Sunteți pe pagina 1din 456

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

1/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

LISTA DE RESPONSABILITĂŢI ŞI SEMNĂTURI

DIRECTOR GENERAL

COORDONATOR C.I.A.A.T.E.

MANAGER PROIECT

RESPONSABIL ASIGURAREA CALITĂŢII

Ing. Adrian Iurcan

Dr. Ing. Ionel Vidraşcu

Ing. V. Bădărău

Dr. Ing. Ionel Vidraşcu

     

APROBAT

COMPARTIMENT

ÎNTOCMIT

VERIFICAT

C.I.A.A.T.E.

STRUCTURĂ

Ing.V.I.Zaharia

Ing.D.Danţuş

ING. V . AUR

TERMICE+VENTIL

Ing.A.Popa

Ing.G.Nicolau

ING.G.NICOLAU

AŢII

ELECTRICE

Ing. A.Pavăl

Ing. V.Bădărău

ING. V. POPARDA

SANITARE

Pr.pr. C.Alexandriu

Ing.E.Hasmaţuchi

ING.C. HARNAGEA

APĂ - CANAL

Pr.pr. C.Alexandriu

Ing.E.Hasmaţuchi

ING. C. HARNAGEA

SISTEMATIZARE

Ing. T.Perju

Ing.V.Viorică

DR.ING.I.VIDRASCU

ECONOMIC

Pr. L.Ciobanu

Ing.Cr. Mărăşescu

ING.CR.MĂRĂŞESCU

S.C. EXPACO S.R.L.

Arhitectura

S.C. WINTECH GROUP S.R.L.

Instalaţii speciale

Arh. M.Băncescu

Ing. A. Luca

F-ARCADIS TGH-PO-7.3.3.2-02.rev.0/2008

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

2/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

BOREDROU

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

LISTA DE RESPONSABILITĂŢI ŞI SEMNĂTURI

0

BOREDROU

0

CAIETE DE SARCINI PE SPECIALITĂŢI

3

CAIET DE SARCINI ARHITECTURĂ

3

CAIET DE SARCINI nr. 1

3

ZIDARII DE BCA

3

CAIET DE SARCINI nr. 2

3

GIPS-CARTON

3

CAIET DE SARCINI nr. 3

3

HIDROIZOLATII

3

CAIET DE SARCINI nr. 4

3

TERMOIZOLATII

3

CAIET DE SARCINI nr. 5

3

TENCUIELI

3

CAIET DE SARCINI nr. 6

3

VOPSITORII PE GLET DE IPSOS

3

CAIET DE SARCINI nr. 7

3

VOPSITORII PE METAL

3

CAIET DE SARCINI nr. 8

3

PERETI FAIANŢĂ

3

CAIET DE SARCINI nr. 9

3

PLAFOANE SUSPENDATE

3

CAIET DE SARCINI nr. 10

3

PARDOSELI GRESIE

3

CAIET DE SARCINI nr. 11

3

PARDOSELI CIMENT SCLIVISIT

3

CAIET DE SARCINI nr. 12

3

PARDOSELI PARCHET LAMINAT

3

CAIET DE SARCINI nr. 13

3

TERMOSISTEM

3

CAIET DE SARCINI nr. 14

3

PERETE CORTINA

3

CAIET DE SARCINI nr. 15

3

COPERTINA

3

CAIET DE SARCINI nr. 16

3

TAMPLARIE METALICA

3

CAIET DE SARCINI nr. 17

3

USI DE ACCES SI VITRINE CU TAMPLARIE DIN ALUMINIU

3

CAIET DE SARCINI nr. 18

3

TAMPLARIE DIN ALUMINIU

3

CAIET DE SARCINI nr. 19

3

GEAMURI

3

CAIET DE SARCINI STRUCTURĂ DE REZISTENŢĂ

3

CAP.1. GENERALITĂŢI

3

CAP.2. LUCRĂRI DE PREGĂTIRE

3

CAP.3. LUCRĂRI DE TERASAMENTE

3

CAP.4. LUCRĂRI DE FUNDAŢII

3

CAP.5. LUCRARI DIN BETON ARMAT MONOLIT

3

CAP.6. LUCRĂRI DE ZIDĂRIE

3

CAP.7. LUCRĂRI STRUCTURI METALICE

3

CAP.8. LUCRĂRI PE TIMP FRIGUROS

3

CAP.9. MĂSURI DE PROTECŢIE A MUNCII

3

CAP.10. CONTROLUL CALITĂŢII LUCRĂRILOR

3

CAIET DE SARCINI INSTALAŢII ELECTRICE

3

A. CONDIŢII TEHNICE, TEHNOLOGICE ŞI VERIFICĂRI

3

1. DOMENIUL ŞI CONDIŢIILE DE UTILIZARE:

3

2. CONDIŢII TEHNICE:

3

3. CONDIŢII TEHNOLOGICE

3

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

3/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

5. REGLEMENTĂRI PRIVIND CONDIŢIILE TEHNICE, TEHNOLOGICE ŞI DE VERIFICARE A INSTALAŢIILOR

 

ELECTRICE:

3

B. MĂSURI DE SECURITATE LA INCENDIU

3

1. DOMENIUL DE APLICARE:

3

2. PREVEDERI COMUNE:

3

3. PREVEDERI SPECIFICE:

3

4. REGLEMENTĂRI PRIVIND SECURITATEA LA INCENDIU

3

5. RECOMANDĂRI FINALE:

3

C. MĂSURI DE SĂNĂTATE ŞI SECURITATE ÎN MUNCĂ

3

1. DOMENIUL DE APLICARE

3

2. PREVEDERI COMUNE

3

3. PROTECŢIE ŞI MĂSURI DE PROTECŢIE

3

4. ACTE NORMATIVE

3

CAIET DE SARCINI INSTALAŢII SANITARE

3

1. CONDIŢII GENERALE

3

2. CONDIŢII TEHNICE

3

 

