Sunteți pe pagina 1din 13

S.C.

PAXDEM CONSTRUCT SRL


Dragomir, nr. 322, comuna Berzunti, judetul Bacau Telefon 0772213228

Registrul Comertului. nr. J04/915/2011, C.F.I. 29009636 e_mail: paulaxinia@yahoo.com

MEMORIU TEHNIC
DE ARHITECTURA

Continut-cadru care include si elemente de memoriu general, elaborat conform


prevederilor din Anexa 1, litera A, din Legea nr.50/1991 (republicata cu modificarile si
completarile ulterioare), coroborate cu exigentele consacrate in practica curenta de
proiectare si avizare, pentru constructii mici sau medii, de importanta normala sau
redusa.

Capitolul I - DATE GENERALE


I.01 - Obiectul proiectului
- beneficiar: Costin Dan si Costin Veronica;
- amplasamnent Onesti, bulevardul Republicii, nr.76, jud. Bacau;
- proiectant general S.C. PAXDEM CONSTRUCT SRL;
- numar proiect 18/2016;
- faza de proiectare DTAC;
I.02 - Caracteristicile amplasamentului
Cladirea situata pe bulevardul Republcii, nr.76, are suprafata la nivelul aticului de 217
mp si are acoperis tip terasa necirculabila.
Pentru imbunatatirea ambientului higrotermic, asigurarea unei mai bune hidroizolatii,
proprietarii doresc executarea unei mansarde din lemn pe scaune cu invelitoare din
tabla profilata.
Constructia este amplasata pe un teren proprietatea beneficiarului.
Conditii de clima si incadrarea in zonele din hartile climaterice prevazute de STAS
6472/2-83 - temperatura de calcul pentru vara; SR 10907/1-97 - temperatura de calcul
pentru iarna; STAS 10101/20-90 - viteza de calcul a vanturilor si STAS 10101/21-92 -
incarcarile date de zapada;
S.C. PAXDEM CONSTRUCT SRL
Dragomir, nr. 322, comuna Berzunti, judetul Bacau Telefon 0772213228

Registrul Comertului. nr. J04/915/2011, C.F.I. 29009636 e_mail: paulaxinia@yahoo.com

Pentru vant: (Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor.


Actiunea vantului Indicativ NP082-04).
Presiunea vantului la altidudinea z pe suprafetele exterioare ale cladirii se determina
astfel:
w(z) = qref ce(z) Cp=0.35*1*2= 0.70 Kpa
Judetul Bacau se caracterizeaza printr-o unitate climatica de nuanta continentala avind
ierni cu temperature scazute si veri calduroase, cu predominanta circulatiei atmosferice
dinspre nord spre nord-vest.

Oscilatiile climatice au o amploare mare atit ca efect al circulatiei generale atmosferice,


cit si a influentelor provocate de relieful caracteristic (inversiuni termice).
Schimbarile rapide de fronturi atmosferice in perioada de tranzitie primavara – toamna,
fevorizeaza producerea brumei tirzii si timpurii.
Vinturile predominante sunt dinspre nord-vest si nord.
Regimul precipitatiilor se caracterizeaza prin cantitati mici iarna si mari pe timpul verii,
temperature medie anuala prezinta valori de peste 10º Celsius, media precipitatiilor
situandu-se intre 550 ÷ 600 mm/mp annual.
S.C. PAXDEM CONSTRUCT SRL
Dragomir, nr. 322, comuna Berzunti, judetul Bacau Telefon 0772213228

Registrul Comertului. nr. J04/915/2011, C.F.I. 29009636 e_mail: paulaxinia@yahoo.com

