Sunteți pe pagina 1din 49

ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI

S.C. STAR PROIECT S.R.L.


J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

CAIET DE SARCINI
MODERNIZARE SALĂ DE SPORT A
ȘCOLII GIMNAZIALE D.D.PĂTRĂȘCANU
SAT TOMEȘTI, COMUNA TOMESTI, JUDEȚUL IAȘI

BENEFICIAR ȘCOALA D.D. PĂTRĂȘCANU


STR. MIHAIL CODREANU NR.7
SAT TOMEȘTI, COM. TOMEȘTI, JUD. IAȘI
PROIECTANT GENERAL S.C. TOTAL PROIECT S.R.L.
STR. PINULUI NR. 1, MUN. IAȘI
RO 14225950
J22/906/2001
PROIECTANT DE SPECIALITATE S.C. STAR PROIECT S.R.L.
STR. PARCULUI NR. 4
SAT LUNCA CETĂȚUII, COM. CIUREA,
JUD. IAȘI
RO23952132
J22/1657/2008
FAZA DE PROIECTARE P.Th.+D.E.
DATA 2018
PROIECT NR. 35/2018
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

CAIET DE SARCINI
MODERNIZARE SALĂ DE SPORT A
ȘCOLII GIMNAZIALE D.D.PĂTRĂȘCANU
SAT TOMEȘTI, COMUNA TOMESTI, JUDEȚUL IAȘI
-conţinutul-cadru –
(ANEXA nr.3 la Legea nr. 50/1991rerepublicată cu modificările și
completările ulterioare)

OPIS
I. IZOLAȚII-HIDROIZOLAȚII
II. ZIDĂRII
III. TENCUIELI
IV. ZUGRĂVELI ȘI VOPSITORII
V. TROTUARE
VI. PARDOSELI
VII. PLACAJE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE
VIII. ACOPERIȘ ȘARPANTĂ
IX. LISTA NORMATIVE
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

LISTA CU SEMNĂTURILE PROIECTANȚILOR

Specialitate Nume Prenume Semnatură

Șef proiect Ing. ONOFREI DUMITRIȚA-IVONA


ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

LISTE CANTITĂȚI DE LUCRĂRI

I.SAPATURI MANUALE, SPRIJINIRI SI UMPLUTURI


RPCA01A1 SAPATURA DE PAMINT IN SPATII LIMITATE SUB 1,00 M LATIME SI 1,50 M ADINCIME CU
146,0
MALURI NESPRIJINITE *M.C.
RPCA06A1 UMPLUTURI DE PAMINT IN STRATURI ORIZONTALE DE 20-330 CM GROS UDATA SI BATUTA
146,0
CU MAIUL DE MINA *M.C.
II.DEMOLARI
RPCT09A1 DEMOLAREA ELEMENTELOR DE BETON SIMPLU SI ARMAT CU MIJLOACE MANUALE CU DOZAJ
SUB 150 KG CIM.LA MC *M.C. 2,7
(TERASE ACCES,TREPTE, TROTUARE)
2566,
-RPCT10A1 DESFACEREA TENCUIELILOR INTERIOARE SAU EXTERIOARE OBISNUITE LA PERETI *MP.
0
RPCT11A1 DESFACEREA TENCUIELILOR LA TAVANE DE BETON CU MORTAR DE VAR SAU VAR SI ADAOS
631,0
DE CIMENT * MP.
RPCT18A1 DESFACEREA DUSUMELELOR DIN LEMN DE RASINOASE INCLUSIV GRINZILE CU
461,0
RECUPERAREA MATERIALELOR *MP.
RPCT19G1 DESFACEREA PARDOSELILOR DIN COVOR PVC FARA SAU CU SUPORT TEXTIL CU
40,0
RECUPERAREA MATERIALELOR *MP.
RPCT24B1 DESFACEREA BORDURILOR DIN PIATRA SAU BETON ASEZATE PE BETON *M 116,0
RPCT27A1 DEMONTAREA JGHEABURILOR SI BURLANELOR DIN TABLA (ȘORȚURI TABLĂ ATIC) *M 107,0
RPCT29A1 DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE * MP. 115,0
RPCT33A1 DEMONTAREA USILOR SI FERESTRELOR DIN LEMN *MP 39,3
RPCT34A1 DEMONTAREA UȘILOR ȘI FERESTRELOR METALICE 52,0
RPCXXXX DEMOLARE SUPRAFEȚE VITRATE CĂRĂMIDĂ FOTOLUMINOASĂ 79,0
RPCT36A1 DESFACEREA SCARILOR METALICE DREPTE*(SCARA DE INCENDIU)KG 100,0
RPCT39A1 DEMONTAREA BALUSTRADELOR GRILELOR SI PARAPETELOR METALICE MONTATE IN BETON
100,0
*KG
RPCT40B1 DESFACEREA SAPEI DE PROT LA IZOL HIDROFUGE DE 4-5 CM GROSIME INCLUSIV ARMATURA
568,0
DIN PLASA*(TERASA NECIRCULABILA)MP.
RPCT41A1 DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN VEDEREA REFACERII *(FUNDATII)MP. 246,0
RPCT41A1 DESFACEREA IZOLATIEI HIDROFUGE VECHI IN VEDEREA REFACERII *(ACOPERIS TERASA
568,0
NECIRCULABILA)MP.
III.IZOLATII
RPCE03C1 IZOL.HIDROF.EXEC.LA CALD PE SUP.VERT.SAU INCL.CU 2STRAT CART.BIT.LIPIT.CU 3 STR.MAST
246,0
SI FIX.CU CUI.*MP.
RPCE16C2 STRAT TERMOIZOLANT DIN PRODUSE DIN VATA MIN.EXECUTATE CU SALTELE DIN VATA
568,0
MINERALA IPS DE 5 CM GROS*MP.
STRAT MEMBRANA IMPERMEABILA TERASA MP 568,0
MEMBRANA DE PROTECTIE CU CRAMPOANE A IZOLATIEI HIDROFUGE LA FUNDATII MP 246,0
STRAT PROTECTIE A TERMOIZOLATIE DIN PLACI DE OSB LA TERASA MP 568,0
RPCE30A1 PRELATA PENTRU PROTEJAREA TERASEI PE TIMP PLOIOS PE DURATA REFACERII MP. 568,0
IV.SCHELA METALICA
CB47A1 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI PE SUPRAFETE VERTICALE 2566,
H<30,0M MP. 0
CB47D1 MONTAREA SI DEMONTARE SCHELEI MET TUBULARE PT LUCRARI DE FINISAJE LA TAVANE
631,0
MONOLITIZ PREF H=7-10M MP.
V.ZIDARII
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

RPCG22A1 CONSOLIDARE ZIDARIE PORTANTA DE B.C.A. PRIN CAMASUIRE CU PLASE STM D=4MM SI 1668,
OCHIURI DE 10X10CM* MP. 0
VI.TENCUIELI
CF01L1 TENC.INTER.DRISC.LA PERETI CU SPRIT SI GRUND EXEC.MECANIZAT.DE 2CM.GROSIME EXCLUSIV 1620,
SCHELA MP. 2
CF03H1 TENC.INTERIOARE DRISC.LA TAVANE CU SPRIT SI GRUND MECANIZAT SI STRAT VIZ.MANUAL
631,0
GROS.1CM.EXCL.SCHEL MP.
EXECUTIE TERMOSISTEM 946,0
2251,
CF10B1 GLET DE VAR APLICAT PE TENC.INTER.DRISCUITE.EXCLUSIV SCHELA MP.
2
VII.ZUGRAVELI SI VOPSITORII
CN01C1 ZUGRAVELI LA INTER.CU 2 STR.LAPTE DE VAR SI ADAOS COLORANTI SI GRASIMI PE 2251,
SUPR.DRISC.SAU GLETUITE MP. 2
CN13I1 VOPSITORII OBISNUITE LA INSTALATII EXECUT.CU EMAIL ALCHIDIC PE RADIATOARE CALORIFER
100,0
MP.
CN11B1 VOPSITORII LA BALUSTRADE,GRILE,PARAPETE METALICE CU EMAIL ALCHIDIC MP. 50,0
VIII.DIVERSE
CO02A1 TROTUAR DIN PLACI DE BETON PENTRU PAVAJE PE NISIP,ROSTURILE UMPLUTE CU NISIP MP. 128,2
RPCE34A1 UMPLEREA ROSTURILOR DINTRE TROTUAR SI SOCLUL CLADIRII CU BITUM TIP D M 107,0
IX.PARDOSELI
CG11A1 PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS
184,0
CULOARE ASEZATE SIMPLU MP.
CG12A1 SCAFE SAU PLINTE DIN GRESIE CERAMICA M 207,3
CG21A1 PARDOSEALA ELASTICA LA SALI DE SPORT EXECUTATA DIN DUSUMELE DE BRAD CONFORM
461,0
PROIECT ISART 501-61,62 MP.
X.SCARI
CL24A1 SCARI EXTERIOARE DE INCENDIU KG 100,0
XI.PLACAJE INTERIOARE SI EXTERIOARE
CI04A1 PLACAJ CU CARAMIDA DIN ARGILA PENTRU PLACAJ CULOARE ROSIE (EXTERIOR) MP. 76,4
CI06F1 PLACAJ FAIANTA CU PLACI DE CULORI SI DESENE DIFERITE CAL 1 CU MORTAR DE CIMENT CU
115,0
VAR MP.
TAMPLARIE
CK11I1 FERESTRE DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI INTRE 4,5 SI 6
136,0
MP INCLUSIV MP.
CK14I1 USI DIN ALUMINIU LA CONSTRUCTII CU H<10M CU SUPRAFATA TOCULUI < 5 MP MP. 53,0
XII.INVELITORI SI SARPANTE DIN LEMN
CE17A1 SARPANTA DIN LEMN EXECUTATA PE SCAUNE LA INVELITORI USOARE MP. 680,0
CE19B1 PAZII LA STREASINA SAU FRONTOANE DIN SCINDURI GELUITE PROFILAT M 120,0
CE19D1 STREASINA INFUNDATA DIN SCINDURI GELUITE PE O PARTE SI FALTUITE M 120,0
CE14C1 BURLANE TABLA ZINCATA 0,5MM ROTUNDE D=15,4 CM UZINATE M 25,0
CE13C1 JGHEABURI TABLA ZINCATA 0,5MM GROS SEMI ROTUNDE D=15CM UZINATE M 120,0
CE04B1 INVELITORI DIN TABLA ZINCATA EXECUTATA CU FOI PLANE DE 0,5MM GROSIME MP. 680,0
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

I. IZOLAȚII-HIDROIZOLAȚII

CONDIŢII PRIVIND HIDROIZOLAREA ÎMPOTRIVA APELOR FĂRĂ PRESIUNE


HIDROSTATICĂ ŞI IMPOTRIVA FENOMENULUI DE CAPILARITATE
CONDIŢII GENERALE PRIVIND ALCĂTUIREA
-hidroizolaţia verticală va fi aplicată pe un suport din tencuială cu mortar de ciment fără
adaos de var, fin drişcuit;
-hidroizolaţia verticală, exterioară, a fundaţiilor, soclurilor şi pereţilor subterani va fi
ridicată peste cota finită a trotuarului cu minim 30 cm, în cazurile amplasării construcţiilor
în zone montane şi submontane, în care se prevăd aglomerări de zăpadă şi în cazul
stropirilor frecvente şi intense (construcţii cu acoperişuri cu scurgere la picătură, cu
streaşină îngustă, etc.); În cazul zonelor de şes cu stropiri moderate hidroizolaţia se poate
ridica până la cota trotuarului;
-hidroizolaţia verticală poate fi alcătuită dintr-o membrană hidroizolantă bituminoasă sau
polimerică lipită continuu pe suport, fixată mecanic la partea superioară sau din minim
două straturi din mase omogene cu aplicare peliculară eventual armate, protejate subteran
cu plăci, panouri sau foi semirigide (simple, amprentate sau celulare), zidărie sau ecran de
argilă compactat în straturi succesive şi suprateran cu tencuieli armate din mortar de
ciment fără adaos de var sau zidărie.
HIDROIZOLAŢIA VERTICALĂ ÎMPOTRIVA APELOR FĂRĂ PRESIUNE HIDROSTATICĂ:
-impermeabilitate (I) - I.2.;
-rezistenţa la sarcină statică „Ps” şi rezistenţă la impact „Pd” – Ps3/Pd3;
-comportament la temperatură ridicată (T) - T.2.
CONDIŢII REFERITOARE LA SUPORT ŞI DE PRELUARE A FRONTULUI DE LUCRU
(1) Suportul pe care se aplică izolaţia va corespunde specificaţiilor din documentaţia
tehnico-economică de execuţie;
(2) Suportul pe care se aplică izolaţia va fi curat, desprăfuit şi degresat;
(3) Nivelul maxim al umidităţii suportului, pentru hidroizolaţii aplicate în tablă aderentă
sau semiaderentă cu membrane bituminoase şi polimerice şi cu mase omogene cu aplicare
peliculară bituminoase va fi conform recomandărilor producătorului şi se recomandă să
fie:
-12% pentru beton, elemente prefabricate din beton, şape, tencuieli (din mortar de ciment
fără adaos de var) şi pentru elemente din beton celular sau spumat;
-15% pentru plăci celulozice aglomerate, perlit şi gipscarton;
-20% pentru lemn;
-Nivelul maxim al umidităţii suportului pentru hidroizolaţiile cu mase omogene cu aplicare
peliculară polimerice va fi conform recomandărilor producătorului, variind funcţie de
produs, între 2% şi 10 %.
(4) Suprafaţa suportului rigid trebuie să fie plană, cu denivelări de maxim 5 mm
(determinate cu dreptarul de 2 m lungime aplicat pe direcţia de planeitate) şi nu va
prezenta neregularităţi (bavuri, excrescenţe, denivelări), convexe sau concave mai mari de
2 mm (determinate cu o riglă de 20 cm lungime, deplasată pe direcţia de planeitate);
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

denivelările se vor ciopli sau rectifica, cu răşini sintetice sau cu mortar de ciment aditivat
(cu plastifianţi);
(5) Nu se admit denivelări mai mari de 10 mm între elemente suport prefabricate;
denivelările se vor rectifica cu mortar de ciment aditivat (cu plastifianţi), creându-se o
pantă de racord de maxim 1/5;
(6) Suportul nu trebuie să prezinte fisuri, în planul suprafeţei, mai mari de 1,5 mm
(determinate prin calcul) sub acţiunea tuturor încărcărilor şi deformaţiilor previzibile,
stabilite;
(7) Suportul cu pante generale > 2% vor fi rectificate, astfel ca după aplicarea izolaţiei să nu
se formeze stagnări locale de apă mai mari de 1 mp, cu grosimea stratului de apă de maxim
1,5 cm; pentru suprafeţe orizontale sau cu pante < 2% se admit stagnări locale de apă pe
suprafeţe limitate (se recomandă maxim 4 mp)cu grosimea stratului de apă de maxim 2
cm; stagnările de apă nu vor depăşi 5% respectiv 10% din suprafaţa teraselor;
(8) Muchiile orizontale şi verticale, ieşinde sau intrânde, se vor realiza în unghi drept sau
cu racord la 45 grade (recomandabil, cu ipotenuza de 10 cm) şi nu se vor prezenta
neregularităţi (bavuri) mai mari de 2 mm determinate cu rigla de 20 cm lungime şi
denivelări (în special în lungul liniei de intersecţie a planurilor) mai mari de 5 mm
determinate cu dreptarul de 2 m lungime; aceste condiţii se vor respecta şi în cazul
şliţurilor de ancorare-protecţie a terminaţiilor verticale a membranelor hidroizolante. Nu
se recomandă realizarea scafelor semirotunde. Se pot utiliza scafe cu racord la 45 grade,
prefabricate, la hidroizolaţiile împotriva apelor fără presiune hidrostatică;
(9) Se va verifica corecta poziţionare şi montare a tuturor elementelor constructive,
accesorii şi anexe la care se racordează hidroizolaţia (receptoare pluviale,
barbacane/gârguie, străpungeri, başe, elemente de fixare şi auxiliare, etc.);
(10) Nu se va prelua frontul de lucru fără certitudinea şi verificarea corectitudinii
existenţei tuturor elementelor de fixare, ancorare, racordare privind suportul şi a celor de
străpungere, fixare, ancorare a instalaţiilor ce străpung şi trec prin izolaţie precum şi celor
ce vor fi pazate/montate peste izolaţie;
(11) Nu se vor aplica structuri hidroizolante:
a) pe dale aplicate în şapă sau în pat de nisip;
b) pe structură termohidroizolaţie inversă cu termoizolaţie din spumă poliuretanică
aplicată în situ;
c) pe structură hidroizolantă/termohidroizolantă veche, degradată ce nu a fost
reparată, rectificată, regenerată (insclusiv luarea măsurilor de eliminare a umidităţii/apei
din stratura existentă).
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

II. ZIDĂRII

Acest caiet de sarcini cuprinde specificațiile tehnice pentru lucrările de zidărie, cât și
specificațiile mortarului pentru lucrări de zidărie.
Caietul de sarcini nu are caracter limitativ, însă orice modificări sau completări se vor
putea face numai cu avizul Proiectantului* şi/sau Consultantului.
La executarea lucrărilor se vor utiliza numai materiale consemnate în proiect. Orice
propunere de înlocuire trebuie motivată de contractant şi aprobată de către Proiectant* şi
Consultant / Investitor.
* în concordanţă cu legislaţia Română
STANDARDE SI NORMATIVE DE REFERINTA

NTR 9059-80 Panouri ceramice cu goluri orizontale.


