Sunteți pe pagina 1din 1

Demolare perete in apartament

In plansele desenate (care vor face parte integrata din dosar) trebuie sa specificati ce
modificari doriti sa efectuati in apartament. In baza acestui Certificat de Urbanism se va solicita
obtinerea unor avize si acorduri de la diverse institutii ale statului, sau private, (Mediu, Gaze,
Inspectoratul de stat in Constructii, etc.).
Tot prin Certificatul de Urbanism se solicita si intocmirea unui proiect pentru a se putea
obtine Autorizatia de Constructie.
In majoritatea cazurilor, atunci cand se propun lucrari de demolare sau de constructie, intr-
un apartament, cei de la primarie solicita, tot prin intermediul Certificatului de Urbanism,
realizarea unei Expertize Tehnice de structura. Aceasta expertiza se intocmeste, de catre un
expert tehnic atestat, pentru a se constata daca lucrarile propuse afecteaza sau nu structura de
rezistenta a blocului, si se propun eventuale masuri de consolidare. 

 Obtinere C.U.
-Cerere
-doua planuri cadastrale la scara 1/500 si 1/2000
- copie dupa actul de proprietate
- schita apartamentului
- Certificat de atestare fiscala
- plata taxei in fuctie de suprafata

 Avize/Acorduri

 Obtinere autorizatie de desfiintare a peretilor


-Cerete pentru obtinerea documentatiei tehnice de desfiintare in 2 exemplare
- acordul asociatiei de proprietary a blocului
- declarative data de notariat din care sa reiasa ca imobilul nu a fost instrainat, ipotecat etc.

-Dupa obtinera Autorizatiei de daramare a peretilor se pot incepe lucrarile. Apoi ar trebui
incheiat un Contract cu o intreprindere de salubrizare privind transportul deseurilor rezultate in
urma demolarii peretilor.