Pentru zapada: (Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor


Indicativ CR1-1-3-2005). Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe acoperis, sk,
este determinata astfel:
sk = ju Ce Ct s0,k = 0.8*0.8*1*2.0 = 1.28 KN/m2.
Din punct de vedere geotehnic, amplasamentul se inscrie in zona cu teren bun de
fundare, formatiunile geologice preominante fiind sedimente grosiere, balast cu
bolovanis, care constituie stratul de fundare al majoritatii constructiilor realizate in
judetul Bacau.
Conform STAS 6054/77 adincimea minima de inghet admisa in zona amplasamentului
este de 0,90 m.
Din punct de vedere seismic amplasamentul studiat este incadrat in zona de
macroseismicitate I=81 pe scara MKS (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii
de revenire de 50 ani) conform SR 11100/1-93.
S.C. PAXDEM CONSTRUCT SRL
Dragomir, nr. 322, comuna Berzunti, judetul Bacau Telefon 0772213228

Registrul Comertului. nr. J04/915/2011, C.F.I. 29009636 e_mail: paulaxinia@yahoo.com

Dupa Normativul P100/2013, amplasamentul se afla situat in zona caracteristica prin


valorile de virf ale acceleratiei terenului, pentru proiectare ag = 0,35. Din punct de
vedere al perioadelor de colt amplasamentul este caracterizat de Tc = 0,7 s.

I.03 - Caracteristicile constructiei propuse


- functiunea: locuinte.
- regim de inaltime P+2E+M
- HMAX. = 12.80 m;
- suprafata construita - Sc = 217.00 mp;
- suprafata desfasurata - Sd = 651.00 mp;
Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA (conform
HGR nr. 766/1997) si la CLASA "III" DE IMPORTANTA (conform Normativului
P100/06).
I.04 - Elemente de trasare la 11.97 m fata de limita de proprietate dinspre strada.
S.C. PAXDEM CONSTRUCT SRL
Dragomir, nr. 322, comuna Berzunti, judetul Bacau Telefon 0772213228

Registrul Comertului. nr. J04/915/2011, C.F.I. 29009636 e_mail: paulaxinia@yahoo.com

Capitolul II - DESCRIEREA FUNCTIONALA


Sarpanta va fi realizata pe scaune din lemn cu elemente ecarisate, solidarizate cu
scoabe intre ele si are o suprafata de 217 mp.

Capitolul III - SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ


III.01 - Sistemul constructiv - conform memoriului de rezistenta, strucura este mixta:
cadre si diafragme din beton armat, la care se adauga mansarda pe scaune din lemn
ecarisat.
III.02 - Inchiderile exterioare si comparimentarile interioare – in conformitate cu
plansele anexate.
III.03 - Finisajele interioare – zugraveli acrilice
III.04 - Finisajele exterioare – termosistem si tencuieli decorative conform planselor
anexate..
III.05 - Acoperisul si invelitoarea - de tip mansarda din lemn, termo si hidroizolata,
invelitoare din tabla profilata, colectarea si scurgerea apelor pluviale se va face prin
aruncatori.
III.06 - Alte solutii constructive specifice proiectului. Nu este cazul.

Capitolul IV - INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE se va realiza in


conformitate cu Legea nr.10/1995)
IV.01-Cerinta «A» REZISTENTA SI STABILITATE - conform prevederilor din memoriu
tehnic de structura.
IV.02-Cerinta «B» SECURITATEA LA INCENDIU -
 gradul de rezistenţă la foc III;
 alte prevederi PSI impuse de specificul functional al constructiei.
IV.03-Cerinta «C» IGIENA, SANATATE SI MEDIU
ASIGURAREA CONDITIILOR DE IGIENA SI SANATATE IN CLADIRE.
1. Masuri pentru protectia fata de noxele din exterior : Nu este cazul
2. Masuri pentru asigurarea calitatii aerului functie de destinatia spatiilor, activitati si
numar ocupanti .
 Lipsa streasinei infundate asigura ventilatie naturala
3. Controlul climatului radioactiv- electromagnetic:
S.C. PAXDEM CONSTRUCT SRL
Dragomir, nr. 322, comuna Berzunti, judetul Bacau Telefon 0772213228

Registrul Comertului. nr. J04/915/2011, C.F.I. 29009636 e_mail: paulaxinia@yahoo.com

 campul magnetic natural.


