Sunteți pe pagina 1din 17

STUDIUL DE FEZABILITATE

“AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL, IMPREJMUIRE PROPRIETATE


SI ILUMINAT EXTERIOR LA SCOALA CU CLASELE I-VIII, VALEA LUNGA CRICOV,
JUDETUL DAMBOVITA”

BENEFICIAR
UAT COMUNA VALEA LUNGA CRICOV

IANUARIE 2018

STUDIU DE FEZABILITATE

INTERGROUP ENGINEERING S.R.L. E-mail: office@intergroup.ro


Splaiul Independentei, nr. 294
www.intergroup.ro
Sector 6, Bucuresti, PO 060031, Romania Tel./ Fax: 021.319.48.53/ 54/ 55/ 58/ 61
(A)PIESE SCRISE

1.Informaţii generale privind obiectivul de investiţii

1.1.Denumirea obiectivului de investiţii


“AMENAJARE TEREN DE SPORT MULTIFUNCTIONAL, IMPREJMUIRE PROPRIETATE
SI ILUMINAT EXTERIOR LA SCOALA CU CLASELE I-VIII, VALEA LUNGA CRICOV,
JUDETUL DAMBOVITA”

1.2.Ordonator principal de credite/investitor


UAT COMUNA VALEA LUNGA CRICOV
Judetul Dambovita, comuna Valea Lunga
Tel./Fax: 0245.661.509/0245.669.740

1.3.Ordonator de credite (secundar/terţiar)

1.4.Beneficiarul investiţiei
UAT COMUNA VALEA LUNGA CRICOV
Judetul Dambovita, comuna Valea Lunga
Tel./Fax: 0245.661.509/0245.669.740

1.5.Elaboratorul studiului de fezabilitate


Proiectant general:
S.C. INTERGROUP ENGINEERING S.R.L.
ROMANIA, SECTOR 6, Splaiul Independentei nr. 294, Bucuresti,
Telefon: +40 (021) 319.48.54, 55, Fax: +40 (021) 319.48.58
E-mail: consult@intergroup.ro
Reg. Com. J 40/6798/2000, C.U.I. RO 13215737
Cod CAEN 7112 – Activitati de inginerie si consultanta tehnica legata de acestea

2. Situaţia existentă şi necesitatea realizării obiectivului/proiectului de investiţii

2.1.Concluziile studiului de prefezabilitate (în cazul în care a fost elaborat în prealabil)


privind situaţia actuală, necesitatea şi oportunitatea promovării obiectivului de
investiţii şi scenariile/opţiunile tehnico-economice identificate şi propuse spre
analiză

Nu s-a intocmit un studiu de prefezabilitate sau plan detaliat de investitii pe termen lung,
privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea investitiei.

Necesitatea promovarii investitiei

In prezent, terenul pe care se afla scoala cu clasele I-VIII prezinta disfunctionalitati majore:

2
Activitatea de educatie fizica se desfasoara in curtea scolii, intr-o zona cu pamant batatorit,
unde sunt montate doua porti de fotbal si doua panouri de basket. Acest teren
improvizat nu corespunde cerintelor de confort si siguranta pentru elevi, in vederea
desfasurarii activitatilor de educatie fizica in aer liber.

Imagine imprejmuire si teren de sport


 Pe teren exista, alaturi de cladirea scolii, o cladire cu destinatia de sala de sport, pentru
activitati sportive de interior. In vecinatatea acestei sali de sport si in legatura cu
aceasta nu este amenajat un teren in aer liber corespunzator pentru practicarea
activitatilor de educatie fizica.
 Accesele in perimetrul scolii si salii de sport sunt dezorganizate, imprejmuirea nu este
realizata pe tot perimetrul proprietatii. Este realizat un gard din teava sudata, cu
inaltimea de aprox. 1 m, intr-o stare avansata de degradare. Aceasta imprejmuire nu
asigura protectia elevilor raportat la invecinarea imediata cu DJ710.
 Nu este realizat iluminat exterior in cadrul proprietatii.

Imagine imprejmuire si teren de sport

Din cele descrise mai sus rezulta necesitatea de a amenaja un teren multifunctional de
sport, a imprejmuirii proprietatii si a iluminatului exterior . Investitia propusa va aduce
confort, siguranta si conditii civilizate modului de exercitare a activitatii de invatamant.

