Sunteți pe pagina 1din 12

S.C. ROZINI S.R.L.

C.U.I. R17551586
B-dul 15 Noiembrie, Nr. 78, Brasov
W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T Tel/Fax 0268-411626 ; Mob 0723-387549
Web: www.rozini.ro ;E-mail: office@rozini.ro

P R O I E C T A R E C O N S T R U C T I I C I V I L E S I I N D U S T R I A L E
MEMORIU TEHNIC
BAZIN DIDACTIC SCOLAR -PROIECT TIP

M E MO R I U DE R EZ I S T EN TA

DENUMIREA LUCRARII : BAZIN DIDACTIC SCOLAR


OBIECTUL : Documentatie de executie si detalii de rezistenta
FAZA : D.T.+D.E.
BENEFICIAR: Compania Nationala de Investitii “CNI” SA
PROIECTANT GENERAL: S.C. TECON S.R.L.
PROIECTANT SPECIALITATE: S.C. ROZINI S.R.L.

Prezenta documentatie s-a intocmit la solicitarea beneficiarului conform:


-temei de proiectare.
-proiect de arhitectura: arh. Bogdan Babici

DATE GENERALE
 Incarcari (CR-0-2012): incarcari permanente si utile;
 Incarcare din zapada (CR 1-1-3/2012): So,k=2.50 kN/m2
 Incarcarea din vant (CR 1-1-4/2012): qb=0.60 kPa;
 Incarcarea seismica (Normativ P100/1-13): Tc=1.6s, ag=0,35g; γ=1.0
 Clasa de importanta : “III”- conform P 100/1-2013
 Categoria de importanta: “C”- aprobat prin H.G. 766-1997
 Teren de fundare : Pconv =230 kPa pentru Df=2.00m

REGIM DE INALTIME P+1


 Parter: cota planseu rezistenta -0,10m; pardoseala finita arhitectura ±0,00m
 Etaj: cota pardoselii rezistenta +2,90, pardoseala finita arhitectura +3,10m

PREZENTARE GENERALA
Constructia care face obiectul prezentului memoriu este structura de rezistenta pentru “Bazin Didactic”. Regimul de
inaltime este P+1 – conform planurilor de arhitectura. Dimensiunile in plan sunt 19.55m x 44,00m.
Structura de rezistenta este formata din trei subsisteme independente:
1.INFRASTRUCTURA
DATE TEREN
Presiunea conventionala luata in calcul pentru stabilirea dimensiunilor fundatiilor este de Pconv =230 kPa la
adancimea de Dmin=-2,00m. Sistemul de fundatii, fundatii directe, ales este fezabil pentru terenuri de fundare bune.
In cazul in care fundarea cladirii se va realiza pe un teren dificil, stabilit prin studiul geotehnic, se va opta pentru un
sistem de fundare adecvat. De asemenea in cazul in care geotehnicianul va stabili ca terenul de fundare face parte
din categoria terenurilor dificile de fundare va furniza un studiu geotehnic amanuntit in care sa fie prezentati toti
coeficientii necesari in calculul fundatiilor, conform normativelor in vigoare la data realizarii studiului, deoarece o
solutie optima din punct de vedere structural si economic poate fi realizata numai avand la baza un studiu geotehnic
corect si coerent.
In categoria pamanturilor dificile ca terenuri de fundare intra:
a. Pamanturi sensibile la umezire (PSU).
b. Pamanturi cu umflari si contractii mari (PUCM).
c. Pamanturi lichefiabile.
d. Pamanturi (terenuri) agresive de fundare.
S.C. ROZINI S.R.L.
C.U.I. R17551586
B-dul 15 Noiembrie, Nr. 78, Brasov
W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T Tel/Fax 0268-411626 ; Mob 0723-387549
Web: www.rozini.ro ;E-mail: office@rozini.ro

P R O I E C T A R E C O N S T R U C T I I C I V I L E S I I N D U S T R I A L E
MEMORIU TEHNIC
BAZIN DIDACTIC SCOLAR -PROIECT TIP

e. Terenuri de umplutura
f. Terenuri alunecatoare
Enumeram cateva solutii de fundare pentru terenuri de fundare dificile:
a. Pamanturi sensibile la umezire (PSU) – conform NP125-2010:
 Folosirea saltelelor de pamant macroporic compactat, cu respectarea
normativului C29-85 privind realizarea compactarii terenului natural si a
materialului de perna.
 Realizarea unor coloane de pamant bine compactat sau cu pamant
necoeziv(pietris/piatra sparta) consolidata cu liant (ciment/var)
 Asigurarea surgerii apelor de suprafata in afara zonei construite prin
realizarea unei sistematizari verticale corespunzatoare, atat in timpul
executiei cat si al exploatarii
 Se vor adopta masuri pentru evitarea pierderilor din conductele de
alimentare cu apa (protejarea in canale de protectie, materiale
corespunzatoare, pozitia de amplasare a retelelor in teren, spatii verzi, spatii
sub trotuare)
 Distanta minima fata de fundatiile cladirilor cu retele hidroedilitare este de
minim 3.00 pentru cele montate direct in teren si minim 1.50 pentru cele
montate in canale de protectie
 Se vor prevedea santuri de scurgere , gropi de colectarea a apei si chiar
indepartare a pamantului cu o umiditate mai mare de 18%.
b. Pamanturi cu umflari si contractii mari (PUCM)conform NE001-96:
 Menţinerea unor condiţii stabile de umiditate prin ecrane impermeabile sub
trotuare, lărgire (pământ stabilizat sau geomembrane) şi evitarea infiltrărilor
din interior.
 Controlul sau prevenirea variaţiilor de volum prin mărirea presiunilor pe
teren, prevederea unor spaţii de expansiune.
 Monolitizarea structurii prin prevederea de rigidizări sau centuri.
 Îmbunătăţirea pământurilor prin stabilizare, injecţii sau înlocuire.
 Fundarea în adâncime sub zona afectată de variaţiile de volum.
c. Pamanturi lichefiabile.
 Marirea indesarii prin compactare de suprafata sau de adancime
 Marirea indesarii prin compactare cu coloane de pamant sau balast
 Realizarea unor perne de pamant, avand la baza o zona de pamant
inbunatatit prin blocaj de piatra
 Executarea de drenuri perimetrale prin starea de saturare
 Cresterea tensiunilor verticale prin suprasarcini cu ramblee de pamant,
umpluturi sau prin coborarea nivelului apei subterane
 Rigidizarea fundatiilor prin centuri de beton armat (sus si jos), eventual
legate cu stalpi de beton armat, ducand la crearea unei grinzi Vierendel
 Prevederea unui radier general
d. Pamanturi (terenuri) agresive de fundare conform SR EN 206-1:
 Betonele folosite pentru fundatii vor fi alese in functie de compozitia chimica
a terenului.

