Sunteți pe pagina 1din 11

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA - faza PT/PAC

Continut-cadru care include si elemente de memoriu general, elaborat conform


prevederilor din Anexa 1 - litera A, din Legea nr.50/1991 (republicata cu
modificarile si completarile ulterioare), coroborate cu exigentele consacrate in
practica curenta de proiectare si avizare, pentru constructii mici sau medii, de
importanta normala sau redusa.
Capitolul I - DATE GENERALE
I.01 - Obiectul proiectului
- beneficiar (investitor): U.AU.I.M.
- amplasamnent (adresa completa): Navodari, DC86, Judetul Constanta
- proiectant general (de specialitate) Proiect de atelier, Proiect tehnic.
I.02 - Caracteristicile amplasamentului
- incadrare in localitate si zona;
- descrierea terenului (parcelei): categoria de folosinta, suprafata, forma, dimensiuni,
vecinatati, cai de acces public, particularitati topografice, teren liber de constructii sau daca
exista constructii care se mentin sau se demoleaza;
- conditii de clima si incadrarea in zonele din hartile climaterice prevazute de STAS 6472/2-83
- temperatura de calcul pentru vara; SR 10907/1-97 - temperatura de calcul pentru iarna;
STAS 10101/20-90 - viteza de calcul a vanturilor si STAS 10101/21-92 - incarcarile date de
zapada;
- zona seismica de calcul: VII 1/2 (conform hartii de zonare seismica din Normativul P100/92);
- particularitati geotehnice ale terenului (conform studiului geotehnic anexat la proiect);
- conditiile de amplasare si de realizare ale constructiilor conform PUG localitatea .................,
aprobat prin HCL nr......./........... (dupa caz PUZ sau PUD), Codul Civil si Certificatul de
urbanism nr. ...../.............., emis de Primaria ...................;
- relatia cu constructiile invecinate, cu referiri la expertiza tehnica (in cazul alipirilor la calcan
cu o constructie existenta): Cladirile invecinate se afla la o distanta de minim 20 de metri de
cladirea propusa; nu exista alipiri la calcan; regimul de inaltime al cladirilor invecinate este
intre P+1 si P+4.
- daca exista retele edilitare care traverseaza terenul, restrictii impuse de acestea, distante de
protectie - nu exista; actualmente parcela este un teren viran marginit pe o parte de alt teren
viran si pe alta parte de plaja si de mare.
- modul de asigurare a utilitatiilor (din retelele publice existente in zona sau din surse proprii:
put pentru alimentarea cu apa, bazin vidanjabil etans, etc.): Retelele publice existente.
I.03 - Caracteristicile constructiei propuse
- functiunea: Hotel
- dimensiunile maxime la teren: 170 x 270 m
- regim de inaltime: P+M+T+3E
HMAX. CORNISA (STREASINA) = 25m; HMAX. COAMA - nu exista; acoperis terasa
- suprafata construita - Sc = 9700 m;
POT = 19.5%
- suprafata desfasurata - Sd = 86825 m;
CUT = 1,89
- suprafata utila totala - Su= 79500 m;
Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA C DE IMPORTANTA (conform HGR nr.
766/1997) si la CLASA "III" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100/92).
I.04 - Elemente de trasare cu precizarea retragerilor fata aliniament (limita de proprietate
dinspre strada) si celelalte limitele de proprietate, precizarea cotei 0,00 in cote RMN sau in
raport cu elemente fixe din teren.
Capitolul II - DESCRIEREA FUNCTIONALA
lista spatiilor interioare (incaperilor) si suprafetele utile a acestora, grupate pe niveluri;
PARTER - suprafata totala: 4197.8 mp - impartit in:
hol intrare/zona receptie/foaier 1114.5 mp; depozitare bagaje - 43 mp; seif - 15.7 mp;
camera supraveghere - 25 mp;
dormitor personal - 40 mp; grupuri sanitare angajati 1 - 52.9 mp; grupuri sanitare clienti 27.5 mp; sala de conferinte - 98.3 mp; magazin - 322.9 mp; cabinet medical - 53.7 mp;
BUHUS COSMIN GABRIEL, VOICULESCU IOANA - GRUPA 51B - PROIECT INTEGRAT TEHNOLOGIE
ARHITECTURALA

