Sunteți pe pagina 1din 8

CAIET DE SARCINI STRUCTURA METALICA CUPRINS: Capitolul 1. Capitolul 2. Capitolul 3. Capitolul 4. Capitolul 5. Prevederi generale.

. Normative si standarde de referinta Materiale necesare la executie Conditii tehnice de executie si montaj Instructiuni de exploatare si intretinere

Capitolul 1.PREVEDERI GENERALE Prezentul caiet de sarcini stabileste conditiile tehnice de executie , verificare , transport , montaj si receptie , ce trebuiesc indeplinite pentru realizarea in bune conditiuni a structurii metalice a halei de productie. De asemenea sunt prevazute in prezentul caiet de sarcini si instructiuni privind exploatarea . Prevederile incluse in prezentul caiet de sarcini pot fi completate pe parcursul executiei, la cererea verificatorului sau a executantului lucrarii . 1.1. Date generale: Amplasament : Sos. Localitatea Posta Calnau , Satul Suditi Jud. Buzau Clasificarea conform Normativului P100-92 ; clasa de importanta IV Constructie metalica categorie de executie B conform STAS 767/0-88 . Cordoane de sudura realizate conform nivelului de acceptare D conform Normativ C150-99. 1.2. Obligatii privind nsusirea prevederilor proiectului si a legislatiei legate de procesul de executie.

In scopul realizarii in bune conditiuni a lucrarilor de executie, transport, montaj, exploatare si intretinere a structurii prevazuta in prezentul proiect, este obligatorie cunoasterea continutului ntregii documentatii de catre beneficiar si executant : * Memoriul tehnic de rezistenta. * Piesele scrise si desenate ale proiectului * Eventualele intelegeri dintre partile care iau parte la executie, survenite inainte si n timpul executiei intocmite in conformitate cu prevederile legale. In acelasi timp vor trebui sa se respecte prevederile legale privitoare la executia lucrarilor, si anume:

* Dispozitiile cuprinse n normativele , standardele si agremetarile tehnice cele mai actuale din legislatia n vigoare privitor la executarea lucrarilor de constructii metalice si tehnologia aferenta. * Norme de protectia muncii *Legislatia privind evolutia lucrarilor de constructii , receptia acestora, continutul si regulile de intocmire a Cartii Tehnice a Constructiei. Capitolul 2.NORMATIVE SI STANDARDE DE REFERINTA Realizarea lucrarilor de executie , verificare , transport , montaj si exploatare a structurii metalice de rezistenta se vor face cu respectarea prevederilor cuprinse in urmatoarele normative si standarde: 2.1. Normative privind calculul constructiilor si elementelor de constructii metalice. calcul STAS 10103-76 Constructii din otel . Principii fundamentale de STAS 10108/0-78Calculul elementelor din otel STAS 10101/1-78Actiuni in constructii . Greutati tehnice si incarcari permanente STAS 10101/20-91 Incarcari date de vint STAS 10101/21-91 Incarcari date de zapada P 100-92. Normativ pentru proiectarea antiseismica a constructiilor de locuinte, social-culturale , agrozootehnice si industriale. C139-79 Instructiuni tehnice privind protectia anticoroziva a elementelor de constructii metalice C 133-82 Instructiuni tehnice privind imbinarea elementelor de constructii metalice cu suruburi de inalta rezistenta pretensionate . P134-93 Instructuini tehnice pentru alcatuirea placilor compuse tabla cutata-beton

2.2. Reglementari privind verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si Norme de Protectia Muncii. STAS 767/0-88 Constructii din otel . Conditii tehnice generale de calitate Legea 10/1995, privind Calitatea n Constructii. Legea 50/1991 privind autorizarea executarii constructiilor si unele masuri pentru realizarea locuintelor. C150-99. Normativ privind calitatea imbinarilor sudate din otel ale constructiilor civile industriale si agricole.

C167-77.

