Sunteți pe pagina 1din 5

SOCIETATEA COMERCIALA ’ AGENCY ALN ‘ SRL                   OBIECTIV : REABILITARE INVELITOARE BLOC IAS SCARA 1 ; 

                                       J17/1807/18.10.2007                                                                                         AMENAJARE ACCES BLOC ; CONSTRUCTIE CLADIRE  
                                                                                                                                                                             CENTRALA TERMICA ; IMPREJMUIRE IMOBIL  
                                                                                                                                                                                                     STRADAL SI LATERAL  
                                                                                          BENEFICIAR : S.C. AGROCONFORT S.R.L. 
                                                                                                                                          FAZA : D.T.C.U.                     

  NOTIFICARE PENTRU ANALIZĂ 
 MEDIU 
1. DATE GENERALE ȘI LOCALIZAREA PROIECTULUI/MODIFICARII 
Denumirea  proiectului:  “  REABILITARE  INVELITOARE  BLOC  IAS  SCARA  1 ;AMENAJARE 
ACCES BLOC ; CONSTRUCTIE CLADIRE CENTRALA TERMICA ; IMPREJMUIRE IMOBIL STRADAL 
SI  LATERAL”  (cu  specificarea  încadrării  conform    anexelor  la  Hotărârea  Guvernului  nr.  445/2009  
privind  evaluarea  impactului  anumitor  proiecte  publice  și  private  asupra  mediului)  –  Nu  se 
încadrează. 
Amplasamentul proiectului, inclusiv vecinătățile și adresa obiectivului: Jud.Galati  , Com. Foltesti 
sat Foltesti Tarlaua 90 parcela 491/3 
Date de indentificare a titularului/beneficiarul proiectului/modificării:denumirea titularului:  
S.C. AGROCONFORT S.R.L. 
adresa titularului, telefon, fax, adresa de e‐mail: ‐ ................................................................... 
reprezentați legali/împuterniciți, cu date de identificare ‐  ………………………………………………. 
Încadrarea în planurile de urbanism/amenajare a teritoriului aprobate/adoptate și/sau alte 
scheme /programe: ‐  obiectivul se încadrează în intravilanul Com Foltesti pentru care Primaria Com 
Foltesxti a eliberat Certificatul de Urbanism nr. 33 din 03.10.2017. 
Terenul  şi blocul  ocupă o suprafață de 1608,00 m2 conform Act de Adjudecare nr.87 din 
23.03.2004 al executor bancar Moore Stephens(RVA) si a procesului verbal de licitatie nr.83 din 
09.03.2004 pentru apartamentele (nr.2,4,8,12) al Actului de Adjudecare nr. 408 din 18.09.2003  
si al Proces verbal nr. 406 din 17 sep.2003 al executor bancar Moore Stephens(RVA)pentru 
apartamentul nr.10 si al contactului de Vanzare _ Cumparare autentificat cu nr. 1524 din 
23.11.2012 la BNP “SAVA MARIUS DUMITREL”pentru apartamentul nr.5  anexate prezentului: 
 Regimul economic : 
1. Categoria de folosință: Curți,construcții 
Suprafața terenului: 1608,00 m2 
 Prin realizarea obiectivelor propuse rezultă următoarea ocupare a terenului: 
 Regim de înălțime bloc : Parter + Etaj  
 Regim de înălțime acces bloc : Parter  
  Regim de înălțime cladire CT  : Parter  
 Inaltime streasina bloc 5,50 m 
 Inaltime maxima bloc 9,60 m 
 Nivel parter 2,55 m 
 Nivel etaj 2,55 m  
 Circulatia pe verticala : scara interioara din beton armat    
 AC (aria reabiliare acoperis ) = 172,304 m2  
 AC (aria construită scimbare destinatie ) = 174,82 m2  
 AC (aria construită spatiu centrala termica  ) = 15,75 m2  
 AC (aria construită acces bloc  ) = 12,00 m2  
 AC (aria construită bloc initiala ) = 483,00 m2  
 AD(aria desfasurata bloc initiala ) = 966,00 m2 
 AC (aria construită bloc propusa ) = 495,00 m2  
 AD(aria desfasurata bloc propusa ) = 978,00m2 
 AC (aria construită totala propusa ) = 649,89 m2   
 AD(aria desfasurata propusa ) = 1144,90 m2 
 Lungime imprejmuire imobil   166,25 ml din care front stradal 59,12 ml 
2. Vecinătăți: 
 NORD  ‐ drum asfaltat   
SOCIETATEA COMERCIALA ’ AGENCY ALN ‘ SRL                   OBIECTIV : REABILITARE INVELITOARE BLOC IAS SCARA 1 ; 
                                       J17/1807/18.10.2007                                                                                         AMENAJARE ACCES BLOC ; CONSTRUCTIE CLADIRE  
                                                                                                                                                                             CENTRALA TERMICA ; IMPREJMUIRE IMOBIL  
                                                                                                                                                                                                     STRADAL SI LATERAL  
                                                                                          BENEFICIAR : S.C. AGROCONFORT S.R.L. 
                                                                                                                                          FAZA : D.T.C.U.                     