e. Terenuri de umplutura
 Compactarea terenului de fundare de suprafata, in cazul umpluturilor care
au o portanta dobandita in timp, sau de adancime, pentru umpluturi
menasare. Compactarea de adancime putand fi realizata prin executare unor
coloane de balast pe intreg amplasamentul si realizarea unor ploturi sub
talpa fundatiilor izolate.
 Realizare unor perne de balast, eventual cu blocaj de piatra sparta (63…200
mm) sau blocuri (h>60..70cm)
S.C. ROZINI S.R.L.
C.U.I. R17551586
B-dul 15 Noiembrie, Nr. 78, Brasov
W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T Tel/Fax 0268-411626 ; Mob 0723-387549
Web: www.rozini.ro ;E-mail: office@rozini.ro

P R O I E C T A R E C O N S T R U C T I I C I V I L E S I I N D U S T R I A L E
MEMORIU TEHNIC
BAZIN DIDACTIC SCOLAR -PROIECT TIP

 Alegerea unor solutii de fundare care sa strabata stratul de umplutura:


coloane de beton sau micropiloti.
 Asigurarea stabilitatii pardoselilor prin prevederea unei retele de grinzi
rezemata pe fundatiile izolate ale stalpilor.
f. Terenuri alunecatoare
 Masuri privind alcatuirea planului de fundatii cu rigidizari in plan
 Masuri de rigidizare a structurii in ansamblu, centuri de beton armat, centuri
intermediare, stalpisori etc. Rigidizare structurala a infrastructurii astfel incat
sa asigure comportarea acesteia ca o barca.
 Fundarea pe micropiloti incastrati in terenul de baza
 Consolidarea amplasamentului prin prevederea unor sisteme de stabilizare a
versantului: pereti de chesoane, pereti de coloane forate, pereti din
minipiloti, ziduri de sprijin, etc.
*Un aspect foarte important in realizrea fundatiilor pe aceste tipuri de terenuri
este esaloanarea lucrarilor de executie si de amenajare a ternului.

1. Structura rezistenta inchidere – formata din arce triplu-articulate realizate din lemn lamelat incleiat ce
reazema pe fundatii din beton armat
2. Structura de rezistenta bazin propriu-zisa alcatuita din cuva realizata din beton armat care reazema pe
pereti/stalpi
3. Structura de rezistenta interioara – pentru “plaja”, spatii tehnice, vestiare, accese, etc.
Prezentare sisteme structurale:
1. Structura rezistenta inchidere
Suprastructura de rezistenta este formata din arce realizate din lemn lamelat incleiat dispuse la travei de
3,50m. Schema statica este de tip arce triplu-articulate. Inchiderea acoperisului este realizata din
panouri din lemn termo-izolate. Acestea reazema pe pane dispuse la distante de 610mm. Pentru
preluarea fortelor orizontale din vant si seism acoperisul a fost contravantuit. Contravantuirile din
planul acoperisului sunt realizate din bare capabile sa preia numai eforturi de intindere. Acestea
sunt prevazute cu intinzatoare. Pentru a salva cat mai mult spatiu util de la nivelul plajei,
amplasarea lor a a fost dispusa la partea inferioara si s-a realizat discontinuu. Imbinarile pieselor
metalice s-au realizat cu conexiuni metalice. Acestea au fost dimensionate astfel incat sa preia
eforturile maxime ce se pot dezvolta.
Sistemul de fundare ales pentru suprastructura din lemn este alcatuit dintr-o succesiune de contraforti, cu
inaltime variabila, (care sunt amplasati sub fiecare arc) solidarizati printr-un perete continuu cu
grosimea de 25cm. Acesta are atat rol de rezistenta cat si de inchiere. Din punct de vedere al
rezistentei, peretele este capabil sa preia atat eventualele tasari diferentiate cat si eforturile
orizontale longitudinale. Contrafortii au fost dimensionati ca elemente din beton armat. Fundatia
acestora reazema la cota -1,95 fata de cota 0,00 pe un strat de beton de umplutura cu grosimea de
20cm.
2. Structura rezistenta bazin
Bazinul este realizat din pereti de beton armat. Acestia sunt intrerupti din loc in loc pentru a permite
accesul sub cuva bazinului a instalatiilor si a tehnicienilor ce deservesc instalatiile. La cota
superioara, pe 3 laturi peretele este alcatuit astfel incat sa includa si detaliile preluarii excesului de
apa din bazin. Pe laturile transversale ale peretilor cuvei, acestia preaiu si eforturi gravitationale
date de placa din beton armat a “plajei”. Pentru a nu se realiza o conexiune “uscata” si pentru ca
structurile (ale “plajei” si cuva bazinului) au deplasari orizontale relative independente, s-a dispus o
banda continua de neopren.
Tehnologia de turnare folosita trebuie sa tina cont de faptul ca bazinul este etans.
Faţă de cele de mai sus, se vor respecta în mod obligatoriu :
 Executarea lucrărilor de săpături fără stagnarea apelor de pe amplasament ;
S.C. ROZINI S.R.L.
C.U.I. R17551586
B-dul 15 Noiembrie, Nr. 78, Brasov
W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T Tel/Fax 0268-411626 ; Mob 0723-387549
Web: www.rozini.ro ;E-mail: office@rozini.ro