STAS 8036-81 Blocuri mici pentru constructii din BCA si placi pentru izolatie
termic
STAS1030 – 85 Mortare obisnuite de ciment, var. Clasificare si conditii tehnice.

STAS 2634 – 80 Verificarea calitatii materialelor in stare proaspata si intarita.

STAS 9201 – 80 Var hidratat in pulbare pentru constructii.

STAS 146 – 78 Var pentru constructii.

STAS 1667 – 76 Agregate naturale grele pentru mortare si betoane usoare.

STAS 790 – 84 Apa pentru constructii.

STAS 388 – 68 Ciment Portland.

STAS 1500 – 78 Ciment Pa 35

Înainte de comandarea și livrarea pe șantier a materialelor necesare execuției zidăriilor, se


vor pune la dispoziția Investitorului, spre aprobare, următoarele mostre:
Mortar de ciment și mortar de ciment cu var
In funcție de înăltimea pereților, numărul etajelor și nivelul de intensitate seismică
mortarele folosite la lucrările de zidărie, exceptând blocurile din BCA pentru zidărie vor fi
mortare marca M 50 Z si M 100 Z, pentru ultimul se foloseste cimentul Portland. Mortarele
vor corespunde normativului C 17 – 82.
Prepararea mortarelor se poate face manual sau mecanizat, asigurându-se următoarele
condiții: dozarea exactă a componenților mortarului, amestecarea mortarului pentru
omogenizare și obținerea unei cât mai bune durabilități.
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

Calitatea mortarelor se verifică pe parcursul execuției zidăriei și a furnizării lor în


conformitate cu STAS 2634 – 50. “Metode de încercare a mortarelor în stare proaspătă și
întărită”.
Mortare sau adezivi speciali pentru blocurile din BCA.
Mortarele trebuie să fie în concordanță cu specificațiile Producătorului pentru blocurile din
BCA.
Mortarul trebuie să aibă o consistenîță care să permită îmbinarea adecvată pe orizontală și
verticală a blocurilor de compartimentare.
Aceste verificari trebuiesc efectuate înaintea începerii execuției lucrărilor pe lotul de
materiale aflate în depozit sau șoproane și de fiecare dată când se aprovizionează șantierul
cu un nou lot de materiale.
Se vor face verificări pentru calitatea blocurilor din BCA ;
Materialele sensibile la umezeală și înghet vor fi depozitate sub șoproane sau magazii
special amenajate.
Transportul materialelor se face cu utilaje speciale, iar durata maximă de transport va fi
astfel apreciată încât punerea în operă a mortarelor să se facă în maximum 10 ore de la
preparare.
 EXECUȚIA LUCRĂRILOR
La executarea zidăriilor pe timp friguros se va ține seama de prevederile “Normativului
pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcții C 16 – 84”.
Executarea lucrărilor de reparații ale zidăriilor .
Există două categorii de reparații ale zidăriilor . În funcție de gradul de degradare se va
stabili tipul de intervenție , care va fi descrisă în proiect .
 Reţeserea zidăriei
 se decopertează tencuiala existentă;
 se desface zidăria existentă în zona avariată;
 se curătă suprafaţa de contact a zidăriei existente;
 se vopseşte suprafaţa de contact cu lapte de ciment cu adaos de aracet;
 se instalează zidăria nouă, asigurându-se ţeserea cu cea existentă.
 Repararea prin injectare cu mortar
 se decopertează tencuiala existentă;
 se curătă suprafaţa peretelui prin frecare cu perii de sârmă;
 se suflă cu aer comprimat şi se spală cu jet de apă;
 se aplică pe ambele feţe ale peretelui, în zonele unde se va injecta, un strat de
mortar de 3-4 cm
 concomitent, se introduc în fisuri ştuţuri (PVC) cu diametrul de 8mm, la intervale de
cca. 1m. Se astupă ştuţurile;
 se aşteaptă întărirea mortarului;
 se efectuează injectarea cu mortar fluid M50 cu ajutorul pompelor (p≤3atm). Se
începe de jos în sus, ținând desfacut ștuțul prin care se injectează şi cel imediat următor.
Când mortarul refulează pe la ştuţul de sus, se închide cel de jos, prin care s-a făcut
injectarea şi se desface următorul. Operaţiunea se repetă pe tot traseul fisurii.
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

Verificarea calitătii lucrărilor se va face atât la terminarea unor etape (nivele), cât și la
recepția lucrării, prin verificarea:
a. Verificarea elementelor geometrice, inclusiv cele din proiect (grosime, verticalitate,
planeitate, etc.) la elementele realizate.
b. Aspectul general și starea fiecărui element în parte.
c. Inventarierea tuturor proceselor-verbale de lucrări ascunse.
d. Corespondența celorlalte elemente, dintre proiect și execuție (goluri, gheremele,
buiandrugi, etc.).
Când datele din proiect și prescripțiile nu au fost respectate total sau parțial, investitorul
și/sau Consultantul (dirigintele lucrării) va decide demolarea și refacerea elementelor de
zidărie necorespunzător executate față de proiect și față de caietul de sarcini.
Verificarea proiectului și a detaliilor de execuție;
Verificarea etapelor executate anterior ( PV recepție structură realizată anterior);
Verificarea trasării zidăriei.

Ca operațiune inițială trebuie verificate materialele componente:


BCA-ul - procentul de fracțiuni să fie max 15%, fără praf, fără impurități;
mortarul - se verifică respectarea rețetei din proiect, precum și consistența fiecărei șarje;
gheremelele – respectarea formei, dimensiunilor și a gradului de protecție împotriva
umidității;
Pe parcursul execuției zidăriei se va verifica:
-dacă este respectată procedura tehnică de execuție proprie contractorului;
-calitatea materialelor în momentul punerii in operă;
-dacă se respectă proiectul tehnic;
-se respectă orizontalitatea rândurilor și uniformitatea rosturilor;
-dacă se realizează ancorarea zidăriei de structura de rezistență;
-dacă se realizează țeserea rosturilor;
-dacă verticalitatea zidăriei este corespunzătoare;
-dacă se montează gheremele în locurile indicate;
-dacă se realizează planeitatea suprafețelor.
Se vor efectua următoarele verificări:
-aceleași verificări ca în timpul execuției, dar cu o frecvență de 1/4.
-dacă execuția zidăriei s-a încadrat în abaterile admisibile.
daca s-au intocmit Procesul verbal de lucrari ascunse si Procesul verbal de receptie
calitativa, corespunzatoare acestei etape.
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

III. TENCUIELI
 TENCUIELI ITERIOARE

1. GENERALITĂŢI
Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru realizarea tencuielilor noi sau refacerea
tencuielilor existente, executate pe zidărie de cărămidă şi planşee de beton, inclusiv
executarea gletului de var, ipsos sau ipsos-var.

2. STANDARDE ŞI NORMATIVE

STAS 1500-78 – Ciment metalurgic cu adaosuri M30


STAS 1667-76 – Agregate naturale pentru mortare
STAS 146-78 – Var pentru construcţii
C18-83 – Normativ pentru executarea tencuielilor umede
C17-83 – Instrucţiuni tehnice privind compoziţia şi prepararea mortarelor
3. MATERIALE UTILIZATE
- ciment metalurgic M30
- apă
- var pentru construcţii conform STAS 146-78
- nisip conform STAS 1667-76

4. LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT

Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. Executantul trebuie să-şi


organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor
încât în momentul punerii în operă să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât prin
caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.
Atenţionăm că perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul preparării lor,
astfel încât să fie utilizate în condiţii bune la tencuieli, sunt:
- la mortare ciment-var M10T până la 8 ore,
- la mortare ciment var M25T până la 10 ore,
- la mortare ciment var M100T şi M50T fără întârziator până la 10 ore, iar cu întârziator
până la 16 ore.

5. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI

Toate materialele vor fi introduse în operă numai după ce în prealabil s-a verificat că au
fost livrate cu certificate de calitate.
Mortarele de la staţii sau centrale pot fi introduse în lucrare numai dacă transportul este
însoţit de fişa care să conţină caracteristicile tehnice ale acestora.
6. EXECUŢIA LUCRĂRILOR
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

Cuprinde:
a) Lucrări de decapare a tencuielilor existente degradate (parţial sau total); se vor decapa
toate straturile componente (zugrăveli, tinci, grund) până la zidărie, se vor adânci şi curăţa
rosturile orizontale şi verticale în vederea asigurării unei bune aderenţe a noii tencuieli.
b) Lucrări de decapare a straturilor existente de zugrăveli, inclusiv gletul până la grund cu
ajutorul unor scule speciale (ex: raşchete) în cazul tencuielilor care se menţin şi nu
prezintă fisuri sau detaşări de stratul suport.
c) Operaţiuni pregătitoare: lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării
tencuielilor:
- controlul suprafeţelor care urmează a fi tencuite (mortarul din zidărie să fie întărit,
suprafeţele de beton să fie relativ uscate, abaterile de la planeitate şi verticalitate să nu fie
mai mari decât cele admise, etc);
- terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioară ar putea provoca
deteriorări ale tencuielilor;
- suprafeţele suport să fie curate;
- rosturile zidăriei de cărămidă vor fi curăţate pe o adâncime de 3-5 mm, iar suprafeţele
netede (sticloase) de beton vor fi aduse în stare rugoasă;
- verificarea execuţiei şi recepţiei lucrărilor de protecţie (învelitori, planşee, etc) sau a
căror execuţie ulterioară ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalaţii,
tâmplării, etc), precum şi dacă au fost montate toate piesele auxiliare (ghermele, praznuri,
suporţi metalici, colţari, etc).
d) Execuţia amorsării:
- suprafeţele de beton vor fi stropite cu apă, după care se va amorsa cu şpriţ din ciment şi
apă în grosime de 3 mm;
- în cazul aplicării de tencuieli cu grosime redusă (5-10 mm) pe tencuieli existente se va
respecta aceeaşi tehnologie ca în cazul tencuielilor cu grosimi normale şi anume: amorsare,
şpriţ, tinci, toate reduse corespunzător încât să se încadreze în grosime normală;
- amorsarea suprafeţelor se va face cât mai uniform, fără discontinuităţi, fără prelingeri
pronunţate, având o suprafaţă rugoasă şi aspră la pipăit.
e) Execuţia grundului:
- grundul în grosime de 5-15 mm se va aplica pe suprafeţe de beton, după cel puţin 24 de
ore de la aplicarea şpriţului, şi după cel puţin 1 oră în cazul suprafeţelor de cărămidă. Dacă
suprafaţa şpriţului este prea uscată aceasta se va uda cu apă în prealabil de executarea
grundului;
- partea superioară a pereţilro şi tavanele încăperilor cu înălţime mai mare de 3,00 m se
vor executa de pe platforme de lucru continue;
- mortarul folosit la grund este cel prevăzut în antemăsurători şi piesele desenate (M10T-
M100T);
- grosimea grundului se va verifica în timpul execuţiei în scopul de a obţine în final o
suprafaţă plană, fără asperităţi pronunţate, neregularităţi, goluri, etc;
- înainte de executarea stratului vizibil se va controla ca suprafaţa grundului să fie uscată şi
să nu aibă granule de var nestinse.
f) Execuţia stratului vizibil:
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

- stratul vizibil al tencuielilor interioare – tinci – va avea compoziţia ca şi a grundului, însă


cu nisip fin de până la 1 mm;
- grosimea tinciului poate varia între 1-5 mm;
- gletul de var la încăperile zugrăvite se va realiza prin închiderea porilor tinciului cu strat
subţire de 1-3 mm de var şi adaos de ipsos, 100 kg la 1 mc de var pastă;
- gletul de ipsos executat pe suprafeţele ce urmează a fi vopsite se va realiza prin
acoperirea tinciului cu un strat subţire de cca 2-3 mm de pastă de ipsos;
- gletul de ipsos se va realiza numai pe un strat suport care are un anumit grad de
umiditate, în cantităţi strict necesare, înainte de terminarea prizei ipsosului;
- la tencuielile sclivisite, stratul vizibil se netezeşte cu drişca de oţel şi se execută numai din
pastă de ciment;
- în cazul execuţiei tencuielilor interioare la o temperatură exterioară mai mică de + 5
grade C, se vor lua măsurile speciale prevăzute în Normativul pentru executarea lucrărilor
pe timp friguros, indicativ C16-79.
7. CONDIŢII TEHNICE PENTRU CALITATEA TENCUIELILOR ŞI RECEPŢIONAREA LOR
Pe parcursul executării tencuielilor se vor verifica respectarea tehnologiilor de execuţie,
utilizarea tipurilor şi compoziţiei mortarelor indicate în proiect, precum şi aplicarea
straturilor succesive în grosimea prescrisă.
Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţului şi uscării forţate şi, dacă
este cazul, în primele zile de la execuţia tencuielilor pe pereţi din blocuri de b.c.a. se va
arunca în apă.
Rezultatele încercărilor pe epruvete de mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui
de şantier) în termen de 48 de ore de la obţinerea buletinului pentru fiecare lot (transport)
de mortar în parte.
Încercările de control în care rezultatele sunt sub 75% din marca prescrisă conduc la
refacerea lucrărilor respective. Aceste cazuri se înscriu în registrul de procese verbale.
Recepţia pe fază de lucrări se face, în cazul tencuielilor interioare, prin verificarea:
- rezistenţei mortarului,
- numărului de straturi aplicate şi grosimile acestora, cel puţin un sondaj la fiecare 200 mp
(se va verifica prin baterea de cuie în locuri mai puţin vizibile),
- aderenţa la suport şi între straturi (verificarea se realizează prin batere cu un ciocan de
lemn în tencuială, apreciind sunetul obţinut),
- planeitatea suporturilor şi linearitatea muchiilor (bucată cu bucată).
Rezultatele verificărilor se înscriu în registrul de procese verbale de lucrări ascunse şi se
efectuează înainte de execuţia zugrăvelilor şi vopsitoriilor.
Abaterile admisibile la recepţia calitativă a tencuielilor sunt:
Verificarea aspectelor tencuielilor se vor face vizual cercetând suprafaţa tencuită, forma
muchiilor, a intrândurilor şi ieşindurilor, iar planeitatea suprafeţei se va verifica şi cu
dreptarul (de 2 m lungime) orientat pe toate direcţiile.
Suprafeţele tencuite trebuie să fie uniforme, să nu aibă denivelări, ondulaţii, fisuri,
împuşcături de var nestins, urme vizibile de reparaţii locale.
Gradul de netezire al suprafeţelor tencuite se va verifica numai la cele gletuite (cu palma).
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