 nu exista surse de radioactivitate.
4. Posibilitati de mentinere a igienei.
 posibilitati de curatire intretinere, in conditii normale
5. Mediul termic şi umiditatea
Temperatura aerului interior este determinată de:
 Nu exista surse de disconfort termic
 Condensul sau umiditatea la suprafaţa sau în interiorul alcătuirilor constructive
nu poate aparea deoarece izolaţiile hidrofuge, termoizolaţiile, barierele de vapori
sau straturile de difuzie, straturile de aer ventilat ale alcătuirilor complexe de
pereţi precum si instalaţia de încălzire-climatizare şi ventilare sunt realizate in
conformitate cu standardele si normativele in vigoare.
6. Iluminatul natural şi artificial
Cladirea, este realizata in forma dreptunghiulara cu fatada principala orientata catre Est,
permite o buna iluminare naturala pentru toate spatiile in care se desfasoara activitati.
7. Alimentarea cu apă şi igiena apei:
Se realizeaza de la reteaua existenta in zona
8. Igiena evacuării apelor uzate vizează :
Apele pluviale uzate colectate prin jgheaburi si burlane, nu necesita evacuare separata,
aceasta facindu-se prin infiltrare directa in sol.
Pentru deversarea la canalizare apele uzate menajere vor respecta în permanenta
condiţiile din normativul N.T.P.A. 002/1997
9. Igiena evacuării deşeurilor solide vizează :
Nu este cazul

PROTECTIA MEDIULUI
I. Date generale
- beneficiar Costin Dan si Veronica;
- amplasamnent bulevardul Republicii, nr.76, municipiul Onesti, judet Bacau;
- proiectant general S.C. PAXDEM CONSTRUCT SRL;
Perioada de executie propusa: 2017.
S.C. PAXDEM CONSTRUCT SRL
Dragomir, nr. 322, comuna Berzunti, judetul Bacau Telefon 0772213228

Registrul Comertului. nr. J04/915/2011, C.F.I. 29009636 e_mail: paulaxinia@yahoo.com

II. Date specifice obiectivului


Constructia se gaseste în vecinatatea altor constructii puse în functiune si prin
noua conformare arhitecturala a acesteia, va contribui la ambianta urbanistica a
localitatii.
Documentatia pusa la dispozitie de S.C. PAXDEM CONSTRUCT S.R.L contine:
memoriu general de arhitectura si de rezistenta, plan de situatie si de incadrare in zona,
planuri pe cote, planuri de rezistenta. Memoriul general prezinta datele de amplasament
si constructive, pentru constructii.
Realizarea obiectivului se va derula in doua etape:
 realizarea obiectivului propriu - zis;
 functionarea obiectivuiui.
In prima etapa de dezvoltare se vor executa lucrari de amenajare si constructie in
incinta obiectivuiui ca:
 lucrari de organizare de santier
 lucrari de dulgherie si constructii din lemn
 lucrari de imprejmuire
Fiecare din aceste etape va avea parametri specifici de potential impact asupra
factorilor de mediu. Din punct de vedere seismic, amplasamentul se inscrie in zona de
grad 8 conform STAS 11100/1-77. Conform Normativului P100-1/2013 constructiiie
apartin clasei de importanta a III a, iar amplasamentul este cu ag=0.35 si Tc=0.7 sec
respectiv gradul VIII de seismicitate.
Descrierea principalelor faze ale activitatii propuse
Accesul se realizeaza direct din bulevardul Republicii.
Organizarea circulatiei se bazeaza pe caracteristicile traficului din zona - actual si de
perspectiva, tine cont de prevederile PUG. Realizarea constructiilor este benefica
pentru intreaga zona, in afara faptului ca realizarea acestora se va face la un nivel de
calitate superior, se va imbunatati aspectul zonei.

III. Surse de poluanti si protectia factorilor de mediu.


1. Protectia calitatii apelor.
In faza de constructie, din activitatile ce se vor desfasura exista posibilitatea producerii
de ape uzate, functie de tehnologiile aplicate. De asemenea vor rezulta ape uzate
S.C. PAXDEM CONSTRUCT SRL
Dragomir, nr. 322, comuna Berzunti, judetul Bacau Telefon 0772213228

Registrul Comertului. nr. J04/915/2011, C.F.I. 29009636 e_mail: paulaxinia@yahoo.com

menajere de la personaiul muncitor al constructorului. Din organizarea de santier se vor


cauta solutiile optime de protectie a factorilor de mediu (apa, sol) de eventuale scurgeri
si infiltratii de ape uzate. Alimentarea cu apa rece necesara pentru nevoile igienico-
sanitare se va realiza printr-un racord la reteaua existenta.
Apele uzate menajere provenite de la grupuriie sanitare si WC-uri vor fi colectate prin
trasee din tuburi PVC sau PP si vor fi evacuate intr-un camin de vizitare CV, din beton
armat monolit sau prefabricat, dupa care se vor deversa in reteaua existenta in zona.
Apele meteorice se vor scurge in pamant, inclusiv de pe pavaje si spatii betonate.
2. Protectia aerului
In etapa de santier motoarele termice cu aprindere prin compresie care vor actiona
utilajele tehnologice sj mijloacele de transport folosite in activitatea de santier emit in
atmosfera gaze de evacuare in care pot fi identificate urmatoarele substante poluante:
hidrocarburi, aldehide, oxizi de azot, oxizi de carbon, bioxid de sulf si fum.
Pentru evitarea depasirii nivelului noxelor emise de MAC in aerul atmosferic se va avea
in vedere functionarea acestora in conditii optime de stare tehnica. Dupa punerea in
functiune a obiectivului nu vor fi cazuri de poluare a aerului. Functionarea centralei nu
va produce o poluare semnificativa a aerului.
In conditiile de functionare
 surse stationare dirijate: emisiile de poluanti antrenati de gazele de ardere de la
centrala termica - principalii poluanti vor fi monoxidul de carbon (CO), bioxidul de
carbon (CO2), oxizii de azot, pulberi, etc.;
 surse mobile - autoturisme - pot genera poluarea atmosferei cu CO, NOX,
SO2ihidrocarburi nearse CmHn, particule.
3. Protectia impotriva zgomotului si vibratiilor
In faza de santier anumite lucrari de executie pot constitui surse de zgomot si vibratii.
Pentru a nu se depasi limitele de toleranta admise, utilajele si mijloacele de transport
folosite trebuie sa fie supuse procesului de atestare tehnica.
Activitatea ce se va desfasura nu va fi generatoare de zgomot peste limita admisa.
4. Protectia impotriva radiatiilor
Nu este cazul.
S.C. PAXDEM CONSTRUCT SRL
Dragomir, nr. 322, comuna Berzunti, judetul Bacau Telefon 0772213228

Registrul Comertului. nr. J04/915/2011, C.F.I. 29009636 e_mail: paulaxinia@yahoo.com

5. Protectia solului si subsolului.


In perioada executarii lucrarilor de constructii se vor lua urmatoarele masuri: suprafata
pe care se vor depozita materialele de constructie va fi special amenajata, eventual
betonata. Deseurile rezultate se vor depozita in locuri prestabilite, pe sortimente, si se
vor valorifica dupa caz sau se vor distruge, aceasta fiind sarcina constructorilor.
In timpul functionarii obiectivului sursele de poluare ale solului pot fi numai accidental,
datorate neglijentei si nerespectarii legislatiei in vigoare In ceea ce priveste colectarea
si depozitarea deseurilor. Ca surse de acest tip putern considera:
 deseurile menajere
 alte deseuri din activitatile specifice desfasurate in cladire.
In imediata vecinatate a constructiei si in zona nu exista societati prin a caror activitate
sa se produca poluarea solului.
6. Protectia ecosistemelor terestre si acvatice
Nu este cazul.
7. Protectia asezarilor umane si a altor obiective de interes public
Nu sunt riscuri de aparitie a unor situatii critice, care ar putea sa afecteze mediul
inconjurator, cu influente asupra starii de sanatate a populatiei asezarilor umane si a
altor obiective.
8. Gospodarirea deseurilor
In faza de santier pot rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:
 deseuri menajere provenite de la personalul muncitor;
 deseuri provenite din materialele de constructie (resturi de caramida, beton,
ambalaje, deseuri metalice, etc.)
 alte deseuri (slamuri de la operatiunile de sudare, resturi de metal si lemn,
uleiuri arse provenite din intretinerea utilajelor, etc.).
Deseurile provenite trebuie gospodarite de catre executantul lucrarilor de constructii,
functie de cantitatea si natura lor.
Pentru fiecare tip de deseu se va tine seama de posibilitatea valorificarii sau eliminarii
finale prin depozitare sau coincinerare/incinerare, conform principiului care sta la baza
Planului National de Gestionare a deseurilor aprobat prin HG 1470/2004,
Dupa punerea in functiune a obiectivuiui vor rezulta urmatoarele tipuri de deseuri:
 deseuri menajere
S.C. PAXDEM CONSTRUCT SRL
Dragomir, nr. 322, comuna Berzunti, judetul Bacau Telefon 0772213228