3. PROBE

3

4. RECEPŢIA OBIECTELOR SANITARE

3

5. CONDUCTELE DE APĂ RECE:

3

6. RECEPŢIA INSTALAŢIILOR SANITARE INTERIOARE

3

7. STANDARDE ŞI NORMATIVE

3

CAIET DE SARCINI INSTALAŢII TERMOENERGETICE ÎN CENTRALA TERMICĂ

3

1.Date generale

3

2. Piese desenate

3

3. Proprietăţi fizice, chimice, de aspect, de calitate, toleranţe, pentru materialele utilizate

3

4.Instalare, tehnologii de execuţie, probe, teste, verificări

3

5.Norme de sănătate şi securitate în muncă şi secutitate la incendiu

3

6.Standarde şi normative care se vor respecta

3

CAIET DE SARCINI INSTALAŢII TERMICE INTERIOARE INSTALAŢII CLIMATIZARE CU UNITĂŢI TIP SPLIT

3

1. Date generale

3

2. Piese desenate

3

3. Proprietăţi fizice, de aspect, de calitate, toleranţe pentru materialele utilizate

3

4. Instalare, tehnologii de execuţie, probe, teste, verificări

3

5. Protecţia muncii

3

CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUŢIA REŢELELOR DE APĂ EXECUTATE DIN POLIETILENĂ DE ÎNALTĂ DENSITATE

3

 

Generalităţi

3

1.

Trasarea

3

2. EXECUTAREA SĂPĂTURILOR

3

3. PREGĂTIREA PATULUI DE POZARE

3

4. IMBINAREA PRIN SUDURA A TEVILOR DIN POLIETILENA DE INALTA DENSITATE (PEHD)

3

5. EFECTUAREA PROBEI DE PRESIUNE

3

6. EXECUTAREA UMPLUTURII SANTULUI

3

7. CAMINE DE VANE

3

8. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

3

CAIET DE SARCINI PENTRU EXECUŢIA REŢELELOR EXTERIOARE DE CANALIZARE REALIZATE DIN TUBURI DE POLICLORURĂ DE VINIL DURĂ (PVC-KG)

3

 

Generalităţi

3

1. TRASAREA

3

2. DESFACEREA PAVAJELOR

3

3. EXECUTAREA SĂPĂTURILOR

3

4. PREGĂTIREA PATULUI DE POZARE

3

5. CONDUCTE ŞI PIESE DE LEGĂTURĂ DIN PVC – KG

3

6.REALIZAREA IMBINĂRILOR

3

7. EXECUTAREA UMPLUTURII ŞANŢULUI

3

8. CĂMINE DE VIZITARE

3

9. RECEPŢIA LUCRĂRILOR

3

CAIET DE SARCINI TEHNOLOGIE-GRUP ELECTROGEN DE AVARIE

3

1. GENERALITĂŢI

3

2. PRESCRIPŢII PENTRU MATERIALE

3

3. TEHNOLOGIA DE EXECUŢIE - GRUP ELECTROGEN

3

4. ORGANIZAREA LUCRĂRILOR

3

5.

TOLERANŢE DE EXECUŢIE ŞI MONTAJ

3

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

4/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

7. CONDIŢII PRIVIND FIABILITATEA ŞI MENTENABILITATE.

3

8. METODE DE ÎNCERCARE

3

9. NORME DE PROTECŢIA MUNCII

3

10. PROTECŢIA MEDIULUI

3

CAIET DE SARCINI LUCRĂRI DE TERASAMENTE

3

GENERALITĂŢI

3

CAPITOLUL I

3

CAPITOLUL II.

3

EXECUTAREA TERASAMENTELOR

3

CAPITOLUL III

3

RECEPŢIA LUCRĂRII

3

REFERINŢE NORMATIVE

3

CAIET DE SARCINI FUNDAŢII DE BALAST ŞI/SAU DE BALAST AMESTEC OPTIMAL

3

1 GENERALITĂŢI

3

2 MATERIALE

3

3 STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE

3

4 PUNEREA ÎN OPERĂ A BALASTULUI

3

5 CONDIŢII TEHNICE, REGULI ŞI METODE DE VERIFICARE

3

6 RECEPŢIA LUCRĂRILOR

3

7 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

3

CAIET DE SARCINI FUNDAŢII DE PIATRĂ SPARTĂ ŞI/SAU DE PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC OPTIMAL

3

CAIET DE SARCINI FUNDAŢII DE PIATRĂ SPARTĂ ŞI/SAU DE PIATRĂ SPARTĂ AMESTEC OPTIMAL

3

1 GENERALITĂŢI

3

2 MATERIALE

3

STABILIREA CARACTERISTICILOR DE COMPACTARE PENTRU STRATUL INFERIOR DE FUNDAŢIE DIN BALAST ŞI PENTRU STRATUL DE FUNDAŢIE REALIZAT DIN PIATRA SPARTĂ/AMESTEC OPTIMAL

3

3

4 REALIZAREA STRATURILOR DE FUNDAŢIE

3

5 CONDIŢII TEHNICE. REGULI ŞI METODE DE VERIFICARE

3

6 RECEPŢIA LUCRĂRILOR

3

7 DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

3

CAIET DE SARCINI STRATURI DE BAZĂ DIN MIXTURI ASFALTICE CILINDRATE EXECUTATE LA CALD

3

CAPITOLUL I GENERALITĂŢI

3

CAPITOLUL II NATURA, CALITATEA ŞI PREPARAREA MATERIALELOR

3

CAPITOLUL III EXECUŢIA STRATURILOR DE BAZĂ

3

CAPITOLUL IV CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE ALE STRATULUI EXECUTAT