 TENCUIELI EXTERIOARE

1. GENERALITĂŢI
Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia tencuielilor exterioare umede,
aplicate pe suprafeţele faţadelor construcţiei, la coşuri, ventilaţii etc.
2. STANDARDELE ŞI NORMATIVELE DE REFERINŢĂ
a. STAS 1500-78 - ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci
b. STAS 1667-76 - agregate naturale pentru mortare şi betoane cu lianţi minerali
c. STAS 1134-71 - piatră mozaic (praf de gris de piatră)
d. STAS 146-78 - var pentru construcţii
e. STAS 7055-87 - ciment alb
3. MATERIALE
a. ciment metalurgic cu adaosuri M30 saci
b. nisip de râu sau carieră, bine spălat
c. piatră de mozaic – praf de piatră sau praf de marmură (conf. proiect)
d. var pentru construcţii pastă – STAS 1134-71
e. ciment portand alb, vezi şi STAS 9201-80
4. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE ŞI UTILIZARE
Materialele livrate vor fi însoţite de certifictul de calitate.
Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea
materialelor şi produselor încât în momentul punerii lor în operă să corespundă condiţiilor
de calitate impuse atât prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.
Atenţionăm că perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul preparării lor,
astfel încât să fie utilizate în bune condiţii la tencuieli exterioare sunt:
- la mortar de var-ciment M25T, până la 10 ore maximum
- la mortar de ciment-var M50T...M100T fără întârziator, până la 10 ore, iar cu întârziator
până la 16 ore
- la mortar de ciment-var M10T până la 8 ore
5. CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI
Toate materialele vor fi introsude în lucrare numai după ce în prealabil s-a verificat că au
fost livrate cu ceertificate de calitate care să confirme că sunt corespunzătoare normelor
respective.
Mortarele de la staţii sau centrale pot fi introduse în lucru numai dacă transportul este
însoţit de o fişă care să conţină caracteristicele tehnice ale acestora.
Consistenţa mortarelor pentru executarea tencuielilor exterioare, vor trebui să corespundă
următoarelor tasări ale conului etalon:
- pentru şpriţ: o aplicarea mecanizată a mortarelor 12 cm
o aplicare manuală a mortarelor 9 cm
o aplicare pe blocuri de b.c.a. 14-15 cm
- pentru şmir: o în cazul aplicării manuale a mortarelor 5-7 cm
o iar în cazul aplicării mecanizate 10-12 cm
- pentru grund: o în cazul aplicării manuale a mortarelor 7-8 cm
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

o iar în cazul aplicării mecanizate 10-12 cm


- pentru stratul vizibil al tencuielilor exterioare decorative (praf de piatră, similipiatră)
prin probe 7-8 cm, consistenţa se va determina prin probe în funcţie de granulometrie şi
materialul utilizat, temperatură, umiditate, etc., cu acordul proiectantului şi beneficiarului.
6. EXECUŢIA LUCRĂRILOR
A. OPERAŢIUNI PREGĂTITOARE
Lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării tencuielilor exterioare:
- controlul suprafeţelor care urmează a fi tencuite (mortarul din zidărie să fie întărit,
suprafeţele de beton să fie relativ uscate, abaterile de la planeitate şi verticalitate să nu fie
mai mari decât cele admise, etc)
- terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioarăar putea provoca
deteriorări ale tencuielilor
- suprafeţele suport să fie curate
- suprafeţele cu plasă de rabiţ trebuie să aibă plasa bine întinsă şi să fie legată cu sârmă
zincată de elemente pe care se aplică
- rosturile de zidărie de cărămidă vor fi curăţate pe o adâncime de 3-5 mm, iar suprafeţele
netede (sticloase) de beton vor fi aduse în stare rugoasă
B. EXECUŢIA AMORSĂRII
- suprafeţele de beton şi de zidărie de cărămidă vor fi stropite cu apă după care se va
amorsa cu şpriţ din ciment şi apă în grosime de 3 mm
- suprafeţele de b.c.a. vor avea şpriţul se va executa din mortar de ciment-var compoziţie
1:025:3 (ciment, var, nisip)
- pe suportul de plasă de rabiţ galvanizat se va aplica direct şmirul din mortar cu aceiaşi
compoziţie cu a mortarului pentru grund
- amorsarea suprafeţelor se va face cât mai uniform fără discontinuităţi, fără prelingeri
pronunţate, având o suprafaţă rugoasă şi aspră la pipăit.
C. EXECUŢIA GRUNDULUI
- grundul în grosime 5-20 mm se va executa pe suprafeţe de beton (plasa de rabiţ), după cel
puţin 24 ore de la aplicarea şpriţului (şmirului) şi după cel puţin 1 oră în cazul suprafeţelor
de cărămidă. Dacă suprafaţa şpriţuluieste prea uscată, aceasta se va uda cu apă în prealabil
de executarea grundului.
- grundul la tencuielile din praf de piatră va fi din mortar M50T, iar la tencuieli tip
similipiatră din mortar de ciment var marca M100T. De urmărit şi mortarele prevăzute în
antemăsurători şi piesele desenate.
- grosimea grundului se va verifica în timpul execuţiei, în scopul de a obţine în final o
suprafaţă plană, fără asperităţi pronunţate, neregularităţi, goluri, etc.
- pe suprafeţele de b.c.a. pe care se execută tencuiala din praf de piatră, stratul al doilea
(grundul) va fi de 10-12 mm grosime şi se va executa după zvântarea primului strat, cu
mortar 1:2:6 (ciment, var, nisip)
- înainte de executarea stratului vizibil se va controla suprafaţa grundului să fie uscată şi să
nu aibă granule de var nestinse
- interzisă aplicarea grundului pe suprafeţe îngheţate sau dacă există pericolul ca grundul
să îngheţe înainte de întărire
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

- pe timp de arşiţă se iau măsuri contra uscării rapide


- grundul (ca şi şpriţul) se va aplica pe suprafeţele faţadelor de sus în jos, de pe schele de
faţadă independente
- înainte de aplicarea tinciului (a tencuielilor speciale), suprafaţa grundului trebuie să fie
uscată şi să nu aibă granule de var nestins
D. EXECUŢIA STRATULUI VIZIBIL
- la tencuielile din praf de piatră, stratul vizibil din 10-12 mm grosime se va executa
drişcuit şi periat cu mortar var-ciment marca M25T, confecţionat cu piatrăp de mozaic
(praf de piatră) în loc de nisip, iar până la 60 % din ciment Portland alb (acolo unde prin
proiect nu se cere 100% ciment alb)
- la tencuielile similipiatră, stratul vizibil de 15-20 mm grosime se va executa din mortar
marca M100T confecţionat cu piatră de mozaic în loc de nisip, finisat conform indicaţiilor
din piesele scrise şi desenate ale proiectului (buciardat, asize verticale, etc.)
- tencuilile exterioare se vor realiza pe câmpuri mari din aceeaşi cantitate de mortar,
pregătită în prealabil pentru evitarea diferenţelor de culoare
- întreruperea lucrului se va face la mijlocul suprafeţelor pentru evitarea petelor şi
diferenţelor de nuanţe
- după executarea tinciului se vor lua măsuri de protecţie a suprafeţelor proaspăt tencuite
0
1. Nu se vor executa tencuieli exterioare, la o temperatură mai mică de +5 C.
7. CONDIŢII TEHNICE PENRTU CALITATEA TENCUIELILOR ŞI RECEPŢIONAREA LOR:
Pe parcursul executării tencuililor se va verifica respectarea tehnologiilor de execuţie,
utilizarea tipurilor şi compoziţiei mortarelor indicate în proiect precum şi aplicarea
straturilor succesive în grosimea prescrisă.
Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţului şi uscării forţate şi dacă
este cazul în primele zile de la execuţia tencuielilor pe pereţi din blocuri de b.c.a. se va
arunca apă.
Rezultatele încercărilor pe epruvete de mortar se vor prezenta investitorului (dirigintelui
de şantier) în termen de 48 ore de la obţinerea buletinului pentru fiecare lot (transport) de
mortar în parte.
Încercările de control, în care rezultatele sunt sub 75 % din marca prescrisă, conduce la
refacerea lucrărilor respective. Aceste cazuri se înscriu în registrul de procese verbale.
Recepţia pe faza de lucrări se face în cazul tencuililor exterioare, prin verificarea:
rezistenţei mortarului numărul de straturi aplicate şi grosimile acestora, cel puţin un
sondaj la fiecare 100 mp (se va verifica prin baterea de cuie în locuri mai puţin vizibile)
aderenţa la suport şi între straturi (sondaj – prin batere cu ciocan de lemn şi aprecierea
sunetului obţinut) planeitatea suporturilor şi linearitatea muchiilor (bucată cu bucată)
dimensiunile, calităţile şi poziţiile elementelor decorative şi anexe (solbancuri, cornişe,
ancadramente, etc.) bucată cu bucată.

Abaterile admisibile la recepţia calitativă a tencuielilor sunt:


Denumirea defectului Tencuieli la retrageri, curţi Tencuieli la faţade şi alte
de lumină, faţdă elemente exterioare ale
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

posterioară construcţiei

Umflături, ciupituri Nu se admit Nu se admit


(împuşcături), crăpături,
fisuri, lipsuri de glafuri
ferestre, solbancuri, cocuri,
ventilaţii
Zgunţuri mari (până la max. 3 Nu se admit Nu se admit
mm), băşici şi zgârieturi
adânci formate la drişcuire în
stratul de acoperire
Neregularităţi ale 2
max. 2 neregularităţi / m , în
2
max.1 neregularitate /m , în
suprafeţelor (la verificarea cu orice direcţie având adâncime orice direcţie având adâncime
dreptarul de 2 m lungime) sau proeminenţă de până la 2 sau proeminenţă de până la 2
mm mm
Abateri faţă de verticală sau Până la 2 mm / m şi max 5 Până la 1 mm / m şi max 3
orizontală a unor elemente de mm pe înălţimea de etaj mm pe înălţimea unui etaj
intrânduri, ieşinduri,
ornamente, pilaştri, muchii,
brâie, cornişe, solbancuri,
andcadramente, asize, rosturi,
rizuri, etc.
Abateri faţă de rază – Până la 5 mm Până la 3 mm
suprafeţe curbe
Suprafeţele trebuie să fie uniforme ca prelucrare şi culoare, să nu aibă denivelări, ondulaţii,
fisuri, împuşcături, urme vizibile de reparaţii locale.
Se va controla corespondenţa mortarului (prafului de piatră, similipiatră, etc) şi modul de
prelucrare a feţei văzute cu prevederile din proiect sau mostrele aprobate.
Muchiile de racordare, şpaleţii şi glafurile golurilor trebuie să fie vii sau rotunjite, drepte,
verticale sau orizontale-conf. proiect.
2. Solbancurile şi diferitele profile trebuie să aibă pantele spre exterior, precum şi o
execuţie corectă a lăcrimarelor.
Evaluarea suprafeţei existente
Înainte de începerea lucrărilor, trebuie verificată calitatea suprafeţei existente. Trebuie să
fie rezistentă, uscată, curată, să nu existe substanţe care să scadă gradul de aderenţă, cum
ar fi grăsimile, bitumurile etc. Murdăria existentă şi straturile cu o rezistenţă scăzută
trebuie îndepărtate. Acestea pot constitui un loc ideal pentru formarea ciupercilor. Curăţaţi
suprafaţa şi aplicaţi produsul antifungic. Aderenţa tencuielii existente se verifică prin
lovirea cu ciocanul. Un sunet surd arată că în acel loc tencuiala trebuie îndepărtată.
Amorsarea suprafeţelor absorbante
Suprafeţele care au un grad de absorbţie ridicat, de ex. zidurile din BCA, trebuie amorsate
cu grund universal şi apoi se lasă să se usuce timp de 4 ore. Astfel, se evită uscarea prea
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

rapidă a adezivului cu care sunt fixate plăcile de polistiren. Amorsa mai are următoarele
proprietăţi: fixează praful, întăreşte suprafaţa, nu se diluează, timp de uscare 4h, consum:
0,1-0,2 l/mp.
Fixarea profilelor de soclu
• Trasarea cotei generale se face folosind aparate speciale de măsură: nivela cu trepied,
teodolitsu laser
• Fixarea profilului de soclu se va face cu dibluri metalice cu diametrul minim de 8/60
• Diblurile se vor monta din 30 în 30 cm pe lungimea profilului
• Montarea profilelor asigură orizontalitatea perfectă a placajului
• Abaterile de planeitate ale peretelui se compensează prin folosirea unor distanţieri de
plastic cu grosimi variabile
• Îmbinările între profile se realizează cu piese speciale de îmbinare
Pregătirea mortarului adeziv
• Adevizul se va prepara prin amestecare cu apă curată, în raport de 6,5 litri/25 kg.
Amestecul se face electromecanic, cu ajutorul unui agitator cu paleţi
• Dacă această condiţie nu este respectată, adezivul ăşi va pierde din proprietăţi, iar efectul
nu va fi cel dorit
Aplicarea adezivului pe plăci termoizolante
Metoda patului de adeziv
• Adezivul se va aplica pe placa de polistiren în strat continuu, cu ajutorul unei mistrii
zimţate
• Mărimea dinţilor mistriei trebuie sa fie de 10 mm
• Adezivul nu se va aplica pe muchiile plăcilor

Metoda prin puncte


• Se foloseşte când suprafaţa suport prezintă denivelări mai mari de 15 mm
• Se stabileşte mărimea denivelărilor
• Adezivul se va aplica continuu pe marginea plăcii şi în puncte, pe centrul acesteia
• Adezivul nu se va aplica pe muchiile plăcilor
Fixarea plăcilor termoizolante
După aplicarea mortarului trebuie fixată placa pe perete şi apăsată cu ajutorul unei gletiere
mari. Plăcile trebuie montate în asize una lângă alta, pe o singură suprafaţă. La colţuri
trebuie menţinută continuitatea plăcilor. Aşezarea plăcilor se face întocmai ca o zidărie de
cărămidă. Plăcile de polistiren vor fi lipite astfel încât să depăşească muchia golului cu cel
puţin o dată grosimea plăcii. Nu se admite ca rosturile dintre plăcile din dreptul golului să
intre în prelungire cu muchia golului. Dacă apar rosturi la îmbinările dintre plăci acestea
trebuie astupate în mod obligatoriu cu spumă poliuretanică.
Verificarea poziţionării plăcilor
1. După montarea plăcilor de polistiren se va face controlul planeităţii şi verticalităţii.
2. Controlul planeităţii se va face prin plimbarea gletierei pe suprafaţă, iar al
verticalităţii – cu un boloboc.
3. Şlefuirea suprafeţei plăcilor termoizolante
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