Normativ privind alcatuirea, completarea si pastrarea Cartii Tehnice a Constructiei. Regulament M.L.P.A.T. 9/N/15.03.1993 privind protectia muncii

Capitolul 3.MATERIALE NECESARE LA EXECUTIE Materialele necesare la executie sunt cele inscrise in tabelele de componenta ale desenelor de executie . In cazul in care anumite materiale nu pot fi aprovizionate , executantul se va adresa proiectantului de specialitate pentru inlocuirea lor . Se vor utiliza pentru executie materiale conform urmatoarelor standarde : STAS 564-80 Otel laminat U STAS 404-80 Teava din otel laminata la cald STAS 901-80 Tabla pentru constructii metalice STAS 1125/2-81 Sudarea metalelor . Electrozi inveliti pentru sudarea otelurilor carbon si slab aliate . Tipuri si conditii tehnice . STAS 500/2-80 Oteluri de uz general pentru constructii . Marci STAS 500/3-80 Oteluri de uz general pentru constructii rezistente la coroziune atmosferica . Marci Materialele utilizate vor fi insotite de certificate de calitate emise de catre furnizori pe baza standardelor de produs , marcate corespunzator in veredea identificarii.

Capitolul 4.CONDITII TEHNICE DE EXECUTIE 4.1. Pregatirea fabricatiei Executantul lucrarii are obligatia de a studia in intregime documentatia tehnica de executie inainte de inceperea realizarii lucrarii si va stabili tehnologia de fabricatie pentru fiecare element component al structurii metalice . Tehnologia de fabricatie va fi supusa aprobarii de catre proiectantul de specialitate . Se vor efectua masuratori pe santier pentru determinarea cotelor de montaj . In cazul in care se constata diferente fata de cotele inscrise in desenele de executie ( desenele de montaj ) se vor aduce la cunostiinta proiectantului pentru efectuarea modificarilor necesare . Conform desenelor de executie si cotelor masurate in santier se va efectua , in atelier , trasajul conturului in plan , in vederea realizarii premontajului elementelor componente . 4.2. Conditii generale de executie

Inainte de introducerea in procesul tehnologic semifabricatele laminate vor fi curatate si indreptate . Nu se vor utiliza laminate cu defecte de suprafata mai mari decit limita admisa prescrisa in standardul de produs . Se va intocmi fisa tehnologica pentru fiecare subansamblu . 4.2.1. Debitarea materialelor Debitarea semifabricatelor din otel laminat se poate face prin prelucrare mecanica sau cu flacara oxiacetilenica . In ambele cazuri se vor prevedea adaosuri tehnologice corespunzatoare pentru realizarea , prin prelucrari mecanice ulterioare , a formei si dimensiunilor cerute . In cazul in care marginile ce participa la imbinari prin cordoane de sudura , se debiteaza cu flacara oxiacetilenica ( sau prin alt procedeu termic ) , acestea vor fi prelucrate mecanic pentru indepartarea zonei afectate termic . Marimea acestui adaos de prelucrare se va stabili conform procedeului termic de debitare utilizat . Se vor indeparta , prin polizare , bavurile rezultate in urma debitarii . 4.2.2 Pregatirea pieselor pentru asamblare Prelucrarile necesare realizarii formei rosturilor cordoanelor de sudura se vor realiza exclusiv mecanic . Nu se admite prelucrarea termica a acestor suprafete . Inainte de executarea cordoanelor de sudura se va verifica contactul pe toata lungimea cusaturii a pieselor de imbinat . Piesele vor fi curatate pina la luciu metalic pe o latime de ~30mm de o parte si de alta a rostului . Se va asigura fixarea pieselor de imbinat astfel incit sa se poata realiza forma si dimensiunile subansamblului in limitele tolerantelor admise conform STAS 767/0-88 , tabelul 1. 4.2.3 Executia imbinarilor sudate Atentie :Executantul lucrarii are obligatia de a prezenta spre aprobare , proiectantului de specialitate , tehnologia de realizare a imbinarilor sudate . Imbinarile sudate se vor executa numai cu proceduri de sudare calificate conform SR EN 288-7-1997 ; nivelul de acceptare D conform NORMATIVULUI PRIVIND CALITATEA IMBINARILOR DIN OTEL ALE CONSTRUCTIILOR CIVILE INDUSTRIALE SI AGRICOLE C150-99. Cordoanele de sudura ce se executa manual vor fi realizate numai de catre sudori autorizati ISCIR si se vor poansona . Aplicarea poansonului se va face conform punctului 3.21 din normativul C150-99 .