P R O I E C T A R E C O N S T R U C T I I C I V I L E S I I N D U S T R I A L E
MEMORIU TEHNIC
BAZIN DIDACTIC SCOLAR -PROIECT TIP

 Realizarea lucrărilor de cofrare suficient de etanşe pentru a nu permite pierderea laptelui de


ciment din beton proaspăt turnat;
 Piesele de trecere ale conductelor se vor fixa în cofraje îanintea începerii betonării;
 Betonul se va executa în conformitate cu prescripţiile tehnologice speciale pentru obţinerea unei
permeabilitati reduse;
 Se va asigura turnarea continuă a betonului în cuva şi pereţii bazinului.
 Înălţimea de turnare nu va depăşii 1,5 m; pentru a se evita segregarea betonului.
După decofrare se va face un examen amănunţit al betonului în conformitate cu prevederile speciale
necesare bunei funcţionări a bazinului de înot fără fisuri sau crăpături, fără zone segregate, fără
lărgiri de goluri în dreptul pieselor de trecere etc., ce pot genera eventuale infiltraţii sau scurgeri
de apă din bazin.
Calitatea lucrărilor de execuţie bazin (pentru fiecare fază tehnologică în parte) vor fi concretizate şi prin
acte de atestare speciale, pe lângă cele consacrate (lucrări ascunse etc.).
Infrastructura este realizata din talpi continue de beton armat ce reazema pe benzi de beton simplu pentru
a transfera eforturile la terenul bun de fundare. Cota inferioara a cuzinetului de beton armat este -
1,95m fata de cota zero. Acesta reazema pe blocuri de beton simplu.
3. Structura rezistenta interioara
Structura interioara este realizata din cadre de beton armat. Aceasta este formata din grinzi (sectiuni 30x35
cm; 30x45 cm) si stalpi (sectiuni 30x30 cm, 30x40 cm; 30x145 cm). Pentru a respecta acoperirea
minima a armaturilor stalpilor, pe zona de sub pardoseala (zona in care stalpii sunt in pamant)
acestia au fost evazati cu 5 cm pe ambele laturi. Intre pardoseala si elementele verticale s-a lasat
rost. Placa este de 14 cm grosime si asigura rolul de saiba rigida a structurii. Pe zona plajelor,
datorita detaliului special de preluare a apelor, nu s-a putut realiza un element vertical pentru a
prelua sarcinile verticale. In consecinta placa reazema pe capatul peretilor de beton armat ai cuvei.
Stalpii reazema pe fundatii izolate de tip bloc si cuzinet.
Pentru accesul la etaj s-au dispus 4 scari.
Pardoseala din beton armat are 15 cm grosime. Aceasta este dispusa pe toata suprafata construita mai
putin sub cuva bazinului. Se va compacta energic terenul si statul de pietris dupa care se va monta
folia de polietilena si turna betonul pardoselii.
Sapaturile se vor realiza respectand toate normativele de protectia muncii. Pentru sapaturi adanci, se vor realiza ori
taluzuri naturale ori sprijiniri ale malurilor
Detaliile de executie ale structurii de rezistenta sunt prezentate in proiect de executie faza DE in plansele de
rezistenta.
Solutiile tehnice gasite impreuna de catre arhitect si de inginerul structurist nu afecteaza negativ rezistenta si
stabilitatea constructiei.
TRASAREA LUCRARILOR
Se face obigatoriu cu aparatura optica specifica si de catre personal specializat cu respectarea amplasarii constructiei
conform planurilor de arhitectura si a cotelor din proiect.
BAZA NORMATIVE:
Pentru dimensionarea structurii de rezistenta a constructiei s-au respectat recomandarile din normele tehnice
specificate in continuare:
CR 0-2012: Cod de proiectare. Bazele proiectarii constructiilor .
CR 1-1-3/2012: Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor.
CR 1-1-4/2012: Cod de proiectare. Evaluarea actiunii vatului asupra constructiilor.
SR-EN 1991-1-1-2004/AC: 2009: Eurocod 1: Actiuni asupra structurilor. Partea 1-1: Actiuni generale. Greutati
specifice, greutati proprii, încarcari din exploatare pentru constructii
NP 112-2013: Normativ privind proiectarea fundatiilor de suprafata
P100.1/2013: Cod de proiectare seismica - Partea I - Prevederi de proiectare pentru cladiri
SR-EN 1992-1-1-2004/AC: 2012 Eurocod 2: Proiectarea structurilor de beton. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli
pentru cladiri;
S.C. ROZINI S.R.L.
C.U.I. R17551586
B-dul 15 Noiembrie, Nr. 78, Brasov
W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T Tel/Fax 0268-411626 ; Mob 0723-387549
Web: www.rozini.ro ;E-mail: office@rozini.ro