3
Oportunitatea investitiei:

- Terenul pe care se afla cladirea scolii permite amenajarea facilitatiilor pentru sport si
educatie fizica.
-Identificarea unei surse de finantare reprezentata de Programul National de Dezvoltare
Locala, reglementat prin OUG 28/2013, cu modificarile si completarile ulterioare, sub-
programul „Modernizarea satului romanesc”

Scenariile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza sunt :


-scenariul 1: realizarea terenului de sport cu finisaj de cauciuc turnat, realizarea iluminatului
exterior si a imprejmuirii terenului
-scenariul 2: realizarea terenului de sport cu finisaj din asfalt, realizarea iluminatului exterior
si a imprejmuirii terenului

SCENARIUL 1
In cadrul acestui scenariu se propune:
 Realizarea terenului de sport, cu dimensiunile de 20x12m, cu spatiu de garda de jur
imprejur de 2 m latime, cu imprejmuire din gard cu stalpi metalici si sarma bordurata cu
fundatii continue din beton, h gard=3,00m. Terenul va fi finisat cu cauciuc turnat, finisaj
potrivit pentru jocuri de echipa: fotbal, basket, etc. Se va amenaja iluminatul terenului.
 Proprietatea va fi imprejmuita pe latura de la DJ710, pe o lungime de 111 ml cu gard
cu fundatii din beton, stalpi din beton si panouri din fier forjat, h=1.80m, cu porti
pietonale din fier forjat, iar pe restul limitei de proprietate, pe o lungime de 142 de ml,
se va realiza imprejmuire din sarma bordurata cu grinda de fundatie, h gard=1.80m.
 Se va realiza iluminatul exterior al proprietatii. (vezi Geani)

SCENARIUL 2
In cadrul acestui scenariu se propune:
 Realizarea terenului de sport, cu dimensiunile de 20x12m, cu spatiu de garda de jur
imprejur de 2 m latime, cu imprejmuire din gard cu stalpi metalici si sarma bordurata cu
fundatii continue din beton, h gard=3,00m. Terenul va fi finisat cu asfalt, finisaj
rezistent, cu cheltuieli minime de intretinere, potrivit pentru jocuri de echipa: fotbal,
basket, etc. Se va amenaja iluminatul terenului.
 Proprietatea va fi imprejmuita pe latura de la DJ710, pe o lungime de 111 ml cu gard
cu fundatii din beton, stalpi din beton si panouri din fier forjat, h=1.80m, cu porti
pietonale din fier forjat, iar pe restul limitei de proprietate, pe o lungime de 142 de ml,
se va realiza imprejmuire din sarma bordurata cu grinda de fundatie, h gard=1.80m.
 Se va realiza iluminatul exterior al proprietatii. (vezi Geani)

Realizarea investitiei este asociata cu urmatoarele beneficii pentru locuitorii din zona:
 cresterea confortului si sigurantei elevilor si cadrelor didactice, precum si securizarea
imobilului;
 cresterea accesibilitatii si atractivitatii institutiei de invatamant;

4
2.2.Prezentarea contextului: politici, strategii, legislaţie, acorduri relevante, structuri
instituţionale şi financiare

Costin.

2.3.Analiza situaţiei existente şi identificarea deficienţelor

In prezent, terenul pe care se afla scoala cu clasele I-VIII prezinta disfunctionalitati majore:
 Activitatea de educatie fizica se desfasoara in curtea scolii, intr-o zona cu pamant
batatorit, unde sunt montate doua porti de fotbal si doua panouri de basket. Acest teren
improvizat nu corespunde cerintelor de confort si siguranta pentru elevi, in vederea
desfasurarii activitatilor de educatie fizica in aer liber.
 Pe teren exista, alaturi de cladirea scolii, o cladire cu destinatia de sala de sport, pentru
activitati sportive de interior. In vecinatatea acestei sali de sport si in legatura cu
aceasta nu este amenajat un teren in aer liber pentru practicarea acestor activitati de
educatie fizica.
 Accesele in perimetrul scolii si salii de sport sunt dezorganizate, imprejmuirea nu este
realizata pe tot perimetrul proprietatii. Este realizat un gard din teava sudata, cu
inaltimea de aprox. 1 m, intr-o stare avansata de degradare. Aceasta imprejmuire nu
asigura protectia elevilor raportat la invecinarea imediata cu DJ710.
 Nu este realizat iluminat exterior in cadrul proprietatii.

Din cele descrise mai sus rezulta necesitatea de a amenaja un teren multifunctional de
sport, a imprejmuirii proprietatii si a iluminatului exterior. Investitia propusa va aduce
confort, siguranta si conditii civilizate modului de exercitare a activitatii de invatamant.