W.C. paznic - 9.7 mp; atelier mecanic - 86.7 mp; vestiare personal - 29 mp; grupuri sanitare
angajati 2 - 26.4 mp; spatiu depozitare deseuri/ghena - 31.2 mp; depozit - 184 mp; grup
electrogen - 89.7 mp; centrala termica - 251.3 mp; centrala aer conditionat - 229 mp;
spatiu tehnic ce deserveste piscina - 351.3 mp; spalatorie/calcatorie - 250.2 mp; holuri de
serviciu pentru personal - 866 mp;
MEZANIN - suprafata totala: 6114.2 mp - impartit in:
atrium pe 2 nivele - 686.5 mp; restaurant - 1449 mp; sas - 25.5 mp; oficiu - 39.3 mp; 2
grupuri sanitare clienti - 97 mp; 2 vestiare + 2 grupuri sanitare angajati - 92.4 mp;
bucatarie - 233.3 mp; 2 depozite frigorifice - 38 mp; 2 depozite alimente - 42 mp; spatiu
recreere angajati - 96.9 mp; ghena deseuri 1 - 10.8 mp; ghena deseuri 2 - 6 mp; ghena
deseuri 3 - 6.7 mp; birou director - 39.2 mp; 2 sali administratie - 52 mp; contabilitate 205.5 mp; arhiva - 43.8 mp; garderoba - 113.2 mp; W.C. serviciu - 7.3 mp; birou 1 - 52 mp;
holuri de serviciu pentru personal - 407.7 mp; receptie sala de fitness - 69.9 mp; 2 grupuri
sanitare + 2 dusuri clienti - 68.6 mp; spatiu depozitare - 24 mp; birou 2 - 23.9 mp; sala de
fitness - 678.7 mp; 6 camere de masaj - 42 mp; 2 sali manichiura/pedichiura - 27 mp; sala
cosmetica - 17 mp; 4 sali jacuzzi - 50.2 mp; spa - 45 mp; sauna uscata - 26 mp; sauna
umeda - 26 mp; dusuri - 36.9; sala de asteptare - 47 mp; grupuri sanitare clienti - 34.3 mp;
sala de jocuri - 246.8 mp; hol 1 - 42.8; grup sanitar angajati - 7.8 mp; birou 3 - 21.3 mp; hol
2 - 18.9 mp;
ETAJ 1-3 - suprafata totala pe nivel: 1492.8 mp - impartit in:
2 apartamente de lux - 61.4 mp fiecare; 2 apartamente - 50.7 mp fiecare; 16 camere de 1
sau 2 persoane - 24.7 mp fiecare; 4 camere de 3 persoane - 31.5 mp fiecare; spatiu de
serviciu (ghena, depozit asternuturi, grup sanitar, tobogan rufe) - 52.5 mp; spatiu de
asteptare - 69.7 mp; coridor - 272.9 mp;
- inaltimea spatiilor interioare : Parter si mezanin: 5.00 m; Etaje cazare: 3.00 m.
- circulatia verticala - scari, lifturi (tip: persoane, marfa; sarcina utila, nr.persoane);
5 scari pentru clienti, cu 2 lifturi; 2 scara pentru personal, cu un lift; ; 2 lift moncharge;
- alti parametrii functiunionali ai constructiei;
-descrierea fluxului tehnologic (daca nu face obiectul unui memoriu tehnic distinct) si
implicatiile constructive ale acestuia, in cazul constructiilor pentru activitati productive.
In raport de natura functionala a constructiei se vor preciza conditiile impuse de legislatia si
normativele tehnice specifice domeniului (de exemplu pentru locuine, scoli, gradinite,
construcii publice subterane, parcaje, benzinrii s.a.).
Capitolul III - SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ
III.01 - Sistemul constructiv - conform memoriului de strucura, dupa caz in corelare cu
solutiile stabilite in expertiza tehnica (in cazul interventiilor la constructiile existente) - cadre
de B.A.
III.02 - Inchiderile exterioare si comparimentarile interioare - solutii si tehnologii
prevazute, materiale, grosimi, prescriptii tehnice care trebuiesc respectate.
alcatuire pereti exteriori: 40 cm: Porotherm 30 STH;
finisaj exterior polistiren expandat 10 cm, tencuiala;
alcatuire pereti interiori : compartimentare intre camere Porobloc 12AR: 460x120x238 mm;
finisaj interior polistiren expandat 10 cm, tencuiala;
III.03 - Finisajele interioare - pentru pardoseli + plinte, pereti, plafoane, pentru fiecare
spatiu sau incapere (eventual sub forma de tablou de finisaje); finisajele pentru scari;
tamplaria interioara si exterioara, prescriptii tehnice care trebuiesc respectate.
Pardoseala: camere si coridoare: parchet stratificat 16 mm; hol de intrare- granit ; restaurantgranit; sala conferinte - parchet stratificat 16 mm; sala fitness+masaj+spa- placi ceramice;
Pereti: vopsea lavabila; tapet
Plafoane: tavan suspendat din placi de gipscarton 18 mm pe profile metalice CD;
- Finisajele exterioare - materiale, culori, prescriptii tehnice care trebuiesc
respectate.
Tencuiala alba; sticla triplu-strat; brisse-solei-uri metalice colorate