P R O I E C T A R E C O N S T R U C T I I C I V I L E S I I N D U S T R I A L E
MEMORIU TEHNIC
BAZIN DIDACTIC SCOLAR -PROIECT TIP
SR-EN 1993-1-1-2006/AC: 2009 Eurocod 3: Proiectarea structurilor de otel. Partea 1-1: Reguli generale şi reguli
pentru cladiri;
CR 2-1-1.1 -2011: Cod de proiectare a construcţiilor cu pereţi structurali de beton armat
NE012/1-2007: Normativ pentru producerea betonului si executia lucrarilor de beton, beton armat si beton
precomprimat. Partea1: Producerea betonului.
NE012/2-2010: Normativ pentru producerea betonului si executia lucrarilor de beton, beton armat si beton
precomprimat. Partea2: Executia lucrarilor din beton.
In timpul executiei , proiectantul va fi chemat la santier conform obligatiilor ce decurg din legea
nr.10/1995 la fazele de executie determinante specifice si va urmari respectarea codului de practica pentru
beton si beton armat NE012/1-2007; NE012/2-2010.
Nu sunt admise modificari fata de proiect fara acordul scris al proiectantului si verificatorului atestat.
Anuntarea proiectantului se va face in scris cu minim 2 zile inainte de data efectuarii controlului, pentru fiecare
etapa si faza determinata in parte. In cazul in care la una din etape sau faze determinante proiectantul nu a fost
chemat, acesta isi rezerva dreptul de a nu mai participa la fazele urmatoare nemaiputand certifica faza anterioara.
CONDITII DE VERIFICARE:
In conformitate cu prevederile legii 10/1195 privind calitatea in Constructii si cele in “Regulamentul de verificare si
expertiza trehnica a proiectelor de Constructii” aprobat prin H.G. 925/1995, documentatia va fi
supusa verificarii tehnice de ctre un verificator de proiecte atestat MLPAT, la urmatoarele cerinte:
“ A1”- Rezistenta si stabilitate la solicitari statice, dinamice inclusive la cele seismice
pentru Constructii cu structura de rezistenta din beton armat.

RECOMANDARI CU CARACTER TEHNOLOGIC


Prin modul cum au fost concepute, lucrarile de constructie, prevazute in prezenta documentatie, se incadreaza in
categoria de lucrari de tehnicitate medie, executabile cu procedee tehnice intalnite in mod curent
pe santiere. Ordinea tehnologica de executie a lucrarilor este cea fireasca, prin proiect
neimpunandu-se o anume succesiune a lucrarilor.
Atragem atentia executantului lucrarilor asupra unor aspecte ce trebuie urmarite in mod special la executie:
• Inainte de inceperea lucrarilor, cu concursul beneficiarului, se vor identifica retelele subterane din zona (
termice, apa-canal, gaz, electrice….) si se vor devia pe baza unor documentatii de specalitate, intocmite
si aprobate in conditiile legislatiei in domeniu
• La executarea lucrarilor de sapaturi se va avea in vedere organizarea lucrarilor de asa maniera incat
saparea ultimilor 10-15 cm de pamant inainte de atingerea cotei prevazute in desene, sa se faca imediat
inaintea turnarii betonului pentru a se evita degradarea terenului de fundare sub influenta factorilor
atmosferici (ploi, inghet, caldura excesiva) ce ar putea, prin actiunea lor, sa determine schimbarea
caracteristicilor mecanice ale terenului de fundare avute in vedere la proiectarea fundatiilor.
• La atingerea cotei de fundare prevazuta in proiect pentru fiecare fundatie sau grup de fundatii se va
solicita prezenta pe santier a proiectantului studiului geotehnic, pentru a atesta prin proces verbal de
lucrari ascunse, incheiat cu reprezentantii constructorului si beneficiarului, calitatea terenului de
fundare si a aviza trecerea la armarea sau turnarea betonului in fundatii (faza determinanta).
• Inainte de turnarea betonului in fundatii se va solicita prezenta pe santier a proiectantului de rezistenta
pentrua atesta prin process verbal de lucrari ascunse , incheiat cu reprezentantii constructorului si ai
beneficiarului, axarea, dimensiunile si armarea fundatiilor (faza determinanta).
• In cazul in care dupa saparea gropilor de fundatie, terenul bun de fundare indicat in studiul geotehnic nu
se afla la cota de fundare stabilita prin proiect va fi chemat pe santier proiectantul studiului geotehnic si
proiectantul de rezistenta pentru stabilirea imediata a masurilor de coborare a cotei de fundare pana la
cota la care se gaseste terenul bun de fundare cu incastrarea fundatilor minim 20 cm in terenul bun de
fundare.
• Inainte de turnarea betonului in infrastructura si suprastructura, se vor verifica pe baza proiectelor de
constructii si de instalatii, inglobarea in cofraje a pieselor inglobate sau a cutiilor pentru crearea de
goluri necesare prinderii sau trecerii prin elemente de beton armat a conductelor, tubulaturii sau
cablurilor.
Prin modul cum a fost proiectata infrastructura si suprastructura s-au avut in vedere rosturi de turnare normale a
betonului, la urmatoarele nivele: pentru fundatii , la interfata dintre grinda de fundare si stalpii cu
S.C. ROZINI S.R.L.
C.U.I. R17551586
B-dul 15 Noiembrie, Nr. 78, Brasov
W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T Tel/Fax 0268-411626 ; Mob 0723-387549
Web: www.rozini.ro ;E-mail: office@rozini.ro