2.4.Analiza cererii de bunuri şi servicii, inclusiv prognoze pe termen mediu şi lung


privind evoluţia cererii, în scopul justificării necesităţii obiectivului de investiţii

Costin

2.5.Obiective preconizate a fi atinse prin realizarea investiţiei publice

Costin

3.Identificarea, propunerea şi prezentarea a minimum două scenarii/opţiuni tehnico-


economice pentru realizarea obiectivului de investiţii

Scenariile tehnico-economice identificate si propuse spre analiza sunt :


-scenariul 1: realizarea terenului de sport cu finisaj de cauciuc turnat, realizarea iluminatului
exterior si a imprejmuirii terenului
-scenariul 2: realizarea terenului de sport cu finisaj din asfalt, realizarea iluminatului exterior
si a imprejmuirii terenului

5
Scenariul 1
In cadrul acestui scenariu se propune:
 Realizarea terenului de sport, cu dimensiunile de 20x12m, cu spatiu de garda de jur
imprejur de 2 m latime, cu imprejmuire din gard cu stalpi metalici si sarma bordurata cu
fundatii continue din beton, h gard=3,00m. Terenul va fi finisat cu cauciuc turnat, finisaj
potrivit pentru jocuri de echipa: fotbal, basket, etc. Se va amenaja iluminatul terenului.
 Proprietatea va fi imprejmuita pe latura de la DJ710, pe o lungime de 111 ml cu gard
cu fundatii din beton, stalpi din beton si panouri din fier forjat, h=1.80m, cu porti
pietonale din fier forjat, iar pe restul limitei de proprietate, pe o lungime de 142 de ml,
se va realiza imprejmuire din sarma bordurata cu grinda de fundatie, h gard=1.80m.
 Se va realiza iluminatul exterior al proprietatii. (vezi Geani)

Scenariul 2
In cadrul acestui scenariu se propune:
 Realizarea terenului de sport, cu dimensiunile de 20x12m, cu spatiu de garda de jur
imprejur de 2 m latime, cu imprejmuire din gard cu stalpi metalici si sarma bordurata cu
fundatii continue din beton, h gard=3,00m. Terenul va fi finisat cu asfalt, finisaj
rezistent, cu cheltuieli minime de intretinere, potrivit pentru jocuri de echipa: fotbal,
basket, etc. Se va amenaja iluminatul terenului.
 Proprietatea va fi imprejmuita pe latura de la DJ710, pe o lungime de 111 ml cu gard
cu fundatii din beton, stalpi din beton si panouri din fier forjat, h=1.80m, cu porti
pietonale din fier forjat, iar pe restul limitei de proprietate, pe o lungime de 142 de ml,
se va realiza imprejmuire din sarma bordurata cu grinda de fundatie, h gard=1.80m.
 Se va realiza iluminatul exterior al proprietatii. (vezi Geani)

3.1.Particularităţi ale amplasamentului:

a)descrierea amplasamentului (localizare - intravilan/extravilan, suprafaţa terenului,


dimensiuni în plan, regim juridic - natura proprietăţii sau titlul de proprietate, servituţi, drept
de preempţiune, zonă de utilitate publică, informaţii/obligaţii/constrângeri extrase din
documentaţiile de urbanism, după caz);

Pentru ambele scenarii, amplasamentul este in cadrul imobilului cu numar cadastral 71415,
aflat in vecinatatea DJ 710A.

b)relaţii cu zone învecinate, accesuri existente şi/sau căi de acces posibile;


Terenul se afla in intravilanul comunei Valea Lunga conform PUG, pe DJ710A in imediata
proximitate a Primariei Valea Lunga. Terenul este marginit pe 3 laturi de proprietati private,
pe latura de Est se invecineaza cu paraul Cricovul Dulce.
Accesele pe teren se realizeaza din trotuarul DJ710A pe latura de sud, precum si pe latura
de Vest, de pe langa terenul Primariei Valea Lunga.

c)orientări propuse faţă de punctele cardinale şi faţă de punctele de interes naturale


sau construite;

 Pe latura de Sud se afla DJ710A


 pe latura de Est se invecineaza cu paraul Cricovul Dulce

6
 Pe latura de Vest se invecineaza cu Primaria Valea Lunga
 Pe latura de Nord se invecineaza cu proprietate privata.

d)surse de poluare existente în zonă;

Nu e cazul.

e)date climatice şi particularităţi de relief;


Terenul este amplasat in zona cu climat temperat continental.
Regim termic:
 Temperaturi medii anuale: 7-8 grade Celsius langa munte si 10-11 grade Celsius
langa campie
 Temperaturi medii in ianuarie: -3…-2 grade Celsius
 Temperaturi medii in iulie: 17-20 grade Celsius.
Precipitatiile:
 600mm/an
 Au repartitie neuniforma in timpul anului
 Cele mai multe cad in intervalul aprilie-iunie si sunt sib forma de averse in iulie-august

(Conform studio geotehnic realizat de ing. Patru Florin)

f)existenţa unor:
- reţele edilitare în amplasament care ar necesita relocare/protejare, în măsura în care pot fi
identificate;

Nu au fost identificate retele edilitare in zona propusa pentru amplasare terenului de sport.
- posibile interferenţe cu monumente istorice/de arhitectură sau situri arheologice pe
amplasament sau în zona imediat învecinată; existenţa condiţionărilor specifice în cazul
existenţei unor zone protejate sau de protecţie;

Nu este cazul.

- terenuri care aparţin unor instituţii care fac parte din sistemul de apărare, ordine publică şi
siguranţă naţională;

Nu este cazul.

g)caracteristici geofizice ale terenului din amplasament - extras din studiul geotehnic
elaborat conform normativelor în vigoare, cuprinzând:

(i)date privind zonarea seismică;


Din punct de vedere seismic, amplasamentul studiat este încadrat în zona seismică I =81 pe
scara MSK( cu perioade medii de revenire de 225 ani ), conform SR 11100/1 – 93 (Fig.15).
Din punct de vedere seismologic, zona amplasamentului, are o structură geologică al
cărui fundament este mixt: fliş extern la contactul cu muntele şi cristalin proterozoic de
platformă cu sedimentar neogen la partea superioară la exterior peste care stau depozitele
cuaternare ale teraselor Cricovului, unde valoarea de vârf a acceleraţiei, pentru perimetrul
dat este de Ag = 0,35 g, conform P 100 -1 /2013 ( Fig.16,17);
Zona seismică de calcul şi perioada de colt în care se află comuna Valea – Lungă, este:
Zona seismică cu intensitatea MSK = 81

7
conform SR 11100/1 – 93 iar după perioada de control Tc, a spectrului de răspuns este în
zona cu Tc= 0,7 s, conform P 100 -1 /2013 (Fig.18).

Fig.15 Harta seismică a României

(ii)date preliminare asupra naturii terenului de fundare, inclusiv presiunea convenţională şi


nivelul maxim al apelor freatice;

Având în vedere natura şi starea fizică a terenului de fundare au fost efectuate


calcule ale terenurilor întâlnite în forajele realizate, pentru diferite adâncimi (m) de fundare şi
pentru diferite lăţimi ale fundaţiilor.
Calculul terenului de fundare pe baza presiunilor convenţionale.
La calculul preliminar sau definitiv al terenului de fundare, pe baza presiunilor
convenţionale, trebuie să se respecte condiţiile :
•la încărcări centrice:
Pef < Pconv şi
P'ef < 1,2 Pconv
• la încărcări cu:
• excentricităţi după o singură direcţie:
Pef max < 1,2 Pconv în gruparea fundamentală;
P'ef max < 1,4 Pconv în gruparea specială;
• excentricităţi după ambele direcţii:
Pef max < 1,4 Pconv în gruparea fundamentală;
Pef max < 1,6 Pconv în gruparea specială;

8
În care :
Pef şi P'ef - presiunea medie verticală pe talpa fundaţiei provenită din încărcările
de calcul din gruparea fundamentală, respectiv din gruparea specială;
Pconv - presiunea convenţională de calcul;
Pef max şi P'ef max – presiunea efectivă maximă pe talpa fundaţiei provenită din
încărcările de calcul din gruparea fundamentală, respectiv din gruparea specială .
Pentru pământuri foarte compresibile, stabilirea preliminară a dimensiunilor fundaţiei
se poate face pe baza valorilor Pconv minime pentru clasa respectivă de pământ, dar este
obligatorie verificarea ulterioară la stările limită de deformaţie (Ppl ) şi de capacitate portantă
(Pcr).
În categoria pământurilor foarte compresibile sunt cuprinse: nisipurile afânate şi
pământurile coezive (argiloase) cu Ic < 0,5 sau cu E > 0,90.
Presiunea convenţională a terenului în stratul de nisipuri medii şi pietriş, cu
îndesare medie, la adâncimea de 1,00m. este de 225 kPa în gruparea fundamentală a
încercărilor şi de 253 kPa, la adâncimea de 1,5m.
Valorile de bază corespund cu presiunile convenţionale cu lăţimea tălpii B = 0,6
m şi adâncimea de fundare Df = 1,00 m faţă de terenul sistematizat.

