Marcarea si semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si deplasarii constructiilor si terenurilor -STAS 2745-90 -Urmarirea tasarii constructiilor prin metode topografice -C130-78 -Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor Lista abaterilor admisibile la materialele hidroizolante Abateri admisibile Carton bituminat STAS 138/69 Pânza bituminata STAS 1046-6 7 Impâslitura bituminata foi bitumate: .C 12-1986) -Normativ pentru executarea lucrarilor de beton armat. Saltele din vata minerala STAS 2389/1977 Jgheaburi si burlane. Prescriptii de proiectare si alcatuire LISTA NORMATIVELOR REFERITOARE LA ASIGURAREA CALITATII -Legea nr. Forme si dimensiuni .C.1-1976) -Îndrumator privind executarea trasarii de detaliu la constructii. -STAS 9824/1-87 -Trasarea pe teren a constructiilor civile industriale si agrico le -C 169-88 (B C.07. 9-1986) -Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor materiale bituminoase la lucrarile de constructii. STAS 5833/3-80 Vata minerala si produse din vata minerala.1994) Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii. -H. -C 28-83 (B. pe acoperisuri si terase. Nr.pe acoperisuri si terase. social-culturale si industriale prin metode topograf ice -P 102-78(difuzate de M. -C 140-86(B. -STAS 5824/D-74 -Trasarea pe teren a constructiilor-prescriptii generale.C.C. 273-1994 ( Monitorul oficial 28. 1-2-1986) -Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucr arilor de constructii si instalatii aferente -C 16-84 (B.5-1988) -Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale. 1-1987) -Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii. -C 29-77(BC 5-1978) -Normativ privind consolidarea terenurilor de fundare. 4 -1975) -Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarii constructiilor de locuinte. 4 -1988) -Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilo r de constructii si instalatii aferente -P 130-88 -Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora -C 61 74 (B. 10 ianuarie 1995 -Legea privind calitatea în constructii. G. C.C.C. -C 83-75 (B.C. R. Forme si dimensiuni .

Lungimea benzilor ± 1% + 1% + 1 % ± 1'10 2. 15 cm ± 1% ± 2'10 Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun.STAS 7916-75 Tesatura bituminata STAS 10126-75 1. P-ta Centrala. 90 cm max. nr. Latimea benzilor ±2% Min. BIST RITA. 6 .

70 goluri mm distanfa max. 2 la 1 sul (cu lungimea maxima 3 cm fiecare) 5. 2 rupturi de lungime max. Deslipiri sau lipsuri la maraini -+6cm -6. Ruperi maxime 2% din suluri cumax. 0. si 3 cm Iatime) 9.3.de 2. 2 la 1 sul (cu lungimea maxima 3 cm fiecare) 5. admisa 3. 70 max.5 cm.5 cm. Suluri din 2 benzi (de numai 3 mm cea 4% 5% 3% 5% mai mica max. 4. Greutatea insertiei g/m2 --50±1 7. Suluri cu cutie si ondule max. Deslipiri sau lipsuri la maraini -+6cm -- .de 2. de 5 cm si adancimea max. 3 cm fiecare 3 la 1 sul (cu lungimea max. 2 rupturi de lungime max. Vute si ondule maxime ---3 la 1 sul (max. 100 intre axa gaurilor mm min. Deteriorarea capetelor sulurilor. Ruperi maxime 2% din suluri cumax. 4. Suluri din 2 benzi (de numai 3 mm cea 4% 5% 3% 5% mai mica max. -maxim --5% 8. 3 cm fiecare 3 la 1 sul (cu lungimea max. ---5% 10 la foi perforate: min. 100 -18 ±2 80 ±2 11 Granulatia materialului de presare--10% fata de limitele maxime si minime 10% conditionat pentru marimea max. de 5 cm si adancimea max.75 m lung.

