CAIETE DE SARCINI Proiect nr. 84/2010 CUPRINS PREVEDERI GENERALE I. INVELITORI 1. Invelitoare din tigla ceramica 2.

Materiale si standarde de referinta 3. Caracteristici fizico-mecanice 4. Livrare, depozitare, manipulare pentru materiale si produse 5. Executarea lucrarilor 6. Descrierea lucrarilor de baza 7. Verificarea în vederea receptiei 8. Masuratoare si decontare 9. Protectia contra incendiilor, securitatea muncii si protectia lucrarilor în perioada de executie 10. Materiale folosite II. SARPANTA 1. Standarde 2. Descrierea pieselor componente 3. Livrare si manipulare 4. Executia lucrarilor 5. Verificarea calitatii 6. Masuri de protectia muncii III. IZOLATII 1. Domeniul de aplicare 2. Prevederei comune 3. Izolatii termice 4. Hidroizolatii 5. Verificarea calitatii 6. Materiale folosite IV. IGNIFUGARE SI ANTISEPTIZARE 1. Generalitati 2. Standarde si normative de referinta 3. Materiale 4. Prevederi generale Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA, P-ta Centrala, nr. 6

5 Prevederi specifice 6. Controlul calitatii 7. Receptia lucrarilor 8. Masuri nts si psi V. PROGRAM DE URMARIRE SI CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE Intocmit, arh. Narcisa Turcanu Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA, P-ta Centrala, nr. 6

PREVEDERI GENERALE 1. La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din standardele si normativele in vigoare. 1.2. Antreprenorul are obligatia sa studieze documentatia pusa la dispozitie de investitor, sa examineze terenul si amplasamentul lucrarilor astfel incat sa apr ecieze si sa preia pe propria raspundere conditiile de executie a lucrarilor. 1.3. Antreprenorul este obligat sa efectueze la cererea investitorului verificar i suplimentare, fata de prevederile prezentului caiet de sarcini. 1.4. Antreprenorul va asigura prin posibilitati proprii sau prin colaborare cu u nitati de specialitate efectuarea tuturor incercarilor si determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini. I. INVELITORI 1. INVELITOARE DIN TIGLA CERAMICA Acest capitol cuprinde alcatuirea si executarea invelitorilor din tigla ceramica la constructii cu pod, conform normativului I. 37-88 care reglementeaza executia in ansamblu a lucrarii. 2. MATERIALE SI STANDARDE DE REFERINTA Se vor folosii tigle trase solzi pentru monumente istorice tip Tondach sau simil ar Acest sistem pentru monumente istorice e format din trei tipuri de tigla cu dimensiuni diferite ce se combina intre ele. Dimensiunile folosite sunt de 400x190, 420x190 si 440x190 mm. Tiglele si coamele trebuie sa fie prevazute cu gauri de prindere. Diametrul gaur ilor de prindere trebuie sa fie de 1,5 mm la tigle si de min. 2 mm la coame. Se admit e ca max. 5 . din tigle sau coame sa nu aiba gauri de prindere. Inaltimea ciocurilor pentru prinderea tiglelor se recomanda sa fie de 20 mm dar nu mai mici de 15 mm. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA, P-ta Centrala, nr. 6

3. CARACTERISTICI FIZICO-MECANICE -sunetul de lovire cu un ciocan trebuie sa fie clar, nedogit; -structura in spartura trebuie sa fie omogena, completa, cu granulatie mica si f ara stratificatii care sa infuenteze rezistenta la inghet-dezghet; -impermeabilitatea, capacitatea portanta si rezistenta la inghet-dezghet, conf S TAS 518 14 2.2. Forma tiglelor si coamelor trebuie sa fie regulata si fara valuri. Se admit abateri de la planeitatea fetelor si rectilinitatea muchiilor de max. 4 mm la tiglele trase profilate cu jgheab. -nu se admit crapaturi; -glazura si ancoba trebuie sa fie aplicate uniform si sa nu prezinte exfolieri. Regulile si metodele de verificare a calitatii tiglelor si coamelor din argila a rsa se fac conf. STAS 514-78. Pentru burlane si coturi se foloseste tabla zincata cu 0,5 mm STAS 2028-80 si se executa conf. STAS 2274-88. Receptoare din fonta emailata pentru colectarea apelor de pe terase si acoperisu ri conf. STAS 2742-86 montate la streasina jgheab. 4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE PENTRU MATERIALE SI PRODUSE Fiecare livrare trebuie sa aiba pe linga cantitatea solicitata de tigle si canti tatea necesara de coame. Tiglele si coamele se depoziteaza in stive de aceleasi produs e si clase de calitate. Tiglele se aseaza pe cant pe max. 7 rinduri si intre rinduri se aseaza sipci, talaj sau alte materiale care sa asigure integritatea produselor d e depozitare, iar coamele se aseaza in pozitie verticala pe max. 6 rinduri. Tiglel e si coamele se livreaza paletizate, pachetizate containerizate sau neambalate. Incarcarea si descarcarea produselor trebuie sa fie facuta cu grija, fiind inter zisa aruncarea sau rostogolirea lor din mijloacele de transport. Miniumul de plumb se livreaza in butoaie bine inchise si se depoziteaza in incaperi uscate si acoperi te. Cuiele se livreaza in pachete pe tipuri si cutii bine inchise.Sirma se livreaza in colaci formati dintr-un singur fir fara indoituri. Tabla se livreaza in legaturi de max. 60 kg si se leaga cu benzi de tabla de cca . 30 mm latime.Vergele de staniu plumb se livreaza nemabalate in legaturi cu masa de max. 15 kg.Amoniacul solutie se livreaza in cisterne, butoaie de otel si in balo ane de sticla pentru produse industriale conf. STAS 2062-74.Acidul azotic se livreaza i n ambalaje de sticla inchise cu dopuri de sticla sau gresie etansate cu ipsos. In manipularea acidului azotic tehnic se vor respecta instructiunile de protecti a muncii referitoare la substantele corozive. Depozitarea se face la max. 20. C fe rit de lumina, se evita contactul cu acidul azotic tehnic cu substante organice pe c

Carton bitumat se livreaza in suluri nemabalate. 6 . BIST RITA.Termenul de garantie este de 6 luni de la data fabricatiei cu respectarea conditiilor de ambalare. STAS 447-80. nr. P-ta Centrala. legate la ambele capete cu sirm a sub care se pune o manseta de carton. depozitare si transport conf. Sulurile de carton bitumat se depoziteaza Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun.are le poate aprinde.

