Sunteți pe pagina 1din 3

MEMORIU DE REZISTENTA

Cap.1 Date generale


1.1. Denumirea Investitiei: EXTINDERE SCOALA GENERALA CLASELE I-
VIII SAT NEGOIESTI, COMUNA STEFAN CEL MARE
1.2. Amplasament: SAT NEGOIESTI, COM. STEFAN CEL MARE, JUDET
BACAU;
1.3. Beneficiar Investitie: CONSILIUL LOCAL STEFAN CEL MARE
1.4. Proiectant General: S.C. CONSTRUCTRAZ SRL ONESTI;
1.5. Faza De Proiectare: PAC + PT
1.6. Data Intocmirii Documentatiei: FEBRUARIE 2008
Cap.2 Geologia si seismicitatea
Cladirea se realizeaza pe un teren proprietatea Consiliului Local Stefan Cel
Mare, in forma de poligon regulat.
Calea de acces public se face dinspre strada principala, terenul are construita
scoala veche care se mentine la care se adauga extinderea noua si nu exista
cladiri care se demoleaza;
Conditii de clima si incadrarea in zonele din hartile climaterice prevazute de
STAS 6472/2-83 - temperatura de calcul pentru vara; SR 10907/1-97 -
temperatura de calcul pentru iarna; STAS 10101/20-90 - viteza de calcul a
vanturilor si STAS 10101/21-92 - incarcarile date de zapada;
Pentru vant: (Cod de proiectare. Bazele proiectarii si actiuni asupra constructiilor.
Actiunea vantului Indicativ NP082-04).
Presiunea vantului la altidudinea z pe suprafetele exterioare ale cladirii se
determina astfel:
w(z) = qref ce(z) Cp=0.35*1*2= 0.70 KPa
Judetul Bacau se caracterizeaza printr-o unitate climatica de nuanta
continentala avind ierni cu temperature scazute si veri calduroase, cu
predominanta circulatiei atmosferice dinspre nord spre nord-vest.
Oscilatiile climatice au o amploare mare atit ca efect al circulatiei generale
atmosferice, cit si a influentelor provocate de relieful caracteristic (inversiuni
termice). Schimbarile rapide de fronturi atmosferice in perioada de tranzitie
primavera – toamna, fevorizeaza producerea brumei tirzii si timpurii. Vinturile
predominante sunt dinspre nord-vest si nord.

Pagina
1
Regimul precipitatiilor se caracterizeaza prin cantitati mici iarna si mari pe
timpul verii, temperature medie anuala prezinta valori de peste 10 º Celsius,
media precipitatiilor situandu-se intre 550 ÷ 600 mm/mp annual.
Pentru zapada: (Cod de proiectare. Evaluarea actiunii zapezii asupra constructiilor
Indicativ CR1-1-3-2005)
Valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe acoperis, s k, este determinata
astfel:
sk = ju Ce Ct s0,k = 0.8*0.8*1*2.0 = 1.28 KN/m2.
Din punct de vedere geotehnic, amplasamentul se inscrie in zona cu teren
bun de fundare, formatiunile geologice preominante fiind sedimente grosiere,
balast cu bolovanis, care constituie stratul de fundare al majoritatii
constructiilor realizate in judetul Bacau.
Conform STAS 6054/77 adincimea minima de inghet admisa in zona
amplasamentului este de 0,90 m. Din punct de vedere seismic
amplasamentul studiat este incadrat in zona de macroseismicitate I=8 1 pe
scara MKS (unde indicele 1 corespunde unei perioade medii de revenire de 50
ani) conform SR 11100/1-93. Dupa Normativul P100/2006, amplasamentul se
afla situat in zona caracteristica prin valorile de virf ale acceleratiei terenului,
pentru proiectare ag = 0,28. Din punct de vedere al perioadelor de colt
amplasamentul este caracterizat de Tc = 0,7 s.
Particularitatile geotehnice ale terenului sunt tratate in conformitate cu
studiul geotehnic anexat la proiect.
Racordul la utilitati :
 din retelele publice existente in zona
Caracteristicile constructiei propuse
- functiunea: Scoala pentru clasele I-VIII.
- dimensiunile la extinderea A: 18.83 x 7.30 m
- dimensiunile la extinderea B: 9.77 x 9.10 m
- regim de inaltime Parter;
- HMAX. COAMA = 6.10 m;
- suprafata construita A - Sc = 137.46 mp;
- suprafata construita B - Sc = 88.91 mp;
- suprafata desfasurata - Sd = 226.37 mp;
- suprafata utila totala - Su = 196 mp (123 mp + 73);
Cap.3 Categoria de importanta a constructiei

Pagina
2
Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA “C” DE IMPORTANTA
(conform HGR nr. 766/1997) si la CLASA "III" DE IMPORTANTA (conform
Normativului P100/06).

Cap.4 Structura de rezistenta


Cladirea va fi realizata dintr-o structura rigida cu pereti din zidarie de
caramida, solidarizata la colturi cu stilpi.
Stalpii au dimensiunile in plan de 40x40cm din beton armat C 16/20.
Centurile vor avea sectiuni variabile functie de pozitia lor in structura si vor fi
realizate din beton armat monolit C 16/20.
Inchiderile se vor executa din zidarie de caramida porotherm cu grosimea de
30 cm si timplarie PVC cu geam termopan.
Acoperisul este de tip sarpanta pe scaune.
Controlul calitatii lucrarilor se va face obligatoriu la urmatoarele faze
determinante:
 natura terenului de fundare
 armare fundatii
 armare stilpi si centuri
Realizarea construtiei se va face ingrijit, urmand permanent respectarea
datelor din proiect, precum si a prescriptiilor tehnice.
Cap.5 Conditii de executie
Constructia se incadreaza in gradul III de rezistenta la foc, categoria C de
pericol la incendiu, iar in conformitate cu tabelul 5.1. din P 100/92 in clasa III
de importanta. Se va avea in vedere respectarea cu strictete a normelor de
tehnica securitatii muncii si cele de PSI, aflate in vigoare la data executie
constructiilor mai sus mentionate. Materialul lemons utilizat la executia
elementelor de rezistenta va trebui sa fie ignifugat, aceasta obligatie fiind in
sarcina beneficiarului. Executia se face numai pe baza de proiect in faza PT.
Conform Ordin nr.63N/98 din Monitorul Oficial nr.345/11.09.1998 se
va afisa la loc vizibil un panou de identificare a investitiei in
conformitate cu anexa la acest ordin.

Intocmit,
Ing. Paul Axinia

Pagina
3