BUHUS COSMIN GABRIEL, VOICULESCU IOANA - GRUPA 51B - PROIECT INTEGRAT TEHNOLOGIE
ARHITECTURALA

III.05 - Acoperisul si invelitoarea - de tip terasa (circulabila sau necirculabila) sau in pante;
se vor preciza solutiile de alcatuire, termo-hidroizolatii, materiale, culori, colectarea si
scurgerea apelor pluviale. Se va preciza modul de respectare, dupa caz, a Normativelor C 1122003 pentru terase si C 37-1998 pentru invelitori in panta.
Terasa necirculabila: beton de panta 15 cm, strat de egalizare mortar de ciment 3 cm, strat
DDC asffalt perforat blindat, bariera contra vaporilor membrana bituminoasa, termoizolatie
placi rigide XPS 15 cm, protectie termoizolatie beton slab armat 2 cm, strat DDC - asfalt
perforat 5 mm, hidroizolatie bituminoasa, protectie hidroizolatie pietris 10 cm;
III.06 - Cosurile de fum (pentru centrala termica, seminee, sobe).
Se realizeaza in tub de beton armat turnat cu cofraj glisant; gurile de evacuare vor aparea in
terasa de la ultimul nivel
III.07 - Alte solutii constructive specifice proiectului.
Volumul destinat camerelor este separat de zonele publice printr-o terasa circulabila de mari
dimensiuni; structura acestui volum nu este continua pana in zona parterului, ea fiind deviata
de un sistem de stalpi dispusi in V, din beton armat, prefabricat si monolitizat la fata locului.
Capitolul IV - INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE (stabilite prin Legea nr.10/1995)
IV.01-Cerinta A REZISTENTA SI STABILITATE (dupa caz se va preciza subcerinta
corespunzatoare tipului de structura) - conform prevederilor din memoriu tehnic de structura.
IV.02-Cerinta B SECURITATEA LA INCENDIU Se vor preciza urmatoarele:
- compartimentele de incendiu;
1 compartiment de incendiu :
Constructia supraterana - Suprafata construita= 13022mp
riscul de incendiu si dupa caz spatiile care se incadreaza in categorii de pericol de incendiu;
PARTER:
- receptie/foaier - risc mic de incendiu
- depozitare bagaje - risc mic de incendiu
- seif - risc mic de incendiu
- camera supraveghere risc mic de incendiu
- dormitor personal risc mic de incendiu
- grupuri sanitare angajati risc mic de incendiu
- grupuri sanitare clienti risc mic de incendiu
- sala de conferinte risc mic de incendiu
- magazin risc mic de incendiu
- cabinet medical risc mic de incendiu
- atelier mecanic risc mare de incendiu
- vestiare risc mic de incendiu
- spatiu depozitare gunoi risc mediu de incendiu
- depozit spatiu tehnic risc mediu de incendiu
- grup electrogen risc mediu de incendiu
- centrala termica risc mediu de incendiu
- centrala aer conditionat risc mediu de incendiu
- spatiu tehnic piscina risc mediu de incendiu
- spalatorie risc mediu de incendiu
MEZANIN:
- atrium risc mic de incendiu
- restaurant risc mic de incendiu
- sas risc mic de incendiu
- oficiu risc mic de incendiu
- grupuri sanitare risc mic de incendiu
- vestiare risc mic de incendiu
- bucatarie risc mediu de incendiu
- depozite frigorifice risc mediu de incendiu
- depozite alimente risc mediu de incendiu
- spatiu recreere angajati risc mic de incendiu
BUHUS COSMIN GABRIEL, VOICULESCU IOANA - GRUPA 51B - PROIECT INTEGRAT TEHNOLOGIE
ARHITECTURALA

- ghene deseuri risc mediu de incendiu


- birouri risc mic de incendiu
- sali administratie risc mic de incendiu
- contabilitate risc mic de incendiu
- arhiva risc mediu de incendiu
- garderoba risc mic de incendiu
- receptie sala fitness risc mic de incendiu
- depozitare risc mediu de incendiu
- sala de fitness risc mic de incendiu
- sali de masaj risc mic de incendiu
- sali de cosmetica risc mic de incendiu
- spa/jacuzzi risc mic de incendiu
- saune risc mic de incendiu
-spatiu asteptare risc mic de incendiu
- dusuri risc mic de incendiu
- sala de jocuri risc mic de incendiu
ETAJ CURENT:
- camere de cazare - risc mic de incendiu
- spatiu de serviciu (oficiu) de etaj - risc mic de incendiu
- gradul de rezisten la foc: Gradul II;
- limitarea propagarii incendiului - inchideri (pereti, usi, trape) rezistente la foc, antifoc,
rezistente la explozie;
Pereti/ cai de evacuare :
-pereti casa scarii REI 180'
-pereti spatii tehnice REI 240'
-puturile lifturilor REI 120'
-ghena evacuare fum EI 30'
-pereti holuri REI 90'
-pereti casele scarilor REI 180'
-pereti exteriori neportanti EI 30'
-pereti de sticla atrium EI 120'
-puturile lifturilor REI 120'
-ghena evacuare fum EI 30'
Usi :
-usi acces casa scarii EI 30'c (inchidere automata)- corp cazare
-usi acces casa scarii EI 30'c (inchidere automata)- corp public
-centrala termica Ei 90' C
Plansee:
-planseu R 60'
- dimensionarea cailor de evacuare a persoanelor in caz de incendiu;
- la hotel trebuie asigurat 1 flux de evacuare (70 persoane) pe fiecare nivel minim 0,80 m
fiecare flux - am prevazut la nivelele de cazare 4 trasee de evacuare, nu datorita numarului
de persoane, deoarece sunt sub 70 pe nivel, ci datorita distantelor;
- coridoarele sunt prevazute cu latimea de 2,00 m;
- rampele scarilor au: 1 m - un singur flux; 1.5m - doua fluxuri; 2m - 3 fluxuri;
- posibilitati de desfumare in caz de incendiu:
-nu este nevoide de desfumari, deoarece scarile de evacuare sunt ventialte natural; centala
termica este situata in exteriorul cladirii la o distanta considerabila
- prevederea suprafetelor de deburare in spatiile cu pericol de explozie (de tipul centralelor
termice cu combustibil gazos):
suprafata vitrata la centrala termica = 50.2 mp
(0.05 mp la 1 mc de volum);
volumul=1005.2.
- alte prevederi PSI impuse de specificul functional al constructiei.
IV.03-Cerinta C IGIENA ,SANATATE SI MEDIU
ASIGURAREA CONDITIILOR DE IGIENA SI SANATATE IN CLADIRE.
Masuri pentru protectia fata de noxele din exterior.
Se va specifica daca exista asemenea noxe.
BUHUS COSMIN GABRIEL, VOICULESCU IOANA - GRUPA 51B - PROIECT INTEGRAT TEHNOLOGIE
ARHITECTURALA