Cordoanele de sudura executate manual sau pe masini de sudat , pentru care sunt necesare mai multe treceri , se vor curata de zgura si se vor verifica din punct de vedere al aspectului dupa fiecare trecere Cordoanele de sudura executate la montaj " peste cap " se vor realiza cu surse de curent continuu , in polaritate directa . Nu se vor executa cordoane de sudura la temperaturi sub +5O C fara aplicarea de masuri speciale . 4.2.4 Controlul calitatii - Remedieri Controlul pe parcursul executiei urmareste respectarea calitatii executiei conform normelor in vigoare si prezentului caiet de sarcini . Controlul va fi asigurat de serviciul CTC pe fiecare faza de fabricatie .Controlul calitatii executiei se va face si de catre delegati ai beneficiarului si proiectantului . Verificarea cordoanelor de sudura se va face de catre serviciul CTC si responsabilul cu sudura al executantului lucrarii , pe baza prevederilor din STAS 767/0-88 si normativ C150-99. Verificarea cordoanelor de sudura se va face numai dupa curatarea completa a zgurii . Nu se admit : - cratere rezultate din amorsarea arcului electric - scurgeri de material pe directie perpendiculara pe cordon - cordoane sub cotele precizate in desen - stropi reci inglobati in cusaturi - fisuri sau crapaturi in piese si in cordon - lipsa de topire la imbinari Remedierea cordoanelor de sudura cu defecte se va face prin polizarea zonei pe directia efortului principal si resudare cu racordare prin topire la restul cordonului . Eventualele defecte precum si remedierile necesare vor fi consemnate in fisa tehnologica Pentru cordoanele de sudura care au suferit remedieri se va aplica un control nedistructiv cu lichide penetrante sau dupa caz cu radiatii penetrante . Rezultatul controlului va fi consemnat in fisa tehnologica. 4.2.5. Premontaj Se va executa premontajul la sol pe conturul trasat . Subansamblele componente vor fi fixate , la premontaj cu puncte de sudura . Aceste puncte de sudura vor fi polizate dupa terminarea premontajului . Se va verifica alinierea subansamblelor la trasaj. Se va intocmi proces verbal de premontaj .

