Sunteți pe pagina 1din 60

MINISTERULLUCRRILORPUBLICE,TRANSPORTURILORSILOCUINEI ORDINULNr.1572 din 15.10.2002 pentruaprobareareglementariitehnice "Normativpentruproiectareasiexecuialucrrilordeizolaii termicelacldiri",indicativC107/002 In conformitate cu prevederile art.38 alin.2 din Legea nr.

10/1995 privind calitatea in construcii,cumodificrileulterioare, In temeiul prevederilor art.2 pct.45 si ale art.4 alin.(3) din Hotrrea Guvernului nr.3/2001 privind organizarea si funcionarea Ministerului Lucrrilor Publice, Transporturilor si Locuinei, AvndinvedereavizulComitetuluiTehnicdeCoordonare Generalanr.44/18.04.2002, Ministrullucrrilorpublice,transporturilorsilocuineiemite urmtorul ORDIN: Art.1. Se aproba reglementarea tehnica "Normativ pentru proiectarea si execuia lucrrilor de izolaii termice la cldiri", indicativ C107/002, elaborata de Institutul National de CercetareDezvoltare in Construcii si Economia Construciilor Bucureti (NCERC)siprevzutainanexacarefaceparteintegrantadinprezentulordin. Art.2. PrezentulordinsepublicainBuletinulConstruciilor. Art.3. La data publicrii prezentului ordin, isi inceteazaaplicabilitatea reglementarea tehnicaNormativpentruproiectareasiexecuialucrrilordeizolaiitermicelacldiri", indicativ C10782,aprobataprinordinulICCPDCnr.128/2.11.1982. Art.4.Directia Generala Tehnica in Construcii va aduce la indeplinire prevederile prezentuluiordin.

MINISTRU MIRONTUDORM1TREA

MINISTERULLUCRRILORPUBLICETRANSPORTURILORILOCUINEI

NORMATIVPENTRUPROIECTAREAIEXECUTAREA LUCRRILORDEIZOLAIITERMICELACLDIRI

Indicativ:C107/002

Elaboratde: INSTITUTULNAIONALDECERCETAREDEZVOLTARE NCONSTRUCIIIECONOMIACONSTRUCIILOR INCERCBucureti Directorgeneral:prof.dr.ing.DanLUNGU

DEPARTAMENTULFIZICACONSTRUCIILOR, INTERACIUNECONSTRUCII MEDIU DirectorDepartament:dr.ing.IoanPEPENAR efLaborator:fiz.ConstanaMARINPERIANU efdeproiect:dr.ing.AdrianABREA

Avizatde: DIRECIAGENERALTEHNICNCONSTRUCIIMLPTL

Directorgeneral:ing.IonSTNESCU
ResponsabillucrareMLPTL:ing.PaulaDRAGOMIRESCU

CUPRINS 1 OBIECT I DOMENIU APLICARE... DE

2 REFERINE .... 3 DEFINIII,SIMBOLURIIUNITIDEMSUR... 3.1 Definiii 3.2 Simboluri i uniti de msur. 4 CONDIII TEHNICE I CRITERII DE PERFORMAN PENTRU IZOLAIA TERMIC.... 5 CONDIII TEHNICE DE PERFORMAN PENTRU MATERIALE TERMOIZOLANTE. 5.1Clasificare. 5.2Condiiitehnicedecalitate. 5.3 Valori de control ale caracteristicilor termotehnice de calcul ale materialelor termoizolante. 6 PRINCIPIIDE CONFORMAREHIGROTERMICAELEMENTELORDE CONSTRUCIEIACLDIRILOR 6.1Prevederigenerale 6.2 Prevederi specifice pereilor exteriori. 6.3Prevederispecificeacoperiurilor 6.4Prevederispecificeplaneelor 6.5 Prevederi specifice pereilor interiori ce separ spaii nclzite de spaii reci... 6.6 Prevederispecificeelementelorvitrate 7 PREVEDERIREFERITOARELAPUNEREANOPERASTRATURILOR TERMOIZOLANTE N ALCTUIREA ELEMENTELOR DE CONSTRUCIE 7.1Generaliti 7.2Lucrripregtitoare.. 7.3Executarealucrrilor 7.4Prevederispecificepentrutermoizolareapereilor

7.5Prevederispecificepentrutermoizolareaacoperiurilor 7.6Prevederispecificepentrutermoizolareaplaneelorpestespaiireci.. 7.7Prevederispecificepentruelementelevitrate 7.8Msurilaexecutarealucrrilordeizolaii termicepetimpfriguros 8 CONTROLULCALITIILUCRRILOR 9 REGULIDEEXPLOATAREINTREINERE 10 MSURIDEPROTECIAMUNCIIISIGURANLAFOC VALORI DE CONTROL ALE ANEXAA (informativ) CARACTERISTICILOR TERMOTEHNICE DE CALCUL PENTRU UNELE MATERIALE TERMOIZOLANTE UTILIZATE NMODCURENT.. ANEXAB REFERINE...

NORMATIV PENTRU PROIECTAREA I EXECUTAREA IndicativC107/002 LUCRRILORDEIZOLAIITERMICELACLDIRI nlocuieteC10782

1 OBIECT

I DOMENIU DE APLICARE

1.1 Prezentul normativ cuprinde principii generale ce trebuie avute n vedere n activitateadeconcepie,proiectareiexecuieaizolaieitermicelacldirinoi,prinlucrride termoizolare a diferitelor elemente i subansambluri ale acestora. Pentru cldirile existente, prevederileprezentuluinormativaucaracterderecomandare. Principiile specifice privind calculul higrotermic al elementelor de construcie ale cldirilorsunttratatendetaliunnormativeledinseriaC107(C107/1... 7). Prevederilenormativuluisereferlaelementeledeconstrucielacarecapacitateade izolaretermicesterealizatsauestecompletatprintrunstratprevzutspecialnalctuirea elementuluideconstruciestrattermoizolantrealizatdinmaterialetermoizolanteeficiente. 1.2nconcepiaprezentuluinormativ,elementeledeconstruciecroratrebuiesli seasigureoanumitcapacitatedeizolaretermicsunt: elementeceseparmediulexteriordemediulinterior,cutemperaturidiferite elemente interioare de compartimentare care delimiteaz spaii nchise cu 0 temperaturideexploatarecarediferntreelecumaimultde5 C. 1.3Prinizolareatermicacldirilorseurmrete: asigurareauneiambianetermicecorespunztoareninteriorulspaiilornchise eliminarea riscului de condens pe suprafaa interioar a elementelor de construcie evitarea acumulrii de ap n structura elementelor de construcie ca urmare a condensriivaporilordeapnstructuralor reducereaconsumurilorenergeticenexploatare.

NOT
1. Pentru construcii cu condiii de mediu interior sau exterior deosebite (spaii cu medii agresive, construcii frigorifice, construcii subterane, depozite pentru

pstrarea produselor agricole, etc.), prevederile prezentului normativ se vor coroboracureglementriletehnicespecificeacestortipurideconstrucii. 2. Pentru elementele de construcie cu izolaie termic repartizat (de ex. perei monostrat din zidrie, betoane uoare, etc.) prevederile prezentului normativ se aplic numai n cazul ncare mbuntireaperformanelortermice serealizeaz prinprevedereaunuistrattermoizolant.

2 REFERIN E
Prevederiledinprezentulnormativvorfiutilizatempreuncureglementriledaten ANEXAB.

NOT
La aplicarea reglementrilor tehnice la care nu este specificat anul de editare, se va luanconsiderareultimaediienvalabilitate

3 DEFINITII, SIMBOLURI SI UNITATI DE MASURA


3.1Definiii Principaliitermeniutilizainprezentulnormativauurmtoarelesemnificaii: material termoizolant material sau produs uzinat, avnd conductivitatea termic decalculmaimicsauegalcu0,10W/(mK),destinatsconfereelementuluideconstrucie, n structura cruia se nglobeaz, performane higrotermice corespunztoare nivelurilor de performanstabiliteprinreglementri suportal stratuluideizolaretermic componentaunuielementdeconstrucie care asigur rezistena, rigiditatea i planeitatea necesar pentru a putea aplica i susine pe suprafaasaunstratdematerial strat de protecie a izolaiei termice component a unui element de construcie interpus ntre componenta termoizolant a acestuia i mediul nconjurtor (exterior sau interior)careasigurproteciatermoizolaieifadeaciuniledeoricenaturaleagenilorde mediuimecanicipoatefiaplicatdirectsaudistanat,crendunstratdeaerventilat barier contra vaporilor de ap component a unui element de construcie, dispus perpendicular pe direcia de migrare a vaporilor de ap, cu rezisten neglijabil la transferdecldurdarcuofoartemarerezistenlapermeabilitatelavapori,avndroluldea reducerisculdecondensalvaporilordeapnstructuraelementului barierantivntcomponentaunuielementdeconstruciepermeabillavaporide ap dar care mpiedic ptrunderea curenilor de aer din stratul ventilat n termoizolaia

alctuit,deregul,dinmaterialedenaturfibroas(deex.produsedinvatmineralsaudin vatdesticl) stratdeaerventilatcomponentaunuielementdeconstrucieprincaresepermite circulaia aerului prin tiraj termic i/sau vnt i care are drept scop principal evacuarea vaporilor de ap n exces spre mediul ambiant poate fi realizat continuu sau sub form de canale strat de difuzie a vaporilor de ap component a unui element de construcie, aflatnainteauneibarieredevapori(nraportcusensuldecirculaieaacestora)ialcruirol este de a asigura difuzia tangenial a vaporilor de ap i/sau o destindere a aerului sau a vaporilordeapsubpresiune deflector elementprincareseasigur: tirajul stratului de aer ventilat i evacuarea n atmosfer a vaporilor de ap, la acoperiuriialctuiridearpantecunvelitorineetanelavaporideap comunicareacuatmosferaastratuluidedifuzieavaporilordeap accesoriielementecareasigur: fixarea(legtura,solidarizarea)straturilordetermoizolaie,suportiprotecie continuitateaizolaieitermice admisiaievacuareaaeruluidinstratulventilat. tratamentedeprotecietratamentedeignifugare,biocizareihidrofobizaresaude protecieaarmturilorexpuseladegradare(metalice,fibredesticl) vitraj termoizolant vitraj care limiteaz pierderile de cldur, fiind constituit din dou sau mai multe foi transparente/translucide (din sticl obinuit sau cu proprieti speciale, din policarbonai, etc.), dispuse distanat, ntreg ansamblul fiind nchis etan pe margine,spaiuldintrefoifiindumplutcuaersauunaltgazmaitermoizolantdectaerul punte termic zon a unui element de construcie n care rezistena termic specific este sensibil mai mic dect rezistena termic specific n cmp a elementului de construcierespectiv anvelopacldiriitotalitateaelementelordeconstrucieperimetralecaredelimiteaz volumul interior (nclzit) al unei cldiri, de mediul exterior sau de spaii nenclzite din interiorulcldirii amplitudine de oscilaie a temperaturii aerului interior variaia maxim a temperaturiiaeruluiinteriorfadetemperaturaconvenionaldecalcul