6 . Vute si ondule maxime ---3 la 1 sul (max. Suluri cu cutie si ondule max. nr. GENERALITATI Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la executia sarpantelor de lemn. IGNIFUGARE SI ANTISEPTIZARE 1. 100 intre axa gaurilor mm min. admisa IV.75 m lung. 70 max. ---5% 10 la foi perforate: min.6. Clasificare. -maxim --5% 8. Conditii pentru standardele de clasificare vizuala NP 005-96 : Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn GP 023-96 : Ghid pentru tehnologia realizarii constructiilor din lemn ST 014-96 : Specificatie tehnica privind conditiile de calitate a lemnului pentru constructii lemnoase folosite în constructii STAS 5170-73 :Lemn rotund de rasinoase si foioase pentru industrializare si Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. Deteriorarea capetelor sulurilor. Greutatea insertiei g/m2 --50±1 7. 0. BIST RITA. 70 goluri mm distanfa max. 2. si 3 cm Iatime) 9. P-ta Centrala. 100 -18 ±2 80 ±2 11 Granulatia materialului de presare--10% fata de limitele maxime si minime 10% conditionat pentru marimea max. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA La lucrarile de executie a sarpantelor se vor avea în vedere urmatoarele standarde si normative de referinta : P 118-99 : Normativ de siguranta la foc a constructiilor SR EN 518:1998 Lemn de constructii.

marcare. fibra încâlcita. constructii. lemn de compresiune. NPO 19-97). Masurare. STAS 651-83 Materiale de protectia lemnului împotriva putrezirii STAS 652-83Materiale ignifuge 4. bucle. ferindu-le de . PREVEDERI GENERALE Din punctul de vedere al conditiilor în care se exploateaza elementele de construc tie din lemn acestea se încadreaza în clasa 2 de exploatare considerându-se umiditatea de echilibru a lemnului 18% (NP005-96).constructii. se admit crapaturi inelare partiale Gauri si galerii de insecte se admit cele mici si mijlocii iar cele mari numai s poradic Roseata. sipcile se sorteaza în care s e sorteaza în câte o singura clasa de calitate (STAS 1949-86). coloratie cafenie. 3. Riglele. Elementele de lemn vor avea clasa de calitate I (NP005-96. MATERIALE Sortimente de materiale de rasinoase folosite sunt conform urmotoarelor : STAS 650-83. stivuire. STAS 2925-67 :Masuri generale de protectie a lemnului contra putrezirii. Piesele de cherestea trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii de admisibilitate a defectelor: Denumirea defectelor Conditii de admisibilitate Rigle Grinzi Fibra înclinata. stivui re. maduva Se admit Noduri se admit noduri sanatoase. partial concrescute cazatoare. mucegai. putregai tare se admit Putregai moale se admite sub forma de pete izolate Coaja înfundata si crapaturi de ger Se admit din fiecare din cel mult ½ din lungimea piesei fara a depasi în adâncime ¼ din grosimea ei Zone îmbibate cu rasina Se admit Tesitura obtuza Se admite pe ambele canturi pâna la ¼ din lungime si 1/3 din grosimea piesei Se admite superficiala pe toate muchiile iar sub forma pronuntata se admite numai pe doua muchii pe cel mult 1/3 din lungimea piesei Tesitura ascutita Nu se admite Alte defecte Nu se admit Se va asigura protectia materialelor folosite în mod corespunzator. nodurile putrede si vicioase) cu conditia ca piesa sa-si mentina integritatea Crapaturi (cu exceptia crapaturilor de ger) se admit cu conditia ca piesa sa-si mentina integritatea. grinzile. albastreala. Masurare. concrescute. marcare.

P-ta Centrala. 6 . BIST RITA. nr.Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun.