(iii)date geologice generale;

◊ amplasamentul se desfăşoară pe o suprafaţă mică de teren, stabilă din punct de


vedere geotehnic ;
◊ situaţia litologică existentă în adâncime şi evidenţiată de forajele geotehnice
executate în zonă, şi este redată detaliat în fişele forajelor geotehnice;
◊ Stratul de fundare este alcătuit din nisipuri medii şi pietriş, cu îndesare medie
◊ Stratul de fundare alcătuit din nisipuri medii şi pietriş, cu îndesare medie are
presiunea convenţională la adâncimea de 1,00m. de 225 kPa în gruparea fundamentală a
încercărilor şi de 253 kPa, la adâncimea de 1,5m.
◊ Apa subterană se află la adâncimi de peste peste 4,5 m şi nu influenţează cota
de fundare.
◊ Încadrarea săpăturilor de teren în normativ TS este : Terenuri bune (terenuri
categoria aII-a: mijlociu la tare)
◊ În funcţie de zonarea valorilor de referinţă ale presiunii dinamice a vântului qb în
kPa, avînd IMR = 50 ani este pentru această zonă de 0,4. Din punct de vedere eolian
(acţiunea vântului) amplasamentul studiat se găseşte în zona B.
◊ Corespunzător CR 1-1-3-2012, încărcarea din zăpadă pe sol, având intervalul
mediu de recurenţă IMR=50 ani, este de 2,0 HN/mp. Din punct de vedere climatic, al
acţiunilor date de zăpadă, amplasamentul se găseşte în zona C.
◊ Din punct de vedere seismic, conform „Cod proiectare seismica-indicativ P100-
1/2013” amplasamentul cercetat se află în zona C de seismiciate, iar valoarea de vârf a
acceleraţiei terenului, având interval mediu de recurenţă IMR=225 ani, este :
Ks (coeficient de seismicitate) = 0,35g.

9
Perioada de colt, Tc=0,7s.
gradul de seismicitate = 8, pe scara MSK.
◊ Adâncimea de îngheţ a zonei, conform STAS 6054, este de maxim 80 - 90 cm.
◊ Categoria geotehnică a sistemului obiectiv-teren de fundare este : 1 = risc
geotehnic redus, conform „Normativ privind documentaţiile geotehnice pentru
construcţii”, indicativ NP 074/2014.

(iv)date geotehnice obţinute din: planuri cu amplasamentul forajelor, fişe complexe cu


rezultatele determinărilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu
recomandările pentru fundare şi consolidări, hărţi de zonare geotehnică, arhive accesibile,
după caz;

Pentru studierea condiţiilor geotehnice a fost executate două foraje, şi s-au făcut
investigaţii geotehnice conform STAS 1.242/4 – 85 “Teren de fundare”. Forajele au fost
executat pentru identificarea şi descrierea litologiei. Suplimentar s-au folosit datele obţinute
în urma cercetării de teren.
Forajele geotehnice au fost executate pe amplasamentele marcate pe planul de situaţie
întocmit pentru această lucrare.
Din forajele geotehnice executate au fost prelevate probe care au fost analizate în
laboratoare specializate şi autorizate.
Forajul geotehnic FG1
Stratificaţia terenului este:
0,00 – 0,45m Sol vegetal;
0,45 - 2,45m Nisipuri medii şi pietriş, cu îndesare medie;
2,45 - .... Nisipuri medii şi pietriş, cu elemente de bolovăniş, cu îndesare medie;
Forajul geotehnic FG2
Stratificaţia terenului este:
0,00 – 0,35m Sol vegetal;
0,35 - 1,00m Argilă fină, compactă, cafenie;
1,00 - 2,65m Nisipuri medii şi pietriş, cu îndesare medie;
2,65 - .... Nisipuri medii şi pietriş, cu elemente de bolovăniş, cu îndesare medie;
8.4. Caracteristicile fizico-mecanice ale zonei analizate
Pentru : argilă fină, compactă, cafenie
• Greutatea volumetrică γa = 19,6 KN/m³
• Greutatea specifică γs = 21,2 KN/m³
• Indice de plasticitate Ip = 11%
• Indice de consistenţă Ic = 0,80
• Umiditatea naturală W = 21%