coeficientdeasimilaretermicamaterialuluitermoizolant(s)densitateafluxului termic maxim, corespunztoare amplitudinii temperaturii pe suprafaa interioar, egal cu unitatea.Aceastmrimedepindedeparametriimaterialuluistrbtut:conductivitatetermic, densitate,capacitatecaloricmasiclapresiuneconstantideperioadaoscilaiilordensitii fluxuluitermic coeficientglobaldeizolaretermicauneicldiri(unitifuncionale)(G)suma pierderilor de cldur realizate prin transmisie direct prin aria anvelopei cldirii, pentru o diferendetemperaturntreinterioriexteriorde1K,raportatlavolumulcldirii,lacare se adaug pierderile de cldur aferente remprosptrii aerului interior, precum i cele datorateinfiltraiilorsuplimentaredeaerrece coeficient de transfer termic (transmita termic) (U) fluxul termic, n regim staionar,raportatlaariadetransfertermiciladiferenadetemperaturdintretemperaturile mediilorsituatedeoparteidealtaaleunuielementdenchidere conductivitatetermic(l )proprietateamaterialelordeapermitetrecereafluxului termic,exprimatprinfluxultermiccestrbateprinunitateadesuprafaunstratomogen,cu grosimea de un metru, din cadrul unui element de construcie plan, cnd diferena dintre temperaturilepeceledousuprafeealestratuluiesteegalcuunitatea densitate aparent a unui material termoizolant (r) masa unitii de volum a materialuluinstareuscat densitateafluxuluitermicfluxultermicraportatlaariaprincaresefacetransferul decldur diferendetemperaturpeverticalntrenivelulcapuluiinivelulgleznelor diferenadetemperaturpevertical,ntretemperaturaaeruluimsuratla1,7mi la0,1m deasuprapardoselii(pentruopersoannpicioare)saula1,1mirespectiv0,1m(pentruo persoaneznd) flux termic cantitatea de cldur transmis n unitatea de timp, la sau de la un sistem indicePMVopiunea medie previzibilaunui grup importantdepersoaneasupra senzaieitermiceprodusdeunanumit mediu,exprimatprinreferire laoscarcu7 nivele cuprinsentre,,frigi,,caldindicelePMVestebazatpebilanultermicalcorpuluiuman permeabilitatelaaer proprietateamaterialelordeconstruciedeapermitetrecerea fluxului de aer, exprimat prin fluxul de aer care strbate prin unitatea de suprafa un strat omogen,cugrosimeadeunmetru,dincadrulunuielementdeconstrucieplan,cnddiferena dintrepresiunileaeruluipeceledousuprafeealestratuluiesteegalcuunitatea

permeabilitate la vapori proprietatea materialelor de construcie de a permite trecerea vaporilor de ap, exprimat prin fluxul de vapori care strbate prin unitatea de suprafa un stratomogen, cu grosimea de un metru, din cadrul unui element de construcie plan,cnddiferenadintrepresiunilevaporilorpeceledousuprafeealestratuluiesteegal cuunitatea temperatur a punctului de rou (r) temperatura aerului la care presiunea parialavaporilordeapdevineegalcuceadesaturaieidelacareseproducefenomenul decondens rezisten termic specific (R) diferena de temperatur raportat la densitatea fluxuluitermic,nregimstaionar rezistenlapermeabilitatelaaeraelementuluideconstrucieplan(Ra)suma rezistenelorlapermeabilitatelaaerastraturilorelementuluideconstrucieplan rezisten la permeabilitate la vapori a elementului de construcie plan suma rezistenelorlapermeabilitatelavaporiastraturilorelementuluideconstrucieplan tasarecaracteristic mecanicprivinddeformabilitateaunui materialtermoizolant, exprimat prin variaia relativ a grosimii acestuia sub efectul unei ncrcri statice prestabilite,funciedetipulmaterialului temperaturmedieasuprafeeiinterioareaunuielementdeconstruciemedia temperaturilor de pe suprafaa interioar a elementului de construcie, calculat pe baza cmpuluidetemperaturdeterminatprincalcul numericsau arezistenelortermicespecifice determinateexperimental umiditate relativ a aerului () raportul dintre presiunea parial a vaporilor de ap din aerul umed i presiunea de saturaie a vaporilor de ap la aceeai temperatur i presiunetotal umiditate a materialului (masic/volumic) (m/v) masa apei evaporabile raportatlamasa/volumulmaterialuluiuscat. 3.2Simboluriiunitidemsur Simbolurile i unitile de msur ale principalilor termeni utilizai n prezentul normativsuntconformtabeluluinr.1. Tabelulnr.1 Simbol 1 PMV Ti Termen 2 opiuneamedieprevizibil temperaturainterioardecalcul Unitatede msur 3 0 C

Tsi qr ji DTi ATi r l s mD mw mv Ra Ramin U G GN G1 G1ref A V R R m R min Rnec wm wv FT Fw fT f m f v

temperaturapesuprafaainterioar temperaturapunctuluiderou umiditatearelativaaeruluiinterior diferenadintretemperaturainterioarTi itemperaturapesuprafaa interioarTsi amplitudineadeoscilaieatemperaturiiaeruluiinterior densitateaaparentaunuimaterial conductivitateatermicdecalculaunuimaterial coeficientuldeasimilaretermicaunuimaterial factorulrezisteneilapermeabilitatelavaporiaunuimaterial cantitateadevaporicarepoatecondensanelementuldeconstrucien perioadareceaanului cantitateadeapcaresepoateevaporanperioadacaldaanului rezistenalapermeabilitatelaaeraelementuluideconstrucie rezistenaminimnecesarlapermeabilitatelaaeraelementuluide construcie coeficientuldetransfertermic(transmitanatermic) coeficientulglobaldeizolaretermicpentrucldiridelocuit coeficientulglobalnormatdeizolaretermicpentrucldiridelocuit coeficientulglobaldeizolaretermicpentrucldiricualtdestinaie dectceledelocuit coeficientulglobaldereferinpentrucldiricualtdestinaiedectcele delocuit ariadetransfertermic(ariaanvelopei)auneicldiri volumulinterior,nclzit,alcldirii rezistenatermicspecificcorectat rezistenatermicspecificmedieaunuielementdeconstrucie rezistenatermicspecificminimaunuielementdeconstrucie rezistenatermicspecificnecesar coninutuldeumiditatemasic coninutuldeumiditatevolumic factoruldeconversiepentrutemperatur factoruldeconversiepentruumiditate coeficientuldeconversiepentrutemperatur coeficientuldeconversiepentruumiditatemasic coeficientuldeconversiepentruumiditatevolumic

0 0

C C %

K C 3 kg/m W/(mK) 2 W/(m K)


0 2 kg/m 2 kg/m m/s

m/s 2 W/(m K) 3 W/(m K) 3 W/(m K)


3 W/(m K) 3 W/(m K) 2 m 3 m 2 m K/W 2 m K/W 2 m K/W 2 m K/W kg/kg 3 3 m /m

1 K kg/kg
3 3 m /m

CONDI II TEHNICE I CRITERII DE PERFORMAN IZOLA IA TERMIC

PENTRU

Prezentul normativ cuprinde n special prevederi referitoare la condiiile tehnice i parametrii corespunztori cerinei D Igien, sntatea oamenilor, refacerea i protecia

mediuluiicerineiEIzolaietermic,hidrofugieconomiedeenergie.Laproiectarea i executarea lucrrilor de izolaii termice se va avea n vedere i respectarea celorlalte cerine specificate n art. 5 din Legea nr. 10/1995 (inclusiv a condiiilor privind sigurana la focprovenindattdininteriorulctidinexteriorulcldirilor). n cele ce urmeaz sunt prezentai parametrii i nivelurile de performan pentru condiiilortehnice: Mediuhigrotermicntabelulnr.2 Izolaretermicieconomiedeenergientabelulnr.3. Tabelulnr.2 Nr. crt 0 1 Parametrudeperforman 1 Niveldeperformant Metodde determinare 3

2 3

2 Unitatefuncional Indicele global de confort PMV conformreglementrilor (opiuneamedieprevizibil) tehnicespecificediferitelor categoriideconstrucii,daten ANEXAB Temperaturainterioardecalcul conformnormativuluiC107/3 istandarduluiSR19072 Umiditatearelativaaeruluiinterior conformreglementrilor tehnicespecificediferitelor categoriideconstrucii,daten ANEXAB conformnormativului Diferena de temperatur (DTi max) C107/3ireglementrilor ntre temperatrura interioar de calcul (Ti) i temperatura medie a tehnicespecificediferitelor suprafeelor interioare ale categoriideconstrucii,daten ANEXAB elementelordelimitatoare(Tsi) Amplitudinea de oscilaie a conformnormativului temperaturiiaeruluiinterior(ATi) C107/7ireglementrilor tehnicespecificediferitelor categoriideconstrucii,daten ANEXAB Asimetria temperaturii radiante fa conformreglementrilor de un element plan, n direcie tehnicespecificediferitelor verticaliorizontal categoriideconstrucii,daten ANEXAB Diferena de temperatur a aerului conformreglementrilor pe vertical ntre nivelul capului i tehnicespecificediferitelor nivelulgleznelor categoriideconstrucii,daten ANEXAB

SRISO7730

SREN22726

SREN22726

C107/3

C107/7

SREN22726

SREN22726

conformreglementrilor tehnicespecificediferitelor SREN22726 categoriideconstrucii,daten ANEXAB Elementedenchidere 9 Rezistena termic specific corectat a conformnormativC elementelordenchidere C107/3 107/3:R Rnec 10 Temperatura minim a suprafeei interioare a elementelor de construcie C107/3 Tsimin > qr (Tsimin) 11 Procentul de cretere a umiditii C107/6 materialelor componente ale structurii conformnormativului elementului de nchidere, ca urmare a C107/6 condensriivaporilordeap 12 Cantitatea de ap acumulat n interiorul elementelor de nchidere, de nuseadmiteacumularede C107/6 launanlaaltul,datoritfenomenuluide apdelaunanlaaltul condens 13 Rezistena la permeabilitate la aer a conformSTAS6472/7 STAS6472/7 elementelordenchidere 14 Energia transferat de la picior spre conformreglementrilor pardoseal (legat de senzaia de rece tehnicespecifice STAS6472/10 cald) diferitelorcategoriide construcii,daten *) ANEXAB *) Clasificareapardoselilor,nfunciedetransferuldecldurdelapiciorsprepardoseal,la contactuldescurtdurat(1minut)idelungdurat(10minute)sefacenconformitate cuprevederiledinSTAS6472/10. Tabelulnr.3 Nr. crt. 0 1 Parametrudeperforman 1 Niveldeperformant Metodde determinare 3

Vitezacurenilordeaer

2 Cldireanansamblu Coeficientulglobaldeizolaretermic pentrucldiridelocuit: G GN pentru cldiri avnd alt destinaie dect cele de locuit: G1 G1ref Elementedenchidere Rezistena termic corectat, medie pe cldire,afiecruielementdenchidere Rm Rmin

C107/1

C107/2

C107/3

5CONDIIITEHNICEDEPERFORMANPENTRUMATERIALE TERMOIZOLANTE
5.1Clasificare 5.1.1Dupnaturalor,materialeletermoizolanteseclasificn: a) materiale anorganice (ex: produse din vat mineral sau vat de sticl, sticl spongioas,etc.) b) materialedinpolimerisintetici(ex:polistiren,poliuretan,etc.) 5.1.2Duprigiditate,materialeletermoizolanteseclasificn: a) materialefoarterigideclasaT1materialecareautasareamaimicde1%sub 2 sarcinade2000N/m b) materialerigideclasaT2 materialecareautasareacuprins ntre1%i5% 2 subsarcinade2000N/m c) materiale semirigide clasa T3 materiale care au tasarea cuprins ntre 5% i 2 10%subsarcinade2000N/m d) materialeuortasabileclasaT4materialecareautasareacuprinsntre10%i 2 20%subsarcinade2000N/m e) materialefoartetasabileclasaT5materialecareautasareamaimarede20% 2 subsarcinade2000N/m . 5.2Condiiitehnicedecalitate Materialeletermoizolantetrebuiesndeplineasccondiiiledecalitateprezentaten continuare. 5.2.1Condiiiprivindconductivitateatermic Conductivitateatermicdecalcultrebuiesfiemaimicsaucelmultegalcu 0,10W/(mK). 5.2.2Condiii privinddensitatea Densitatea aparent n stare uscat a materialelor termoizolante trebuie s fie mai 3 micsaucelmultegalcu550kg/m . 5.2.3Condiiiprivindrezistenamecanic