P R O I E C T A R E C O N S T R U C T I I C I V I L E S I I N D U S T R I A L E
MEMORIU TEHNIC
BAZIN DIDACTIC SCOLAR -PROIECT TIP

diafragmele din beton armat, la partea superioara a placii si stalpi, aici fiind nevoie de pregatire
suprafetei de beton in locul de contact intre placa si stalp.
In situatia in care din motive ce tin de organizarea executiei lucrarilor, apare necesitatea prevederii altor rosturi de
turnare si in alte pozitii sau elemente nenominalizate mai sus, aceste rosturi de vor executa in
pozitii care sa respecte prevederile cap.13 din “Cod de practica pentru executarea lucrarilor de
beton si beton armat” indicative NE 012/2-2010.

INTOCMIT:
ing. ROZOREA LUCIAN
S.C. ROZINI S.R.L.
C.U.I. R17551586
B-dul 15 Noiembrie, Nr. 78, Brasov
W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T Tel/Fax 0268-411626 ; Mob 0723-387549
Web: www.rozini.ro ;E-mail: office@rozini.ro

P R O I E C T A R E C O N S T R U C T I I C I V I L E S I I N D U S T R I A L E
MEMORIU TEHNIC
BAZIN DIDACTIC SCOLAR -PROIECT TIP

URMARIREA COMPORTAR II IN EXPLOATARE A


CONSTRUCTIEI

INSTRUCTIUNI PENTRU URMARIREA CURENTA A COMPORTARII IN TIMPUL EXPLOATARII


Cadru legislativ privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor
Conform Legii 10/1995 privind „Calitatea in constructii”, urmarirea comportarii in exploatare a
constructiilor este o componenta de baza a sistemului calitatii in constructii.
Prezenta documentatie stabileste cadrul legal pentru desfasurarea acestei activitati, respectiv obligatiile si
raspunderile factorilor implicati cu aceasta si are la baza urmatoarele reglementari:
a.Legea 10/1995 privind „Calitatea in constructii”;
b.H.G. nr. 766/1997 pentru „Aprobarea unor regulamente privind calitatea in constructii, respectiv
„Regulamentul privind urmarirea comportarii in exploatare,interventiile in timp si postutilizarea
constructiilor(Anexa nr. 3)
c.P 130-1999 – „Normativ privind urmarirea in timp a constructiilor”.
Urmarirea comportarii in timp a constructiei se desfasoara pe toata perioada de viata a constructiei si este
o activitate sistematica de culegere si valorificare a informatiilor rezultate din observare si masuratori asupra unor
fenomene si marimi care caracterizeaza proprietatile constructiilor in procesul de interactiune cu mediul ambiant si
tehnologic.
Scopul urmaririi in timp a constructiei este de a obtine informatii in vederea asigurarii aptitudinii
constructiei pentru exploatare normala, evaluarea conditiilor pentru prevenirea incidentelor, accidentelor si
avariilor, respectiv diminuarea pagubelor materiale, de pierderi de vieti umane si de degradare a mediului.
Efectuarea actiunilor de urmarire a comportarii in timp a constructiei se executa in vederea satisfacerii prevederilor
privind mentinerea cerintelor de rezistenta, stabilitate si durabilitate ale constructiei, cât si celelalte cerinte
esentiale.
Activitatea de urmarire a comportarii constructiei va fi asigurata de catre investitor, proiectanti, executanti,
administratori, utilizatori, experti, specialisti si responsabili cu urmarirea constructiei.
Conform P130/1999 pentru o constructie care face parte din categoria de importanta „C” (constructie de
importanta normala), este obligatorie urmarirea curenta a comportarii in timp a acesteia, pentru care se vor
respecta urmatoarele indicatii:
d.urmarirea curenta a comportarii constructiei se efectueaza prin examinarea vizuala directa acolo unde
este cazul cu mijloace de masurare de uz curent, temporare;
e.organizarea urmaririi curente revine in sarcina proprietarilor si/sau a utilizatorilor;
f.urmarirea curenta se va efectua ori de câte ori se considera necesar, dar nu mai rar de o data pe an si
in mod obligatoriu dupa producerea de evenimente deosebite (seism, inundatii, explozii, alunecari
de teren etc.);
g.personalul insarcinat cu efectuarea acestei activitati va intocmi rapoarte ce vor fi mentionate in
Jurnalul evenimentelor si incluse in Cartea tehnica a constructiei si vor fi analizate si avizate de catre
ISCLPUAT .
Urmarirea curenta a comportarii in exploatare a constructiei implica urmatoarele verificari si proceduri:
h.se vor urmari aparitia si dezvoltarea microfisurilor in elementele structurale si nestructurale ale
constructiei, pe tipuri de elemente si se vor compara cu exigentele impuse de reglementarile
tehnice specifice, in vigoare (beton, beton armat, zidarie etc.);
i.functionarea corecta a instalatiilor aferente constructiei;
j.aparitia fenomenului de tasare diferentiata, cu urmarirea atenta a soclurilor si a trotuarelor
perimetrale;
k.vizualizarea elementelor structurale si nestructurale pentru determinarea deformatiilor acestora si
stabilirea nivelului de asigurare, conform reglementarilor normativelor in vigoare;
l.urmarirea tasarilor constructiei prin masuratori topometrice realizate o data la 5 ani de exploatare si
stabilirea incadrarii in limitele admisibile, conform standardelor in vigoare;
m.datele masuratorilor si observatiilor se vor inregistra si pastra cu ajutorul unor fise de observatie
intocmite de personalul insarcinat cu efectuarea urmaririi comportarii in exploatare a constructiei.
S.C. ROZINI S.R.L.
C.U.I. R17551586
B-dul 15 Noiembrie, Nr. 78, Brasov
W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T Tel/Fax 0268-411626 ; Mob 0723-387549
Web: www.rozini.ro ;E-mail: office@rozini.ro

