Sunteți pe pagina 1din 15

IMOBIL DE LOCUINTE S+P+4E, imprejmuire teren si organizare de santier in incinta

Str. Stiubei, nr. 50, sector 3, BUCURESTI

Sc Improve Architecture Srl

IMOBIL de LOCUINTE S+P+4E si


Imprejmuire teren si organizare de santier in
incinta

Proiect nr.
Faza:

279/2014
DTAC

Amplasament:

Str.Stiubei, nr.50,
sector 3, Bucurestit

Beneficiar:

SC ROTAR COMALIMENT IMPEX SRL

Lista de semnaturi:
Arhitectura:

arh. Tudor Zmeu

Sef proiect:

arh. Rodioara Carmen Olteanu


0

Improve Architecture / iulie 2014

IMOBIL DE LOCUINTE S+P+4E, imprejmuire teren si organizare de santier in incinta


Str. Stiubei, nr. 50, sector 3, BUCURESTI

BORDEROU PIESE SCRISE SI DESENATE


PIESE SCRISE:
1. Memoriu tehnic de arhitectura

PIESE DESENATE:
1. Plan de situatie
2. Plan subsol
3. Plan parter
4. Plan etaj 1
5. Plan etaj 2
6. Plan etaj 3
7. Plan etaj 4
8. Plan terasa
9. Fatada principala Nord-Est
10. Fatada laterala Sud-Est
11. Fatada posterioara Sud-Vest
12. Fatada laterala Nord-Vest
13. Sectiune transversala S1-S1
14. Sectiune longitudinala S2-S2
15. Imprejmuire

sc. 1:200
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50
sc. 1:50

pl.nr.A01
pl.nr.A02
pl.nr.A03
pl.nr.A04
pl.nr.A05
pl.nr.A06
pl.nr.A07
pl.nr.A08
pl.nr.A09
pl.nr.A10
pl.nr.A11
pl.nr.A12
pl.nr.A13
pl.nr.A14
pl.nr.A15

1
Improve Architecture / iulie 2014

IMOBIL DE LOCUINTE S+P+4E, imprejmuire teren si organizare de santier in incinta


Str. Stiubei, nr. 50, sector 3, BUCURESTI

MEMORIU TEHNIC DE ARHITECTURA


Capitolul I DATE GENERALE
I.01 Obiectul proiectului
Denumire proiect:

IMOBIL DE LOCUINTE S+P+4E si imprejmuire teren si


organizare de santier in incinta

Beneficiar:

SC ROTAR COMALIMENT IMPEX SRL

Amplasament:

Str. Stiubei, nr. 50, sector 3, Bucurestit

Proiectant :

sc IMPROVE ARCHITECTURE s.r.l.,


str. Constantin Kiritescu, nr.35,sect 2, Bucuresti ;
tel. 0723 798 763

Numar proiect:
Faza:

279/2014
DTAC

Prezenta documentatie tehnica se intocmeste in vederea obtinerii Autorizatiei de


Construire pentru un IMOBIL de locuinte S+P+4E cu functiunea de locuinte si
imprejmuirea terenului proprietate a S.C. ROTAR COMALIMENT IMPEX S.R.L.,
conform contractului de Vanzare - Cumparare anexat.
Amplasarea constructiei se va face conform Certificatului de urbanism nr. 1008
din 18.06.2014 - emis de Primaria Sectorului 3, Bucuresti.
I.02 Caracteristicile amplasamentului
Terenul se afla in intravilanul municipiului Bucuresti, in sectorul 3, pe str.Stiubei,
nr.50, si are o suprafata de 640mp din acte (612mp din masuratori cadastrale)
Imobilul propus va fi alcatuit din doua scari, cu un total de 26 de apartamente.
Terenul are urmatoarele deschideri si vecinatati:

