Sunteți pe pagina 1din 152

NORMATIV PRIVIND SECURITATEA LA

INCENDIU A CONSTRUCIILOR
PARTEA I - CONSTRUCII
Indicativ P 118/1 - 2014

CUPRINS
CAPITOLUL 1................................................................................................................................................................8
DISPOZIII GENERALE.............................................................................................................................................8
SECIUNEA I.............................................................................................................................................................8
OBIECT I DOMENIU DE APLICARE....................................................................................................................8
Scop - domeniu de aplicare.....................................................................................................................................8
SECIUNEA II..........................................................................................................................................................10
TERMINOLOGIE, CLASIFICRI...........................................................................................................................10
CAPITOLUL 2..............................................................................................................................................................17
CONDIII GENERALE DE PERFORMAN LA FOC A CLDIRILOR.......................................................17
SECIUNEA I...........................................................................................................................................................17
RISC DE INCENDIU I NIVEL DE STABILITATE LA FOC...............................................................................17
Risc de incendiu....................................................................................................................................................17
Niveluri de stabilitate la foc..................................................................................................................................19
SECIUNEA II .........................................................................................................................................................21
AMPLASAREA CONSTRUCIILOR I CONFORMAREA LOR LA FOC.........................................................21
Amplasare.............................................................................................................................................................21
SECIUNEA III .......................................................................................................................................................23
ALCTUIRI CONSTRUCTIVE...............................................................................................................................23
Dispoziii generale................................................................................................................................................23
nvelitorile acoperiurilor.....................................................................................................................................23
Galerii, canale......................................................................................................................................................23
Couri, tuburi........................................................................................................................................................24
Ascensoare (lifturi)...............................................................................................................................................25
Ascensoare de intervenie n caz de incendiu (de pompieri)................................................................................26
Finisaje.................................................................................................................................................................27
Plafoane suspendate i pardoseli supranlate...................................................................................................30
Perei cortin .......................................................................................................................................................30
Case de scri.........................................................................................................................................................32
Atrium...................................................................................................................................................................36
ncperi de depozitare..........................................................................................................................................39
ncperi pentru instalaii utilitare........................................................................................................................40
Spaii cu pericol de explozie.................................................................................................................................41
Firme i reclame amplasate pe faada cldirilor.................................................................................................43
SECIUNEA IV .......................................................................................................................................................43
LIMITAREA PROPAGRII FOCULUI .................................................................................................................43
Dispoziii generale................................................................................................................................................43
Perei rezisteni la foc pentru separarea compartimentelor de incendiu.............................................................44
Protecia golurilor din pereii rezisteni la foc pentru separarea compartimentelor de incendiu ......................49
Ui, obloane, cortine rezistente la foc de protejare a golurilor din pereii rezisteni la foc pentru separarea
compartimentelor de incendiu..............................................................................................................................49
ncperi tampon ...................................................................................................................................................49
Tamburi deschii...................................................................................................................................................50
Planee rezistente la foc pentru separarea compartimentelor de incendiu..........................................................51
Perei, planee i protecia golurilor din acetia n cadrul compartimentelor de incendiu.................................51
Elemente rezistente la explozie i protecia golurilor...........................................................................................52
SECIUNEA V..........................................................................................................................................................53
2

CI DE EVACUARE N CAZ DE INCENDIU...............................................................................................53


Dispoziii generale................................................................................................................................................53
Numr ci de evacuare.........................................................................................................................................54
Alctuirea cilor de evacuare...............................................................................................................................55
Ui.................................................................................................................................................................................... 55
Scri interioare................................................................................................................................................................. 55
Scri exterioare deschise.................................................................................................................................................59
Terase i curi interioare...................................................................................................................................................60

Dimensionarea cilor de evacuare.......................................................................................................................60


Criterii de calcul...............................................................................................................................................................60
Determinarea numrului unitilor de trecere (fluxurilor) de evacuare.............................................................................61
Gabaritele cilor de evacuare............................................................................................................................................62
Timpul de evacuare (lungimea cilor de evacuare)...........................................................................................................63
Marcarea cilor de evacuare.............................................................................................................................................63

SECIUNEA VI .......................................................................................................................................................64
CI DE ACCES, INTERVENIE I SALVARE.................................................................................................64
SECIUNEA VII......................................................................................................................................................65
ECHIPAREA CONSTRUCIILOR CU INSTALAII DE STINGERE A INCENDIILOR CU HIDRANI
INTERIORI, EXTERIORI, SPRINKLERE I INSTALAII DE DETECTARE, SEMNALIZARE I
ALARMARE LA INCENDIU...................................................................................................................................65
CAPITOLUL 3..............................................................................................................................................................65
PERFOMANE COMUNE CLDIRILOR CIVILE ..............................................................................................65
SECIUNEA I...........................................................................................................................................................65
RISCURI DE INCENDIU I NIVELURI DE STABILITATE LA FOC ................................................................65
Riscuri de incendiu...............................................................................................................................................65
Niveluri de stabilitate la foc..................................................................................................................................66
SECIUNEA II..........................................................................................................................................................66
AMPLASARE I CONFORMARE LA FOC...........................................................................................................66
Amplasare.............................................................................................................................................................66
Conformare la foc.................................................................................................................................................66
Limitarea propagrii incendiului i a fumului......................................................................................................68
SECIUNEA III........................................................................................................................................................70
CI DE EVACUARE N CAZ DE INCENDIU.......................................................................................................70
SECIUNEA IV........................................................................................................................................................72
CI DE ACCES, INTERVENIE I SALVARE....................................................................................................72
SECIUNEA V..........................................................................................................................................................73
DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENIE, SERVICIUL PRIVAT PENTRU SITUAII DE URGEN 73
CAPITOLUL 4..............................................................................................................................................................73
PERFORMANE SPECIFICE CLDIRILOR CIVILE.........................................................................................73
SECIUNEA I...........................................................................................................................................................73
PERFORMANE ALE UNOR TIPURI DE CLDIRI CIVILE .............................................................................73
Cldiri nalte i foarte nalte.................................................................................................................................73
Cldiri cu sli aglomerate....................................................................................................................................79
Cldiri subterane..................................................................................................................................................87
SECIUNEA II..........................................................................................................................................................88
PERFORMANE ALE UNOR FUNCIUNI (DESTINAII)..............................................................................88
Cldiri de locuit....................................................................................................................................................88
Cldiri administrative...........................................................................................................................................91
Cldiri pentru comer...........................................................................................................................................92
Cldiri pentru sntate.........................................................................................................................................95
Cldiri pentru cultur...........................................................................................................................................97
Cldiri de nvmnt.........................................................................................................................................100
Cldiri pentru turism..........................................................................................................................................103
3

Cldiri de cult.....................................................................................................................................................104
Cldiri de sport...................................................................................................................................................106
SECIUNEA III......................................................................................................................................................107
PERFORMANE PROPRII UNOR AMENAJRI I CLDIRI..........................................................................107
Amenajri n aer liber.........................................................................................................................................107
Campinguri, sate de vacan..............................................................................................................................108
Cldiri montane..................................................................................................................................................109
Parcaje pentru autoturisme................................................................................................................................110
CAPITOLUL 5............................................................................................................................................................113
PERFORMANTE COMUNE CLDIRILOR DE PRODUCTIE I/SAU DEPOZITARE................................113
SECIUNEA I.........................................................................................................................................................113
NIVELURI DE STABILITATE LA FOC...............................................................................................................113
Risc de incendiu..................................................................................................................................................113
SECIUNEA II........................................................................................................................................................113
AMPLASAREA I CONFORMAREA LA FOC...................................................................................................113
Amplasare ..........................................................................................................................................................113
Conformare la foc...............................................................................................................................................114
SECIUNEA III......................................................................................................................................................115
ALCTUIRI CONSTRUCTIVE.............................................................................................................................115
SECIUNEA IV......................................................................................................................................................115
LIMITAREA PROPAGRII FOCULUI I A FUMULUI.....................................................................................115
SECIUNEA V........................................................................................................................................................117
CI DE EVACUARE N CAZ DE INCENDIU.....................................................................................................117
SECIUNEA VI......................................................................................................................................................120
INSTALAII UTILITARE AFERENTE CLDIRILOR.......................................................................................120
SECIUNEA VII.....................................................................................................................................................120
CI DE ACCES, INTERVENIE I SALVARE..................................................................................................120
SECIUNEA VIII....................................................................................................................................................121
DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE STINGERE A INCENDIILOR I SERVICIUL PENTRU SITUAII
DE URGEN........................................................................................................................................................121
CAPITOLUL 6............................................................................................................................................................122
PERFORMANE SPECIFICE CLDIRILOR DE PRODUCIE I/SAU DEPOZITARE.............................122
SECIUNEA I.........................................................................................................................................................122
PERFORMANE ALE TIPURILOR DE CLDIRI DE PRODUCIE I/SAU DEPOZITARE.........................122
Cldiri de producie i/sau depozitare monobloc..............................................................................................123
Cldiri de producie i/sau depozitare blindate..................................................................................................123
SECIUNEA II........................................................................................................................................................124
PERFORMANE ALE CLDIRILOR DE DEPOZITARE..................................................................................124
Prevederi comune...............................................................................................................................................124
Depozite nchise..................................................................................................................................................131
Depozite deschise................................................................................................................................................134
CAP.7...........................................................................................................................................................................135
PERFORMANE COMUNE CLDIRILOR CU FUNCIUNI MIXTE............................................................135
SECIUNEA I.........................................................................................................................................................135
Riscuri de incendiu.............................................................................................................................................135
Niveluri de stabilitate la foc................................................................................................................................135
SECIUNEA II........................................................................................................................................................136
AMPLASARE I CONFORMARE LA FOC.........................................................................................................136
Amplasare...........................................................................................................................................................136
Conformare la foc...............................................................................................................................................136
4

SECIUNEA III......................................................................................................................................................137
ALCTUIRI CONSTRUCTIVE.............................................................................................................................137
SECIUNEA IV......................................................................................................................................................137
LIMITAREA PROPAGRII FOCULUI I A FUMULUI.....................................................................................137
SECIUNEA V........................................................................................................................................................138
CI DE EVACUARE N CAZ DE INCENDIU.....................................................................................................138
SECIUNEA VI......................................................................................................................................................139
CAI DE ACCES, INTERVENIE I SALVARE..................................................................................................139
SECIUNEA VII.....................................................................................................................................................139
DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENIE I SERVICIUL PENTRU SITUAII DE URGEN..........139
CAPITOLUL 8............................................................................................................................................................140
EVACUAREA FUMULUI I GAZELOR FIERBINI N CAZ DE INCENDIU..............................................140
SECIUNEA I.........................................................................................................................................................140
PREVEDERI GENERALE......................................................................................................................................140
SECIUNEA II........................................................................................................................................................143
SISTEME DE EVACUARE A FUMULUI I GAZELOR FIERBINI PRIN TIRAJ NATURAL-ORGANIZAT
..................................................................................................................................................................................143
SECIUNEA III......................................................................................................................................................146
SISTEME MECANICE DE EVACUARE A FUMULUI I GAZELOR FIERBINI..........................................146
SECIUNEA IV......................................................................................................................................................147
CONDUCTE DE EVACUARE A FUMULUI........................................................................................................147
ANEXA .......................................................................................................................................................................151
REFERINE LEGISLATIVE I TEHNICE..........................................................................................................151

LIST TABELE
Nr.
crt.
1.

Numr tabel
Tabelul nr.1

Denumire tabel
Condiii minime pentru ncadrarea construciilor n niveluri de stabilitate
la foc
5

Nr.
crt.
2.
3.
4.

Tabelul nr. 2

5.

Tabelul nr. 5

6.

Tabelul nr. 6

7.

Tabelul nr.7

8.

Tabelul nr. 8

9.

Tabelul nr. 9

10.

Tabelul nr. 10

11.

Tabelul nr. 11

12.

Tabelul nr. 12

13.
14.
15.

Tabelul nr. 13
Tabelul nr. 14
Tabelul nr. 15

16.

Tabelul nr. 16

17.
18.

Tabelul nr. 17
Tabelul nr.18

19.

Tabelul nr.19

20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

Tabelul nr. 20
Tabelul nr. 21
Tabelul nr. 22
Tabelul nr. 23
Tabelul nr. 24

33.

Tabelul nr. 33

Numr tabel
Tabelul nr. 3
Tabelul nr. 4

Tabelul nr.25
Tabelul nr.26
Tabelul nr.27
Tabelul nr.28
Tabelul nr.29
Tabelul nr.30
Tabelul nr.31
Tabelul nr. 32

Denumire tabel
Distane de siguran
Izolaia termic a faadelor la cldiri care nu sunt blocuri de locuine
Izolaia termic a faadelor la blocuri de locuine
Perei, ui de separare a cilor de evacuare i finisaje din cldiri
administrative
Perei, ui de separare a cilor de evacuare i finisaje din cldiri
comerciale
Perei, ui de separare a cilor de evacuare i finisaje din cldiri pentru
sntate, cultur sau nvmnt
Perei, ui de separare a cilor de evacuare i finisaje din cldiri de
turism
Perei i finisaje din cldiri de locuit
Rezistena la foc a pereilor i planeelor n funcie de densitatea
sarcinii termice
Arii construite maxime admise pentru compartimente de incendiu ale
cldirilor civile supraterane
Numr de niveluri supraterane maxim admis i capacitatea cldirilor
civile de nivelul III V de stabilitate la foc
Condiii minime pentru perei, planee i ui la cldiri civile
Timp (lungime) de evacuare pe circulaii deschise spre atrium
Capaciti de evacuare ale cldirilor civile
Niveluri minime de performan la separri n cldiri nalte i foarte
nalte
Timp (lungime) de evacuare la cldiri nalte i foarte nalte
Categorii de sli aglomerate
Corelaia admis ntre amplasarea i categoria slilor, numrul de locuri
i nivelul de stabilitate la foc al cldirilor cu sli aglomerate
Numrul de niveluri supraterane admis n cldiri cu sli aglomerate
Perei i ui de separare a cilor de evacuare ale slilor aglomerate
Capacitatea de evacuare din slile aglomerate
Timpi de evacuare din slile aglomerate
Numrul de locuri dintr-un rnd de scaune
Condiii pentru elementele de construcii la cldiri de locuit
Timpi de evacuare la cldiri de locuit
Timpi de evacuare la cldiri administrative
Categorii de cldiri comerciale
Condiii minime pentru perei, planee i ui ale depozitelor
Timpi de evacuare a spaiilor comerciale
Timpi de evacuare din cldirile pentru sntate
Timpi de evacuare din cldirile pentru cultur
Timpi de evacuare la cldiri pentru nvmntul precolar i
Preuniversitar
6

Nr.
crt.
34.
35.
36.
37.

Tabelul nr. 34
Tabelul nr. 35
Tabelul nr. 36
Tabelul nr. 37

38.

Tabelul nr. 38

39.
40.

Tabelul nr. 39
Tabelul nr. 40

41.

Tabelul nr. 41

42.
43.

Tabelul nr. 42
Tabelul nr. 43

44.

Tabelul nr. 44

45.

Tabelul nr. 45

46.

Tabelul nr. 45

Numr tabel

Denumire tabel
Timpi de evacuare la cldiri pentru nvmntul universitar
Timpi de evacuare la cldiri pentru turism
Timpi de evacuare a cldirilor de cult
Timpi de evacuare la cldiri de sport
Arii construite la sol i numr de niveluri admise pentru cldiri i
compartimente de incendiu ale cldirilor de producie i/sau depozitare
Capaciti de evacuare la cldiri de producie i/sau depozitare
Timp (lungime) de evacuare la cldiri de producie
Clasificarea materialelor i substanelor depozitate (dup clasa de
periculozitate)
Clase de combustibilitate a lichidelor combustibile
Categorii de depozite de lichide combustibile
Distane de siguran ntre rezervoarele din depozitele de lichide
combustibile i construciile nvecinate
Valorile coeficientului de curgere pentru dipozitivele/gurile/ochiurile
mobile de evacuare a fumului
Valorile coeficientului de curgere pentru gurile de introducere a aerului

CAPITOLUL 1
DISPOZIII GENERALE
SECIUNEA I
OBIECT I DOMENIU DE APLICARE
Scop - domeniu de aplicare
Art. 1. (1) Prezentul normativ stabilete performanele i nivelurile de performan minimale
privind cerina fundamental securitatea la incendiu a construciilor.
(2) Normativul este obligatoriu pentru toi factorii cu atribuii n concepia, realizarea i
exploatarea construciilor, respectiv proiectani, verificatori de proiecte, experi tehnici,
executani, responsabili tehnici cu execuia, dirigini de antier, proprietari sub orice titlu i
utilizatori ai construciilor, precum i pentru autoriti ale administraiei publice i organe de
control potrivit obligaiilor i rspunderilor ce le revin, n conformitate cu legislaia privind
calitatea n construcii.
Art. 2. (1) Prevederile prezentului normativ sunt obligatorii la:
a) proiectarea i executarea construciilor noi de orice fel i a instalaiilor utilitare
aferente acestora;
b) conformarea la foc a construciilor existente la care se execut lucrri de intervenie
pentru consolidarea, extinderea, modificarea sau schimbarea de destinaie indiferent de forma
de proprietate sau de destinaia acestora.
(2) La lucrrile de intervenie pentru consolidarea, extinderea, modificarea, transformarea
sau schimbarea de destinaie a cldirilor existente, atunci cnd n mod justificat nu pot fi
ndeplinite unele prevederi ale normativului, prin proiect se asigur msuri
compensatorii/alternative de securitate la incendiu, stabilite de un expert tehnic atestat pentru
cerina fundamental securitate la incendiu, potrivit legii.
Art. 3. (1) Nu fac obiectul prezentului normativ:
a) instalaii i echipamente tehnologice de producie (sisteme, utilaje, agregate,
dispozitive, etc.) inclusiv proiectele de montaj aferente acestora;
b) cldiri destinate fabricrii, manipulrii i depozitarii explozibililor;
c) instalaii tehnologice n aer liber;
d) cldiri destinate producerii, transportului i distribuiei energiei electrice;
e) cldiri de producie nuclearo-electric, cldirile hidroenergetice;
f) construcii inginereti i cele specifice transportului subteran (ex. poduri, baraje,
tuneluri, metrou etc.);
g) cldiri de depozitare i procesare a deeurilor, incineratoare;
h) cldiri specifice organizrii de antier;
i) cldiri i obiective ale structurilor de aprare naional, ordine public i siguran
naional nominalizate prin ordine ale conductorilor structurilor respective n care nu are acces
publicul.
(2) Cldirile agro-zootehnice i agro-industriale se trateaz prin asimilare cu construciile
civile sau de producie ori depozitare, n funcie de destinaia acestora.
8

Art. 4. Pentru construciile monumente istorice sau de arhitectur, prevederile prezentului


normativ au caracter de recomandare, urmnd a fi luate, de la caz la caz, msuri de mbuntire a
securitii la incendiu, posibil de realizat, fr afectarea monumentului.
Art. 5. (1) Msurile de securitate la incendiu ale construciilor trebuie s asigure ndeplinirea
criteriilor i nivelurilor de performan prevzute n prezentul normativ.
(2) Atunci cnd pentru anumite categorii de construcii exist i alte reglementri specifice
care vizeaz cerina fundamental securitate la incendiu, acestea se aplic numai dac nu
contravin prevederilor prezentului normativ.
Art. 6. Pentru ndeplinirea criteriilor i nivelurilor de performan prevzute n normativ, se
utilizeaz materiale, elemente de construcii i instalaii care au determinate caracteristicile de
comportare la foc potrivit Regulamentului privind clasificarea i ncadrarea produselor pentru
construcii pe baza performanelor de comportare la foc.
Art. 7. Ca alternativ la metoda de ncercare la foc n laborator pentru evaluarea performanelor
de comportare la foc a elementelor de construcii, se pot utiliza sistemele de calcul prezentate n
standardele SR EN 1991-1-2, SR EN 1992-1-2, SR EN 1993-1-2 SR EN 1994-1-2, SR EN 19951-2, SR EN 1996-1-2, SR EN 1999-1-2, amendamentele, eratele i Anexele naionale ale
acestora.
Art.8. (1) Prevederile prezentului normativ stabilesc condiiile i nivelurile de performan
specifice securitii la incendiu a construciilor civile, de producie i/sau depozitare, mixte
ncadrate n toate categoriile de importan. Pentru construciile ncadrate n categoriile A i
B de importan este necesar asigurarea unor msuri suplimentare de securitate la incendiu.
(2) Proiectarea din punct de vedere al securitii la incendiu a unor construcii complexe cu
caracter de unicat (stadioane, aeroporturi, cldiri comerciale, catedrale i altele similare) se face
cu consultarea din punct de vedere tehnic al asociaiilor profesionale de profil.
(3) Materialele/produsele i echipamentele pentru realizarea construciilor i instalaiilor se
folosesc n condiiile tehnice de utilizare final a acestora i cu respectarea legislaiei aplicabile n
vigoare, specifice domeniului.
(4) Condiiile de comportare la foc i msurile de securitate n caz de incendiu ale
principalelor elemente de construcii i instalaii, materiale/produse i echipamente utilizate la
proiectarea i realizarea cldirilor, se prevd obligatoriu n documentaiile tehnice de ctre
proiectanii de specialitate respectivi, astfel:
a) arhitecii pentru: conformarea la foc a cldirii, elementele de compartimentare,
nchideri exterioare perimetrale i de acoperi, pereii despritori, protecii ale golurilor,
evacuri de fum, finisaje interioare i exterioare;
b) ingineri constructori pentru: elementele de construcie ce trebuie s satisfac criteriul
de performan la foc capacitate portant (stlpi, diafragme, contravntuiri, perei portani,
planee, terase, acoperiuri, scri, etc.), precum i pentru precizarea temperaturii critice a
structurilor metalice proiectate i care necesit protecii la aciunile termice ale incendiilor, n
baza unor calcule realizate n conformitate cu prevederile standardelor menionate la art.7
alin.(1);
9

c) ingineri de instalaii pentru: sistemele, echipamentele i instalaiile proiectate,


respectiv sanitare, de gaze, electrice, automatizri, ventilare, climatizare, frigorifice i de
nclzire, precum i cele de protecie mpotriva incendiilor.

SECIUNEA II
TERMINOLOGIE, CLASIFICRI
Art. 9. n normativ se utilizeaz urmtoarea terminologie i urmtoarele clasificri:
a) Ardere reacie exoterm a unei substane, cu un comburant;
b) Aria construit (Ac) este suprafaa orizontal a nivelului suprateran, cu aria cea mai
mare delimitat de feele exterioare ale pereilor de nchidere perimetrali (amprenta la sol a
construciei sau proiecia pe sol a perimetrului etajelor superioare). n aria construit nu sunt
incluse suprafeele platformelor deschise i scrilor de acces la nivelul parterului, teraselor
descoperite i balcoanelor care depesc planul faadei. Aria desfurat (Ad) a unei cldiri
reprezint suma ariilor construite a tuturor nivelurilor supraterane i/sau subterane, delimitate de
feele exterioare ale pereilor de nchidere perimetrali ai fiecrui nivel. La calculul ariei
desfurate se iau n calcul i supantele cu o suprafa mai mic de 40% din suprafaa ncperii;
c) Atrium (patio) volumul liber din interiorul unei cldiri, sau generat de mai multe
cldiri, delimitat pe una sau mai multe laturi de cel puin dou niveluri ale cldirii i care nu este
necesar s fie aliniat pe vertical. Atriumurile pot fi descoperite, acoperite nchise sau acoperite
deschise, conform detalierilor de la art. 59;
d) Clapet rezistent la foc dispozitiv de nchidere (obturare), montat pe tubulatura de
ventilare care strpunge un element de cldire rezistent la foc, n poziie normal deschis i
prevzut cu acionare automat i manual n caz de incendiu;
e) Construcii/cldiri obiective construite supraterane, cu sau fr subsoluri ori
demisoluri, i/sau subterane, avnd urmtoarele caracteristici, destinaii sau funciuni:
e1) Cldire nalt cldire civil suprateran, la care pardoseala ultimului nivel
folosibil este situat la peste 28 m fa de terenul sau carosabilul adiacent cel mai de jos
accesibil autovehiculelor de intervenie ale pompierilor pe laturile care permit calarea,
ridicarea, manevrarea scrii de intervenie i accesul n cldire. Atunci cnd ultimele
niveluri sunt locuine de tip duplex sau triplex se ia n considerare numai nivelul de acces
din circulaiile comune orizontale ale cldirii. Deasupra nivelului limit se poate afla un
singur nivel tehnic ce ocup o suprafa de maxim 70% din aria construit a cldirii i
cuprinde numai ncperi pentru maini ale ascensoarelor, spaii tehnice aferente
construciei i circulaii funcionale;
e2) Cldire foarte nalt cldire civil suprateran la care pardoseala ultimului nivel
folosibil este situat la nlimea de 45 m sau mai mult, msurat conform art. 9. e1);
e3) Construcie civil - pentru locuit, administraie, comer, sntate, cultur, cult,
nvmnt, sport, turism, etc.;
e4) Construcie de producie i/sau depozitare pentru activiti specifice de baz
sau auxiliare, (hale, ateliere, depozite, etc.);
e5) Construcie cu funciuni mixte pentru diferite activiti civile i/sau de
producie i/sau depozitare, nglobate n acelai volum construi;

10

e6) Construcie deschis construcie acoperit sau descoperit avnd goluri


permanent deschise pe cel puin 60% din suprafaa pereilor exteriori ori delimitat
perimetral de perei neetani cum ar fi plas, trafor, etc. Parcajele deschise sunt construcii
fr nchideri perimetrale n raport cu spaiul exterior, cu distana dintre dou faade opuse
deschise de maxim 60 m, singurele delimitri fiind constituite din parapete de protecie
mpotriva cderilor accidentale a persoanelor i autovehiculelor;
e7) Construcie subteran construcie realizat n ntregime sub nivelul terenului
nconjurtor (natural sau amenajat);
e8) Construcie suprateran construcie realizat peste cota terenului nconjurtor
(natural sau amenajat), i care poate avea sau nu niveluri subterane;
e9) Construcie monobloc construcie nchis cu aria construit (Ac) de cel puin
20.000 m2 i limea mai mare de 72,00 m; numai construciile de producie i/sau de
depozitare sunt considerate construcii monobloc;
e10) Construcie blindat construcie de producie i/sau depozitare nchis
suprateran, n care activitatea se desfoar numai la lumin artificial cldiri cu
acoperi i perei de nchidere perimetral plini, n care se prevd numai goluri psihologice
i ui de acces. ncperile blindate cu aria construit (Ac) mai mare de 700 m 2 sunt
considerate cldiri blindate;
f) Clasa de reacie la foc expresie cantitativ, formulat n termeni de performan,
pentru modul de comportare a unui produs n condiii de utilizare final, care prin propria sa
descompunere alimenteaz un foc la care este expus, exprimat prin nivelul parametrilor specifici,
determinai n urma unor ncercri standardizate. Structurarea n niveluri de performan a
claselor de reacie la foc este stabilit prin Regulamentul privind clasificarea i ncadrarea
produselor pentru construcii pe baza performanelor de comportare la foc. n cuprinsul
prezentului normativ prin clasa de reacie la foc minim se nelege un criteriu de performan
minim pentru clas A....E, minim pentru emisiile de fum s1, s2 i s3 i minim pentru picturi d0,
d1 i d2. Exemplu: minim C-s2d0, nseamn c se admite aceasta sau orice clas de reacie la foc
superioar acesteia, pentru emisiile de fum numai s1 i s2, iar pentru picturi numai d0;
g) Combustibil
g1) (adjectiv) capabil s ard;
g2) (substantiv) produs care poate arde;
g3) combustibilitatea materialelor de construcii capacitatea materialelor de a se
aprinde i arde, contribuind la creterea cldurii dezvoltat de incendiu;
g4) incombustibil incapabil de a arde n condiii specificate;
g5) neinflamabil incapabil de a arde cu flacr n condiii specificate.
h) Compartiment de incendiu cldire independent sau parte dintr-o cldire ori cldiri
comasate sau grupate n limita ariilor construite normate (Ac), amplasate la distane de siguran
normate fa de construcii nvecinate sau delimitate prin elemente rezistente la foc, astfel nct
propagarea incendiului n afara compartimentului s fie mpiedicat pe durata de expunere la foc
normat. Compartimentele de incendiu realizate pe mai multe niveluri supraterane trebuie s aib
acelai nivel de stabilitate la foc cu cel al construciei n care sunt dispuse;
i) Comportare la foc schimbarea sau meninerea proprietilor fizice i/sau chimice
ale unui produs expus la foc standard;
j) Component material care intr n componena unui produs neomogen. Componentul
este substanial sau nesubstanial dac grosimea stratului este peste sau sub 1 mm, precum i dac
are peste sau sub 1 kg/m2;
11

k) Condiii de performan exprimarea performanelor produsului prin criterii i


niveluri de performan ale acestuia, corespunztoare exigenelor de securitate la incendiu a
utilizatorilor pentru nivelul de siguran acceptat;
l) Condiii de utilizare final exprimare convenional pentru ansamblul condiiilor
specifice n care un produs urmeaz a fi ncorporat ntr-o construcie. Astfel, termenul se refer la
o utilizare concret a unui produs, n legtur cu toate aspectele care influeneaz comportarea
acelui produs n diferite situaii de incendiu. Aspectele luate n consideraie sunt: cantitatea de
produs, orientarea produsului, poziia acestuia n raport cu alte produse adiacente i metoda de
punere n oper a produsului;
m) Cortin rezisten la foc element mobil de protecie rezistent la foc, de separare n
cadrul compartimentului de incendiu;
n) Coridor, culoar spaiu de circulaie/evacuare a crui lungime este cel puin de dou
ori mai mare dect limea; n caz contrar se numete hol;
o) Criterii de performan condiii n raport de cu care se evalueaz ndeplinirea unei
cerine de performan;
p) Degajament protejat spaiu construit nchis destinat exclusiv circulaiei/evacurii
utilizatorilor n caz de incendiu, alctuit i separat de restul cldirii cu elemente de construcie
orizontale i verticale incombustibile A1 sau A2-s1d0 rezistente la foc EI 120 pentru perei i
REI 60 pentru planee, pus n suprapresiune nct s nu fie inundat cu fum un timp determinat, cu
ui de acces EI1 90C5 Sm, dispuse astfel nct s nu stnjeneasc evacuarea; distana parcurs
prin degajamentul protejat nu intr n calculul lungimii cii de evacuare;
q) (1) Demisol nivel construit al cldirii avnd pardoseala situat sub nivelul terenului
amenajat nconjurtor, cu/fr ferestre, cu maximum jumtate din nlimea liber a acestuia.
Demisolul se consider nivel suprateran al cldirii, cu excepia situaiei n care pardoseala este
situat sub nivelul terenului amenajat nconjurtor cu mai mult de jumtate din nlimea lui liber
cnd se consider subsol i se include n numrul de niveluri subterane ale cldirii;
(2) La terenurile n pant un nivel este considerat demisol dac are pe cel puin 50% din
perimetru ndeplinit condiia menionat la alin. (1). Dac aceste condiii nu sunt ndeplinite
atunci se consider subsol i se include n numrul de niveluri subterane ale cldirii. Demisolurile,
cu excepia celor din cladirile de locuit individuale, avnd suprafaa mai mare de 300 m2, fr lumin
i ventilaie natural, se desfumeaz;
r) Deschideri pentru evacuarea fumului (desfumare) goluri practicate n treimea
superioar a nchiderilor perimetrale sau n acoperiul unei cldiri, astfel nct s permit
evacuarea natural a fumului produs n caz de incendiu (permanent libere sau nchise cu
dispozitive care se deschid automat n caz de incendiu, fiind prevzute i cu acionare manual);
s) Element de construcie parte de construcie bine definit din punct de vedere al
rolului, compoziiei, alctuirii i caracteristicilor sale, rezistent la foc (R, REI, EI, E, S, M, W)
Elementul rezistent la foc poate fi:
s1) Element de construcie rezistent la foc dup criteriul de performan
capacitate portant (R) element de construcie portant cu rol structural stlpi,
grinzi, contravntuiri, tirani etc. care are aptitudinea de a-i pstra pe o durat de timp
dat, capacitatea portant determinat prin ncercri standardizate i/sau prin calcul
efectuat conform eurocodurilor, cel puin egal cu nivelul stabilit n normativ, n funcie
de nivelul de stabilitate la foc al cldirii;
s2) Element de construcie rezistent la foc dup criteriile de performan
capacitate portant, etaneitate la foc i izolare termic la foc (REI) element de
12

construcie portant cu rol structural perei, planee care are aptitudinea de a-i pstra
pe o durat de timp determinat, capacitatea portant, etaneitatea la foc i izolarea
termic, cel puin egale cu nivelul stabilit n normativ, n funcie de nivelul de stabilitate la
foc al cldirii;
s3) Element de construcie rezistent la foc dup criteriile de performan
etaneitate la foc i izolare termic la foc (EI) element de construcie neportant fr
rol structural perei, ui, plafoane, etanarea trecerilor, etc. care are aptitudinea de a-i
pstra pe o durat de timp determinat, etaneitatea la foc i izolarea termic, cel puin
egale cu nivelul stabilit n normativ, n funcie de nivelul de stabilitate la foc al cldirii;
s4) Element de construcie rezistent la foc dup criteriul de performan
etaneitate la foc (E) produs parte sau element de construcie neportant fr rol
structural perei, ui, plafoane, etanarea trecerilor etc. care are aptitudinea de a-i
pstra pe o durat de timp determinat etaneitatea la foc, cel puin egal cu nivelul stabilit
n normativ, n funcie de nivelul de stabilitate la foc al cldirii;
s5) Criterii suplimentare de clasificare la foc (W, S, C) produs/element cu funcie
suplimentar impus, de rezisten la radiaie termic W, etan la fum S,(Sm, Sa) cu
autonchidere C,(c0c5).
s6) Element de construcie rezistent la explozie element de construcie vertical,
orizontal sau nclinat, realizat din materiale clasa de reacie la foc A1, fr goluri
interioare, alctuit i dimensionat astfel nct s reziste la presiunea exploziei volumetrice
respective. Atunci cnd separ compartimente de incendiu, trebuie s ndeplineasc i
condiiile normate de rezisten la foc.
NOT: Elementele pot satisface simultan mai multe din criteriile enunate: EW, EI-C, etc.
) Explozie volumetric cretere brusc a presiunii sau a presiunii i temperaturii,
generat de reacii chimice.
1) Deflagraie und de ardere nsoit de explozie, care se propag cu vitez
subsonic;
2) Detonaie und de ardere nsoit de explozie, care se propag cu vitez
supersonic i este caracterizat de o und de oc.
t) Flash-over trecere la starea de ardere generalizat pe ntreaga suprafa a
materialelor combustibile dintr-o incint nchis;
) Foc ardere autontreinut care este deliberat organizat pentru a produce efecte utile
i a crei propagare n timp i spaiu este controlat;
u) Incendiu ardere autontreinut, care se desfoar fr control n timp i spaiu, care
produce pierderi de viei omeneti i/sau pagube materiale i care necesit o intervenie organizat
n scopul ntreruperii procesului de ardere;
v) ncpere tampon ncpere de protecie a golurilor de circulaie funcional i
evacuare din pereii rezisteni la foc, astfel conformat, alctuit i realizat nct s corespund
prevederilor normativului, potrivit rolului pe care l are n caz de incendiu;
w) nvelitoare component exterioar a acoperiului care protejeaz cldirea mpotriva
agenilor naturali de mediu;
x) Limitarea propagrii incendiilor ansamblul msurilor constructive i de instalaii,
care mpiedic pentru durate normate de timp, extinderea incendiului n interiorul
compartimentului de incendiu sau n afara acestuia;

13

y) Mansard spaiu funcional cuprins ntre nvelitoare i ultimul nivel al unei cldiri
care asigur respectarea cerinelor de siguran, protecie i confort corespunztoare utilizrii
specifice. Se include n numrul de niveluri supraterane;
z) Nivel (niveluri) spaiu construit suprateran sau subteran al cldirilor nchise sau
deschise, delimitat de planee. Constituie nivel, supanta a crei arie este mai mare dect 40% din
cea a ncperii/spaiului n care se afl;
aa) Nivel de stabilitate la foc capacitatea global normat a unei cldiri sau a unui
compartiment de incendiu de a rspunde la aciunea focului. Nivelul de stabilitate la foc al
cldirii/compartimentului de incendiu este determinat de elementul su cu cea mai defavorabil
ncadrare n valorile normate;
bb) Open-space spaiu de lucru deschis pentru activiti care necesit o comunicare
frecvent ori spaiu compartimentat cu mobilier i panouri opace sau vitrate, fixe sau mobile
folosite ca separri funcionale i/sau izolante fonic ntre locurile de lucru, astfel nct s nu fie
influenat funcionarea instalaiilor de protecie mpotriva incendiilor.
cc) Panouri de nvelitoare elemente de acoperire montate pe arpante ale cldirilor, cu
rol de izolare hidrofug i dup caz termic.
dd) Parcare suprateran puternic ventilat parcare suprateran cu unul sau mai multe
niveluri libere perimetral, deschise spre exterior, i care ndeplinete simultan urmtoarele
condiii:
i.
pe fiecare nivel de parcare, suprafeele libere din pereii laterali deschii spre exterior
sunt amplasate pe cel puin dou faade opuse i fiecare reprezint minimum 50% din
suprafaa total a faadei deschise, nlimea luat n considerare fiind distana liber dintre
pardoseala finit i plafon;
ii.
distana dintre faadele libere opuse, deschise spre exterior, este de cel mult 75,00 m;
iii.
suprafeele libere perimetrale, deschise spre exterior, la fiecare nivel de parcare
reprezint cel puin 5% din aria util a spaiului de parcare a nivelului respectiv; nu se iau n
considerare suprafeele spaiilor nchise destinate circulaiilor pietonale orizontale i
verticale precum i al spaiilor cu alte destinaii;
iv.
spaiul exterior deschis are aria orizontal cel puin egal cu suma suprafeelor libere
adiacente perimetrale.
ee) Perete element de construcie vertical care delimiteaz spaii ale construciei sau o
nchide perimetral:
ee1) Perete cortin - nchidere perimetral a construciei, realizat cu structura proprie de
rezisten, independent de cea a cldirii de care se ancoreaz, sau panouri de faad fixate
de structura cldirii, fr structur proprie. Dup caz, pot fi utilizate i combinaii ale celor
dou sisteme de nchidere perimetral cu perete cortin;
ee2) Perete/planeu rezistent la explozie element de construcie vertical/orizontal,
realizat din materiale fr goluri interioare, incombustibile A1, alctuit i dimensionat prin
calcul astfel nct s reziste la presiunea exploziei volumetrice respective. Acesta trebuie s
ndeplineasc i condiiile normate de rezisten la foc;
ee3) Perete portant element de construcie cu rol structural;
ee4). Perete neportant element de construcie fr rol structural;
ff) Performan la foc comportarea unui produs atunci cnd este expus unui foc
standard;

14

gg) Performan la foc exterior expresie convenional a modului de comportare a unui


acoperi sau a unei nvelitori de acoperi pentru situaia n care, n condiii de utilizare final, este
expus() la un incendiu din afara construciei;
hh) Plafon fals (plafon suspendat) element de construcie orizontal sau nclinat,
suspendat de elemente structurale, care delimiteaz spaii distincte n cadrul unui volum construit
(ncpere), putnd avea rol estetic, de mascare a instalaiilor, termoizolant, fonic, sau rezistent la
foc;
ii) Planeu element de construcie, orizontal sau nclinat, care delimiteaz niveluri ale
cldirii;
jj) Platform element de cldire orizontal cu goluri neprotejate n procent de minimum
30% din aria util liber, fr utilaje, rafturi, etc., inclusiv de tip grtar, fr loc permanent de
activitate i destinat vizitrii periodice, maxim 8 ori pe schimb. Platformele nu se iau n calcul la
determinarea nivelului de stabilitate la foc i a numrului de niveluri admis conform normativului.
kk) Reacia la foc comportare a unui material care, prin propria sa descompunere,
alimenteaz un foc la care este expus, n condiii specificate;
ll) Rezistena la foc aptitudinea unui produs pentru construcii sau element de
construcie de a-i pstra, pe o durat de timp determinat capacitatea portant, etaneitatea la foc,
izolarea termic i/sau orice alt funcie impus, specificate ntr-o ncercare standardizat de
rezisten la foc;
mm) Sal aglomerat ncpere sau grup de ncperi, pe acelai nivel sau niveluri
diferite, care comunic direct ntre ele prin goluri neprotejate la foc, n care suprafa ce-i revine
unei persoane este mai mica de 4 m2 i n care se pot ntruni simultan cel puin 150 de persoane;
cnd sunt situate la parter se consider sli aglomerate dac se pot ntruni simultan cel puin 200
de persoane. Comunicarea direct se refer la: goluri libere neprotejate, ui, inclusiv
compartimentri vitrate. ncperi cu aglomerri de persoane - ncperi n care se pot afla simultan
cel puin 50 de persoane, fiecreia din acestea revenindu-i o arie de pardoseal mai mic de 4 m2.
nn) Sarcin termic energie termic ce poate fi produs prin arderea complet a tuturor
materialelor combustibile fixe i mobile coninute ntr-un spaiu, cu excepia pardoselii pe suport
incombustibil. Pardoselile supranlate se iau n calculul sarcinii termice. Densitatea sarcinii
termice raportul dintre sarcina termic i aria pardoselii luat n considerare (MJ/m2);
oo) arpant ansamblul structural al acoperiului unei cldiri, pe care se dispune
suportul nvelitorii sau panourile de nvelitoare; acoperiul constituie acea parte a unei construcii
care o nchide fa de exterior peste ultimul nivel construit, poate fi tip teras sau cu arpant.
pp) Scar de evacuare circulaie vertical corespunztor dispus, conformat,
dimensionat i protejat pentru a asigura condiii de evacuare a utilizatorilor n caz de incendiu;
qq) Scar cu trepte balansate scar la care forma n plan a unora dintre trepte este
diferit de a celorlalte, pe parcursul uneia sau mai multor rampe de scar, sau a ntregii scri;
rr) Scenariu de securitate la incendiu constituie acea parte a pieselor scrise ale
proiectului construciei, instalaiei sau amenajrii, care sintetizeaz regulile i msurile de aprare
mpotriva incendiilor stabilite prin documentaiile tehnice de proiectare/execuie elaborate;
ss) Scen amenajat spaiu de joc aferent slii, cu aria minim de 150 m2 (inclusiv
buzunarele i depozitele acesteia), prevzut cu turn de scen cu sau fr trape n pardoseal i
echipat cu dispozitive de manevrare a decorurilor;
) Supant planeu intermediar plin, deschis pe una sau mai multe laturi fa de
ncperea n care este dispus.

15

tt) Sistem de evacuare a fumului i gazelor fierbini sistem constituit din elemente i
dispozitive de evacuare natural sau mecanic a fumului i gazelor fierbini produse de incendiu
(partea vizibil a efluenilor focului), dispozitive de introducere de aer de compensare i/sau
ecrane verticale coborte sub acoperi sau tavan n scopul limitrii propagrii incendiilor; n
cuprinsul reglementrii pentru sintagma evacuare a fumului i gazelor fierbini se folosesc
termenii desfumare sau evacuare fum cu acelai neles.
) Tambur deschis sistem de protecie a golurilor de circulaie funcional din pereii
rezisteni la foc sau rezisteni la explozie;
uu) Tunel de evacuare tunel cu lungimea maxim de 200 m, prevzut cu suprapresiune
(20-80 Pa), cu acces n exterior i care este alctuit din elemente A1 sau A2-s1d0 rezistente la
foc corespunztor densitii sarcinii termice a ncperilor adiacente, fr a fi ns mai mici de
REI/EI 120 pentru perei i REI 60 pentru planee. Uile din pereii tunelului spre ncperi cu
sarcina termic peste 420 MJ/m2 trebuie s fie rezistente la foc EI1 60-C5 Sm, respectiv EI1 15C5 Sa spre ncperi cu densitatea sarcinii termice mai mic i nu stnjenesc evacuarea. Tunelul de
evacuare are ieire la nivelul terenului sau al unor suprafee exterioare carosabile. Tunelul nu se ia
n calculul lungimii cii de evacuare.
vv) Ui elemente mobile de nchidere a golurilor de circulaie din perei.
vv1) Ui de evacuare elemente mobile de nchidere a golurilor de circulaie cu rol de
evacuare, din pereii care delimiteaz diferite spaii construite.
vv2). Ui, cortine i obloane rezistente la foc i/sau etane la fum - elemente mobile de
protecie a golurilor de circulaie funcional din perei rezisteni la foc.
ww)Volet - dispozitiv de nchidere (obturare) rezistent la foc, montat pe tubulaturi (ghene)
de evacuare a fumului, normal nchis sau deschis n poziie de ateptare i prevzut cu acionare
automat i manual n caz de incendiu.

16

CAPITOLUL 2
CONDIII GENERALE DE PERFORMAN LA FOC A
CLDIRILOR
SECIUNEA I
RISC DE INCENDIU I NIVEL DE STABILITATE LA FOC
2
Risc de incendiu
Art. 10. n prezentul normativ riscul de incendiu se consider n raport de: densitatea sarcinii
termice, destinaia spaiilor i natura activitilor.
Art. 11. (1) La cldirile civile, n funcie de densitatea sarcinii termice, riscul de incendiu n
spaii, ncperi, compartimente de incendiu i cldiri poate fi:
a) foarte mare: densitatea sarcinii termice este mai mare de 1680 MJ/ m, q >1680 MJ/
m;
b) mare: densitatea sarcinii termice mai mare de 840 MJ/ m i maxim 1680 MJ/ m,
inclusiv, 840 MJ/ m <q 1680 MJ/ m;
c) mijlociu: densitatea sarcinii termice este cuprins ntre 420 i 840 MJ/ m, 420 MJ/
m q 840 MJ/ m;
d) mic: densitatea sarcinii termice este mai mic de 420 MJ/m, q <420 MJ/ m.
(2) n funcie de destinaie unele spaii i ncperi din cldirile civile se ncadreaz n
urmtoarele riscuri:
a) mare: depozite, arhive, biblioteci, parcaje autoturisme, etc. dac densitatea sarcinii
termice este mai mic sau egal cu 1680 MJ/ m; n cazul n care densitatea de sarcin
termic depete aceast valoare aceste spaii i ncperi se ncadreaz n risc foarte mare;
b) mijlociu: buctrii, tablouri electrice, servere, copiatoare, laboratoare, etc. dac
densitatea sarcinii termice este mai mic sau egal cu 840 MJ/ m; n cazul n care densitatea
de sarcin termic depete aceast valoare aceste spaii i ncperi se ncadreaz n risc
mare sau foarte mare;
Art. 12. (1) La construciile civile, pentru compartimente de incendiu sau cldiri, riscul de
incendiu cel mai mare se extinde la ntregul volum al acestora, atunci cnd reprezint mai mult de
30% din volumul construit al compartimentelor de incendiu sau al cldirilor respective.
(2) n ncperile i spaiile echipate cu instalaii automate de stingere a incendiilor, riscurile
foarte mari de incendiu sunt considerate mari, riscurile mari de incendiu sunt considerate mijlocii,
iar riscurile mijlocii sunt considerate mici.
Art. 13. (1) La cldiri de producie i/sau depozitare, determinarea riscului de incendiu are n
vedere i natura activitilor desfurate, caracteristicile de ardere ale materialelor i substanelor
utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate, i densitatea sarcinii termice:
a) Risc foarte mare de incendiu, dac este ndeplinit cel puin una din urmtoarele
condiii:

17

- substane a cror aprindere sau explozie volumetric poate s aib loc n urma
contactului cu oxigenul din aer, cu apa sau cu alte substane ori materiale;
- lichide cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor pn la 100oC;
- gaze sau vapori atunci cnd acestea pot forma cu aerul amestecuri explozive;
- fibre, praf sau pulberi care se degaj n stare de suspensie, n cantiti ce pot forma
cu aerul amestecuri explozive;
- densitatea sarcinii termice a materialelor combustibile, fixe i mobile, din spaiul
respectiv este mai mare de 1680 MJ/ m, q >1680 MJ/ m.
Nu determin ncadrarea n risc foarte mare de incendiu:
folosirea substanelor solide i lichide n cantitate maxim de 2m3 sau gaze drept
combustibil pentru ardere;
scprile i degajrile de gaze, vapori sau praf, stabilite conform art. 15., care sunt
n cantiti ce nu pot forma cu aerul amestecuri explozive.
n asemenea situaii, ncadrarea se face n risc mare, mijlociu sau mic, n funcie de densitatea
sarcinii termice, natura activitilor desfurate, caracteristicile de ardere ale materialelor i
substanelor utilizate, prelucrate, manipulate sau depozitate.
b) Risc mare de incendiu:
- substane i materiale combustibile solide, fixe i mobile, lichide cu temperatura de
inflamabilitate a vaporilor mai mare de 100oC, dac densitatea sarcinii termice este mai
mare de 840 MJ/ m i maxim 1680 MJ/ m, inclusiv, 840 MJ/ m <q 1680 MJ/ m;
c) Risc mijlociu de incendiu dac este ndeplinit cel puin una din urmtoarele condiii:
- existena focului deschis sub orice form, n absena substanelor combustibile;
- substane sau materiale incombustibile n stare fierbinte, topite sau incandescente,
cu degajri de cldur radiant, flcri sau scntei;
- substane solide, lichide sau gazoase ce ard n calitate de combustibil;
- densitatea sarcinii termice a materialelor combustibile, fixe i mobile, din spaiul
respectiv este cuprins ntre 420 i 840 MJ/ m, 420 MJ/ m q 840 MJ/ m.
d) Risc mic de incendiu dac este ndeplinit cel puin una din urmtoarele condiii:
- substane sau materiale incombustibile, n stare rece sau materiale combustibile n
stare de umiditate naintat, de peste 80%, ori ambalaje combustibile pentru lichide
incombustibile, astfel nct posibilitatea aprinderii lor este exclus;
- densitatea sarcinii termice a materialelor combustibile, fixe i mobile, din spaiul
respectiv este mai mic de 420 MJ/m, q <420 MJ/ m.
(2) n calculul densitii sarcinii termice nu se iau n considerare:
a) folosirea de solide i lichide n limita a 2 m3, sau gaze drept combustibil pentru
ardere;
b) lichidele combustibile cu temperatura de inflamabilitate peste 100o C utilizate pentru
comenzi hidraulice, rcire, ungere, filtre i tratamente termice, n cantiti de maxim 2 m3, cu
condiia lurii unor msuri locale pentru limitarea propagrii incendiului;
c) echipamentul electric, care conine pn la 60 kg ulei pe unitatea de echipament i
fluxurile de cabluri cu mai puin de 3,5 kg material combustibil/ml pe flux.
(3) n calculul densitii sarcinii termice se iau n considerare toate materialele i
substanele combustibile care depesc cantitile de materiale menionate la alin. (2), inclusiv
ambalaje, palei, rafturi, etc.