-nu exista noxe din exterior (parcela se afla intr-o zona linistita, pe un drum comunal, este
inconjurata de terenuri virane sau de locuinte individuale)
Masuri pentru asigurarea calitatii aerului functie de destinatia spatiilor, activitati si numar
ocupanti
- volum aer/ocupant : camera de cazare - 36 mc/persoana, restaurant - 18.5 mc/persoana,
sala multifunctionala 6 mc/ persoana;
- numar schimburi ora sau:
- 1 schimb/8 ore
- asigurare ventilatie naturala/naturala asistata/artificiala.
Trapa pentru evacuare fumului la partea de sus a scarilor (la scarile inchise), ventilatie
naturala (in cazul scarilor deschise).
Desfumare pe holurile zonei de cazare si pe holurile zonei publice (parter, mezanin) si in
zonele tehnice de la parter.
Produse rezultate din metabolism (vapori de ap, bioxid de carbon, mirosuri), determinate de :
Numrul, activitatea, gradul de igien al surselor
Instalaia sau echipamentele de ventilare:
instalatie centralizata de climatizare cu lampi ultraviolete in sistemul de distributie al aerului
pentru eliminarea agentilor biologici din fluxul de aer; ventilatie naturala.
Produse rezultate din procese de ardere, determinate de:
centrala termica - care emana CO2 si 2CO
Natura combustibilului si-sau a materialului supusa arderii:
gaz metan (la centrala termica); motorina (grupul electrogen)
Instalaia de ardere:
cazane cu tiraj fortat pentru producerea agentului termic
Echipamentele de evacuare a gazelor arse:
hota la bucatarie; cosul de la centrala termica; tubulatura de esapament a grupurilor
electrogene
Compui organici volatili, determinai de:
nu exista; s-au ales materiale care sa nu duca la emanatii de compusi organici volatili
Folosirea de detergeni, solveni care degaj compui organici volatili:
nu exista
Umiditate:
in limitele normale; daca umiditatea depaseste limitele normale va fi folosit sistemul de
climatizare pentru a o aduce din nou la valoarea initiala
Gradul de igien:
foarte bun
Controlul climatului radiativ- electromagnetic:
-natural, (relatia cu campul magnetic natural) sau artificial: natural
-radioactivitate: in limitele normale
Emisii de la echipamente electice sau electonice: nu exista
Posibilitati de mentinere a igienei.
-echipare cu instalatii sanitare conform normativelor (numar unitati, puncte apa,
obiecte sanitare de diferite feluri, posibilitati de curatire intretinere)
-in conditii normale : - pt camere: spalatorie, oficii de etaj, grup sanitar in fiecare camera de
cazare; grupurile sanitare ale spatiilor publice;
- pt bucataria restaurantului: spalator vase, spalator vesela fiecare
cu cel putin 3 puncte de apa;
Mediul termic i umiditatea temperaturii aerului interior determinat n principal de:
Instalaia de nclzire-climatizare:
radiatoare Heatwave (randament de caldura 75/65/20 gr C), aparate de aer conditionat;
Elementele cu rol termoizolator (conformarea elementelor/alctuirilor cu rol termoizolator):
termoizloarea peretilor exteriori (vata minerala), tamplarie termoizolanta
Elementele parasolare sau alte suprafee cere determin umbriri sau reflexii ale luminii
naturale ctre interior:
Nysan Solar Control Systems - Sun Louvres - brisse-soleil-uri verticale
Natura sau calitatea surselor de disconfort termic: nu exista
temperatura suprafeelor elementelor care limiteaz spaiul, determinat n principal de:
elementele cu rol temoizolator, elementele parasolare: 23C
Natura sau calitatea surselor de confort/ disconfort termic
BUHUS COSMIN GABRIEL, VOICULESCU IOANA - GRUPA 51B - PROIECT INTEGRAT TEHNOLOGIE
ARHITECTURALA

