Sunteți pe pagina 1din 14

MINISTERULLUCRRILORPUBLICEIAMENAJRIITERITORIULUI

ORDINNr.13/H/
din07.07.1994
AvndnvedereavizulConsiliuluiTehnicotiinificnr.27din13.01.1994,
n temeiul Hotrrii Guvernului nr. 795/1992, modificat prin Hotrrea
Guvernuluinr.491/1993,privindorganizareaifuncionareaMinisteruluiLucrrilorPublice
iAmenajriiTeritoriului.
n conformitate cu Hotrrea Parlamentului nr. 11/1992 i a Decretului nr.
223/1992,
MinistrulLucrrilorPubliceiAmenajriiTeritoriului, emiteurmtorul
ORDIN:
Art. 1 Se aprob Instruciuni tehnice pentru realizarea i utilizarea la pereii
despritoriapanourilordeperetedemontabil.IndicativP113/11994.
Art. 2 Instruciunile tehnice de la art. 1 intr n vigoare la data publicrii n
BuletinulConstruciilor.
Art. 3 Direcia Coordonare, Cercetare tiinific i Reglementri Tehnice pentru
Construcii,vaaducelandeplinireprevederileprezentuluiordin.
MINISTRU,
MARINCRISTEA
MINISTERULLUCRRILORPUBLICEIAMENAJRIITERITORIULUI
DIRECIACOORDONARECERCETARETIINIFICIAGREMENTRITEHNICE
PENTRUCONSTRUCII
NDRUMTORTEHNICPENTRUREALIZAREAIUTILIZAREALA
PEREIIDESPRITORIA PANOURILORDEPERETEDEMONTABIL
IndicativP113/I1994
Elaboratde:
INSTITUTULDECERCETRIPENTRUCONSTRUCII
LaboratorulStructuriMetalice,Zidriiialtemateriale
Directortiinific: dr.ing.A.Popescu
eflaboratorSMZAM:dr.ing.M.Dinculescu
Responsabillucrare:ing.N.Ocoleanu
arh.R.Stoenescu
n colaborarecu:
INSTITUTULDEPROIECTARE,CERCETAREITEHNICA DECALCULN
CONSTRUCII
arh.I.Atanasescu
Avizatde:
DIRECIA COORDONARECERCETARETIINIFICIREGIMENTARITEHNICE
PENTRUCONSTRUCII
Director: ing.PaulPopescu
Responsabildelucrare
MLPAT: ing. I. Timofan
Indicativ
NDRUMTORTEHNICPENTRUREALIZAREA
IUTILIZAREALAPEREIDESPRITORIA
PANOURILORDEPERETEDEMONTABIL
REDACTAREAII
P113/11994
1.OBIECT
1.1. Prezentul ndrumtor tehnic stabilete condiiile tehnice pentru realizarea
pereilordespritoridemontabilialctuii din panouriprefabricatepebazdeprodusede
lemn.
Pereiicarefacobiectulacestuindrumtorsepotalctuindouvariante:
panouriaezatentremontanifixaintretavanipardoseal:SOLUIA1
panourifixatentretavanipardoseal:SOLUIA2.
1.2. Prin panouri prefabricate pe baz de produse de lemn se neleg elemente
plane,integralprefabricate,reprezentndprodusulfinalalunuiprocesdefabricaiecare
const n lipirea pe ambele fee ale unei rame de lemn a cte unei plci din fibre
sau achii de lemn, cuprinznd n interior un miez din lamele din PFL sau din vat
mineral.
2.DOMENIULDEUTILIZARE
2.1. Panourile se pot folosi la alctuirea de perei despritori pentru cldiri
socialculturale saulacldiridelocuitncadrulaceluiaiapartament.
2.2. Panourile pot fi folosite fr msuri speciale de protecie pentru a separa
ncperi cu umiditatea relativ a aerului mai mic sau egal cu 60% i temperatura
aeruluiinteriorde20C.
2.3.Apreciereacalitiipanourilordeperetedemontabilprecumiapereilorcare
fac obiectul prezentului ndrumtor, sevaface nconformitatecuprevederiledinSTASE
12400/1990 Performane pentru perei interiori neportani, n ceea ce privete
determinareasauverificareavalorilorasociatecriteriilordeperformane.
3.REALIZAREAPANOURILOR
Celedouvariantedesoluiidepanouridepereidespritoridemontabili lacarese
aplicprezentulndrumtorsuntprezentate n planele1,2i3.
soluia 1 planele 1 i 2 panouri neportante gata finisate, neizolate termic
saufonic,curamdin lemnderinoase,feedinPFLimiezcelular
soluia2 planele1i3 panouriautoportante, gata finisate, curamdin lemn
derinoase,faadinPALimiez celularsauvatmineral.