18

Art. 14. (1) La construciile de producie i/sau depozitare, riscul de incendiu are n vedere natura
activitilor desfurate, caracteristicile de ardere ale materialelor i substanelor utilizate,
prelucrate, manipulate sau depozitate i densitatea sarcinii termice.
(2) Riscul de incendiu se stabilete pe zone i ncperi, precum i independent pentru
fiecare compartiment de incendiu sau construcie n parte, menionndu-se obligatoriu n
documentaia tehnico-economic.
(3) Cel mai periculos risc de incendiu ntr-un spaiu necompartimentat, compartiment de
incendiu sau cldire, determin riscul de incendiu a acestora, cu urmtoarele excepii:
a) risc foarte mare de incendiu (numai cu explozie volumetric) pentru spaii al cror
volum aferent este mai mic de 5% din volumul ncperii sau al compartimentului respectiv;
b) risc foarte mare (fr explozie volumetric), risc mare i mijlociu de incendiu pentru
spaii cu un volum aferent mai mic de 10% din volumul ncperii/compartimentului, fr a
depi ns suprafaa de 400 m2.
(4) n cazurile exceptate se iau msuri care s reduc posibilitile formrii concentraiei
locale cu pericol de explozie i a propagrii incendiului spre spaiile nvecinate din cadrul
ncperii sau a compartimentului respectiv (ventilaii, senzori cu oprire automat a gazelor etc.
dup caz).
(5) n cazul existenei mai multor riscuri de incendiu, situate n puncte distincte ale
ncperii necompartimentate sau ale compartimentului, se iau n consideraie sumele volumelor
aferente i respectiv ale ariilor efective ale fiecrui risc n parte. Pentru riscul foarte mare (fr
explozie volumetric), mare i mijlociu de incendiu nsumarea se aplic numai dac distana
dintre spaiile respective este mai mic de 40 m, msurat pe orizontal.
(6) Pentru compartimente de incendiu sau cldiri, riscul de incendiu cel mai periculos, se
extinde la ntregul volum al acestora, atunci cnd reprezint mai mult de 30% din volumul
construit al compartimentului sau cldirii.
Art. 15. Pentru determinarea concentraiei amestecului exploziv se ine seama de scprile i
degajrile de gaze, vapori sau praf, att n timpul desfurrii normale a activitii, ct i n
cazurile accidentale de avarie stabilite prin proiect la instalaiile de utiliti aferente.
Niveluri de stabilitate la foc
Art. 16. Condiiile minimale pe care trebuie s le ndeplineasc elementele principale ale cldirii
(compartimentul de incendiu) astfel nct ntreaga cldire sau compartiment s poat fi ncadrat
ntr-un anumit nivel de stabilitate la foc, sunt precizate n tabelul nr.1.
Art. 17. Nivelul de stabilitate la foc al cldirii sau al unui compartiment de incendiu este
determinat de elementul su cu cea mai defavorabil ncadrare i se precizeaz obligatoriu n
proiect.
Tabelul nr. 1.
Condiii minime pentru ncadrarea construciilor n niveluri de stabilitate la foc
Nr.
Tipul elementelor de construcie
Nivelul de stabilitate la foc
crt.
I
II
III
IV
1. Stlpi
R 180
R 120
R 60
R 30

19

Nr.
Tipul elementelor de construcie
crt.
2. Perei portani, diafragme
3. Perei interiori neportani
Perei exteriori neportani, cu excepia
4.
pereilor cortin

I
REI 180
EI 30
EI 15

5.

Planee, planee-teras

REI 120

6.

Grinzi, ferme

R 120

7.

Contravntuiri verticale

R 120

Nivelul de stabilitate la foc


II
III
IV
REI 120 REI 60
REI 30
EI 30
EI 15
EI 15
EI 15

EI 15

EI 15

REI 60
(REI 45)
R 60
(R 45)
R 60
(R 30)

REI 45
(REI 30)
R 45
(R 30)
R 30
(R 15)

REI 30
(REI 15)
R 30
(R 15)
R 15

Pane, arpanta acoperiurilor,


contravntuiri orizontale, structuri
R 45
R 30
8.
R 15
R15

speciale pentru acoperi (cupole,


(R 30)
(R 15)
piramide, elemente curbe spaiale)
Panouri de nvelitoare i suportul
9.
REI 15

continuu al nvelitorii
NOTA Valorile din parantez corespund construciilor i compartimentelor de incendiu n care
sarcina termic nu depete 840 Mj/m2, cu excepia cldirilor nalte, foarte nalte, a
celor cu sli aglomerate i a celor care adpostesc persoane care nu se pot evacua
singure.
Art. 18. La ncadrarea n nivelul de stabilitate la foc al construciei nu se iau n considerare
urmtoarele:
a) arpanta i suportul nvelitorii cldirilor de nivelul II, III sau IV, cu pod, dac planeul
spre pod nu este suspendat de arpanta acoperiului, iar golurile acestuia sunt protejate prin
elemente de nchidere rezistente la foc minimum EI 30 la nivelul II, III i EI 15 la nivelul IV;
b) luminatoarele i cupolele dispuse pe acoperi, a cror arie nsumat (n proiecie
orizontal), nu depete 25% din aria spaiului nchis n care sunt dispuse; n caz contrar se
evalueaz conform structurilor pentru acoperi (cupole, piramide, elemente curbe spaiale);
c) panourile despritoare fr rol de limitare a propagrii incendiilor, avnd clasa de
reacie la foc minim C-s2d0, inclusiv cele prevzute cu geam ori cu plas de srm;
d) tmplria (ui, ferestre, obloane);
e) fii fixe pentru iluminat natural cu suprafaa de maxim 10% din aria peretelui
exterior, executate din produse avnd clasa de reacie la foc minim C-s2d0, astfel dispuse i
ntrerupte nct s nu propage incendiul de la un nivel la altul i n lungul cldirii;
f) pardoselile supranlate sau de tip estrad i plafoanele suspendate;
g) platformele i elementele metalice care nu fac parte din structura de rezisten a
cldirii;
h) elementele constructive ale marchizelor, windfangurilor, serelor, verandelor,
pridvoarelor, bowindourilor, teraselor deschise acoperite, etc. care sunt separate de spaiile cu
densiti ale sarcinii termice mai mari de 420 Mj/m2 cu elemente rezistente la foc conform
tabelului nr. 10; dac nu sunt separate, structura de rezisten trebuie s asigure o rezisten
la foc de minim R 15, iar nvelitoarea s respecte condiiile din tabelul nr. 1;
20

i) structura de rezisten a gradenelor dispuse n interiorul cldirilor realizat din


materiale din clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1d0;
j) supanta cu aria mai mic de 40% din cea a ncperii n care este dispus.
NOT: la stabilirea sarcinii termice se iau n considerare i toate elementele portante sau
neportante combustibile de la lit.b) la j).
Art. 19. Protecia la foc a elementelor metalice se face stabilind pentru fiecare element metalic
acoperirea, cu luarea n considerare a nivelului de ncrcare a elementului, a temperaturii critice
care rezult din ncrcare i rolul n structur, a rezistenei la foc necesar, a factorului de seciune
(masivitate), a numrului de fee care pot fi expuse la foc.
Art. 20. (1) Pentru urmtoarele tipuri de cldiri este admis reducerea clasei de rezisten la foc
pn la minimum 15 minute pentru toate elementele structurii (stlpi, perei, grinzi, ferme, pane,
planee, contravntuiri verticale i orizontale, scri), considerndu-se c ndeplinesc condiiile
pentru nivelul II de stabilitate la incendiu:
a) cldiri civile, cu maxim trei niveluri supraterane, cu aria construit de cel mult 800 m
i densitatea sarcinii termice sub 420 Mj/m;
b) cldiri independente supraterane acoperite dar deschise perimetral sau puternic
ventilate, conform art. 9. e6) i dd), pentru parcarea autovehiculelor, cu nlimea ultimului
nivel utilizat la maximum 15 m fa de nivelul sau carosabilul nconjurtor.
c) cldiri de producie/depozitare parter echipate cu instalaii automate de stingere, cu
aria construit de maxim 6000 m cu risc mic sau mijlociu, inclusiv depozite cu stive nalte
(nlimea stivelor este peste 6 m).
(2) Distanele de siguran minime pentru cldirile menionate la alin. (1) trebuie s fie
cele pentru nivelul IV-V de stabilitate la foc.
(3) Pereii i planeele, inclusiv structura de rezisten aferent, pentru zonele din cldire
avnd riscuri diferite de riscul n care este ncadrat construcia, trebuie s respecte cerinele de
performan la foc potrivit prevederilor prezentului normativ i ale reglementrilor specifice
aplicabile n vigoare.
(4) Pereii cilor de evacuare, ai caselor de scri i cei de compartimentare interioar
trebuie s se ncadreze n clasele de reacie la foc A1 sau A2-s1d0.
(5) Prevederile de la alin. (1) alin. (4) nu se aplic la cldirile supraterane nalte, foarte
nalte ori cu sli aglomerate, la cldirile pentru sntate, precum i la cele de nvmnt
precolar, colar sau liceal.

SECIUNEA II
AMPLASAREA CONSTRUCIILOR I CONFORMAREA LOR LA FOC
Amplasare

21

Art. 21. (1) Construciile se amplaseaz independent, comasate sau grupate, la distane normate fa
de vecinti, n caz contrar se separ conform dispoziiilor normativului. Cldirile comasate sau
grupate se amplaseaz la distane nenormate ntre ele, n limitele ariilor construite (Ac) admise ale
compartimentelor de incendiu, funcie de destinaia lor, nivelul cel mai defavorabil de stabilitate la
foc, riscul de incendiu cel mai mare i numrul cel mai mare de niveluri. Nivelul de stabilitate la foc al
compartimentului de incendiu obinut prin comasarea ori gruparea construciilor, este cel al
construciei cu cel mai defavorabil nivel de stabilitate la foc.
(2) Aria construit a compartimentului de incendiu obinut prin comasarea sau gruparea
construciilor supraterane este dat de suma ariilor construite efective (Ac) ale construciilor
respective.
(3) Cldirile noi nu se comaseaz sau grupeaz n acelai compartiment de incendiu cu alte
cldiri aflate n afara limitei de proprietate.
(4) Cldirile destinate persoanelor care nu se pot evacua singure i cldirile cu sli
aglomerate nu se comaseaz cu alte cldiri.
Art. 22. (1) Cldirile independente, comasate sau grupate conform art. 21., se amplaseaz astfel
nct s nu permit propagarea incendiilor de la una la alta o perioad de timp normat sau, n cazul
prbuirii, s nu afecteze obiectele nvecinate, prin respectarea distanelor minime de siguran din
tabelul nr. 2 ori compartimentndu-se prin perei rezisteni la foc alctuii corespunztor celei mai
mari valori a densitii sarcinii termice, dar nu mai puin dect REI/EI 180.
Tabelul nr. 2
Distane de siguran
Nivelul de stabilitate
la foc
I - II
III
IV - V

Distane minime de siguran (m) fa de cldiri sau compartimente de


incendiu avnd nivelul de stabilitate la foc:
I II
III
IV V
5
7
9

7
8
10

9
10
12

(2) Pentru cldirile de producie i/sau depozitare cu risc foarte mare de incendiu,
distanele de siguran fa de cldiri cu alte riscuri de incendiu, se majoreaz cu 50%, fr a fi
mai mici de 12,00 m.
(3) n cazuri justificate tehnic, cnd distanele posibile a fi realizate sunt cu cel mult 25%
mai mici, se admite s se prevad perei rezisteni la foc EI 60 cu ferestre EW 30, iar n cazul n
care distanele sunt cu 40% mai mici se prevd perei rezisteni la foc EI 120 cu ferestre EW 60.
(4) Distana de siguran dintre cldiri poate fi redus cu cel mult 20% dac cel puin una
este echipat cu instalaii de stingere a incendiului cu sprinklere.
(5) n cadrul unui compartiment de incendiu, distanele dintre cldiri nu se normeaz.
(6) Reducerile distanelor de siguran indicate la alin.(3) i alin.(4) nu se cumuleaz.
Art. 23. Cldirile cu destinaii sau funciuni diferite, grupate sau comasate n cadrul unui
compartiment de incendiu, se separ ntre ele cu perei i planee corespunztoare destinaiilor,
categoriilor de substane i materiale coninute, procesate sau depozitate precum i riscurilor de
incendiu, (inclusiv densitii sarcinii termice).
22

SECIUNEA III
ALCTUIRI CONSTRUCTIVE
Dispoziii generale
Art. 24. (1) Se recomand ca elementele de construcie combustibile s nu aib goluri interioare;
eventualele goluri interioare ale acestora trebuie s fie ntrerupte, la cel mult 3,00 m pe vertical i
6,00 m pe orizontal. ntreruperile se pot executa din acelai material/produs ca i elementul de
construcie.
(2) Golurile din elementele combustibile verticale nu trebuie s comunice cu cele din
elementele combustibile orizontale.
(3) ntreruperea continuitii golurilor orizontale se realizeaz obligatoriu n dreptul
pereilor iar a celor verticale n dreptul planeelor. ntreruperea continuitii golurilor interioare
este obligatorie i la placrile combustibile ale pereilor i planeelor, dar nu se refer la canalele
de ventilare, la spaiul de deasupra plafoanelor suspendate cu rol de ventilare.
Art. 25. (1) Pentru ntrzierea propagrii incendiilor prin exteriorul cldirii (pe faad) vitrrile
succesive pe vertical ale nchiderilor perimetrale de orice fel se prevd cu fii (parapete) cu
nlimea de cel puin 1,20 m, E 30 n dreptul planeelor, dispuse n planul nchiderii perimetrale
sau adiacent nchiderii perimetrale spre interiorul cldirii, cu excepia cldirilor cu nivelul de
stabilitate V.
(2) Zonele verticale E 30 dintre vitrri, pot fi nlocuite de planee orizontale continui
(copertine, balcoane, bowindouri), rezistente la foc RE 30 i avnd limea cel puin de 1,20 m
msurat pe orizontal.
(3) Se admite cumularea limii prii orizontale cu nlimea zonei parapetului vertical E 30,
astfel ca lungimea lor nsumat la fiecare etaj s fie de minimum 1,20 m.
(4) Prevederile de la alin. (1) alin.(3) se aplic i construciilor deschise.
(5) Alternativ prevederilor de la alin.(1) alin.(3), la cldirile care nu sunt nalte sau
foarte nalte, pentru ntrzierea propagrii fumului i a focului, se prevd ecrane continui de cel
puin 0,50 m nlime, din produse cu clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1d0, cu rezistena la foc
minimum E 30. Pot constitui ecrane continui grinzile structurii care ndeplinesc aceste cerine.
nvelitorile acoperiurilor
Art. 26. Panourile utilizate pentru realizarea nvelitorilor acoperiurilor trebuie s ndeplineasc
condiiile menionate n Tabelul 1.
Galerii, canale
Art. 27. Nu este admis montarea n aceeai galerie, canal sau estacad a unor conducte ori
sisteme de transport pentru lichide sau gaze, al cror amestec poate produce explozie sau
incendiu.

23

Art. 28. Galeriile, canalele i estacadele care constituie ci de evacuare a persoanelor, precum i
cele destinate transportrii substanelor combustibile, care trec la mai puin de 3 m pe deasupra
cldirilor, trebuie s fie executate din produse A1 fr perforaii cu rezistena la foc
corespunztoare nivelului de stabilitate la foc a cldirii/compartimentului respectiv.
Art. 29. Pentru galeriile i canalele nchise, prin care se transport materialele combustibile sau
conin materiale ori elemente combustibile, trebuie s se asigure posibiliti de evacuare a fumului
prin dispozitive de evacuare a fumului cu aria aerodinamic liber de minim 1m 2 sau prin sistem
mecanic.
Art. 30. La trecerea canalelor, conductelor sau cablurilor prin perei i planee cu rol de limitare a
propagrii focului, golurile din jurul acestora se etaneaz cu produse/sisteme A1 sau A2-s1d0, cu
aceeai rezisten la foc cu cea a peretelui/planeului traversat.
Art. 31. (1) La intrarea n cldiri a galeriilor, estacadelor i a canalelor de orice fel, se iau msuri
de protecie a golurilor n funcie de natura materialelor din care sunt executate, i a celor
transportate, de destinaia spaiilor spre care acced i de rolul de protecie la foc al peretelui
traversat. Atunci cnd normativul nu impune msuri de protecie speciale, trebuie prevzute ui E 15,
iar n cazuri justificate n care condiiile tehnice sau funcionale nu permit montarea acestora,
golurile se pot proteja cu perdele de ap.
(2) Fac excepie de la alin. (1) estacadele, galeriile i canalele deschise realizate din
elemente A1 sau A2-s1d0, prin care se transport materiale incombustibile, la care protejarea
golurilor este obligatorie numai cnd traverseaz perei rezisteni la foc.
Art. 32. (1) La cldirile de nivelul de stabilitate la foc I III, pereii ghenelor verticale i
orizontale pentru conducte i cabluri trebuie s fie cel puin A1 sau A2-s1d0 rezisteni la foc EI 30,
iar trapele i uile de vizitare trebuie s fie rezistente la foc EI 30.
(2) n cldirile de nivelul IV de stabilitate la foc, pereii tuturor ghenelor verticale i
orizontale pentru conducte i cabluri trebuie s fie A1, A2-s1d0 sau B-s1d0, rezisteni la foc
minim EI 15, iar trapele i uile de vizitare trebuie s fie realizate din materiale avnd clasa de
reacie la foc A1 sau A2-s1d0. Pentru nivelul V de stabilitate la foc nu se normeaz.
(3) n cazul n care pereii i trapele sau uile ghenelor nu sunt rezistente la foc, la trecerea
prin perei i planee, spaiile dintre conducte sau cabluri din interiorul ghenelor trebuie nchise,
cu elemente i produse clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1d0 cu rezistena la foc EI
echivalent cu cea a elementului strpuns.
(4) La cldirile nalte sau foarte nalte se respect prevederile art. 244.

Couri, tuburi
Art. 33. Courile de fum (sau de ventilare) i generatoarele de cldur (sobele) se alctuiesc,
execut i izoleaz fa de elementele combustibile ale cldirii conform reglementrilor tehnice
n acest domeniu, astfel nct s nu conduc la incendii datorit transmiterii cldurii sau a
scprilor de gaze fierbini, flcri, scntei, etc.

24

Art. 34. Courile de fum trebuie s fie proiectate, instalate i puse n funciune n conformitate cu
SR EN 15287-1,2 sau alte reglementri echivalente.
Art. 35. (1) Pentru ventilarea buctriilor profesionale se folosete un regim de depresiune sau un
sistem echilibrat de presiune. Buctriile mici (casnice) se pot ventila natural.
(2) Hotele de captare a degajrilor de cldur ale unor echipamente, dispozitive,
aparate, etc. i tubulatura acestora, trebuie realizate din materiale A1, A2-s1d0 sau B-s1d0,
etane la foc E 15 i o , ve sau ho i izolate fa de elementele i materialele combustibile
alturate.
(3) n cazul buctriilor profesionale de preparare a hranei din uniti comerciale Com 1 i
Com 2 definite conform tabelului nr. 28 este obligatorie ndeplinirea simultan a urmtoarelor
condiii:
a) hotele, conductele de evacuare i alte dispozitive de captare trebuie s fie realizate
din materiale din clasa A1 sau A2-s1d0 de reacie la foc;
b) hotele i conductele de evacuare se amplaseaz la cel puin 0,5 m fa de elemente i
materiale alctuite din materiale combustibile;
c) hotele, conductele de evacuare i alte dispozitive de captare se izoleaz cu produse
din clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1d0 fa de elementele i materialele combustibile
situate la mai puin de 1,00 m;
d) conductele de evacuare aferente hotelor, la trecerile prin perei i planee, precum i
n interiorul ncperilor cu alt destinaie, trebuie s fie realizate din materiale din clasa de
reacie la foc A1 sau A2-s1d0 i s asigure rezistena la foc egal cu cea a elementelor
strpunse;
e) ventilatoarele de evacuare trebuie s fie rezistente la foc F300 60;
f)racordurile dintre ventilatoarele de evacuare i conducte trebuie s fie din clasa de
reacie la foc A1 sau A2-s1d0.
Art. 36. (1) Elementele de construcie care separ camerele de pubele pentru gunoi de restul
cldirii, trebuie realizate din materiale A1 rezistente la foc minimum EI 60 i ui rezistente la foc
minimum EI 30-C4.
(2) Pentru camerele de pubele trebuie asigurat evacuarea fumului n exterior prin tiraj
natural-organizat, minimum 1% din arie, sau prin sistem mecanic.
Art. 37. Tuburile pentru gunoi trebuie realizate din materiale A1 sau A2-s1d0 iar accesul din
cldire la acestea se asigur, de regul, prin exterior (logii, balcoane), sau prin ncpere separat
de restul cldirii prin:
a) perei A1 sau A2-s1d0, rezisteni la foc minimum EI 60 i ui E 30-C4 la nivelurile I,
II sau III de stabilitate la foc;
b) perei A1 sau A2-s1d0, rezisteni la foc minimum EI 30 i ui E 15-C4 la nivelul IV
de stabilitate la foc;
c) la nivelul V de stabilitate la foc nu este normat.
Ascensoare (lifturi)
Art. 38. (1) Puurile ascensoarelor i n general ale sistemelor de transport pe vertical, inclusiv
ncperile pentru mainile aferente acestora, se separ de restul cldirii prin elemente A1 sau A225

s1d0, cu rezistena la foc corespunztoare nivelului de stabilitate la foc, tipului de cldire i


destinaiei, dar nu mai puin de EI 60 pentru perei. La cldirile nalte i foarte nalte se respect
prevederile de la art. 249. art. 254.
(2) De la prevederile alin. (1) sunt exceptate ascensoarele panoramice.
(3) Pentru ascensoarele de persoane nglobate n case de scri sau amplasate n atriumuri
ori dispuse n exteriorul cldirilor care nu sunt nalte sau foarte nalte, precum i cele pentru acces
la platforme, galerii sau pasarele deschise, nu este obligatorie separarea acestora de restul cldirii
prin elemente rezistente la foc.
(4) ncperea n care sunt amplasate echipamentele, trebuie s aib pereii EI 60, iar ua de
comunicare cu restul cldirii trebuie s fie EI1 30-C3 cu deschidere spre exterior. Accesul la
aceast ncpere se asigur cu chei sau card amplasate n apropierea ncperii.
(5) n cazul defectrii sau opririi, ascensoarele trebuie realizate astfel nct s permit
aducerea cabinelor la un palier de acces apropiat iar n caz de incendiu toate cabinele trebuie
aduse automat la parter.
(6) Ascensoarele mici de materiale, electrice sau hidraulice (de tip monte-charge) se
separ cu perei rezisteni la foc REI/EI 60 iar uile de serviciu trebuie s fie EI2 30 la nivelurile
I, II sau III de stabilitate la foc, respectiv perei REI/EI 30 i ui E 15 la nivelul IV de stabilitate
la foc. La nivelul V de stabilitate la foc, rezistena la foc nu este normat.
(7) n casele de scri de evacuare nu este admis amplasarea ascensoarelor pentru
materiale, precum i a oricrui sistem de transport de materiale pe vertical.
(8) Pereii ascensoarele de marf trebuie s fie:
a) A1 sau A2-s1d0, rezisteni la foc minimum REI/EI 180 pentru nivelul I de
stabilitate la foc:
b) A1 sau A2-s1d0, rezisteni la foc minimum REI/EI 120 pentru nivelul II de
stabilitate la foc;
c) A1 sau A2-s1d0, rezisteni la foc minimum REI/EI 60 pentru nivelul III de
stabilitate la foc;
d) minim B-s1d0, rezisteni la foc de minimum EI 30 pentru nivelul IV de
stabilitate la foc.
(9) n cldirile civile, golurile de acces la ascensoarele de marf se protejeaz cu ui
rezistente la foc EI avnd nivelul de performan egal cu jumtate din valoarea minim impus
peretelui.
(10) n cldirile de producie i/sau depozitare, golurile de acces la ascensoarele de marf
se protejeaz potrivit prevederilor art. 515.

Ascensoare de intervenie n caz de incendiu (de pompieri)


Art. 39. (1) Ascensoarele de pompieri trebuie s fie proiectate, construite i instalate conform
prevederilor reglementrilor specifice.
(2) La cldirile nalte se prevede cel puin un ascensor de intervenie pentru pompieri; la
cldirile foarte nalte se prevd cel puin dou ascensoare de intervenie.
(3) n cldirile nalte i foarte nalte pereii puurilor ascensoarelor de pompieri trebuie s
fie REI/EI 180 cnd acestea sunt amplasate singure n pu, iar dac se amplaseaz ntr-un pu

26

comun cu alte ascensoare de persoane, ascensorul de pompieri trebuie separat de celelalte cu un


perete rezistent la foc EI 180.
(4) Ascensoarele de pompieri la cldirile nalte i foarte nalte se protejeaz cu ui
rezistente la foc minimum EI 120-C sau prin ncperi tampon n faa uii de palier, cu perei
REI/EI 120 i planee REI 120, prevzute cu ui EI 60-C5 Sm. ncperea tampon are suprafaa
de minimum 6 m2 .
Art. 40. (1) Ascensoarele de pompieri se pot amplasa n acelai pu cu ascensoarele de persoane,
fr separarea cu perete rezistent la foc REI/EI 180, cu respectarea simultan a urmtoarelor
condiii:
a)pereii puului comun trebuie s fie rezisteni la foc REI/EI 180;
b)uile ncperilor tampon i de palier ale ascensoarelor de persoane, trebuie s fie
rezistena la foc prevzut la art. 39 alin. (4);
c) pereii i uile camerei mainilor ascensoarelor de persoane trebuie s asigure rezistena
la foc prevzut la art. 38 alin. (4);
d)ascensoarele de persoane i echipamentele lor electrice trebuie s aib aceeai protecie
mpotriva incendiului ca ascensorul de pompieri pentru a exista sigurana unei funcionri
corecte a acestuia din urm.
(2) Dac un ascensor de pompieri are o cabin cu dou accese, toate uile de palier care nu
sunt destinate s fie utilizate de pompieri trebuie protejate EI 120.
(3) Un ascensor de pompieri trebuie s deserveasc toate nivelurile cldirii . Excepie fac
parcajele subterane cu mai mult de 4 niveluri nglobate n cldiri nalte sau foarte nalte, la care
ascensoarele pentru pompieri aferente parcajelor trebuie s fie diferite fa de ascensoarele pentru
pompieri ale nivelurilor supraterane.
(4) Dimensiunile cabinei ascensorului de pompieri trebuie s fie de minimum 1100 mm
lime i 1400 mm adncime; limea minim a pasajului liber al uii de cabin trebuie s fie de
800 mm cu o sarcin nominal de 630 kg. Dac ascensorul de pompieri este destinat a fi utilizat
pentru evacuare, pentru a transporta trgi sau paturi sau este un ascensor care are o cabin cu dou
accese, atunci sarcina nominal minim trebuie s fie de 1000 kg i dimensiunile cabinei de 1100
mm lime i 2100 mm adncime.
(5) Ascensoarele panoramice nu pot fi utilizate ca ascensoare de pompieri.
Finisaje
Art. 41. (1) Finisajele pe cile de evacuare (perei, plafoane, pardoseli) trebuie s respecte clasele
de reacie la foc ale cilor de evacuare corespunztoare destinaiilor i nivelurilor de stabilitate
prevzute n tabelele 59.
(2) Indiferent de nivelul de stabilitate, la pardoselile scrilor, coridoarelor i holurilor
utilizate la evacuare se admit i finisaje din folii cu grosimea maxim de 0,5 cm i mochete cu
grosimea de maximum 2 cm, care se lipesc pe suport A1 sau A2-s1d0. De asemenea, se admit
pardoseli din lemn cu clasa de reacie la foc cel puin DFL-s1 avnd grosimea maxim de 2 cm,
care se aplic pe suport A1 sau A2-s1d0.
(3) Prevederile de la alin. (1) i alin. (2) nu se aplic la cile de evacuare ale cldirilor
nalte, foarte nalte i ale slilor aglomerate.

27

Art. 42. Finisajele combustibile, placrile, tratamentele fonice i termice, se monteaz sau
protejeaz fa de aparate electrice, corpuri de iluminat i n general de orice surs de nclzire,
astfel nct s se evite aprinderea lor.
Art. 43. (1) La cldirile cu mai mult de 20 m nlime total (pn la coam/atic) msurat fa de
terenul carosabil adiacent accesibil autospecialelor de intervenie ale pompierilor sau care au mai
mult de cinci niveluri supraterane, dar care nu sunt cldiri nalte sau foarte nalte, cu excepia
blocurilor de locuine, soluia proiectat pentru izolarea termic a faadelor trebuie s corespund
din punct de vedere al securitii la incendiu pentru clasa de reacie la foc minimum B-s2d0.
(2) La cldirile cu pn la 20 m nlime total (pn la coam/atic) msurat conform alin.
(1), sau cu maximum cinci niveluri supraterane, cu excepia blocurilor de locuine, soluia
proiectat pentru izolarea termic a faadelor trebuie s corespund din punct de vedere al
securitii la incendiu pentru clasa de reacie la foc minimum C-s2d0.
(3) Pentru soluia proiectat la izolarea termic a faadelor avnd clasa de reacie la foc
minimum C-s2d0, se monteaz deasupra golurilor (ferestre, ui), material termoizolant cu clasa
de reacie la foc A1 sau A2-s1d0, de aceeai grosime cu materialul termoizolant de pe faade, pe o
nlime de minim 30 cm i care s depeasc golurile cu minim 30 cm de o parte i de alta. Ca
variant alternativ se admite nlocuirea fiei de deasupra golului cu o fie orizontal continu
(bru) de material termoizolant de clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1d0, de aceeai grosime cu
materialul termoizolant de pe faade , dispus n dreptul tuturor planeelor cldirii.
(4) La cldirile cu faade ventilate, soluiile utilizate pentru placare, termoizolaie,
prindere i asamblare, inclusiv sistemul de montaj al acestora, trebuie s respecte, n funcie de
destinaie i tipul construciei, prevederile reglementrii tehnice privind proiectarea faadelor cu
alctuire ventilat, aplicabil n vigoare.
Tabelul nr. 3.
Izolaia termic a faadelor la cldiri care nu sunt blocuri de locuine
Clasa de reacie la foc a izolaiei termice la faade
H cldire 20 m i H cldire > 20m care
cldiri nalte i Cldiri cu faade cu
max. 5 niveluri
nu sunt cldiri nalte foarte nalte
structur ventilat
sau foarte nalte
C-s2d0*
B-s2d0
A1 sau A2-s1d0
Soluiile pentru placare,
termoizolaie, prindere i
asamblare, inclusiv sistemul
de montaj al acestora, trebuie
s respecte, n funcie de
destinaie
i
tipul
construciei,
prevederile
reglementrii tehnice privind
proiectarea faadelor cu
alctuire ventilat, aplicabil
n vigoare.
*,se bordeaz golurile( ferestre i ui) la partea superioar, cu materiale termoizolante
A1 sau A2-s1d0 pe nlimea de 30 cm, care depesc golul, pe ambele pri laterale, cu 30 cm
28

Se admite nlocuirea acestora cu o fie orizontal continu (bru) de material termoizolant de


clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1d0, de aceeai grosime cu materialul termoizolant de pe
faade , dispus n dreptul tuturor planeelor cldirii.
Art. 44. (1) La blocurile de locuine care nu sunt nalte sau foarte nalte ( P +11E - a se vedea
art.312), soluia proiectat pentru izolarea termic a faadelor trebuie s corespund din punct de
vedere al securitii la incendiu pentru clasa de reacie la foc minimum B-s2d0.
(2) Se realizeaz bordarea golurilor (ferestre i ui) pe laturile exterioare cu materiale
termoizolante din clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1d0 cu limea de 0,30 m i cu aceeai
grosime cu a materialului termoizolant al faadei sau bordarea cu fii orizontale continue de
material termoizolant cu clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1d0 dispuse n dreptul tuturor
planeelor cldirii cu limea de minimum 0,30 m i cu aceeai grosime cu a materialului
termoizolant B-s2d0 utilizat la termoizolarea faadei.
(3) La blocurile de locuine pentru soluiile proiectate pentru izolarea termic a faadelor
cu structura cu strat de aer ventilat, clasa de reacie la foc a materialului termoizolant trebuie s
fie A1 sau A2-s1d0.
(4) La blocurile de locuine care sunt nalte sau foarte nalte (>P +11E - a se vedea
art.312) soluia proiectat pentru izolarea termic a faadelor trebuie s corespund din punct de
vedere al securitii la incendiu pentru pentru clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1d0.
(5) Tmplria exterioar la blocurile de locuine care nu sunt nalte sau foarte nalte, se
realizeaz din produse C-s2d0, iar la blocurile nalte i foarte nalte trebuie s fie A1 sau A2s1d0.
(6) Izolaia termic a planeului peste subsolul blocului de locuine este minimum B-s2d0,
cu excepia planeelor peste subsolul destinat parcajelor la care aceasta este A1 sau A2-s1d0.
Tabelul 4
Izolaia termic a faadelor la blocuri de locuine
Clasa de reacie la foc a izolaiei termice a faadelor
Blocuri de locuine care nu
sunt nalte sau foarte nalte
H Bloc P +11E

Blocuri de locuine cu
Blocuri de locuine care sunt faade cu structuri ventilate
nalte sau foarte nalte
(orice nlime)
H Bloc >P +11E

B-s2d0*
A1 sau A2-s1d0
A1 sau A2-s1d0
* Se realizeaz bordarea golurilor (ferestre i ui) pe laturile exterioare cu materiale
termoizolante din clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1d0 cu limea de 0,30 m i cu aceeai
grosime cu a materialului termoizolant al faadei sau bordarea cu fii orizontale continue de
material termoizolant cu clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1d0 dispuse n dreptul tuturor
planeelor cldirii cu limea de minimum 0,30 m i cu aceeai grosime cu a materialului
termoizolant B-s2d0 utilizat la termoizolarea faadei.

29

Art.45. La cldirile nalte i foarte nalte, materialele i produsele utilizate pentru nchiderile
perimetrale (perei exteriori, perei cortin ) inclusiv finisajul sau placarea exterioar a acestora i
materialele termoizolante trebuie s fie din clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1d0.
Art.46. La cldirile cu faade ventilate, materialele i produsele utilizate pentru placare,
termoizolaie, prindere i asamblare, inclusiv sistemul de montaj al acestora, trebuie s respecte,
n funcie de destinaie i tipul construciei, prevederile reglementrilor tehnice specifice
aplicabile n vigoare.
Plafoane suspendate i pardoseli supranlate
Art. 47. (1) Plafoanele suspendate care nu se ncadreaz n clasa de reacie la foc A1, A2-s1d0
sau B-s1d0 trebuie s aib continuitatea ntrerupt la cel puin 25 m pe dou direcii
perpendiculare, dup cum urmeaz:
a) n plan orizontal prin fii realizate din materiale cu clasa de reacie la foc A1,
A2-s1d0 sau B-s1d0 sau prin lipsa plafonului pe minimum 0,60 m lime;
b) n plan vertical, golul dintre plafon i planeu, prin diafragme din produse A1,
A2-s1d0 sau B-s1d0 sau prin perdele de ap.
(2) Plafoanele suspendate care se ncadreaz n clasa de reacie la foc A1, A2-s1d0 sau
B-s1d0 trebuie s aib continuitatea ntrerupt, golul dintre plafonul suspendat i planeu,
numai n plan vertical la cel puin 25 m pe dou direcii perpendiculare prin diafragme din
produse A1, A2-s1d0, B-s1d0 sau prin perdele de ap.
(3) Sunt exceptate de la prevederile alin. (1) i alin. (2) plafoanele suspendate care nu sunt
pline (de tip perforat, lamelar, fagure, grtar sau altele similare) precum i n cazul protejrii cu
instalaii de tip sprinkler a spaiului dintre plafon i planeu.
(4) Pe cile de evacuare, produsele folosite la structura de susinere i intradosul
pardoselilor supranlate precum i cele din spaiile de sub pardoseli, trebuie s se ncadreze n
clasa de reacie la foc A1, A2-s1d0 sau B-s1d0 iar n incintele/ncperile care nu sunt ci de
evacuare, acestea trebuie s conin produse din cel puin clasa C-s1d1. Se excepteaz cablurile
electrice rezistente la foc, cu ntrziere la propagarea flcrii i cablurile de date.
(5) Plafoanele false, tratamentele fonice i termice, pardoselile supranlate, se monteaz
sau protejeaz fa de aparate electrice, corpuri de iluminat i n general de orice surs de
nclzire, astfel nct s nu fie posibil aprinderea lor.
Perei cortin
Art. 48. Pereii cortin utilizai la nchiderile perimetrale ale cldirilor, se realizeaz din produse
i elemente de construcie A1 sau A2-s1d0.
Art. 49. (1) Pentru ntrzierea propagrii incendiilor prin exteriorul cldirii, pe faad, vitrrile
pereilor cortin se prevd, n dreptul planeelor, cu zone avnd nlimea de cel puin 1,20 m,
E 30 (io).
(2) Zonele de la alin. (1) se dispun n planul nchiderii perimetrale sau n interiorul cldirii
la maxim 20 cm de nchiderea perimetral.

30

Art. 50. (1) Zonele E 30 dintre vitrri, pot fi nlocuite de planee orizontale continui (copertine,
balcoane, bowindouri), rezistente la foc RE 30 i limea cel puin de 1,20 m msurat pe
orizontal.
(2) Se admit soluii combinate realizate att prin cumularea limii copertinei cu nlimea
zonei E 30 ct i prin alternarea neuniform de parapete cu copertine de dimensiuni diferite, astfel
ca lungimea lor nsumat la fiecare etaj s fie de minimum 1,20 m.
Art. 51. n dreptul planeelor cldirii, spaiul liber dintre peretele cortin i planeu se etaneaz
cu produse/sisteme care asigur minimum E 30 etaneitate la foc, astfel nct s se ntrzie
propagarea incendiilor prin interior.
Art. 52. (1) La cldirile care nu sunt nalte sau foarte nalte pentru ntrzierea propagrii fumului
i a focului, la pereii cortin care nu au zone E 30, sub planeele de rezisten ale cldirii se
dispun ecrane continui de cel puin 0,50 m nlime, din produse A1 sau A2-s1d0, minimum E 30
sau DH 30. Pot constitui ecrane continui grinzile structurii care ndeplinesc aceste cerine.
Ecranele se pot dispune la maximum 35 cm de peretele cortin.
(2) Atunci cnd plafoanele suspendate sunt dispuse la limita inferioar a ecranului E 30 n
plafoane se prevd, pe o lime de cel puin 60 cm, msurat de la ecran spre interiorul ncperii,
spaii libere (traforuri), perforaia fiind de cel puin 25% din aria zonei perforate a plafonului.
Ecranele pot fi nlocuite cu instalaie automat cu perdea de ap cu o durat de funcionare de
minimum 30 minute.
Art. 53. (1) Elementele de ancorare ale pereilor cortin trebuie s aib acelai nivel de
performan privind rezistena la foc, dup criteriul R, cu cel al pereilor exteriori.
(2) Materialele sau produsele termoizolante utilizate la pereii cortin trebuie s fie A1,
A2-s1d0 sau B-s1d0.
(3) Fac excepie de la prevederile de la art. 49 art. 51 pereii cortin cu vitrare
rezistent la foc, care asigur rezistena la foc cel puin la una din condiiile EI 30 (io), E 30
(io), EW 30 (io), determinat potrivit reglementrilor aplicabile.
Art. 54. (1) Faada dublu ventilat comport doi perei paraleli cu un spaiu ntre ei. Un sistem de
faade dublu ventilate este considerat satisfctor din punct de vedere al securitii la incendiu, cu
condiia ca peretele interior al faadei dublu ventilate s respecte regulile faadei simple, iar
peretele exterior s se deschid automat n caz de incendiu, n aa fel nct s anuleze efectul de
co. Peretele exterior trebuie prevzut cu:
a) cu ochiuri mobile distribuite pe toat suprafaa faadei, cu deschiderea automat n caz
de incendiu, spre exterior, deschiderea fcndu-se n jurul axei orizontale inferioare a ochiului
mobil, cu cel puin 300; suprafaa total a ochiurilor mobile trebuie s fie de cel puin 50% din
suprafaa faadei;
b) cu ochiuri fixe, n cazul n care exist pe maximum jumtate din suprafaa faadei,
repartizate uniform.
(2) n cazul n care aceste condiii nu sunt respectate, atunci peretele interior al faadei
dublu ventilate trebuie s respecte una din urmtoarele condiii:
a) E 60 pe toat nlimea;
b) EI 30 pe toat nlimea;
c) EI 60 din dou n dou niveluri.
31

(3) Alternativ la prevederile alin.(1) i alin.(2) se poate echipa spaiul dintre cei doi perei
ai faadei dublu ventilate cu perdea de ap i sistem de evacuare a fumului. n aceast situaie,
peretele interior nu trebuie s mai ndeplineasc nici un criteriu de rezisten la foc. Dac peretele
interior al faadei dublu ventilate este vitrat, acesta trebuie executat cu geam securit.
Case de scri
Art. 55. Pereii caselor de scri nchise trebuie s fie:
a) n cldiri de nivelul I de stabilitate la foc: A1 sau A2-s1d0, rezisteni la foc minimum
REI/EI 180 i, dup caz, rezisteni la explozie;
b) n cldiri de nivelul II de stabilitate la foc: A1 sau A2-s1d0, rezisteni la foc minimum
REI/EI 120 i, dup caz, rezisteni la explozie;
c) n cldiri de nivelul III de stabilitate la foc: A1 sau A2-s1d0, rezisteni la foc
minimum REI/EI 60;
d) n cldiri de nivelul IV de stabilitate la foc: minim B-s1d0, rezisteni la foc minimum
EI 30;
e) n cldiri de nivelul V de stabilitate la foc: minimum D-s1d0, rezisteni la foc
minimum EI 15.
Art. 56. Casele de scri i ieirile lor spre exterior se separ fa de restul cldirii prin:
a) planee A1 sau A2-s1d0 cu rezistena la foc conform nivelului de stabilitate la foc dar
nu mai puin de REI 60 la cldirile de nivelul I, II sau III de stabilitate la foc;
b) planee minim B-s1d0 cu rezistena la foc REI 30 la cldirile de nivelul IV de
stabilitate la foc;
c) planee minim D-s1d0 cu rezistena la foc REI 15 la cldirile de nivelul V de
stabilitate la foc.
Tabelul nr. 5
Perei, ui de separare a cilor de evacuare i finisaje din cldiri administrative
Niveluri de comportare la foc admise pentru pereii cilor de evacuare i uile aferente
echipate cu autonchidere sau nchidere automat n caz de incendiu
Nivel de
La coridoare i la holuri*
La case de scri nchise
stabilitate
Finisaje perei
Finisaje perei
la foc
Perei
plafoane,
Perei
Ui***
plafoane,
pardoseli**
pardoseli**
I
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
B-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
E 15 - C5 Sm
EI 60
A1FL, A2FL-s1, EI 180
A1FL, A2FL-s1
BFL-s1
II
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
B-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
E 15 - C5 Sm
EI 30
A1FL, A2FL-s1, REI 120
A1FL, A2FL-s1
BFL-s1
III
B-s1d0
B-s1d0
A1, A2-s1d0
C5
A1, A2-s1d0
EI 15
C-s2d0
EI 60
A1FL, A2FL-s1
32

Niveluri de comportare la foc admise pentru pereii cilor de evacuare i uile aferente
echipate cu autonchidere sau nchidere automat n caz de incendiu
Nivel de
La coridoare i la holuri*
La case de scri nchise
stabilitate
Finisaje perei
Finisaje perei
***
la foc
Perei
plafoane,
Perei
Ui
plafoane,
pardoseli**
pardoseli**
BFL-s1, CFL-s1
IV
C-s2d0
C-s2d0
B-s1d0
B-s1d0
D-s2d0
C5
EI 15
EI 30
BFL-s1
CFL-s1, DFL-s1
V
D-s2d0
D-s2d0

DFL-s1
*
la nivelul I i II de stabilitate la foc, uile la coridoare i holuri trebuie s fie pline sau cu geam
armat;
**
la pardoselile cilor de evacuare (scri, coridoare, holuri) se pot aplica prevederile art.41 i
art. 246;
***
la nivelul II de stabilitate la foc, pentru construciile precizate la art.20, uile casei de scar
trebuie s fie pline sau cu geam armat.
Tabelul nr.6
Perei, ui de separare a cilor de evacuare i finisaje din cldiri comerciale
Niveluri de comportare la foc admise pentru pereii cilor de evacuare i uile
aferente echipate cu autonchidere sau nchidere automat n caz de incendiu
Nivel de
la coridoare i la holuri*
La case de scri nchise
stabilitate
Finisaje perei
Finisaje perei
la foc
***
Perei
plafoane,
Perei
Ui
plafoane,
pardoseli**
pardoseli**
I
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1FL, A2FL-s1,
E 30 - C5 Sm
EI 90
EI 180
A1FL, A2FL-s1
BFL-s1
II
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1FL, A2FL-s1,
E 30 - C5 Sm
A1FL, A2FL-s1
EI 60
EI 120
BFL-s1
III
B-s1d0
B-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
E 15 - C5 Sa
EI 45
BFL-s1, CFL-s1 EI 60
A1FL, A2FL-s1
IV
C-s2d0
C-s2d0
B-s1d0
B-s1d0
E 15 C5
EI 30
CFL-s1, DFL-s1 EI 30
BFL-s1
V
D-s2d0
D-s2d0

EI 15
DFL-s1
* la nivelul I i II de stabilitate la foc, uile la coridoare i holuri trebuie s fie pline sau cu geam
armat;
**
la pardoselile cilor de evacuare (scri, coridoare, holuri) se pot aplica prevederile art.41 i
art.246;
***
la nivelul II de stabilitate la foc, pentru construciile precizate la.art.20, uile casei de scar
trebuie s fie pline sau cu geam armat.
33

Tabelul nr.7
Perei, ui de separare a cilor de evacuare i finisaje din cldiri pentru sntate, cultur sau
nvmnt
Niveluri de comportare la foc admise pentru pereii cilor de evacuare i uile
aferente echipate cu autonchidere sau nchidere automat n caz de incendiu
Nivel de
La coridoare i la holuri*
La case de scri nchise
stabilitate
Finisaje perei
Finisaje perei
la foc
***
Perei
plafoane,
Perei
Ui
plafoane,
pardoseli**
pardoseli**
I
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1FL, A2FL-s1,
E 30 - C5 Sm
EI 90
EI 180
A1FL, A2FLs1
BFL-s1
II
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1FL, A2FL-s1,
E 30 - C5 Sm
EI 60
EI 120
A1FL, A2FLs1
BFL-s1
III
B-s1d0
B-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
E 30 - C5 Sa
EI 45
BFLs1, CFLs1
EI 60
A1FL, A2FLs1
IV
C-s1d0
C-s1d0
B-s1d0
B-s1d0
E 15 - C5 Sa
EI 30
CFL-s1, DFLs1
EI 30
BFLs1
V
D-s1d0
D-s1d0

EI 15
DFL-s1
*la nivelul I i II de stabilitate la foc, uile la coridoare i holuri trebuie s fie pline sau cu geam
armat;
**
la pardoselile cilor de evacuare (scri, coridoare, holuri) se pot aplica prevederile art.41 i
art. 246;
***
la nivelul II de stabilitate la foc, pentru construciile precizate la.art.20, uile casei de scar
trebuie s fie pline sau cu geam armat.
Tabelul nr. 8.
Perei, ui de separare a cilor de evacuare i finisaje din cldiri de turism
Niveluri de comportare la foc admise pentru pereii cilor de evacuare i uile
aferente echipate cu autonchidere sau nchidere automat n caz de incendiu
Nivel de
La coridoare i la holuri*
La case de scri nchise
stabilitate
Finisaje perei
Finisaje perei
la foc
***
Perei
plafoane,
Perei
Ui
plafoane,
pardoseli**
pardoseli**
I
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1FL, A2FL-s1,
E 30 - C5 Sm
EI 90
EI 180
A1fl, A2fls1
BFL-s1
II
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1FL, A2FL-s1,
E 30 - C5 Sm
EI 60
EI 120
A1fl, A2fls1
BFL-s1
III
B-s1d0
B-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
E 30 - C5 Sa
EI 45
BFLs1, CFLs1
EI 60
A1fl, A2fls1
34

Niveluri de comportare la foc admise pentru pereii cilor de evacuare i uile


aferente echipate cu autonchidere sau nchidere automat n caz de incendiu
Nivel de
La coridoare i la holuri*
La case de scri nchise
stabilitate
Finisaje
perei
Finisaje perei
la foc
***
Perei
plafoane,
Perei
Ui
plafoane,
pardoseli**
pardoseli**
IV
C-s1d0
C-s1d0
B-s1d0
B-s1d0
E 15 - C5 Sa
EI 30
Cfls1, Dfls1
EI 30
Bfls1
V
D-s1d0
D-s1d0

EI 15
Dfl-s1
* la nivelul I i II de stabilitate la foc, uile la coridoare i holuri trebuie s fie pline sau cu geam
armat;
**
la pardoselile cilor de evacuare (scri, coridoare, holuri) se pot aplica prevederile art.41 i
art. 246;
***
la nivelul II de stabilitate la foc, pentru construciile precizate la.art.20, uile casei de scar
trebuie s fie pline sau cu geam armat.
Tabelul nr. 9.
Perei i finisaje din cldiri de locuit
Niveluri de comportare la foc admise pentru pereii cilor de
Nivel de
evacuare i uile aferente echipate cu autonchidere sau nchidere
stabilitate
automat n caz de incendiu
la foc
La coridoare i la holuri
La case de scri nchise*
Perei
Finisaje perei
Perei
Finisaje perei
plafoane,
plafoane,
pardoseli**
pardoseli**
I
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1fl, A2fl-s1,
EI 60
EI 180
A1fl, A2fls1
Bfl-s1
II
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
A1fl, A2fl-s1,
EI 30
EI 120
A1fl, A2fls1
Bfl-s1
III
B-s1d0
B-s1d0
A1, A2-s1d0
A1, A2-s1d0
EI 15
Bfls1, Cfls1
EI 60
A1fl, A2fls1
IV
C-s2d0
C-s2d0
B-s1d0
B-s1d0
EI 15
Cfls1, Dfls1
EI 30
Bfls1
V
D-s2d0
D-s1d0
D-s2d0
D-s2d0
Dfl-s1
EI 15
DFLs1
* la nivelul I i II de stabilitatela foc, uile caselor de scar trebuie s fie pline sau cu geam
armat;
** la pardoselile cilor de evacuare (scri, coridoare, holuri) se pot aplica prevederile art.41 i
art. 246;
Art. 57. (1) Grinzile, podestele, rampele scrilor interioare nchise sau deschise luate n
considerare n calculul de evacuarea persoanelor trebuie s fie:
35

a) A1 sau A2-s1d0 cu rezistena la foc minimum R 60 n cldiri cu nivelurile I sau II de


stabilitate la foc;
b) A1 sau A2-s1d0 cu rezistena la foc R 45 n cldiri cu nivelul III de stabilitate la foc;
c) A1, A2-s1d0 sau B-s1d0 cu rezistena la foc R 30 n cldiri cu nivelul IV de
stabilitate la foc;
d) minimum D-s2d0 n cldiri cu nivelul V de stabilitate la foc.
(2) Se excepteaz de la prevederile alin. (1) situaiile precizate la art. 20 alin. (1) din
normativ.
(3) La scrile deschise treptele trebuie s aib aceeai rezisten la foc cu a wangurilor i a
podestelor. n cazul n care este necesar protejarea treptelor, aceasta se realizeaz numai la
intrados.
(4) Elementele de construcie ale scrilor supantelor a cror arie este cel mult 40% din cea
a ncperii/spaiului n care se afl, trebuie s respecte condiiile minime de reacie i rezisten la
foc, prevzute la alin. 1 alin. 3. n cazul supantelor cu maxim 20 de utilizatori rezistena la foc a
scrilor poate fi redus pn la R 15.
Art. 58. (1) Elementele de protecie a golurilor de acces la casele de scri de evacuare,
ndeplinesc condiiile corespunztoare, n funcie de nivelul de stabilitate la foc i destinaie,
conform tabelelor 5 9.
(2) Grosimea peretelui din spatele nielor sau a liurilor din pereii care delimiteaz casele
de scri de evacuare nchise, trebuie s asigure cel puin rezistena la foc corespunztoare
peretelui casei de scar, n funcie de nivelul de stabilitate la foc.
Atrium
Art. 59. (1) Atriumul al crui volum liber este nchis pe toate feele laterale i a crui lime
minim este mai mic sau egal cu nlimea feei celei mai nalte i care este deschis la partea
superioar cel puin 90%, este considerat Atrium descoperit.