vertical max. stratul suport al acestuia va fi rig uros controlat in ceea ce priveste : -respectarea solutiilor. vertical max. Depozita rea burlanelor. 5. 2 cm. cite 5 buc. pe 3 cm. 37-88. sau ambalate in lazi. -asigurarea scurgerii apei in cazul luminatoarelor. precum si evacuarea lor prin burla ne. sipcile di n al 2lea rind fiind asezate in lungul capriorilor. pazii) vor precede montarea invelitor ii propriu-zise. ferite de soare. la o legatura. molozuri de pe fata superioara a suportului. In timp de iarna. jgheaburile se livreaza legate cu sirma neagra moale cu diametrul de 1 mm. 2 rinduri.Inglele se aseaza pe doua rinduri de sipci si astereala. ferite de soare. inainte de inceperea executiei invelitorii. dolii. Coamele invelitorilor se vor executa cu coame mari (STAS 515-89) la invelitori d in tigla cu jgheab si vor fi petrecute. Montarea tiglelor se va incepe de la p oala catre coama. Bratarile se livreaza in legaturi de cite 10 buc. 6. materialelor. Burl anele. 2 rinduri. resturilor de materiale. coturilor si a bratarilor se face pe platforme. pan elor. intemperii si lovituri. Fixarea lor se va face cu mortar d e . EXECUTAREA LUCRARILOR Operatiuni pregatitoare: Invelitorile se vor executa in conformitate cu detaliile din proiectul de execut ie si cu respectarea prevederilor din normativ. Coturile se livreaza legate cu sirma a cite 4 bucati la o le gatura. mustatilor. jgheaburilor. intemperii si lovitur i. in conformitate cu datele din proiect. -respectarea pantelor scurgerilor. DESCRIEREA LUCRARILOR DE BAZA Lucrarile de tinichigerie (rosturi. -astereala sa fie bine fixata pe capriori cu rosturile intre scinduri de max. planeitatii si a aliniamentului formelor. Rindurile de tigla se vor decala unul fata de altul cu o jumatate d e tigla. Inainte de inceperea executiei invelitorii. asigur indu-se protectia smpotriva loviturilor si a deteriorarilor. stratul suport si materialele ce se pun in opera vor fi bine curatate de zapada si gheata. dimensiunilor. Burlanele. umezeala. -protectia anticoroziva prevazuta in proiect pentru partile metalice. precum si a modului de pri ndere si ambalare a elementelor suportului conform proiectului. umezeala. La streasina se monteaza jgheaburi dreptunghiulare (in forma de U) si asi gura colectarea apelor pluviale de pe invelitoare. alcatuirea si executarea invelitorilor C. -indepartarea urechilor de montaj.

BIST RITA. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. Doliile vor fi din tabla de 0. cu precizarea ca lucrarile de rostuire cu mortar de var-ciment sa fie aminate pentru a fi executate pe timp calduros. Tiglele ce se monteaza la dolii.5 mm prinse de astereala prin copci de tabla pe min. Executarea lucrarilor pe timp friguros. Racordurile invelitorilor din tigla de calcane si timpane sau acoperirea acestor a se vor face conform detaliilor. 40 cm latime. 6 . timpane se vor sec tiona la fata locului dupa necesitati.ciment var. Jgheaburile se prind de constructie cu ajutorul bratarilor ancorate in capriori. invelit orile de tigla se pot executa pe orice anotimp. Falturile doliilor din tabla vor fi duble si cositorite. nr. P-ta Centrala.

0 m distanta. pazii) si va consta in: a) verificari scriptice -calitatea suporturilor pe baza de proces verbal de lucrari ascunse -calitatea materialelor puse in opera pe baza de certificate de calitate. pct. -respectarea intocmai a prevederilor din proiect si a dispozitiilor de santier. Racordurile intre burlanul de tabla si tub ul de fonta (cind scurgerea se face la canalizare) va fi etansa cu chit elastic. 7. BIST . b) verificari fizice privind : Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. 3 cons emninduse aceasta in procesul verbal de lucrari ascunse. standarde. 2. Modul de asezare a tiglelor cu jg heab este pe doua rinduri de sipci si astereala.. Pentru lucrarile gasite necorespunzatoare se vor da dispozitii de santier pentru remediere sau refacere. 20 25 cm de la sol sau di rect la canalizare printr-un tub de fonta. -calitatea principalelor materiale care in conformitate cu standardele si normel or in vigoare.Pantele admise pentru acoperisurile invelitorilor din tigla cu jgheab trase conf. VERIFICAREA IN VEDEREA RECEPTIEI Verificarea calitatii in timpul executiei se face conform prevederilor din Normat ivul pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente indicativ C. Pentru a smpiedica luneca rea Burlanele se prind tot cu bratari ancorate in zidarie. recomandari. Evacuarea ape i prin burlane se face prin coturi de tabla amplasate la cca. -corectitudinea executiei conform prevederilor capitolului prescriptii de execut ie. STAS 3303/2-88 minim 50 70 cm/m. Streasinile jgheab din tabla zincata pentru evacuarea apelor din streasina jgheab se face prin burlane de tabla zincata cu sectiunea dreptunghiul ara STAS 2389-77. Receptia lucrarilor de invelitori se va face la terminarea completa a executiei inclusiv tinichigeria (jgheaburi. Prescriptii. buleti ne de incercari. 120 cm/m. max. Pe parcursul executiei lucrarilor de invelitori se va verifica in mod special : -indeplinirea conditiilor de calitate a suportului invelitorii conf. normative pentru executia in detaliu: Invelitoarea din tigla are forme simple cu intersectii (dolii si coama) cit mai putine. Pentru a smpiedica lu necarea burlanelor pe verticala in bratari se vor lipi de burlanele din tabla opritori triunghiulare care vor sprijini pe bratari la cca. 56-85 caiet I si caiet XI din Instructiuni pentru verificarea calit atii receptiei lucrarilor ascunse (anexa I 1). burlane. analize.Burlanele se prind tot cu bratari ancorate in zidarie. scurgeri libere la streasina sau cu jgheaburi.

nr. 6 . P-ta Centrala.RITA.

37-88. La receptia lucrarilor se va proceda la examinarea lor minutioasa. in special la dolii. -sa indeplineasca functia de indepartare completa a apelor pluviale si sa asigur e conditia de etanseitate generala. MASURATORI SI DECONTARI Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun.-terminarea completa a lucrarilor de invelitori -terminarea completa a lucrarilo r de invelitori . -elementele rigide ale invelitorii (tigla . nr. sa fie petrecerile aliniate si suficiente pentru a asigura etanseitatea generala a inve litorii.rupturi. 8. rosturi. perforari gresite . Invelitorile terminate trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii : -sa respecte cotele si pantele prevazute cu abatere admisibila la pante max. BIST Municipiul BISTRITA RITA. strapungeri. fata de cele prevazute in proiect. 5 .respectarea prevederilor Normativului privind alcatuirea si executarea invelitorilor la constructii C. crapaturi. P-ta Centrala. 6 . racorduri.

Astereala se masoara separat la metru patrat cu suprafata real executata. Nu se admit acce se improvizate iar caile de acces vor fi libere de materiale si obstacole. indiferent de temperatura aerului. ceata deasa. 10. PROTECTIA CONTRA INCENDIILOR. ploaie torentiala sau ninsoare puternica. vint cu intensitatea mai mare de gradul 6. lungi mea real executata. P-ta Centrala. Coamel e.Invelitoarea se deconteaza la metru patrat suprafata real executata. se vor monta parapete si se vor prevedea sub tronsonul de lucru o plasa generala din franghie rezistenta la caderea unui om. 9. Materialele si operatiunea de ro stuire a tiglelor sunt cuprinse separat si se masoara la mp de invelitoare rostuita. BIST RITA. ordinele nr. XXXVII). I Santiere de constructii cap. executia lucrarilor de invelitori se va intrerupe. In jurul blocului de acoperis se vor instala ingradiri si table indicatoare. 6 montaj si . 34/1975 si 60/1975 cu modificarile conf. -Norme republicane de protectia muncii. SECURITATEA MUNCII SI PROTECTIA LUCRARILOR IN PERIOADA DE EXECUTIE Se vor respecta : -Norme generale de protectia contra incendiilor la proiectare si realizarea constructiilor si instalatiilor aprobate prin Decret nr. copertinele din tabla zincata se masoara la metru. doliile. Legarea cu centuri de sigurnata a muncitorilor care lucreaza pe acoperis la montarea elementelor de invelitoare este obligatorie. In timp de polei. racordurile. burlanele. planselor din proiect. 290/1977. nr. rosputilr. ordinelor nr. Consumurile specifice de utilaje cuprind orele de functionare efectiva a utilajului de ridic at. Cand acest lucru stinjenes te sau nu ofera destula securitate. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. -Norme specifice de protectia muncii pentru activitatea de constructii de deservire (vol. -Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului indicativ P 118/83. masurata in planul invelitorii conf. Jgheaburile. Plansele de siguranta refolosibile se masoara la metru patrat de invelitoare. MATERIALE FOLOSITE Se vor folosi tigle trase tip solzi pentru monumente istorice tip Tondach sau similar. Paziile se masoara la metru liniar. 110/75 si 39/75. paziile. la calcane din tabla nu se masoara sep arat fiind cuprinse in normele invelitorii. Pentru muncitorii care lucreaza pe acoperis se va prevedea un acces sigur prin s cari montate anume si verificate de conducatorul punctului de lucru.