Materialeletermoizolantetrebuiesprezintestabilitatedimensioanlicaracteristici fizicomecanice corespunztoare, n funcie de structura elementelor de construcie n care sunt nglobate sau de tipul straturilor de protecie, astfel nct materialele s nu prezinte deformri sau degradri permanente, din cauza solicitrilor mecanice datorate procesului de exploatare,ageniloratmosfericisauaciunilorexcepionale. 5.2.4Condiiiprivinddurabilitatea Durabilitateamaterialelortermoizolantetrebuiesfienconcordancudurabilitatea cldirilor i a elementelor de construcie n care sunt nglobate, ct i cu gradul de accesibilitatepentrueventualeleinterveniincazdedegradareaizolaieitermice. 5.2.5Condiiiprivindsiguranalafoc Comportarealafocamaterialelortermoizolanteutilizatetrebuiesfienconcordan cu condiiile normate prin reglementrile tehnice privind sigurana la foc, astfel nct s nu depreciezerezistenalafocaelementelordeconstruciepecaresuntaplicate/nglobate. 5.2.6Condiiidinpunctdevederesanitarialprotecieimediului 5.2.6.1 Materialele utilizate la realizarea izolaiei termice a elementelor de construcienutrebuiesemanendecursulexploatriimirosuri,substanetoxice,radioactive sau alte substane duntoare pentru sntatea oamenilor sau care s produc poluarea mediuluinconjurtor. 5.2.6.2ncazulutilizriiizolaieitermicedinmaterialecarepeparcursulexploatrii potdegajapulberi n atmosfer(produsedin vat mineral, vatde sticl,etc.)trebuiesse realizezeproteciaetansaunglobareanstructuriprotejateaacestora. 5.2.7Condiiiprivindcomportarealaumiditate. Materialele termoizolante trebuie s fie stabile la umiditate sau s fie protejate mpotrivaumiditii. 5.2.8Condiiiprivindcomportarealaagenibiodegradabili Materialeletermoizolantetrebuie sreziste laaciuneaagenilor biologici saus fie tratatebiocidsauprotejatecustraturideprotecie. 5.2.9Condiiispeciale 5.2.9.1 Materialele termoizolante trebuie s permit aplicarea lor n structura elementelordeconstruciesauaplicareaunorstraturideproteciepesuprafaalor. 5.2.9.2Materialeletermoizolantenutrebuiesconinsausdegajesubstane caresdegradezeelementelecucarevinncontact(inclusivprincoroziune).

5.2.9.3Materialeletermoizolantecaresemonteazprinprocedeelacaldnutrebuie sprezintefenomenedenmuieresautasarelatemperaturimaimicidectceledeaplicare.n cazcontrarelevortrebuisfieprevzutedinfabricaiecuunstratdeprotecie. 5.2.10Condiiiprivindpunereanoper Materialele termoizolante trebuie s permit o punere n oper care s pstreze constanacaracteristicilorfizicomecaniceideizolaretermicncondiiideexploatare. 5.2.11Condiiiprivindcontroluldecalitate 5.2.11.1 Materialele noi sau cele tradiionale produse n strintate trebuie s fie agrementatetehnicpentruutilizarealalucrrideizolaiitermicenconstrucii. 5.2.11.2 Toate materialele termoizolante utilizate trebuie s aib certificate de conformitateprivindcalitatea. 5.2.12Cerineprivindcondiiiledelivrare,depozitare,transportimanipulare 5.2.12.1Lalivrare,materialeletermoizolantetrebuiesfiensoitedecertificatede calitate care s le confirme caracteristicile fizicomecanice conform celor prevzute n standardele de produs, agrementele tehnice sau normele de fabricaie ale produselor respective. n certificatul de calitate trebuie s se specifice numrul normei tehnice de fabricaie(standarddeprodus,agrementtehnic,normsaumarcdefabricaie,etc.). 5.2.12.2 Transportul, manipularea i depozitarea materialelor termoizolante trebuie s se fac cu asigurarea tuturor msurilor necesare pentru protejarea i pstrarea caracteristicilor funcionale ale acestor materiale. Aceste msuri trebuie asigurate att de productorii ct i de utilizatorii materialelor termoizolante respective, conform prevederilor standardelordeprodus,agrementelortehnicesaunormelortehnicealeproduselorrespective. 5.2.12.3 Condiiile de depozitare, transport i manipulare, eventualele msuri speciale ce trebuie luate la punerea n oper precum i eventualii factori de risc, care pot s apar n timpul depozitrii, transportului, manipulrii i punerii n oper (produse combustibile, care degaj anumite noxe, care se aplic la cald, etc.) vor fi n mod expres precizate n normele tehnice ale produsului precum i n avizele de expediie eliberate la fiecarelivrare. * ** 5.3 Valoridecontrolalecaracteristicilortermotehnicedecalculalematerialelor termoizolante nANEXAAsuntprezentatevaloriledecontrolpentrucaracteristiciletermotehnice alematerialelortermoizolanteutilizatenmodcurentlaizolareatermicacldirilor.

Valorilerealealeconductivitilortermicealematerialelorvorfiprecizatennormele tehnice (standarde de produs, agremente tehnice, norme sau mrci de fabricaie) ale produsului. ncadrareanvaloriledecontrol saustabilireaconductivitiitermicedecalculpentru materialelecarenusuntcuprinsenaceastlistvorfiprecizatennormeledeprodus(norm saumarcdefabricaie,agrementtehnic,etc.).

6 PRINCIPII DE CONFORMARE HIGROTERMIC CONSTRUC IE I A CL DIRILOR


6.1Prevederigenerale

A ELEMENTELOR DE

6.1.1Dimensionareadinpunctdevederehigrotermicaelementelordeconstruciese vafacenconformitatecuprevederiledinnormativeleC107/3,C107/5iC107/6,iarpentru satisfacerea cerinei de economie de energie se vor respecta prevederile din normativele C 107/1iC107/2. Verificarealastabilitatetermicaelementelordenchidereacldirilorsevafacen conformitatecuprevederiledinnormativulC107/7. 6.1.2 Alegereamaterialuluitermoizolantsevafacenfunciede: - performaneledeizolaretermic - ncrcrile la care poate fi supus materialul n timpul exploatrii i punerii n oper - ncrcrile suplimentare, datorate elementelor/cldiriipecaresuntaplicate stratului termoizolant, asupra

- moduldefixareastraturilorcomponentealeelementuluideconstrucie - distanelepeverticaliorizontaldintreelementeledefixare - cerineledesiguranlafoc 6.1.3 Dup caz, izolarea termic poate fi corelat i cu alte msuri privind satisfacereacerineideizolaretermicieconomiedeenergie,cadeexemplu: - asigurarea unui raport ct mai mic ntre suprafaa exterioar a cldirilor i volumullor - orientarea corespunztoare a ncperilor, funcie de destinaia lor, n raport cu punctelecardinaleicudireciavnturilordominante

- realizareaunuiraportoptimntresuprafeeleplineisuprafeelevitrate - utilizareainstalaiilordeclimatizareventilare - utilizareadeinstalaiiiechipamentecurandamentsuperior - recuperareacldurii - folosireaenergiilorneconvenionale. 6.1.4 Pentru condiiile climatice din ara noastr, se recomand utilizarea unor elementedenchiderecuinerietermicmareimedie(definitconformnormativC107/2). Elementelede nchiderecu inerietermic micserecomand ncazulcldirilorcu ocuparetemporar(casedevacan,etc.)sauncazulcldirilorcuocuparediscontinu. 6.1.5Stratultermoizolantdin structuraunuielementexteriordeconstrucietrebuie protejatcontra: - umiditii din exterior i precipitaiilor atmosferice, prin straturi de protecie (tencuieli, finisaje hidrofobizate la perei, respectiv nvelitori i hidroizolaii la acoperiuri) - umiditiidininterior,prinstraturideprotecie(barierecontravaporilordeap) - infiltraiilordeaer,prinstraturideprotecie(bariereantivnt) - radiaiei solare, prin asigurarea unei stabiliti termice corespunztoare i prevederea unor msuri de protecie antiradiante eficiente (straturi de aerare, proteciinculorideschise,etc.) - agenilorbiologici,printratamentespeciale Excepie fac acoperiurile cu nvelitoare invers (ranversate), la care stratul termoizolant trebuie s aib el nsui capacitatea de a rezista la agenii climatici menionai, acestafiindprotejatprintrunstratsuperiorgeotextiliunstratdelest. 6.1.6Elementeleopaceexterioarealecldirilorvoraveaoalctuireiosuccesiunea straturilorcomponenteconceputeastfelnctsnuseproduccondenspesuprafaainterioar i s se elimine sau s se reduc, pn la limitele admise, cantitile de vapori de ap condensai(nperioadareceaanului)astfelnctsnuseproducacumularedeumiditatede launanlaaltul,ninteriorullor,nconformitatecuprevederiledinC107/6.nacestscopse recomand amplasarea straturilor termoizolante permeabile la vapori spre exteriorul elementuluideconstrucieiarparamentulexteriorspermitdifuziavaporilor.

6.1.7Lacldirilecarenmodpermanentauumiditirelativeinterioarepeste60%, pentru mpiedicarea creterii umiditii provenite din condensarea vaporilor de ap n interiorulelementelordeconstrucie,trebuiesseprevadbarierecontravaporilordeapsau straturideaerventilat. Necesitatea i dimensionarea barierei contra vaporilor se stabileste prin calcul, conform normativ C 107/3 i C 107/6, att pentru elementele exterioare de nchidere ct i pentruelementeleinterioaredecompartimentarecareseparncpericuregimdeumiditate ridicat(ji >60%)i/sauncperinclzitedencperinenclzite. Barieracontravaporilordeapserecomandafiprevzut,indiferentdeumiditatea relativ a aerului din interiorul ncperilor, la elementele multistrat alctuite dintrun strat interior din materiale poroase, permeabile la vapori (de ex. plci din vat mineral sau de sticl, etc.) i un strat exterior cu rezisten mare la difuzia vaporilor (hidroizolaii, foi de tabl,etc.). De asemenea, trebuie s se prevad bariere contra vaporilor i la pereii de compartimentareaibiloribuctriilorinterioarefrventilaredirect. Barieracontravaporilordeapseprevedeobligatoriupeparteadinsprecarevaporii ptrund n elementul de construcie (de obicei pe partea ,,cald a termoizolaiei sau pe faa interioar a elementului de construcie), pe un strat suport corespunztor tipului de barier ales. Lancperilecuproceseumede,ncareelementeledeconstrucieintrncontactcu apa, barierele contra vaporilor i straturile lor de protecie trebuie s fie rezistente la ap. Stratul de protecie interior cu rol de barier suplimentar contra vaporilor (plci ceramice smluite,desticl,etc.)vaavearosturileetanate.Petavanenuseaplicnicioproteciecu roldebariercontravaporilor.Serecomandutilizareadetencuieliporoase. La ncperile la care umiditatea relativ a aerului interior depete numai pe perioadescurtedetimp valoareade60%(ex.:bii buctrii ncldiride locuit,etc.)seva aplica pe faa interioar a pereilor (inclusiv la pereii interiori) o protecie cu rol de barier contravaporilor. 6.1.8 Pe faa exterioar a elementelor de construcie realizate fr interspaii de aer ventilat ntre stratul termoizolant i stratul exterior de protecie, utilizate la ncperile cu umiditate relativ interioar peste 60%, nu este recomandabil s se foloseasc straturi impermeabile la vapori de ap, sub form de pelicule, folii sau placaje (plci ceramice glazurate,etc.). La pereii ncperilor cu umiditate relativ interioar sub 60% (inclusiv la bi i buctrii n cldiri de locuit i altele asimilate acestora), aceste straturi se recomand s fie aplicatepefeeleexterioarenumaipesuprafeereduse(nuncmpcontinuu). 6.2Prevederispecificepereilorexteriori 6.2.1 Generalitiiclasificare