2
Improve Architecture / iulie 2014

IMOBIL DE LOCUINTE S+P+4E, imprejmuire teren si organizare de santier in incinta


Str. Stiubei, nr. 50, sector 3, BUCURESTI

- la Nord-Vest - pe o latura de 16,70m - proprietate Ladaru Ion;


- la Nord-Est - pe o lsatura de 35,71m - str. Stiubei;
- la Sud-Est - pe o latura de 2,57m+14,60m - str. Vailor ;
- la Sud-Vest - pe o latura de 39,72m - proprietate Sandu Constatin;
Asigurarea utilitatilor pentru imobilul S+P+4E cu functiunea de locuinta
(apartamente unifamiliale) se va face prin bransament la retelele existente in zona.
Racordarea se va face doar de persoane fizice/juridice autorizate, respectandu-se
normativele in vigoare.
I.03 Caracteristicile constructiei propuse:
Functiunea: imobil cu functiuna de locuinta - 26 apartamente unifamiliale
Suprafata teren =640 mp
Suprafata construita parter Sc parter = 380,00mp
Suprafata de alei carosabile si pietonale cu spatii verzi =260,00mp
Suprafata construita subsol = 517,85mp
Suprafata construita etaj curent = 397,95
Suprafata desfasurata supraterana (P+4E) = 380,00mp+ 397,95mp+
+ 397,95mp ++ 397,95mp + 397,95m=1945,05mp
Suprafata desfasurata totala (S+P+4E) =517,85mp+380,00mp + 397,95mp+
+ 397,95mp ++ 397,95mp + 397,95m =2485,85mp
Suprafata utila locuinte=1442,50 mp
Suprafata utila totala (parcare + holuri si casa scarilor + locuinte) =2064,95 mp
H maxim = 15,20m (de la cota +0.00)
POT = 60%
Accesurile carosabile si pietonale se vor face din strazile Stiubei si Vailor.

3
Improve Architecture / iulie 2014

IMOBIL DE LOCUINTE S+P+4E, imprejmuire teren si organizare de santier in incinta


Str. Stiubei, nr. 50, sector 3, BUCURESTI

* Suprafata subsolului nu a fost luata in calculul coeficientului de utilizare al terenului


CUT deoarece destinatia acestuia este pentru parcare si spatii de depozitare (Conform Legii nr.
350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul).

In subsolul constructiei, considerat nivel subteran conform Normativului P118/1999 art.


1.2.23, se vor realiza locuri de parcare.
I.04 Elemente de trasare
Dispunerea fata de aliniament si fata de limitele parcelei:
- 2,00m la Nord-Est fata de - fata de str. Stiubei;
- 2,00m la Sud-Est fata de - fata de str. Vailor;
- 2,00m la Sud-Vest fata de - fata de proprietate Sandu Constantin;
- 2,0 0m la Nord-Vest fata de - fata de proprietate Ladaru Ion;
Cota 0,00 a constructiei va fi la 0,85 m deasupra cotei terenului natural, respectiv
la cota de 0,60 m fata de trotuarul propus.
Constructia proiectata se incadreaza la CATEGORIA DE IMPORTANTA C
- normala (conform HGR nr. 766/1997), CLASA DE IMPORTANTA III
(conform Normativului P100-1/2013).
Capitolul II DESCRIEREA FUNCTIONALA
SUBSOL cota -2,90
- spatiu parcare (393,05mp)
- spatiu tehnic (7,20mp)
- spatiu curatenie (2,00mp)
- camera pompare hidranti interiori (16,80mp)
- camera pompare apa potabila (15,20mp)
- depozitare/boxa (9,60mp)
- sas (3,00mp)
- sas (1,20mp)
- scara (4,00mp)
- lift (2,25mp)