Atrium descoperit

(2) Atriumul ale crui dimensiuni sunt precizate la alin.(1) i care este acoperit total sau
parial (mai mult de 10%) este considerat Atrium acoperit. n aceast categorie se disting dou
tipuri de atriumuri acoperite:
36

atriumurile acoperite deschise sunt volume ale cror niveluri, n afara celui de la baz,
sunt deschise lateral.

Limea
minim

Atrium acoperit deschis

atriumurile acoperite nchise sunt volumele ale cror niveluri sunt nchise lateral prin
perei, chiar dac n aceti perei exist goluri, sau dac nivelurile au balcoane sau o
circulaie orizontal deschis ntre perei i volumul atriumului.

Lime
minim

Atrium acoperit nchis

37

lime
minim

Atrium acoperit, deschis pe o


parte i nchis pe cealalt parte

(3) Prevederile art. 59 art. 67 din normativ se refer la acele atriumuri acoperite, care au
proiecia la sol a limii celei mai mici de cel puin 7H (n care H este cea mai mic nlime a
atriumului) i care au cel puin patru niveluri pe una sau mai multe laturi ale cldirilor adiacente
atriumului. Atriumurile acoperite i neacoperite care nu se ncadreaz n condiiile de mai sus,
respect, suplimentar, prevederile art. 68.
Art. 60. Pentru nchiderile perimetrale ale atriumurilor se utilizeaz produse i elemente de
construcie A1 sau A2- s1d0.
Art. 61. (1) nchiderile perimetrale vitrate ale atriumurilor acoperite nchise se realizeaz astfel
nct s limiteze propagarea incendiilor de la un nivel la altul prin zone cu nlimea de cel puin
1,20 m, E 60 n dreptul planeelor.
(2) Zonele E 60 dintre vitrri, pot fi nlocuite de planee orizontale continui (copertine),
rezistente la foc RE 60 i cu limea de cel puin de 1,20 m msurat pe orizontal. Se admite
cumularea limii copertinei cu nlimea zonei E 60 pentru asigurarea dimensiunii de 1,20 m.
Art. 62. (1) Circulaiile comune orizontale care sunt deschise spre atrium se prevd la limita lor
spre atrium, sub planee, cu ecrane continui de cel puin 0,50 m nlime, din produse A1 sau
A2-s1d0, minimum E 60 sau DH 60. Pot constitui ecrane continui grinzile structurii care
ndeplinesc aceste cerine.
(2) Atunci cnd plafoanele suspendate sunt dispuse la limita inferioar a ecranului E60 sau
DH 60, n plafoane se prevd, pe o lime de cel puin 60 cm, msurat de la ecran spre interiorul
ncperii, spaii libere (traforuri), perforaia fiind de cel puin 25% din aria zonei perforate a
plafonului. Ecranele pot fi nlocuite cu instalaie automat cu perdea de ap care s funcioneze
timp de 60 minute.
Art. 63. Dac pentru separarea atriumurilor de restul cldirii se prevd perei plini, acetia trebuie
s fie A1 sau A2-s1d0 cu rezistena la foc de minimum EI 30. Dac nu se asigur zona E 60 de
1,20 m nlime prevzut la art. 61 alin.(1), vitrrile din perei nu trebuie s depeasc 30% din
suprafaa peretelui i trebuie s fie A1 sau A2-s1d0, etane la foc cel puin E 20.

38

Art. 64. n atriumuri se pot utiliza mobilri, fixe sau mobile, din produse ncadrate n clasa de
reacie la foc minimum C-s2d1, iar densitatea sarcinii termice nu depete 420 MJ/m2. La
determinarea densitii sarcinii termice se ia n considerare aria cea mai mare, cu excepia
suprafeei nivelului de la baza atriumului.
Art. 65. Luminatoarele i cupolele care acoper atriumurile se pot realiza cu structura A1 sau
A2-s1d0 i vitrri minimum B-s2d0. La cldirile nalte, foarte nalte sau cu sli aglomerate
aceste vitrri trebuie s fie A1 sau A2-s1d0.
Art. 66. n cldirile cu atrium, nu se dispun adiacent, neseparate de atrium cu perei rezisteni la
foc, spaii cu densitatea sarcinii termice mai mare de 840 MJ/mp. Atunci cnd totui se prevd
pentru activiti comerciale, expoziii permanente cu exponate combustibile i altele similare,
aceste spaii se echipeaz obligatoriu cu instalaii automate de semnalizare i stingere a
incendiilor.
Art. 67. Spaiile de depozitare, magaziile spaiilor comerciale de produse combustibile, trebuie
separate fa de atriumuri prin elemente rezistente la foc corespunztoare densitii sarcinii
termice.
Art. 68. (1) La realizarea unor atriumuri, patio sau curi de lumin pe mai puin de 4 niveluri i
acoperite, zonele pline cu nlimea de cel puin 1,20 m, dintre niveluri, n dreptul planeelor,
prevzute la art. 61, trebuie s fie E 30 .
(2) La realizarea unor atriumuri acoperite mai nguste dect cele de la art.59 efectul de co
n caz de incendiu se mrete i este necesar s se ia una din urmtoarele msuri suplimentare:
a. pereii prevzui la art. 63 pentru cazul separrii cu perei ai atriumului trebuie s fie
EI 60;
b. realizarea unei perdele de ap la limita atriumului, cu intrarea automat n funciune i
cu durata de funcionare 60 minute. Perdelele de ap se amplaseaz la nlimea maxim
eficient conform reglementrilor specifice.
(3) La atriumurile neacoperite se aplic prevederile pentru faade.
(4) Indiferent de nlimea i limea atriumului, n cazul n care spaiile adiacente
atriumului au densitatea de sarcin termic mai mare de 840 MJ/m2 sub planee, n interiorul
acestora, adiacent pereilor vitrai dispui spre atrium, se prevd ecrane cu clasa de reacie la foc
A1 sau A2-s1d0 avnd rezistena la foc E 60 sau DH60, cu nlimea de minimum 0,5 m i
perdele de ap realizate cu sprinklere nchise sau deschise avnd timpul de funcionare 60
minute.
ncperi de depozitare
Art. 69. (1) ncperile de depozitare a produselor i substanelor combustibile cu aria mai mare
sau egal de 36 m2 situate n cldiri cu alte destinaii, se separ fa de restul cldirii prin perei i
planee A1 sau A2-s1d0, avnd rezistena la foc corespunztoare densitii sarcinii termice (tabel
nr.10) iar golurile de comunicaie funcional din elementele de compartimentare se protejeaz cu
ui rezistente la foc EI1-C3 Sm avnd nivelul de performan egal cu jumtate din valoarea
minim impus peretelui.

39

(2) ncperile de depozitare a produselor i substanelor combustibile cu aria mai mic de


36 m2 situate n cldiri cu alte destinaii, se separ fa de restul cldirii prin perei i planee A1
sau A2-s1d0 pentru nivelurile I, II, III de stabilitate la foc i B-s1d0 pentru nivelurile IV i V de
stabilitate la foc, avnd rezistena la foc conform tabelului 1, corespunztor nivelului de
stabilitate la foc al cldirii. Golurile de comunicaie funcional din elementele de
compartimentare se protejeaz cu ui pline sau cu geam armat, cu autonchidere C3.
Art. 70. Evacuarea fumului n caz de incendiu la depozitele cu sarcina termic mai mare de 420
MJ/mp, cu aria mai mare sau egal de 36 m2, precizate la art. 69. alin. (1) este obligatorie i se
asigur prin dispozitive cu deschiderea automat i manual n caz de incendiu, avnd aria
aerodinamic liber de minimum 1% din suprafa pardoselii sau cu sisteme mecanice de
desfumare, corespunztor alctuite, distribuite i dimensionate.
ncperi pentru instalaii utilitare
Art. 71. (1) Staiile de pompare a apei pentru incendiu i spaiile unde se afl vanele de incendiu,
se separ de restul cldirii, prin perei A1 sau A2-s1d0, fr goluri i cu rezistena la foc de
REI/EI 180 i planee REI 90, avnd asigurat acces din exterior. Se admite i comunicarea cu
restul cldirii a acestor funciuni numai dintr-un coridor comun, prin u cu rezistena la foc de
minimum EI1 90-C5 Sm sau ncpere tampon cu ui EI1 45-C5 Sm.
(2) Prin acces din exterior se nelege:
a) acces direct dac ncperile sunt la parter;
b) prin curte de lumin sau scar de intervenie cnd sunt amplasate la maximum dou
niveluri subterane;
c) direct prin scrile ce deservesc construcia subteran prin u EI1 90-C5 Sm sau
printr-o ncpere tampon de protecie a casei de scar cu ui EI1 45-C5 Sm, n cazul amplasrii
la mai jos de dou niveluri subterane;
(3) Aceleai msuri de separare cu perei i planee i de protejare a golurilor de
comunicare sunt obligatorii i pentru ncperile n care sunt amplasate sursele de alimentare de
baz i de rezerv ale staiilor de pompare a apei pentru stingerea incendiilor (posturi trafo,
grupuri electrogene, pompe cu motoare termice).
(4) Grupurile electrogene care constituie surse electrice de rezerv ce alimenteaz
dispozitive de protecie la foc se pot amplasa n cldiri deschise sau pe platforme deschise,
adiacente obiectelor construite pe care le deservesc, la distane minime de siguran precizate n
tabelul nr. 2 (considernd grupul electrogen n nivelul de stabilitate la foc IV-V), sau se prevd
elemente verticale rezistente la foc EI 180. Grupurile electrogene care constituie surse electrice de
rezerv nu se amplaseaz pe acoperiul construciilor.
Art. 72. (1) ncperea centralei termice se separ de restul cldirii prin perei i planee A1 sau
A2-s1d0 cu rezistena la foc minimum EI/REI 90.
(2) n pereii de separare se admit goluri de comunicare cu restul cldirii, protejate cu ui
rezistente la foc minimum EI2 15-C5 Sm i deschidere spre exterior.
(3) La cldirile cu nlimi diferite, n cazul n care ncperea centralei termice este
amplasat pe acoperiul cldirii mai joase, aceasta trebuie s fie dispus la o distan de cel puin
4 m fa de pereii exteriori ai cldirii mai nalte, dac n acetia sunt prevzute goluri.

40

Art. 73. (1) ncperile pentru ventilatoare, filtre, camere de desprfuire i cicloane se separ
funcional fa de restul cldirii prin elemente despritoare A1, cu rezistena la foc
corespunztoare, dar cel puin EI/REI 60 i dup caz rezistente la explozie. Accesul la aceste
ncperi se face din exterior. Accesul din interior se admite doar din ncperi cu risc mic de
incendiu prin ui EI2 30-C3 Sa.
(2) La cldirile cu nlimi diferite, n cazul n care ncperea centralelor de ventilare/
climatizare sau unitile exterioare sunt amplasate pe acoperiul cldirii mai joase, acestea trebuie
s fie dispuse la o distan de cel puin 4 m fa de pereii exteriori ai cldirii mai nalte, dac n
acetia sunt prevzute goluri. n situaia n care nu se poate respecta distana menionat se iau
msuri pentru asigurarea rezistenei la foc a pereilor de cel puin REI/EI 60 minute i protejarea
golurilor din aceti perei cu elemente A1 sau A2-s1d0 cu rezistena la foc EI2 45-C3 prevzute
fie la spaiile aferente echipamentelor de ventilare/climatizare, fie la cldirea mai nalt.
Acoperiul ncperilor centralelor trebuie s aib arpanta minimum R 60 i panourile de
nvelitoare minimum B-s1d0.
(3) Se admite ca alimentarea tabloului de distribuie al staiei pompelor i electrovanelor
de incendiu i a altor dispozitive de securitate la incendiu s se fac din tabloul general al unei
cldiri numai dac acesta este amplasat astfel nct funcionarea lui s nu fie periclitat n caz de
incendiu n cldirea respectiv. Se consider c amplasarea satisface aceste condiii dac tabloul
general este amplasat n exteriorul cldirii respective, n construcii independente de nivelul I sau
II de stabilitate la foc sau n interiorul cldirii, n ncperi cu acces din exterior. ncperea
tabloului general trebuie s fie separat de restul cldirii prin perei A1 sau A2-s1d0, cu rezistena
la foc REI/EI 180 i planee REI 90, avnd asigurat acces direct din exterior. Se admite i
comunicarea ncperii tabloului general cu restul cldirii printr-o u rezistent la foc de
minimum EI2 90-C5 Sm.
(4) Separarea fa de ncperile avnd risc foarte mare de incendiu cu explozie
volumetric, se realizeaz cu perei i planee antiex i goluri de comunicare funcional protejate
potrivit prevederilor normativului.
Spaii cu pericol de explozie
Art. 74. (1) Cldirile care adpostesc funciuni cu pericol de explozie se realizeaz din produse i
elemente de construcie A1.
(2) La cldirile independente cu pericol de explozie se recomand utilizarea elementelor de
construcie uoare A1, iar acoperiul acestor cldiri trebuie s fie fr pod sau separat cu planeu
rezistent la explozie.
Art. 75. (1) Se recomand ca ncperile i spaiile cu pericol de explozie, s fie dispuse n afara
cldirilor cu alte destinaii; n cazul n care se dispun totui n spaiul cldirii, acestea se separ de
restul cldirii prin elemente A1, rezistente la explozie i dup caz, la foc, corespunztor alctuite
i dimensionate n conformitate cu prevederile reglementrilor tehnice specifice, aplicabile n
vigoare.
(2) Planeele i elementele lor de susinere trebuie calculate, proiectate i executate astfel
nct s nu fie deplasate de suflul exploziei.

41

Art. 76. Practicarea unor goluri n pereii rezisteni la explozie nu este admis dect n cazuri
excepionale, impuse de necesiti tehnologice sau funcionale i numai dac sunt protejate
corespunztor prevederilor din prezentul normativ.
Art. 77. Strpungerea pereilor rezisteni la explozie de ctre conducte, conductoare sau cabluri
electrice, este admis numai n cazuri de strict necesitate i n condiiile lurii msurilor de
protecie care s asigure mpiedicarea trecerii vaporilor, gazelor i prafului combustibil pe lng
acestea.
Art. 78. Planeele rezistente la explozie, trebuie sa ndeplineasc aceleai condiii ca i pereii
rezisteni la explozie ai spaiului respectiv.
Art. 79. (1) La realizarea pereilor i planeelor spaiilor cu pericol de explozie produsele pentru
construcii trebuie s fie pline, fr goluri interioare.
(2) Pereii i planeele spaiilor cu pericol de explozie nu se realizeaz din materiale
poroase.
(3) ncperile i spaiile cu pericol de explozie nu au tavane suspendate, zone neventilate n
ncperile cu degajri de praf combustibil, iar finisajul trebuie s permit curirea uoar a
suprafeelor.
Art. 80. (1) ncperile i spaiile nchise cu pericol de explozie, trebuie s aib asigurate n pereii
exteriori sau n acoperi, goluri pentru decomprimare n caz de explozie, cu aria total de
minimum 0,05 m2 pentru fiecare 1 m3 din volumul ncperii respective. Se recomand folosirea
unei arii mai mari de decomprimare, deoarece presiunea exploziei scade foarte rapid, neliniar,
odat cu mrirea ariei de decomprimare.
(2) Golurile pentru decomprimare se amplaseaz n vecintatea surselor de explozie,
avndu-se n vedere ca efectul suflului exploziei n exteriorul cldirii s nu afecteze obiecte
nvecinate sau ci publice de circulaie.
(3) La utilizarea gazelor naturale sau gazelor petroliere lichefiate se respect cerinele
reglementrilor tehnice specifice.
Art. 81. Golurile ce se prevd pentru decomprimare n caz de explozie pot fi nchise sau
deschise. Elementele de nchidere, proiectate i realizate astfel nct s cedeze la presiunea de
cel mult 118 daN/m2, datorat exploziei, pot fi constituite din: panouri sau poriuni de perete
sau acoperi de tip uor (dislocabile sau rabatabile), ferestre i/sau luminatoare cu geam simplu
de sticl, nearmat.
Art. 82. n spaiile n care se pot produce amestecuri explozive de aer cu gaze, vapori sau praf,
stratul de uzur al pardoselilor trebuie s fie executat din materiale care la lovire s nu produc
scntei capabile s iniieze aprinderea respectivelor amestecuri explozive.
Art. 83. (1) n ncperi i spaii cu pericol de explozie, tmplria i sistemele de acionare a
acesteia se realizeaz sau protejeaz astfel nct, prin manevrare, s nu produc scntei capabile s
iniieze aprinderea amestecurilor explozive.
(2) Delimitarea zonelor din cldiri pn la care se extind msurile de protecie impuse de
spaiile ncadrate n categoria de risc foarte mare de incendiu cu pericol de explozie, se face avnd
42

n vedere posibilitatea prezenei amestecurilor de aer cu gaze, vapori sau praf, n concentraii care
s prezinte pericol de explozie, n timpul funcionrii normale, precum i n caz de avarie a
instalaiilor utilitare aferente.
Firme i reclame amplasate pe faada cldirilor
Art. 84. (1) Materialele publicitare combustibile amplasate pe faadele cldirilor trebuie s
ndeplineasc cerinele legislaiei privind amplasarea i autorizarea mijloacelor de publicitate,
precum i urmtoarele dispoziii:
a) se amplaseaz la o nlime minim de 2,50 m de la nivelul trotuarului sau al terenului
amenajat nconjurtor;
b) distana minim fa de orice deschidere din faad este de cel puin 0,9 m;
c) nu se amplaseaz deasupra cilor de evacuare ale cldirii.
(2) Fac excepie de la prevederile indicate mai sus, firmele i panourile luminoase care se
proiecteaz i execut n conformitate cu prevederile legislaiei privind amplasarea i autorizarea
mijloacelor de publicitate i ale reglementrii tehnice pentru proiectarea, executarea i exploatarea
instalaiilor electrice aferente cldirilor.

SECIUNEA IV
LIMITAREA PROPAGRII FOCULUI
Dispoziii generale
Art. 85. (1) Elementele de construcie, perei i planee utilizate pentru limitarea propagrii
incendiilor i a efectelor acestora, precum i a exploziilor, sunt de tipul:
d) rezistente la foc (REI sau EI);
e) rezistente la explozie;
f) etane la foc (E).
(2) Protecia golurilor funcionale din aceste elemente de construcie, se realizeaz, dup
caz, cu ui, obloane, cortine, ncperi tampon sau tamburi deschii, alctuite i dimensionate
conform normativului.
Art. 86. n funcie de densitatea cea mai mare a sarcinii termice din spaiile pe care le despart,
pereii i planeele trebuie s reziste la foc conform tabel nr.10.
Tabelul nr. 10.
Rezistena la foc a pereilor i planeelor n funcie de densitatea sarcinii termice
Densitatea sarcinii
Rezistena la foc minima admis
termice (q) (MJ/m2)
la perei
la planee
< 420
EI/REI 30
REI 30
EI/REI 60 (EI 30)*
REI 45 (REI 30)*
421 840
EI/REI 120 (EI 60)* REI 60 (REI 45)*
841 1680
>1680
EI/REI 180 (EI 90)* REI 90 (REI 60)*
*) Valoarea din paranteze se aplic n cazurile n care se prevd instalaii automate de stingere a incendiilor.
43

Perei rezisteni la foc pentru separarea compartimentelor de incendiu


Art. 87. Pereii rezisteni la foc se execut din materiale A1 sau A2-s1d0. Pereii rezisteni la foc
sunt astfel amplasai, alctuii i dimensionai nct s reziste la efectele incendiilor din
compartimentele de incendiu pe care le separ.
Art. 88. Pereii rezisteni la foc trebuie s ndeplineasc n caz de incendiu funcia de
compartimentare, pstrndu-i capacitatea portant, izolarea termic i etaneitatea la foc, dup
caz, timp de EI/REI 180.
Art. 89. n cldirile parter, n funcie de densitatea sarcinii termice, compartimentarea se poate
realiza prin perei care asigur numai rezistena la foc de minim EI/REI 120, cu respectarea
prevederilor din art. 94 i 96.
Art. 90. n cldirile cu structuri din beton armat sau metalice, pereii rezisteni la foc pot fi legai
de aceste structuri, astfel executate nct prin cedarea la foc s nu se afecteze stabilitatea peretelui
respectiv.
Art. 91. Pereii rezisteni la foc care separ, pe anumite poriuni ale lor, spaii cu pericol de
explozie, trebuie s ndeplineasc pe aceste poriuni i condiiile prevzute pentru pereii rezisteni
la explozie.
Art. 92. Nu se admite ncastrarea n pereii rezisteni la foc a planeelor sau a elementelor
constructive care au rezistena la foc mai mic dect a acestora, permindu-se numai rezemarea
acestora (liber sau articulat). Rezemarea grinzilor metalice pe perei rezisteni la foc se
realizeaz astfel nct grinda dilatat s nu dea mpingeri laterale n perete.
Art. 93. Rosturile dintre pereii rezisteni la foc i planee, stlpi, acoperiuri i pereii exteriori ai
cldirii, se etaneaz cu produse care s asigure o etaneitate la foc de cel puin EI 90.
Art. 94. Pereii rezisteni la foc trebuie s depeasc planul exterior al acoperiurilor,
luminatoarelor i pereilor din clasele de reacie la foc A2-s1d2, A2-s2d2, A2- s3d2, B-s1d2, Bs2d2, B-s3d2, C-s1d2, C-s2d2, C-s3d2, D, E sau F pe care i intersecteaz (fig. 1.), astfel:
a) cu 0,60 m (msurat pe vertical), fa de orice element combustibil al acoperiurilor i
luminatoarelor aflate la mai puin de 4,00 m distan de peretele rezistent la foc;
b) cu 0,60 m (msurat pe vertical), la acoperiurile cu suport din tabl i termoizolaie
i/sau hidroizolaie combustibile din clasele A2-s1d2, A2-s2d2, A2- s3d2, B-s1d2, B-s2d2, Bs3d2, C-s1d2, C-s2d2, C-s3d2, D, E sau F;
c) cu 0,30 m (msurat pe orizontal) fa de pereii exteriori i streini din clasele de
reacie la foc A2-s1d2, A2-s2d2, A2-s3d2, B-s1d2, B-s2d2, B-s3d2, C-s1d2, C-s2d2, C-s3d2,
D, E sau F.

44

Figura nr.1
1 perete rezistent la foc; 2 luminator; 3 acoperi combustibil; 4 nchidere perimetral
combustibil (perei exteriori)
Art. 95. Depirea de ctre pereii rezisteni la foc a planului acoperiurilor cu nvelitoare i
termoizolaie executate din materiale combustibile montate pe placa din beton armat, precum i a
acoperiurilor executate n ntregime din materiale A1 sau A2-s1d0 nu este obligatorie.
Art. 96. Pereii rezisteni la foc prevzui la art. 88, trebuie s depeasc planul exterior al
acoperiurilor, luminatoarelor, pereilor, etc. combustibili pe care i intersecteaz, conform
prevederilor art. 94.
Art. 97. Depirea planului acoperiurilor, al streinilor sau a pereilor combustibili A2-s1d2, A2s2d2, A2-s3d2, B-s1d2, B-s2d2, B-s3d2, C-s1d2, C-s2d2, C-s3d2, D, E sau F, poate fi nlocuit
prin fii A1 sau A2-s1d0 de acoperi, streain sau respectiv de perete, cu limea de cel puin
4,00 m.
Art. 98. n cazul cldirilor alipite cu nlimi diferite, de regul, pereii rezisteni la foc se prevd
la construcia cea mai nalt (figura nr. 2) pe toat nlimea acesteia sau pe cel puin 6,00 m
nlime fa de construcia mai joas.
Art. 99. Se admite prevederea pereilor rezisteni la foc la construcia mai joas alipit dac
aceasta este astfel alctuit nct incendiul s nu se poat propaga prin depirea peretelui
rezistent la foc (fig. 2. ). n acest sens, pe distana de 4,00 m de la construcia mai nalt, poriunea
de cldire mai joas trebuie s aib acoperiul (terasa) fr goluri, cu rezistena la foc de
minimum REI 60 i nvelitoare A1, A2-s1d0 sau B-s1d0, inclusiv prin protecie incombustibil
(apa de ciment slab armat, dale, pietri, zgur, mortar de perlit, etc).
45

Art. 100. Pereii rezisteni la foc se amplaseaz astfel nct s se evite posibilitile de propagare a
incendiului dintr-un compartiment de incendiu n altul, prin golurile neprotejate din pereii
exteriori, dispuse la colurile intrnde ale cldirilor, sau prin propagarea incendiului la cldiri
amplasate n vecintate.
Art. 101. n cazurile n care pereii rezisteni la foc sunt amplasai la colurile intrnde ale
cldirilor n forma de L sau U (fig. 3.), golurile din pereii exteriori adiaceni, indiferent de
unghiul dintre perei, se dispun astfel nct distana dintre ele s fie cel puin de 4,00 m. Se
permite practicarea de goluri funcionale n aceast poriune i se consider protejate dac sunt cu
tmplrie fix A1 sau A2-s1d0 i geam armat, sau elemente de nchidere rezistente la foc EI 45
prevzute cu nchidere automat sau autonchidere. Termoizolaia pereilor exteriori din aceast
poriune trebuie s fie din materiale A1 sau A2-s1d0.
Art. 102. Strpungerea pereilor rezisteni la foc cu elemente metalice este admis, dac se iau
msuri mpotriva transmiterii cldurii prin conductibilitate (alegerea unor trasee judicioase,
ndeprtarea materialelor combustibile, protejarea local a elementelor metalice, etc.). Golurile
din jurul elementelor metalice se realizeaz astfel nct s permit dilatarea liber a acestora i se
etaneaz cu materiale A1 sau A2-s1d0 care s asigure o etaneitate la foc egal cu cea a
peretelui.

46

Figura nr.2.
1- perete rezistent la foc; 2- cldire joas; 3- cldire nalt; 4-acoperi/planeu (REI 60)

47

Figura nr.3.
1. Perete rezistent la foc; 2. Ferestre
Art. 103. Traversarea pereilor rezisteni la foc de ctre conducte, canale de ventilare,
conductoare i cabluri electrice, este admis numai dac sunt ndeplinite urmtoarele condiii:
a) spaiile libere n jurul conductelor, cablurilor i conductoarelor electrice, etc., (inclusiv
cele pozate n canale), se etaneaz cu materiale A1 sau A2-s1d0 asigurndu-se rezistena la
foc egal cu cea a peretelui;
b) canalele de ventilare ce trec prin perete trebuie s fie incombustibile, iar golul dintre
perete i acestea se etaneaz cu produse A1 sau A2-s1d0, care s confere trecerii o rezisten
la foc cel puin egal cu cea elementului strpuns;
c) trecerea conductelor i a canalelor de ventilare se realizeaz astfel nct s nu produc
dislocri ale unor poriuni de perete datorit dilatrii lor sub efectul creterilor de temperatur;
d) la trecerea prin peretele rezistente la foc, canalele de ventilare se prevd cu sisteme de
obturare, cu nchidere automat n caz de incendiu (clapete cu rezistena la foc egal cu a
elementului traversat EI-S io, ho).
48

Protecia golurilor din pereii rezisteni la foc pentru separarea compartimentelor de


incendiu
Art. 104. (1) Pereii rezisteni la foc, de regul, se realizeaz fr goluri. Practicarea unor goluri n
aceti perei se admite numai atunci cnd activitatea sau funcionalitatea impun prevederea lor
(pentru circulaie, transport, supraveghere, etc.) i sunt protejate corespunztor prevederilor
normativului.
(2) Lungimea total admis a golurilor la fiecare nivel al cldirii, nu trebuie s fie mai
mare de 40% din lungimea peretelui rezistent la foc n care sunt practicate, iar suprafaa total de
goluri nu trebuie s fie mai mare de 25% din cea a peretelui rezistent la foc.
Art. 105. Golurile de circulaie, transport, supraveghere, etc. din pereii i planeele rezistente la
foc, trebuie protejate, dup caz, cu elemente corespunztoare, care pot fi: ui, obloane, cortine,
ncperi tampon sau tamburi deschii.
Ui, obloane, cortine rezistente la foc de protejare a golurilor din pereii rezisteni la
foc pentru separarea compartimentelor de incendiu
Art. 106. Golurile funcionale din pereii rezisteni la foc trebuie protejate cu ui, obloane i
cortine rezistente la foc EI1 90-C5 Sm i echipate cu dispozitive de autonchidere sau nchidere
automat n caz de incendiu, n funcie de cerinele funcionale.
ncperi tampon
Art. 107. (1) Golurile funcionale din pereii rezisteni la foc se pot proteja i cu ncperi tampon.
(2) n cazul n care protecia golurilor funcionale din pereii rezisteni la foc se protejeaz
cu ncperi tampon, acestea se realizeaz conform schemei din figura nr. 4. i a condiiilor de la
art. 108 110.

Figura nr.4.
1 - perete rezistent la foc; 2 - planeul ncperii tampon; 3 - pereii ncperii tampon; 4 ui
rezistente la foc.

49

Art. 108. (1) Pereii i planeele ncperilor tampon trebuie s fie A1 sau A2-s1d0 i rezisteni la
foc cel puin EI 60, respectiv REI 60.
(2) Finisajele pereilor i pardoselilor trebuie s fie cel puin A2- s1d0, respectiv A2FL- s1.
(3) Amplasarea ncperilor tampon se realizeaz alipit peretelui rezistent la foc i se
dispune spre spaiile cu densitatea sarcinii termice mai mic.
Art. 109. n pereii ncperilor tampon se admite practicarea numai a golurilor strict necesare
pentru circulaie, cu excepia golurilor pentru realizarea desfumrii, atunci cnd e cazul.
Art. 110. Golurile pentru circulaie practicate n pereii ncperilor tampon, se protejeaz cu ui
rezistente la foc cel puin EI1 45-C5 Sm.
Tamburi deschii
Art. 111. n cazuri excepionale, cnd datorit necesitilor funcionale, protecia golurilor din
pereii rezisteni la foc nu se poate realiza cu ui, obloane, cortine sau ncperi tampon, pot fi
prevzui tamburi deschii.

Figura nr.5.
1 - perete rezisteni la foc; 2 - planeul tamburului deschis; 3 - pereii tamburului deschis; 4 sprinklere.

50

Art. 112. Tamburii deschii trebuie s aib limea egal cu cea a golului protejat, iar lungimea
total de minimum 4,00 m. Amplasarea lor poate fi fcut alipit peretelui rezistent la foc
(conform fig. 5 a) sau n ambele pri ale acestuia (conform fig. 5 b)).
Art. 113. (1) Pereii i planeele tamburului deschis trebuie s fie realizai din materiale A1 fr
goluri i cu rezistena la foc de minimum EI 60, respectiv REI 60 pentru planeu.
(2) n tamburii deschii trebuie s se prevad sprinklere nchise sau deschise cu acionare
automat n caz de incendiu, amplasate cte unul la fiecare 1 m2 de suprafaa orizontal a
tamburului, debitul total de ap fiind de minimum 0,5 l/s pentru fiecare m2.
Planee rezistente la foc pentru separarea compartimentelor de incendiu
Art. 114. (1) Planeele rezistente la foc sunt elemente de construcie orizontale sau nclinate care
delimiteaz volume nchise din cldiri (compartimente de incendiu constituite din unul sau mai
multe niveluri succesive), sau separ funciuni cu riscuri mari sau foarte mari de incendiu.
(2) ntre dou compartimente de incendiu separate prin planeu rezistent la foc, faada care
include planeul rezistent la foc trebuie s fie EI 60 pe o nlime care totalizeaz minimum 2,00 m,
de o parte i de alta a planeului rezistent la foc. nlimea de 2,00 m poate fi redus prin
combinarea cu o copertin RE 120 astfel ca mpreun cu peretele s se realizeze cei 2,00 m.
Art. 115. (1) Planeele rezistente la foc se realizeaz din elemente A1, cu rezistena la foc
minimum REI 120 i fr goluri sau cu goluri strict funcionale, protejate conform prevederilor
art. 105 cu elemente minimum EI 60.
(2) n cazul n care planeele sunt traversate de conducte, canale de ventilare, conductoare
i cabluri electrice acestea se protejeaz conform prevederilor art. 103.
Perei, planee i protecia golurilor din acetia n cadrul compartimentelor de
incendiu
Art.116. (1) Pereii rezisteni la foc din cadrul unui compartiment de incendiu trebuie s
ndeplineasc condiiile minime de rezisten la foc stabilite n prezentul normativ conform
nivelului de stabilitate la foc al construciei, densitii sarcinii termice a ncperilor, precum i a
destinaiei acestora.
(2) Golurile de circulaie funcional practicate n pereii rezisteni la foc se protejeaz
corespunztor condiiilor precizate n normativ i n reglementrile tehnice de specialitate.
(3) Planeele pot constitui elemente de ntrziere a propagrii incendiilor n interiorul unui
compartiment de incendiu numai atunci cnd sunt rezistente la foc conform prevederilor
normativului i nu au goluri, sau dac golurile practicate n ele sunt protejate cu elemente de
nchidere corespunztoare.
(4) Golurile funcionale din planeele rezistente la foc, care constituie elemente de
ntrziere a propagrii focului, se protejeaz cu elemente de nchidere rezistente la foc conform
prevederilor normativului. n cazul n care norma nu dispune, rezistena la foc a elementelor de
protecie a golurilor trebuie s fie egal cu jumtate din performana la foc a planeului, dup
criteriile EI.

51

(5) La scrile interioare deschise, inclusiv la scrile rulante, golul din planeu se protejeaz
cu ecrane i perdele de ap, dac spaiul n care sunt dispuse este echipat cu instalaie de stingere
de tip sprinkler.
(6) Ecranele menionate la alin. (5) se prevd chiar dac spaiul n care sunt dispuse este
echipat sau nu cu instalaie de stingere de tip sprinkler. Ecranele se realizeaz din materiale A1
sau A2-s1d0 cu nlimea de 0,5 m i au rezistena la foc de:
a) minim E 60 sau DH 60 pentru nivelul I stabilitate la foc;
b) minim E 30 sau DH 30 pentru nivelurile II i III stabilitate la foc;
c) minim E 15 pentru nivelul IV stabilitate la foc.
(7) Perdele de ap, menionate la alin. (5), se realizeaz cu sprinklere deschise sau nchise
avnd timpul de funcionare cel puin egal cu valoarea ce indic performana la foc a ecranelor.
(8) n cazul n care se prevd tavane suspendate ecranele se coboar sub acestea.
Elemente rezistente la explozie i protecia golurilor
Art. 117. (1) Elementele de separare fa de restul cldirii, a ncperilor cu pericol de explozie
(risc foarte mare), trebuie s fie A1, rezistente la explozie.
(2) Separarea ncperilor sau spaiilor cu pericol de explozie fa de ncperi cu alte riscuri
sau destinaii din cldire, inclusiv fa de ncperile tampon, trebuie s se fac prin perei i
planee rezistente la explozie.
Art. 118. Alctuirea i dimensionarea pereilor rezisteni la explozie se determin prin calcul
astfel nct acetia s nu se prbueasc sub efectul suprapresiunii care se produce n ncperile
respective, funcie de suprafeele de decomprimare asigurate (ferestre, panouri, luminatoare,
acoperiuri zburtoare, trape, etc.).
Art. 119. Pereii rezisteni la explozie trebuie s mpiedice i propagarea incendiului din spaiile
nvecinate spre ncperile cu pericol de explozie, rezistena lor la foc fiind stabilit n funcie de
densitatea sarcinii termice a ncperilor respective.
Art. 120. Practicarea unor goluri n pereii de separare rezisteni la explozie nu este admis dect
n cazuri excepionale, impuse de necesiti funcionale i numai dac sunt protejate cu ncperi
tampon tratate antiscntei (ui, pardoseal, finisaje, echipamente, etc.).
Art. 121. Golurile de comunicare funcional prevzute n pereii rezisteni la explozie, se
protejeaz prin ncperi tampon antiex, cu ui EI1 45-C5 Sm antiscntei i numai n cazuri
excepionale justificate tehnic prin tamburi deschii antiex. Aceeai prevedere se aplic i pentru
comunicarea ntre ncperi cu pericol de explozie, n cazurile n care comunicarea direct ar
prejudicia sigurana sau atunci cnd ncperile sunt situate n compartimente de incendiu diferite.
Art. 122. ncperile tampon i tamburii deschii antiex prevzui n pereii rezisteni la explozie,
se realizeaz similar celor de la pereii rezisteni la foc pentru separarea compartimentelor de
incendiu.

52

Art. 123. La ncperile tampon i tamburii deschii antiex ce separ spaii n care se produc
degajri de gaze, vapori sau praf cu pericol de explozie, trebuie s se ia msuri pentru ca n timpul
exploatrii normale s se mpiedice trecerea acestora dintr-o parte n cealalt.
Art. 124. Pentru planeele rezistente la explozie, se respect prevederile referitoare la alctuire,
dimensionare i celelalte condiii stabilite pentru pereii rezisteni la explozie menionate la art.
118 121.

SECIUNEA V
CI DE EVACUARE N CAZ DE INCENDIU
Dispoziii generale
Art. 125. (1) n cldiri, compartimente de incendiu, ncperi i alte spaii construite trebuie
asigurate ci de evacuare prin care, n caz de incendiu, persoanele s poat ajunge n exterior la
nivelul terenului, n alt compartiment de incendiu, sau la suprafee carosabile, n timpul cel mai
scurt i n condiii de deplin siguran.
(2) Pentru circulaiile funcionale aferente locurilor n care prezena oamenilor apare
ntmpltor sunt vizitate de cel mult 8 ori pe schimb pentru verificri, condiiile prevzute
pentru cile de evacuare nu sunt obligatorii.
Art. 126. Finisajele pe cile de evacuare trebuie s respecte prevederile subcapitolului de finisaje,
menionate la art. 41 42 .
Art. 127. Ci de evacuare n caz de incendiu sunt considerate circulaiile libere care, ndeplinind
condiiile stabilite prin prezentul normativ, asigur evacuarea prin ui, coridoare, degajamente,
tuneluri, holuri sau vestibuluri la nivelul terenului sau al unor suprafee carosabile astfel: direct;
prin case de scri de evacuare; prin terase, balcoane, logii; prin pasaje de evacuare sau prin
evacuarea n alt compartiment de incendiu adiacent.
Art. 128. Ci de evacuare pot fi considerate i cele care trec prin ncperi sau spaii din cldiri
civile sau de producie, cu respectarea condiiilor din normativ.
Art. 129. Nu constituie ci de evacuare n caz de incendiu: ascensoarele, trecerile prin ui
rezistente la foc care se pot bloca n poziia nchis sau prin ui ncuiate n timpul funcionrii
normale a cldirii; trecerile destinate garniturilor de tren care transport ncrcturi periculoase;
galeriile, tunelurile etc. prin care se transport sau vehiculeaz substane cu pericol de incendiu,
explozie, intoxicare, asfixiere sau abur cu presiune mai mare de 1 bar.
Art. 130. Uile ncuiate n timpul funcionarii normale, pot constitui a doua cale de evacuare a
unei poriuni din cldire sau a ntregii cldiri, cu excepia slilor aglomerate i a cldirilor
nalte/foarte nalte, numai dac:
a) alctuirea i dimensionarea lor corespund prevederilor din prezentul normativ;

53

b) sunt dotate cu sisteme de nchidere-deschidere uor manevrabile fr cheie, ce pot fi


acionate din zona ce se evacueaz, sau sunt prevzute cu panouri din sticl securizat cu
dimensiuni care s permit trecerea fluxurilor de evacuare i cu parapete de maximum 0,40 m.
n cazul panourilor din sticl securizat, se prevd mijloace de spargere i indicatoare
corespunztoare; panouri de evacuare din sticl securizat astfel realizate pot fi amplasate i
independent, inclusiv lng ui, marcate corespunztor i astfel dispuse nct s fie uor de
recunoscut.
Art. 131. (1) Cea de a doua cale de evacuare poate fi constituit i din una sau mai multe ferestre
cu ochiuri mobile de min. 0,75 m lime i 1,00 m nlime liber, avnd parapetul la cel mult
1,50 m deasupra nivelului terenului sau al unei terase prin care se poate face evacuarea la nivelul
terenului, pentru:
a) ncperile supraterane cu cel mult 50 de persoane;
b) ncperile situate la subsol sau demisol, dac pe ntreg nivelul exist cel mult 30 de
persoane i se asigur n interior scri fixe de acces la parapetele mai nalte de 1,20 m. La
aceste ncperi se admit i trape de min. 0,80 x 0,80 m prevzute n interior cu scri fixe de
acces care asigur evacuarea direct n exterior.
(2) La cldirile nalte, foarte nalte i la sli aglomerate nu este admis asigurarea prin
ferestre a celei de a doua ci de evacuare.
Art. 132. Alctuirea elementelor de construcie i a finisajelor utilizate pe cile de evacuare, se
stabilesc n conformitate cu prevederile Tabelelor 5 9.
Art. 133. (1) Traseele cilor de evacuare trebuie s fie distincte i independente, astfel stabilite
nct s asigure distribuia lor judicioas, posibilitatea ca persoanele s recunoasc cu uurin
traseul spre exterior, precum i circulaia lesnicioas.
(2) Cile de evacuare, nu trebuie s conduc spre exterior prin locuri n care circulaia
poate fi blocat n caz de incendiu datorit flcrilor, fumului, radiaiei termice etc.
Numr ci de evacuare
Art. 134. (1) Se recomand asigurarea a cel puin dou ci de evacuare.
(2) Asigurarea unei singure ci de evacuare este admis atunci cnd conform proiectului, la
fiecare nivel deservit de aceast cale se pot afla simultan maximum 20 de persoane indiferent
de timpul (lungimea) de evacuare realizat, precum i n cazurile n care la fiecare nivel suprateran
sau subteran, numrul persoanelor este mai mare dar timpul (lungimea) traseului de evacuare se
nscrie n valoarea admis pentru evacuarea ntr-o singur direcie (coridoare nfundate), n
funcie de nivelul de stabilitate la foc, nivel de risc, tip de cldire i destinaie, conform
prevederilor normativului.
(3) La cldirile nalte, foarte nalte, la slile aglomerate precum i n cldiri cu anumite
funciuni prevzute n normativ, sunt obligatorii minimum dou ci de evacuare.
Art. 135. (1) n cldiri, compartimente de incendiu sau poriuni de cldiri independente din
punctul de vedere al circulaiei, atunci cnd sunt obligatorii dou ci de evacuare, unghiul dintre
cele dou direcii trebuie s fie de minim 450.