4.2.6. Transport Transportul la locul de montaj a subansamblelor se va face cu respectarea urmatoarelor conditii : - se va asigura rezemarea corespunzatoare a subansamblelor astfel incit acestea sa nu sufere deformatii pe timpul transportului . - incazul in care este necesar transportul in stiva a subansamblelor structurii rezemarea seva face pe bucati de lemn de esenta moale . -piesele transportate se vor asigura cu legaturi la platforma camionului . 4.2.7. Montajul La montajul pe pozitie al subansamblelor structurii se vor respecta urmatoarele : - descarcarea , manipularea si depozitarea subansamblelor se va face astfel incit sa se evite deformarea lor . - ridicarea si manipularea subansamblelor se va face cu cabluri , lanturi sau alte dispozitive verificate din punct de vedere al sigurantei . - inainte de montarea definitiva se va verifica pozitionarea conform desenului . In cazul in care se constata nepotriviri executantul poate face ajustari care nu afecteaza rezistenta structurii . Pentru alte modificari se va solicita avizul proiectantului de specialitate . -nu se vor executa cordoane de sudura la temperaturi mai mici de +5OC . In cazul in care va fi necesar sa se sudeze sub aceasta limita de temperatura , executantul va intocmi o tehnologie speciala ce va fi aprobata de proiectant . Suprafetele de asezare ale pieselor ce urmeaza a fi montate si fixate cu suruburi de inalta rezistenta , se vor pregati pentru montaj astfel : - se vor curata materiile uleioase cu solventi organici iar materiile pamantoase prin spalare cu apa . - rugina aderenta si pojghita de laminare se vor indeparta prin frecare cu peria de sarma pe directia perpendiculara pe axa de transmitere a efortului . Se va evita obtinerea unor suprafete lucioase Suruburile se vor strange la la cuplul precizat in desenul de montaj , strangere initiala precum si strangerea de verificare si corectie . Se vor respecta precizarile din normativul privind imbinarea elementelor de constructii metalice cu suruburi de inalta rezistenta , indicativ C133-82 . Verificarea calitatii lucrarilor de montaj se va face pe fiecare faza de lucru in conformitate cu tehnologia de montaj intocmita de executant. Montajul pe pozitie va fi realizat de personal calificat , special instruit pentru lucrul la inaltime

Se vor intocmi procese verbale de lucrari ascunse dupa terminarea lucrarilor de montaj. 4.2.8. Protectia impotriva coroziunii Intreaga structura metalica va fi protejata impotriva coroziunii cu doua straturi de grund de minium de plumb si doua straturi de vopsea ce vor fi aplicate astfel : -primul strat de grund aplicat cu pistolul in fabrica , dupa curatarea si sablarea subansamblelor . -al doilea strat de grund aplicat cu pistolul pe santier , dupa terminarea operatiilor de montaj , curatarea zgurii de pe cordoanele de sudura de montaj . -doua straturi de vopsea aplicate cu pistolul pe santier . Modul de aplicare a straturilor precum si verificarea calitatii lucrarilor de protectie anticoroziva se vor face cu respectarea prevederilor din normativul C139-79. 4.2.9. Receptia lucrarii La receptia lucrarii vor fi prezenti reprezentanti ai executantului lucrarii , beneficiarului si proiectantului . Receptia lucrarii se va face in conformitate cu prevederile pct. 5.3 din STAS 767/0-88 La receptia lucrarii se vor prezenta urmatoarele documente : -proiectul de executie pe baza caruia s-a executat lucrarea -dispozitiile modificatoare care au fost date pe parcursul executiei si montajului -certificate de calitate pentru materialele utilizate -certificate de calitate pentru lucrarile executate -procese verbale de lucrari ascunse Documentele prezentate la receptie vor fi pastrate de beneficiar in vederea anexarii la cartea tehnica a constructiei .

Capitolul.5.INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE SI INTRETINERE Prezentele instructiuni vor fi insusite de beneficiar si vor fi respectate pe toata durata existentei constructiei metalice :

-este interzisa schimbarea destinatiei constructiei -se vor efectua periodic , verificari privind starea de siguranta structurii metalice. si starea strangerii asamblarilor cu suruburi -vopsitoria se va reface integral sau pe portiuni , in cazul in care se constata deteriorari ale acesteia . -curatarea structurii in vederea refacerii vopsitoriei se va face cu peria sau/si cu solventi organici . Se interzice curatarea straturilor vechi de vopsea prin ardere . -reparatiile vor fi executate numai de catre personal calificat si instruit din punct de vedere al tehnicii securitatii muncii corespunzator lucrului la inaltime . -pentru repararatiile executate se vor solicita certificate de calitate pentru lucrarile executate -in cazul deteriorarii structurii , beneficiarul are obligatia de a se adresa unui proiectant de specialitate pentru expertiza starii de siguranta a structurii si intocmirea unui proiect de consolidare si punere in siguranta .

Intocmit ing. S Bogdan

S-ar putea să vă placă și