ANTISEPTIZARE Putrezirea se produce sub efectul unor ciuperci si insecte xylofage ce se dezvol ta în conditii de existenta a umiditatii peste cea de saturatie si de temperatura între 0. etc. folosit la exterior. . care se folosesc pentru protectia lemnului rotund de constructii. Depozitarea se va face conform d egradare atât la depozitare.2-86 si a indicatiilor din Normativ C 46-89. cloropitrina. uleiului de creuzot. insolubile în apa.). cât si masuri constructive de reducere a umiditatii prin uscarea lemnului sau izolarea acestuia de surse care ar duce la ridicarea ei. titeiului. Depozitarea se va face conform prevederilor din STAS 5194-88. clorura de zinc. 5. deoarece în timpul arderii stratul de carbune format la exterior apara zona centrala a lemnu lui împotriva distrugerii. care constau în impregnarea pieselor de lemn. fluorosilicatul de sodiu) sau derivati organici solubili în apa (fenolii. hidroxi-toluolii. sulfatul de cupru. cât si la manipulare. zidarie sau otel neprotejat. Masurile de evitare a putrezirii lemnului vizeaza atât distrugerea sporilor de ciu perci prin antiseptizarea lemnului (tratamente chimice). dinitrofenolatul. Pericolul de prabusire a constructiilor din lemn în timpul incendiilor este mai mi ca decât ân cazul constructiilor din piatra. si 50. precum anhidrida sulfuroasa. înainte de punerea lor în opera. STAS 9319/1. etc. transformându-se în bioxid de carbon si apa. cum sunt sarurile minerale solubile în apa (clorura mercurica. ANTISEPTIZARE Masurile chimice constau în impregnarea superficiala sau profunda cu substante antiseptice fungicide (care exercita asupra ciupercilor o actiune toxica) : solubile în apa. Masurile de evitare si întârziere a arderii lemnului se realizeaza prin masuri constructive (în cazul constructiilor existente) sau chimice. în prezenta oxigenului din atmosfera. crezolii.degradare atât la depozitare.. cât si la manipulare. astfel lemnul poate fi inclus în categoria materialelor de constructie g reu combustibile neinflamabile. cum sunt derivatii organici de tipul gudronului de huila. PREVEDERI SPECIFICE Lucrarile de protectie a lemnului se vor face în conformitate cu prevederile din Normativul STAS 2925-67 si P 118-99. IGNIFUGARE Arderea lemnului este un proces de oxidare rapida a materiei sale organice. etc.. gazoase. aldehida formica. gudronului de lemn din sisturi bituminoase sau din turba. întârziind astfel prabusirea constructiei. cu substante ignifuge. fluorura de sodiu. si duce la descompunerea celulozei în bioxid de carbon si apa.

pentru distrugerea sporilor s i a miceliilor de pe suprafata lemnului infestat. 6 . nr. P-ta Centrala. paste antiseptice.folosite la dezinfectarea superficiala a lemnului. fabricate pe baza de fluorura de sodiu sau de fluorosilicat de sodiu se utilizeaza pentru protejarea elementelor de constructie care nu sunt sub actiunea umiditatii din atmosfera sau din sol. BIST RITA. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun.

sa nu favorizeze putrezirea si sa nu modifice rezistentele lem nului. Substantele ignifuge trebuie sa fie stabilite în timp. fluorura de sodiu. se produc substante pentru protectia insectofungicida si ignifuga a lemnului. borax ul. Umezirea se evita prin dispunerea sub piesele de lemn a unor straturi de hidroizolatie. carbonatul de potasiu). micsoreaza inflamabilitatea acestora. Masurile constructive constau în : alegerea si sortarea corecta a lemnului evitarea umezirii lemnului ce poate aparea din precipitatii. sau gaze inerte care prin amestecarea cu gazele de descompunere. asigurarea uscarii lemnului prin crearea unei circulatii a aerului care îndeparteaza umiditatea. Dintre substantele ignifuge se pot remarca saruri de amoniu (difosfat si monofos fat de amoniu. prin dispunerea sub elementele importante a unor piese din lemn rezistent.Industrial. având . sulfat de amoniu. impregnare sub presiune sau prin alternarea de bai calde si reci. etc. EVINIT. Ignifugarea lemnului se realizeaza prin aceleasi procedee ca si în cazul impregnar ii cu substante antiseptice. uscat si prelucrat în forma definitiva. din condens sau prin contactul cu elementele de constructie (beton. alaunii (sulfatul dublu de aluminiu si potasiu sau de aluminiu si amoniu). lemnul trebuie sa fie perfect sanatos. saruri de sodiu si potasiu (carbonatul si dicarbonatul de sodiu. COTINEX. impregnate. reducerea temperaturii lemnului prin consumarea unei parti din caldura de catre substantele ignifuge în procesele de topire. Substantele antiseptice se pot aplica : prin vopsire (tratare superficiala). sa nu aiba actiune corosiva asupra metalelor. evaporare sau descompunere a acestora. Pentru a se asigura o protectie corespunzatoare. prin evitarea incastrarii directe a stâlpilor de lemn în fund atii si socluri si prin corecta rezemare a grinzilor pe zidarie. clorura de amoniu). · prin acoperire cu paste antiseptice. IGNIFUGAREA Masurile chimice din : constau în tratarea cu substante chimice a caror actiune are loc topirea substantei ignifuge sub influenta caldurii si degajarea de vapori. Masurile constructive constau în : utilizarea lemnului numai în cladiri care nu prezinta pericol de incendiu. solutii cu diverse denumiri : TROPITOX. zidarie).