sfoara sarma. 6 . Cele mai importante piese ce intra in alcatuirea sarpantei sunt: popii-executati din lemn ecarisat cu sectiunea de 16*16 cm. cu sectiunea de 20*25 cm. -Piese de consolidare care leaga si intaresc sarpanta (clestii). STANDARDE Avand in vedere ca sarpanta are rolul de a sustine invelitoarea constituind sche letul acoperisului. Capriorii-se monteaza perpendicular pe poala invelitorii si se aseaza la distante egale unii de altii. Se int erzice innadirea capriorilor in camp intre pane. Pentru trasare: creion. Au sectiunea de 10*14 cm. ruleta. topoare. Clestii se executa din perechi de dula pi care se fixeaza pe ambele parti ale pieselor care se fixeaza. 2. barda. talpi-dispuse sub popi cu latura mare pe verticala. EXECUTIA LUCRARILOR Operatiile pregatitore in vederea executarii sarpantei sunt: -materiale utilizate: otel-beton. Innadirea capriorilor se face de obicei prin alaturarea si petrecerea lor pe fiecare parte a panei cu cel putin 20 cm. creta. Contrafisa se monteaza intre popi si pane avand sectiune de 10-12 cm. suruburi pentru lemn. -Piese de rezistenta (popii. lemnul va fi ales cu grija dupa standardele in vigoare: -lemn rotund conform STAS 1010-65 -cherestea conform STAS 45/e 63 si STAS 1949-6. scoabe de diferite dimensiuni. Piesele desenate contine un plan sarpanta si sectiuni transversale unde sunt mentionate elementele componente ale sarpantei. P-ta Centrala. -Piese pentru asigurarea stabilitatii (contrafisele). coltar. arbaletrierii. BIST RITA. talpile. panele-se monteaza in lungul acoperisului s i se executa din lemn ecarisat cu sectiunea de 16*19 cm. tesla. cuie. Panele se fixeaza prin chertare iar suplimentar se prevad corniere metalice. furtun de nivel. rigla. -Pentru cioplire si ajustare: cutitoaie. SARPANTA 1. fir cu plumb.II. -Pentru verificarea pieselor: nivela. -Pentru masurare: metru. LIVRARE SI MANIPULARE Transportul pieselor componente de la atelier la locul de montaj se poate face p rin diferite mijloace in raport cu dimensiunile si greutatile lor iar ridicarea lor se face cu scripeti sau cu elevatorul 4. dreptar. panele si capriorii). Capriorii se fixeaza pe talpa inferioara-cosoraba de 20*1 4 cm-iar la coama unul pe celalalt. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. DESCRIEREA PIESELOR COMPONENTE Sarpanta este alcatuita dintr-un ansamblu de piese fiecare avand un rol bine def init. 3. nr.

.

2. iar longitudinal prin contrafisele panelor. drujbe.-Pentru taierea lemnului: fierastraie.echer. Invelitoarea va fi prevazuta cu opritoare de zapada(parazapezi). In ceea ce priveste asigurarea cerintelor antifoc a casei scarilor aceasta este inchisa la accesul in pod cu o usa metalca termoizolata si protejata antifoc cu placi de ipsos. arcuirea si deformarea se verifica cu o rigla metalica aplicata pe muchii si suprafete si se masoara cu instrumente obisnuite ( ruleta.rigla gradata. Elementele si piesele se verifica bucata cu bucata daca corespund desenelor d in proiect si conditiilor de mai sus.VERIFICAREA CALITATII 1. Podul creat de sarpanta proiectata asigura doar accesul la elementele sarpantei in vederea intretinerii invelitoarei si a instalatiilor de scurgere a apelor meteor ice. 5. Cas a scarilor va avea asigurata ventilarea proprie prin dotarile existente. popi. De asemenea planul invelitorii este contravantuit prin astereala continua care se va monta in asa f el incat sa se realizeze o tesere uniforma. optimizandu-se ritmicitatea dispunerii elementelor componente. clesti si talpi cu realizarea unor imbinari tipizate a acestora. calitatea de prelucrare se determina prin examinarea aspectu lui exterior. Schemele de alcatuire sunt date in functie de latimea cladirii. Specia lemnului. joagare. 5. Contravantuir ea sarpantei este asigurata transversal prin popi inclinati si prin prinderea cu cl esti a popilor si capriorilor. contrafise. pane. Proiectul prevede o sarpanta dulghereasca pe scaune curente avand capriori.c ) 4. Dimensiunile si sectiunile elementelor. Daca la verificare se constata ca 5% sau mai multe din elementele cu aceiasi denumire nu indeplinesc fie chiar si una din conditiile mentionate intregul lot se respinge si elementele necorespunzatoare se inlocuiesc. Asamblarea sarpantei se face cu imbinari dulgheresti detaliate in plansele de detalii de executie. 3.t. e. Accesul in pod se va face prin elementele de acces proiectate pentru terasa existenta (o scara fixa metalica si o usa ) amplasate la ultimul nivel. Calculul static si dimensionarea tuturor elementelor componente ale sarpantei s-a facut conform STAS 856-71. Producatorul va garanta ca toate elementele si piesele livrate corespund cond itilor impuse si va insoti lotul respectiv cu un certificat de calitate care va cuprind e : -denumirea si adresa producatorului -specificatia pieselor lotului . Mat erialele care se utilizeaza se vor incadra in: -lemn rotund -STAS 4342-68(dimensiuni si STAS1961-80(clasa de calitate) -cherestea -STAS 942-80(dimensiuni) si in STAS 1949-74(clasa de calitate).

6 .-certificarea ca piesele expediate corespund calitativ. MASURI DE PROTECTIA MUNCII Muncitorii care lucreaza la executarea sarpantei vor fi tot timpul echipati cu c enturi de siguranta. 6. Se vor respecta : Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA. nr. P-ta Centrala.

-Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privind protectia la actiunea focului indicativ P 118/83. Legarea cu centuri de sigurnata a muncitorilor care lucreaza pe acoperis la montarea elementelor de invelitoare este obligatorie. indiferent de temperatura aerului. Cind acest lucru stinjenes te sau nu ofera destula securitate. XXXVII).nu se admit in zonele de imbinare 545f57f -se admit pe rostul piesei.Norme generale de protectia contra incendiilor la proiectare si realizarea . executia lucrarilor de invelitori se va intrerupe. Conditiile de admisibilitate ale defectelor anomaliilor sint : -noduri concrescute si noduri sanatoase : se admit in afara zonelor de imbinare noduri cu marimea de maxim 5 cm se admite o distanta intre noduri de minim 50 cm -noduri partial concrescute si noduri negre : nu se admit -noduri putrede : nu se admit 545f57f -noduri longitudinale : nu se admit -coloratie anormala roseata . ceata deasa. ordinelor nr. 290/1977. 110/75 si 39/75. -Norme specifice de protectia muncii pentru activitatea de constructii montaj si de deservire (vol. BIST Municipiul BISTRITA . -Norme republicane de protectia muncii. vint cu intensitatea mai mare de gradul 6.N orme generale de protectia contra incendiilor la proiectare si realizarea constructiilor si instalatiilor aprobate prin Decret nr. ploaie torentiala sau ninsoare puternica.albastreala : nu se admite crapaturi : . Conditiile de admisibilitate ale defectelor de prelucrare. 34/1975 si 60/1975 cu modificarile conf. Pentru muncitor ii care lucreaza pe acoperis se va prevedea un acces sigur prin scari montate anume si verificate de conducatorul punctului de lucru. se vor monta parapete si se vor prevedea sub tronsonul de lucru o plasa generala din fringhie rezistenta la caderea unui om. I Santiere de constructii cap. cu adincime de max ¼ din 545f57f grosime si pe o lungime de ¼ din lungimea piesei -maduva si inima dubla : se admit numai la piese mai groase de 6cm -fibra inclinata : se admite daca nu depaseste 7 cm / m -gauri in galeri de insecte : nu se admit -inima rosie a fagului : se admite daca este sanatoasa IV. In jurul cladirii se vor instala ingradiri si table indicatoare. Nu se admit accese improvizate ia r caile de acces vor fi eliberate de materiale si obstacole. ordinele nr. transport si depozitare sint : -tesitura ascutita : nu se admite -tesitura obtuza : se admite pe fete elementelor groase cu Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. In timp de polei..