 VEST‐  DRUICA STEFAN & HERTA LUCIAN ‐ DANIEL 
 SUD ‐  HERTA LUCIAN ‐ DANIEL 
 EST ‐  TISCAND S.A. & FLUIRAID PROD 2005 SRL 
 Dimensiunile blocului  sunt: 
Desfăşurare la stradă: 32,56 m pe direcția EST – VEST     
Adâncime:  14,88  m pe direcția NORD – SUD    
 Dimensiunile spatiu centrala termica   sunt: 
Desfăşurare la stradă: 3,74 m pe direcția EST – VEST       
Adâncime:  5,63 m pe direcția NORD – SUD    
 Dimensiunile front stradal sunt: 
Desfăşurare la stradă ( nordica ) : 59,12 ml  
Desfăşurare laterala ( estica ): 29,00 ml  
Desfăşurare laterala ( sudica ) : 50.99 ml  
Desfăşurare laterala ( estica  ): 30,03 ml  
2. CARACTERISTICI FUNCȚIONALE. 
Accesul în amplasament , pietonal se face dinspre  Nord – Sud   şi este realizat cu trotuar din 
beton turnat, de 10 cm pentru cel pietonal cuprinzând un  patru corpuri  de cladire  .  
Beneficiarul  doreste :  
1. inlocuirea acoperisului scarii 1 partial actual fiind terasa necirculabila cu hidroizolatie din 
carton bituminat cu realizarea unei sarpante din lemn cu invelitoare din tabla tip „ LINDAB 
”cu burlane si jgheaburi din PVC la fel ca si la scara 2 prin indepartarea straturilor terasei din 
necesitatea imbunatatirii protectiei termice si hidroizolarea blocului.Realizarea acestei 
sarpante peste scara 1 partial nu va necesita modificari structurale asa cum nici realizarea 
sarpantei peste scara 2 si scara 1 partial nu a necesitat modificari structurale  ) deci nu va 
afecta rezistenta si stabilitatea blocului . 
2. reamenajarea accesului in bloc prin construirea unui acces in fata blocului prin dezafectarea a 
doi parapeti de fereastra astfel creindu‐se  un hol in accea zona cu structura independenta pe 
cadre cu regin de inaltime parter si cu fundatii continue duse la dancime de 1,20 m 
3. construirea unei cladiri noi in incinta amplasamnetului cu destinatie de spatiu centrala 
termica si hidrofor pentru bloc IAS ; 
4. amenajarea imprejmuirii amplasamentului atat stradal cat si  lateral cu fundatii din beton 
armat si cu stalpi tot din beton dispusi la intervale de 2,50 m , cu parapet din zidariei pana la 
inaltimea de 60.oo cm iar pana la inaltimea de 1,80 m cu panouri din fier forjat si  porti ce 
acces pietonal si carosabil .  
3. CARACTERISTICI CONSTRUCTIVE. 
Clădirea se integrează în caracterul general al zonei şi se armonizează cu clădirile învecinate ca 
arhitectură şi finisaje. 
Eventualele construcții ale organizării de şantier au caracter provizoriu şi se vor demola la 
terminarea lucrărilor. 
4. SOLUȚII CONSTRUCTIVE BLOC : 
 Blocul IAS in regim de inaltime Parter + Etaj ce a fost dat in exploatare in 1969 are o structura 
de rezistenta pe cadre de beton armat ( stalpi si grinzi ) cu pereti de inchidere exterioara si 
compartimentare interioara din caramida . cu plansee din beton armat . 
 Acoperisul initial era sistem terasa necirculabila cu invelitoare bituminoasa , cu scurgerea 
interioara a apelor meteorice , fiind prevazut cu straturi hidro si termoizolatoare , iar acum 
fiind o sarpanta peste etajul 1 la  scara 2 totala si peste etajul 1 la scara 1 partial efectuata cu  
indepartarea straturilor terasei din necesitatea imbunatatirii protectiei termice si 
hidroizolarea blocului.  
SOCIETATEA COMERCIALA ’ AGENCY ALN ‘ SRL                   OBIECTIV : REABILITARE INVELITOARE BLOC IAS SCARA 1 ; 
                                       J17/1807/18.10.2007                                                                                         AMENAJARE ACCES BLOC ; CONSTRUCTIE CLADIRE  
                                                                                                                                                                             CENTRALA TERMICA ; IMPREJMUIRE IMOBIL  
                                                                                                                                                                                                     STRADAL SI LATERAL  
                                                                                          BENEFICIAR : S.C. AGROCONFORT S.R.L. 
                                                                                                                                          FAZA : D.T.C.U.                     

 Greutatea adaugata prin realizarea sarpantei (peste scara 2  efectuata  in totalitate si scara 1 
partiala ) si extinderea sarpantei peste scara 1 este mai mica decat cea a straturilor terasei 
care sunt si au fost indepartate asa cum rezulta din breviarul de calcul al expertizei tehnice.   
 Constructia blocului a fost fundata pe stratul de loess galben macroporic sensibil la umezire 
,grupa B , cu fundatii continui tip elevatii cu evazari din beton armat prevazute cu centuri 
armate astfel incat sa preia eventualele eforturi provenite din tasarea diferentiata a terenului 
de fundare. 
  La Blocul IAS a mai fost realizat un acces pe fatada principala prin dezafectarea a doi 
parapeti de fereastra si s‐a creat un hol in accea zona cu structura independenta pe cadre cu 
regin de inaltime parter si cu fundatii continue duse la dancime de 1,20 m , dar si realizarea 
unui termosistem din polistirem pentru imbunatatirea performatei termice a blocului . 
 
Examinarea blocului arata o comportarea satisfactoare  in perioada de explotatie deci nu se 
observa fenomene de tasare a blocului asa cum rezulta din expertiza tehnica nr. 42/2012 
efectuata de ing. SIMONA PLAISANU pentru efectuarea sarpantei peste scara 2 in totalitae 
si scara 1 partiala 
 
5.   SOLUȚII CONSTRUCTIVE CLADIRE NECESARA CENTRALEI TERMICE  : 
 SĂPĂTURI – UMLUTURI, AMENAJĂRI EXTERIOARE 
Umplutură din pământ compactat, 25‐250 cm. 
Nisip, 5 cm., sub trotuar pietonal şi  2 cm pentru cel carosabil  
Trotuar din beton monolit, 10 cm pentru cel pietonal (BcR3,5) 
Spațiu verde 
 INFRASTRUCTURĂ 
Strat suport talpă fundație, Bc3,5, 10 cm. 
Bc7,5 nearmat (talpa fundației) 
Bc7,5, armat cu ø 12 OB37 (cuzineți şi elevații la fundație) 
Zidărie din cărămidă pentru protecția hidroizolației la fundație, 15 cm. 
 ÎNCHIDERI ŞI DESPĂRȚIRI VERTICALE 
Pereți exteriori din cărămidă tip B.C.A. de 30,00 cm. grosime. 
Pereți despărțitori din cărămidă tip B.C.A. de 25,00 cm. grosime. 
 PLANŞEE 
Planşeu peste parter din rigips ancorat de elemente de lemn  
Suportul pardoselii la cota +0.00 din beton armat de 15 cm. 
Centură din beton armat, 25×25. 
 TÂMPLĂRIE 
Tâmplarie exterioară din  P.V.C.. 
 FINISAJE INTERIOARE 
Pardoseală din gresie 5 cm 
Tencuială simplu drişcuită zugrăvită cu var lavabil 
 FINISAJE EXTERIOARE 
Tencuială simplă drişcuită în câmp continu peste care se va realiza o izolație termica cu 
polistiren expandat ignifugat 5 cm grosime, care se va acoperi cu un pachet armat de 
mortare (alcătuit din adeziv  CT 85, plasă de armare din fibră de sticlă, dibluri pentru fixare 
plăci din polistiren) peste care se va aplica o tencuiala decorativa cu tencuieli din praf de 
piatra de culoari pastel ,zugrăvită în câmp continuu. 
Evacuarea apelor se va face printr‐o sistematizare verticala in care apele vor fi dirijate spre 
strada. 
SOCIETATEA COMERCIALA ’ AGENCY ALN ‘ SRL                   OBIECTIV : REABILITARE INVELITOARE BLOC IAS SCARA 1 ; 
                                       J17/1807/18.10.2007                                                                                         AMENAJARE ACCES BLOC ; CONSTRUCTIE CLADIRE  
                                                                                                                                                                             CENTRALA TERMICA ; IMPREJMUIRE IMOBIL  
                                                                                                                                                                                                     STRADAL SI LATERAL  
                                                                                          BENEFICIAR : S.C. AGROCONFORT S.R.L. 
                                                                                                                                          FAZA : D.T.C.U.                     