6 . tencuieli). îndepartarea lemnului de sursele de caldura. izolarea fizica a lemnului prin învelisuri rau conducatoare de caldura (azbest. P-ta Centrala.temperaturi interioare normale si anume t . BIST RITA. scântei. etc. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. C. fara foc deschis. 55. de exemplu cosuri. nr.

P-ta Centrala. CONTROLUL CALITATII Controlul calitatii va tine seama de : respectarea tehnologiei de executie adoptate pregatirea stratului suport aplicarea straturilor succesive încadrarea în grosimile maxime/minime admise. BIST RITA. MI 381/93. RECEPTIA LUCRARILOR La verificarea la receptia preliminara se va verifica : examinarea directa a lucrarilor executata prin sondaj privitoare la calitatea operatiilor. PROGRAM DE URMARIRE SI CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE Lucrarile de executie se vor executa in conformitate cu proiectul existent. MLPAT 7/N/93. nr. 6 . ce reglementeaza aceasta activitate : . V. Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor. 7. Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii. Proiectantul lucrarilor va fi chemat la toate fazele determinante. Orice alt act/protocol care reglementeaza si stabilesc masuri NTS si PSI stabilit între antreprenor si investitor pentru lucrarile ce se executa în incinte de folosinta comune.Legea 10/1995. Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului. CONTROLUL CALITATII 6. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun.6.normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C 56-85 . Oric e neconcordanta intre situatia de pe teren si proiect va fi adusa la cunostinta proiectantului general in cel mai scurt timp posibil. Anuntarea proiectantului se va face in scri s cu cel putin 10 (zece) zile inaintea fazei determinante sau intermediare. C 300-94. MLPAT 9/ N/15.1993.03. Pentru controlul calitatii lucrarilor executate se vor avea în vedere urmatoarele acte normative. 8. MASURI NTS SI PSI La executarea lucrarilor de sarpanta se vor avea în vedere urmatoarele acte normative ce reglementeaza aceste cerinte : Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii ord.

.

scari de interventie si salvar e STAS 6647 Masuri de siguranta contra incendiilor STAS 8844 Masuri de siguranat contra incendiilor. STAS 1342/91. Apa potabila HG 101/1997 Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara. Prescriptii constructive contra trecerii fumului Hotarârea 51/1992 Unele masuri pentru Îmbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor Ordin 381/11219/1994 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul Ministerului de Interne si al Ministerului Lucrarilor Publ ice si Amenajarii Teritoriului Norme C 58 Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii Constructii civile si industriale: CI40-86 Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat" P7-77 Normativ pentru proiectarea si executarea constructiilor fundate pe terenu ri slabe" C112-75 Normativ privind executarea hidroizolatiilor" STAS 2971 Indicatoare de securitate STAS 5185/1. Calculul terenului de fundare in cazul fundar ii directe STAS 10101-1975 Prevederi generale de verificare a sigurantei constructiilor Instalatii: SR 1692-2/1996 Captarea apelor subterane prin puturi. Usi balante pe scarile de evacuare. Sistem de toleranta STAS 3300/2-1985 Teren de fundare. STAS 1478 -1990 Alimentari cu apa prescriptii fundamentale Normativ 19/1994 Normativ de proiectarea si executarea instalatiilor tehnico sanitare Normativ I 13/2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire Normativ 17/2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electr ice PE 107 Normativ privind proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice .LISTA NORMATIVELOR SI LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND EXECUTIA LISTA NORMATIVELOR SI LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND EXECUTIA Reglementari de baza: Legea 10/1995 republicata -privind calitatea in constructii Legea 453/2001-privind autorizarea lucrarilor de constructii Prevenirea incendiilor: Normativ P 118 -Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privin d protectia la actiunea focului STAS 6168 Masuri de siguranta contra incendiilor. forme si dimensiuni STAS 2634-80 -Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. industriale si agrozootehnice. STAS 8600 -1979 Constructii civile. Conditii tehnice de calitate.2-86 -Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale.