10
• Porozitatea medie este de 39 %.
• Indicele de porozitate e = 0,65
• Unghiul de frecare φ = 19º
• Coeziunea c = 20 kPa
• Modulul de def. edometrică = 110daN/cmp
• Coeficient de compresabilitate = 0,02 cmp/daN
Pentru : nisipuri medii şi pietriş, cu îndesare medie:
• Greutatea volumetrică γa= 19,6 KN/m³
• Greutatea specfică γs= 26,3 KN/m³
• Umiditatea naturală W = 14,59%
• Porozitatea medie este de 39,5 %.
• Indicele de porozitate e = 0,65
• Unghiul de frecare φ = 35º
• Modulul de def. edometrică = 124daN/cmp
• Coeficient de compresabilitate = 0,01 cmp/daN
Nivelul hidrostatic de bază nu a fost interceptat în forajele executate, dar din cercetarea
împrejurimilor a reieşit că se află la adâncimi mai mari de 4,5 m şi nu influenţează în mod
direct amplasamentul.

(v)încadrarea în zone de risc (cutremur, alunecări de teren, inundaţii) în conformitate cu


reglementările tehnice în vigoare;

Încadrarea în zonele de risc natural, la nivel de macrozonare a ariei pe care se găseşte


amplasamentul investigat se va face în conformitate cu Legea Nr. 575/ Noiembrie 2001,
Legea privind aprobarea Planului de amenajare al teritoriului Naţional – Secţiunea a V –
a : Zone de risc natural. Riscul este o estimare matematică a posibilităţii producerii de
pierderi umane şi materiale pe o perioadă de referinţă viitoare şi într-o zonă dată, pentru un
anumit tip de dezastru. Factorii de risc avuţi în vedere sunt: cutremurele de pământ,
inundaţiile şi alunecările de teren.
1. Cutremurele de pământ:
Zona de intensitate seismică pe scara MSK este de 8° în zona studiată, cu o
revenire de cca. 225 ani. Amplasamentul este situat în zona “C” de seismicitate.

11
Fig. 19 Harta zonării seismice a Romăniei
2.Inundaţii: Aria studiată se încadrează în zona cu cantitatea de precipitaţii medie
anuală de 600 mm/an (la exterior) şi 750 mm/an (la contactul cu muntele); Nu au fost
înregistrate inundaţii mari, semnificative.
3. Alunecările de teren: Aria studiată se încadrează în zona cu potenţial scăzut , de
producere a alunecărilor de teren.

(vi)caracteristici din punct de vedere hidrologic stabilite în baza studiilor existente, a


documentărilor, cu indicarea surselor de informare enunţate bibliografic.

Cricovul Dulce este al treilea rau, in ordinea importantei, care dreneaza Subcarpatii
Ialomitei ce se desfasoara intre raurile Dambovita si Prahova. Cu mult inferior celor doua
rauri Dmbovita si Ialomita , totusi prin eroziunea extraordinara pe care a desfasurat-o in
cursul sau superior, a capatat anumite caractere care-l deosebesc de celelalte rauri
subcarpatice.

Acest rau are un bazin foarte ramificat in cursul superior. Cricovul Dulce cu numerosii si
adancii sai afluenti patrunde in dealurile dintre bazinul Ialomitei si al Provitei.

Acesta izvoraste de sub culmile Magura Mare si Sultanu. Paraiele care-l formeaza sunt :
Valea Clocani, Valea Bradului si Valea Sultanului , unindu-se formeaza Cricovul Dulce, care
se dezvolta pe o directie nord-sud pana la Colibasi, sub forma de vale transversala. Pana la
confluenta cu valea Urseiul se caracterizeaza prin numeroase rupturi de panta care-i confera
un caracter torential. In aval de Visinesti, primeste pe stanga un afluent mare - valea
Puturosu, iar dupa confluenta cu cel de-al doilea afluent important Valea Strambul, in dreptul
localitatii Valea Lunga, imprumuta cursul acestuia pe directia est-sud-est. La Valea Lunga se

12
revarsa o multipla confluenta, Cricovul Dulce, primind ca afluenti pe Valea lui Dan si Valea lui
Natu. De la Colibasi, de unde isi schimba directia de curgere, valea se largeste. Astfel se
prezinta Valea Cricovului Dulce pana la Moreni, caracterizandu-se printr-o vale cu panta
mica si o directie aproximativ nord - sud.