54

(2) A doua cale de evacuare poate fi asigurat printr-o comunicare funcional cu un


compartiment de incendiu adiacent, cu dimensionarea corespunztoare a cilor de evacuare.
(3) A doua cale de evacuare poate fi constituit din ferestre sau trape exterioare dac prin
acestea se asigur evacuarea n condiii corespunztoare de siguran a persoanelor, conform
prevederilor art. 131. al normativului.
(4) La cldirile nalte, foarte nalte sau cu sli aglomerate nu sunt aplicabile prevederile
alin. (2) i (3).
Alctuirea cilor de evacuare
Ui
Art. 136. Uile folosite pe cile de evacuare trebuie s fie cu deschidere de tip obinuit, pe
balamale sau pivoi, cu excepia uilor pentru ieirea a maximum 5 utilizatori capabili s se
evacueze singuri.
Art. 137. (1) Pe cile de evacuare nu se admite utilizarea uilor tip glisant, ghilotin, basculant,
turnant.
(2) Fac excepie uile glisante automate care ndeplinesc simultan urmtoarele condiii:
a)pot fi deschise manual, n orice situaie, astfel nct s se asigure limea normat pentru
asigurarea trecerii fluxurilor de evacuare rezultate din calcul;
b)s rmn deschise pe toat limea normat necesar trecerii fluxurilor de evacuare n
caz de incendiu, de defect sau de ntrerupere a sursei normale de alimentare cu energie
electric.
(3) Uile turnante pot fi folosite pe cile de evacuare a utilizatorilor numai dac n imediata
lor apropiere se prevd ui pietonale cu deschidere de tip obinuit, pe balamale sau pivoi, care s
asigure condiiile de evacuare.
Art. 138. Deschiderea uilor de pe traseul de evacuare, trebuie s se fac n sensul deplasrii
oamenilor spre exterior, cu excepia uilor prin care se evacueaz cel mult 20 persoane valide.
Art. 139. Prin deschidere, uile de evacuare nu trebuie s se mpiedice una de alta sau s reduc
gabaritul cii de evacuare cu mai mult de 10 cm.
Art. 140. n dreptul uilor de evacuare nu se admit praguri cu nlimea mai mare de 2,5 cm. Dac
acestea sunt necesare, se racordeaz la pardoseal prin pante. n situaiile admise de normativ
uile pietonale de evacuare practicate n alte ui cu dimensiuni mari, pot avea praguri cu nlimea
ct mai mic i nu mai mult de 0,25 m.
Scri interioare
Art. 141. (1) Scrile interioare pot fi nchise (amplasate n case proprii de scri) sau deschise
(amplasate n holuri, vestibuluri, atriumuri etc.).
(2) Scrile de evacuare, trebuie s duc, de la ultimul nivel pentru care asigur evacuarea,
pn la nivelul ieirii n exterior, sau la nivelul terenului ori al unor suprafee exterioare
carosabile, sau pe o teras de pe care evacuarea poate fi continuat pn la nivelul terenului.
(3) Persoanele intrate n casa scrii, trebuie s poat ajunge fr a o mai prsi, pn la
nivelul ieirii exterior. Fac excepie scrile din interiorul apartamentelor de locuit i scrile
55

ntrerupte la care evacuarea din punctul de ntrerupere pn la nivelul terenului poate fi continuat
n siguran prin terase sau prin alte case de scri sau holuri cu acces direct n exterior. Legtura
direct ntre dou scri interioare ntrerupte, trebuie s se realizeze printr-un palier comun.
Art. 142. (1) Pentru a mpiedica ptrunderea fumului pe cile de evacuare i propagarea
incendiilor de la un nivel la altul, scrile, indiferent dac sunt luate sau nu n calcul la evacuare, se
separ de restul cldirii prin perei i planee alctuite conform prezentului normativ. Scrile
interioare deschise sunt admise numai n cazurile i condiiile menionate n normativ (art.155).
(2) nchiderea casei scrilor trebuie s se fac astfel nct accesul persoanelor la cel puin
dou scri de evacuare, acolo unde acestea sunt obligatorii, s fie posibil fr a se trece prin casa
vreuneia din ele.
Art. 143. (1) Case de scri nchise se consider i cele care includ circulaiile orizontale ale
etajelor, holuri ori coridoare, care comunic liber cu scara de evacuare dac sunt separate fa de
restul cldirii, conform prevederilor pentru casele de scri respective.
(2) Uile ce protejeaz golurile de acces ntre circulaiile orizontale ale etajelor respective
i ncperile adiacente, trebuie s aib criterile de performana privind rezistena la foc similare cu
cele ale uilor caselor de scar din tabelele nr. 5 8.
Art. 144. n pereii interiori ai caselor de scri se pot practica numai goluri de acces la nivelurile
construciei.
Art. 145. (1) Golurile de acces la casele de scri de evacuare se protejeaz conform prevederilor
normativului, prin: ui pline sau cu geam simplu sau armat, ori ui etane i rezistente la foc, sau
ncperi tampon, n funcie de situaiile prevzute n normativ i corespunztor realizate i
echipate. n toate situaiile, uile de acces la casele de scri, se prevd cu sisteme de autonchidere
sau nchidere automat, dup caz, cu excepia celor de la cldirile de locuit care nu sunt cldiri
nalte sau foarte nalte.
(2) Golurile de acces la casele de scri de evacuare din volumul podului, se protejeaz cu
ui EI 145-C5 Sm. La cldirile de nivelul IV i V de stabilitate la foc, acestea trebuie s fie E30C5 Sa.
Art. 146. Casele de scri de evacuare ale nivelurilor supraterane se recomand s nu fie
continuate n subsolul cldirilor, iar cnd aceasta nu este posibil sau justificat, se admite numai n
condiiile stabilite de la art. 147 art. 149.
Art. 147. Atunci cnd n subsolurile respective sunt numai ncperi cu risc mic de incendiu,
scrile de evacuare continuate la subsol, se separ ca i cum ar fi supraterane.
Art. 148. (1) n cazurile n care ncperile subterane au ferestre cu suprafa total de minim 1%
din suprafa pardoselii i adpostesc destinaii (funciuni) similare sau auxiliare celor de la
nivelurile supraterane sau ateliere de ntreinere i reparaii ocupnd cel mult 25% din aria
construit a nivelului subteran, camere de depozitare sub 10 m2 sau spaii tehnice, casele de scri
continuate la subsol se separ de nivelurile subterane la fel ca la cele supraterane.
(2) Golurile de acces ale ncperilor subterane se protejeaz cu ui rezistente la foc EI2 30-C,
dac reglementrile tehnice specifice nu dispun altfel.
56

Art. 149. (1) Rampa de acces la subsol poate fi dispus n continuarea casei de scri supraterane,
dac este separat de rampele aferente nivelurilor supraterane cu perei avnd aceiai performan la
foc cu cei ai caselor de scri nchise conform tabelelor 5 9, recomandndu-se ca evacuarea
subsolului s se realizeze independent de nivelurile supraterane ale cldirii. n cldiri de nivel I, II
sau III de stabilitate la foc, subsolul poate comunica funcional cu casa de scar a nivelurilor
supraterane, printr-o u etan la foc E 60-C5 Sm dispus la cota parterului, cu deschiderea n
sensul de evacuare. Pentru cldirile de nivelul IV de stabilitate la foc aceasta u poate fi E 30-C5
Sm.
(2) Dac se prevede un sistem de presurizare a casei de scri, separarea rampelor
supraterane de cele subterane se poate face cu u plin prevzut cu autonchidere i cu sensul de
deschidere din subsol spre parter.
Art. 150. Scrile supraterane de evacuare a persoanelor pot avea rampe directe (neseparate)
spre subsol atunci cnd asigur accesul la ncperi i spaii legate funcional de cele
supraterane dac aceste funcionaliti sunt separate de alte funciuni cu densitatea sarcinii
termice peste 840 MJ/m 2 prin perei A1, A2-s1d0, REI/EI 180 i ui EI 90-C.
Art. 151. (1) n casele de scri de evacuare nu se amenajeaz spaii de lucru, de depozitare ori cu
alte destinaii (n afar de circulaie) i nu se introduc conducte de gaze naturale pentru utilizri
tehnologice, conducte pentru lichide combustibile sau tuburi colectoare de gunoi sau alte
materiale.
(2) Se admite amplasarea n casa scrilor a instalaiilor care nu prezint pericol de incendiu
sau explozie, dac nu reduc gabaritul pentru evacuare.
Art. 152. Casele de scri luminate i ventilate natural prin ferestre cu ochiuri mobile dispuse pe
fiecare nivel nu se desfumeaz.
Art. 153. (1) n cldiri care nu sunt nalte, foarte nalte sau cu sli aglomerate, iluminatul natural
al caselor de scri se poate face indirect, prin goluri protejate cu elemente rezistente la foc
minimum EI 30, din coridoare sau ncperi cu densitatea sarcinii termice sub 105 MJ/m2, avnd
lumin i ventilaie natural.
(2) Se admite iluminatul natural indirect al coridoarelor i holurilor prin goluri
protejate cu elemente rezistente la foc minimum E 30 pentru nivelurile I III de stabilitate la
foc, respectiv E 20 pentru nivelurile IV i V, din ncperi cu densitatea sarcinii termice sub
420 MJ/m 2, avnd lumin i ventilaie natural.
Art. 154. (1) n cldiri din nivelul I, II, III i IV de stabilitate la foc, defumarea caselor de scri
nchise fr lumin i ventilaie natural, se face prin dispozitive amplasate n treimea superioar
a ultimului nivel sau n acoperi, cu acionare automat i comand manual, cu aria aerodinamic
liber de cel puin 5% din suprafa util a acestora, dar minimum 1 m2. Admisia de aer se asigur
la nivelul parterului i poate fi realizat natural prin guri de admisie sau mecanic. Deschiderea
dispozitivului de evacuare a fumului i a gurii de admisie a aerului trebuie s poat fi comandat
i manual de la nivelul cii de acces din exterior la scar.
(2) Casele de scri nchise supraterane, fr lumin i ventilaie natural, care asigur
evacuarea utilizatorilor a mai mult de P + 2 niveluri se pun n suprapresiune.
57

(3) Casele de scari nchise, fr lumin i ventilaie natural, care nu se pot desfuma n
condiiile alin. (1) se pun n suprapresiune, cele supraterane, respectiv n suprapresiune ori
depresiune, cele subterane.
(4) Depresurizarea caselor de scri nchise subterane se realizeaz n condiiile SR EN
12101-6:2005 Sisteme pentru controlul fumului i gazelor fierbini. Partea 6: Specificaii pentru
sisteme cu presiune diferenial Kituri.
(5) Circulaiile comune orizontale cu lungimea mai mare de 30 m fr lumin i ventilaie
natural se desfumeaz prin tiraj natural - organizat ori mecanic.
Art. 155. (1) Scri de evacuare interioare deschise se admit n cazurile i condiiile prevederilor
normativului, n funcie de destinaie, precum i cnd asigur evacuarea a cel mult dou niveluri
supraterane ale cldirii atunci cnd este admis asigurarea unei singure ci de evacuare a
utilizatorilor.
(2) Dac este obligatorie asigurarea a dou ci de evacuare, trebuie prevzute scri nchise
care s constituie a doua cale de evacuare a utilizatorilor.
(3) Scri de evacuare interioare deschise se admit pentru evacuarea unui singur nivel
subteran al cldirii situat sub cota parterului i asigur comunicarea funcional ntre spaii cu
aceeai funciune, dac ndeplinesc condiiile de la art. 156.
Art. 156 Casele de scri de evacuare, trebuie s aib ieiri la nivelul terenului sau al unor
suprafee exterioare carosabile, astfel:
a) direct n exterior;
b) prin hol sau vestibul;
c) prin coridor de maximum 15 m lungime, cu acces n exterior direct sau printr-un hol
ori vestibul;
d) prin intermediul unui degajament protejat;
e) prin tunel de evacuare.
Art. 157. (1) Holurile de la parter, prin care se asigur ieirea spre exterior a scrilor de evacuare,
pot comunica liber cu garderobe supravegheate, ncperi de recepie pentru public i spaii de
comer, alimentaie, ntruniri, etc. care se pot evacua prin acelai hol comun, n limita fluxurilor
disponibile ale ieirilor. Toate scrile de evacuare a nivelurilor supraterane, pot avea accesul spre
exterior printr-un hol comun.
(2) Scrile deschise, n situaiile admise n normativ, pot avea acces spre exterior prin
spaiile sau dup caz, prin holurile n care sunt amplasate.
(3) Uile caselor de scri prevzute pentru asigurarea evacurii n caz de incendiu la
nivelul terenului sau al unei suprafee carosabile, dar neutilizate n circulaia funcional curent,
se prevd cu sisteme de deschidere automat n caz de incendiu i cu bare antipanic sau panouri
de geam securizat cu respectarea condiiilor art.130.
Art. 158. Grinzile i podestele scrilor interioare de evacuare trebuie s ndeplineasc condiiile
de comportare la foc prevzute la art. 57.
Art. 159. Scrile cu rampe curbe (elicoidale) sunt considerate ci de evacuare numai n poriunea
de ramp n care limea minim a treptei este de 18 cm, iar limea maxim de 40 cm, dac

58

treptele au aceeai form i dimensiune pe toat desfurarea scrii, iar limea util rmne de cel
puin 80 cm.
Art. 160. (1) Scrile cu trepte balansate pot fi considerate ci de evacuare, numai pentru o singur
unitate de trecere (flux) de evacuare a utilizatorilor, dac ndeplinesc condiiile de lime
necesare, alctuire i dimensionare conform prevederilor reglementrilor tehnice specifice
aplicabile n vigoare.
(2) Atunci cnd din motive constructive nu se poate respecta limea minim i/sau
maxim normat a treptelor, se prevd balustrade care s permit utilizarea numai n poriunea
pentru care se respect valorile normate i dac se asigur limea/gabaritul pentru un flux (o
unitate de trecere)
Art. 161. (1) n cldirile cu cel mult patru niveluri supraterane, ridicarea furtunurilor de
intervenie n caz de incendiu pn la locul n care urmeaz a fi utilizate se poate efectua prin
ferestrele caselor de scri dispuse pe faadele accesibile pentru intervenie, dac sub aceste
ferestre nu sunt prevzute zone construite, copertine sau elemente constructive proeminente care
s mpiedice ridicarea furtunurilor.
(2) Atunci cnd casele de scri nu au ferestre sau ferestrele prevzute nu sunt accesibile n
caz de intervenie pentru stingerea incendiului din exterior sau cnd cladirile au un regim de
inaltime mai mare de 5 niveluri n casele de scri se prevd goluri ntre rampele scrii sau n
podeste, de cel puin 0,40 m x 0,20 m i situate pe aceeai vertical, ori se prevd coloane uscate
destinate alimentrii cu ap n caz de incendiu.
Art. 162. (1) Scrile de evacuare pot fi nlocuite n toate cazurile prin planuri nclinate, dac
satisfac prevederile din prezentul normativ i reglementrile tehnice referitoare la scri (nchidere,
rezistena la foc, dimensionare, etc.).
(2) Pantele planurilor nclinate trebuie s fie de maximum 1:10 n interiorul cldirii i
maximum 1:8 n exteriorul acesteia (1:8 n dreptul ieirilor din cldire) i prevzute cu strat de
uzur care s mpiedice alunecarea persoanelor.
Scri exterioare deschise
Art. 163. Scrile de evacuare exterioare deschise pot fi amplasate independent, n exteriorul
cldirii sau alipite acesteia pe maximum trei laturi. Ele pot nlocui scrile interioare de evacuare
necesare sau pot constitui o continuare a acestora, dac sunt executate din materiale A1 sau A2s1do, cu rezistena la foc de minimum R 15 i dac:
a) respect prevederile referitoare la dimensionarea scrilor de evacuare;
b) sunt protejate conform art. 164.
Art. 164. (1) Scrile exterioare deschise de evacuare trebuie s fie astfel amplasate sau protejate,
nct circulaia s nu poat fi blocat de flcrile sau fumul produs n caz de incendiu n
construcia pentru care ele asigur evacuarea, ori datorit avarierii unor conducte de aburi, lichide
sau gaze combustibile, acizi sau substane toxice, etc. amplasate la mai puin de 3,00 m de
gabaritul scrii pe vertical i orizontal.
(2) Se consider satisfctoare protejarea scrilor prin amplasarea lor n dreptul unor
poriuni de perete A1 sau A2-s1d0 (inclusiv termoizolaia) cu minimum EI 15 rezistena la foc,
care n proiecie orizontal i vertical depesc cu minimum 3,00 m gabaritul scrii, sau prin
59

ecranarea scrii cu elemente rezistente la foc minim EW 20 fa de golurile din perete (cu
excepia celor de acces la scri) i fa de conductele menionate la alin. (1), care se afla la
distan mai mica de 3,00 m.
(3) Golurile de acces la scrile exterioare deschise se protejeaz prin ui etane la foc E15C5, corespunztor necesitilor funcionale. Fac excepie uile de la ultimul nivel deservit.
(4) La cldirile nivel V stabilitate la foc se admit scri exterioare deschise de evacuare
executate din materiale minimum D-s2d0, amplasate n condiiile de la alin. (1), n dreptul unor
poriuni de perete fr goluri, cu excepia celor de acces la scar, care n proiecie orizontal i
vertical depesc cu minimum 3,00 m gabaritul scrii.
Terase i curi interioare
Art. 165. (1) Terasele circulabile, balcoanele i logiile care constituie ci de evacuare trebuie s
fie A1 sau A2-s1d0, cu excepia izolaiilor combustibile montate pe plac de beton rezistente la
foc de cel puin REI 60 i protejate mpotriva blocrii circulaiei prin cderea unor elemente
aprinse ale cldirii.
(2) Terasele cu lime mai mic de 6,00 m i balcoanele utilizate la evacuare, trebuie s fie
protejate cu parapete pline rezistente la foc EI 30 de 1,20 m, mpotriva incendiilor de la nivelurile
inferioare sau din vecintate.
(3) Pot servi la evacuare i poriuni ale teraselor necirculabile, dac ndeplinesc condiiile
menionate la alin. (1) i alin. (2) i se iau msuri de marcare, organizare i protecie a traseelor
stabilite pentru evacuare.
Art. 166. Curile interioare i spaiile libere dintre cldiri pot fi luate n consideraie pentru
evacuarea persoanelor n caz de incendiu dac au limea suficient pentru trecerea numrului de
uniti de trecere (fluxuri) rezultate din calcul, fr a fi mai mic de 3,50 m.
Dimensionarea cilor de evacuare
Criterii de calcul
Art. 167. Calculul cilor de evacuare (pentru mai mult de cinci persoane) const n determinarea
gabaritelor necesare i stabilirea lungimii traseelor, astfel nct s se asigure evacuarea rapid din
cldire, n timpul normat.
Art. 168. Numrul de uniti de trecere (fluxuri) ce trebuie asigurat pentru evacuarea persoanelor
i gabaritele necesare trecerii fluxurilor de evacuare se calculeaz conform prevederilor art. 173
art. 177.
Art. 169. (1) Limea rampelor scrilor de evacuare, se determin dup nivelul din care provine
cel mai mare numr de uniti de trecere, fr a se cumula fluxurile care vin de la niveluri diferite,
cu excepiile prevzute n normativ pentru nivelul la care se face evacuarea n exterior (art. 173).
(2) n cldirile n care utilizatorii aflai la diferite niveluri pot observa incendiul n acelai
timp, ndreptndu-se simultan spre scri, limea se determin dup numrul de fluxuri ce provin
din nivelul cel mai populat, la care se adaug pentru fiecare din celelalte niveluri, limea
necesar pentru evacuarea a 25% din persoanele aflate la nivelul respectiv.

60

Art. 170. Dac deasupra nivelului care determin dimensionarea rampelor scrii se afl un nivel
care nu poate adposti dect un numr mai mic de persoane (mansard, nivel retras, etc.), limea
poriunii de scar situat deasupra sa poate fi mai mic, fiind dimensionat corespunztor
numrului de persoane din nivelul respectiv.
Art. 171. La scrile cu rampe ramificate, calculul limii se face pentru rampa principala. Limea
fiecrei rampe ramificate trebuie s fie de cel puin 60% din limea rampei principale.
Art. 172. (1) Adncimea fiecrui podest al scrilor de evacuare nu trebuie s fie mai mic dect
limea rampei pe care o intersecteaz.
(2) La scrile cu rampe ramificate adncimea podestului trebuie s fie cel puin egal cu
limea celei mai late rampe.
Art. 173. (1) Atunci cnd cile de evacuare n exterior ale nivelurilor sunt comune, limea
ieirilor spre exterior trebuie s asigure trecerea numrului total de persoane determinat prin
nsumarea:
a) numrului de persoane care vin prin scri interioare de la nivelul suprateran cel mai
populat al cldirii;
b) 60 % din numrul de persoane aflat la nivelul la care se asigur evacuarea cldirii n
exterior;
c) 60 % din numrul de persoane care vin prin scrile interioare de la toate nivelurile
situate sub cel de evacuare n exterior.
(2) Limea ieirilor n exterior determinat potrivit alin. (1) trebuie s asigure cel puin
trecerea numrului de fluxuri determinate pentru nivelul cel mai populat al cldirii.
Determinarea numrului unitilor de trecere (fluxurilor) de evacuare
Art. 174. Numrul de fluxuri/uniti de trecere ce trebuie asigurate pentru evacuarea persoanelor
se determin cu relaia:
Ut =

N
C

n care:
Ut = numrul uniti de trecere (fluxuri);
N = numrul de persoane care trebuie s treac prin calea de evacuare;
C = capacitatea normat, de evacuare a unei uniti de trecere;
Rezultatele din relaia de mai sus se rotunjesc la numrul ntreg imediat superior.
Art. 175. (1) Numrul de persoane (N) pentru care se calculeaz cile de evacuare este constituit
din capacitatea maxim simultan de persoane, stabilit prin proiect pe niveluri i total
construcie.
(2) Numrul de persoane maxim simultane trebuie indicat n documentaia tehnic i
trebuie s fie n concordan cu numrul de locuri din planurile de mobilare, plus personalul de
servire, curenie, vizitatori, dup caz.
Art. 176. Capacitatea de evacuare a unei uniti de trecere flux (C) se stabilete n funcie de
tipul, destinaia i riscul de incendiu al cldirii.

61

Art. 177. Pentru cldirile n care se pot afla simultan un numr mare de persoane, numrul de
fluxuri de evacuare rezultat din calcul pentru uile exterioare ale cldirii poate fi redus procentual,
astfel:
a) cu 10% pentru cele care necesit 10-20 uniti de trecere de evacuare;
b) cu 20% pentru 21-30 uniti de trecere;
c) cu 25% pentru mai mult de 30 uniti de trecere.
Gabaritele cilor de evacuare
Art. 178. (1) Limea liber necesar pentru unitile de trecere (fluxuri) de evacuare, n raport cu
numrul acestora, este de minimum:
0,80 m pentru un flux (o unitate de trecere);
1,10 m pentru dou fluxuri (uniti de trecere);
1,60 m pentru trei fluxuri (uniti de trecere);
2,10 m pentru patru fluxuri (uniti de trecere);
2,50 m pentru cinci fluxuri (uniti de trecere);
(2) Limile intermediare se consider valabile pentru trecerea numrului inferior de
fluxuri.
Art. 179. Limea cilor de evacuare pentru mai mult de 50 de persoane, nu trebuie s fie
micorat pe parcurs n sensul de circulaie spre exterior, chiar dac este mai mare dect cea
rezultat din calcul.
Art. 180. (1) nlimea liber de minimum 2,10 m de la cota pardoselii a cilor de evacuare
(coridoare, holuri, scri) i a golurilor de comunicaie practicate n pereii acestora, nu poate fi
redus cu mai mult de 0,10 m.
(2) Limea liber necesar pentru evacuarea numrului de uniti de trecere nu se reduce,
cu excepia prevederilor art. 177. Se admite reducerea limii libere minime a rampelor i
podestelor pentru scri cu maxim 5 cm (n fiecare parte), reprezentnd grosimea minii curente a
balustradelor scrilor.
Art. 181. n pereii coridoarelor i scrilor pentru evacuarea a mai mult de 50 de persoane sunt
admise nie cu parapetul (limita inferioar) la mai mult de 1,20 m deasupra pardoselii sau cu
marginea lor superioar la maximum 0,90 m de pardoseal.
Art. 182. (1) Limea coridoarelor i rampelor, respectiv adncimea podestelor scrilor ce sunt
utilizate pentru evacuarea a peste 50 de persoane nu trebuie s fie redus de ui sau ferestre care
se deschid spre acestea i pot fi blocate n poziie deschis de persoanele care se deplaseaz pentru
a iei din cldire.
(2) Fac excepie de la alin. (1) ferestrele al cror parapet este de cel puin 2,00 m fa de
nivelul pardoselii sau al treptelor din dreptul lor.
Art. 183. (1) Uile deschise spre podestele scrilor de evacuare nu trebuie s reduc gabaritul
acestora, determinat prin calcul, care trebuie s fie cel puin egal cu limea rampei scrii.
(2) In faa uilor ascensoarelor pentru persoane adncimea podestelor scrilor trebuie s fie
de cel puin 1,60 m. Fac excepie cazurile n care uile de palier ale ascensoarelor sunt glisante

62

sau se nchid rotindu-se n acelai sens cu cel n care se deplaseaz fluxul de evacuare spre
exterior, cazuri n care adncimea podestului se poate reduce la 1,20 m.
Art. 184. (1) Limea liber a rampei scrilor de evacuare, nu trebuie s fie mai mare de 3,00 m.
Atunci cnd limea rampei este mai mare, se mparte prin balustrade intermediare n spaii de
maxim 3,00 m lime.
(2) Nu este obligatorie prevederea balustradelor intermediare la rampele:
a) folosite urcnd, pentru a ajunge la ieire;
b) la scrile monumentale.
Art. 185. nlimea liber pe cile de evacuare trebuie s fie de minimum 2,00 m la scri i de
minimum 2,10 m la scri din cldiri cu sli aglomerate. Pe scrile de evacuare nlimea liber se
msoar perpendicular pe linia treptelor.
Timpul de evacuare (lungimea cilor de evacuare)
Art. 186. (1) La determinarea timpului de evacuare, respectiv a lungimii cii de evacuare, se ia n
considerare traseul parcurs n axa cii de evacuare, de la punctul de plecare pn la o ieire n
exterior, pn la o scar de evacuare nchis sau deschis, pn la un degajament protejat, pn la
un tunel de evacuare sau pn la un alt compartiment de incendiu care are capacitatea necesar de
evacuare, innd seama de poziia diferitelor echipamente sau obiecte cu amplasament fix (tip
mobilier) care trebuie ocolite, respectndu-se nivelurile de performan admise n normativ.
(2) Un coridor nfundat cu lungimea mai mic dect cea admis, msurat de la punctul de
acces n calea de evacuare pn la o ramificaie cu acces la dou scri sau ieiri n exterior
amplasate n direcii opuse, este considerat cale de evacuare admis dac distana total pn la
scar sau ieire n exterior nu depete lungimea maxim admis n dou direcii (cale de
evacuare n Y unghiul dintre cele dou direcii trebuie s fie de minim 450 sau T).
Art. 187. La stabilirea timpului de evacuare (lungimii cii de evacuare) nu se iau n consideraie
distanele parcurse:
a) pe scrile de evacuare i de la baza acestora spre exterior precum i n interiorul
degajamentelor protejate i al tunelurilor de evacuare;
b) n interiorul ncperilor n care nu se depete timpul (lungimea) de evacuare admis
pentru coridoare nfundate.
Art. 188. (1) Determinarea perioadei teoretice de timp necesare evacurii utilizatorilor se
efectueaz prin raportarea lungimilor de evacuare admise la viteza medie de deplasare,
considerat 0,4 m/s pe orizontal i 0,3 m/s vertical.
(2) n spaiile echipate cu instalaii automate de stingere i evacuare a fumului n caz de
incendiu, exceptnd slile aglomerate i cldirile de sntate, lungimea maxim a cii de evacuare
normat se poate majora cu 25%.
Marcarea cilor de evacuare
Art. 189. Traseele cilor de evacuare trebuie marcate cu indicatoare conform reglementrilor
tehnice specifice.

63

Art. 190. n cazul coborrii scrilor de evacuare sub nivelul terenului, se iau msuri pentru
ndrumarea semnalizat a circulaiei de evacuare spre ieirea n exterior.

SECIUNEA VI
CI DE ACCES, INTERVENIE I SALVARE
Art. 191. (1). Pentru asigurarea condiiilor de acces, intervenie i salvare n caz de incendiu la
cldiri i instalaii se prevd ci de circulaie (drumuri) sau fii libere de teren, corespunztor
amenajate pentru accesul utilajelor i autospecialelor de intervenie ale pompierilor.
(2) Nu este obligatorie asigurarea acestora la cabane, refugii turistice, cldiri la altitudine
(montane), anexe gospodreti.
Art. 192. Caracteristicile carosabilului necesar pentru autoscri i autospeciale de intervenie
trebuie determinate n funcie de gabaritele maxime ale acestora (lime; nlime; raza minim de
viraj; pant maxim; limea minim a locului de calare; nlimea liber deasupra punctului de
calare; masa n tone pe care trebuie s o suporte carosabilul pe o punte; masa total pe care trebuie
s o suporte planeul carosabil de lng cldire (peste subsol) sau podul de acces; fora total de
apsare a calei pe carosabil), pe baza informaiilor oferite de Inspectoratul General pentru Situaii
de Urgen. Pe ct posibil, se asigur ieirea autospecialei prin captul opus intrrii sau
posibilitatea de a ntoarce, fie un spaiu n care autospecialele s poat trece una pe lng cealalt.
Art. 193. Pentru cile de circulaie i de acces (drumuri) la cldiri i incinte construite, care au
ncruciri de nivel cu linii de cale ferat pe care pot staiona vagoane, se asigur a doua
posibilitate de traversare, astfel nct accesul autospecialelor de intervenie s fie posibil
permanent.
Art. 194. Curile interioare neacoperite cu aria mai mare de 600 m2 i nchise pe toate laturile de
cldiri, situate la nivelul terenului sau al circulaiilor carosabile adiacente ori la o diferena de
nivel mai mic de 0.50 m fa de aceste circulaii, se prevd obligatoriu cu accese carosabile
pentru autospecialele de intervenie n caz de incendiu, cu gabarite de minim 3,80 m lime i
4,20 m nlime. Pentru curile interioare menionate, situate la diferene de nivel mai mari de
0,50 m (fr acces carosabil), se asigur numai acces pentru personalul de intervenie (treceri
pietonale), cu limea de minim 1,50 m i nlimea de 1,90 m.
Art. 195. (1) Pentru intervenia personalului pompierilor direct din exterior, nchiderile
perimetrale ale construciilor cu perei cortin vor avea marcate panourile vitrate prin care se
poate accede n circulaiile comune orizontale (holuri, vestibuluri, coridoare, etc.) sau n ncperi
cu acces permanent n circulaiile comune.
(2) Marcarea vizibil din exterior a cel puin unui acces pe fiecare etaj al construciei este
obligatorie la etajele situate pn la 28,00 m fa de carosabil, pe toate faadele accesibile
autospecialelor de intervenie ale pompierilor.
(3) Panourilor vitrate menionate la alin. (1) au dimensiunea de cel puin 0,9 m x 1,80 m.

64

Art. 196. Cldirile blindate i depozitele cu stive nalte se prevd, n pereii de nchidere
perimetral, cu panouri uor demontabile din exterior i marcate corespunztor, prin care
personalul de intervenie n caz de incendiu s poat accede n cldire.
Art. 197. (1) n interiorul cldirilor, cile de intervenie ale personalului serviciilor i unitilor de
pompieri se stabilesc, amenajeaz i marcheaz corespunztor.
(2) n dreptul intrrilor n cldiri i al zonelor prevzute pentru intervenia n caz de
incendiu din exteriorul cldirii, precum i al locurilor de amplasare i de alimentare cu ap a
autospecialelor de intervenie marcate corespunztor, nu sunt admise parcri sau garri ale altor
autovehicule ori amenajri temporare sau permanente.
Art. 198. Serviciul privat pentru situaii de urgen se prevede n situaiile prevzute n
reglementarea specific.

SECIUNEA VII
ECHIPAREA CONSTRUCIILOR CU INSTALAII DE STINGERE A
INCENDIILOR CU HIDRANI INTERIORI, EXTERIORI,
SPRINKLERE I INSTALAII DE DETECTARE, SEMNALIZARE I
ALARMARE LA INCENDIU
Art. 199. (1) Construciile se echipeaz cu instalaii de stingere a incendiilor i cu instalaii de
detectare, semnalizare i alarmare incendiu conform reglementrilor specifice.
(2) Echiparea cu instalaii de stingere i/sau cu instalaii de detectare, semnalizare i
alarmare incendiu la cldirile existente la care acestea nu sunt obligatorii, pot constitui msuri
compensatorii/alternative n sensul prevederilor art. 2 alin.(2).

CAPITOLUL 3
PERFOMANE COMUNE CLDIRILOR CIVILE
SECIUNEA I
RISCURI DE INCENDIU I NIVELURI DE STABILITATE LA FOC
Riscuri de incendiu
Art. 200. Pentru cldirile civile, compartimentele de incendiu i ncperile acestora, se prevede
nivelul riscului de incendiu conform prevederilor art. 10. 12. din prezentul normativ.
Art. 201. n funcie de riscurile de incendiu determinate, se asigur condiiile de securitate la
incendiu, performanele i nivelurile de performan admise n normativ.

65

Art. 202. n situaiile prevzute la art. 2. se adopt msuri compensatorii/alternative care asigur
un nivel minim de securitate la incendiu impus de reglementrile n vigoare.
Art. 203. Riscurile de incendiu se precizeaz obligatoriu n documentaia tehnic pe ncperi,
compartimente de incendiu i cldire.
Niveluri de stabilitate la foc
Art. 204. Pentru cldirile civile trebuie determinat nivelul de stabilitate la foc, i precizat
obligatoriu n documentaiile de proiectare. Condiiile minime pe care trebuie s le ndeplineasc
cldirea, pentru ncadrarea ntr-un anumit nivel de stabilitate la foc, sunt cele stabilite la art. 16.
20.

SECIUNEA II
AMPLASARE I CONFORMARE LA FOC
Amplasare
Art. 205. Cldirile civile, independente, comasate sau grupate se amplaseaz la distanele de
siguran admise (art. 22., 23. i tabelul 2), sau se compartimenteaz prin elemente de construcie
rezistente la foc.
Art. 206. n cazul comasrii mai multor funciuni ntr-o cldire civil acestea se separ
corespunztor, prin perei i planee rezistente la foc conform destinaiilor i densitii sarcinii
termice.
Conformare la foc
Art. 207. (1) Conformarea la foc a cldirilor civile se face conform prevederilor specifice fiecrui
tip de cldire civil detaliate n cap 4 seciunile I i II. Ariile construite maxime admise ale
compartimentelor de incendiu pentru cldiri civile supraterane sunt cele precizate n tabelul 11.
(2) Pentru sli aglomerate conformarea la foc se asigur potrivit tabelelor 18 i 19.
Tabelul nr. 11.
Arii construite maxime admise pentru compartimente de incendiu ale cldirilor civile supraterane
Aria maxim construit (la sol) admis, a unui
Nivelul de stabilitate la foc
compartiment de incendiu - n m2
Cldiri cu un nivel
Cldiri cu mai multe
niveluri
I II
5000
III
2000
IV
1400 (800)
1000 (600)
V
1000 (600)
800 (500)
Valorile din paranteze se aplic la cldirile montane (art. 462 la 473)
66

NOTA: . Ariile construite se pot majora cu 100% pentru cldirile i compartimentele de incendiu
echipate cu instalaii automate de stingere, sau cu 25% pentru cele echipate cu instalaii
automate de semnalizare a incendiilor. Majorrile menionate nu se cumuleaz.
Art. 208. ntre numrul de niveluri al cldirilor supraterane, destinaia, nivelul de stabilitate la foc
i capacitatea lor (numr de persoane), se respect urmtoarele corelaii:
a) n cldirile de nivelul I i II de stabilitate la foc, indiferent de capacitatea lor, numrul
de niveluri supraterane nu se limiteaz, cu excepia celor prevzute n normativ, respectiv sli
aglomerate de nivelul II de stabilitate la foc conform tabelului 20 precum i cldiri de
nvmnt conform art. 392.
b) n cldirile de nivelul III V de stabilitate la foc, numrul de niveluri supraterane se
limiteaz n funcie de destinaie i de numrul de persoane adpostit, conform prevederilor
tabelului 12.
Art. 209. (1) n cldirile de nivel I stabilitate la foc toate elementele structurale i nestructurale
ale podului trebuie s fie din clasele de reacie la foc A1 sau A2-s1d0, cu excepia hidroizolaiei.
Golurile prevzute n planeele spre pod se protejeaz cu elemente de nchidere rezistente la foc
minimum EI 60.
(2) n cldirile cu pod, de nivelul II, III sau IV de stabilitate la foc, golurile prevzute n
planeele spre pod se protejeaz cu elemente de nchidere rezistente la foc minimum EI 30 la
nivelul II, III i EI 15 la nivelul IV.
Art. 210. (1) n cldirile civile cu nivelul I i II de stabilitate la foc, mansardarea se realizeaz cu
respectarea prevederilor tabelului 1 i ale cerinelor specifice destinaiei cldirii n care se
amenajeaz mansarda, precum i a urmtoarelor condiii:
a) pentru nivelul I de stabilitate la foc: elementele din structura portant a acoperiului i
a ncperilor amenajate sunt executate sau protejate cu materiale clasa de reacie la foc A1 sau
A2-s1d0 i separate de restul podului cu elemente de construcie rezistente la foc EI 60 i ui
EI2 30-C1;
b) pentru nivelul II de stabilitate la foc: elementele din structura portant a acoperiului
i a ncperilor amenajate sunt executate sau protejate cu materiale clasa de reacie la foc
minimum B-s2d0 i separate de restul podului cu elemente de construcie rezistente la foc EI
30 i ui EI2 15-C1;
(2) Pentru nivelurile III ... V de stabilitate la foc trebuie respectate prevederile tabelului 1,
tabelului 12 i cerinele specifice destinaiei cldirii n care se amenajeaz mansarda.
(3) Termoizolaiile la mansarde se realizeaz din materiale clasa de reacie la foc A1 sau
A2 s1, d0.
Art. 211. Depozitarea mrfurilor i substanelor cu pericol de explozie n cldirile civile, precum
i amplasarea atelierelor n care se utilizeaz astfel de materiale, nu este admis dect n cazurile
menionate i cu respectarea prevederilor normativului.

67

Tabelul nr. 12.


Numr de niveluri supraterane maxim admis i capacitatea cldirilor civile de nivelul III V de
stabilitate la foc
Capacitate (numr maxim de persoane) i Numr
Nr.
maxim de niveluri pentru cldiri avnd nivelul de
Crt
Destinaia cldirilor
stabilitate la foc :
III
IV
V
Pers. Niveluri Pers Niveluri Pers. Niveluri
1
Cldiri
care
adpostesc
200
2
150
1
100
1
persoane ce nu se pot evacua
singure
2
Cldiri pentru muzee sau
expoziii care nu adpostesc
300
3
220
2
180
1
valori deosebite*) i nu sunt
sli aglomerate
Cldiri pentru cazare
300
3
150
2
150
1
temporar
Cldiri de nvmnt
500
3
200
2
150
1
preuniversitar (clasele 1 - 12)
3

Cldiri de locuit

250

100

50

Cldiri cu alte destinaii, fr


sli aglomerate

300

200

100

*) Stabilite de la caz la caz de investitor, ministerul de resort, asociaii profesionale, etc.


NOT: n cazuri justificate tehnic i asigurnd msuri suplimentare de protecie pentru cldiri
de cazare temporar cu capacitatea maxim simultan de 50 de persoane i pentru cldiri de
locuit, investitorii sau beneficiarii pot adopta un singur nivel n plus fa de cele admise.
Limitarea propagrii incendiului i a fumului
Art. 212. (1) Se recomand ca pereii despritori prevzui pentru limitarea propagrii
incendiului n interiorul unui compartiment de incendiu s fie A1, A2-s1,d0, rezisteni la foc EI
120 pentru nivelul I i II de stabilitate, A1, A2-s1d0, B-s1d0 rezisteni la foc EI 60 pentru nivelul
III de stabilitate i minimum C-s1d0 rezisteni la foc EI 30 pentru nivelul IV i V, secionnd
cldirea. Pereii pot avea traseu sinuos i pot fi decalai n plan vertical. Aceti perei, se
amplaseaz la cel mult:
a) 150 m distan n interiorul cldirilor de nivelul I de stabilitate la foc
b) 110 m distan n interiorul cldirilor de nivelul II de stabilitate la foc
c) 80 m distan n interiorul cldirilor de nivelul III de stabilitate la foc;
d) 70 m distan n interiorul cldirilor de nivelul IV i V de stabilitate la foc
(2) La cldirile de locuit separarea se face ntre apartamente, cu perei rezisteni la foc
conform tabelului 25.

68

Art. 213. La cldirile cu pod, pereii despritori de la art. 212. trebuie s separe i volumul
podului.
Art. 214. n cldiri civile, coridoarele care intersecteaz pereii despritori prevzui la art. 212.,
au la intersectarea cu aceti perei ui etane la foc minimum E 30 C5 pentru nivelurile I ... III
de stabilitate i E 15-C5 pentru nivelurile IV i V de stabilitate la foc.
Art. 215. Funciunile cu risc foarte mare, mare i mijlociu de incendiu se separ cu perei i
planee A1 sau A2-s1d0, avnd rezistena la foc conform destinaiei i densitii sarcinii termice,
iar golurile de comunicaie protejate corespunztor.
Art. 216. Elementele de separare a funciunilor cu risc mic, respect condiiile nivelului de
stabilitate la foc.
Art. 217. (1) Condiiile minime pe care trebuie s le ndeplineasc anumii perei i planee din
cldirile civile care nu sunt nalte, foarte nalte sau cu sli aglomerate, sunt precizate n tabelul
13.
Tabelul nr. 13.
Condiii minime pentru perei, planee i ui la cldiri civile
Condiii minime de
Nr.
reacie la foc i
Crt.
de rezisten la foc
Destinaia elementului
Perei,
Ui
planee
Elemente de separare fa de restul
A1,
cldirii a ncperilor cu riscuri foarte
A2-s1d0
EI1 90-C3
1.
mari de incendiu cu aria mai mare de
Sm
1. 36m2:
EI 180
- perei
REI 90
- planee
Elemente de separare fa de restul
A1,
cldirii a ncperilor cu riscuri mari de
A2-s1d0
EI1 60-C3
incendiu cu aria mai mare sau egal de
2.
Sm
36 m2:
EI 120
- perei
REI 60
- planee
Elementele de separare fa de restul
cldirii a ncperilor cu risc mijlociu de
incendiu (buctrii aferente alimentaiei
A1,
3.
publice, tablouri electrice, servere, A2-s1d0
EI2 30-C3
2. copiatoare, laboratoare, etc.) cu aria mai
mare sau egal de 36 m2:
- perei
EI 60
- planee
REI 45

Observaii

Dac sunt
prevzute
instalaii
automate de
stingere a
incendiilor, se
aplic
prevederile
tabelului 10

69

Nr.
Crt.

Destinaia elementului

Condiii minime de
reacie la foc i
de rezisten la foc
Perei,
Ui
planee
Ui pline
A....E
sau ui
vitrate

Observaii

Pereii despritori ai ncperilor cu risc


mic de incendiu din cadrul unor grupri
cu o arie construit de maxim 500 m2
Pereii despritori dintre gruprile
Conform
Conform
executate conform nr.crt.4, precum i
5.
tabelelor 1, tabelelor de
ntre acestea i cile de evacuare
59
la 5 9
comune.
NOTA 1: n cazul n care performanele de comportare la foc din tabelul 13 sunt inferioare celor din
4.
3.

tabelul 1 se adopt valorile din tabelul 1.

NOTA 2: Pentru ncperile cu suprafaa mai mic de 36 m 2 de la nr. crt. 1 pn la nr. crt.3, se
aplic prevederile art. 69.
(2) La realizarea compartimentrilor n open-space-uri trebuie s se in cont de
urmtoarele cerine:
a) compartimentrile realizate nu au rol de protecie la foc i nu trebuie s influeneze
funcionarea instalaiilor de protecie mpotriva incendiilor;
b) circulaiile comune orizontale fr lumin i ventilaie natural, rezultate n urma
compartimentrilor, trebuie s aib asigurat evacuarea fumului dac au lungimea mai mare
de 30 m;
c) lungimea cii de evacuare se calculeaz pornind de la punctul cel mai ndeprtat al
spaiilor de tip open-space pn la intrarea ntr-un spaiu protejat (degajament protejat, scar
de evacuare, etc.) avnd n vedere panourile de compartimentare i mobilierul fix;
d) finisajele spaiilor de tip open-space trebuie s ndeplineasc cerinele prevzute
pentru circulaiile orizontale.

SECIUNEA III
CI DE EVACUARE N CAZ DE INCENDIU
Art. 218. (1) Pentru cldirile civile trebuie asigurat numrul necesar de ci de evacuare a
utilizatorilor n caz de incendiu, corespunztor dispuse, alctuite i dimensionate, potrivit
prevederilor art. 125. art. 190.
(2) n cldirile civile care nu sunt nalte sau foarte nalte, golurile de acces la casele de
scri se respect condiiile prevzute n tabelele 5-9.
(3) Eventualele ferestre pentru luminarea indirect a coridoarelor de etaj sau a holurilor
ori vestibulurilor, practicate n pereii ce le separ de ncperile adiacente, sunt protejate
conform art. 153.
Art. 219. Scrile interioare deschise pot fi utilizate doar pentru evacuarea utilizatorilor de la
primele dou niveluri situate deasupra nivelului de la care se face evacuarea n exterior, iar n
70

cazurile n care este obligatorie asigurarea a dou ci de evacuare, numai dac se prevd i scri
nchise care s constituie a doua cale de evacuare a utilizatorilor.
Art. 220. Scrile interioare deschise amplasate n volumul atriumului cu nlimea de maximum
patru niveluri ale cldirii, pot asigura trecerea unei singure uniti de trecere, indiferent de limea
rampelor, fr a fi mai mic de 0,80 m.
Art. 221. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maximum admise ale cilor de evacuare din
cldirile civile, sunt cei prevzui n prevederile specifice pe tipuri de cldiri civile, conform
tabelelor 17, 23, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, iar pentru atriumuri conform tabelului 14.
Capacitile de evacuare luate n considerare la cldiri civile sunt precizate n tabelul 15.
Art. 222. Circulaiile comune orizontale deschise spre atrium pot constitui ci de evacuare pentru
persoanele aflate n ncperile adiacente, atunci cnd timpul de evacuare, respectiv distana ce o
au de parcurs, nu depete valorile maxime admise n tabelul 14.
Art. 223. Pentru ncperile de dormit ale hotelurilor, cminelor, spitalelor, locuinelor i altele
similare dispuse adiacent atriumurilor, valorile maxime admise ale cilor de evacuare pe
circulaiile comune orizontale deschise spre atrium, se reduc cu 50% fa de prevederile tabelului
14.
Art. 224. Uile ncperilor care debueaz n circulaiile comune orizontale deschise spre atrium
protejate la foc, se alctuiesc i echipeaz cu respectarea prevederilor normativului referitoare la
comunicarea dintre ncperi i cile de evacuare cu respectarea prevederilor tabelelor nr. 5 nr.
9.
Tabelul nr. 14.
Timp (lungime) de evacuare pe circulaii deschise spre atrium
Timp de evacuare (lungime cale de evacuare)
Nivelul de stabilitate la foc al
n dou direcii diferite
ntr-o singur direcie
cldirii n care se afl atriumul
(coridor nfundat)
secunde
metri
secunde
Metri
I i II
88
35
50
20
III
63
25
38
15
IV
40
16
30
12
V
25
10
25
10
Art. 225. Deschiderea uilor de pe traseul de evacuare a mai mult de 20 de persoane valide
trebuie s se fac n sensul deplasrii spre exterior.

71

Tabelul nr. 15.


Capaciti de evacuare ale cldirilor civile
Nr.
crt

Destinaia cldirii sau a poriunii de cldire pentru care se


calculeaz evacuarea

Capacitatea de
evacuare (C) a unui
(flux) nr. persoane

Cldirile care adpostesc persoane incapabile de a se evacua


singure: materniti, uniti spitaliceti, staionare medicale,
1. cldiri pentru copii de vrst precolar, ospicii pentru alienai
mintali, cmine pentru btrni i infirmi, persoane handicapate,
etc.
Cldirile pentru nvmnt de toate gradele (n afar de cel
precolar), sociale, hoteluri, pensiuni, cabane, laboratoare,
studiouri cinematografice i de radio, sli de adunri, cazinouri,
2.
auditorii, spaii pentru comer, expoziii, alimentaie public, sli
de lectur, cldiri de cult, sport, sli de ateptare, etc. care nu
includ sli aglomerate
3. Cldiri de locuit, administrative, cmine studeneti
4. Cldiri nalte
5. Cldiri foarte nalte
Not: pentru slile aglomerate, capacitile de evacuare sunt cele din Tabelul 22.

50

70

80
70
60

SECIUNEA IV
CI DE ACCES, INTERVENIE I SALVARE
Art. 226. Pentru cldirile civile trebuie asigurate ci de acces intervenie i salvare, corespunztor
alctuite, dimensionate i marcate, astfel nct s poat fi utilizate de personalul care intervine n
caz de incendiu.
Art. 227. Cile de intervenie exterioare trebuie s permit accesul uor al autospecialelor de
intervenie ale pompierilor, fiind marcate i meninute permanent libere. Cile de intervenie
exterioare trebuie s asigure intervenia la cel puin la o faad a cldirii, cu excepia situaiilor
precizate n normativ, n care se asigur intervenia la cel puin dou faade
Art. 228. n interiorul cldirilor civile cile de intervenie ale pompierilor, marcate corespunztor,
trebuie s permit accesul la principalele circulaii funcionale (orizontale i verticale), precum i
la spaiile cu risc mare sau foarte mare de incendiu.

72

SECIUNEA V
DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENIE, SERVICIUL PRIVAT
PENTRU SITUAII DE URGEN
Art.229 Cldirile civile se doteaz cu stingtoare, asigurnd un stingtor portativ cu performana
de stingere minim 21A i 113B pentru o arie desfurat de maximum 250 m2, dar minimum
dou stingtoare pe fiecare nivel al cldirii.
Art. 230. n spaiile i ncperile cu risc mare de incendiu sau n care se afl substane periculoase
(parcaje, comer, etc.), dup caz, se prevd i stingtoare transportabile, potrivit reglementrilor
specifice.
Art. 231. Organizarea serviciului privat pentru situaii de urgen, tipul, echiparea i dotarea
acestuia, se stabilesc potrivit reglementrilor, funcie de destinaie, vulnerabilitate i nivelul de
echipare al cldirii.
Art. 232. Pentru cldirile civile sau ansamblurile de cldiri, trebuie constituite servicii private
pentru situaii de urgen potrivit reglementrilor specifice.
Art. 233. Pentru cldirile civile echipate cu instalaii automate de semnalizare i stingere a
incendiilor, trebuie constituite servicii private pentru situaii de urgen care s poat
supravegherea i aciona instalaiilor specifice, potrivit reglementrilor specifice.

CAPITOLUL 4
PERFORMANE SPECIFICE CLDIRILOR CIVILE
SECIUNEA I
PERFORMANE ALE UNOR TIPURI DE CLDIRI CIVILE
Cldiri nalte i foarte nalte
Art. 234. (1) Cldirile nalte i foarte nalte trebuie s fie de nivelul I de stabilitate la foc. Atunci
cnd cldirile nalte i foarte nalte au i poriuni cu nlimea mai mic de 28 m, acestea trebuie
s fie tot de nivelul I de stabilitate la foc, cu excepia cazului n care sunt separate prin perei
REI/EI 180 i ui EI1 90-C5 Sm, iar acoperiul este rezistent la foc REI 120 i au nlimea de
cel mult 8 m, caz n care pot fi de nivelul II de stabilitate la foc. Acoperiurile sau terasele
poriunilor cu nlimea mai mic de 28 m ale cldirilor nalte i foarte nalte, se realizeaz
integral din produse A1 sau A2-s1d0 cu excepia membranelor hidroizolante.
(2) Comasarea sau gruparea ntr-un compartiment de incendiu a cldirilor nalte i foarte
nalte, cu alte construcii, precum i cu cldiri de acelai gen, nu este admis.
(3) n cldirile nalte i foarte nalte compartimentele de incendiu pot fi constituite din
cldiri independente cu arii construite la sol de maxim 5000 m2 sau din volume nchise ale
73

acestora (poriuni volumetrice cuprinznd unul sau mai multe niveluri construite succesive, cu
aria desfurat de maxim 5000 m, delimitate de elemente de compartimentare verticale i
orizontale A1 sau A2-s1d0 cu rezistena la foc a pereilor de minimum REI/EI 180, iar a
planeelor de minimum REI/EI 120. Separaia ntre nivelurile a dou compartimente trebuie s
includ o poriune EI 90 pe faad de minimum 1.20 m nlime.
Art. 235. n cldiri nalte i foarte nalte, densitatea sarcinii termice rezultat din materiale i
elemente de construcie i finisaje utilizate (cu excepia pardoselilor lipite), nu trebuie s fie mai
mare de 275 MJ/m2. Densitatea sarcinii termice totale rezultat din materiale i elemente de
cldire, finisaje, mobilier i alte produse adpostite, nu trebuie s depeasc 840 MJ/m2.
Art. 236. (1) Cldirile nalte cu excepia locuinelor i cldirile foarte nalte indiferent de
destinaie se echipeaz cu instalaii de stingere automate de tip sprinkler.
(2) Cldirile nalte cu excepia locuinelor i cldirile foarte nalte se echipeaz cu instalaii
de detectare, semnalizare i alarmare a incendiilor, n condiiile reglementrii specifice.
(3) Cldirile nalte cu excepia locuinelor i cldirile foarte nalte trebuie s fie echipate
cu instalaii de alarmare vocal care s permit alarmarea persoanelor i transmiterea de
instruciuni. ncperile tampon ale ascensoarelor de pompieri trebuie s fie echipate cu un interfon
care s permit comunicarea cu dispecerul care monitorizeaz echipamentul de control i
semnalizare.
Art. 237. La cldirile nalte, ncperile n care densitatea sarcinii termice este peste 840 MJ/m2 se
separ de restul cldirii prin perei cu rezistena la foc corespunztoare densitii sarcinii termice
(conform tabelul nr. 10), iar golurile de comunicaie cu cile de evacuare pot fi protejate cu ui,
obloane sau cortine rezistente la foc (tabel 16 nr. crt.5).
Art. 238. ncperile cu densitatea sarcinii termice peste 840 MJ/m2 din cldirile foarte nalte se
separ de restul cldirii prin perei cu rezistena la foc corespunztoare densitii sarcinii termice
(tabel 10), iar golurile de comunicaie cu cile de evacuare practicate n aceti perei trebuie s fie
protejate prin ncperi tampon i ui cu rezistena la foc conform tabel 16 nr. crt.5 sau n cazuri
justificate tehnic, prin tamburi deschii.
Art. 239. (1) Pentru limitarea propagrii incendiilor, ntre poriunile de cldiri cu destinaii
diferite, precum i ntre caile de evacuare i ncperile adiacente acestora, se prevd perei i
planee A1 sau A2-s1do, n funcie de destinaie i de densitatea sarcinii termice (tabel 10 i
tabel 16)
(2) Elementele de construcie portante ale cldirii nalte sau foarte nalte, care strbat
ncperi cu destinaii diferite, trebuie s fie alctuite i protejate astfel nct stabilitatea cldirii s
nu fie afectat n caz de incendiu.
Art. 240. n pereii dintre compartimentele de incendiu dintre cldirile nalte i foarte nalte
precum i cele dintre acestea i cldiri sub 28 m, comunicarea se face prin ncperi tampon ale
cror ui sunt EI1 60-C5 Sm n cldiri foarte nalte i respectiv prin ncperii tampon cu ui
EI1 45 -C5 Sm la cele nalte.
(2) n cldiri nalte i foarte nalte, utilizarea pereilor despritori din clasele de reacie la
foc C F este interzis.
74

Art. 241. (1) La nivelurile supraterane ale cldirilor nalte i foarte nalte, golurile de acces la
scrile de evacuare se protejeaz cu ncperi tampon ventilate n suprapresiune, realizate din
produse clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1do i rezistena la foc EI 120 pentru perei i REI 120
pentru planee, prevzute cu ui etane la foc E 30-C5 Sm n cldirile nalte, respectiv ui etane la
foc E 60-C5 Sm n cldiri foarte nalte.
(2) La ncperile tampon din cldirile nalte i foarte nalte distana dintre ua casei scrii i
ua ncperii tampon trebuie s fie mai mare de 3m.
(3) La nivelurile subterane ale cldirilor nalte i foarte nalte, accesul la casele de scri
este admis numai prin ncperi tampon cu ui EI1 60-C5 Sm, ventilate n suprapresiune.
(4) Rampele scrilor aferente nivelurilor subterane se separ de cele supraterane prin perei
rezisteni la foc conform tabel 16. Comunicarea ntre rampele subterane i cele supraterane este
admis numai printr-o u cu rezistena la foc EI1 90-C5.
(5) Dac nu exist comunicare ntre rampa subteran i cea suprateran, golul de ieire n
holul de la parter al rampei subterane, se protejeaz cu u rezistent la foc EI 30-C5 Sm.
Art. 242 (1) Produsele pentru construcii utilizate pentru finisajul exterior, inclusiv de izolare
termic sau de placare a nchiderilor perimetrale (faade ventilate i perei exteriori de orice fel,
perei cortin) ai cldirilor nalte i foarte nalte trebuie s fie din clasa de reacie la foc A1 sau
A2-s1d0. Tmplria exterioar a cldirilor nalte i foarte nalte se realizeaz din produse clasa de
reacie la foc A1 sau A2-s1d0.
(2) nchiderile perimetrale exterioare nevitrate (inclusiv finisajele i termoizolaia), trebuie
s fie rezistente la foc minimum EI 15 (io).
(3) Pentru limitarea transmiterii incendiilor pe faadele vitrate, se prevd separri cu zone
de minimum 1,20 m, E 30 ntre vitrri n dreptul planeelor i se utilizeaz numai tmplrie
exterioar A1 sau A2-s1d0,
(4) Fac excepie de la alin. (3) pereii cortin cu vitrare rezistent la foc pe toat suprafaa,
care asigur rezistena la foc de cel puin E 30(io), fie EW 30(io), sau EI 30(io).
Tabelul nr. 16.
Niveluri minime de performan la separri n cldiri nalte i foarte nalte
Elemente
perei
Ui
Nr.
Cldiri
foarte
crt.
nalte
nalte
Foarte nalte
Separri
nalte
1
ntre ncperi de acelai
E 30

risc
2
ntre ncperi de risc
A1, A2-s1,d0
E 15 C
E 30 C
diferit
EI 60
(EI 30)**
3
Pe coridoare de evacuare
A1,A2 -s1,d0
E 15 C
E 30 C
EI 60
4
5

Case de scri la
niveluri supraterane*
ncperi cu densitatea

EI 120

A1, A2 -s1,d0
REI/EI 180
A1, A2-s1,d0

E30-C5 Sm *

E 60 -C5 Sm *

A1, A2-s1,d0

A1, A2-s1,d0
75

Elemente
perei
Ui
Cldiri
foarte
nalte
nalte
Foarte nalte
Separri
nalte
sarcinii termice mai mare
de 840 MJ/ m2:
- ncperi cu densitatea
EI 120
EI 60 -C5 Sm
EI 30-C5 Sm *
sarcinii termice cuprins
(EI 60)**
(EI 45-C5 Sm) ** (EI 20-C5 Sm)**
ntre 841 1680
- ncperi cu densitatea
EI 180
EI 90-C5 Sm
EI 45-C5 Sm *
sarcinii termice mai mare
(EI 90) **
(EI 60-C5 Sm) ** (EI 30-C5 Sm)**
de 1680 MJ/ m2
6
ntre compartimente de
A1, A2 -s1,d0
E30-C5 Sm *
E 60 -C5 Sm *
incendiu din volumul
REI /EI 180
cldirii
7
Case de scri la niveluri
A1, A2 -s1,d0
EI 60-C5 Sm*
EI 60-C5 Sm *
subterane*
REI/EI 180
*) cu ncpere tampon; fiecare u a ncperii tampon trebuie s fie egal cu valoarea indicat
n tabel
**) valoarea din paranteze se aplic n cazurile n care se prevd instalaii automate de stingere
a incendiilor.
Nr.
crt.