umiditatea aerului interior, determinat n principal de:


natura sau calitatea surselor de vapori:
singurele spatii unde exista vapori vor fi bucataria si zona de spa/sauna; spatiile cu surse de
vapori sunt delimitate prin usi si sasuri de restul spatiilor pentru a preveni propagarea
vaporilor si a spori umiditatea aerului
funcionarea instalaiei de ventilare-climatizare:
in toate zonele publice si cele de cazare este prevazuta o instalatie de climatizare pentru a
pastra temperatura si umiditatea in limite normale;
in zona restaurantului esxista un sistem de hote cu horn pentru a absorbi vaporii si mirosul;
in zona centralei termice este prevazut un cos de evacuare;
in zona grupului electrogen exista o tubulatura de esapament.
permeabilitatea la aer a elementelor care limiteaz spaiul:
spatiile existente sunt delimitate de elemente opace si etanse (usi pereti) sau complet
deschise; nu exista membrane semipermeabile.
Condensul sau umiditaea la suprafaa sau n interiorul alctuirilor constructive care limiteaz
spaiul, determinate n principal de:
Natura sau calitatea surselor de vapori sau ap
Izolaiile hidrofuge sau straturile de rupere a capilaritii
Termoizolaii
Instalaiile care funcioneaz cu lichide
Barierele de vapori sau straturile de difuzie
Straturile de aer ventilat ale alctuirilor complexe de perei
Permeabilitatea la aer a elementelor care limiteaz spaiul
Instalaia de nclzire-climatizare i ventilare
Iluminatul natural i artificial
Dat fiind faptul ca hotelul va functiona doar pe timpul verii variatiile de temperatura interiorexterior vor fi relativ mici iar temperatura se va mentine constanta (plus/minus 5C); pe
timpul iernii toate instalatiile vor fi inchise, nu va fi apa in tevi, nu vor exista discrepante
majore intre temperatura interioara si cea exterioara, nu va exista condens.
Natura activitilor i poziia punctelor de lucru n raport cu sursele de lumin :
Conformarea spaiilor
Raport supraf. ferestre/pard., iluminat zenital
Culoarea i strlucirea suprafeelor care limiteaz spaiul
Dispozitivele parasolare sau alte elemente care determin umbrire sau reflexii ale luminii
naturale ctre interior
Numrul, natura, poziia i fiabilitatea corpurilor de iluminat funcionale
Transparena i curirea elementelor vitrate
camera de cazare/ locuire surse de lumina naturala ample; zonele pentru public - surse de
lumina naturala ample; zonele tehnice - surse artificiale de lumina; bucatarie, comert,
administratie, servicii - surse artificiale de lumina;
- pereti cortina;
- orientare ferestrelor: cazare - est; functiuni publice - nord-est, est, su-est; holuri, circulatii vest; scari de evacuare - nord, sud;
- brisse- soleil-uri la toate camerele din zona de cazare
Alimentarea cu ap i igiena apei vizeaz :
Calitatea apei la surs
Calitatea apei la utilizator
Instalaiile de pompare, transport, tratare, stocare i debitare
igiena evacurii apelor uzate vizeaz :
Calitatea i compoziia apei la surs
Procesele tehnologice care determin apa uzat
Instalaiile de pompare i transport a apei uzate
Hotelul este cuplat la retelele existente insa are filtre de purificare a apei montate la toti
robinetii de chiuvete sau de dus.
De asemenea, hotelul este cuplat la sistemul de canalizare existenta, iar apa uzata se va
transmite in sistem.
Igiena evacurii deeurilor solide vizeaz :
Calitatea i compoziia deeurilor solide
BUHUS COSMIN GABRIEL, VOICULESCU IOANA - GRUPA 51B - PROIECT INTEGRAT TEHNOLOGIE
ARHITECTURALA