6.2.1.1 Performanele termotehnice ale pereilor exteriori izolai termic sunt n funcie de grosimea i tipul stratului termoizolant precum i de poziia acestuia n structura elementuluideconstruciencareesteinclus. 6.2.1.2Dinpunctdevedereacomportriihigrotermice,celemaiuzualealctuiride pereiexterioriizolaitermicsunt: - pereicualctuirecompact - pereicualctuireventilat. Pereiicualctuirecompactsuntpereiilacarestraturilecomponentesuntrealizate dinmaterialeomogeneaflatencontactdirectntreelesaucarepotfiseparateprinstraturide aernchise(frposibilitateacomunicriicumediulambiant). Pereiicualctuire ventilatsuntpereii ncomponenacroraserealizeazunstrat deaercarecomuniccumediulambiant.Aceastcomunicareserealizeaznmodcurentprin fante de admisie i de evacuare. Fantele de admisie se amplaseaz la partea inferioar a peretelui, iar cele de evacuare la partea superioar i se dimensioneaz astfel nct s se asigureocirculaieaaeruluicaresrspundcerinelorhigrotermice. 6.2.1.3 Straturile de aer din componena pereilor exteriori, n funcie de suprafaa orificiilor de admisie a aerului raportate la metru liniar de lungime orizontal a peretelui, se clasificastfel:
2 neventilatecndsuprafaafantelor(orificiilor)deadmisieeste <500mm /m 2 slabventilatecndsuprafaafantelor(orificiilor)deadmisieeste 500mm /m, 2 dar 1500mm /m

puternicventilate 2 este>1500mm /m.

cndsuprafaafantelor(orificiilor)deadmisie

6.2.2 Prevederispecificepereilorexterioricualctuirecompact 6.2.2.1Dinpunctdevedereacomportriitermotehnice,pereiiexterioricualctuire compactpotficlasificain: - pereicuinerietermicmare - pereicuinerietermicmedie - pereicuinerietermicmic.

ncadrarea n una din cele trei clase de inerie termic se face n conformitate cu prevederiledinnormativC107/2. 6.2.2.2Laconformareastructuriipereilorexterioricualctuirecompact,cuinerie termic medie sau mare se recomand ca stratul termoizolant s fie amplasat spre faa exterioaraelementuluideconstrucie. 6.2.2.3 Alctuireadeprincipiuaunuipereteexteriorcompactcuinerietermic mediesaumare(fig.1ai1b)esteurmtoarea: finisaj interior (dup caz, acesta poate avea i rol de barier contra vaporilor de ap) strat suport al finisajului interior (ex: tencuieli hidraulice, tencuieli uscate, glet, etc.) stratmasiv(peretedinbetonarmat,zidrie,etc.) bariercontravaporilordeap(dupcaz) strattermoizolant stratdeprotecieatermoizolaiei finisajexterior. 6.2.2.4Alctuireadeprincipiuaunuipereteexteriorcompactcuinerietermicmic (fig.1c)esteurmtoarea: finisaj interior (dup caz, acesta poate avea i rol de barier contra vaporilor de ap) stratsuportalfinisajuluiinterior(ex:feedinlemn,maseplastice,metalice,etc.) scheletrezistent(dereguldinelementeliniare) strattermoizolant stratdeprotecieatermoizolaiei(ex:feedinlemn,maseplastice,metalice,etc.) finisajexterior(dupcaz). 6.2.2.5 Stratul termoizolant trebuie fixat de stratul suport. Aceast fixare poate fi, dupcaz, mecanic i/sauprin lipire,prin intermediulunui scheletsuplimentarderezisten (din lemn, profile metalice cu perei subiri, etc.). Legtura ntre stratul suport i stratul de

proteciesepoaterealiza,dupcaz,prinintermediulunorancoremetalicedinoelinoxidabil saumaseplastice,sauprinintermediulunuischeletsuplimentarderezisten. 6.2.2.6 Dimensionarea pieselor de fixare ale stratului termoizolant i a stratului de protecie a acestuia, de stratul suport, se va face innd seama de sarcinile gravitaionale, de aciuneavntuluiiavariaiilordetemperaturidencrcrileexcepionale. Calculul de dimensionare se va face n conformitate cu prevederile din STAS 10101/20,STAS10101/23inormativP100. Totodat, sistemele de fixare trebuie s fie compatibile cu deformaiile alternative (dilatri+contracii)alestructurii/stratuluirezistent. 6.2.2.7 La pereii exteriori compaci, cu inerie termic medie sau mare, se recomand ca stratul de protecie a termoizolaiei i finisajului exterior s fie permeabil la vapori. 6.2.3 Prevederispecificepereilorexterioricualctuireventilat 6.2.3.1 Alctuirea de principiu a pereilor exteriori ventilai este similar cu alctuirileprezentatepentrupereiicompaci(pct.6.2.2.3i6.2.2.4)dararencomponeni unstratdeaerpusncomunicarecumediulambiant,carepoatefistratdeaerslabventilatsau puternicventilat(conformpct.6.2.1.3). Orificiile de ventilare vor fi prevzute cu dispozitive de protecie mpotriva intruziuniiroztoarelor,psriloriinsectelor(deex.site). 6.2.3.2 Nivelul de ventilare a stratului de aer va fi ales n funcie de umiditatea relativaaeruluiinterior, recomandabildupcumurmeaz: - laumiditirelative ji 75% stratdeaerslabventilatsauputernicventilat - laumiditirelative ji >75% stratdeaerputernicventilat. 6.2.3.3 La alctuirile cu strat de aer ventilat se recomand ca, pe suprafaa termoizolaiei realizat din materiale cu permeabilitate mare la aer aflat n contact cu stratuldeaer,sseprevadobarierantivnt(deex.cartonsauesturpermeabillavapori). 6.2.3.4Cerinelereferitoarelafixareastratuluitermoizolant,prevzutepentrupereii cu alctuire compact (pct. 6.2.2.5 6.2.2.6) sunt valabile i pentru pereii cu alctuire ventilat. Dimensionareapieselorde fixarese va facesuprapunndefectulsuciuniiexercitate devntpefaaexterioarapereteluicuefectulpresiuniiexercitatedevntpefeeleinterioare, carevinncontactcustratuldeaerventilat.

n fig. 2 se prezint n mod exemplificativ o soluie de perete exterior cu alctuire ventilat. 6.3Prevederispecificeacoperiurilor 6.3.1 Generalitiiclasificare 6.3.1.1 Performanele termotehnice ale acoperiurilor izolate termic sunt n funcie degrosimeainaturastratuluitermoizolant. 6.3.1.2 Se recomand ca stratul termoizolant s fie aplicat pe faa exterioar a stratuluisuport. 6.3.1.3 Elementele cu straturi de aer neventilat introduse n structura acoperiului (planeecucorpuriceramicesaudebetoncugoluri)seadmitnumaidacaceasteasuntplasate sub termoizolaie i numai la ncperi cu umiditatea relativ a aerului interior mai mic de 60%. 6.3.1.4 Dinpunctdevederealcomportriihigrotermice,acoperiurilecldirilor nclziteseclasificn: - acoperiuricualctuirecompact - acoperiuricualctuireventilat. 6.3.1.5 Acoperiurile cu alctuire compact sunt acoperiurile la care straturile componenteseaflncontactdirectunulcualtul. Din categoria acoperiurilor cu alctuire compact fac parte acoperiurile la care stratul termoizolant nu este prevzut cu canale de ventilare n structura acoperiului pot fi straturideaer,darcarenucomuniccuatmosfera(planeecugoluri,etc.). Eventualele straturi de difuzie din componena structurii termohidroizolante a acoperiului nu schimb ncadrarea acoperiului din grupa acoperiurilor cu alctuire compact. 6.3.1.6 termoizolant: Acoperiurile cu alctuire ventilat sunt acoperiurile la care stratul

- este prevzut cu canale de ventilare (care comunic cu atmosfera), dispuse n structurasa - este amplasat distanat, fie fa de stratul suport, fie fa de stratul de protecie (astereal, nvelitoare, hidroizolaie, etc.), astfel nct s formeze un strat de aer ventilat.

Dincategoriaacoperiurilorcualctuireventilatfacparteacoperiurileteraslacare stratultermoizolantesteprevzutcucanalesaustraturideventilareprecumiacoperiurilecu podventilat. 6.3.1.7 Dimensionarea pieselor de fixare a stratului termoizolant i a stratului de protecie a acestuia de stratul suport se va face innd seama i de aciunea vntului i a variaiilordetemperaturprecumideaciunileexcepionale. Verificarea acoperiurilor ventilate la aciunea vntului se va face suprapunnd efectul suciunii de pe faa superioar a structurii cu efectul presiunii exercitate de vnt pe feeleinterioare,carevinncontactcustratuldeaerventilat. Calculul de dimensionare se va face n conformitate cu prevederile din STAS 10101/20,STAS10101/23inormativP100. De asemenea, fixarea straturilor componente trebuie s fie compatibil cu deformaiilealternative(dilatri+contracii)alestructurii/stratuluirezistent. 6.3.2 Prevederispecificepentruacoperiuricualctuirecompact (frspaiudeaerventilat) 6.3.2.1Laacoperiurilecualctuirecompactestenecesarcastratultermoizolants fierealizatcumaterialetermoizolantecupermeabilitatemiclavaporiistabilelaumiditate (polistiren, spum rigid de poliuretan, sticl spongioas), astfel nct s nu fie favorizat condensareavaporilordeapntermoizolaie. 6.3.2.2 Alctuireadeprincipiuaunuiacopericompacteste: - finisajinterior - stratsuportrezistent - stratdepanti/saudenivelare(dupcaz) - stratdedifuzieavaporilordeap(dupcaz) - bariercontravaporilordeap - strattermoizolant - stratdeprotecieatermoizolaiei(dupcaz) - stratdedifuzieavaporilordeap(dupcaz) - hidroizolaie

- proteciehidroizolaie. Excepie fac acoperiurile cu nvelitoare invers (ranversate) la care alctuirea de principiueste: - finisajinterior - stratsuportrezistent - stratdepanti/saudenivelare(dupcaz) - hidroizolaie
3 - strattermoizolantdinpolistirenextrudatcudensitateamaimarede30kg/m

- protecietermoizolaie(stratgeotextililestare). 6.3.2.3 Bariera contra vaporilor de ap se dispune pe partea dinspre interior a termoizolaiei(faacald). 6.3.2.4Lacldirilecuumiditaterelativaaeruluiinteriorcuprinsntre61...75%, n alctuirea acoperiului trebuie s fie prevzute straturi de difuzie (sub hidroizolaie, recomandabilisubbarieracontravaporilordeap). ncazulfolosiriiunorbarierecontravaporilordeap,puternice(foliimetalicelipite continuupentreagasuprafa)iaunorstraturitermoizolanteperformantesepoaterenunala straturilededifuzie. Stratuldedifuziede sub hidroizolaieserecomands fieprevzut n cazul ncare pestetermoizolaieseaplicunstratdeprotecierealizatprinprocedeeumede. Stratuldedifuzieavaporilorvafiduspnlalimitaacoperiuluiipusnlegturcu atmosfera, iar lasuprafee marideacoperiva fi aeratsuplimentarprin intermediultuburilor deventilare(deflectoare),inndseamacundeflectorpoateserviosuprafadeacoperide 2 cca.80...120m . 6.3.2.5 n cazul straturilor suport metalice (tabl cutat, tabl ondulat, etc.) i a utilizriiunormaterialetermoizolantecupermeabilitatemiclavaporiistabilelaumiditate, se poate renuna la bariera contra vaporilor i la stratul de difuzie de sub bariera contra vaporilor, dac la mbinarea ntre panourile de tabl se prevd cordoane de chit permanent elasticiacoperitoarederostdinmaterialhidroizolantlipit. n fig. 3, 4, 5 sunt prezentate n mod exemplificativ alctuiri de principiu pentru acoperiuricualctuirecompact. 6.3.3 Prevederispecificepentruacoperiuricualctuireventilat

6.3.3.1Straturiledeaerdincomponenaacestoracoperiuriseclasific,nfunciede suprafaa orificiilor de admisie a aerului raportat la metru ptrat de suprafa de acoperi, astfel:
2 2 neventilatecndsuprafaaorificiilordeadmisieeste<500mm /m 2 2 slabventilatecndsuprafaaorificiilordeadmisieeste 500mm /m 2 2 dar 1500mm /m 2 2 puternicventilatecndsuprafaaorificiilordeadmisieeste >1500mm /m .