P R O I E C T A R E C O N S T R U C T I I C I V I L E S I I N D U S T R I A L E
MEMORIU TEHNIC
BAZIN DIDACTIC SCOLAR -PROIECT TIP

In cadrul urmaririi curente a constructiei, la aparitia unor deteriorari si/sau inregistrarea unor abateri de
deformatii si degradare fata de reglementarile normativelor in vigoare care se considera ca pot afecta rezistenta,
stabilitatea si durabilitatea constructiei, proprietarul sau utilizatorul va comanda o inspectare extinsa asupra
constructiei, urmata daca este cazul de o expertiza tehnica.
Inspectarea extinsa asupra constructiei se efectueaza de catre o firma competenta care dispune de
serviciile unor experti autorizati MLPAT cu o larga experienta in domeniul cercetarii experimentale a elementelor si
structurilor de constructii.
Inspectarea extinsa se incheie cu un raport scris in care se cuprind, separat, urmatoarele:
n.observatiile privind degradarile constatate (tip, cauze, gradul si efectul acestora);
o.masurile ce trebuie luate pentru inlaturarea acestor degradari;
p.extinderea masurilor curente (anterioare) de urmarire a comportarii in timp, daca este cazul.
Raportul privind efectuarea inspectarii extinse se include in cartea tehnica a constructiei dupa ce a fost
analizata si avizata de catre ISCLPUAT judetul Brasov, care va urmari si executia eventualelor interventii.
In cazul in care la constructia in exploatare se constata o evolutie periculoasa atestata de rezultatele unei
expertize tehnice sau unei inspectari extinse se poate institui urmarirea speciala a comportarii constructiei care va
respecta prevederile legislative in vigoare.
In cazul in care s-a depasit durata de serviciu, se schimba destinatia sau conditiile de exploatare,
proprietarul va solicita efectuarea unei expertize tehnice prin care se stabilesc masurile necesare.
Obligatiile si raspunderile privind urmarirea comportarii in exploatare a constructiei revin investitorului,
proprietarilor, proiectantilor, executantilor si personalului insarcinat cu urmarirea comportarii in exploatare, in
conformitate cu prescriptiile normativului P130-1999.
Continutul activitatii de urmarire
Se vor urmari dupa caz:
a.Schimbari in pozitia obiectelor de constructie in raport cu mediul de implantare al acestora
manifestate direct, prin deplasari vizibile, orizontale sau verticale si inclinari, sau prin efecte
secundare vizibile ca desprinderea trotuarelor, scarilor, ghenelor si altor elemente anexa, de
soclul sau corpul cladirilor si aparitia de rosturi, crapaturi, smulgeri, aparitia de fisuri si
crapaturi, deschiderea sau inchiderea rosturilor de diferite tipuri dintre elementele de
constructie, tronsoane de cladiri, prin scufundarea obiectului de constructie, dereglarea sau
blocarea functionarii unor utilaje conditionate de pozitia lor (lifturi, utilaje etc.).
b.Schimbari in forma obiectelor de constructii manifestate direct prin deformatii vizibile sau orizontale
si rotiri sau prin efecte secundare ca intepenirea usilor sau ferestrelor, greutati sau blocare in
functionarea utilajelor, distorsionarea treaseului conductelor de instalatii sau tehnologice,
indoirea barelor sau altor elemente constructive, aparitia unor defecte in functionarea
elementelor imbinarilor cu forfecarea sau smulgerea niturilor, fisurarea sudurilor, slabirea
legaturilor etc.
c.Schimbari in gradul de protectie si confort oferite de constructie sub aspectul etanseitatii, al izolatiilor
fonice, termice, hidrofuge, antivibratorii, antiradiante sau sub aspect estetic, manifestate
prin umezirea suprafetelor, infiltratii de apa, inmuierea materialelor constructive, lichefieri
ale pamântului dupa cutremure, exfolierea sau craparea straturilor de protectie, schimbarea
culorii suprafetelor, aparitia condensului, ciupercilor, mucegaiului, mirosurilor neplacute,
efectele nocive ale vibratiilor si zgomotului asupra oamenilor si vietuitoarelor manifestate
prin stari mergând pâna la imbolnavire etc.
d.Defecte si degradari cu implicatii asupra functionalitatii obiectelor de constructie, infundarea
scurgerilor (burlane, jgheaburi, drenuri, canale), porozitatea, fisuri si crapaturi in elementele
si constructiile etanse prin destinatie (rezervoare, bazine, conducte), denivelari, santuri, gropi
in imbracamintea drumurilor.
e.Defecte si degradari in structura de rezistenta cu implicatii asupra sigurantei obiectelor de
constructie, fisuri si crapaturi, coroziunea elementelor metalice si a armaturilor la cele de
beton armat sau precomprimat, defecte manifestate prin perete, fisuri, exfolieri, eroziuni
etc., flambajul unor elemente componente comprimate sau ruperea altora intinse, slabirea
imbinarilor sau distrugerea lor.
Se va acorda o atentie deosebita in cadrul activitatii de urmarire curenta:
a. Oricaror semne de umezire a terenurilor de fundare din jurul elementelor de constructie si tuturor
masurilor de indepartare a apelor de la fundatia obiectelor de constructie (pante spre
S.C. ROZINI S.R.L.
C.U.I. R17551586
B-dul 15 Noiembrie, Nr. 78, Brasov
W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T Tel/Fax 0268-411626 ; Mob 0723-387549
Web: www.rozini.ro ;E-mail: office@rozini.ro