3.1.Materiale
Larealizareapanourilornambelesoluii(planele2i3)sefolosesc:
a) Materialepentruram
3.1.1. Cherestea de rinoase conform STAS 94286. CHERESTEA DE
RINOASE.Dimensiuninominale.
b) Materialepentrufee
3.1.2. Plci dure din fibre de lemn de 3,2 mm grosime conform STAS 698680.
Plcidinfibredelemn.PLCIDURE.
3.1.3. Plcidinachiidelemnde8mm grosimeconform STAS1016480.Plci
dinachiidelemn.PLCIANTISEPTIZATEIIGNIFUGATE.
c) Materialepentrumiez
3.1.4.Fiidinplcidefibredelemnde3,2mmSTAS698680.
3.1.5. Plci din vat mineral G 100 conform STAS 5838/380. Vat mineral i
produsedinvatmineral.PLCIDIN VATMINERAL.
Adezivi
3.1.6. Adezivi fenolformaldehidici pentru industria lemnului conform STAS 9017
88. Adezivifenolformaldehidicipentru industrialemnului.
3.2. Alctuirea panourilor
3.2.1.Panourile se execut prin lipirea pe o ram din lemn a dou fee din PFL
sauPALcuprinzndninteriorunmiezdinlameladinPFLsauvatmineral.
3.2.2.Ramele panourilor se execut din lemn de rinoase masiv, ignifugat,
mbinatencepsimpluincleiere.
3.2.3.Traverseleorizontalealerazeipanouluisuntprevzutecuctedouorificii
cudiametrulmin.10mmcuroluldeaasiguracirculaiaaeruluininterior.
3.2.4.Miezul este constituit din fii frnte, obinute din plci din PFL de 3,2
mmgrosimeaezatepecant.
3.3. Condiiitehnicedecalitate
3.3.1.Panourileaudimensiunileprezentatentabelul1.
Tabelul1
Tipulpanoului Lungimea
mm
Limea
mm
Grosime
mm
SoluiaA 2960 862 43,4
Soluia2
miezcelular
miezdinvatmineral
2960
2960
1194
1194
61
61
3.3.2.Abaterilelimitnmm
lalungime: 1,5
lalime: 1,0
lagrosime: 0,3.
3.3.3.Panourile trebuie s aib canturile paralele i unghiurile drepte, cu tiere
neted.
3.3.4.Panourile trebuie s fie plane, adminduse o abatere de la planeitate de
2%.
3.4.Tehnologiaderealizareapanourilor
Tehnologiaderealizareapanourilorestesimilarcutehnologiaderealizareauilor
interioare celulare prezentate n cadrul standardului16241992PLCICELULAREDE
LEMNPENTRUUIINTERIOARE,capitolul2.
4.AMBALARE,TRANSPORTIDEZVOLTARE
4.1.Panourile se livreaz ambalate bucat cu bucat, avnd canturile protejate cu
fiidinPFLde4mmgrosime.
Pentru protejarea suprafeelor finisate ale panourilor se introduc ntre fee foi de
cartonde ambalaj.
Cu panourile astfel ambalate se realizeaz colete care se consolideaz ntre ele cu
ipciiseprotejeaznhusedepolietilen.
Laexteriorcoletulseconsolideazcuipciioelbalot.
4.2. Panourile ambalate se transport stivuite i protejate corespunztor, cu
mijloaceautosauferoviareacoperite.
ncazulfolosiriimijloacelordetransportneacoperite,panourilevor fiprotejatecu
prelate.
4.3.Depozitarea panourilor se face numai n ncperi nchise i uscate, ferite de
expunereadirectlasoareidecirculaia intensaaerului.
Depozitareasefacenpoziieverticalsauorizontal,pesuportcaresasigureo
distanminimfadepardoseal saupereiicldiriide150mm.
nlimea stivelor va fi de max. 3 m. n jurul stivelor vor fi asigurate spaii de
circulaiepentruapermiteaccesulnvederea manipulriiitransportulpanourilor.
5. SCULE,DISPOZITIVE
5.1. La executarea pereilor din panourile soluia 1 i 2 sunt necesare urmtoarele
sculeidispozitive:
mainaelectricdegurit,cuburghiespiralde3...10 ilungimeadepnla
100mm
pistoldempucatboluri
ciocane
cheitubulareicheifixe
urubelnie
cleti
dreptare
rulet
sfoar.