3

CAPITOLUL V RECEPŢIA LUCRĂRILOR

3

ANEXĂ

3

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

3

CAIET DE SARCINI ÎMBRÂCĂMINŢI RUTIERE BITUMINOASE CILINDRATE, EXECUTATE LA CALD

3

1 GENERALITĂŢI

3

2 NATURA, CALITATEA ŞI PREPARAREA MATERIALELOR

3

3 MODUL DE FABRICARE A MIXTURILOR

3

4 MODUL DE PUNERE ÎN OPERĂ

3

5 CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE ALE ÎMBRĂCĂMINTEI EXECUTATE

3

6 RECEPŢIA LUCRĂRILOR

3

CAIET DE SARCINI BORDURI DE TROTUARE PREFABRICATE PENTRU RIGOLE, ŞANŢURI ŞI CASIURI

3

CAIET DE SARCINI DISPOZITIVE DE SCURGERE ŞI EVACUAREA APELOR DE SUPRAFAŢĂ

3

CAPITOLUL I GENERALITĂŢI

3

CAPITOLUL II MATERIALE PENTRU MORTARE ŞI BETOANE

3

CAPITOLUL III MATERIALE PENTRU PEREURI ŞI ZIDĂRII DE PIATRĂ BRUTĂ ŞI BOLOVANI

3

CAPITOLUL IV MATERIALE ŞI TUBURI PENTRU DRENURI

3

CAPITOLUL IV MATERIALE PENTRU CANALIZĂRI

3

CAPITOLUL VI BORDURI DE TROTUARE. PREFABRICATE PENTRU RIGOLE, ŞANŢURI ŞI CASIURI

3

CAPITOLUL VII CONTROLUL CALITĂŢII MATERIALELOR

3

PARTEA AII-A MODUL DE EXECUŢIE A LUCRĂRILOR

3

CAPITOLUL VIII PICHETAREA ŞI EXECUŢIA SĂPĂTURILOR

3

CAPITOLUL IX COMPOZIŢIA ŞI UTILIZAREA MORTARELOR ŞI BETOANELOR

3

CAPITOLUL X COFRAJE

3

CAPITOLUL XI OŢEL DE ARMĂTURĂ

3

CAPITOLUL XII BETON

3

CAPITOLUL XIII ZIDĂRII DIN PIATRĂ BRUTĂ SAU BOLOVANI

3

CAPITOLUL XIV AMENAJAREA ŞANŢURILOR, RIGOLELOR ŞI CASIURILOR

3

CAPITOLUL

XV DRENURI ŞI DISPOZITIVE DE COLECTAREA ŞI EVACUAREA APELOR DIN CORPUL DRUMULUI 3

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

5/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

 

CAPITOLUL

CAPITOLUL

CAPITOLUL

XVII BORDURI ŞI RIGOLE PREFABRICATE

3

XVIII ÎNCERCĂRI ŞI CONTROALE

3

XIX RECEPŢIA LUCRĂRILOR

3

ANEXĂ DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

3

CAIET DE SARCINI SEMNALIZĂRI RUTIERE (INDICATOARE)

3

I. GENERALITĂŢI

3

II. REGULI ŞI METODE DE VERIFICARE

3

III. INSTALAREA STÂLPILOR DE GHIDARE ŞI A CARADIOPTRILOR PE DRUM

3

IV. STRUCTURA SISTEMULUI DE SEMAFORIZARE AUTOMAT, PENTRU SEMAFORIZAREA TRECERILOR DE

PIETONI, COMANDAT PRIN BUTON PIETONAL

3

ANEXĂ REFERINŢE NORMATIVE

3

CAIET DE SARCINI MARCAJE RUTIERE

3

I. GENERALITĂŢI

3

II. CONDIŢII TEHNICE PENTRU MATERIALELE UTILIZATE

3

III. TIPURI DE MARCAJE

3

IV. CONDIŢII DE REALIZARE A MARCAJELOR

3

V. CONTROLUL CALITĂŢII MARCAJULUI

3

ANEXA 1

3

FIŞA TEHNICĂ

3

ANEXA 2

3

FIŞA TEHNICĂ

3

ANEXĂ

3

REFERINŢE NORMATIVE

3

CAIET DE SARCINI HIDROIZOLAŢII

3

CAIET DE SARCINI BETOANE DE CIMENT

3

1.

GENERALITĂŢI

3

2.CIMENT

3

3.

AGREGATE

3

4.APA

3

5.ADITIVI

3

CAIET DE SARCINI STRATURI DE FORMA

3

CAPITOLUL I-GENERALITĂŢI

3

CAPITOLUL II

CAPITOLUL III

- CONDIŢII TEHNICE

3

- MATERIALE FOLOSITE

3

CAPITOLUL IV EXECUŢIA STRATULUI DE FORMĂ

3

CAPITOLUL V RECEPŢIA LUCRĂRILOR

3

CAIET DE SARCINI ZIDURI DE SPRIJIN CU ÎMPINGERI IMPORTANTE

3

1. PREVEDERI TEHNICE GENERALE

3

2. SCHELE SI ESAFODAJE

3

 

3. COFRAJE

3

4. ARMATURI

3

 