120/ Normativ privind protectia cladirilor contra traznetului Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. nr. 6 . P-ta Centrala. BIST RITA.

folosindu-se jgheaburi.C56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii a ferente C56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de inst alatii aferente constructilor Norme tehnice privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale/2004 STAS 2308-81 -Alimentari cu apa si canalizari. aprobat de ICCPDC.S. 6. Capace si rame pentru camine de Vizitare SRAS 2448 -Camine de vizitare STAS 7656-90 -Tevi de otel sudate longitudinal pentru instalatii I 22-84 Normativ privind proiectarea si executarea conductelor de apa si canalizare realizate din tuburi de beton precomprimat. 2. 8. înainte de inceperea lucrarilor se va efectua o verificare atenta a tuturor elementelor din punct de vedere a starii si gradului de siguranta. continand toate documentatiile necesare in conformitate cu legislatia in vigoare. MASURI SI REGULI DE PROTECTIE LA ACTIUNEA FOCULUI 1. limitind si delimitind raza de actiune si de risc a utilajelor sau puncte de cadere a materialelor sau sculelor. I 12-78 Normativ privind efectuarea probelor de presiune la conducte de otel" STAS 3051-91 -Retele exterioare de canalizare STAS 8591-97 -Amplasarea în localitati a retelelor edilitare subterane STAS 2914/4-75 -Terasamente compactari P 73-78 -Proiectarea si executarea recipientilor din beton armat STAS 1795-89-Canalizare PRESCRIPTII DE PROTECTIA MUNCII SI P. parte a unei documentatii tehnice elaborate cu scopul construirii. palete.I Lucrarile vor fi executate pe baza unui plan de ORGANIZARE DE SANTIER. Se asigura dotarea cu schele. 5.. beton simpl lu. conteinere si alte dispozitive si utilaje corespunzatoare. Se asigura cai de acces sigure atit la sol cit si pentru lucru de inaltime. 3. Se semnalizeaza golurile si zonele periculoase si se asigura cu balustrazi de protectie. Se interzice supraîncarcarea planseului prin aglomerare de materiale sau utilaje. . Transportul si evacuarea materialelor se face in asa fel incit sa nu produca degradarea acestora. La organizarea de santier se va tine seama de: -NORME REPUBLICANE DE PROTECTIA MUNCII -NORME DEPARTAMENTALE DE PROTECTIE A MUNCII 1. Se doteaza muncitorii cu echipamente de protectie adecvate. 7. 4. podine si alte mijloace de siguranta. beton armat. Se va executa o imprejmuire totala a perimetrului constructiei cu indicatoare ce vor semnala gradul de periculozitate a zonei si lucrarilor ce se Întreprind cu interzicerea accesului personalului neautorizat. functie de rezistenta acestor elemente.

nr. BIST RITA. stabilite conform C300/1994. P-ta Centrala. 6 . 24 Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun.Se vor stabili functie de categoria de pericol la incendiu a proceselor tehnologice Normele de protectie împotriva incendiilor.

005/1997 toate masurile pe linie P. 6 .S. Se iau masuri de semnalizare din timp a aparitiei focarelor de incendiu si stabilirea unor scheme tactice de interventie.2.I. 3.I. pentru asigurarea cailor de acces de interventie si dotarea corespunzatoare cu echipament si mijloace P. nr. Cluj-Napoca Intocmit: Iulie. 2010 arh. P-ta Centrala. functie de presupuse situatii critice. BIST RITA. Se vor corela cu N. Se iau masuri de semnalizare din timp a aparitiei focarelor de incendiu 2.E.S. 4. Narcisa Turcanu Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. Se iau masuri organizatorice pentru asigurarea mijloacelor de lupta impotriva incendiilor si de asigurarea evacuarii sigure a persoanelor.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful