Sunteți pe pagina 1din 1

NOTA 1:

A A.1 B B.1 C C.1 PLAN scara


SAPATURA D
1:100 D.1 E F G H 1. AMPLASAREA CLADIRII SE FACE CONFORM PLANURILOR DE ARHITECTURA SI REZISTENTA ADAPTATE LA AMPLASAMENT.
51.78 2. COTA ±0.00 REPREZINTA COTA FINITA A PARDOSELII
4.25 2.55 65 4.05 4.00 5.00 4.00 4.00 4.25 4.00 4.00 5.50 5.53 3. ACEST PLAN ESTE INTOCMIT PENTRU LUCRAREA „BAZIN DIDACTIC SCOLAR -PROIECT TIP” ORICE
1.05 2.45 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 3.73 1.05 ADAPTARE DE AMPLASAMENT PRESUPUNE ADUCEREA DE MODIFICARI PREZENTULUI PLAN.

CTN
a b c d e f g h i j k l m 4. PRESIUNEA CONVENTIONALA LUATA IN CALCUL PENTRU STABILIREA DIMENSIUNILOR FUNDATIILOR ESTE DE

CTN
Pconv =200 kPa LA ADANCIMEA DE Dmin=-2,00m. SISTEMUL DE FUNDATII, FUNDATII DIRECTE, ALES ESTE FEZABIL
PENTRU TERENURI DE FUNDARE BUNE. IN CAZUL IN CARE FUNDAREA CLADIRII SE VA REALIZA PE UN TEREN DIFICIL
1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05
SE VA OPTA PENTRU UN SISTEM DE FUNDARE ADECVAT. Deasemenea in cazul in care geotehnicianul va stabili ca terenul
de fundare face parte din categoria terenurilor dificile de fundare va furniza un studiu geotehnic amanuntit(SGD) in care
sa fie prezentati toti coeficientii necesari in calculul fundatiilor, conform normativelor in vigoare la data intocmirii studiului, deoarece

-1.45
-1.45
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
o solutie optima din punct de vedere structural si economic poate fi realizata numai avand la baza un studiu geotehnic complet si coerent.
4.05

4.05
-2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 In categoria pamanturilor dificile ca terenuri de fundare intra:
a. Pamanturi sensibile la umezire (PSU).
3.00

3.00
1.575
80 1.50 b. Pamanturi cu umflari si contractii mari (PUCM).

1.90

1.90

2.00
c. Pamanturi lichefiabile.
-1.55
d. Pamanturi (terenuri) agresive de fundare.

-2.35
-1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55

-2.35
3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50
-2.35
6 6 e. Terenuri de umplutura

1.20

40

40
f. Terenuri alunecatoare
1.00
1.00

1.00

1.00
1.00
Enumeram cateva solutii de fundare pentru terenuri de fundare dificile:

1.10
1.20
5.1 5.1 a. Pamanturi sensibile la umezire (PSU) - conform NP125-2010:

725

50
Đ Folosirea saltelelor de pamant macroporic compactat, cu respectarea normativului C29-85 privind realizarea compactarii terenului natural si a materialului de perna.
Đ Realizarea unor coloane de pamant bine compactat sau cu pamant necoeziv(pietris/piatra sparta) consolidata cu liant (ciment/var)

-1.45

-1.45
1.00 1.00
85

85

85
85

85
1.05

1.05
-1.45 Đ Asigurarea surgerii apelor de suprafata in afara zonei construite prin realizarea unei sistematizari verticale corespunzatoare, atat in timpul executiei cat si al exploatarii
2.35
2.35

2.35
2.35
Đ Se vor adopta masuri pentru evitarea pierderilor din conductele de alimentare cu apa (protejarea in canale de protectie, materiale corespunzatoare, pozitia de amplasare

1.95
a retelelor in teren, spatii verzi, spatii sub trotuare)
75 2.00 75 3.35 3.40 2.00

1.00

1.00

1.00
2.95
Đ Distanta minima fata de fundatiile cladirilor cu retele hidroedilitare este de minim 3.00 pentru cele montate direct in teren si minim 1.50 pentru cele montate in canale de protectie

-2.35

-2.35
Đ Se vor prevedea santuri de scurgere , gropi de colectarea a apei si chiar indepartare a pamantului cu o umiditate mai mare de 18%.
5 5
2.00

1.60

1.60

2.00

2.00

2.00
b. Pamanturi cu umflari si contractii mari (PUCM)conform NE001-96:

1.00

1.00

1.00

1.00
-2.35 -2.35 -2.35 Đ Menţinerea unor condiţii stabile de umiditate prin ecrane impermeabile sub trotuare, lărgire (pământ stabilizat sau geomembrane) şi evitarea infiltrărilor din interior.
-1.95 -1.95 -1.95 -1.95 Đ Controlul sau prevenirea variaţiilor de volum prin mărirea presiunilor pe teren, prevederea unor spaţii de expansiune.
Đ Monolitizarea structurii prin prevederea de rigidizări sau centuri.
Đ Îmbunătăţirea pământurilor prin stabilizare, injecţii sau înlocuire.

1.10
1.05 2.975 60 2.025 1.60 6.45 1.60 3.20 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.45 1.60 2.20 2.00 2.00 2.00 4.15 60 3.23 1.01 1.05 Đ Fundarea în adâncime sub zona afectată de variaţiile de volum.

2.425
c. Pamanturi lichefiabile.
4.225
4.225
2.225

2.625

2.225

2.225

2.225
4.225
4.225
75 60 65 60 775 1.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 80 80 425
-1.95 Đ Marirea indesarii prin compactare de suprafata sau de adancime

60
-1.45 Đ Marirea indesarii prin compactare cu coloane de pamant sau balast
1.00 1.00 1.00 1.00 Đ Realizarea unor perne de pamant, avand la baza o zona de pamant inbunatatit prin blocaj de piatra
Đ Executarea de drenuri perimetrale prin starea de saturare
Đ Cresterea tensiunilor verticale prin suprasarcini cu ramblee de pamant, umpluturi sau prin coborarea nivelului apei subterane

1.00

1.00

1.00
Đ Rigidizarea fundatiilor prin centuri de beton armat (sus si jos), eventual legate cu stalpi de beton armat, ducand la crearea unei grinzi Vierendel

-1.95
-2.35
4 4
2.00

1.60

2.00

2.00

2.00

2.00
Đ Prevederea unui radier general
d. Pamanturi (terenuri) agresive de fundare conform SR EN 206-1:

1.00

1.00

1.00
-2.35 -2.35 -2.35 Đ Betonele folosite pentru fundatii vor fi alese in functie de compozitia chimica a terenului.
-1.95 -1.95 -1.95 -1.95 -1.95 -1.95 -1.95
e. Terenuri de umplutura
Đ Compactarea terenului de fundare de suprafata, in cazul umpluturilor care au o portanta dobandita in timp, sau de adancime,
-1.45 pentru umpluturi menajere. Compactarea de adancime putand fi realizata prin executare unor coloane de balast pe intreg amplasament
1.60

3.20 -1.45 ul si realizarea unor ploturi sub talpa fundatiilor izolate.


-1.45
27.60

27.60
4.35
4.35

2.35

2.35

2.35

2.35
4.35
4.35
-1.45 -1.45

-1.45
1.975
60 62 5 Đ Realizare unor perne de balast, eventual cu blocaj de piatra sparta (63…200 mm) sau blocuri (h>60..70cm)
Đ Alegerea unor solutii de fundare care sa strabata stratul de umplutura: coloane de beton sau micropiloti.

8.20
CTN CTN
Đ Asigurarea stabilitatii pardoselilor prin prevederea unei retele de grinzi rezemata pe fundatiile izolate ale stalpilor.

4.15
1.00 1.00 1.00 1.00
f. Terenuri alunecatoare
-1.45 -1.45 -1.45 -1.45 -1.45 -1.45 Đ Masuri privind alcatuirea planului de fundatii cu rigidizari in plan

-1.95
Đ Masuri de rigidizare a structurii in ansamblu, centuri de beton armat, centuri intermediare, stalpisori etc. Rigidizare structurala a infrastructurii astfel incat sa asigure comportarea

1.00

1.00

1.00

1.00
2.75

-1.95 -1.95 -1.95 -1.95 -1.95 -1.95 -1.95 acesteia ca o barca.


3 3

2.00

2.00

2.00
2.00
-2.35 -2.35 Đ Fundarea pe micropiloti incastrati in terenul de baza
-2.35 Đ Consolidarea amplasamentului prin prevederea unor sisteme de stabilizare a versantului: pereti de chesoane, pereti de coloane forate, pereti din minipiloti, ziduri de sprijin, etc.

1.00

1.00

1.00

1.00
-1.95 -2.35 -1.95 -1.95 -1.95 -1.95 -1.95 *Un aspect foarte important in realizrea fundatiilor pe aceste tipuri de terenuri este esaloanarea lucrarilor de executie si de amenajare a ternului.

1.50 60 75
1.60

5. ADANCIMEA DE INGHET VA FI STABILITA CONFORM NP 112-2013 ACEASTA VARIIND INTRE 60…110 CM.
2.85 1.48 1.00 1.00 1.05 6. SE VA FUNDA LA ADANCIMEA Df=-1.45m
-2.35
4.225
4.225
2.225

2.225

2.225
4.225
4.225
2.225
-1.45

2.425
C.T.N.- COTA TERENULUI NATURAL
-1.45 C.A. - COTA FINITA ARHITECTURA
1.225

1.00
-1.95 Df. - ADANCIMEA DE FUNDARE FATA DE COTA TERENULUI NATURAL
7. ULTIMII 20-30 cm DE SAPATURA VOR FI EXECUTATI CU PUTIN TIMP INAINTE DE TURNAREA BETOANELOR

1.00

1.00

1.00
DE EGALIZARE SAU BETOANELOR SIMPLE IN BLOCURI DE FUNDATII. UMPLUTURILE IN JURUL FUNDATIILOR

-2.35
80
-2.35

2 2 VOR FI BINE COMPACTATE EXECUTADU-SE IMEDIAT DUPA DECOFRAREA LOR.

1.95
2.00

1.60

1.60

2.00

2.00
1.90
SE VA DECOPERTA SOLUL VEGETAL. UMPLUTURA DE PAMANT SE VA COMPACTA, GRADUL ADMIS VA FI 95%.

2.95
80

1.00

1.00

1.00
-2.35 -2.35 -2.35 -2.35 8. LA DESCHIDEREA SAPATURILOR SE VA SOLICITA IN MOD OBLIGATORIU PREZENTA GEOTEHNICIANULUI,
-1.95 -1.95 -1.95
PENTRU VERIFICAREA CALITATII SI CARACTERISTICILOR TERENULUI DE FUNDARE, NUMAI CU ACORDUL
-1.45
2.35
2.35

2.35
2.35
-1.45
1.70 15 1.50
1.05

1.05

-1.45 ACESTUIA SI A PROIECTANTULUI DE REZISTENTA SE VA TRECE LA TURNAREA BETOANELOR IN FUNDATII.

1.00
85

85

85

85
60 1.10 9. LUCRARILE DE SAPATURI, SPRIJINIRI,UMPLUTURI, EPUISMENTE SE VOR EXECUTA CU RESPECTAREA
NORMATIVELOR IN VIGOARE CU PRIVIRE LA ACESTE LUCRARI (C169-88, Ts etc)
50

50
725

1.1 1.1
40 1.20

1.10
10. SE VOR RESPECTA INDICATIILE DIN PLANURILE DE DETALII, CONDITIILE TEHNICE CONFORM NORMELOR
1.00
1.00

1.00

1.00

1.00
1.00
IN VIGOARE (CR 1-1-3-12, COD DE PRACTICA NE012-1/2007, NE012-2/2010, NP082-04, C56/85, ETC.), CAIETELOR
1.20

1 1 DE SARCINI ANEXATE PROIECTULUI, LEGEA10/1995 PRIVIND CALITATEA IN CONSTRUCTII SI ORDONANTA MLPAT 31/N-95.

40
-2.35

-2.35

-2.35
3.50

3.50

3.50

3.50

3.50

3.50
-1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 -1.55 11. TOATE COTELE SUNT DATE IN [m;cm]. COTELE DE NIVEL SUNT IN [m].
-1.55
12. FIRMA EXECUTANTA ESTE RESPONSABILA PENTRU STRANGEREA SI COORDONAREA TUTUROR
2.00

2.00
DESENELOR (PLANURILOR) NECESARE. TOATE DIFERENTELE, RESPECTIV
1.90

1.90
1.575

NECONCORDANTELE DIN PLANURI, TREBUIE ADUSE LA CUNOSTINTA DIRIGINTELUI DE SANTIER.


3.00

3.00
-2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 -2.35 13. PREZENTUL PLAN VA PUTEA SUFERII MODIFICARI IN URMA COORDONARII CU CELELALTE SPECIALITATI
4.05

4.05
(SISTEMATIZARE PE VERTICALA,ETC...),ORICE MODIFICARE CONSTITUIE
-1.45

-1.45
1.00

1.00

1.00

1.00

1.00
O REVIZIE LA CANTITATILE DE LUCRARI PRECIZATE IN ANTEMASURATOARE SI IN CONSECINTA LA PRETUL LUCRARILOR.
1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05

1.05
NOTA 2:
CTN

CTN
1. ACOPERIREA CU BETON A ARMATURII ESTE DE 50mm;
2. COTELE PENTRU BARE SI ETRIERI SUNT MASURATE LA EXTERIOR;
1.05 2.45 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 2.00 1.50 3.73 1.05 3. TOATE DIMENSIUNILE SUNT EXPRIMATE IN "m, cm";
4.25 a 2.55 65 b 4.05 c 4.00 d 5.00 e f 4.00 g 4.00 h 4.25 i 4.00 j 4.00 k l 5.50 m 5.53
T E C O N
J40/4959/1993 - R 3458151 COMPANIA NATIONALA DE
INVESTITII "CNI" SA

© TECON s.r.l.
ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR.
UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND INTERZISA
REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA AUTORIZAREA EXPRESA.

4. COTELE DE NIVEL SUNT EXPRIMATE IN "m".


51.78 5. PREZENTUL PLAN VA PUTEA SUFERII MODIFICARI IN URMA COORDONARII CU CELELALTE SPECIALITATI
(SISTEMATIZARE PE VERTICALA,ETC...),ORICE MODIFICARE CONSTITUIE O REVIZIE LA CANTITATILE DE
A A.1 B B.1 C C.1 D D.1 E F G H LUCRARI PRECIZATE IN ANTEMASURATOARE SI IN CONSECINTA LA PRETUL LUCRARILOR.

NOTA: A SE CITI IMPREUNA CU PLANSELE R-01, R-02, R-03, R-04, R-05, R-06.
VERIFICATOR CERINTA:A1; A2 REFERAT:
CLASE DE TOLERANTE CONF. NE012/2-2010 EXPERT

Fasonare
Element beton armat PROIECTANT GENERAL PROIECTANT SPECIALITATE BENEFICIAR NR. PROIECT
Trasare Cofrag Denumire Montare ABATERI CIF RO 17551586
Armatura
element armatura
Tolerante S.C. TECON S.R.L. J08/1171/2005
Str Ciprian Porumbescu 16/2015
COMPANIA NATIONALA DE
T E C O N

J40/4959/1993 - R 3458151 Nr. 48, Bl. 8, Sc A, Ap. 16


T H,V T S,III T D,VII <1m T H,V conf. Brasov
Fundatii izolate T D,IX <10mm CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" Str. Carol Davila nr. 77, Bucuresti, sector 5
INVESTITII "CNI"SA
Tel./Fax 0268-411626
T D,V T N,I T D,IX >1m T D,VI Anexa D CLASA DE IMPORTANTA "III" tel.: 021 310 15 45 fax.: 021 312 20 91
PROIECTARE
CONSTRUCTII Mobil 0723-387549 FAZA
Incarcarea seismica (P100.1-13): Tc=1.6s, ag=0,35g m/s²; g=1.0 e-mail: office@tecon.ro ISO 9001 E-mail office@rozini.ro
T R,IV T H,V conf.
Incarcarea din zapada (CR 1-1-3-12): Sk=2.50 kN/m²
Nr. 5023 www.rozini.ro DT+DE
T U,II Grinda continua T D,IX <10mm T R,III Incarcarea din vant (CR 1-1-4-12): qb=0.60 KPa SEF PROIECT arh. Bogdan Babici SCARA DENUMIRE PROIECT SPECIALITATEA
T D,VI Anexa D
MATERIALE DE CONSTRUCTIE: PROIECTAT ing. Rozorea Lucian
T H,V conf.
Element de constructie Caracteristici beton (NE012/1-2007) DESENAT 1:100
BAZIN DIDACTIC SCOLAR REZISTENTA
ing. AnaMaria Nastase
Grinzi de fundare T D,IX <10mm T R,III
Egalizari, Umpluturi, Bloc de fundare C12/15XC0,CEM II A-S 32,5N,S3
PROIECT TIP
T D,VI Anexa D
Grinzi de fundare, Cuzinet, Pardoseala C25/30,XC2,CEM II A-S 32,5R,S3 DENUMIRE PLANSA
Etrieri T D,IX DATA NR. PLANSA
Stalpi,Grinzi,Planseu,Scari, C25/30,XC3,CEM II A-S 32,5N,S3
Agrafe T D,IX
Diafragme,Grinzi,Planseu, Stalpi - bazin C35/45,XD2,CEM II A-S 42,5N,S3 @ ACEST DOCUMENT INTRA SUB INCIDENTA LEGII NR. 8/1996 PRIVIND DREPTUL DE AUTOR.
UTILIZAREA SA TREBUIE SA FIE CONFORM CELEI PENTRU CARE A FOST ELABORAT, FIIND
IUNIE
PLAN SAPATURA R-01
OTEL BETON: PC52; OB37; BST500S,STNB INTERZISE REPRODUCEREA SI DIFUZAREA FARA AUTORIZAREA EXPRESA. 2015 FORMAT 420x750
h/l= 420 / 750 (0.26mp) Allplan 2012