6.3.3.2 Acoperiurile cu alctuire ventilat se pot utiliza att la cldiri cu regim normaldeumiditatectilacldiricuumiditaterelativridicat(ji >75%).Lacldirilecu umiditaterelativridicat(ji >75%)esterecomandabilsseutilizezeacoperiuricustratde aerputernicventilat. De asemenea, acest tip de acoperi se utilizeaz i n cazul folosirii unor materiale termoizolante sensibile la umiditate (produse din vat mineral) sau a unor straturi care se realizeazprinprocedeeumede. a) Acoperiuricucanaledeventilaredispusengrosimeatermoizolaiei 6.3.3.3Alctuireadeprincipiuaunuiastfeldeacoperieste: - finisajinterior - stratsuportrezistent - stratdepanti/saudenivelare(dupcaz) - stratdedifuzieavaporilordeap(dupcaz) - bariercontravaporilordeap - termoizolaiecucanaledeaerare - stratdeprotecieatermoizolaiei(dupcaz) - stratdedifuzieavaporilordeap(dupcaz) - hidroizolaie - proteciehidroizolaie.

6.3.3.4Canaleledeventilareserealizeaznstratultermoizolant,fieprindispunerea distanat a plcilor termoizolante din rndul inferior (n cazul prevederii termoizolaiei n dou sau mai multe straturi), fie prin teirea muchiilor la partea inferioar a plcilor termoizolante (n cazul n care termoizolaia este prevzut ntrun singur strat), fie prin folosireaunorplcitermoizolantecucaneluri.
2 Canaleledeventilareserecomandaaveaseciunedecca.25cm ivorfidispusela cca.50...70cmdistanunuldecellalt,nambelesensurialeacoperiului.

6.3.3.5Ventilareatermoizolaieiacoperiuluiseasigurprinpracticareaunororificii de ventilare, puse n legtur cu atmosfera exterioar, dimensionate i amplasate conform prevederilordinSTAS6472/5. Pentrufacilitareatirajuluisevoradoptaurmtoarelemsuriconstructive: - suprafeeleorificiilordeieireaaeruluivorfide1,52orimaimaridectcele deintrare - orificiile de ieire a aerului vor fi dispuse n cel mai nalt punct al acoperiului (coame)iserealizeazcuajutoruldeflectoarelorsauacoperitoarelordecoam - orificiile de intrare a aerului vor fi dispuse ct mai jos posibil, pe conturul acoperiului. Orificiiledeventilarelaacoperiurilefrpantsaucupantspreinteriorseprevd pelaturileconstruciei. La acoperiurile cu o singur pant, orificiile pentru intrarea aerului se dispun pe o latur,iarceledeieirepecealaltlaturaconstruciei(lacotaceamairidicat). Orificiile de ventilare pot fi dispuse i pe conturul luminatoarelor, courilor, pe rebordurile rosturilor de dilataie, etc., n funcie de alctuirea i amplasarea convenabil a acestorapeacoperi. La poziionarea gurilor de admisie i evacuare a aerului se va avea n vedere i direciavntuluidominantdinzonancareseamplaseazcldirea. Orificiile de ventilare vor fi prevzute cu dispozitive de protecie mpotriva intruziuniiroztoarelor,psriloriinsectelor(deex.site). 6.3.3.6 Bariera contra vaporilor de ap i straturile de difuzie se prevd n conformitatecupct.6.1.7dinprezentulnormativ. 6.3.3.7 La acest tip de acoperi se prevd deflectoare simple, duble sau triple, n funciedenumrulstraturilorcaretrebuiesfieventilate.

n fig. 6 i 7 sunt prezentate n mod exemplificativ alctuiri de principiu pentru acoperiuricucanaledeventilaredispusengrosimeatermoizolaiei,nfig.8esteprezentatun modderealizareacanalelordeaerare,iarnfig.9ai9bsuntprezentatedetaliideprincipiu privindcomunicareacanalelordeaerarecuexteriorul. b)Acoperiuricuspaiudeaerventilat 6.3.3.8Acoperiurilecuspaiudeaerventilatsuntcaracterizatedeexistenaadou straturiportante:unulinferior,pestecareseaplictermoizolaia,altulsuperior,pestecarese aplichidroizolaia.ntreacesteaseaflunstratdeaerventilat. 6.3.3.9Dimensionareadinpunctdevederetermotehnicaacoperiurilorcuspaiude aerventilatsevafacenconformitateicuprevederiledinSTAS6472/5. 6.3.3.10 Alctuireadeprincipiuaunuiacopericuspaiudeaerventilateste: finisajinterior strat suport rezistent (de ex. planeu de beton sau lemn, schelet de susinere a stratuluitermoizolantautoportantetc.) bariercontravaporilordeap(dupcaz) strattermoizolant stratdeprotecieatermoizolaiei(barierantivnt,stratdecirculaie,etc.) spaiudeaerventilat alctuiredenvelitoare. 6.3.3.11 n funcie de poziia stratului termoizolant i de funciunea atribuit spaiului,acesteacoperiuripotfi: - acoperiuri cu poduri ventilate la care stratul termoizolant se aplic pe faa superioaraplaneuluidepesteultimulnivel - acoperiuricupoduri mansardate, lacarestratultermoizolantseaplic lapartea inferioaraalctuiriinvelitorii. 6.3.3.12 La acoperiurile cu poduri ventilate realizate cu planee din beton armat, condiiileprivinddifuzialavaporiideapipermeabilitatealaaersuntndeplinitedelasine (dac se asigur ventilarea podului, de ex. prin meninerea fantelor de ventilare n poziia deschis). b.1Termoizolareaacoperiurilorcupodventilat

6.3.3.13 Termoizolarea planeelor spre pod se face, de regul, la partea lor superioar,executndusengeneraldinmaterialetermoizolantesubformdesaltelesauplci (dinvatmineralsauvatdesticletc.). 6.3.3.14 n cazul izolaiilor termice din saltele de vat mineral sau de sticl, se recomand s se aplice pe faa care vine n contact cu aerul ventilat o barier antivnt, realizatdintrunstratdecarton,hrtieKraftetc.,permeabillavapori. 6.3.3.15Lapodurilecirculabile,stratuldeprotecieatermoizolaieitrebuierealizat astfelnctspermitcirculaia(deex.aparmat,podinedelemn,etc.). n fig. 10 este prezentat n mod exemplificativ o alctuire de principiu pentru acoperiuricupodventilat. b.2Termoizolareaacoperiurilorcupodurimansardate 6.3.3.16Termoizolaia,deregulsub formdesaltelesauplci(din vat mineral, vat de sticl, etc.), se realizeaz prin fixarea materialului termoizolant (sub i/sau ntre cpriori). 6.3.3.17Stratultermoizolanttrebuie s fieprotejatpefaa inferioar cuun stratde finisaj etan care s asigure protecia utilizatorilor mpotriva eventualelor pulberi ce pot fi degajatedematerialeletermoizolantentimpulexploatrii. 6.3.3.18 Latermoizolareaacoperiurilorcupodurimansardatesevoraveanvedere iprevederiledinGhidpentruproiectareamansardelorlacldiridelocuit. n fig. 11 este prezentat n mod exemplificativ o alctuire de principiu pentru acoperiuricupodurimansardate. 6.4 Prevederispecificeplaneelor 6.4.1 Generalitiiclasificare 6.4.1.1 Dimensionarea izolaiei termice a planeelor se va face n conformitate cu prevederile din normativ C 107/3 sub aspectul asigurrii diferenei maxime de temperatur ntretemperaturaaeruluiinterioritemperaturamediepesuprafaainterioarapardoseliiicu prevederiledinnormativC107/1sauC107/2(dupcaz),subaspectuleconomieideenergie. Ttipul de pardoseal se va alege innd seama de destinaia ncperii n conformitate cu reglementrile tehnice specifice diferitelor categorii de construcii (date n ANEXA B) i cu prevederiledinSTAS6472/10,subaspectulsenzaieiderececaldlacontactulpicioruluicu pardoseala. 6.4.1.2nfunciedemodulncaretrebuiesfietratateplaneeledinpunctdevedere higrotermic,acesteapotfi:

planeepestespaiireci(interioareiexterioare) planeencontactcusolul. 6.4.2 Planeepestespaiireci 6.4.2.1Prinspaiurecesenelegespaiuldelimitatdeplaneucarenmodcurentare 0 otemperaturaaeruluicucelpuin5 Cmaisczutdectceaaspaiuluiadiacent. 6.4.2.2 Planeele peste spaii reci se vor izola termic, fie prin aplicarea unui strat termoizolantpeunadin feeleplaneului(recomandabilpe faacare vine ncontactcuaerul mai rece), fie prin nglobarea izolaiei termice n structura planeului (cazul curent al planeuluidelemn). 6.4.2.3 La concepia i proiectarea planeelor peste spaii reci se va urmri diminuareaefectelorpunilortermicedelainterseciaplaneelorcupereiiexterioriprecumi celedelainterseciacupereiiinterioristructurali. n cazul n care stratul termoizolant este prevzut la partea inferioar a planeului, trebuieevitate(dacsepoate,chiareliminate)ipuniletermiceformatedegrinzi. 6.4.2.4 n cazul n care stratul termoizolant este prevzut pe faa superioar a planeului,acestaesterecomandabilsfierealizatdinmaterialetermoizolanterigidei,dup caz, s fie protejat cu un strat de protecie capabil s preia ncrcrile statice i dinamice la care poate fi supus pardoseala n timpul exploatrii, stratul de protecie constituind, n majoritateacazurilor,stratulsuportalpardoselii. 6.4.2.5Prevedereastratuluitermoizolantlafaainferioaraplaneuluiserecomand la planeele peste pivnie, pasaje sau alte spaii reci. n acest caz, stratul termoizolant va fi prevzutdinmaterialeuoareivafiaplicat,dupcaz,prinlipirei/saufixaremecanic,prin spumare,directpesuprafaaplaneului,etc. 6.4.2.6 Dup caz, termoizolaia va fi protejat cu un strat care s asigure protecia acestuiampotrivaocurilormecanice,precipitaiilor,umiditii,focului,etc. Ctevasoluiiprincipialedealctuireaplaneelorpestespaiirecisuntprezentaten modexemplificativn: fig.12a,12b,12c planeuizolattermiclaparteainferioar fig.13a,13b planeuizolattermiclaparteasuperioar fig.14 planeucuizolaietermicnglobat. 6.4.3 Prevederispecificeplaneelorncontactcusolul

6.4.3.1 Dimensionarea din punct de vedere termotehnic a planeelor n contact cu solulsevafaceinconformitatecuprevederiledinnormativ C107/5. 6.4.3.2 Dimensionarea din punct de vedere termotehnic a planeelor n contact cu solul din cldirile de producie cu procese tehnologice umede (care presupun udarea cu cantiti maride lichide apardoselilor)se face numai subaspectuldifereneidetemperatur maximeadmisentreaerulinteriorisuprafaapardoselii. 6.4.3.3Lacldiriledeproduciei/saudepozitarecudensitateredusalocurilorde munc fixe se admit msuri locale de izolare termic pentru satisfacerea cerinei privind senzaiaderececald. 6.4.3.4Stratulsuportaltermoizolaieiplaneelor ncontactcusolul va fiaezatpe unstratfiltrantdepietriciuruit. 6.4.3.5 n funcie de specificul amplasamentului cldirii (nivelul pnzei de ap freatic,capilaritateaterenului,eventualelepericoledeinfiltraiideap,etc.),pestestratulde rupere a capilaritii, din pietri ciuruit, se va realiza un strat hidroizolant, peste care se va amplasastratultermoizolant. 6.5 Prevederispecificepereilorinterioriceseparspaiinclzitedespaiireci 6.5.1Izolareatermicapereilorinteriorisepoaterealiza,ngeneral,prinaplicarea peunadinfee(recomandabilpefaarece)aunuistrattermoizolant,cazncaresoluiilesunt similarecucelepentrupereiiexterioricustructurcompact,prezentatelapct.6.2.2. 6.6Prevederispecificeelementelorvitrate 6.6.1Lacldirilede locuit,elementele vitratetrebuie sprezinterezistenetermice mediicelpuinegalecurezisteneletermiceminimeprevzutenghidulC107/4. La cldiri cu alt destinaie dect cele de locuit, elementele vitrate trebuie s aib rezistene termice medii cel puin egale cu valoarea coeficientului de control ,,e (care are semnificaiarezisteneitermiceminimeaelementelorvitrate),datennormativulC107/2. 6.6.2 innd seama de condiiile climatice din ara noastr, de cerina de izolare termic i economie de energie, precum i de reglementrile tehnice n vigoare, pentru cldiriledelocuitesterecomandabilssefoloseascferestrecucelpuintreirnduridegeam (prevzute cu msuri de etanare pe contur) sau ferestre duble, echipate pe cerceveaua interioarcuungeamtermoizolantrealizatcusticlobinuit,iarpecerceveauaexterioarcel puincuofoaiedegeamsimplu,sauferestrecuunsingurgeamtermoizolant,realizatcusticle speciale,dejoasemisivitatei,eventual,avndspaiuldintreeleumplutcugazemaiizolante dectaerul(Argon,Kripton,etc.). Lacldirilede locuit nuseadmiteutilizareadetmplrie metalic fr ntreruperea puniitermice.