Art. 243. (1) Elementele de compartimentare dintre spaiile de parcare a autovehiculelor i cldirile
nalte i foarte nalte de care se alipesc sau n care se nglobeaz, trebuie s fie EI/REI 180.
(2) n aceti perei se admite practicarea unor goluri de comunicaie funcional protejate
prin ncperi tampon ventilate n suprapresiune, ale cror ui trebuie sa fie minimum EI1 90-C5 Sm.
Art. 244. (1) Ghenele verticale pentru instalaii din cadrul unui compartiment de incendiu, se
separ de restul cldirii prin perei A1 sau A2-s1d0 cu rezistena la foc minimum EI 60, cu ui EI
30-C Sm sau trapele de vizitare EI 30 Sm practicate n acetia, care nu se deschid n casa scrii.
(2) La trecerea prin planee golurile se protejeaz, cu produse/elemente, care asigur EI 60
n cadrul aceluiai compartiment i cu produse/elemente, care asigur EI 120 atunci cnd planeul
separ compartimente diferite, iar atunci cnd separarea la nivelul planeelor nu este posibil sau
justificat tehnic, pereii ghenelor trebuie s fie pe toat nlimea cldirii de minimum EI 120 cu
uile EI 60-C Sm i trape de vizitare EI 60 Sm i care nu se deschid n casa scrii.
(3) La trecerea prin pereii care delimiteaz compartimentele de incendiu, ghenele
(canalele) orizontale se nchid cu diafragme incombustibile asigurnd o rezistena la foc egal cu
cea a elementului strpuns.
Art. 245. (1) Circulaiile comune orizontale, indiferent de lungime, casele de scri i ncperile
tampon se desfumeaz.
(2) Evacuarea fumului (desfumarea) spaiilor i ncperilor subterane (subsol), se asigur
independent de cea al nivelurilor supraterane.

76

Art. 246. (1) Finisajele pe cile de evacuare trebuie s fie A1 sau A2-s1d0 cu excepia finisajelor
pardoselilor (strat de uzura) din folii de maximum 5 mm grosime i mochete de maximum 2 cm
grosime avnd clasa de reacie la foc BFL-s1, CFL-s1 lipite pe suport A1 sau A2-s1d0.
(2) Finisajul pardoselilor din ncperi trebuie s fie cel puin CFL-s1.
(3) Pe cile de evacuare i n celelalte spaii ale cldirii, produsele i materialele folosite la
structura de susinere i intradosul pardoselilor supranlate, precum i cele din spaiile de sub
pardoseli, trebuie s se ncadreze n clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1d0. Se excepteaz
cablurile electrice rezistente la foc, cu ntrziere la propagarea flcrii i cablurile de date.
Art. 247. (1) Plafoanele suspendate trebuie s fie din clasa A1 sau A2-s1d0, rezistente la foc
EI 30 (ab). Spaiul dintre plafonul suspendat i planeul de rezisten se ntrerupe prin
diafragme cu aceeai rezistena la foc, situate la maximum 25 m pe dou direcii perpendiculare.
(2) Plafoanele suspendate trebuie prevzute cu elemente de susinere A1 sau A2-s1d0, iar
spaiul dintre plafonul suspendat i planeul de rezisten trebuie ntrerupt, la maximum 25 m (pe
dou direcii perpendiculare), cu ecrane A1 sau A2-s1d0.
Art. 248. Se admit lifturi panoramice exterioare separate de cldire cu elemente de construcie cu
performana la foc similar cu cea a pereilor cortin. Uile ascensoarelor trebuie s fie rezistente
la foc E 30.
Art. 249. (1) Ascensoarele de persoane i de marf din cldiri nalte i foarte nalte trebuie
realizate n puuri proprii, separate de restul cldirii prin perei A1 rezisteni la foc minimum EI
120, respectiv EI 180 n care sunt admise numai goluri de acces din nivelurile cldirii. n scrile
nchise de evacuare a utilizatorilor pot fi amplasate numai ascensoare pentru persoane.
(2) ntr-un singur pu, se pot dispune maximum trei cabine de ascensor la cldiri nalte,
respectiv dou cabine de ascensor la cldirile foarte nalte.
(3) n cldirile foarte nalte, golurile de acces la ascensoare din nivelurile supraterane (de
palier) se protejeaz cu ui rezistente la foc minimum EI 120, cu nchidere automat, sau prin
realizarea unor paliere de acces la ascensoare separate de circulaiile comune orizontale cu ui
rezistente la foc, caz n care, prin nsumarea rezistenelor la foc ale acestor ui cu cele ale uilor
ascensoarelor (de palier) se asigur minimum 2 ore rezisten la foc dup criteriile EI.
(4) n aceleai condiii, la cldirile nalte, uile ascensoarelor (de palier) se protejeaz cu
ui rezistente la foc minimum EI 60 pentru cele destinate persoanelor, respectiv EI 90 pentru cele
de marf.
Art. 250. Cnd ascensoarele cldirilor nalte sau foarte nalte debueaz n subsolurile cldirii,
golurile de comunicare cu nivelurile subterane se protejeaz obligatoriu cu ncperi tampon,
ventilate n suprapresiune, prevzute cu ui rezistente la foc minimum EI 90-C5 echipate cu bare
antipanic. Fac excepie subsolurile cu risc mic de incendiu, care se separ la fel cu nivelurile
supraterane.
Art. 251. n caz de incendiu toate cabinele trebuie aduse automat la parter. In cazul defectrii sau
opririi, ascensoarele trebuie realizate astfel nct s permit aducerea cabinelor la un palier de
acces apropiat.

77

Art.252. Prevederile de la art. 251 sunt obligatorii i la alte sisteme de transport sau circulaie pe
vertical ce se prevd n cldirile nalte i foarte nalte (monte-charge, elevatoare, etc.).
Art. 253. (1) In cldirile nalte, cel puin unul din ascensoare trebuie s fie ascensor de pompieri.
In cldirile sau poriunile de cldiri foarte nalte, este obligatorie realizarea a cel puin dou
asemenea ascensoare de pompieri.
(2) La cldirile nalte i foarte nalte cu 4 niveluri subterane i mai mult, este obligatorie
prevederea cel puin a unui ascensor de pompieri i pentru aceste niveluri, care poate fi amplasat
n acelai pu cu ascensorul/ascensoarele de pompieri aferent(e) nivelurilor supraterane i poate fi
chiar unul din ascensoarele de pompieri aferente nivelurilor supraterane.
Art. 254. Pentru echiparea cu ascensoare de pompieri a parcajelor subterane pentru autoturisme
se respect reglementarea tehnic specific.
Art. 255. (1) n cldirile nalte i foarte nalte este obligatorie asigurarea a cel puin dou ci de
evacuare distincte i independente.
(2) Capacitatea de evacuare (C) a unei uniti de trecere de evacuare luat n calcul la
cldirile nalte este de 70 persoane i de 60 persoane la cldirile foarte nalte, afar de destinaiile
la care sunt stabilite capaciti mai mici (tabel 15)
(3) Timpul de evacuare, respectiv lungimea maxim admis a traseului parcurs pe cile de
evacuare, de la ua ncperii pn la cea mai apropiat ua a ncperii tampon de acces n casa
scrii de evacuare sau degajamentul protejat (msurat conform art. 186. pn la art. 188.), n
funcie de destinaia cldirii, respect prevederile tabelului 17.
Tabelul nr. 17.
Timp (lungime) de evacuare la cldiri nalte i foarte nalte
Cldiri nalte
Cldiri foarte nalte
Destinaia
Timp de evacuare (lungimea maxim a cii de evacuare )
cldirii
n dou direcii
ntr-o singur
n dou direcii
ntr-o singur
diferite
direcie
diferite
direcie
(coridor nfundat)
(coridor
nfundat)
secunde
metri
secunde
metri secunde Metri secunde Metri
Civil,
administrativ,
nvmnt
88
35
50
20
63
25
38
15
birouri, , etc.
Locuine,
hoteluri,
88
35
38
15
63
25
30
12
sntate
Nota 1: Se pot aplica prevederile art. 188.
Nota 2: Distanele n interiorul apartamentelor de locuit nu se limiteaz

78

Art. 256. (1). n cldirile nalte i foarte nalte, la toate nivelurile, fiecare dintre scrile de
evacuare trebuie s fie uor accesibil prin trasee independente, pe ct posibil cu direcii diferite
de deplasare.
(2) La cldirile nalte, cel puin una dintre scrile de evacuare, trebuie s aib acces pe
terasa de peste ultimul nivel.
(3) La cldirile foarte nalte, cel puin dou dintre scrile de evacuare, trebuie s aib acces
pe terasa de peste ultimul nivel.
(4) La utilizarea scrilor rulante se respecta prevederile art. 285.
(5) Acoperiul cldirilor nalte i foarte nalte trebuie s fie numai tip teras.
Art. 257. (1) Cldirile nalte i foarte nalte se echipeaz i doteaz cu mijloace, instalaii i
sisteme de detecie i stingere a incendiilor, conform reglementrilor specifice.
(2) La cldirile nalte i foarte nalte se asigur ci de acces exterioare pentru
autospecialele de intervenie, pe cel puin pe dou laturi.
Art. 258. Pentru cldirile nalte i foarte nalte cu orice destinaie trebuie constituite servicii
private pentru situaii de urgen, corespunztor reglementrilor specifice.
Cldiri cu sli aglomerate
Art. 259. La slile aglomerate, msurile de securitate la incendiu se stabilesc n funcie de
capacitate, destinaie, respectiv categoria slii i nivelul de stabilitate al cldirii.
Art. 260. Pentru slile cu mai multe funciuni, msurile de protecie se asigur n funcie de
categoria cea mai defavorabil a slii, conform normativului.
Art. 261. Dup destinaie, slile aglomerate pot fi de categoria S1 sau S2, conform tabelului 18.
Art. 262. Corelaia ntre categoria slilor, numrul de locuri, numrul de niveluri i nivelul de
stabilitate la foc al cldirilor cu sli aglomerate se asigur conform prevederilor din tabelele
19 i 20.
Tabelul nr.18.
Categorii de sli aglomerate
Sli aglomerate

Destinaia slii aglomerate


Teatre, sli de spectacole, circuri, expoziii comerciale, etc.

S1

S2

Sli pentru proiecii cinematografice, cantine i restaurante, sli de


lectur, muzee, expoziii permanente de art, auditorii, sli de ntruniri, de
dans, de concert, de sport, de ateptare, vestiare, de cult, discotec,
magazine cu mrfuri combustibile, etc.

NOTA: Slile aglomerate a cror destinaie nu este cuprins n tabel, se ncadreaz prin asimilare.
79

Tabel nr.19.
Corelaia admis ntre amplasarea i categoria slilor, numrul de locuri i nivelul de stabilitate la
foc al cldirilor cu sli aglomerate
Categoria
Capacitatea (numrul maxim de locuri) n
Amplasarea slilor aglomerate
slii
funcie de nivelul de stabilitate la foc al cldirii
I
II
III
Sal independent sau
S1
5.000
1.500
constituind un compartiment de
Nelimitat
S2
Nelimitat
2.000
incendiu distinct
Sli aglomerate comasate, ntro cldire fr alte destinaii
S1
6.000
3.000
1.200
S2
Nelimitat
Nelimitat
1.500
Sal aglomerat nglobat n
S1
3.000
2.000
1.000
cldiri cu alte destinaii
S2
5.000
3.000
1.200
Tabelul nr. 20.
Numrul de niveluri supraterane admis n cldiri cu sli aglomerate (poriunea n care publicul are
acces).
Numrul maxim de niveluri supraterane admis n cldiri cu sli aglomerate avnd
Categoria
nivelul de stabilitate la foc
slii
I
II
III
S1
Nelimitat
5
2
S2
Nelimitat
6
3
.
Art. 263. (1) Amenajarea sau realizarea slilor aglomerate n cldiri independente parter, de
nivelul IV V de stabilitate la foc se admite numai pentru:
a) circuri mobile, sli pentru ntruniri, la care se asigur evacuarea rapid a spectatorilor
direct n exterior prin ci de evacuare multiple dispuse radial;
b) cluburi i discoteci, precum i cinematografe cu funcionare sezonier avnd
maximum 300 de locuri;
c) expoziii provizorii de importan local care nu adpostesc exponate de valoare,
potrivit declaraiei proprietarului (investitorului);
d) patinoare acoperite, bazine de not, teatre de var.
(2) La cldirile provizorii n care sunt amenajate sli aglomerate, trebuie asigurate
minimum dou ci de evacuare pentru utilizatori i timpi (lungimi) de evacuare de la cel mai
ndeprtat loc pn la o ieire n exterior, de maximum 125 sec (50 m).
Art. 264. (1) Slile aglomerate trebuie separate de restul cldirii prin perei A1 sau A2-s1d0 cu
rezistena la foc de minimum EI 180 i planee corespunztoare nivelului de stabilitate la foc, dar
nu mai puin de REI 90.
(2) Golurile de circulaie funcional din pereii slilor aglomerate trebuie protejate cu ui
E 30-C5 Sm.
80

Art.265. Planeele nivelurilor intermediare din interiorul slilor aglomerate (logii, balcoane,
platforme) trebuie s fie A1 sau A2-s1d0 cu rezistena la foc n funcie de nivelul
de stabilitate la foc al cldirii.
Art. 266. Circulaia n interiorul spaiilor din poriunea aferent slilor aglomerate se poate face
dup cum urmeaz:
a) la cluburi, discoteci i cmine culturale, poriunile aferente diferitelor activiti de
club pot comunica liber cu sectorul de recepie al slii de spectacole, precum i cu celelalte sli
aglomerate (de reuniuni, conferine, etc.);
b) slile de concerte, slile de ntruniri, auditoriile, slile de lectur, saloanele de dans,
discotecile, slile de sport, slile de alimentaie public, slile de ateptare, muzeele i
expoziiile cu exponate incombustibile care se ncadreaz ca sli aglomerate din cldiri civile,
pot avea goluri n pereii ce le separ, protejate cu ui E 30-C5 Sm;
c) slile aglomerate, comasate ntr-o cldire, pot avea goluri pentru circulaie ntre
poriunile comune de cldire aferent protejate cu ui E 30-C5 Sm.
Art. 267. (1) n interiorul compartimentelor de incendiu n care se afl sli aglomerate, ncperile
cu risc mare ori foarte mare de incendiu sau cele care adpostesc obiecte de importan sau
valoare deosebit (la solicitarea deintorului), se separ de restul cldirii prin perei i planee a
cror rezistena la foc se stabilete n funcie de densitatea sarcinii termice, de importana
bunurilor i de nivelul riscului de incendiu.
(2) Elemente de separare ntre depozitele de obiecte de valoare ale muzeelor, arhivelor,
bibliotecilor i restul cldirii trebuie sa fie A1 sau A2-s1d0 rezistente la foc EI 180 pentru perei
i respectiv REI 120 pentru planee. n aceti perei se admit numai goluri de acces necesare
circulaiei, protejate cu ui rezistente la foc EI1 90-C Sm.
(3) Planeele peste subsol sau demisol att la ncperile accesibile publicului, la ateliere,
ct i la cile lor de evacuare au rezistena la foc n funcie de nivelul de stabilitate la foc al
cldirii dar nu mai puin de REI 90.
Art. 268. Pereii i planeele de separare a volumelor construite pentru parcarea autovehiculelor
fa de cldirile cu sli aglomerate trebuie sa fie A1 sau A2-s1d0, rezistente la foc REI/EI 180
pentru perei i respectiv REI 120 pentru planee. n aceti perei se admit numai goluri de acces
necesare circulaiei, protejate cu ncperi tampon prevzute cu ui rezistente la foc EI1 90-C5 Sm.
Art. 269. Pentru evacuarea fumului degajat n caz de incendiu, la partea superioar a slilor
aglomerate, se prevd dispozitive de evacuare a fumului amplasate judicios, a cror suprafa este
de cel puin 1/100 din suprafa slii sau se asigur desfumarea prin sistem mecanic.
Art. 270. (1) Dispozitivele pentru evacuarea fumului n caz de incendiu ce se prevd la partea
superioar a slilor accesibile publicului, trebuie repartizate ct mai uniform.
(2) Dispozitivele pot comunica cu exteriorul, fie direct, fie prin couri de evacuare cu
seciune echivalent, avnd perei din produse A1 sau A2-s1d0 cu rezistena la foc de minimum
EI 30. Dispozitivele de evacuare a fumului, trebuie s fie acionate automat, dar s poat fi
acionate i prin comenzi manuale, uor accesibile de la nivelul slii.

81

(3) Pentru ncperile din care se evacueaz fumul n caz de incendiu se asigur admisii de
aer dispuse la partea lor inferioar (n apropierea pardoselii).
Tabelul nr. 21.
Perei i ui de separare a cilor de evacuare ale slilor aglomerate
Niveluri de comportare la foc admise pentru pereii cilor de evacuare i uile
Nivel de
aferente echipate cu autonchidere sau nchidere automat n caz de incendiu
stabilitate
la coridoare i la holuri
la case de scri nchise
la foc
perei
Perei
Ui
I
II
III
IV
V

A1,A2-s1,d0 - EI 90
A1,A2-s1,d0 - EI 60
B-s1,d0 - EI 45
C-s1d0 - EI 30
D-s1d0 - EI 15

A1,A2-s1,d0 - EI 180
A1,A2-s1,d0 - EI 120
A1,A2-s1,d0 - EI 90
B-s1,d0 - EI 30
B-s1,d0 - EI 15

E 30 - C5 Sm
E 30 - C5 Sm
E 30 - C5 Sa
E 15 - C5 Sa

Art. 271.Elementele decorative interioare, finisajele precum i tratamentele termice i acustice ale
slilor aglomerate, pot fi minimum C-s1d0 sau executate din lemn i ignifugate cel puin pe
partea neaparent, inclusiv scheletul de montare i respectiv A2FL-s1 la planee. Se recomand
ca distana dintre finisaje sau tratamente acustice i pereii suport s nu fie mai mare de 15 cm.
Golurile astfel realizate se mpart prin diafragme, (care pot fi din lemn ignifugat), n celule cu
dimensiuni maxime de 3,00 x 3,00 m, astfel nct s se evite formarea de cureni favorabili
dezvoltrii incendiilor.
Art. 272. (1) n slile aglomerate i anexele lor n care publicul are acces, plafoanele suspendate
trebuie s fie A1 sau A2-s1d0. Se pot utiliza i zone de plafoane suspendate executate din B-s1d0
sau C-s1d0, dac se asigur msuri corespunztoare de mpiedicare a transmiterii incendiilor de la
o poriune la alta prin, fii incombustibile A1 sau A2-s1d0 de cel puin 1,00 m amplasate la
maximum 25 m pe doua direcii perpendiculare.
(2) n toate cazurile elemente de susinere ale plafoanelor suspendate trebuie s fie A1 sau
A2-s1d0, iar spaiul dintre plafonul suspendat i planeul de rezisten trebuie ntrerupt, la
maximum 25 m (pe doua direcii perpendiculare), cu ecrane A1 sau A2-s1d0.
(3) Structura de rezisten a gradenelor trebuie s fie realizat din materiale cu clasa de
reacie la foc A1 sau A2-s1d0 iar celelalte elemente componente trebuie s fie confecionate din
materiale clasa de reacie la foc A1, A2, B i C cu emisii de fum s1 i fr picturi d0.
Art. 273. (1) Este obligatoriu s se asigure cel puin dou ieiri de evacuare, distincte i judicios
distribuite, pentru:
a) fiecare nivel al slilor aglomerate, precum i pentru nivelurile de loji i balcoane cu
numrul de persoane mai mare dect cel corespunztor unui flux;
b) foaiere, bufete, garderobe, ncperi de servire a publicului, cu aria peste 100 m2.
(2) La slile aglomerate cu scene sau podiumuri, circulaia de evacuare trebuie astfel
organizat nct, publicul s nu se deplaseze n direcia scenei. Nu se admite evacuarea prin scen
sau podium a publicului din sala aglomerat.

82

(3) Gabaritele culoarelor de evacuare din interiorul slilor trebuie s corespund cu


prevederile art. 178.
Art. 274. Capacitile de evacuare C a unei uniti de trecere de evacuare luate n calcul la
slile aglomerate sunt stabilite n tabel 22.
Tabelul nr. 22.
Capacitatea de evacuare din slile aglomerate
Nr.
Tipul slii aglomerate i nivelul de
Capacitate de evacuare C a unei uniti de
crt.
stabilitate la foc al cldirii
trecere de evacuare (numr de persoane)
I II
50 (70)
1.
III
35 (50)
Sal aglomerat tip S1
IV V
25
I II
65 (100)
2.
III
50 (75)
Sal aglomerat tip S2
IV
35
V
25
NOTA: Valorile din paranteze se refer la circulaiile (trecerile) de evacuare din interiorul
slilor aglomerate, pn la uile de evacuare ale slii.
Art. 275. Timpii de evacuare lungimile maxime admise pe traseul parcurs pe cile de evacuare,
sunt stabilii n tabelul 23
Art. 276. (1) Pentru asigurarea evacurii rapide i fr accidente a publicului, n slile aglomerate,
scaunele, bncile i n general mobilierul, se fixeaz de pardoseal, astfel nct s nu fie rsturnate
n caz de panic. Fac excepie lojile, cu maximum 24 scaune mobile, precum i expoziiile i
saloanele de dans, n care se recomand solidarizarea lor pe pachete, fr fixare de pardoseal.
(2) La slile aglomerate de ntruniri cu o capacitate de maximum 200 de locuri, scaunele i
bncile pot fi nefixate de pardoseal, cu condiia solidarizrii ntre ele pe pachete de minimum trei
rnduri.
Art. 277. (1) La slile polivalente se recomand ca scaunele s fie legate rigid ntre ele pe iruri i
rnduri.
(2) Fiecare ir sau rnd trebuie fixat solid la cele dou capete, de pardoseal ori perei, sau
prins solidar de celelalte rnduri astfel nct s devin un pachet.
(3) n toate situaiile, barele de fixare perpendiculare pe rnduri i aplicate la nivelul
pardoselii, trebuie s fie de cel mult 20 mm grosime, cu profil rotunjit.
Art. 278. La slile cu locuri pe scaune sau bnci, n culoarele dintre pachetele de locuri se pot
prevede strapontine, dac nu reduc, n poziie ridicat sau cobort, limea spaiului de circulaie
pentru evacuare, determinat prin calcul, dintre pachetele de scaune.

83

Tabelul nr. 23.


Timpi de evacuare din slile aglomerate
Timpi de evacuare (lungime maxim a caii de evacuare)
De la ua slii aglomerate n exterior, pn
Categoria
In interiorul slii
la scar sau degajament protejat, dup caz,
slii
Nivelul de
pan la o u a slii
cnd evacuarea se face:
aglomerate
stabilitate la
aglomerate
n dou direcii
ntr-o singur
foc al cldirii
diferite
direcie
(coridor nfundat)
secunde
Metri
secunde
metri
secunde
Metri
I i II
80
32
88
35
50
20
Sala S1
III
60
24
63
25
38
15
IV i V
30
12
37
15
25
10
I i II
100
40
88
35
50
20
Sala S2
III
80
32
63
25
38
15
IV
60
24
40
16
30
12
V
30
12
25
10
25
10
NOTA:
1. Traseele prin foaiere i holuri ale slii aglomerate, nu se iau n considerare la stabilirea
timpului (lungimii) de evacuare normat. Pentru foaiere i holuri se asigur condiii de evacuare
stabilite pentru sala aglomerat respectiv.
2. Timpul (lungimea) coridorului nfundat se refer la poriuni de trasee prin care se accede la
dou ci de evacuare, precum i n ncperile pentru care sunt admise.
Art. 279. Pe culoarele de evacuare din sli aglomerate, nu se admit trepte n lungul spaiilor libere
de trecere dintre rndurile de scaune.
Art. 280. (1) La slile de spectacole, auditorii, sli de concerte, polivalente i altele similare,
numrul maxim de locuri dintr-un rnd se stabilete n funcie de nivelul de stabilitate la foc al
cldirii i de modul n care se face evacuarea persoanelor din rnd, conform tabelului 24.
(2) Numrul de locuri dintr-un rnd nu se limiteaz n cldiri de nivelul I sau II de
stabilitate la foc, dac se prevd ui amplasate n pereii laterali ai slii, astfel nct la fiecare
capt al unui grup de patru rnduri de scaune s existe cte o u cu limea de min.1,20 m.
Art. 281. Spaiul liber de trecere dintre rndurile de scaune trebuie s fie de minim 0,45 m.
Tabelul nr. 24.
Numrul de locuri dintr-un rnd de scaune
Modul de evacuare al
persoanelor aflate pe un
I i II
rnd
Pe la un capt
25

Nivelul de stabilitate la foc al cldirii


III
IV i V
Numrul de locuri dintr-un rnd
14
10 *)
84

Pe la ambele capete
40
25
20
NOT: *) n cazurile cnd este admis amenajarea slilor aglomerate n cldiri de nivelul IV i
V de stabilitate la foc i nu au instalaie interioar de stingere, evacuarea rndurilor se asigur
obligatoriu pe la ambele capete.
Art. 282. La amplasarea mobilierului n sli cu locuri la mese, trebuie s se asigure culoare de
evacuare n caz de incendiu innd seama i de urmtoarele recomandri:
a) mesele de max. 8 locuri se amplaseaz cu cel puin o parte a lor, lng un culoar;
b) mesele dreptunghiulare, amplasate cu latura lung perpendicular pe culoarele de
evacuare, au pe fiecare latur cel mult 8 locuri, dac au acces la un singur culoar, sau 14 locuri
dac au acces la dou culoare de evacuare. La capetele acestor mese nu se prevd scaune n
culoarele de evacuare;
c) dac numrul de locuri de pe o latur este mai mare de trei (ntre un culoar de
evacuare i perete) sau de ase (ntre doua culoare) se prevd treceri de acces la culoarele de
evacuare, avnd o lime liber de cel puin 0,45 m;
d) limea liber a culoarelor de evacuare trebuie s asigure trecerea numrului de fluxuri
determinat prin calcul;
e) la determinarea limilor libere de trecere se au n vedere i dimensiunile scaunelor,
retrase la o distana de 0,15 m de marginea mesei.
Art. 283. Este interzis amplasarea draperiilor, perdelelor, cortinelor, etc. chiar atunci cnd sunt
incombustibile, n aa fel nct s poat ntrerupe cile de evacuare ale slilor aglomerate. Pe cile
de evacuare ale slilor aglomerate nu se admit ui false sau placri cu oglinzi.
Art. 284. Pentru mobilierul care delimiteaz ci de evacuare comune interioare se asigur
condiiile corespunztoare de evacuare a utilizatorilor.
Art. 285. (1) n cldirile cu sli aglomerate cu scri rulante, este obligatorie asigurarea de ci
suplimentare de evacuare distincte i independente prin scri normale, indiferent de numrul de
fluxuri necesar, realizate conform normativului. Pentru mpiedicarea ptrunderii fumului de la un
nivel la altul, sub plafoane se iau msuri de ecranare a golului scrii rulante, cu elemente E 60
sau DH 60, realizate din materiale A1 sau A2-s1d0, cu nlimea de minimum 0,50 m i
protejarea golului pe toat lungimea cu perdele de ap realizate din sprinklere nchise sau
deschise. La fiecare nivel se indic cea mai apropiat cale de evacuare.
(2) Indiferent de limea rampei, scara rulant poate fi considerat c asigur trecerea unei
singure uniti de trecere de evacuare dac:
a) este oprit prin comanda automat n caz de incendiu;
b) poate fi oprit, de la fiecare nivel, printr-o comanda manual uor accesibila;
c) este executat din materiale A1 sau A2-s1d0, cu excepia finisajului treptelor precum
i a balustradelor i roilor de antrenare;
d) limea treptelor este de cel puin 25 cm;
e) asigur mpiedecarea propagrii fumului i focului de la un nivel la altul al cldirii,
prin dispunerea pe conturul golului din planeu a ecranelor continui E 60 sau DH 60 cu
nlimea de minimum 0,50 m i echiparea, pe toat lungimea ecranelor prevzute cu perdele
de ap realizate din sprinklere nchise sau deschise.
85

Art. 286. Uile de pe traseul evacurii publicului din slile aglomerate trebuie s se deschid n
sensul evacurii la simpla apsare a sistemelor de nchidere bar de panic i s nu aib
proeminene care ar putea ngreuna trecerea persoanelor. La uile exterioare sau care separ alte
funciuni din cldiri, se permit sisteme de zvorre fr ncuiere, uor de acionat n condiiile
aglomerrii persoanelor n fa lor.
Art. 287. n interiorul slilor aglomerate, distana dintre tocul uii i prima treapt a unei rampe
care coboar, trebuie sa fie de minimum 1,60 m n faa uilor i de 1,00 m n lateral.
Art. 288. Limea scrilor de evacuare n condiiile n care publicul aflat la diferite niveluri poate
observa incendiul n acelai timp i se ndreapt simultan spre scri, se determin dup numrul
de fluxuri ce provin din nivelul cel mai populat, la care se adaug pentru fiecare din celelalte
niveluri, limea necesar pentru evacuarea a 25% din persoanele aflate la nivelul respectiv.
Art. 289. Uile de acces la casele scrilor de evacuare nchise trebuie s aib performana la foc
indicat n tabelul 21.
Art. 290. n cldirile cu sli aglomerate, circulaiile comune orizontale destinate evacurii
utilizatorilor slii, indiferent de lungime, fr lumin i ventilaie natural, se desfumeaz n
sistem natural organizat sau mecanic.
.
Art. 291. Limea ieirilor (uilor) de la nivelul terenului, de evacuare a slilor aglomerate,
trebuie s asigure trecerea numrului total de fluxuri care vin prin scri ct i a tuturor persoanelor
de la parter.
Art. 292. Proiecia de filme i diapozitive trebuie s se fac din cabine special amenajate atunci
cnd se utilizeaz mai mult de un aparat de proiecie, precum i la eventuala proiecie de filme pe
baz de nitroceluloz (de exemplu pentru reconstituirea filmelor vechi).
Art. 293. Cabina de proiecie trebuie s aib acces la o cale de evacuare, care poate fi comun cu
cele ale publicului. Se admite scar spiral ori o scar metalic vertical avnd limea de
minimum 0,80 m.
Art. 294. n faa ieirilor la nivelul terenului din cldiri cu sli aglomerate trebuie asigurat un
spaiu liber pentru persoanele ce se evacueaz.
Art. 295. (1) Cldirile cu sli aglomerate trebuie s fie uor accesibile din drumuri publice,
asigurndu-se condiii de desfurare corespunztoare a operaiunilor de stingere i salvare a
persoanelor n caz de incendiu.
(2) Platformele exterioare pentru parcarea autovehiculelor situate n vecintatea cldirilor
cu sli aglomerate, trebuie amplasate pe cel mult 50% din perimetrul cldirii dar n afara
gabaritului liber necesar pentru evacuarea publicului din cldiri i a cilor de acces a
autospecialelor pompierilor; cile de acces a autospecialelor pompierilor i sursele de alimentare
cu ap rmn libere.
(3) Pentru cldirile cu sli aglomerate trebuie s fie asigurate condiii de acces ale
autospecialelor pompierilor cel puin pe 50% din perimetrul cldirii.
86

Art. 296. Scrile de evacuare a persoanelor din slile aglomerate pot avea rampe directe spre
subsol, atunci cnd asigur accesul la spaii destinate publicului, iar acestea sunt separate
corespunztor nivelurilor supraterane fa de alte funciuni dispuse n subsol.
Art. 297. (1) Scrile exterioare folosite pentru evacuarea slilor aglomerate trebuie s aib
nlimea treptei (contra treapta) de maxim 17 cm, iar limea treptei de minim 0,28 m, cu
condiia 2h + l = 6264; se recomand ca limea rampelor i, respectiv, adncimea podestelor s
fie de minimum 1,60 m i s fie acoperite.
(2) Planurile nclinate acoperite sunt admise ca ieiri de evacuare dac ndeplinesc
condiiile specifice acestora.
Art. 298. Curile interioare i spaiile dintre cldirile cu sli aglomerate pot fi luate n considerare
pentru evacuarea persoanelor n caz de incendiu, dac au limea suficient pentru trecerea
numrului de uniti de trecere rezultat din calcul, dar nu mai puin de 6,00 m.
Cldiri subterane
Art. 299. Cldirile civile subterane pot fi amplasate independent funcional de alte cldiri civile
sau alipite ori comasate unor cldiri supraterane.
Art. 300. (1) Cldirile civile subterane independente se proiecteaz i se realizeaz conform
normativului specific.
(2) Spaiile subterane amplasate n cldiri civile supraterane (subsoluri ale acestora) se
proiecteaz i se realizeaz conform prevederilor prezentului normativ.
(3) n spaiile subterane dispuse n construcii civile, densitatea sarcinii termice totale
rezultat din materiale i elemente de construcie, finisaje, mobilier i alte produse adpostite, nu
trebuie s depeasc 840 MJ/m2.
Art. 301. n subsolurile cldirilor civile supraterane nu este admis dispunerea unor spaii sau
ncperi cu pericol de explozie, cu substane sau produse explozive, ori gaze lichefiate. De
asemenea, nu sunt admise lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate sub 550C n alte
locuri dect n cele special amenajate i marcate, n cantitile i condiiile stabilite.
Art. 302. Poriunile subterane (subsolurile) cldirilor civile supraterane, trebuie s respecte
condiiile de ncadrare n nivelul de stabilitate la foc al cldirii supraterane, iar pentru ncperile
respective se stabilete i precizeaz riscul de incendiu.
Art. 303. Casele de scri i puurile pentru ascensoare sau alte sisteme de transport pe vertical,
inclusiv ncperile pentru mainile aferente acestora, dispuse n subsol, trebuie separate de restul
cldirii prin elemente A1 sau A2-s1d0, rezistente la foc EI 180, iar golurile de acces protejate
corespunztor cerinelor specifice cldirii supraterane, pentru poriunile subterane, conform
prevederilor de la art. 145 pn la art. 149.
Art. 304. Scrile de evacuare a utilizatorilor spaiilor subterane (subsoluri) din cldirile nalte i
foarte nalte trebuie s fie nchise n case de scri i separate rampele subterane de rampele
87

scrilor supraterane. Se asigur numai legturi funcionale ntre rampele subterane i cele
supraterane prin goluri de circulaie protejate cu ui EI1 90- C5.
Art. 305. Evacuarea fumului (desfumarea) din ncperile i spaiile subterane se asigur n
cazurile precizate n normativ, pe niveluri ale subsolului, independent de evacuarea fumului
(desfumarea) nivelurilor supraterane ale cldirii.

SECIUNEA II
PERFORMANE ALE UNOR FUNCIUNI (DESTINAII)
Art. 306. (1) Cldirile civile care includ zone cu funciuni (destinaii) diferite, trebuie considerate
corespunztor destinaiei celei mai dezavantajoase, innd seama de urmtoarea ordine de la
avantajos la dezavantajos: cldiri de locuit, cldiri administrative, de sport, cldiri de nvmnt,
de comer, de turism, cldiri de cult, cldiri de cultur, cldiri de sntate.
(2) Fac excepie de la prevederile alin. (1) situaiile n care funciunile respective se afl la
niveluri diferite sau sunt separate corespunztor normativului, caz n care fiecare funciune este
considerat i tratat ca atare.
Cldiri de locuit
Art. 307. (1). Elementele de construcie ale cldirilor de locuit grupate sau comasate n cadrul
unui compartiment de incendiu ndeplinesc condiiile stabilite n tabelul 25, iar pentru elementele
nenominalizate se respect condiiile corespunztoare nivelului de stabilitate la foc
(2) n subsolul sau demisolul cldirilor de locuit se pot realiza boxe gospodreti, dac
densitatea de sarcin termic nu depete valoarea de 840 MJ/m2.
Tabelul nr. 25.
Condiii pentru elementele de construcii la cldiri de locuit
Nivel de
Nr.
Condiii
Denumire element
stabilitate
crt.
minime
la foc
I
A1, A2-s1d0,
II
EI 60
Perei despritori ntre cldiri,
III
B-s1d0, EI 60
1.
tronsoane i apartamente
IV
C-s1d0, EI 30
2.

Perei despritori ntre bi i


buctrii, fa de celelalte ncperi
ale apartamentului

D-s2d0

I
II

A1, A2-s1d0,
B-s1d0
EI 15

Observaii

La buctriile
dispuse liber n
camera de zi
trebuie prevzut
sub plafon un
ecran cu h= 0,50
m i A1, A2-s1d0
88

Nr.
crt.

Denumire element

Nivel de
stabilitate
la foc

Condiii
minime

Observaii
sau B-s1d0

3.

4.

Perei despritori ntre boxele


gospodreti sau de depozitare din
subsol sau demisol, n cadrul unor
grupri de maxim 150 m2.
Perei despritori ntre gruprile de
boxe gospodreti menionate la
pct. 3

A1, A2-s1d0
EI 15
A1, A2-s1d0
EI 60

Ui spre
coridoare E15-C2
Sa.

Art. 308. Cldirile individuale (familiale) parter sau parter-etaj i eventual mansard, pot fi
realizate din produse i elemente de construcie A1 ... E, n condiiile ndeplinirii
corelaiei stabilite n Tabelul 12 al normativului.
Art. 309. n cldirile de locuit individuale (familiale) realizate din materiale combustibile (n
condiiile admise de normativ), se recomand utilizarea finisajelor din materiale A1 sau A2-s1d0
n buctrii i alte spaii cu foc deschis.
Art. 310. Garajele auto alipite sau nglobate cldirilor de locuit individuale se separ de acestea
prin elemente despritoare A1 sau A2-s1d0, cu rezistena la foc de cel puin EI 60.
Art. 311. (1) Cldirile de locuit colective cu apartamente i/sau garsoniere, se realizeaz din
produse i elemente de construcii corespunztoare condiiilor de corelaie ntre nivelul de
stabilitate la foc, numrul de niveluri i aria compartimentului de incendiu, stabilite n tabel 11 i
tabel 12.
(2) Cldirile de locuit care se ncadreaz n categoria cldirilor nalte sau foarte nalte,
respect prevederile specifice acestora.
Art. 312. (1) Cldirile de locuit colective cu regim de nlime peste P+11E, sunt considerate
cldiri nalte. Deasupra nivelului limit se poate afla un singur nivel tehnic ce ocup o suprafa
de maxim 70% din aria construit a cldirii i cuprinde numai ncperi pentru maini ale
ascensoarelor, spaii tehnice aferente construciei i circulaii funcionale.
(2) Cldirile de locuit, cu nlimea peste 50 m, msurat conform prevederilor art. 9. e1)
se ncadreaz n categoria cldirilor foarte nalte.
(3) n cldirile de locuit colective nalte i foarte nalte nu se admite amplasarea altor
funciuni, cum sunt comer, cazare temporar, administrative etc., dect la primul nivel subteran i
la primele 2 niveluri supraterane. Prin excepie se admite amplasarea la nivelurile subterane a
spaiilor pentru parcarea autoturismelor, cu respectarea prevederilor reglementrilor specifice i a
spaiilor tehnice i boxelor aferente funciunii de locuit.
Art. 313. n cldirile foarte nalte, pereii i planeele de separare a apartamentelor de locuit fa
de spaiile nvecinate i cile comune de circulaie, trebuie s fie A1 sau A2-s1d0, rezistente la foc
cel puin EI/REI 60, iar golurile de comunicare funcional a apartamentelor cu circulaiile
comune orizontale se protejeaz cu ui EI 30 C3 Sa.
89

Art. 314. Condiiile de performan la foc (clasa de reacie i de rezisten la foc) admise pentru
pereii care delimiteaz cile de evacuare din cldirile de locuit care nu sunt cldiri nalte sau
foarte nalte, sunt precizate n tabelul 9.
Art. 315. Scrile de evacuare a persoanelor de la etajul 1 i mansarda locuinelor individuale cu
maximum 3 niveluri precum i din cadrul apartamentelor duplex sau triplex (indiferent de tipul
cldirii de locuit), pot fi scri deschise, realizate din produse minimum D-s2d0.
Art. 316. Deschiderea uilor de la intrarea n cldirile de locuit care nu sunt nalte sau foarte
nalte, se poate face spre interior, dac numrul ocupanilor de pe un nivel este de maximum 20.
Art. 317. Uile apartamentelor spre casele de scar nu trebuie s fie prevzute cu dispozitive de
autonchidere cu excepia celor din cldirile de locuit nalte sau foarte nalte.
Art. 318. Capacitatea de evacuare (C) a unei uniti de trecere (numrul de persoane) la cldiri de
locuit, este de 80 persoane, cu excepia cldirilor nalte sau foarte nalte la care este de 70,
respectiv 60 persoane.
Art. 319. Timpul de evacuare, respectiv lungimea maxim admis a traseului de parcurs pe cile
de evacuare n cldiri de locuit, care nu se ncadreaz n categoria cldirilor nalte sau foarte
nalte, este precizat n tabelul 26.
Art. 320. Scrile cu trepte balansate sunt admise pentru evacuarea persoanelor din cldiri de
locuit atunci cnd este necesar asigurarea unei singure uniti de trecere de evacuare.
Tabel nr.26.
Timpi de evacuare la cldiri de locuit

Cldiri de locuit

Cldiri care nu sunt


nalte sau foarte
nalte, cu
apartamente

Nivelul de
stabilitate
la foc
I i II

Timpul de evacuare (lungime


maxim de evacuare)
ntr-o singur
n dou direcii
direcie (coridor
diferite
nfundat)
secunde metri secunde Metri
125
50
63
25

III

87

35

42

17

IV

63

25

30

12

30

12

20

Observaii

Distanele n
interiorul
apartamentelor de
locuit nu se limiteaz

Not: Se pot aplica prevederile art. 188.

90

Cldiri administrative
Art. 321. n cazul nglobrii unor spaii/ncperi administrative n cldiri civile cu alte funciuni
(de locuit, nvmnt, turism, comer, .a.) se respect prevederile generale de securitate la
incendiu precum i dispoziiile specifice funciunii respective.
Art. 322. Nivelurile subterane (subsoluri) se separ de restul cldiri prin planee A1 sau A2-s1d0
cu rezistena la foc corespunztoare nivelului de stabilitate la foc.
Art. 323. Scrile monumentale pot fi deschise pe toat nlimea cldirii administrative dac se
asigur msuri de limitare a propagrii focului i a fumului i se prevd scri nchise
corespunztoare asigurrii evacurii. Scara monumental se poate lua n considerare la calculul
evacurii persoanelor pentru maxim dou niveluri succesive, cu condiia s existe cel puin nc o
scar nchis de evacuare, n afar de scara monumental.
Art. 324. Casele de scri de evacuare se recomand s aib lumin i ventilaie natural.
Art. 325. n funcie de nivelul de stabilitate la foc al cldirii administrative (care nu este nalt sau
foarte nalt), pereii care separ cile comune de circulaie i evacuare a persoanelor fa de restul
cldirii, ndeplinesc i condiiile de comportare la foc din tabelul 5.
Art. 326. Rampele i podestele scrilor sau ale planurilor nclinate, respect condiiile de la art.
57.
Art. 327. Capacitatea de evacuare (C) a unei uniti de trecere de evacuare, este de maximum 80
persoane, cu excepia slilor aglomerate i a cldirilor nalte i foarte nalte la care se respecta
msurile specifice acestor cldiri.
Art. 328. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise la cile de evacuare ale
cldirilor administrative (cu excepia slilor aglomerate, cldirilor nalte i foarte nalte) sunt
precizate n tabelul 27.
Tabelul nr. 27.
Timpi de evacuare la cldiri administrative
Timp de evacuare (lungimea maxim a cii de evacuare),
atunci cnd evacuarea se face :
Nivelul de stabilitate la foc
ntr-o singur direcie
n dou direcii diferite
(coridor nfundat)
Secunde
metri
secunde
Metri
I i II
113
45
58
23
III
75
30
40
16
IV
40
16
25
10
V
25
10
15
6
Not: Se pot aplica prevederile art. 188.