4
Improve Architecture / iulie 2014

IMOBIL DE LOCUINTE S+P+4E, imprejmuire teren si organizare de santier in incinta


Str. Stiubei, nr. 50, sector 3, BUCURESTI

PARTER cota 0.00: 5 apartamente cu doua camere


1 garsoniera
- hol parter (32,30mp)
- scara ( 8,20mp)
- lift (2,25mp)
- podest intrare (6,20mp)
- Apartament nr. 1 cu doua camere
Arie utila = 36,20mp
- camera de zi (14,30mp)
- bucatarie deschisa(5,00mp)
- dormitor (13,20mp)
- baie (3,70mp)
- Apartament nr. 2 cu doua camere
Arie utila = 41,45mp
- camera de zi (17,60mp)
- bucatarie deschisa (4,90mp)
- dormitor (15,20mp)
- baie (3,75mp)
- terasa (25,60mp)
- Apartament nr. 3 cu doua camere
Arie utila = 57,00mp
- camera de zi (20,70mp)
- dormitor (14,05mp)
- bucatarie (10,35mp)
- hol (6,65mp)
- baie (5,25mp)
- terasa(26,90mp)
- Apartament nr. 4 cu doua camere
Arie utila = 58,25 mp
- camera de zi (20,45mp)
- dormitor (14,70mp)
- bucatarie (7,15mp)
- hol (10,35mp)
- baie (5,60mp)
- terasa (30,00mp)
5
Improve Architecture / iulie 2014

IMOBIL DE LOCUINTE S+P+4E, imprejmuire teren si organizare de santier in incinta


Str. Stiubei, nr. 50, sector 3, BUCURESTI

- Apartament nr. 5 cu doua camere


Arie utila = 48,40 mp
- camera de zi (16,90mp)
- bucatarie (6,10mp)
- dormitor (14,60mp)
- baie (6,10mp)
- hol (4,70mp)
- Apartament nr. 6 garsoniera
Arie utila = 22,20 mp
- camera de zi (14,30mp)
- bucatarie deschisa (4,50mp)
- baie (3,40mp)
ETAJ 1 cota +2,90: 4 apartamente cu doua camere
1 apartament cu trei camere
- hol etaj 1 (25,55mp)
- scara ( 8,55mp)
- lift (2,25mp)
- Apartament nr. 7 - cu doua camere
Arie utila = 54,90 mp
- camera de zi (20,45mp)
- bucatarie (8,60mp)
- dormitor (13,80mp)
- hol (6,20mp)
- baie (5,85mp)
- balcon 1 (7,30mp)
- balcon 2 (4,40mp)
- Apartament nr. 8
Arie utila = 69,20 mp

- cu trei camere
- camera de zi (21,80mp)
- dormitor 1 (11,80mp)
- dormitor 2 (11,10mp)
- bucatarie (8,15mp)
- baie (4,00mp)
- grup sanitar (2,55mp)
6

Improve Architecture / iulie 2014

IMOBIL DE LOCUINTE S+P+4E, imprejmuire teren si organizare de santier in incinta


Str. Stiubei, nr. 50, sector 3, BUCURESTI

- hol (9,80mp)
- balcon 1 (4,45mp)
- balcon 2 (4,05mp)
- Apartament nr. 9
Arie utila =59,00 mp

- cu doua camere
- camera de zi (20,70mp)
- dormitor (14,05mp)
- bucatarie (10,35mp)
- baie (5,25mp)
- dressing (2,00mp)
- hol (6,65mp)

- Apartament nr. 10
Arie utila = 58,25 mp

- cu doua camere
- camera de zi (20,45mp)
- dormitor (14,70mp)
- bucatarie (7,15mp)
- baie (5,60mp)
- hol (10,35mp)
- balcon (4,50mp)

- Apartament nr. 11
Arie utila = 48,40 mp

- cu doua camere
- camera de zi (16,90mp)
- dormitor (14,60mp)
- bucatarie (6,10mp)
- hol (4,70)
- baie (6,10mp)
- balcon 1 (5,20mp)
- balcon 2 (4,55mp)

ETAJ 2 cota +5,80 : 4 apartamente cu doua camere


1 apartament cu trei camere
- hol etaj 2 (25,55mp)
- scara ( 8,55mp)
- lift (2,25mp)
7
Improve Architecture / iulie 2014

IMOBIL DE LOCUINTE S+P+4E, imprejmuire teren si organizare de santier in incinta


Str. Stiubei, nr. 50, sector 3, BUCURESTI

- Apartament nr. 12 - cu doua camere


Arie utila = 54,90 mp
- camera de zi (20,45mp)
- bucatarie (8,60mp)
- dormitor (13,80mp)
- hol (6,20mp)
- baie (5,85mp)
- balcon 1 (7,30mp)
- balcon 2 (4,20mp)
- Apartament nr. 13
Arie utila = 69,20 mp

- cu trei camere
- camera de zi (21,80mp)
- dormitor 1 (11,80mp)
- dormitor 2 (11,10mp)
- bucatarie (8,15mp)
- baie (4,00mp)
- grup sanitar (2,55mp)
- hol (9,80mp)
- balcon 1 (4,45mp)
- balcon 2 (4,05mp)

- Apartament nr. 14
Arie utila =59,00 mp

- cu doua camere
- camera de zi (20,70mp)
- dormitor (14,05mp)
- bucatarie (10,35mp)
- baie (5,25mp)
- dressing (2,00mp)
- hol (6,65mp)

- Apartament nr. 15
Arie utila = 58,25 mp

- cu doua camere
- camera de zi (20,45mp)
- dormitor (14,70mp)
- bucatarie (7,15mp)
- baie (5,60mp)
- hol (10,35mp)
- balcon (4,50mp)
8

Improve Architecture / iulie 2014

IMOBIL DE LOCUINTE S+P+4E, imprejmuire teren si organizare de santier in incinta


Str. Stiubei, nr. 50, sector 3, BUCURESTI

- Apartament nr. 16
Arie utila = 48,40 mp

- cu doua camere
- camera de zi (16,90mp)
- dormitor (14,60mp)
- bucatarie (6,10mp)
- hol (4,70)
- baie (6,10mp)
- balcon 1 (5,20mp)
- balcon 2 (4,55mp)

ETAJ 3 cota +8,70 : 4 apartamente cu doua camere


1 apartament cu trei camere
- hol etaj 3 (25,55mp)
- scara ( 8,55mp)
- lift (2,25mp)
- Apartament nr. 17 - cu doua camere
Arie utila = 54,90 mp
- camera de zi (20,45mp)
- bucatarie (8,60mp)
- dormitor (13,80mp)
- hol (6,20mp)
- baie (5,85mp)
- balcon 1 (7,30mp)
- balcon 2 (4,40mp)
- Apartament nr. 18
Arie utila = 69,20 mp

- cu trei camere
- camera de zi (21,80mp)
- dormitor 1 (11,80mp)
- dormitor 2 (11,10mp)
- bucatarie (8,15mp)
- baie (4,00mp)
- grup sanitar (2,55mp)
- hol (9,80mp)
- balcon 1 (4,45mp)
- balcon 2 (4,05mp)
9

Improve Architecture / iulie 2014

IMOBIL DE LOCUINTE S+P+4E, imprejmuire teren si organizare de santier in incinta


Str. Stiubei, nr. 50, sector 3, BUCURESTI

- Apartament nr. 19
Arie utila =59,00 mp

- cu doua camere
- camera de zi (20,70mp)
- dormitor (14,05mp)
- bucatarie (10,35mp)
- baie (5,25mp)
- dressing (2,00mp)
- hol (6,65mp)

- Apartament nr. 20
Arie utila = 58,25 mp

- cu doua camere
- camera de zi (20,45mp)
- dormitor (14,70mp)
- bucatarie (7,15mp)
- baie (5,60mp)
- hol (10,35mp)
- balcon (4,50mp)