6.6.3Pesuprafeelevitratealeferestrelor,supraluminiloriluminatoarelorsepoate admite condensul vaporilor de ap. n acest scop, tmplria va fi prevzut cu sisteme de colectarei/sauevacuareaapeiprovenitdincondens. 6.6.4nclinarealuminatoarelorvafiastfelstabilitnctsnupermitpicurareape pardosealaapeiprovenitedincondesareavaporilor. Aceastasepoaterealizaprin: - dirijareafluxuluidecldurspresuprafaatavanuluisauasigurareacirculaieide aeruscatlasuprafaatavanului,cudispozitivespecialedenclzire - prevedereauneipante maipronunatea suprafeelorpecare se formeazapade condens asigurnd colectarea i/sau evacuarea acesteia prin msuri corespunztoare - luareamsurilorspecialesubacoperi,caresmpiedicepicurareaapeiprovenite dincondensulvaporilor. 6.6.5 Pentru evitarea desprinderii picturilor de ap provenite din condensul vaporilor de ap pe suprafaa interioar a luminatoarelor este necesar ca nclinarea minim, fa de orizontal, a geamurilor, s aib valorile din tabelul nr. 4, n funcie de umiditatea relativaaeruluiinterior. Tabelulnr.4 nclinarea minim fa de orizontal, n funcie de umiditatearelativinterioar(ji): (60...75)% (75...100)% 60%
0 35 0 45 0 35 0 60 0 45

Tipul decercevele

simpleiduble,fixesaumobile idem,cudispozitivespecialede nclzireageamului

nuse normeaz

6.6.6Laproiectareairealizareasuprafeelorvitrate,funciedeorientareaacestora, sevaaveanvederereducereansoririiexcesiveaspaiilorievitareafenomenuluideorbire. Aceasta se poate obine prin adoptarea unor serii de msuri ca: utilizarea de sticle colorate, reflectante, termoabsorbante sau cu folii reflectante aplicate pe suprafaa geamului, jaluzele, transperante,parasolare,etc. 6.6.7Lacldiriledeproduciecuprocesetehnologicecaldeiuscateserecomand utilizareaochiurilordeventilarereglabile,dispuselaparteasuperioarapereilorideadmisie deaer,napropiereapardoselilor.

7PREVEDERIREFERITOARELAPUNEREANOPER A STRATURILORTERMOIZOLANTENALCTUIREAELEMENTELOR DECONSTRUCIE


7.1 Generaliti 7.1.1 Lucrrile de izolare termic se execut pe baza proiectelor ntocmite de proiectantullucrrilordeconstrucie,verificateiaprobateconformlegislaieinvigoare. 7.1.2 Ori de cte ori apar abateri de la proiect, care presupun nlocuirea total sau parialamaterialelorprevzutenproiectsaucareconduclamajorareancrcriielementelor de construcie, se va obine n mod obligatoriu avizul proiectantului de specialitate i de rezisten. 7.2 Lucrripregtitoare 7.2.1Suprafeelesuportpregtitepentruexecutareaizolaiilortermicetrebuiesaib planeitateanecesar,nfunciedetipulimoduldefixareastratuluitermoizolant. 7.2.2Dacsuprafaasuportprezintdenivelri,dupcaz,se vaexecutaoracordare cu pant de minim 1:10, un strat de tencuial sau o ap de egalizare, dar numai cu avizul proiectantuluiderezisten. 7.2.3Suprafeelesuportpecareurmeazaseaplicadirectbarieracontravaporilorde apsauizolaiatermicvorficurateiamorsate. 7.2.4 Pe ct posibil, se va evita pozarea instalaiei electrice pe faa elementelor de construciepecareurmeazaseaplicaizolaiatermic,iarcndacestlucrunusepoateevita, tuburileelectricesevorngloba,dupcaz,nstraturiledetencuial,betonuldepantsauapa general de nivelare. Nu se admite nglobarea tuburilor electrice prin teirea sau tierea plcilortermoizolante. 7.3 Executarealucrrilor 7.3.1Lucrriledeizolaretermicseexecutnumaicupersonalspecializat.Acestava verifica tot timpul att grosimea i calitatea materialului termoizolant ct i respectarea dimensiunilorpunilortermicedinproiect. 7.3.2 Executarea lucrrilor de izolare termic se face respectnduse prevederile cuprinse n normeletehnicede folosirespecificefiecrui materialtermoizolant(standardede produs,agrementetehnice,normetehnicedeprodus,mrcidefabricaie,etc.). 7.3.3Lapunereanoperamaterialelortermoizolantesevoraveanvederemsurile detransport,manipulareidepozitareprevzutennormeletehnicealeproduselorrespective, precumirecomandrileproductoruluipentruevitareadegradriiacestora.

7.3.4Larealizareastratuluitermoizolantseinterziceutilizareamaterialelordegradate (cu sprturi, tirbituri, grosime necorespunztoare i neuniform, etc.) sau cu caracteristici fizicomecaniceinferioarecelorprevzutennormeletehnicespecifice. 7.3.5 Cmpul termoizolant cu materiale sub form de plci se va realiza prin aezarea acestora cu rosturile strnse. Eventualele spaii dintre plci vor fi completate cu buci tiate la dimensiunile necesare, din aceleai materiale, pentru a se obine un strat termoizolant continuu. n cazul n care izolaia termic din plci se realizeaz n mai multe straturi, acestea se vor dispune astfel nct rosturile dintre plcile unui strat s fie decalate (recomandabil cu cca. 1/2 1/3 din dimensiunea plcii) fa de rosturile dintre plcile straturiloradiacente. 7.3.6 n caz de ploaie, n timpul execuiei termoizolaiei, suprafaa stratului termoizolantsevaacoperiprovizoriucufoliideprotecie,asigurndusescurgereaapelor. 7.4 Prevederispecificepentrutermoizolareapereilor 7.4.1 Aezarea plcilor termoizolante se face cu rosturi strnse, n rnduri astfel aezatecarosturilesfieesute. 7.4.2nfunciedetipuligreutateaplcilortermoizolante,fixarealor(provizoriesau definitiv) de perete se face, dup caz, prin lipire (de ex: mortar, past adeziv, etc.) i/sau prinderemecanic(deex:cuagrafemetalicedinoelinoxidabil,uruburiprevzutecurondele dinplastic,aibelate,etc.). 7.5 Prevederispecificepentrutermoizolareaacoperiurilor 7.5.1Materialeletermoizolantetrebuiesfieaezatefrrosturiistrnsmbinate cu elementele de construcie n relief care strpung termoizolaia (couri, parapete, guri de vizitare,tuburideaerisire). 7.5.2 Aplicarea stratului termoizolant se face pe fii, astfel nct s existe posibilitateaacopeririilorcustraturideprotecientrunintervaldetimpncaresnuexiste riscuri de umezire a termoizolaiei datorit precipitaiilor atmosferice i fr a se clca pe plciletermoizolante. 7.5.3 Circulaia direct pe plcile termoizolante este interzis. Se admite circulaia pesteplcidoarprinintermediulunorpodini. 7.5.4Executarea izolaiilortermice laacoperiurilecupoduri ventilatese faceprin aplicareamaterialuluitermoizolantpefaasuperioaraplaneuluisprepod. Stratul termoizolant va fi protejat cu un strat cu rol de barier antivnt, n cazul podurilornecirculabile,saucuunstratdeproteciecarespreiancrcrilestaticeidinamice lacarepoatefisupuspardosealantimpulexploatrii,ncazulpodurilorcirculabile. 7.5.5Racordrilesuprafeelororizontalecuceleverticaleserealizeazcuscafedin mortar,casuportalstraturilordedifuzie,barierelorcontravaporilorialhidroizolaiilor.

ndreptulscafelorseasigurorigidizaresuficientastratuluisuportalhidroizolaiei pentruampiedicaforfecareaacestuia,iarlaizolaiiletermicedinmaterialeelasticetrebuies se prevad prelungirea i legarea de parapete a apei armate ce constituie suport al hidroizolaiei. 7.5.6 Straturile de barier contra vaporilor, difuzie i hidrofuge se execut n conformitatecuprevederiledinnormativC112. 7.5.7nvelitorileilucrriledetinichigerieseexecutnconformitatecuprevederile dinnormativC37. 7.6 Prevederispecificepentrutermoizolareaplaneelorpestespaiireci 7.6.1 n cazul termoizolrii planeelor la partea inferioar (pe intrados) izolaia termicseexecut,deregul,fieprinfixaremecanic,fieprinfixaremecanicilipire. Aplicareaplcilortermoizolantenecesitngeneraloperaiide: - rectificareaplaneitiisuprafeeiinferioareaplaneului - ancorareadeelementelederezistenaleplaneului,aelementelordeprinderea stratuluideizolaietermicieventualastratuluideprotecie - dupcaz,aplicareastratuluideamorsajpesuprafaainferioaraplaneuluiipe faaplciitermoizolantecareselipete - dupcaz,aplicareapasteidelipirepesuprafaaplcilortermoizolanteamorsate - aplicarea plcilor termoizolante concomitent cu trecerea prin rosturile termoizolaieiaelementelordefixare(ancorare) - dup caz, corectarea continuitii stratului termoizolant, prin completarea cu materialtermoizolantdeacelaitiparosturilorrezultatecudimensiunimai mari dectceleadmise - dupcaz,sprijinireaprovizorieastratuluitermoizolantntimpulprizeiintririi soluiilordelipire - aplicareastraturilordeprotecieidefinisaj. 7.6.2ncazultermoizolriiplaneului laparteasuperioar,plciletermoizolantese aeazpeplaneucurosturistrnse, nacelai modcalaacoperiuri.Pesteele serealizeaz stratul de protecie, eventual un strat de separaie care s protejeze plcile termoizolante mpotrivaumiditiidin apsau,dacesteprevzutnproiect,srealizezei barieracontra vaporilor(barieracontravaporilorseaplicnumaipefaa,,caldatermoizolaiei).

7.6.3 Realizarea planeelor cu izolaie termic nglobat necesit urmtoarele operaiiprincipale: - execuia feei inferioare a planeului, care constituie i stratul suport al termoizolaiei - aezareamaterialuluitermoizolantntregrinzileplaneului - dup caz, aplicarea barierei contra vaporilor de ap pe faa ,,cald (pe faa inferioarsausuperioar,nfunciedepoziiaplaneuluinraportcuspaiulmai rece) - execuiafeeisuperioareaplaneului. 7.7 Prevederispecificepentruelementelevitrate 7.7.1 La realizarea elementelor vitrate se va avea n vedere asigurarea etaneitii acestoraattntregeamiramctintrecerceveleitoc. 7.7.2 La montarea elementelor vitrate n golurile elementelor de construcie se va realiza umplerea pe tot perimetrul, a rosturilor rezultate ntre acestea, cu materiale izolante adecvate(nururidinvatmineralsauvatdesticl,spumdepoliuretansubformdespray, etc.), precum i etanarea lor pentru protecia mpotriva agenilor climatici (exteriori i interiori). 7.8Msurilaexecutarealucrrilordeizolaiitermicepetimpfriguros 7.8.1Lucrrilecarepresupunprocedeeumedenusevorexecutalatemperaturimai mici de +5C. De asemenea, lucrrile de izolaii termice nu se vor executa la temperaturi inferioare celor prevzute n normele tehnice ale produselor, pe timp de cea sau cu precipitaiiatmosferice.