91

Cldiri pentru comer


Art. 329. Cldirile pentru comer, respect, suplimentar fa de msurile comune, i prevederile
specifice. Dup destinaie i mrime, cldirile pentru comer (independente sau nglobate n
cldiri cu alte destinaii) pot fi de categoria Com 1, Com 2 sau Com 3, conform tabelului nr.28.
Art. 330. Cldirile pentru comer, independente sau nglobate n cldiri cu alte destinaii,
ndeplinesc condiiile de corelaie dintre nivelul de stabilitate la foc, numrul de niveluri i aria
compartimentului de incendiu, prevzute de la art. 207 pn la art. 211., iar n cazul nglobrii
unor spaii sau ncperi comerciale n cldiri civile cu alte funciuni, se respect prevederile
generale ale normativului (Cap. 2) precum i dispoziiile specifice cldirilor cu acele funciuni.
Art. 331. (1) Pentru spaiile comerciale subterane nchise cu aria mai mare de 300 m2, trebuie
asigurat evacuarea fumului, inclusiv a cilor de evacuare nchise aferente acestora.
(2) La cldirile sau spaiile comerciale Com 1 i Com 2 trebuie asigurat evacuarea
fumului.
Art. 332. Depozitele de mn pentru maximum 20% din produsele expuse spre vnzare, aferente
spaiilor comerciale Com 3, pot fi separate prin mobilier sau paravane de spaiile accesibile
publicului, dar nu au aria mai mare de 15% din cea a spaiului de vnzare de pe nivel.
Tabelul nr. 28.
Categorii de cldiri comerciale
Tipul cldirii
sau spaiului
comercial
Com 1

Com 2

Com 3

Destinaia i mrimea cldirii sau spaiului comercial


Cldiri tip mall, supermarketuri cu aria desfurat, centre comerciale
compuse din aglomerri de uniti comerciale* nsumnd o arie desfurat >
1500 m2
Cldiri comerciale, centre comerciale compuse din aglomerri de uniti
comerciale* nsumnd o arie desfurat mai mic de 1500 m2, restaurante,
centre de prestri servicii independente cu o arie desfurat 400 m 2, piee
nchise, prezentare-vnzare i service auto, cazinouri pentru jocuri de noroc i
similare fr limitarea ariei desfurate
Uniti comerciale* sub 400 m2, independente sau nglobate n cldiri cu alt
destinaie

* Uniti comerciale - magazine, buticuri, cafenele, restaurante, alimentaie cu autoservire,


uniti de tip fast-food, internet, agenii de vnzare servicii turistice, bilete spectacole, frizerie,
coafur, prestri servicii etc.
Art. 333. (1) La cldirile pentru comer se admit scri interioare deschise potrivit prevederilor
normativului, cu condiia asigurrii la Com 1 i Com 2 i a unei scri de evacuare nchis, sau a
92

unei scri de evacuare exterioar. Indiferent de numrul lor, scrile interioare deschise se
consider a fi toate mpreun o singur cale de evacuare i un singur flux (o singur unitate de
trecere de evacuare), a doua cale de evacuare trebuind s fie pe o scar nchis, sau o scar de
evacuare exterioar.
(2) Cile de circulaie funcional i evacuare a utilizatorilor spaiilor comerciale subterane
cu capacitatea maxim simultan mai mare de 100 utilizatori, trebuie s fie independente de cile
de evacuare ale nivelurilor supraterane cu alt destinaie, iar comunicarea ntre acestea este
admis prin ui conform prevederilor tabelelor 5 la 9.
Art. 334. n funcie de nivelul de stabilitate la foc al cldirilor pentru comer, pereii cilor de
evacuare ale persoanelor (coridoare, holuri, scri nchise) ndeplinesc condiiile din tabelul nr.6
Atunci cnd n aceste cldiri sunt sli aglomerate sau cldirile pentru comer sunt cldiri nalte ori
foarte nalte sau sunt subterane, se respect msurile specifice acestora.
Art. 335. Rampele i podestele scrilor sau planurilor nclinate respect condiiile de la art. 57 .
Art. 336. Capacitatea de evacuare (C) a unei uniti de trecere de evacuare, este de maxim 70
persoane cu excepia slilor aglomerate (Tabel 22).
Tabelul nr. 29
Condiii minime pentru perei, planee i ui ale depozitelor cu aria mai mare sau egal de 36 m2
Condiii minime de reacie la foc i
de rezisten la foc
Densitate de sarcin termic
Perei
Ui
planee
A1, A2-s1d0
EI 30 C3 Sm
q = 421 840
EI/REI 60 (EI 30)*
(EI 15 C3 Sm)*
REI 45 (REI 30)*
A1, A2-s1d0
EI 60 C3 Sm
q = 841 1680
EI 120 (EI 60)*
(EI 30-C3 Sm)*
REI 60 (REI 45)*
A1, A2-s1d0
EI 90-C3 Sm
q >1680
EI 180 (EI 90)*
(EI 45-C3 Sm)*
REI 90 (REI 60)*
*) Valorile din paranteze se aplic n cazurile n care se prevd instalaii automate de stingere a
incendiilor
NOTA: n cazul n care performanele de comportare la foc din tabelul 29 sunt inferioare celor din
tabelul 1 se adopt valorile din tabelul 1.
Art. 337. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale cilor de evacuare n
spaiile comerciale (cu excepia slilor aglomerate i a cldirilor nalte i foarte nalte), sunt
precizate n tabelul 30.

93

Tabelul nr. 30.


Timpi de evacuare a spaiilor comerciale
Timp de evacuare (lungimea maxim a caii de evacuare),
atunci cnd evacuarea se face:
Nivel de stabilitate la foc i tip
ntr-o singur direcie
de spaiu comercial
n dou direcii diferite
(coridor nfundat)
Secunde
metri
secunde
Metri
I
Com 1
125
50
63
25
Com 2 i 3
100
40
50
20
II
Com 1 i 2
105
42
53
21
Com 3
80
32
40
16
III
Com 1 i 2
53
21
38
15
Com 3
45
18
22
9
IV
Com 2 i 3
38
15
20
8
V
Com 3
25
10
15
6
Not: Se aplic prevederile art. 188.
Art. 338. Pentru estimarea numrului de persoane ce au acces n spaiile destinate publicului i
care se poate considera c reprezint 2/3 din suprafaa util a spaiului de vnzare, se iau n
considerare urmtoarele densiti ale ocupanilor:
a) pentru centre comerciale cu suprafaa util a spaiului de vnzare peste 300 m2 se
consider o persoana la 5 m2, indiferent de nivel;
b) pentru centre comerciale cu suprafaa util a spaiului de vnzare sub 300 m2, inclusiv,
se consider o persoan pe:
2 m2, la parter;
3 m2, la subsolurile 1 i 2 i la etajele 1 i 2;
5 m2, la celelalte niveluri ale subsolului i etajelor.
Art. 339. Spaiile comerciale cu mrfuri combustibile se consider cu risc mare.
Art. 340. Casele de scri de evacuare ale cldirilor pentru comer, se recomand s aib lumin i
ventilaie natural.
Art. 341. Spaiile comerciale care se ncadreaz n categoria slilor aglomerate, respect i
condiiile specifice acestora.
Art. 342. n spaiile comerciale nu sunt admise produse explozive sau cu ardere violent (muniie,
artificii, etc.), gaze inflamabile lichefiate i lichide combustibile cu temperatura de inflamabilitate
a vaporilor sub 280C. Fac excepie produsele cosmetice i farmaceutice ambalate n flacoane,
precum i magazinele special realizate pentru comercializarea unor produse periculoase.

94

Cldiri pentru sntate


Art. 343. Cldirile pentru sntate (spitale, policlinici, dispensare, cmine pentru btrni, cmine
pentru persoane cu handicap etc.), ndeplinesc condiiile comune prevzute n normativ, precum i
cele din reglementrile specifice.
Art. 344. (1) Cldirile pentru sntate trebuie s ndeplineasc condiiile de corelare ntre nivelul
de stabilitate la foc, arie construit i numr de niveluri, conform prevederilor de la art. 207 i
art. 208. Spitalele, dispensarele, policlinicile, cminele pentru btrni i persoane cu handicap,
precum i orice alte tipuri de cldiri de ngrijire a sntii cu paturi staionare trebuie s aib
nivelul I sau II de stabilitate la foc. Nivelurile subterane (subsoluri) trebuie separate de restul
cldirii prin planee A1 sau A2-s1d0 cu rezistena la foc de minimum REI 120
(2) Pe cile de evacuare, finisajele pereilor trebuie s fie din clasa de reacie la foc A1, A2
sau B cu emisie de fum s1 i fr picturi d0, iar pentru planee, plafoane false sau
suspendate trebuie s fie din clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1d0.
Art. 345. n cldirile pentru sntate sau corpurile de cldire n care sunt spitalizate persoane care
nu se pot deplasa singure, scrile cu rampe curbe sau cu trepte balansate precum i scrile
deschise nu se consider ci de evacuare; asigurarea cilor de evacuare se face numai pe scri
nchise.
Art. 346. Casele de scri de evacuare ale cldirilor pentru sntate, se recomand s aib lumin
i ventilaie natural.
Art. 347. (1) n situaiile n care n cldire sau ntr-o poriune a cldirii sunt i utilizatori care nu
se pot evacua dect cu targa sau cruciorul, gabaritele minime libere ale cilor de evacuare pentru
o unitate de trecere, cerute din considerente funcionale, sunt urmtoarele:
a) lime coridoare minim 2,20 m;
b) lime rampe de scri sau planuri nclinate, minim 1,40 m;
c) podeste/paliere de scar sau de planuri nclinate, minim 2,20 m adncime i minim 3
m lime;
d) paliere n faa lifturilor de persoane pentru bolnavi transportai cu targa sau cruciorul,
minim 2,50 m adncime i minim 3 m lime;
e) 1,40 m pentru ui.
(2) nlimea liber de trecere pe cile de evacuare trebuie s fie de minimum 2,10 m.
(3) Lifturile de persoane pentru bolnavii transportai cu targa sau cruciorul trebuie s aib
urmtoarele dimensiuni: minim 2,50 m x 1,40 m (dac se transporta 1 targ + 2 nsoitori sau 2
crucioare + 2 nsoitori) i minim 2,50 m x 2,00 m (dac se transport 2 trgi + 4 nsoitori);
(4) Se excepteaz de la prevederile speciale de evacuare (coridoare i scri cu gabarite
sporite) menionate mai sus, acele cldiri de sntate sau sectoare din spitale n care se afl numai
persoane valide, ce se deplaseaz singure, cum ar fi: laboratoare, policlinici, ambulatorii, centre
de sntate, sanatorii etc.
Art. 348. Alimentarea cu energie electric a ascensoarelor utilizate pentru evacuarea bolnavilor
transportabili cu targa ori cruciorul sau pentru persoanele cu handicap locomotor trebuie s
respecte condiiile referitoare la alimentarea ascensoarelor de pompieri.
95

Art. 349. (1) Ascensoarele utilizate i pentru evacuarea bolnavilor transportabili cu targa sau
cruciorul ori pentru persoanele cu handicap n caz de incendiu (menionate la art. 348.), trebuie
amplasate n puuri proprii, cu perei din materiale A1, rezisteni la foc minimum REI/EI 120.
Aceste puuri trebuie s fie prevzute cu ui de palier E 120, iar ascensoarele s funcioneze timp
de 120 minute de la izbucnirea incendiului i:
a) au acces la cile comune de circulaie orizontal, la un hol sau o cale de acces direct
n exterior;
b) sunt n legtur cu o scar sau o ieire spre exterior, direct sau prin intermediul unei
ci de acces separate (coridor, hol);
c) n faa uilor de palier ale acestor ascensoare se asigur o zon de ateptare care s nu
blocheze circulaia de evacuare a celorlali utilizatori dimensionat conform reglementrilor
specifice;
(2) n cldirile nalte i foarte nalte ascensoarele utilizate i pentru evacuarea bolnavilor
transportabili cu targa sau cruciorul ori pentru persoanele cu handicap n caz de incendiu trebuie
s fie protejate la foc n aceleai condiii cu ascensoarelor de pompieri.
Art. 350. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime ale cilor de evacuare n cldirile
pentru sntate, care nu sunt nalte sau foarte nalte, se asigur innd seama i de necesitatea
transportrii bolnavilor cu targa sau cruciorul, conform tabel 31.
Tabel 31.
Timpi de evacuare din cldirile pentru sntate
Timp de evacuare (lungimea maxima admis a cilor de
evacuare) atunci cnd evacuarea se face:
Nivel de stabilitate la foc
n doua direcii diferite
ntr-o singur direcie
Secunde
Metri
secunde
metri
I i II
95
38
45
18
III
45
18
30
12
IV
Numai cldiri
30
12
20
8
parter
V
20
8
15
6
Art. 351.Comportarea la foc a pereilor de pe cile de evacuare, trebuie s respecte condiiile din
tabelul 7 (dac nu sunt cldiri nalte sau foarte nalte).
Art. 352. Alctuirea i realizarea rampelor i podestelor scrilor sau a planurilor nclinate respect
condiiile de la art. 57.
Art. 353. Pentru evacuarea bolnavilor transportabili cu targa sau cruciorul, se consider
capacitatea de evacuare (C) a unei uniti de trecere de 50 persoane.
Art. 354. Pentru cile de evacuare a bolnavilor care se pot deplasa singuri, se respect condiiile
generale, dar nu se iau n considerare scrile cu trepte balansate.

96

Art. 355. Se recomand ca n cldirile pentru sntate etajate, dispunerea ncperilor pentru
bolnavi transportabili cu targa sau cruciorul, s se fac la primele niveluri supraterane.
Art. 356. La cldirile pentru sntate cu locuri de spitalizare, trebuie asigurate condiii de acces
ale autospecialelor pompierilor la cel puin dou faade, iar cele fr locuri de spitalizare la o
faad.
Cldiri pentru cultur
Art. 357. Cldirile pentru cultur (expoziii, muzee, biblioteci, cluburi, sli, centre i complexe
culturale, cinematografe, teatre, sli polivalente, etc.) n afar de msurile comune stabilite n
normativ, respect i pe cele specifice.
Art. 358. Cldirile pentru cultur trebuie s ndeplineasc condiiile de corelare ntre nivelul de
stabilitate la foc, aria construit i numrul de niveluri, conform prevederilor normativului, iar
atunci cnd includ sli aglomerate i pe cele specifice acestora.
Art. 359. Condiiile i nivelurile de performan se refer la cldiri pentru cultur care nu sunt
nalte i foarte nalte i nu se ncadreaz n categoria slilor aglomerate. Acolo unde unele articole
conin totui prevederi pentru sli aglomerate, acest lucru este specificat n mod expres.
Art. 360. Se recomand ca prin alctuirea cldirilor pentru cultur s se asigure nivelurile I, II
sau III de stabilitate la foc, n funcie de importana i valorile de patrimoniu adpostite, precum i
de numrul de persoane.
Art. 361. Pentru cldirile care nu sunt nalte, foarte nalte sau cu sli aglomerate, comportarea la
foc a pereilor i uilor de pe cile de evacuare, trebuie respectate condiiile din tabelul 7.
Art. 362. Cldirile pentru cultur care sunt nalte, foarte nalte sau includ sli aglomerate,
ndeplinesc nivelurile de performan ale acestora, corespunztor prevederilor specifice.
Art. 363. (1) n slile de teatru care au mai mult de 600 locuri i scena amenajat, scena i
anexele sale (buzunare, depozite, ateliere, etc.) se separ de sala aglomerat, prin perei rezisteni
la foc REI/EI 180, planee rezistente la foc REI 120 i cortine de siguran E 90 prevzute cu
perdele de ap cu funcionare timp de 90 minute. Fa de alte spaii accesibile publicului,
separarea se face prin perei EI 120 i planee REI 90.
(2) Dac scenele au o suprafa de maxim 50 m2, ncperile pentru artiti pot avea ui de
comunicare direct cu sala sau scena.
Art. 364. (1) n pereii rezisteni la foc ce separ sectorul slii aglomerate de scena amenajat, n
afara golului portal se admite practicarea a cte dou goluri de circulaie (cte unul de fiecare
parte a scenei), la fiecare nivel al cldirii, protejate cu ncperi tampon avnd ui rezistente la foc
EI 45-C5 Sm.
(2) n slile prevzute cu cortin de siguran, aceste goluri se amplaseaz n afara
poriunii de perete din dreptul slii, astfel nct s nu conduc direct din scen sau din anexele

97

acesteia n sala aglomerat sau cile de evacuare ale publicului, iar golurile trebuie protejate prin
ui rezistente la foc EI 90-C5 Sm.
Art. 365. La slile prevzute cu cortine de siguran, n cazuri de strict necesitate, legtura dintre
scen i ncperile pentru reflectoare, regie, etc. care comunic liber cu sala, se face prin ncperi
tampon cu perei EI 120 i planee REI 90, avnd ui rezistente la foc EI 60-C5 Sm, prevzute
cu dispozitive de autonchidere.
Art. 366. Pereii i planeele care separ scena i buzunarele scenei de anexele ei trebuie s fie cu
rezistena la foc de cel puin EI/REI 90.
Golurile dintre casa scenei i anexele sale (ateliere, cabine, birouri etc.) inclusiv spre cile de
circulaie aferente, se protejeaz prin ui sau alte elemente de protecie, cu rezistena la foc de
minim EI 45-C5 Sm.
Art. 367. Planeele cabinelor pentru artiti i ale depozitelor de materiale combustibile amplasate
sub scen, trebuie s fie rezistente la foc cel puin REI 90 pentru cabine i REI 180 pentru
depozite.
Art. 368. Pereii care separ depozitele cu materiale i produse combustibile i atelierele anexe cu risc
mare i foarte mare de incendiu fa de restul cldirii, trebuie sa fie REI 180 i fr alte goluri dect
cele strict necesare circulaiei. Aceste goluri se protejeaz cu ui rezistente la foc EI 90-C5 Sm.
Art. 369. Acoperiul casei scenei i structurile de rezisten a pasarelelor i grtarelor scenei se
execut din materiale A1 sau A2-s1d0. Golurile de acces la pasarele se protejeaz cu ui
rezistente la foc EI 90-C5 Sm, echipate cu dispozitive de autonchidere. Grtarele pasarelelor pot
fi realizate din materiale A1, A2-s1d0 sau B-s1d0.
Art. 370. Planeele care separ scena sau buzunarele scenei de alte ncperi situate deasupra lor,
trebuie sa fie minimum REI 120.
Art. 371. Pereii i planeele cabinei de proiecie cu mai mult de un aparat de proiecie a filmelor,
precum i ale depozitelor i anexelor sale, trebuie s fie A1 sau A2-s1d0 cu rezistena la foc de
minim EI 120 pentru perei i respectiv REI 60 pentru planee.
Art. 372. (1) Cabina de proiecie nu trebuie s comunice direct cu sala n care se afl publicul
dect prin vizete de proiecie i observare, protejate cu geamuri E 30; n caz de incendiu, se
acioneaz aprinderea automat a luminii din sal.
(2) Dac pentru proiecia peliculelor de siguran se folosesc becuri incandescente sau
becuri cu descrcri n gaze, avnd o putere mai mic de 2.000 W, cabina poate comunica prin ui
de EI 15- C3 Sa cu sala n care se afla publicul.
Art. 373. Comunicarea cabinei de proiecie pentru pelicule de siguran i a anexelor sale cu cile
de evacuare ale publicului se face numai prin ncperi tampon.
Art. 374. Uile cabinei de proiecie, ncperii pentru aparatajul electric i cele ale ncperii tampon
prin care comunic cu restul cldirii, trebuie s aib rezistena la foc de minimum EI 15 C3 Sa.
98

Art. 375. Se recomand ca deasupra scenei amenajate i sub scen s nu se amenajeze ncperi cu
alte destinaii, depozite de materiale combustibile i nici ateliere cu risc mare i foarte mare de
incendiu.
Art. 376. ncperea destinat serviciului pentru situaii de urgen, aferent scenelor amenajate
ale slilor cu peste 600 locuri, trebuie s prezinte o bun vizibilitate ctre scen i acces direct din
exterior i la ncperile unde sunt necesare manevre sau intervenii n caz de incendiu.
Art. 377. Pentru intervenia n caz de incendiu la prile superioare ale scenei, la nivelul
podiumului de joc, i la subsolul acesteia, se asigur accesul prin case de scri nchise sau prin
scri exterioare. Uile de acces trebuie s fie EI 45-C5 Sm.
Art. 378. Cortina de siguran trebuie s poat fi cobort, n cel mult 40 de secunde, automat i
prin comanda de la distana i manual.
Art. 379. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime ale cilor de evacuare n cldirile
pentru cultur, care nu sunt nalte sau foarte nalte, se asigura conform tabel 32.
Tabelul nr. 32.
Timpi de evacuare din cldirile pentru cultur
Timp de evacuare a cldirilor pentru cultur (lungimea maxima a cii de
evacuare), atunci cnd evacuarea se face :
Nivelul de stabilitate
ntr-o singur direcie
n dou direcii diferite
la foc
(coridor nfundat)
Secunde
Metri
secunde
metri
I i II
100
40
50
20
III
63
25
33
13
IV
35
14
20
8
V
23
9
15
6
Art. 380. (1) Scenele prevzute cu cortin de siguran, buzunarele scenelor cu o arie mai mare de
100 m2 i fosele pentru orchestra cu peste 50 persoane, se prevd obligatoriu cu dou ieiri de
evacuare distincte de cele ale slii.
(2) Pentru scenele fr cortin de siguran i pentru fosele cu mai puin de 50 de persoane,
una din cile de evacuare poate trece prin sal.
Art. 381. (1) Cile de evacuare ale balcoanelor i lojelor din sli cu scene de teatru, cele ale
ncperilor de servire a publicului, precum i cel puin una dintre cele ale platformelor deschise cu
mai mult de 100 persoane din alte categorii de sli, nu trebuie s aib traseul prin sala aglomerat.
(2) Cel puin una din cile de evacuare din buzunarele scenei i depozite, trebuie s aib
traseul separat de scen.

99

Art. 382. Pentru scenele cu suprafa mai mare de 150 m2 i buzunarele cu nlimea mai mare de
10 m trebuie asigurat evacuarea fumului n caz de incendiu prin dispozitive cu aria aerodinamic
liber de minimum 5% din aria pardoselii sau prin sistem mecanic.
Art. 383. (1) Dispozitivele de evacuarea fumului n caz de incendiu, prevzute la scene i
buzunarele acestora, sunt acionate automat, dar i manual, din locuri accesibile.
(2) Se admite nlocuirea pn la 40% din suprafaa necesar a trapelor de evacuare a
fumului, cu ferestre cu deschidere automat amplasate la partea superioar a scenei, deasupra
grtarelor.
Art. 384. Pentru intervenie n caz de incendiu se asigur accesul autospecialelor pompierilor, pe
cel puin la dou laturi ale cldirii pentru cultur.
Cldiri de nvmnt
Art. 385. Cldirile de nvmnt precolar, preuniversitar (clasa 1-12), universitar (nvmnt
superior) - care nu sunt nalte/foarte nalte, se proiecteaz i se realizeaz conform prevederilor
cu caracter general pentru cldiri cu nivel normal de nlime, avndu-se n vedere i condiiile
specifice din acest subcapitol, precum i cele admise n reglementrile specifice pentru unitile
de nvmnt.
Art. 386. Amplasarea cldirilor, de regul, se realizeaz independent, la distana fa de cldirile
nvecinate cu alt destinaie. Se recomand distane majorate cu 50% fa de cele din tabel 2.
Atunci cnd se alipesc sau comaseaz cu alte destinaii, se compartimenteaz corespunztor.
Art. 387. Amplasarea cldirilor pentru nvmnt la mai puin de 25 m de cldiri sau instalaii cu
risc mare i foarte mare de incendiu sau explozie volumetric, nu este admis.
Art. 388. Cldirile de nvmnt se proiecteaz i realizeaz n conformitate cu prevederile
generale, comune i specifice de securitate la incendiu, potrivit reglementrilor tehnice specifice,
asigurndu-se ndeplinirea condiiilor i nivelurilor de performan admise, difereniate n funcie
de vrsta utilizatorilor i programele funcionale de nvmnt.
Art. 389. ncperile cu risc mijlociu de incendiu (laboratoare, ateliere coal, etc.), trebuie s fie
dispuse, pe ct posibil, izolat fa de spaiile cu aglomerri de persoane, sau separate prin
elemente rezistente la foc, alctuite i realizate corespunztor densitii sarcinii termice i a
riscului de incendiu.
Art. 390. Spaiile auxiliare anexe (centrale termice, staii tehnice, gospodrii de combustibil,
grupuri electrogene, etc.) aferente cldirilor de nvmnt, se dispun independent sau atunci cnd
se comaseaz sau grupeaz cu construcia de nvmnt se separ prin perei i planee rezistente
la foc conform normativului i reglementrilor tehnice, avnd accese total separate de cele ale
utilizatorilor copii. Centralele termice, gospodriile de combustibil i grupurile electrogene nu vor
fi montate sub sau adiacent zonei ncperilor n care se afl n mod obinuit copiii, sli de clas,
sli specializate, sal de sport i n zona cilor de evacuare.

100

Art. 391. Folosirea sau depozitarea lichidelor ori a gazelor combustibile n alte locuri dect cele
special amenajate i n cantitile stabilite, precum i fr ndeplinirea msurilor de aprare
mpotriva a incendiilor specifice acestora, sunt strict interzise.
Art. 392. (1) Cldirile de nvmnt se realizeaz de preferin din materiale i elemente de
construcii A1 sau A2-s1d0 cu rezistene la foc corespunztoare, asigurndu-se corelaia ntre
nivelul de stabilitate, aria construit i numrul de niveluri stabilite n normativ (Tabelul 11 i
Tabelul 12). Utilizarea materialelor, produselor i a elementelor de construcii combustibile este
admis numai n limitele normativului i ale reglementrilor tehnice specifice.
(2) Cldirile de nvmnt precolar specializate (pentru copii cu dizabiliti fizice i
mentale) trebuie proiectate pentru a avea nivelul I-II de stabilitate la foc i maximum 2 niveluri
supraterane n funcie de capacitate conform reglementrii specifice.
(3) ncperile, spaiile, funciunile cu destinaie de nvmnt precolar (grdinie, cree
etc.) nu se amplaseaz n cldiri cu alte destinaii, cu excepia cldirilor civile i numai n
urmtoarele condiii:
a) cldirea trebuie s aib nivelul I - II de stabilitate la foc;
b) ncperile copiilor trebuie amplasate maximum la etajul 1 n funcie de capacitate
conform reglementarii specifice;
c) ncperile trebuie s fie separate de spaiile cu alte destinaii prin perei cu rezisten
la foc de minim EI 45 i planee cu rezistena la foc de minim REI 45.
Art. 393. n spaiile accesibile copiilor nu este admis utilizarea produselor de construcii i a
finisajelor cu clasa de reacie la foc B E cu emisii de fum s2 sau s3 i picturi d2 ori d1.
Art. 394. La cldirile de nvmnt trebuie asigurate dou ci de evacuare, distincte i
independente, astfel dispuse i alctuite nct sa poat fi uor accesibile tuturor utilizatorilor.
Art. 395. n cldirile pentru copii de vrst precolar capacitatea de evacuare a unui flux (uniti
de trecere) (C) trebuie s fie de maximum 50 de persoane, iar n celelalte cldiri de nvmnt de
maximum 70 de persoane.
Art. 396. La cldirile de nvmnt etajate casele de scri de evacuare trebuie s fie nchise pe
fiecare nivel, avnd lumin i ventilaie natural, indiferent de numrul nivelurilor supraterane ale
acestora.
Art. 397. Alctuirea i dimensionarea cilor de evacuare trebuie s corespund normativului,
dar indiferent de limile rezultate din calcul, uile dispuse pe cile de evacuare ale persoanelor
trebuie s fie cu limea de minimum 0,90 m, iar rampele scrilor i coridoarele de cel puin
1,20 m lime.
Art. 398. La dimensionarea cilor de evacuare se recomand majorarea cu 50% a limilor
prevzute n partea general a normativului, fr majorarea timpului (lungimii) de evacuare.
Art. 399. Casele de copii precolari i grdiniele din cldiri etajate, se prevd i cu scar
exterioar de evacuare (a etajelor), indiferent de numrul scrilor interioare. Cile de evacuare a

101

copiilor trebuie dimensionate conform prevederilor din partea general a normativului,


asigurndu-se limi de trecere majorate cu minimum 0,50 m.
Art. 400. Pentru slile polivalente din cldirile de nvmnt se asigur dou ci de evacuare,
dintre care cel puin una, cu acces direct din exterior (u exterioar) la nivelul terenului sau o
scar exterioar de evacuare.
Art. 401. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale cilor de evacuare n cldiri
pentru nvmnt precolar i preuniversitar (cree, grdinie, coli, licee, internate), cu
excepia cldirilor nalte, foarte nalte i cu sli aglomerate, sunt precizate n tabelul nr.33
Tabelul nr. 33.
Timpi de evacuare la cldiri pentru nvmntul precolar i preuniversitar (clasele 1-12)
Timp (lungimea maxim a cii de evacuare), atunci cnd evacuare se face:
Nivel de stabilitate
n dou direcii diferite
ntr-o singur direcie
la foc
(coridor nfundat)
Secunde
Metri
secunde
metri
I i II
75 (50)
30 (20)
50
20
III
63 (38)
25 (15)
38
15
IV
50
20
30
12
V
38
15
25
10
NOTA: 1. Valorile din parantez sunt pentru copii de vrst precolar.
2. Not: Nu se admite aplicarea prevederilor art. 188.
Art. 402. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale cilor de evacuare n cldiri
pentru nvmnt universitar, inclusiv pentru spaiile de cazare aferente acestei funciuni, cu
excepia cldirilor nalte, foarte nalte sau cu sli aglomerate, sunt precizate n tabelul 34.
Tabelul nr. 34
Timpi de evacuare la cldiri pentru nvmntul universitar
Timp (lungimea maxim a cii de evacuare), atunci cnd evacuare se face:
Nivel de stabilitate
n doua direcii diferite
ntr-o singur direcie
la foc
(coridor nfundat)
secunde
metri
Secunde
metri
I i II
125
50
63
25
III
75
30
38
15
IV
63
25
30
12
V
38
15
25
10
Not: Se pot aplica prevederile art. 188.
Art. 403. La cldirile pentru nvmnt trebuie asigurat accesul autospecialelor pentru intervenie
n caz de incendiu, la cel puin dou faade.

102

Cldiri pentru turism


Art. 404. Cldirile pentru turism (hoteluri, moteluri, pensiuni, cldiri cu camere de cazare,
bungalowuri, cabane, etc.), ndeplinesc nivelurile de performan admise n normativ i respect i
pe cele specifice.
Art. 405. n funcie de destinaie i tip de cldire, se asigur corelaia ntre nivelurile de stabilitate
la foc, numrul de niveluri i aria compartimentului de incendiu, conform prevederilor Tabelelor
nr.11 i 12. Pentru cldirile turistice care sunt nalte, foarte nalte sau cu sli aglomerate, se
respect performanele specifice ale acestora.
Art. 406. Pentru cldirile cu destinaie turistic avnd maxim 3 niveluri supraterane i cel mult
50 persoane cumulate la ambele etaje, se admit scri de evacuare cu trepte balansate dac se
consider c acestea asigur o singur unitate de trecere de evacuare, (indiferent dac limea
rampei este mai mare) i dac sunt realizate conform art. 160.
Art. 407. Scrile monumentale pot fi deschise pe toat nlimea cldirii dac se asigur msuri
de limitare a propagrii focului i a fumului i se prevd scri nchise corespunztoare asigurrii
evacurii. Scara monumental se poate lua n considerare la calculul evacurii persoanelor pentru
maxim dou niveluri succesive, cu condiia s existe cel puin nc o scar nchis de evacuare, n
afar de scara monumental.
Art. 408. (1) n cazurile n care cldirile au i niveluri subterane (subsoluri,) acestea trebuie
separate de nivelurile supraterane prin planee, rezistente la foc minimum REI 120.
(2) Spaiile unde sunt amplasate saunele amenajate n cldiri de turism se separ de restul
construciei cu perei minim REI/EI 180 minute i planee minim REI 120 minute.
Art. 409. Casele de scri de evacuare ale cldirilor pentru turism, se recomand s aib lumin i
ventilaie natural.
Art. 410. n cldiri pentru turism, nivelurile de comportare la foc ale elementelor care compun
cile de evacuare trebuie s fie conforme cu cele stabilite n tabel 8, cu excepia cldirilor nalte,
foarte nalte sau cu sli aglomerate, pentru care se respecta prevederile specifice.
Art. 411. Rampele i podestele scrilor sau planurilor nclinate, respect condiiile de la art. 57.
Art. 412. Capacitatea (C) a unei uniti de trecere de evacuare, este de maximum 70 de persoane.
Art. 413. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime ale cilor de evacuare n cldiri pentru
turism sunt conform tabel 35 (cu excepia cldirilor nalte, foarte nalte sau cu sli aglomerate).

103

Tabelul nr. 35.


Timpi de evacuare la cldiri pentru turism
Timp de evacuare (lungimi maxime ale cilor de evacuare), atunci
cnd evacuarea se face:
Nivel de stabilitate la foc
n dou direcii diferite
ntr-o singur direcie
Secunde
Metri
secunde
metri
I i II
100
40
50
20
III
75
30
40
16
IV
38 (28)
15 (11)
25 (18)
10 (7)
V
25 (18)
10 (7)
15 (11)
6 (4)
Cifrele din paranteze se aplic la cldirile montane (art. 462 la 473)

Not: Se pot aplica prevederile art. 188.


Art. 414. Pereii cilor de evacuare a persoanelor (dac nu sunt n cldiri nalte sau foarte nalte),
respect condiiile din tabelul 8.
Art. 415. La cldirile pentru turism trebuie asigurat accesul autospecialelor pentru intervenie n
caz de incendiu, pe cel puin dou faade. La cldirile parter cu maxim 40 de persoane sau la
cldirile cu maxim 20 de persoane amplasate pe terenuri cu pant mai mare de 20% se admite
accesul pe o singur faad.
Art. 416. (1) Fac excepie de la prevederile art. 404 - 415, cldirile amplasate pe raza unitilor
administrativ teritoriale care se supun Regulamentului cadru de Urbanism pentru Rezervaia
Biosferei Delta Dunrii unde accesul se poate face numai pe calea apei, iar cldirile noi sunt
proiectate conform reglementrilor specifice.
(2) Cldirile pentru turism se echipeaz cu instalaii de stingere i instalaii de detectare,
semnalizare i alarmare a incendiilor n condiiile reglementrilor specifice.
Cldiri de cult
Art. 417. Cldirile de cult (catedrale, biserici, lcauri, case de rugciuni, sinagogi, temple,
moschei, etc.), precum i ansamblurile mnstireti, ndeplinesc performanele corespunztoare
stabilite n normativ, completate cu cele specifice acestora.
Art. 418. Amplasarea cldirilor de cult, se realizeaz independent, la distan fa de cldiri
nvecinate, conform prevederilor art. 22 i Tabelului 2, sau compartimentate fa de acestea.
Art. 419. n cadrul ansamblurilor mnstireti, cldirile de cult pot fi comasate sau grupate cu alte
cldiri ale mnstirii (chilii, clopotnie etc.), n cadrul compartimentelor de incendiu normate.
Art. 420. Pereii de separare a cilor de evacuare trebuie s respecte prevederile specifice
cldirilor pentru cultur din tabelul 7. Cldirile de cult parter, cu capacitatea maxim simultan
de 200 persoane pot fi realizate din materiale, produse i elemente de construcie D-s2d0
ignifugate i asigurate numai cu stingtoare n caz de incendiu, iar pentru cele cu capaciti

104

simultane mai mari, se respecta prevederile specifice slilor aglomerate indiferent de aria ocupat
de o persoan.
Art. 421. Pentru cldirile de cult, indiferent de capacitatea maxima simultan, trebuie asigurate
cel puin dou ci de evacuare a persoanelor, distincte, independente i n direcii diferite.
Excepie fac cele cu capacitatea maxim de 30 persoane.
Art. 422. Cldirile de cult cu nivelul III V stabilitate la foc, pot avea supant (balcon) pentru
maximum 30 de persoane i a cror evacuare se poate realiza printr-o scar deschis n parterul
cldirii: se recomand asigurarea unei ieiri suplimentare a scrii direct n exterior.
Art. 423. La cldirile de cult cu subsol, trebuie asigurat accesul separat al subsolului i n cazul n
care acesta cuprinde spaii funcionale necesare cultului, se pot realiza i circulaii interioare
deschise ntre subsol i parter, cu condiia ca acestea s fie protejate mpotriva propagrii fumului
cu ecrane E 60 sau DH 60 conform art. 52 i s aib ci de evacuare luate n calcul pe scri
nchise sau exterioare, dimensionate corespunztor.
Art. 424. Utilizarea focului deschis (lumnri, candele, etc.) n cldirile de cult este admis numai
n condiiile asigurrii msurilor specifice de aprare mpotriva incendiilor i, dup caz, numai n
locurile stabilite i amenajate corespunztor.
Art. 425. La cldirile de cult cu capacitatea de peste 20 de persoane, uile de evacuare luate n
calcul trebuie s fie cu deschiderea spre exterior.
Art. 426. Cldirile de cult care prin proiect sunt prevzute cu locuri fixe (scaune, bnci, strane),
au acest mobilier fixat de pardoseal ori perei, sau solidarizat pe pachete de scaune (bnci),
conform prevederilor art. 277.
Art. 427. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale cilor de evacuare n cldiri
de cult cu sli de maximum 200 persoane, sunt precizate n tabelul 36. La cldirile de cult la care
n sal, inclusiv supante, balcoane, logii, galerii, cele n care se pot afla simultan peste 200
persoane, se aplic prevederile slilor aglomerate, indiferent de aria care-i revine fiecrei
persoane.
Tabelul nr. 36.
Timpi de evacuare a cldirilor de cult
Nivel de stabilitate la foc

I i II
III
IV
V

Timp de evacuare (lungime maxim admis a cilor de


evacuare) atunci cnd evacuarea se face:
n dou direcii diferite
ntr-o singura direcie
(coridor nfundat)
Secunde
Metri
secunde
metri
100
40
50
20
75
30
38
15
63
25
30
12
38
15
25
10
105

Not: Se pot aplica prevederile art.188.


Art. 428. Pentru cldirile de cult sau cele care sunt nglobate n cldiri cu alt destinaie, trebuie
asigurat accesul autospecialelor de intervenie pe cel puin dou faade.
Cldiri de sport
Art. 429. Cldirile de sport se proiecteaz i realizeaz n conformitate cu prevederile generale ale
normativului i ale reglementrilor specifice categoriilor n care se ncadreaz (de ex. din uniti
de nvmnt, de sntate), asigurnd performanele de comportare la foc corespunztoare.
Art. 430. Amenajrile i construciile de sport n aer liber (terenuri, bazine, etc.), respect
reglementrile specifice ale acestora. Bncile, scaunele, gradenele, etc., trebuie s fie realizate din
produse minim B-s2, C-s2 sau D-s2 iar copertinele acestora trebuie executate din produse minim
B-s2d0, C-s2d0 sau D-s2d0.
Art. 431. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime ale cilor de evacuare n cldiri pentru
sport sunt conform tabel 37, cu excepia cldirilor nalte i foarte nalte.
Tabelul nr. 37
Timpi de evacuare la cldiri de sport
Timp (lungimea maxim a cii de evacuare), atunci cnd evacuare se face:
Nivel de stabilitate
n dou direcii diferite
ntr-o singur direcie
la foc
(coridor nfundat)
secunde
metri
Secunde
metri
I i II
150
60
75
30
III
100
40
50
20
IV
75
30
38
15
V
63
25
30
12
Not: Se pot aplica prevederile art. 188.
Art. 432. Pentru cldirile de sport care se ncadreaz n categoria slilor aglomerate, trebuie
respectate prevederile normativului referitoare la aceste sli.
Art. 433. Cldirile de sport se echipeaz i doteaz cu instalaii de protecie mpotriva incendiilor
i mijloace de aprare mpotriva incendiilor, potrivit reglementrilor specifice, inclusiv cele
pentru sli aglomerate, dac este cazul.
Art. 434. Pentru cldirile de sport trebuie asigurate condiii de intervenie a autospecialelor, pe cel
puin o faad a acestora, iar atunci cnd sunt sli aglomerate, pe minimum dou faade.

106

SECIUNEA III
PERFORMANE PROPRII UNOR AMENAJRI I CLDIRI
Amenajri n aer liber
Art. 435. La proiectarea i realizarea amenajrilor n aer liber, cum sunt cele pentru ntruniri,
concerte, cinematografe, spectacole, etc. (fr perei i acoperi), se asigur respectarea msurilor
de securitate la incendiu stabilite pentru acestea (proprii).
Art. 436. Amenajrile n aer liber se dispun fa de vecinti la distanele de siguran prevzute
la art. 22. sau se compartimenteaz corespunztor. Pentru capaciti mai mari de 400 persoane
simultan, se recomand majorarea distanelor de siguran cu 100%.
Art. 437. Prin conformarea amenajrilor n aer liber spaiile pentru public trebuie distanate de
scene la minimum 3,00 m asigurndu-se, circulaii funcionale i de evacuare ale publicului, la cel
puin 6,00 m fa de scenele amenajate.
Art. 438. Structurile de rezisten din zonele destinate publicului trebuie s fie realizate din
materiale i elemente de construcie minimum D-s2d0 cu rezistena la foc de R 15.
Art. 439. Scaunele utilizate pot fi din clasa minim D-s2d0, iar atunci cnd sunt din mase plastice
trebuie s corespund clasei minimum C-s2d0 de reacie la foc.
Art. 440. (1) Amenajrile n aer liber au asigurate cel puin dou ci de evacuare a utilizatorilor,
corespunztor dimensionate, prin care acetia s ajung la nivelul terenului nconjurtor sau al
circulaiilor carosabile adiacente.
(2) Timpul de evacuare, respectiv distana maxim de parcurs de la cel mai ndeprtat loc,
pn la un acces la nivelul terenului sau n afara incintei amenajate (cu legtur la o circulaie
carosabil), trebuie s fie de maximum 125 secunde (50 m).
Art. 441. Limile circulaiilor de evacuare la amenajrile n aer liber, se determin prin calcul
conform normativului, considernd capacitatea unei uniti de trecere de evacuare (C), de
maximum 150 de persoane.
Art. 442. Distana liber de circulaie ntre rndurile de scaune, trebuie s fie de minimum 0,35 m.
Art. 443. Scaunele prevzute la amenajrile n aer liber se solidarizeaz de platforma (podina)
amenajat sau pe pachete, conform art. 277.
Art. 444. Pentru capaciti mai mari de 1.000 de persoane, amenajrile n aer liber se prevd cu
instalaie de stingere cu hidrani exteriori, asigurndu-se minimum 5 l/sec timp de 60 minute.
Art. 445. Amenajrile n aer liber se doteaz cu mijloace de prima intervenie, asigurndu-se cte
un stingtor portativ cu performana minim de stingere 21A i 113B la fiecare 250 m2 i un
107

stingtor transportabil cu performane de stingere pentru focare tip A i B cu ncrctura nominal


de 50 kg la maximum 1.000 m2.
Art. 446. Amenajrile care constituie ncperi cu aglomerri de persoane ori sli aglomerate se
echipeaz cu iluminat de securitate pentru evacuare potrivit reglementrilor n vigoare i
indicatoare de evacuare corespunztoare.
Art. 447. Amenajrile n aer liber au asigurate posibiliti de acces pentru intervenie a
autospecialelor n caz de incendiu, pe cel puin 40 % din perimetru.
Art. 448.. Instalaiile utilitare aferente amenajrilor n aer liber, se prevd i realizeaz potrivit
reglementrilor de specialitate.
Campinguri, sate de vacan
Art. 449. Proiectarea i executarea campingurilor (amenajri pentru amplasarea corturilor,
rulotelor, csuelor provizorii, etc.), cu sau fr cldiri utilitare, se realizeaz conform prevederilor
proprii de securitate la incendiu a acestora.
Art. 450. Pentru cldirile utilitare i anexele campingurilor (pentru comer, alimentaie public,
cluburi, discoteci, grupuri sociale, centrale i spaii tehnice, etc.), trebuie respectate att
prevederile generale ct i cele specifice cuprinse n normativ.
Art. 451. Campingurile se amplaseaz la distane corespunztoare fa de vecinti cu riscuri de
incendiu, inclusiv fa de drumuri internaionale i naionale, precum i de linii de ci ferate, la
mai mult de 50 m.
Art. 452. Prin organizarea interioar a campingurilor se asigur realizarea unor platforme de
campare cu aria de maximum 800 m2, delimitate de circulaii carosabile care s permit
intervenia de stingere cel puin pe o latur.
Art. 453. Platformele amenajate pentru campare trebuie delimitate i marcate corespunztor.
Art. 454. Cldirile utilitare i anexe definitive se amplaseaz la distanele de siguran stabilite la
art. 22., considernd platformele de campare drept cldiri de nivelul V de stabilitate la foc.
Art. 455. Pentru limitarea propagrii focului, ntre platformele de campare, fiecare avnd
maximum 800 m2, se asigur cel puin distana de siguran dintre cldiri cu nivelul V de
stabilitate la foc.
Art. 456. Incintele campingurilor cu aria total mai mare de 3.000 m2 se prevd cu mijloace de
alarmare n caz de incendiu i posibiliti de alertare a pompierilor.
Art. 457. La incintele campingurilor cu aria de 5.000 m2 i mai mult, se asigur stingerea din
exterior a incendiilor, prin reele cu hidrani exteriori de incendiu sau din bazine de ap i pompe

108

mobile. Debitul de stingere trebuie s fie de minimum 5 l/s, pentru o perioad de funcionare de
60 minute.
Art. 458. Cldirile utilitare i anexe definitive, se prevd cu instalaii de semnalizare i stingere a
incendiilor potrivit reglementrilor specifice.
Art. 459. (1) Campingurile se doteaz cu mijloace de aprare mpotriva incendiilor, asigurndu-se
cel puin un pichet exterior de incendiu la fiecare platform de campare.
(2) Cldirile definitive se doteaz cu mijloace de aprare mpotriva incendiilor, potrivit
reglementrilor tehnice specifice.
Art. 460. La campinguri se prevd servicii private pentru situaii de urgen n conformitate cu
prevederile reglementrilor specifice.
Art. 461. Prevederea i realizarea instalaiilor utilitare aferente, se asigur potrivit reglementrilor
tehnice de specialitate.
Cldiri montane
Art. 462. La proiectarea i realizarea cldirilor amplasate izolat, n zone montane, la nlime i n
afara localitilor, cum sunt cabane, hoteluri sanatorii etc., se asigur respectarea prevederilor
normativului, completate cu prevederile din reglementrilor tehnice specifice acestora.
Art. 463. Prin amplasare se asigur limitarea propagrii incendiilor la vecinti, (cldiri,
instalaii, masive mpdurite etc.), prin distane de siguran recomandate de cel puin cinci ori
nlimea cldirii, dar minimum cele normate.
Art. 464. Cldirile montane au spaiile de cazare separate de celelalte funciuni (restaurante,
buctrii, etc.), prin elemente rezistente la foc minimum EI/REI 60. Pentru sanatorii se respect i
dispoziiile specifice cldirilor de sntate.
Art. 465. Cldirile montane pot fi i de nivelul V de stabilitate la foc i maximum dou niveluri,
dac se asigur un sistem automat de semnalizare i alarmare imediat a utilizatorilor, iar
capacitatea maxim simultan este de maximum 50 persoane.
Art. 466. Ariile maxime admise sunt cele din tabelul 11.
Art. 467. Cile de evacuare a persoanelor n caz de incendiu trebuie separate de restul cldirii prin
elemente rezistente la foc minimum EI 30 de minute, iar scrile se nchid n case de scri separate
de restul cldirii prin perete A1 sau A2-s1d0, cu rezistena la foc de minimum EI 60, atunci cnd
asigur evacuarea a mai mult de un nivel.
Art. 468. La cldirile montane timpii de evacuare, respectiv lungimile traseelor de evacuare a
persoanelor sunt cele menionate n tabelul 35.

109

Art. 469. Spaiile tehnice anexe (centrala termic, grup electrogen, staie pompare, etc., inclusiv
depozite de materiale, produse combustibile), se realizeaz pe ct posibil n cldire independent.
Art. 470. Cldirile montane se doteaz cu mijloace de aprare mpotriva incendiilor (stingtoare
portative, transportabile i pichete de incendiu), conform normativului i reglementrilor tehnice
de specialitate.
Art. 471. (1) Cldirile montane se echipeaz cu instalaii de detectare, semnalizare i alarmare
potrivit reglementrilor specifice.
(2) Se recomand ca indiferent de capacitatea i numrul de persoane, la cldirile
prevzute cu ci de acces pentru intervenie s fie asigurat o rezerv de ap intangibil de
minimum 18 m3 ngropat sau termoizolat i nclzit la cel puin + 40C.
Art. 472. nclzirea local, cu sobe cu acumulare de cldur, este admis n cldiri cu maximum
trei niveluri, cu condiia ndeplinirii msurilor de protecie locale corespunztoare.
Art. 473. (1) La cldirile montane, trebuie organizate servicii private pentru situaii de urgen,
potrivit reglementrilor specifice.
(2) La cldirile montane cu mai mult de 100 de locuri de cazare se prevd ci de acces
pentru intervenie la cel puin dou faade.
Parcaje pentru autoturisme
Art. 474. (1) La proiectarea i realizarea parcajelor supraterane pentru autoturisme, se asigur
msurile generale de protecie la foc prevzute n prezentul normativ i n reglementarea
specific.
(2) La parcajele subterane se aplic prevederile normativului de securitate la incendiu a
parcajelor subterane pentru autoturisme.
Art. 475. Spaiile pentru parcarea autoturismelor aferente cldirilor civile sau destinate publicului,
sunt considerate spaii sau, dup caz, cldiri civile, cu risc mare de incendiu.
Art. 476. Amplasarea parcajelor nchise pentru autoturisme, poate fi realizat nglobat n cldiri
civile, alipit acestora sau independente la distanele admise, sau compartimentate corespunztor
normativului i reglementrii specifice.
Art. 477. Parcajele nchise supraterane pentru mai mult de 10 autoturisme trebuie s fie cel puin
de nivelul III de stabilitate la foc, cu respectarea prevederilor tabelului 12.
Art. 478. (1) Parcajele nchise pentru maximum 10 autoturisme, inclusiv, pot fi de nivelul IV sau
V de stabilitate la foc, cu respectarea prevederilor tabelului 12.
(2) Parcajele nchise de nivel IV de stabilitate la foc pentru maximum 10 autoturisme
inclusiv, se separ de cldirea n care sunt nglobate sau alipite prin perei REI/EI 30 i planee
REI 30. Golurile de comunicare din aceti perei trebuie s fie protejate cu ui EI 15 C5.
Art. 479. (1) Parcajele supraterane pentru autoturisme se clasific astfel:
110

a) Parcaj tip P1 : de la 11 la 100 de autoturisme ;


b) Parcaj tip P2 : intre 101 i 300 de autoturisme ;
c) Parcaj tip P3 : intre 301 i 1000 de autoturisme ;
d) Parcaj tip P4 : peste 1000 autoturisme .
(2) Parcajele nchise pentru mai mult de 10 autoturisme se separ de cldirea n care sunt
nglobate sau alipite astfel:
a) pentru nivelul III de stabilitate la incendiu prin perei REI/EI 60 i planee REI 60;
b) pentru nivelul II de stabilitate la incendiu prin perei REI/EI 120 i planee REI 120;
c) pentru nivelul I de stabilitate la incendiu prin perei REI/EI 180 i planee REI 180.
(3) Comunicarea parcajului nchis pentru mai mult de 10 autoturisme cu alte cldiri sau
cu alte destinaii se realizeaz prin ncperi tampon ventilate n suprapresiune prevzute cu ui
EI C5 avnd rezistena la foc egal cu jumtate din cea pereilor, iar pentru cele cu mai puin
de 10 autoturisme numai prin ui EI C5 avnd rezistena la foc egal cu jumtate din cea
pereilor.
Art. 480. Parcajele nchise alipite cldirilor de locuit i avnd capacitatea de maximum 10
autoturisme, se separ de acestea printr-un perete despritor cu rezistena la foc de minimum EI
60.
Art. 481. (1) Parcajele nchise trebuie s asigure posibiliti de evacuare a utilizatorilor n caz de
incendiu, cu timp de evacuare care s nu depeasc:
a) 100 de secunde (40 m) n dou direcii i respectiv 63 de secunde (25 m) ntr-o
direcie (coridor nfundat), n cldiri de nivelul I - II de stabilitate la foc;
b) 75 de secunde (30 m) n dou direcii i respectiv 45 secunde (16 m) ntr-o direcie
(coridor nfundat), n cldiri de nivelul III de stabilitate la foc.
c) 30 de secunde (12 m) pn la o u n exterior, n cldiri de nivelul IV sau V de
stabilitate la foc.
(2) Parcajele deschise i puternic ventilate trebuie s asigure posibiliti de evacuare a
utilizatorilor n caz de incendiu, cu timp de evacuare care s nu depeasc:
a) 125 de secunde (50 m) n dou direcii i respectiv 75 de secunde (30 m) ntr-o
direcie (coridor nfundat), n cldiri de nivelul I - II de stabilitate la foc;
b) 100 de secunde (40 m) n dou direcii i respectiv 50 de secunde (20 m) ntr-o
direcie (coridor nfundat), n cldiri de nivelul III de stabilitate la foc;
c) 30 de secunde (12 m) pn la o u n exterior, n cldiri de nivelul IV sau V de
stabilitate la foc
(3) Pentru determinarea numrului de utilizatori se consider o simultaneitate de 15% din
numrul de autoturisme i dou persoane n fiecare autoturism.
Art. 482. (1) Parcajele nchise pentru autoturisme, cu capacitatea mai mare de 5 locuri de parcare,
dar mai mic de 10 locuri, inclusiv, trebuie s aib asigurat evacuarea fumului produs n caz de
incendiu prin tiraj natural-organizat, asigurnd o arie aerodinamic liber de 1% din suprafaa
util a parcajului, sau prin tiraj mecanic.
(2) n parcrile puternic ventilate, definite conform art. 9. dd), i parcrile deschise,
definite conform art.9 lit. e6), se consider c este asigurat evacuarea fumului n caz de incendiu.