P-ta Centrala. 6 .RITA. nr.

III. Se prevede izolarea peretilor de la subsol (inclusiv a fundatiei) cu izolatii ti p Tefond.Prevederile acestui capitol se aplica la toate lucrarile de izolatii termice si hidrofuge la constructiile de locuinte. neputând fi utilizate daca prezinta abateri peste cele admisibil e. în prealabil: -s-a verificat de catre conducatorul tehnic al lucrarii ca au fost livrate cu ce rtificate de calitate. Verificarea caracteristicii si calitatii suportului pe care se aplica hidroizola tia se va face în cadrul verificarii executarii suportului respectiv. IZOLATII 1. umiditatii etc. Constructia are acoperis tip sarpanta din lemn cu invelitoare din tigla. Este strict interzis a se în intregime sau pe începe executarea oricaror lucrari de izolatii daca suportul portiuni nu a fost în prealabil verificat conform instructiunilor pentru lucrari ascunse. PREVEDERI COMUNE Hidroizolatii orizontale Toate materialele si semifabricatele. înlocuiri de materiale nu sunt permise decât cu acordul scris al beneficiarului si proiectantului. depozitarea si conservarea lor în conditii în care sa asigure pastrarea calitatii si integritatii lor. arcuirea si rasucirea : se admit maxim 0. 2. care sa confirme fara dubiu ca sunt corespunzatoare normelor respective si prevederilor proiectului. care intra în componenta unor izolatii vor f i introduse în lucrare numai daca. -s-a organizat primirea si receptia materialelor conform prevederilor din regulamentul la HCM 941-1959 iar manipularea.1. în conformitate cu prevederile din norme le tehnice în vigoare.dimensiunea maxima 1/5 din grosimea si latimea elementelor dimensiunea maxima 1/ 5 din grosimea si latimea elementelor -curbarea. Sub ziduri se prevede o hidroizolatie orizontala cu tencuieli cu mortar M100 -T si apastop. prin masurarea dimensiunilor geometrice. straturile succesive ale izolatiei propriu-zise. DOMENIUL DE APLICARE 1.In toate grupurile Sanitare se prevede o hidroizolatie orizontala din ca rton bitumat si bitum.2 % din lungimea elementului -bombare : se admite maxim 1 % din latimea elementelor -zgirieturi : se admit nelimitat pe canturi iar pe fete daca nu depasesc 2 mm in adincime. cu termoizolatie din vata minerala in folie de aluminiu. -materialele folosite sa fie verificate înainte de punerea în opera. Toate verificarile ce se efectueaza la lucrari sau parti de lucrari de izolatii. care ulterior se acopera (de ex. rac ordarile. .

6 . iar planeitatea lui sa fie Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. conform instructiunilor respective. etc ). nr. se înscriu în procese-verbale de lucrari ascunse.piesele înglobate. Alte verificari ce trebuiesc efectuate sunt: -stratul suport sa nu prezinte asperitati mai mari de 2 mm. P-ta Centrala. BIST RITA.

continua. minim 10 cm. nu se admit deslipiri. Modul de asezare a foliei: folia va fi asezata paralel cu streasina. 25-30 cm pentru a asigura ven tilarea structurii superioare. -racordarile dintre diverse suprafete. elementul de ventil are la coama cu pieptan sau de banda de aerisire la coama. asezarea foliei se va face pâna sub coama. -lipirea corecta a foilor . folia se va fixa pe contrasi pca de coama paralela cu coama. la acop erisurile nemansardate (pod). este interzisa petrecerea foliei pe coamele oblice. la realizarea frontonului folia se fixeaza pe scândura de fronton. sectiunea astfel obtinuta asigura ventilarea structurii. Utilizarea foliei armate Folia armata este folosita în mod obligatoriu la acoperisurile mansardate. suprapunerea de-a lungul foliei se va face doar pe caprior. Folia armata împiedica patrunderea vaporilor de apa în stratul de termoizol atie. 50 cm. suprapunerea de folie va fi de aprox. -respectarea retetelor si procedeelor de preparare a materialelor pe santier con form normativului C112. iar la acoperisuri cu panta mica de 15 cm. la aprox. Sectiunea de ventilare dintre tigla si folie (ventilata la coama si streasina) împiedica încal zirea excesiva a acoperisului pe timp de vara. . -racordarea corecta a izolatiilor orizontale cu cele verticale. folia armata este folosita optional pentru evitarea patrunde rii prafului si a zapezii. -latimea de petrecerea foilor (7 10 cm. Sectiunea de ventilare dintre folie si stratul de termoizolatie elimina condensul care a patruns prin termoizolatie. alunecari si basici. longitudinal. Margine a inferioara a foliei se va aseza pe sortul metalic si nu pe jgheab.continua. cu marginea pe sortul metalic. frontal). Patr underea precipitatiilor este blocata de elementul elastic sub coama. cu abateri admisibile fata de dimensiunil e din proiect. folia va fi fixata cu capse si cu contrasipca. fixarea acestei bande se va face pe contrasipca. pentru împiedicarea patrunderii pulberilor de zapada la nivelul coamei se va fixa o banda subtire de folie de cca. 10 cm.

în cazul ferestrelor de mansarda. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. 6 . nr. doliile nu se acopera cu folie. 25-30 cm de la capatul capriorului. BIST RITA. decuparea foliei se va face pe diagonala. Elementul de do lie va acoperi aceasta sectiune de ventilare asigurând o ventilare corecta. folia se fixeaza pe prima sipca de jos si de sus de lânga gol. în cazul gurilor de aerisire si trecerilor de antena se va decupa folia în forma de trapez. la intersectia sarpantei cu un perete paralel cu streasina asezarea foliei se fa ce pâna la cca. marginea foliei se va fixa de prima contrasipca paralelacu dolia. P-ta Centrala. golurile din folie rezultate de trecerea unor structuri prin folie vor fi constr uite cu canal. pentru a asigura ventilarea sectiunii. Între dolie si contrasipca se formeaza un canal.la intersectia sarpantei cu un perete vertical folia este condusa si fixata pe p erete. iar ma rginile rezultate se vor fixa pe marginea ramei ferestrei.

