Sunteți pe pagina 1din 2

FISA POSTULUI

─ pentru mecanici utilaje ─

1 Numele si prenumele lucratorului


2 Obligatii de serviciu :
a) sa intretina si sa exploateze conform normelor tehnice utilajul din dotare;
b) sa execute operatiunile primite ca sarcina de serviciu, avand obligatia sa respecte normele de
securitate a muncii specifice lucrarii respective;
c) sa respecte programul si norma de lucru pentru a nu perturba fluxul tehnologic;
d) sa predea utilajul persoanei de schimb, aducandu-i la cunostiinta despre starea tehnica a
utilajului.
3 Obligatii pe linie de securitate si sanatate in munca:
a) sa se prezinte la lucru respectand traseul si durata de deplasare stabilite in fisa de instruire
individuala;
b) sa acorde o atentie deosebita deplasarii pe drumul european E85, acordand prioritatile
necesare;
c) sa nu se prezinte la lucru in stare de oboseala, sub influenta bauturilor alcoolice, bolnavi sau
sub influenta medicamentelor care reduc capacitatea de conducere a autovehiculelor;
d) sa participe la instruirile periodice pe linie de P.S.I., securitate si sanatate in munca;
e) sa utilizeze corect echipamentul de protectie individuala aflat in dotare, iar atunci cand nu mai
corespunde sa solicite inlocuirea lui;
f) sa utilizeze corect masinile, aparatura, uneltele, substantele periculoase, echipamentele de
transport si alte mijloace de productie;
g) sa nu procedeze la scoaterea de sub functiune, la modificarea, schimbarea sau inlaturarea
arbitrara a dispozitivelor de securitate proprii, in special ale masinilor, aparaturii, uneltelor,
instalatiilor tehnice si cladirilor, si sa utilizeze corect aceste dispozitive;
h) sa comunice imediat angajatorului si/sau lucratorilor desemnati orice situatie de munca
despre care au motive intemeiate sa o considere un pericol pentru securiataea si sanatatea
lucratorilor, precum si orice deficienta a sistemelor de protectie;
i) sa coopereze cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, atat timp cat este necesar, pentru a
face posibila realizarea oricaror masuri sau cerinte dispuse de catre inspectorii de munca si
inspectorii sanitari, pentru protectia sanatatii si securitatii lucratorilor;
j) sa coopereze, atat timp cat este necesar, cu angajatorul si/sau cu lucratorii desemnati, pentru
a permite angajatorului sa se asigure ca mediul de munca si conditiile de lucru sunt siguree si fara
riscuri pentru securitate si sanatate, in domeniul sau de activitate;
k) sa isi insuseasca si sa respecte prevederile legislatiei din domeniul securitatii si sanatatii in
munca si masurile de aplicare a acestora;
l) sa dea relatii solicitate de catre inspectorii de munca si inspectorii sanitari.
4 Obligatii pe linie de P.S.I.
a) sa respecte regulile si masurile de aparare impotriva incendiilor, aduse la cunostiinta de
patron sau de persoanele desmnate de acesta;
b) sa utilizeze, potrivit instructiunilor date de patron sau de persoanele desemnate de acesta,
substantele periculoase, instalatiile, utilajele, masinile, aparatura si echipamentele de lucru;
c) sa nu efectueze manevre si modificari nepermise ale mijloacelor tehnice de protectie sau de
interventia pentru stingerea incendiilor;
d) sa comunice, imediat patronului ori persoanelor imputernicite de acesta orice situatie pe care
este indreptatit sa o considere un pericol de incendiu, precum si orice defectiune sesizata la
sistemele de protectie sau de interventie pentru stingerea incendiilor;
e) sa coopereze cu salariatii desemnati de patron in vederea realizarii masurilor de aparare
impotriva incendiilor;
f) sa acorde ajutor, atat cat este rational posibil, oricarui alt salariat aflat intr-o situatie de pericol
(la fel va proceda si in situatiile ivite in trafic cu ceilalti participanti la trafic).

Am luat la cunostinta Intocmit,

S-ar putea să vă placă și