4. Dacă plăcile de polistiren sunt lăsate neprotejate de radiaţiile UV mai mult de 2


săptămâni, înainte de aplicarea masei de şpaclu, acestea trebuie şlefuite din nou şi curăţate
5. Dacă se constată mici denivelări în zonele de îmbinare dintre plăci, acestea vor fi
eliminate prin şlefuire
6. Şlefuirea se va face cu hârtie abrazivă sau cu peria de sârmă
7. Fixarea plăcilor de termoizolaţie în dibluri
8. se dau găuri pe suprafaţa faţadei egale cu diametrul diblului după min. 24 ore de la
lipirea plăcilor
9. Diblurile se vor fixa provizoriu în găuri
10. Se introduc cuiele de expandare în găurile diblului prin lovire cu ciocanul
11. Forţa de smulgere a diblurilor din perete trebuie să fie > 0,2 KN
12. Necesarul este de 6-8 buc / mp
13. Diblurile se bat astfel încât rozeta să fie înglobată în placa de polistiren
14. Capetele diblurilor vor fi şpăcluite
15. Armarea suplimentară a uşilor şi ferestrelor
16. La colţurile ferestrelor şi uşilor se montează profil de colţ armat cu plasă de fibră
17. La muchiile superioare ale uşilor şi ferestrelor se montează profilul de fereastră cu
picurător
18. La glafurile uşilor se foloseşte polistiren extrudat de 2 cm grosime
19. Colţurile ferestrelor şi uşilor se armează suplimentar cu benzi din plasă de fibră
0
dispuse la 45 (deoarece) în acele zone sunt concentrări de eforturi
20. Dimensiunea benzilor este de 20 x 35 cm
21. Armarea cu plasă de fibră de sticlă a sistemului de termnoizolaţie
22. Plasa de fibră de sticlă se aplică în fâşii cu lăţimea de 1 m de sus în jos pe înălţimea
faţadei.
23. Fâşiile de plasă se vor suprapune 10 cm una peste cealaltă
24. Plasa de fibră de sticlă se înglobează prin presare dinspre centru către marginile
fâsiei, de sus în jos
25. Înglobarea se face cu ajutorul mistriei zimţate
26. După înglobare, masa de şpaclu se lisează cu ajutorul gletierei
27. Formarea marginilor
28. Marginile se formează cu ajutorul gletierei unghiulare
29. Masa de şpaclu finală
30. După înglobarea completă, se va aplica masa de şpaclu finală
31. Masa de şpaclu finală constituie suportul pentru tencuiala decorativă
32. După uscare (minim 24 ore) aceasta se şlefuieşte cu hârtie abrazivă până se obţine o
suprafaţă netedă
33. Amorsarea
34. Masa de şpaclu şlefuită se lasă la uscat cel puţin 24 ore înainte de aplicarea amorsei
35. Amorsarea se va face cu vopsea grund ce se va aplica cu bidineaua uniform pe toată
suprafaţa
36. În cazul tencuielilor silicatice amorsarea se va face cu grund
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

37. Pregătirea tencuielii minerale


38. Tencuielile produse sub formă de pulbere trebuie preparate la locul aplicării.
Conţinutul sacului se adaugă la cantitate de apă măsurată şi se amestecă până se obţine o
pastă omogenă, cu ajutorul unui mixer electric
39. Pregătirea tencuielilor acrilice, silicatice, siliconice
40. Tencuielile acrilice pot fi utilizate de la furnizorii de materiale agrementaţi existenţi
pe piaţa materialelor de construcţii din România.
41. Aplicarea tencuielii „straturi subţiri”
42. Tencuiala se aplică pe suprafaţa cu gletieră metalică
43. Se nivelează stratul de tencuială la grosimea granulei
44. Finisarea stratului de tencuială „straturi subţiri” cu gletiera
45. După cca 3 minute tencuiala se structurează cu drişca de plastic
46. În cazul tencuielilor, în funcţie de direcţia de structurare se pot obţine diferite
modele (circular, diagonal, vertical, orizontal)
47. Combinarea tencuielilor de culori diferite
48. Se aplică o bandă adezivă, apoi tencuiala, şi după aceea, se îndepărtează banda
autoadezivă. După uscarea tencuielii, se protejează suprafaţa uscată şi se aplică şi cealaltă
culoare
49. Aplicarea tencuielilor mozaicate
50. În zonele expuse murdăriei şi scurgerilor de apă, cel mai bine este să aplicaţi o
tencuială mozaicată. Pe suprafaţa grunduită cu vopsea se aplică tencuiala, pe care, după
aceea, o puteţi nivela cu gletiera
 TENCUIELI EXTERIOARE SPECIALE EXECUTATE PE TERMOSISTEM
GENERALITĂŢI
Prezentul capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru realizarea tencuielilor exterioare
executate pe termosistem, la zidării din cărămidă, b.c.a., beton, structuri din lemn (sau
similar) inclusiv tencuiala şi finisajul vizibil (tencuieli decorative acrilice sau siliconice,
tencuieli din piatră naturală, placaje, vopsitorii lavabile pe glet de extereior etc) .
Capitolul mai cuprinde realizarea sistemului termoizolator, alcătuit din polistiren expandat
ignifugat, plasa din fibre de sticlă înglobată în mortar, diblurile de fixare, mortarul adeziv,
precum şi colţare metalice la colţuri şi goluri (uşi, ferestre).
Acest sistem termoizolator, reduce semnificativ costurile de energie pentru încălzirea
spaţiilor, prin creşterea temperaturii suprafeţei interioare a peretelui. Reducerea cu numai
un grad a temperaturii necesare pentru încălzire, conduce la o economie de energie de 6%.
Termosistemul protejează casa şi pe perioada verii de o creştere excesivă a temperaturii.
STANDARDE ŞI NORMATIVE
C18-83 – normativ pentru executarea tencuielilor umede
C17-83 – instrucţiuni tehnice privind prepararea mortarelor
MATERIALE UTILIZATE
Se vor folosi numai materiale noi existente pe piaţă agrementate tehnic conform cerinţelor
standardului ISO 9001:2001 şi anume:
- polistiren expandat ignifugat
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

- plasă din fibre de sticlă


- dibluri de fixare
- mortar adeziv pentru termosistem
- mortar (tinci) de exterior
- glet de exterior în cazul vopsitoriilor cu varuri lavabile
- colţare metalice la colţuri şi goluri
- finisajul lavabil: tencuieli decorative acrilice sau siliconice, vopsitorii lavabile, placaje, etc.
LIVRARE, DEPOZITARE, TRANSPORT
Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate. Executantul trebuie să-şi
organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea materialelor şi produselor
încât în momentul punerii în operă să corespundă condiţiilor de calitate impusă prin
caietele de sarcini şi prin normativele în vigoare.
Atenţionăm că perioadele maxime de utilizare a mortarelor din momentul preparării lor,
astfel încât să fie utilizate în condiţii bune la tencuieli, sunt cele prevăzute în instrucţiunile
tehnice ale fiecărui produs.
CONDIŢII TEHNICE DE CALITATE PENTRU MORTARE DE TENCUIELI ŞI FINISAJE
VIZIBILE
Materialele vor fi introduse în operă numai după ce în prealabil s-a verificat că au fost
livrate cu certificate de calitate şi cu verificarea atentă a fiecărui produs a datei de expirare
a termenului de valabilitate.
Nu se admit termene de valabilitate depăşite.
EXECUŢIA LUCRĂRILOR
A.OPEAŢIUNI PREGĂTITOARE
Lucrările ce trebuie efectuate înaintea începerii executării termosistemului:
-curăţarea suprafeţelor de impurităţi, praf, etc;
-curăţarea rostului de mortarul care iese din planul zidăriei;
-suprafeţele netede (sticloase) de beton, OSB, etc vor fi aduse în stare rugoasă;
-terminarea lucrărilor a căror execuţie simultană sau ulterioară, ar putea provoca
deteriorări ;
-aplicarea stratului de amorsă;
B. EXECUŢIA TERMOSISTEMULUI
1. realizarea mortarului adeziv (de aderenţă)
-montarea prin lipire a plăcilor de polistiren expandat ignifugat; -montarea plasei din fibră
de sticlă;
-fixarea mecanică a plasei şi polistirenului cu dibluri metalice cu rozete din PVC;
-realizarea mortarului (tinci) de exterior;
C. EXECUŢIA STRATULUI VIZIBIL
aplicarea grundului de impregnare şi stabilizare
realizarea tencuielilor speciale decorative acrilice sau siliconice
în cazul realizării unui finisaj cu vopsitorii cu varuri lavabile de exterior, acesta se va aplica
pe un glet de exterior (pe bază de ciment)
CONDIŢII TEHNICE PENTRU CALITATEA TERMOSISTEMULUI ŞI A FINISAJULUI
VIZIBIL
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

Pe parcursul execuţiei, se va verifica respectarea tehnologiilor de execuţie, utilizarea


tipurilor şi compoziţiei mortarelor, precum şi aplicarea straturilor în ordinea precizată.
Se va urmări aplicarea măsurilor de protecţie împotriva îngheţului şi a uscării forţate şi
dacă este cazul, în primele zile de la excuţia tencuielilor, pe pereţi se va arunca apă atunci
0
când temperatura exterioară depăşeşte 20 C.
Suprafeţele finite trebuie să fie uniforme ca prelucrare şi culoare, să nu aibă denivelări,
fisuri, ondulaţii, împuşcături, urme vizibile de reparaţii locale etc.
Muchiile de racordare, şpaleţii golurilor şi colţurile, vor fi prevăzute cu colţare metalice,
pentru a avea muchii vii perfect orizontale şi verticale.
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

IV. ZUGRĂVELI ȘI VOPSITORII


 ZUGRĂVELI INTERIOARE CU VAR LAVABIL

1. GENERALITĂŢI
Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia zugrăvelilor şi vopsitoriilor,
asemănătoare ca materiale şi tehnologie de execuţie şi sunt prezentate fiecare în
subcapitole separate.
Conţinutul subcapitolelor:
a. Zugrăveli de var
b. Zugrăveli culori de apă
c. Vopsitorii de ulei
d. Vopsitorii cu “Vinarom”
e. Vopsitorii cu var lavabil

2. MATERIALE
Toate materialele şi produsele puse în operă trebuie să fie agrementate de
I.N.C.E.R.C.
Materialele utilizate la executarea zugrăvelilor şi vopsitoriilor vor avea caracteristicile
tehnice conform standardelor şi normelor admise în România.

3. LIVRAREA, TRANSPORTUL ŞI DEPOZITAREA MATERIALELOR


Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.
Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea
materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel ca, în
momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât
prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.
Atragem o atenţie deosebită la condiţiile de securitate împotriva incendiilor, care trebuie
asigurate spaţiilor de depozitare (în special a materialelor uşor inflamabile, ca de exemplu
vopselele). Se recomandă ca temperatura la locul de depozitare să fie cuprinsă între +7 şi
+20 grade C.
STANDARDE DE REFERINŢĂ:
C3-76– Normativ pentru execuţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii
C139-87 – Instrucţiuni tehnice privind protejarea elementelor metalice prin
vopsire
C58-86 – Norme tehnice privind ignifugarea materialelor combustibile din lemn şi textile
utilizate în construcţii

4. LUCRĂRI CARE TREBUIESC TERMINATE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA


ZUGRĂVELILOR ŞI VOPSITORIILOR
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

- Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli vor fi terminate lucrările de


tencuire, gletuire, placaje, pardoseli reci (exclusiv lustruirea), instalaţiile electrice, sanitare
şi de încălzire, inclusiv remedierile şi probele instalaţiilor;
- În încăperile cu pardoseli din parchet, mochetă sau P.V.C., zugrăvelile se vor
executa înaintea executării îmbrăcăminţii pardoselilor. Stratul suport al pardoselii va fi
protejat contra umidităţii şi murdăririi;
- Tâmplăria de lemn şi metalică trebuie să fie montată şi revizuită, cu
excepţia drucarelor, şildurilor şi cremoanelor care se vor fixa după vopsirea tâmplăriei;
- Ultimul strat al vopsitoriilor se aplică după terminarea completă a
zugrăvelilor şi înainte de finisarea pardoselilor: raşchetare parchet, ceruirea p.v.c.,
lustruire marmură şi mozaic;

5. PREGĂTIREA SUPRAFEŢELOR
 Suprafeţe tencuite sau de beton
În vederea finisării cu zugrăveli de var suprafeţele trebuie drişcuite cât mai fin, urmele de
drişcă să fie puţin vizibile; toate eventualele reparaţii să fie executate cu grijă, terminate şi
uscate.
În cazul suprafeţelor de beton toţi porii rămaşi de la turnare se vor umple cu mortar de
ciment-var, după ce bavurile şi dungile ieşinde au fost îndepărtate, iar petele de decofrol se
vor freca cu piatră de şlefuit sau cu peria de sârmă.

 Suprafeţe gletuite
-suprafeţele de tencuieli gletuite (glet sau var de ipsos) trebuie să fie plane şi netede, fără
desprinderi şi fisuri;
-toate fisurile şi neregularităţile se chituiesc sau se şpăcluiesc cu pastă din aceeaşi
compoziţie cu a gletului;
-după uscare suprafeţele reparate se şlefuiesc cu hârtia de şlefuit (pereţii de sus în jos) şi se
curăţă de praf cu perii sau bidinele curate şi uscate.
 Suprafeţe de lemn
-tâmplăriile trebuie să fie revizuite şi reparate eventualele degradări survenite în urma
transportului sau montajului;
-umiditatea tâmplăriei înainte de vopsitorie să depăşească 15%, verificată cu aparatura
specifică;
-accesoriile metalice ale tâmplăriei care nu sunt alămite, nichelate sau lăcuite din fabricaţie
vor fi grunduite anticoroziv şi vopsite cu vopsea de ulei.
 Suprafeţe metalice
-suprafeţele metalice nu trebuie să prezinte pete de rugină, grăsimi de orice fel, vopsea
veche, noroi, etc. Rugina se îndepărtează prin frecare cu peria de sârmă, şpacluri de oţel,
hârtie sticlată sau soluţii decapante (ex: Feruginol). Petele de grăsime se şterg cu solvenţi
adecvaţi, exclusiv petrol lampant şi benzină auto.
-tâmplăria metalică se aduce pe şantier grunduită cu un grund anticoroziv corespunzător
vopselelor de ulei.
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

6. CONDIŢII DE EXECUŢIE
Zugrăvelile şi vopsitoriile se vor executa în conformitate cu proiectul de execuţie şi
prevederile prezentului caiet de sarcini.
Lucrările de finisare a pereţilor şi tavanelor se vor executa la temperatura aerului, în
mediul ambiant de cel puţin +5 grade C în cazul zugrăvelilor şi cel puţin +15 grade C în
cazul vopsitoriilor, regim de temperatură ce se va ţine tot timpul execuţiei lucrărilor şi cel
puţin 8 ore pentru zugrăveli şi 15 zile pentru vopsitorii după executarea lor.
Finisajele nu se vor executa pe timp de ceaţă densă şi nici la un interval de timp mai mic de
2 ore de la încetarea ploii şi nici pe timp de arşiţă mare.
Înainte de începerea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va verifica dacă suprafeţele
suport au umiditatea de regim: 3% pentru suprafeţele tencuite şi 8% pentru cele gletuite.
În condiţiile de umiditate a aerului de până la 60% şi temperatura –15 20 grade C,
umiditatea
de regim se obţine după 30 de zile de la tencuire şi 15 zile după gletuire. Umiditatea
suprafeţelor suport se măsoară cu aparatură sau procedee specifice (ex: aparat
“Hygromette” sau soluţie fenolftaleină 1%).
Diferenţa de temperatură între aerul înconjurător şi suprafaţa care se finisează nu trebuie
să fie mai mare de -6 0 C, pentru evitarea condensării vaporilor.

a) Zugrăveli cu lapte de var


În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice privind execuţia zugrăvelilor cu
lapte de var (spoieli) ce se aplică la interiorul construcţiei pe pereţi şi tavane pe suprafeţe
tencuite sau pe beton.
Standarde de referinţă pentru materiale:
STAS 146-78 - var pentru construcţii STAS 790-84 - apă
pentru construcţii STAS 545/1-80 - ipsos pentru construcţii
STAS 2710-70 - ulei tehnic de floarea soarelui STAS 18-70
- ulei tehnic de in
STAS 1581/2-83 - hârtie pentru şlefuire uscată STAS 4593-84
- corpuri abrazive cu liant ceramic
Specificaţii privind execuţia:
- laptele de var este preparat din 1 parte var pastă gata stins şi 1,5 părţi apă
(în volume) ce se amestecă până la omogenizare. Se adaugă laptelui de var amestecând
continuu, ulei tehnic de floarea soarelui (sau similar) în proporţie de 1-2%. La zugrăvelile
colorate se va adăuga pigmenţi în praf, până în nuanţa cerută, pentru care se va prezenta
mostre, care se vor aviza de proiectant şi beneficiar. Cantitatea se va prepara pentru
întreaga încăepere ce urmează a se zugrăvi;
- compoziţia se va strecura înainte de întrebuinţare, prin sită fină (900
ochiuri / cm2) din sârmă de alamă, pentru reţinere de impurităţi, var nestins sau colorant;
- spoielile (fără pigmenţi şi grăsimi) şi zugrăvelile de var se executăîn trei
straturi;
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