P R O I E C T A R E C O N S T R U C T I I C I V I L E S I I N D U S T R I A L E
MEMORIU TEHNIC
BAZIN DIDACTIC SCOLAR -PROIECT TIP

exterior pe cel putin 10 m, etanseitatea rostului trotuar-cladire, scurgerea apelor spre


canalizarea exterioara, integritatea si etanseitatea conductelor ce transporta lichide de orice
fel etc.).
b. Incaperile in care exista conditii de mediu deosebit de agresiv in raport cu materialele din care sunt
alcatuite constructiile (umiditate ridicata, mediu acid sau bazic, uleiuri, ape moi s.a.).
c. Elementelor de constructie supuse unor solicitari deosebite din partea factorilor de mediu natural
sau tehnologic, terase insorite, mediu marin, cai de rulare functionând cu poduri rulante in
regim greu, zone de constructie supuse variatiilor de umiditate – uscaciune, locuri in care se
poate acumula murdarie, apa, solutii agresive, incaperi cu degajari mari de temperatura sau
emulsii de solutii fierbinti, metale topite, incaperi cu regim criogenic s.a.
d. Modificarilor factorilor de mediu natural si tehnologic care pot explica comportarea constructiilor
urmarite.
Pereti exteriori si compartimentari interioare
Pentru grupa „A” operatiunile de urmarire curenta cuprind obligatoriu urmatoarele verificari:
-desprinderi trotuare, scari, ghene, soclu si aparitia de rosturi, fisuri;
-degradarea rosturilor dintre panourile de pereti;
-deschideri-inchideri rosturi dilatatie intre cladiri;
-aparitia condens-mucegai pe pereti, tavan;
-schimbari in grad de protectie-confort al peretilor sub aspectul etanseitatii si orice tip de izolatie,
schimbare culori, efecte nocive ale vibratiilor si zgomotului asupra oamenilor – manifestate prin
imbolnaviri;
-fisuri, crapaturi;
-conditii deosebite de mediu in raport cu materialele din alcatuire;
-protectii hidrofuge si anticorozive;
-pentru peretii din zidarie de caramida, elemente b.c.a., beton armat, monostrat, tristrat si ipsos:
q.se va observa integritatea peretelui (zone lipsa, deplasare, deformare, fisuri, crapaturi, tasari);
r.mentinerea geometriei initiale, aliniere;
s.modificari care conduc la deteriorare in timp datorita sarcinilor permanente, accidentale sau
agenti corozivi, la aparitia fisurilor se vor monta martori din sticla pozati pe pat de ipsos;
-inchideri din tabla:
a.geometrie si aspect;
b.integritatea peliculei protectoare: se va curata protectia, cositoririle, falturile, nituri, suruburi;
-inchideri vitrate-sticla:
-geometrie si aspect;
-sparturi, fisuri, lipsuri complete, se va controla starea chitului de etansare;
-integritatea si functionarea corecta a mecanismelor de deschidere-inchidere, etansare in pozitia
inchis si sistemul de fixare in pozitia deschis;
-gradul de curatire.
Pentru grupa B:
a.umezirea terenurilor de fundatie;
b.degradari in structura de rezistenta cu implicatii asupra sigurantei peretilor, fisuri, crapaturi, se vor
monta marcaje, repere;
c.integritatea peretelui: deplasat, deformat, lipsa;
d.starea tencuielii, vopsitoriilor.
Tâmplarie:
Se vor verifica urmatoarele:
a.protectia peliculara si a prinderilor de elementul suport;
b.accesorii metalice pentru ochiurile mobile;
c.integritate geamuri, chituri, garnituri;
d.verificari operative dupa orice fenomen natural.
Urmarirea comportarii in timp a invelitorii:
Se va realiza de beneficiar in conformitate cu normele P130/1999 (BC 4/88), pe toata durata de serviciu a
obiectului, vizual, prin observatii directe, la max. 6 luni (primavara si toamna) si operativ dupa orice fenomen
natural.
S.C. ROZINI S.R.L.
C.U.I. R17551586
B-dul 15 Noiembrie, Nr. 78, Brasov
W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T Tel/Fax 0268-411626 ; Mob 0723-387549
Web: www.rozini.ro ;E-mail: office@rozini.ro

P R O I E C T A R E C O N S T R U C T I I C I V I L E S I I N D U S T R I A L E
MEMORIU TEHNIC
BAZIN DIDACTIC SCOLAR -PROIECT TIP

a.verificare in câmp, la atic, rost dilatatie, sifoane etc.; de urmarit: sa nu prezinte fisuri, exfolieri,
rupturi, umflaturi sau desprinderi de suport;
b.jgheaburi, burlane, guri scurgeri, bride etc.;
c.tinichigerie la atic, rost etc., urmarind daca sunt deplasari, dezlipiri, falturi desfacute etc., daca
bolturile, cuiele nu au capacelele cositorite si permit infiltratii;
d.se va verifica operativ dupa orice fenomen natural (seism, inundatii, explozii, incendii) etc.