111

(3) Parcajele nchise pentru autoturisme, cu capacitatea mai mare de 10 autoturisme


trebuie s aib asigurat evacuare fumului similar prevederilor Normativului de securitate la
incendiu a parcajelor subterane pentru autoturisme, NP 127:2009.
Art. 483 (1) Parcajele nchise supraterane pentru autoturisme care sunt echipate cu instalaii
automate de stingere a incendiilor tip sprinkler se separ cu perei despritori rezisteni la foc
EI 60, n arii de maximum 6000 m.
(2) Parcajele nchise supraterane pentru autoturisme care nu sunt echipate cu instalaii
automate de stingere a incendiilor tip sprinkler, n cazurile i condiiile admise de normativ, se
separ cu perei despritori rezisteni la foc EI 60, n arii de maximum 3000 m.
(3) Golurile de circulaie funcional din pereii despritori rezisteni la foc EI 60,
prevzui la alin. (1) i alin. (2), se protejeaz pe circulaiile pentru autoturisme cu elemente de
nchidere rezistente la foc EI 60-C.
(4) Pe circulaiile pietonale din parcaj, golurile de circulaie funcional din pereii despritori
rezisteni la foc EI 60 se protejeaz cu ui pe balamale sau pivoi, rezistente la foc EI 60-C.
(5) Pereii de separare dintre parcaj i anexele funcionale ale acestuia/spaiile destinate
activitilor conexe menionate n Normativul de securitate la incendiu a parcajelor subterane
pentru autoturisme NP 127:2009, trebuie s aib rezistena la foc corespunztoare destinaiei
ncperii i densitii de sarcin termic, conform tabel 10. Golurile de comunicare funcional
din aceti perei se protejeaz cu ui EI2 C avnd rezistena la foc egal cu jumtate din cea a
pereilor.
Art. 484. Proiectarea i realizarea instalaiilor utilitare aferente parcajelor pentru autoturisme se
asigur n conformitate cu prevederile reglementrilor de specialitate.
Art. 485. n parcajele pentru autoturisme se recomand asigurarea a minimum unui stingtor
portativ cu performana de stingere 21A i 113B la fiecare 10 locuri de parcare, precum i
stingtoare transportabile, recomandndu-se un stingtor cu performan de stingere pentru focar
tip A i B de minimum 50 kg la fiecare 500 m2.
Art. 486. Parcajele pentru autoturisme trebuie s aib constituite servicii private pentru situaii de
urgen, potrivit reglementrilor specifice.

112

CAPITOLUL 5
PERFORMANTE COMUNE CLDIRILOR DE PRODUCTIE
I/SAU DEPOZITARE
SECIUNEA I
NIVELURI DE STABILITATE LA FOC
Risc de incendiu
Art. 487. Pentru zonele, ncperile, compartimentele de incendiu i cldirile independente de
producie i/sau depozitare, se determin riscuri de incendiu, conform prevederilor de la art. 13
pn la art.15. din prezentul normativ.
Art. 488. La instalaiile tehnologice de producie amplasate n aer liber, riscul de incendiu se
determin de tehnolog, independent pentru fiecare instalaie care prezint caracteristici diferite din
acest punct de vedere, stabilind i asigurnd, dup caz, msurile de protecie la foc i nivelurile
de performan necesare preciznd obligatoriu zonele pn la care se aplic msurile de protecie
stabilite.
Art. 489. Delimitarea zonelor pn la care se extind msurile de protecie la foc impuse de
riscurile foarte mari de incendiu i existena pericolului de explozie sau de amestecuri explozibile
de praf, este obligatorie i se face avnd n vedere posibilitatea prezenei n timpul funcionrii
normale i n caz de avarie a amestecurilor de aer cu gaze, vapori sau praf, n concentraii cu
pericol de explozie.

SECIUNEA II
AMPLASAREA I CONFORMAREA LA FOC
Amplasare
Art. 490. Cldirile de producie i/sau depozitare independente, comasate sau grupate n
conformitate cu recomandrile generale, se amplaseaz la distane de siguran stabilite potrivit
prevederilor de la art. 22 sau se compartimenteaz corespunztor.
Art. 491. Cldirile de producie i/sau depozitare cu risc foarte mare de incendiu, se amplaseaz
independent, la distane normate, sau compartimentate fa de alte cldiri sau instalaii, iar
poriunile de cldire alipite ori nglobate se separ de restul cldirii, prin elemente de
compartimentare corespunztoare, avnd n vedere i prevederile art. 14. i 15.
Art. 492. La cldiri independente, poriuni, spaii ori ncperi cu pericol de explozie risc foarte
mare de incendiu se precizeaz i delimiteaz obligatoriu zonele de protecie pn la care
trebuie asigurate msurile specifice acestora.

113

Conformare la foc
Art. 493. Ariile construite ale cldirilor i compartimentelor de incendiu i numrul de niveluri
admise pentru cldiri de producie i/sau depozitare, sunt cele precizate n tabelul nr. 38.
Tabelul nr. 38
Arii construite la sol i numr de niveluri admise pentru cldiri i compartimente de incendiu ale
cldirilor de producie i/sau depozitare
Categoria de Nivelul de
Numr de Aria maxima construit (la sol) admis pentru cldiri sau
risc de
stabilitate la
niveluri
un compartiment de incendiu (m2)
incendiu
foc
admise
Cldire parter
Cldire cu dou
Cldire cu peste
niveluri
dou niveluri
0
1
2
3
4
5
Risc foarte
I - II
3
nelimitat
3.500
2.600
mare
Risc mare
I
nelimitat
nelimitat
nelimitat
nelimitat
de incendiu
II
6
nelimitat
11.700
7.800
III
3
5.200
3.500
2.600
IV
2
2.800
2.000
nu se admit
V
1
1.200
nu se admit
nu se admit
Risc
I - II
nelimitat
nelimitat
nelimitat
nelimitat
mijlociu de
III
3
6.500
5.200
3.500
incendiu
IV
2
3.500
2.600
nu se admit
V
1
1.500
nu se admit
nu se admit
Risc mic de
I - II
nelimitat
nelimitat
nelimitat
nelimitat
incendiu
III
3
7.800
6.500
3.500
IV
2
3.500
2.600
nu se admit
V
2
2.600
1.500
nu se admit
NOTA: 1. Ariile construite se pot majora cu 100% pentru cldirile i compartimentele de
incendiu echipate cu instalaii automate de stingere, sau cu 25% pentru cele echipate cu instalaii
automate de semnalizare a incendiilor. Majorrile menionate nu se cumuleaz.
2. La cldiri i compartimente de incendiu cu dou sau mai multe niveluri, se poate mri aria
parterului acestora n limitele admise numai pentru cldiri parter, dac planeul de deasupra
parterului este rezistent la foc minimum REI 180 i nu are goluri neprotejate.
3. n cazuri justificate tehnic, la cldiri de nivelul II de stabilitate la foc se poate mri numrul
de niveluri dac procesul tehnologic o impune, cu condiia lurii unor msuri speciale de
protecie care s reduc posibilitile de propagare a incendiilor de la un nivel la altul.
Art. 494. Nu se recomand dispunerea ncperilor i spaiilor cu pericol de explozie, n
subsolurile cldirilor supraterane, iar atunci cnd aceast soluie este impus din punct de vedere
tehnic i tehnologic, se face numai n condiiile separrii nivelurilor prin planee rezistente la
explozie.

114

Art. 495. n spaiile de producie nu se depoziteaz liber materiale sau produse combustibile ori
incombustibile, dect n cantitile i sorturile strict necesare fluxului tehnologic pentru un schimb
de lucru.
Art. 496. Prin conformarea spaiilor de producie i/sau depozitare se urmrete limitarea
posibilitilor de propagare a focului i a fumului, asigurndu-se dispunerea celor periculoase n
zone distincte i cu luarea msurilor de protecie necesare.

SECIUNEA III
ALCTUIRI CONSTRUCTIVE
Art. 497. Pereii i planeele ncperilor i spaiilor nchise cu risc mijlociu, mare sau foarte mare
de incendiu trebuie s fie realizai din produse avnd clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1d0.
Art. 498. Plafoanele suspendate de orice fel nu sunt admise la ncperi i spaii nchise cu risc
foarte mare de incendiu cu pericol de explozie volumetric.
Art. 499. Elementele de construcie care delimiteaz spaii cu pericol de explozie, trebuie s fie
A1, iar atunci cnd le separ de restul cldirii, trebuie s fie i rezistente la explozie.
Art. 500. Grinzile, rampele, podestele i treptele scrilor interioare de circulaie funcional la
platforme de lucru, fr locuri permanente de munc, trebuie s fie rezistente la foc minim R 15 i
realizate din materiale clasa de reacie la foc A1.
Art. 501. (1) Spaiile de producie i/sau depozitare cu risc mijlociu, mare sau foarte mare de
incendiu i aria mai mare sau egal de 36 m2, se desfumeaz prin sistem natural organizat sau
mecanic.
Art. 502. Spaiile, ncperile i cldirile cu pericol de explozie volumetric, se alctuiesc potrivit
prevederilor de la art. 74 pn la art. 83 din prezentul normativ i a reglementrilor tehnice
specifice.

SECIUNEA IV
LIMITAREA PROPAGRII FOCULUI I A FUMULUI
Art. 503. Elementele de construcii utilizate pentru mpiedicarea propagrii focului i a fumului
trebuie s fie de tipul celor stabilite n Cap.2 seciunea IV i art. 52 din normativ.
Art. 504. n funcie de densitatea cea mai mare a sarcinii termice din spaiile pe care le despart,
pereii i planeele trebuie s reziste la foc conform prevederilor tabelului nr.10.

115

Art. 505. Pereii de separare ai caselor de scri i ai ascensoarelor corespunztoare spaiilor cu


pericol de explozie trebuie s fie rezisteni la explozie, iar golurile de circulaie funcional se
protejeaz corespunztor prevederilor de la art. 121 pn la art.123.
Art. 506. Pereii i planeele de separare a anexelor tehnico-sociale, laboratoarelor i atelierelor
anex fa de ncperile i spaiile cu pericol de explozie, trebuie s fie rezistente i la explozie,
iar golurile de comunicare strict funcionale din acestea trebuie s fie protejate corespunztor
prevederilor prezentei reglementri.
Art. 507. (1) Pereii despritori dintre spaiile cu risc foarte mare de incendiu, fr risc de
explozie volumetric, i anexele tehnico-sociale, laboratoarele i atelierele anexa ale acestora (cu
excepia grupurilor sanitare), trebuie s aib rezistena la foc determinat n concordan cu
prevederile tabelului nr.10. Golurile de comunicare din aceti perei se protejeaz cu elemente
rezistente la foc EI -C5 Sm avnd nivelul de performan egal cu jumtate din valoarea minim
impus peretelui.
(2) Planeele de separare trebuie s fie rezistente la foc conform prevederilor tabelului
nr.10, iar eventualele goluri din acestea trebuie protejate cu elemente de nchidere rezistente la
foc EI -C5 Sm, avnd acelai nivel de performan cu cel al planeelor.
Art. 508. (1) Pereii despritori dintre spaiile cu risc mare de incendiu i anexele tehnico-sociale,
laboratoarele i atelierele anexa ale acestora (cu excepia grupurilor sanitare), trebuie s aib
rezistena la foc determinat n concordan cu prevederile tabelului nr.10. Golurile de
comunicare din aceti perei se protejeaz cu elemente rezistente la foc EI -C5 Sm avnd nivelul
de performan egal cu jumtate din valoarea minim impus peretelui.
(2) Planeele de separare trebuie s fie rezistente la foc conform prevederilor tabelului
nr.10, iar eventualele goluri din acestea trebuie protejate cu elemente de nchidere rezistente la
foc EI -C5 Sm, avnd acelai nivel de performan cu cel al planeelor.
Art. 509. n spaiile nchise (ncperile) pentru producie cu risc foarte mare de incendiu, fr
risc de explozie volumetric, risc mare, mijlociu sau mic de incendiu, este admis realizarea
birourilor din elemente A1 sau A2-s1d0 care pot avea ferestre cu geamuri spre spaiul de
producie, destinate personalului ce conduce nemijlocit producia (maitri, supraveghetori,
conducere, etc.).
Art. 510. (1) Circulaiile orizontale din cldirile de producie i/sau depozitare vor avea
performana la foc a pereilor i planeelor, respectiv a elementelor de protecie a golurilor din
acetia cu cea corespunztoare fiecrei funciuni cu care comunic.
(2) Circulaiile comune orizontale din cldirile de producie i/sau depozitare cu lungimea
mai mare de 30 m fr lumin i ventilaie natural se desfumeaz prin sistem natural organizat
sau mecanic.

116

SECIUNEA V
CI DE EVACUARE N CAZ DE INCENDIU
Art. 511. (1) Pentru cldirile de producie i/sau depozitare trebuie asigurate ci de evacuare n
caz de incendiu n numr suficient, corespunztor dispuse, alctuite i dimensionate, potrivit
prevederilor Cap 2 seciunea V i ale celor specifice.
(2) La depozitele fr personal permanent de lucru, nu este obligatorie asigurarea cilor de
evacuare n caz de incendiu.
Art. 512. n cldirile de producie i/sau depozitare, pot fi considerate ci de evacuare i cele care
trec prin:
a) ncperi sau spaii cu risc mijlociu sau mic de incendiu, dac servesc la evacuarea
persoanelor din spaiile de producie nvecinate sau din anexele tehnico-sociale ale acestora,
precum i n cazurile stabilite de la art. 513 pn la art.516.
b) ncperi sau spaii cu risc mare de incendiu, dac servesc la evacuarea persoanelor din
spaiile de producie nvecinate, atunci cnd nu constituie singura lor cale de evacuare; a doua
cale de evacuare poate fi constituit tot de un spaiu cu risc mare de incendiu, dac traseele
sunt distincte i separate ntre ele prin perei rezisteni la foc minimum EI 60, iar golurile de
circulaie din acetia sunt protejate cu elemente de nchidere EI1 30-C5 Sm
c) ncperi sau spaii cu risc foarte mare, dac servesc la evacuarea persoanelor din spaii
de producie sau depozitare de acelai risc de incendiu i nu constituie singura lor posibilitate
de evacuare.
Art. 513. Se admite ca evacuarea persoanelor din birourile destinate celor care conduc nemijlocit
producia (maitri, supraveghetori, conducere, etc.) amplasate n spaiul de producie sau
depozitare, s se poat asigura numai prin spaiul respectiv.
Art. 514. (1) Pereii caselor de scri nchise din cldirile de producie i/sau depozitare trebuie s
aib rezistena la foc dat de cea mai mare valoare dintre cea rezultat din aplicarea dispoziiilor
art. 55 i cea determinat n conformitate cu prevederile tabelului nr.10, fr a lua n considerare
valorile din parantez prevzute n cazul echiprii cu instalaii automate de stingere a incendiilor.
(2) Golurile de acces la scrile de evacuare nchise din cldirile de producie i/sau
depozitare, se protejeaz cu elemente avnd rezistena la foc EI-C5 Sm egal cu jumtate din
performana la foc a pereilor.
Art. 515. (1) Golurile de acces la ascensoare sau alte mijloace de transport pe vertical (palier),
din cldirile de producie i/sau depozitare se protejeaz cu:
a) ui realizate din materiale clasa de reacie la foc A1 atunci cnd accesul se face din
spaii nchise (ncperi) cu risc mic de incendiu;
b) ui rezistente la foc EI1 30 atunci cnd accesul se face din spaii nchise (ncperi) cu
risc mijlociu de incendiu;
c) ui rezistente la foc minimum EI1 60, atunci cnd accesul se face din spaii nchise
(ncperi) cu risc mare de incendiu;

117

d) ncperi tampon ventilate n suprapresiune avnd uile rezistente la foc minim EI1 45,
atunci cnd accesul se face din spaii nchise (ncperi) cu pericol de explozie volumetric
(risc foarte mare de incendiu);
e) ui rezistente la foc minimum EI1 90 sau ncperi tampon cu uile EI1 45, atunci cnd
spaiile nchise (ncperile) sunt de depozitare a materialelor sau substanelor combustibile cu
densitatea sarcinii termice mai mare de 1680 MJ/mp.
Art. 516. Scrile de evacuare interioare deschise, sunt admise n cldirile de producie i/sau
depozitare, n urmtoarele cazuri:
a) cldiri de nivelul I, II sau III de stabilitate la foc, cu risc mic de incendiu, dac servesc
la evacuarea persoanelor de la cel mult dou niveluri i n total numrul acestora nu depete
100 de persoane;
b) cldiri de nivelul I II de stabilitate la foc, cu risc mijlociu de incendiu, dac servesc
la evacuarea persoanelor de la cel mult dou niveluri i n total, numrul acestora nu depete
50 de persoane;
c) cldiri de nivelul I II de stabilitate la foc, cu risc mare de incendiu, dac servesc la
evacuarea unui singur nivel, iar numrul total de persoane este de maximum 30.
Art. 517. (1) Grinzile, rampele i podestele scrilor de evacuare interioare deschise menionate la
art. 516, trebuie s ndeplineasc condiiile de comportare la foc stabilite la art. 57.
(2) n cldiri de producie de nivelul I, II, III sau IV de stabilitate la foc, indiferent de
riscul de incendiu, atunci cnd scrile deschise sunt prevzute numai pentru accesul personalului
la maini, utilaje, pasarele, platforme deschise, planee cu goluri neprotejate, etc. care nu
constituie locuri permanente (fixe) de lucru, grinzile i podestele acestor scri deschise de acces
trebuie s fie rezistente la foc minimum R 15 i s fie realizate din materiale avnd clasa de
reacie la foc A1.
Art. 518. (1) n cldirile de producie i/sau depozitare, rampele scrilor aferente subsolului
trebuie s fie separate de rampele scrilor supraterane, inclusiv de parterul cldirii, prin elemente
de construcie A1 sau A2-s1d0, cu rezistena la foc stabilit n funcie de rezistena la foc a
pereilor casei de scar conform art.55, asigurndu-se accesul la rampele subterane direct din
exterior.
(2) Eventualele goluri de acces funcional ntre rampele subsolului i cele supraterane la
nivelul parterului, se protejeaz cu elemente de nchidere EI1-C5 Sm cu rezistena la foc egal cu
jumtate din cea a pereilor casei de scar.
(3) Fac excepie prevederile de la alin. (2) accesele strict funcionale la subsolurile tehnice,
precum i cazurile n care subsolul nu este separat de construcia suprateran prin planeu plin,
rezistent la foc.
Art. 519. Pentru evacuarea persoanelor din locurile permanente de lucru ale platformelor
supraterane de producie i/sau depozitare deschise (fr nchideri perimetrale), inclusiv a
ncperilor de lucru amenajate pe acestea, se asigur, indiferent de numrul de niveluri i
categoria de risc de incendiu, scri nchise sau deschise de evacuare, amplasate, alctuite i
realizate conform prevederilor normativului.

118

Art. 520. Scrile exterioare deschise de evacuare, se amplaseaz i realizeaz astfel nct
circulaia utilizatorilor s nu poat fi blocat de flcrile sau fumul produs n caz de incendiu la
construcia (platformele) pentru care se prevd, sau la obiecte situate n vecintate.
Art. 521. (1) La determinarea unitilor de trecere de evacuare ce trebuie asigurate n caz de
incendiu, la construciile de producie se ia n considerare totalul personalului permanent din cel
mai numeros schimb, stabilit prin proiect.
(2) Pentru vestiare se iau n considerare 1 schimburi.
(3) Pentru depozite se ia n considerare personalul cu activitate permanent, stabilit prin
proiect. Atunci cnd nu este necesar personal permanent n depozit, condiiile de evacuare nu sunt
obligatorii.
Art. 522. Capacitatea de evacuare a unei uniti de trecere de evacuare (C) se determin conform
tabel nr.39.
Tabelul nr. 39
Capaciti de evacuare la cldiri de producie i/sau depozitare
Cldiri de producie i/sau depozitare cu nivel
Capacitatea de evacuare (C) a unei uniti de
de risc de incendiu:
trecere (numr de persoane)
Foarte mare
65
Mare
75
Mijlociu sau mic
90
Art. 523. Timpii de evacuare, respectiv lungimile maxime admise ale cilor de evacuare din
cldirile de producie i/sau depozitare, sunt conform tabel nr. 40.
Tabelul nr. 40.
Timp (lungime) de evacuare la cldiri de producie
Cldiri de producie
i/sau depozitare
Timp de evacuare (lungime ci de evacuare)
O singur direcie
In dou direcii diferite
(coridor nfundat)
Nivelul de
Riscul de
stabilitate
Pentru parterul
Pentru etaje sau
Pentru parter, etaje
incendiu
la foc
cldirii
subsoluri
i subsoluri
secunde
Metri
Secunde
metri
secunde
metri
Foarte
I - II
75
30
63
25
50
20
mare
I - II
250
100
188
75
63
25
Mare
III
200
80
150
60
63
25
IV
125
50
75
30
63
25
V
113
45
63
25
63
25
I - II
nu se limiteaz
Mijlociu
III
250
100
188
75
63
25
sau mic
IV
150
60
125
50
63
25
V
125
50
100
40
63
25
119

NOTA: Timpul de evacuare (lungimea maxim a cii de evacuare,) nu se normeaz n toate


situaiile n care la fiecare nivel al cldirii se pot afla simultan maximum 10 persoane, indiferent
de riscul de incendiu i nivelul de stabilitate la foc al cldirii.

SECIUNEA VI
INSTALAII UTILITARE AFERENTE CLDIRILOR
Art. 524. (1) Echiparea, proiectarea i realizarea instalaiilor utilitare aferente construciilor de
producie i/sau depozitare, trebuie s fie corespunztoare riscurilor de incendiu din spaiile
respective.
(2) Este interzis utilizarea sistemelor i instalaiilor cu foc deschis n ncperile, spaiile
i construciile cu pericol de incendiu sau explozie.
(3) n spaiile i ncperile n care se degaja gaze, vapori, praf sau pulberi (substane)
combustibile, trebuie asigurat evacuarea acestora pe msura degajrii lor, astfel nct s nu
conduc la formarea unor concentraii cu pericol de explozie.
(4) Sistemele i instalaiile de ventilare ale ncperilor i spaiilor n care se utilizeaz,
manipuleaz sau prelucreaz substane inflamabile, precum i ale depozitelor cu aria mai mare sau
egal de 36 m2 pentru materiale sau substane combustibile, trebuie s fie independente de alte
sisteme sau instalaii de ventilare ale cldirii.

SECIUNEA VII
CI DE ACCES, INTERVENIE I SALVARE
Art. 525. Cldirile de producie i/sau de depozitare trebuie s fie accesibile autospecialelor de
intervenie pe cel puin dou laturi/faade. Fac excepie cldirile cu aria desfurat de maximum
de 600 m2 , la care accesul de intervenie poate fi pe o singur latura/faad.
Art. 526. Cile exterioare de acces pentru autospeciale, realizate conform prevederilor
normativului, trebuie s permit intervenia n special la zonele mai periculoase ale cldirii, la
deschiderile (protejate sau neprotejate) din pereii exteriori, precum i la sursele de alimentare cu
ap.
Art. 527. Cile de circulaie interioar stabilite pentru intervenie n caz de incendiu trebuie s fie
alctuite, echipate i marcate corespunztor, astfel nct s fie uor de recunoscut de ctre
personalul de intervenie.

120

SECIUNEA VIII
DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE DE STINGERE A INCENDIILOR I
SERVICIUL PENTRU SITUAII DE URGEN
Art. 528. (1) Cldirile de producie i/sau depozitare se doteaz cu mijloace tehnice de stingere a
incendiilor corespunztoare riscurilor de incendiu din ncperile i spaiile respective.
(2) Se prevd stingtoare portative, prevzndu-se, un stingtor portativ cu performana de
stingere 21A i 113B la maximum 150 m2 arie desfurat la spaiile cu risc foarte mare (pericol
de explozie volumetric) sau cu risc mare i respectiv la maximum 200 m2 la spaiile cu risc
mijlociu sau mic, dar minimum dou stingtoare pe fiecare nivel al cldirii.
Art. 529. n ncperile i spaiile cu aria desfurat mai mare de 500 m2 i n care se pot afla
lichide combustibile se prevd i stingtoare transportabile cu performan de stingere pentru
focar tip A i B, recomandndu-se un stingtor de minimum 50 kg la fiecare 500 m2.
Art. 530. n spaiile i ncperile nchise pentru parcarea autovehiculelor se recomand
asigurarea a minimum un stingtor portativ cu performana de stingere 21A i 113B la fiecare 10
locuri de parcare, precum i stingtoare transportabile cu performan de stingere pentru focar tip
A i B recomandndu-se un stingtor de minimum 50 kg la fiecare 500 m2.
Art. 531. Suplimentar fa mijloacele tehnice de stingere precizate de la art. 529 la 531, spaiile,
ncperile, compartimentele i cldirile de producie i/sau depozitare se doteaz, dup caz, cu lzi
cu nisip, panouri pentru incendiu, etc., n funcie de substanele utilizate i condiiile specifice.
Art. 532. Mijloacele tehnice de stingere cu care se echipeaz i doteaz cldirile de producie
i/sau depozitare trebuie astfel dispuse nct s fie uor accesibile personalului n caz de incendiu.
Art. 533. Pentru cldirile sau grupurile de cldiri de producie i/sau depozitare trebuie
constituite servicii pentru situaii de urgen potrivit reglementrilor specifice.
Art. 534. Nivelul de dotare i ncadrare cu personal al serviciului pentru situaii de urgen
precum i categoria acestuia se stabilesc n funcie de periculozitate, amplasare, vulnerabilitatea la
incendiu i efectele unui eventual incendiu, avnd n vedere i scenariile de securitate la incendiu
conform reglementrilor tehnice specifice.

121

CAPITOLUL 6
PERFORMANE SPECIFICE CLDIRILOR DE PRODUCIE
I/SAU DEPOZITARE
SECIUNEA I
PERFORMANE ALE TIPURILOR DE CLDIRI DE PRODUCIE I/SAU
DEPOZITARE
Art. 535. Pentru cldirile, spaiile i ncperile de producie se stabilesc i precizeaz riscurile de
incendiu. Pentru cldirile de depozitare trebuie precizate riscurile de incendiu i clasele de
periculozitate, stabilite conform normativului.
Art. 536. Cldirile de producie i/sau depozitare pot fi amplasate independent, grupate ori
comasate cu alte cldiri de producie i/sau depozitare n limitele compartimentelor de incendiu
admise i n condiiile stabilite n normativ.
Art. 537. Cldirile i spaiile de producie i/sau depozitare nu se grupeaz sau comaseaz cu
cldiri civile, n limitele aceluiai compartiment de incendiu, fiind obligatorie separarea lor cu
perei i planee rezistente la foc conform prevederilor normativului.
Art. 538. Prin conformarea cldirilor de producie i/sau depozitare se urmrete dispunerea
spaiilor cu risc mare sau foarte mare de incendiu pe ct posibil, n zone distincte i asigurarea de
msuri de protecie la foc corespunztoare, astfel nct n caz de incendiu s nu fie afectate arii
mari construite ori s pun n pericol obiecte nvecinate sau ele s fie periclitate de vecinti.
Art. 539. (1) Intre poriunile de cldiri independente funcional dar comasate n cadrul unui
compartiment de incendiu, se prevd elemente despritoare (perei, planee) A1 sau A2-s1d0 cu
rezistena la foc determinat n funcie de densitatea sarcinii termice cea mai mare a spaiilor
adiacente, fr a fi mai mic de EI/REI 90.
(2) Atunci cnd separ ncperi sau spaii cu pericol de explozie volumetric elementele
despritoare respective trebuie s fie i rezistente la explozie.
Art. 540. Este obligatorie asigurarea evacurii fumului n caz de incendiu (desfumare) la cldirile,
compartimentele i ncperile de producie i/sau depozitare cu riscuri mijlocii, mari sau foarte
mari de incendiu, precum i la cldirile monobloc sau blindate. Fac excepie ncperile de
producie i/sau depozitare (delimitate de perei), cu aria mai mic de 36,00 m2.
Art. 541. Casele de scri nchise, care asigur evacuarea utilizatorilor a mai mult de un nivel
(suprateran sau subteran) i nu au lumin i ventilaie natural, se prevd cu sistem de evacuare a
fumului, iar ncperile tampon de acces la acestea, atunci cnd sunt obligatorii, se ventileaz n
suprapresiune.
Art. 542. Cldirile de producie i/sau depozitare se echipeaz cu instalaii de semnalizare i
stingere a incendiilor, potrivit prevederilor reglementrilor tehnice specifice.
122

Cldiri de producie i/sau depozitare monobloc


Art. 543. (1) Sunt considerate cldiri monobloc, cldirile de producie i/sau depozitare definite
potrivit dispoziiilor art. 9 lit. e9).
(2) Comasarea ntr-o cldire a mai multor compartimente de incendiu, independente
funcional, fr goluri de comunicare ntre ele, nu constituie o cldire monobloc n sensul
prevederilor normativului, ci o grupare de compartimente de incendiu la care se asigur difereniat
condiiile de securitate la incendiu specifice.
(3) Cldirile monobloc trebuie s ndeplineasc condiiile de ncadrare n nivelurile I sau II
de stabilitate la foc i condiiile de performan la foc generale, comune i specifice acestora.
(4) Cldirile monobloc trebuie s ndeplineasc condiiile de conformare stabilite n
tabelul 38.
(5) Cldirile monobloc se amplaseaz independent fa de alte construcii nvecinate, cel
puin la distanele de siguran normate n art. 22 i tabel 2, majorate cu 100%.
(6) Spaiile cu risc mare sau foarte mare de incendiu din cldirile monobloc se dispun, pe
ct posibil, grupate i adiacent nchiderilor perimetrale ale cldirii.
Art. 544. (1) Pentru intervenia din exterior n caz de incendiu, la cldirile monobloc se asigur
accesul autospecialelor de intervenie cel puin la dou faade.
(2) La cldirile monobloc se constituite i organizeaz servicii pentru situaii de urgen,
dotate i ncadrate cu personal conform prevederilor reglementrilor de specialitate.
Cldiri de producie i/sau depozitare blindate
Art. 545. (1) Cldirile blindate sunt cldiri supraterane de producie i/sau depozitare n care
activitatea se desfoar numai la lumin artificial, avnd acoperi i perei de nchidere
perimetral plini, n care se prevd numai goluri psihologice i ui de acces. ncperile blindate cu
aria construit (Ac) mai mare de 700 m sunt considerate cldiri blindate.
(2) Cldirile i ncperile de producie i/sau depozitare blindate se alctuiesc i se
realizeaz n conformitate cu prevederile normativului, ndeplinind condiiile de conformare i
corelare stabilite n tabelul 38.
Art. 546. (1) Accesul personalului de intervenie n cldirea ori ncperea de producie i/sau
depozitare blindat, se asigur prin circulaiile funcionale ale cldirii i prin panouri de acces
prevzute n pereii plini de nchidere perimetral (exteriori), panouri dispuse la maximum 40 m
unul de altul, uor demontabile din exterior i marcate vizibil pentru a fi uor de recunoscut n caz
de incendiu.
(2) La cldirile de producie i/sau depozitare blindate se constituite i organizeaz servicii
pentru situaii de urgen, dotate i ncadrate cu personal conform prevederilor reglementrilor de
specialitate.

123

SECIUNEA II
PERFORMANE ALE CLDIRILOR DE DEPOZITARE
Prevederi comune
Art. 547. (1) Pentru cldirile de depozitare i depozitele de materiale i substane, se stabilesc
riscuri de incendiu, conform art. 14 i clase de periculozitate a materialelor i substanelor
respective, conform tabelului nr. 41.
(2) La realizarea depozitelor aferente cldirilor civile, se respect prevederile specifice
acestor cldiri.
(3) Este admis depozitarea diferitelor materiale i substane n aceeai ncpere, dac
amestecul lor sau al vaporilor respectivi nu prezint pericol de autoaprindere sau explozie, iar n
caz de incendiu se pot utiliza aceleai produse de stingere.
Art. 548. Depozitele de materiale i substane pot fi amplasate independent, grupate sau comasate
atunci cnd sunt cldiri nchise i amplasate numai independent atunci cnd sunt depozite
deschise.
Art. 549. Depozitele de materiale i substane combustibile se amplaseaz n zone astfel situate
nct, pe ct posibil, direcia vntului dominant s nu fie spre cldirile vecine, iar cnd acest lucru
nu este posibil sau justificat tehnic, se iau msuri de protecie corespunztoare. (ecranare, perdele
de ap realizate cu sprinklere nchise sau deschise etc.).
Art. 550. (1) Depozitele de lichide combustibile, se amplaseaz n zone situate mai jos dect
cldirile nvecinate astfel nct s nu fie posibil deversarea sau scurgerea lichidelor i propagarea
incendiului la vecinti, sau se asigur msuri de protecie corespunztoare (diguri, ziduri de
protecie, etc.).
(2) Depozitele de lichide combustibile situate n vecintatea unor cursuri de ap, lacuri,
iazuri, bli, etc se mprejmuiesc cu diguri de protecie.
Art. 551. Depozitarea materialelor i substanelor combustibile se realizeaz n funcie de
caracteristicile fizico-chimice ale acestora astfel nct s nu genereze incendiu i s poat fi stinse
cu aceleai produse de stingere.
Art. 552. Atunci cnd se depoziteaz materiale sau substane care prezint pericol de
autoprindere, este obligatorie monitorizarea temperaturii lor i adoptarea unor msuri n
consecin.
Art. 553. Nu este admis trecerea prin depozite sau ncperi de depozitare, a conductelor care
transport fluide combustibile (gaze lichide), a celor de nclzire i ale reelelor electrice aferente
altor consumatori. Atunci cnd nu este posibil sau justificat tehnic, trecerile respective trebuie
realizate n canalizaii proprii nchise, cu perei i planee A1 sau A2-s1d0, cu rezistena la foc
corespunztoare condiiilor de separare impuse de depozit.

124

Art. 554. Pozarea conductelor pentru ap sau pentru produse care conin ap n depozite pentru
materiale sau substane care reacioneaz periculos cu apa, este interzis.
Art.555. Materialele i substanele combustibile se pot pstra n spaiile i ncperile de producie,
numai n cantitile minime necesare fluxului tehnologic, precizate prin tema de proiectare.
Depozitarea materialelor i produselor combustibile n cantiti mai mari se realizeaz n ncperi
proprii, alctuite, realizate i protejate conform prevederilor normativului.
Art. 556. Pentru depozitele fr locuri permanente de lucru (vizitabile de maximum 8 ori pe
schimb), nu este obligatorie asigurarea cilor de evacuare n caz de incendiu.
Art. 557. Cldirile i ncperile de depozitare a substanelor i materialelor, se realizeaz avnd n
vedere categoria de risc de incendiu i clasa de periculozitate a acestora, determinat n funcie de
aportul pe care-l pot aduce materialele i produsele la apariia i dezvoltarea incendiilor, conform
tabel nr. 41.
Tabelul nr. 41.
Clasificarea materialelor i substanelor depozitate (dup clasa de periculozitate)
Caracteristicile
materialelor i
Felul ambalajului
Clasa de
Exemple
substanelor
periculozitate
0

P.1. Fr
periculozitate

P.2. Cu
periculozitate
redus

Materiale
incombustibile care
nu pot da natere la
reacii periculoase

Fr ambalaje (n
vrac) sau n
ambalaje
incombustibile

A. Materiale din
clasa P1

n ambalaje cu
combustibilitate
redus menionate n
coloana 3

B. Materiale care se
aprind greu, au
vitez redus de

Neambalate n
ambalajele
menionate n

3
Minereuri, produse i piese
metalice (inerte) ciment, nisip,
beton, materiale de construcii
refractare, fructe, legume,
carne; conserve n cutii
metalice sau borcane; lichide
incombustibile
(inerte)
mbuteliate, etc.
Minereuri i alte materiale
inerte n saci sau butoaie
combustibile; piese metalice n
folii
sau
prelate
greu
combustibile; piese metalice,
elemente din beton, pe palete
din
lemn;
lichide
incombustibile sau conserve n
ambalaje incombustibile n
navete sau ldie combustibile
ori pe palete de lemn, etc.
Aparate electrice; obiecte
executate din bachelit i rini
fenolice; melamin; piei brute;
125

Clasa de
periculozitate
0

Caracteristicile
materialelor i
substanelor

Felul ambalajului

ardere i nu au
putere caloric mare

coloana 3

C. Lichide
n ambalaje
incombustibile inerte combustibile
P.3. Cu
periculozitate
medie

A. Materiale din
clasele P1 i P2

Ambalate n cutii de
carton

B. Materiale cu
combustibilitate
medie (care nu se
ncadreaz n clasele
P4 i P5) i cu
putere calorific cel
mult 27,3 MJ/kg

n orice fel de
ambalaje, cu
excepia celor din
materiale plastice
spongioase

Exemple
3
baloturi de ln (splat i
uscat); zahr brut i cereale n
vrac sau n saci; produse de
panificaie; tutun n butoaie.
Lapte; ap mineral n
butelii din plastic, cutii carton,
etc.

Mobil (fr) garnituri din


buret de cauciuc sau plastic) i
obiecte masive din lemn;
butoaie din lemn goale (fr
reziduuri periculoase); bambus;
panouri din fibre de lemn;
produse din ebonit; fibre
animale (ln, mtase natural,
pr, etc.) i fibre artificiale cu
combustibilitate
redus
(poliamidice,
poliesterice,
poliacrilice i polivinilice);
esturi i confecii executate
din asemenea fibre; fibre
vegetale toarse gros; saltele i
perne (fr) buret de cauciuc
sau materiale plastice); articole
din piele; negru de fum
(ambalat n saci sau granulat);
amidon; fain de cereale; zahr
cristalizat, paste finoase i alte
articole de bcnie ambalate
n pungi; tutun, ceai, legume
uscate; grsimi, etc.

126

Clasa de
periculozitate
0

P.4. Cu
periculozitate
mare

Caracteristicile
materialelor i
substanelor

Felul ambalajului

C. Lichide
combustibile cu
temperatura de
inflamabilitate mai
mare de 1000C

n ambalaje
incombustibile care
pot fi introduse n
cutii de carton

A. Materiale i
produse din clasele
P1 P3

n ambalaje din
materiale plastice
spongioase

B. Materiale
combustibile cu
viteza mare de
ardere sau cu o
putere calorific mai
mare de 27,3 MJ/kg.

C. Materiale i
produse
incombustibile care
pot suferi deteriorri
importante n urma
aciunii
temperaturilor
nalte, a apei sau
gazelor corozive.

Indiferent de forma
de ambalare

Indiferent de natura
ambalajelor

Exemple
3
Vopsele de ulei n cutii,
borcane, butoaie i similare;
produse
farmaceutice
combustibile n cutii, bidoane,
damigene, sticle etc.; lubrifiani
i glicoli n butoaie sau
bidoane; uleiuri vegetale n
butoaie, sau sticle etc.

Lemn n forma de toctur i


tala; fibre vegetale (in,
cnepa,
bumbac);
fibre
artificiale cu Pc 27,3 MJ/kg;
confecii
executate
din
asemenea fibre, saltele i
plpumi cu umpluturi din
buret, cauciuc sau materiale
plastice
spongioase;
fibre
textile; vat; paie; zegras;
mpletituri din nuiele; celuloz,
etc. carton; hrtie, cauciuc brut
sau prelucrat; materiale plastice
i obiecte confecionate din
acestea (alt fel dect sub forma
de fibre) care nu sunt
menionate la clasa P3
Aparatur electric i
electronic avnd relee i
contacte sensibile necapsulate;
tuburi electronice; utilaje i
aparate de nalt precizie;
bijuterii; medicamente i
produse cosmetice; etc.

127

Clasa de
periculozitate
0

Caracteristicile
materialelor i
substanelor

Felul ambalajului

D. Materiale i
produse care sub
efectul temperaturii
degaj cantiti
importante de gaze
corozive
E. Lichide
combustibile din
clasa P3
F. Lichide
combustibile cu
temperaturi de
inflamabilitate ntre
550C -1000C
P.5. cu
periculozitate
deosebit de
mare

A. Materiale
instabile care se pot
descompune
exploziv la
temperatura
natural.
Materiale care
pot exploda sub
efectul nclzirii,
frecrii, loviturii sau
al ocurilor de
detonaie.
Obiecte
pirotehnice.

Indiferent de natura
ambalajelor

n ambalaje
combustibile
n ambalaje
incombustibile care
pot fi introduse n
cutii de carton.

Indiferent de modul
de ambalare

B. Materiale care la Indiferent de modul


contactul cu alte de ambalare
materiale pot da
natere la reacii
explozive sau se pot
aprinde.

Exemple
3

Policlorura de vinil, teflon i


rini epoxidice; acid
clorhidric; clorura de var; etc.

Lichide ambalate n bidoane


din carton sau n bidoane sau
canistre din materiale plastice
Carburani Diesel; motorin;
pcur; smoal; uleiuri pentru
acionri hidraulice i de
ungere; uleiuri minerale;
cerneal tipografic; etc.
Acid acrilic, acid cianhidric
nestabilizat, acid percloric
anhidru;
ap
oxigenat
concentrat; clorat de amoniu;
hidrazin anhidr; acetilen;
acetiluri (de argint, cupru etc.)
anhidr cromic; azotat de
amoniu sau potasiu, azoturi;
bicromat de amoniu sau
potasiu; bioxid de clor;
hiroxilamin,
nitroetan;
nitroceluloza uscat; peroxizi
(de acetil, benoil, zinc);
chibrituri de fosfor alb; muniie
exploziv
sau
incendiar,
exploziv;
corpuri
pentru
artificii, rachete; etc.
Aceton, acid acetic, acid
fluorhidric anhidru, amoniac,
etilendiamin; peroxizi de
potasiu sau sodiu, etc.

128

Clasa de
periculozitate
0

Caracteristicile
materialelor i
substanelor

Felul ambalajului

C. Materiale
susceptibile s se
autoaprind

Indiferent de modul
de ambalare

D. Substane
oxidante capabile s
iniieze aprinderea
materialelor
combustibile la
contactul cu acestea

Indiferent de modul
de ambalare

E. Materiale care
sub efectul cldurii
degaj cantiti mari
de gaze
combustibile sau
toxice.

Indiferent de modul
de ambalare

F. Materiale care n
contact cu apa se
aprind, degaj
temperaturi capabile
s aprind
materialele
combustibile din
imediata vecintate
sau degaj gaze
combustibile

Indiferent de modul
de ambalare

G. Recipiente cu
gaze comprimate

Indiferent de modul
de ambalare

H. Substane sau
Indiferent de modul
materiale solide care de ambalare
au o putere
calorific mai mare
de 33,6 MJ/kg sau
caracterizate printr-o

Exemple
3
Carton asfaltat n roluri;
crbune bituminos; deeuri de
cauciuc sau ln; fain de
lucern, de peste; fosfor alb;
ngrminte organice umede;
mangal; semine de in, etc.
Acid azotic, clorhidric,
sulfuric; brom; clor; erbicide;
iod; salpetru (azotat de
potasiu), etc.
Acrilonitril; alcaloizi; amine;
acetona; anilina; cloroform;
clorura de metil; esteri; iod;
iodai; piridin;
tetrabrommetan; acetat de
plumb, butadien; fosfor; sulfat
de metil; etc.
Amida alcalina; amestecuri
aluminotromice; bariu; calciu;
carbura de calciu (carbid);
hidroxid de calciu (var
nestins); hidrura de aluminiu,
calciu etc. magneziu metalic
sau aliaje cu coninut mai
mare de 30% (masa de
magneziu); potasiu metalic,
sodiu metalic; plutoniu, titan,
uraniu, zinc pulverulent.
Recipiente fixe sau
transportabile cu gaze sub
presiune; recipiente de tip
Spray etc.
Celuloid i obiecte din
celuloid; pelicul pe baz de
nitroceluloza; peroxilina;
bicromat de sodiu; clorai (de
calciu, potasiu, bariu etc.);
permanganat de sodiu, calciu
129

Clasa de
periculozitate
0

Caracteristicile
materialelor i
substanelor
1
ardere deosebit de
intens.
Lichide
combustibile cu
temperatura de
inflamabilitate mai
mic de 550C. Gaze
combustibile

Felul ambalajului
2

Exemple
3
sau zinc; piroxizi de potasiu,
sodiu, plumb; petrol lampant;
benzin; sulfura de carbon,
toluen; iei, aceton, gazolin,
alcool etilic, etc.; propan,
butan, propilen, hidrogen,
butadiena, gaz de furnal,
metan, etc.

Art. 558. Lichidele combustibile se ncadreaz n clase de combustibilitate, n funcie de


temperatura de inflamabilitate a vaporilor acestora, conform tabelului nr. 42.
Tabel nr. 42
Clase de combustibilitate a lichidelor combustibile
Temperatura de
De la 280C
inflamabilitate a vaporilor
Sub 280C
550C
tI (0C)
Clasa de combustibilitate a
LI
L II
lichidelor

De la 550C
sub 1000C

1000 i peste
1000C

L III

LIV

Art. 559. n funcie de capacitatea de depozitare i clasa de periculozitate a lichidelor


combustibile stocate, categoriile depozitelor de lichide combustibile, se stabilesc conform
tabelului nr. 43.
Tabelul nr. 43
Categorii de depozite de lichide combustibile
Categoria depozitului
Capacitatea depozitat (m3)
Lichide din clasa L I L II
Lichide din clasa L III L IV
D1
peste 100.000
peste 500.000
D2
30.001-100.000
150.001-500.000
D3
2.501-30.000
12.501-150.000
D4
501-2.500
2.501-12.500
D5
51-500
251-2.500
D6
11-50
51-250
D7
pn la 10
pn la 50
NOTA: n cazul n care se pstreaz mpreun lichide combustibile din clasele L I LII cu
lichide combustibile din clasele L III LIV, fiecare 1 m 3 de lichid combustibil din clasele L I L
II se echivaleaz cu 5 m3 de lichid combustibil din clasele L III L IV.
Art. 560. Depozitele de lichide n rezervoare, dup modul lor de execuie, pot fi:
130

a) supraterane, cnd fundul rezervoarelor se afl deasupra terenului nconjurtor, la


acelai nivel cu el sau la o adncime mai mic dect jumtate din nlimea rezervoarelor,
precum i n cazurile cnd nivelul lichidului este mai sus de cota terenului nconjurtor; cu
minim 2,00 m;
b) semingropate, cnd fundul rezervoarelor se afl ngropat mai mult de jumtate din
nlimea acestora, iar nivelul maximum posibil al lichidului combustibil nu se gsete mai sus
de 2,00 m fa de cota terenului nconjurtor;
c) ngropate, cnd partea superioar a rezervoarelor este cu cel puin 0,20 m mai jos dect
cota terenului nconjurtor.
NOTA: Cota terenului nconjurtor se consider nivelul minim al terenului pe o distan de 6,00
m de la mantaua rezervoarelor.
Art. 561. Distanele de siguran ntre depozitele de lichide combustibile i construciile
nvecinate sunt cele din tabelul nr.44.
Tabelul nr. 44
Distane de siguran ntre rezervoarele din depozitele de lichide combustibile i construciile
nvecinate
Distana dintre obiectele nvecinate i
Nivel de
rezervoarele din depozitele de categorie
Construcii nvecinate
stabilitate
la foc
IV
V
VI
VII
I II
30
20
18
16
Construcii civile, de producie
i/sau depozitare, mixte
III V
40
25
22
20
Staii de pompare aferente

20
15
12

Rampe de ncrcare descrcare,

20
15
10

ci de circulaie
Limita de proprietate

15
12
10
8
Not: rezervoarele se pot amplasa izolat sau pe grupuri. n cazul cnd un rezervor (sau grup de
rezervoare) nu depete 5500 m3, indiferent de clasa lichidelor, acesta urmeaz regimul
depozitelor de categoria IV.
Art. 562. n cldiri sau ncperi ale cldirilor, n cazurile i condiiile admise de normativ,
lichidele combustibile se pot depozita n rezervoare sau recipiente (ambalaje). Indiferent de modul
de stocare a lichidelor combustibile, este obligatorie precizarea categoriei depozitului, conform
art. 559. i asigurarea msurilor de protecie specifice prevzute n normativ i reglementrile
tehnice specifice, astfel nct s se asigure limitarea propagrii incendiilor i condiiile stingerii cu
operativitate.
Art. 563. Depozitarea lichidelor cu temperatura de inflamabilitate a vaporilor sub 280C, n
cantiti mai mari de 2,00 m3 i stocate n recipiente i ambalaje, se recomand s se realizeze n
cldiri supraterane.
Depozite nchise
Art. 564. Cldirile nchise pentru depozite de materiale i substane, denumite depozite nchise,
pot fi de nivelul I V de stabilitate la foc n funcie de categoria de risc i clasa de periculozitate
131

stabilit conform tabelului 41, cu condiia respectrii corelaiei admise n tabelul 38, ntre nivelul
de stabilitate la foc, numrul de niveluri i aria construit a compartimentului de incendiu, precum
i a prevederilor specifice lichidelor combustibile.
Art. 565. Depozitele cu stive nalte (nlimea stivelor este peste 6 m) trebuie s ndeplineasc
condiiile i nivelurile de performan stabilite n reglementrile tehnice, corespunztor densitii
sarcinii termice i pericolului de propagare a focului. Depozitele cu stive nalte trebuie echipate cu
instalaii automate de stingere a incendiilor, n condiiile reglementrii specifice.
Art. 566. ncperile de depozitare a materialelor i/sau substanelor combustibile din clasele P2 la
P5 de periculozitate, cu aria desfurat mai mare sau egal de 36 m2 se separ de restul cldirii
cu elemente A1 sau A2-s1d0 avnd rezistena la foc corespunztoare densitii sarcinii termice,
potrivit tabelului nr. 10, fr a lua n considerare valorile din parantez. Golurile de circulaie sau
funcionale necesare, din elementele de separare (perei, planee), se protejeaz cu elemente
corespunztoare rezistente la foc EI1-C3 Sm n funcie de tipul elementului strpuns (perete,
planeu) dar minimum jumtate din performana de rezisten la foc a elementului de separare.
Art. 567. ncperile de depozitare a materialelor i/sau substanelor din clasa P1 de periculozitate
cu aria desfurat mai mare sau egal de 36 m2, se separ de restul cldirii cu perei i dup caz
planee A1 sau A2-s1d0, iar golurile de circulaie sau funcionale din acetia se protejeaz cu
elemente de nchidere incombustibile.
Art. 568. Stocurile tampon de materiale i produse combustibile care nu fac parte din fluxul
tehnologic aferent unui schimb cu aria desfurat mai mare sau egal de 36 m 2 se separ, n mod
corespunztor, potrivit prevederilor art. 566. i art. 567.
Art. 569. (1) n ncperile de depozitare a materialelor combustibile din clasele de periculozitate
P3, P4 i P5, nu sunt admise spaii libere pentru finisarea, ncercarea sau repararea produselor
depozitate, precum i pentru distribuirea lichidelor combustibile.
(2) Spaiile de la alin. (1) se amenajeaz n ncperi proprii, separate fa de cele de
depozitare prin perei i dup caz, planee, rezistente la foc conform prevederilor tabelului nr.
10.
Art. 570. (1) Spaiile pentru recepie-expediie, birouri, pentru ncrcarea, finisarea sau repararea
produselor depozitate, precum i pentru distribuirea lichidelor combustibile, se separ fa de
ncperile de depozitare a materialelor i substanelor combustibile din clasele de periculozitate
P3, P4 i respectiv P5, prin perei i planee, respectiv rezisteni la foc conform tabelului 10.
(2) Golurile de circulaie sau funcionale necesare, din elementele de separare (perei,
planee), se protejeaz cu elemente corespunztoare rezistente la foc EI1-C3 Sm n funcie de tipul
elementului strpuns (perete, planeu) dar minimum jumtate din performana de rezisten la foc
a elementului de separare.
Art. 571. n pereii de separare a birourilor i spaiilor de recepie-expediie fa de depozite P3,
P4 sau P5, se admit ferestre fixe rezistente la foc minimum EI 30 sau ferestre obinuite, dac sunt
protejate cu obloane rezistente la foc minimum EI 30-C5 Sm.