 ÎNVELITORI, ACCESORII 
Şarpantă din lemn de răşinoase 
Învelitoare din tablă tip Lindab 
Jgheaburi şorțuri şi burlane din P.V.C. 
6. SOLUȚII CONSTRUCTIVE IMPREJMUIRE FRONT STRADAL SI LATERAL 
 Fundații  izolate  tip pahar 40x40cm,  pozate  la  o  adâncime  de  0.90m  de  la  cota terenului 
sistematizat, din beton C16/20, XC2(RO), Cl 0.20, Dmax 31, S2, CEMII/A‐S32.5R, conf.CP 
012/1‐2007. 
 Grinzi  30x25cm    din  beton  C16/20,  XC2(RO),  Cl  0.20,  Dmax  31,  S2,  CEMII/A‐S32.5R, 
conf.CP 012/1‐2007, oțel beton PC52 pentru armătură de rezistență şi OB37 pentru etrieri. 
 Soclu de 60cm înalțime din beton C16/20, XC2(RO), Cl 0.20, Dmax 31, S2, CEMII/A‐S32.5R, 
conf.CP 012/1‐2007. 
 Stâlpi  20x30cm    din  beton  armat,  armați  cu  oțel  beton  PC52  pentru  armatură  de 
rezistență şi OB37 pentru etrieri şi panouri din fier forjat si policarbonat  
7. DETALII  TEHNICE DE ORGANIZARE SI EXECUTARE A LUCRARII. 
Amplasarea construcțiilor sunt conforme cu planul de situație iar organizarea de șantier se va face 
pe terenul propiatarului fără a afecta alte terenuri sau cladiri din jur .  
În urma executării lucrărilor de construcție au rezultat  un volum de 2,00 mc de pămînt ce se va 
depozita într‐o haldă în incinta amplasamentului fără a afecta domeniul public sau cel privat ,spre a 
fi refolosit la sistematizarea pe verticala .  
La exteriorul pereților, se va realiza o izolație termica cu polistiren expandat (sau extrudat ) de 
minim  5  cm  grosime  si  o  greutate  de  minim  15Kg/mc  ,  care  se  va  acoperi  cu  un  pachet  armat  de 
mortare (alcătuit din adeziv CT 85, plasa de armare din fibra de sticla, dibluri pentru fixare placi din 
polistiren)  peste  care  se  va  aplica  o  tencuiala  decorativa  cu  tencuieli  din  praf  de  piatra  de  culoare 
alba  pentru  obtinerea  pasaportului  termic  ,  iar  in  jurul  constructiei  este  prevazut  un  trotuar  de 
protectie din beton cu o panta de 2 %. 
Evacuarea apelor se va face printr‐o sistematizare verticala in care apele vor fi dirijate spre 
strada. 
Cota de fundare este sub cota de inghet de 100,0 cm conform STAS 6054/1977 si patrunde 
minim 10 cm in stratul bun de fundare. 
 Conform studiului geotehnic, presiunea conventionala de calcul este de 100 kPa care 
recomanda fundarea  directa pe startul de pamant (Indicativ 112‐04) . Stalpii sunt armati cu bare 
PC52 cu diametrul Dn=14 ‐16,0 mm .  
Grinzile sunt armate cu bare de diametrul 14‐16 mm . Placa de pardoseala ( slab armata o 
6/20 ) este din beton  asezata pe umplutura  din argila bine compactata peste care este prevazut un 
strat de nisip  cu granulatie de maxim 3 mm pe o folie de polietilena pentru a impiedica scurgerea de 
ciment 
Iluminatul interior se realizează atât artificial cât şi natural prin ferestre.  
Iluminatul artificial se face cu lămpi incandescente şi cu neon. Instalația electrică are circuite 
de 220V.  
8. MODUL DE ASIGURARE A UTILITATILOR 
a. Alimentare cu apa – se va face prin racordare la caminul existent in incinta sau la un put 
forat  
b. Evacuarea  apelor  uzate    –  locuinta  se  va    racorda  la  reteua  publica  in  zona  sau  la  fosa 
septica 
c. Asigurarea apei tehnologice ,daca este cazul    ‐  nu este cazul   
d. Asigurarea agentului termic  ‐ blocul se va incalzi cu Centrala Ternica folosind combustil 
solid,lichid sau gazos  
SOCIETATEA COMERCIALA ’ AGENCY ALN ‘ SRL                   OBIECTIV : REABILITARE INVELITOARE BLOC IAS SCARA 1 ; 
                                       J17/1807/18.10.2007                                                                                         AMENAJARE ACCES BLOC ; CONSTRUCTIE CLADIRE  
                                                                                                                                                                             CENTRALA TERMICA ; IMPREJMUIRE IMOBIL  
                                                                                                                                                                                                     STRADAL SI LATERAL  
                                                                                          BENEFICIAR : S.C. AGROCONFORT S.R.L. 
                                                                                                                                          FAZA : D.T.C.U.                     

9. ANEXE 
 
a. Planul de încadrare în localitate 
b. Plan de situatie  
 
                                                BENEFCIAR ,                                                                                                      ÎNTOCMIT  , 
                                                                                                                                                            C.Arh.POPESCU Veniamin 
 
               

S-ar putea să vă placă și