- primul strat, grundul, crează o suprafaţă uniformă ca porozitate, putere


de absorbţie şi culoare. Se aplică la 2-3 ore de la terminarea lucrărilor pregătitoare, manual
cu bidineaua sau mecanic cu aparatul de pulverizare;
- zugrăveala (stratul 2 şi 3) se aplică cu aparate de pulverizare. Manual se
aplică numai pe suprafeţe mici;
- fiecare strat se aplică numai după uscarea stratului precedent;

b) Zugrăveli culori de apă


În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice privind modul de preparare şi
execuţia zugrăvelilor în culori de apă, preparate cu humă sau caolin, aplicate în interiorul
construcţiilor la pereţi şi tavane în încăperi cu umiditate sub 60%, pe suprafeţe tencuite şi
gletuite.
Standarde de referinţă pentru materiale:
STAS 545/1-80 - ipsos pentru construcţii STAS 4888-76 -
caoliu spălat de Harghita STAS 232/1-73 - caoliu spălat de Aghireş Norme interne ale
producătorului:
STAS 790-84 - apă pentru construcţii STAS 88-86 - clei
de oase
STAS 89-86 - clei de piele
STAS 189-77 - săpun pastă pentru zugrăveli STAS 1581/2-
83 - hârtie pentru şlefuire uscată STAS 4593-84
- corpuri abrazive cu liant ceramic
Standarde seria 17 din Industria chimică – referitoare la: oxizi, pigmenţi, pământuri
colorante şi decolorante etc.
Specificaţii privind execuţia:
- prepararea compoziţiei de zugrăvit trebuie să respecte întrutotul
instrucţiunile producătorului care garantează produsul respectiv (atenţie la prepararea
soluţiei cu humă, apoi a soluţiei de clei şi în final la realizarea amestecului omogen din
aceste soluţii peste care se adaugă pigmenţi până la obţinerea nuanţei dorite); se preparaă
concomitent şi soluţia de săpun (1 kg/16 litri apă caldă – strecurată prin sită de 900
ochiuri/cm2);
- se prepară cantităţi suficiente pentru zugrăvirea unei încăperi întregi;
- compoziţia se strecoară prin sită de 900 ochiuri / cm2;
- se aplică un prim strat de săpun, după care se fac reparaţiile necesare cu
pastă de ipsos. După uscarea şi şlefuirea reparaţiilor se aplică un strat de soluţie de săpun
pe porţiunile reparate;
- se aplică compoziţia de zugrăveală în 3 straturi, pe întreaga suprafaţă;
- soluţia de săpun şi primul strat de zugrăveală se aplică manual cu
bidineaua, ultimele două aplicându-se obligatoriu mecanizat cu aparatul de pulverizat. Pe
suprafeţe mici, acolo unde nu este posibil mecanizat, se poate aplica zugrăveala şi numai cu
bidineaua;
- compoziţia de zugrăveală, după ce a fost amestecată cu soluţia de clei se
poate întrebuinţa până la 48 de ore de la preparare, întrucât se alterează în special vara.
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

c) Vopsitorii cu vopsele de ulei


În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice, condiţiile şi modul de executare a
lucrărilor de vopsitorie cu „VINAROM” aplicate la interior pe tencuieli gletuite cu glet de
ipsos în exterior şi interior pe tâmplărie de lemn şi metal, balustrade, grile şi alte elemente
metalice, etc.

d) Vopsitorii cu „VINAROM”
În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice, condiţiile şi modul de executare a
lucrărilor de vopsitorie cu „VINAROM” aplicate la interior pe tencuieli gletuite cu glet de
ipsos în încâperi cu umiditate relativă a aerului până la 60%, la pereţi şi tavane.
Standarde privind execuţia:
STAS 7359-89 - vopsea VINAROM, pe bază de poliacet de vinil
în dispersie
STAS 790-84 - apă pentru construcţii STAS 545/1-80 - ipsos
pentru construcţii STAS 1581/2-83 - hârtie pentru şlefuire uscată
Specificaţii privind execuţia:
-vopsitoria cu vopsea VINAROM se va aplică pe suprafeţele interioare tencuite şi gletuite cu
glet de ipsos;
Această vopsitorie se realizează în următoarea ordine:
-grund de vopsea VINAROM (½ vopsea + ½ apă);
-vopsea VINAROM diluată aplicată în două straturi;
-prealabil se face verificarea gletului şi eventualele rectificări ale suprafeţelor;
-grundul se aplică numai manual, cu bidineaua sau pensula lată;
-celelalte două straturi se aplică numai mecanic, cu pistolul;
-înainte de aplicarea unui strat trebuie ca stratul precedent să fie bine uscat.

e) Vopsitorii cu varuri lavabile de interior şi exterior


În acest subcapitol sunt cuprinse specificaţiile tehnice, condiţiile şi modul de executare a
lucrărilor de vopsitorie cu varuri lavabile, producţie internă sau de import, aplicate la
interior pe pereţi şi tavane, pe tencuieli gletuite cu glet de ipsos, iar în exterior pe tencuieli
gletuite cu glet de var sau de ciment.
Standarde şi norme de referinţă pentru materiale, precum şi specificaţii privind
execuţia sunt identice cu cele amintite la vopsitoriile cu VINAROM.
Atenţie trebuie acordată:
-procurării de varuri lavabile specifice pentru exterior şi specifice pentru interior;
-pentru asigurarea consistenţei şi calităţii compoziţiei de lucru a vopselelor de var lavabil, -
-se vor respecta întru totul instrucţiunile producătorilor;
-vopselele vor fi însoţite de certificatul de calitate precum şi de termenul de valabilitate al
lor;
-materialele şi soluţiile de adaos (pentru spaţii cu condiţii speciale de natură: umiditate,
exterior, interior, etc) specifice fiecărui producător de var lavabil în parte vor fi introduse
în compoziţia de lucru, respectând cu stricteţe instrucţiunile producătorului;
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

Pregătirea suprafeţelor de tencuieli în vederea vopsirii cu var plastic:


-curăţarea petelor şi îndepărtarea prafului
-spălarea manuală cu apă a tencuielilor speciale din praf de piatră prelucrată
-închiderea fisurilor şi a crăpăturilor
-aplicarea unui strat de amorsaj de var lavabil de import
-aplicarea manuală a 2-3 straturi de var plastic import cu respectarea cu stricteţe a
instrucţiunilor producătorului

7. CONDIŢII DE CALITATE ŞI VERIFICAREA LUCRĂRILOR

Pe parcursul execuţiei lucrărilor se verifică în mod special de către investitor (prin


dirigintele de şantier):
-îndeplinirea condiţiilor de calitate a suprafeţelor suport;
-calitatea principalelor materiale introduse în execuţie conform standardelor şi normelor
interne de fabricaţie;
-respectarea prevederilor din proiect şi a dispoziţiilor de şantier;
-recepţia lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii se va face după uscarea perfectă a acestora;
-eventualele lucrări care nu respectă condiţiile prevăzute în proiect, caiet de sarcini sau
condiţii de calitate vor fi refăcute sau remediate.
Verificarea zugrăvelilor se va face prin:
-examinarea vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul general
(ton de culoare uniform, fără pete, fără scurgeri, fără impurităţi înglobate, fără urme de
bidinea, fără corecturi sau retuşuri care să distoneze cu tonul general, etc)
-examinarea aderenţei zugrăvelilor de stratul suport: o zugrăveală de calitate nu trebuie să
se ia pe palmă la o frecare uşoară.
Verificarea vopsitoriilor se va face prin:
-examinarea vizuală a suprafeţelor, urmărindu-se: corelarea cu proiectul, aspectul general
(acelaşi ton de culoare pe întreaga suprafaţă, acelaşi aspect mat sau lucios pe întreaga
suprafaţă, fără pete, desprinderi, cute, proeminenţe, scurgeri, băşici, aglomerări de
coloranţi, fără neregularităţi din chituire sau şlefuire, etc);
-verificarea tehnologiei de pregătire a suprafeţelor manuale de vopsire (curăţirea,
şlefuirea, chituirea rosturilor, etc) ce se face prin sondaj, îndepărtându-se cu grijă, în locuri
mai dosite, vopseaua până la stratul suport;
-se verifică, de asemenea vizual, modul de vopsire al: ţevilor, radiatoarelor, etc (dacă
acestea sunt vopsite cu vopseaua adecvată, dacă sunt vopsite şi pe suprafeţele lor ascunse,
etc);
-se verifică vizual ca separarea câmpurilor de finisaje (ex: între vopsitorii şi zugrăveli) să se
facă cu o delimitare clară (fără suprapuneri) şi rectilinie (fără ondulaţii, cu excepţia
locurilor unde acestea sunt prevăzute explicit prin detaliile din proiect);
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

V. TROTUARE

Obiectul specificatiei
Acest capitol cuprinde specificatii pentru executarea trotuarelor de protectie pentru clldiri
astfel:
- trotuare din
beton simplu turnat pe loc;
- trotuare din pldci din beton;
- trotuare din mixturi asfaltice;
- borduri.
Pentru lucrdri de betoane se vor consulta instructiunile de la capitolul (0) 0000 al
acestorspecificatii.
Standarde de referintl
Standarde:
l. STAS 388-80 - Ciment Portland
2. STAS 790-84 - Apa pentru mortare si betoane
3. STAS 1030-85 - Moftare obisnuite pentru ziddrie si tencuieli
4. STAS ll34-71- Piatr[ de mozaic
5. STAS ll37-68 - Pl6ci din beton pentru pavaje
6. STAS ll39-87 - Borduri din beton pentru trotuare
7. STAS 1667-76 - Agregate naturale pentru moftare si betoane cu lianti minerali
8. STAS 7064-78 - Bitumuri pentru materiale si lucr[ride hidroizolatii ?n constructii
9. STAS 9199-73 - Masticuri bitumioase pentru izolatii ln constructiiGrad de detaliere
aproiectuluiAntreprenorul va prezenta planse cu detalii de executie pentru
executiatrofuarelor deprotectie cu sau farfl borduri.Mostre si test4riInainte de comandarea
si livrarea oricdror materiale la santier, se vor pune la dispozitiaConsultantului spre
aprobare urmatoarele mostre:
l. Placi din beton: 2 mostre
2. Borduri din beton prefabricate, mozaicate : 2 mostre cu finisajul si culoarea specificate.
3. Borduri din beton simplu : 2 mostrePrin aprobarea mostrelor de c6tre
Consultant se intelege aprobarea cimentului siagregatelor, precum si alegerea culorilor.
Toate elementele prefabricate mozaicate vor fi confectionate din materialele aprobate.
MATERIALE ȘI PRODUSE
Produse Borduri pentru trotuare, executate din beton mozaicat (daca se specificfl astfel)
avflnd fete finisate, cu olatur6 tesita (conform desenelor).
1. Bordurile se vor executa prin turnare si presare.
2. Vor fi fasonate, cu muchiile drepte sau rotunjite conform cu specificatiile din planse, fara
defectecare s[ afecteze aspectul sau functionalitatea lor.
Nu se vor monta borduri cu stirbituri si fisuri.
3. Bordurile se vor poliza si freca in atelierul de confectionare.
4. Confectionare :
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

- bordurile se vor confectiona dintr-un beton simplu, o parte ciment Portland la 3 pdrti
pietrisgranilic.
- stratul finisat in grosime de circa 2 cm, pe 2 fete, asa cum este specificat in planse, va
consta dinciment si piatri de mozaic in proportie I:2 (la greutate in
stare uscatf,), cu granulatie de la 0 la 30 mm.
- cantitatea de apa ce urmeazf, a fi adaugata va fi maximum 20 I la 45 kg ciment.
- dacd se specific5 astfel, in cimentul pentru stratul de finisaj se va adauga pigment
colorant
- agregatul, piatra de mozaic va fi aprobat de Consultant si va trebui sa constituieagregat
aparent inproportie de aproximativ 50oh din suprafata totali finisati.
Pldci din beton pentru pavarea trotuarelor executate dintr-un strat de beton cu
agregatedin rocd durdsau
din doui straturi din
care cel de bazd dinbeton obisnuit. iar cel de uzura cu agregate din roc6 dura,cu dimensiuni
si grosimi conform STAS 1137-68.
l. Pl6cile se vor executa prin presare mecanicd fie in culoarea natural5 a liantului,
fiecolorateconform indicatiilor din proiect.
2. Pldcile vor avea fata superioarl netedi sau cu santuri imprimate conform indicatiilor din
proiect.
3. Nu se vor monta pl5ci cu stirbituri sau fisuri.
4. Confectionare:
- placile se vor confectiona din piatrii sparta durd cu dimensiunile pdna la l/3 din grosimea
stratuluirespectiv, sau din agregate de balastierii.
- cimentul folosit va avea rezistenta minima la compresiune la 28 zile de 4000 Nlcm2(400
kgf/cm2)
- dacd se specificd astfel, in cimentul pentru stratul de flnisaj se va adauga pigment colorant
conformindicatiilor din proiectBeton simplu marca Bc 3,5 preparat cu balast cu granulatia
pdna la 3l mm si ciment F 25 conform (16)0000.Mixtura asfaltic[ pentru imbracaminti
bituminoase tumate executate la cald.
Mixtura se prepara dinbitum D 80/100 sau D 1001120 conform STAS 754-86
(functiedezona climatericl caldi
sau rece)amestecat in malaxor cu filer conform STAS 539-79 si la care se adauga agregatele
naturale (nisipnatural conform STAS 662-89 si criblurl conform STAS 667-90); tipul si
dozajele mixturii asfalticepentru stratul de uzura vor fi conform STAS 174-83.
Materiale folosite la executia produselor (In plus fat6 de (16)l l2l)Coloranti minerali, daca
se specificd.
Bitum neparafinos pentru drumuri, conform STAS 754- 86.Filer de calcar, filer de creta si
filer de var stins
ln pulbere, conform srAS s3g-79
Agregate naturale de balastieri, conform STAS 662- 89.
Agregate naturale si piatr[ prelucratti pentru drumuri, conform 667-90.Materiale pentru
stratul de pozaMortar de pozd conform specificatiilor de la
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

capitolul (16) 1000.Beton simplu cu rezistentaBc 7,5 conform specificatiilor de la capitolul