- Apartament nr. 21
Arie utila = 48,40 mp

- cu doua camere
- camera de zi (16,90mp)
- dormitor (14,60mp)
- bucatarie (6,10mp)
- hol (4,70)
- baie (6,10mp)
- balcon 1 (5,20mp)
- balcon 2 (4,55mp)

ETAJ 4 cota +11,60 : 4 apartamente cu doua camere


1 apartament cu trei camere
- hol etaj 4 (25,55mp)
- scara ( 8,55mp)
- lift (2,25mp)
- Apartament nr. 22 - cu doua camere
Arie utila = 54,90 mp
- camera de zi (20,45mp)
10
Improve Architecture / iulie 2014

IMOBIL DE LOCUINTE S+P+4E, imprejmuire teren si organizare de santier in incinta


Str. Stiubei, nr. 50, sector 3, BUCURESTI

- bucatarie (8,60mp)
- dormitor (13,80mp)
- hol (6,20mp)
- baie (5,85mp)
- balcon 1 (7,30mp)
- balcon 2 (4,40mp)
- Apartament nr. 23
Arie utila = 69,20 mp

- cu trei camere
- camera de zi (21,80mp)
- dormitor 1 (11,80mp)
- dormitor 2 (11,10mp)
- bucatarie (8,15mp)
- baie (4,00mp)
- grup sanitar (2,55mp)
- hol (9,80mp)
- balcon 1 (4,45mp)
- balcon 2 (4,05mp)

- Apartament nr. 24
Arie utila =59,00 mp

- cu doua camere
- camera de zi (20,70mp)
- dormitor (14,05mp)
- bucatarie (10,35mp)
- baie (5,25mp)
- dressing (2,00mp)
- hol (6,65mp)

- Apartament nr. 25
Arie utila = 58,25 mp

- cu doua camere
- camera de zi (20,45mp)
- dormitor (14,70mp)
- bucatarie (7,15mp)
- baie (5,60mp)
- hol (10,35mp)
- balcon (4,50mp)

11
Improve Architecture / iulie 2014

IMOBIL DE LOCUINTE S+P+4E, imprejmuire teren si organizare de santier in incinta


Str. Stiubei, nr. 50, sector 3, BUCURESTI

- Apartament nr. 26
Arie utila = 48,40 mp

- cu doua camere
- camera de zi (16,90mp)
- dormitor (14,60mp)
- bucatarie (6,10mp)
- hol (4,70)
- baie (6,10mp)
- balcon 1 (5,20mp)
- balcon 2 (4,55mp)

Spatiile interioare vor avea inaltimea libera de minim 2,60m.


Capitolul III SOLUTII CONSTRUCTIVE SI DE FINISAJ
III.01 Sistemul constructiv
Structura de rezistenta se va face conform proiectului de specialitate,
verificat tehnic.
III.02 Inchiderile exterioare si compartimentarile interioare
Inchiderile exterioare sunt realizate din caramida de 30cm, termoizolate
spre exterior cu polistiren expandat de 10cm.
Tamplaria exterioara propusa va fi din profile pvc cu 5 camere si geam
termoizolant, culoare alba.
Compartimentarile interioare se vor realiza din zidarie neportanta de
25cm si 11,5 cm.
III.03 - Finisaje interioare:
Pardoseli gresie ceramica antiderapanta in zonele umede, parchet in
zonele de locuit.
Pereti si tavane vopsea lavabila tip vinarom.
III.04 - Finisaje exterioare
Fatada va fi finisata cu tencuiala decorativa culoare maro inchis si
tencuiala decorativa culoare alba.
III.05 Acoperisul si invelitoarea
Acoperirea este tip terasa nercirculabila.