straturile hidroizolatiei sunt lipite uniform si continuu cu mastic de bitum. lipirea corecta a foilor (nu se admit deslipiri si basici. comisia este obligata sa verifice prin sondaj corectitudinea înregistrarilo r facute pe parcurs.) conform Normativului C112-86. calitatea amorsajului si lipirea corecta a fiecarui strat al hidroizolatiei. existenta rosturilor de dilatare de 2 cm. la un dreptar de 2 m. latime pe conturul si în câmpul (de 4-5 m. precum si denivelarile de planeitate (abaterea admisibila ±5 mm. b. b.4. La receptia preliminara se procedeaza ca si în cazul verificarii pe faze. etape si succesiunea operatiilor. în afara de rezolvarea problemelor de l a pct. Verificarile ce trebuie efectuate la celelalte lucrari de hidroizolatii. în afara de cele prevazute de mai sus. Hidroizolatia se verifica vizual daca îndeplineste urmatoarele conditii: a. numarul sondajelor se stabileste de comisie. 6 . fara zone nelipite. când acestea apar. calitatea materialelor hidroizolatoare. minimum 10 cm. Pe parcursul executarii lucrarilor. îns a numarul sondajelor poate fi redus pâna la 1/20 din cele initiale. BIST RITA. IZOLATII TERMICE 2. d. repararea lor este obligatorie). c. La verificarea pe faze de lucrari comisia examineaza frecventa si continu tul actelor de verificare pe parcurs. 2.· folia odata asezata nu se va expune intemperiilor mai mult de 4-5 saptamâni. VERIFICAREA CALITATII lucrarilor de hidroizolatii la grupurile sanitare. nr.4. pentru care se admit abateri maxime de ±2 mm. latimea de petrecere a foilor (7 10 cm. dar va fi de cel putin 1/10 din cele prescrise pentru faza premergatoare sau de executie a lucrarilor: 2. 5. Toate aceste verificari se înscriu în procese-verbale de lucrari ascunse. 3.. aderenta. umiditate. solutii etc. f. comparându-se cu proiectul si prescriptiile tehn ice respective. P-ta Centrala. În plus. Fiind lucrari ascunse. sunt: a. încheindu-se proces verbal din care sa rezulte ca au fost respecta te urmatoarele: a. asperitatile suportului. 2. capacitatea de lipire a hidroizolatiei pe startul suport amorsat (pentru fiec are 1000 m2 se fac 5 probe de desprindere a câte unei fâsii de carton bitumat de 5 x 20 cm.) e. frontal) se Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun.4 de mai sus se verifica daca barierele contra vaporilor sunt continue.1. c. planeitatea. respectarea retetelor si proceselor de preparare a materialelor pe santier (masticuri.1-2.4. b.2. asezat în orice directie). d. calitatea suportului-rigiditate. longitudinal. calitatea lor se va verifica împreuna cu beneficiarul pe ma sura executarii lor.3. distanta pe ambele directii) sapelor de peste termoizolatii noi. este continua si nu prezinta umflaturi.

frontal .. la protectia hidroizolatiilor acoperisurilor necirculabile cu (granulatia 1-3 mm) cu pietris (granulatia 3-7 sau 7-15 mm. În mod special. realizarea comunicarii cu atmosfera stratului de difuzie. racordarea hidroizolatiei la reborduri si atice. 90 cm. daca rosturile între placi sunt intercalate. se verifica vizual uniformitatea acoperirii. conform proiectului. longitudinal si minimum 7 cm. g. comisia va efectua si probe locale directe. comparându-se cu proiectul. frontal. prescriptiile tehnic e si abaterile admisibile. Latimea benzilor ± 2% Min. grosime se verifica grosimea stratului. rezultatele verificarilor mentionate la acest capitol se înregistreaza conform instructiunilor pentru verificarea lucrarilor ascunse. admit 10% cu petrecerile de minimum 5 cm. granulatia si lipsa de impuritati. Lungimea benzilor ± 1% ± 1% ± 1% ± 1% 2. respectarea directiei de montare a foilor (pâna la 20% panta se pot monta oricum. uniformitatea distribuirii. verificarea pantelor conform proiectului. la strapungeri. Nivelul apei va depasi cu minimum 2 c m punctul cel mai ridicat.admit 10% cu petrecerile de minimum 5 cm. . la rosturi de dilatatie si la gaurile de scurgere. în cazul în care aceste valori nu sunt respectate stratul respectiv trebuie refacut. d. h. daca sunt corect executate rosturile de dilatatie si daca sunt umplute cu mastic bituminos. dar peste 20% paralele cu panta). LISTA ABATERILOR ADMISIBILE LA MATERIALELE HIDROIZOLANTE Foi bitumate Abateri admisibile Carton bitumat STAS138/1969 Pânza bitumata STAS1046/67 Împâslitura bitumata STAS 7916 Tesatura bitumata 10126 75 1. bine încheiata. La verificarea pe faze de lucrari comisia examineaza frecventa si continutul act elor de verificare încheiate pe parcurs. La acoperisurile circulabile se verifica daca placile si dalele sunt montate pe un strat de nisip cu grosimea minima de 2 cm. copertine.) fixat pe hidroizolatie. care trebuie sa fie prevazute cu gratare (parafrunzare) si sa nu fi e înfundate. amplasarea corecta a gaurilor de scurgere. b. glaf uri etc) se verifica daca este executata conform proiectului. racordata cu hidroizolatia si fixata de constructie. c. verificarea etanseitatii hidroizolantiilor prin inundare cu apa timp de 72 or e a acoperisurilor cu panta pâna la 7% inclusiv. tinichigeria aferenta hidroizolatiei acoperisurilor (sorturi. dupa cum urmeaza: a. longitudinal si minimum 7 cm. ) asternut în strat de 4 cm. e. La protectia cu pietris (granulatia 7-18 sau 15-30 mm. Se mai verifica daca sunt corespunzatoare.

5 cm. max.Max. ± 1% ± 2% 3. 5 cm. 115 cm. 5 cm.) 5. Suluri din 2 benzi (de numai 3mm cea mai mica) 4% 5% 3% 5% 4. 3 cm. BIST RITA. Depasiri sau lipsuri la margini -+6 -Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. Ruperi max. si adâncimea fiecare de 2. si adâncimea fiecare de 2.) 2 la 1 sul ( cu lungimea max. P-ta Centrala. 2% din suluri cu max. 2 rupturi 3 la 1 sul (cu lung. nr. 6 .

-materiale diverse si piese speciale pentru lucrari aferente hidroizolatiilor. conform STAS 2028-80. Greutatea insertiei gr/m. ---5% 8. con form NTR 9041-80. 100 între axa gaurilor mm. IB 1200 si IBP 1200 conform STAS 7916-80. conform STAS 138-80. BIST RITA. 6 . sau hidrorezistenta conform STAS 3789-80. latime) 9. -placi prefabricate mozaicate pentru protectie. 1703-80 si STAS 7359-80. Greutatea insertiei gr/m. -pânza bitumata tip PA55 conform STAS 1046-78. -tabla zincata. -Tesatura din fire de sticla bitumata placata cu folie de aluminiu tip TBA1. de presarare fata de limitele maxima si minima. C 191/1979 Instructiuni pentru izolarea termica a acoperisurilor cladirilor cu cenusa si zgura de termocentrala . Suluri cu cutie si ondule max. Materiale auxiliare -filer de calcar. La foi perforate: gauri mm. P-ta Centrala.6. conform STAS 7064-78. conform STAS 10126-80. STAS 3303/0 Pantele acoperisurilor . Min. STAS 2355/3-1979 Hidroizolatii din materiale bituminoase la acoperisuri si terase . --50+1 -6. Cute si ondule max. -împâslituri din fibre de sticla bitumate tip IA 1100. C 112/1986 Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii . C 107/1982 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri . 70 18±2 18±2 80±2 11. conform STAS 539-79. b) Materiale bituminoase pentru amorsare. --10% 6. lipire. -benzi de plumb de 1-2 mm. STAS 2355/2-1979 Hidroizolatii din materiale bituminoase la elemente de constructii . nr. etansare: -bitum pentru lucrari de hidroizolatii tip H 68/75 si H 80/90. MATERIALE FOLOSITE Materiale principale a) Materiale bitumate în foi: -carton bitumat tip CA400. grosime conform STAS 491-75./m. Normative privind proiectarea si executia lucrarilor de izolatii C16/1984 Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilor de constructii si instalatii . distanta max. conform NTR 90-80. -Tesatura din fire de sticla bitumata tip TSA 2000.75m. -vopsele si emailuri pe baza de rasini sintetice pentru protectie. Granulatia mater. -hârtie Kraft de 125 g. ---3 la 1 sul (max. STAS 2742-80 Guri de scurgere din fonta emailata pentru evacuarea apelor de Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. ---5% 10. 0. --50+1 7. Capetele sulurilor max. lung. si 3 cm.

