Sunteți pe pagina 1din 1

N

27.03

C2
ANEXA
7.47

28.27

19.20
C1
CORP EXISTENT
9.00
12.56

Sc-367,70mp
Hcoama=3,92m
Hcornisa=6,94m

5.57
10.66

5
9.3

Proiect Nr: 97/2018


Proiectant General:
TQM MANAGEMENT SRL
CUI: RO 28397610, Nr. ORC: J22/818/2011
Sediu social: sat Boureni, comuna Bal Ia i
Email:consultanta.tqm@gmail.com
VERIFICATOR/ REFERAT DE VERIFICARE/RAPORT DE EXPERTIZA TEHNICA
EXPERT NUME SEMN TURA CERIN TITLU/NR./DATA
PROIECTANT DE SPECIALITATE: Beneficiar: , JUD.BU
Pr.nr.
Adresa: ,
372/2018
JUDETUL
Titlul proiectului:
Faza:
SPECIFICA IE NUME
Scara: D.A.L.I.
SEMN "
1:1000
EF PROIECT ING. CACIULA DRAGOS Titlul plansei:
Data: Pl.nr.
PROIECTAT arh. Catalin FERMESANU PLAN DE SITUATIE AI.002
2018 -situatie existenta-
DESENAT arh. Catalin FERMESANU