Registrul Comertului. nr. J04/915/2011, C.F.I. 29009636 e_mail: paulaxinia@yahoo.com

 alte tipuri de deseuri specifice activitatii: ambalaje diverse, carpe, material plastic.
Aceste deseuri se vor colecta separat, se vor depozita in incinta in ambalaje speciale
sau containere. Se vor incheia contracte cu societati specializate pentru preluarea
acestor deseuri.
Evidenta acestor deseuri se va realiza in conformitate cu prevederile HG 856/2002.
9. Gospodarirea substantelor toxice si periculoase
Nu este cazul.

IV. Lucrari de reconstructie ecologica


In documentatia de proiectare nu sunt prevazute lucrari de reconstructie ecologica
considerandu-se ca in aceasta etapa nu sunt necesare.
Lucrarile ce se vor executa vor consta din: delimitarea terenului, executarea unor lucrari
de organizare de santier, depozitare si transport de materiale in locuri prestabilite, dupa
caz lucrari de decopertare si lucrari de construire - montaj propriu-zise.
IV.01 Cerinţa «D» SIGURANTA IN EXPLOATARE – SIGURANTA CU PRIVIRE LA
CIRCULATIA ORIZONTALA INTERIOARA SI EXTERIOARA
 Alunecare pe pardoseli este putin probabila acest material fiind din categoria
celor antiderapante
 Impiedicarea nu este posibila decit accidental, denivelări mici şi neanunţate
nefiind acceptate in timpul executiei constructiei
 Contactul cu elemente verticale laterale pe căile de circulaţie : nu este cazul
 Contactul cu suprafeţe transparente : uşi, ferestre şi pereţi din sticlă cu parapet
având h<0,9m sau fără parapet nu poate fi decit accidental
 Siguranţa cu privire la deschiderea uşilor : fiecare usa este prevazuta cu loc
amplu pentru deschidere
 Coliziunea cu alte persoane, piese de mobilier sau echipamente putin probabila
datorita spatiilor largi proiectate
 Separarea circulatiei pietonale de cea a vehicolelor : nu este cazul
SIGURANTA CU PRIVIRE LA SCHIMBARILE DE NIVEL
 ferestrele, galeriile sunt protejate cu parapete corespunzatoare
 denivelări nu exista
S.C. PAXDEM CONSTRUCT SRL
Dragomir, nr. 322, comuna Berzunti, judetul Bacau Telefon 0772213228

Registrul Comertului. nr. J04/915/2011, C.F.I. 29009636 e_mail: paulaxinia@yahoo.com

