Sunteți pe pagina 1din 1

DOSAR DE ANGAJARE

NUME: __________________________________
PRENUME: ______________________________
DATA: __________________________________
Nu este
Nr. Document DA NU
cazul

Situația privind locurile de muncă vacante -> se depune cu


1 link model situatie locuri munca vaca
minim 1 zi inaintea angajarii la ghiseu AJOFM - ANEXA Nr. 1A

Cerere de angajare (in care este trecut salariul de incadrare)


cu aprobarile angajatorului: 1. Per. nedeterm./ determ. 2. functie
2 link model cerere de angajare
de baza/ cumul functii 3. data incepere activitate 4. nr.ore/ zi 5.
denumirea functiei 6. salar brut
3 Minuta de informare (prealabila conform articol 17) link model informare
Contract de munca -> incheiat cu minim 1 zi inainte de a incepe
activitatea, dar in aceeasi zi, sau dupa data “Situatiei locurilor de
4 link model CIM 2018
munca vacante” - cu confirmare angajat ca a primit un exemplar si
mentiunea datei primirii
5 Copie B.I/ C.I.
Copie acte de studii (diploma studii/calificare - obligatoriu ptr COR
6
angajare, optional alte diplome de calificare)
Copie certificate casatorie (Copie Hotarare Judecatoreasca de
7
Divort)
8 Copie certificat nastere/copie certificate nastere copii
Declaratie cu persoanele aflate in intretinere (daca este vorba
15 link model declaratie
despre functia de baza) - pentru determinare deduceri
Programarea concediilor de odihna pentru anul in curs -
16 link model decizie programare
insusita de noul angajat
Declaratia Protectia Muncii - descriere traseu pana la locul de
17
munca
Examenul medical - analize medicale (de adus INAINTE de
angajare) -> Dosar medical verde: se completeaza de catre
angajator si ramane la Cab. Medical, care elibereaza “Fisa de
18 link info util examen medical la angaj
aptitudini” in 2 ex. (unul alb si unul verde) -> 1 ex.- dosar personal
(fara fisa de aptitudini nu ai voie sa primesti persoana la munca-
contractul este astfel nul potrivit modificarilor noi)
Fisa de protectia muncii - achizitionata de la un magazin de profil
19
sau de
Fisa PSIla magazine de papetarie-birotica
- achizitionata de la un magazin de profil sau de la magazine
20
de papetarie-birotica
Insusire ROI (regulament de ordine interioara semnat si datat)
21 link model RI
- declaratie sau semnatura la final ROI angajator
Fisa postului semnata - cu confirmare primire un exemplar si
22
mentiunea datei primirii
23 CV
Extras REVISAL - confirmare inregistrare CIM (sau print-screen din
24
Reges permis
Copie online)de conducere/atestat/test psiho (daca este angajat pe
25
post de conducator auto)
26 Repartitie AJOFM (de unde isi are domiciliu - daca este cazul)
Cazier judiciar (pentru: gestionari sau alte cu functii
27
ce implica gestionarea banilor)
28 Copie adeverinta vechime (daca a lucrat in ultimele 6 luni)
29 Copie adeverinta stagiu de cotizare (daca a lucrat in ultimele 6 luni)
COMUNICARE PRIVIND OCUPAREA LOCURILOR DE MUNCĂ
DECLARATE VACANTE - incepand cu 2014 - ANEXA NR. 1B - se
30 link model comunicare
depune la registratura AJOFM, unde s-a depus si - Situația privind
locurile de muncă vacante
BONUS - Acte aditionale
31 Minuta de informare (prealabila incheierii actului aditional) link model informare
Acte aditionale (majorari salarii, schimbari functii, durata de munca
32
etc.)
33 Semnatura in Registrul Contractelor de Munca

Model oferit de contabilii de pe "FF0000contacafe_club000000" (Grup Yahoo) Postat pe - FF0000www.cabinetexpert.ro