(16) 0000.Nisip cu granulatie 0-7 mm conform STAS 1667-76.Lapte de ciment pentru
umplerea rosturilor la borduri.Bitum pentru umplerea rosturilor conform STAS 754-86.
Livrare. transport. manipulare
Pentru agregate mortare si elemente prefabricate sunt valabile specificatiile (16) I160 si
(16)1000.
EXECUȚIA TROTUARELOR
Borduri din beton prefabricate
Se execută fundatia din beton Bc 3,5, conform celor specificate la capitolulsi conform cu
detaliile din proiect.Se verificd suprafata de pozare si se aplic[ stratul de pozd din mortar
de cirnent, in conformitate cuspecificatiile de la (16) 1000.
Se pozeazd bordurile in conformitate cu specificatiile de la capitolul (16)1000 referitoare la
elementeledin beton mozaicat si indicatiile din proiect.Plflci de beton prefabricateSe
indeparteazf, stratul vegetal, dup[ care pEm6ntul natural va fi bine bitut iar pdrndntul de
umpluturEvafr asezat si bine batut in straturi succesive de maximum 20 cm grosime.Se
toarna fundatia din beton marcaBc 3,5, turnat in panouri de 4 m2, cu panta spre exterior de
cca.3Yo.Se aplicd stratul de pozddin mortar de ciment 400 kg/m3 conform (16) 1000 in
grosime de 3cm.Se aseaz[ pldcile prin presare, cu rosturile in continuare pe cele doui
directii, controldndu-se dreptarul de 2 m, si avdnd griji sa seasigure panta de scurgere de
cca.3 Yo de la clidire spre exterior.Se umplu rosturile intre placi cu lapte de ciment iar spre
soclul cladirii cu bitum (dop de bitum).Betonsimplu turnat pe locSe indepdrteazd stratul
vegetal, dupd care pamintul natural va fi bine batut, iar pdmAntul de umplutur[va fi bine
b6tut in straturi succesive de maximum 20 cm grosime.
Se astere stratul de balast mirunt amestecat cu argild bdtuta in proportie de l:1 si grosime
medie de l0cm cu panta spre exterior de
cca.3Yo.Se toarna betonul marca Bc 3,5 0 0000 si se prelucreazd fata vizibilI cu rolul; la
cca3,0 m se lasl rosturi de dilatare.Se umplu rosturile de dilatare si rostul dintre trotuar si
soclu cu bitum. Mixtura asfalticdSe indeplrteaz[ stratul vegetal, dupa oare pdm0ntul
natural va fi bine btut iar plmdntul de umpluturdva fi asezat si bine b6tut in straturi
succesive de maximum 20 cm grosime.Se toarn[ fundatia din beton marca Bc 3.5 in grosime
medie de l0 cm, in panouri de4 m2 si cu panta spre exteriot de cca.3 Yo.Se toarnd asfaltul in
grosime de 2 cm conform STAS 174-83 si STAS 175-87.Abateri limita admisibileLa
asezarea bordurilor si placilor:L Planeitate ; t 4 mm sub dreptarul de 2 m lungime.
2. Denivelarea admisf, intre
2 elemente prefabricate alaturate este de I mm.La turnarea betonului si asfaltului:
l. Grosime: 10Yo pentru fiecare strat in parte.
2. Panta profiluluitransversal: * 5 mm / m.
Verificari in vederea receptieiVerificarea la receptie a lucrf,rilor se va face prin examinarea
suprafetelor, lucrarile trebuind sa seincadreze in prevederi le acestor specificatii.Se vor
face verificari la:
- aspectul si starea generala
- elementele geometrice (grosime, planeitate)
- fixarea imbrlcfmintii pe suport;
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

- rosturi;
- corespondente cu proiectul.Acolo unde prescriptiile sau datele din proiect nu au fost
respectate, sau dac6 aspectullucr[rilor nu este corespunzator (pl[ci fisurate, rosturi
cumuchii stirbite, etc.), Consultantul poatedecide inlocuirea locala sau pe suprafete mai
mari a lucrlrilor si refacerea in conditiile prescrise inspecificatiiMASURARE SI
DECONTAREPretul unitar, in articolul pentru bordura din cantitativul de lucrari, include si
stratul de poz[ din mortarde ciment, precum si fundatia de beton simplu.Decontarease va
face la metru liniar de lucrare confonn cu plansele din proiect.Pretul unitar pentru
trotuarul din plflci prefabricate din beton cuprinde in articolul din cantitativul delucrari si
stratul de poza din mortar de ciment, precum si stratul din beton simplu.
Decontarea se facela metru patrat de lucrare, conform planselor din proiect.
Pretul unitar pentru trotuarul din imbracaminte din mixtura asfaltica cuprinde in articolul
dincantitativul de lucrari si stratul de poza din beton simplu.Decontarea se face la metru
pltrat de lucrare, conform planselor din proiect.
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

VI. PARDOSELI
1. GENERALITĂŢI
Acest capitol cuprinde specificaţii tehnice pentru executarea pardoselilor prezentate pe
subcapitole:
a) Pardoseli din gresie ceramică şi porţelanată
b) Pardoseli eleastice lemn
2. ALCĂTUIREA PARDOSELILOR
Fiecare tip de pardoseală este alcătuit din:
- îmbrăcăminte – strat uzură – care este supusă direct tuturor sarcinilor şi
acţiunilor din exploatare
- stratul suport – pe care se aşează pardoseala propriu-zisă
3. REGULI GENERALE
- controlul materialelor întrebuinţate, al dozajelor, al modului de execuţie şi
al procesului tehnologic pentru executarea pardoselilor – ce trebuie să se facă pe toată
durata executării lucrărilor;
- pardoselile vor fi plane, orizontale şi fără denivelări, cu excepţia celor
prevăzute expres în proiect a avea o anumită configuraţie;
- executarea fiecărui strat component al pardoselii se va face numai după
executarea stratului precedent şi constatarea că acesta îndeplineşte condiţiile de calitate
prevăzute;
- în cazul în care proiectul nu prevede altfel, linia de demarcaţie dintre două
tipuri de pardiseli, care se execută în încăperi vecine, va coincide cu proiecţia pe pardoseală
a mijlocului grosimii foii uşii în poziţie închisă, delimitarea realizându-se printr-un profil
metalic special tip U din alamă sau aluminiu.

4. LUCRĂRI CARE TREBUIESC TERMINATE ÎNAINTE DE ÎNCEPEREA


LUCRĂRILOR DE PARDOSELI
- Lucrările de pardoseli se vor face numai după terminarea lucrărilor
prevăzute sub pardoseli (canale, fundaţii, conducte, instalaţii electrice, sanitare, de
încălzire, etc) şi efectuarea probelor prescrise, precum şi după terminarea în încăperea
respectivă a tuturor lucrărilor de construcţii-montaj a căror execuţie ulterioarăar putea
deteriora pardoseala. Conductorii electrici care se montează sub pardoseală vor trebui
protejaţi cu mortar de ciment în grosime strict necesară.
- Curăţarea planşeelor şi spălarea lor cu apă de eventualele impurităţi sau
resturi de tencuială.
- Diversele străpungeri din planşeu, rosturile dintre elementele prefabricate
ale planşeului, adânciturile mai mari, etc, se vor astupa sau chitui, după caz, cu mortar de
ciment.
- Se va verifica dacă instalaţiile sanitare şi termice au fost izolate
corespunzător la trecerea prin dreptul planşeelor, evitând orice contact al acestora cu
planşeul şi pardoseala.
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

- Atunci când este necesar se va face o nivelare a suprafeţei suport existente


cu ajutorul unui strat de egalizare (mortar) care trebuie să fie suficient de întărit în
momentul trecerii la executarea lucrărilor de pardoseli. Dozajul şi natura acestui strat de
egalizare este prevăzut în antemăsurătorile proiectului pentru fiecare tip de pardoseală în
parte.
Executarea stratului suport al pardoselilor:
- Atunci câmd stratul suport al pardoselilor este rigid (mortar de ciment)
acesta trebuie să aibă suprafaţa perfect plană şi netedă.
- Când stratul suport este elastic trebuie să fie bine compactat, astfel încât
sub încărcările din exploatare să nu se taseze provocând degradarea îmbrăcăminţii
pardoselilor.
Executarea îmbrăcăminţii pardoselilor:
- Executarea stratului de uzură (îmbrăcăminţii) pentru fiecare tip de
pardoseală în parte se va face conform prevederilor din subcapitolele ce urmează.
Condiţii de calitate:
- Respectarea condiţiilor tehnice de calitate pentru fiecare tip de pardoseală în parte se va
face conform Normativului pentru verificarea calităţii lucrărilor de construcţii şi instalaţii
aferente, indicativ C56-75, capitolul 8 “Pardoseli”.

a) Pardoseli din plăci gresie ceramică şi porţelanată

Prevederile prezentului subcapitol se referă la condiţiile tehnice privind executarea


pardoselilor din gresie porţelanată şi ceramică pe şapa de mortar ciment, lipite cu adeziv
import cu rosturi.
Prevederile prezentului subcapitol se referă la condiţiile tehnice privind executarea
pardoselilor din gresie porţelanată şi ceramică pe şapa de mortar ciment, lipite cu adeziv
import cu rosturi.
Materiale utilizate
- plăci din gresie ceramică sau alte tipuri de gresie porţelanată, import sau
priducţie internă, ale căror caracteristici tehnice să fie corespunzătoare standardelor şi
normelor admise în România;
- ciment metalurgic cu adaosuri M30, saci;
- ciment alb, conform STAS 7055-87;
- agregate naturale, conform STAS 1667-76;
- acid clorhidric tehnic, conform STAS 339-76;
- corpuri abrazive, conform STAS 601/1-84;
- apă pentru construcţii, conform STAS 790-84;
- oxizi coloranţi;
- alte tipuri de adezivi pentru gresie ceramică, import, ale căror caracteristici
tehnice să fie corespunzătoare standardelor şi normelor admise în România.
Transportul şi depozitarea materialelor
Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea


materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel încât, în
momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât
prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.
Alcătuirea pardoselilor
Alcătuirea structurii pardoselilor de gresie ceramică şi porţelanată va fi:
- şapă din mortar de ciment, agalizare marca M100T de 30-50 mm grosime;
- îmbrăcăminte din gresie ceramică sau porţelanată;
- plinte din gresie ceramică sau porţelanată.
Executarea lucrărilor de pardoseli din gresie ceramică sau porţelanată
Stratul suport se va realiza, pe un suport rigid din beton, dintr-un strat de mortar de ciment
marca M100T de 30-50 mm grosime, având dozajul de cca 400 kg ciment / 1 mc. Nu se vor
utiliza cimenturi cu întărire rapidă, ci cimenturi cu întărire normală.
Înainte de montare, pentru evitarea absorbţiei de apă din mortarul de poză, plăcile de
gresie ceramică se vor ţine în apă timp de 2-3 ore.
Îmbrăcămintea din gresie ceramică sau porţelanată va fi montată cu adezivi speciali din
import.
În cazul adezivilor speciali, prepararea (dozajul), modul de aplicare al acestora se va
executa conform instrucţiunilor furnizorilor de adezivi. Atenţie ca tipurile de adezivi să
corespundă naturii şi funcţiunii încăperilor în care urmează a se folosi.
Plăcile vor fi montate rost pe rost, urmărindu-se în permanenţă planeitatea.
Rosturile se vor umple cu chit de rosturi (import) la 3-5 zile după montarea plăcilor, iar în
acest interval pardoseala nu va fi dată în circulaţie şi va fi udată cel puţin o dată la 24 de
ore.
Curăţarea îmbrăcăminţii din plăci de gresie ceramică şi porţelanată se face cu rumeguş sau
alte metode, fără însă a utiliza frecări cu corpuri abrazive care pot deteriora suprafaţa
finită. La intersecţia pardoselilor din gresie ceramică cu elementele verticale – sub plinte –
se vor realiza interspaţii de cca 5 mm, care se vor umple cu material elastic. (Scopul este de
a prelua diferenţiat, faţă de verticale, eventualele tasări şi deformări care apar în
construcţie.) În cazul încăperilor cu suprafeţe mai mari se recomandă realizarea de rosturi
de dilataţie la cca 30,0 mp, în funcţie de modularea structurii de rezistenţă a construcţiei.

Execuţia plintelor
La îmbrăcăminţile din gresie ceramică ce se racordează vertical cu faianţa nu se montează
plinte. În cazul când se racordează vertical cu zugrăveli se execută plinte din plăci gresie
ceramică sau porţelanată fixate tot cu adezivi speciali de import.
Condiţii tehnice de calitate
În timpul executării îmbrăcăminţilor se vor respecta condiţiile tehnice de calitate
prevăzute în STAS 2560/1-75 şi STAS 2560 7 2 – 75, prin metode de verificare stabilite de
STAS 2560/3- 76.
Pentru lucrările găsite necorespunzătoare se vor da dispoziţii de şantier pentru remedieri
sau refaceri.
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

VII. PLACAJE INTERIOARE ȘI EXTERIOARE


PLACARE CU FAIANŢĂ SAU GRESIE CERAMICĂ

1. GENERALITĂŢI
Acest capitol cuprinde specificaţiile tehnice pentru execuţia placajelor de faianţă şi gresie
ceramică executate pe pereţi interiori de cărămidă, b.c.a. sau beton.

2. STANDARDELE ŞI NORMATIVELE DE REFERINŢĂ


STAS 233-86 – Plăci de faianţă
C6-86 – Instrucţiuni tehnice pentru execuţia placajelor de faianţă sau CESAROM
C223-86 – Instrucţiuni tehnice pentru execuţia placajelor de faianţă sau plăci ceramice
aplicate pe pereţi prin lipire cu adeziv.

3. MOSTRE ŞI TESTĂRI
Înainte de comandarea şi livrarea pe şantier a materialelor necesare execuţiei placajelor de
faianţă se vor pune la dispoziţia beneficiarului şi proiectantului, spre aprobare,
următoarele mostre:
- placaj faianţă sau gresie ceramică – cel puţin 10 mostre, cu desenul şi
culoarea indicate în proiect;
- borduri pentru placajul de faianţă sau gresie – 10 mostre, cu desenul şi
culoarea indicate în proiect corespunzătoare mostrelor de faianţă sau gresie prezentate.

4. MATERIALE UTILIZATE
Toate materialele care se pun în operă, în special plăcile de faianţă, adezivii, etc, pot fi
import sau producţie internă, cu caracteristici tehnice care să fie corespunzătoare
standardelor şi normelor admise în România.
- faianţă de producţie internă sau import;
- tipuri de adezivi care să înlocuiască metoda tradiţională de montaj faianţă,
dar care să corespundă standardelor admise în România.

5. LIVRARE, DEPOZITARE, MANIPULARE, TRANSPORT


Materialele livrate vor fi însoţite de certificatul de calitate.
Executantul trebuie să-şi organizeze în aşa fel transportul, depozitarea şi manipularea
materialelor şi produselor încât să elimine posibilitatea degradării acestora, astfel încât, în
momentul punerii lor în operă, acestea să corespundă condiţiilor de calitate impuse atât
prin caietele de sarcini cât şi prin normativele în vigoare.