132

Art. 572. (1) Fac excepie de la prevederile art. 570. i art. 571. spaiile de recepie-expediie ale
depozitelor din clasele de periculozitate P3, P4 i P5, la care se asigur aceleai msuri de
securitate la incendiu ca la ncperile de depozitare aferente, situaii n care nu mai este
obligatorie separarea de depozit.
(2) De asemenea, la depozitele cu clasa P1 i P2 de periculozitate a materialelor i
substanelor depozitate, nu este obligatorie separarea spaiilor de recepie-expediie i a birourilor.
Art. 573. Cldirile supraterane nchise pentru depozitarea lichidelor combustibile se realizeaz
din materiale i elemente de construcie A1, rezistente la foc corespunztor normativului i a
reglementrilor de specialitate, asigurndu-se compartimentarea rezistent la foc i dup caz
antiex a ncperilor de depozitare cu capacitatea de maximum 50 m3 lichide din clasele L I sau L
II (respectiv echivalentul acestora pentru L III i L IV).
Art. 574. (1) ncperile pentru depozitarea a maximum 10 m3 combustibil lichid necesar
consumului funcional al instalaiilor utilitare aferente cldirii (centrala termic, grup electrogen
centrale de nclzire cu aer cald etc.), precum i a celor aferente funcionrii unor echipamente
(ascensoare, platforme, etc.) se separ de restul cldirii prin perei i planee A1 cu rezistena la
foc de minimum REI 120.
(2) Golurile strict funcionale de acces, realizate n elementele respective, se protejeaz cu
ui rezistente la foc EI260-C3 Sm sau cu ncperi tampon echipate cu ui EI230-C3 Sm .
Art. 575. (1) ncperile prevzute la art. 577. pot avea un gol de comunicare cu sala cazanelor
protejat cu element de nchidere rezistent la foc minimum EI 45-C3 Sm i prevzut cu parapet
(prag) cu nlimea astfel stabilit nct s nu fie posibil scurgerea lichidului n afara ncperii n
caz de avarie.
(2) Rezervoarele se prevd cu preaplin i conducta de aerisire cu opritor de flcri dispus
n exterior.
(3) La aceste ncperi nu este obligatorie prevederea panourilor de decomprimare i a
dispozitivelor de evacuare a fumului, iar instalaiile electrice se proiecteaz i execut n
conformitate cu reglementrile tehnice specifice, n concordan cu riscul de incendiu.
Art. 576. n afara rezervorului de zi cu capacitatea de maximum 2,00 m3 lichid combustibil
amplasat n centrala termic i a celui admis la art. 575., rezerva de combustibil lichid necesar se
prevede n afara cldirii, conform prevederilor reglementrilor tehnice specifice.
Art. 577. (1) ncperile pentru depozitarea a maximum 20,00 m3 de combustibil solid aferent
centralelor termice se realizeaz n condiiile stabilite la art. 574.
(2) Comunicarea cu sala cazanelor se realizeaz printr-un gol de comunicare protejat cu
element de nchidere rezistent la foc minimum EI 45-C3 Sm
(3) Fac excepie centralele termice cu capaciti mari, la care se respect prevederile
reglementrilor tehnice specifice.
(4) n slile de cazane cu alimentare manual a focarelor care utilizeaz combustibil solid
pentru funcionare se admite depozitarea a maximum 2,00 m3 combustibil.

133

Art. 578. (1). Buncrele pentru combustibili solizi i plniile de alimentare a instalaiilor de
ardere aferente centralelor termice, trebuie s fie A1 sau A2-s1d0, asigurndu-se msuri de
protecie i de stingere corespunztoare.
(2) Atunci cnd buncrele sunt cu capacitate mai mare de 2,00 m3, se separ de restul
cldirii prin perei i planee A1 sau A2-s1d0, cu rezistena la foc de minimum EI /REI 120.
Art. 579. La depozitele nchise se prevd servicii pentru situaii de urgen potrivit
reglementrilor specifice.
Art. 580. Depozitele nchise pentru materiale i substane combustibile se echipeaz cu instalaii
de semnalizare i stingere a incendiilor i se doteaz cu mijloace tehnice de aprare mpotriva
incendiilor conform reglementrilor tehnice specifice.
Depozite deschise
Art. 581. Amplasarea i realizarea depozitelor deschise de materiale i substane combustibile
solide, lichide sau gazoase se realizeaz potrivit prevederilor normativului i ale reglementrilor
tehnice specifice, asigurnd limitarea pierderilor n caz de incendiu i condiii de intervenie
corespunztoare.
Art. 582. n cazul depozitrii pe aceeai platforma a materialelor i substanelor combustibile din
sorturi diferite, se asigur dispunerea organizat a acestora astfel nct s nu favorizeze
propagarea incendiilor pe suprafee mari.
Art. 583. Depozitele deschise de lichide combustibile, se amplaseaz n zone situate mai jos de
obiectele nvecinate. Atunci cnd amplasarea se face la o cot mai ridicat, se iau msuri care s
mpiedice ptrunderea lichidelor combustibile i transmiterea incendiului la obiectele nvecinate.
In cazul amplasrii n vecintatea unor ape, se iau msuri pentru evitarea inundrii depozitelor i
totodat pentru mpiedicarea scurgerii lichidelor combustibile spre acestea.
Art. 584. (1) Rezervoarele fr perei dubli sau grupurile de astfel de rezervoare supraterane sau
semingropate se prevd cu cuva de retenie mrginit de diguri sau perei A1, A2 incombustibili
continui, care s reziste la solicitrile mecanice i tehnice produse n timpul avariilor i
incendiilor.
(2) Cuvele de retenie se dimensioneaz i realizeaz n aa fel nct s nu permit
deversarea lichidelor n afara lor.
Art. 585. Depozitarea lichidelor combustibile n ambalaje sau recipiente, se poate face pe
platforme deschise executate din materiale A1 sau A2-s1d0 situate deasupra nivelului terenului
nconjurtor i prevzute cu rigole de scurgere.
Art. 586. Depozitele deschise de materiale i substane combustibile se doteaz cu mijloace de
aprare mpotriva incendiilor i instalaii de protecie mpotriva incendiilor potrivit
reglementrilor tehnice specifice.

134

Art. 587. (1) Pentru accesul i intervenia operativ n caz de incendiu, depozitele deschise se
asigur accesul pe toate laturile.
(2) Depozitele deschise de materiale i substane combustibile se amplaseaz la minimum
1,5 ori nlimea materialului depozitat dar nu mai mic de 10 m fa de orice construcie echipat
cu sprinklere i 12 m fa de celelalte, dac nu sunt dispuse n vecintatea unor perei cu
performana la foc echivalent celor de separare a compartimentelor de incendiu.

CAP.7.
PERFORMANE COMUNE CLDIRILOR CU FUNCIUNI
MIXTE
SECIUNEA I
RISCURI DE INCENDIU, NIVELURI DE STABILITATE LA FOC
Riscuri de incendiu
Art. 588. Pentru zonele, ncperile, compartimentele de incendiu i cldirile independente cu
funciuni mixte, se determin i precizeaz riscurile, conform prevederilor art. 11 15 din
prezentul normativ.
Art. 589. Cldirile civile cu funciuni mixte se trateaz pe funciuni, corespunztor prevederilor
normativului pentru fiecare funciune n parte i trebuie separate cu elemente de separare perei,
planee potrivit densitii sarcinii termice cea mai mare i riscului de incendiu cel mai mare.
Art. 590. Intr-o cldire cu funciuni mixte (civile i cu activiti de producie i/sau depozitare),
poriunile de cldiri civile, se separ corespunztor normativului de cele cu activiti de producie
i/sau depozitare i se trateaz pe funciuni, corespunztor prevederilor normativului pentru
fiecare funciune n parte, iar acolo unde este posibil se recomand separarea n compartimente de
incendiu.
Niveluri de stabilitate la foc
Art. 591. La determinarea nivelului de stabilitate la foc se au n vedere prevederile art. 16 21. i
dup caz, condiiile specifice tipului de cldire.

135

SECIUNEA II
AMPLASARE I CONFORMARE LA FOC
Amplasare
Art. 592. Cldirile cu funciuni mixte care cuprind activiti cu risc foarte mare de incendiu, se
amplaseaz independent, la distanele de siguran normate fa de vecinti.
Conformare la foc
Art. 593. (1) Prin conformarea la foc a cldirilor cu funciuni mixte, civile, de producie i/sau
depozitare se urmrete dispunerea distinct a funciunilor i luarea msurilor de protecie
specifice acestora, asigurndu-se ndeplinirea condiiilor de corelaie ntre riscul de incendiu,
nivelul de stabilitate la foc, numrul de niveluri i aria construit, conform prevederilor
normativului, avnd n vedere precizrile art. 588. 590.
(2) n cldirile cu funciuni mixte civile, funciunile de producie i/sau depozitare pot avea
maxim 30% din aria desfurat a ntregii cldirii, n caz contrar, constituie compartimente de
incendiu distincte i se separ n mod corespunztor.
(3) n cldirile cu funciuni mixte de producie i/sau depozitare, funciunile civile pot avea
maxim 30% din aria desfurat a ntregii cldirii, n caz contrar, constituie compartimente de
incendiu distincte i se separ n mod corespunztor.
Art. 594. Atunci cnd o cldire cuprinde activiti diferite i independente funcional dispuse n
cadrul aceluiai compartiment de incendiu, trebuie s se asigure ndeplinirea celor mai severe
condiii de performan, suprafa i numr de niveluri prevzute de normativ pentru respectivele
funciuni.
Art. 595. Dac aceste funciuni sunt dispuse ntr-o cldire nalt, foarte nalt sau cu sli
aglomerate, trebuie ndeplinite condiiile de performan specifice acestora.
Art. 596. n cldirile cu funciuni mixte, n fiecare poriune se asigur ndeplinirea condiiilor de
performan cele mai severe prevzute n normativ pentru respectivele funciuni avnd n vedere
i implicaiile acestora asupra ntregii cldiri.
Art. 597. n cldirile etajate cu funciuni mixte nu este admis dispunerea unor spaii sau ncperi
cu pericol de explozie, la nivelurile lor inferioare (supraterane sau subterane).
Art. 598. Se recomand ca dispunerea spaiilor i a ncperilor cu pericol de explozie
volumetric, n cldirile cu funciuni mixte, s se fac la ultimul nivel suprateran i cu luarea
msurilor de protecie corespunztoare.

136

SECIUNEA III
ALCTUIRI CONSTRUCTIVE
Art. 599. La alctuirea i realizarea poriunilor de cldire cu funciuni distincte civile, de
producie sau depozitare, se ndeplinesc condiiile de performan specifice fiecrei funciuni n
parte, conform prevederilor normativului, iar ntreaga cldire trebuie s asigure ndeplinirea
condiiilor de performan corespunztoare ansamblului considerat.
Art. 600. ncperile de depozitare a materialelor i substanelor combustibile, se alctuiesc,
realizeaz i separ de restul cldirii cu funciuni mixte, corespunztor prevederilor generale i
specifice acestora.
Art. 601. Poriunile de cldire care cuprind sau se ncadreaz n categoria slilor aglomerate
trebuie alctuite corespunztor prevederilor specifice acestora, separndu-se de alte funciuni ale
cldirii prin elemente de construcie verticale i dup caz, orizontale, corespunztor normativului.
Art. 602. Poriunile subterane ale cldirilor cu funciuni mixte, n care se dispun funciuni
distincte trebuie s ndeplineasc i condiiile specifice acestora.
Art. 603. La alctuirea construciilor i a elementelor de construcie se respect condiiile de
performan comune, precum i cele specifice funciunilor respective.

SECIUNEA IV
LIMITAREA PROPAGRII FOCULUI I A FUMULUI
Art. 604. (1) Funciunile independente dispuse n cldire se separ ntre ele i fa de cile
comune de circulaie i evacuare, prin elemente de construcie rezistente la foc conform
prevederilor normativului.
(2) In cazul n care funciunile respective constituie compartimente de incendiu distincte,
separarea acestora se realizeaz, dup caz, cu perei de compartimentare rezisteni la foc sau
rezisteni la explozie.
Art. 605. Separarea funciunilor diferite n cldiri etajate se asigur prin elemente verticale i
orizontale (perei i planee) alctuite i realizate corespunztor spaiului adiacent cel mai
periculos, iar eventualele goluri de circulaie sau funcionale din elementele de separare se
protejeaz conform normativului.
Art. 606. Limitarea propagrii focului ntre funciuni diferite dispuse ntr-o cldire etajat, se
asigur i pe faade (prin exteriorul nchiderilor perimetrale), prin realizarea unor poriuni pline de
1,2 m ntre golurile succesive din faade cu rezistena la foc E 30 sau prin alte msuri de protecie
corespunztoare (copertine, ecrane, etc.).
Art. 607. Cile comune de circulaie i evacuare (orizontale i dup caz, verticale) ale cldirii cu
funciuni mixte, se separ de diferitele funciuni adiacente, corespunztor riscului de incendiu.
137

Art. 608. Golurile de circulaie din elementele de separare, se protejeaz corespunztor.


Art. 609. Spaiile publice pentru parcarea autoturismelor se pot dispune n cldiri cu funciuni
mixte, cu condiia separrii lor de restul cldirii, prin perei i planee conform normativului. n
elementele de separare sunt admise numai goluri strict necesare de acces i circulaie, protejate
corespunztor.

SECIUNEA V
CI DE EVACUARE N CAZ DE INCENDIU
Art. 610. n cldirile cu funciuni mixte se prevd ci de evacuare n caz de incendiu n numr
corespunztor dispuse, alctuite i dimensionate, potrivit prevederilor specifice funciunilor
respective.
Art. 611. Cile de evacuare ale cldirii cu funciuni mixte pot fi proprii unei funciuni sau grup de
funciuni, ori comune tuturor funciunilor din cldire.
Art. 612. Atunci cnd cile de evacuare sunt comune mai multor funciuni sau tuturor
funciunilor din cldire, la dimensionare i alctuire se ndeplinesc condiiile de performan cele
mai severe ale funciunilor respective pentru care se asigura evacuarea.
Art. 613. n poriuni sau zone n care funciunile respective determin dimensiuni mai mici ale
cilor de evacuare, se pot reduce corespunztor limile acestora.
Art. 614. Separarea cilor de evacuare fa de funciunile (destinaiile) adiacente, se realizeaz
corespunztor condiiilor stabilite pentru funciunile respective i tipului de cldire.
Art. 615. Golurile de acces la cile de evacuare practicate n pereii despritori ai acestora, se
protejeaz cu elemente de nchidere corespunztoare riscului de incendiu i destinaiei fiecrei
funciuni i tip de cldire.
Art. 616. (1) Scrile de evacuare comune ale cldirilor cu funciuni mixte care asigur evacuarea
a mai mult de dou niveluri supraterane, se nchid n case de scri, corespunztor alctuite i
separate de restul cldirii.
(2) Scri interioare deschise (nenchise n case de scri), se pot prevedea numai n cazurile
i condiiile stabilite de normativ.
Art. 617. (1) La determinarea fluxurilor (unitilor de trecere de evacuare n caz de incendiu), se
are n vedere construcia n ansamblu. Atunci cnd cile de evacuare sunt comune, corespunztor
modului n care construcia este considerat civil, de producie i/sau depozitare, se asigur cele
mai severe msuri de protecie specifice funciunilor.

138

(2) In cazul n care se prevd ci de evacuare distincte (proprii) unei funciuni sau grup de
funciuni, la determinarea unitilor de trecere de evacuare se respecta condiiile stabilite pentru
funciunea sau funciunile respective.
Art. 618. Capacitatea de evacuare a unei uniti de trecere (C) se determin corespunztor fiecrei
funciuni luat n considerare, conform prevederilor normativului, iar pentru ntreaga cldire cile
comune de evacuare trebuie s asigure condiiile normate cele mai severe.
Art. 619. Dac deasupra nivelului cldirii supraterane care asigur dimensionarea rampelor
scrilor de evacuare se afl funciuni care necesit conform normativului dimensiuni mai mici,
n poriunile respective se pot reduce corespunztor aceste dimensiuni.
Art. 620. n nici o situaie, nu este admis reducerea dimensiunilor cilor de evacuare pe traseul
pn la exterior al nivelului cel mai aglomerat luat n considerare.
Art. 621. La scrile de evacuare comune ale cldirilor cu funciuni mixte, se asigur acces i pe
terasele cldirilor respective, atunci cnd sunt nalte sau foarte nalte.

SECIUNEA VI
CAI DE ACCES, INTERVENIE I SALVARE
Art. 622. Cldirile supraterane cu funciuni mixte, trebuie s fie accesibile autospecialelor de
intervenie n caz de incendiu, cel puin pe dou laturi.
Art. 623. Cile exterioare de acces pentru autospecialele de intervenie (drumuri, platforme etc.)
trebuie s permit accesul i intervenia n special la zonele i funciunile mai periculoase ale
cldirii, la cele cu aglomerri de persoane, la deschiderile (protejate sau neprotejate) din pereii
exteriori perimetrali, precum i la sursele de alimentare cu ap.
Art. 624. Pentru funciuni ale cldirii care necesit condiii speciale de salvare a utilizatorilor n
caz de incendiu (bolnavi, handicapai etc.), se asigur ci de acces, circulaie i salvare
corespunztor dimensionate, alctuite i echipate, conform prevederilor normativului i
reglementrilor tehnice specifice acestora.

SECIUNEA VII
DOTAREA CU MIJLOACE DE INTERVENIE I SERVICIUL PENTRU
SITUAII DE URGEN
Art. 625. Cldirile cu funciuni mixte se doteaz cu mijloace tehnice de stingere corespunztoare
riscului de incendiu din spaiile i ncperile respective, pentru fiecare funciune prevzndu-se
mijloacele tehnice de stingere (stingtoare portative, transportabile etc.) necesare, iar pentru
ansamblul cldirii se asigur dotarea conform prevederilor normativului n funcie de ncadrarea
acesteia n cldire civil sau de producie i/sau depozitare.
139

Art. 626. Mijloacele tehnice de aprare mpotriva incendiilor cu care se doteaz construcia i
diferitele funciuni ale acesteia, se dispun astfel nct s poat fi uor accesibile i utilizate n caz
de nevoie.
Art. 627. Nivelul de dotare i ncadrare cu personal a serviciului pentru situaii de urgen al
cldirii cu funciuni mixte precum i categoria acestuia se stabilesc n funcie de mrimea cldirii,
riscul de incendiu, vulnerabilitate, tip de cldire, nivelul echiprii cu instalaii de protecie
mpotriva incendiilor, etc., potrivit reglementrilor de specialitate.
Art. 628. La cldirile cu funciuni mixte se constituite servicii pentru situaii de urgen n
conformitate cu prevederile reglementrilor specifice.

CAPITOLUL 8
EVACUAREA FUMULUI I GAZELOR FIERBINI N CAZ DE
INCENDIU
SECIUNEA I
PREVEDERI GENERALE
Art. 629 Sisteme de evacuare a fumului i gazelor fierbini se prevd la:
a) degajamente protejate;
b) demisoluri cu suprafaa mai mare de 300 m2 fr lumin i ventilaie natural;
c) tuneluri de evacuare;
d) galerii i canale nchise, prin care se transport materialele combustibile sau conin
materiale ori elemente combustibile
e) camere de pubele;
f) ncperi de depozitare cu sarcina termic mai mare de 420 MJ/mp i aria mai mare sau
egal de 36 m2 din construciile civile;
g) ncperi tampon acolo unde reglementarea dispune;
h) case de scri nchise, fr lumin i ventilaie natural;
i) circulaiile comune orizontale cu lungimi mai mari de 30 m, fr lumin i ventilare
natural;
j) circulaii comune orizontale, indiferent de lungime, case de scar i ncperi tampon din
cldirile nalte i foarte nalte ;
k) circulaii comune orizontale, fr lumin i ventilaie natural, indiferent de lungime,
destinate evacurii utilizatorilor slilor aglomerate;
l) sli aglomerate;
m) spaii comerciale subterane nchise cu aria mai mare de 300 m2 inclusiv cile de evacuare
nchise aferente acestora;
n) cldiri sau ncperi subterane nchise cu aria mai mare de 300 m2 inclusiv cile de
evacuare nchise aferente acestora.
140

o) spaii comerciale Com 1 i Com 2;


p) scene cu suprafa mai mare de 150 m2 i buzunare cu nlimea mai mare de 10 m;
q) spaii de producie i/sau depozitare cu risc mijlociu, mare sau foarte mare de incendiu i
aria mai mare sau egal de 36 m2;
r) parcaje nchise pentru autoturisme;
s) atriumuri acoperite;
Art. 630. (1) Prin sintagma lumin i ventilaie natural se nelege, n cazul caselor de scar c
pe fiecare nivel trebuie s existe cel puin o fereastr direct spre exterior cu aria aerodinamic
liber de minim 0,5 m2, iar la ultimul nivel de minim 1 m2 care prin deschidere s nu
stnjeneasc evacuarea.
(2) Prin sintagma lumin i ventilaie natural se nelege, n cazul circulaiilor
comune orizontale sau al altor spaii prevzute n reglementare c trebuie s existe cel puin o
fereastr direct spre exterior, cu aria aerodinamic liber de minim de 1 m2 care prin deschidere s
nu stnjeneasc evacuarea.
(3) n toate situaiile unghiul de deschidere al ferestrei nu va depi 30 spre interior.
Art. 631. (1) Evacuarea fumului i gazelor fierbini n caz de incendiu se poate realiza prin tiraj
natural - organizat sau mecanic.
(2) Sistemele de evacuare a fumului ale nivelurile supraterane ale cldirii trebuie s fie
independente de cele ale nivelurilor subterane.
Art. 632. Instalaia de ventilare a cldirii poate fi utilizat i pentru evacuarea fumului i gazelor
fierbini n caz de incendiu, numai dac ndeplinete condiiile specifice ambelor funciuni.
Art. 633. (1) Proiectarea sistemelor de evacuare a fumului i gazelor fierbini se face n
conformitate cu prevederile normativului sau pe baza seriei de standarde EN 12101 care conin
dispoziii aplicabile necesare realizrii acestor sisteme de protecie mpotriva incendiilor.
(2) Proiectarea sistemelor de evacuare a fumului i gazelor fierbini din cldirile nalte i
foarte nalte se realizeaz n conformitate cu prevederile seriei de standarde EN 12101 i se
adopt sistemul de presurizare clasa B prevzut n SR EN 12101-6:2005 Sisteme pentru controlul
fumului i gazelor fierbini. Partea 6: Specificaii pentru sisteme cu presiune diferenial - Kituri.
Art. 634. (1) Acionarea automat a dispozitivelor pentru evacuarea fumului i a celor admisie a
aerului trebuie realizat simultan, de ctre instalaia de detectare, semnalizare i alarmare a
incendiilor, atunci cnd exist o astfel de instalaie.
(2) Atunci cnd este prevzut instalaie de detectare, semnalizare i alarmare a
incendiilor acionarea dispozitivelor pentru evacuarea fumului i a celor admisie a aerului se
realizeaz de ctre aceasta.
(3) Se consider acionare automat i situaia cnd dispozitivele de evacuare a
fumului sunt prevzute cu fuzibil.
(4) Acionarea automat va fi dublat de cea manual. Comanda manual, local sau
centralizat, a dispozitivelor de evacuare a fumului i de admisie a aerului poate fi realizat prin
sistem mecanic, electric, pneumatic sau hidraulic.

141

Art. 635. n cazul atriumurilor acoperite evacuarea fumului se realizeaz prin dispozitive cu
deschidere automat, care s asigure o suprafa liber de minimum 1% din aria celui mai mare
nivel al atriumului delimitat de perei, fr a se lua n considerare cel de la parter, dar minim 2 m2
sau prin sistem mecanic de evacuare a fumului, corespunztor alctuit i dimensionat. La partea
inferioar a atriumurilor se asigur posibiliti de admisie a aerului. Acionrile automate ale
dispozitivelor pentru evacuarea fumului i de admisie a aerului vor fi dublate de comenzi manuale
dispuse la nivelul acceselor n atrium.
Art. 636. (1) Desfumarea se realizeaz prin guri de evacuare a fumului i guri de admisie a
aerului proaspt, care vor avea oricare din dimensiunile libere de minim 0,20 m.
(2) Gurile de evacuare a fumului, se amplaseaz n treimea superioar a pereilor spaiilor
sau n acoperi, avnd partea de jos la minimum 1,80 m fa de pardoseal i pot comunica cu
exteriorul direct sau prin canale de evacuare a fumului.
(3) Gurile de admisie a aerului se dispun la partea inferioar a spaiilor, avnd partea lor
superioar la maxim 1 m fa de pardoseal i pot comunica cu exteriorul direct sau prin canale de
admisie a aerului.
(4) Spaiile care au ui sau elemente de protecie a golurilor direct n exteriorul cldirii, se
consider c au asigurat admisia de aer necesar evacurii fumului, dac sunt echipate cu
acionri automate i manuale de deschidere n caz de incendiu care s permit deschiderea
acestora simultan cu cea dispozitivelor de evacuare a fumului, i dac sunt asigurate condiiile de
debit ori suprafa necesare evacurii fumului. Dup acionare uile sau elementele de protecie a
golurilor din pereii exteriori prin care se asigur admisia aerului vor rmne blocate n poziie
deschis.
(5) Deschiderea dispozitivelor de evacuare a fumului se poate face local sau centralizat.
(6) Voleii din spaiile care se desfumeaz trebuie s fie rezisteni la foc EI 60 multi. la
gurile de evacuare a fumului i etani la foc E 60 multi la gurile de admisie a aerului, normal
nchii n poziia de ateptare. n cazul n care se asigur evacuarea fumului numai de la un singur
nivel nu este obligatorie prevederea voleilor.
(7) Lungimea maxim a rezervorului de fum de-a lungul oricrei axe nu va depi 60 m.
Art. 637. (1) Punerea n suprapresiune a degajamentelor protejate, tunelurilor de evacuare, a
circulaiilor funcionale comune orizontale i a ncperilor tampon protejate, se face prin aplicarea
pe ui a unei presiuni a crei valoare este cuprins ntre 20 80 Pa.
(2) Suprapresiunea realizat la uile nchise ale casei de scar va fi cuprins ntre 20 80
Pa. Debitul trebuie s asigure o vitez de cel puin 0,5 m/s n dreptul uilor de acces la nivelul
incendiat, considernd uile nchise la celelalte niveluri.
(3) Degajamentele protejate, tunelurile de evacuare, circulaiile funcionale comune
orizontale i ncperile tampon protejate se presurizeaz independent de casa de scar. Presiunea
n casa de scar trebuie s fie cu cel puin 5 Pa mai mare fa de acestea.
Art. 638. (1) n cldirile prevzute cu instalaii automate de stingere, acionarea deschiderii
automate a dispozitivelor de evacuare a fumului, precum i a gurilor de admisie a aerului, trebuie
s se fac dup intrarea n funciune a acestor instalaii.
(2) n cldirile prevzute cu instalaii automate de stingere cu sprinklere, acionarea
deschiderii automate a dispozitivelor de evacuare a fumului, precum i a gurilor de admisie a
aerului se realizeaz prin intermediul detectoarelor de curgere.
142

(3) Instalaiile de evacuare a fumului n caz de incendiu nu se prevd n spaii echipate cu


instalaii de stingere cu gaz.
Art. 639. La cldirile etajate, evacuarea fumului n caz de incendiu se asigur separat pentru
fiecare nivel al cldirii. n cazul n care conductele de evacuare a fumului traverseaz alte niveluri
ale cldirii vor avea perei rezisteni la foc minimum EI 60 (ve - ho) multi.
Art. 640. n construciile prevzute cu luminatoare, evacuarea fumului n caz de incendiu se poate
asigura i prin ochiuri mobile ale acestora, care ndeplinesc condiiile specifice dispozitivelor de
evacuare a fumului.

SECIUNEA II
SISTEME DE EVACUARE A FUMULUI I GAZELOR FIERBINI PRIN
TIRAJ NATURAL-ORGANIZAT
Art. 641. (1) Desfumarea prin tiraj natural se realizeaz prin evacuarea fumului i aportul de aer
proaspt, direct sau prin tubulatur cu exteriorul.
(2) Pentru sistemul de evacuare natural - organizat a fumului suprafaa liber a gurilor de
admisie a aerului trebuie s fie egal cu aria liber aerodinamic a dispozitivelor de evacuare.
(3)Evacuarea natural a fumului se poate face prin unul din urmtoarele sisteme :
prin ferestre de desfumare n faad;
prin trape de evacuare a fumului;
prin guri de evacuarea fumului;
(4) Introducerea de aer proaspt se poate face prin unul din urmtoarele sisteme:
prin ferestre n faad;
prin uile spaiului desfumat, care dau spre exterior;
prin guri de introducere aer;
(5) Oricare din deschiderile menionate la alin. (3) i alin. (4) trebuie s aib
oricare din dimensiunile libere de minim 0,20 m.
Art. 642. (1) Desfumarea prin tiraj natural-organizat a circulaiilor comune orizontale, fr
lumin i ventilaie natural din cldiri va respecta urmtoarele reguli:
a) gurile de introducere a aerului i cele de evacuare a fumului se dispun alternat, la
distane orizontale msurate n axele circulaiilor respective, care s nu depeasc 10 m n
linie dreapt sau 7 m n linie frnt;
b) uile ncperilor accesibile utilizatorilor trebuie s fie situate la mai mult de 5 m de
orice gur de introducere sau evacuare a fumului;
c) aria aerodinamic liber a fiecrei guri de introducere i a celor de evacuare a fumului
va fi de minimum 0,10 m2 pentru fiecare flux de evacuare a circulaiei comune orizontale din
zona care se desfumeaz.
(2) Evacuarea fumului din casele de scri nchise fr lumin i ventilaie natural se face
cu respectarea prevederilor art. 154.
(3) Golurile din pereii de nchidere perimetral ai cldirii pot constitui guri de introducere
a aerului sau de evacuare a fumului, dac respect condiiile de dispunere, acionare i
dimensionare stabilite n reglementare.
143

(4) Dispozitivele i gurile de evacuare a fumului prin tiraj natural organizat dispuse n
pereii exteriori, asigur desfumarea pe maxim 30 m adncime a spaiului.
Art. 643. (1) Evacuarea prin tiraj natural organizat a fumului din spaiile construite i
necompartimentate, indicate n normativ, cu aria liber mai mare sau egal de 36 m2, trebuie s
respecte urmtoarele condiii:
a) dispunerea ecranelor realizate din materiale clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1d0,
rezistente la foc E 30 sau DH 30, se realizeaz astfel nct acestea s delimiteze rezervoare de
fum de maximum 1600 m2;
b) nlimea ecranului se calculeaz adugnd 0,10 m la valoarea grosimii stratului de
fum, determinat conform Anexei nr. 1;
c) dispozitivele de evacuare a fumului trebuie s fie rezistente la foc B300 30 i s asigure
o arie liber aerodinamic de minim 1% din suprafaa fiecrui rezervor al spaiului care se
desfumeaz;
d) fiecare volum delimitat de ecrane va avea propriile lui dispozitive de evacuare a
fumului;
e) introducerea aerului se poate realiza natural sau mecanic, prin partea de jos a
pereilor, ct mai aproape de pardoseal;
f) trebuie s se prevad cel puin un dispozitiv de evacuare a fumului la fiecare 400 m2 ;
g) distana dintre dispozitivele de evacuare a fumului nu trebuie s depeasc 20 m.
(2) Dispozitivele de evacuare a fumului i gazelor fierbini montate n elementele de
nchidere perimetral trebuie s asigure o arie liber aerodinamic de minim 1% din suprafaa
spaiului, pentru o adncime de maxim 30 m.
Art. 644. (1) Dispozitivele de evacuare prin tiraj natural-organizat a fumului i/sau a gazelor
fierbini prevzute n normativ, trebuie s ndeplineasc urmtoarele cerine:
a) clasa de fiabilitate Re 300 (300 de cicluri); dispozitivele cu funciune dubl, utilizate
i pentru ventilarea normal, se supun la 10000 de cicluri de deschidere n situaie de
ventilare;
b) clasificarea ncrcrii din zpad este SL 250 (25 daN/m) pentru zone cu altitudinea
sub 400 m, SL 500 (50 daN/m) pentru zone cu altitudinea peste 400 m, dar sub 800 m, cu
obligativitatea asocierii cu dispozitive care mpiedic acumularea zpezii; la altitudini mai
mari de 800 m panta acoperiului i a dispozitivelor de evacuare a fumului va fi mai mare de
45;
c) clasa T(-15) pentru temperatura mediului de (-15C);
d) clasa B300 30 (300C timp de 30 minute) pentru expunerea la cldur;
Art.645. (1) Aria aerodinamic liber a gurilor de evacuare se determin cu relaia:
A = a b cv

in care: a lungimea liber a dispozitivului; b nlimea liber a dispozitivului; cv coeficientul


de curgere.
(2) n lipsa unor ncercri standardizate, coeficientul de curgere se alege conform tabelului
45.
144

Tabelul 45 Valorile coeficientului de curgere pentru dipozitivele/gurile/ochiurile mobile de


evacuare a fumului
Unghiul deschiderii
Tipul deschiderii
Coeficient de curgere
(grad)(1)
Deschidere liber (gol,
0.65
gur, etc.)
Grile/jaluzele de protecie a
gurilor de evacuare a
90
0.5
fumului
Unghiul de deschidere al
dispozitivelor/ochiurilor
90
0.65
mobile
0.5
60
0.35(2)
Unghiul de deschidere al
0.4
dispozitivelor/ochiurilor
45
0.3(2)
mobile
0.3
30
0.15(2)
(1)
unghiul de deschidere, cu o toleran de 5 0 .
(2)
cnd se deschide spre interior
Art.646. (1) Aria aerodinamic liber a gurilor de introducere a aerului se calculeaz potrivit
prevederilor art. 645 alin. (1).
(2) n lipsa unor ncercri standardizate, coeficientul de curgere se alege conform tabelului
46.
Tabelul 46 Valorile coeficientului de curgere pentru gurile de introducere a aerului
Tipul deschiderii

Unghiul deschiderii
(grad)(1)

Factor de curgere

Deschidere liber (gol,


gur, etc.)
Unghiul de deschidere al
elementelor de protecie a
90
gurilor de introducere a
aerului
Grile/jaluzele de protecie a
gurilor de introducere a
90
aerului
Unghiul de deschidere al
60
elementelor de protecie a
45
gurilor de introducere a
30
aerului
(1)
unghiul de deschidere fa de axa vertical, cu o toleran de 5 0 .

0.7
0.7

0.65
0.5
0.4
0.3

145

SECIUNEA III
SISTEME MECANICE DE EVACUARE A FUMULUI I GAZELOR
FIERBINI
Art. 647. (1) Pentru sistemul de evacuare mecanic a fumului n caz de incendiu debitul de aer
introdus, trebuie s reprezinte 75% din debitul de fum evacuat (cu o toleran de plus sau minus
10%).
(2) Viteza aerului la gurile de introducere nu va depi 5 m/s.
Art. 648 Desfumarea mecanic a circulaiilor comune orizontale nchise din cldiri, va respecta
urmtoarele reguli:
a) gurile de introducere a aerului i de evacuare a fumului se dispun alternat, la distane
orizontale msurate n axele circulaiilor respective, de cel mult 15 m n linie dreapt i 10 m
n linie frnt;
b) uile ncperilor accesibile publicului trebuie s fie situate la mai mult de 5 m de orice
gur de introducere sau de evacuare;
c) poriunile de circulaie comun orizontal cuprinse ntre o gur de introducere a
aerului i o gur de evacuare a fumului, trebuie s aib asigurat un debit de extragere de cel
puin 0,5 m3/s pentru fiecare flux de evacuare asigurat.
Art. 649. (1) Ventilatoarele de evacuare a fumului n caz de incendiu trebuie s fie rezistente la
foc clasa F400 120.
(2) La cldirile echipate cu instalaii automate de stingere a incendiilor cu ap,
ventilatoarele de evacuare a fumului n caz de incendiu pot fi clasa F200 120.
(3) Racordul dintre ventilatorul de evacuare a fumului i tubulatura/conducta de evacuare a
fumului se realizeaz din produse A1 sau A2-s1,d0,
Art. 650 Ventilatoarele de introducere a aerului i de evacuare a fumului n caz de incendiu se
alimenteaz din sursa de baz i de rezerv.
Art. 651. Evacuarea mecanic a fumului din spaii construite i necompartimentate, indicate n
normativ, cu aria liber mai mare sau egal de 36 mp, va respecta urmtoarele condiii:
a) dispunerea ecranelor realizate din materiale clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1,d0,
rezistente la foc E 30 sau DH 30, sub plafon, se face astfel nct acestea s formeze
rezervoare de fum cu suprafaa de maximum 2600 m2;
b) debitul de fum i gaze fierbini evacuat se calculeaz potrivit Anexei nr. 1;
c) nlimea ecranului se calculeaz adugnd 0,10 m la valoarea grosimii stratului de
fum, determinat conform Anexei nr. 1;
d) la un ventilator de evacuare se racordeaz numai un volum delimitat de ecrane;
e) introducerea aerului se poate realiza natural sau mecanic, prin partea de jos a
pereilor, ct mai aproape de pardoseal;

146

SECIUNEA IV
CONDUCTE DE EVACUARE A FUMULUI
Art. 652 (1) Conductele de evacuare a fumului i cele de admisie a aerului vor fi distincte.
(2) Conductele sistemului de evacuare natural-organizat a fumului n caz de incendiu
trebuie s respecte urmtoarele:
a) seciunea lor va fi egal cu cea a suprafeei libere a gurilor la care sunt racordate;
b) raportul dintre laturile seciunii tubulaturilor nu va fi mai mare de 2;
c) conductele verticale de evacuare nu vor avea mai mult de dou deviaii, iar unghiul
acestora fa de vertical nu va depi 20;
d) lungimea racordurilor orizontale ale tubulaturii de evacuare a fumului nu va depi 2
metri;
(3) Conductele sistemului de evacuare a fumului prin tiraj mecanic trebuie s respecte
urmtoarele:
a) seciunea lor va fi egal cu cea a suprafeei libere a gurilor la care sunt racordate;
b) raportul dintre laturile seciunii tubulaturilor nu va fi mai mare de 2;
(4) n interiorul ncperii care se desfumeaz, conductele de evacuare a fumului i cele de
admisie a aerului trebuie realizate din materiale clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1d0 i trebuie
s fie rezistente la foc minim:
a) E300 30 (ve - ho) mono n cazul sistemului de evacuare prin tiraj natural-organizat,
precum i n cazul sistemului de evacuare mecanic prevzut n spaii echipate cu instalaii
automate de stingere a incendiilor cu ap.
b) E600 30 (ve - ho) mono n cazul sistemului de evacuare mecanic prevzut n spaii
neechipate cu instalaii automate de stingere a incendiilor cu ap
(5) La trecerea prin ncperi cu alte destinaii, conductele de evacuare a fumului i cele de
admisie a aerului trebuie s fie clasa de reacie la foc A1 sau A2-s1d0 i rezistente la foc
minimum EI 60 (ve - ho) multi, atunci cnd n normativ nu sunt stabilite performane mai mari.
(6) Conductele de evacuare a fumului i cele de admisie a aerului se pot racorda la ghene
verticale individuale sau la ghene verticale colectoare, protejate cu perei rezisteni la foc
minimum EI 120 (ve - ho) multi.
Art. 653. (1) Ghenele verticale de evacuare a fumului n caz de incendiu vor avea capetele
exterioare prin care se evacueaz fumul, amplasate la partea superioar a cldirilor sau a
poriunilor de cldiri supraterane respective. Elementele de construcie din jurul gurilor de
evacuare a fumului trebuie protejate/realizate cu/din produse pentru construcii avnd clasa de
reacie la foc A1 sau A2-s1d0 pe o distan de cel puin:
a) 2 m cnd trec prin acoperiuri cu performana la foc exterior inferioar clasei BROOF
(t1);
b) 1 m de jur mprejur, dar minim 2 m deasupra, cnd se amplaseaz n pereii exteriori.
(2) ntre prizele de aer proaspt i capetele exterioare ale ghenelor de evacuare a fumului,
se asigur distane de minimum 8 m. Capetele ghenelor de evacuare a fumului se amplaseaz
astfel nct, pe ct posibil vntul dominant s nu conduc fumul spre prizele de aer.
(3) Distana de la marginea gurilor de evacuare a fumului dispuse n acoperiul
construciilor, trebuie s fie cel puin:

147

a) 5 m fa de perei rezisteni la foc care separ compartimente de incendiu sau cldiri


adiacente;
b) 2,5 m fa de pereii exteriori;
c) 7 m fa de perei exteriori cu suprafee vitrate ai unei poriuni de cldire/cldire
adiacent;
Art. 654 Intrarea n funciune a sistem de evacuare a fumului i gazelor fierbini n caz de
incendiu, va ntrerupe automat ventilarea mecanic normal a cldirii. Fac excepie situaiile n
care instalaiile au elemente componente comune, n acest sens realizndu-se ntreruperea
ventilatoarelor utilizate doar pentru ventilare climatizare.
Anexa nr. 1
DETERMINAREA CANTITII DE FUM I GAZE FIERBINI EVACUATE
1. Debitul volumic evacuat se determin cu relaia:
Vv =

m v Ts
0 T0

(m s )
3

n care: - factor privind suprafaa zonei de desfumare; mv debitul masic de fum evacuat (kg/s);
Ts temperatura stratului de fum (K); 0 densitatea aerului (kg/m3) (1,225 la T0=150C) i T0
temperatura mediului ambiant (K).
2. Factorul privind suprafaa zonei de desfumare, se determin cu una din urmtoarele relaii:
= 2

A
Ad

A
Ad

cnd Ad < A < Amax


0,75 , cnd A A d

n care: A suprafaa rezervorului de fum; Amax suprafaa maxim a rezervorului de fum.


Pentru cldirile de producie i/sau depozitare Ad=1600 m2. Pentru celelalte categorii de
cldiri Ad=1000 m2.
3. Fluxul de cldur degajat () este calculat n conformitate cu suprafaa focarului de incendiu
(Af) i fluxul de degajare a cldurii (q f) specificat n tabelele nr. 2 i 3. Cldura degajat se
calculeaz cu formula:
= qf Af

(kW)

148

n care: - factor care indic procentul de cldur degajat ntro zon de desfumare prin convecie.
n general se adopt valoarea 0,7, innd cont de pierderea de cldur i combustia incomplet;
qf fluxul de degajare a cldurii (kW/m2); Af suprafaa focarului (m2).
Tabelul nr. 1
Valorile de proiectare ale suprafeei focarului i perimetrul acestuia pentru cldirile de producie
i/sau depozitare
Suprafaa focarului Perimetrul focarului
Risc de incendiu
Af (m2)
pf (m)
Risc
mijlociu
de
25
20
incendiu
Risc mare de incendiu
40
25
Risc foarte mare de
90
40
incendiu
Tabelul nr. 2
Valorile de proiectare ale fluxului de degajare a cldurii pentru cldirile de producie i/sau
depozitare
nlimea de
depozitare sau cea
instalaiilor de
producie hf (m)
hf 2

hf > 2

Echipare cu sprinklere
Fr
Standard
ESFR
Fr
Standard
ESFR

fluxul de degajare a cldurii


qf (kW/m2)
750
500
250
750 ( h f 1)

500 ( h f 1)
750

Tabelul nr. 3
Valorile de proiectare ale fluxului de degajare a cldurii, suprafaa focarului i perimetrul acestuia
pentru cldirile civile
Fluxul de
Aria focarului Af Perimetru focar
degajare a
Funciune
Sprinklere
(m2)
pf (m)
cldurii qf
(kW/m2)
Comer
Standard
10
12
625
149

Funciune

Birouri
Turism, transport,
cultur, nvmnt,
ngrijirea sntii,
recreere, sport, cult,
alte funciuni

Fluxul de
degajare a
cldurii qf
(kW/m2)
625

Sprinklere

Aria focarului Af
(m2)

Perimetru focar
pf (m)

ESFR

Fr

Aria camerei

Standard

16

Fr

Aria camerei

9
Perimetrul
camerei
14
Perimetrul
camerei

Standard

240

ESFR

100

Fr

Aria camerei

Perimetrul
camerei

250

1200
225
255

4. nlimea minim liber de fum care s asigure securitatea utilizatorilor este de 2,5 m fa de
pardoseal (Z) n incintele cu o nlime de cel puin 3 m; pentru o nlime mai mic de 3 m
nlimea trebuie s fie de 2 m.
5. Debitul masic este determinat pe baza nlimii libere de fum i a perimetrului teoretic al
focarului. Debitul masic ( mp) generat de un incendiu se calculeaz cu formula:

kg
s
n care: pf perimetrul focarului; Z nlimea liber de fum; C e 0,38 pentru incinte cu regim
parter; Ce 0,19 pentru celelalte categorii de incinte

m p = Ce pf Z

6. Debitul de fum evacuat depinde de cldura degajat, gradientul temperaturii coloanei de fum i
temperatura stratului de fum. n incintele parter, debitul de fum extras este egal cu debitul de fum
generat de incendiu. Gradientul temperaturii coloanei de fum se calculeaz cu formula:
=

m p c

(K)

n care: - fluxul de cldur degajat, (W); mp debitul masic de fum generat (kg/s); c cldura
specific a aerului (c=1040 J/kgK).
7. Temperatura stratului de fum este calculat cu formula:
Ts = + T0
n care: T0 temperatura aerului ambiant 15 C (288 K).
150

8. Dac temperatura stratului de fum Ts 200 C (473 K) atunci mv = mp . Dac temperatura


stratului de fum Ts > 200 0 C (473 K), atunci debitul masic al fumului evacuat se determin cu
relaia:
0

mv =

( ( 473 To ) c)

(kg/s)

9. Grosimea stratului de fum se calculeaz cu formula:


mv
d = H
0,19 p f

0 , 67

(m)

n care: H nlimea camerei (m).


10. Grosimea stratului de fum n incinte de tip atrium se calculeaz cu formula:
mv
d = H
0,38 p f

0 , 67

(m)

n care: H nlimea camerei (m).

ANEXA
REFERINE LEGISLATIVE I TEHNICE
151

1. Legislaie:
Nr.
Acte legislative
crt
.
1. Hotrrea Guvernului nr. 1516/2008 privind aprobarea
Regulamentului-cadru de urbanism pentru Rezervaia
Biosferei Delta Dunrii

2. Reglementri tehnice
Nr.
Denumire
crt
.
1. Regulamentului privind clasificarea i ncadrarea
produselor pentru construcii pe baza performanelor de
comportare la foc, aprobat cu Ordinul ministrului
transporturilor, construciilor i turismului i al
ministrului de stat, ministrului administraiei i
internelor nr. 1822/394 din 2004, cu modificrile i
completrile ulterioare
2. Normativ de securitate la incendiu a parcajelor
subterane pentru autoturisme, indicativ NP 127-09,
aprobat cu Ordinul ministrului dezvoltrii regionale i
locuinei i al ministrului de stat, ministrul administraiei
i internelor nr. 1078/326/ 2009

Publicaie
Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I nr. nr. 838 din 12/12/2008

Publicaie
Monitorul Oficial al Romniei,
Partea I nr. 90 din 27.01.2005

Publicat n Monitorul Oficial,


Partea I nr. 74 din 02/02/2010

152

S-ar putea să vă placă și