5. BETOANE

3

6. DESFACERI SI DEMOLARI

3

7. RECEPTIA PRELIMINARA

3

8. DESFIINTAREA SANTIERULUI DUPA TERMINAREA EXECUTIEI LUCRARILOR

3

CAIET DE SARCINI INSTALATII SPECIALE

3

I. INFORMAŢII GENERALE

3

II. SISTEMUL DE DETECTARE ŞI ALARMARE LA EFRACTIE

3

III. SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE TVCI

3

IV. Reteaua de voce

3

V. RETEAUA DE DATE

3

VI. JURNAL DE CABLURI

3

VII. LUCRARI DE EXECUTIE SI INSTALARE

3

BREVIARE DE CALCUL

3

ANEXA T1 BREVIAR DE CALCUL INSTALAŢII TERMOENERGETICE ÎN CENTRALA TERMICĂ

3

ANEXA T2 BREVIAR DE CALCUL INSTALAŢII TERMICE INTERIOARE ŞI INSTALAŢII CLIMATIZARE

3

ANEXA S1 BREVIAR DE CALCUL INSTALAŢII SANITARE

3

ANEXA E1 BREVIAR DE CALCUL INSTALATII ELECTRICE

3

SEF PROIECT, ING. V. BĂDĂRĂU

CAIETE DE SARCINI PE SPECIALITĂŢI

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

6/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

CAIET DE SARCINI ARHITECTURĂ

CUPRINS

COMPARTIMENTARI

01 Caiet de sarcini nr. 1 - ZIDARII BCA

02 Caiet de sarcini nr. 2- GIPSCARTON

IZOLATII

03 Caiet de sarcini nr. 3 - HIDROIZOLATII

04 Caiet de sarcini nr. 4 - TERMOIZOLATII

FINISAJE INTERIOARE

05 Caiet de sarcini nr. 5 - TENCUIELI

06 Caiet de sarcini nr. 6 - VOPSITORII PE GLET DE IPSOS

07 Caiet de sarcini nr. 7 - VOPSITORII PE METAL

08 Caiet de sarcini nr. 8 - PERETI FAIANTA

09 Caiet de sarcini nr. 9 - PLAFOANE SUSPENDATE

10 Caiet de sarcini nr.10 - PARDOSELI GRESIE

11 Caiet de sarcini nr.11 - PARDOSELI CIMENT SCLIVISIT

12 Caiet de sarcini nr.12 - PARDOSELI PARCHET LAMINAT

FINISAJE EXTERIOARE

13 Caiet de sarcini nr.13 - TERMOSISTEM

14 Caiet de sarcini nr.14 - PERETE CORTINA

15 Caiet de sarcini nr.15 - COPERTINA

USI SI FERESTRE

16 Caiet de sarcini nr.16 - TAMPLARIE METALICA

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

17 Caiet de sarcini nr.17 - USI DE ACCES SI VITRINE CU TAMPLARIE DIN ALUMINIU

18 Caiet de sarcini nr.18 - TAMPLARIE DIN ALUMINIU

19 Caiet de sarcini nr.19 - GEAMURI

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

7/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

CAIET DE SARCINI nr. 1

ZIDARII DE BCA

CAPITOLUL CUPRINDE :

A. Generalitati.

B. Standarde de referinta.

C. Materiale si produse.

D. Alcatuire.

E. Tehnologie de executie.

F. Controlul calitatii si receptia lucrarilor.

G. Masuratoare si decontare.

A. GENERALITATI

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

Prezentul caiet de sarcini stabileşte condiţiile şi modul de executare al lucrărilor de zidării

din BCA.

B. STANDARDE DE REFERINTA

- P2 - 85 - Normativ privind alcătuirea, calculul şi executarea structurilor din zidărie.

P 100 - 91 - Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe, social culturale, agrozootehnice şi industriale.

-

- STAS 10109/1 - 82 - Lucrări de zidărie. Calcul şi alcătuirea elementelor.

- C17 - 82 - Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor de zidărie şi tencuială.

C. MATERIALE SI PRODUSE

Materialele care intră în alcătuirea zidăriilor sunt :

- BCA 20cm / BCA 25cm;

- mortar marca MZ-BCA, compoziţia conform STAS 1030-85 şi instrucţiuni tehnice C17-

82;

- armătură utilizată la armarea zidăriei conform STAS 438/1 - 80 marca OB 37.

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

8/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

D. ALCATUIRE

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

Betonul Celular Autoclavizat este un material pentru constructii cu o structura poroasa, obtinut dintr-un amestec de nisip, ciment, var, ghips, apa si generator de gaze. BCA-ul este supus unui tratament termic in autoclava la presiune si temperatura ridicata. Este caracterizat prin greutate volumetrica mica, rezistenta mecanica foarte buna la compresiune, intindere si incovoiere, capacitati izolante termice si fonice de exceptie.

Zidăria de umplutură, la clădirile cu structură de beton armat, va fi bine împănată la partea superioară şi ancorată de elementele portante ale construcţiilor (stâlpi, diafragme) după cum urmează : zidăria plină (fără goluri de uşi sau ferestre) se va ancora la clădiri cu gradul de protecţie antiseismică 8 şi 9 de o parte şi de alta a stâlpului (diafragmei) la câte cca. 60 80 cm distanţă pe verticală în funcţie de înălţimea asizei şi distanţei dintre planşee, astfel ca să se realizeze o distribuire cât mai uniformă a ancorajelor pe înălţime.

Ancorarea zidăriei se va face cu mustăţi din oţel beton 6 mm, cu lungimea de 50 cm, scoase din stâlpi sau diafragme. În cazul porţiunilor de zidărie cu lăţimea sub 50 cm se vor folosi bare de ancorare de lungime corespunzătoare. În cazul elementelor de beton armat turnate în cofraje metalice, ancorarea zidăriei se va face cu bare fixate de stâlpi sau diafragme cu ajutorul bolţurilor împuşcate, precum şi cu şaibe şi piuliţe.

Protecţia anticorozivă a barelor de ancorare se va realiza prin înglobarea lor în mortar marca MZ-BCA, care se va prepara la punctul de lucru.

Pereţii se vor ancora de stâlpi sau diafragme în dreptul rosturilor armate, sau se vor lega de zidărie prin ţesere sau ancorare metalică.

E. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE

Dimensiunile, marca şi calitatea blocurilor de BCA, precum şi marca mortarului de zidărie vor fi obligatoriu cele prevăzute în proiect. Compoziţia mortarului de zidărie va fi cea arătată în STAS 1030- 85 şi în Instrucţiunile tehnice C 17 - 82.