Procesele tehnologice care determin deeurile solide


Modul de stocare i transport a deeurilor solide
Deseurile existente in fiecare camera de cazare vor fi stranse in fiecare dimineata de catre
personalul hotelului si transportate la nivelul parterului prin intermediul unor ghene (plastic,
hartie, metal, biodegradabile) unde vor fi stocate in camere special amenajate de stocare a
deseurilor.
Deseurile existente la nivelul parterului si mezaninului vor fi transportate de catre personalul
hotelului cu ajutorul unor carucioare in niste spatii de depozitatare deseuri aflate in zona
tehnica.
Acestea vor fi ridicate o data pe saptamana de catre compania avizata, iar pana in momentul
ridicarii vor fi depozitate (jumatate de zi) langa iesirea de serviciu, langa strada serviture de
pe lateralul hotelului.
PROTECTIA MEDIULUI (CRITERII URBANISTICE)
1. Clarificarea regimului juridic (teren, constructii existente).
Proprietate privata, unica cladire de pe parcela (cu exceptia unei mici anexe care contine:
punctul de transformare si racordul la reteaua de gaze naturale)
2. Investitor, beneficiar de investitie (utilizator), destinatie.
Destinatie: hotel
3. Regim tehnic.
a. accese, circulatie (auto), asigurare parcaje proprii si pentru vizitatori.
Accese auto: minim 4m latime - parcaj exterior, in fata hotelului - 50 locuri de parcare
b. aliniere, retrageri, inaltime (numar etaje),
retragere de la strada 20m, P+M+T+3E = 25m
c. asigurare utilitati, (electrice, apa, canalizare, telefon), lucrari necesare.
cladirea este cuplata la retelele edilitare existente
d, expresivitate integrata ansamblului.
e. mod de executie (organizare santier), materiale ecologice,
4. Influenta constructiei asupra mediului (natural si amenajat)
Protecia solului determinat de:
Natura activitilor, substanelor, produselor, reziduurilor care pot determina contaminri ale
solului.
Nu se desfasoara activitati poluante care ar putea dauna solului, faunei si florei.
Instalaiile de producere, stocare, transport i evacuare
a substanelor, produselor,
reziduurilor care pot determina contaminri ale solului
Transportul deseurilor se face cu o autoutilitara.
Performanele elementelor constructive cu rol de izolare mpotriva polurii solului
Protecia pnzei de ap freatic determinat de:
Natura activitilor, substanelor, produselor, reziduurilor care pot determina contaminri ale
apei freatice
Instalaiile de producere, stocare, transport i evacuare
a substanelor, produselor,
reziduurilor care pot determina contaminri ale apei freatice
Nu exista, reziduurile vor fi evacuate in sistemul de canalizare existent.
Performanele elementelor constructive cu rol de izolare mpotriva polurii apei freatice
Protecia calitii aerului exterior determinat de:
Natura activitilor, substanelor, produselor, reziduurilor care pot determina degajri de
mirosuri, gaze de ardere, substane nocive viabile sau neviabile, radiaii
Nu exista, nu se desfasoara activitati care ar putea produce poluarea aerului.
Instalaiile de filtrare i epurare
Performanele elementelor constructive cu rol de izolare mpotriva polurii solului
5. Protecia florei, faunei i reliefului determinat de:
Natura activitilor, substanelor, produselor, reziduurilor
6. Protecia mpotriva umbririi sau reflexiei suprtoare a luminii ctre vecinti
7. Protecia acustic determinat de:
Natura activitilor
Instalaii i echipamente productoare de zgomot
Elemente de izolare
IV.04 Cerina D SIGURANTA IN EXPLOATARE
SIGURANTA CU PRIVIRE LA CIRCULATIA ORIZONTALA INTERIOARA SI EXTERIOARA

BUHUS COSMIN GABRIEL, VOICULESCU IOANA - GRUPA 51B - PROIECT INTEGRAT TEHNOLOGIE
ARHITECTURALA

Cladirea a fost proiectata pentru a asigura protectia impotriva riscului de accidentare in


conformitate cu prevederile Normativului privind proiectarea cladirilor civile din punct de
vedere al cerintei de siguranta in exploatare indicativ NP 068-02, prin :
Alunecare (pardoseli)
Pardoselile au suprafete anitderapante; treptele scarilor au de asemenea benzi antiderapante.
-mocheta - spatii de cazare si holuri;
- placi ceramice - grupuri sanitare;
- pardoseli din piatra naturala spatiile publice de la parter;
Impiedicare (denivelri mici i neanunate)
Denivelarile suprafetei de calcare sunt de minim 3 trepte.
Contactul cu proieminene joase
Nu exista.
Contactul cu elemente verticale laterale pe cile de circulaie
Nu exista.
Contactul cu suprafee transparente (ui, ferestre i perei din sticl cu parapet avnd h<0,9m
sau fr parapet
Nu exista.
Sigurana cu privire la deschiderea uilor (loc pentru deschidere)
Usile sunt pozitionate in asa fel incat sa nu impiedice circulatia pe caile de evacuare.
Coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente (gabarite, fluxuri funcionale)
Pe traseele de evacuare nu exista piese de mobilier sau echipamente care ar putea incetini
sau incomoda circulatia spre scarile de evacuare.
Sigurana cu privire la coliziunea cu obiecte sau utilaje aflate in deplasare (la inlime, la
nivelul pardoselii, la nivelul inferior circulaiei)
Pe traseele de evacuare nu exista obiecte, utilaje aflate in deplasare care ar putea incetini sau
incomoda circulatia spre scarile de evacuare.
Separarea circulatiei pietonale de cea a vehicolelor
La nivelul parcarii apar doua treceri de pietoni care traverseaza circulatia auto si un trotuar
care bordeaza parcarea si ajunge la accesul principal. Parcare subterana nu exista.
SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL
Necesitatea, inlimea i alctuirea parapetelor balcoane, ferestre, galerii, denivelri
Balustradele balcoanelor camerelor de cazare au h=90cm; balustrada terasei circulabile are
h=1m; balustradele scarilor de incendiu h=90cm; balustradele scarilor principale elicoidale
h=1m.
SIGURANTA LA DEPLASAREA PE SCARI SI RAMPE
Oboseala excesiva (dimensionare trepte, panta rampe, podeste odihna) - 2H + l = 62-64
Cadere (balustrade) - balustrade de 0.90 m - 1m
Alunecare (materiale pentru suprafaa de clcare) Beton decorativ CTI antiderapant
Impiedicare evitarea impiedicarii prin denivelari de minim 3 trepte
Lovire ,coliziune asigurarea latimii necesare pt fluxurile de circulatie (scarile cu unflux au
1m); nu exista obiecte care ar putea incetini sau incomoda circulatia spre scarile de evacuare;
nu exista usi care sa se deschida pe traseele de evacuare.
SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT
Intreruperea alimentrii cu energie electric in caz de avarii prevederea unui generator
electric propriu;
Evitarea sau limitarea fenomanului de orbire (corpuri de iluminat sau ferestre) lumina din
spatiile publice este asigurata prin plafoniere si este indirecta;
Nivelurile de iluminare sunt calculate pentru valorile:
- 200-300 lx in spatiile de la parter
- 200 lx. in spatiile tehnice cu iluminat fluorescent
- 350 lx in bucatarie si spatiile de lucru de la subsol
- 150 - 250 lx. in spatiile de locuit
- 100 lx. pe scari si holuri.
SIGURANTA CU PRIVIRE LA DEPLASAREA CU ASCENSOR SAU SCARI RULANTE