SIGURANTA LA DEPLASAREA PE SCARI SI RAMPE


 Oboseala excesiva : dimensionarea treptelor este de 17.5 cm inaltime si 26 cm
latime, dimensiuni ergonomice, podestele de odihna sunt orizontale.
 Cadere : balustradele sunt bine conturate si dimensionate impiedicind caderea
 Impiedicare : nu exista praguri
 Lovire, coliziune : accidentale, independente de zonele proiectate
SIGURANTA CU PRIVIRE LA ILUMINAT
 Nu este cazul
SIGURANTA CU PRIVIRE LA AGRESIUNI PROVENITE DIN INSTALATII
 Pericolul de electrocutare este minim, toate tablourile de distributie fiind
capsulate si au protectie de nul pentru suprasarcini
 Nu exista pericol de arsura, oparire, degerare, explozie, intoxicare, contaminare
si otravire
SIGURANTA CU PRIVIRE LA EFRACTIE SI PATRUNDEREA ANIMALELOR
DAUNATOARE SI INSECTELOR
 Cladirea este imprejmuita de jur imprejur cu gard inalt de 2,00m si va avea paza
permanenta 24/7.
ELIMINAREA BARIERELOR ARHITECTURALE PENTRU CIRCULATIA LIBERA A
PERSOANELOR CU DIZABILITATI
 Nu este cazul
IV.02 - Cerinta «E» PROTECTIA LA ZGOMOT
1. INSCRIEREA IN CONDIŢIILE DE MEDIU.
Sursele si nivelul de zgomot exterior este dat de nivelul circulaţiei pe strada, neexistind
alte surse.
2. MASURI DE PROŢECTIE ACUSTICĂ FAŢĂ DE ZGOMOTUL DIN EXTERIORUL
CLĂDIRII.
Orientarea cladiri este perpendiculara pe sursa de zgomot si se afla la distanta de peste
15 m
3. MĂSURI DE PROTECŢIE ACUSTICĂ ÎN INTERIOR, ZGOMOTE AERIENE.
Nu sunt necesare măsuri speciale de protectie acustica la interior.
4. MASURI DE PROŢECTIE ACUSTICĂ, ZGOMOT STRUCTURAL.
Nu sunt necesare măsuri speciale de protectie acustica la interior.
S.C. PAXDEM CONSTRUCT SRL
Dragomir, nr. 322, comuna Berzunti, judetul Bacau Telefon 0772213228

Registrul Comertului. nr. J04/915/2011, C.F.I. 29009636 e_mail: paulaxinia@yahoo.com

IV.03 - Cerinţa «F» - IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE


Se vor prezenta masurile de protectie termica prevazute la constructie pentru
respectarea conditiei din Normativul C107/1(2)-97: "coeficientul calculat de izolare
termica - G(G1)<GN - coeficientul normat de izolare termica" A se vedea rezultatele
raportului de audit energetic.

Capitolul V - MASURILE DE PROTECTIE CIVILA (daca nu fac obiectul unui memoriu


tehnic specializat) - modul de respectare a Legii nr.106/1996 cu modificarile ulterioare
privind protectia civila si a Ordinului MAI 602/2003 privind intocmirea documentatiilor
pentru obtinerea avizului de protectie civila.

Capitolul VI - AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI


Se realizeaza imprejmuire pe tot conturul terenului proprietate.

Capitolul VII - ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE PROTECTIA MUNCII


Lucrarile de executie (inclusiv cele pentru imprejmuire) se desfasoara numai in limitele
incintei detinute de titular si nu vor afecta decat temporar domeniului public. Pe durata
executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele acte normative privind
protectia muncii in constructii:
 Legea 90/1996 privind protectia muncii;
 Ord. MMPS 578/1996 privind norme generale de protectia muncii;
 Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 - privind protectia si igena muncii in
constructii -ed. 1995;
 Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la
inaltime;
 Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor Ord. MLPAT
20N/11.07.1994 - Normativ C300.
 alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a
lucrarilor.
In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si HGR
925/1995 proiectul va fi supus verificarii tehnice pentru cerinta A1 (partea de
structura).
S.C. PAXDEM CONSTRUCT SRL
Dragomir, nr. 322, comuna Berzunti, judetul Bacau Telefon 0772213228

Registrul Comertului. nr. J04/915/2011, C.F.I. 29009636 e_mail: paulaxinia@yahoo.com

Prezenta documentatie, a fost elaborata cu respectarea prevederilor Legii 50/1991


(republicata), ale Legii nr.10/1995 privind calitatea lucrarilor in constructii si a
normativelor tehnice in vigoare.

Sef de proiect
Ing. Axinia Paul

Arhitect
Dan Tincu