5.2. Manipulareapanourilorpeantieriaducerealorlapoziiademontajsuntnmod
obinuitoperaiicareseexecutmanual.
5.3. Pentruatingereapoziiilordeprindereperigleestenecesarscara.
6.PRESCRIPIIDEPROIECTARE
6.1. Panourile la care se refer prezentul ndrumtor se monteaz pe suprafeele gata
finisatealepardoselilor,pereilorportaniitavanelor.
6.2. Pereiisealctuiescfie:
dinpanourisoluia1,conformpct.4.1.,susinutedemontanidealuminiu la90cm
interior
dinpanourisoluia2,conformpct.4.2.
6.3. SOLUIA1
Peretele se alctuiete din panouri aezate, gata finisate (plana 2), montani din
aluminiu,riglemetalicedealinierei fixarelaparteasuperioar.
Panourile sunt prelucrate pe laturile lungi prin frezare cu nut de 10 mm adncime n
caresuntfixateprinlipirebaghetede19x 12mmdinlemndeesentare(plana2)carepermite
realizareafixriiacestoranordineamontant panou montant.
Montaniidinaluminiusuntdispuila90cminteriorifixai:
la partea superioar prin intermediul unor uruburi, de un profil metalic continuu
fixatecubolurimpucatenplaneuldebetonarmat,detaliulndinplana4
lapartea inferioarprin intermediuluneipiesemetalicefixatenpardosealla90cm
interaxcareintrninteriorulmontantuluiisefixeazlateralcuunurub,detaliulb"dinplana
4
laparteasuperioarpanourilesefixeazderiglametalicdealiniereifixare,detaliul
aplana5
la partea inferioar panourile se monteaz prin intermediul a dou dispozitive
metalice reglabile fixate de panou cu cuie detaliul b din plana 5 sau prin intermediul
unuiprofilcompus,dinaluminiucuspaiuldetrecereinst.electricedetaliulcplana5.
Lateral, la marginea peretelui, primul montant se fixeaz de peretele adiacent sau alt
element de structurprin intermediulunor holturuburi fixate ndibluri dispuse la cca. 50 cm
detaliulc plana6
panourile se fixeaz de montani prin intermediul unor baghete de lemn din esen
tarecaresuntncleiatenramapanouluidetaliulcplana6.
6.4. SOLUIA2
Peretelesealctuietedinpanouriuzinate,gatafinisate(plana3).
Panourilesuntprelucratepecanturileverticaleprinfrezarecunutde18mmplana3,
carepermiteintroducereauneiipcilambdinlemndeesentare.
Moduldefixarealpanourilorconstdinurmtoarele:
La partea superioar panourile se monteaz prin intermediul unui profil U, continuu
metalic,dealinierei fixare,fixatdeplaneul din beton armat cuboluri mpucate detaliul
a plana5.
La partea inferioar fixarea se realizeaz prin intermediul a dou dispozitive metalice
montatela20cmdecapetelepanouluidetaliulb plana5.
fixareaprimuluipanoudepereteledeelementulstructuralsepoaterealizacandetaliul
g plana6,prinintermediulunei ipcilambfixatla50cmcuholturuburi.
mbinareantredoupanourialturateserealizeazprinintermediuluneiipcilamb
dinlemnesentare detaliulh plana6.
Rosturile dintre panou i perete, panouri i plafon, panou i pardoseal i ntre dou
panourialturatesemascheazcubaghetedinlemn:detaliilea"ib"plana5ig"ih"plana
6.
6.5. Peretele trebuie s fie astfel conceput nct s permit realizarea cu un numr
ntregdepanouri.Cndsuntnecesarecompletricupanouridedimensiunimaimicidectcele
curenteseexecutpanouri similareavnd limearedus.Panourile nu vor fi tiate pe nici o
direcie.