Un sac de 25 kg de mortar MZ-BCA se amestecă cu cca. 4,75 - 5,5 litri apă. La 1 kg de adeziv BCA se consumă cca 190 - 220 ml de apă la o temperatură de +20°C. ATENŢIE LA TEMPERATURI RIDICATE CONSUMUL DE APĂ CREŞTE!!! Amestecarea produsului se poate face manual, cu o bormaşină la care se ataşează axul cu palete sau cu o betonieră. La amestecarea manuală sau cu bormaşina cu ax se face un amestec energic, se face o pauză de cca 5 minute, după care se mai face o amestecare. Durata de amestecare în betonieră este de 5 - 10 minute. Materialul se întinde cu o sculă specială sau cu o gletieră identică cu cea care se foloseşte la faianţă şi gresie. BCA-ul se pune prin

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

9/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

apăsare uşoară peste adeziv. Pasta din găleată îşi păstrează proprietăţile timp de cel puţin 4,5 ore. Temperatura mediului trebuie să fie între +5°C şi +30°C. Se va evita bătaia directă a razelor solare.

Orizontalitatea rândurilor de BCA se obţine utilizând rigle de lemn sau metal gradate, la intervale egale cu înălţimea rândurilor de zidărie. Riglele se fixează la colţurile zidăriei. Verificarea orizontalităţii se va face cu o sfoară de trasat bine întinsă între aceste rigle.

Întreruperea execuţiei zidăriei se face în trepte, fiind interzisă întreruperea cu ştrepi.

Detaliile de alcătuire a legăturilor la colţuri, ramificaţii şi intersecţii sunt conform P2-85.

Ancorarea zidăriei de umplutură de structura clădirii (stâlpii sau diafragmele de beton armat) se face fie cu ajutorul mustăţilor de oţel beton, fie cu agrafe pe bolţuri împuşcate cu pistolul.

Înainte de executarea zidăriei de umplutură, pe suprafeţele respective ale stâlpilor sau diafragmelor se va aplica un şpriţ de mortar de ciment, iar rostul vertical dintre zidărie şi elementul de structură va fi umplut complet cu mortar.

Pe măsura executării zidăriei, în rosturile orizontale ale acesteia se aşează barele orizontale de legătură cu stâlpişorii, înglobându-se în mortar (marca MZ-BCA obţinut când este cazul prin îmbogăţirea locală a dozajului de ciment). Rosturile zidăriei din dreptul stâlpişorilor se lasă neumplute cu mortar pe o adâncime de cca. 2 cm pentru realizarea unei legături cât mai bune cu stâlpişorii.

Turnarea betonului se face în straturi cu înălţimea de cca. 1,00 m, după udarea prealabilă a zidăriei şi cofrajului în acest scop. Pentru compactarea betonului se recomandă folosirea vibratoarelor sau baterea cofrajului cu ciocanul.

F. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

Condiţiile de calitate şi verificarea calităţii lucrărilor de zidărie de BCA sunt cele arătate în STAS 10109/1 - 82 şi în "Normativ pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi de instalaţii aferente construcţiilor" indicativ C 56 - 85.

Verificarea calităţii zidăriilor se face pe tot timpul execuţiei lucrărilor conform prevederilor cap. 4 din "Normativul C 56 - 85, de către şeful de echipă şi maistru, iar la lucrări ascunse şi de către ajutorul şefului de brigadă şi reprezentantul beneficiarului.

Pentru elementele de beton armat care intră în compunerea zidăriilor se aplică prevederile cap. 3 din normativ. Rezultatele tuturor verificărilor care se referă la zidării portante ce urmează a se tencui sau care au rol de izolare termică sau fonică, se înscriu în procesele verbale de lucrări ascunse.

La încheierea fazei de roşu se fac verificări scriptice şi directe, prin sondaje, pe baza cărora comisia de recepţie încheie un proces verbal în care se consemnează verificările efectuate,

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

10/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

rezultatele obţinute şi concluziile cu privire la posibilitatea continuării lucrărilor.

La executarea lucrărilor pe timp friguros se vor lua măsurile prevăzute în "Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a instalaţiilor aferente" indicativ C 16 - 84.

G. MASURATOARE SI DECONTARE

Zidăria se măsoară la metru cub real executat cu scăderea tuturor golurilor sau a lăcaşurilor elementelor de construcţii înglobate în zidărie cu secţiunea mai mare de 0,04 mp.

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

11/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

CAIET DE SARCINI nr. 2

GIPS-CARTON

CAPITOLUL CUPRINDE :

A. Generalitati.

B. Standarde de referinta.

C. Materiale si produse.

D. Alcatuire.

E. Tehnologie de executie.

F. Controlul calitatii si receptia lucrarilor.

G. Masuratoare si decontare.

A. GENERALITATI

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

Prezentul caiet de sarcini se refera la alcatuirea si executarea peretilor despartitori din gipscaton.

1. subansabluri din gips-carton:

pereti de compartimentare interiori

placare la interior – pt pereti exteriori

2. fixarea placilor din gips-carton: - gips-carton fixat cu suruburi pe structura metalica

B. STANDARDE DE REFERINTA

C56 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente;

STAS – 5838/1 - Vata minerala si produse din vata minerala.conditii tehnice generale de calitate;

STAS – 5838/5 – Placi din vata minerala;

Agrementele tehnice pentru placile din gips – carton si pentru sistemul de sustinere si de aplicare la pereti.

C. MATERIALE SI PRODUSE

APTITUDINEA DE EXPLOATARE

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

12/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

Panourile pentru pereti usori de compartimentare corespund din punct de vedere al sigurantei in exploatare, constituind, elemente neportante de constructii. Ele prezinta rezistenta si stabilitate corespunzatoare la actiunea simultana a sarcinilor statice si dinamice la care pot fi supusi peretii despartitori. Aceste performante sunt realizate prin modul de alcatuire al panourilor si al sistemelor de prindere la plafon si pardoseala.