-STAS 9824/1-87 -Trasarea pe teren a constructiilor civile industriale si agrico le -C 169-88 (B C.C. R.7-83) -Instructiuni tehnice pentru sudarea armaturilor din otel beton -C 56-85 (B.C 12-1986) -Normativ pentru executarea lucrarilor de beton armat. Prescriptii de proiectare si alcatuire LISTA NORMATIVELOR REFERITOARE LA ASIGURAREA CALITATII -Legea nr.C. C. Forme si dimensiuni . 1-1987) -Normativ privind proiectarea si executarea lucrarilor de fundatii directe la constructii. -P 10-86 (B. -C 140-86(B.N) -Norme tehnice privind proiectarea si executarea adaposturilor de aparare civila în subsolurile cladirilor noi -C 112 86 (B.1-1976) -Îndrumator privind executarea trasarii de detaliu la constructii. pe acoperisuri si terase. 4 -1988) -Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrarilo r de constructii si instalatii aferente -P 130-88 -Norme metodologice privind urmarirea comportarii constructiilor inclusiv supravegherea curenta a starii tehnice a acestora -C 61 74 (B. social-culturale si industriale prin metode topograf ice -P 102-78(difuzate de M. -STAS 5824/D-74 -Trasarea pe teren a constructiilor-prescriptii generale.C. -H.C.C. inclusiv anexa 6 la regulament privind cuprinsul cartii tehnice a constructiei -STAS 10493-76 -Marcarea si semnalizarea punctelor pentru supravegherea tasarii si deplasarii constructiilor si terenurilor -STAS 2745-90 -Urmarirea tasarii constructiilor prin metode topografice -C130-78 -Instructiuni tehnice pentru aplicarea prin torcretare a mortarelor si betoanelor Lista abaterilor admisibile la materialele hidroizolante Abateri admisibile Carton bituminat STAS 138/69 Pânza bituminata STAS 1046-6 7 Impâslitura bituminata foi bitumate: .1994) Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii.pe acoperisuri si terase. STAS 5833/3-80 Vata minerala si produse din vata minerala. -C 83-75 (B. Nr. Saltele din vata minerala STAS 2389/1977 Jgheaburi si burlane. -C 28-83 (B. 4 -1975) -Instructiuni tehnice pentru determinarea tasarii constructiilor de locuinte. 273-1994 ( Monitorul oficial 28. 1-2-1986) -Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucr arilor de constructii si instalatii aferente -C 16-84 (B. Forme si dimensiuni . -C 29-77(BC 5-1978) -Normativ privind consolidarea terenurilor de fundare.5-1988) -Normativ privind executarea lucrarilor de terasamente pentru realizarea fundatiilor constructiilor civile si industriale.Ap. 9-1986) -Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor materiale bituminoase la lucrarile de constructii.07. G.C. 10 ianuarie 1995 -Legea privind calitatea în constructii.

90 cm max. nr. Latimea benzilor ±2% Min. 6 .STAS 7916-75 Tesatura bituminata STAS 10126-75 1. P-ta Centrala. BIST RITA. Lungimea benzilor ± 1% + 1% + 1 % ± 1'10 2. 15 cm ± 1% ± 2'10 Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun.

2 la 1 sul (cu lungimea maxima 3 cm fiecare) 5. 70 max. 100 intre axa gaurilor mm min. 2 la 1 sul (cu lungimea maxima 3 cm fiecare) 5. Deteriorarea capetelor sulurilor. 70 goluri mm distanfa max. Vute si ondule maxime ---3 la 1 sul (max. de 5 cm si adancimea max. si 3 cm Iatime) 9. Suluri din 2 benzi (de numai 3 mm cea 4% 5% 3% 5% mai mica max.5 cm. 4. Greutatea insertiei g/m2 --50±1 7. -maxim --5% 8.de 2. 3 cm fiecare 3 la 1 sul (cu lungimea max. 0. 2 rupturi de lungime max. Ruperi maxime 2% din suluri cumax. 3 cm fiecare 3 la 1 sul (cu lungimea max. Ruperi maxime 2% din suluri cumax.3. ---5% 10 la foi perforate: min. admisa 3.75 m lung. 2 rupturi de lungime max. 100 -18 ±2 80 ±2 11 Granulatia materialului de presare--10% fata de limitele maxime si minime 10% conditionat pentru marimea max. Deslipiri sau lipsuri la maraini -+6cm -- . de 5 cm si adancimea max. Suluri din 2 benzi (de numai 3 mm cea 4% 5% 3% 5% mai mica max. Deslipiri sau lipsuri la maraini -+6cm -6. Suluri cu cutie si ondule max.5 cm.de 2. 4.

100 -18 ±2 80 ±2 11 Granulatia materialului de presare--10% fata de limitele maxime si minime 10% conditionat pentru marimea max. 6 . si 3 cm Iatime) 9. BIST RITA. Vute si ondule maxime ---3 la 1 sul (max. Suluri cu cutie si ondule max. IGNIFUGARE SI ANTISEPTIZARE 1. ---5% 10 la foi perforate: min. Clasificare. Greutatea insertiei g/m2 --50±1 7. STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA La lucrarile de executie a sarpantelor se vor avea în vedere urmatoarele standarde si normative de referinta : P 118-99 : Normativ de siguranta la foc a constructiilor SR EN 518:1998 Lemn de constructii. 70 goluri mm distanfa max. Deteriorarea capetelor sulurilor. 70 max. -maxim --5% 8. Conditii pentru standardele de clasificare vizuala NP 005-96 : Cod pentru calculul si alcatuirea elementelor de constructie din lemn GP 023-96 : Ghid pentru tehnologia realizarii constructiilor din lemn ST 014-96 : Specificatie tehnica privind conditiile de calitate a lemnului pentru constructii lemnoase folosite în constructii STAS 5170-73 :Lemn rotund de rasinoase si foioase pentru industrializare si Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. 2. nr. GENERALITATI Acest capitol cuprinde sarcinile ce trebuiesc respectate la executia sarpantelor de lemn. 100 intre axa gaurilor mm min.75 m lung.6. 0. admisa IV. P-ta Centrala.