6. EXECUŢIA LUCRĂRILOR DE PLACAJE DE FAIANŢĂ SAU GRESIE


Aplicarea placajelor de faianţă sau gresie pe elementele de beton şi zidărie se va face la cel
puţin o lună după încărcarea cu greutatea permanentă, inclusiv din acoperirea clădirii.
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

Înainte de începerea executării placajelor de faianţă sau gresie, trebuie să fie terminate
următoarele categorii de lucrări:
- montarea tocurilor la ferestre, a tocurilor sau căpruşelilor la uşi;
- tencuirea tavanului şi a suprafeţelor pereţilor care se plachează;
- montarea conductelor sanitare, electrice, termice, inclusiv terminarea
probelor şi eventualele remedieri ale acestora;
- executarea mascărilor şi şliţurilor din plasă de rabiţ
- montarea diblurilor (în cazul în care se foloseşte metoda tradiţională de
montaj cu dibluri de lemn, nu cu dibluri împuşcate din plastic), consolelor, etc;
- executarea lucrărilor care necesită spargeri pe faţa opusă a peretelui care
trebuie placat;
- îmbrăcăminţile pardoselilor reci. Pregătirea suprafeţei pereţilor
- înainte de începerea lucrărilor de placare, suprafeţele pereţilor din zidărie,
b.c.a. sau beton se vor pregăti conform Normativ C18-83 (executarea tencuielilor) şi P104-
82 (executarea pereţilor din b.c.a.);
- placajul de faianţă sau gresie se aplică pe suprafeţe uscate, fără abateri de la
planeitate (sub 3 mm / m pe verticală şi sub 2 mm / m pe orizontală);
- suprafaţa pe care se aplică placajul nu trebuie să aibă neregularităţi, pete
de grăsime, rosturile zidăriei trebuie curăţate pe o adâncime de 1 cm, iar suprafeţele de
beton trebuie aduse în stare rugoasă.
Aplicarea plăcilor de faianţă sau gresie:
- se trasează suprafeţele pentru placare, cu atenţie deosebită la stabilirea
orizontalităţii şi verticalităţii montajului;
- plăcile curăţate în prealabil de praf se ţin în apă o oră şi se scurg preţ de 2-3
minute înainte de aplicarea lor;
- montarea plăcilor se face pe orizontală începând de jos în sus;
- rosturile orizontale şi verticale trebuie să fie în prelungire (rost pe rost) şi
în linie dreaptă, având lăţimea indicată prin proiect, dar nu mai mare de 0,5 mm;
- suprafeţele orizontale (glafurile) se vor executa cu pantă de cca 2%.
Operaţiuni:
- montarea plăcilor se face pe tencuiala existentă executată la nivel de tinci,
cu adezivi speciali de import, cu respectarea tehnologiei furnizorului de produse, rosturile
fiind închise cu chituri speciale de import. Atât culoarea plăcilor cât şi a chitului se va
stabili de către proiectant;
- după 5-6 ore de la montarea plăcilor se vor curăţa rosturile;
- umplerea rosturilor se va face ulterior cu chituri speciale;
- etanşările între suprafeţele placate şi recipienţi de orice fel se va face cu
chituri speciale;
- în cazul execuţiei placajelor de faianţă la interior, la o temperatură mai
mică de +5 grade C, se vor lua măsurile speciale prevăzute de “Normativul pentru
executarea lucrărilor pe timp friguros” – indicativ C16-79.

7. RECEPŢIA LUCRĂRILOR ŞI VERIFICAREA CALITĂŢII


ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

Se va controla aspectul general al placajului: corespondenţa cu proiectul şi mostrele


aprobate, uniformitatea culorii, planeitatea, verticalitatea şi orizontalitatea suprafeţelor
(sub dreptarul de 1,2 m lungime orientat pe toate direcţiile se admite o singură undă cu
săgeată de maximum 1 mm), continuitatea şi execuţia îngrijită a rosturilor dintre plăcile de
faianţă, rosturi de lăţimi uniforme şi rectilinii, atât pe verticală cât şi pe orizontală, etc.
Se va controla gradul de aderenţă al plăcilor la stratul suport. Liniile de racord ale
placajului cu alte tipuri de finisaje adiacente (plinte, tencuieli, etc) trebuie să fie rectilinii,
fără onduleuri în plan vertical sau orizontal, iar rosturile bine etanşate cu chituri speciale.
Nu se admite ca nivelul placajului să fie nici sub nivelul tencuielii dar nici ieşit cu mai mult
de grosimea plăcii de faianţă.
În jurul străpungerilor prin suprafaţa de placaj, găurile se maschează cu rozete metalice,
capace, întrerupătoare, prize, etc, găurile netrebuind să fie vizibile.
Placajul de faianţă fiind un finisaj cu caracter pretenţios, recepţia se va face cu exigenţă
sporită.
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

VIII. TÂMPLĂRIE
 TÂMPLĂRIE EXTERIOARĂ DIN ALUMINIU

Tâmplăriile, închiderile sau anvelopările montate la exteriorul spaţiilor încălzite, atunci


când sunt realizate cu profile din aluminiu, vor avea obligatoriu rupere de punte termică şi
camera centrală de minimum 22 mm, încadrându-se conform DIN 4108 în clasa termică
2.1, celelalte caracteristici tehnice fiind :
- vopsirea în câmp electrostatic şi anodizarea profilelor se va executa conform standardelor
Qualicoat şi Qualanod;
- toate părţile aflate în contact cu atmosfera trebuie vopsite electrostatic cu un strat de
vopsea de minimum 60 microni;
Alte caracteristici :
- izolaţia
- pentru ruperea punţii termice se pot folosi două tipuri de produse : poliamidă din două
componente care îşi păstreazăcalităţile între -30 şi +75 grade Celsius sau dublă poliamidă
(din fibrăde sticlăranforsată), ce rezistăla o diferenţăde temperaturăde 250 grade Celsius;
- etanşarea
- se va face pe minimum două garnituri tip EPDM;
- profilele trebuie să admită geamuri termoizolante cu grosimi diferite de minimum 24 mm
(4-16-4);
- grosimea pereţilor exteriori ai profilelor va fi de minimum 1,5 mm;
- îmbinările de colţ şi teurile vor fi prevăzute cu piesele de stabilitate specifice sistemului;
- indice de izolare fonică la zgomot aerian va fi de minimum 35 dB;
- asamblările de colţ vor fi etanşate cu adezivul adecvat;
- la montajul în golurile de zidărie, pentru o mai bunăetanşare se recomandă
utilizareagarniturilor perimetrale pe conturul exterior al tocului;
- componentele din oţel, cu excepţia celor din inox, vor fi zincate;
- clasa de rezistenţă la foc va fi prevăzută prin prescripţiile de proiectare conform
Normativului P118-99, art.2.3.2.4.
Ferestrele realizate cu profile din aluminiu şi coeficient termic UF = 2,2 W/mpK se obţin
respectând următoarea configuraţie: profile de aluminiu clasa termică 2.1 sau 1.0, geam
termoizolant 4-16-4 cu sticlă Low-E soft şi argon.
Criterii de realizare a geamurilor termoizolante :
În vederea evitării distorsiunilor optice la geamurile termoizolante, acestea vor fi realizate
numai cu sticlăexecutatăprin procedeul float, fiind interzisăutilizarea sticlei produse prin
procedeul
denumit generic "sticlătrasă".
Geamurile termoizolante vor fi alcătuite astfel :
- două sau mai multe foi de sticlă, cu margini precise şi toleranţa admisăde 0,2 mm;
- baghete-distanţier din aluminiu sau materiale izolante, umplute cu silicagel, siliporit, în
stare uscată;
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

- prima sigilare la baghetă se realizează cu butil aplicat mecanizat;


- a doua sigilare, pe conturul geamului termoizolant, este obligatorie şi va fi executată cu
material propus de fabricantul instalaţiei de sigilare;
- vizualizarea calităţii geamului termoizolant se va face pentru efectul de transmisie de la 3
m iar pentru cel de reflexie de la 5 m.;
Sisteme de feronerie :
Feroneria care echipează tâmplăria termoizolantăva respecta standardele furnizorilor şi
cerinţele proiectanţilor, inclusiv următoarele prevederi :
- distanţa dintre două puncte de închidere va fi de maximum 70 cm ;
- elementele de feronerie vor fi marcate cu sigla fabricantului;
- feroneria se va utiliza cu respectarea strictă a categoriilor de greutate pentru care a fost
concepută;
- sistemele de feronerie vor fi obligatoriu tratate galvanic sau cu protecţie provizorie prin
zincare, pasivare, cromare, ceruire, etc., cu excepţia celor din oţel, aluminiu sau fibrăde
sticlă;
- uşile pentru accesul public vor fi prevăzute cu amortizoare;
- la uşile de exterior nu se admite utilizarea balamalelor de fereastră;
- feroneria va fi silenţioasă, reglabilă, cu închidere în minimum 3 puncte, uşor manevrabilă,
forţa de apăsare la mânerul uşilor fiind de 10 N; de asemenea, trebuie săexiste şi
posibilitatea deschiderii uşii din cheie, fărăapăsarea mânerului;
- feroneria trebuie să asigure minimum 15000 cicluri de închidere-deschidere.

 TÂMPLĂRIE INTERIOARĂ DIN ALUMINIU

Tâmplăria interioară din aluminiu de la vesatiare se va realiza cu panel, cu mânere şi


accesorii în culoarea tâmplăriei, alb. Aceasta se va realiza din profile fără întrerupere a
punţii termice. Usile de acces in grupurile sanitare vor fi prevazute cu geam oglinda.
La grupul sanitar tâmplăria de aluminiu interioară se va realiza sub forma unor panouri
despartitoare iar plinul se va realiza din policarbonat .
La sala de sport se va realiza o uşa cu deschidere exterioară, cu închidere în trei puncte
(sus, jos, lateral), cu sisteme antipanică (mânerul se va marca cu culoare roşie) pentru
evacuarea de urgenţăa persoanelor în caz de incendiu.
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

IX. ACOPERIȘ ȘARPANTĂ


 ÎNVELITORI
I. DOMENIU DE APLICARE
Prevederile din prezentul capitol se referă la verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de
învelitori, realizate din:
- ţiglă şi olane;
- tablă plană;
- tablă tip ţiglă. '
De asemenea, capitolul se referă la verificarea calităţii pentru jgheaburi, burlane şi
tinichigerie aferentă învelitorilor de orice fel.
II. PREVEDERI COMUNE
Controlul execuţiei învelitorilor constă din: .
1. Verificarea materialelor care urmează a fi puse în operă-se efectuează de către
conducătorul tehnic al lucrării şi se referă la:
•existenţa şi conţinutul certificatelor de calitate la primirea materialelor pe şantier;
• în cazul lipsei certificatelor de calitate, efectuarea încercărilor de calitate prevăzute în
prescripţia tehnică a produsului (normă internă sau standard);
• punerea în operă, dacă în urma depozitării şi a manipulării, materialele nu au fost
deteriorate sau înlocuite greşit.
2. Verificarea pe parcurs a calităţii lucrărilor conform prevederilor proiectului- se va face
de către conducătorul tehnic al lucrării pe tot timpul execuţiei.
3. Verificarea pe faze a calităţii lucrărilor se efectuează conform reglementărilor în vigoare
şi se referă la corespondenţa cu prevederile din proiect, la condiţiile de calitate şi la
încadrarea în abaterile admisibile, prevăzute anterior. Această verificare se referă la
întreaga categorie de lucrări în învelitori şi pentru fiecare tronson în parte, încheindu-se
"Proces verbal de verificare pe faze de lucrări", care se înscriu în registrul respectiv.
4. Verificarea la recepţia preliminara a întregului obiect se va face de către COMISIA DE
RECEPŢIE prin:
- examinarea existenţei şi conţinutului certificatelor de calitate a materialelor şi a
proceselor verbale de verificare pe faze de lucrări;
- examinarea directă a lucrărilor executate, prin sondaj (cel puţin unul de fiecare tronson)
cu referiri la toate elementele constructive ale învelitorii, urmărindu-se, în special, ca
învelitorile să îndeplinească funcţiile de îndepărtare a apelor pluviale, precum şi condiţiile
respective de etanşeitate.
III. MĂSURI PRINCIPALE DE PROTECŢIA MUNCII LA LUCRĂRI DE IZOLAŢII LA
ACOPERIŞURI
- Înainte de începerea lucrărilor de izolaţie la acoperişuri, se va verifica să fie împrejmuite
sau acoperite cu plase de protecţie toate golurile din acoperiş.
- În jurul locurilor de lucru pe o lăţime de 2 m, se va interzice, prin indicatoare de
avertizare, accesul personalului muncitor care nu lucrează la izolaţii.
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

- Se interzice lucrul sub schelele altor construcţii, în cazul în care acestea nu asigură
protecţia necesară pentru prevenirea accidentelor.
- Înainte de începerea lucrului, se va verifica starea tehnică a șapei.
- Nu se vor depozita pe acoperiş decât cantităţile de materiale care să nu depăşească
sarcina utilă pentru care acesta a fost calculat.
- Se interzice aruncarea de pe acoperiş a materialelor sau sculelor.
- În cazul în care procesul tehnologic solicită a se lucra suprapus pe mai multe niveluri, se
vor coordona măsurile corespunzătoare de protecţie a muncii pentru prevenirea unor
eventuale accidente.
- La lucrările la care se utilizează materiale inflamabile sau toxice, şefii de echipă sunt
obligaţi să amintească zilnic personalului muncitor principalele măsuri de protecţie a
muncii specifice lucrului de asemenea materiale.

IV.PREVEDERI SPECIFICE
1. Suportul învelitorii
Verificarea constă în examinarea proceselor verbale încheiate la terminarea fazei de lucrări
din care face parte suportul şi din măsurarea - prin sondaj - a elementelor geometrice ale
acestuia (pante, planeitate, rectiliniaritate, distanţa dintre axe, protecţia anticorozivă a
părţilor metalice).
Abaterile de planeitate măsurate cu dreptarul de 3 m trebuie sa nu depăşească 5 mm în
lungul pantei şi 10 mm perpendicular pe aceasta.
2. Învelitoarea propriu-zisă, în toate cazurile se va verifica:
•concordanţa lucrărilor executate cu prevederile şi detaliile date de proiect (felul
învelitorii, pante, racordări, detalii, coama străpungerii, tinichigerie, etc.);
•existenţa şi corectitudinea lucrărilor de tinichigerie aferente învelitorii conform detaliilor
din proiect şi cataloagelor de detalii tip, în special: şorţurile, doliile, paziile, îmbrăcămintea
coşurilor, străpungeri pentru ventilaţie;
•existenţa şi modul de prindere pe suport a elementelor de tinichigerie.
3. La jgheaburi și burlane se va verifica:
•pantele jgheaburilor (min. 0,5 %) să fie conform indicaţiilor din proiect şi producător;
• montarea jgheaburilor să fie executată cu min. 1 cm si max. 5 cm sub picătura streaşinei;
•amplasamentul, tipul şi numărul de cârlige săcorespundăprevederilor din proiect:
•marginea exterioară a jgheabului să fie aşezată cu cca. 2 cm mai jos decât marginea
interioară;
•cârligele pentru jgheaburi şi brăţările pentru burlane să fie protejate contra coroziunii.
4. Transportul şi manipularea materialelor
Plăcile de acoperiş de tablă tip ţiglă sunt pregătite la lungimi calculate exact , astfel încât ,
pierderile de material să fie cât mai mici . Plăcile sunt livrate standard , pe paleţi de lemn
care se pot manipula cel mai bine cu ajutorul macaralelor sau motostivuitoarelor. La
manevrarea manuală, este nevoie ca panourile să nu fie distruse şi să nu se producă
deformarea (care ar putea avea ca rezultat infiltraţiile). De asemenea este interzisă târârea
panourilor. Tabla trebuie transportată în vehicule acoperite cu prelată. Paleţii nu pot
depăşi suprafaţa pe care au fost aşezate şi trebuie să fie îndeajuns de bine fixate cu ajutorul
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

unor mijloace potrivite care să nu le deterioreze , astfel încât , în timpul manevrării să nu