8 CONTROLUL CALITATII LUCRARILOR


8.1 La execuia lucrrilor de izolaii termice nu se vor folosi dect materiale agrementate tehnic n vederea utilizrii n construcii n Romnia, cu certificate de conformitateprivindndeplinireacaracteristicilorprevzutennormeletehnicedeprodus.De asemenea,nusevorfolosimaterialepentrucarefurnizorulnuaemiscertificatedecalitate. Materialele termoizolante trebuie s ndeplineasc, dup caz, cerinele prezentate n cadrulcapitolului5dinprezentulnormativ. 8.2Recepiamaterialelorsevafaceprinverificareacertificatelordecalitateemisede productoriconfruntarealorcucondiiiletehniceprevzutennormeletehnicedefabricaie.

n certificatele de calitate trebuie s se menioneze n mod expres, dup caz, standardul de produs, agrementul tehnic, norma tehnic de fabricaie, etc., precum i eventualele msuri speciale privind depozitarea, manipularea, transportul, punerea n oper, protecia muncii isigurana la foc,cu indicarea,dupcaz,a msuriloriechipamentelorde protecie. Deasemenea,ncertificateledecalitatetrebuiessenscrienmodexpresnumrul lotuluiidatadefabricaie. 8.3 n caz de dubiu privind calitatea materialului, se vor dispune verificri prin sondaj, de ctre un laborator autorizat, pentru stabilirea concordanei dintre caracteristicile tehnicealematerialelortermoizolanteaprovizionate,cuceledinnormadeprodus. 8.4Lapunereanopersevorutilizaprodusecaresencadreaznduratelelimitde timp admise (minime sau maxime), n cazul n care normele tehnice ale produselor prevd acestetermene. 8.5 Fazele determinante privind controlul calitii lucrrilor n timpul execuiei se vor hotr de ctre proiectant, n funcie de categoria de importan a construciilor, stabilit prinRegulamentprivindstabilireacategorieideimportanaconstruciilor.Metodologiede stabilireacategorieideimportanaconstruciilorinconformitatecuProceduraprivind controlul statului n fazele de execuie determinante pentru rezistena i stabilitatea construciilor,aprobateprinOrdinulMLPATnr.21/Ndin02.10.1995. 8.6Controlulntimpulexecuieilucrrilordeizolaiitermicesevaefectuadectre executantidectrebeneficiar,prinsistemulpropriudeasigurareacalitii, nconformitate cu prevederile legale n vigoare, verificnduse corespondena dintre lucrrile executate i prevederiledinproiect. ncadrulcontroluluisevorverificacelpuinurmtoarele,carevorficonsemnaten proceseleverbaledelucrriascunse: - daclucrrilepregtitoaresauexecutatnconformitatecuprevederileprezentului normativialeproiectuluideexecuie - dac materialele termoizolante sau montat n conformitate cu prevederile prezentuluinormativialeproiectuluideexecuie - dacsaurespectatprevederiledinproiectreferitoarelarealizareaizolaieitermice ndreptulpunilortermice(centuri,buiandrugi,stlpi,elementedefixare,etc.) - dacstratuldeprotecieatermoizolaieisaexecutatnconformitatecuprevederile dinprezentulnormativ - dac straturile hidroizolante, de difuzie, bariera contra vaporilor, racordrile la elementelecarestrpungcmpulnvelitorii,precumiracordrilelaatic/reborduri saufcutnconformitatecuprevederiledinnormativulC112,respectivlucrrile denvelitoriitinichigeriesauexecutatconformprevederilordinnormativulC37

- dac sau executat, conform proiectului, canalele de aerare i dac sau montat corectprizeledeaer. Lucrrilegsitenecorespunztoaresevorreface. 8.7Larecepialucrrilorsevoranalizaconstatrileconsemnatenproceseleverbale delucrriascunseincaietuldedispoziiideantier,fcutedeorganeledecontrolntimpul execuiei. ncazdedubiusevorexecuta,dupcaz,sondaje,ncercrinedistructive(deex.prin termografieninfrarou,msurritermotehniceinsitu,etc.)princaresseverificecorecta aplicareaprevederilordinproiectidinreglementriletehnicespecifice.

9 REGULI DE EXPLOATARE SI NTRETINERE


9.1 Proiectantul va pune la dispoziia beneficiarului un caiet privind condiiile de urmrire,exploatareintreinere,inndseamadeduratadeviaamaterialelorprecumide msurilecesepotluanvedereamenineriintimpacalitiilucrrilordeizolaiitermice. 9.2ntimpulexploatriieste interzis circulaia curentaoameniloridepozitarea oricrormaterialepeacoperiurilenecirculabile. 9.3 Pentru asigurarea eficienei termoizolaiei se va urmri periodic (primvara i toamna) starea hidroizolaiei sau a nvelitorilor de orice fel i se vor remedia de ndat deficieneleconstatate,pentruanuseproduceinfiltraiideapideciumezireatermoizolaiei. 9.4 n cazul constatrii umezirii termoizolaiei se va analiza gravitatea i ntinderea degradrii,nvederealuriimsurilorcorespunztoarederemediereaacesteia.

10 MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI SIGURANTA LA FOC


10.1Laproiectareaiexecutarealucrrilor,sevorrespectaprevederiledin: - NormativdesiguranlafocaconstruciilorindicativP11899 - Normativdeprevenireistingereaincendiilor,pedurataexecutriilucrrilorde construciiiinstalaiiloraferenteacestora indicativC30094 - Normegeneraledeprotecieamuncii ediia1996 - Normedemedicinamuncii aprobateprinOrdinulMSnr.1957/1995 - Regulamentul privind protecia i igiena muncii n construcii aprobat cu OrdinulMLPATnr.9/N/15.III.l993.

10.2Petimpnefavorabil(ploi,ninsoare,polei,cea,vntputernic,temperaturi 0 sub+5 C),lucrrileexterioaresevorntrerupe. 10.3Pentrumuncitoriicarelucreazpeacoperisevaprevedeaunaccessigurprin scriprevzutecubalustradedeprotecie, montateanumei verificate,fiind interziseaccese improvizate. Pe ntreg conturul acoperiului unde se lucreaz trebuie montat balustrad de protecie,conformprevederilordinnormeledeproteciamuncii. 10.4Latermoizolareanvelitorilorcareprezintcapacitiportantesaurezistenela oc reduse lucrrile se vor executa numai pe podine de lucru, fiind interzis circulaia sau staionareamuncitoriloridepozitareamaterialelordirectpeacesteplci. Legarea cu centuri de siguran a muncitorilor este obligatorie, iar cnd acestea nu ofer suficient securitate sau stnjenesc execuia se va prevede n documentaie amplasarea subtronsonuldelucruauneiplasegenerale,rezistentelacdereaunuiom. 10.5Ridicareamaterialuluipeacoperitrebuiefcutncontainere.Containerelenu trebuiesagaentimpulridicriiniciunelementdeconstrucieieletrebuiesfieasigurate pentruampiedicarotirealor.. Utilajelederidicat,acionateelectric,trebuiesfielegatelapmnt,sfiecomplete iverificate.Manipularealorsevafacenumaidectrepersonalautorizat. 10.6ncazullucruluicumaterialetermoizolantecarepotiritapielea(deex.produse dinvatmineralsaudinvatdesticl),estenecesarasepurta,dectremanipulaniiacestora, un echipament complet, alctuit din cisme de cauciuc, salopet, casc, ochelari, mnui de protecie, fular i manete din tifon. Pentru ndeprtarea fibrelor iritante, muncitorul se va splaperiodiccuspuniap. 10.7 Materialele termoizolante vor fi protejate mpotriva incendiilor i ferite de zonelecufocdeschis. 10.8 Se vor respecta i msurile de protecia muncii i de prevenire i stingere a incendiilorspecificate n normeledeprodus(standarde,agrementetehnice,norme sau mrci defabricaie)asigurnduseechipamentuldeprotecieprecizatnacestenorme.

ANEXAA

VALORIDECONTROLALECARACTERISTICILORTERMOTEHNICE DECALCULPENTRUUNELEMATERIALETERMOIZOLANTEUTILIZATE NMODCURENT

A.1 n tabelul A.1 sunt date valorile de control ale urmtoarelor caracteristici termotehnicepentruunelematerialetermoizolanteutilizatenmodcurent: - densitateaaparent r - conductivitateatermic l - coeficientuldeasimilaretermics - factorulrezisteneilapermeabilitatelavapori mD. A.2 Valorile conductivitii termice de calcul, prezentate n aceast anex pentru materialele termoizolante uoare, sunt definite pentru condiiile de temperatur i umiditate consideratecareprezentativepentruconstruciiledinaranoastr,atuncicndacestemateriale sunt montate n structura elementelor de construcie, cu respectarea condiiilor din cadrul prezentului normativ, ferite de aciunea apei din precipitaii i umiditii rezultate din condensarea vaporilordeap. Acestevalorireprezintrezultatulprelucrrii statisticeaunui ir de date obinute pe baz de msurri pe un numr reprezentativ de probe din cadrul aceleiaigrupedemateriale. A.3Conductivitateatermicdecalculestedefinitpentrutemperaturamediede0C, specific condiiilor climatice din ara noastr i este dat pentru o umiditate de exploatare conformurmtoarelorconvenii: - pentru materialele nehigroscopice, i care nu conin sau nu pstreaz apa de fabricaie,conductivitateatermicesteaceeadeterminatpentrumaterialulnstare uscat - pentru materialele termoizolante uoare, conductivitatea termic de calcul este aceea corespunztoare umiditii de echilibru a materialului plasat ntro atmosfercutemperaturade20Ciumiditatearelativde65% - pentru materialele termoizolante care conin n pori alte gaze dect aerul, conductivitatea termic de calcul este aceea determinat n stare uscat, dup un intervaldetimpdembtrnire,datpentrufiecareprodus.

A.4ncazulutilizriimaterialelortermoizolantenaltecondiiidetemperatur(T)i umiditate(w)dectceledate lapct.A.3,conductivitateatermicdecalcul va fideterminat prinaplicareaunorfactorideconversie.

A.5 Conversiaconductivitiitermice A.5.1ConversiaconductivitiitermicedelaunsetdecondiiiI(l1,T1, w1)laaltset decondiiiII(l2,T2, w2)sefaceconformrelaieiA.1. l2 = l1 FT Fw ncare: FT =factoruldeconversiepentrutemperatur Fw =factoruldeconversiepentruumiditate. A.5.2FactoruldeconversiepentrutemperatursedetermincurelaiaA.2. f (T -T ) FT =e T 2 1 ncare: fT =coeficientuldeconversiepentrutemperatur,n1/K T1 =temperaturacorespunztoaresetuluidecondiiiI,nK T2 =temperaturacorespunztoaresetuluidecondiiiII,nK. A.5.3Factoruldeconversiepentruumiditatesedeterminastfel: a)cndconinutuldeumiditatealmaterialuluiesteexprimatnunitidemasieste raportat la masa materialului (coninut de umiditate masic), factorul de conversie se calculeazcurelaiaA.3 f ( - ) F =e m m2 m1 ncare: f =coeficientuldeconversiemasicpentruumiditate,nkg/kg m wm1 = coninutul de umiditate masic, corespunztor setului de condiii I, n kg/kg (A.3) (A.2) (A.1)

wm2 = coninutul de umiditate masic, corespunztor setului de condiii II, n kg/kg

b) cnd coninutul de umiditate al materialului este exprimat n uniti de volum i esteraportatlavolumulmaterialului(coninutdeumiditatevolumic),factoruldeconversiese calculeazcurelaiaA.4 f ( - ) F =e v v2 v1 ncare:
3 3 fw =coeficientuldeconversievolumicpentruumiditate,nm /m v

(A.4)

wv1 = coninutul de umiditate volumic, corespunztor setului de condiii I, n 3 3 m /m wv2 = coninutul de umiditate volumic, corespunztor setului de condiii II, n 3 3 m /m .