3. se admit crapaturi inelare partiale Gauri si galerii de insecte se admit cele mici si mijlocii iar cele mari numai s poradic Roseata. NPO 19-97). concrescute.constructii. lemn de compresiune. sipcile se sorteaza în care s e sorteaza în câte o singura clasa de calitate (STAS 1949-86). bucle. fibra încâlcita. constructii. stivui re. Piesele de cherestea trebuie sa corespunda urmatoarelor conditii de admisibilitate a defectelor: Denumirea defectelor Conditii de admisibilitate Rigle Grinzi Fibra înclinata. MATERIALE Sortimente de materiale de rasinoase folosite sunt conform urmotoarelor : STAS 650-83. maduva Se admit Noduri se admit noduri sanatoase. Masurare. partial concrescute cazatoare. STAS 651-83 Materiale de protectia lemnului împotriva putrezirii STAS 652-83Materiale ignifuge 4. albastreala. marcare. ferindu-le de . PREVEDERI GENERALE Din punctul de vedere al conditiilor în care se exploateaza elementele de construc tie din lemn acestea se încadreaza în clasa 2 de exploatare considerându-se umiditatea de echilibru a lemnului 18% (NP005-96). Elementele de lemn vor avea clasa de calitate I (NP005-96. Riglele. nodurile putrede si vicioase) cu conditia ca piesa sa-si mentina integritatea Crapaturi (cu exceptia crapaturilor de ger) se admit cu conditia ca piesa sa-si mentina integritatea. stivuire. Masurare. mucegai. putregai tare se admit Putregai moale se admite sub forma de pete izolate Coaja înfundata si crapaturi de ger Se admit din fiecare din cel mult ½ din lungimea piesei fara a depasi în adâncime ¼ din grosimea ei Zone îmbibate cu rasina Se admit Tesitura obtuza Se admite pe ambele canturi pâna la ¼ din lungime si 1/3 din grosimea piesei Se admite superficiala pe toate muchiile iar sub forma pronuntata se admite numai pe doua muchii pe cel mult 1/3 din lungimea piesei Tesitura ascutita Nu se admite Alte defecte Nu se admit Se va asigura protectia materialelor folosite în mod corespunzator. STAS 2925-67 :Masuri generale de protectie a lemnului contra putrezirii. coloratie cafenie. marcare. grinzile.

6 .Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA. P-ta Centrala. nr.

. hidroxi-toluolii. Depozitarea se va face conform d egradare atât la depozitare. 5.2-86 si a indicatiilor din Normativ C 46-89. aldehida formica.. sulfatul de cupru.degradare atât la depozitare. Masurile de evitare si întârziere a arderii lemnului se realizeaza prin masuri constructive (în cazul constructiilor existente) sau chimice. care constau în impregnarea pieselor de lemn. gudronului de lemn din sisturi bituminoase sau din turba. si 50. precum anhidrida sulfuroasa. cu substante ignifuge. cum sunt derivatii organici de tipul gudronului de huila. ANTISEPTIZARE Masurile chimice constau în impregnarea superficiala sau profunda cu substante antiseptice fungicide (care exercita asupra ciupercilor o actiune toxica) : solubile în apa. fluorosilicatul de sodiu) sau derivati organici solubili în apa (fenolii. gazoase. Depozitarea se va face conform prevederilor din STAS 5194-88. zidarie sau otel neprotejat. transformându-se în bioxid de carbon si apa. fluorura de sodiu. STAS 9319/1. dinitrofenolatul. etc. cloropitrina. clorura de zinc. înainte de punerea lor în opera. insolubile în apa. cât si masuri constructive de reducere a umiditatii prin uscarea lemnului sau izolarea acestuia de surse care ar duce la ridicarea ei. întârziind astfel prabusirea constructiei. PREVEDERI SPECIFICE Lucrarile de protectie a lemnului se vor face în conformitate cu prevederile din Normativul STAS 2925-67 si P 118-99. cum sunt sarurile minerale solubile în apa (clorura mercurica. Pericolul de prabusire a constructiilor din lemn în timpul incendiilor este mai mi ca decât ân cazul constructiilor din piatra.). folosit la exterior. în prezenta oxigenului din atmosfera. titeiului. astfel lemnul poate fi inclus în categoria materialelor de constructie g reu combustibile neinflamabile. ANTISEPTIZARE Putrezirea se produce sub efectul unor ciuperci si insecte xylofage ce se dezvol ta în conditii de existenta a umiditatii peste cea de saturatie si de temperatura între 0. uleiului de creuzot. Masurile de evitare a putrezirii lemnului vizeaza atât distrugerea sporilor de ciu perci prin antiseptizarea lemnului (tratamente chimice). care se folosesc pentru protectia lemnului rotund de constructii.. cât si la manipulare. deoarece în timpul arderii stratul de carbune format la exterior apara zona centrala a lemnu lui împotriva distrugerii. etc. crezolii. si duce la descompunerea celulozei în bioxid de carbon si apa. cât si la manipulare. IGNIFUGARE Arderea lemnului este un proces de oxidare rapida a materiei sale organice. etc.

nr.folosite la dezinfectarea superficiala a lemnului. paste antiseptice. fabricate pe baza de fluorura de sodiu sau de fluorosilicat de sodiu se utilizeaza pentru protejarea elementelor de constructie care nu sunt sub actiunea umiditatii din atmosfera sau din sol. BIST RITA. 6 . P-ta Centrala. pentru distrugerea sporilor s i a miceliilor de pe suprafata lemnului infestat. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun.

Ignifugarea lemnului se realizeaza prin aceleasi procedee ca si în cazul impregnar ii cu substante antiseptice. carbonatul de potasiu). · prin acoperire cu paste antiseptice. fluorura de sodiu. Substantele antiseptice se pot aplica : prin vopsire (tratare superficiala). asigurarea uscarii lemnului prin crearea unei circulatii a aerului care îndeparteaza umiditatea. sulfat de amoniu. impregnare sub presiune sau prin alternarea de bai calde si reci. etc. COTINEX. sa nu aiba actiune corosiva asupra metalelor. IGNIFUGAREA Masurile chimice din : constau în tratarea cu substante chimice a caror actiune are loc topirea substantei ignifuge sub influenta caldurii si degajarea de vapori. se produc substante pentru protectia insectofungicida si ignifuga a lemnului. sa nu favorizeze putrezirea si sa nu modifice rezistentele lem nului. sau gaze inerte care prin amestecarea cu gazele de descompunere. zidarie). prin dispunerea sub elementele importante a unor piese din lemn rezistent. clorura de amoniu). EVINIT. având . prin evitarea incastrarii directe a stâlpilor de lemn în fund atii si socluri si prin corecta rezemare a grinzilor pe zidarie. Dintre substantele ignifuge se pot remarca saruri de amoniu (difosfat si monofos fat de amoniu. alaunii (sulfatul dublu de aluminiu si potasiu sau de aluminiu si amoniu). Masurile constructive constau în : alegerea si sortarea corecta a lemnului evitarea umezirii lemnului ce poate aparea din precipitatii. lemnul trebuie sa fie perfect sanatos. impregnate. borax ul. uscat si prelucrat în forma definitiva. evaporare sau descompunere a acestora.Industrial. solutii cu diverse denumiri : TROPITOX. Substantele ignifuge trebuie sa fie stabilite în timp. Pentru a se asigura o protectie corespunzatoare. saruri de sodiu si potasiu (carbonatul si dicarbonatul de sodiu. micsoreaza inflamabilitatea acestora. Umezirea se evita prin dispunerea sub piesele de lemn a unor straturi de hidroizolatie. Masurile constructive constau în : utilizarea lemnului numai în cladiri care nu prezinta pericol de incendiu. reducerea temperaturii lemnului prin consumarea unei parti din caldura de catre substantele ignifuge în procesele de topire. din condens sau prin contactul cu elementele de constructie (beton.

P-ta Centrala. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. tencuieli). fara foc deschis. izolarea fizica a lemnului prin învelisuri rau conducatoare de caldura (azbest. BIST RITA. îndepartarea lemnului de sursele de caldura. C. scântei. de exemplu cosuri. etc. 6 .temperaturi interioare normale si anume t . nr. 55.