Din punct de vedere al comportarii la foc se mentioneaza ca toate elementele componente (rame, piese din tabla de otel, geamuri, vata de sticla) fac parte din clasa de combustibilitate C0.

Panourile nu contin produse care sa emane pulberi sau noxe periculoase in atmosfera.

MATERIALE SI PRODUSE PRINCIPALE

Placi din vata minerala tip G 90, G 100 sau similar

Placi din gips-carton normale (standard) si dupa caz, rezistente la foc si/sau umiditate, de 12,5 mm grosime

Profile de montaj UW 50, UW 75,sau UW 100 mm

Profile montanti CW 35, CW 50, CW 75,sau CW 100 mm; curente sau pentru gol de usa;

Suruburi autofiletante

Suruburi cu dibluri de plastic

Banda de rost cu impislitura de fibra de sticla

Chit specific de rost sau de acoperire

Cuie pentru gips-carton

D. ALCATUIRE

PERETI GIPS-CARTON-10 CM

PERETI GIPS-CARTON-15 CM

PLACARE PERETI EXTERIORI BCA CU GIPS CARTON LA INTERIOR

PLACARE PLAFOANE EXTERIOR CU PLACI BETOPAN

Echipamente si accesorii: suruburi, prize, bolturi, banda de izolare fonica, kit de etansare, cleme de ancorare, cleme de plafon, etc.

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

13/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

E. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE

Elemente componente:

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

Rama metalica din profile de otel laminat la rece, zincate cu o grosime de 0.6mm. Bordurile rame au o latime de cel putin 48mm.

Panouri de gips-carton (grosime de 12.5mm), cu marginile indoite pe lungime

Panou isolator din vata de sticla, pe o parte cu hirtie Kraft (grosime 45mm si masa specifica

16kg/mp)

1.Operatii preliminare

Executia peretilor despartitori se va incepe dupa terminarea lucrarilor de la peretii exteriori si a sapei la stratul suport al pardoselilor din beton.

Se deseneaza traseul peretelui pe pardoseala cu sfoara sau dreptarul si pozitia exacta a golurilor de usi .Apoi se traseaza urma peretelui pe peretii adiacenti si pe planseu, cu nivela si dreptarul.

2.Executia peretelui

Profilele de racordare UW se prevad pe o singura fata cu benzi de etansare pentru racorduri si se fixeaza de pardoseala cu elemente de prindere universala, la distante de 80cm intre ele. La pardoseala, pe latimea usilor nu se monteaza profil de racordare. Pe peretii adiacenti se realizeaza racordul din profile CW. Pentru o buna izolare fonica, profilele de racordare se preseaza cat mai strans de elementele de constructie.

Profilele montanti CW trebuie introduse cel putin 2cm in profilele de racordare cu planseul. Profilul montant se introduce mai intai in profilul de racordare de jos iar apoi in cel de sus. Apoi se dispun profilele montanti la un interax de 60 cm. Profilele se dispun cu latura deschisa spre directia de montaj, in asa fel incat fixarea panourilor sa inceapa de la muchia stabilita.

Panotarea primei fete a peretelui incepe cu o latime intreaga de panou (120 cm). Panourile de gips-carton se fixeaza de profilele montanti cu o surubelnita electrica, folosind suruburi rapide dispuse la distante de 25 cm pentru panotare simpla si 75 cm pentru panotare dubla. Din cauza necesitatii de alternare a rosturilor, al doilea rand se monteaza incepand cu o jumatate de panou (60cm).

Cand este prevazuta in proiect izolarea fonica sau termica a peretelui, se fixeaza izolatia din vata minerala dupa panotarea primei fete a panoului. Spatiul liber din interior trebuie izolat in totalitate.

Panotarea celei de a doua fete se incepe cu o jumatate de latime de panou(60 cm), in asa fel incat rosturile celor doua fete sa fie decalate cu latimea unui camp dintre montanti.

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

14/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

Dupa finalizarea montarii panourilor se trece la tratarea rosturilor, racordarilor si a capetelor de suruburi, cu benzi de etansare si pasta speciala.

La golurile de usi, profilele pentru montanti se fixeaza de profilele de racordare cu pardoseala prin nituri cu cap ascuns. Profilele de racordare cu pardoseala trebuie prinse de pardoseala , in stanga si in dreapta usii cu cate doua dibluri. Drept buiandrug al usii , se monteaza in partea superioara a usii un profil UW. Alaturarea panourilor din care se realizeaza peretele trebuie sa se faca intotdeauna deasupra buiandrugului, si in nici un caz in dreptul profilelor verticale ale tocului.

Pentru montarea tocurilor de usi din lemn se recomanda ca profilele montanti sa fie cu partea deschisa spre toc si sa fie prevazute in interior cu un montant din lemn.

Dupa caz se vor atasa elemente necesare de sustinere adaptate la greutatea ferestrelor si usilor preconizate precum si la efortul mecanic provocat de deschiderea acestora.

Antreprenorul va furniza ramele de intarire si/sau suportii de asamblare.

Montajul si finisarea vor fi executate astfel incit indicele R de reducere a zgomotului sa fie de cel putin de 30dB.

Eventualele instalatii se monteaza in golul din pereti, dupa ce s-a executat panotarea primei fete.

La racordarea dintre pereti se prevad benzi de etansare pentru racorduri.

Rosturile se umplu cu pasta speciala sau cu chit permanent elastic si posibil a fi vopsit.

Peretele de rigips trebuie sa ofere suficienta rezistenta la umezeala pina la 15mm deasupra ultimului strat al pardoselei.

Grosimea si tipul gips-cartonului folosit se vor stabili conform regulamentelor curente referitoare la

incendii.

Pentru incaperile umede cum ar fi vestiarele, toaletele se utilizeaza cartoane special tratate.