Singurul afluent al Cricovului Dulce pe partea dreapta pana la Moreni este Valea Rudei
si de la Moreni spre sud, Cricovul ramane aceeasi vale transversala ca si pana aici.
Nivelul hidrostatic de bază nu a fost interceptat în forajele executate, dar din cercetarea
împrejurimilor a reieşit că se află la adâncimi mai mari de 4,5 m şi nu influenţează în mod
direct amplasamentul.

3.2.Descrierea din punct de vedere tehnic, constructiv, funcţional-arhitectural şi


tehnologic:

- caracteristici tehnice şi parametri specifici obiectivului de investiţii;

TEREN DE SPORT:

Suprafata de joc 20x12m , cu zona de siguranta pe tot conturul 2 m latime.


Dimensiuni totale: 24x16 m.

Terasamente:
(vezi Cristi)
Suprafata de joc:
(vezi Cristi)

Imprejmuire:
din gard cu stalpi metalici din teava rectangulara 60x40x4mm, cu panouri din sarma
bordurata, cu prinderi metalice, inaltime imprejmuire de la cota terenului =3.00m, grinda de
fundatii continua. (vezi Cristi). Poarta de acces pietonal pe latura de vest.

IMPREJMUIRE PROPRIETATE:

Pe latura de la DJ710A se va realiza, pe o lungime de 111 ml, imprejmuire cu urmatoarele


caracteristici:
-fundatii continue din beton armat (vezi Cristi)
-stalpi din beton armat, sectiune 30x30cm, interax de aprox. 2.50m. finisat cu tecuiala si
zugraveli de exterior culoare alba
-soclu din beton armat, 60 de cm inaltime de la cota terenului, finisat cu tecuiala si zugraveli
de exterior culoare alba
-panouri din fier forjat vopsite culoare negru
-inaltime totala impremuire 1.80m de la cota terenului
-se vor monta doua porti pietonale din fier forjat, pe latura de sud, la trotuarul DJ710A.

ILUMINAT EXTERIOR:

Vezi Geani

13
- varianta constructivă de realizare a investiţiei, cu justificarea alegerii acesteia;
- echiparea şi dotarea specifică funcţiunii propuse.

3.3.Costurile estimative ale investiţiei:

- costurile estimate pentru realizarea obiectivului de investiţii, cu luarea în considerare a


costurilor unor investiţii similare, ori a unor standarde de cost pentru investiţii similare
corelativ cu caracteristicile tehnice şi parametrii specifici obiectivului de investiţii;
- costurile estimative de operare pe durata normată de viaţă/de amortizare a investiţiei
publice.

3.4.Studii de specialitate, în funcţie de categoria şi clasa de importanţă a


construcţiilor, după caz:
- studiu topografic;
- studiu geotehnic şi/sau studii de analiză şi de stabilitatea terenului;
- studiu hidrologic, hidrogeologic;
- studiu privind posibilitatea utilizării unor sisteme alternative de eficienţă ridicată pentru
creşterea performanţei energetice;
- studiu de trafic şi studiu de circulaţie;
- raport de diagnostic arheologic preliminar în vederea exproprierii, pentru obiectivele de
investiţii ale căror amplasamente urmează a fi expropriate pentru cauză de utilitate publică;
- studiu peisagistic în cazul obiectivelor de investiţii care se referă la amenajări spaţii verzi şi
peisajere;
- studiu privind valoarea resursei culturale;
- studii de specialitate necesare în funcţie de specificul investiţiei.

3.5.Grafice orientative de realizare a investiţiei

Grafic GANTT

4.Analiza fiecărui/fiecărei scenariu/opţiuni tehnico - economic(e) propus(e)

4.1.Prezentarea cadrului de analiză, inclusiv specificarea perioadei de referinţă şi


prezentarea scenariului de referinţă

……

14
4.2.Analiza vulnerabilităţilor cauzate de factori de risc, antropici şi naturali, inclusiv de
schimbări climatice, ce pot afecta investiţia

ana

4.3.Situaţia utilităţilor şi analiza de consum:

- necesarul de utilităţi şi de relocare/protejare, după caz;


- soluţii pentru asigurarea utilităţilor necesare.

