Sunteți pe pagina 1din 7

BREVIAR DE CALCUL

- HALA HIT-RO -

Descrierea sistemului structural folosit


- infrastructura
o fundaţii izolate sub fiecare stâlp, rigidizate între ele cu grinzi;
- suprastructura este realizată din cadre transversale cu o deschidere de 14.70m si cadre
longitudinale cu travee de 4,00 m.

o STALPI
HEA300

o GRINZI TRANSVERSALE

IPE500

o GRINZI LONGITUDINALE

IPE300

o PANE – Ui 160x80x4

Panele sunt calculate ca grinzi continue pe mai multe reazeme cu deschidere de 4,00m.

Verificarea prin calcul a structurii metalice de rezistenţă s-a efectuat având la bază calculul la
stările limită conform CODULUI DE PROIECTARE. BAZELE PROIECTARII STRUCTURILOR IN
CONSTRUCTII. INDICATIV CR 0 – 2005.

Verificarea prin calcul a siguranţei construcţiei s-a făcut pentru toate elementele structurale
componente iar asigurarea acesteia se va realiza prin execuţie, montaj şi exploatarea construcţiei în
concordanţă cu proiectul şi normele corespunzătoare în vigoare.
Dimensionarea şi verificarea elementelor s-a efectuat ţinând seama de importanţa funcţională şi
de durabilitatea necesară a acestora.
La efectuarea calculului, şi verificării construcţiei metalice pe baza metodei starilor limită a fost
folosit programul de calcul Robot.

Toate elementele structurale ale halei au fost modelate ca elementele de tip bara.
–MODEL DE CALCUL - 3D–

INCARCARI STATICE

Caz 1 : greutate proprie structura


Tip analiza: Static – Liniar

Greutatea proprie a structurii este luata in calcul automat de program.

Caz 2 : greutate invelitoare acoperis


Tip analiza: Static – Liniar

Greutatea tablei luata in calcul este de 40 daN/mp.


Incarcarea este data ca o forta uniform distribuita pe pana.

Caz 3 : greutate instalatii


Tip analiza: Static – Liniar

Greutatea instalatiilor luata in calcul este de 50 daN/mp.


Incarcarea este data ca o forta uniform distribuita pe pana.
Caz 5 : zapada
Tip analiza: Static – Liniar

Intensitatea normată a încărcării dată de zăpadă a fost calculată conform Codului de


proiectare . Evaluarea actiunii zapezii constructiilor INDICATIV CR 1-1-3-2005.

Sk= μ ce ct So,k

So,k = 2,5 kN/m2 – valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe acoperis;


ce = 0,8 – coeficient prin care se ţine seama de condiţiile de expunere a
construcţiei;
ct =1 – coeficient termic;
Sk - valoarea caracteristica a incarcarii din zapada pe acoperis
μ = 0.9

Sk= 250 x 0.8 x 0.9 x 1 = 180 daN/mp

Incarcarea este data ca o forta uniform distribuita pe pana.

COMBINATIE ULS

Caz 13 : ULS
Tip analiza: Static – Liniar

In combinatie fundamentala incarcarile permanente si greutatile proprii au fost inmultite


cu 1.35 si zapada cu 1,5 conform CODULUI DE PROIECTARE. BAZELE PROIECTARII
STRUCTURILOR IN CONSTRUCTII. INDICATIV CR 0 – 2005.
ANALIZA DINAMICA A STRUCTURII

Caz 7 : Modala
Tip analiza: Modala

Rezultate:

Tip analiza : Modal


Metoda : algoritm Lanczos
Tip matrice mase : concentrata cu rotatie
Numar moduri : 5

Period Rel.mas.UX Rel.mas.UY


Mode (sec) (%) (%)
1 0,37 3,21 0,2
2 0,36 3,66 4,44
3 0,35 17,56 9,73
4 0,35 71,52 15,6
5 0,35 80,52 23,5

–MODUL 1 DE VIBRATIE –

–MODUL 2 DE VIBRATIE –
–MODUL 3 DE VIBRATIE –

Caz 8 : Seismic Direction_X


Tip analiza: Seism-P100-2006

Directie excitatie:
X= 1.000
Y= 0.000
Z= 0.000

Date:
Tc : 0.700
Clasa importanta : III
Ks : 0.2

Caz 9 : Seismic Direction_Y


Tip analiza: Seism-P100-2006

Directie excitatie:
X= 0.000
Y= 1.000
Z= 0.000

Date:
Tc : 0.700
Clasa importanta : III
Ks : 0.2

Caz 10 : speciala pe Ox

Cazul 9 de incărcare îl constituie combinatie speciala , forta seismica actionand pe directia transversala
a structurii.

Caz 11 : speciala pe Oy

Cazul 10 de incărcare îl constituie combinatie speciala , forta seismica actionand pe directia


longitudinala a structurii.