Dupa caz, suprafata peretelui se rectifica cu pasta speciala si se finiseaza prin tapetare, placare cu faianta sau vopsire, conform precizarilor proiectului.

Prinderile baghetelor se vor face cu suruburi de lemn.

Peretii despartitori usori merg pina la 15cm deasupra ultimului strat al plafonului fals.

Asamblarea si tehnologia vor fi in conformitate cu instructiunile date de furnizor / producator.

La inaintarea documentelor de licitatie antreprenorul va preda si toate informatiile despre sistemul propus spre aprobarea biroului tehnic.

Antreprenorul va colabora cu ceilalti antreprenori implicati (cum ar fi, de exemplu: cei pentru sistemul electric si instalatii apa-canal) si va avertiza in timp util pe conducatorii de santier atunci cind lucrarile sunt intr-un stadiu in care ceilalti antreprenori pot sa reinceapa lucrul.

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

15/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

F. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

CONTROLUL CALITATII

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

Toate produsele de import care alcatuiesc peretii usori de compartimentare vor fi insotite de agrementul tehnic legal emis de laboratoare autorizate din Romania.

Inainte

standardelor romanesti.

de

demararea

lucrarilor

antreprenorul

va

Pentru executie se vor face verificari la ;

aspectul si starea generala

inainta

certificatele

de

garantie

conform

elemente geometrice –grosime, planeitate, pante(unde este cazul)

fixarea panourilor pe suport

rosturi

corespondenta cu proiectul.

Acolo unde prescriptiile, sau datele din proiect nu au fost respectate sau daca aspectul compartimentarii nu este corespunzator, se va executa refacerea acestuia, conform prescriptiilor specificate.

RECEPTIA LUCRARILOR

Devierea de la cota de referinta in planuri pentru panourile montate, este de +1,5mm / metru.

Diferenta de planeitate la pardoseala si tavan masurata pe o lungime de 3m, este de +3mm.

La receptia lucrarilor de montaj a compartimentarii se vor verifica :

aspectul si starea generala;

elemente geometrice(grosime, planeitate, verticalitate);

fixarea panourilor de suport

corespondenta cu proiectul.

Denivelarea admisa de la cota de referinta din plan este de + 1,5 mm/m.

Diferenta de planeitate admisa intre pardoseala si tavan este de 3 mm/3m.

Se vor incheia procese verbale de lucrari ascunse pentru structura de sustinere si pentru finalizarea peretelui.

Se atrage atentia ca durabilitatea si comportarea in timp a acestui tip de perete va fi asigurat numai daca personalul de executie a fost calificat pentru acest gen de lucrari.

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

16/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

G. MASURATOARE SI DECONTARE

Pret unitar / mp – perete despartitor:

grosime 10cm

grosime 15cm

placare gips carton la interior

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

Pretul unitar include toate componentele, amplasarea si prelucrarea tuturor materialelor, auxiliare si a pieselor marunte; pierderi de material in cazul in care nu se livreaza pe tipo-dimensiuni – in cadrul comenzii.

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

17/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

HIDROIZOLATII

CAPITOLUL CUPRINDE :

A. Generalitati.

B. Standarde de referinta.

C. Materiale si produse.

D. Alcatuire.

E. Tehnologie de executie.

CAIET DE SARCINI nr. 3

F. Controlul calitatii si receptia lucrarilor.

G. Masuratoare si decontare.

A. GENERALITATI

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

Prezentul caiet de sarcini se refera la alcatuirea si executarea lucrarilor de izolatii hidrofuge.

B. STANDARDE DE REFERINTA

C56 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente;

C. 112 – 80 – Normativ pentru proiectarea si executarea hidroizolatiilor din materiale bituminoase la lucrarile de constructii (Buletinul Constructiilor nr. 1 / 1981)

C. MATERIALE SI PRODUSE

Hidroizolatii din dubla membrana bituminoasa termosudabila si dubla membrana bituminoasa termosudabila cu ardezie, folosite la straturile terasei.

Elemente auxiliare - au rolul de ventilare şi îndepărtare a apelor meteorice:

Deflectoare aerisire terasa

Sifoane.

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

18/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

D. ALCATUIRE

Strat suport

Foi bitumate

Protectie a hidroizolatiei

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

Echipamente si accesorii: masticuri, tinichigerie aferenta acoperisurilor etc.

E. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE

Stratul suport nu trebuie sa prezinte asperitati mai mari de 2mm iar planeitatea lui sa fie continua, fiind admisa ca abatere o singura denivelare de +/- 5mm pe o suprafata verificata cu dreptarul de 2m, in orice directie.

Foile bituminoase trebuie lipite corect astfel incit sa nu fie semnalate dezlipiri, alunecari sau basici. In cazul in care se constata probleme de acest gen ele trebuie reparate obligatoriu.

Foile bituminoase se vor petrece 7 – 10 cm longitudinal si minimum 10 cm frontal.

In cazul hiroizolatiilor pentru acoperis, se recomanda montarea foilor in lungul linie de cea mai mare panta.

Hidroizolatia trebuie sa comunice cu atmosfera prin stratul de difuzie, pe sub sorturi, copertine sau tuburi.

Retetele si procedeele de preparare a mortarelor pe santier (masticuri, solutii) trebuie sa fie conform normativului C.112 – 80.

F. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

CONTROLUL CALITATII

Toate produsele de import care alcatuiesc hidroizolatia vor fi insotite de agrementul tehnic legal emis de laboratoare autorizate din Romania.

Inainte de demararea lucrarilor antreprenorul va inainta certificatele de garantie necesare, conform standardelor romanesti.

Pentru executie se vor face verificari la ;

aspectul si starea generala a stratului suport

elemente geometrice –grosime, planeitate, pante (unde este cazul)

fixarea foilor bituminoase pe stratul suport

rosturi de dilatare (unde este cazul)

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

19/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

corespondenta cu proiectul.