4.4.Sustenabilitatea realizării obiectivului de investiţii:

a)impactul social şi cultural, egalitatea de şanse;

b)estimări privind forţa de muncă ocupată prin realizarea investiţiei: în faza de


realizare, în faza de operare;

c)impactul asupra factorilor de mediu, inclusiv impactul asupra biodiversităţii şi a


siturilor protejate, după caz;

d)impactul obiectivului de investiţie raportat la contextul natural şi antropic în care


acesta se integrează, după caz.

4.5.Analiza cererii de bunuri şi servicii, care justifică dimensionarea obiectivului de


investiţii

4.6.Analiza financiară, inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă financiară:


fluxul cumulat, valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate;
sustenabilitatea financiară

4.7.Analiza economică3), inclusiv calcularea indicatorilor de performanţă economică:


valoarea actualizată netă, rata internă de rentabilitate şi raportul cost-beneficiu
sau, după caz, analiza cost-eficacitate

4.8.Analiza de senzitivitate3)

4.9.Analiza de riscuri, măsuri de prevenire/diminuare a riscurilor

5.Scenariul/Opţiunea tehnico-economic(ă) optim(ă), recomandat(ă)

15
5.1.Comparaţia scenariilor/opţiunilor propuse, din punct de vedere tehnic, economic,
financiar, al sustenabilităţii şi riscurilor

5.2.Selectarea şi justificarea scenariului/opţiunii optim(e) recomand at(e)

5.3.Descrierea scenariului/opţiunii optim(e) recomandat(e) privind:

a)obţinerea si amenajarea terenului;

b)asigurarea utilităţilor necesare funcţionării obiectivului;

c)soluţia tehnică, cuprinzând descrierea, din punct de vedere tehnologic, constructiv,


tehnic, funcţional-arhitectural şi economic, a principalelor lucrări pentru
investiţia de bază, corelată cu nivelul calitativ, tehnic şi de performanţă ce
rezultă din indicatorii tehnico-economici propuşi;

d)probe tehnologice şi teste.

5.4.Principalii indicatori tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii:

a)indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectului de investiţii, exprimată în


lei, cu TVA şi, respectiv, fără TVA, din care construcţii-montaj (C+M), în
conformitate cu devizul general;

b)indicatori minimali, respectiv indicatori de performanţă - elemente fizice/capacităţi fizice


care să indice atingerea ţintei obiectivului de investiţii - şi, după caz, calitativi, în
conformitate cu standardele, normativele şi reglementările tehnice în vigoare;
c)indicatori financiari, socioeconomici, de impact, de rezultat/operare, stabiliţi în funcţie de
specificul şi ţinta fiecărui obiectiv de investiţii;
d)durata estimată de execuţie a obiectivului de investiţii, exprimată în luni.

5.5.Prezentarea modului în care se asigură conformarea cu reglementările specifice


funcţiunii preconizate din punctul de vedere al asigurării tuturor cerinţelor
fundamentale aplicabile construcţiei, conform gradului de detaliere al
propunerilor tehnice

5.6.Nominalizarea surselor de finanţare a investiţiei publice, ca urmare a analizei


financiare şi economice: fonduri proprii, credite bancare, alocaţii de la bugetul
de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri
externe nerambursabile, alte surse legal constituite.

6.Urbanism, acorduri şi avize conforme

16
6.1.Certificatul de urbanism emis în vederea obţinerii autorizaţiei de construire
6.2.Extras de carte funciară, cu excepţia cazurilor speciale, expres prevăzute de lege
6.3.Actul administrativ al autorităţii competente pentru protecţia mediului, măsuri de
diminuare â impactului, măsuri de compensare, modalitatea de integrare a prevederilor
acordului de mediu în documentaţia tehnico-economică
6.4.Avize conforme privind asigurarea utilităţilor
6.5.Studiu topografic, vizat de către Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară
6.6.Avize, acorduri şi studii specifice, după caz, în funcţie de specificul obiectivului de
investiţii şi care pot condiţiona soluţiile tehnice
7.Implementarea investiţiei
7.1.Informaţii despre entitatea responsabilă cu implementarea investiţiei
7.2.Strategia de implementare, cuprinzând: durata de implementare a obiectivului de
investiţii (în luni calendaristice), durata de execuţie, graficul de implementare a investiţiei,
eşalonarea investiţiei pe ani, resurse necesare
7.3.Strategia de exploatare/operare şi întreţinere: etape, metode şi resurse necesare
7.4.Recomandări privind asigurarea capacităţii manageriale şi instituţionale
8.Concluzii şi recomandări

17

S-ar putea să vă placă și