BUHUS COSMIN GABRIEL, VOICULESCU IOANA - GRUPA 51B - PROIECT INTEGRAT TEHNOLOGIE
ARHITECTURALA

SIGURANTA CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALATII


Electrocutare
Arsura, oparire, degerare
Explozie
Intoxicare
Contaminare si otravire
Conact cu elemente de instalatii
SIGURANTA CU PRIVIRE LA LUCRARILE DE INTRETINERE (posibilitate intretinere)
SIGURANTA CU PRIVIRE LA EFRACTIE SI PATRUNDEREA ANIMALELOR DAUNATOARE SI
INSECTELOR
Impiedicarea forrii din afar
Grile I plase
ELIMINAREA BARIERELOR ARHITECTURALE PENTRU CIRCULATIA LIBERA A PERSOANELOR CU
HANDICAP
Rampe, ascensoare, culuare de circulaie, posibilitate de intoarcere, cotituri
Mini curente suplimentare
Cabine sanitare speciale
Modaliti de informare i atenionare specifice persoanelor cu diverse probleme care in de
percepie
IV.05 - Cerinta E PROTECTIA LA ZGOMOT
1. INSCRIEREA IN CONDIIILE DE MEDIU.
- precizarea surselor si nivelului de zgomot exterior nu exista (este o zona linistita, la
intersectia dintre un drum comunal si o servitute)
2. MASURI DE PROECTIE ACUSTIC FA DE ZGOMOTUL DIN EXTERIORUL CLDIRII.
msuri generale (orientarea spaiilor),
ferestre/ui, spaii tampon (sere), - Tamplarii termo si fono izolatoare
asigurarea schimbului de aer n condiiile izolrii fa de zgomotul din exterior.
3. MSURI DE PROTECIE ACUSTIC N INTERIOR, ZGOMOTE AERIENE.
msuri generale (partiu, grupare, separare),
precizarea nivelululi de zgomot si a nivelului admisibil (in spaiile semnificative):
Camera de cazare: Lp = 35 dB (nivel admisibil), Lz= 75 85 (nivel de zgomot)
Restaurant: Lp = 50 dB, Lz=95 dB
Sala multifunctionala Lp =35, Lp= 90 dB
Precizarea spaiilor propuse pentru insonorizare (indicare soluie) camerele de cazare au
pereti tip sandwich, triplu placati cu nyda acustic, iar la interior au material fonoabsorbant vata minerala;
Determinarea indicilor de izolare la zgomot aerian si alegerea alcatuirii (planee, pereti)
camerele de cazare au peretii cu indice de izolare acustica Rw = 51 dB > Rw min = 50 dB
precizarea uilor cu caracteristici izolatoare imbuntite
Pentru camerele de cazare sunt folosite usi etanse cu material fonoabsorbant la interior
Rw=40 dB
4. MASURI DE PROECTIE ACUSTIC, ZGOMOT STRUCTURAL.
zgomot de impact -determinarea indicilor de izolare
-alegerea alctuirii (planeu + pardoseal, eventual si tavan suspendat),
Precizarea altor surse de zgomot structural:-indicare msuri arhitecturale (separare),
-semnalarea msurilor de izolare (proiecte de specialitate).
5. PRECIZAREA SPAIILOR DE AUDIIE:
-volumul specific,
-forma in plan (evitare ecou, ecou de fluturare sau focalizari),
in continuare se pot realiza studii privind:
-forma in sectiune (inaltime, ecou de fluturare)
-eventual geometrie de detaliu ( pereti reflectanti, panouri),
-propunere durata de reverberatie,
-solutii de principiu tratamente acustice.
IV.06 - Cerina F - IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE
BUHUS COSMIN GABRIEL, VOICULESCU IOANA - GRUPA 51B - PROIECT INTEGRAT TEHNOLOGIE
ARHITECTURALA