A.5.4Valorilecoeficientuluideconversiepentrutemperatur(fT)suntdatentabelul A.2, n funcie de clasa de conductivitate termic, pentru unele materiale termoizolante utilizatenmodcurent. A.5.5Valorilecoeficienilordeconversiepentruumiditate( fwm i f )suntdate v n tabelul A.3, n funcie de coninutul de umiditate (masic sau volumic), pentru unele materialetermoizolanteutilizatenmodcurent. A.6Pentruproduseleinjectatenpanouricufeeimpermeabilesaupentruprodusele avnd feele cu pori de suprafa nchii din fabricaie, valorile conductivitii termice de calcul sunt n general mai mici dect pentru aceleai produse montate n structuri clasice de zidriesaudebeton. A.7 Pentru celelalte materiale de construcie, necuprinse n aceast anex, conductivitatea termic de calcul se va considera conform normativ C 107/3 sau conform agrementelortehniceaprobate. A.8 Pentru produsele foarte uoare din vat mineral sau vat de sticl valorile conductivitilor termice de calcul sunt caracteristice densitilor aparente specificate, densiticarereprezintmasanstareuscataunitiidesuprafaaprodusului,raportatla grosimeanominalindicatdefabricant.

TABELULA.1

CARACTERISTICILETERMOTEHNICEALEUNOR MATERIALETERMOIZOLANTE UTILIZATENMODCURENT Factorul rezisteneila permeabilitate lavapori mD 5

Nr. crt.

Tipulde material

Densitatea aparent r 3 kg/m 2

0 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3.

Conductivitatea Coeficientul termicde deasimilare calcul termic s l 2 W/(mK) W/(m K) 3 4

Produsedinvatmineral (dinroc) ClasaA1 ClasaA2 ClasaA3 ClasaA4 ClasaA5 ClasaA6 18 r <25 25 r <35 35 r <60 60 r <100 100 r <160 160 r 200 0,046 0,040 0,038 0,037 0,038 0,040 0,23 0,26 0,31 0,40 0,51 0,62 1 1 1 1 2 2

Produsedinvatdesticl ClasaB1 ClasaB2 ClasaB3 ClasaB4 ClasaB5 ClasaB6 ClasaB7 7 r <9,5 9,5 r <12,5 12,5 r <18 18 r <25 25 r <50 50 r <80 80 r 120 0,047 0,042 0,039 0,037 0,035 0,034 0,034 0,15 0,17 0,19 0,22 0,27 0,37 0,45 1 1 1 1 1 1 1

Materialeplasticecelulare

3.1 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

Polistirenexpandat ClasaP1 ClasaP2 ClasaP3 ClasaP4 ClasaP5 9 r <13 13 r <16 16 r <20 20 r <25 21 r <35 0,046 0,042 0,040 0,038 0,035 0,23 0,26 0,28 0,30 0,33 30 30 30 30 60

3.1.6 ClasaP6 3.2 Polistirenextrudat

35 r 50

0,033

0,39

60

3.2.1 plci fr gaz inclus altul dect aerul 3.2.2 Plciexpandate cu hydrofluorocarburi HCFC 3.3

28 r 40

0,042

0,39

150

25 r 40

0,035

0,34

150

Produsedinspumrigiddepoliuretan 37 r <65 0,041 0,46 60

3.3.1 Plci debitate din blocuri spumate continuu i expandate cu HCFC 3.3.2 Plci spumate continuu sau debitate din blocuri spumate expandate fr gaz inclus altul dectaerul 3.3.3 Plci spumate continuu injectate ntredoupanouri rigide expandate cu HCFC expandate fr gaz inclus altul dectaerul 3.4 Sticlcelular

15 r 30

0,040

0,30

60

37 r 60 37 r 60

0,033 0,037

0,40 0,43

60 60

110 r 140

0,050

0,62

20.000

TabelulA.2 COEFICIENIDECONVERSIEPENTRUTEMPERATUR
*

Tipdeprodus

Conductivitatetermic l W/(mK)

Coeficientdeconversie pentrutemperatur fT 1/K

Produsedinvatmineral

Saltele,psle,vrac

0,035 0,040 0,045 0,050 0,032 0,034 0,036 0,038 0,030 0,033 0,035

0,0046 0,0056 0,0062 0,0069 0,0038 0,0043 0,0048 0,0053 0,0035 0,0035 0,0031

Plci

Plcirigide

Polistirenexpandat

Grosimed 20mm

0,032 0,035 0,040 0,043 0,032 0,035 0,040 0,032 0,035 0,040 0,045 0,050 0,032

0,0031 0,0036 0,0041 0,0044 0,0030 0,0034 0,0036 0,0030 0,0033 0,0036 0,0038 0,0041 0,0030

Grosime20<d 40mm

Grosime40<d 100mm

Grosimed>100mm

0,035 0,040 0,053 Polistirenextrudat

0,0032 0,0034 0,0037

cuporidesuprafa deschii

0,025 0,030 0,040 0,025 0,030 0,035 0,025 0,030 0,035 0,040

0,0046 0,0045 0,0045 0,0040 0,0036 0,0035 0,0030 0,0028 0,0027 0,0026

cuporidesuprafanchii

cupeliculimpermeabil

Spumdepoliuretan

Toateprodusele

0,025 0,030

0,0055 0,0050

Spumfenolic

Toateprodusele Sticlcelular

toate

0,0029

Toateprodusele

0,035 0,0043 0,040 0,0037 0,045 0,0033 0,050 0,0030 0,055 0,0027 * Pentruconductivititermicealteledectceledintabel,coeficieniideconversiesevor determinaprininterpolareliniar. NOTE: 1.Valorileconductivitiitermicesuntdatedoarcaparametrideidentificare. 2.Valorilecoeficienilordeconversie,datentabel,suntvalabilepentrudomeniul 0 detemperatur0...30 C.

TabelulA.3

Tipdematerial

Coninutdeumiditate masic volumic wm wv kg/kg


3 3 m /m

Coeficientdeconversie masic volumic f f m v 3 3 kg/kg m /m 4

Produsedinvatmineral

<0,15

Polistirenexpandat

<0,10

Polistirenextrudat

<0,10

2,5

Spumdinpoliuretan

<0,15

Sticlcelular

0,0

0,0

ANEXAB

REFERINE
Legea10/1995 XXX Legeprivindcalitateanconstrucii Regulament privind conducerea i asigurarea calitii n construcii aprobatprinHGRnr.261/1994 Regulament privind stabilirea categoriei de importan a construciei aprobatprinHGRnr.261/1994 Regulamentprivindurmrireacomportriinexploatare,interveniintimp ipostutilizareaconstruciiloraprobatprinHGRnr.261/1994 Regulament de recepie a lucrrilor de construcii i instalaii aferente

XXX

XXX

XXX

acestoraaprobatprinHGRnr.273/1994 XXX Regulament de verificare i expertizare tehnic de calitate a proiectelor, a execuieilucrriloriaconstruciiloraprobatprinHGRnr.925/1995 Normativ pentru calculul coeficienilor globali de izolare termic la cldiriledelocuit Normativpentrucalcululcoeficientuluiglobalde izolaretermic lacldiri cualtdestinaiedectlocuirea Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcie ale cldirilor Ghiddecalculaperformanelortermotehnicepentrucldiriledelocuit Normativ privind calculul termotehnic al elementelor de construcii n contactcusolul Normativ general privind calculul transferului de mas (umiditate) prin elementeledeconstrucie Normativpentruproiectarealastabilitatetermicaelementelordenchidere acldirilor Instruciunitehnicepentruproiectareaiexecuialucrrilordembuntire a izolaiei termice i de remediere a situaiilor de condens la pereii cldirilorexistente Normativ pentru proiectarea i executarea hidroizolaiilor din materiale bituminoaselalucrriledeconstrucii Normativpentrualctuireaiexecutareanvelitorilornconstrucii Ghidpentruexpertizareaiadoptareasoluiilordembuntireaproteciei termiceiacusticelacldirileexistenteunifamiliaresaucunumrredusde apartamente Normativ privind stabilirea performanelor termohigroenergetice ale anvelopeicldirilorexistentenvedereareabilitriilortermice Ghid de proiectare i execuie a unitilor de producie i/sau depozitare, conform cerinelor de siguran n exploatare, igien, izolaie termic i proteciampotrivazgomotului Normativpentruproiectareaslilordeaudiie.Cerineeseniale

C107/1

C107/2

C107/3

C107/4 C107/5

C107/6

C107/7

C203

C112

C37 GP015

GP058

pr.

NP002

NP006

Normativ de proiectare a slilor aglomerate cu vizitatori. Cerinele utilizatorilor Normativ departamental privind proiectarea i verificarea construciilor spitalicetiiainstalaiiloraferenteacestora Normativprivindproiectareacldirilordelocuine.CerineconformLegea nr.10/1995 Normativ privind proiectarea, executarea i ntreinerea construciilor pentrucasedecopii Normativprivindproiectarea,executareaintreinereaconstruciilorpentru coliilicee Normativprivindproiectarea,executareaintreinereaconstruciilorpentru grdiniedecopii Normativprivindcerineledecalitatepentruunitifuncionale(birouri)n cldiridebirouri Normativ privind cerinele de calitate pentru uniti funcionale de cazare (camere,garsoniereiapartamente)ncldirihoteliere Normativpentruproiectareamansardelorlacldiridelocuit Normativ pentru verificarea calitii i recepia lucrrilor de construcii i instalaiiaferente Regulament privind stabilirea categoriei de importan a construciilor. Metodologiedestabilireacategorieideimportanaconstruciiloraprobat cuOrdinulMLPATnr.21/Ndin2.10.1995 Procedur privind controlul statului n fazele determinante privind rezistenaistabilitateaconstruciiloraprobatcuOrdinulMLPATnr.21/N din2.10.1995 Normativpentruproiectareaantiseismicaconstruciilordelocuine,social culturale,agrozootehniceiindustriale Normativdesiguranlafocaconstruciilor Normativ de prevenire i stingere a incendiilor pe durata executrii lucrrilordeconstruciiiinstalaiiaferenteacestora Normegeneraledeprevenirei stingerea incendiilor,aprobatecuOrdinul MInr.775din22.07.1998

NP015

NP016

NP009

NP010

NP011

pr.

pr.

pr. C56

XXX

XXX

P100

P118 C300

XXX

XXX

Regulament privind protecia i igiena muncii n construcii aprobat cu OrdinulMLPATnr.9/N/l993 Normativ pentru proiectarea i executarea instalaiilor electrice pn la 1000V Normegeneraledeprotecieamuncii ediia1996 Normedemedicinamuncii aprobateprinOrdinulMSnr.1957/1995 Fizicaconstruciilor.Higrotermica.Parametriiclimaticiexteriori Fizicaconstruciilor.Higrotermica.Principiidecalculidealctuirepentru acoperiuriventilate Fizica construciilor. Termotehnica. Calculul permeabilitii la aer a materialelorielementelordeconstrucii Fizica construciilor. Termotehnica. Transferul termic la contactul cu pardoseala.Clasificareimetoddedeterminare Instalaii de nclzire. Necesarul de cldur de calcul. Temperaturi interioareconvenionaledecalcul Ambiane termice moderate. Determinarea indicilor PMV i PPD i specificareacondiiilordeconforttermic

I7

XXX XXX STAS6472/2 STAS6472/5

STAS6472/7

STAS6472/10

SR19072

SRISO7730

STAS10101/20 Aciuninconstrucii.Aciuneavntului STAS10101/23 Aciuninconstrucii.ncrcridatedetemperaturaexterioar SREN27726 Ambianetermice.Aparateimetodedemsurareamrimilorfizice