6.6. RezistenaspecificlatransfertermicR
s
apanourilor:
soluia1estede0,518m
2
K/W
soluia2cumiezcelularde0,595m
2
K/W
soluia2cumiezcuvatmineral:0,844m
2
K/W
6.7. IndiceledeizolarelazgomotaerianIpentrupanourile:
soluia1 20dB
soluia2cumiezcelular 30dB
soluia1cumiezcuvatmineral 34dB
7.PRESCRIPIITEHNICEDEEXECUIE
7.1.Pentrurealizareapereilordespritori demontabili sunt necesare urmtoarele
materiale:
panouridepereidespritori demontabili(plana1,2i3):
panouri celulare pe baz de PFL, neportante gata finisate, neizolante, de 43,4 mm
grosime,soluia 1 (plana2)
panouricufaadinPALautoportante,gatafinisate,termoizolante,de61mmgrosime
soluia2
montanidinaluminiu,profilPD1(cf.cataloguluideprodusealsocietiiALPROM
S.A.Sntina)
riglemetaliceU22x22x2dealiniereifixarelaparteasuperioar
acoperitoarederostlaparteasuperioar,dinlemnde rinoase
plintelaparteainferioardinlemnderinoase
ipcilamb,dinlemndeesentare
acoperitoarederostdintrepanouri,dinlemnderinoase
dispozitivemetalice,reglabile,pentrufixareapanouluilaparteainferioar
piesemetalicedefixareamontanilordealuminiulaparteainferioar
profile aluminiu PD 5 a i PD 5 b (conform catalogului de produse ALPROM S.A.
Sntina)pentrurealizarealcaului pentrumontareainstalaieielectrice
deeuridevatmineralSTAS5838/80
boluriL10x50M6EfabricatedeT.M.Sadu
uruburiM5x20STAS484589
uruburiM.6x50STAS257190
piuliehexagonaleM6,STAS1450/475
dibluri din material plastic, mrimea 3, 55 mm, conform N.I.I. 103075 Coop.
ApoldudeJos
cuiediverse.
7.2. Operaiunipregtitoaremontriipereilor.
Pe baza planului de arhitectur se fixeaz poziia pereiilor despritori. Materializarea
poziieiunuiperetedespritorpepardosealsefacecuajutoruldreptarului,firuluicuplumbia
uneisforintinsentredoupunctefixe,liniadescrisfiindcorespondentaxuluiperetelui.
Seraporteazapoipeplafontrasareaefectuat.
7.3. Montareapereilor
Fixareariglelordealinieredelaparteasuperioarprinbolurimpucaten tavan.
Fixareaprimuluimontantpeelementulstructurallateral(pereteledeplecare),detaliile
eigdinplana6.
Montareapecantuldelaparteainferioarafiecruipanoula20cmdemarginia
ctedoudispozitivemetalice,reglabile,defixare,plana5.
Montareapanouluinrigledealinieresuperioar,plana 5.
Prinbateriuoarencantulverticalopuspereteluideplecaresempingepanoulspre
acestapnlapoziiaprevzutnproiect.
Verificarea verticalitii panoului i reglarea dispozitivelor de fixare panou la partea
inferioar.
Fixarea de rigl i pardoseal a montantului urmtor (soluia 1) sau
introducerea nrostulpanouluimontataunei ipcilamb(soluia2).
Aducereaceluidealdoileapanouimontarealuinmod similar cuprimulpanou.
Se urmrete realizarea rosturilor dintre panouri i montaii metalici (soluia 1) sau a
resturilor dintrepanouri(soluia2)conformdetaliilore,f,g, h,plana6.
Montajulsecontinunacelaimodpnlaultimulpanou.
Dupmontarea tuturorpanourilorseexecut prinderea cucuie subiride oparte
i de alta a peretelui, a plintelor inferioare i a baghetelor acoperitoare de rost,
planele4i5.
8.MSURIPRIVINDP.S.I.ITEHNICASECURITIIMUNCII
8.1. La executarea lucrrilor de realizare a panourilor precum i la montarea
pereilor demontabili cu aceste panouri se vor respecta prevederile din urmtoarele
reglementri:
a) NormerepublicanedeproteciamunciiaprobatedeMinisterulSntiii
Ministerul Muncii cu ordinele nr. 34/1975 respectiv nr. 60/1975 cu modificrile din
ordinelenr.110/1977i nr.39din 77.
b)Norme de protecia muncii n activitatea de construcii montaj, aprobate de
M.C.Ind.cuordinulnr.1233/D1980.
c) Norme generale de protecie contra incendiilor la proiectarea i realizarea
construciiloriinstalaiilor,aprobateprinDecretulnr.290/1977.
d)Norme de prevenire i stingere a incendiilor aprobate de M.C. Ind. cu ordinul
nr.742/D1981.
e) Norme tehnice de proiectare i realizare a construciilor privind rezistena la
aciuneafocului,indicativP11883.
Elaboratde:
INSTITUTULDECERCETRIPENTRU
CONSTRUCII INCERC
COLABORATOR:I.P.C.T. S.A.
APROBATDE:MLPAT
CUORDINUL18/N
DIN07.07.1994