Se vor prezenta masurile de protectie termica prevazute la constructie pentru respectarea


conditiei din Normativul C107/1(2)-97: "coeficientul calculat de izolare termica - G(G1)<GN coeficientul normat de izolare termica" (conform notei de calcul al coeficientului G(G1) anexa la memoriul tehnic de arhitectura).
1. Condiiile ambientale exterioare spaiului cercetat
Macroclimat , microclimat, regim de nsorire
temperatura exterioara minima conventionala de calcul
2. Condiiile ambientale interioare
Activiti i surse de disconfort termic
3. Caracteristicile suprafeelor vitrate care contribuie cu aport solar la mediul termic al
spaiului
4. Caracteristicile higrotermice ale elementelor care limiteaz spaiul studiat
Termoizolaii, bariere contra vaporilor, straturi de aer ventilat, elemnte cu rol hidroizolator
5. Asigurarea confortului higrotermic interior, iarna
a. Temperatura de confort in fiecare incapere.
b. Rezistenta termica obtinuta:
-in contactul cu pamantul,
-intre spatii cu temperaturi diferite,
-pereti exteriori (inclusiv eventual demisol),
-plansee separatoare interior - exterior,
-terasa / acoperis,
-deschideri spre exterior - ferestre, usi, vitrine, pereti vitrati,
c. evitare / micsorare punti termice:
-la plansee, grinzi, stalpi, balcoane,
-tamplarie.
6. Masuri de minimizare a consumului de emergie in ansamblu:
a. orientare corespunzatoare a spatiilor,
b. procente de vitrare diferentiate nord/sud,
c. spatii tampon, sere,
d. eventual recuperarea caldurii (aer, apa)
e. sisteme de captare a energiei solare (pasive, active).
7. Masuri de asigurare a confortului in conditii de vara:
a. prin conformare de ansamblu,
b. asigurarea inertiei termice,
c. controlul isoririi:
-sisteme de protectie solara fixe
-sisteme de protectie solara mobile (rulouri, jaluzele, grile exterioare)
8. Masuri de evitare a aparitiei condensului:
a. la fata interioara a peretilor exteriori,
b. la interiorul peretilor exteriori,
c. in spatele unor eventuale finisaje exterioare etanse.
9. Sistemul de echipare (incalzire, climatizare) adoptat:
a. motivatie,
b. tipul si pozitia elementelor de incalzire,
c. tipul si pozitia echipamentelor de climatizare.
10. Masuri de evitare a infiltratiilor de apa prin invelitoare:
a. tip de invelitoare (pante, scurgere ape),
b. solutie de terasa (circulabila sau nu), mod de scurgere a apei.
Cladirea va fi functionala doar pe timpul verii, astfel minimalizand consumurile necesare
pentru incalzire.
Sistemul de racire folosit este o instalatie de climatizare centralizata cu aerisiri prin plafon si
pardoseala.
Pe toata fatada sudica exista un sistem de brisse-soleil-uri la ferestrele zonei de cazare pentru
a preveni incalzirea excesiva a camerelor si consumuri suplimentare pentru racirea lor.
Ca si solutii sustenabile am folosit pompe de adancime si un grid care coboara pe toata fatada
sudica acoperit de panouri solare.
Capitolul V - MASURILE DE PROTECTIE CIVILA (daca nu fac obiectul unui memoriu tehnic
specializat) - modul de respectare a Legii nr.106/1996 cu modificarile ulterioare privind
protectia civila si a Ordinului MAI 602/2003 privind intocmirea documentatiilor pentru
obtinerea avizului de protectie civila.
BUHUS COSMIN GABRIEL, VOICULESCU IOANA - GRUPA 51B - PROIECT INTEGRAT TEHNOLOGIE
ARHITECTURALA

In cazul cladirilor cu suprafata desfasurata mai mare de 600 mp se prevede realizarea la


subsol a unui adapost de protectie civila cu respectarea prevederilor din Normativul P
102/2001 privind proiectarea si executarea adaposturilor de protectie civila. Se prezinta
solutiile constructive si instalatiile de filtroventilare, electrice si sanitare aferente adapostului.
Capitolul VI - AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI (daca se autorizeaza cu lucrarea
de baza si nu fac obiectul unor documentatii distincte) - descrierea solutilor si materialelor
pentru imprejmuiri, alei pietonale si carosabile, bazin vidanjabil (daca este cazul), etc.
Capitolul VII - ORGANIZAREA DE SANTIER (daca nu face obiectul unei documentatii
distincte sau nu a fost cuprinsa in partea de structura) SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII

BUHUS COSMIN GABRIEL, VOICULESCU IOANA - GRUPA 51B - PROIECT INTEGRAT TEHNOLOGIE
ARHITECTURALA

S-ar putea să vă placă și