INTOCMIT:
ing. ROZOREA LUCIAN
S.C. ROZINI S.R.L.
C.U.I. R17551586
B-dul 15 Noiembrie, Nr. 78, Brasov
W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T Tel/Fax 0268-411626 ; Mob 0723-387549
Web: www.rozini.ro ;E-mail: office@rozini.ro

P R O I E C T A R E C O N S T R U C T I I C I V I L E S I I N D U S T R I A L E
MEMORIU TEHNIC
BAZIN DIDACTIC SCOLAR -PROIECT TIP

MASURI DE PROTECTIA SI IGIENA MUNCII

Pe tot timpul executiei lucrarilor care fac obiectul prezentului proiect se vor respecta prevederile privind
protectia si igiena muncii din normativele in vigoare la data executiei lucrarilor. La data intocmirii proiectului sunt in
vigoare si trebuiesc respectate prevederile din:
- Legea protectiei muncii nr.319 din 2006;
- Regulamentul privind protectia muncii in constructii, aprobat cu ordinul MLPAT nr. 9 / N din 15.03.1993;
-Planul de securitate si sanatate insusit de beneficiar si constructor.
Dotarea cu mijloace de prima interventie pentru stingerea incendiilor s-a facut conform P.118/2013-vezi lista dotari
P.S.I.
Prin documentatie prezentata se asigura:
• Protectia fata de vecinatati
• Limitarea propagarii focului
• Asigurarea cailor de evacuare in caz de incendiu
• Asigurarea apei pentru incendiu – sunt prevazuti hidranti exteriori montati in platforma de parcare
• Masuri constructive de protectie la incendiu
• Cai de acces rutiere pentru interventie in caz de incendiu

INTOCMIT:
ing. ROZOREA LUCIAN
S.C. ROZINI S.R.L.
C.U.I. R17551586
B-dul 15 Noiembrie, Nr. 78, Brasov
W E T H I N K O V E R Y O U R C O M F O R T Tel/Fax 0268-411626 ; Mob 0723-387549
Web: www.rozini.ro ;E-mail: office@rozini.ro

P R O I E C T A R E C O N S T R U C T I I C I V I L E S I I N D U S T R I A L E
MEMORIU TEHNIC
BAZIN DIDACTIC SCOLAR -PROIECT TIP

P RO GR A M P E N T R U CO N T R O LU L CA L I TAT I I
LUCRARILOR
In conformitate cu legea 10/1995 si ordin MLPAT 31/N/95 se stabileste urmatorul program intre:
• BENEFICIAR Compania Nationala de Investitii “CNI” S.A.
• PROIECTANT SC ROZINI SRL (ing. Rozorea Lucian)
• CONSTRUCTOR .........................................................

Nr. Lucrare ce se executa, receptioneaza si Documentul ce se incheie Cine executa Nr. si data
crt se intocmeste documentatia scrisa controlul actului
incheiat
1. Ordin de incepere a lucrarilor PV B; E
Predare, primire amplasament si borne PV (predare primire amplasament) B; E; T
de reper
2. Trasarea axelor si fundatiilor inclusiv PV- de trasare B; E; T
stabilirea cotei ±0,00
3. Sapatura si fundatii PVLA-cota sapatura B; E; P
PVLA-natura teren B; E; G
PVRC-cota si natura teren B; E; G; P
PVFD-cota si natura teren B; E; P; G; I
4. Armare fundatii izolate; talpi de fundare; PVLA-armare fundatie izolate B; E, P
PVRC- armare si cofrare B; E, P
PVFD- armare si cofrare B; E, P; I
5. Armare planseu cota -0,05m PVLA-armare planseu B; E, P
PVRC- armare B; E, P
PVFD- armare B; E, P
6. Bazin PV-armare si cofrare stalpi ; pereti B; E, P
PV-armare si cofrare placa, grinzi B; E, P
PVRC- structura B; E, P
PVFD- structura B; E, P
B; E, P ;I
7. Cota +2,90 m PV-armare si cofrare stalpi B; E, P
PV-armare si cofrare grinzi, centuri, B; E, P
PVRC- structura B; E, P
PVFD- structura B; E, P ;I
8. Structura acoperis PV-montare structura B; E, P
PVRC- structura B; E, P
PVFD- structura B; E, P
9. Sarpanta (pane, contravantuiri) PV- montare structura B; E; P
PVRC- structura B; E; P
10. Receptie calitativa a structurii de PV-receptie Comisie B; E; P; (I)
rezistenta
11. Receptie la terminarea lucrarilor PV-receptie Comisie B; E; P; (I)

Legenda: B=beneficiar T= topograf I= inspector MLPAT PVLA= PV lucrari ascunse


P= proiectant G= geotehnician FD= faza determinanta PVRC=PV receptie calitativa
E= executant PV= proces verbal

Constructorul va anunta in scris cu 5 zile inainte de faza determinanta inspectia in constructii si cu nota telefonica pe ceilalti participanti cu cel
putin trei zile inainte.
Un exemplar din prezentul act se ataseaza la cartea constructiei

PROIECTANT, BENEFICIAR, EXECUTANT, INSPECTIA IN


CONSTRUCTII