12
Improve Architecture / iulie 2014

IMOBIL DE LOCUINTE S+P+4E, imprejmuire teren si organizare de santier in incinta


Str. Stiubei, nr. 50, sector 3, BUCURESTI

Capitolul IV INDEPLINIREA CERINTELOR DE CALITATE


IV.01 Cerinta A REZISTENTA SI STABILITATE
Structura de rezistenta se va face conform proiectului de specialitate, ce
va fi verificat tehnic.
IV.02 Cerinta B SIGURANTA IN EXPLOATARE
Se respecta prevederile din STAS 6131 privind dimensionarea
parapetelor si balustradelor; STAS 2965 privind dimensionarea scarilor si
treptelor. Astfel, toate balustradele vor avea inaltime de min 90cm. Dimensiunile
treptelor sunt de 17/27 cm pentru toate scarile.
Natura pardoselilor este corelata cu specificul functional al incaperilor,
(pardoseli antiderapante in mediile umede).
IV.03 Cerinta C SECURITATEA LA INCENDIU
Constructia se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc, cu risc de
incendiu mic pentru locuinte si risc mare pentru parcaj.
Masurile de prevenirea si stingerea incendiilor sunt detaliate in scenariul
de securitate la incendiu.
IV.04 Cerinta D
a - IGIENA SI SANATATEA OAMENILOR
Se respecta distantele conform Certificatului de Urbanism.
Este asigurata insorirea si ventilarea spatiilor de locuit.
b - REFACEREA SI PROTECTIA MEDIULUI
Amplasarea noii constructii nu perturba vecinatatile.
Pe teren se vor planta arbori.
Dimensiunile si culorile constructiei se incadreaza in spatiul natural si
construit existent.
Functiunile prevazute prin proiect nu genereaza noxe sau alti factori de
poluare a mediului.
Deseurile menajere se vor colecta si depozita pe categorii in pubele de
plastic.
IV.05 Cerinta E
a - IZOLAREA TERMICA SI ECONOMIA DE ENERGIE
Toate inchiderile vor fi termoizolate. Izolarea
grinzilor/centurilor se vor face cu polistiren expandat de 10cm.

stalpilor,

13
Improve Architecture / iulie 2014

IMOBIL DE LOCUINTE S+P+4E, imprejmuire teren si organizare de santier in incinta


Str. Stiubei, nr. 50, sector 3, BUCURESTI

b - IZOLAREA HIDROFUGA
Se respecta prevederile Normativelor NP 040-2002 si NP 069-2002
Capitolul V MASURILE DE PROTECTIE CIVILA
Constructia nu este prevazuta cu adapost de protectie civila, conform
HGR 560/2005.
Capitolul VI AMENAJARI EXTERIOARE CONSTRUCTIEI
Constructia va fi inconjurata perimetral de un trotuar cu latimea de
0,70m si se vor executa amenajari peisagistice exterioare.
Parcajul autovehiculelor se va face in interiorul proprietatii.
Imprejmuirea terenului se va face pe limita de proprietate conform
plansei nr.A15 din proiectul de arhitectura.
Capitolul VII ORGANIZAREA DE SANTIER SI MASURI DE
PROTECTIA MUNCII
Lucrarile de executie se vor desfasura numai in limitele incintei detinute de
titular.
Pe durata executarii lucrarilor de construire se vor respecta urmatoarele:
- Legea 90/1996 privind protectia muncii
- Norme generale de protectia muncii
- Regulamentul MLPAT 9/N/15.03.1993 privind protectia si igiena muncii in
constructii ed.1995
- Ord. MMPS 235/1995 privind normele specifice de securitatea muncii la inaltime
- Ord. MMPS 255/1995 normativ cadru privind acordarea echipamentului de
protectie individuala
- Normativele generale de prevenirea si stingerea incendiilor aprobate prin Ordinul
MI nr. 775/22.07.1998
- Ord. MLPAT 20N/11.07.1994 Normativ C300-1994
- Alte acte normative in vigoare in domeniu la data executarii propriu-zise a
lucrarilor
Intocmit,
arh. Rodioara Carmen Olteanu

14
Improve Architecture / iulie 2014