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate sau daca aspectul hidroizolatiei nu este corespunzator, se va executa refacerea acesteia, conform prescriptiilor specificate.

RECEPTIA LUCRARILOR

Verificarea etanseitatii hidroizolatiei prin inundare cu apa. In cazul cind probele prin inundare nu se pot efectua, verificarea se va face vizual, prin ciocanire si eventuale sondaje in punctele care prezinta un caracter special.

La acoperisuri se vor verifica pantele, conform proiectului, amplasarea in punctele cele mai coborite a gurilor de scurgere iar prin turnarea de apa in punctele mai ridicate se va verifica daca gurile de scurgere functioneaza bine.

De asemenea, se va verifica daca sunt corespunzatoare proiectului racordurile hidroizolatiei la reborduri si atice, la strapungeri, la rosturi de dilatatie si la gurile de scurgere care trebuie sa fie prevazute cu gratare (parafrunzare) si sa nu fie inundate.

Tinichigeria aferenta acoperisurilor (sorturi, copertine, glafuri, etc.) se va verifica daca este executata conform proiectului, bine incheiata, racordata cu hidroizolatia si fixata in constructie. Verificarea se va face atit vizual cit si prin tractiune manuala.

Rezultatele verificarilor se vor inregistra conform instructiunilor pentru verificarea lucrarilor ascunse. Deficientele constatate vor fi consemnate in procese verbale si se va trece imediat la remedierea lor, incheindu-se un nou proces verbal de lucrari ascunse.

Dupa aceasta se pot executa lucrarile de protectie si cele conexe.

Se atrage atentia ca durabilitatea si comportarea in timp a acestui tip de lucrare va fi asigurat numai daca personalul de executie a fost calificat pentru acest gen de lucrari.

G. MASURATOARE SI DECONTARE

Pret unitar / mp

Pretul unitar include toate componentele, amplasarea si prelucrarea tuturor materialelor, auxiliare si a pieselor marunte; pierderi de material in cazul in care nu se livreaza pe tipo-dimensiuni – in cadrul comenzii.

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

20/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

CAIET DE SARCINI nr. 4

TERMOIZOLATII

CAPITOLUL CUPRINDE :

A. Generalitati.

B. Standarde de referinta.

C. Materiale si produse.

D. Alcatuire.

E. Tehnologie de executie.

F. Controlul calitatii si receptia lucrarilor.

G. Masuratoare si decontare.

A. GENERALITATI

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

Prezentul caiet de sarcini se refera la alcatuirea si executarea lucrarilor de izolatii termice.

B. STANDARDE DE REFERINTA

C56 - Normativ pentru verificarea calitatii si receptia lucrarilor de constructii si instalatii aferente;

C. 107 – 82 – Normativ pentru proiectarea si executarea izolatiilor termice la constructii civile si industriale ( Bul. Constructiilor nr. 1 / 1983 )

C. MATERIALE SI PRODUSE

Polistiren extrudat de fatada 5cm

Polistiren extrudat pentru pardoseala si pereti 5cm

Termoizolatie din BCA 20cm (la terase)

D. ALCATUIRE

Strat termoizolant

Echipamente si accesorii

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN

Iasi,B-dul.Carol I,nr.4,corp A,et.1, 700506

tel:+40-232-23.24.83

fax:+40-332-40.10.33

Email: office@arcadistgh.ro Web: www.tgh.ro

Contract nr.:440/2009

Cod:440/PTH/VII

Pag:

21/456

proiectare clădiri civile şi industriale, mediu, urbanism, inginerie, drumuri şi poduri, apă canal

E. TEHNOLOGIE DE EXECUTIE

CertRom

Certificat nr. 1345

ISO 9001

Certificat nr. 487

ISO 14001

Certificat nr. 367

OHSAS18001

Termoizolatia se va realiza din placi / blocuri intregi sau din fractiuni taiate cu scule adecvate pentru a avea forme regulate iar rosturile dintre ele sa nu depaseasca limita admisa.

Densitatea aparenta a materialelor, ca si grosimile placilor / blocurilor va corespunde prevederilor proiectului. Pentru materialele tasabile, grosimea initiala se majoreaza cu valoarea corespunzatoare tasarii materialului (indicata in fisa lui tehnica si in proiect).

Rosturile dintre placi / blocuri: min. 2mm.

F. CONTROLUL CALITATII SI RECEPTIA LUCRARILOR

CONTROLUL CALITATII

Toate produsele de import care alcatuiesc termoizolatia vor fi insotite de agrementul tehnic legal emis de laboratoare autorizate din Romania.

Inainte de demararea lucrarilor antreprenorul va inainta certificatele de garantie necesare, conform standardelor romanesti.

Pentru executie se vor face verificari la ;

aspectul si starea generala

elemente geometrice –grosime, planeitate, pante (unde este cazul)

fixarea placilor / blocurilor

rosturi de dilatare

corespondenta cu proiectul.

Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost respectate sau daca aspectul termoizolatiei nu este corespunzator (s-au produs goluri in si intre placi), se va executa refacerea acesteia, conform prescriptiilor specificate.

RECEPTIA LUCRARILOR

La receptia finala, se va verifica pe obiect in conditiile de clima interioara proiectate in anotimpurile de virf si cu instalatia de incalzire (iarna) sau de aer conditionat (vara) functionind, daca parametrii climatici interiori, temperatura si suprafata interioara a elementelor de inchidere in cimp si in zona puntilor termice corespunde cu proiectul si valorile indicate in STAS 6472 / 3 – 78.

S.C.

S.C. Piese scrise si desenate S.R.L CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI

Piese

scrise

si

desenate

S.R.L

CENTRU TRANSFRONTALIER DE AFACERI SI PIATA AGROALIMENTARA COMUNA VALU LUI TRAIAN