alunece între ele sau pe suprafaţa de aşezare .
5. Depozitarea
Este recomandat ca tabla să fie depozitată în spaţii închise , uscate şi bine aerisite , unde nu
există variaţii mari de temperatură. Pentru intervale scurte este permisă depozitarea în
spaţii deschise , dacă paleţii (legăturile) sunt acoperiţi cu o prelată care-şi menţine
culoarea şi permite aerisirea . În ambele cazuri este nevoie ca paleţii ( legăturile ) săfie
aşezaţi pe suporţi , la o distanţă potrivită de pământ , care să permită scurgerea apelor şi
aerisirea . În cazul în care tabla va fi depozitată pe o perioadă mai lungă de o lună, este
necesar ca fiecare panou (foaie) să fie despărţită de celelalte şi bine aerisită (să nu fie lipite
între ele) .
6 . Reguli de montare a sistemelor de acoperiş
6.1. Din cauza variaţiilor de temperatură, sub învelitoare se produce condens , de aceea , la
acoperişurile izolate (tip şarpantă) este necesară aplicarea unei folii anticondens care nu
permite trecerea vaporilor, iar formarea condensului este împiedicată dacă se respectă
distanţa de aerisire dintre foile de tablă şi astereală.
6.2. La fixarea şi îmbinarea pe acoperiş a elementelor de învelitoare ( panou tablă, coame ,
dolii etc. ) este necesară respectarea folosirii materialelor recomandate de producătorul
sistemului , precum şi unelte potrivite (şurubelniţă cu turaţie variabilă) .
6.3. Pentru ajustare (tăiere , decupare) trebuie , de asemenea folosite unelte potrivite :
foarfece manuală pentru tablă sau cuţit vibrator , în nici un caz un aparat cu disc abraziv .
6.4. Pentru avea o învelitore de calitate şi cu o durată cât mai lungă de viaţă este necesar să
se repecte cu întocmai recomandările producătorului cu privire la aerisirile ce trebuie
folosite şi la stratul de aer necesar sub tablă.
6.5. Deplasarea pe acoperiş este posibilă numai pe traiectoria şipcilor de susţinere şi numai
cu încălţăminte cu talpă moale ( tălpile trebuie întotdeauna controlate pentru posibile
resturi de şpan ) .
6.6 În cazul unor deteriorări ale suprafeţei , care apar pe parcursul montajului , locuri cu
tăieturi , eventual zgârieturi , este necesarătratarea imediată cu spray special de retuşat .
6.7. Pe parcursul montajului , suprafaţa va fi curăţată de pilituri şi şpan, cu o perie moale .
6.8 Fixarea se efectuează cu şuruburi autoforante de 4,8 x 35 mm, galvanizate , vopsite în
aceeaşi culoare cu panourile şi prevăzute cu şaibe de etanşare din neopren .
6.9 Şuruburile se pun în apartea concavă a ondulaţiei sub bordura fiecărei ţigle .
6.10 Panourile se fixează în dreptul coamelor în aşa fel ca săfie sub suprapunere . Se
reapartizează restul şuruburilor pe suprafaţă, luând în medie 8 şuruburi pe mp .
6.11 La nivelul suprapunerilor , panourile pot fi fixate unul peste celălalt cu şuruburi sau
nituri la vârful ondulaţiei , exact înainte extremităţii fiecărei ţigle .
6.12 Aşezarea panourilor de tablă se efectuează de la dreapta la stânga, din josul pantei în
sus.Dacă acoperişul nu este perpendicular panoul se aşază astfel încât să urmărească
opritorul inferior. Micile diferenţe pot fi înlăturate cu ajutorul plăcilor de cant sau coame .
6.13 Se recomandă, ca la început să se aşeze câteva panouri şi să se controleze ca partea
inferioară să fie paralelă cu jgheabul .
6.14 Pentru terminarea opritorului inferior , se utilizează racord glaf .
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

6.15 Coamele se pun direct pe panouri şi sunt prinse cu şuruburi la vârfurile ondulaţiei
acoperişului , folosind şuruburi auto forante .
6.14 Capătul de coamă este prins cu şuruburi la extremitate . Joncţiunile se etanşează cu
silicon.

 ȘARPANTĂ DIN LEMN

I. GENERALITĂȚI.
Șarpanta reprezintă elementul de rezistență al acoperișurilor cu pantă mare și
constituie stratul suport al învelitorii .
II. MATERIALE.CONTROLUL CALITĂȚII. LIVRARE. DEPOZITARE.
MANIPULARE.
Elemente componente .
Căpriorii - piese din lemn dispuse după linia de cea mai mare pantă , care susțin
elementele secundare ale acoperișului ( șipci , astereală ); se execută din rigle de lemn
care reazemă pe pane; distanta uzuală între căpriori este de 0,7 – 1,2 m ;
Panele sunt piese din lemn , rezemate pe popi , dispuse longitudinal clădirii ;
distanțele uzuale între pane sunt de 2,0 – 3,5 m ; deschiderea panei este intre 3,0 – 5,0
m ; înnadirea panelor se face în dreptul popilor ;
Cosoroabele - sunt piese din lemn dispuse pe zidurile exterioare ale clădirii , pe care
sprijină căpriorii ; se ancorează din loc in loc de centurile zidurilor exterioare prin
intermediul unor scoabe metalice ;
Popii sunt piese realizate în general din lemn rotund asezați vertical sau înclinat ;
popii reazemă pe zidurile portante transversale sau longitudinale prin intermediul
unor tălpi ; la partea superioară popii susțin panele ;
Cleștii sunt elemente orizontale din lemn care solidarizează popii între ei în secțiune
transversală formând împreună cu aceștia un cadru indeformabil ; cleștii se
amplasează sub pane și se prind de căpriori și pane cu buloane sau cuie
Contrafișele sunt piese din lemn rotund ( cand popii sunt din lemn rotund ) sau din
lemn ecarisat ( cand popii sunt din lemn ecarisat ), care realizează contravăntuirea
longitudinală a șarpantei și care preiau încărcarile orizontale ;
Scaun = ansamblu transversal alcătuit din popi ,clești și căpriorii din dreptul cleștilor
; distanța optimă dintre scaune este de 3 – 5 m;
Toate aceste dimensiuni și caracteristici sunt orientative .
Marea majoritate a elementelor șarpantei o reprezintă piesele din lemn .Acestea trebuie să
respecte caracteristicile generale ale elementelor din lemn conform standardelor în
vigoare .
Depozitarea lor se face în spatți separate de celelalte materiale și se asează separate în
funcție de tipul de element pe care îl reprezintă .
Nu trebuie să fie în contact direct cu pământul . Între elemente trebuie prevăzuți distanțieri
care să permită pătrunderea aerului pentru aerare .
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

Elementele metalice de ancorare și de legătură se vor depozita separate , în spații închise ,


în vederea evitării contactului direct cu umiditatea din atmosferă .
Elementele din lemn care se folosesc la realizarea șarpantelor trebuie să fie uscate , fără
fisuri și crăpături vizilbile .
Toate elementele din lemn trebuie să fie livrate în santier numai cu certificate de calitate
din care să rezulte caracteristicile lor tehnice .
III. EXECUȚIA LUCRĂRILOR .
Etapele de realizare ale șarpantelor sunt următoarele :
-Trasarea poziției tălpii popilor ;
-Fixarea rigidă a tălpilor popilor prin intermediul unor piese metalice ancorate în placa de
beton de peste ultimul nivel ;
-Montarea popilor ;
-Montarea cleștilor și inadirea lor cu popii prin chertare și prin scoabe, cuie , buloane ;
-Montarea panelor și inadirea lor numai în dreptul popilor ;
-Montarea tuturor celorlalte elemente de rigidizare ale structurii acoperisului .
-Dupa montarea asterelei trebuie realizată ignifugarea tuturor elementelor din lemn .
IV. VERIFICAREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR .
Verificări înainte de începerea execuției .
Trebuie să se verifice :
-Existența procedurilor tehnice de execuție pentru lucrări de șarpantă ;
-Existența certificatelor de calitate pentru materiale și verificarea vizuală a calității
lemnului utilizat (să nu aibă fisuri , să nu fie degradat ) ;
-Incheierea lucrării executate anterior (PV recepție calitativă pentru recepția a plăcii
de beton de la ultimul nivel);
-Existența proiectului tehnic și a detaliilor de execuție ;
-Trasarea poziției tălpilor popilor ;
Depozitarea corespunzătoare a materialelor astfel încat greutatea să fie uniform
distribuită pe toata suprafața plăcii ;
Corespondența secțiunii elementelor de lemn ale șarpantei cu prevederile proiectului ;
Verificări în timpul execuției lucrărilor de șarpantă .
Trebuie să se verifice :
Respectarea procedurii tehnice de execuție prezentată de constructor în documentele
de calitate ;
Respectarea proiectului și a detaliilor de execuție ;
Fixarea rigidă a tălpilor popilor în placa de beton prin intermediul unor confecții
metalice ancorate în beton.
Dacă înnădirea panelor se face în dreptul popilor ;
Dacă la înnădirea popilor și a cleștilor se face chertarea elementelor în vederea
asigurării unei suprafețe plane de contact ;
Verificări la sfârșitul execuției lucrărilor de șarpantă .
Trebuie să se verifice :
-Existența și conținutul certificatelor de calitate ale materialelor ;
-Existența agrementelor tehnice ;
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

-Examinarea directă a calității lucrărilor verificându-se prin sondaj secțiunile


elementelor , distanța dintre elemente , aspectul vizual al elementelor de șarpantă ;
-Existența și conținutul proceselor verbale de recepție calitativă și de lucrări ascunse
întocmite pentru această lucrare ;
IGNIFUGAREA
Definiții , generalități .
Conform Normativului de siguranță la foc – P118 / 99, fiecare construcție are un grad
de rezistență la foc , stabilit prin proiect, funcție de riscul de incendiu sau de
categoria de pericol, destinație și importanța a clădirii .
LRF = Limita de rezistenta la foc = durata de timp la care elementul elementul își
pierde capacitatea de rezistență la foc într-un incendiu standard ;
CC = Clasa de combustibilitate = caracteristică a materialelor de construcții privind
comportarea la foc ;
Clasificări .
Conform STAS 11357 / 1990 , materialele de construcții se clasifică din punct de
vedere al comportării la foc în două grupe :
A . Materiale combustibile ( cele care se aprind , ard sau se degradează sub
influența temperaturilor înalte ). Materialele combustibile se împart în patru clase de
combustibilitate după modul în care se inflamează :
Clasa C1 : neinflamabile ;
Clasa C2 : dificil inflamabile ;
Clasa C3 : mediu inflamabile ;
Clasa C4 : usor inflamabile ;
B . Materiale incombustibile, care nu ard, nu se aprind, nu se degradează .
Deoarece materialele de construcții din lemn care alcătuiesc structura șarpantelor fac
parte din categoria C4, este necesară înbunătățirea comportării la foc prin tratarea la
suprafață sau în masa materialului cu o substanța inhibitoare de flacăra care poate
întârzia aprinderea materialului și poate reduce viteza de propagare a incendiului .
Această substanță acționează prin :
-formarea unui strat absorbant al gazelor inflamabile ;
-formarea unei bariere pentru flăcări și descompunerea în gaze inerte care diluează
amestecul combustibil ;
Procedeul de înbunătățire a comportării la foc a materialelor combustibile se
numeste ignifugare = operațiunea de tratare a unui material combustibil cu produse
ignifuge în scopul reducerii capacității de aprindere și a propagării flăcării pe suprafața
acestuia .
Ignifugarea nu exclude aprinderea și arderea materialului, dar îi conferă acestuia o
comportare la foc înbunătățită pe o anumită perioadă de timp .
Ignifugarea se realizează cu materiale agrementate , de societăți certificate pentru acest
tip de lucrări , iar în perioada desfășurării acestei activități se vor face probe martor care
vor fi încercate într-un laborator agrementat în vederea testării LRF la care a ajuns
materialul respectiv.
VERIFICAREA CALITĂȚII IGNIFUGĂRII .
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

Verificări înainte de începerea ignifugării .


Trebuie sa se verifice :
-atestatul pentru lucrări de ignifugare al firmei executante emis de Inspectoratul
general al Pompierilor ;
-atestatul persoanelor care supraveghează execuția lucrărilor ;
-existența procedurii tehnice de execuție pentru lucrări de ignifugare ;
-existența certificatelor de calitate și a agrementelor tehnice pentru produsele folosite
;
-existența fișei tehnice a produsului respectiv ;
-terminarea operațiunii anterioare ;
-pregătirea suprafeței în conformitate cu cerințele specificate în fișa tehnică a
produsului ;
-existența instrumentelor și a sculeleor necesare pentru desfășurarea operațiunii ;
Verificări în timpul operațiunii de ignifugare .
Trebuie să se verifice :
-dacă este respectată procedura tehnică de execuție ;
-dacă sunt respectate instrucțiunile de aplicare ale produsului din fișa tehnică a
acestuia ;
-dacă a fost anunțată unitatea teritorială de pompieri de efectuarea acestei lucrări ;
-dacă în timpul execuției s-au prelevat probe pentru încercarea lor in laboratoare
specializate conform SR 652 ;
-trebuie realizate minim 3 epruvete cu dimensiunile 400 x 150 mm ;
-tratarea epruvetelor se face prin procedeul de ignifugare utilizat pentru lucrarea de
bază ;
-dacă epruvetele au fost bine ambalate, sigilate și ștampilate de executant și
beneficiar, iar etichetarea lor trebuie să cuprindă următoarele specificații :
-denumirea obiectivului unde s-a efectuat operația de ignifugare ;
-denumirea materialului ignifugat ;
-denumirea produsului ignifug și consumul specific realizat ;
-data aplicării ;
-modul de aplicare ;
-denumirea executantului ;
-aplicarea uniformă în numărul de straturi specificat în fișa tehnică , a materialului de
ignifugare .
Verificări la sfârșitul operațiunii de ignifugare .
Trebuie să se verifice :
-uniformitatea stratului de material ignifug aplicat ;
-realizarea recepției provizorii a lucrărilor de ignifugare prin întocmirea procesului
verbal de recepție provizorie în care trebuiesc specificate următoarele :
-denumirea produsului ignifug utilizat , precum și a producătorului ;
-numărul lotului de produs ignifug ;
-numărul certificatului de calitate al produsului ignifug ;
-numărul avizului de expediție al materialului ;
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

-modul de aplicare al produsului ;


-tipul materialului protejat ;
-consumul specific ;
-numărul straturilor aplicate ;
-data aplicării produsului ;
-data efectuării probelor ;
La recepția definitivă trebuie verificată existența buletinului de încercare pentru
epruvetele supuse încercării , încercare efectuată de un laborator atestat .
ROMÂNIA COMUNA CIUREA JUDEȚUL IAȘI
S.C. STAR PROIECT S.R.L.
J22/1657/2008
RO23952132

e-mail: starproiectsrl@yahoo.com 0738832217 L.S.

X. LISTA NORMATIVELOR CE SE VOR RESPECTA:

1). STAS 2355/1-85 - Construcţii civile, industriale şi agrozootehnice. Lucrări de


hidroizolaţii în construcţii - clasificare şi terminologie
2). C.112/1996 - Normativ pentru proiectarea şi executarea hidroizolaţiilor din materiale
bituminoase la lucrările de construcţii;
3). N.P.040-02 - Executarea şi exploatarea hidroizolaţiilor la clădiri;
4). STAS 2389/1977 - Lucrări de tinichigerie, jgheaburi, burlane;
5). C.37/1998 - Normativ pentru proiectarea şi executarea învelitorilor.
6). C.35/1982 – Normativ privind alcătuirea şi executarea pardoselilor;
7). STAS 3430/1982 – Pardoseli. Clasificare;
8). C.16/1984 – Normativ de realizare pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi a
instalaţiilor aferente;
9). C.18 - Normativ pentru executarea tencuielilor umede
10). C.56/1985 – Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi
instalaţii aferente;
11). C.3 – Normativ pentru executarea lucrărilor de zugrăveli şi vopsitorii;
12). Ordin M.C.Ind. 1233/D/80 – Norme de protecţie a muncii în activitatea de construcţii-
montaj;
13). STAS 146/1980 – Var pentru construcţii
14). STAS 7055/1987 – Ciment Portland alb;
15). C.125/1987 – Normativ privind proiectarea şi executarea măsurilor de izolare fonică
şi a tratamentelor acustice în clădiri.
16). C.107/0 – Normativ pentru proiectarea şi executarea lucrărilor de izolaţie termică la
clădiri;
17). STAS 2274/1988 – Burlane , jgheaburi şi accesorii de îmbinare şi fixare
18). C 47/1986 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea şi montarea geamurilor şi a altor
produse de sticlăîn construcţii
19). STAS 9317/4 ,STAS 2/1987 - Tâmplărie pentru construcţii. Metodele de verificare a
calităţii
20). STAS 853/1980 Geamuri trase
21). STAS 3230/1984 Garnituri de cauciuc de uz general pentru ferestre
22). NM 319-2006 Norme metodologice de aplicare a Legii securităţii şi sănătăţii în muncă
nr. 319 / 2006
23). STAS 3303/2- 88 Pantele învelitorilor-prescripţii de proiectare.