Sunteți pe pagina 1din 3

SC.

SFM TEXTRADE SRL FISA POSTULUI

APROBAT,

1. POSTUL - CONFECTIONER ( CROIT) Locul desfasurarii muncii: atelier croit 2. POZITIA IERARHICA SI RELATII 2.1.Relatii ierarhice - este subordonat: Coordonatorului activitate productie - subordoneaza: nu este cazul 2.2.Relatii functionale - celelalte departamente 3. PROGRAMUL DE LUCRU 3.1.Orar de lucru: 7.00-15.30 3.2.Pauze: - 10.00-10.30 3.3.Ore suplimentare:- maxim 8 ore/saptamana 3.4. Concediu cuvenit: 21 zile/an 4. SUPLINIRI POSIBILE: poate suplini sau fi suplinit de catre un alt confectioner !! ACEST INSCRIS ATESTA CA SEMNATARUL: a) a luat cunostinta de fisa postului si dispune de o copie a acesteia b) se angajeaza sa respecte confidentialitatea asupra datelor si informatiilor care se refera la activitatea pe care o desfasoara; c) se obliga sa execute cu buna credinta sarcinile si responsabilitatile care ii revin si sa aduca de indata la cunostinta sefului ierarhic neajunsurile care ii impiedica sau ingreuneaza activitatea. Data: Nume/prenume.. Semnatura 5. CERINTE 5.1. STUDII- minim invatamantul general obligatoriu si calificare in domeniul confectiilor textile 5.2. EXPERIENTA a) industrie generala si profesie 5.3. ABILITATI NECESARE # o buna cunoastere a fazelor de lucru si a operatiunilor # abilitati de lucru pe masini de croit/cusut, comunicare, flexibilitate, spirit de observatie # organizare la locul de munca 5.4. CUNOSTINTE TEORETICE # contractul colectiv de munca, Regulamentul Intern # cunostinte solide privind procesul tehnologic de productie # cunostinte privind materiile prime, accesoriile si caracteristicile lor (comportarea la intindere, la cusut) # notiuni despre tehnici de lucru pentru productivitatea muncii # principiile de functionare, caracteristicile tehnice si proprietatile utilajelor din dotare

# norme si instructiuni privind ergonomia si protectia muncii , sanatatea si securitatea muncii si PSI 5.5. CUNOSTINTE PRACTICE # utilizarea masinilor din dotare # executarea tuturor fazelor de lucru la masina # cunoasterea modelelor si caracteristicilor produselor de executat # cunoasterea atributiunilor privind sanatatea, securitatea in munca, protectia muncii si PSI 6.RESPONSABILITATI / AUTORITATE 6.1.DE PLANIFICARE( organizeaza/planifica/programeaza/aproba) # organizeaza si respecta programul de lucru zilnic # planifica realizarea pachetelor dintr-un lot pentru a optimiza procesul de productie si pentru a raspunde nevoilor echipei # organizeaza propria activitate astfel incat sa realizeze in timpul optim produsele repartizate # programeaza folosirea in conditii optime a masinilor de croit 6.2.DE EXECUTIE(efectueaza/executa/stabileste/colaboreaza/raspunde) # raspunde de realizarea productiei stabilite si/sau repartizate de catre seful ierarhic superior # efectueaza operatiunile de croit strict pe baza comenzilor lansate # raspunde de obtinerea detaliilor unui produs # sorteaza in mod judicios tricotul in functie de defectele de calitate depistate, impreuna cu controlorul tehnic de calitate # deruleaza mecanic valul de tricot cu ajutorul masinii de spanuit si observa atent , pe ambele parti eventualele defecte neadmise de normativele in vigoare(de ex. Ochiuri scapate, fisii uleiate, defecte de vopsire sau imprimare) # formarea spanului si sablonarea, prin asezarea corecta a sabloanelor pe directia sirului de ochiuri # decuparea mecanica a a detaliilor , cu ajutorul masinii de croit-kuris # formeaza si leaga loturile formate cu o bentita de identificare insotita de eticheta(numar textil) pentru fiecare produs # formeaza pachetele pentru depozitarea in magazia tampon # elimina reperele necorespunzatoare si realoca dupa caracteristici # depoziteaza deseurile numai in locurile stabilite # raspunde de calitatea produselor executate si de utilizarea corespunzatoare a masinilor din atelierul pentru croit # comunica cu seful ierarhic superior in privinta oricaror probleme sau defectiuni semnalate # semnaleaza neintarziat orice defectiune la masina sau la reteaua electrica, de apa sau de gaz care pot afecta securitatea muncii # respecta normele de protectie a muncii si de securitate si sanatate in munca, conform instrucajului periodic # la sfarsitul lucrului executa curatarea masinii si conservarea prin acoperirea ei cu folie protectoare # colaboreaza cu seful ierarhic la aplicarea unor tehnologii noi, modernizate, in scopul cresterii calitatii si productivitatii muncii # ocazional, manipuleaza si transporta materii prime si /sau produse finite
2

6.3. DE CONTROL (controleaza/verifica/ urmareste) # urmareste in permanenta si verifica materia materialele ,subansamblele si detaliile realizate si consemnarea realizarilor in fisele de operare # verifica aplicarea corecta a numerelor textile # urmareste utilizarea la parametri optimi a masinii din dotare # verifica la plecare starea masinii si deconectarea de la retea 6.4. DE IMBUNATATIRE(analizeaza/ ia masuri) # analizeaza randamentul la locul de munca prin autoevaluare si/sau prin formularea de propuneri # optimizeaza realizarea fazelor de lucru pentru sporirea vitezei de lucru si micsorarea timpilor de realizare a unui produs # colaboreaza in permanenta pentru asigurarea unui climat optim de lucru Data, Am luat la cunostinta, _____________________