MLPAT 7/N/93. Proiectantul lucrarilor va fi chemat la toate fazele determinante. ce reglementeaza aceasta activitate : . nr. MASURI NTS SI PSI La executarea lucrarilor de sarpanta se vor avea în vedere urmatoarele acte normative ce reglementeaza aceste cerinte : Regulamentul privind protectia si igiena muncii în constructii ord. 7. Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii lucrarilor de constructii si instalatii. Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor. 6 .03. CONTROLUL CALITATII 6. V. P-ta Centrala. Norme tehnice de proiectare si realizarea constructiilor privind protectia la actiunea focului.Legea 10/1995. RECEPTIA LUCRARILOR La verificarea la receptia preliminara se va verifica : examinarea directa a lucrarilor executata prin sondaj privitoare la calitatea operatiilor. 8. Anuntarea proiectantului se va face in scri s cu cel putin 10 (zece) zile inaintea fazei determinante sau intermediare. PROGRAM DE URMARIRE SI CONTROL AL CALITATII LUCRARILOR DE EXECUTIE Lucrarile de executie se vor executa in conformitate cu proiectul existent. Orice alt act/protocol care reglementeaza si stabilesc masuri NTS si PSI stabilit între antreprenor si investitor pentru lucrarile ce se executa în incinte de folosinta comune. Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA. CONTROLUL CALITATII Controlul calitatii va tine seama de : respectarea tehnologiei de executie adoptate pregatirea stratului suport aplicarea straturilor succesive încadrarea în grosimile maxime/minime admise. Oric e neconcordanta intre situatia de pe teren si proiect va fi adusa la cunostinta proiectantului general in cel mai scurt timp posibil. C 300-94. MI 381/93.normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente C 56-85 .6. MLPAT 9/ N/15. Pentru controlul calitatii lucrarilor executate se vor avea în vedere urmatoarele acte normative.1993.

.

Calculul terenului de fundare in cazul fundar ii directe STAS 10101-1975 Prevederi generale de verificare a sigurantei constructiilor Instalatii: SR 1692-2/1996 Captarea apelor subterane prin puturi. STAS 1478 -1990 Alimentari cu apa prescriptii fundamentale Normativ 19/1994 Normativ de proiectarea si executarea instalatiilor tehnico sanitare Normativ I 13/2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire Normativ 17/2002 Normativ privind proiectarea si executarea instalatiilor electr ice PE 107 Normativ privind proiectarea si executarea retelelor de cabluri electrice . STAS 8600 -1979 Constructii civile. STAS 1342/91. scari de interventie si salvar e STAS 6647 Masuri de siguranta contra incendiilor STAS 8844 Masuri de siguranat contra incendiilor. industriale si agrozootehnice. Usi balante pe scarile de evacuare.LISTA NORMATIVELOR SI LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND EXECUTIA LISTA NORMATIVELOR SI LEGISLATIEI IN VIGOARE PRIVIND EXECUTIA Reglementari de baza: Legea 10/1995 republicata -privind calitatea in constructii Legea 453/2001-privind autorizarea lucrarilor de constructii Prevenirea incendiilor: Normativ P 118 -Norme tehnice de proiectare si realizare a constructiilor privin d protectia la actiunea focului STAS 6168 Masuri de siguranta contra incendiilor. Apa potabila HG 101/1997 Norme speciale privind caracterul si marimea zonelor de protectie sanitara. Prescriptii constructive contra trecerii fumului Hotarârea 51/1992 Unele masuri pentru Îmbunatatirea activitatii de prevenire si stingere a incendiilor Ordin 381/11219/1994 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor aprobate prin Ordinul Ministerului de Interne si al Ministerului Lucrarilor Publ ice si Amenajarii Teritoriului Norme C 58 Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn si textile utilizate in constructii Constructii civile si industriale: CI40-86 Normativ pentru executarea lucrarilor de beton si beton armat" P7-77 Normativ pentru proiectarea si executarea constructiilor fundate pe terenu ri slabe" C112-75 Normativ privind executarea hidroizolatiilor" STAS 2971 Indicatoare de securitate STAS 5185/1.2-86 -Caramizi si blocuri ceramice cu goluri verticale. forme si dimensiuni STAS 2634-80 -Mortare obisnuite pentru zidarie si tencuieli. Conditii tehnice de calitate. Sistem de toleranta STAS 3300/2-1985 Teren de fundare.

BIST RITA. 6 .120/ Normativ privind protectia cladirilor contra traznetului Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. P-ta Centrala. nr.

conteinere si alte dispozitive si utilaje corespunzatoare. limitind si delimitind raza de actiune si de risc a utilajelor sau puncte de cadere a materialelor sau sculelor. podine si alte mijloace de siguranta. 4. 2.S. functie de rezistenta acestor elemente.I Lucrarile vor fi executate pe baza unui plan de ORGANIZARE DE SANTIER. La organizarea de santier se va tine seama de: -NORME REPUBLICANE DE PROTECTIA MUNCII -NORME DEPARTAMENTALE DE PROTECTIE A MUNCII 1. I 12-78 Normativ privind efectuarea probelor de presiune la conducte de otel" STAS 3051-91 -Retele exterioare de canalizare STAS 8591-97 -Amplasarea în localitati a retelelor edilitare subterane STAS 2914/4-75 -Terasamente compactari P 73-78 -Proiectarea si executarea recipientilor din beton armat STAS 1795-89-Canalizare PRESCRIPTII DE PROTECTIA MUNCII SI P. aprobat de ICCPDC. Se asigura dotarea cu schele. MASURI SI REGULI DE PROTECTIE LA ACTIUNEA FOCULUI 1. 6. continand toate documentatiile necesare in conformitate cu legislatia in vigoare. beton simpl lu. Transportul si evacuarea materialelor se face in asa fel incit sa nu produca degradarea acestora. Se va executa o imprejmuire totala a perimetrului constructiei cu indicatoare ce vor semnala gradul de periculozitate a zonei si lucrarilor ce se Întreprind cu interzicerea accesului personalului neautorizat. Capace si rame pentru camine de Vizitare SRAS 2448 -Camine de vizitare STAS 7656-90 -Tevi de otel sudate longitudinal pentru instalatii I 22-84 Normativ privind proiectarea si executarea conductelor de apa si canalizare realizate din tuburi de beton precomprimat. 8. 7. înainte de inceperea lucrarilor se va efectua o verificare atenta a tuturor elementelor din punct de vedere a starii si gradului de siguranta. parte a unei documentatii tehnice elaborate cu scopul construirii. Se asigura cai de acces sigure atit la sol cit si pentru lucru de inaltime. palete. Se interzice supraîncarcarea planseului prin aglomerare de materiale sau utilaje. Se semnalizeaza golurile si zonele periculoase si se asigura cu balustrazi de protectie. folosindu-se jgheaburi. Se doteaza muncitorii cu echipamente de protectie adecvate.. .C56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de instalatii a ferente C56 Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de inst alatii aferente constructilor Norme tehnice privind proiectarea si executarea sistemelor de alimentare cu gaze naturale/2004 STAS 2308-81 -Alimentari cu apa si canalizari. 5. 3. beton armat.

nr. 6 . P-ta Centrala. stabilite conform C300/1994.Se vor stabili functie de categoria de pericol la incendiu a proceselor tehnologice Normele de protectie împotriva incendiilor. 24 Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun. BIST RITA.

3. functie de presupuse situatii critice. Se iau masuri organizatorice pentru asigurarea mijloacelor de lupta impotriva incendiilor si de asigurarea evacuarii sigure a persoanelor.2.S. pentru asigurarea cailor de acces de interventie si dotarea corespunzatoare cu echipament si mijloace P. Se vor corela cu N. 4. BIST RITA. 6 . Se iau masuri de semnalizare din timp a aparitiei focarelor de incendiu si stabilirea unor scheme tactice de interventie.I.I. Cluj-Napoca Intocmit: Iulie. P-ta Centrala.S.E. Se iau masuri de semnalizare din timp a aparitiei focarelor de incendiu 2. 005/1997 toate masurile pe linie P. 2010 arh. nr. Narcisa Turcanu Municipiul BISTRITA Reabilitare FATADA si SARPANTA la sediul Primariei Mun.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful